Azot (Nitrojen, N) Azot doğada çeşitli değerliklerde bulunur:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Azot (Nitrojen, N) Azot doğada çeşitli değerliklerde bulunur:"

Transkript

1

2 Azot (Nitrojen, N) Azot doğada çeşitli değerliklerde bulunur: -3 (NH 3, Amonyak), (NH 3 + H 2 O NH 4 OH) 0 (N 2, Moleküler azot), +1 (N 2 O Azot protoksit, nitröz oksit, güldürücü gaz, narkoz), +2 (NO, Nitrik oksit), +3 (NO 2-, Nitrit), +4 (NO 2 Azot dioksit), +5 (NO 3-, Nitrat)

3 Amino asitler, Proteinler, Nükleotitler DNA Klorofil gibi biyolojik molküllerin temel bileşenidir. Bu nedenle tüm canlılar karbon, oksijen ve enerji kaynağına ilave olarak azot kaynağına da ihtiyaç duyarlar. Yaşam azot elementine bağlıdır!

4 oğadaki azot döngüsü Bir dekar (1000 m 2 ) toprak üzerindeki atmosferde 9 bin ton azot gazı bulunmaktadır. Hayvanlar, mikroorganizmalar ve bitkiler azot gazından doğrudan faydalanamazlar. Bunun için atmosfer azotunun bazı değişikliklere uğraması gerekir. Bu değişimler, azot gazının atmosferdeki elektriksel boşalım olayları ile azot oksitlere dönüşmesi, Rhizobium cinsi bakteriler gibi baklagil bitkileriyle ortak yaşama sonucu yine toprakta ve bazı tropik bitkilerin yapraklarında serbest yaşayan bakteriler ile mavi-yeşil algler, aktinomisetler tarafından NH 3 'a indirgenmesi şeklinde olmaktadır.

5 ATMOSFERİK OKSİDASYON Azot oksitlerinin en önemli doğal oluşum yolu yüksek sıcaklıkta meydana gelen oksidasyonlardır. Moleküler azot şimşek ya da yanardağ patlamasıyla oksidasyona uğrar. Atmosferdeki azot şimşek,yıldırım gibi olaylar sonucunda yer yüzüne yağmurla nitrik asit şeklinde döner. Nitrik asit de topraktaki nitratlara ve amonyağa dönüştürülür.

6

7 Tüm organizmalar amonyağı (NH 3 ) organik azot bileşiklerine (C-N bağları içeren bileşikler) dönüştürebilir.

8 N 2 Redüksiyon (indirgenme) NH 3 dönüşümü ancak sadece belli mikroorganizmalar [nonsimbiyotik (serbest) ve simbiyotik (ortak) yaşayan bazı mikroorganizmalar] tarafından gerçekleştirilebilir. Bu olaya, BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU denir.

9 N 2 NH 3 Nitrifikasyon Amonifikasyon NO 3 Azotlu biyomoleküller

10 AZOT DÖNGÜSÜ; Azot fiksasyonu Nitrifikasyon Asimilasyon Amonifikasyon Denitrifikasyon Deaminasyon reaksiyonlarını içerir.

11 Azot döngüsünün temel kazanımları

12 N 2 NH 3 Nitrifikasyon Amonifikasyon NO 3 Azotlu biyomoleküller

13 BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Atmosferdeki N 2 gazının simbiyotik (ortak) ve nonsimbiyotik (serbest) yaşayan toprak mikroorganizmaları tarafından NH 3 a dönüştürülmesi GENEL REAKSİYON: N 2 + 8e ATP + 16H 2 O Gerçek sayı tam olarak bilinmiyor! 2NH 3 + H ADP + 16Pi + 8H +

14 SİMBİYOTİK AZOT FİKSASYONU Biyolojik azot fiksasyonu, dünya yüzeyinde fikse edilen azotun % 70'ini kapsamaktadır. Bunun 50'sini ise simbiyotik azot fiksasyonu oluşturmaktadır. Simbiyotik olarak azot fikse eden bakteriler üç grupta toplanmıştır. 1. Baklagil bitkilerinin köklerinde yaşayan bakteriler 2. Baklagil olmayan bitkilerin köklerinde ve üzerinde yaşayan bakteriler, 3. Bazı bitkilerin yapraklarında yaşayan bakteriler

15 Bu olayda bakteri konakçı bitkiye indirgenmiş azotu, konakçı bitki de bakteriye çözünebilir karbonatları temin etmekte ve azot fiksasyonu konakçı bitkinin köklerinde oluşan nodüllerde gerçekleşmektedir. Soya fasulyesinin köklerini Bradyrhizobium japonicum bakterileri ile inoküle eden bir araştırıcı, bu yolla fikse edilen azotun dekar başına 4-12 kg arasında olduğunu bulmuştur.

16 NONSİMBİYOTİK (SERBEST) AZOT FİKSASYONU Toprak ve su ekosistemlerinde serbest olarak yaşayan nitrogenaz enzimine sahip mikroorganizmalarca atmosferin moleküler azotunun fiksasyonuna nonsimbiyotik azot fiksasyonu denir. Bu şekilde azot fikse eden organizmalar : 1. Zorunlu anaeroblar Ör. Clostridium pasteurianum 2. Fakültatif Anaeroblar Ör. Klebsiella (E. coli'nin yakın akrabası). 3. Mavi-yeşil algler (Siyanobakteriler) Ör. Anabaena 4. Fotosentetik bakteriler Ör. Rhodobacter 5. Bazı methan bakterileri Ör. Methanobaculus

17 ENZİM SİSTEMİ 2 farklı proteinden oluşur: NİTROGENAZ (KOMPONENT I) (Mo-Fe PROTEİNİ) Azotun indirgenmesini sağlar. NİTROGENAZ REDÜKTAZ (KOMPONENT II) (Fe PROTEİNİ) (Azotobacter de Vanadyum) Ferridoksin veya Flavoproteinden (elektron taşıyıcı küçük proteinler) nitrogenaza elektron transfer eder. Her iki enzim de demir-kükürt (4Fe-4S) demetleri içerir.

18

19

20 Figure Nitrogen Fixation. Electrons flow from ferredoxin to the reductase (iron protein, or Fe protein) to nitrogenase (molybdenum-iron protein, or MoFe protein) to reduce nitrogen to ammonia. ATP hydrolysis within the reductase drives conformational changes necessary for the efficient transfer of electrons.

21

22 Nitrogenaz kompleksi O 2 ile inaktive olur. Sadece en azından lokal ANAEROBİK KOŞULLARDA çalışır. Anaeroblar için SORUN YOK! Fakültatif anaeroblar (Klebsiella) sadece ANAEROBİK KOŞULLARDA azot fikse eder. Diğer organizmalar KORUYUCU MEKANİZMALARA sahiptirler:

23 Baklagillerin kök nodülerinde anaerobik ortam O 2 bağlayan leghemoglobin tarafından sağlanır. Azot fiksasyonu yapabilen siyanobakteri türleri heterosit adı verilen az sayıda özelleşmiş hücre ile azot fiksasyonu yaparlar. Heterosit, hücre duvarı oldukça kalın olan bir hücredir. Oksijeni geçirmez. Zorunlu aerob Azotobacter'de hücre içi O 2 konsantrasyonu solunum zincirinin kesintiye uğratılmasıyla düşük tutulur.

24 N 2 NH 3 Nitrifikasyon Amonifikasyon NO 3 Azotlu biyomoleküller

25 NİTRİFİKASYON Azot fiksasyonunun ikinci adımıdır. Azot fiksasyonu sonucu oluşan amonyağın nitritlere ve nitratlara dönüşmesi olayıdır. Nitrit bakterileri tarafından gerçekleştirilir.

26 NH O 2 2 NO 2 +2 H 2 O + 4H + + enerji (Nitrosomonas) 2 NO 2 + O 2 2 NO 3 + enerji (Nitrobacter)

27 NİTRAT REDÜKSİYONU Toprakta nitrifikasyon sonucu oluşan ve kimyasal gübrelerle ilave olunan NO 3- için bir dizi olası durum ortaya çıkar:

28 N 2 NH 3 Nitrifikasyon Amonifikasyon Azotlu biyomoleküller NO 3 Aspergillus,Hansenula, Enterobacter, Rhizobium gibi mantar, maya ve bakteriler tarafından nitrat, amonifikasyon ile amonyağa redükte edilir ve asimilasyon ile amino asitlerin sentezinde kullanılır.

29 N 2 NH 3 Nitrifikasyon Amonifikasyon NO 3 Fotosentetik organizmaların çoğunda ve Denitrifikasyonda ise pek çok bakteri nitratı, nitrit, nitrik oksit, nitroz oksit Azotlu biyomoleküller ve azot gazı (NO 3 NO 2 NO N 2 O N 2 )'na redükte edebilmektedir.

30 N 2 NH 3 Nitrifikasyon Amonifikasyon NO 3 Azotlu biyomoleküller

31 MİNERALİZASYON ORGANİK FORM MİNERALİZASYON İNORGANİK FORM ORGANİK AZOT MİNERALİZASYON İNORGANİK AZOT

32 Amin grubunun uzaklaştırılması: 1. Doğrudan uzaklaştırma R-CH 2 CH-NH 2 -COOH > R-CH=CH-COOH + NH 3 2. Deaminasyon (oxidative - aerobic, reductive - anaerobic) Oxidative: R-CH 2 CH-NH 2 COOH + 1/2 O > R-CH 2 -CO-COOH + NH 3 Reductive: R-CH 2 CH-NH 2 COOH + 2H > R-CH 2 CH-COOH + NH 3 3. Dekarboksilasyon Reductive: R-CH 2 CH-NH 2 COOH + H > RCH 3 + CO 2 + NH 3 Oxidative: R-CH 2 CH-NH 2 COOH + O > R-COOH + CO 2 + NH 3 4. Üre hidrolizi - Amonifikasyon CO(NH 2 ) 2 + HOH + ÜREAZ ----> H 2 NCOOHNH 4 (Ammonium Carbamate)-----> 2NH 3 + CO 2 2NH 3 + HOH > 2NH 4 OH

33 ORGANİK FORM ORGANİK AZOT İMMOBİLİZASYON NH + 4 oluştuktan sonra değişik yollara gidebilir: İMMOBİLİZASYON İMMOBİLİZASYON İNORGANİK FORM İNORGANİK AZOT Mikroorganizmalar ve bitkiler tarafından asimile edilebilir (immobilize edilebilir). Toprakta (değişim kompleksleri içinde) tutulabilir. Toprağın alt tabakalarında fikse edilebilir. Topraktaki organik materyallerle (SOM, soil organic matter) reaksiyona girerek kinon-nh 2 kompleksleri oluşturur. Çürümüş yapraklar ve gübredeki NH3 şeklinde uçabilir. Ototrofik nitrifikasyon bakterileri tarafından nitrifiye edilebilir.

34 Zeytin bahçelerinde en çok kullanılan bitki besin maddesi azottur. Azot tek başına veya diğer besin maddeleri ile kompoze edilerek kullanılmaktadır. Zeytin ağacı azot gübrelerine en kolay yanıt veren bitkidir. Doğada organik maddelerin parçalanmasıyla zeytin köklerinin kolayca alabileceği nitrat formunda azot gübresi oluşmaktadır.

35 Azot nitrat formunda suda kolayca çözündüğünden su ile birlikte köklere kadar kolayca taşınmaktadır. Ancak su miktarının fazlasıyla, su ile birlikte kök bölgesinin dışına taşınarak, kolayca yıkanabilmektedir. Zeytin ağacı ihtiyacı olan azotun hepsini mart ve temmuz ayları arasında kullanır.

36 Ağustos ve daha sonraki aylarda azot mahsul kalitesini bozar ve takip eden yılda çiçek gözlerinin oluşumunu engeller.

37 Ocak ayındaki soğuklardan sonra oluşmaya başlayan çiçek tomurcukları, yapraklardaki azot miktarı yeterli ise daha sağlıklı oluşur. Durgun dönemde semptomolojik olarak herhangi bir belirti görülmeyebilir ancak azot noksanlığında ağaç ilkbahar aylarında yeterli tane tutamaz.

38 Baharda zeytinin uyanması ile birlikte, ağaçtaki yeni sürgünlerde, genel bir renk açıklığı görülür. Bu dönemde azotu normal alabilen ağaçların sürgünleri daha uzun yaprakları daha iri, sürgünleri daha güçlü oluşur. Azot noksanlığında meyve tutumuyla birlikte sürgün gelişimi durur ve ertesi yıl ürün verecek sürgünlerin miktarında azalmalar dikkati çeker. Azot takviyesi zamanında yapılmazsa tanelerin irileşmesi de durur. Ağacın renk açıklığı daha kolay fark edilir.

39 Bitkideki Görevi - Tüm yaşam sistemi için gerekli bir besin maddesidir. - Tüm hücreler azota ihtiyaç duyar - Yaprak ve gövde oluşumunu teşvik eder - Proteinin ana maddesidir - Güneş enerjisini bitki enerjisine dönüştüren klorofilin temel maddesidir - Klorofil içeren koyu yeşil yapraklar oluşmasını sağlar - Besin maddelerinin protein içeriğini arttırır, verim ve kaliteye etki eder - Bitki vegetatif gelişme döneminde fazla miktarda azot kullanır.

40 Genel Noksanlık Belirtileri - Öncelikle yaşlı yapraklarda sonra genç yapraklarda açık yeşil sarı renk. Bazı bitkilerde kırmızı yada turuncu renkler oluşabilir. - Gelişmede anormallikler - Hububat ve meralarda protein düzeyinde azalma - Mısırda tipik belirtisi yapraklarda "V" şeklinde sararma - Olgunlaşmada gecikme - Hastalık ve böcek salgınlarına karşı dayanıklılığın azalması - Küçük meyveler, daha az verim - Daha kısa raf ömrü

41 Alımını Azaltan Koşullar - Nitrat azotunun yıkandığı hafif ve kumlu topraklar - Su baskını olan topraklar - Yetersiz havalanma sonucu yapısal problemleri olan topraklar - Düşük organik maddeye sahip mineralli topraklar - Daha önceki ürünlerce azotu tüketilmiş topraklar - Amonyum formunun yüksek ph' a sahip topraklara uygulanması. - Bitki kök gelişiminin sınırlı olması - Erken dönemde aşırı nem

42 Bitkilerin ana maddesi ve asal yapı taşıdır. Azot amonyum ve nitrat formunda alınır. Azot bitkilerin motorudur. Azot toprakta fazla tutunmadığından azot fazlalığı tehlikesinden çok azot noksanlığı tehlikesi ile karşılaşılır. Azot

43 Azot Eksikliği Orta ve yaşlı yapraklarda başlar. bitki küçük kalır, verim ve kalite düşer, Yapraklar solgun bir renk kazanırlar ve giderek tümüyle sarararak dökülürler, sürgünler büyümez, çiçek oluşumu durur ve oluşmuş çiçekler döllenmez, meyveler irileşmez ve doğal rengini almaz.

44 BESİN NOKSANLIKLARI Zeytin ağaçlarında, topraktan bitki besin elementleri alımında, belirti gösteren veya saklı kalan beslenme sorunları ortaya çıkmaktadır. Azot Noksanlığı: Azot noksanlığında yaprakların bir kışmında veya hepsinde sarılık (kloroz) meydana gelir. Ağaçların alt ve orta kısımlarında yaprak dökümü olur. Sürgünlerde zayıflık, sürgün oluşumunda ve yapısında azalma görülür. Somak ve çiçek oluşumu azalır. Çiçek ve meyve dökümü olur, meyveler küçülür, meyvenin et oranında ve yağ miktarında azalma olur. Noksanlığa; toprakta azot ve organik madde yetersizliği, düşük toprak sıcaklığı, düşük fosfor miktarı ve aşırı kuraklık neden olabilir. Çözümü için, toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre ya topraktan azotlu gübreler; ya da yapraktan üre verilmelidir. Ara bitkisi olarak baklagiller devreye sokulabilir.

45 Azot Fazlalığı Bitkide anormal boya kaçma, bitki dokularında gevşeme, meyvede olgunlaşmayı geciktirir, çiçek oluşumu durur veya geç çiçek açar, meyvelerin yola dayanımı azalır, depolamada çabuk çürüme görülür, meyve kabuğu incelir,kuru madde miktarı azalır ve lezzetsiz meyveler ortaya çıkar. AZOT (

46 Azot Miktarı Azot/ağaç Ürün Miktarı Kg/ağaç 350 g g g Meyve Sayısı Adet/ağaç Sites ve Ark., 1954

47 Zeytin ağaçlarında, topraktan bitki besin elementleri alımında, belirti gösteren veya saklı kalan beslenme sorunları ortaya çıkmaktadır. Azot Noksanlığı: Azot noksanlığında yaprakların bir kışmında veya hepsinde sarılık (kloroz) meydana gelir. Ağaçların alt ve orta kısımlarında yaprak dökümü olur. Sürgünlerde zayıflık, sürgün oluşumunda ve yapısında azalma görülür. Somak ve çiçek oluşumu azalır. Çiçek ve meyve dökümü olur, meyveler küçülür, meyvenin et oranında ve yağ miktarında azalma olur. Noksanlığa; toprakta azot ve organik madde yetersizliği, düşük toprak sıcaklığı, düşük fosfor miktarı ve aşırı kuraklık neden olabilir. Çözümü için, toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre ya topraktan azotlu gübreler; ya da yapraktan üre verilmelidir. Ara bitkisi olarak baklagiller devreye sokulabilir.

48 Azot Noksanlığı Mısır

49 Azot Noksanlığı Mısır

50 Azot Noksanlığı Mısır

51 Azot Noksanlığı Buğday

52 Azot Noksanlığı Domates

53 Azot Noksanlığı Marul

54 Azot Noksanlığı Atatürk Çiçeği

55 Azot Noksanlığı Süs Bitkisi

56 Azot Noksanlığı Gül

57 Azot Noksanlığı mevsimlik çiçek

58 Azot Noksanlığı Chamaedorea seifrizii

59 Azot Noksanlığı rhododendron

60 Azot Noksanlığı Limon

61 Azot Noksanlığı Limon

62 Azot Noksanlığı Avokado

63 Azot Noksanlığı Çim

64 Azot Fazlalığı Domates

65 Amonyum toksitesi ve potasyum uygulaması domates

66 Üre zararı çim

Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı oksijen atomlarını sağlar.

Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı oksijen atomlarını sağlar. MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE BESLENME YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN Otsu bir bitkinin % 80-85 i sudur. Su Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dürdane YILMAZ YEŞİL GÜBRELEMENİN KÜLTÜR BİTKİLERİNDE MİNERAL AZOT GİRDİSİ TASARRUFU VE ÇEVRE AÇISINDAN ÖNEMİ TOPRAK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

Bitki Koruma (Fitopatoloji)

Bitki Koruma (Fitopatoloji) Doç.Dr. Mehmet Ali ŞEVİK (Ecevit ve ark., 2002. Bitki Koruma Ders Kitabı) Bitki Koruma (Fitopatoloji) Fitopatoloji: Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı

Detaylı

SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0

SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0 1 SÜPER EKİN EKİN 13-24-12 ALTIN ÇİÇEK 15-20-10+ME 10-25-20+20(SO3)+ME DAP MAP TSP 25-5-10 20-20-0 20-20-0+ME 15-15-15 15-15-15+ME 12-30-12 ÜRE BEYAZ İNCİ AMONYUM NİTRAT CAN AMONYUM SÜLFAT POTASYUM SÜLFAT

Detaylı

SULAMA SUYUNDA ARANAN ÖZELLİKLER

SULAMA SUYUNDA ARANAN ÖZELLİKLER SULAMA SUYUNDA ARANAN ÖZELLİKLER Sulamada kullanılan sular, gerek yüzey suları gerekse yer altı suları olsun saf değildir. Yer altı suları biriktikleri yere ulaşıncaya kadar geçen safhada veya biriktikleri

Detaylı

PB www.hdfgubre.com www.hdfgubre.com 1

PB www.hdfgubre.com www.hdfgubre.com 1 www.hdfgubre.com 1 www.hdfgubre.com 2 www.hdfgubre.com İçindekiler Taban Gübreleri (Organomineral) 06-14 Mikrobiyal Gübreler 16 Toprak Düzenleyiciler 18-19 Organik Gübreler 20-29 Organomineral Gübreler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ICP-OES KULLANILARAK BİTKİLERDEKİ MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BİRLİKTE TAYİNİNDE ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Özlem

Detaylı

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ

2- IŞIK ENERJİSİ: Yeryüzünün ışık kaynağı güneştir. Beyaz bir ışık prizmada kırıldığında mordan kırmızıya doğru renkler oluşur. GÜNEŞ IŞINIM ENERJİSİ CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Enerji ve Enerji Çeşitleri: Enerji, iş yapabilme kapasitesi yani maddenin yerçekimi ve sürtünme gibi zıt güçlere karşı hareket oluşturma yeteneğidir. Temel enerji kaynağı güneştir.

Detaylı

YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ

YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ HAZIRLAYANLAR Ahmet YÜZBAŞIOĞLU Laboratuar Şefi Mehmet DAĞLIOĞLU Kimya Mühendisi YAPRAK-TOPRAK VE SU ANALİZİ 1. BİTKİ ANALİZLERİ NİÇİN YAPILIR? Eksiklik belirtilerinin teşhisi

Detaylı

Aquafarm SIVI ORGANİK GÜBRE BİTKİSEL MATERYALİN AYRIŞTIRILMASI İLE ELDE EDİLEN FÜLVİK ASİT İÇEREN ORGANİK ÜRÜN

Aquafarm SIVI ORGANİK GÜBRE BİTKİSEL MATERYALİN AYRIŞTIRILMASI İLE ELDE EDİLEN FÜLVİK ASİT İÇEREN ORGANİK ÜRÜN HAKKIMIZDA Sektörde 15 yılı aşkın tecrübeye sahip, İzmir/TÜRKİYE de yerleşik firmamızın misyonu, üretmiş olduğu spesifik bitki besleme ürünleriyle Türk ve Dünya tarımına hizmet vermektir. Gelişimi firmamızın

Detaylı

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME

SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME SERA HIYARINDA DENGELİ GÜBRELEME Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

Bitki Koruma (Fitopatoloji)

Bitki Koruma (Fitopatoloji) Bitki Koruma (Fitopatoloji) Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2014 B itki hastalıkları ve yabancı otlar başta insanın beslenmesinde doğrudan gıda olarak kullanılan ayrıca

Detaylı

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez 8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı

Detaylı

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRELER VE GÜBRELEME MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRE VE GÜBRELEME Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir.

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ebru KAVUK Yüksek Lisans Tezi Giresun Üniversitesi 2013 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI DENİZ MAKROALGLERİNDEN (ULVA SP., CYSTOSEİRA SP.,

Detaylı

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar.

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. FOTOSENTEZ Giriş Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. Ototroflar, O 2ʼ den ve ortamdan elde ettikleri

Detaylı

Elif Evşen ÇİL. Ocak 2006 DENİZLİ

Elif Evşen ÇİL. Ocak 2006 DENİZLİ UV-C IŞIN STRESİNİN SERA ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L. cv. Atlanta) ÜZERİNDE BAZI MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Elif Evşen ÇİL Ocak 2006 DENİZLİ UV-C IŞIN

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ankara. Bor Bitkiler İçin Neden Çok Önemli?

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ankara. Bor Bitkiler İçin Neden Çok Önemli? ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ankara Bor Bitkiler İçin Neden Çok Önemli? www.boren.gov.tr Çay Bitkisinde Borun Etkisi Bor, kültür bitkilerinin büyüme ve gelişmesi için mutlak gerekli olan besin elementlerinden

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KÜKÜRT ÜN TOPRAK VE BİTKİ BESLEME YÖNÜNDEN ÖNEMİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI

ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI Prof. Dr. Nurgül l TÜREMT REMĐŞ Bitki besin maddeleri toprak verimliliğini ini tayin eden faktörler Bitkiler için i in mutlak gerekli besin maddeleri

Detaylı

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN BÜYÜME VE BĠYOKÜTLE ÜZERĠNE ETKĠLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Kamuran

Detaylı

TUZ STRESĐ Đ BÖRÜLCE (Vigna unguiculata L.) YAĞ ASĐTĐ ĐÇERĐĞĐ E ETKĐSĐ Đ ARAŞTIRILMASI. Dursun KISA Yüksek Lisans Tezi

TUZ STRESĐ Đ BÖRÜLCE (Vigna unguiculata L.) YAĞ ASĐTĐ ĐÇERĐĞĐ E ETKĐSĐ Đ ARAŞTIRILMASI. Dursun KISA Yüksek Lisans Tezi TUZ STRESĐ Đ BÖRÜLCE (Vigna unguiculata L.) YAĞ ASĐTĐ ĐÇERĐĞĐ E ETKĐSĐ Đ ARAŞTIRILMASI Dursun KISA Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Lokman ÖZTÜRK 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZĐOSMA

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

6. İLERİ ATIKSU ARITIMI

6. İLERİ ATIKSU ARITIMI 6. İLERİ ATIKSU ARITIMI Klasik arıtma sistemleri çıkışında arıtılmış atıksuda kalan AKM, çözünmüş madde, organik maddeler vb. gibi kirleticilerin de arıtımı ilave arıtma sistemlerini gerektirmekte olup

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü BÖCEK EKOLOJİSİ DERS NOTU Prof.Dr.Mahmut EROĞLU Trabzon 2015 BÖCEK EKOLOJİSİ Giriş Biyolojinin ana bölümlerinden

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı