T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Sümbül Hyacinthus orientalis subsp.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Sümbül Hyacinthus orientalis subsp."

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sümbül Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus Koruma Eylem Planı

2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. TEŞEKKÜR... 4 III. AMAÇ VE YÖNTEM... 5 IV. TÜRKİYE'NİN FLORASI VE SOĞANLI BİTKİLERİ... 5 V. KAYA SÜMBÜLÜ... 7 V.1. Kaya Sümbülü'nün Botanik Özellikleri... 7 V.2. Kaya Sümbülü'nün Fenolojisi ve Yaşam Döngüsü... 9 V.3. Kaya Sümbülü'nün Etnobotanik Özellikleri V.4. Kaya Sümbülü'nün Habitat ve Ekolojik Özellikleri V.5. Kahramanmaraş İli Önemli Bitki Alanları (ÖBA) VI. KAYA SÜMBÜLÜNÜN YASAL DURUMU VII. KAYA SÜMBÜLÜNÜ TEHDİT EDEN UNSURLAR VII.1. Aşırı ve Plansız Otlatma VII.2. Yaylacılık VII.3. Doğadan Toplama VII.4. Kontrolsüz Rekreasyonel Faaliyetler VII.5. Yol Yapımı VII.6. Mermer / Taş Ocakları Faaliyetleri ve HES İnşaatları VII.7. Kahramanmaraş İli Çevre Düzeni Planı'nın Sümbül Koordinatlarına Göre Değerlendirilmesi VIII. KAYA SÜMBÜLÜ'NÜN KORUNMASI AMACIYLA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR VIII.1. Doğa Koruma Çalışmaları VIII.2. Eğitim ve Farkındalık Oluşturma Çalışmaları IX. FAALİYET TAKVİMİ X. KAYNAKÇA... 30

3 I. GİRİŞ Osmanlı döneminde "Sümbül-ü rumi" adıyla tanınan Sümbül'ün (Hyacinthus orientalis) kar seven anlamına gelen (subsp. chionophilus) alttürü, sadece Türkiye'ye has bir çiçektir. Orta Anadolu ve Doğu Toroslar'da metrenin üzerinde yetişmektedir. Bu çiçeğin soğanları Sultan III. Murat döneminde Osmanlı saray bahçelerinde yetiştirilmek üzere Kahramanmaraş dağlarından ve yaylalarından getirtilmiştir. Osmanlı saray bahçelerinde yetiştirilen Sümbül, Avusturya Büyükelçisi vasıtasıyla Avrupa'ya da tanıtılmıştır. Anadolu kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Sümbül, dağılım gösterdiği alanlarda hemen herkes tarafından tanınan bir çiçek olmasını, hiç şüphesiz salkım halindeki çiçeklerinin fevkalade kokusuna borçludur. İznik çinilerine motif olan Sümbül, ünlü Türk halk ozanı Aşık Veysel'in "Çiğdem derki ben alayım" türküsünde de çok güzel tasvir edilmiştir. Bu güzel kokulu bitki doğal ortamında korunması gerekirken, çiçekleri toplanıp demetler halinde satılmakta, evlerde kokusunu kaybedene kadar saklanmakta ya da doğadan soğanlarıyla birlikte sökülmektedir. Öte yandan, Kahramanmaraş'ta Sümbül'ün bu denli yakından tanınıyor olması, bitkinin korunmasına yönelik eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları için de önemli bir fırsattır. Çoğu insan, hoş kokulu güzel çiçekleriyle birçok çeşidi geliştirilmiş sümbüllere özellikle son yıllarda park ve bahçelerde sık sık karşılaşmaya başlamıştır. Buna karşılık, doğal yayılış alanlarında Kaya Sümbülü'nü görmek ve fevkalade kokusunu duymak ancak Kaya Sümbülü'nün civarında yaşayanlara ve doğa yürüyüşü, piknik gibi rekreasyonel faaliyetlerde bulunanlara nasip olmaktadır. Bu nedenle, bu Tür Koruma Eylem Planı raporunda da önerildiği üzere, Kaya Sümbülü festivali, doğa gezileri ve eğitim malzemelerinin üretilmesi gibi bitkinin daha geniş kitleler tarafından tanınması amaçlı faaliyetler oldukça yararlı olacaktır. Sümbül, lale gibi Türkiye'ye özgü bir çiçektir. Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılında Sümbül'ü konu alan "A Flower Connecting Two Countries" (İki Ülkeyi Birleştiren Bir Çiçek) belgesel filminin çekiminde Sümbül, Kahramanmaraş dağlarındaki doğal ortamında görüntülenmiştir. Başta Kahramanmaraş halkı olmak üzere, Türkiye'nin Kaya Sümbülü'nün önemini fark etmesi ve ona sahip çıkması gerekmektedir. Doğal kaynakların, bitki çeşitliliğinin ve sadece Türkiye'ye özgü (gen kaynağı Türkiye olan) bitkilerin kullanımında sürdürülebilirlik ilkesini benimsemek son derece önemlidir. Kaya Sümbülü Koruma Eylem Planları gibi, Türkiye'ye özgü diğer bitkilerin ve habitatlarının korunmasına yönelik eylem planları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Kaya Sümbülü'nün karşı karşıya bulunduğu tehditlere bakıldığında, bitkinin bir üst tehlike kategorisinde 2

4 değerlendirilme ihtimalinin olduğu görülmektedir. Bu nedenle gerekli koruma önlemlerinin bir an evvel uygulamaya geçirilmesinin büyük önem taşımaktadır. Kaya Sümbülü Tür Koruma Eylem Planı, Kahramanmaraş il sınırları içindeki doğal yayılış alanlarında 10 yıl boyunca gerçekleştirilen arazi çalışmalarına dayanan verileri, gözlemleri ve somut önerileri içermektedir. Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga OK 3

5 II. TEŞEKKÜR Kaya Sümbülü Koruma Eylem Planı'nın hazırlanması sırasında birçok kişiden destek alınmıştır. Başta Kahramanmaraş yöresinde, özellikle yabani bitkiler ile ilgili son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarla kamuoyunda farkındalık oluşturulmasında çok büyük katkı sağlayan ve bizlere desteğini ve yapıcı önerilerini hiçbir zaman esirgemeyen İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY'a, Kaya Sümbülü Koruma Eylem Planı'nı okuyarak, bazı eklemeler ve düzeltmeler yapan, içerisinde soğanlı bitkilerin de yer aldığı birçok başarılı doğa koruma projesinde yer almış, deneyimli doğa korumacı Sema ATAY'a, Kahramanmaraş yöresinde doğal yayılış gösteren Hyacinthaceae familyası taksonları ile ilgili doktora çalışması yürüten ve Kaya Sümbülü'ne ait Andırın ve Nurhak yörelerinden topladığı örneklerin koordinatlarını vererek doğal yayılış alanlarının tanımlanmasına katkı sağlayan Uzman Serpil DEMİRCİ'ye, KANBK Projesi'nde görev alan ve Kaya Sümbülü'nün yeni çimlenmiş fide fotoğraflarını paylaşan Biyolog Evrim TABUR'a, Kaya Sümbülü'nün doğada tohum çimlenme ve çiçeklenme olgunluğuna erişme zamanları konusunda bilgi veren Yalova, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden Erdal KAYA'ya, ekolojik bilgilerin yorumlanmasında yardımcı olan ve alınan koordinatları sayısal toprak haritasına aktararak Kaya Sümbülü'nün bulunduğu toprak tiplerini belirleyen Yrd. Doç. Dr. Turgay DİNDAROĞLU'na teşekkür ederim. Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga OK Yüklenici Firma AKS Planlama Müh. Ltd. Şti. 4

6 III. AMAÇ VE YÖNTEM Kaya Sümbülü Koruma Eylem Planı'nın amacı, Kahramanmaraş yöresinde Kaya Sümbülü'nün doğal yayılış alanları, yaşam döngüsü, yetiştiği habitatların tanımlanmasının yanı sıra, türün ve doğal yayılış alanları üzerinde etkili olan tehditlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve bu tehditlere karşı öneri ve eylemlerin geliştirilmesidir. Kahramanmaraş il sınırları içinde Kaya Sümbülü'nün bir durum değerlendirme çalışması olarak da kabul edilebilecek Eylem Planı'nda mevcut literatür bilgileri kullanılarak Türkiye'deki ve arazi çalışmaları yapılarak da Kahramanmaraş'taki genel durumu hakkında bilgiler toplanmıştır. Kaya Sümbülü'nün karşı karşıya bulunduğu tehditlerden hareket ederek bitkinin tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sözleşmeler irdelenmiş ve mevcut yasal durumu hakkında bilgi verilmiştir. Kaya Sümbülü'nün Kahramanmaraş il sınırları içindeki doğal yaşam alanlarından GPS yardımıyla koordinatlar alınarak genel dağılımı belirlenmiştir. Bulunduğu habitatlar, Kahramanmaraş yöresindeki yayılışı, fenolojisi ve yaşam döngüsü tanımlanmıştır. Bitkinin popülasyonları ve yaşam alanlarını tehdit eden tehlikeler hakkında gözlemler yapılmıştır. Yöre halkı ve yetkililerle görüşülerek Kaya Sümbülü'nün korunarak kullanılması amacıyla somut öneriler geliştirilmiştir. IV. TÜRKİYE'NİN FLORASI VE SOĞANLI BİTKİLERİ 2010 yılı sonuna kadar yayınlanan çalışmalar dikkate alındığında, Türkiye'de toplam 3.155'i endemik (doğal yayılış alanı sınırlı olan bitki taksonları) olmak üzere tür çiçekli bitki ve eğrelti doğal olarak yetişmektedir. Türkiye florasının bu denli zengin olmasının başlıca nedenleri arasında, farklı iklim tiplerine sahip olması (Okyanus, Karasal ve Akdeniz), jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilik, çeşitli sulak alanların (Deniz, göl, nehir) varlığı, yükseklik farklılıkları (Deniz seviyesi metre), çeşitli habitat tipleri ve üç fitocoğrafik bölgenin (Avrupa-Sibirya, Akdeniz, İran-Turan) kesiştiği yerde bulunması sayılmaktadır. Anadolu'daki çok sayıda yüksek sıradağlar bitkilerin yayılışı için bir engel oluştururken, bazı türler içinse sığınak görevi görmüştür (Özhatay, 2011). Türkiye, endemik bitkiler bakımından çok zengin bir ülkedir. Türkiye florasının yüksek endemizm oranı (%34,4) ılıman kuşakta yer alan başka hiçbir ülkede görülmemektedir. Özellikle bazı bölgeler ve bazı dağ silsileleri endemik bitkiler bakımından çok zengindir. Bu alanlardan birisi de Kahramanmaraş-Adana-Kayseri arasındaki bölümdür. Mevcut bilgilere göre, Türkiye florasında yer alan endemik bitki türü yalnızca tek bir yerden kayıtlıdır (Özhatay, 2011). 5

7 Şekil 1: Kahramanmaraş, Afşin, Güvek Yaylası'nda yetişen lokal endemik bitki, Geranium kalenderianum_fotoğraf: Tolga OK Soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkiler, genel olarak "soğanlı bitkiler" ve bilimsel olarak da "geofit" şeklinde isimlendirilir. Toprak altında bulunan ve depo olarak görev yapan soğana benzer bir şekilde özelleşmiş gövdeleriyle yaşamlarını devam ettirmektedir. Bu bitkilerin toprak üstündeki kısımları çiçek açtıktan sonra kuruyarak ölür, toprak altındaki özelleşmiş gövdeleri ise depo organı olarak her yıl sürgün vermeyi sürdürmektedir. Çiçeklenme ve tohum döneminden sonra, toprak altındaki soğanlar uyku dönemine geçmektedir. Geofitler, genellikle diğer çiçeklerin olmadığı zamanlarda, erken ilkbaharda (Bir kısmı kışın) veya geç sonbaharda güzel ve gösterişli çiçekler açmaktadır. Bu nedenle, bahçecilikte çok özel ve önemli bir yere sahiptirler. Lale (Tulipa) ve Sümbül (Hyacinthus) ilkbaharın temsilcileri gibidir (Özhatay, 2011). Türkiye'nin soğanlı bitkilerinin %40'ı endemiktir. Son 10 yılda ( ) Türkiye geofitleri üzerinde 560 makale yayınlanmış ve Türkiye florasına yaklaşık 100 bitki ilave edilmiştir. Bunlardan 60 tanesi bilim dünyası için yenidir (Özhatay, 2011). 6

8 Iris kirkwodii (Maraş kurtkulağı) Eranthis hyemalis (Karçiçeği) Galanthus fosteri (Kardelen) Orchis anatolica (Anadolu orkidesi) Şekil 2: Kahramanmaraş yöresinde yayılış gösteren bazı soğanlı bitkiler_fotoğraflar: Tolga OK V. KAYA SÜMBÜLÜ V.1. Kaya Sümbülü'nün Botanik Özellikleri Türkiye'de Hyacinthaceae (Sümbülgiller) familyasında, Hyacinthus (Sümbül) cinsi içerisinde Hyacinthus orientalis (Sümbül) adlı tek tür doğal olarak bulunmaktadır. Türkiye'de H.orientalis türünün iki alttürü doğal yayılış göstermektedir, subsp. orientalis ve subsp. chionophilus. Bunlardan, Kaya Sümbülü (subsp. chionophilus) tamamıyla Türkiye'ye has bir alttür olup Orta Anadolu ve Doğu Toroslar'da Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Sivas ve Tunceli illerinde, genel olarak metrenin üzerindeki dağlarda yetişmektedir. Alttür epiteti (niteleyicisi), chinophilus "Kar seven" anlamına gelmektedir. Kaya Sümbülü, 1980 yılında Wendelbo tarafından Kayseri-Pınarbaşı yöresinden toplanan örneklerle bilim dünyasına tanıtılan, endemik soğanlı bir bitkidir. Yapraklarının tamamı tabanda linear-eliptik şeklindedir. Diğer alttürden (subsp. orientalis) daha geniş, mm genişliğinde olan yapraklar, 4-6 arası sayıda olabilmektedir. Skapus 1 veya 2 adet, 7

9 rasemle birlikte cm uzunluktadır. Çiçek sayısı 12'ye kadar ulaşabilmekte, çiçekler açık griden, morumsu maviye değişen renklerde, nadiren beyaz, 20-30(35) mm, tüb-silindirik, bazen ovaryumun çevresinde genişlemiş, loplar tüp ile aynı uzunlukta bulunmaktadır. Kaya sümbülünde dikkat çekici bir diğer özellik de, yaprak diplerindeki mor-mavi beneklerdir. İran Turan Flora bölgesi elemanıdır. Şekil 3: Türkiye'de doğal yayılış gösteren Hyacinthus orientalis türünün iki alttürü (solda, subsp. orientalis ve sağda, subsp. chionophilus)_fotoğraflar: Tolga OK Şekil 4: Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus un geniş olan yaprakları (solda), soğanı ve yaprakların diplerinde yer alan mor-mavi benekler (sağda)_fotoğraflar: Tolga OK 8

10 V.2. Kaya Sümbülü'nün Fenolojisi ve Yaşam Döngüsü Kaya Sümbülü'nün (Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus) yaprakları Kahramanmaraş yöresinde Mart ayının ikinci haftasından itibaren görülebilmektedir. Kaya Sümbülü Mart ayının son haftasından itibaren çiçek açmakta, çiçeklenme zamanı yükseltiye bağlı olarak Nisan ayı ve Mayıs ın ilk haftalarına kadar sürebilmektedir. Mayıs ayı ortalarından itibaren tohum kapsülleri görülmeye başlamakta, Mayıs sonu - Haziran ayı başında tohumlar olgunlaşarak tohum kapsülleri açılmaya başlamaktadır. Özellikle karların geç eridiği yüksek kesimlerde, Mayıs'ın son haftasına kadar çiçeklenen Kaya Sümbülleri'ne rastlamak da mümkündür. Dolayısıyla bu sümbüllerin tohumları da daha geç olgunlaşmaktadır. Şekil 5: Mart ayı sonunda Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus çiçekleri açmak üzere iken (solda), Nisan ayı ortasında çiçeklerini tamamen açmış iken (sağda)_ Fotoğraflar: Tolga OK 9

11 Şekil 6: Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus, gelişmekte olan meyve kapsülleri (solda), gelişmiş ancak tohumları henüz olgunlaşmamış meyve kapsülleri (sağda)_fotoğraflar: Tolga OK Şekil 7: Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus, olgun olmayan tohumlar (solda), olgunlaşmış tohumlar (sağda)_fotoğraflar: Tolga OK Şekil 8: Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus, açılmış meyve kapsülleri (solda), tohumlar toprağa dağılmış şekilde (sağda)_fotoğraflar: Tolga OK 10

12 Şekil 9: Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus'un yaşam döngüsü (Tolga OK) (Fotoğraflar: "Çimlenmiş Kaya Sümbülü fideleri" / Evrim TABUR, diğerleri / Tolga OK) 11

13 V.3. Kaya Sümbülü'nün Etnobotanik Özellikleri Arazi çalışmaları esnasında, Kaya Sümbülü'nün doğal yayılış alanları civarında yaşayan yöre halkı tarafından çok yakından tanındığı ve habitat özelliklerinin doğrulukla tarif edildiği gözlemlenmiştir. Bu durum, Kaya Sümbülü'nün yerel halkın yaşamında önemli bir yere sahip olduğunun bir göstergesidir. Yörede Kaya Sümbülü çiçekleri Mart sonu - Haziran başı arasında demetler halinde toplanmakta ve evlerde güzel kokusunu kaybedinceye kadar muhafaza edilmektedir. Sümbül çiçekleri ayrıca, Çiriş bitkisini satan kişiler tarafından demetler halinde toplanmakta ve genellikle yol kenarlarında satılmaktadır. Şekil 10: Doğadan toplanmış Kaya Sümbülü çiçekleri (solda), Kahramanmaraş - Göksun yol kenarında demetler halinde Sümbül çiçekleri satan çocuklar (sağda)_fotoğraflar: Tolga OK V.4. Kaya Sümbülü'nün Habitat ve Ekolojik Özellikleri Arazi çalışmalarında kaydedilen koordinatların, Kahramanmaraş ili arazi varlığı haritasına (Anonim, 1997) aktarılması neticesinde Kaya Sümbülü'nün, kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları, kırmızı kahverengi orman toprağı, kireçsiz kahverengi orman toprağı, kahverengi orman toprağı ve kestane renkli topraklarda yetiştiği belirlenmiştir. Kaya Sümbülü edafik faktörler açısından değerlendirildiğinde, toprak seçiciliği hassasiyeti olmadığı, dağılımını sınırlayan ana faktörün, yükseklik ve buna bağlı olarak iklimsel değerler olduğu anlaşılmaktadır. Yayılış alanlarında toprak derinliği genel olarak çok sığdır. Kaya Sümbülü, Kahramanmaraş yöresinde yoğun olarak Ardıç (Juniperusexcelsa, Juniperus foetidissima), Toros Sediri (Cedrus libani) ve Toros Göknarı (Abies cilicica subsp. cilicica) ağaçlarının sıklık ve kapalılığının az ya da çok olduğu karstik alanlarda oluşmuş küçük toprak ceplerde yetişmektedir. Kalkerli yamaçlar, uçurumlar, çağıllıklar ve yüksek dağ bozkırında yayılış göstermektedir. Doğal yayılış alanlarında Fritillaria pinardii, Fritillaria aurea, Fritillaria imperialis (Topaktaş Köyü'nde), Fritillaria hermonis subsp. amana, 12

14 Eremurus spectabilis, Anemone blanda, Eranthis hyemalis, Hyacinthella acutiloba, Ornithogalum oligophyllum, Iris sari, Iris persica, Iris stenophylla, Muscari armeniacum, Muscari azureum, Scilla bifolia, Scilla ingridae, Crocus graveolens, Crocus chrysanthus, Ranunculus unguis-cati, Corydalis erdeli, Corydalis solida gibi geofitler ile birlikte yayılış göstermektedir. Şekil 11: Karstik alanlarda sıklığı ve kapalılığı az Toros Göknarı (Abies cilicica subsp. cilicica) ormanında kaya çatlaklarındaki toprak ceplerde Kaya Sümbülü_Fotoğraflar: Tolga OK Şekil 12: Karların eridiği yerlerde Kaya Sümbülü_Fotoğraf: Tolga OK Şekil 13: Dağların yamaçlarında taş yığınları arasında Kaya Sümbülü_Fotoğraflar: Tolga OK 13

15 V.5. Kahramanmaraş İli Önemli Bitki Alanları (ÖBA) Kahramanmaraş il sınırları içinde 6 Önemli Bitki Alanı (ÖBA) tanımlanmıştır. Bunlar; Ahır Dağı ÖBA, Engizek Dağları ÖBA, Berit Dağı ÖBA, Binboğa Dağı ÖBA, Keklikoluk ÖBA ve Kayranlı Dağı ÖBA'dır. Bütün bu ÖBA'larda Kaya Sümbülü'nün yayılış gösterdiği, arazi çalışmalarıyla tespit edilmiştir. Önemli Bitki Alanları (ÖBA) nadir, tehlike altında ve/veya endemik bitki türlerinin çok zengin popülasyonlarını barındıran ve/veya botanik açıdan olağanüstü zengin ve/veya çok değerli bitki örtüsü içeren doğal ya da yarı doğal alanlardır. Türkiye'de tanımlanan toplam ÖBA sayısı 144'ü bulmuştur. Kahramanmaraş ilindeki 6 Önemli Bitki Alanının hiçbiri resmi bir koruma statüsüne sahip değildir. VI. KAYA SÜMBÜLÜNÜN YASAL DURUMU 1. Sümbüller doğadan toplanarak ihraç edilemez. Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince "Teknik Komite kararı ile doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının cins ve türleri, kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının cinsleri, türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının cins ve türleri Bakanlık tarafından her yıl Kasım ayı sonuna kadar belirlenmekte, belirlenen miktarlara ilave olarak herhangi bir ek kota verilmemektedir". 19/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 8'inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 6 Aralık 2012 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2013 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğine (TEBLİĞ NO: 2012/77) göre Hyacinthus orientalis (Şark Sümbülü)'in doğadan toplanmak suretiyle ihraç edilmesi yasaktır. 2. Kaya sümbüllerinin habitatlarında aşırı ve plansız otlatma yapılmamalıdır sayılı Mera Kanununun 23. Maddesi (Aşırı otlatmanın önlenmesi) ve 28. Maddesi (Orman bölgelerindeki köy ve belediye halkının tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanması) ve 6831 sayılı Orman Kanununun 87. Maddesi (Otlatmaya izin verilen ormanlık alanların kontrolü) gereğince aşırı ve plansız otlatma kontrol altına alınmalıdır sayılı Milli Parklar Kanunu, yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiatı anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu kanunun 5. Bölüm ve 14. Madde kanun kapsamına giren yerlerde tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerinin bozulamayacağı ve tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatmanın yapılamayacağı 14

16 belirtilmektedir. Kahramanmaraş ili, Körçoban Tabiatı Koruma Alanı, Kaya Sümbülleri'ne ev sahipliği yapmakta ve Milli Parklar Kanununun koruması altında bulunmaktadır. 3. Kaya Sümbülü, Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gereğince koruma altındadır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakların ekonomik kullanımından eşit faydalanmayı amaçlamaktadır. Sözleşmeye imza atmış Türkiye gibi üye ülkeler, sözleşmenin bütün amaçlarını kabul etmek ve her birine uygun hareket etmekle yükümlüdür. VII. KAYA SÜMBÜLÜNÜ TEHDİT EDEN UNSURLAR VII.1. Aşırı ve Plansız Otlatma Kaya Sümbülleri doğal yaşam alanlarındaki en önemli tehdit, aşırı otlatma faaliyetleridir. Otlayan hayvanlar özellikle bitkinin yapraklarını, çiçeklenme döneminde salkım halindeki çiçeklerini ve meyvelenme döneminde ise meyve kapsüllerinin yer aldığı çiçek sapını yemektedir. Bu nedenle, bitki ya tohum üretememekte, ya da ürettiği tohumları olgunlaşamadan hayvanlar tarafından yenmektedir. Bu durum, bitkinin neslini devam ettirebilmesi ve popülasyonunu geliştirebilmesi yönünden çok önemli bir engel oluşturmaktadır. Arazi çalışmaları sırasında, pek çok yerde Kaya Sümbülleri ve yanı sıra çok sayıda nadir ve endemik bitkinin aşırı otlatma faaliyetleri nedeniyle büyük bir tehlike altında olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 14: Kaya Sümbülü habitatında erken başlatılan otlatma faaliyeti (26 Mart 2005, Ahır Dağı) (solda), aynı alanda ve aynı tarihte çiçekli döneminde Kaya Sümbülü (sağda)_fotoğraflar: Tolga OK 15

17 VII.2. Yaylacılık Yoğun yaylacılık faaliyetleri, Kaya Sümbülü'nün doğal yaşam alanlarından bazılarını tehdit etmektedir. Hayvancılık ile uğraşan ailelerin, kalabalık hayvan sürüleriyle otlatma zamanından çok önce yaylalara çıkmaları ve (Otlatma kapasitesinin oldukça üzerinde) yoğun otlatma, erken dönemde çiçek açan Kaya Sümbülü gibi bitkiler için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Şekil 15: Kaya Sümbülü'nün doğal yayılış alanlarından, Ahır Dağı nda yaylacılık_fotoğraf: Tolga OK VII.3. Doğadan Toplama Kaya Sümbülü, özellikle Çiriş bitkisini (Eremurus spectabilis) satan kişiler tarafından doğadan toplanarak demetler halinde satılmaktadır. Çoğunlukla yol kenarlarında satılan Kaya Sümbülü çiçek demetlerinin yanında son yıllarda bitkinin soğanları ile sökülerek satıldığı gözlenmiştir. Bunun yanında Kaya Sümbülü'nün doğal yayılış alanları civarında bulunan evlerin bahçelerinde yetiştirilmek üzere toplandığı görülmüştür. Kaya Sümbülleri'nin gerek soğanları ve gerekse çiçeklerinin böyle izinsiz ve çok miktarda toplanması sonucu doğal Sümbül popülasyonları zarar görmektedir. Yöre halkının, aşırı toplamanın zararları ve bu konuda mevcut yasal durum hakkında bilgilendirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. 16

18 Şekil 16: Çiriş (Eremurus spectabilis) ile birlikte toplanarak satılan Kaya Sümbülü demetleri (solda), Soğanları ile birlikte sökülerek Kahramanmaraş-Göksun yolu kenarında satılan Kaya Sümbülleri (sağda)_fotoğraflar: Tolga OK Şekil 17: Andırın-Yeşilyurt'ta doğadan toplanan Kaya Sümbülü soğanlarıyla oluşturulmuş bir alan_fotoğraf: Serpil DEMİRCİ VII.4. Kontrolsüz Rekreasyonel Faaliyetler Özellikle Kaya Sümbülü'nün çiçekli dönemlerinde, doğal yaşam alanlarında artan rekreasyonel faaliyetler Kaya Sümbülü için tehdit oluşturmaktadır. Piknik yapmaya gelen ziyaretçilerin doğadan bol miktarda çiçek, çay olarak kullanılan bitkiler ve mantar toplamaları doğal bitki örtüsüne zarar vermektedir. Ziyaretçilerin, Sümbül gibi soğanlı bitkileri (Örneğin; Fritillaria pinardii ve Eranthis hyemalis) kökleyerek götürdükleri gözlenmiştir. Bu zararları önleyebilmek için ziyaretçilerin, her istedikleri yerde değil, özel (Ateş yakılabilecek, yemek yenebilecek masalar ve çocukların oynayabileceği) bölümlerin olduğu ve gerekli koruma önlemlerinin alındığı uygun rekreasyonel alanlarda piknik yapması sağlanmalıdır. 17

19 Şekil 18: Ahır Dağı Önemli Bitki Alanı'na gelen ziyaretçilerin soğanlarıyla birlikte topladığı Kaya Sümbülleri_Fotoğraf: Tolga OK VII.5. Yol Yapımı Yol yapımı, Kaya Sümbülü habitatlarını tahrip eden önemli tehlikelerden birini oluşturmaktadır. Yol yapımı, alt yapı çalışmaları, yapım malzemeleri ve inşaat şantiyeleri nedeniyle bitkinin doğal yaşam alanları ve popülasyonları zarar görmektedir. Ayrıca, yeni yolların yapımı, insanların Kaya Sümbülü habitatlarına daha kolay ulaşmalarına ve ziyaretçi sayısının artmasına da neden olarak Sümbül'e karşı olan tehdit unsurlarını artırmaktadır. Şekil 19: Kaya Sümbülü doğal yaşam alanında yol yapım çalışmaları_fotoğraflar: Tolga OK VII.6. Mermer / Taş Ocakları Faaliyetleri ve HES İnşaatları Kaya Sümbülü'nün doğal yaşam alanlarının doğrudan tahrip edilmesine neden olan bir diğer etmen de bitkinin yetiştiği karstik alanlarda mermer ve taş ocakları işletmeleridir. Aynı şekilde, Kaya Sümbülü habitatlarında yapılan HES inşaatları Kaya Sümbülü popülasyonlarının tahrip olmasına neden olmaktadır. 18

20 Şekil 20: Kaya Sümbülü habitatında mermer ocağı faaliyetleri_fotoğraf: Tolga OK VII.7. Kahramanmaraş İli Çevre Düzeni Planı'nın Sümbül Koordinatlarına Göre Değerlendirilmesi Kahramanmaraş ili 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları Firmamızca yürütülmektedir. 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmış ancak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı için hala onay beklenmektedir. Kahramanmaraş iline ait 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı ise, BHA Planlama tarafından yapılmıştır. Uygulama imar planı ve nazım imar planları ÇDP ile örtüşmektedir. 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı sayısal ortamda arazi çalışmaları sırasında elde edilen Kaya Sümbülü'nün bulunduğu yerlere ait koordinatlar (Tablo 1) ile çakıştırılarak değerlendirilmiştir. Tablo 1: Kaya Sümbülü'nün bulunduğu yerlerin koordinatları Bu değerlendirmeler yapılırken, yerleşim yerleri, karayolu ve demiryolu ağları, sanayi ve turizm kullanımları, altyapı altında; arıtma tesisleri, katı atık depo alanları, doğalgaz hattı, elektrik hattı, petrol boru hattı ve mania alanları, çevre sorunları altında; kirlilik ve su kirliliği kriterleri ele alınmış, bu kullanımlara yakınlık değerlendirilerek tehdit altında bulunan koordinat noktaları belirlenmiştir. Ek'te yer alan Kaya Sümbülü Kahramanmaraş İli Lokaliteleri ve Kaya Sümbülü Lokalitelerinin İl Çevre Düzeni Planı ile Karşılaştırılması paftalarında bulunan koordinat numaraları Tablo 1'de yer alan düzene göre belirlenmiştir. 19

21 Belirlenen noktalar Tablo 1'de yer alan numaraları ile isimlendirilmiş tehdit açıklamaları sıralanmıştır (Tablo 2). Tablo 2: Tehlike arz eden koordinat numaraları ve tehdit nedenleri Koordinat Numaraları Tehditler Göksun ilçesi Değirmendere Köyü yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. Çağlayancerit ilçesi Boyalı yerleşim merkezinin yakınında bulunmaktadır. Karayolu kenarında ve Kahramanmaraş merkez yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. Göksun ilçesi Değirmendere yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. Karayolu kenarında ve Kahramanmaraş merkez yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkez yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. 8 Karayolu yakınında bulunmaktadır. 10 Göksun ilçesi Değirmendere Köyü yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. 13 Karayolu yakınında bulunmaktadır. 14 Karayolu yakınında bulunmaktadır Andırın ilçesi Emirler kentsel meskun alanı ve HES alanı yakınında bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkez Rahmacılar Köyü yerleşim yeri yakınında ve kamp-karavan turizm alanı yakınında bulunmaktadır. Andırın ilçesi yerleşim yeri ve katı atık depolama ve işleme tesisi yakınında bulunmaktadır. 19 Karayolu yakınında bulunmaktadır. 20 Kamp-karavan turizm alanı ve Saygılı yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. 24 Karayolu yakınında bulunmaktadır. 25 Karayolu yakınında bulunmaktadır. 27 Karayolu yakınında bulunmaktadır Göksun ilçesi Kurucaova yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. Göksun ilçesi Kurucaova yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. 20

22 Sağlık turizmi-kaplıcalar ve kültür turizm alanı yakınında bulunmaktadır. Karayolu yakınında, Çağlayancerit ilçesi merkezi ve Boylu köyü yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. Göksun ilçesi Fındık Köyü Lütfü Bozkurt Mah. yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. Sağlık turizmi-kaplıcalar ve kültür turizm alanı yakınında bulunmaktadır. Çağlayancerit ilçesi merkezi ve Boylu Köyü yerleşim yeri yakınında ve karayolu yakınında bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkez yerleşim yeri yakınında bulunmaktadır. Nurhak merkez yerleşim yeri ve doğa turizm alanı yakınında bulunmaktadır. 21

23 Şekil 21: Ek'te yer alan Kaya Sümbülü Kahramanmaraş İli Lokaliteleri Haritası (Bu harita ArcGIS 9.3 programında oluşturulmuş olup altlık olarak Kahramanmaraş iline ait 1/ ölçekli raster haritalar kullanılmıştır.) 22

24 Şekil 22: Ek'te yer alan Kaya Sümbülü Lokalitelerinin İl Çevre Düzeni Planı ile Karşılaştırılması Haritası (Bu harita ArcGIS 9.3 programında oluşturulmuş olup altlık olarak Kahramanmaraş iline ait 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı kullanılmıştır.) Değerlendirme çalışmaları sonucunda, Kahramanmaraş ilinde bulunan Kaya Sümbülleri Tablo 2'de de görüldüğü üzere sanayi, ticaret yada toplu turizm kullanımları gibi yoğun baskı uygulayacak tehlikeler altında bulunmamaktadır. Ancak, 15 numaralı koordinat Andırın ilçesi Emirler kentsel meskun alanı mevkiinde bulunan HES alanı yakınında bulunmaktadır. Burada yer alan Kaya Sümbülleri yoğun bir tehdit altındadır. 17 numaralı koordinat Kahramanmaraş merkez Rahmacılar Köyü yerleşim yeri kamp-karavan turizm alanı yakınında bulunmaktadır. Aynı şekilde, 20 numaralı koordinat Saygılı yerleşim yeri Kamp- 23

25 karavan turizm alanı yakınında bulunmaktadır. Bu noktalarda gelen ziyaretçilerin Kaya Sümbülü popülasyonlarına zarar verme ihtimali yüksektir. 18 numaralı koordinat Andırın ilçesi yerleşim yeri katı atık depolama ve işleme tesisi yakınında bulunmaktadır. Burada uygulanan işlemler Kaya Sümbülleri'ne zarar verebilir. 52 ve 55 numaralı koordinatlar Sağlık turizmi-kaplıcalar ve kültür turizm alanı yakınında bulunmaktadır. Son olarak 64 numaralı koordinat, Nurhak merkez yerleşim yeri ve doğa turizm alanı yakınında bulunmaktadır. Yine, buraya gelen ziyaretçilerin Kaya Sümbülü popülasyonlarına zarar verme ihtimali yüksektir. Kahramanmaraş ilinde bulunan diğer koordinatlara ait Kaya Sümbülleri genellikle karayolu kenarında bulunma ve yerleşim yerlerine olan yakınlık tehditlerini barındırmaktadır. Bu tehditler Kaya Sümbülü için çok büyük tehlike arz etmemektedir. Kaya Sümbülü için bir diğer yaygın tehdit ise yerleşim yeri yakınlarında bulunmasıdır. Yerleşim yeri yakınlarında bulunan Kaya Sümbülleri, doğadan sökülerek yerleşim yerlerine taşınması sebebiyle yerleşim yeri civarındaki popülasyonlarının zarar görmesi ihtimali oldukça yüksektir. Nitekim arazi çalışmaları esnasında bazı noktalarda bu durum gözlenmiştir. Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülecek eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları sayesinde geniş kitlelere Kaya Sümbülü tanıtılacak ve doğada korunması konusunda bir bilinç oluşturulacaktır. VIII. KAYA SÜMBÜLÜ'NÜN KORUNMASI AMACIYLA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR VIII.1. Doğa Koruma Çalışmaları 1. Kahramanmaraş'ta Kaya Sümbülü ve Diğer Nadir Bitkilerin Yayılış Gösterdiği Karstik Alanların Koruma Altına Alınması Karstik sahalar kendine özgü bir biyolojik çeşitliliğe sahip olması nedeniyle doğa koruma bakımından büyük önem teşkil etmektedir. Kahramanmaraş il sınırları içindeki karstik sahalar, gerek Kaya Sümbülü popülasyonlarına ve gerekse de Geranium kalenderianum ve Pimpinella isaurica subsp. sumbuliana gibi oldukça nadir ve endemik bitkilere ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan Geranium kalenderianum son yıllarda keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılan ve yalnızca Kahramanmaraş-Afşin ilçesi Güvek Yaylası'nda yetişen çok dar yayılışlı bir bitkidir. Benzer şekilde, Pimpinella isaurica subsp. sumbuliana de bilim dünyasına yeni tanıtılan, dar yayılışlı çok nadir bir bitkidir. 24

26 2. Orman Amenajman Planlarına Nadir ve Endemik Bitkilerin Entegrasyon Çalışmaları Günümüzde, orman amenajman planları yapılırken biyolojik çeşitlilik ve bölgedeki nadir ve endemik hedef türlere ait bilgiler de bu planlara işlenmektedir. GEF II Projesi kapsamında İstanbul İğneada ve Bulanıkdere (Orman Bölge Müdürlüğü), Camili (Artvin Orman Bölge Müdürlüğü), Yukarı Gökdere Ormanları (Isparta Orman Bölge Müdürlüğü) Amenajman Planları ekolojik verilere dayanarak hazırlanmıştır. Bu uygulamanın yangınlaşabilmesi için biyolojik çeşitlilik konusunda daha fazla araştırmaya ve veri toplamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün Başkonuş Orman İşletme Şefliği Fonksiyonel Amenajman Planına, nadir bitkilerin entegrasyonu çalışması kapsamında, Başkonuş Dağı'nda 26 hedef bitki türü ve korumada öncelikli alanlar belirlenmiştir. Kaya Sümbülü de belirlenen hedef türlerden biridir ve doğal dağılımı mutlak koruma zonları içerisinde tanımlanmıştır. Benzer şekilde, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı diğer Orman İşletme Şefliklerinde de ekosistem tabanlı fonksiyonel amenajman planları yapılırken Kaya Sümbülü'nün il genelinde yayılış alanlarının bu planlara entegre edilmesi ve bitkinin ormancılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanmalıdır. 3. Kahramanmaraş İli Kaya Sümbülü Doğal Yayılış Haritası Arazi çalışmaları sonucu, Kahramanmaraş ili genelinde Kaya Sümbülü doğal yayılışları noktasal olarak belirlenmiştir. Bitkinin, mekansal olarak doğal yayılış haritasının çıkartılabilmesi için, çiçekli olduğu Mart ve (Yükseltiye bağlı olarak) Mayıs ayları arasında yıllara yayılan arazi çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Çıkarılan bu harita, bölgede her türlü planlama ve (Örneğin; taş ve mermer ocakları, HES'ler ve yol yapımı vb.) imar çalışmalarında göz önüne alınarak gerekli önlemlerin alınmasında öncü rol oynamalıdır. 4. Kaya Sümbülü Popülasyonlarını İzleme Çalışmaları Kaya Sümbülü'nün (Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus) IUCN Tehlike Kategorisi 2000 yılında yayımlanan "Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı"nda NT olarak sınıflandırılmıştır. Diğer bir deyişle, Kaya Sümbülü, hala tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday bitkilerden biri olarak tanımlanmıştır. Kahramanmaraş'ta bitkiyi tehdit eden tehlikeler göz önüne alındığında bitkinin mevcut popülasyonlarının takip edilmesi gerekmektedir. 25

27 5. Kaya Sümbülü Üretim Projesi "Kahramanmaraş ve Ardahan Nadir Bitkilerinin Korunması Projesi (KANBK)" kapsamında, Kahramanmaraş yöresinde Kaya Sümbülü (Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus) hedef tür olarak seçilmiştir. Bu proje çalışmaları sırasında, Kahramanmaraş yöresinde Kaya Sümbülü'nün üretimi konusunda bilgi ve deneyim elde edilmiş ve bölge halkının sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik alternatif gelir imkanları araştırılmıştır. Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, yerel idareciler ve yöre halkı ortaklığında Kaya Sümbülü yetiştiriciliği konusunda başlatılan çalışmalar yeni projeler ile geliştirilmesi mümkün görünmektedir. Bu amaçla, yürütülecek yeni projelerde, Göksun ilçesinde bulunan Kaya Sümbülü'nün doğal olarak yetiştiği köyler, pilot bölge olarak belirlenebilecektir. Böyle bir projede, yöre halkı Kaya Sümbülleri'ni doğadan toplamak yerine, Kaya Sümbülü'nü kendi arazilerinde üretime alarak pazarlamaları konusunda teşvik edilebilecektir. Bu kapsamda üreticilere, Kaya Sümbülleri'nin üretimi ve Kahramanmaraş ili ile diğer illerde pazarlanmaları konusunda eğitim verilmelidir. Üretim amacıyla anaç çiçek soğanlarının doğadan toplanabilmesi için Teknik Komite kararı ve Bakanlık (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) izninin alınması gerekmektedir. Ancak, Kaya Sümbülü'nün gerekli izinler alındıktan sonra toplanması ve izinsiz toplamanın engellenmesi için yerel yetkililerin denetim, gözlem ve kontroller yapması da büyük önem teşkil etmektedir. Kaya Sümbülü'nün Korunarak Üretilmesine Örnek Proje; Dumlugöze Köyü Kardelen Üretimi Projesi yılları arasında Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) ve Flora & Fauna International (FFI) işbirliğinde "Türkiye nin Soğanlı Bitkileri Yerli Üretim Projesi" çalışmaları sürdürülmüştür. Pilot bölge olarak, Karaman ili, Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze Köyü ve çevresinin seçildiği projenin amacı, Türkiye'den toplanarak ihraç edilen doğal çiçek soğanlarının korunarak kullanılması ve yöre halkına sürekli bir ek gelir olanağının sağlanmaktır. Dumlugöze Köyü'nde Kardelen (Galanthus elwesii) üretimi 1993 yılında 7 gönüllü üretici ile başlamış ve 1996'da ilk hasat gerçekleştirilerek İngiltere'ye ihraç edilmiştir. 1996'dan beri Dumlugöze Köyü'nde Kardelen üretimi ve üreticileri hızla artmış ve proje sayesinde, Orta Toroslar'da çok fakir bir dağ köyünün Kardelen üretimi sayesinde kendilerine ek gelir sağlayarak ekonomik ve sosyal şartlarını iyileştirebileceği kanıtlanmıştır. (Atay, 2011). 26

28 Dumlugöze Köyü'ndeki Kardelen Üretim Projesi, Kahramanmaraş yöresinde gönüllü üreticilerle Kaya Sümbülü yetiştirilebileceğine güzel bir örnek olabilir. Bu ve buna benzer projelerden elde edilen yol gösterici deneyimler, Kaya sümbülü üretim projesine aktarılabilir. VIII.2. Eğitim ve Farkındalık Oluşturma Çalışmaları 6. Kahramanmaraş'ın Soğanlı Bitkileri (Geofitleri) Kitabı Kaya Sümbülü'nün çiçekleri ve soğanlarının yöre halkı ve ziyaretçiler tarafından toplandığı ve bu kişilerin Doğal Çiçek Soğanları Yönetmeliği gereğince bitkinin doğadan sökümünün izne tabi olduğunu bilmedikleri gözlenmiştir. Bu bağlamda, bölgede çok yönlü eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması yararlı olacaktır. "Kahramanmaraş ve Ardahan Nadir Bitkilerinin Korunması Projesi (KANBK)" sırasında Kaya Sümbülü dahil, proje hedef türleriyle ilgili bir eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Kaya Sümbülü için bu çalışmalar geliştirilmeli ve il genelinde yaygınlaştırılmalıdır. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi işbirliğinde hazırlanacak eğitim malzemelerinden biri de, Kahramanmaraş'ın Soğanlı Bitkileri (Geofitleri) Kitabı olmalıdır. Kahramanmaraş'ın oldukça zengin soğanlı bitkilerinin renkli ve resimli bir kitapta bir araya getirilerek yetkililer ve kamuoyunun ilgi ve bilgisine sunulması, bu bitkilerin daha geniş kitlelere tanıtılmasını sağlayacaktır. 7. Sümbül Festivali ve Sümbül Turları İnsanların kent yaşamı içinde uzak kaldıkları ve hatta hiç bilmedikleri Kaya Sümbülü gibi nadir bitkileri tanıyabilmeleri için festivaller ve gezi turları gibi etkinlikler oldukça yararlı olacaktır. Bu amaçla, Kahramanmaraş ili ve yakın çevre illeri için günübirlik, daha uzak mesafedeki iller için 1-2 gün konaklamalı "Sümbül Turları" düzenlenebilir. Aynı zamanda, Göksun ilçesinde Kaya Sümbülü'nün çiçeklenme döneminde (15-30 Nisan tarihleri arasında) bir "Sümbül festivali" organize edilebilir. 8. Kaya Sümbülü Rekreasyonel Alanları Kaya Sümbülü'nün doğal yayılış gösterdiği alanlar insanoğlu tarafından yoğun olarak kullanılmakta ve Kaya Sümbülü'ne gereken önem verilmemektedir. Bu nedenle, Kaya Sümbülü'nün doğal yayılış gösterdiği koruma alanları ve rekreasyonel alanlara, ziyaret edenleri bilgilendirici levhalar hazırlanmalıdır. Bu levhalarda bitkinin özellikleri ve öneminin yanı sıra, doğa koruma bakımından önemi ve yasal durumu hakkında da bilgi verilmelidir. Gerekirse, yöre halkının ve diğer ziyaretçilerin piknik yapmak ve gezmek için kullandıkları Kaya Sümbülü'nün doğal yaşam alanları yeniden düzenlenmeli ve kontrol altına alınmalıdır. 27

29 9. Kaya Sümbülü'nün Yabancılar Tarafından Doğadan Toplanması Son yıllarda, Türkiye'nin değişik yörelerinden yasa dışı olarak soğanlı bitkilerin toplanarak yurt dışına çıkarılması ile ilgili haberler basına yansımaktadır. Soğanlı bitkiler, gösterişli çiçekleri ve erken çiçeklenme zamanları gibi özellikleri nedeniyle bahçecilik endüstrisinde çok önemli bir yere sahiptir. Kahramanmaraş ili zengin soğanlı bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Böyle yasa dışı durumlarda, Kahramanmaraş'taki Orman ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına bağlı birimlere veya Jandarma'ya haber verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu konularda yöneticileri ve yöre halkını bilgilendirmek, oldukça önem teşkil etmektedir. Benzer şekilde, bilimsel araştırma amacıyla Kahramanmaraş'a gelen yabancı bilim insanlarının da, araştırma yapacakları konu hakkında araştırma izni almaları ve aynı zamanda Türkiye'den konuyla ilgili bilim insanları ve üniversitelerle de işbirliği yapmaları da gerekmektedir. 28

30 IX. FAALİYET TAKVİMİ PROJE AKTİVİTESİ Kaya Sümbülü doğal yayılış alanlarının mekansal analizleri için arazi çalışması Kaya Sümbülü Eğitim Programı; "Kahramanmaraş Geofitleri" Kitabı, toplantılar ve diğer eğitim malzemelerinin hazırlanması Kaya Sümbülü Festivali ve Kaya Sümbülü Turları AMAÇ Kahramanmaraş yöresinde doğal yayılış gösteren Kaya Sümbülü'nün mekansal dağılım haritasını oluşturma Kaya Sümbülü'nün önemi ve karşı karşıya bulunduğu tehditler hk. yerel yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri, ve kamuoyunu bilgilendirme ve farkındalık oluşturma Kahramanmaraş, Göksun ve Kaya Sümbülü'nün tanıtımı; Yerel turizme ve ekonomiye katkı sağlanması, Kaya Sümbülü'nün doğa koruma ve sürdürülebilir kullanımının önemi ve gereği hakkında farkındalık oluşturma İŞBİRLİĞİ YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN KURUMLAR Sütçü İmam Üniv. Orman Fakültesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müd., Orman Bölge Müd. Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müd. Sütçü İmam Ün. Orman Fakültesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müd., Yerel ve Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kahramanmaraş Valiliği, Göksun Kaymakamlığı, Göksun Belediyesi, Sütçü İmam Ün. Orman Fakültesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müd., Orman Bölge Müd. İl Tarım Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müd. Yerel ve Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları ZAMAN Nisan-30 Nisan tarihleri arasında 29

31 X. KAYNAKÇA Anonim, Kahramanmaraş İli Arazi Varlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını, Rapor No: 46, Ankara. Atay, S., (2011). Örnek Bir Çiçek Soğanı Üretim Projesi, 37-41, N. Özhatay, (2011), Üretici El Kitabı, İstanbul. Baytop, A., Bitkilerin Bilimsel Adlarındaki Niteleyiciler ve Anlamları, İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayını, Fakülte Yayın No: 69, 294 s., İstanbul. Baytop, T., İstanbul Lalesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Yayın No: 1415, 66 s., Ankara Baytop, T., Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Yayın No: 578, 508 s., Ankara. Wendelbo, P. (1984). Hyacinthus L.- In. Davis, P.H.(ed.), Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol. 8, p , University Press, Edinburgh. Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve ihracatına İlişkin Yönetmelik (2012). T. C. Resmi Gazete, 28358, 19 Temmuz Doğal Çiçek Soğanlarının 2013 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (2012). T. C. Resmi Gazete, 28489, 06 Aralık Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayını, 246 s., Ankara. Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S., Türkiye nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye, 476 s., İstanbul. Özhatay, N., Türkiye nin BTC Boru Hattı Boyunca Önemli Bitki Alanları, (Important Plant Areas along the BTC Pipeline in Turkey) BTC Şirketi, 303 s.,istanbul. Özhatay, N., Üretici El Kitabı, İstanbul. Özhatay, N., Koçyiğit, M., Demirci, S Başkonuş Dağı (Kahramanmaraş) Korumada Öncelikli Alanları; Nadir ve Endemik Türleri (Başkonuş Orman İşletme 30

32 Şefliği Fonksiyonel Amenajman Planına Nadir Bitkilerin Entegrasyonu Çalışması) Raporu, 104 s. WWF-Türkiye, Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Yaşam Ortamları Üzerindeki Tehditlere Yönelik Eylem Kılavuzu, 31 s. Zeybek, H.İ., Türkiye de Karstik Alanların Korunma Gerekliliği ve Alınabilecek Bazı Önlemler, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 9, sayı 11, s

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 2012 Ramada Plaza Ankara / Söğütözü 1 İÇİNDEKİLER 2 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU GENEL OTURUM Biyolojik Çe itlilik ve Rio+20

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU

TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU Sektörel Araştırmalar Serisi-5 HAZIRLAYAN Abdulvahap YOĞUNLU Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı ARALIK 2011 I TEŞEKKÜR Tunceli Ekonomik Değeri Olan Bitkiler Raporunun

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK-DOĞA KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK-DOĞA KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK-DOĞA KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Filiz Demirayak * tarafından TÜBITAK VIZYON 2023 Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli için hazırlanmıştır. Aralık 2002 * Doğal Hayatı

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ NİN DENİZ KORUMA ALANI YÖNETİM PLANI

KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ NİN DENİZ KORUMA ALANI YÖNETİM PLANI KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ NİN DENİZ KORUMA ALANI YÖNETİM PLANI KAŞ-KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DENİZEL YÖNETİM PLANI 2014-2017 1 ÖNSÖZ Türkiye nin sahip olduğu yaklaşık 8 bin 500 km lik

Detaylı

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER The History of Nature Conservation and Developments of Nature Conservation in Turkey Muzaffer YÜCEL Deniz BABUŞ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI. Ankara - 2015

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI. Ankara - 2015 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Ankara - 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

The Importance of Mountainous Areas for Rural Tourism in Turkey

The Importance of Mountainous Areas for Rural Tourism in Turkey KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 14 (22): 45-52, 2012 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Dağlık Alanların Kırsal Turizm Açısından Önemi Celalettin DURAN Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

Muğla İli Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridi Dahilinde Akdeniz Foku (Monachus monachus) Tür Koruma Eylem Planı

Muğla İli Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridi Dahilinde Akdeniz Foku (Monachus monachus) Tür Koruma Eylem Planı MUĞLA İLİ MİLAS-BODRUM İLÇELERİ KIYI ŞERİDİ DAHİLİNDE AKDENİZ FOKU (Monachus monachus) TÜR KORUMA EYLEM PLANI Hazırlayanlar/ Proje Ekibi Prof. Dr. Cüneyt AKI Proje Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed TÜRKOĞLU

Detaylı

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER 2 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ

Detaylı

4.0 EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK

4.0 EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK 4-1 4.0 EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK 4.1 Giriş Bu bölüm, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı ve çevresinde yer alan mevcut ekolojik özellikleri açıklamakta ve projenin bölgedeki ekolojik

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya Korunan Alanlar ve Ekoturizm Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya diğer etkili yollarla yönetimi

Detaylı

ANKARA İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK

ANKARA İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK ANKARA İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK i KISALTMALAR UNEP CBS STK IUCN TİGEM AŞTİ ÖDA ÖKA ÖBA İUCN WWF WTO TİES UNEP UDGP THK YHGS MP ODTÜ TİES TBMM TCDD MSB TRT :Birleşmiş Milletler

Detaylı

Yirminci yüzyılın ortalarında dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, nüfusun hızla artmasına karşın, özellikle savaş sonrasında insanlara

Yirminci yüzyılın ortalarında dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, nüfusun hızla artmasına karşın, özellikle savaş sonrasında insanlara 1.GİRİŞ Organik (Ekolojik) tarım, "ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, esas olarak sentetik kimyasal

Detaylı

Adıyaman da Av Turizmi

Adıyaman da Av Turizmi II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 3-18, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-81-7 Adıyaman da Av Turizmi İsmail UKAV T. C. Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

2. PROJE ALANI 15 2.1. PROJE KAPSAMINDAKİ YERLEŞMELER 15 2.2. PLANLAMA BÖLGELERİ 17 2.3. MEVCUT ARAZİ KULLANIMI 17

2. PROJE ALANI 15 2.1. PROJE KAPSAMINDAKİ YERLEŞMELER 15 2.2. PLANLAMA BÖLGELERİ 17 2.3. MEVCUT ARAZİ KULLANIMI 17 i İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ, KAPSAM, İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI 1 1.1. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI 1 1.2. PROJENİN AŞAMALARI 2 1.3. PROJENİN HEDEFLERİ 3 1.4. KIYI ALANLARI YÖNETİMİ VE PLANLAMA İLKELERİ 4 1.4.1.

Detaylı

Faz 1: Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı (KM 0 ila KM 58) İzmit Körfez Köprüsü nü de içermektedir.

Faz 1: Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı (KM 0 ila KM 58) İzmit Körfez Köprüsü nü de içermektedir. 9 KARASAL EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK 9.1 GİRİŞ Bu bölüm, Proje nin Faz 1 ve Faz 2 aşamalarında karasal ekoloji ve biyoçeşitlilik üzerindeki Proje faaliyetlerinin olası etkilerinin değerlendirilmesini sunmaktadır

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 013 03 ÇALIŞMANIN MAKSADI Bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan İzmir de, bugünün ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı