EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA"

Transkript

1 EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

2 . Içindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM VE SÜREÇ ÖRNEKLEM DEMOGRAFİK BULGULAR TEMEL BULGULAR OY TERCİHLERİ Hazırlayanlar Mehmet Sıddık ENSARİ (TÜİK Eski Başkanı Danışman) Murad KAFADAR (SES-AR Araştırma Kurucu Ortağı Genel Müdür) A. Ahmet ALBAYRAK (SES-AR Araştırma Kurucu Ortağı) Veri Toplama Tarihi Sayfa 1

3 Yönetici Özeti Sayfa 2

4 Yönetici Özeti Türkiye nin Gündemi Mart-2016 araştırması Türkiye yi temsilen ülke genelinde seçilen 29 il, bu illere bağlı ilçe ve köylerde seçmen statüsüne giren 18 yaş ve üstü katılımcılarla gerçekleştirilmiş olup, 1204 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen temel bulguların özeti aşağıya çıkarılmıştır. DEMOGRAFİK BULGULAR Araştırmada elde edilen demografik bulgular yaş, cinsiyet ve yerleşiklik (kır/kent) açısından Türkiye nin demografik formuna uygunluk göstermektedir. TEMEL BULGULAR Türkiye nin gündemindeki acil çözülmesi gerekli ana sorun TERÖR (%57,6) olarak görülmektedir. Bunu sırası ile; İşsizlik (%8,4) Ekonomi (%5,1) Eğitim sistemi (%3,7) takip etmektedir. Not: Çalışmanın veri toplama aşaması Mart 2016 tarihleri arasında yapılmış olup, 13 Mart 2016 Pazar günü Ankara-Kızılay da meydana gelen patlama öncesine kadar görüşmelerin % 65 i tamamlanmıştır. Patlamanın hemen sonrasında yapılan analiz sonucunda patlama öncesi terörü acil çözülmesi gereken konu olarak görenlerin oranı % 47,4 olarak saptanmıştır. 14 ve 15 Mart günleri yapılan görüşmeler neticesinde sıcağı sıcağına yaşanan terör olayı sebebi ile terörü acil çözülmesi gereken konu olarak görenlerin oranı hızlı bir şekilde artış göstererek % 57,6 ya yükselmiştir. Sayfa 3

5 Yönetici Özeti Devam Ekonomik durumla ilgili beklenti açısından iyimserlerin oranı (%43,4), kötümserlerden (%34,6) daha yüksektir. Terörü birinci derecede sorun görenler için de bu eğilimin değişmemesi (iyimserler: %48,4), vatandaşların terörü geçici bir sorun olarak gördüğüne işaret etmektedir. Terörle mücadele için sürdürülen yoğun askeri operasyonlarda hükümeti başarılı bulma oranı % 57,1 dir. Bu oran terörü en önemli sorun olarak görenlerde daha yüksektir (%61,9). Hükümetin sağlık konusunda yaptığı düzenlemelerden memnuniyet oranı %60,9 dur. (45-54 yaş grubunda bu oran %70,5 i bulmaktadır.) Dış politika söz konusu olduğunda hükümetin başarı oranı ve ilgili politikalara vatandaşın verdiği 5 üzerinden karne notu aşağıdaki tablodaki gibidir; Başarılı bulunma oranı (%) Karne Notu (5 üzerinden) NATO 32,5 3,87 Amerika 33,3 3,49 Avrupa Birliği 36,3 3,42 Rusya 34,7 3,30 Suriye 28,7 2,93 Avrupa Birliği nin vize serbestliği tarihini Haziran-2016 ya alması vatandaş tarafından olumlu bir gelişme olarak görülmektedir (%53,3). Türkiye nin yeni bir Anayasa ya ihtiyacı olduğunu belirtenler, katılımcıların 2/3 sini oluşturmaktadır (%65,7). AK Parti ve HDP seçmeninde bu oran daha yüksektir. Yeni bir anayasa hazırlanması için en fazla gayreti %64,4 oranıyla Ak Parti göstermektedir.bunu %7,4 ile CHP takip etmektedir. Sayfa 4

6 Yönetici Özeti Devam Milletvekillerinin dokunulmazlığının tamamen kaldırılmasını isteyen katılımcıların oranı %54,9 dur. Sadece terör suçu işleyen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyenlerin oranı %39,5 iken, hiç kaldırılmasını istemeyenlerin oranı %5,6 dır. Türkiye nin başkanlık sistemine geçmesini isteyenlerin oranı %35 tir. Başkanlık sisteminin nasıl bir yönetim şekli olduğu konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin oranı %27,5 tir. Başkanlık sisteminin ne olduğunu bildiğini söyleyen katılımcıların %41,7 si başkanlık sistemine geçilmesini onaylamakta, %47,4 ü ise başkanlık sistemine geçilmemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu hafta sonu bir genel seçim olması durumunda siyasi partilerin, kararsızlar dağıtılmadan ve dağıtıldıktan sonraki alacakları oy oranları aşağıdaki gibidir; Ham oy oranları (%) Kararsız Bloğu dağıtıldıktan sonraki oy oranları (%) AK Parti 48,4 53,5 CHP 15,0 24,1 MHP 5,9 11,7 HDP 3,4 8,0 Diğer Partiler 1,6 2,7 Oy Kullanmam 8,6 - Kararsızım 1 - Söylemek İstemiyorum 7,1 - Not: Kararsız bloğunda (Oy kullanmam+kararsızım+söylemek istemiyorum) bulunan %25,7 lık oran, sorulan ek sorular ve bu sorular yardımıyla yapılan ek analizler dikkate alınarak dağıtılmıştır. Sayfa 5

7 Amaç, Kapsam, Yöntem ve Süreç Sayfa 6

8 Amaç, Kapsam, Yöntem ve Süreç AMAÇ Araştırmanın amacı Türkiye nin gündeminde olan konuların toplumdaki yansıması ve halkın güncel konular hakkındaki düşüncelerinin anlaşılması, alınacak kararlar karşısında tavrının belirlenmesidir. KAPSAM Araştırmanın ana kitlesini, 18 yaşından büyük, kır ve kentlerde yaşayan katılımcılar oluşturmuştur. İllerin kır ve kent nüfus dağılımları göz önünde bulundurularak kentsel ve kırsal merkezler belirlenmiş, veri toplama alanları, Devlet Planlama Teşkilatı nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte Avrupa Birliği nin istatistik sistemine uygun, karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturması amacıyla ülke genelinde yaptığı, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması temeline dayandırılmış ve Düzey 2 tanımlamasına giren 26 bölgeden 29 ilde tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen katılımcı ile görüşülmüştür. YÖNTEM & SÜREÇ Çalışma, 29 ilde tesadüfi olarak belirlenen katılımcı ile CATI yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada toplam numara çevrilmiş, numara cevap vermemiş, numara meşgule düşmüş, katılımcı görüşmeyi soruları sormaya başlamadan reddederken, katılımcı ise görüşmeyi yarıda kesmiş olup, katılımcı sorularımızın tamamını cevaplamıştır. Uygulama, 29 İl e ait sabit numaraların sisteme atılması, sistemin rastlantısal olarak seçtiği telefon numaralarını aranması ve bilgisayar ortamında hazırlanmış soru formunun operatörler vasıtası ile katılımcılara yöneltilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Saha aşaması Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmanın kadrosunda 49 operatör, 5 süpervizör, 2 kontrolör, bir proje yöneticisi ve bir raportör olmak üzere toplam 57 kişi görev almıştır. Sayfa 7

9 Örneklem.. Sayfa 8

10 Örneklem ÖRNEKLEM SEÇİMİ Çalışma, 29 il, bu illere bağlı ilçe ve köylerde tesadüfi olarak belirlenen 1204 katılımcı ile CATI yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İllerin kır ve kent nüfus dağılımları göz önünde bulundurularak kentsel ve kırsal merkezler belirlenmiş, veri toplama alanları daha önce de belirtildiği üzere Düzey 2 tanımlamasına giren 26 bölgeden seçilen 29 il araştırmaya dahil edilerek örneklemin Türkiye yi temsil yeteneğinin arttırılması sağlanmıştır. Sayfa 9

11 Demografik Bulgular.. Sayfa 10

12 Örneklemin yerleşim yerlerine göre dağılımı Kent 75,2% Kır 24,8% Örneklemin cinsiyete göre dağılımı Erkek 51,2% Kadın 48,8% Sayfa 11

13 Örneklemin yaş gruplarına göre dağılımı ,6 24,7 19,4 23,4 10, ve üzeri Örneklemin eğitim durumuna göre dağılımı Lise 30,7% Üniversite 23,9% Lisansüstü 3,6% Diplomasız 1,5% Ortaokul 14,0% İlkokul 26,3% Sayfa 12

14 Ev Hanımı Mavi Yaka Çalışan Emekli Esnaf Beyaz Yaka Çalışan Çalışmayan Öğrenci Sanayici Örneklemin çalışma durumuna göre dağılımı Çalışmayan 52,7% Kendi İşyeri 18,4% Bağımsız (Parça/İş başına) 3,4% Ücretli 25,5% Örneklemin meslek gruplarına göre dağılımı ,2 21,1 15,8 13,6 9,4 5,7 5,0 3,2 Sayfa 13

15 Temel Bulgular Sayfa 14

16 Terör İşsizlik Ekonomi Eğitim sistemi Çözüm süreci Güvenlik zafiyeti Adalet sistemi Suriyeli Mülteciler Diğer Sorun yok Bilmiyorum/ Fikrim yok Size göre Türkiye nin acil çözmesi gereken en önemli sorun nedir? ,6 8,4 5,1 3,7 3,1 2,9 2,5 1,9 12,0 1,0 1,8 Çalışmanın veri toplama aşaması Mart 2016 tarihleri arasında yapılmış olup, 13 Mart 2016 Pazar günü Ankara-Kızılay da meydana gelen patlama öncesine kadar görüşmelerin % 65 i tamamlanmıştır. Patlamanın hemen sonrasında yapılan analiz sonucunda patlama öncesi terörü acil çözülmesi gereken konu olarak görenlerin oranı % 47,4 olarak saptanmıştır. 14 ve 15 Mart günleri yapılan görüşmeler neticesinde sıcağı sıcağına yaşanan terör olayı sebebi ile terörü acil çözülmesi gereken konu olarak görenlerin oranı hızlı bir şekilde artış göstererek % 57,6 ya yükselmiştir. Sayfa 15

17 Terörle mücadele için sürdürülen yoğun askeri operasyonları ne derece başarılı buluyorsunuz? Hiç başarılı değil 11,9 13,1 Başarılı değil 14,9 Ne başarılı ne değil 37,6 19,4 3,1 Başarılı Çok başarılı Bilmiyorum/ FY Başarılı değil Ne başarılı ne değil Başarılı Bilmiyorum/ Fikrim yok GENEL 25,0 14,9 57,1 3,1 Erkek 19,6 12,6 64,9 2,9 Kadın 30,8 17,3 48,5 3, ,1 19,1 55,0 3, ,8 19,6 51,2 3, ,6 15,2 56,9 2, ,1 10,7 65,4 3, ,1 11,7 56,7 2,5 Diplomasız 55,6 38,9 5,6 İlkokul 24,0 9,8 63,4 2,8 Ortaokul 22,0 16,7 60,1 1,2 Lise 23,5 16,5 56,8 3,2 Üniversite 28,5 18,4 49,3 3,8 Lisansüstü 20,9 14,0 60,5 4,7 AK Parti Seçmeni 6,5 8,4 84,0 1,0 CHP Seçmeni 50,8 21,5 22,1 5,5 MHP Seçmeni 40,8 22,5 32,4 4,2 HDP Seçmeni 80,5 4,9 2,4 12,2 Diğer Parti Seçmenleri 31,6 21,1 47,4 Kararsız + Söylemek istemeyenler 28,8 23,4 43,9 3,9 Sayfa 16

18 Gelecekteki ekonomik durumunuzla ilgili beklentinizi hangisi en iyi ifade eder? 43,4 5 34,6 4 22,1 2 1 Şimdikinden daha kötü olur Aynı kalır Şimdikinden daha iyi olur Daha kötü olur Aynı kalır Daha iyi olur GENEL 34,6 22,1 43,4 Erkek 35,4 20,1 44,5 Kadın 33,6 24,3 42, ,8 24,4 45, ,2 26,2 37, ,2 47, ,5 21,8 45, ,8 17,4 40,8 Diplomasız 33,3 16,7 5 İlkokul 31,5 19,2 49,2 Ortaokul 32,1 20,8 47,0 Lise 35,1 22,7 42,2 Üniversite 38,5 24,3 37,2 Lisansüstü 34,9 30,2 34,9 AK Parti Seçmeni 15,4 21,1 63,5 CHP Seçmeni 61,9 21,5 16,6 MHP Seçmeni 36,6 31,0 32,4 HDP Seçmeni 73,2 12,2 14,6 Diğer Parti Seçmenleri 57,9 21,1 21,1 Kararsız + Söylemek istemeyenler 44,4 22,4 33,2 Sayfa 17

19 Hükümetin sağlık konusunda yaptığı düzenlemelerden ne derece memnunsunuz? Hiç memnun değilim 11,5 11,3 Memnun değilim 15,4 Ne memnunum ne değilim 4 Memnunum 20,9 Çok memnunum 0,9 Bilmiyorum/ FY Memnun değil Ne memnun ne değil Memnun Bilmiyorum/ Fikrim yok GENEL 22,8 15,4 61,0 0,8 Erkek 23,6 13,1 62,4 1,0 Kadın 21,8 18,0 59,4 0, ,1 21,4 58,8 0, ,4 17,7 56,5 0, ,5 15,8 62,6 1, ,4 10,3 70,5 0, ,0 14,5 56,4 1,1 Diplomasız 33,3 5,6 61,1 İlkokul 18,6 9,5 71,9 Ortaokul 20,2 13,7 64,9 1,2 Lise 22,7 18,9 57,8 0,5 Üniversite 29,2 19,1 5 1,7 Lisansüstü 16,3 16,3 65,1 2,3 AK Parti Seçmeni 4,8 8,7 86,3 0,2 CHP Seçmeni 51,9 23,2 22,1 2,8 MHP Seçmeni 33,8 21,1 45,1 HDP Seçmeni 82,9 7,3 9,8 Diğer Parti Seçmenleri 36,8 36,8 26,3 Kararsız + Söylemek istemeyenler 26,3 22,0 50,2 1,5 Sayfa 18

20 Hükümetin SURİYE ile ilgili izlediği politikayı ne derece başarılı buluyorsunuz? ,9 Hiç başarılı değil 29,9 Başarılı değil 12,8 Ne başarılı ne değil 22,9 5,8 5,7 Başarılı Çok başarılı Bilmiyorum/ FY Başarılı değil Ne başarılı ne değil Başarılı Bilmiyorum/ Fikrim yok GENEL 52,8 12,8 28,7 5,7 Erkek 51,8 11,6 32,5 4,0 Kadın 53,9 14,0 24,4 7, ,1 22,1 22,9 6, ,2 16,9 24,2 4, ,1 14,1 33,0 4, ,3 12,8 36,8 5, ,9 3,2 24,1 7,8 Diplomasız 66,7 33,3 İlkokul 48,3 6,9 34,7 10,1 Ortaokul 51,8 8,9 31,5 7,7 Lise 50,5 18,1 27,0 4,3 Üniversite 60,8 14,9 22,2 2,1 Lisansüstü 51,2 16,3 27,9 4,7 AK Parti Seçmeni 31,6 13,7 48,7 6,0 CHP Seçmeni 83,4 5,0 6,6 5,0 MHP Seçmeni 69,0 21,1 5,6 4,2 HDP Seçmeni 95,1 4,9 Diğer Parti Seçmenleri 89,5 5,3 5,3 Kararsız + Söylemek istemeyenler 59,5 15,6 17,1 7,8 Sayfa 19

21 Hükümetin RUSYA ile ilgili izlediği politikayı ne derece başarılı buluyorsunuz? ,9 Hiç başarılı değil 27,5 Başarılı değil 11,2 Ne başarılı ne değil 27,5 7,3 8,6 Başarılı Çok başarılı Bilmiyorum/ FY Başarılı değil Ne başarılı ne değil Başarılı Bilmiyorum/ Fikrim yok GENEL 45,4 11,2 34,7 8,6 Erkek 43,1 9,6 42,4 4,9 Kadın 48,0 13,0 26,3 12, ,7 16,0 31,3 9, ,8 13,5 33,1 7, ,1 10,8 40,4 7, ,2 11,1 44,0 7, ,8 7,4 24,1 10,6 Diplomasız 61,1 22,2 16,7 İlkokul 41,3 6,3 36,0 16,4 Ortaokul 48,8 8,9 33,3 8,9 Lise 41,9 15,4 35,7 7,0 Üniversite 51,4 12,8 33,3 2,4 Lisansüstü 46,5 14,0 37,2 2,3 AK Parti Seçmeni 28,8 8,6 53,9 8,7 CHP Seçmeni 71,8 11,6 9,9 6,6 MHP Seçmeni 54,9 11,3 25,4 8,5 HDP Seçmeni 75,6 9,8 14,6 Diğer Parti Seçmenleri 68,4 10,5 21,1 Kararsız + Söylemek istemeyenler 48,8 19,0 19,5 12,7 Sayfa 20

22 Hükümetin AMERİKA ile ilgili izlediği politikayı ne derece başarılı buluyorsunuz? ,2 Hiç başarılı değil 25,2 Başarılı değil 19,1 Ne başarılı ne değil 29,1 4,3 10,1 Başarılı Çok başarılı Bilmiyorum/ FY Başarılı değil Ne başarılı ne değil Başarılı Bilmiyorum/ Fikrim yok GENEL 37,5 19,1 33,3 10,1 Erkek 38,4 19,3 36,4 5,9 Kadın 36,4 18,9 14, ,6 23,7 33,6 9, ,1 22,7 31,2 8, ,0 20,5 38,0 9, ,0 15,0 39,3 10, ,5 15,6 25,2 12,8 Diplomasız 33,3 11,1 33,3 22,2 İlkokul 36,6 10,4 33,1 19,9 Ortaokul 35,7 17,3 36,9 10,1 Lise 36,2 23,2 33,5 7,0 Üniversite 41,7 24,0 30,6 3,8 Lisansüstü 34,9 25,6 37,2 2,3 AK Parti Seçmeni 27,3 17,7 45,1 9,9 CHP Seçmeni 50,8 20,4 18,8 9,9 MHP Seçmeni 50,7 22,5 21,1 5,6 HDP Seçmeni 65,9 4,9 22,0 7,3 Diğer Parti Seçmenleri 57,9 21,1 15,8 5,3 Kararsız + Söylemek istemeyenler 37,6 22,0 26,8 13,7 Sayfa 21

23 Hükümetin NATO ile ilgili izlediği politikayı ne derece başarılı buluyorsunuz? ,9 Hiç başarılı değil Başarılı değil 22,3 18,5 Ne başarılı ne değil 28,7 3,8 15,8 Başarılı Çok başarılı Bilmiyorum/ FY Başarılı değil Ne başarılı ne değil Başarılı Bilmiyorum/ Fikrim yok GENEL 33,2 18,5 32,5 15,8 Erkek 37,0 16,7 38,6 7,7 Kadın 29,1 20,5 25,8 24, ,4 20,6 38,2 16, ,5 20,8 33,5 12, ,0 20,5 33,3 17, ,1 17,5 39,3 14, ,0 14,2 22,3 18,4 Diplomasız 38,9 5,6 44,4 11,1 İlkokul 30,3 12,0 28,1 29,7 Ortaokul 29,8 16,7 31,0 22,6 Lise 30,5 21,9 36,8 10,8 Üniversite 41,7 22,6 30,6 5,2 Lisansüstü 32,6 23,3 41,9 2,3 AK Parti Seçmeni 23,0 15,6 46,7 14,8 CHP Seçmeni 47,5 19,9 17,7 14,9 MHP Seçmeni 43,7 22,5 21,1 12,7 HDP Seçmeni 43,9 24,4 22,0 9,8 Diğer Parti Seçmenleri 57,9 15,8 10,5 15,8 Kararsız + Söylemek istemeyenler 34,6 22,9 21,0 21,5 Sayfa 22

24 Hükümetin AB ile ilgili izlediği politikayı ne derece başarılı buluyorsunuz? ,1 Hiç başarılı değil 26,0 Başarılı değil 15,8 Ne başarılı ne değil 31,3 5,0 8,8 Başarılı Çok başarılı Bilmiyorum/ FY Başarılı değil Ne başarılı ne değil Başarılı Bilmiyorum/ Fikrim yok GENEL 39,1 15,8 36,3 8,8 Erkek 42,3 13,1 38,9 5,7 Kadın 35,7 18,7 33,4 12, ,2 22,9 36,6 12, ,5 18,8 33,1 4, ,4 12,5 44,4 7, ,9 16,7 42,3 8, ,3 12,4 25,5 12,8 Diplomasız 5 5,6 38,9 5,6 İlkokul 33,4 10,4 38,5 17,7 Ortaokul 42,3 13,7 32,1 11,9 Lise 34,3 20,8 39,5 5,4 Üniversite 48,3 17,0 31,6 3,1 Lisansüstü 44,2 16,3 39,5 AK Parti Seçmeni 24,7 14,6 53,0 7,7 CHP Seçmeni 55,8 18,8 15,5 9,9 MHP Seçmeni 56,3 9,9 25,4 8,5 HDP Seçmeni 65,9 7,3 24,4 2,4 Diğer Parti Seçmenleri 68,4 10,5 15,8 5,3 Kararsız + Söylemek istemeyenler 45,4 19,0 23,9 11,7 Sayfa 23

25 Türkiye nin yeni bir Anayasa ya ihtiyacı var mıdır? 65, ,1 2 5,2 1 Yoktur Bilmiyorum/ Fikrim yok Vardır Yoktur Bilmiyorum/ Fikrim yok Vardır GENEL 29,1 5,2 65,7 Erkek 23,8 3,0 73,2 Kadın 34,8 7,6 57, ,3 5,3 63, ,6 5,4 65, ,6 2,7 66, ,9 4,7 71, ,1 8,2 61,7 Diplomasız 38,9 61,1 İlkokul 28,4 8,8 62,8 Ortaokul 32,1 7,1 60,7 Lise 27,6 3,5 68,9 Üniversite 30,9 2,8 66,3 Lisansüstü 18,6 4,7 76,7 AK Parti Seçmeni 20,4 4,6 75,0 CHP Seçmeni 48,1 5,5 46,4 MHP Seçmeni 29,6 4,2 66,2 HDP Seçmeni 19,5 2,4 78,0 Diğer Parti Seçmenleri 31,6 5,3 63,2 Kararsız + Söylemek istemeyenler 32,7 8,3 59,0 Sayfa 24

26 Size göre yeni bir Anayasa nın hazırlanması için en fazla gayret sarf eden siyasi parti hangisidir? ,4 7,4 2,0 2,6 1,3 13,7 AK Parti CHP MHP HDP Hepsi Hiçbiri Bilmiyorum/ Fikrim yok 8,6 AK Parti CHP MHP HDP Hepsi Hiçbiri BM/ FY GENEL 64,4 7,4 2,0 2,6 1,3 13,7 8,6 Erkek 67,9 5,4 1,9 3,7 1,3 14,4 5,4 Kadın 60,5 9,5 2,1 1,4 1,4 13,0 12, ,0 8,4 5,3 5,3 0,8 11,5 13, ,6 5,0 2,3 4,6 0,8 13,1 9, ,7 5,1 1,0 2,4 0,7 14,1 8, ,1 7,7 1,7 1,3 1,3 14,1 3, ,2 11,3 1,4 0,7 2,8 14,5 9,9 Diplomasız 44,4 27,8 5,6 5,6 16,7 İlkokul 69,1 7,6 2,2 1,6 1,3 7,9 10,4 Ortaokul 63,7 9,5 3,0 2,4 1,8 11,9 7,7 Lise 61,9 7,8 1,9 2,7 1,6 15,1 8,9 Üniversite 61,1 5,2 1,0 3,8 1,0 20,5 7,3 Lisansüstü 83,7 2,3 2,3 9,3 2,3 AK Parti Seçmeni 89,7 1,2 0,7 0,2 4,1 4,1 CHP Seçmeni 33,7 33,1 0,6 1,1 2,2 17,7 11,6 MHP Seçmeni 38,0 7,0 23,9 1,4 2,8 16,9 9,9 HDP Seçmeni 19,5 2,4 51,2 26,8 Diğer Parti Seçmenleri 31,6 5,3 5,3 47,4 10,5 Kararsız + Söylemek istemeyenler 47,8 4,9 1,0 1,5 3,9 21,5 19,5 Sayfa 25

27 Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili düşünceniz okuyacaklarımdan hangisidir? 54,9 5 39, ,6 1 Dokunulmazlıklar kaldırılmasın Sadece terör suçu işleyen milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın Bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın Hiç kaldırılmasın Sadece terör suçu olanlarınki kaldırılsın Hepsinin kaldırılsın GENEL 5,6 39,5 54,9 Erkek 4,3 40,2 55,5 Kadın 6,9 38,8 54, ,7 42,0 44, ,3 39,2 53, ,7 35,4 60, ,0 47,4 49, ,3 36,5 59,2 Diplomasız 22,2 33,3 44,4 İlkokul 6,0 45,1 48,9 Ortaokul 5,4 43,5 51,2 Lise 6,2 39,7 54,1 Üniversite 3,8 31,3 64,9 Lisansüstü 2,3 39,5 58,1 AK Parti Seçmeni 5,1 56,1 38,8 CHP Seçmeni 6,1 20,4 73,5 MHP Seçmeni 4,2 40,8 54,9 HDP Seçmeni 19,5 80,5 Diğer Parti Seçmenleri 5,3 21,1 73,7 Kararsız + Söylemek istemeyenler 6,3 24,9 68,8 Sayfa 26

28 AB nin vize serbestliğini Haziran-2016 ya alacak olması sizce nasıl bir gelişme? ,7 44, ,1 15,9 8,7 Çok olumsuz Olumsuz Orta Olumlu Çok olumlu Çok olumsuz Olumsuz Orta Olumlu Çok olumlu GENEL 17,0 29,7 53,3 Erkek 17,7 23,3 59,0 Kadın 16,1 36,7 47, ,5 50,4 38, ,5 38,5 43, ,8 24,6 62, ,5 25,6 56, ,0 20,9 57,1 Diplomasız 27,8 33,3 38,9 İlkokul 22,1 25,2 52,7 Ortaokul 14,9 29,8 55,4 Lise 15,9 32,7 51,4 Üniversite 13,2 31,6 55,2 Lisansüstü 16,3 23,3 60,5 AK Parti Seçmeni 8,4 27,4 64,2 CHP Seçmeni 30,4 28,2 41,4 MHP Seçmeni 28,2 32,4 39,4 HDP Seçmeni 41,5 29,3 29,3 Diğer Parti Seçmenleri 42,1 21,1 36,8 Kararsız + Söylemek istemeyenler 19,5 34,6 45,9 Sayfa 27

29 Başkanlık sisteminin nasıl bir yönetim şekli olduğu konusunda ne derece bilgi sahibisiniz? ,3 21,8 33,4 18,7 8,8 1 Hiç bilgim yok Bilgim yok Biraz biliyorum Bilgiliyim Çok bilgiliyim Hiç bilgim yok Bilgim yok Biraz biliyorum Bilgiliyim Çok bilgiliyim GENEL 39,1 33,4 27,5 Erkek 36,2 30,1 33,7 Kadın 42,3 36,9 20, ,6 39,7 23, ,0 34,2 30, ,7 35,4 31, ,0 39,7 25, ,2 22,3 24,5 Diplomasız 66,7 16,7 16,7 İlkokul 58,7 26,8 14,5 Ortaokul 46,4 33,3 20,2 Lise 29,7 41,4 28,9 Üniversite 26,0 33,3 40,6 Lisansüstü 23,3 20,9 55,8 AK Parti Seçmeni 35,3 40,1 24,5 CHP Seçmeni 40,9 28,2 30,9 MHP Seçmeni 29,6 39,4 31,0 HDP Seçmeni 39,0 12,2 48,8 Diğer Parti Seçmenleri 21,1 42,1 36,8 Kararsız + Söylemek istemeyenler 55,1 24,4 20,5 Sayfa 28

30 Sizce Türkiye, başkanlık sistemine geçmeli midir? 4 37,5 35,0 21,9 2 5,6 1 Hayır, geçmemelidir Olabilir de olmayabilir de Evet, geçmelidir Bilmiyorum/ Fikrim yok Hayır, geçmemelidir Olabilir de, olmayabilir de Evet, geçmelidir Bilmiyorum/ Fikrim yok GENEL 37,5 21,9 35,0 5,6 Erkek 36,0 18,8 4 5,1 Kadın 39,0 25,3 29,6 6, ,5 40,5 29,0 3, ,0 26,9 33,8 4, ,3 20,9 42,4 4, ,1 17,5 41,0 9, ,3 13,5 26,2 6,0 Diplomasız 55,6 5,6 33,3 5,6 İlkokul 30,9 21,8 38,8 8,5 Ortaokul 33,3 25,6 35,1 6,0 Lise 38,4 23,0 36,2 2,4 Üniversite 45,5 20,1 29,5 4,9 Lisansüstü 32,6 18,6 34,9 14,0 AK Parti Seçmeni 10,3 25,6 58,0 6,2 CHP Seçmeni 77,9 12,7 7,7 1,7 MHP Seçmeni 52,1 29,6 12,7 5,6 HDP Seçmeni 78,0 2,4 14,6 4,9 Diğer Parti Seçmenleri 73,7 26,3 Kararsız + Söylemek istemeyenler 48,8 26,3 16,6 8,3 Sayfa 29

31 Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik gibi isimler bir parti kursa, oy verme ihtimaliniz ne olur? ,2 29,9 33, ,1 3,2 Kesinlikle oy vermem Oy vermem Belki veririm, belki vermem Oy veririm Kesinlikle oy veririm Kesinlikle oy vermem Oy vermem Belki veririm Belki vermem Oy veririm Kesinlikle oy veririm GENEL 55,1 33,6 11,3 Erkek 61,2 29,2 9,6 Kadın 48,5 38,3 13, ,5 45,0 11, ,3 34,6 13, ,2 33,0 9, ,7 29,9 9, ,4 30,9 12,8 Diplomasız 61,1 16,7 22,2 İlkokul 52,1 30,3 17,7 Ortaokul 53,6 37,5 8,9 Lise 58,6 31,1 10,3 Üniversite 53,8 38,9 7,3 Lisansüstü 60,5 34,9 4,7 AK Parti Seçmeni 61,9 28,8 9,3 CHP Seçmeni 60,2 30,4 9,4 MHP Seçmeni 53,5 31,0 15,5 HDP Seçmeni 46,3 19,5 34,1 Diğer Parti Seçmenleri 63,2 21,1 15,8 Kararsız + Söylemek istemeyenler 36,1 53,7 10,2 Sayfa 29

32 Cumhurbaşkanı nın, Anayasa Mahkemesi ni uymuyorum, saygı da duymuyorum şeklinde eleştirmesi ne derece haklı bir davranıştır? ,6 23,5 16,8 23,6 18,5 1 Hiç haklı değildir Haklı değildir Ne haklıdır ne değil Haklıdır Kesinlikle haklıdır Hiç haklı değildir Haklı değildir Ne haklıdır ne değildir Haklıdır Kesinlikle haklıdır GENEL 41,1 16,8 42,1 Erkek 39,7 13,6 46,7 Kadın 42,6 20,3 37, ,1 30,5 37, ,5 25,0 38, ,4 12,8 45, ,6 11,1 51, ,1 11,7 36,2 Diplomasız 66,7 33,3 İlkokul 35,3 14,8 49,8 Ortaokul 35,7 14,3 5 Lise 4 18,6 41,4 Üniversite 49,3 20,8 29,9 Lisansüstü 48,8 4,7 46,5 AK Parti Seçmeni 13,6 14,9 71,5 CHP Seçmeni 82,3 12,2 5,5 MHP Seçmeni 54,9 19,7 25,4 HDP Seçmeni 95,1 4,9 Diğer Parti Seçmenleri 57,9 15,8 26,3 Kararsız + Söylemek istemeyenler 54,6 24,9 20,5 Sayfa 29

33 Oy Tercihleri Sayfa 30

34 Siyasi partilere oy verme eğiliminizi 1 ile 5 puan arası puan vererek belirtir misiniz? ,7 12,5 5,0 4, ,2 20,2 25, ,4 63,1 61,7 90, ,4 0 AKP CHP MHP HDP Veririm + Kesinlikle veririm Belki veririm belki vermem Kesinlikle vermem + Vermem Kesinlikle oy vermem Oy vermem Belki veririm, belki vermem Oy Veririm Kesinlikle oy veririm AK Parti 33,4 19,4 47,2 CHP 63,1 20,2 16,7 MHP 61,7 25,8 12,5 HDP 90,1 4,9 5,0 Sayfa 31

35 AK Parti ye oy verme eğiliminizi 1 ile 5 puan arası puan vererek belirtir misiniz? ,7 12,7 19,4 19,9 27,3 1 Kesinlikle vermem Vermem Belki veririm, belki vermem Veririm Kesinlikle veririm Kesinlikle vermem + Vermem Belki veririm, belki vermem Veririm + Kesinlikle veririm GENEL 33,4 19,4 47,3 Erkek 31,9 18,2 49,9 Kadın 35,0 20,6 44, ,7 28,2 45, ,5 22,7 45, ,6 15,5 53, ,3 15,4 54, ,6 19,5 36,9 Diplomasız 5 27,8 22,2 İlkokul 25,2 14,2 60,6 Ortaokul 31,5 23,2 45,2 Lise 34,6 19,2 46,2 Üniversite 41,7 21,9 36,5 Lisansüstü 27,9 23,3 48,8 AK Parti Seçmeni 12,5 87,5 CHP Seçmeni 82,3 15,5 2,2 MHP Seçmeni 64,8 28,2 7,0 HDP Seçmeni 95,1 4,9 Diğer Parti Seçmenleri 68,4 21,1 10,5 Kararsız + Söylemek istemeyenler 35,1 46,8 18,0 Sayfa 32

36 CHP ye oy verme eğiliminizi 1 ile 5 puan arası puan vererek belirtir misiniz? 5 40, ,9 20,2 10,5 6,2 Kesinlikle vermem Vermem Belki veririm, belki vermem Veririm Kesinlikle veririm Kesinlikle vermem + Vermem Belki veririm, belki vermem Veririm + Kesinlikle veririm GENEL 63,1 20,2 16,7 Erkek 66,0 21,1 12,9 Kadın 6 19,2 20, ,9 22,9 12, ,9 18,8 14, ,4 18,2 13, ,4 17,1 14, ,9 24,8 26,2 Diplomasız 66,7 11,1 22,2 İlkokul 66,6 15,8 17,7 Ortaokul 61,9 17,9 20,2 Lise 64,1 22,4 13,5 Üniversite 56,9 25,0 18,1 Lisansüstü 74,4 14,0 11,6 AK Parti Seçmeni 89,0 7,5 3,4 CHP Seçmeni 23,8 76,2 MHP Seçmeni 70,4 21,1 8,5 HDP Seçmeni 46,3 36,6 17,1 Diğer Parti Seçmenleri 84,2 5,3 10,5 Kararsız + Söylemek istemeyenler 41,5 48,3 10,2 Sayfa 33

37 MHP ye oy verme eğiliminizi 1 ile 5 puan arası puan vererek belirtir misiniz? ,8 27,9 25, ,6 3,9 Kesinlikle vermem Vermem Belki veririm, belki vermem Veririm Kesinlikle veririm Kesinlikle vermem + Vermem Belki veririm, belki vermem Veririm + Kesinlikle veririm GENEL 61,7 25,8 12,5 Erkek 59,0 26,0 15,0 Kadın 64,6 25,6 9, ,8 26,0 15, ,9 22,3 15, ,3 26,6 10, ,3 27,8 12, ,4 26,6 11,0 Diplomasız 83,3 16,7 İlkokul 66,9 22,4 10,7 Ortaokul 63,1 25,0 11,9 Lise 59,7 27,3 13,0 Üniversite 59,0 28,8 12,2 Lisansüstü 44,2 25,6 30,2 AK Parti Seçmeni 67,6 24,7 7,7 CHP Seçmeni 69,1 24,9 6,1 MHP Seçmeni 26,8 73,2 HDP Seçmeni 10 Diğer Parti Seçmenleri 84,2 15,8 Kararsız + Söylemek istemeyenler 48,3 38,0 13,7 Sayfa 34

38 HDP ye oy verme eğiliminizi 1 ile 5 puan arası puan vererek belirtir misiniz? 75,0 6 45,0 15,0 74,8 Kesinlikle vermem 15,3 Vermem 4,9 Belki veririm, belki vermem Veririm 2,1 2,9 Kesinlikle veririm Kesinlikle vermem + Vermem Belki veririm, belki vermem Veririm + Kesinlikle veririm GENEL 90,1 4,9 5,0 Erkek 87,9 5,3 6,9 Kadın 92,5 4,5 2, ,0 7,6 8, ,4 6,2 8, ,9 5,1 5, ,9 3,0 2, ,6 3,9 2,5 Diplomasız 88,9 11,1 İlkokul 92,7 4,1 3,2 Ortaokul 86,9 7,7 5,4 Lise 90,5 3,2 6,2 Üniversite 88,9 5,9 5,2 Lisansüstü 88,4 4,7 7,0 AK Parti Seçmeni 97,9 1,4 0,7 CHP Seçmeni 91,7 6,1 2,2 MHP Seçmeni 10 HDP Seçmeni 14,6 85,4 Diğer Parti Seçmenleri 94,7 5,3 Kararsız + Söylemek istemeyenler 81,5 13,2 5,4 Sayfa 35

39 Geçen Seçim Oy verilen Siyasi Parti Bu hafta sonu bir seçim olsa, hangi siyasi partiye oy verirdiniz? 48,4 5 4 Oy kullanmam, Kararsızım ve Söylemek İstemiyorum diyen seçmenlerin dağıtılmamış hali ,0 5,9 3,4 1,6 8,6 1 7,1 AK Parti CHP MHP HDP Diğer Partiler Oy kullanmam Kararsızım Söylemek istemiyorum AK Parti CHP MHP HDP Diğer Oy kullanmam Kararsız Bloğu GENEL 48,4 15,0 5,9 3,4 1,6 8,6 17,1 Erkek 50,7 12,0 5,9 5,3 1,8 9,6 14,8 Kadın 45,9 18,4 5,9 1,4 1,4 7,6 19, ,1 15,3 7,6 3,8 3,8 2,3 19, ,5 7,7 8,5 6,5 1,5 1 17, ,9 13,1 5,1 4,0 2,0 9,8 14, ,0 13,7 5,1 0,9 0,9 10,7 12, ,7 24,8 4,3 1,8 0,7 7,4 22,3 Diplomasız 27,8 33,3 11,1 27,8 İlkokul 59,6 13,2 5,0 2,8 0,6 3,8 14,8 Ortaokul 51,8 16,1 6,5 2,4 1,8 7,7 13,7 Lise 45,9 14,6 6,2 4,1 2,2 9,5 17,6 Üniversite 38,5 16,7 6,6 3,5 1,7 13,9 19,1 Lisansüstü 48,8 9,3 4,7 7,0 2,3 4,7 23,3 AK Parti Seçmeni 89,0 1,0 0,7 0,5 2,8 5,9 CHP Seçmeni 6,9 68,1 1,7 1,3 1,7 7,3 12,9 MHP Seçmeni 16,3 4,3 55,4 8,7 15,2 HDP Seçmeni 4,2 8,3 68,8 2,1 8,3 8,3 Diğer Parti Seçmenleri 13,3 3,3 1 6,7 36,7 23,3 6,7 Oy kullanmadım 21,1 3,2 4,2 1,1 37,9 32,6 Söylemek istemiyorum 10,6 3,8 3,8 1,5 12,1 68,2 Sayfa 36

40 Bu hafta sonu bir seçim olsa, hangi siyasi partiye oy verirdiniz? ,5 Oy kullanmam, Kararsızım ve Söylemek İstemiyorum diyen seçmenlerin dağıtılmış hali 4 24, ,7 8,0 2,7 AK Parti CHP MHP HDP Diğer Partiler Sayfa 37

41

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR

GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR GENEL GÜNDEM KONYA ÇÖZÜM SÜRECİNE NASIL BAKIYOR Konya Çözüm Sürecine Nasıl Bakıyor-2013 - Mayıs 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 -

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ORDU ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler Örneklemin

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 ANKARA 1.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma Hakkında Seçmen Davranışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 16 23 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem

Detaylı

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015

GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI. Eylül, 2015 GÜMÜŞHANE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Eylül, 2015 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) sahibidir ve tüm iş süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252 ve GAB standartlarına

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 23-25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Ağrı Belediyesi

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Bu rapor;

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Metodoloji Proje kapsamında Bilecik in Fatih, Bahçelievler, Beşiktaş, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Gazipaşa, Hürriyet, İsmetpaşa, İstasyon, İstiklal, Orhangazi, Osmangazi,

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1283 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye

Detaylı

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor?

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? 15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? Araştırma TÜİK bölgeleme sistemi NUTS2 kategorisinde yer alan 26 ilde gerçekleştirilmiştir Araştırma CATI (Bilgisayar destekli telefonla

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ,SURİYE YE ASKERİ MÜDAHALE VE ÇATIŞMALI DURUMA İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE BEKLENTİLER SAHA ARAŞTIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Araştırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Araştırma, Siyasal ve Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; Seçmenlerin siyasi parti tercihlerini ve ülke gündemini meşgul eden konularla ilgili kanaatlerini tespit etmektir.

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MANİSA BÜYÜKŞEHB EHİR R BELEDİYES YESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Manisa Büyükşehir B Belediye Başkan Adaylarına Yönelik

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015 Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu temsilen 7 bölgedeki 24 İl, 142 ilçe

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 KONYA ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MERSİN N BÜYÜKŞEHB EHİR R BELEDİYES YESİ YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Mersin Büyükşehir B Belediye Başkan Adaylarına Yönelik

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER. Mart, 2014

ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER. Mart, 2014 ORDU - FATSA YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Fatsa Belediye Başkan Adaylarına Yönelik Y Analizler Yerel Seçimlerde Seçmen

Detaylı

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015

ARAŞTIRMASI. Ekim, 2015 BATMAN ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Ekim, 2015 İçindekiler Özet Araştırma rma Hakkında Seçmen Davranış ışları Partilerin Milletvekili Aday Listeleri ve Seçim Vaatleri ile İlgili Analizler

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR

Prof. Dr. Özer SENCAR ŞUBAT- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Şubat 2013 te gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

YALOVA YEREL SEÇİMLER. Mayıs, 2014

YALOVA YEREL SEÇİMLER. Mayıs, 2014 YALOVA YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mayıs, 2014 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma rma Belgesi) sahibidir ve tüm t m işi süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252 ve GAB standartlarına

Detaylı

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL 2010 REFERANDUMU ( TEK BİLEN ANDY-AR) I. AMAÇ Bu çalışmanın

Detaylı

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Kadın 7,6% Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Erkek 92,4% Kocaeli 8% Trakya 5% Anadolu 8% Bursa 6% Eskişehir 7% İzmir 23% İstanbul 1'nolu (Anadolu ) 16% Gebze

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler

2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler 1 2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler 2 Gündemdeki olaylar Çukurca da saldırı Suriye deki olaylar Terör eylemleri Reyhanlı da bombalı saldırı Gezi Parkı Protestoları Gezi Parkı Protestoları Mısır

Detaylı

ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI ORDU - ÜNYE YEREL SEÇİMLER SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Mart, 2014 1 İçindekiler Yönetici Özeti Araştırma rma Hakkında Ünye Belediye Başkan Adaylarına Yönelik Y Analizler Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışı

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

S1. 1 Kasim 2015 milletvekil genel seciminde hangi partiye oy verdiniz? 1. Ak Parti 2. CHP 3. MHP 4. HDP 5. Diger (Belirtiniz)... 6.

S1. 1 Kasim 2015 milletvekil genel seciminde hangi partiye oy verdiniz? 1. Ak Parti 2. CHP 3. MHP 4. HDP 5. Diger (Belirtiniz)... 6. 1 KASIM 2015 MILLETVEKILI SECIMI DEGERLENDIRME ARASTIRMASI S1. 1 Kasim 2015 milletvekil genel seciminde hangi partiye oy verdiniz? 1. Ak Parti 2. CHP 3. MHP 4. HDP 5. Diger (Belirtiniz)... 6. Oy vermedim

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015

TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 TRABZON ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EYLÜL 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 28 Ağustos 10 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Araştırma Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Gezisi ne katılan muhtarlar ve vatandaşlar ile yüz yüze ile görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Görüşülen 417 kişinin geziden memnuniyetleri

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

AK PARTİ OY KAYBI ANALİZİ. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

AK PARTİ OY KAYBI ANALİZİ. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa AK PARTİ OY KAYBI ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa Araştırma; doğru, nitelikli bilginin üretildiği bir merkez olarak; deneyimli, araştırmacı, alanında uzman, akademik

Detaylı

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR...

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR... Türkiye Siyasi Eğilim Araştırması Ocak 2011 MARMARA SOSYAL ARAġTIRMALAR ve DANIġMANLIK şirketinin BĠLAL KALYONCU yönetiminde yaptığı "Türkiye Siyasi Eğilim /OCAK 2011 araştırmasının sonuçları bu pazar

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

Tüm seçmen Geçerli oy Tüm seçmen 100,0 100,0 100,0 100,0

Tüm seçmen Geçerli oy Tüm seçmen 100,0 100,0 100,0 100,0 Bu araştırma, 16 Nisan 2017 de yapılacak referandumda seçmenin oy tercihlerinin tahmin etmenin ötesinde; anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda Türkiye de oluşacak siyasi durum hakkında vatandaşın

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI NİSAN 2013 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

SEÇMEN TERCİHLERİ ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2016

SEÇMEN TERCİHLERİ ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2016 Bu araştırma ORC (Objective Research Center) tarafından 19 Haziran 6 Temmuz 2016 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde yapılmıştır. Araştırma farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden

Detaylı

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı. K.MARAŞ'TA SON ANKET Anket Sonuçları MHP yi İşaret Etti Vatandaşlar koalisyonun kurulmamasından MHP yi sorumlu tutuyor. Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırma sonuçlarını açıkladı.

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

İşte Marpoll'ün Son Anketi

İşte Marpoll'ün Son Anketi İşte Marpoll'ün Son Anketi Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Işık; Araştırmada anketörlerimiz Şehit Abdullah Çavuş, Namık Kemal, Mağralı, Sakarya, Yunus Emre ve İsmet paşa

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

Kantitatif Araştırma Özeti 20 Ocak 2015

Kantitatif Araştırma Özeti 20 Ocak 2015 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 20 Ocak 2015 Genel Çerçeve Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması

Detaylı

TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması TSSEA Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Akademetre Research & Strategic Planning: Türkiye Araştırmacıları

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2006 Yılı Çocuk İşgücü İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı İşgücü Anketine, modüler bir uygulama olarak

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

KURULTAY SONRASI CHP Lİ SEÇMENLERİN NABZI-2

KURULTAY SONRASI CHP Lİ SEÇMENLERİN NABZI-2 KURULTAY SONRASI CHP Lİ SEÇMENLERİN NABZI-2 Bu araştırma 26-27 Ocak 2016 tarihinde, 7 Haziran da ve 1 Kasım da CHP ye oy veren 1200 kişi ile Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi-CATI yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 1 GENEL

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular

Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular Eylül 2016 Kapsam Türkiye geneli İl ve ilçe merkezinde yaşayan kentsel nüfus IBBS-2 düzeyinde 12 bölgeyi temsilen 26 il 18 Yaş üstü 1889 kişi Yöntem

Detaylı

( 25 ŞUBAT - 2 MART 2017 )

( 25 ŞUBAT - 2 MART 2017 ) 1 ( 25 ŞUBAT - 2 MART 217 ) ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUM ARAŞTIRMASI MEHMET ALİ KULAT MAK DANIŞMANLIK YÖN. KUR. BŞK. 532 749 14 22 2 Araştırmanın Kimliği Bu çalışma

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli mülteciler anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

Fark Yaratanlar II İnandık, Çalıştık, Başardık. Nisan 2017 Seçmen Tercihleri Belirleme Projesi

Fark Yaratanlar II İnandık, Çalıştık, Başardık. Nisan 2017 Seçmen Tercihleri Belirleme Projesi Fark Yaratanlar II İnandık, Çalıştık, Başardık Nisan 2017 Seçmen Tercihleri Belirleme Projesi CHP İzmir Aktif Parti Eğitmenleri 09.04.2017 İçindekiler Ön Söz... 2 Yönetici Özeti... 3 Seçmen Tercihleri

Detaylı

ESKİŞ ARAŞTIRMASI. Eylül, l, 2015

ESKİŞ ARAŞTIRMASI. Eylül, l, 2015 ESKİŞ İŞEHİR R ERKEN SEÇİM M SEÇMEN EĞİE ĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI Eylül, l, 2015 ANAR, ISO 9001, ISO 20252 ve GAB (Güvenilir Araştırma rma Belgesi) sahibidir ve tüm t m işi süreçlerinde ISO 9001, ISO 20252

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR

KARARSIZ AK PARTĠ SEÇMENĠ PARTĠSĠNE DÖNÜYOR Türkiye 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken araştırma şirketleri de seçmenlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel seçim öncesi Politic's Araştırma Şirketi'nce yapılan

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı