İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş."
  • Can Kut
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş.

2 İZMİR DEMİR ÇELİK KAZASIZLIK PROJESİ

3 Japonya da büyük bir imalat yerinde yaşanan bir kazanın ardından, üç çocuğu ile kalan anneye dönemin bakanı taziyelerinde: Yazık, 1. çalıģanın olduğu iģyerinde sizin eģiniz hayatını kaybetmiģ. diyerek olayı şansızlık olarak değerlendirmesinin ardından

4 Eşin: Sizin için 1. kiģiden biri olabilir ama benim bütün hayatım gitti. cevabındaki 1. insanda bir ve bütün bir hayat vurguları kampanyanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Sıfır kaza kampanyası, işte bu kazanın hemen ardından 1973 yılında başlamıştır.

5 Her çalışanımızı en değerli varlık olarak kabul eder

6 1. Bireyin yerinin doldurulamaz olması,

7 2. Bu nedenle de iş sahasındaki herkesin gönül birliği ile; güvenlik, temizlik, ulaşım kolaylığı ve sağlık konularına odaklanarak katılımı,

8 3. Her işçi için sağlık ve güvenliğinin bir problem oluşturduğu ana fikri ve bunu takip eden güvenlik ve sağlık yönetimi faaliyetleri, aktivitelerinin her gün yapılması böylece alışkanlık haline gelmesi,

9 4. Arkadaş tavırlı işçilerle sıkı ilişki ve gönüllü çabalarla canlı bir atmosfer yakalamak,

10 5. Güvenlik, kalite ve üretimde sabit ilerlemelerin kaydedilmesi.

11 1. Üst yönetim tarafından yönetim politikası, 2. Bölüm yöneticileri tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin tüm yönleriyle çalışmalarda uygulanması, 3. İş sahasında gönüllü faaliyetlerin yoğunlaştırılmasıdır.

12 Unutulmamalıdır ki; Güvenli İş Yeri Yoktur İşyerinde her zaman risk vardır. İşyerinin güvenli olması için yönetim tarafından da çaba gösterilmelidir. Diğer yandan Güvenlik erişildiğinde dahi tatmin olunacak bir konu değildir.

13 SIFIR KAZA * SIFIR RİSK, * SIFIR TEHLİKE, * SIFIR MESLEK HASTALIĞI, * TAM GÜVENLİ BİR İŞ ORTAMI,

14 Risksiz ortam Güvenli Çalışan Denetim SIFIR iş kazası Güvenli çalışma ortamı Sağlıklı Çalışan Eğitim

15 REAKTİF UYGULAMALAR Kaza analizleri Kazaya yönelik aksiyon planı hazırlanması Aksiyon planlarının yönetimi, uygulanması PROAKTİF UYGULAMALAR Proses Risk analizleri Ekipman Risk Analizleri Davranışsal Risk Analizleri Teorik ve Uygulamalı Eğitimler Güvenlik Yürüyüşleri Sahada birebir İletişim Yerinde Düzeltmeler, anlık müdahaleler Ucuz Atlatma, Risklere yönelik aksiyon planı hazırlanması, yönetimi ve uygulanmasının takibi 15

16 İDÇ de Çevre,ĠĢ sağlığı ve Güvenliği açısından mevcut riskleri tespit etmeye ve gerekli tedbirleri almaya başlayarak SIFIR Ġġ KAZASI çalışmalarına başladık. Hedeflerimiz; ÇalıĢma ortamındaki mevcut risklerin Risk Analizleriyle tespit edilmesi, Operasyon alanlarında ve çalıģma sahalarında yapılacak Risk Analizleri ile olası tehlikelerin belirlenmesi, Analiz sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması ve sonuçlarının takip edilmesi. 16

17 Bu proje ile mevcut işlere, işe uygun elemanların yerleştirilmesi ve elemanların işin gerektirdiği eğitimleri almaları sağlandı. Hedefler; ĠĢlerin eğitimli, gönüllü, bilen kiģiler tarafından yapılması. Kimin? - Ne? eğitim alması gerektiğinin doğru planlanması. Personelin ĠS&G performansının izlenmesi. Eğitim eksikliğinden kaynaklanabilecek kaza ve yaralanmaların engellenmesi. 17

18 Bu proje ile işletmemiz içerisindeki, İDÇ ve taşeron çalışanlarının görevlerinde talimatlara uygun çalışmaları sağlandı. Hedeflerimiz; ĠĢe uygun Üretim Talimatlarının geliģtirilerek, iģlerin emniyetli ve doğru yapılmalarının sağlanması Kritik sistemler için personelin bilinçlendirilmesi Hatalı iģletme ve bakım uygulamalarından kaynaklanabilecek kaza ve yaralanmaların engellenmesi 18

19 İşletmemiz de yürütülen işlerin; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun ve kontrollü olarak yapılmaları ile ilgili kuralları düzenledik. Hedeflerimiz; Üretim ve DuruĢ anında olası kazaların önlenmesi Tesis içindeki izne tabi tüm çalıģmalarda (Elektrikli çalıģma, yüksekte çalıģma, kapalı alanlarda çalıģma, ateģli çalıģma,vs. gibi) gerekli izin ve tedbirlerin alınması. ĠĢlerin kuralına uygun olarak ve bilen kiģiler tarafından yapılmalarının sağlanması. 19

20 Tesis içinde ekipmanlarla, personelle, operasyonlarla ilgili geçici, kalıcı ve acil değişikliklerin yöntemleri belirlendi. Hedeflerimiz; Geçici, kalıcı ve acil değiģikliklerin doğru Ģekilde yönetilmeleri. DeğiĢikliklerin, etkilenen bölümlerce incelenerek gerekli kontrollerin ve doğru haberleģmenin sağlanması, DeğiĢikliklerin, eksik iletilmesinden ve yetersiz incelemesinden meydana gelen aksaklıkların ve kazaların azaltılması 2

21 İşletmemiz bünyesindeki tüm çalışmalardaki kazaların ve ucuz atlatılan olayların tespiti, analiz ve soruşturulmaları yapıldı. Hedeflerimiz; Kaza ve ucuz atlatılan olayların analizlerinin en doğru biçimde yapılması. Kaza ve ucuz atlatılan olayların istatistiksel olarak izlenmesi. Gerekli düzeltici tedbirlerin alınarak takiplerinin sağlanması. 21

22 KAZA YOLCULUĞUMUZ Ġlk Hedefimiz Ġş Kazasız 9 Gün

23 KAZA YOLCULUĞUMUZ Risk değerlendirmeleri sertifikasyon çalıģmaları Sertifikasyon Durum değerlendirmesi Bölüm kazasızlık çalıģmaları

24 KAZA YOLCULUĞUMUZ RİSK DEĞERLENDİRMELERİ KINNEY METODU ( 3 çarpanlı )

25 KAZA YOLCULUĞUMUZ RİSK DEĞERLENDİRMELERİ Ekipler oluģturuldu, Eğitim verildi, TE, tehlike ve geçmiģ iģ kazası bilgilerini verdi, Masa baģı çalıģması, Saha doğrulaması

26 KAZA YOLCULUĞUMUZ SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI Bölümlerde ekipler kuruldu, Talimatlar hazırlandı, Yasal mevzuat incelendi, 63 kiģi Entegre Yönetim Sistemi Ġç Denetçisi olarak eğitildi.

27 KAZA YOLCULUĞUMUZ SERTİFİKASYON

28 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA YOLCULUĞUMUZ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YILI MEKANĠK BAKIM KAZALARI 29 YILI MEKANĠK BAKIM""KAZA PROJE ÖNCESĠ 33 Kaza Sayısı 39 Gün Kaybı Kaza Sayısı 451 Gün Kaybı Kaza Sayısı 28 Gün Kayıbı 29 Kaza Sayısı 29 Gün Kayıbı

29 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA YOLCULUĞUMUZ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YILI HADDEHANE Ġġ KAZALARI 38 Kaza Sayısı 627 Gün Kaybı YILI HADDEHANE "" KAZA PROJE ÖNCESĠ 43 Kaza Sayısı 464 Gün Kaybı Kaza Sayısı 28 Gün Kayıbı 29 Kaza Sayısı 29 Gün Kayıbı

30 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 21-Ocak KAZA YOLCULUĞUMUZ BÖLÜM KAZASIZLIK ÇALIŞMALARI Belgelendirmede amaç: kazaları sıfırlamak, Çalışanın zarar görmesini engelllemek, Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak YILI ATÖLYE BAKIM "" KAZA PROJE ÖNCESĠ " " Ġġ KAZASI BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ Kaza Sayısı 29 Gün Kayıbı

31 NELER YAPTIK? NASIL YAPTIK?

32 NELER YAPTIK? NASIL YAPTIK? YILLARI ARASI BÖLÜM KAZALARI Ġstatistikleri inceledik. ÇalıĢma yapacağımız bölümü belirledik Planlama Uygulama Sonuçlar Değerlendirme BÖLÜM İDÇ TAŞERON TOPLAM Atölye Bakım ( 129 kişi ) Haddehane ( 24 kişi ) Çelikhane ( 168 kişi ) Yrd.Tes.veTek ( 1 kişi ) Proje ve Müh (145 kişi ) Elektrik Bakım ( 7 kişi ) Pid ( 16 kişi ) Kalite Kontrol ( 67 kişi ) İç Satınalma 1 1 ( 16 kişi ) TOPLAM

33 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ NELER YAPTIK? NASIL YAPTIK? ĠSTATĠSTĠKLERĠ ĠNCELEDĠK (ilk 8 ay) DEĞERLERĠ (ilk 8 ay) İDÇ GENEL AYLARA GÖRE İŞ KAZALARI

34 NELER YAPTIK? NASIL YAPTIK? ÇALIġMA YAPACAĞIMIZ BÖLÜMÜ BELĠRLEDĠK KSO (Kaza sıklık oranı ) Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.. katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır KAZA SIKLIK ORANI KAZA SIKLIK ORANI N ( Kaza sayısı ) x 1.. Çalışma saatleri toplamı MESS İDÇ

35 NELER YAPTIK? NASIL YAPTIK? ÇALIġMA YAPACAĞIMIZ BÖLÜMÜ BELĠRLEDĠK KAO (Kaza ağırlık oranı) Takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. KAZA AĞIRLIK ORANI K ( Kayıp iş günü ) x 1. Çalışma saatleri toplamı KAZA AĞIRLIK ORANI MESS İDÇ

36 PLANLAMA

37 PLANLAMA Ekipleri kurduk. Mevcut Durum Analizi Alt yapıyı oluşturduk. Panolar Toplantılar Eğitimi planladık Ġşçi eğitimleri Yönetici eğitimleri Bölümle ilgili istatistikleri inceledik. Ġlk aksiyonları oluşturduk. Risk bildirimi Ucuz Atlatma Bildirimi Takip toplantılarını yaptık.

38 PLANLAMA EKİPLERİN OLUŞUMU Koordinatör Proje Mühendisi Ekip Elemanları Hadde Bakım Çelikhane Bakım Vinç Bakım Toz Toplama

39 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ PLANLAMA MEVCUT DURUM ANALİZİ (ilk 8 ay) ATÖLYE BAKIM İŞ KAZA SAYILARI 28 yılı - 33 Kaza 29 yılı - 33 Kaza Meydana gelen iş kazaların incelenmesi, Risk değerlendirmelerin gözden geçirilmesi, Kaza Adedi 29 Kaza Adedi

40 PLANLAMA ALT YAPI ÇALIŞMALARI Panolar ve pano içeriklerinin oluşturulması Risk ve Ucuz Atlatma bildirim ve değerlendirme yönteminin belirlenmesi, Toplantı metodolojisinin belirlenmesi

41 PLANLAMA ALT YAPI ÇALIŞMALARI Kaza sayısı bildirim panosu kaza projesi duyuru panosu Kick-off için afişler iş kazası başarı belgesi

42 PLANLAMA EĞİTİM PLANLAMASI Yöneticilere 1 günlük Ġş Güvenliğinde Liderlik eğitimi uygulandı. Toplam 28 Kişi Çalışanlara ½ günlük farkındalık eğitimi, uygulandı. Toplam 198 Kişi

43 PLANLAMA BÖLÜMLE İLGİLİ İSTATİSTİKLERİ İNCELEDİK SIRA ADI SOYADI KAZA TARĠHĠ GÖREVĠ HADDEHANE 29 YILI Ġġ KAZALARI KAYIP Ġġ GÜNÜ KAZANIN NEDENĠ KAZAYA MARUZ KALAN ORGAN KAZANIN YAPILDIĞI YER 1 Mahmut ÖZDEMĠR ĠDÇ 48 Tedbirsiz ÇalıĢma Kol Hadde Silindir Ezilme YARALANMA TÜRLERĠ 2 Ahmet KARSLI Taşeron 31 Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıyeni hol Burkulma 3 Rüstem ORUN ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıyeni hol Ezilme 4 Enver TEKĠN ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Yüz Platform Ezilme 5 Rıza DOĞRUOL Taşeron 23 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Firkete Burkulma 6 Yasin ġahġn ĠDÇ 1 Kişisel Koruyucu Kullanmama Göz Hadde holü Çapak kaçması 7 Halil GÜNDOĞAN ĠDÇ 8 Tedbirsiz ÇalıĢma Vücut Firkete Çarpma 8 Murat KARA ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıhadde holü Burkulma 9 Talih KEÇECĠ Taşeron 14 Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağısoğuk makas Kesik 1 Gürkan KILIÇSAYMAZ ĠDÇ 2 Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıhadde holü Burkulma 11 Yasin ġahġn ĠDÇ 2 Tedbirsiz ÇalıĢma Bacak Hadde holü Ezilme 12 Ayvaz YAMAÇ ĠDÇ 16 Kişisel Koruyucu Kullanmama El ve el parmakları Platform Yanık 13 Okay ÖGRETMENOĞLU ĠDÇ 7 Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıhadde Silindir Ezilme 14 Enver TEKĠN ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağısoğuk makas Hafif yaralanma 15 Gökhan HALICI ĠDÇ 13 Kişisel Koruyucu Kullanmama El ve el parmakları Hadde Silindir Kesik 16 Kenan GENCER ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Kol Paketleme Kesik 17 Şakir ÖZKAN ĠDÇ 6 Tedbirsiz ÇalıĢma Bel Soğuk makas Zorlama 18 Eşref YAZILIKAYA ĠDÇ 5 Tedbirsiz ÇalıĢma Kol Soğuk makas Kesik KAZANIN OLUġ ġeklġ Tezgah toplamada hadde tezgahı borusuna yaylarını sıkarken boru dönmüģ eli kaymıģ ve sağ tarafına Firkete bölgesinde temizlik yaparken sağ ayak bileğini Firkete bölgesinde firkete kapatma tamponunda halka takmaya giderken sağ ayağını sıkıģtırmıģ. Soğutma platformunda bel veren malzemeyi kesince malzeme sol elmacık kemiğine çarpmıģ. Eski mamül holünde firkete kıvırken sol el iģaret parmağı geriye burkulmuģ. Hadde holünde elbise dolabı imalatı yaparken sağ göze yabancı cisim kaçmıģ. Fir. yapımı esnasında pergel vincin kaldırdığı pak. ucu takıl. ned. döndüğünden paket beline çarpmıģ.belde Hadde holünde yürürken ayağı burkulmuģ.sağ ayak bileğinde ağrı olmuģ. Seyyar platformu kaldırırken dengesini kaybedip düģmüģ, kaldırdığı ayağına çarpmıģ. Sağ ayak iç H7 tezgahında hortum değiģtirirken sol ayak bileğini burkmuş. Hadde bozuğu kesimi yaparken malzeme sol diz kapağına çarpmıģ. Soğutma platformunda taģıyıcı arabayı yola verdikten sonra sarkan malzemeyi kurtarmak isterken sol el Hadde tezgahlarından sökülen suluk direkleri çalıģma tezgahı üzerinden sol ayak üstüne düģmüģ Soğuk makas önünde malzeme atarken ayak üzerine malzeme çarpmıģ. Takım dolabını çekerken sağ el üst kısmını metal parça kesmiş. Çubuk demir sayarken sol kol altında yatay kesik olmıģ. Platformdaki hizalama yapmayan malzemeyi çakarken belde ağrı olmuģ. Kesik olan korkuluk borusuna sağ dirseğini çarpmıģ dirsekte kesik olmuş. 19 Murat GÖKMEN ĠDÇ 16 Tedbirsiz ÇalıĢma Bel Fırın Zorlama Fırın çıkıģında malzeme kaldırırken beli incinmiģ. 2 Ahmet TOPRAK Taşeron Kişisel Koruyucu Kullanmama Göz Paketleme Hafif yaralanma Mamül boyarken sağ gözüne tiner kaçmıģ. 21 Mustafa ALPKĠRĠġÇĠ ĠDÇ 8 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Temperit Ezilme 22 Ozan ÖZTÜRK Taşeron 5 Tedbirsiz ÇalıĢma Bacak Eski hol Çarpma 23 Mahmut NALÇACI ĠDÇ 5 Tedbirsiz ÇalıĢma Yüz Paketleme Yanık 24 Talih KEÇECĠ ĠDÇ 11 Tedbirsiz ÇalıĢma Vücut Soğuk makas Yanık 25 Murat KARA ĠDÇ 78 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Hadde Silindir Kırık 26 Mehmet AŞÇI ĠDÇ 6 Ortam Ģartları yetersiz Vücut Soğuk makas Yanık 27 Mithat TÜEL Taşeron 5 Tedbirsiz ÇalıĢma Bacak Paketleme Ezilme 28 Remzi CEYLAN ĠDÇ 12 Tedbirsiz ÇalıĢma Kol Paketleme Yanık 29 Abdurrahim ATAKUL ĠDÇ 16 Tedbirsiz ÇalıĢma Kol Paketleme Yanık 3 Gökhan AKGÜN Taşeron 1 Tedbirsiz ÇalıĢma Bel Paketleme Zorlama 31 Ali PABUÇCULAR Taşeron 12 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Eski hol Kesik 32 Can ONAY ĠDÇ 2 Tedbirsiz ÇalıĢma Bacak Hadde holü Ezilme 33 Mehmet KUNDĠL ĠDÇ 13 Ortam Ģartları yetersiz Ayak ve ayak parmağıpaketleme Kesik 34 Bahri KORKMAZ ĠDÇ 1 Kişisel Koruyucu Kullanmama Göz Eski hol Cisim batması 35 Ozan ÖZTÜRK Taşeron 2 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Yükleme Ezilme 36 Mahmut NALÇACI ĠDÇ 8 Kişisel Koruyucu Kullanmama Kol Soğuk makas Yanık 37 Kazım ÖZGER ĠDÇ 5 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Hadde Silindir Ezilme 38 Talih KEÇECĠ ĠDÇ 12 Kişisel Koruyucu Kullanmama Kol Paketleme Kesik 39 Rıza DOĞRUOL Taşeron 11 Kişisel Koruyucu Kullanmama El ve el parmakları Platform Yanık 4 Taner PURCU Taşeron 2 Tedbirsiz ÇalıĢma Ayak ve ayak parmağıeski hol Burkulma 41 Serdar ÇETĠN ĠDÇ Tedbirsiz ÇalıĢma Baş Hadde holü Ezilme 42 Alper ÖZTAN Taşeron 8 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Firkete Yanık 43 Ünal ÖZ Taşeron 4 Tedbirsiz ÇalıĢma El ve el parmakları Firkete Ezilme Temperitte enjektör alırken sağ el yüzük parmağını sıkıģtırmıģ. Eski holde forklifle yaparken forklif bıçağının çıkardığı çubuk demir sol ayak bileğine çarpmıģ. Yolda kalan demiri vinçle çekmek için bağlarken suratına çarpmıģ. Soğpuk makas önünde parça alırken gelen malzeme boyunca çarpmıģ boyun sol yanında yanık olmuģ. Hadde silindir atölyesinde şafta ring geçirirken ring aparatı kaymıģ sol el iģaret parmağının uç kısmında Soğuk makas önünde malzeme yoldan çıkmıģ ve ensesine çarpmıģ 2. Derecede yanık olmuģ. Firkete bağlarken ayağı kayıp düģmüģ sağ ayak kaval kemiğinde doku ezilmesi olmuģ. Paketleme makinasının eģanjör kapağını açarken sol kola sıcak su gelmiģ 2. Derece yanık olmuģ. Soğuk makas önünde fanın fiģini takarken ark yapması sonucu sağ el kolda 1. Derece yanık olmuģ. Eski mamül holünde firkete yaparken bağ teli ile bağlama yaparken belinde ağrı olmuģ. Eski holde malzemelerin etiketlerini değiģtirirken paket bağ teli sol el üstüne çarpmıģ 2 cm. Kesik Çekiçle malzemeye vururken çekiçten kopan parça sol bacak diz üstüne çarpmıģ. Parça ararken elektrik kanal kapağına basmıģ.kapak dönmüş ve içine düşmüş, sol ayakta kesik yara Eski hol vinç kabininde çalıģırken sol gözüne yabancı cisim kaçmıģ. Sevkiyat sırasında 4 nolu holde sağ el orta ve yüzük parmaklarını vinç manyetiği ile takoz arasına Soğutma platformunda sıcak malzemeyi maģa ile çekerken sıcak malzeme sağ kol üstüne Tezgahı kaldırırken sağ el tezgahla halat arasına sıkıģmıģ. Orta ve yüzük parmağında hafif ödem Transfer üzerinde çubuk sayerken sağ ön kola çarpması sonucu 3-4 cm kesik yara olmuģ. Platformda malzemeyi ayırırken ayağı kayıp düģmüģ sağ el avuç içi ve parmaklar sıcak malzemeye temas Haddehane eski holde istif üzerinden inerken sağ ayak bileğini burkmuģ. Hadde holünde tezgahtan sapan çıkarırken vincin kancasından kurtulan sapan sol yüz altına ve omuza Firketeye malzeme hazırlamak için Ģalomayı yakmak isterken sağ el baģ parmağını yakmıģ. Firketeye malzeme hazırlarken sağ el orta parmak tınağını malzeme ile aparat arasına sıkıģtırmıģ. Tüm kazalar tek tek incelendi. Etkilenen organ Meydana geldiği yer Kullanılan ekipman Kazazede ve olay

44 SIRA NO PLANLAMA İLK AKSİYONLARI OLUŞTURDUK KAZA BĠLDĠRĠM TARĠHĠ HADDEHANE MÜDÜRLÜĞÜ DĠNAMĠK AKSĠYON PLANI ADI SOYADI Yasin ġahġn Yasin ġahġn Murat GÖKMEN KAZA RĠSK ÖNER Ġ KAZA BĠLDĠRĠM YERĠ OLAYIN TANIMI Hadde holünde elbise dolabı imalatı KAZA Hadde holü yaparken sağ göze yabancı cisim kaçmıģ. Hadde bozuğu kesimi yaparken KAZA Hadde holü malzeme sol diz kapağına çarpmıģ. KAZA Fırın Fırın çıkıģında malzeme kaldırırken beli incinmiş. OLAYIN TARĠHĠ AKSĠYONLAR AKS SORUMLUSU TERMĠN Koruyucu ekipman kullanması sağlanacak.yasin ġahġn' e Tek Nuri GÜRKAN Nokta Eğitimi verilecek. Yasin ġahġn' E Tek Nokta Eğitimi verilecek. Nuri GÜRKAN Ağır olan malzemelerin kaldırılması esnasında uygun olan ekipmanın kullanılması Nuri GÜRKAN sağlanacak. Murat GÖKMEN' e Tek Nokta Eğitimi verilecek. TARĠH : NO : SONUÇ Koruyucu gözlük temin edilmiģtir. Tek nokta eğitimi verilmitir. Tek nokta eğitimi verilmiştir. Ağır olan ekipmanların kaldırılması esnasında vinç, caraskal tarjı ekipmanların kullanılması verilen Tek nokta eğitiminde temin edilmiştir. Her bir kaza için aksiyon tespit ettik Sorumluları atadık Termin belirledik Tahmini maliyet ortaya koyduk Can ONAY Çekiçle malzemeye vururkan çekiçten KAZA Hadde holü kopan parça sol bacak diz üstüne çarpmıģ. Kullanılan ekipmanların bakımı yapılacak. Can ONAY' a Tek Nuri GÜRKAN Nokta Eğitimi verilecek. Ekipmanların bakımı yapıldı. Tek nokta eğitimi verilmştir Mehmet KUNDĠL KAZA Paketleme Parça ararken elektrik kanal kapağına basmıģ.kapak dönmüş ve içine düşmüş.sol ayakta kesik yara olmuş. Tüm kapakların kontrolü yapılıp, problemli kapaklarda düzeltmeler yapılacak. Nuri GÜRKAN Gökhan ARABACIOĞLU Haddehane bünyesindeki kapaklar zaman içerisinde düzeltiliyor. Uygunsuz olan kapaklar tespit edilip onlarda onarılacaktır.

45 PLANLAMA İLK AKSİYONLARI OLUŞTURDUK Her bir çalışandan enaz bir risk yada ucuz atlatma bildirmesini istedik. Kaza geçirenler geçirdikleri kaza sayı kadar daha fazla bildirimde bulundular.

46 PLANLAMA İLK AKSİYONLARI OLUŞTURDUK

47 PLANLAMA TAKİP TOPLANTILARI YAPTIK

48 UYGULAMA

49 UYGULAMA UYGULAMA Kick-off Eğitimleri yaptık Önce-sonra Saha denetlemesi Talimatlar oluşturduk

50 UYGULAMA KİCK-OFF Fabrika müdürü Diğer üst düzey yöneticiler Orta kademe yöneticiler Tüm bölüm çalışanları

51 UYGULAMA EĞİTİMLERİ YAPTIK İşçi eğitimlerini gerçekleştirdik

52 UYGULAMA EĞİTİMLERİ YAPTIK Tek nokta eğitimleri yaptık

53 UYGULAMA EĞİTİMLERİ YAPTIK HADDEHANE TOPLAM RĠSK-U/A % ATIK % Risk-U/A ve Atık eğitimleri yaptık. FIRIN 15 86,67 93,33 SOĞUK MAKAS 33 93,94 1, HADDE 33 1, 1, ATELYE 36 1, 1, YÜKLEME 28 92,86 96,43 VĠNÇ 24 87,5 5, TOPLAM ,67 91,72

54 Ö N C E S O N R A Ġlgili konular UYGULAMA ÖNCESİ SONRASI Problemin tanımlaması Çözüm için yapılan Ġyileştirmenin yapıldığı Hat / Makine / Bölüm Arıza kayıpları Küçük duruşlar Hız kayıpları Enerji kayıpları Malzeme kayıpları ÖNCE / SONRA İYİLEŞTİRME FORMU Uygun olmayan kaldırma halatları ve aparatları. Standart'a uygun kaldırna halkası ve halat birleştirilerek kullanılır hale getirildi. Hadde Silindir ve Yolluk Hazırlama Atelyesi Ġyileştirmeyi gerçekleştirenler (Adı soyadı / Bölümü / Sicil no ) Hakan KAYA (Hadde Silindir Atelyesi ) Set-Up & Ayar kayıpları Tamir / Düzeltme kayıpları Iskarta ve müşteri şikayetleri Ölçme ve ayar kayıpları Hijyen / GMP x Başlama kayıpları Sarf malzemesi değişim kayıpları Hat organizasyonu kayıpları Ġş sağlığı ve iş güvenliği Ofis kayıpları HH - 9 Tarih x İYLEŞTİRME NO 29/1 Malzeme taşıma kayıpları Kapatma kayıpları Kirlilik kaynakları Manipülasyon kayıpları Diğer Gerçekleştirilen aksiyonları öncesi sonrası formuna kaydederek çalışanlara duyurulmasını sağladık. Eski halat fiatı Yeni halat fiatı Bölüm : Atelye 1 Harcama kalemleri Tutarı Kazanç kalemleri Yıllık Kazanç Toplam 5 TL 525 TL TL TL TL TL TL TL Toplam Net kazanç TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL TL /YIL DAĞITIM : ELEKTRONĠK ORTAM (ORĠJĠNAL) Arşiv süresi : Süresiz

55 UYGULAMA ÖNCESİ SONRASI Koruyucu malzeme kullanımının takip,kontrol ve dağıtımını sağladık.

56 UYGULAMA SAHA DENETLEMESİ Çalışanların eğitimlerde dile getirdikleri tehlike ve riskleri sahada gözlemleyip çözümü birlikte tespit ettik

57 UYGULAMA TALİMATLARI OLUŞTURDUK Uygulama farklılıkları görülen ve kazaya neden olan çalışmalar için talimatları yazılı hale getirdik.

58 SONUÇLAR

59 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs SONUÇLAR YILI Ġġ KAZASI SAYILARI Haddehane Atölye Bakım

60 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs SONUÇLAR YILI AYLIK Ġġ KAZASI GÜN KAYIPLARI Haddehane Atölye Bakım

61 29-21 YILI AYLIK KAZA SIKLIK Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs KSO SONUÇLAR

62 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs SONUÇLAR YILI AYLIK KAZA AĞIRLIK ORANI 1,5 1,5 1,4 1,3 1 1,7,6,9,8,7,9 1,6,6,3,4,4 KAO

63 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYIP İŞ GÜNÜ SONUÇLAR İstatistiksel bilgiler Başarı yemeği İDÇ GENEL İŞ GÜNÜ KAYIPLARI yılı İş günü kaybı 21 yılı - 28 İş günü kaybı

64 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ SONUÇLAR İSTATİSTİKSEL BİLGİLER HADDEHANE İŞ KAZASI SAYILARI 28 yılı - 38 Kaza 29 yılı - 43 Kaza 21 yılı - 4 Kaza Kaza Adedi 29 Kaza Adedi 21 Kaza Adedi

65 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ SONUÇLAR İSTATİSTİKSEL BİLGİLER İDÇ GENEL AYLARA GÖRE İŞ KAZALARI

66 Saat Saat SONUÇLAR İSTATİSTİKSEL BİLGİLER AYLARA GÖRE VERĠLEN EĞĠTĠM SAATLERĠ VE ORTALAMALARI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Aylık ,5 Aylık Ortalama,25,4,46,4,18,18,13,61 1,22 2, DÖNEM 2 - DÖNEM 3 - DÖNEM 4 - DÖNEM DÖNEMLERE GÖRE ORTALAMA,29,51,49 4,35 5,64

67 SONUÇLAR İSTATİSTİKSEL BİLGİLER VERĠLEN EĞĠTĠMLER KAPSAM DIŞI ĠDÇ YÜKLEME TOPLAM Kaç kişi Saat Kaç kişi Saat Kaç kişi Saat Kaç kişi Saat ENDÜSTRĠYEL YAĞLAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EXCEL ÇEVRE YÖNETĠMĠ YANGIN SÜREKLĠ DÖKÜM MAKĠNASI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ LĠDERLĠK EĞĠTĠMĠ RULMAN ENERJĠ SARFIYATI VERĠMLĠ ÜRETĠM EĞĠTĠMĠ YENĠ EĞĠTĠM (ĠġE GĠRĠġ) MÜLAKAT TEKNĠKLERĠ "" Ġġ KAZASI LĠDERLĠK "" Ġġ KAZASI EĞĠTĠMĠ TOPLAM , , , ,

68 SONUÇLAR 9. Günde Kutlama Yemeğimiz

69 İŞ KAZASI PROJESİ BAŞARI BELGESİ Haddehane Bölümü nde uygulanmakta olan projeye katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 11 MART 21 Murat UYSAL Haddehane Müdürü N. İzzet ULU Fabrika Müdürü

70 DEĞERLENDİRME KAZANIMLARIMIZ ve İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR

71 DEĞERLENDİRME YÖNETİM İdarecilerimiz desteğini hiç bir zaman esirgemedi.

72 DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN Bildirimlerde sıkıntı Takiplerde sıkıntı Farkında olamama UCUZ ATLATMA BĠLDĠRĠM KÖġESĠ Her ucuz atlatma olayı, büyük bir iş kazasının ayak izleridir. BĠR UCUZ ATLATMA = BĠR CAN Ucuz atlatma olaylarını bildiriniz. Bildirdiğiniz her ucuz atlatma bir iģ kazasını, bizim veya arkadaģının canının yanmasını önler. UCUZ ATLATMA OLAYINI BĠLDĠR. Ġġ KAZASI RĠSKĠNĠ ĠNDĠR.

73 DEĞERLENDİRME TEKNİK EMNİYET Çalışan ve yönetici ilişkilerinde gelişme Gönüllü çalışmaların oluşması Usta çırak ilişkisinde bilgi tecrübe paylaşımı Uyarı sistematiği oluştu. Yüksek motivasyon ile düşük kaza Çalışan katılımı

74 DEĞERLENDİRME KAZANIMLARIMIZ ÜST YÖNETİMİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNU SAHİPLENMESİ İŞLETMELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI İŞ KAZALARINDA HEDEF BELİRLENMESİ (SIFIR KAZA) HERKESİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DUYARLI OLMASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA KATILIMIN SAĞLANMASI, KAZALARIN ÖNGÖRÜLMESİ VE BUNLARIN OLUŞMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI

75 DEĞERLENDİRME KAZANIMLARIMIZ UCUZ ATLATMA KAYITLARININ DÜZENLİ TUTULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN DÜZENLİ OLARAK VERİLMESİ ORTAMDAKİ ETKENLERE (TOZ,GAZ,DUMAN) KARŞI KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU KULLANIMININ SAĞLANMASI VE KULLANMAYANLAR KONUSUNDA İŞYERİ KURALLARINI İŞLETİP KULLANIMININ SAĞLANMASI; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İYİLEŞTİRMELERE ÖDÜL VERİLEREK SİSTEMİN CANLI TUTULMASI SİSTEMİN HAYATİYETİ KONUSUNDA ÖNEM ARZETMEKTEDİR.

76 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ 29 yılı - 12 Kaza 21 yılı - 49 Kaza 211 yılı - 9 Kaza 212 yılı - 26 Kaza İDÇ GENEL İŞ KAZASI SAYILARI Kaza Adedi 21 Kaza Adedi 211 Kaza Adedi 212 Kaza Adedi

77 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ MEKANİK BAKIM İŞ KAZASI SAYILARI 29 yılı - 35 Kaza 21 yılı - 11 Kaza 211 yılı - 34 Kaza 212 yılı - 11 Kaza " " İŞ KAZASI BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ Kaza Adedi 21 Kaza Adedi 211 Kaza Adedi 212 Kaza Adedi

78 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAZA ADETİ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ HADDEHANE İŞ KAZASI SAYILARI 29 yılı - 43 Kaza 21 yılı - 4 Kaza 211 yılı - 16 Kaza 212 yılı - 7 Kaza " " İŞ KAZASI BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ Kaza Adedi 21 Kaza Adedi 211 Kaza Adedi 212 Kaza Adedi

79 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYIP İŞ GÜNÜ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ 29 yılı - 28 Gün 21 yılı Gün 211 yılı -1315Gün 212 yılı -329 Gün İDÇ GENEL İŞ GÜNÜ KAYIPLARI

80 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYIP İŞ GÜNÜ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ 29 yılı Gün 21 yılı Gün 211 yılı - 414Gün 212 yılı - 73 Gün MEKANİK BAKIM İŞ GÜNÜ KAYIPLARI " " İŞ KAZASI BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ

81 Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYIP İŞ GÜNÜ DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ANALİZİ 29 yılı Gün 21 yılı - 85 Gün 211 yılı - 245Gün 212 yılı - 92 Gün HADDEHANE İŞ GÜNÜ KAYIPLARI " " İŞ KAZASI BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ

82 Ġġ KAZALARINDA ZARARA UĞRAYAN, YARALANAN VEYA HAYATINI KAYBEDEN SADECE ÇALIġANLAR DEĞĠLDĠR. KAZALARDA KAYBEDEN ĠġYERĠ, ÜLKE EKONOMĠSĠ, TÜRKĠYE DĠR.

83 TEŞEKKÜRLER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2009 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2009 YILI GENEL SONUÇLARI ÖNSÖZ ÝÇÝNDEKÝLER DEÐERLENDÝRME YÖNTEMÝ ÝSTATÝSTÝKLERE ÝLÝÞKÝN TANIMLAR ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2009 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARINA ÝLÝÞKÝN SONUÇLAR Çalýþan Her 1.000 Kiþideki Kazalý Sayýsý

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE 1 Takılıp düşme 2 Kesik Malzeme taşınması 3 El,ayak sıkışması 4 Malzeme düşmesi 5 Ağır kaldırma ÇEVRE AYDINLATMASI Anayolda kazı yapılması

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 01.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları Giriş

Detaylı

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları Gönül YÜZBEY İş Güvenliği i ve Çevre MüdürüM ŞİRKET HAKKINDA 1898 de A.B.D nin Ohio eyaletinin Akron kentinde kuruldu. İsmini, vulkanizasyon işlemini

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

STOP 6 YÖNTEMİ İLE DEPO DÖKME YÜKLEME SÜRECİNDE ERGONOMİ İYİLEŞTİRME KAİZENİ

STOP 6 YÖNTEMİ İLE DEPO DÖKME YÜKLEME SÜRECİNDE ERGONOMİ İYİLEŞTİRME KAİZENİ STOP 6 YÖNTEMİ İLE DEPO DÖKME YÜKLEME SÜRECİNDE ERGONOMİ İYİLEŞTİRME KAİZENİ Ağustos, 2016 www.sanemplastik.com 1 www.sanemplastik.com 2 İçindekiler 1. Firma Bilgileri ve Problemin Tanımı 2. Ekip Tanıtımı

Detaylı

ĐŞ ANALĐZĐ FORMU ĐŞĐN ADI: BÖLÜMÜ: A. YETENEK GRUBU I. ÖĞRENĐM VE ĐŞ BĐLGĐSĐ. 1. Đşin gerektirdiği minimum kurumsal eğitim düzeyi nedir?

ĐŞ ANALĐZĐ FORMU ĐŞĐN ADI: BÖLÜMÜ: A. YETENEK GRUBU I. ÖĞRENĐM VE ĐŞ BĐLGĐSĐ. 1. Đşin gerektirdiği minimum kurumsal eğitim düzeyi nedir? IK-2/B ĐŞ ANALĐZĐ FORMU ĐŞĐN ADI: BÖLÜMÜ: I. ÖĞRENĐM VE ĐŞ BĐLGĐSĐ A. YETENEK GRUBU 1. Đşin gerektirdiği minimum kurumsal eğitim düzeyi nedir? Đlköğretim Lise Meslek Lisesi Yüksekokul Üniversite 2. Đş

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

ISO ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EnYS)

ISO ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EnYS) ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EnYS) ÜST YÖNETİM ENERJİ POLİTİKASI EnYS İLANI ATAMALAR EnYS TEMSİLCİLERİ ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKALI MÜHENDİS EnYS KURULUŞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOORDİNASYON ENERJİ ETÜTLERİ

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Metal Sektöründe İSG Altan ÇETİNKAL 1959; Türkiye nin ilk işveren sendikası Rekabet edebilirliği ve verimliliği artırarak endüstri ilişkilerini sürekli,

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri

İSG kurulu eğitimi. c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İSG kurulu eğitimi c) Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞYERLERİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TEHLİKELERDEN SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLECEK KOŞULLARDAN

Detaylı

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI OSGB ler için oluşturulmuş bu yazılım sadece iş sağlığı güvenliği uygulamalarını değil Bir OSGB de gerekli olan bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

Detaylı

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ KAYNAK: Guide to Positive Performance Measurement in the Western Australian Minerals and Resources Industry http://www.cmewa.com/userdir/cmeresources/091009-mpr- Guide%20to%20Positive%20Performance%20Measurement-v115.pdf

Detaylı

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Bakım nedir? İşletmede faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için her türlü makine, ekipman ve teçhizatın belirli kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE WEB TABANLI İŞ KAZASI BİLDİRİM SİSTEMİ PİLOT ÇALIŞMA SONUÇLARI

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE WEB TABANLI İŞ KAZASI BİLDİRİM SİSTEMİ PİLOT ÇALIŞMA SONUÇLARI BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE WEB TABANLI İŞ KAZASI BİLDİRİM SİSTEMİ PİLOT ÇALIŞMA SONUÇLARI Anahtar Sözcükler: Sağlık çalışanı, İş kazası, Kaza bildirim sistemi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çalışan

Detaylı

SEÇİL KAUÇUK. Bumerang Kaizen Ekibi

SEÇİL KAUÇUK. Bumerang Kaizen Ekibi SEÇİL KAUÇUK Bumerang Kaizen Ekibi BUMERANG SMED KAİZENİ 120 lik ve 100 lük kalıplardan 85 lik kalıba geçiş sürelerinin azaltılması 11.02.2014 2 EKSTRÜZYON NEDİR? Extrüzyon yöntemi, EPDM (Etilen propilen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (DEVAMLI LEVHA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (DEVAMLI LEVHA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (DEVAMLI LEVHA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Kompozit U rün U

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

MESA İMALAT. Siyah İnci Kalite Çemberi

MESA İMALAT. Siyah İnci Kalite Çemberi MESA İMALAT Siyah İnci Kalite Çemberi SİYAH İNCİ KALİTE ÇEMBERİ Sunum Planı Çember Oluşum Süreci Çember Üyelerinin Tanıtılması Çember Konusunun Belirlenmesi Araştırmalar Problemin Kaynağı Hedefimiz Mevcut

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

SEÇİL KAUÇUK ERDEMİR. O-Ring Kaizen. Ekibi. Buhar Gücü. KaizenEkibi

SEÇİL KAUÇUK ERDEMİR. O-Ring Kaizen. Ekibi. Buhar Gücü. KaizenEkibi SEÇİL KAUÇUK ERDEMİR O-Ring Kaizen Buhar Gücü Ekibi KaizenEkibi Buhar Gücü İyileştirme Takımı Sunumu 5 No lu Buhar Kazanı Kollektör Kaçaklarının Giderilmesi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Ekim 2015

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 12 22 Slayt 5/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: (Nitel) Risk analiz yöntemleri FINE KINNEY Elmeri kontrol kayıt yöntemi Risk analiz yöntemleri ve hesaplama örnekleri V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Detaylı

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse OHSAS 18001 Yönetim Sistemi çalışmaları paralel yürütülmüştür.

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Kompozit

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR

İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR Nurettin Demir, ndemir@gamanurol.com Bülent Çakar, bcakar@gamanurol.com Banu Tuna, btuna@gamanurol.com GAMA-NUROL Adi Ortaklığı, Türkiye 1.0

Detaylı

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 1. ILO İstatistikleri Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) rakamlarına göre Dünyada her yıl 270 milyon is kazası gerçekleşmekte, 160 milyon insanda çalışmadan

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Kompozit U rün U retim

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu

Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu Hema Endüstri, yıllık sipariş adedi paretolarından hareketle ve kayıplara odaklı iyileştirme metodolojisi ile kaizen projelerini tetiklemektedir.

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU Staj Komisyonu Onay Sıra No Tarih KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ GEMĠ ĠNġAATI ADI SOYADI OKUL NO STAJ DEFTERĠ BELGE NO STAJ DEFTERĠ ÇIKIġ TARĠHĠ KARAMÜRSEL / KOCAELĠ KOCAELĠ

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

ÇATI YATAY YAŞAM HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ

ÇATI YATAY YAŞAM HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇATI YATAY YAŞAM HATTININ İYİLEŞTİRİLMESİ Yükseklik kavramı Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişir.genel olarak ise yükseklik ; adım atarak çıkamayacağımız ya da inemeyeceğimiz yerler olarak

Detaylı

KONTROLSUZ KOPYADIR...

KONTROLSUZ KOPYADIR... Sayfa 1/6 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, İÇDAŞ A.Ş. de; Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 ve Üretim Kontrol sistemleri), Laboratuvar Yönetim Sistemi (TS EN ISO/IEC 17025)

Detaylı

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi P 2.10 00 28.01.2010

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi P 2.10 00 28.01.2010 Sayfa 1/6 Proses Adı İş Güvenliği Yönetimi Prosedürü Proses Kodu 2.10 Proses Sorumlusu Prosesin Amacı ve Kapsamı Fabrika Müdürü, İSG Şefi ve Görevlileri, Kurum Doktoru, Proses Yöneticileri Bu prosedürün

Detaylı

RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK

RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK yol kenarına istiflenmiş kargoların taşınmasını istiyor. RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK 1. Depoda forklift ve yaya yolu mevcut 2. Köşelerde ayna konulmamış 3. Forklift bakımlarında formlar doldurulmuyor 4. Çalışma

Detaylı

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları; Risk Değerlendirmesi Sıfır risk, sıfır iş kazası hedefi yle yola çıkarak; Türkiye deki tüm iş sektörler inde işverenlerin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ilişkide olduğu yakın çevrenin ve

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

Ö Z G E Ç M Ġ ġ. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu

Ö Z G E Ç M Ġ ġ. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu Ö Z G E Ç M Ġ ġ KĠġĠSEL BĠLGĠLER Ad ve Soyadı Mustafa YAZICI Mesleği Mühendisi Doğum Tarihi 20.01.1954 ĠĢ Adresi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 114 Bayraktar Center E Blok Kat:1 No:2 Balgat/ ANKARA ĠĢ Telefonu

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER KONTROLLERĠ ve DÜZENLENECEK BELGELER Periyodik kontroller ile ilgili Mevzuat : 1- İş Ekipmanlarının

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ENERJİ KONTROLÜ KAYNAKLI RİSKLERİN SIFIRLANMASI

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ENERJİ KONTROLÜ KAYNAKLI RİSKLERİN SIFIRLANMASI ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ENERJİ KONTROLÜ KAYNAKLI RİSKLERİN SIFIRLANMASI 2015 1. ADIM: KONU SEÇİMİ 2 Hem Dünya da hem de ülkemizde, çimento sektöründe meydana gelen majör kazaların büyük

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı İÇERİK İstanbul Ulaşım A.Ş. Hakkında Organizasyon Yapısında İş Güvenliğinin Yeri Temel

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

ÖNCE-SONRA KAIZEN FORMU

ÖNCE-SONRA KAIZEN FORMU ÖNCE-SONRA KAIZEN FORMU Kaizen Konusu: Bitmiş ürünün ambalajlama revizyonu Tarih: 01.02.2015 Takım Üyeleri ve Görevleri: Oğuz Başeğmez ( Kalite Kontrol Yöneticisi)- Ali Gelir ( Sevkiyat Uzmanı) Kaizen

Detaylı

FINE KINNEY METODU RİSK = İHTİMAL X FREKANS X ETKİ

FINE KINNEY METODU RİSK = İHTİMAL X FREKANS X ETKİ Kullanımı kolay, yaygın olarak kullanılan bir metottur. FIN KINNY MTODU = İHTİMAL X FRKANS X TKİ Tablo -İhtimal Skalası İhtimal: Zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimali 0, 0, 0 Pratik Olarak

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları.

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları. Konu Seçimi Temmuz 2015 Arıza Grafiği Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği 250 200 229 212 140 120 100 124 150 80 100 102 90 60 50 55 40 20 34 24 7 5 0 Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik 0 Buhar Tesisatı

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

Toyota da. Đş Güvenliği Yaklaşımı. Derya YILMAZER Sağlık ve Đş Güvenliği Müdürü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

Toyota da. Đş Güvenliği Yaklaşımı. Derya YILMAZER Sağlık ve Đş Güvenliği Müdürü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Toyota da Đş Güvenliği Yaklaşımı Derya YILMAZER Sağlık ve Đş Güvenliği Müdürü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Çevremizdeki Tehlikelerin Ne Kadar Farkındayız? 2 1 25 26 24 23 30 3 4 5 6 7 28 11 8 9

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011

Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Kapsamında 01.07.2011 tarihinden itibaren Yapılması Gerekenler Koordinasyon Toplantısı 29.06.2011 İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Sunum Planı Sağlıkta Performans

Detaylı

HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ

HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 1 HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 1.0 AMAÇ Kinney (mathematical risk evaluation) ın metodu ile... Hazır beton santrallerinde beton üretimi, şantiyelere

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

DOĞUMHANE RİSK DEĞERLENDİRME PLANI ANALİZ RAPORU

DOĞUMHANE RİSK DEĞERLENDİRME PLANI ANALİZ RAPORU DOĞ.YD.02 11/10/2013 0 1/5 ENFEKSİYON RİSKİ Kan ve vücut sıvılarının cilde temas ile bulaş riski Fiziksel ortam kaynaklı bulaş riski Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları ALINCAK

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

KÜÇÜK DİLMELERDE KESİK KAZALARININ ÖNLENMESİ

KÜÇÜK DİLMELERDE KESİK KAZALARININ ÖNLENMESİ KÜÇÜK DİLMELERDE KESİK KAZALARININ ÖNLENMESİ 01/02/2014 TPM İŞ GÜVENLİĞİ SÜTUNU KÜÇÜK DİLMELERDE OLUŞAN KESİK KAZALARI Takımın Konusu : Küçük dilmelerde oluşan kesik kazalarının sebeplerini araştırmaktır.

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ. Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ Hüsamettin ÇOBAN ÇEDFEM yasal dayanak 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bölüm:2 Madde:10 Fıkra:4 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

Ergonomik Uzmanı (2008) OHSAS 18001 Başdenetçisi (IRCA) Safety Pillar Lideri (WCM)

Ergonomik Uzmanı (2008) OHSAS 18001 Başdenetçisi (IRCA) Safety Pillar Lideri (WCM) Makine Mühendisi (1987) Makine Güvenliği Uzmanı (CMSE) İş Güvenliği Uzmanı (A -2005) Ergonomik Uzmanı (2008) OHSAS 18001 Başdenetçisi (IRCA) Safety Pillar Lideri (WCM) FİNANSAL DEVAMLILIĞIN SAĞLANMASI,

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM

İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM İKMAL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TANITIM TeĢkilatımızdaki makine ve ekipman ile atelye tezgahlarının faal halde bulundurulması için ihtiyaç duyulan yedek parçalar Ġkmal ġubesi Müdürlüğünce yurt içinden ve

Detaylı

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir.

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. A - GÖREVLER - Kule vinç operatörü; - Kule vincin genel kontrolünü yapar, - Yürümeyi gerektiren durumlarda

Detaylı

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) RİSK DEĞERLENDİRME İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) 1 İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı) İşyerindeki işçi temsilcileri 4 2 3 6 7 İşyeri hekimi 5 İşyerindeki destek elemanları İşyerindeki bütün

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA YER ALAN KAYIT BELGE FORM ve RAPORLAR İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI EĞİTİMİ VEREN SÜRESİ

2015 YILI EĞİTİM PLANI EĞİTİMİ VEREN SÜRESİ 2015 YILI EĞİTİM PLANI BİRLİK te sağlıklı gelecek KODU YÖN.P.L.06 YAYIN TARİHİ: 02.01.2006 REVİZİYON TARİHİ: 28.11.2013 REVİZYON NO:02 EĞİTİM TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMİN SÜRESİ EĞİTİMİ VEREN EĞİTİMİ

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ

HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ HİZMET SÖZLEŞME TEKLİFİ 1.TARAFLAR ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASIN na bağlı muyenehanelerde 6331 sayılı yasa ve 4857 sayılı İş Kanunu ile buna istinaden çıkarılan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda İş Sağlığı

Detaylı