İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş."
  • Can Kut
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş.

2 İZMİR DEMİR ÇELİK KAZASIZLIK PROJESİ

3 Japonya da büyük bir imalat yerinde yaşanan bir kazanın ardından, üç çocuğu ile kalan anneye dönemin bakanı taziyelerinde: Yazık, 1. çalıģanın olduğu iģyerinde sizin eģiniz hayatını kaybetmiģ. diyerek olayı şansızlık olarak değerlendirmesinin ardından

4 Eşin: Sizin için 1. kiģiden biri olabilir ama benim bütün hayatım gitti. cevabındaki 1. insanda bir ve bütün bir hayat vurguları kampanyanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Sıfır kaza kampanyası, işte bu kazanın hemen ardından 1973 yılında başlamıştır.

5 Her çalışanımızı en değerli varlık olarak kabul eder

6 1. Bireyin yerinin doldurulamaz olması,

7 2. Bu nedenle de iş sahasındaki herkesin gönül birliği ile; güvenlik, temizlik, ulaşım kolaylığı ve sağlık konularına odaklanarak katılımı,

8 3. Her işçi için sağlık ve güvenliğinin bir problem oluşturduğu ana fikri ve bunu takip eden güvenlik ve sağlık yönetimi faaliyetleri, aktivitelerinin her gün yapılması böylece alışkanlık haline gelmesi,

9 4. Arkadaş tavırlı işçilerle sıkı ilişki ve gönüllü çabalarla canlı bir atmosfer yakalamak,

10 5. Güvenlik, kalite ve üretimde sabit ilerlemelerin kaydedilmesi.

11 1. Üst yönetim tarafından yönetim politikası, 2. Bölüm yöneticileri tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin tüm yönleriyle çalışmalarda uygulanması, 3. İş sahasında gönüllü faaliyetlerin yoğunlaştırılmasıdır.

12 Unutulmamalıdır ki; Güvenli İş Yeri Yoktur İşyerinde her zaman risk vardır. İşyerinin güvenli olması için yönetim tarafından da çaba gösterilmelidir. Diğer yandan Güvenlik erişildiğinde dahi tatmin olunacak bir konu değildir.

13 SIFIR KAZA * SIFIR RİSK, * SIFIR TEHLİKE, * SIFIR MESLEK HASTALIĞI, * TAM GÜVENLİ BİR İŞ ORTAMI,

14 Risksiz ortam Güvenli Çalışan Denetim SIFIR iş kazası Güvenli çalışma ortamı Sağlıklı Çalışan Eğitim

15 REAKTİF UYGULAMALAR Kaza analizleri Kazaya yönelik aksiyon planı hazırlanması Aksiyon planlarının yönetimi, uygulanması PROAKTİF UYGULAMALAR Proses Risk analizleri Ekipman Risk Analizleri Davranışsal Risk Analizleri Teorik ve Uygulamalı Eğitimler Güvenlik Yürüyüşleri Sahada birebir İletişim Yerinde Düzeltmeler, anlık müdahaleler Ucuz Atlatma, Risklere yönelik aksiyon planı hazırlanması, yönetimi ve uygulanmasının takibi 15

16 İDÇ de Çevre,ĠĢ sağlığı ve Güvenliği açısından mevcut riskleri tespit etmeye ve gerekli tedbirleri almaya başlayarak SIFIR Ġġ KAZASI çalışmalarına başladık. Hedeflerimiz; ÇalıĢma ortamındaki mevcut risklerin Risk Analizleriyle tespit edilmesi, Operasyon alanlarında ve çalıģma sahalarında yapılacak Risk Analizleri ile olası tehlikelerin belirlenmesi, Analiz sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması ve sonuçlarının takip edilmesi. 16

17 Bu proje ile mevcut işlere, işe uygun elemanların yerleştirilmesi ve elemanların işin gerektirdiği eğitimleri almaları sağlandı. Hedefler; ĠĢlerin eğitimli, gönüllü, bilen kiģiler tarafından yapılması. Kimin? - Ne? eğitim alması gerektiğinin doğru planlanması. Personelin ĠS&G performansının izlenmesi. Eğitim eksikliğinden kaynaklanabilecek kaza ve yaralanmaların engellenmesi. 17

18 Bu proje ile işletmemiz içerisindeki, İDÇ ve taşeron çalışanlarının görevlerinde talimatlara uygun çalışmaları sağlandı. Hedeflerimiz; ĠĢe uygun Üretim Talimatlarının geliģtirilerek, iģlerin emniyetli ve doğru yapılmalarının sağlanması Kritik sistemler için personelin bilinçlendirilmesi Hatalı iģletme ve bakım uygulamalarından kaynaklanabilecek kaza ve yaralanmaların engellenmesi 18

19 İşletmemiz de yürütülen işlerin; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun ve kontrollü olarak yapılmaları ile ilgili kuralları düzenledik. Hedeflerimiz; Üretim ve DuruĢ anında olası kazaların önlenmesi Tesis içindeki izne tabi tüm çalıģmalarda (Elektrikli çalıģma, yüksekte çalıģma, kapalı alanlarda çalıģma, ateģli çalıģma,vs. gibi) gerekli izin ve tedbirlerin alınması. ĠĢlerin kuralına uygun olarak ve bilen kiģiler tarafından yapılmalarının sağlanması. 19

20 Tesis içinde ekipmanlarla, personelle, operasyonlarla ilgili geçici, kalıcı ve acil değişikliklerin yöntemleri belirlendi. Hedeflerimiz; Geçici, kalıcı ve acil değiģikliklerin doğru Ģekilde yönetilmeleri. DeğiĢikliklerin, etkilenen bölümlerce incelenerek gerekli kontrollerin ve doğru haberleģmenin sağlanması, DeğiĢikliklerin, eksik iletilmesinden ve yetersiz incelemesinden meydana gelen aksaklıkların ve kazaların azaltılması 2

21 İşletmemiz bünyesindeki tüm çalışmalardaki kazaların ve ucuz atlatılan olayların tespiti, analiz ve soruşturulmaları yapıldı. Hedeflerimiz; Kaza ve ucuz atlatılan olayların analizlerinin en doğru biçimde yapılması. Kaza ve ucuz atlatılan olayların istatistiksel olarak izlenmesi. Gerekli düzeltici tedbirlerin alınarak takiplerinin sağlanması. 21

22 KAZA YOLCULUĞUMUZ Ġlk Hedefimiz Ġş Kazasız 9 Gün

23 KAZA YOLCULUĞUMUZ Risk değerlendirmeleri sertifikasyon çalıģmaları Sertifikasyon Durum değerlendirmesi Bölüm kazasızlık çalıģmaları

24 KAZA YOLCULUĞUMUZ RİSK DEĞERLENDİRMELERİ KINNEY METODU ( 3 çarpanlı )

25 KAZA YOLCULUĞUMUZ RİSK DEĞERLENDİRMELERİ Ekipler oluģturuldu, Eğitim verildi, TE, tehlike ve geçmiģ iģ kazası bilgilerini verdi, Masa baģı çalıģması, Saha doğrulaması

26 KAZA YOLCULUĞUMUZ SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI Bölümlerde ekipler kuruldu, Talimatlar hazırlandı, Yasal mevzuat incelendi, 63 kiģi Entegre Yönetim Sistemi Ġç Denetçisi olarak eğitildi.

27 KAZA YOLCULUĞUMUZ SERTİFİKASYON

28 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA YOLCULUĞUMUZ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YILI MEKANĠK BAKIM KAZALARI 29 YILI MEKANĠK BAKIM""KAZA PROJE ÖNCESĠ 33 Kaza Sayısı 39 Gün Kaybı Kaza Sayısı 451 Gün Kaybı Kaza Sayısı 28 Gün Kayıbı 29 Kaza Sayısı 29 Gün Kayıbı

29 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA YOLCULUĞUMUZ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YILI HADDEHANE Ġġ KAZALARI 38 Kaza Sayısı 627 Gün Kaybı YILI HADDEHANE "" KAZA PROJE ÖNCESĠ 43 Kaza Sayısı 464 Gün Kaybı Kaza Sayısı 28 Gün Kayıbı 29 Kaza Sayısı 29 Gün Kayıbı

30 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 21-Ocak KAZA YOLCULUĞUMUZ BÖLÜM KAZASIZLIK ÇALIŞMALARI Belgelendirmede amaç: kazaları sıfırlamak, Çalışanın zarar görmesini engelllemek, Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak YILI ATÖLYE BAKIM "" KAZA PROJE ÖNCESĠ " " Ġġ KAZASI BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ Kaza Sayısı 29 Gün Kayıbı

31 NELER YAPTIK? NASIL YAPTIK?

32 NELER YAPTIK? NASIL YAPTIK? YILLARI ARASI BÖLÜM KAZALARI Ġstatistikleri inceledik. ÇalıĢma yapacağımız bölümü belirledik Planlama Uygulama Sonuçlar Değerlendirme BÖLÜM İDÇ TAŞERON TOPLAM Atölye Bakım ( 129 kişi ) Haddehane ( 24 kişi ) Çelikhane ( 168 kişi ) Yrd.Tes.veTek ( 1 kişi ) Proje ve Müh (145 kişi ) Elektrik Bakım ( 7 kişi ) Pid ( 16 kişi ) Kalite Kontrol ( 67 kişi ) İç Satınalma 1 1 ( 16 kişi ) TOPLAM

33 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ NELER YAPTIK? NASIL YAPTIK? ĠSTATĠSTĠKLERĠ ĠNCELEDĠK (ilk 8 ay) DEĞERLERĠ (ilk 8 ay) İDÇ GENEL AYLARA GÖRE İŞ KAZALARI

34 NELER YAPTIK? NASIL YAPTIK? ÇALIġMA YAPACAĞIMIZ BÖLÜMÜ BELĠRLEDĠK KSO (Kaza sıklık oranı ) Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.. katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır KAZA SIKLIK ORANI KAZA SIKLIK ORANI N ( Kaza sayısı ) x 1.. Çalışma saatleri toplamı MESS İDÇ

35 NELER YAPTIK? NASIL YAPTIK? ÇALIġMA YAPACAĞIMIZ BÖLÜMÜ BELĠRLEDĠK KAO (Kaza ağırlık oranı) Takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. KAZA AĞIRLIK ORANI K ( Kayıp iş günü ) x 1. Çalışma saatleri toplamı KAZA AĞIRLIK ORANI MESS İDÇ

36 PLANLAMA

37 PLANLAMA Ekipleri kurduk. Mevcut Durum Analizi Alt yapıyı oluşturduk. Panolar Toplantılar Eğitimi planladık Ġşçi eğitimleri Yönetici eğitimleri Bölümle ilgili istatistikleri inceledik. Ġlk aksiyonları oluşturduk. Risk bildirimi Ucuz Atlatma Bildirimi Takip toplantılarını yaptık.

38 PLANLAMA EKİPLERİN OLUŞUMU Koordinatör Proje Mühendisi Ekip Elemanları Hadde Bakım Çelikhane Bakım Vinç Bakım Toz Toplama

39 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ PLANLAMA MEVCUT DURUM ANALİZİ (ilk 8 ay) ATÖLYE BAKIM İŞ KAZA SAYILARI 28 yılı - 33 Kaza 29 yılı - 33 Kaza Meydana gelen iş kazaların incelenmesi, Risk değerlendirmelerin gözden geçirilmesi, Kaza Adedi 29 Kaza Adedi

40 PLANLAMA ALT YAPI ÇALIŞMALARI Panolar ve pano içeriklerinin oluşturulması Risk ve Ucuz Atlatma bildirim ve değerlendirme yönteminin belirlenmesi, Toplantı metodolojisinin belirlenmesi

41 PLANLAMA ALT YAPI ÇALIŞMALARI Kaza sayısı bildirim panosu kaza projesi duyuru panosu Kick-off için afişler iş kazası başarı belgesi

42 PLANLAMA EĞİTİM PLANLAMASI Yöneticilere 1 günlük Ġş Güvenliğinde Liderlik eğitimi uygulandı. Toplam 28 Kişi Çalışanlara ½ günlük farkındalık eğitimi, uygulandı. Toplam 198 Kişi

43 PLANLAMA BÖLÜMLE İLGİLİ İSTATİSTİKLERİ İNCELEDİK SIRA ADI SOYADI KAZA TARĠHĠ GÖREVĠ HADDEHANE 29 YILI Ġġ KAZALARI KAYIP Ġġ GÜNÜ KAZANIN NEDENĠ KAZAYA MARUZ KALAN ORGAN KAZANIN YAPILDIĞI YER 1 Mahmut ÖZDEMĠR ĠDÇ 48 Tedbirsiz ÇalıĢma Kol Hadde Silindir Ezilme YARALANMA TÜRLERĠ 2 Ahmet KARSLI Taşeron 31 Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıyeni hol Burkulma 3 Rüstem ORUN ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıyeni hol Ezilme 4 Enver TEKĠN ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Yüz Platform Ezilme 5 Rıza DOĞRUOL Taşeron 23 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Firkete Burkulma 6 Yasin ġahġn ĠDÇ 1 Kişisel Koruyucu Kullanmama Göz Hadde holü Çapak kaçması 7 Halil GÜNDOĞAN ĠDÇ 8 Tedbirsiz ÇalıĢma Vücut Firkete Çarpma 8 Murat KARA ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıhadde holü Burkulma 9 Talih KEÇECĠ Taşeron 14 Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağısoğuk makas Kesik 1 Gürkan KILIÇSAYMAZ ĠDÇ 2 Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıhadde holü Burkulma 11 Yasin ġahġn ĠDÇ 2 Tedbirsiz ÇalıĢma Bacak Hadde holü Ezilme 12 Ayvaz YAMAÇ ĠDÇ 16 Kişisel Koruyucu Kullanmama El ve el parmakları Platform Yanık 13 Okay ÖGRETMENOĞLU ĠDÇ 7 Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıhadde Silindir Ezilme 14 Enver TEKĠN ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağısoğuk makas Hafif yaralanma 15 Gökhan HALICI ĠDÇ 13 Kişisel Koruyucu Kullanmama El ve el parmakları Hadde Silindir Kesik 16 Kenan GENCER ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Kol Paketleme Kesik 17 Şakir ÖZKAN ĠDÇ 6 Tedbirsiz ÇalıĢma Bel Soğuk makas Zorlama 18 Eşref YAZILIKAYA ĠDÇ 5 Tedbirsiz ÇalıĢma Kol Soğuk makas Kesik KAZANIN OLUġ ġeklġ Tezgah toplamada hadde tezgahı borusuna yaylarını sıkarken boru dönmüģ eli kaymıģ ve sağ tarafına Firkete bölgesinde temizlik yaparken sağ ayak bileğini Firkete bölgesinde firkete kapatma tamponunda halka takmaya giderken sağ ayağını sıkıģtırmıģ. Soğutma platformunda bel veren malzemeyi kesince malzeme sol elmacık kemiğine çarpmıģ. Eski mamül holünde firkete kıvırken sol el iģaret parmağı geriye burkulmuģ. Hadde holünde elbise dolabı imalatı yaparken sağ göze yabancı cisim kaçmıģ. Fir. yapımı esnasında pergel vincin kaldırdığı pak. ucu takıl. ned. döndüğünden paket beline çarpmıģ.belde Hadde holünde yürürken ayağı burkulmuģ.sağ ayak bileğinde ağrı olmuģ. Seyyar platformu kaldırırken dengesini kaybedip düģmüģ, kaldırdığı ayağına çarpmıģ. Sağ ayak iç H7 tezgahında hortum değiģtirirken sol ayak bileğini burkmuş. Hadde bozuğu kesimi yaparken malzeme sol diz kapağına çarpmıģ. Soğutma platformunda taģıyıcı arabayı yola verdikten sonra sarkan malzemeyi kurtarmak isterken sol el Hadde tezgahlarından sökülen suluk direkleri çalıģma tezgahı üzerinden sol ayak üstüne düģmüģ Soğuk makas önünde malzeme atarken ayak üzerine malzeme çarpmıģ. Takım dolabını çekerken sağ el üst kısmını metal parça kesmiş. Çubuk demir sayarken sol kol altında yatay kesik olmıģ. Platformdaki hizalama yapmayan malzemeyi çakarken belde ağrı olmuģ. Kesik olan korkuluk borusuna sağ dirseğini çarpmıģ dirsekte kesik olmuş. 19 Murat GÖKMEN ĠDÇ 16 Tedbirsiz ÇalıĢma Bel Fırın Zorlama Fırın çıkıģında malzeme kaldırırken beli incinmiģ. 2 Ahmet TOPRAK Taşeron Kişisel Koruyucu Kullanmama Göz Paketleme Hafif yaralanma Mamül boyarken sağ gözüne tiner kaçmıģ. 21 Mustafa ALPKĠRĠġÇĠ ĠDÇ 8 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Temperit Ezilme 22 Ozan ÖZTÜRK Taşeron 5 Tedbirsiz ÇalıĢma Bacak Eski hol Çarpma 23 Mahmut NALÇACI ĠDÇ 5 Tedbirsiz ÇalıĢma Yüz Paketleme Yanık 24 Talih KEÇECĠ ĠDÇ 11 Tedbirsiz ÇalıĢma Vücut Soğuk makas Yanık 25 Murat KARA ĠDÇ 78 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Hadde Silindir Kırık 26 Mehmet AŞÇI ĠDÇ 6 Ortam Ģartları yetersiz Vücut Soğuk makas Yanık 27 Mithat TÜEL Taşeron 5 Tedbirsiz ÇalıĢma Bacak Paketleme Ezilme 28 Remzi CEYLAN ĠDÇ 12 Tedbirsiz ÇalıĢma Kol Paketleme Yanık 29 Abdurrahim ATAKUL ĠDÇ 16 Tedbirsiz ÇalıĢma Kol Paketleme Yanık 3 Gökhan AKGÜN Taşeron 1 Tedbirsiz ÇalıĢma Bel Paketleme Zorlama 31 Ali PABUÇCULAR Taşeron 12 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Eski hol Kesik 32 Can ONAY ĠDÇ 2 Tedbirsiz ÇalıĢma Bacak Hadde holü Ezilme 33 Mehmet KUNDĠL ĠDÇ 13 Ortam Ģartları yetersiz Ayak ve ayak parmağıpaketleme Kesik 34 Bahri KORKMAZ ĠDÇ 1 Kişisel Koruyucu Kullanmama Göz Eski hol Cisim batması 35 Ozan ÖZTÜRK Taşeron 2 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Yükleme Ezilme 36 Mahmut NALÇACI ĠDÇ 8 Kişisel Koruyucu Kullanmama Kol Soğuk makas Yanık 37 Kazım ÖZGER ĠDÇ 5 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Hadde Silindir Ezilme 38 Talih KEÇECĠ ĠDÇ 12 Kişisel Koruyucu Kullanmama Kol Paketleme Kesik 39 Rıza DOĞRUOL Taşeron 11 Kişisel Koruyucu Kullanmama El ve el parmakları Platform Yanık 4 Taner PURCU Taşeron 2 Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıeski hol Burkulma 41 Serdar ÇETĠN ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Baş Hadde holü Ezilme 42 Alper ÖZTAN Taşeron 8 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Firkete Yanık 43 Ünal ÖZ Taşeron 4 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Firkete Ezilme Temperitte enjektör alırken sağ el yüzük parmağını sıkıģtırmıģ. Eski holde forklifle yaparken forklif bıçağının çıkardığı çubuk demir sol ayak bileğine çarpmıģ. Yolda kalan demiri vinçle çekmek için bağlarken suratına çarpmıģ. Soğpuk makas önünde parça alırken gelen malzeme boyunca çarpmıģ boyun sol yanında yanık olmuģ. Hadde silindir atölyesinde şafta ring geçirirken ring aparatı kaymıģ sol el iģaret parmağının uç kısmında Soğuk makas önünde malzeme yoldan çıkmıģ ve ensesine çarpmıģ 2. Derecede yanık olmuģ. Firkete bağlarken ayağı kayıp düģmüģ sağ ayak kaval kemiğinde doku ezilmesi olmuģ. Paketleme makinasının eģanjör kapağını açarken sol kola sıcak su gelmiģ 2. Derece yanık olmuģ. Soğuk makas önünde fanın fiģini takarken ark yapması sonucu sağ el kolda 1. Derece yanık olmuģ. Eski mamül holünde firkete yaparken bağ teli ile bağlama yaparken belinde ağrı olmuģ. Eski holde malzemelerin etiketlerini değiģtirirken paket bağ teli sol el üstüne çarpmıģ 2 cm. Kesik Çekiçle malzemeye vururken çekiçten kopan parça sol bacak diz üstüne çarpmıģ. Parça ararken elektrik kanal kapağına basmıģ.kapak dönmüş ve içine düşmüş, sol ayakta kesik yara Eski hol vinç kabininde çalıģırken sol gözüne yabancı cisim kaçmıģ. Sevkiyat sırasında 4 nolu holde sağ el orta ve yüzük parmaklarını vinç manyetiği ile takoz arasına Soğutma platformunda sıcak malzemeyi maģa ile çekerken sıcak malzeme sağ kol üstüne Tezgahı kaldırırken sağ el tezgahla halat arasına sıkıģmıģ. Orta ve yüzük parmağında hafif ödem Transfer üzerinde çubuk sayerken sağ ön kola çarpması sonucu 3-4 cm kesik yara olmuģ. Platformda malzemeyi ayırırken ayağı kayıp düģmüģ sağ el avuç içi ve parmaklar sıcak malzemeye temas Haddehane eski holde istif üzerinden inerken sağ ayak bileğini burkmuģ. Hadde holünde tezgahtan sapan çıkarırken vincin kancasından kurtulan sapan sol yüz altına ve omuza Firketeye malzeme hazırlamak için Ģalomayı yakmak isterken sağ el baģ parmağını yakmıģ. Firketeye malzeme hazırlarken sağ el orta parmak tınağını malzeme ile aparat arasına sıkıģtırmıģ. Tüm kazalar tek tek incelendi. Etkilenen organ Meydana geldiği yer Kullanılan ekipman Kazazede ve olay

44 SIRA NO PLANLAMA İLK AKSİYONLARI OLUŞTURDUK KAZA BĠLDĠRĠM TARĠHĠ HADDEHANE MÜDÜRLÜĞÜ DĠNAMĠK AKSĠYON PLANI ADI SOYADI Yasin ġahġn Yasin ġahġn Murat GÖKMEN KAZA RĠSK ÖNER Ġ KAZA BĠLDĠRĠM YERĠ OLAYIN TANIMI Hadde holünde elbise dolabı imalatı KAZA Hadde holü yaparken sağ göze yabancı cisim kaçmıģ. Hadde bozuğu kesimi yaparken KAZA Hadde holü malzeme sol diz kapağına çarpmıģ. KAZA Fırın Fırın çıkıģında malzeme kaldırırken beli incinmiş. OLAYIN TARĠHĠ AKSĠYONLAR AKS SORUMLUSU TERMĠN Koruyucu ekipman kullanması sağlanacak.yasin ġahġn' e Tek Nuri GÜRKAN Nokta Eğitimi verilecek. Yasin ġahġn' E Tek Nokta Eğitimi verilecek. Nuri GÜRKAN Ağır olan malzemelerin kaldırılması esnasında uygun olan ekipmanın kullanılması Nuri GÜRKAN sağlanacak. Murat GÖKMEN' e Tek Nokta Eğitimi verilecek. TARĠH : NO : SONUÇ Koruyucu gözlük temin edilmiģtir. Tek nokta eğitimi verilmitir. Tek nokta eğitimi verilmiştir. Ağır olan ekipmanların kaldırılması esnasında vinç, caraskal tarjı ekipmanların kullanılması verilen Tek nokta eğitiminde temin edilmiştir. Her bir kaza için aksiyon tespit ettik Sorumluları atadık Termin belirledik Tahmini maliyet ortaya koyduk Can ONAY Çekiçle malzemeye vururkan çekiçten KAZA Hadde holü kopan parça sol bacak diz üstüne çarpmıģ. Kullanılan ekipmanların bakımı yapılacak. Can ONAY' a Tek Nuri GÜRKAN Nokta Eğitimi verilecek. Ekipmanların bakımı yapıldı. Tek nokta eğitimi verilmştir Mehmet KUNDĠL KAZA Paketleme Parça ararken elektrik kanal kapağına basmıģ.kapak dönmüş ve içine düşmüş.sol ayakta kesik yara olmuş. Tüm kapakların kontrolü yapılıp, problemli kapaklarda düzeltmeler yapılacak. Nuri GÜRKAN Gökhan ARABACIOĞLU Haddehane bünyesindeki kapaklar zaman içerisinde düzeltiliyor. Uygunsuz olan kapaklar tespit edilip onlarda onarılacaktır.

45 PLANLAMA İLK AKSİYONLARI OLUŞTURDUK Her bir çalışandan enaz bir risk yada ucuz atlatma bildirmesini istedik. Kaza geçirenler geçirdikleri kaza sayı kadar daha fazla bildirimde bulundular.

46 PLANLAMA İLK AKSİYONLARI OLUŞTURDUK

47 PLANLAMA TAKİP TOPLANTILARI YAPTIK

48 UYGULAMA

49 UYGULAMA UYGULAMA Kick-off Eğitimleri yaptık Önce-sonra Saha denetlemesi Talimatlar oluşturduk

50 UYGULAMA KİCK-OFF Fabrika müdürü Diğer üst düzey yöneticiler Orta kademe yöneticiler Tüm bölüm çalışanları

51 UYGULAMA EĞİTİMLERİ YAPTIK İşçi eğitimlerini gerçekleştirdik

52 UYGULAMA EĞİTİMLERİ YAPTIK Tek nokta eğitimleri yaptık

53 UYGULAMA EĞİTİMLERİ YAPTIK HADDEHANE TOPLAM RĠSK-U/A % ATIK % Risk-U/A ve Atık eğitimleri yaptık. FIRIN 15 86,67 93,33 SOĞUK MAKAS 33 93,94 1, HADDE 33 1, 1, ATELYE 36 1, 1, YÜKLEME 28 92,86 96,43 VĠNÇ 24 87,5 5, TOPLAM ,67 91,72

54 Ö N C E S O N R A Ġlgili konular UYGULAMA ÖNCESİ SONRASI Problemin tanımlaması Çözüm için yapılan Ġyileştirmenin yapıldığı Hat / Makine / Bölüm Arıza kayıpları Küçük duruşlar Hız kayıpları Enerji kayıpları Malzeme kayıpları ÖNCE / SONRA İYİLEŞTİRME FORMU Uygun olmayan kaldırma halatları ve aparatları. Standart'a uygun kaldırna halkası ve halat birleştirilerek kullanılır hale getirildi. Hadde Silindir ve Yolluk Hazırlama Atelyesi Ġyileştirmeyi gerçekleştirenler (Adı soyadı / Bölümü / Sicil no ) Hakan KAYA (Hadde Silindir Atelyesi ) Set-Up & Ayar kayıpları Tamir / Düzeltme kayıpları Iskarta ve müşteri şikayetleri Ölçme ve ayar kayıpları Hijyen / GMP x Başlama kayıpları Sarf malzemesi değişim kayıpları Hat organizasyonu kayıpları Ġş sağlığı ve iş güvenliği Ofis kayıpları HH - 9 Tarih x İYLEŞTİRME NO 29/1 Malzeme taşıma kayıpları Kapatma kayıpları Kirlilik kaynakları Manipülasyon kayıpları Diğer Gerçekleştirilen aksiyonları öncesi sonrası formuna kaydederek çalışanlara duyurulmasını sağladık. Eski halat fiatı Yeni halat fiatı Bölüm : Atelye 1 Harcama kalemleri Tutarı Kazanç kalemleri Yıllık Kazanç Toplam 5 TL 525 TL TL TL TL TL TL TL Toplam Net kazanç TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL DAĞITIM : ELEKTRONĠK ORTAM (ORĠJĠNAL) Arşiv süresi : Süresiz

55 UYGULAMA ÖNCESİ SONRASI Koruyucu malzeme kullanımının takip,kontrol ve dağıtımını sağladık.

56 UYGULAMA SAHA DENETLEMESİ Çalışanların eğitimlerde dile getirdikleri tehlike ve riskleri sahada gözlemleyip çözümü birlikte tespit ettik

57 UYGULAMA TALİMATLARI OLUŞTURDUK Uygulama farklılıkları görülen ve kazaya neden olan çalışmalar için talimatları yazılı hale getirdik.

58 SONUÇLAR

59 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs SONUÇLAR YILI Ġġ KAZASI SAYILARI Haddehane Atölye Bakım

60 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs SONUÇLAR YILI AYLIK Ġġ KAZASI GÜN KAYIPLARI Haddehane Atölye Bakım

61 29-21 YILI AYLIK KAZA SIKLIK Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs KSO SONUÇLAR

62 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs SONUÇLAR YILI AYLIK KAZA AĞIRLIK ORANI 1,5 1,5 1,4 1,3 1 1,7,6,9,8,7,9 1,6,6,3,4,4 KAO

63 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYIP İŞ GÜNÜ SONUÇLAR İstatistiksel bilgiler Başarı yemeği İDÇ GENEL İŞ GÜNÜ KAYIPLARI yılı İş günü kaybı 21 yılı - 28 İş günü kaybı

64 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ SONUÇLAR İSTATİSTİKSEL BİLGİLER HADDEHANE İŞ KAZASI SAYILARI 28 yılı - 38 Kaza 29 yılı - 43 Kaza 21 yılı - 4 Kaza Kaza Adedi 29 Kaza Adedi 21 Kaza Adedi

65 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ SONUÇLAR İSTATİSTİKSEL BİLGİLER İDÇ GENEL AYLARA GÖRE İŞ KAZALARI

66 Saat Saat SONUÇLAR İSTATİSTİKSEL BİLGİLER AYLARA GÖRE VERĠLEN EĞĠTĠM SAATLERĠ VE ORTALAMALARI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Aylık ,5 Aylık Ortalama,25,4,46,4,18,18,13,61 1,22 2, DÖNEM 2 - DÖNEM 3 - DÖNEM 4 - DÖNEM DÖNEMLERE GÖRE ORTALAMA,29,51,49 4,35 5,64

67 SONUÇLAR İSTATİSTİKSEL BİLGİLER VERĠLEN EĞĠTĠMLER KAPSAM DIŞI ĠDÇ YÜKLEME TOPLAM Kaç kişi Saat Kaç kişi Saat Kaç kişi Saat Kaç kişi Saat ENDÜSTRĠYEL YAĞLAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EXCEL ÇEVRE YÖNETĠMĠ YANGIN SÜREKLĠ DÖKÜM MAKĠNASI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ LĠDERLĠK EĞĠTĠMĠ RULMAN ENERJĠ SARFIYATI VERĠMLĠ ÜRETĠM EĞĠTĠMĠ YENĠ EĞĠTĠM (ĠġE GĠRĠġ) MÜLAKAT TEKNĠKLERĠ "" Ġġ KAZASI LĠDERLĠK "" Ġġ KAZASI EĞĠTĠMĠ TOPLAM , , , ,

68 SONUÇLAR 9. Günde Kutlama Yemeğimiz

69 İŞ KAZASI PROJESİ BAŞARI BELGESİ Haddehane Bölümü nde uygulanmakta olan projeye katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 11 MART 21 Murat UYSAL Haddehane Müdürü N. İzzet ULU Fabrika Müdürü

70 DEĞERLENDİRME KAZANIMLARIMIZ ve İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR

71 DEĞERLENDİRME YÖNETİM İdarecilerimiz desteğini hiç bir zaman esirgemedi.

72 DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN Bildirimlerde sıkıntı Takiplerde sıkıntı Farkında olamama UCUZ ATLATMA BĠLDĠRĠM KÖġESĠ Her ucuz atlatma olayı, büyük bir iş kazasının ayak izleridir. BĠR UCUZ ATLATMA = BĠR CAN Ucuz atlatma olaylarını bildiriniz. Bildirdiğiniz her ucuz atlatma bir iģ kazasını, bizim veya arkadaģının canının yanmasını önler. UCUZ ATLATMA OLAYINI BĠLDĠR. Ġġ KAZASI RĠSKĠNĠ ĠNDĠR.

73 DEĞERLENDİRME TEKNİK EMNİYET Çalışan ve yönetici ilişkilerinde gelişme Gönüllü çalışmaların oluşması Usta çırak ilişkisinde bilgi tecrübe paylaşımı Uyarı sistematiği oluştu. Yüksek motivasyon ile düşük kaza Çalışan katılımı

74 DEĞERLENDİRME KAZANIMLARIMIZ ÜST YÖNETİMİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNU SAHİPLENMESİ İŞLETMELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI İŞ KAZALARINDA HEDEF BELİRLENMESİ (SIFIR KAZA) HERKESİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DUYARLI OLMASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA KATILIMIN SAĞLANMASI, KAZALARIN ÖNGÖRÜLMESİ VE BUNLARIN OLUŞMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI

75 DEĞERLENDİRME KAZANIMLARIMIZ UCUZ ATLATMA KAYITLARININ DÜZENLİ TUTULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN DÜZENLİ OLARAK VERİLMESİ ORTAMDAKİ ETKENLERE (TOZ,GAZ,DUMAN) KARŞI KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU KULLANIMININ SAĞLANMASI VE KULLANMAYANLAR KONUSUNDA İŞYERİ KURALLARINI İŞLETİP KULLANIMININ SAĞLANMASI; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İYİLEŞTİRMELERE ÖDÜL VERİLEREK SİSTEMİN CANLI TUTULMASI SİSTEMİN HAYATİYETİ KONUSUNDA ÖNEM ARZETMEKTEDİR.

76 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ 29 yılı - 12 Kaza 21 yılı - 49 Kaza 211 yılı - 9 Kaza 212 yılı - 26 Kaza İDÇ GENEL İŞ KAZASI SAYILARI Kaza Adedi 21 Kaza Adedi 211 Kaza Adedi 212 Kaza Adedi

77 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ MEKANİK BAKIM İŞ KAZASI SAYILARI 29 yılı - 35 Kaza 21 yılı - 11 Kaza 211 yılı - 34 Kaza 212 yılı - 11 Kaza " " İŞ KAZASI BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ Kaza Adedi 21 Kaza Adedi 211 Kaza Adedi 212 Kaza Adedi

78 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ HADDEHANE İŞ KAZASI SAYILARI 29 yılı - 43 Kaza 21 yılı - 4 Kaza 211 yılı - 16 Kaza 212 yılı - 7 Kaza " " İŞ KAZASI BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ Kaza Adedi 21 Kaza Adedi 211 Kaza Adedi 212 Kaza Adedi

79 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYIP İŞ GÜNÜ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ 29 yılı - 28 Gün 21 yılı Gün 211 yılı -1315Gün 212 yılı -329 Gün İDÇ GENEL İŞ GÜNÜ KAYIPLARI

80 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYIP İŞ GÜNÜ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ 29 yılı Gün 21 yılı Gün 211 yılı - 414Gün 212 yılı - 73 Gün MEKANİK BAKIM İŞ GÜNÜ KAYIPLARI " " İŞ KAZASI BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ

81 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYIP İŞ GÜNÜ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ 29 yılı Gün 21 yılı - 85 Gün 211 yılı - 245Gün 212 yılı - 92 Gün HADDEHANE İŞ GÜNÜ KAYIPLARI " " İŞ KAZASI BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ

82 Ġġ KAZALARINDA ZARARA UĞRAYAN, YARALANAN VEYA HAYATINI KAYBEDEN SADECE ÇALIġANLAR DEĞĠLDĠR. KAZALARDA KAYBEDEN ĠġYERĠ, ÜLKE EKONOMĠSĠ, TÜRKĠYE DĠR.

83 TEŞEKKÜRLER

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ- İSTANBUL Akif ÇERGEL 09.01.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ- İSTANBUL Akif ÇERGEL 09.01. 2015 2015 ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ- İSTANBUL Akif ÇERGEL 09.01.2015 SEÇ Yönetim Sistemi Üst Yönetim Taahhütü Hedefler ve Faaliyet

Detaylı

RAYLI SİSTEMLERDE (MARMARAY) İSG UYGULAMALARI

RAYLI SİSTEMLERDE (MARMARAY) İSG UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEMLERDE (MARMARAY) İSG UYGULAMALARI Bitirme Projesi Serkan SAMSA 131101153 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL Bitirme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Kömür Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tmmob makina mühendisleri odası II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bildiriler kitobı 02-03 Mayıs 2003 Adana Yayın No: E/2003/317 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A, 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK

İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK Amaç İnşaat işlerinde yapılan çalışmalarda muhtemel tehlikeler ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri öğrenmek. Öğrenim hedefleri İnşaat İşlerinde İSG yönünden önemli konular,

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

ASANSÖR MONTAJI ÖNCESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-ÇEVRE PLANI

ASANSÖR MONTAJI ÖNCESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-ÇEVRE PLANI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ASANSÖR MONTAJI ÖNCESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-ÇEVRE PLANI Bitirme Projesi M. Mahir ERMAŞA 131101111 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 3 Şirket Profili 5 Göstergeler 6 Kilometre Taşları 8 Yönetimin Mesajı 10 Yönetim Kurulu 11 Üst Yönetim 14 Çelik Sektöründeki Gelişmeler

Detaylı

Denetim ve Rehberliğin Güvenli Çalışma Ortamına Katkısı. Hayri DEMİRCİ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ERDEMİR 04.05.2015

Denetim ve Rehberliğin Güvenli Çalışma Ortamına Katkısı. Hayri DEMİRCİ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ERDEMİR 04.05.2015 Denetim ve Rehberliğin Güvenli Çalışma Ortamına Katkısı Hayri DEMİRCİ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ERDEMİR 04.05.2015 İşyeri ortamları stabil olmayıp, her an değişime müsait yerlerdir. Makine, Ekipman,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ BELEDİYELERDE UYGULANMASI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ BELEDİYELERDE UYGULANMASI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ BELEDİYELERDE UYGULANMASI Mahmut ÇOLAK SGK Müfettişi TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com 6331 Sayılı Kanun İş sağlığı ve güvenliği (İSG)

Detaylı

Konu : Hastane Afet Planı. UYGULAMA TALĠMATI

Konu : Hastane Afet Planı. UYGULAMA TALĠMATI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Tekirdağ Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hayrabolu Ġlçe Devlet Hastanesi BaĢtabipliği Sayı :58894590-952.03- Konu : Hastane Afet Planı.

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:15.05.2019 İŞYERİ SGK NO İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR GEÇERLİLİK TARİHİ İDARE

Detaylı

ERDEMİR. Üretimimiz ve Ürünlerimiz. Rekabet Üstünlüklerimiz. ERDEMİR de İSG ÖZKAN DOĞAN. İş Güvenliği Müdürü -2011

ERDEMİR. Üretimimiz ve Ürünlerimiz. Rekabet Üstünlüklerimiz. ERDEMİR de İSG ÖZKAN DOĞAN. İş Güvenliği Müdürü -2011 ERDEMİR Üretimimiz ve Ürünlerimiz Rekabet Üstünlüklerimiz ERDEMİR de İSG ÖZKAN DOĞAN İş Güvenliği Müdürü -2011 15 Mayıs 1965 ten bu yana, çeliğin yüksek dayanıklılık ve şekillendirilebilirlik özelliğini,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 3 A. İş Etüdü A.1) Metod Etüdü..4 A.2) Zaman Etüdü.5

İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 3 A. İş Etüdü A.1) Metod Etüdü..4 A.2) Zaman Etüdü.5 Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi Sayfa No. 2 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 3 A. İş Etüdü A.1) Metod Etüdü..4 A.2) Zaman Etüdü.5 B. Ergonomi ve İş Güvenliği B.1) Çalışma Ortamı Analizi..7 B.2) İş Güvenliği Teknikleri...9

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir.

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir. Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ĠSGĠP (Türkiye`de ĠĢyerlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıģtır.

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI TC YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI Bitirme Projesi HATİCE PINAR ONARCAN CİCİ 131101369 Bölüm: İş Sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ELEKTRİK Bitirme Projesi Selim KUZ 131101158 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL Bitirme Tarihi

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı