ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ"

Transkript

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İŞ ETÜDÜ & ERGONOMİ Yrd.Doç.Dr.Tarık Küçükdeniz

2 Bölüm 1: İş Etüdü & Ergonomiye Giriş İşin Tanımı İş Etüdü Nedir? Ergonomi Nedir? Endüstri Mühendisliğinin Tarihçesi 1

3 Bölüme Giriş İşin türleri nelerdir? Bir işin tamamlanma süresi nasıl hesaplanır? Farklı çalışanlar aynı işi farklı sürelerde bitirebildiğine göre standart bir süre var mıdır? İşlerin farklı kişiler tarafından hep aynı şekilde yapılması nasıl sağlanabilir? Bunun faydaları nelerdir? 2

4 Bölüme Giriş İş etüdü ve ergonomi, hemen hemen sanayi devrimi ve endüstri mühendisliğinin doğuşu ile paralel bir süreçte ortaya çıkan, işletme hedeflerine ulaşmak için geliştirilmiş çeşitli bilimsel yönetim tekniklerini içinde barındıran kavramlardır. Bu ders kapsamında öncelikle iş etüdü ardından ergonomi konuları ele alınacaktır. 3

5 İşin Tanımı Endüstri Mühendisliği açısından iş bir işletmede, işletme fonksiyonlarının yerine getirilmesi için, çalışanlar tarafından gerçekleştirilen her türlü eyleme verilen addır. Örnekler: Bir pres tezgahına işlenecek levhanın yerleştirilmesi, makinenin çalıştırılması, işlenen parçanın makineden alınması Sevkiyatı yapılacak malların son mamul deposunda paletlere yüklenmesi, paletlerin tıra yüklenmesi Muhasebe kayıtlarının tutulması, ücretlerin hesaplanması Müşteri siparişlerinin çizelgelenmesi Kalite kontrol için ölçümler yapılması, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi İşe alınacak personel için görüşmelerin yapılması 4

6 İşin Türleri Bedensel İş: Makine kullanımının yaygın olmadığı dönemlerde işlerin büyük çoğunluğu insanın kas gücünü kullanımına dayalı olarak gerçekleştirilmekteydi. Ancak makineleşmenin artması ile yapılan işlerin türü değişmeye başladı. Örneğin öncesinde kas gücü kullanarak bir malzemenin, bir yerden başka bir yere taşınması işi, makineleşme ile birlikte, bu taşıma işini yapacak makinenin kumandasını yürütmek olarak değişti. Dolayısıyla genel olarak makineleşmenin artması ile birlikte bedensel işin de şekil değiştirdiğini söylemek mümkündür. 5

7 İşin Türleri Zihinsel İş: Fiziksel aktiviteden ziyade, kişinin karar verme, yönetme, kontrol etme, inceleme gibi faaliyetlerini içerir. 6

8 İş Etüdü Alman İş Etüdü ve İşletme Organizasyonunun (REFA) iş etüdü tanımı şöyledir: İş Etüdü, iş sistemlerinin incelenmesi ve düzenlenmesine ilişkin yöntem ve deneyimlerin, çalışan kişinin iş yapabilme gücünü ve gereksinimlerinin de göz önünde tutarak, işin iyileştirilmesi ve işletmenin daha ekonomik çalışmasını sağlamak amacıyla uygulanmasıdır (Kurt ve Dağdeviren, 2003). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanmış olan İş Etüdü tanımı ise şöyledir: İş Etüdü, belirli özelliklere sahip bir faaliyetin yürütülmesinde gerekli olan insan ve malzeme kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımını temin etmek için başvurulan metot etüdü ve iş ölçümü tekniklerinin içeren bir terimdir. 7

9 İş Etüdünün Amaçları İşi yapmanın en ekonomik yolunu bulmak: Özellikle kar amacı güden işletmelerde gerçekleşen faaliyetlerin mümkün olan minimum maliyet ile yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu amaçla iş etüdü vasıtasıyla bir işin gerçek maliyeti (işçilik zamanı, kullanılan hammadde miktarı) gibi belirlenerek, bunun azaltılması için iyileştirme önerileri geliştirilebilir. 8

10 İş Etüdünün Amaçları Metot, malzeme ve araçları standart hale getirmek: İş etüdü vasıtasıyla bir işin yapılış şekli kayıt altına alınarak standart hale getirilmeye çalışılır. Bu, özellikle yaptığını yaz, yazdığını yap türündeki genel kalite yönetimi anlayışı kapsamında ihtiyaç duyulan bazı bilgilerin iş etüdü teknikleri ile elde edileceği anlamına gelmektedir. Bir genelleme yapılacak olursa, süreçlerin (işlerin, faaliyetlerin) standart hale getirilmesi, yani her tekrarlandığında aynı şekilde, aynı adımları takip ederek tekrarlanmasının sağlanmaya çalışılması, kalite yönetiminin de istediği bir tutumdur. 9

11 İş Etüdünün Amaçları Kalifiye bir işçinin işi yapması için gerekli zamanı tespit etmek: Müşteri siparişlerinin, üretilmesi için hangi makinede, hangi işçi tarafından, ne miktarda ve ne zaman üretileceğinin belirlenmesi gereklidir. Buna üretim planlama denir. Sipariş aldığımız bir müşteriye, siparişini ne zaman teslim edeceğimizi söylemek için üretim planında bu yeni siparişi değerlendirerek bir termin tarihi belirlenir. Ancak tüm bu planların yapılması için işlerin standart sürelerinin bilinmesi gereklidir. 10

12 İş Etüdünün Amaçları Gereksiz faaliyetlerden kurtulmak: Her türlü israf istenmeyen bir durumdur. Gereksiz faaliyetler de birer israftır. Örneğin bir parçanın üretimi sırasında işçi sık sık ara mamul deposuna gidiyorsa, ve bu durum küçük bir iyileştirme ile giderilebilecek ve dolayısıyla işçinin depoya gidiş gelişi azaltılabilecek ise bu gereksiz bir faaliyettir ve ortadan kaldırılması gereklidir. İş etüdü kapsamında, yapılan faaliyetlerin değerlendirilerek gereksiz olanların azaltılması her zaman dikkat edilen önemli bir husustur. Bu kapsamda ileriki haftalarda katma değerli aktivite ve katma değersiz aktivite tanımları yapılacak ve daha detaylı olarak ele alınacaktır. 11

13 İş Etüdünün Amaçları Gerekli faaliyetleri mümkün olan en ekonomik şekilde düzenlemek: Sadece her bir faaliyetin en ekonomik biçimde gerçekleştirilmesi değil, aynı zamanda bu faaliyetlerin ardışık olarak yerine getirilmesi ile ortaya çıkan süreçlerde de ekonomikliğin sağlanması önemlidir. Örneğin bir ürünün üretilmesi çok sayıda faaliyetin ardışık ve birbirine paralel gerçekleştiği karmaşık bir süreçtir. Bu işlerin her birinin ekonomikliğinin yanı sıra işlerin sıralanmasının da en iyi şekilde yapılması, tüm sürecin minimum maliyet ile gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 12

14 İş Etüdünün Amaçları Kaynaklardan yararlanma oranını arttırmak: Verimlilik kavramı, ders kapsamında ele alınacak önemli başlıklardan biridir. İşletmelerde genellikle kullanılan bir performans ölçütü olarak verimliliğin nasıl hesaplanacağı ve verimliliğin nasıl arttırılacağı iş etüdü kapsamında ele alınan bir konudur. 13

15 İş Etüdünün Amaçları İş gücünü eğitmek: İş etüdü teknikleri ile işlerin yapılış şekilleri standart hale getirilir. Bu bilgi işe yeni başlayan personelin işin yapılış şeklini öğrenmesi sürecinde faydalanabileceği önemli bir kaynaktır. 14

16 İş Etüdünün Amaçları Çalışma koşullarını iyileştirmek: Ders kapsamında ele alınacak konularda biri de ergonomidir. Ergonomiden kasıt, ürün ergonomisi değil, iş ergonomisi yada iş yeri ergonomisidir. Burada amaç işin yapılış şeklinin ve işin yapıldığı ortamın insan ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini sağlamaktır. 15

17 İş Etüdünün Temel Fonksiyonları Bir işin yapılabilmesi için gerekli, uygun zamanın belirlenmesi İşgücünün, işini daha etkin bir şekilde yapmasına imkan sağlayacak yolların bulunmasıdır. Bu iki fonksiyon iş etüdünde iki teknik ile ele alınır: Metod Etüdü İş Ölçümü 16

18 İş Etüdünün İşletme Hayatındaki Yeri İşletmenin Asıl Amacı İşletmelerin Alt Amaçları 17

19 Metod Etüdü İşlerin daha basit ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla, malzeme, makine ve işgücünden daha fazla faydalanmak imkanlarının araştırılması ve bunlarla ilgili yeni metotların geliştirilmesidir. 18

20 Metot Etüdü İşlerin daha basit ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla, malzeme, makine ve işgücünden daha fazla faydalanmak imkanlarının araştırılması ve bunlarla ilgili yeni metotların geliştirilmesidir. 19

21 İş Ölçümü Vasıflı bir işçinin, belirli bir işi, belirli bir çalışma hızıyla yapması için gereken zamanı belirlemek amacıyla çeşitli tekniklerin uygulanmasıdır. 20

22 Endüstri Mühendisliğinin Doğuşu Endüstri Mühendisliğinin doğuşu 1700 lü yılların ortalarında İngiltere de başlayan Endüstri Devrimine kadar dayandırılmaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan yeni imalat yöntemleri ve imalat anlayışları, bu bilim dalının sonraki dönemlerde bilimsel temellerini oluşturacak olan kavramların kökeni olarak kabul edilir. 21

23 Endüstri Mühendisliğinin Doğuşu Özellikle 1765 yılında James Watt ın buhar makinesini icat etmesi ve bunun endüstriyel alanda uygulamaya başlaması ile üretimde su gücüne ve suya bağımlılık bitmiş ve tesislerin kurulabileceği yerlerde daha fazla alternatifin olması, daha ucuz enerji, bu sayede daha düşük maliyetler, daha düşük fiyatlar sağlanmıştır. Kömür, suya göre çok daha yoğun bir enerji kaynağıdır. Bu sayede hem artık tesislerin nehir kenarlarına kurulması zorunluluğu ortadan kalkmış hem de daha ucuz enerji kullanımı sağlanarak üretim maliyetleri azalmıştır. Kömür ile çalışan buhar makinesi, tesislerin kömüre ulaşabildikleri sürece, herhangi bir yerde kurulabilmelerine olanak sağlamıştır. James Watt 22

24 Endüstri Mühendisliğinin Doğuşu Bu gelişmeler piyasaların genişlemesine, sermayenin büyümesine ve ilk defa merkezi lokasyonlarda kitlesel imalatın daha ekonomik olmasına sebep olmuştur. 23

25 1700 ler Buhar Makinesi > Ucuz Enerji > Düşük Maliyet - Düşük Fiyat > Piyasaların Büyümesi Sanayi Devrimi James Watt 24

26 Endüstri Mühendisliğinin Doğuşu Modern endüstri mühendisliği yaklaşımlarının temelinde yatan üretim sistemi konsepti, yukarıda anlatılan aşamalarda ortaya çıkan fabrikalarda doğmuştur lü yıllar ve 1800 lü yılların başlarında endüstri mühendisliğinin doğuşuna katkı yapan olaylardan bazıları şunlardır; 25

27 1800 ler Adam Smith Adam Smith - Ulusların Refahı Adam Smith in Ulusların Refahı kitabında bahsettiği konulardan özellikle işgücünün bölünmesi, endüstri devriminde pek çok yeniliğin hayata geçirilmesi için fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk makine imalatı fabrikası kurulmuş, burada maliyet hesaplama sistemleri geliştirilmiştir. 26

28 Endüstriyelleşmenin Evreleri Somürü Çağı: Endüstriyel gelişmenin başlangıcında esir düzeni. İşçinin hiçbir hakkı yoktur. Sınırlı yararlanma çağı: Sömürü düzeninde işgücü erken yaşta tükendiğinden üretim kapasitesi düşmüştür. İş kanunları ortaya çıkmaya başlıyor. 27

29 Endüstriyelleşmenin Evreleri Akılcı Çağ: İnsanı sömürmeden üretimi arttırmanın yollarının aranması. Ergonomi konusunda çalışmalar yapan... ile başlar. Kurucusu endüstri mühendisleridir. Kaçak İşçi: Haklarından istifade ettirilmeyen, yasalara aykırı çalışma. 28

30 Tanzanya da Kölelik Anıtı 29

31 Tekstil fabrikasında çalışan işçiler 30

32 Maden Ocağının zor çalışma koşulları 31

33 Çocuk işçiler. Endüstriyelleşmenin başlangıcında çalışmaya başlama yaşı 5 e kadar inmiştir. 32

34 1800 ler - Eli Whitney Eli Whitney Eli Whitney ve Simeon North un değiştirilebilir parçalar (Interchangeability of parts) konsepti, imalatta yeni bir devrim yaratmıştır. Böylece işçilerin her biri ayrı ayrı bir ürünün farklı parçalarını üreterek, bunların montaj aşamasında bir araya getirilerek son mamulün ortaya çıkması sağlanmıştır. 33

35 Interchangeability Of Parts İşçilerden bir ürünün tamamının üretimini değil, bir alt parçasının üretimini gerçekleştirmeleri istenerek, daha kısıtlı beceri ile daha iyi üretim yapabilme imkanı doğmuş, Bu yaklaşım üretimin hızını arttırmış, Parçaların montaj aşamasında bir araya gelebilmeleri için belirli standartlar dahilinde üretilmeleri zorunluluğu doğmuş, bu üretim hatalarında azalmaya sebep olmuştur. 34

36 Endüstriyel Ortamın Doğuşu Tüm bu gelişmeler daha sonra Frederick W. Taylor un esas çalışma konusu olan Endüstriyel Ortam ın oluşmasını sağlamıştır. 35

37 1900 ler - Taylor Bilimsel Yönetim Frederick W. Taylor 36

38 Taylor ve Endüstriyel Ortam Taylor un sisteminin temelinde yatan prensip, üretim süreçlerinin parçalara bölünmesi ve her bir parçanın ayrı ayrı iyileştirilmesi olarak özetlenebilir. Taylor un temel yaklaşımında tüm hatalı, gereksiz ve yavaş hareketlerin iyileştirilmesi ve çeşitli aparatlar yardımıyla mekanik işlerin hızlandırılması söz konusuydu. 37

39 Taylor ve Endüstriyel Ortam Taylor, Whitney in parçalara uyguladığı prensipleri, işin kendisine ve iş yapış şekillerine uygulamıştı. Taylor, iş yapış şekillerini küçük parçalara ayırıp, nasıl daha iyi yapılabileceklerini analiz ederken, işi yapmak için gereken zamanı azaltmak için de çalışmış, temel iş ölçüm tekniklerini ve iş standartlarını geliştirmiştir. 38

40 Taylor ve Endüstriyel Ortam Tüm bu katkılar endüstri mühendisliğinin temel uygulama alanlarından biri olan İş Etüdü nü doğurmuş, bu uygulamaların neticesinde stok yönetimi, sipariş yönetimi, işçi seçimi, işyerinde eğitim, tesis içi yerleşimin iyileştirilmesi gibi alanlarda bilimsel yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. 39

41 Frank & Lillian Gilbreth Video kamera kullanarak hareketleri inceleyen ve insan hareketlerini 18 temel kategoriye ayırarak metot ve hareket etüdünü geliştirmişlerdir. Bunun yanı sıra Lillian Gilbreth in Yönetimin Psikolojisi isimli kitabı endüstriyel psikoloji ve iş yerinde ergonomi kavramlarının ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. 40

42 Henry Laurence Gantt Teşvik primi sistemi Motivasyon Verimlilikte güdülemenin önemi Gantt Şemaları 41

43 1900 lü yılların başlarında yaşanan bu gelişmeler ile birlikte bilimsel yönetim dediğimiz, bir takım bilimsel tekniklerin iş hayatına uygulanması, sonuçların ölçüm yolu ile değerlendirilmesi gibi yaklaşımlar endüstriyel ortamlarda hayata geçmeye başlamıştır. 42

44 Batı ülkelerinde ve Doğu da Japonya da gerçekleşen hızlı sanayileşme toplumların günlük hayatlarında da çok büyük değişikliklere sebep olmuş, bu durum, endüstriyel devrim ile birlikte, bugün sosyoloji dediğimiz bilim dalının da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 43

45 Linkler The Ergonomics Society Human Factors and Ergonomics Society - https://www.hfes.org Institute of Industrial Engineers - International Ergonomics Association - OSHA - https://www.osha.gov İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü - 44

46 Bölüm Sonu Soruları İş etüdünün hastanelerde kullanım alanlarına örnekler veriniz. İş etüdünün bankalarda kullanım alanlarına örnekler veriniz. İş etüdünün lojistik firmalarında kullanım alanlarına örnekler veriniz. İş etüdünün firma yönetimi açısından sağladığı avantajlar nelerdir? İş etüdünün çalışanlar açısından sağladığı avantajlar nelerdir? Zaman etüdünün diğer adı nedir? 45

47 Gelecek Hafta Gelecek hafta verimlilik ve etkinlik kavramları işlenecektir. Verimlilik probleminin matematiksel modeli anlatılırken MS Excel içerisindeki Solver Add-In (Çözücü eklentisi) kullanılacaktır. Öğrencilerin bilgisayarlarında MS Excel programı ve programın içerisinde Solver eklentisi yüklü olarak derse gelmeleri faydalı olacaktır. 46

48 Kaynaklar Doğruer, İ.M., İş Etüdü, Açılımkitap, 2008 Kurt, M., Dağdeviren, M., İş Etüdü, Gazi Kitabevi, 2003 Aykut Berber, Klasik Yönetim Düşüncesi, Alfa yayıncılık,

49 auzef.istanbul.edu.tr 48

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Prof. Dr. Semra Birgün Beykent Üniversitesi, 2011

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Prof. Dr. Semra Birgün Beykent Üniversitesi, 2011 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Prof. Dr. Semra Birgün Beykent Üniversitesi, 2011 KONULAR TEMEL KAVRAMLAR ÜRETİM TİPLERİ VE SİSTEMLERİ VERİMLİLİK İŞ ETÜDÜ KURULUŞ YERİ SEÇİMİ KARAR VERME İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KURUMSAL YÖNETİM. Ders Kodu: 1018 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KURUMSAL YÖNETİM. Ders Kodu: 1018 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları KURUMSAL YÖNETİM Ders Kodu: 1018 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavı Bu çalışma SPK Uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası

Detaylı

Bu görüşler ışığında ve çalışmanın yaklaşımına uygun, genel bir İş Etüdü tanımı şu şekilde yapılabilir:

Bu görüşler ışığında ve çalışmanın yaklaşımına uygun, genel bir İş Etüdü tanımı şu şekilde yapılabilir: İş Etüdü Konuyla ilgili kaynaklarda iş analizi, hareket ve zaman etüdü, metot analizi ve iş ölçümü ile iş basitleştirme ve ölçme gibi terimlerle ifade edilebilen iş etüdü kavramı, detayda bazı farklılaşmalarla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 1 BİR İŞLETMEDE İŞ ETÜDÜ. ve SİMÜLASYON ÇALIŞMASI. Doç.Dr. Selami ÖZCAN

BİRİNCİ BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 1 BİR İŞLETMEDE İŞ ETÜDÜ. ve SİMÜLASYON ÇALIŞMASI. Doç.Dr. Selami ÖZCAN BİRİNCİ BÖLÜM: İŞ ETÜDÜ 1 BİR İŞLETMEDE İŞ ETÜDÜ ve SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Doç.Dr. Selami ÖZCAN 2015 2 BİR İŞLETMEDE ZAMAN ETÜDÜ ve SİMÜLASYON ÇALIŞMASI ÖNSÖZ Küreselleşen dünyada rekabette kızışmaktadır.

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVZ (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Bu staj kılavuzu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 1) Prof.Dr. Erhan EROĞLU (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Saye Nihan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ VE VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ Danışman Prof. Dr.

Detaylı

STAJ KILAVUZU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (Atölye/Yönetim/Đşletme)

STAJ KILAVUZU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (Atölye/Yönetim/Đşletme) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU (Atölye/Yönetim/Đşletme) Haziran, 2009 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Eğitim öğretim faaliyetlerinin tamamlayıcı

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL ÜRETİM İŞLEVİ VE MALİYET MUHASEBESİ ETKİLEŞİMİNDE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER: UYGULAMA EĞİTİMİ MODEL ÖNERİSİ * Öğr. Gör. Dr. Vedat ACAR Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI CÜNEYT YARKIN TEZ DANIŞMANI YRD.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI I ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI II STAJ KILAVUZU

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI I ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI II STAJ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI I ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI II STAJ KILAVUZU Temmuz 2007- Eskişehir Revizyon No: 2 1. Endüstri Mühendisliği ve Çalışma

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ ve PROJE ÇALIŞMASI REHBERİ II. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BÖLÜM 1. ENDÜSTRİYEL TAŞIMA

BÖLÜM 1. ENDÜSTRİYEL TAŞIMA BÖLÜM 1. ENDÜSTRİYEL TAŞIMA 1.1. TRANSPORT TEKNİĞİNİN TANIMI Transport tekniği insan ve malların bir yerden başka bir yere taşınmasını inceleyen bilim dalıdır. Transport tekniği, belirli bir amacı gerçekleştirmek

Detaylı

Kitap İncelemesi. Derleyen

Kitap İncelemesi. Derleyen ŞUBAT 2012 YIL: 24 SAYI: 278 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO su Orhan ÖZER ile Röportaj Yalın Enstitü Derneği Başkanı Yalçın İPBÜKEN ile Röportaj Yalın Yaklaşım ve Yalın Üretim İşletme

Detaylı