Difteri Çiçek Hastalığı (FOWL POX)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Difteri Çiçek Hastalığı (FOWL POX)"

Transkript

1 Difteri Çiçek Hastalığı (FOWL POX) HAZIRLAYAN: Dr. Fethiye ÇÖVEN Uzm. Vet. Hekim Bornova VKAE-Kanatlı Hastalıkları Teşhis Lab. Kanatlı pox virusu, çeşitli kanatlı türlerinde (tavuk, hindi, sülün, vb.), pet ve yabani kuşlarda ibik, sakal, kulak lobları, göz çevresi ve derinin tüysüz bölgelerinde, özellikle larynx ve trachea olmak üzere ağız boşluğu ve üst solunum yollarında lezyon oluşumu ile karakterize bir hastalık oluşturur. Hastalık genellikle deri formu (çiçek, kuru) ve difteri formu (ıslak) olmak üzere iki şekilde görülür. Pox Virus (Elektron Mikroskpik görünüm) Kanatlı hayvanlarda aynı virustan ileri gelen çiçek ve difteri, çok eski yıllardan beri bilinmekte olup, tavuk, güvercin ve kanarya yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara yol açan bir hastalıktır Etkenin kanatlılarda hastalık yapan immunolojik yönden birbirine yakın olan 4 suşu vardır. 1. Tavuk çiçek virusu (Borreliota avium) 2. Hindi çiçek virusu (Borreliota meleagridis) 3. Güvercin çiçek virusu (Borreliota columbae) 4. Kanarya çiçek virusu (Borreliota fringilae) Farklı kanatlı türlerine ait olan bu çiçek virusları patojenite yönünden farklılık göstermektedirler. Kanarya çiçek virusu sadece kanaryalar için patojendir. Hindi çiçek virusu hem hindiler hem de tavuklar için patojendir. Tavuk ve güvercin çiçek virusları tavuk, hindi ve güvercinler için patojendir. Hastalık etkeni olan pox virus ısıya çok dayanıklıdır. Özellikle lezyonlu dokularda virus partikülleri aylarca canlı kalabilmektedir. Kurumuş kabuklar içerisinde 60 0 C de 90 dakika canlı kalabilir. Kimyasal maddelere karşı oldukça dayanıksız olan bu virus, enfekte materyalde kümes koşullarında 1 yıl, dondurularak saklanan lezyonlu kabuklar içerisinde yıl canlı kalabilmektedir.

2 Genellikle sonbahar ve kış aylarında görülen bu enfeksiyona en duyarlı kanatlı hayvanlar tavuk ve hindilerdir. Güvercin ve kanaryalarda da büyük salgınlara neden olmaktadır. Her yaştaki kanatlı hayvanda görülebilen bu enfeksiyon broilerlerde ise özellikle yaz aylarında etkili olmaktadır. Güvercinde Güvercinde Hastalığın görülme sıklığı iklim, kümes yönetimi, hijyen, biyogüvenlik ve düzenli olarak kullanılan aşılama programlarına bağlı olarak değişkendir. Özellikle mevsimsel olarak sivrisineklerin çoğalma dönemlerinde genellikle sıcak ve nemli yerlerde görülür. Deride şekillenmiş olan kabuklu lezyonlar çok sayıda virus içermektedir. Bulaşma enfekte derideki lezyonların veya kabukların dökülmesi ile yine deri ve mukoza yolu ile olur. Ancak sağlam deri ve mukozadan bu etken giremez. Ayrıca kümesteki virus ile bulaşık yem, su veya araçlar bu etkenin duyarlı hayvanlara bulaşmasını sağlar. Bulaşmada mekanik olarak tavuk bitleri ve sivrisinekler de önemli rol oynamaktadır. Sivrisineklerin çiçek viruslarını bünyelerinde 210 gün canlı tuttukları saptanmıştır. Güvercinlerde özellikle difteri şeklinde bulaşma, güvercinlerin yavrularını beslemeleri sırasında ağızlarındaki difteri lezyonlarında bulunan virusun yavrularına bulaşması ile olmaktadır. Horozlar bu enfeksiyona tavuklara nazaran daha duyarlıdırlar. Kavgacı yapıları nedeniyle horozlarda deride yaralanmalar ve deri bütünlüğünün bozulması daha çok şekillenir, ayrıca bu yaraların üzerine sivrisinekler daha fazla gelerek hastalık riskini arttırmaktadır. Hastalıktaki mortalite ve morbidite oranı virusun virulansına, kümes şartlarına ve sürüdeki diğer hastalıklara (gagalama, tüy çekme gibi) bağlı olarak değişmektedir. Tavuk ve hindilerde mortalite oranı genelde düşüktür. Kanaryalarda hastalık çok şiddetli seyreder. Kuluçka süresi 4-10 gün arasında değişir. Hastalık sürü bazında genellikle 6-10 hafta kadar sürmekle beraber, bireysel vakalarda 10 gün - 2 hafta hafif seyreder. Đyi bakım ve beslemenin uygulandığı sürülerde 1-3 hafta içerisinde iyileşme görülebilir

3 Semptomlar: Hastalık ibik, sakal, gaga çevresi ve derinin tüysüz bölgelerinde lezyon oluşturan kuru formu, deri formu ya da çiçek hastalığı olarak adlandırılan form ile ağız boşluğu mukozası ve özefagus ile üst solunum yollarında lezyon oluşturan ıslak çiçek formu veya difteri formu olarak adlandırılan 2 form şeklinde karşımıza çıkar. Bazen bir sürüde her iki formu da bulunabilir. Difteri Lezyonları Trachea da kazeöz birikinti Hastalığın deri formunda özellikle derinin tüysüz bölgelerinde, yüz, gaga ve göz kenarları ile ibik ve sakallar, bacaklar kloaka çevresi ve vücudun diğer tüysüz bölgelerinde sarıdan kahverengiye doğru değişen çiçek lezyonlarına rastlanılır. Virusun epitel hücrelerine girmesinden sonra, papüller, bu papüllerin içinde sıvı toplanması ile de veziküller oluşur. Zamanla bu sıvının rengi koyulaşır ve yoğunlaşarak kabuklanma şekillenir. Enfeksiyonun sonunda kabuklar dökülür. Difteri formu daha ziyade ağız mukozasında görülür. Ağız boşluğu, dil, yemek borusu ve / veya soluk borusunda önceleri kırmızı odaklar şeklinde olan ve daha sonra sarımtırak renge dönen nodüller şekillenir. Tavuklarda larynx ve tracheaya kadar uzanan lezyonlar, hindilerde kursakta da şekillenir. Difterik form güvercinlerde daha fazla görülmekte ayrıca derinin tüysüz bölgelerinde de çiçek lezyonlarına da rastlanılmaktadır. Difterik membranlar ya da kabuklar kaldırıldığında erozyonlu hemorajik dokular gözlenir. Difterik lezyonlar genellikle A vitamini noksanlığı sonucu oluşan lezyonlar ile karışabilir, fakat A vitamini noksanlığı sonucu oluşan lezyonlar yerlerinden kaldırıldığında alttaki dokuda herhangi bir lezyon görülmez. Bu hastalığın oculonazal formunu gösteren kanatlılarda, özellikle burun ve gözde kazeifiye kitlelere rastlanılır. Hasta hayvanların burun ve gözleri kapalıdır. Görme bozukluğu ve körlük oluşabilir. Başlangıçta sulu olan burun ve göz akıntısı koyulaşır ve fena kokuludur. Sinus yangısı nedeniyle hayvanın yüzünde şişkinlikler oluşur. Ağız boşluğundaki yaralar Sinuslarda Yangı

4 nedeniyle yem yemede güçlük ve buna bağlı olarak da zayıflama görülür. Soluk borusunda şekillenen yaralar nedeniyle solunum güçlüğü oluşur, bazen bu lezyonlar ve şekillenen peynirimsi birikinti soluk borusunu tıkayarak hayvanın boğulmasına ve ölümlerin şekillenmesine neden olabilir. Yarkalarda yemden yararlanmada azalma, yumurtacılarda yumurta veriminde %15 e varan geçici bir verim düşüklüğüne sebep olur. Difterik form, benzeri lezyonlar oluşturan diğer solunum sistemi hastalıklarıyla karıştırılabilir. Difteri Lezyonları Bulaşma: Hastalık oldukça yavaş yayılır. Çiçek virusunun bulaşması çeşitli yollarla olur. Virus mekanik vektörlerle özellikle sivrisinek, bit ve pirelerle yayılabilir. Normalde virus sağlam deriden giremez, ancak bütünlüğü bozulmuş deriden ya da konjuktivadan vücuda girerek enfeksiyon oluşturabilir. Çiçek virusu hasta hayvanların duyarlı hayvanlarla teması sonucu direk olarak hayvandan hayvana, kafesten kafese kolaylıkla yayılabilir. Çiçek virusunun indirek bulaşması, hasta hayvanların vücutlarında şekillenmiş olan çiçek lezyonlarından dökülen ve virus taşıyan kabukların yem ve su kaynaklarına karışması sonucu sindirim yolu ile alınmasıyla olabilir. Virus kuruluğa oldukça dirençlidir ve kurumuş çiçek lezyonlarındaki kabuklarda aylarca hatta yıllarca canlılığını muhafaza eder. Enfekte vücut döküntüleri, tüyler ve havadaki partiküllerin solunum yoluyla alınması sonucu da bulaşma şekillenebilir. Sivrisinekler, tavuk bitleri hastalığı lokal olarak yayarken yabani kuşlarla taşınma çok daha uzak mesafelere olmaktadır. Pox viruslar insanlarda da hastalık oluştururlar. Sürüde hastalık çıktığında virus, kümes çalışanlarına da bulaşarak deride döküntü oluşumuna sebep olur. Mortalite: Ölüm oranı değişkendir. Deri formu şekillendiğinde % 1-2 dolayında olan ölüm oranı difteri formunda özellikle aşısız sürülerde % dolayına çıkabilir. Difteri Lezyonları

5 Teşhis: Baş bölgesinde, ibikte ve göz çevresinde, vücudun tüysüz bölgelerinde karakteristik siğil benzeri lezyonlar, ağız ve burun boşluğunun mukoz membranlarında sarımtırak peynirimsi lezyonlar çiçek / difteri hastalığı için tipiktir. Kesin teşhis laboratuvar muayeneleri ile yapılır. Viscerotropic velogenic Newcastle hastalığı (VVND), Enfeksiyöz Laryngotracheitis (ILT), Avian Influenza (AI), Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synovia (MS), Coryza ve Kolera gibi diğer üst solunum sistemi hastalıkları benzeri solunum sistemi lezyonları oluşturmasından dolayı difterik form ile karışabilir ve hastalığın ilk döneminde teşhisi zorlaştırabilir. Korunma ve Kontrol: En başarılı kontrol metodu canlı aşılar kullanılarak yapılan koruyucu aşılamadır. Aşılar prospektüslerine uygun olarak kullanılmalıdır. Çiçek Aşısı Uygulaması Aşı Reaksiyonu Çevrede etkili bir insektisit kontrol programı uygulanmalıdır. Kümeslerde biyogüvenlik önlemleri arttırılmalı ve sanitasyon kurallarına uyulmalıdır. Hasta hayvanlar sağlam olanlardan ayrılarak izole bir ortama alınmalı, ölü hayvanlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Yemlik, suluk, kafesler ve diğer ekipmanlar iyice temizlendikten sonra % 10 luk Sodyum hipoklorit solüsyonu ile dezenfekte edilmelidir. Çiçek hastalığı görülen kümeslere suya iodinli dezenfektanlar uygulandığında kümeste mortalitenin azalmasına yardımcı olduğu görülmüştür. Yine kümese sprey ya da dumanlama ile dezenfektan uygulanması ortamdaki virusu inaktive edeceğinden çevredeki virus yükünü azaltır. Aşılama: Aşılama risk durumuna göre uygulanır. Bir kez uygulanan aşı ömür boyu koruma sağlamaktadır. Bununla beraber yıl boyunca sivrisineklerin bol olduğu riskli bölgelerde sürekli korunma sağlamak için biri erken, diğeri geç dönemde uygulanmak üzere genellikle iki aşılama yapılır. Çiçek enfeksiyonu genellikle yavaş yayıldığından bir salgın söz konusu olduğunda, hastalığın başlangıcında sürüye aşı uygulanabilir, bu şekilde hastalığın çevreye yayılması engellenmiş olur.

6 Çiçek aşıları genellikle aşı virusunun bacak derisine fırça ile sürülmesi ya da aşı solüsyonu içeren çift oluklu iğnenin kanat zarına batırılması ile uygulanır. Hindilere tüy folliküllerine sürme yöntemi ile aşı uygulanması tavsiye edilmektedir. Çünkü hindiler uyurken başlarını kanatlarının altına aldıklarından kanat zarına batırma yöntemi ile aşı uygulandığında canlı aşı virusunun özellikle gözlere ve yüze bulaşma riski olabilir. Aşılamadan 6-8 gün sonra aşı uygulama yerinde lokal şişlik ya da kabuklanmaların görülmesi aşılamanın başarılı olduğunun göstergesidir. Sinuslarda Yangı Tedavi: Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Sekonder bakteriyel enfeksiyonları önlemek amacıyla geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılabilir. Hayvanların yemlerine ek olarak mineral maddeler, vitaminler katılabilir ve hayvanlara iyi bakım ve besleme uygulanmalıdır. Çiçek hastalığı çok fazla ölüm oluşturmamakla beraber sebep olduğu depresyon, canlı ağırlık kaybı ve yumurta veriminde düşme nedeniyle önemli ekonomik kayıplara sebep olduğundan önemli bir hastalıktır. Kaynaklar: TRIPATHY D.N. & REED W.M. (1998). Pox. A Laboratory Manual for the Isolation and Identification of Avian Pathogens, Fourth Edition, Swayne D.E., Glisson J.R., Jackwood M W., Pearson J.E., & Reed W.M., eds. American Association of Avian Patholo Pathologists, University of Pennsylvania, New Bolton Center, Kennett Square, PA , USA, TRIPATHY D.N. & REED W.M. (2003) Pox. Diseases of Poultry, 11th Edition, Saif, Y.M., Barnes, H.J.Glisson, J.R. Fadly, A.M., McDougald L.R. & Swayne, D.E., eds. Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA,

Koksidioz (broilerde) Koksidiozis (hindilerde) Kolera

Koksidioz (broilerde) Koksidiozis (hindilerde) Kolera ANA SAYFA Aflatoxikozis/ Mycotoxikozis İç parazitler Koksidioz (broilerde) Paratifo Şişkin Baş Syn. (S.H.S) Ascites İnfeksiyöz Anemi Koksidiozis (hindilerde) Perozis Tifo Aspergilozis İnfeksiyöz Laringotrahitis

Detaylı

DERLEME /REVIEW. Mehmet HALIGÜR*

DERLEME /REVIEW. Mehmet HALIGÜR* Kanatlılarda Çiçek Hastalığı Mehmet HALIGÜR* Öz: Bu derlemede kanatlı çiçek hastalığının etiyolojisi, epizootiyolojisi, patogenezi, klinik ve patolojik bulguları ile etkenin yapısı hakkında ayrıntılı bilgi

Detaylı

Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı

Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı Avian Influenza Kuş Gribi Tavuk Vebası Hastalığı Dr.Fethiye ÇÖVEN Bornova VKAE Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı AI/ND Ulusal Referens Laboratuvarı Avian Influenza Tavuk Vebası, Kuş Gribi olarak

Detaylı

Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı. Avian Influenza

Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı. Avian Influenza Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı Avian Influenza facebook.com/tavder twitter.com/tavder Eriyip Gidiyor-Tav/Vet(21x29)-ORJ.indd 1 04.10.2013

Detaylı

Biyo Güvenlik Nedir? www.yum-bir.org www.kirankazanir.com www.facebook.com/yumbir

Biyo Güvenlik Nedir? www.yum-bir.org www.kirankazanir.com www.facebook.com/yumbir YUMURTANIN ÖZEL GÜNÜ VAR! 12th October 2012! 11 KANATLI SAĞLIĞI Biyo Güvenlik Nedir? 8 YUMURTA VE SAĞLIK Yumurta alerjisine yumurtalı tedavi 9 HABER BÜLTENİ YUMURTA ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ www.yum-bir.org

Detaylı

2. ÜNİTE BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER

2. ÜNİTE BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER 2. ÜNİTE BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER Bulaşıcı hastalıkların önemini ve tedavi yöntemlerini kavramak için hastalık, enfeksiyon, hastalık etkeni, kuluçka süresi bulaşma süresi, salgın hastalık,

Detaylı

Avrupa ve Amerika da Salmonella Kontrolündeki Başarı ve Gelişmeler. Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları Gut

Avrupa ve Amerika da Salmonella Kontrolündeki Başarı ve Gelişmeler. Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları Gut Avrupa ve Amerika da Salmonella Kontrolündeki Başarı ve Gelişmeler Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları Gut Kanatlı Eti Üretiminde Salmonella Kontaminasyon Kaynakları Aromatik Bitkiler ve Tavuk Beslemede

Detaylı

ALABALIK, LEVREK ve ÇİPURA YETİŞTİRİCİLİĞİ (Trout, Sea bass and Sea bream Farming)

ALABALIK, LEVREK ve ÇİPURA YETİŞTİRİCİLİĞİ (Trout, Sea bass and Sea bream Farming) ALABALIK, LEVREK ve ÇİPURA YETİŞTİRİCİLİĞİ (Trout, Sea bass and Sea bream Farming) Avrupa Birliği Yenilik Transferi Projesi FISHFARM Qualification of Vocational Educationand Skill Training for Aquaculture

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON Eğitim içeriği Ağız vediş Sağlığı Teknikerliği Eğitim

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ AVİAN İNFLUENZA HASTALIĞI ACİL EYLEM PLANI İSTANBUL 2015 1 İÇİNDEKİLER 1-Yasal Yetki... 5 1.1. AI İhbarı...

Detaylı

ARI HASTALIKLARI VE ZARARLILARI

ARI HASTALIKLARI VE ZARARLILARI ARI HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Prof. Dr. Mükremin Özkan ARSLAN Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı-Kars Vet. Hek. Ahmet TEMUR Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü-Erzurum

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN Halk Sağlığına katkıda bulunan bilim adamları: Sağlıklı ve uzun yaşam isteği her dönem insanlar için önemli olmuştur. Bunun için insanların bir takım önlemler alma çabaları insanlık

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İçme Suyu Aşılamaları Dr. T. Cserep

İçme Suyu Aşılamaları Dr. T. Cserep İçme Suyu Aşılamaları Dr. T. Cserep Günümüzün büyük kanatlı işletmelerinde canlı aşı uygulamalarında mümkün olduğunca toplu uygulama tekniklerinin kullanımı tercih edilir. Bu teknikler bir defada binlerce

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATATES Hastalık ve Zararlıları

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATATES Hastalık ve Zararlıları T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü PATATES Hastalık ve Zararlıları Ankara - 2009 Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen yazılı ve görsel materyal temininde katkıda bulunan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK BİTKİ HASTALIKLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

KEDİ VE KÖPEK SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER. 1.)Bağışıklık Sistemi. Bağışıklık Hastalıkları. 2.)Beslenme. Beslenme Hastalıkları. 3.)Deri.

KEDİ VE KÖPEK SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER. 1.)Bağışıklık Sistemi. Bağışıklık Hastalıkları. 2.)Beslenme. Beslenme Hastalıkları. 3.)Deri. KEDİ VE KÖPEK SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER 1.)Bağışıklık Sistemi Bağışıklık Hastalıkları 2.)Beslenme Beslenme Hastalıkları 3.)Deri Deri Hastalıkları 4.)Enfeksiyonlar Viral Enfeksiyonlar 5.)Bakteriyel Enfeksiyonlar

Detaylı

SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI

SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI Üretimde karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi hastalıklardır.ülkemiz ekonomisinde büyük kayıplar oluşturan hastalıklar çok çeşitlidir. Her hastalık ayrı bilgi ve mücadele

Detaylı

Cryptosporidium parvum İLE DENEYSEL ENFEKTE BUZAĞILARDA SERUM DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO KONSANTRASYONLARININ İNCELENMESİ

Cryptosporidium parvum İLE DENEYSEL ENFEKTE BUZAĞILARDA SERUM DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO KONSANTRASYONLARININ İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL-2014-0002 Cryptosporidium parvum İLE DENEYSEL ENFEKTE BUZAĞILARDA SERUM DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO KONSANTRASYONLARININ

Detaylı

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON RİSKİNİN TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi)

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON RİSKİNİN TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI ve GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 8.KLİNİK Doç.Dr.ESİN TUNCAY GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON RİSKİNİN

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATATES Hastalık ve Zararlıları

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATATES Hastalık ve Zararlıları T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü PATATES Hastalık ve Zararlıları Ankara - 2009 Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen yazılı ve görsel materyal temininde katkıda bulunan

Detaylı

Avian İnfluenza Tip A Virüsleri: Etiyoloji, Teşhis ve Korunma*

Avian İnfluenza Tip A Virüsleri: Etiyoloji, Teşhis ve Korunma* Y.Y.U. Veteriner Fakultesi Dergisi, 2009, 20 (1) 73 79 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 DERLEME Avian İnfluenza Tip A Virüsleri: Etiyoloji, Teşhis ve Korunma* Banur BOYNUKARA Ziya İLHAN Abdulbaki AKSAKAL

Detaylı

DERS SOSYAL BİLGİLER PROJENİN KONUSU BULAŞICI HASTALIKLAR HAZIRLAYANLAR MERVE ONARAN MİNE BARDAKÇI DEFNE MEVSİM H.PINAR DÖNMEZ

DERS SOSYAL BİLGİLER PROJENİN KONUSU BULAŞICI HASTALIKLAR HAZIRLAYANLAR MERVE ONARAN MİNE BARDAKÇI DEFNE MEVSİM H.PINAR DÖNMEZ ÖZEL EGE LİSESİ DERS SOSYAL BİLGİLER PROJENİN KONUSU BULAŞICI HASTALIKLAR HAZIRLAYANLAR MERVE ONARAN MİNE BARDAKÇI DEFNE MEVSİM H.PINAR DÖNMEZ DERS ÖĞRETMENİ AHMET KANYILMAZ 2002-2003 İZMİR 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SULARLA İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

SULARLA İLİŞKİLİ HASTALIKLAR SULARLA İLİŞKİLİ HASTALIKLAR Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Hasan Irmak Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðýlýðý Kurumu Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet İkinci Basım : 2012 Sağlık

Detaylı

KOYUN VE KEÇİLERDE BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR

KOYUN VE KEÇİLERDE BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR KOYUN VE KEÇİLERDE BESLEME İLE İLGİLİ HASTALIKLAR Ağız Sütü Eksikliği: Yavruların ağız sütü içememeleri, az içmeleri veya ağız sütünün içerik olarak yetersiz olması sonucunda ölmeleri ile ortaya çıkan

Detaylı

2.1.1. Tanımı ve Yaşayışı...17 2.1.2. Zarar Şekli ve Ekonomik Önemi...17 2.1.3. Mücadelesi...18 2.2. Dal Kanseri...18 2.2.1. Tanımı ve Yaşayışı...

2.1.1. Tanımı ve Yaşayışı...17 2.1.2. Zarar Şekli ve Ekonomik Önemi...17 2.1.3. Mücadelesi...18 2.2. Dal Kanseri...18 2.2.1. Tanımı ve Yaşayışı... İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iv GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1...3 1. SÜS BİTKİLERİNDE MANTARİ HASTALIKLAR...3 1.1. Karaleke...3 1.1.1. Tanımı ve Yaşayışı...3 1.1.2. Zarar Şekli ve Ekonomik Önemi...3 1.1.3.Mücadelesi...4

Detaylı

ÜNİTE 12 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER 0-12 YAŞ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN HASTALIKLAR II. Yrd. Doç. Dr.

ÜNİTE 12 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER 0-12 YAŞ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN HASTALIKLAR II. Yrd. Doç. Dr. 0-12 YAŞ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN HASTALIKLAR II İÇİNDEKİLER 0-12 Yaş Çocuklarda Görülen Hastalıklar Difteri Boğmaca Tetanos Menenjit Çocuk felci Hepatit Tüberküloz Pnömoni Astım Bronşit ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Detaylı

İnfeksiyon hastalıkları çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu, klinik seyri ve

İnfeksiyon hastalıkları çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu, klinik seyri ve Diş Hekimliği Pratiğini İlgilendiren İnfeksiyöz Hastalıklar Dr. Ömer Engin BULUT Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı, ANKARA İnfeksiyon hastalıkları çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu,

Detaylı

Yumurta Sarısı Antikorları Antibiyotiklere Bir Alternatif midir?

Yumurta Sarısı Antikorları Antibiyotiklere Bir Alternatif midir? WORLD POULTRY, Vol. 23, No:5. 2007 Mojtaba Yegani ve Doug Korver, Alberta Üniversitesi Tarım, Gıda ve Beslenme Bilimi Bölümü, Kanada (Mojtaba Yegani ve Doug Korver, Deprtment of Agriculture, Food and Nutritional

Detaylı