TÜRKİYE MEYVECİLİĞİNDE ÜRETİM HEDEFLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE MEYVECİLİĞİNDE ÜRETİM HEDEFLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE MEYVECİLİĞİNDE ÜRETİM HEDEFLERİ Nurettin KAŞKA 1, Muharrem GÜLERYÜZ 2, Mustafa KAPLANKIRAN 3, Salih KAFKAS 4, Sezai ERCİŞLİ 2, Ahmet EŞİTKEN 2, Rafet ASLANTAŞ 2, Emin AKÇAY 5 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana (Emekli) 2 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Erzurum 3 Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Antakya 4 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana 5 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova ÖZET Türkiye de meyve yetiştiriciliği Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çok büyük gelişmeler kaydetmiştir. Hemen bütün meyvelerde ağaç sayıları büyük oranlarda artmış, buna paralel olarak üretim miktarları da katlanmıştır. Bu arada Ziraat Mühendis ve Yüksek Mühendislerinin çabaları, Ziraat Fakülteleri ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitülerinin çalışmaları sayesinde bahçelerde teknik ve kültürel önlemlere daha fazla özen gösterilmiş ve böylece ülkemizin artan nüfusuna, eskiye oranla, daha fazla meyve sunmak mümkün olmuştur. Kuşkusuz, ekolojilerin üstünlüğü nedeniyle yüksek kaliteli olarak yetiştirilen ürünlerin dış satımları da yapılmaktadır. Ancak bu dışsatımların yeterli miktarlarda olmadığı da bir gerçektir. Bu durumda Türkiye nin, birim alandan alınan pazarlanabilir ürün miktarını artıracak önlemleri mutlaka alma zorunluluğu vardır. Bunun için de bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde, sınıflamada, muhafazada, taşıma ve pazarlamada modernizasyona gidilmesi zorunludur. Türkiye özellikle, her ekolojik bölgesinin avantajlarını bilerek yeni yatırımlar yapmalıdır. Bugünkü durumda çilek, kiraz, turunçgiller tarımında uygulanan teknikler bu konuda gelişmiş ülkelerle yarışabilecek durumdadır. Elma, badem, ceviz ve antepfıstığı tarımındaki gelişmeler de memnunluk vericidir. Türkiye mevcut meyve yetiştirme potansiyelini gereği gibi kullanabilirse bu kesimden gelecek gelir, ülkenin döviz gereksinimi büyük ölçüde karşılar. Bunun için, bilimin ışığında yoğun çalışmaların ziraat mühendislerince yapılmasına gereksinim vardır. Bugünkü koşullarda ciddi bir inceleme yapılırsa, Türkiye nin hemen bütün meyvelerde bugünkünden çok daha fazla bir yetiştirme potansiyeline sahip olduğu görülür. Ancak bu yetiştiriciliklere girilmeden önce iç ve dış pazarların durumları ve istekleri çok iyi incelenmeli ve pazar boşluklarından yararlanılmalıdır. Turunçgil bahçesi kurma artık ömürlük bir yatırım olmaktan çıkmış, pazar hareketleri ve dünya eğilimleri doğrultusunda bahçelerin zaman zaman yenilenmesi nin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üreticilerin yeni bahçelerini dünyanın küçük meyveli turunçgillere olan eğilimini, dünya pazarlarındaki boşluk dönemlerini, önümüzdeki belirli bir süreçte dünya altıntop ve limon tüketim trendlerinde kayda değer artışların beklenmediğini göz önüne alarak, yeni tür ve çeşitlerle, arındırılmış materyalle, tür ve çeşitlere uygun anaçlarla ve sık dikim yöntemlerini kullanarak kurmalarının yararlı olacağı bir gerçektir. Meyve yetiştiriciliğinde Türkiye nin önümüzdeki yıllardaki hedefi, yüksek kaliteli, pazarlanmaya uygun, hastalık ve zararlılardan ari, meyveleri hem kendi vatandaşlarımızın gereksinimlerini bol bol karşılayacak hem de dış pazarlara satılabilecek miktarlarda yetiştirmek, bunlarda devamlılık sağlamak, ekolojik olanaklar içinde değişik zamanlarda yetiştireceği meyvelerle dış pazarlarda marka olabilmek olmalıdır. 1

2 1.GİRİŞ Türkiye, dünyada bahçe bitkileri yetiştirme potansiyeli çok yüksek olan nadir ülkelerden birisidir lu, 1940 lı ve hatta 1950 li yıllarda ülkenin birçok yerinde birçok meyve ve özellikle muz, portakal, limon ve mandarin çok nadir bulunan meyveler durumunda iken bugün Türkiye nin her yerinde aileler bu meyveleri bol bol ve başka ülkelere kıyasla, ucuz fiyatlarla satın almaktadırlar. Aynı şeyleri elma, şeftali, kayısı, armut vb. meyveler için de söylemek mümkündür. Öte yandan badem, ceviz, antepfıstığı ve özellikle fındık tarımında çok önemli gelişmeler olmuştur. Üzümsü meyvelerden çilek yetiştiriciliği, esas olarak Akdeniz ve ikinci derecede Ege kıyı şeridinde giderek artan üretim değerlerine sahip olmuşlardır. Ülkemizde hemen bütün meyve türlerinde yapılan üretim kendi gereksinimimizi karşılamaktan başka dış ticarete de önemli katkılarda bulunmaktadır. Bugün için ılıman, sert çekirdekli, sert kabuklu, üzümsü ve subtropik meyve dış satımları her geçen gün biraz daha büyük boyutlara ulaşmaktadır. Burada üzerinde önemle durulması gereken husus, aynı topraklar üzerinde Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 13 milyon insanımızın gereksinimlerini karşılayabilen meyve üretimimizin bugün 70 milyon insanımızı, kişi başına daha büyük miktarlarda karşılamaya ek olarak, bu ürünlerden önemli düzeyde de dış satım yapabildiği gerçeğidir. Ülkemizin bu düzeye gelmesinde en büyük katkılar kuşkusuz Türkiye deki Ziraat Fakültelerinin, Türk Ziraat Mühendis ve Yüksek Mühendislerinin, Ziraat Teknisyenlerinin ve tüm Türk Bahçe Bitkileri yetiştiricilerinindir. 2. YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER Türkiye elma, armut ve ayva gibi en önemli yumuşak çekirdekli meyvelerin anavatan bölgelerindendir. Bu nedenle Türkiye de bu türlere ait büyük bir çeşit zenginliğinin olması, ayrıca bu meyveleri yüksek kaliteli, birim alana bol ürün verebilecek şekilde yetiştirecek ekolojilerin varlığı kuşkusuzdur. Nitekim bugün Türkiye de yetiştirilen çeşit sayıları elmalarda 500 ve armutlarda 600 ün üzerindedir. Bu sayılar, gerek yurt içinde seleksiyonlarla yeni bulunan, gerek melezlemelerle elde edilen ve gerekse yurtdışından getirilen çeşitlerle daha da artmaktadır Elma Yetiştiriciliği Dünyada elma üretimi yılda yaklaşık 58 milyon tondur yılı verilerine göre elma üretiminin %90 ı 24 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Çin ve ABD Dünya elma üretiminde ilk iki sırayı alırken Türkiye, 2.6 milyon tonla üçüncü sırada yer almaktadır. AB ülkelerinden Almanya ve İtalya yaklaşık olarak 2.2 milyon ton elma üretimleri ile üst sıralarda yer alırken yerlerini Polonya ve İran a bırakmak zorunda kalmışlardır (Çizelge 1 ve 2). Çizelge 1. Yıllara Göre Toplam Dünya ve Ülkelerin Elma Üretim Miktarları Elma Yıllar Üretimi (ton) DÜNYA 58,165,347 59,175,043 57,916,331 56,110,704 57,967,289 Çin ,437,065 20,022,749 19,250,634 20,009,650 A.B.D ,681,980 4,276,810 3,867,040 4,088,930 Türkiye 2,500,000 2,450,000 2,200, Fransa 2,165,800 2,156,900 2,397,000 2,477,790 2,402,000 Polonya 1,604,221 1,450,376 2,433,940 2,167,518 2,427,753 İran 2,137,037 2,141,655 2,353,359 2,334,000 2,358,000 Kaynak: FAO 2

3 Türkiye deki tarım alanlarının %5.5'i meyve-zeytin-bağ alanı olarak değerlendirilmekte ve yılda 11.9 milyon ton meyve üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu üretimin %25.7 lik kısmını yumuşak ve çekirdekli meyveler oluşturmaktadır. Yumuşak çekirdekli meyveler içerisinde ağaç sayısının % 68.2'sini ve üretim miktarının % 82.9'unu ve pazarlanabilen bitkisel üretim değerinin %3'ünü elma oluşturmaktadır. Elma üretiminin artırılmasında en büyük faktör olan birim alandan yüksek verim ve kaliteli meyve sağlayan yoğun sistemler klon anaçları kullanılarak geliştirilmiş ve aynı zamanda kaliteli çeşitler seçilerek üretime sunulmuştur. Modern ve ekonomik anlamdaki bir elma yetiştiriciliği için bodur ve yarı-bodur klon anaçları ile yarı-bodur çeşitlerin kullanılması esastır. Bu uygulamalar son yıllarda üreticiler tarafından benimsenmiş ve hızlı bir yayılma göstermiştir. Isparta,Karaman ve Niğde elma üretiminde ilk üç sırayı almaktadırlar. Çizelge 2. Türkiye de Yıllara Göre Elma Ağaç Sayıları ve Üretim Miktarları Ağaç Sayısı(Adet) Yıllar Meyve Veren Meyve Toplam Üretim (Ton) Vermeyen Kaynak: DİE Elmada Pazarlama, Dışalım ve Dışsatım Elma pazarlamasında en önemli etkenler çeşit ve çeşit standardizasyonudur. Yapılan araştırma çalışmaları sonucunda üretimi öngörülen başlıca önemli elma çeşitleri, başta Granny Smith olmak üzere, Skyline Supreme, Starkrimson Delicious, Starkspur Golden Delicious, Mutsu, Gloster 69, Lutz Golden, Cooper 7SB-2 ve Prima gibi kışlık çeşitler ile Anna, Beacon, Vista Bella, JerseyMac, Princess ve Summerred gibi yazlık çeşitlerdir (Kaşka, 1997). Özellikle dışsatımda çeşitler bakımından karşılaşılan en büyük sorun, bir yandan söz konusu çeşitlerden yeteri kadar kapama bahçelerin kurulamamasından dolayı talebin karşılanamayışı, öte yandan, son yıllarda bazı ülkeler tarafından talep edilen Gala, Galaxy, Mondial Gala, Fuji, Braeburn, Redchief, Scarlette Spur ve Jonagold vb. çeşitlerin üreticiye tam olarak yansıyamamasından kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin birçok yaş meyve ve sebze dışsatımında olduğu gibi, elma dışsatımında da hem ülkelere hem de yıllara göre önemli değişiklikler görülmektedir. Bu değişkenlik yeni pazarlar bulma ve bulunan pazarları elde tutmada devamlılık olmadığının kanıtıdır. Türkiye bazı yıllarda İran, İtalya, Arjantin ve Şili'den Golden Delicious, Starking Delicious ve Grany Smith çeşitlerinden dışalım yapmıştır. VIII.Beş Yıllık kalkınma planında Türkiye nin elma üretim hedefleri Şekil 1 de gösterilmiştir. Bugünkü durumda, kişi başına 36.6 kg elma düştüğü düşünülürse bu hedeflerde biraz düzeltme yapılması gerekir. 3

4 Üretim Miktarı (1000 Ton) Şekil 1. Elma Üretim Hedefi (VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı) Elma Yetiştiriciliğinde Alınması Öngörülen Önlemler Dünyada geniş bir üretim potansiyeline sahip olan elma, ülkemizde de en fazla yetiştiriciliği yapılan meyve türlerinden biridir. Önemli üretici ülkelerle karşılaştırıldığında, üretim bakımından 3. sırada yer aldığımız görülmektedir. Fakat birim alana alınan verim ve dışsatım miktarları bakımından ise, ülkemiz istenen düzeyin çok altında yer almaktadır. Bir yandan üretim ve kalite artışının sağlanması, maliyetlerin azaltılarak karlılığın artırılması, dışsatım oranının artırılması ve kısaca modern elma yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için aşağıdaki konular üzerinde durulması yararlı olur: - İsmine doğru sağlıklı klon anaçlı ve sertifikalı fidan eksikliği, - Standart çeşitlerden yeteri kadar kapama bahçelerin kurulmamış olması, - Kredi yetersizliği, - İç ve dış pazar organizasyonundaki yetersizlik, - Araştırmacı-Yayımcı-Üretici koordinasyonundaki kopukluğun giderilmesi, - Önemli üretim bölgelerinde depolama olanaklarının ve modern soğuk depo teknolojilerinin (Kontrollü Atmosfer, Modifiye Atmosfer vb.) bulunmayışı veya yetersiz oluşu Armut Yetiştiriciliği Dünya armut üretimi 17 milyon tonun üzerinde olup bunun % 51'i Çin'de üretilmektedir. Bu ülkeyi sırası ile ABD, İtalya ve İspanya izlemektedir (Çizelge 3). Dünya armut üretiminin %10'u dışsatıma konu olmakta ve dışsatımcı ülkeler bir milyar dolar dolayında gelir elde etmektedir. Türkiye nin toplam armut ağacı sayısı yaklaşık milyon ve üretimi bin tondur (Çizelge 4). Çizelge 3. Toplam Dünya ve Ülkelere Göre Armut Üretim Miktarları 4

5 Armut Yıllar Üretimi (Ton) DÜNYA 15,658,411 16,753,989 16,591,302 17,359,518 17,191,205 Çin 7,859,841 8,525,981 8,896,662 9,432,389 9,422,957 A.B.D. 921, , , , ,420 İtalya 809, , , , ,675 İspanya 745, , , , ,800 Almanya 426, , , , ,600 Arjantin 536, , , , ,000 Japonya 415, , , , ,800 Türkiye 360, , , , ,000 Kaynak: FAO, 2003 Çizelge 4. Türkiye de Yıllara Göre Armut Ağaç Sayıları ve Üretim Miktarları Ağaç Sayısı(Adet) Yıllar Meyve Veren Meyve Vermeyen Toplam Üretim (Ton) Kaynak: DİE Gerek Anadolu nun armudun gen merkezi oluşu ve gerek Anadolu nun hemen her yerinde armut yetiştiriciliğine iklim ve toprak koşulları bakımından uygun yörelerin bulunması nedeniyle ülkemizde geniş bir üretim potansiyeli mevcuttur. Ülkemizin fidan üretimi, kamu kuruluşları, özel fidancılar ve çok az miktarda da yetiştiricilerin kendileri tarafından yapılmaktadır. Fidan üretiminde halen resmi gazetede yayınlanarak tescil edilip üretimi öngörülen armut çeşitleri şunlardır: Akça, Ankara, Mustafabey, Hacı Hamza (Malatya), Limon (Malatya), Abbe Fetel, Beurre Bosc, Beurre Hardy, Coscia, Doyenne du Comice, Duchesse d Angouleme, Passe Crassane, Triumph de Vienne, Williams, William Bovey, Wilder, Beurre Precoce Morettini, Grand Champion, Santa Maria, Beurre Clairgeau ve Marguarita Marillat. Oysa günümüzde daha birçok yeni çeşit çıkmıştır. Bunların da (öncelikle ateş yanıklığına dayanıklı olanları yurda getirilerek denenmelidir. Bursa,Antalya ve Ankara armut üretiminde ilk üç sırayı alan illerdir. Şekil 2. Armut Üretim Hedefleri (VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı) Üretim Miktarı (1000 Ton) VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında armut üretim hedefleri Şekil 2 de gösterilmiştir. Burada gelecek yıllarda armut üretiminin azalacağı görülmektedir. Oysa durumun tersi söz 5

6 konusudur. Zira Türkiye pazarlarında armut eksikliği vardır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu konuya gereken önem verilmelidir Armutlarda, Pazarlama, Dışalım ve Dışsatım Ülkemizde üretilen armutların hemen tamamı taze olarak, çok az bir kısmı da kurutularak tüketilmektedir. Armut dışsatımımızın toplam üretimdeki payı yaklaşık %2 dolayındadır. Ülkemize bazı yıllar Şili, Hollanda ve İspanya'dan armut dışalımı yapılmıştır Armut Yetiştiriciliğinde Alınması Öngörülen Önlemler Armut üretiminde yaşanan önemli sorunlar şu şekilde sıralanabilir: -Fidan üretiminde sertifikasyon talimatının gerektiği şekilde uygulanmasının sağlanamamış olması, -Bölgelere göre uygun standart çeşitlerle kurulu kapama bahçelerinin yetersizliği, -Belirli tohum ve klon anacı damızlık ve üretme kuruluşlarının noksanlığı, -Bodurlaştırıcı anaçların kullanılmaması ve bu yüzden sık dikimin uygulanmaması, -İç ve dış Pazar organizasyonundaki yetersizlik, -Kredi miktarındaki yetersizlik, -Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) üzerinde yapılan çalışmalar sununda mücadele talimatının hazırlanmış olmasına karşın bu hastalığın zararları önemli derecede devam etmektedir. - Araştırma, yayım ve üretici koordinasyonundaki bozukluklar, - Derimden tüketiciye kadar olan aşamada muhafaza ve uygun taşıma yetersizliğinden ileri gelen kayıplar. 3.SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER Sert çekirdekli türler açısından durum değerlendirildiğinde, özellikle kayısı üretiminde dünyada çok önemli bir yere sahip olduğumuz dikkat çekicidir. Dünya kayısı üretimi 2003 yılı verilerine göre ton olup, ülkemiz ton üretim ile dünyada ilk sırada bulunmaktadır. Türkiye yi ton ile İran ve ton ile İspanya izlemektedir.ilkbahar geç donlarından etkilenme durumuna göre, Türkiye dünya toplam kayısı üretiminin, yıllara göre, yaklaşık % ini karşılamaktadır(çizelge 5). Sert çekirdekli türlerden erikte, dünya üretimi 2003 yılı verilerine göre ton olup, ülkemiz ton üretimle 7. sıradadır. Dünyada en önemli erik üreticisi ülkeler Çin, Romanya ve ABD dir (Çizelge 5). Dünya kiraz üretimi 2003 yılında ton, vişne üretimi ise ton olarak gerçekleşmiştir. Kiraz üretimi açısından ton ile Türkiye en büyük üretici ülke durumundadır. Kiraz üretiminde ülkemizi ton ile İran ve tonla ABD izlemektedir. Vişne üretimi bakımından ise ton ile Türkiye,Rusya Federasyonu ( ton) ve Polonya dan ( ton) sonra üçüncü sırada bulunmaktadır. Ülkemizi ton üretimle ABD izlemektedir (Çizelge 5). Dünya toplam badem üretimi 2003 yılı verilerine göre ton olup en önemli üretici ülkeler sırasıyla ABD ( ton), İspanya ( ton) ve Suriye dir ( ton). Ülkemiz ise ton badem üretimi ile dünyada 8. sırada bulunmaktadır. Dünya ceviz üretimi 2003 yılında ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ton üretimle Çin ( ton), ABD ( ton) ve İran dan ( ton) sonra 4. sırada bulunmaktadır (Çizelge 5). Üzümsü meyvelerden çilek üretimi, 2003 yılı verilerine göre dünyada ton olarak gerçekleşmiştir. En önemli çilek üreticisi ülkeler, sırasıyla, ton ile ABD, ton ile İspanya ve ton ile Kore dir. Türkiye ton üretimle 7. sırada 6

7 yer almaktadır (Çizelge 5). Kivide dünya üretimi ton olarak gerçekleşmiştir. En önemli üretici ülkeler İtalya, Yeni Zelanda ve Şili dir. Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarına göre,ülkemizin kivi üretimi ton, ahududu üretimi ton olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2003a) Dünyada ve Türkiye de Sert Çekirdekli Meyve Üretimindeki Artışlar İstatistiksel veriler üzerinde yapılan değerlendirmelere göre yılları arasında dünya kayısı üretimi ton ile ton arasında değişim göstermiştir. Genel olarak iklime, özellikle de ilkbahar geç donlarına bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren kayısı üretiminin bu dönem içerisinde en fazla olduğu yıl 2000 yılı, en az olduğu yıl ise 2002 olmuştur. Bu dönem içerisinde dünya kayısı üretiminde artık sürekli bir artış söz konusu olmayıp stabil bir durum görülmektedir. Buna karşılık yıllar arasında dalgalanmalar göze çarpmaktadır. Dünya üretimine benzer şekilde ülkemizin kayısı üretimi de artık sürekli bir artış göstermemekte özellikle, ilkbahar geç donlarına bağlı olan dalgalanmalar görülmektedir. Bu dönem içerisinde ülkemizde kayısı üretiminin en fazla olduğu yıl ton ile 2000 yılı ve en az olduğu yıl ise ton ile 1996 yılı olmuştur (Çizelge 5). Yukarıda belirtilen sürede dünya erik üretiminde düzenli denebilecek bir artış görülmektedir yılında ton olan dünya erik üretimi %22.7 lik artışla 2003 yılında tona yükselmiştir. Bu dönem içerisinde en önemli erik üreticisi ülke durumundaki Çin de % 71.3, Romanya da % 37.2, Almanya da %41.5 ve Türkiye de % 5.1 oranında artış belirlenirken, ABD de %16 ve Sırbistan-Karadağ da %6.7 oranında azalma meydana gelmiştir (Çizelge 5). Kirazda dünya üretimi arasındaki dönemde büyük değişiklikler göstermemiştir. Kiraz üretimi 1996 yılında tondan 2003 yılında tona yükselmiştir. Bu dönem içerisinde kiraz üretimindeki artış oranı Türkiye de %27.5, İran da %27, ABD de %54.7 olarak saptanmıştır. Buna karşılık Almanya da %13.3 ve İtalya da %26.6 oranında azalma olmuştur. Vişne üretimi de, kirazda olduğu gibi, bu dönem içerisinde önemli değişiklikler göstermemiştir yılında ton olan üretim 2003 yılında tona yükselmiştir. Bu dönem içinde Rusya Federasyonunda %11.7, Polonya da %27.9 ve Türkiye de %27.3 oranında artış olurken, ABD de %16.6 ve Almanya da %15.5 oranında azalma gerçekleşmiştir (Çizelge 5). Dünya badem üretiminde yılları arasında sürekli bir artış görülmektedir.dünya badem üretimi 1996 yılında ton iken %32.3 artışla tona yükselmiştir. Dünya üretimindeki artışa paralel olarak en önemli üretici olan ABD de üretim artışı %92.2 oranında gerçekleşmiştir. ABD nin yanı sıra Fas ta %110.7, Suriye de %152.7, İtalya da %8.6 ve İran da %15.2 oranında artış olmuştur. Buna karşılık İspanya ve Türkiye de üretim bakımından bir dalgalanma görülmekle birlikte, sırasıyla %18.6 ve %11.6 oranında azalma meydana gelmiştir. Ceviz üretimi bakımından yılları arasında dünyada sürekli bir artış söz konusudur yılında ton olan üretim 2003 yılında tona yükselmiştir. Bu dönemdeki artış oranı %32.9 olmuştur. Ceviz üretiminde bu dönemde meydana gelen artış Çin de %51.3, ABD de %55.8, İran da %41.4 ve Türkiye de %8.7 olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 5). Dünya çilek üretimi yılları arasında %16.5 lik artışla tondan tona yükselmiştir. Bu dönem içerisinde çilek üretim artışı ABD de %28.1, İspanya da %14.4, Kore de %23.4, Meksika da %26.1 ve Türkiye de %35.5 oranında olmuştur. Dünyada Ahududu üretimi yılları arasında %19.6 oranında artışla tondan tona çıkmıştır. Kivi üretimi de bu dönemde %4.2 lik artışla tondan tona yükselmiştir (Çizelge 5). 7

8 Çizelge 5. Dünyada önemli meyve üreticisi ülkeler ve üretim miktarları (000 ton) (FAO, 2004) Ülkeler Kayısı Erik Kiraz Kayısı Erik Kiraz Kayısı Erik Kiraz İspanya Pakistan İran Fransa İtalya Yunanistan Çin ABD Romanya Sırbis.-Kar Almanya Rusya Fed Türkiye Dünya Çizelge 5 in devamı Ülkeler Vişne Badem Ceviz Vişne Badem Ceviz Vişne Badem Ceviz ABD İran Rusya Fed Polonya Sırbis.-Kar Almanya İspanya İtalya Suriye Monaco Ukrayna Romanya Çin Hindistan Türkiye Dünya Çizelge 5 in devamı Ülkeler Çilek Ahududu Kivi Çilek Ahududu Kivi Çilek Ahududu Kivi ABD İspanya Japonya Rusya Fed Polonya Sırbis.-Kar Almanya Kanada

9 İtalya Y. Zelanda Kore Fransa Meksika Şili Yunanistan Türkiye Dünya Sert Çekirdekli Meyveler Yetiştiriciliğinde Verimlilik Tarım sektörünün öteki üretim dallarında olduğu gibi, meyvecilikte de sınırlı olan kaynaklardan, en yüksek düzeyde verim ve kaliteyi elde etmek amacıyla yararlanmak esas hedeftir. Önceki bölümde de açıklandığı üzere meyve üretimimiz sürekli bir artış trendi içerisindedir. Toplam üretimde görülen bu artışta üretim alanındaki genişleme ile birlikte, birim alandan elde edilen ürün miktarındaki iyileşmenin de büyük etkisi olmuştur. Bununla birlikte, günümüzde bazı yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinden hektardan elde edilen ürün bakımından, dünya ortalamasının üzerinde olmamıza karşın, meyveciliği ileri olan ülkelerin bazısının gerisinde bulunmaktayız. Ülkemizde kayısıda hektardan kaldırılan ürün bakımından dünya ortalamasından daha iyi durumda olmamıza karşın önemli kayısı üreticisi ülkelerle karşılaştırıldığında verim açısından gerilerde olduğumuz söylenebilir. Erik üretiminde verim durumu dünya ortalamasının oldukça üzerinde olup genel olarak birçok üretici ülkeden daha yüksek verimliliğe sahip olduğumuz görülmektedir. Kiraz açısından ise verim durumumuz önemli kiraz üreticisi ülkeler içerisinde en iyi durumdadır. Badem üretimimiz İspanya, İtalya ve İran gibi ülkelere göre daha düşük olmasına karşın verim durumumuz bu ülkelerden daha iyidir. Önemli badem üreticisi ülkeler içerisinde en yüksek verime sahip ülke 3.5 ton/ha ile ABD dir. Ceviz ve çilekte birim alandaki verim değerlerimiz dünya ortalamasının altındadır. Cevizde hektara verim Romanya da 25.2 ton ve ABD de 3.6 ton iken ülkemizde 2.1 ton dolayındadır.. Çilekte de dünya ortalaması 15.1 ton, ABD de 47.9 ton ve İspanya da 31.6 ton olmasına karşın Türkiye de 12.1 ton dolayında bulunmaktadır (Çizelge 6; FAO, 2004). Çizelge 6. Önemli Üretici Ülkelerde Bazı Meyve Türlerinde Hektara Verimler (ton) (FAO, 2004). Kayısı Erik Kiraz Vişne Badem Ceviz Çilek İspanya Fransa İtalya Yunanistan Pakistan İran ABD Çin

10 Romanya Almanya Sırbistan-Karadağ Rusya Federasyonu Polonya TÜRKİYE Dünya Türkiye nin Sert Çekirdekli Meyveler Dışsatımı Ülkemizin dış ticaret geliriyle ilgili veriler incelendiğinde, 2003 yılı toplam dış satımımızın dolar olduğu, bunun içinde tarımsal ürünlerin dolar ve bahçe bitkilerinden sağlanan gelirin ise dolar olduğu belirlenmiştir. Bahçe bitkileri içerisinde de meyve ürünleri en büyük paya sahiptir. Genel dışsatım içerisinde 2003 yılı itibariyle bahçe bitkilerinin katkısı %5.56 olarak hesaplanmıştır (Anonim, 2004a) Çizelge 7. Bazı Meyve Türlerinin Ülkeler ve Yıllara Göre Dışsatım Miktarları (Ton: FAO, 2004) KAYISI (Sofralık) ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya Dünya Dünya Dünya Türkiye 586 Türkiye Türkiye Türkiye İspanya İspanya İspanya Fransa Fransa Fransa Fransa İspanya İtalya İtalya İtalya İtalya Suriye ABD Yunanistan ABD Yunanistan Suriye Suriye G. Afrika Macaristan G. Afrika Hollanda Hollanda ERİK (Sofralık) ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya Dünya Dünya Dünya Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye ABD ABD ABD Şili Şili Şili Şili ABD İtalya İspanya İspanya İspanya Fransa G. Afrika G. Afrika G. Afrika G. Afrika İtalya İtalya Fransa Macaristan Fransa Fransa İtalya Hollanda Hollanda Hollanda Hollanda KİRAZ (Sofralık) ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya Dünya Dünya Dünya Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye ABD ABD ABD ABD İtalya İtalya İspanya Şili İspanya İspanya İtalya Suriye Fransa Suriye Suriye İspanya Suriye Şili Fransa 7,677 Avusturya Şili Çek Cum Polonya 6,462 Fransa Yunanistan Yunanistan Avusturya 5,153 İtalya VİŞNE (Sofralık) ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya 52,600 Dünya Dünya Dünya

11 Türkiye 0 Türkiye 0 Türkiye 0 Türkiye 100 Macaristan 23,831 Macaristan Macaristan 16,946 Macaristan 16,095 Polonya 11,279 Polonya 20,538 ABD 6,369 ABD 3,170 ABD 6,484 ABD Almanya 3,967 Sırbistan 2,402 Belçika-Lüx 2,463 Almanya 3,169 Özbekistan 3,159 Almanya 1,746 Çek Cum. 2,183 İtalya 911 Polonya 2,788 Danimarka 1,095 Almanya 956 Avusturya 789 Fransa 2,405 Avusturya Avusturya 2,019 Fransa 1,070 BADEM ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya 33,750 Dünya 36,753 Dünya 68,492 Dünya 77,777 Türkiye 202 Türkiye 177 Türkiye 46 Türkiye 19 ABD 22,063 ABD 22,531 ABD 42,340 ABD 51,167 İran 3,600 Afganistan 3,300 Honkong 6,805 Suriye 3,987 Afganistan 1,751 Avustralya 2,795 Portekiz 1,992 Portekiz 2,849 Portekiz 1,065 İspanya 1,743 İspanya 1,766 İspanya 2,629 Gürcistan 700 Portekiz 1,064 İsviçre 1,350 Honkong 2,339 İtalya 555 İran 828 İran 810 Avustralya 2,184 Bulgaristan 430 Gürcistan 800 Gürcistan 800 CEVİZ ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya 82,570 Dünya 86,528 Dünya 104,526 Dünya 102,578 Türkiye 62 Türkiye 13 Türkiye 6 Türkiye 1 ABD 58,056 ABD 42,844 ABD 50,612 ABD 48,061 Fransa 8,972 Rusya Fed. 17,000 Meksika 20,304 Mexica 18,344 Şili 3,121 Fransa 13,333 Fransa 16,852 Fransa 16,486 Bulgaristan 3,115 Şili 2,929 Şili 3,631 Şili 3,904 Peru 1,951 Bulgaristan 2,544 Çin 1,875 Ukrayna 2,620 Çin 1,606 Peru 1,055 İtalya 1,369 Belçika 1,965 Moldova 1,221 Almanya 1,282 Çin 1,811 KİVİ (Sofralık) ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya 741,714 Dünya 765,910 Dünya 768,305 Dünya 710,168 Türkiye 11 Türkiye 12 Türkiye 18 Türkiye 12 İtalya 218,856 Y. Zelanda 230,623 İtalya 273,194 İtalya 238,940 Y. Zellanda 213,266 İtalya 194,337 Y. Zellanda 249,509 Y. Zellanda 231,259 Şili 119,903 Şili 141,309 Şili 112,603 Şili 117,463 Belçika-Lüx 77,859 Belçika-Lux 89,503 Yunanistan 31,230 Fransa 29,233 Yunanistan 29,187 Yunanistan 25,342 Fransa 24,936 Hollanda 25,772 Hollanda 26,690 Fransa 23,532 ABD 12,249 Yunanistan 15,318 Fransa 22,157 ABD 14,766 İspanya 990 ABD 10,542 Çizelge 8. Bazı Meyve Türlerinin Ülkeler ve Yıllara Göre Dışalım Miktarları (Ton) KAYISI (Sofralık) ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya 173,691 Dünya 156,047 Dünya 174,352 Dünya 182,224 Türkiye 1 Türkiye 11 Türkiye 51 Türkiye 0 Almanya 44,263 Almanya 31,797 Almanya 47,782 Almanya 40,237 İtalya 31,800 İtalya 24,011 İtalya 27,782 İtalya 24,027 Fransa 16,031 Fransa 22,220 Fransa 14,371 Suudi Arab 15,587 Avusturya 13,108 Rusya Fed. 11,492 Avustralya 10,718 Rusya Fed 13,789 İsviçre 12,007 İsviçre 8,866 Rusya Fed 10,215 Fransa 12,097 Suudi Arab 11,384 Suudi Arab 7,526 İsviçre 9,322 Avusturya 10,023 İngiltere 5,494 İngiltere 7,108 İngiltere 8,425 İsviçre 9,456 ERİK (Sofralık) ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER

12 Dünya 368,992 Dünya 338,555 Dünya 394,012 Dünya 509,340 Türkiye 14 Türkiye 126 Türkiye 68 Türkiye 5 İngiltere 52,242 Almanya 52,780 İngiltere 84,712 İngiltere 147,775 Almanya 52,232 İngiltere 48,124 Almanya 41,060 Almanya 46,478 Brezilya 33,931 Brezilya 26,097 Kanada 24,460 ABD 34,113 Kanada 25,260 Kanada 23,915 ABD 23,543 Kanada 29,500 Çin 25,061 Hollanda 20,959 Hong Kong 20,859 Hong Kong 29,090 ABD 20,715 Hong Kong 20,326 Çin 20,451 Hollanda 25,301 Hong Kong 15,031 Belçika-Lüx 15,970 Belçika 20,126 Belçika 20,287 KİRAZ (Sofralık) ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya 112,694 Dünya 106,297 Dünya 136,739 Dünya 145,256 Türkiye 3 Türkiye 39 Türkiye 0 Türkiye 16 Almanya 29,075 Almanya 22,152 Almanya 26,132 Almanya 20,488 Japonya 11,336 İngiltere 11,427 Japonya 16,716 İngiltere 15,698 İngiltere 10,051 Çin 7,833 İngiltere 14,621 Japonya 10,462 Hollanda 9,796 Hollanda 7,709 Çin 9,219 Avusturya 11,152 Suudi Arab 6,604 Fransa 5,076 Kanada 7,700 Kanada 9,236 Kanada 5,105 Honkong 4,880 Avusturya 7,012 Çin 9,088 Belçika-Lüx 4,604 Belçika-Lüx 4,174 Hollanda 6,093 Hollanda 8,107 VİŞNE (Sofralık) ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya 48,466 Dünya 51,378 Dünya 47,266 Dünya 36,346 Türkiye 0 Türkiye 0 Türkiye 0 Türkiye 0 Almanya 31,355 Almanya 35,413 Almanya 30,077 Almanya 23,462 İngiltere 3,943 Hollanda 4,334 Hollanda 5,449 Belçika 2,336 Hollanda 3,695 Danimarka 3,629 Avusturya 4,793 Hollanda 2,644 Belçika-Lüx 3,044 Avustralya 3,490 Belçika 2,078 Avusturya 2,442 Avusturya 2,296 Belçika-Lüx 2,718 Fransa 1,299 Fransa 1,476 BADEM ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya 27,435 Dünya 31,485 Dünya 57,730 Dünya 60,160 Türkiye 157 Türkiye 185 Türkiye 1,279 Türkiye 30 Hindistan 11,648 Hindistan 16,777 Hong Kong 7,839 Hindistan 19,089 İspanya 3,147 İspanya 2,734 Pakistan 7,516 Hong Kong 9,716 Pakistan 1,715 Almanya 1,427 İspanya 3,034 Pakistan 8,420 İtalya 1,455 Pakistan 1,294 Çin 2,731 Lübnan 4,169 Fransa 1,291 Suudi Arab 1,157 Fransa 1,223 İspanya 3,293 Almanya 1,286 CEVİZ ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya 70,136 Dünya 68,862 Dünya 88,016 Dünya 94,254 Türkiye 1,002 Türkiye 1,466 Türkiye 4,200 Türkiye 3,190 Almanya 15,057 Almanya 16,228 İspanya 20,547 İspanya 27,720 İspanya 14,800 İspanya 13,418 Almanya 12,160 Almanya 12,078 İtalya 13,380 İtalya 11,135 İtalya 10,027 Meksika 11,217 Brezilya 3,691 Brezilya 2,895 Meksika 9,678 İtalya 10,754 Hollanda 3,191 Rusya Fed. 2,856 Rusya Fed 4,368 Hollanda 3,584 İngiltere 2,163 Hollanda 3,314 Rusya Fed 2,022 KİVİ (Sofralık) ÜLKELER 1996 ÜLKELER 1998 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2002 Dünya 635,590 Dünya 698,311 Dünya 728,459 Dünya 738,586 Türkiye 1,752 Türkiye 929 Türkiye 1,453 Türkiye 3,022 Almanya 112,211 Belçika-Lüx 103,934 Almanya 104,391 Belçika 96,774 12

13 Belçika-Lüx 91,482 Almanya 83,719 Belçika 96,286 Almanya 89,893 İspanya 56,266 İspanya 65,683 İspanya 74,231 İspanya 86,478 Japonya 46,699 ABD 45,417 ABD 51,832 Japonya 48,311 ABD 46,531 Japonya 42,537 Japonya 41,531 ABD 42,879 Hollanda 33,524 Hollanda 38,772 Hollanda 33,298 İtalya 40,932 İtalya 23,241 İtalya 37,623 İngiltere 29,432 Hollanda 38,552 Kayısıda en büyük üretici ülke olmamıza karşın, sofralık kayısı dışsatımımız yok denecek kadar azdır. Dünyada 2002 yılı verilerine göre yaklaşık ton sofralık kayısı dışsatımı gerçekleşmiş olmasına karşın, ülkemizin bunun içindeki payı ton dolayındadır. Bu da yaklaşık %2.6 gibi oldukça düşük bir orana karşılık gelmektedir. Buna karşılık toplam dışsatım içerisinde Fransa nın payı %30.9 ve İspanya nın payı ise %21.4 tür. Aynı durum erik için de geçerli olup yaklaşık tonluk dünya dışsatımı içinde Türkiye ton ile yaklaşık %1 lik paya sahiptir. Son 15 yıl içinde Akdeniz kıyı kesiminde Ninfa, P.de Tirinthe, Katy, Castelbrite, Palstein vb. yabancı ve A.Yıldız ın Alata da elde ettiği melez çeşitler ve C.Durgaç ın Hatay da selekte ettiği genotiplerle sofralık kayısı üretimimiz hızla artmıştır. Üretilen bu kayısılar şimdilik iç tüketimde kullanılmaktadır. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde artan üretimin dış satıma gideceği kuşkusuzdur. Kiraz dışsatımımız son yıllarda büyük bir atılım göstermiştir. Kirazda en önemli dışsatımcı ülke ton ile ABD dir. Bu ülkeyi yaklaşık ton ile Türkiye izlemektedir. Türkiye nin toplam dünya dışsatımı içindeki payı yaklaşık %12.7 dir.bu artış nedeni, yetiştiricilerin sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılarla savaşım vb. konularında bilinçlenmeleri ve dışsatıma gidecek kiraz çeşidi olarak 0900 Ziraat e ağırlık vermeleridir. Böylece Avrupa da Türk kirazı bir marka olmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu dışsatım miktarları, yapılan olumlu çalışmalar devam ettiği sürece, mutlaka artacaktır. Vişne ve ceviz gibi ürünlerde ülkemiz önemli üretici ülkeler arasında olmasına karşın dışsatım hemen hiç yapılmamaktadır. Dünya sert kabuklu meyve türleri ticaretinde en büyük pay (yaklaşık %38) bademde olmasına karşın Türkiye bu paydan yararlanamamaktadır (Çizelge 7). Dünyada meyve dışalım durumu incelenecek olursa, en önemli dışalımcı ülkeler genelde Avrupa da bulunmaktadır (Çizelge 8). Kayısıda en önemli dışalımcı ülkeler Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu, Fransa, Avusturya ve İsviçre olup bu ülkelerin toplam dışalım içindeki payı yaklaşık %68.7 dir. Erikte de toplam dışalımın yaklaşık %65.3 lük kısmını İngiltere, ABD, Almanya, Kanada, Hong Kong, Hollanda ve Belçika yapmaktadır. Kirazda en önemli dışalımcı ülkeler Almanya, İngiltere, Japonya, Avusturya, Kanada, Çin ve Hollanda olup toplam ton dışalımın yaklaşık tonluk (%58) kısmını yapmaktadırlar. Vişnede ise Almanya toplam dışalımın yaklaşık %65.6 lık kısmını tek başına yaparak en önemli dışalımcı durumda bulunmaktadır (Çizelge 8). Badem dışsatımını en fazla yapan ülkeler Hindistan, Hong Kong, Pakistan, Lübnan ve İspanya olup toplam dışsatımın yaklaşık %74.3 lük kısmını bu ülkeler yapmaktadır. Cevizde ülkemiz önemli üretici ülkeler arasında bulunmasına karşın yaklaşık ton dışalım yapmaktadır. En önemli ceviz dışalımı yapan ülkeler İspanya, Almanya, Meksika, İtalya, Hollanda, Rusya Federasyonu ve Türkiye olup toplam dışalımın %74.9 luk kısmını yapmaktadırlar. Öteki meyve türlerinde olduğu gibi kivide de en önemli dışalım yapan ülkeler genelde Avrupa da bulunmaktadır. Dünyada kivi dışalımının yaklaşık %60.1 ini Belçika, Almanya, İspanya, Japonya, ABD, İtalya ve Hollanda yapmaktadır. Türkiye yaklaşık ton kivi dışalımı yapmaktadır (Çizelge 8). 3.4 Türkiye nin Gelecekteki Sert Çekirdekli Meyve Üretim ve Tüketim Hedefleri 13

14 Ülkemizin 2000 yılı sayımı sonundaki nüfusu olarak belirlenmiştir (Anonim, 2003b). Ülkemiz toplam meyve üretimi, 2001 verilerine göre, ton olarak bildirilmektedir (Anonim, 2003a). Ülkemizin kişi başına meyve üretimi yaklaşık 190 kg dır. Bu haliyle çoğu ülkeden bile daha fazla kişi başına meyve üretimi söz konusudur. Ülkemizin gelecekte bu durumu koruyabilmesi için acil ve önemli önlemlere gereksinim vardır. Bu amaçla ağaç başına meyve veriminin artırılması ve modern meyve yetiştirme tekniklerine göre üretim alanlarının genişletilmesiyle ilgili önlemlerin alınması gereklidir. Üç yanı denizlerle çevrili olan ve Asya ile Avrupa arasında bir geçit oluşturan ülkemiz, fındık, kayısı, incir, ayva vb. meyve türlerinde dünya liderliğini sürdürmektedir. Öteki meyve türlerinde de (elma, şeftali, erik, badem, antepfıstığı, ceviz) ülkemiz üretim değeri bakımından dünya da ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar meyve yetiştiriciliğinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Birçok meyve türünde üretim artmış, kişi başına düşen meyve miktarları, hızla artan nüfusumuza karşın, büyük miktarlara ulaşmıştır. Çağdaş üretim teknikleri, yüksek verimli ve kaliteli yeni çeşitler ülkemize girmiştir. Ülkemizin farklı bölgelerinde açılan Ziraat Fakültelerine ait Bahçe Bitkileri bölümleri ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Araştırma Enstitüleri, bölgelerindeki meyveler üzerinde önemli araştırmalar yapmışlardır. Ülkemiz Dünya da meyve üretimi açısından tüketimini karşılayan, yani kendine yeterli sayılan ender ülkelerden biridir. Ancak, sahip olduğu meyve yetiştirme potansiyelini gereği gibi kullanamamaktadır. Bununla birlikte ülkemizde hızlı bir nüfus artışı yaşanmaktadır. Nitekim, gelecek 20 yıl içerisinde nüfusumuzda yaklaşık luk (yaklaşık %30 luk) bir yükselme beklenmektedir yılında da Türkiye nin meyvecilikte kendine yeterliliğini koruyabilmesi ve önemli dışsatımcı bir ülke olabilmesi için üretimini artırması gerektiği açıkça görülmektedir. Bu nedenle, ülkemizde meyve yetiştiriciliğinin temel sorunlarına özellikle üretim artışı ve dışsatıma yönelik tüm plan ve projeler yaşamsal önem taşımaktadır. Üretim ve dışsatım artışının düzenli ve sistemli olabilmesi için birtakım sosyoekonomik, kültürel ve teknik önlemler yerinde ve zamanında alınmalıdır. Bu önlemler aşağıda özetlenmiştir Verimlilikle İlgili Önlemler FAO kayıtları incelendiğinde, Türkiye kayısı, kiraz, erik, vişne, badem, ceviz, çilek ve kivi gibi meyve türlerinde birim alandan alınan ürün miktarı bakımından dünya ortalamasının biraz üzerinde değerler göstermekte ancak birçok Avrupa ülkesinin gerisinde bulunmaktadır. Ekolojik koşullarımız göz önüne alındığında mevcut durumun yeterli olmadığı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, alınacak bütün önlemlerde ilk başta verimlilik faktörü dikkate alınmalıdır. Bu önlemler aşağıda başlıklar halinde verilmiştir. -Bölgelere ve dışsatıma yönelik uygun tür ve çeşit seçimi: Ülkemiz farklı tarım bölgelerine sahiptir. Verimlilikte en önemli parametrelerden birisi bölgelere uygun tür ve çeşit seçimidir. Bölgelere yönelik yapılacak tür ve çeşit seçiminde öncelikle iç ve dış pazarın istekleri göz önüne alınmalıdır. Gerek iç ve gerek dış pazar gereksinimi karşılamak amacıyla yapılacak üretim planlamasında hangi tür ve çeşitlerin ne miktarlarda üretileceğinin ve bu amaçla kullanılacak alanların daha önceden belirlenmesi de oldukça önemli bir konudur. Ülkemizde en büyük ihmalin bu konuda yapıldığı görülmektedir. Oysa, özellikle Avrupa Topluluğu ülkelerinde, üretim, tüketim ve satışta sorun olan türlerde üretim alanlarının daraltılmasıyla ilgili bazı adımlar atıldığı dikkati çekmektedir.. Bu amaçla, kullanılacak çeşitlerin iç ve dış pazarlarda sürekli aranan ve arzu edilen çeşitler olmasına özen gösterilmelidir. Aksi halde, satışında sorun bulunan çeşitlerin üretimi boş yere yükseltilmiş ve üreticinin sorunu daha da artırılmış olacaktır. Ayrıca özellikle Akdeniz gibi rakımı düşük kıyı bölgelerde ilk turfanda ve Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi gibi rakımı yüksek bölgelerde son turfanda meyve yetiştiriciliğine önem verilerek yetiştirme mevsiminin uzatılması için gerekli 14

15 önlemler alınmalıdır. Bunun yanı sıra mevcut yerel çeşitlerimiz içerisinde dünya pazarlarında tutulabilecek çeşitlerin de gözardı edilmemesi ve bunların dünyaya tanıtılması için gerekli çalışmaların yapılması yerinde olur. -Arazi büyüklüğü: Ülkemiz meyveciliğinin önündeki en önemli sorunlardan birisi yıllara bağlı olarak arazi büyüklüğünde meydana gelen azalmalardır. Meyvecilikte verimlilikte başka bir önemli faktör de işletme başına düşen arazi büyüklüğüdür. Bu nedenle ülkemizde acilen miras yoluyla sürekli küçülen işletmelerde, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu sayede işletmelerde girdi maliyetleri azalacak ve teknolojik gelişmelere daha hızlı ve daha fazla yer verilecektir. Bölgelere göre optimal arazi büyüklüğünün belirlenmesi gereklidir. -Yoğun yetiştiricilik ve anaç kullanımı: Meyvecilikte önemli sorunlarımızdan birisi de standart olmayan anaçlarla üretim yapılmasıdır. Son yıllarda bodur anaç kullanımı konusunda (başta elma ve kiraz olmak üzere) sevindirici gelişmeler yaşanmış olmakla birlikte bunlar yeterli düzeye ulaşamamıştır. Yetiştiricilik ve üretimde standartlaşmayı sağlayan ve özellikle bodur gelişme gösteren ve vejetatif olarak çoğaltılabilen anaçlarla yapılacak araştırma sonuçları dikkate alınarak bunların kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. -Dikim sistemleri : Ülkemizin birçok bölgesinde hala klasik dikim sistemleriyle yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu durum verimliliği önemli ölçüde azaltmaktadır. Ülkemizde eskiden beri kullanılan geniş aralık ve mesafelerle kurulan bahçelerdeki klasik dikim sistemlerinin yerine, bodur anaç kullanımın artmasına paralel olarak birim alandaki verimin önemli düzeylerde artmasını sağlayan, yoğun dikim sistemlerine geçiş hızlandırılmalıdır. Öte yandan, bodur anaç kullanımının yaygınlaştırılmasıyla farklı ekolojik koşullara uygun terbiye sistemleri de uygulanmalıdır. -Sulama sistemleri, gübreleme ve mekanizasyon: Bölge koşulları da dikkate alınmak suretiyle, verimde önemli artışlar sağlanması yanında, gübre uygulamasında da kolaylıkları bulunan ve ayrıca su kaynaklarının kullanımında ekonomi sağlayan damla sulama sisteminin uygun ve gerekli bölgelerde kullanımına ağırlık verilmelidir. Meyvecilikte verim düşüklüğümüzün en önemli nedenlerinden birisi de girdi ve özellikle gübre kullanımındaki eksikliktir. Son yıllarda yapay gübre kullanımındaki eksiklik organik meyve yetiştiriciliği açısından önem taşısa dahi, ülkemizde mevcut çiftlik gübresi potansiyeli de yeterince değerlendirilememektedir. Organik yetiştiriciliğin uygulanmadığı alanlarda özellikle toprak ve yaprak analizi sonuçları dikkate alınarak optimum düzeyde gübre kullanımına özen gösterilmelidir. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda, bu konuda yetersizliğimiz ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz yetiştiriciliğinde karlılığı etkileyen girdilerin başında insan gücü kullanımı gelmektedir. İnsan gücünün kullanıldığı en yoğun alanlar ise budama ve derimdir. Birçok gelişmiş ülkede meyveciliğin bütün kademelerinde mekanizasyona geçiş yolunda büyük çabalar harcanmakta ve büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde de özellikle budama ve derim gibi teknik işlemlerde mekanik güç kullanımının gündeme getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, uygun anaç-çeşit, dikim ve terbiye sistemleri belirlenmeli ve böylece verimlilik artırılmalıdır Sert Çekirdekli Meyvelerin Muhafaza ve Tüketimiyle İlgili Önlemler Ülkemizde meyve tüketimi dünya ortalamalarının üzerinde bulunmakla birlikte, bu tüketim bazı üretici ve gelişmiş ülkelerin gerisindedir. Son yıllarda gerek yazılı gerek görsel basında, meyvelerin insan sağlığı bakımından öneminin daha fazla vurgulanması ve öte yandan halkın gelir düzeyinde belirli ölçüde artışa paralel olarak geçmiş yıllara göre ülkemiz meyve tüketiminde önemli bir artış meydana gelmiştir.gelecekte de, halkın gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak tüketimdeki bu artışın devam edeceği mutlaktır. Ülkemizde özellikle taze ve işlenmiş meyve tüketim değerlerini artırmak gerekmektedir. Taze meyvelerin 15

16 bir kısmının depo ömrü fazla, bir kısmının ise kısadır. Bütün taze meyvelerde derimden tüketici sofrasına kadar olan aşamalarda kayıp oranlarımız (%25) çok yüksektir (Kaşka, 2004). Bu oranların düşürülebilmesi için derime gerekli özen gösterilmeli, ürünler en kısa sürede toplanıp,sınıflanmalı ve ambalajlama işlemlerine tabi tutulmalı, pazara gönderilecekler hemen frigo sistemli taşıyıcılarla tüketicinin emrine sunulmalıdır. Frigo taşımacılık konusunda ülkemiz yıldan yıla aşama kaydetmektedir. Ancak bu özellikle iç taşımacılıkta yetersiz kalmaktadır. Ülkemiz dünyada çok önemli bir meyve üreticisi ülke konumundadır. Ancak meyve üretim değerlerimizle karşılaştırdığımızda, depolanabilen ürün miktarının oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Kapasite artırımı için bölgelere göre maliyetin düşürülmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca, meyve üretimi yeterli olmayan bölgelerde tüketimde sosyal adaleti sağlamak için, depo kapasiteleri artırılmalıdır. Ülkemizde meyve üretiminin artışına paralel olarak, özellikle bazı tarım bölgelerimizde, üzümsü meyve türleri başta olmak üzere, taze ürünlerin satışında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak üretim planlaması aşamasında şoklama ünitesi, soğuk hava deposu vb. unsurlar göz önüne alınmalıdır. Bu konuda halihazırda büyük olumsuzluklar yaşamaktayız. Burada en önemli eksikliğimiz kapasite kullanımı konusudur. Nitekim birçok işleme kuruluşu düşük kapasite ile çalışmaktadır. Bunda da yeteri kadar ve gereksinim duyulan zamanda, uygun fiyattan meyve sağlanamamasının, birçok üründe yurtiçi tüketim alışkanlığının az olmasının, kuruluş yerinin seçimi sırasında yapılan hataların, finansman yetersizliğinin ve depolama olanaklarının kısıtlılığının rol oynadığı sanılmaktadır. Bu sorunların çözümlenmesine yönelik atılacak adımlar, işlenmiş meyve ürünlerimizin üretimi ve dolayısıyla tüketiminde artışlar sağlayacaktır Dışsatımın Artırılması İle İlgili Önlemler Ülkemiz uzun yıllardan beri meyve dışsatımını, başta fındık, incir ve kayısı olmak üzere, kurutulmuş meyvelerle yapmaktadır. Son yıllarda taze meyvelerin dışsatımında bir hareketlilik yaşanmakla birlikte bu hareketlilik mevcut potansiyelimize göre oldukça düşüktür. Bu nedenle, meyve türlerinde dışsatımımızı artırmamız gerekmektedir. Metin içerisinde belirtilen dışsatım hedeflerine ulaşmak için şu konular dikkate alınmalıdır. -Son yıllarda dünyada sağlıklı gıda konusunda artan bir duyarlılık vardır. Bu nedenle yurt dışına satım yapacağımız ülkelerin, (özellikle AB ülkelerinin) bu konudaki normlarına kendimizi uydurmamız gerekmektedir. -Dışsatım yapacağımız ürünlerde yetiştiricilerimiz genelde aracı kurumlar aracılığıyla dışsatım yapmaktadırlar. Bu konuda hızlı bir şekilde üretici birlikleri oluşturulmalıdır. -Yurt Dışına satılacak ürünlerde kendi standartlarımızı ve isteklerimizi değil, dışsatım ilişkisinde bulunulan ülkelerin özellikle damak tat ve tercihleri göz önünde bulundurulmalı ve bu ülkelerin pazar isteklerine uygun tür ve çeşitler saptanarak buna uygun üretim planlaması yapılmalıdır. -Taze ürünlerimizin satış düzeyinin yükseltilmesi amacıyla özellikle ileri teknolojiye sahip sistemlerle çalışan depo kapasitemizi artırmamız gerekmektedir. Bu sayede ürünlerin oldukça geniş bir dönem içerisinde pazara sunulma olanağı olacaktır. Ayrıca depolarda ileri teknolojiden daha yoğun bir biçimde yararlanmanın yolları aranmalıdır. Bazı ülkelerin dışalım yaptıkları taze meyvelerde kontrollü atmosferli depolarda muhafaza edilmeleri koşulunu aradıkları gerçeği dikkate alınırsa, olayın ne kadar önemli olduğu açıkça görülecektir. -Taze ürünlerin pazarlanmasında etkin bir soğuk zincirinin oluşturulması gerekmektedir.. Depodan alınan ürünün yine aynı soğuk ve kontrollü atmosfer zinciri içerisinde, soğutucu aygıtlarla donatılmış kontrollü ortamı sağlayabilen taşıtlarla pazara ulaştırılması gerekmektedir. 16

17 -Taze ürünler yanında, işlenmiş yumuşak ve sert çekirdekli meyve ürünlerinin de dışsatımını artırmalıyız. Fakat, öncelikle bu konuda yurt içindeki işlenmiş ürünlerin üretim kademesindeki sorunlarını çözmek öncelik olmalıdır. Kurutulmuş meyveler yanında, özellikle bazı türlerde dondurulmuş ve konserve edilmiş yumuşak ve sert çekirdekli türlerde oldukça iyi bir pazarlama boşluğu bulunmaktadır. Bu ürünlerdeki üretimimizi artırarak, ilgili ülkelerin standartlarına uygun şekilde pazarlayabiliriz. -Taze meyvelerde dışsatımımızı artırmada ülkemizin ekolojik koşullarının ve coğrafya konusunun sağlayabileceği avantajlardan da yararlanmalıyız. Genellikle Avrupa ülkelerine normal mevsimde derilen meyveleri satabilmemiz oldukça zor, hatta olanaksız gibidir. Bu nedenle, Akdeniz bölgemizde soğuklama gereksinimi düşük ve meyve gelişme periyodu oldukça kısa olan çeşitlerle bahçeler kurulmalıdır. Özellikle şeftali, nektarin, kayısı erik ve kirazda bu açıdan Avrupa ülkelerine göre günlük erkencilik sağlayabilmekteyiz. Ayrıca, iç bölgelerimizdeki yayla mıntıkalarında ve Doğu Anadolu Bölgesinde geçci çeşitlerle, özellikle kiraz, kayısı, nektarin, şeftali ve çilek türleriyle kurulacak bahçeler sayesinde de son turfanda meyve üretimimizi artırarak, yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde derim ve işleme ve dolayısıyla dışsatım mevsimini uzatma olanağımız bulunmaktadır. -Meyve dışsatımında uluslararası pazarlarda birçok rakip ülkeyle karşılaşmaktayız. Bunlara karşın satış yapabilmemiz için verimlilik kurallarına çok iyi uyarak, ürünümüzü oldukça düşük fiyata maletmeliyiz. -Kendi yetiştiricimizi korumak amacıyla, dışarıdan yapılacak meyve dışalımında gümrük vergilerinin artırılması yolunda bazı düzenlemelere gidilmelidir. -Meyve dışsatım değerlerinde de görüldüğü gibi, dışsatımımızın önemli bir bölümü Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilmektedir. Fakat, körfez krizinden sonra bu ülkelere yaptığımız meyve dışsatımında önemli azalmalar meydana gelmiştir. Bu dışsatımın yeniden eski duruma getirilebilmesi, hatta daha da artırılabilmesi için gerekli siyasal ve ekonomik ilişkilerin canlandırılmasıyla ilgili girişimlerin yapılmasına gereksinim vardır. 4. SERT KABUKLU MEYVELER 4.1. Fındık Türkiye, dünyada fındık alanları, üretim ve dış satım bakımından birinci durumdadır. Nitekim Türkiye de 2003 yılındaki fındık alanı 339 bin ha olduğu halde İtalya nın 69 bin, İspanya nın 12 bin ve A.B.D nin 12 bin ha lık fındık alanı vardır. Öte yandan Türkiye 2003 yılında 490 bin ton fındık üretmiştir. İtalya, İspanya ve A.B.D nin bu yıldaki toplam üretimi ise 133 bin tondur. Bu durumda 2003 yılında Türkiye dünya üretiminin % 70 ini karşılamıştır. Dış satımdaki durum da yaklaşık aynı olup Türkiye tüm dünya dış satımının yaklaşık % 77 sine sahip olmuştur (Kaşka, 2004). Aslında fındık üretimimiz çok yüksektir. Böyle yüksek üretim dünya piyasalarındaki fındık fiyatlarını düşürmektedir. Türkiye ürettiği fındığın sadece % 8-9 unu tüketebilmektedir. Bu durumda Türkiye de fındık iç tüketimini artırmak için önlemler alınmalıdır. Böylece hem stoklar kabarmamış hem de insan beslenmesi bakımından önemli bir besin kaynağı olan bu meyveden halkımız daha fazla yararlanmış olur. Dış satım sınırlı olduğundan satılamayan fındıkların muhafazası çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Nemli ve sıcak koşullarda jüt çuvallar içinde saklanan fındıklarda acılaşma olmaktadır. Bu, fındık dış satımımızı tehdit eden en büyük sorundur. Bu bakımdan Çukurova Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre, fındıklarımızın plastik torbalarda ve düşük sıcaklıklarda saklanması zorunlu hale gelmiştir. Plastik torbalarda gaz geçirgenliği değişik olduğundan en uygun materyalin bulunması için araştırmalara gereksinim vardır (Kaşka, 2004). 17

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Ağustos 2003 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ELMA RAPORU 1. GİRİŞ Ülkemiz sahip olduğu iklim ve ekolojik özellikler bakımından bazı tropik meyveler dışında birçok meyvenin yetişmesine elverişlidir. Elmanın

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu TC MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu Kırsal Kalkınma Çalışma Komisyonu Teknik Komisyon Başkanı Erkan Kahraman Rapor Editörü

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ULUSAL ELMA STRATEJİ PLANI 18-19 ARALIK 2012 ISPARTA

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ULUSAL ELMA STRATEJİ PLANI 18-19 ARALIK 2012 ISPARTA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ULUSAL ELMA STRATEJİ PLANI 18-19 ARALIK 2012 ISPARTA Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 49

Detaylı

Yirminci yüzyılın ortalarında dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, nüfusun hızla artmasına karşın, özellikle savaş sonrasında insanlara

Yirminci yüzyılın ortalarında dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, nüfusun hızla artmasına karşın, özellikle savaş sonrasında insanlara 1.GİRİŞ Organik (Ekolojik) tarım, "ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, esas olarak sentetik kimyasal

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU www.pirigroup.com Bu rapor, Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği İhtiyaç Analizi Raporu, 2013 yılı TRC2/13/DFD Doğrudan Faaliyet

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ZEYTİNYAĞI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ömür GENÇ Kd.Uzman ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2004 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. Murat SAYILI Onur CİVELEK Gaziosmanpaşa

Detaylı

SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ

SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ Bengi İştip 1, Nihan Çoban 2, Özlem Tokuşoğlu 3 1 Celal Bayar

Detaylı

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü Ağustos 2012 1 İçindekiler Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti

Detaylı

Ordu Ticaret Borsası ARICILIK EYLÜL 2013. www.ordutb.org.tr 1

Ordu Ticaret Borsası ARICILIK EYLÜL 2013. www.ordutb.org.tr 1 ARICILIK EYLÜL 2013 www.ordutb.org.tr 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GİRİŞ.3 II. BÖLÜM DÜNYA DA ARICILIK...5 TÜRKİYE DE ARICILIK...8 ORDU İLİNDE ARICILIK 13 III. BÖLÜM BAL İTHALATI VE İHRACATI.18 IV. BÖLÜM Arıcılığın

Detaylı

ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GELİŞMELER

ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GELİŞMELER ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GELİŞMELER Y. Tüzel 1, A. Gül 1, H.Y. Daşgan 2, M. Özgür 3, N. Özçelik 4, H.F. Boyacı 5, A. Ersoy 5 ÖZET Ülkemizde örtüaltı yetiştiriciliği bahçe bitkileri tarımı içinde önemli

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YEM SEKTÖRÜ SA/99-2-8 HAZIRLAYAN FULYA BAYRAKTAR KIDEMLİ UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 1999 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. SEKTÖRÜN VE

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI 1 İSTANBUL TİCARET ODASI MAKARNA SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN HİLAL USTA Güncelleme Tarihi: 2.12.2002 2 İ Ç İ N D E K İ L E R I. ÜRÜN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHÇESİ Sayfa No 1) Makarna Çeşitleri

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.423-443. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

TÜRKİYE I.ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 02/03 EKİM 2003 Tariş Zeytinyağı Üretim Tesisleri Çiğli - İzmir

TÜRKİYE I.ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 02/03 EKİM 2003 Tariş Zeytinyağı Üretim Tesisleri Çiğli - İzmir TÜRKİYE I.ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 02/03 EKİM 2003 Tariş Zeytinyağı Üretim Tesisleri Çiğli - İzmir Aralık - 2003 EDİTÖRLER Dr. RENAN TUNALIOĞLU PERVİN KARAHOCAGİL SEMPOZYUM

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ŞUBAT 2004 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ PATATES RAPORU 1- GİRİŞ Patates (Solanum tuberosum L.) orijini Türkiye olmayan nadir bitkilerden biridir. Yeni dünya bitkisi olan patates, Avrupa ya ilk defa süs

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin FINDIK 2012/2013 Hazırlayan Dr. Gonca GÜL YAVUZ e-posta: tepge@tarim.gov.tr Durum ve Tahmin Raporları, ait olduğu ürünün piyasasında

Detaylı

Uluslararası Pazara Giriş

Uluslararası Pazara Giriş Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Süs Bitkileri Sektörü Uluslararası Pazara Giriş HAZIRLAYANLAR Osman Sedat SUBAŞI Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ Prof.Dr. A.Vahap YAĞANOĞLU (1) ÖZET Bu çalışma, Doğu Anadolu Projesi nin (DAP); amacı, kapsamı, son durumu, kapsadığı iller, tarım ve kırsal kalkınma

Detaylı

7. TEKİRDAĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ

7. TEKİRDAĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ 7. TEKİRDAĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİK ANALİZİ 7.1. Giriş Süt, canlıların gelişmesi, yaşayabilmesi ve verimli olabilmesi için gerekli besin maddelerini bileşiminde bulunduran kusursuz

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM VE TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER. Savaş TİTİZ 1, Nuran ÇAKIROĞLU 2, Tanay BİRİŞCİ YILDIRIM 3, Sevilay ÇAKMAK 4

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM VE TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER. Savaş TİTİZ 1, Nuran ÇAKIROĞLU 2, Tanay BİRİŞCİ YILDIRIM 3, Sevilay ÇAKMAK 4 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM VE TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER Savaş TİTİZ 1, Nuran ÇAKIROĞLU 2, Tanay BİRİŞCİ YILDIRIM 3, Sevilay ÇAKMAK 4 ÖZET : Bu bildiride süs bitkileri; Kesme çiçek, iç mekan süs bitkileri, dış

Detaylı

"GIDA HAKKI" TEMASINA FAO'NUN BAKIŞI

GIDA HAKKI TEMASINA FAO'NUN BAKIŞI "GIDA HAKKI" TEMASINA FAO'NUN BAKIŞI MELEK ÇAKMAK FAO Türkiye Temsilcisi Sayın Başkan; teşekkür ederim. Değerli katılımcılar; çok uzatmadan tamamlamaya çalışacağım konuşmamı Ünlü Brezilyalı doktor ve açlık

Detaylı

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI Hazırlayan Dilek KOÇ Uzman Tarım Dairesi MAYIS 2009 ÖNSÖZ 1. TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM 1.1. TÜRKİYE'DE ÜRETİM 1.2. TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 2. DÜNYA DA MEVCUT

Detaylı