İklim değişikliğine uyumda somut adımlar Daha bağımsız bir yargıya doğru. Orman muhafaza memurları bilinçlendi Gençlik politikaları için öneriler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İklim değişikliğine uyumda somut adımlar Daha bağımsız bir yargıya doğru. Orman muhafaza memurları bilinçlendi Gençlik politikaları için öneriler"

Transkript

1 Sayı: 60 Aralık 2010 Yolsuzluk kalkınmayı engelliyor İklim değişikliğine uyumda somut adımlar Daha bağımsız bir yargıya doğru Orman muhafaza memurları bilinçlendi Gençlik politikaları için öneriler

2

3 Yolsuzluk kalkınmayı engelliyor 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü için yayımladığı mesajında BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, iş dünyası liderlerine yolsuzluğu kınama ve engellemek amacıyla verdikleri sözleri katı kurallarla destekleme çağrısında bulundu. Ankara, Aralık 2010 Ban, yolsuzlukla mücadelede iş dünyasının Birleşmiş Milletler ile bağlantılarını güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu arada Türkiye de de yolsuzluk karşıtı çabaları yoğunlaştırmak amacıyla 1-2 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Teftiş Kurulu, UNDP Türkiye ve UNDP Bratislava Bölge Merkezi tarafından Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansı düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yolsuzlukla mücadele konusunda toplumun bütün kesimlerine önemli görevler düştüğünü söyledi. Çiçek, Yolsuzlukla mücadelede uluslararası işbirliği şart dedi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Shahid Najam ise konuşmasında yolsuzlukların birçok toplumun kalkınmasına engel olduğunu söyledi. Toplumlarda yolsuzluğun etkin bir şekilde engellenmesiyle adaletsizliğin ortadan kalkacağını belirten Najam, yolsuzlukla mücadelede iyi yönlendirilmiş politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi. UNDP ve yolsuzlukla mücadele alanında çalışan uluslararası toplum temsilcileri ile medya, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Konferansı nın amaçları arasında, Türkiye de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi ne ilişkin farkındalığı artırmak ve böylece stratejinin etkili uygulamasına katkıda bulunmak, yolsuzlukla mücadele alanında kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak ve Türkiye de yolsuzlukla mücadele alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ve koordinasyonunun geliştirilmesine katkıda bulunmak yer aldı. Yolsuzlukla mücadele alanındaki konuların beş ayrı oturumda tartışıdığı konferansın sonunda bu alanda ulusal ve uluslararası eğilimler ve gelişmeler hakkındaki bilgiler güncellenirken, yeni tanıtılan Türkiye de Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi hakkında da toplumsal farkındalığın artırılması sağlandı. Konferans kapsamında bir araya gelen kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğine ilişkin yeni fikir ve öneriler de geliştirildi. Türkiye ile yolsuzlukla mücadele alanındaki ilk ortaklığını Türkiye de Ulusal Yolsuzluk Karşıtı Stratejinin Etkili Uygulanmasının Desteklenmesi adlı proje ile başlatan UNDP, projenin açılış toplantısı niteliğinde düzenlediği bu

4 konferansla yolsuzlukla mücadele alanında kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamayı ve yolsuzlukla mücadele alanındaki çalışmalar konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

5 Ankara, Aralık 2010 İklim değişikliğine uyumda somut adımlar Seyhan Havzası nda İklim Değişikliğine Topluma Dayalı Uyum Hibe Programı kapsamında desteklenen projeler Ankara da düzenlenen toplantıda geniş bir katılımcı kitlesiyle buluştu Kasım tarihleri arasında düzenlenen Nihai Hibe Faydalanıcıları Toplantısı ile Seyhan Havzası nda Hibe Programı nı oluşturma ve uygulamada izlenen süreç, projelerin sonuçları ve edinilen deneyimler katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıya çeşitli bakanlıklardan temsilcilerin yanı sıra Kayseri, Niğde ve Adana dan hibe projelerini yürütenler olmak üzere yaklaşık 75 kişi katıldı. Toplantıda konuşan BM Ortak Programı Bölgesel Proje Koordinatörü Alper Acar, barındırdığı biyolojik çeşitlilik ile açık bir laboratuvar niteliğinde olan Seyhan Havzası nda coğrafi çeşitliliğe bağlı olarak sosyo-ekonomik yapının, iklim değişikliğine uyum kapasitesinin, geçim kaynaklarının ve tarımsal uygulamaların farklılıklar gösterdiğini belirtti. Acar, hibe programının iklim değişikliğine uyumda ölçeklendirme ve mekansal bakış açısı ile oluşturulduğunu ve bu çalışmanın havza ölçeğinde iklim değişikliğine uyum konusuna nasıl yaklaşılacağını gösteren bir model olduğunu belirtti. Acar ayrıca, hibe programı oluşturulurken, Seyhan Havzası nda yapılmış mevcut çalışmalardan yararlanıldığını, bu çalışmaları güçlendirmek ve tamamlamak amacıyla havzada Paydaş Analizi, Geçim Kaynakları Analizi, Ekosistem Çalışması yapıldığını, bu çalışmaların yerel ihtiyaçları karşılayacak güçlü bir hibe programı oluşturmasına katkı sağladığını ekledi. Havza genelinde farklı kurumlardan farklı uzmanlıkları bir araya getirmek amacıyla iklim değişikliğine uyum için sistem yaklaşımının uygulandığı ve bu yaklaşım çerçevesinde Tarım ve Gıda Güvenliği, Su Kaynakları ve Kalitesi, Halk Sağlığı, Afet Risk Yönetimi, Doğal Kaynakların Yönetimi, Altyapı, Havza ve Kıyı Alanları Yönetimi olmak üzere hibe programı kapsamında finanse edilebilecek konuların ortaya koyulduğu aktarıldı. Hibe programı kapsamında her biri uyum kapasitesini geliştirmeyi ve değişen iklim koşullarının tehdit ettiği Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşılmasına katkı sağlamayı amaçlayan; su ve doğal kaynak yönetimi, tarımsal verimliliğin artırılması, gıda güvenliği, afet risklerinin belirlenmesi, ormancılık, alternatif sulama tekniklerinin kullanılması, balıkçılık, hayvancılık, ekosistem hizmetlerinin korunması, deniz seviyesinin yükselmesi, halk sağlığı ve farkındalık yaratma gibi farklı başlıklar altında 18 öncül proje desteklendi. 12 si Adana, 4 ü Kayseri ve 2 si Niğde de olmak üzere toplam 18 projeye yaklaşık 2 milyon ABD Doları hibe dağıtıldı. Bu yolla, bilimsel ve teknik çalışmalar halka ulaştırılırken, aynı zamanda iklim değişikliği risklerinin yakın gelecekte daha ciddi oranlarda hissedileceği bölgede yaşayanlara şimdiden önlem alabilmeleri için bir fırsat yaratılmış oldu. Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı kapsamında uygulanan hibe

6 programı, havza ölçeğinde iklim değişikliğine uyum kapasitesini geliştirirken, aynı zamanda bölgesel uyum önceliklerinin belirlenmesine de katkı sağladı. Hibe programı aracılığıyla elde edilen deneyimlerin, Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi nin geliştirilmesine de katkı sağlaması amaçlanıyor. Seyhan Havzası nda İklim Değişikliğine Topluma Dayalı Hibe Programı ile havza nüfusunun yaklaşık yüzde 2,5 ine denk gelen 55 bin kişiye ulaşıldı. Çok farklı hedef grupları, iklim değişikliğinin etkileri, geçim kaynaklarının bundan göreceği zararlar ve alınabilecek uyum önlemleri konusunda bilgilendirildi, önümüzdeki on yıllarda karşı karşıya kalmaları muhtemel riskler konusunda bilgilenmeleri sağlandı ve farkındalıkları artırıldı. İklim değişikliğinin hayvancılığa etkisi ilk kez ekonometrik modellemeyle ortaya koyuldu. İki bin dekarı aşkın bir alanda demonstrasyon amaçlı modern sulama sistemleri kuruldu. Ayrıca, desteklenen projeler kapsamında havzada su gücü pompası, iklim istasyonu, ultrasonik debimetre, iki adet akış gözlem istasyonu, aflatoksin laboratuvarı kuruldu. İklim değişikliğine uyum ilk kez bir sulak alan yönetim planına dâhil edildi. İklim değişikliğinin orman alanlarına etkisi irdelendi ve uyum konusunda orman yönetim planlarına dâhil edilebilecek sonuçlar elde edildi. Yapılan projeksiyonlarla gelecekte havzada su kaynaklarının, ormanların, ekosistem hizmetlerinin ve hayvancılığın nasıl etkileneceği ortaya konuldu. Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı ile kırsal ve kıyı alanları gelişimini tehdit edebilecek iklim değişikliği risklerini yönetmek için kapasite geliştirilmesi amaçlanıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı, ortak programın teknik unsurlarından sorumlu lider yürütücü kurum olarak yer alıyor. Ortak Program, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından yürütülüyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi diğer ilgili bakanlıklar, programın uygulaması için teknik destek sağlıyor. Ortak Program, İspanya Hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler e aktarılan Binyıl Kalkınma Hedefleri ne Ulaşma Fonu (MDG-F) tarafından destekleniyor.

7 Daha bağımsız bir yargıya doğru 1-3 Kasım 2010 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi nde Arjantin den Endonezya ya, Polonya dan Mısır a, dünyanın dört bir yanındaki 19 ülkeden bir araya gelen yüksek mahkeme başkanları yargı reformuna dair temel konuları tartıştı. Yüksek yargı temsilcileri hukukun üstünlüğünün temel unsurları olarak temel ilke ve uygulamaları belirledi. Ankara, Aralık 2010 Dünyada pek çok ülke, modern toplumların karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm getirebilmek için önemli yargı reformları ve kurumsal yeniden yapılanma süreçleri benimsiyor. Bu bağlamda katılımcılar, zirve süresince yargı bağımsızlığı ilkesinin demokratik bir toplumun temel dayanağını oluşturduğu ve böylece hukukun üstünlüğünün temelini oluşturduğunu teyit etti. Yargı bağımsızlığını teşvik etmekten sorumlu olan devletin üç erkinin, yargı bağımsızlığının temel amaçlarına saygı gösterme, bu amaçları koruma ve teşvik etme görevleri bulunuyor. Bu üç erkin, yargı bağımsızlığının değerini anlatmak amacıyla, toplum bilinçlendirme programları yoluyla yargıya olan güvenin artırılmasını ve yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesini sağlama konusunda faaliyetlerde bulunması gerektiği yaygın olarak kabul görüyor. Bu amaç doğrultusunda zirvede aşağıdaki ilke ve uygulamalar tartışıldı: Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasinin temel unsurudur. Yargı bağımsızlığının bir güvencesi olarak kanun ve uygulamalar görev teminatı ve yargıçların keyfi olarak azledilememesi ilkesine saygı gösterilmesini sağlar. Yargıçları yargısal görevlerinin icrasına müdahale sayılabilecek uygun olmayan eylemlere karşı korumak esastır. Yargının sürece dahil olmasıyla yargısal sorumlulukları yerine getirmek için yeterli insan, mali ve teknik kaynaklar sağlanmalıdır. Yargı mensupları sorumluluklarını, etkin, etkili ve hesap verebilir bir şekilde, gecikmeye mahal vermeden yerine getirmelidirler. Yargı mensuplarının nasıl davranmaları gerektiği konusunda, yargı bağımsızlığı ilkesiyle tutarlı, etkin ve adil süreçler olmalıdır. Yargı mensuplarının mesleğe alınması, kabulü, atanması ve terfii, liyakat ve objektif kriterlere dayanmalıdır. Yargı atamalarında, toplumsal cinsiyet de dahil olmak üzere toplumsal çeşitliliği teşvik ederek yargıya olan güven artırılmalıdır. İç hukuk, uluslararası hukuk standartları ve insan hakları ile ilgili olarak yargının gözetiminde yargı mensuplarına yönelik sürekli hukuki eğitim sağlanmalıdır. Hukukun üstünlüğü temel ilkesine uygun bir şekilde hukuk ve ceza davalarında alternatif çözüm yolları teşvik edilmelidir. Yargı sistemi içinde etkin ve ulaşılabilir adalete erişimi teşvik edici ve kolaylaştırıcı inisiyatifler alınmalıdır. Temyiz süreci kamunun yargı sistemine olan güveninin tesisinde

8 önemlidir. Dosyaların tevzii (dağıtımı) yargı tarafından geliştirilen ve uygulanan önceden belirlenmiş objektif ve adil kriterlere göre yapılmalıdır. Ulusal geleneksel uygulamalar göz önünde bulundurularak yargı mensuplarına yönelik uluslararası kabul gören etik ilkeler geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Adalet sistemini ve yargı kararlarını daha şeffaf ve daha iyi anlaşılır hale getirmek amacıyla yargı bağımsızlığına ve insanların mahkemelere erişim haklarına uygun olarak kamuoyu ile etkin iletişim kurulmalıdır. Yargı camiası içinde bilgi, deneyim, iyi yönetişim ve en iyi uygulamaların paylaşılması için uluslararası diyalog ve işbirliği teşvik edilmelidir. Zirve katılımcıları, yargı bağımsızlığının demokratik toplumun temel dayanağı olarak öneminin göz ardı edilmemesi ve bu ilkeye saygı gösterilmesi yargı bapımsızlığının ve devletin tüm kurumları tarafından ihtiyatla korunması üzerinde mutabık kaldılar.

9 Orman muhafaza memurları bilinçlendi Bartın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan orman muhafaza memurlarına yönelik düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma konulu eğitim semineri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın (UNDP) yürütücü ortağı olduğu Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında verildi. Ankara, Aralık 2010 Tamer Korkmaz, 23 yıldır Küre Dağları Milli Parkı nda orman muhafaza memuru olarak görev yapsa da 8-12 Kasım 2010 tarihleri arasında Bartın da aldığı Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma konulu eğitim sayesinde etrafına daha bilinçli baktığını ve eğitimin ona daha farklı şeyler kattığını söylüyor. Korkmaz, Bu eğitimlerden önce ormana girdiğimizde sadece hayvanlarla ilgileniyorduk, şimdi ise çeşitli bitki türlerini daha yakından tanıyor ve özellikle geçirdikleri değişimleri fark edebiliyoruz diyor. Eğitim seminerine Bartın, Kastamonu ve Karabük illerinden toplam 29 muhafaza memuru ve ilgili personel katıldı. Ulukaya bölgesi ve Alıçlı Köyü güzergahında yapılan arazi çalışmalarında katılımcılara ekosistem, bitki ve hayvan türlerini tanımaya yönelik bilgiler, bitki ve hayvanların besin durumlarını takip edebilme becerisi, harita, GPS ve temel oryantasyon becerileri, Küre Dağları ndaki büyük memeli ve kuş türleri, fotokapan bilgisi, yaşlı ve ölü ağaçların orman ekosistemleri için önemi, telsiz kullanımı, odun dışı orman ürünleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Tekrarlanması yönünde geri bildirimler alınan seminerin ardından katılımcılara sertifikaları verildi. Proje ekibi Yeni Ufuklar ın Aralık sayısı için 43 yaşındaki orman muhafaza memuru Tamer Korkmaz ile eğitimler hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Yörede yaşayan halktan biri olarak Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesinin özelliklerini önceden biliyor muydunuz? Ekosistem, bitki örtüsü, alanda yaşayan hayvan türleri hakkında bilginiz var mıydı? Çalışma alanımız Küre Dağları Milli Parkı ve çevresi olduğu için bölgeyle ilgili genel bilgilerimiz vardı ancak terimleri; floranın, faunanın ne anlama geldiğini bu eğitimler sırasında öğrendik. Artık etrafımıza daha bilinçli bakıyor, daha farklı şeyler görüyoruz. Bu eğitimler sizlere ne kattı? Eğitimler kapsamındaki harita, GPS, telsiz kullanımı gibi teknik becerilerin yanı sıra bölgedeki orman dışı ürünler, memeli ve kuş türleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi oldunuz. Eğitimin içeriği ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

10 Bu eğitimlerden önce ormana girdiğimizde sadece hayvanlarla ilgileniyorduk. Şimdi ise çeşitli bitki türlerini daha yakından tanıyor ve özellikle geçirdikleri değişimleri fark edebiliyoruz. Bence en önemlisi de izleme ve not alma becerisi kazanmamız. Bir kuş türündeki, bir ağaçtaki, bitki örtüsündeki değişimleri nasıl not alacağımızı, nasıl fotoğraf çekeceğimizi, renklere, ölçülere nasıl dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Artık yanımda 30 santimlik bir cetvel taşıyorum ve izleme çalışmalarında kullanıyorum. Harita okumayı önceden biliyordum ancak GPS kullanmayı da eğitimlerde öğrendim. Telsiz kullanmayı bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Artık biliyorlar. Birbirimizle daha sistemli olarak irtibata geçebiliyoruz. Seminerden sonra görev yaptığım arabada ilgili bütün telsiz kanallarını içeren bir liste taşımaya başladım. Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde yürütülen Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi 2008 yılı Mayıs ayından bu yana devam ediyor. Proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Proje bölgeye ve yerel halka nasıl katkı sağladı? Projenin genel olarak köylülere destek olacağını düşünüyorum. Projenin yürütüldüğü alanlar ve sınırları hakkında bilgim var. Özellikle çevrede bitkilerin ve değerli mantar türlerinin köylümüze ek gelir sağlayabilecek şekilde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Projenin genel olarak köylülere destek olacağını düşünüyorum. Projenin yürütüldüğü alanlar ve sınırları hakkında bilgim var. Özellikle çevrede bitkilerin ve değerli mantar türlerinin köylümüze ek gelir sağlayabilecek şekilde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Küresel Çevre Fonu nun (GEF) finansal desteği, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ortaklaşa yürütülen ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye (WWF Türkiye), AGM ve ORKÖY ün de katkıda bulunduğu PIMS 1988: Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi projesi, Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesinde, doğa koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetimini güçlendirmeyi ve burada geliştirdiği modeli Türkiye de belirlenen diğer sekiz "sıcak nokta"ya aktarmayı hedefliyor.

11 Gençlik politikaları için öneriler 2008 yılı Eylül ayında faaliyete geçen İsviçre-UNDP (S-UN) Fonu Gençlik Projesi, Ankara da düzenlenen resepsiyonla sona erdi. Ankara, Aralık 2010 S-UN Fonu sürecinde elde edilen deneyimler ışığında, pilot illerdeki genç kadın ve erkeklerin katılımıyla hazırlanan "Gençlik Katılımı ve Gençlik Politikaları için Öneriler" başlıklı rapor da kapanış resepsiyonunda paylaşıldı. Rapor, gençlik alanında çalışan politika yapıcılara destek bir bilgi kaynağı sunmayı amaçlıyor. S-UN Fonu Gençlik Projesi, iki hibe çağrı döneminde pilot iller Adana, Balıkesir, Kocaeli, Konya ve Muğla da toplam 33 hibe projesine destek verdi. Toplam 490 bin dolarlık kaynak aktarılan projelerin yürütülmesinde 98 genç kadın ve 100 genç erkek rol aldı, projelerin temel aktivitelerinden yaklaşık iki bin genç faydalandı. İç göçten etkilenen genç kadın ve erkeklerin sosyal uyumunun güçlendirilmesi, gençler için kültür ve turizm sektöründe istihdam olanakları yaratılması ve bilgi iletişim teknolojilerinin etkin kullanımına odaklanan hibe projelerinin yürütülmesi ile eş zamanlı olarak, kapasite geliştirme aktiviteleri düzenlendi ve genç ekiplere danışmanlık desteği sağlandı. Genç ekiplerce tamamlanan projeler, yerel düzeyde gençlik istihdamının arttırılması, gençlik çalışmalarının yaygınlaştırılması ve gençlerin sosyal uyumunun güçlendirilmesi konularında iyi örnekler oluşturdular. İç göçten etkilenmiş genç kadın ve erkeklerin yanı sıra, engelli gençler, koruma altındaki genç kadınlar, genç mahkum ve hükümlüler de hibe projelerinin faydalanıcı grupları arasında yer aldı. İsviçre-UNDP Gençlik Fonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve UNDP tarafından başlatılan bir hibe ve teknik yardım programı. Fon, Türkiye Hükümeti nin gençlerin sosyal entegrasyonu destekleme çabasına destek olmak amacıyla, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı tarafından UNDP ye aktarılmıştı.

12

13 Türkiye'nin İkinci Ulusal Bildirimi Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne (BMİDÇS) sunacağı İkinci Ulusal Bildirim'in hazırlıklarına başladı. Ankara, Aralık 2010 Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilci Yardımcısı Ulrika Richardson-Golinski nin açılış konuşması yaptığı proje tanıtım toplantısı 23 Kasım 2010 tarihinde Ankara da düzenlendi. Çevre ve Orman Bakanlığı liderliğinde ve UNDP nin desteğiyle yürütülen Türkiye nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne (BMİDÇS) İlişkin İkinci Ulusal Bildirim Hazırlık Faaliyetlerinin Desteklenmesi projesi, bildirimin hazırlanmasına katkı sağlayarak Türkiye nin BMİDÇS kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesine destek verecek. Türkiye, İkinci Ulusal Bildirimi ni 2011 yılı sonunda BMİDÇS Sekretaryası'na sunmayı hedefliyor. Proje Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından destekleniyor. Proje faaliyetleri arasında ulusal koşulların, sera gazı envanter bilgisinin, sera gazı projeksiyonlarının etkilenebilirlik değerlendirmesinin, iklim değişikliği etkileri ve uyum önlemlerinin, iklim değişikliği alanında gerçekleştirilen araştırma ve sistematik gözlemin, finansal kaynaklar ve teknoloji transferinin ve Türkiye deki ulusal öğretim, eğitim ve halkı bilinçlendirme faaliyetlerinin gözden geçirilerek güncellenmesi ile politika ve önlemlerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi yer alıyor. BMİDÇS ye 2004 yılından beri taraf olan Türkiye, Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri gereği yayımladığı ilk ulusal bildirimini 2007 yılında Sözleşme Sekretaryası'na sundu. Birinci Ulusal Bildirimin hazırlanması sürecinde hız kazanan iklim değişikliği alanında kapasite oluşturma faaliyetleri, Çevre ve Orman Bakanlığı ve UNDP nin bu alanda yürüttüğü diğer faaliyetler ile birlikte sonuç vermeye başlamış ve kamuoyunda farkındalık düzeyini artırmıştı. Birinci Ulusal Bildirim in hazırlıkları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Türk Hükümetinin ortaklaşa yürüttüğü, Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli bir proje kapsamında gerçekleştirilmişti.

14

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Sayı: 65 Mayıs 2011 Dostluk treni ile İstanbul'dan Kars'a seyahat Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Türkiye nin yeni İklim Değişikliği

Detaylı

Sayı: 56 Ağustos 2010

Sayı: 56 Ağustos 2010 Sayı: 56 Ağustos 2010 Seyhan iklim değişikliğine uyum sağlıyor Küre Dağları Milli Parkı ziyaretçilere açıldı BM kadınlar için güçlerini birleştiriyor Gençler e-dönüşüm için çalışıyor UNDP görev başında

Detaylı

Ani Antik Şehri koruma altında Somut olmayan kültür arşivleniyor. Kadınlar kurumsallaşmayı tartıştı Yasal güçlendirme ve herkes için adalete erişim

Ani Antik Şehri koruma altında Somut olmayan kültür arşivleniyor. Kadınlar kurumsallaşmayı tartıştı Yasal güçlendirme ve herkes için adalete erişim Sayı: 55 Temmuz 2010 Kars'ın dünya çapında turizm potansiyeli Ani Antik Şehri koruma altında Somut olmayan kültür arşivleniyor Kadınlar kurumsallaşmayı tartıştı Yasal güçlendirme ve herkes için adalete

Detaylı

Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru. Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma altında

Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru. Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma altında Sayı: Özel Sayı/Aralık 2009 2010'a Doğru UNDP Türkiye'den mesaj Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma

Detaylı

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=3927 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=3931

Detaylı

BM ve UNDP'nin Ankara'daki yeni temsilcisi. Türkiye'ye karbon stratejisi gerekiyor. S-UN Gençlik Fonu hayatları değiştiriyor

BM ve UNDP'nin Ankara'daki yeni temsilcisi. Türkiye'ye karbon stratejisi gerekiyor. S-UN Gençlik Fonu hayatları değiştiriyor Sayı: 50 Şubat 2010 BM ve UNDP'nin Ankara'daki yeni temsilcisi S-UN Gençlik Fonu hayatları değiştiriyor Yerelde iklim değişikliğiyle mücadele Türkiye'ye karbon stratejisi gerekiyor Seyhan Havzası iklim

Detaylı

gef BAŞLAMA RAPORU UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

gef BAŞLAMA RAPORU UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ gef UNEP RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ BAŞLAMA RAPORU Ankara, 2010 RİO SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN ULUSAL KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor

İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor Sayı: 33 Eylül 2008 14 köyde yaşam kalitesi iyileşiyor İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor Sosyal işletme: Yoksulluğa yeni çözüm Her Damla Değer Katar: Örnek bir

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

Ormanlar sürdürülebilir kalkınma demek Ardahan ve Kars'ta yaylalar suya kavuşuyor

Ormanlar sürdürülebilir kalkınma demek Ardahan ve Kars'ta yaylalar suya kavuşuyor Sayı: 112 Nisan 2015 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı tanıtıldı Ormanlar sürdürülebilir kalkınma demek Ardahan ve Kars'ta yaylalar suya kavuşuyor Güvenli bir yarın için bugün biriktir Afetlere dayanıklılığı

Detaylı

Sayı: 102 Haziran 2014

Sayı: 102 Haziran 2014 Sayı: 102 Haziran 2014 Kalkınma açık havada: #bencemümkün Düşük salımlı kalkınma stratejisi devreye sokulmalı Startup Women ilk kez Türkiye de, Ankara da düzenlendi Sürdürülebilir enerji çözümleri ve özel

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

BM Gönüllüleri raporu: Gönüllüğün topluma katkıları daha görünür olmalı

BM Gönüllüleri raporu: Gönüllüğün topluma katkıları daha görünür olmalı BM Gönüllüleri raporu: Gönüllüğün topluma katkıları daha görünür olmalı Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı Türkiye ve GSM Gençlik Servisleri Merkezi tarafından yayımlanan Türkiye de Gönüllülük raporu,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Türkiye ve küresel ısınma

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı Türkiye ve küresel ısınma Sayı: 4 Nisan 2006 2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür Türkiye ve küresel ısınma 'Doğu Anadolu Kalkınma' projesinin etkileri "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Daha çok gence erişmek için bilgisayar

Detaylı

Hibe Başvuru Kılavuzu

Hibe Başvuru Kılavuzu B İ N Y I L K A L K I N M A H E D E F L E R İ N E U L A Ş M A F O N U MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK PROGRAMI İklim Değişikliğine

Detaylı

Erzurum dağlarında organik tarım Diyarbakır'da güneş doğuyor. Konya katı atıktan arındırılıyor Düzce'de temiz bir gelecek için temiz su

Erzurum dağlarında organik tarım Diyarbakır'da güneş doğuyor. Konya katı atıktan arındırılıyor Düzce'de temiz bir gelecek için temiz su Sayı: 19 Temmuz 2007 Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma seferberliği Erzurum dağlarında organik tarım Diyarbakır'da güneş doğuyor Konya katı atıktan arındırılıyor Düzce'de temiz bir gelecek için temiz

Detaylı

Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor

Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor Sayı: 115 Temmuz 2015 Kadın dostu kentler bir araya geldi Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor Yeni kalkınma hedeflerinde gönüllülerin

Detaylı

Önleyici diplomasi Bir seçim değil, gereklilik. Türkiye'nin ilk PAN Parkı: Küre Dağları Milli Parkı

Önleyici diplomasi Bir seçim değil, gereklilik. Türkiye'nin ilk PAN Parkı: Küre Dağları Milli Parkı Sayı: 77 Mayıs 2012 Önleyici diplomasi Bir seçim değil, gereklilik BM Genel Sekreter Yardımcısı Rebeca Grynspan Türkiye deydi Yeryüzünde Bir Gün: Küresel bir film deneyimi Türkiye'nin ilk PAN Parkı: Küre

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

Sayı: 114 Haziran 2015

Sayı: 114 Haziran 2015 Sayı: 114 Haziran 2015 Gelecek Turizmde 3. dönem başvuruları başladı UNDP Özel Ödülü Soma da Önce Kadın a İnsan hakları mekanizmasını güçlendirmek için işbirliği Kadınların emeği Argande nin Yaz 2015 koleksiyonunda

Detaylı

YAZ BÜLTENİ 2012 O R M A N K O R U M A A L A N L A R I Y Ö N E T İ M İ N İ N G Ü Ç L E N D İ R İ L M E S İ P R O J E S İ

YAZ BÜLTENİ 2012 O R M A N K O R U M A A L A N L A R I Y Ö N E T İ M İ N İ N G Ü Ç L E N D İ R İ L M E S İ P R O J E S İ YAZ BÜLTENİ 2012 O R M A N K O R U M A A L A N L A R I Y Ö N E T İ M İ N İ N G Ü Ç L E N D İ R İ L M E S İ P R O J E S İ Bu sayıda; KDMP ARTIK BİR PAN PARKS ÜYESİ! ÖRNEK UYGULAMALAR PROGRAMI TAMAMLANDI!

Detaylı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı Sayı: 26 Şubat 2008 Bulgar gençlerin görüşleri AB'den sonra değişti Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da

Detaylı

Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor

Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor Düşler Akademisi nin 2013-2014 eğitim programı, ilk dönemini geride bıraktı. Eğitim programının ikinci dönemi 10 Şubat ta açılıyor. Ankara,

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

Sayı: 107 Kasım 2014

Sayı: 107 Kasım 2014 Sayı: 107 Kasım 2014 Şeffaflıkta UNDP küresel lider oldu Enerji verimliliği ve iklim değişikliği masaya yatırıldı Her Damla Değer Katar DSİ projesini destekliyor Yalnız ama sosyal dünyada sosyal fayda

Detaylı

Enerji verimli ev aletlerinde yeni bakış açısı Şanlıurfa, Malatya ve Safranbolu Gelecek Turizmde dedi

Enerji verimli ev aletlerinde yeni bakış açısı Şanlıurfa, Malatya ve Safranbolu Gelecek Turizmde dedi Sayı: 108 Aralık 2014 GAP Bölgesi nden geleceği aydınlatan parlak fikirler Enerji verimli ev aletlerinde yeni bakış açısı Şanlıurfa, Malatya ve Safranbolu Gelecek Turizmde dedi Yeni Ufuklar podcastları

Detaylı

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak;

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak; İnsanlar için Orman, Geçim Kaynakları ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Üzerine Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Kararı (UNFF9)- 4 Şubat Cuma 2011 1) Tüm Orman Türlerinin Yönetimi, Korunması ve

Detaylı