STRATEJİK AMAÇ : 1 PARK VE YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK. HEDEF 1.1 Faaliyet 1.1.1:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK AMAÇ : 1 PARK VE YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK. HEDEF 1.1 Faaliyet 1.1.1:"

Transkript

1 STRATEJİK AMAÇ : 1 PARK VE YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK HEDEF 1.1 Faaliyet 1.1.1: Çukurova mah.de 2008 yõlõ sonuna kadar m2 lik Anõttepe parkõnõn yapõlmasõ tarihine kadar, m2élik arazi üzerine Anõttepe parkõnõn yapõmõ HEDEF1.2 Faaliyet 1.2.1: 17500m2 300, m2 Güneykent mah.de 24500m2 lik vadinin 2008 yõlõ sonuna kadar yeşil alan park ve spor alanõ olarak düzenlenmesi m2 lik vadi üzerine, yeşil alan, park ve spor alanõnõn tarihine kadar yapõmõ m2 199, m2 HEDEF 1.3 Faaliyet 1.3.1: Halkkent mah. de ki 4109 m2 lik arazi üzerine 2007 yõlõnda park Halkkent mah. de ki 4109 m2 lik arazi üzerine 2007 yõlõnda park 4166m2 49, m2 HEDEF 1.4: Faaliyet 1.4.1: Halkkent mah.de 6889 m2 lik alanõn 2007 yõlõ içerisinde düzenlenerek mesire alanõ olarak hizmete sunulmasõ. Halkkent mah.de bulunan 6889 m2 lik alana mesire alanõnõn yapõmõnõn tarihine kadar bitirilmesi. HEDEF 1.6: Faaliyet 1.6.1: 5000m2 60, m2 Mithat Toroğlu Mahallesinde, 2007 yõlõ sonuna kadar 300 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yürüme yolu yapõmõ tarihine kadar M.Toroğlu mahallesinde 300 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde toplam 3000 m2 lik yürüme yolunun yapõmõ. HEDEF 1.7: Faaliyet 1.7.1: Karaisalõ mah.de m2 lik alan üzerine, 2007 yõlõnda mesire yeri tarihine kadar karaisalõ mah.de m2 lik mesire alanõnõn yapõmõnõn bitirilmesi. 929m2 100, m2 30, m2 m2 HEDEF 1.8: Faaliyet 1.8.1: H.Okan Merzeci Bulvarõ güneyinde, Müftü deresi boyunca, toplam 2150 metre uzunluğunda dere kenarõnõn yeşil alan düzenlemesinin yõllarõ arasõnda Yumuktepe ile H.Okan Merzeci bulvarõ arasõnda 150 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde toplam 3000 m2 lik dere kenarõ düzenlemesinin tarihine kadar 3000m2 78, m2 1

2 Faaliyet 1.8: Faaliyet : G.M.K. bulvarõ ile Yumuktepe arasõnda, 2000 G.M.K. bulvarõ ile Yumuktepe arasõnda, 333 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde toplam metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde toplam m2 lik dere kenarõ düzenlemesini 5000 m2 lik dere kenarõ düzenlemesini tarihine kadar yapõmõ tarihine kadar yapõmõ. HEDEF 1.10: Faaliyet : 5000m2 122, m2 Alsancak mah.deki yumuktepe karakolu güneyinde bulunan 5000 m2 lik parkõn revizyonunun 2007 yõlõ sonuna kadar tarihine kadar Aklsancak Mah. Deki 5000 m2 lik parkõn revizyonunun yapõlmasõ 5000m2 1, m2 HEDEF 1.12: Faaliyet : Çavuşlu mah.deki 1625 m2 lik alanda 2007 yõlõ tarihine kadar çavuşlu mah.deki sonuna kadar park yapõlmasõ 1625 m2 lik parkõn yapõmõ. HEDEF 1.13: Faaliyet : 83m m2 Portakal mah.de, 1580 m2 ve 832 m2 büyüklüğünde iki adet parkõn 2007 yõlõ sonuna kadar tarihine kadar portakal mah.deki 1580 m2 lik parkõn yapõmõ 1662m2 19, m2 HEDEF 1.13: Faaliyet : tarihine kadar portakal mah.deki 832 m2 lik parkõn yapõmõ 1250m2 15, m2 HEDEF:1.15 Faaliyet : Tozkoparan mah.de 683 m2 lik alanda 2007 yõlõnda park yapõlmasõ HEDEF y : 1.17 ç Osmaniye,Güneykent,Korukent,Zeki ayan,mithat Toroğlu, Demirtaş,H.Okan Merzeci, TurgutTürkalp,Akbelen, Yusuf Kõlõç,Çavuşlu, Çukurova,sağlõk ve Tozkoparan Mahallerinde park ve yeşil alanlar oluşturmak tarihine kadar Tozkoparan mahallesinde 683 m2 lik Parkõn yapõmõ Faaliyet : Plan Tadilatõ, Faaliyet : Plan tadilatõ Faaliyet : Kamulaştõrma HEDEF: : 835m2 10, , m2 plan tadilatõ ve kamulaştõrõlan alan 2007 yõlõnda 17km uzunluğunda Cadde ve Sokaklarõn kaldõrõmlarõna 4250 adet değişik fidan dikerek, güzelleştirilmesi 2007 Yõlõnda Turunçlu mahallesinde 4 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 1000 adet turunç fidanõ adet fidan 63,

3 HEDEF: : 2007 Yõlõnda Halk kent mahallesinde 2,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 300 adet Dikenli Akasya, 100 adet Kõbrõs akasyasõ, 150 adet Japon Kavağõndan oluşan toplam 550 adet fidanõn. HEDEF: : 2007 Yõlõnda Portakal mahallesinde 4 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 1000 adet turunç fidanõ. HEDEF: : 550 adet fidan 1000 adet fidan 1, , Yõlõnda Alsancak mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 300 adet dikenli akasya 200 adet kõbrõs akasyasõndan oluşan toplam 500 adet fidanõn. HEDEF: : 500 adet fidan 1, Yõlõnda Çukurova mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 500 adet Japon Kavağõ fidanõ. HEDEF: : 500 adet fidan 1, Yõlõnda Kurdali mahallesinde 0,8 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 200 adet ağaç orkidenin HEDEF: : 200 adet fidan HEDEF: Yõlõnda park,yeşil alan,bulvar.cadde ve çocuk bahçelerinin bakõmõ,fidan dikimi,ağaçlarõn ilaçlanmasõ,bakõmõ ve tesisatlarõnõn bakõmõ 2007 Yõlõnda Akbelen mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 500 adet Palmiye fidanõ Faaliyet:1.19 Hizmet Alõmõ HEDEF : 1.21: FAALİYE : Kavşak ve Refüjlerin Peyzaj düzenlemesinin 2007 Yõllarõnda Akbelen bulvarõnõn GMK bulvarõndan Otoban makasõna kadar olan yaklaşõk 1.4Km. uzunluğunda ortalama 2,5mt. Eninde, toplamda 3500m2 alan orta refüjünde Kõşlõk mevsimlik 3000 adet, Yazlõk mevsimlik 3000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi 500 adet fidan park,yeşil alan,bulvar.cadde ve çocuk bahçelerinin bakõmõ,fidan dikimi ağaçlarõn 3000 adet kõşlõk, 3000 adet yazlõk çicek dikimi 1, , fiziki gerçeleşme 3

4 HEDEF : 1.21: FAALİYE : 2007 Yõllarõnda Kuvayi Milliye caddesi Hastane kavşağõnõn orta refüjünde yaklaşõk 30m2 alanda Kõşlõk mevsimlik300 adet, Yazlõk mevsimlik300 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 300 adet kõşlõk, 300 adet yazlõk çiçek dikimi m2 alan da 400 :2007 Yõllarõnda Toroslar Belediyesi Kültür ve adet kõşlõk 400 adet Sanat evi önü Rõfat uslu caddesindeki yaklaşõk 40m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 400 adet, Yazlõk mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 83 m2 alanda Yõllarõnda Sağlõk mahallesi Hasan Akel adet kõslõk, 833 adet Lisesi kavşağõndakiyaklaşõk 83m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 833 adet, Yazlõk mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 2007 Yõllarõnda Güneykent mahallesi Polis karakolu alt kõsmõndaki yaklaşõk 66m2 alanda Kõşlõk mevsimlik666 adet, Yazlõk mevsimlik666 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi 66 m2 alanda 666 adet kõslõk, 666 adet HEDEF : 1.21: FAALİYE : 50 m2 alanda Yõllarõnda Kuvayi milliye caddesi Havuzlu adet kõslõk, 500 adet kavşak etrafõnda yaklaşõk 50m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 500 adet, Yazlõk mevsimlik 500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 83 m2 alanda Yõllarõnda Kuvayi milliye caddesi Anõtlõ adet kõslõk, 833 adet kavşağõnda yaklaşõk 83m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 833 adet, Yazlõk mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 83 m2 alanda Yõllarõnda Kuvayi milliye caddesi Anõtlõ adet kõslõk, 833 adet kavşağõnda yaklaşõk 83m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 833 adet, Yazlõk mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 2007 Yõllarõnda Belediye binasõ önünde yaklaşõk 13,3m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 133 adet, Yazlõk mevsimlik 133 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi 13,3 m2 alanda 133 adet kõslõk, 133 adet

5 HEDEF : 1.21: FAALİYE : 2007 Yõllarõnda Bölgemizde bulunan 24 mahalle muhtarlõklarõnõn bina önünde toplamda 80m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 800 adet, Yazlõk mevsimlik 800 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi 80m2 alanda 800 adet kõslõk, 800 adet HEDEF : 1.22: FAALİYE : Toroslar daki yeşil alan nõ %1,07 dan,%2,00 ye çõkartmaktõr Yõlõnda Okan Merzeci Bulvarõnõn üst kõsmõnda bulunan yaklaşõk 16000m2 alanda 3200adet ağaç dikerek, Toroslar Belediyesi Kent Çocuk ve Gençlik Meclisi mesire ormanõ 16000m2 alanda 3200 adet ağaç dikimi 32, HEDEF : 1.22: FAALİYE : 2007 Yõlõnda Okan Merzeci Bulvarõnõn üst kõsmõnda bulunan yaklaşõk 16000m2 alanda 2000m2 kayrak zemin yürüme yolunun, Toroslar Belediyesi Kent Çocuk ve Gençlik Meclisi mesire ormanõna m2 alanda 2000m2 kayrak zemin yürüme yolunun yapõlmasõ 3, m2 HEDEF : 1.22: FAALİYE : 2007 Yõlõnda Okan Merzeci Bulvarõnõn üst kõsmõnda bulunan yaklaşõk 16000m2 alanda 1333mt. Uzunluğunda Bordür taşõnõn, Toroslar Belediyesi Kent Çocuk ve Gençlik Meclisi mesire ormanõna 16000m2 alanda 1333 mt uzunluğunda bordür taşõ döşenmesi 1, m HEDEF : 1.22: FAALİYE : 2007 Yõlõnda Okan Merzeci Bulvarõnõn üst m2 alanda kõsmõnda bulunan yaklaşõk 16000m2 alanda adet aydõnlatma adet aydõnlatma direğinin, Toroslar Belediyesi direğinin montajõ Kent Çocuk ve Gençlik Meclisi mesire ormanõna 2, adet miktar HEDEF : 1.22: FAALİYE : 2007 Yõlõnda Okan Merzeci Bulvarõnõn üst kõsmõnda bulunan yaklaşõk 16000m2 alanda 30 adet Orman Masasõnõn, Toroslar Belediyesi Kent Çocuk ve Gençlik Meclisi mesire ormanõna m2 alanda 30 adet orman masasõ yapõmõ 3, adet miktar HEDEF : 1.22: FAALİYE : 2007 Yõlõnda Çukurova mahallesinde 13500m2 alanda Anõt tepe Parkõna 10000m2 çim ekilerek yeşil alan yaratõlmasõ. HEDEF : 1.22: : 2007 Yõlõnda Çukurova mahallesinde 13500m2 alanda Anõt tepe Parkõna 2000adet Ağaç. HEDEF : 1.22: Yõlõnda Alsancak Mahallesinin Efrenk deresi kenarõnõn 2km uzunluğunda 4mt eninde toplamda 8000m2 alanda, yürüme yolu alan olarak rekreasyon yapõlmasõ HEDEF : 1.22: : 2007 Yõlõnda Halkkent Mahallesinde yaklaşõk 15000m2 alanda hoby bahçesi m2 alanda 10000m2 çim ekilmesi m2 alanda 2000 adet ağaç 2 km uzunluğunda 4 mt aninde 8000 m2 alanda rekreasyon yapõlmasõ 7500 m2 hoby bahçesi yapõlmasõ 15, , , , m2 m2 m2 STRATEJİK AMAÇ : 2BÖLGEMİZDE YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN DÜZENİNİ SAĞLAMAK İÇİN MEVCUT YOLLARIN BAKIM-ONARIMI, YENİ HEDEF 2.1: Faaliyet 2.1.1: 2011 Yõlõ sonuna kadar, belediyemiz sõnõrlarõ içerisinde bulunan, cadde ve sokaklardaki yõpranmõş ve bozulmuş yol kaplamalarõnõn ton sõcak karõşõm asfalt ile tamir ve bakõmõnõn 2007 yõlõnda ton asfalt ile yol tamir ve bakõmõ. HEDEF 2.2 : Faaliyet 2.2.1: yõllarõ arasõnda, belediyemiz sõnõrlarõ içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda toplam metre uzunluğunda kilit parke taşõ ile kaldõrõm yapõmõ yõlõnda m uzunluğunda kilit parke taşõ ile kaldõrõm yapõmõ ton asfalt ile yol tamir ve bakõmõnõn yapõlmasõ m kilit parke taşõ yapõmõ 1,425, ,731, ton m HEDEF 2.3 : Faaliyet 2.3.1: Yõllarõ arasõnda, belediyemiz sõnõrlarõ içerisinde toplam m uzunluğunda kilit parke taşõ ile projeli yol yapõmõ yõlõnda 8.000mt uzunluğunda kilit parke taşõ ile projeli yol yapõmõ m kilit parke taşõ yapõmõ 1,760, m HEDEF 2.4 : Faaliyet : yõllarõ arasõnda, belediyemiz imar planõnda bulunan toplam metre uzunluğunda yeni yol açõlmasõ yõlõnda mt uzunluğunda yeni yol açõlmasõ. HEDEF 2.5 : Faaliyet 2.5.1: mt uzunluğunda yol açõlmasõ 222, m 5

6 Belediyemiz sõnõrlarõ içerisinde bulunan yollarda, yõllarõ arasõnda, toplam 5000 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattõ yapõmõ. Cadde ve sokaklara, 2007 yõlõnda 1000mt lik yağmur suyu drenaj hattõnõn HEDEF :2.6 Faaliyet 2.6.1: Belediyemiz sõnõrlarõ içinde toplam 24 mahallede imar planlarõnda işlenmiş olup açõk Kamulaştõrma olmayan yollarõn açõlmasõ HEDEF :2.6 HEDEF :2.6.2 Belediyemiz sõnõrlarõ içinde toplam 24 mahallede imar planlarõnda işlenmiş olup açõk Gerektiğinde Plan Değişikliği olmayan yollarõn açõlmasõ 1000 mt yağmur suyu drenaj hattõnõn yapõlmasõ Kamulaştõrõlan alan plan tadilatõ yapõlan alan 18, , , m Kamulaştõrõlan alan plan tadilatõ yapõlan alan STRATEJİK AMAÇ : 3BÖLGEMİZDE MODERN VE STANDARTLARA UYGUN HALKIN İHTİYACINI GİDEREBİLECEK YENİ PAZAR YERLERİ HEDEF 3.1: Faaliyet 3.1.1: Yõllarõ arasõnda Belediyemiz sõnõrlarõ içerisinde toplam m2 lik semt pazar yerleri ve Kurban kesim yerlerinin yapõmõ yõlõnda m2 semt Pazar yeri ve kurban kesim yeri yapõmõ m2 608, m2 HEDEF 4.1: Faaliyet 4.1.1: Halkkent Mah.de kadõn doğum ve çocuk hastanesi bitişiğinde bulunan alan üzerinde 2007 yõlõnda toplam 2000 m2 lik işyerlerinin 2007 yõlõ sonuna kadar Halkkent mahallesi Kadõn Doğum ve Çocuk Hastanesi bitişiğinde bulunan 24M4 pafta, 3001 ada, 1 nolu parsel, 3276 m2 lik alan üzerine toplam 2000 m2 lik işyerlerinin STRATEJİK AMAÇ : 5BÖLGEMİZDE EĞİTİM, SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF VE SANATSAL ALANDA YENİ TESİSLER KURMAK, MEVCUT STRATEJİK AMAÇ : 4BÖLGEMİZDE TİCARİ AKTİVİTENİN ARTTIRILMASI İÇİN İŞYERİ YAPMAK VE YAPTIRMAK Hedef 5.1 Faaliyet : Osmaniye mah.de 3000 m2 alan üzerine çok amaçlõ açõk hava gösteri merkezinin 2007 yõlõ sonuna kadar yapõmõ yõlõ sonuna kadar, Osmaniye Mahallesinde 3000 m2 alan üzerine çok Amaçlõ Açõk Hava Gösteri Merkezinin yapõmõ. Hedef 5.2 Faaliyet 5.2.1: 2007 yõlõ sonuna kadar Osmaniye mahallesi ve 2008 yõlõ sonuna kadar osmaniye Mah. Turgut Turgut Türkalp mahallesinde toplam 800.m2 Türkalp mah. Kurdali Mah.lerinde 1200 M2 olmak üzere iki adet Halk Eğitim Merkezi halk eğitim merkezinin yapõmõ yapõmõ. Hedef 5.3 Faaliyet ve 2011 yõlõ eğitim dönemleri başõnda bölgemiz okullarõnda eğitim gören fakir ve yoksul aile çocuğu 3000 öğrenciye (5 yõl içinde toplam 15000) kõrtasiye yardõmõnda bulunmak yõlõ eğitim dönemleri başõnda bölgemiz okullarõnda eğitim gören fakir ve yoksul aile çocuğu 3000 öğrenciye kõrtasiye yardõmõnda bulunmak.. Hedef 5.4 Faaliyet yõllarõnda her yõl iki kez olmak üzere teknik ve sosyal anlamda dõş geziler düzenlenerek Meclis Üyeleri ve personelimizin bilgi-beceri ve proje üretme konularõnda teşvik edilmelerinin sağlanmasõ 2007 yõlõnda iki kez olmak üzere 50 kişilik teknik ve sosyal anlamda dõş geziler düzenlemek Hedef 5.5 Faaliyet Her Semte Bir Spor Kompleksi projesinden hareketle, yapõmõ tamamlanan spor tesislerimizin, amacõna uygun şekilde aktif bir program dâhilinde hizmet vermesinin sağlanmasõ. Bu kapsamda ( yõllarõnda) yõlda ikişer kez, çeşitli spor dallarõnda turnuvalar düzenlenmesi Her yõl bahar ve son bahar dönemlerinde okullar ve kurumlar arasõ olmak üzere iki futbol,iki voleybol turnuvasõ ile,bir kez satranç ve bir kez güreş müsabakalarõ düzenlenmesi Hedef 5.6 Faaliyet Belediyemizde sağlõk biriminin daha teşekküllü bir konuma getirilerek kurum içi ve kurum dõşõ (genel sağlõk taramasõ) hizmetlerinin yaygõnlaştõrõlmasõ ve ) yõlõnda her yõl iki kez genel sağlõk taramasõnõn gerçekleştirilmesi Bölgemizde her yõl ilaç toplama kampanyasõ dahilinde ilaç toplanarak özel ve resmi sağlõk kurumlarõnõnda desteği alõnarak okullarda ve her mahallede genel sağlõk taramasõnõn yapõlmasõ Hedef 5.6 Faaliyet Bu iş için bir doktor,1 sağlõk memuru ve bir hemşire görevlendirilmesi Hedef 5.7: Faaliyet Belediyemizin doğal afetler karşõsõnda tedbir bakõmõndan güçlendirilmesi Eğitim amaçlõ ve doğal afetler karşõsõnda tedbir amaçlõ kullanõlmak üzere her birisi 100 kapasiteli 5 adet çadõr yaptõrõlmasõ Hedef 5.7: Faaliyet m2 599, m2 351, m öğrenci 1 kez teknik gezi, 1 kez sosyal gezi müsabaka düzenlenmesi 149, , , , , Fiziki gerçekleşen m2 20, öğrenci sayõsõ m2 Fiziki gerçekleşen m2 gerçekleşen gezi sayõsõ düzenlenen müsabaka sayõsõ sağlõk taramasõ yapõlan kişi sayõsõ görevlendirilen doktor ve hemşire sayõsõ fiziki

7 Bu çadõrlarda kullanõlmak üzere 1000 adet battaniye,500 adet 90x190cm ebatõnda kauçuk yatak alõnmasõ Hedef 5.8: Faaliyet Her yõl beldemiz sakinleri ile yaz dönemlerinde de bir araya gelmek ve toplumsal kaynaşmayõ Her yõl Kasõm ayõnda Geleneksel Toroslar sağlamak amacõyla ve 2009 yõllarõ Narenciye Şenliği Ağustos aylarõnda bir yayla belediyesi ile birlikte kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenmesi Hedef 5.8: Faaliyet 5.8.2: Her yõl Nisan ayõnda Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi Hedef 5.9: Faaliyet Bölgemizde mesleki ve kültürel alanda eğitim verilmek üzere 2007 yõlõnda iki kurs, 2008 yõlõnda iki kurs ve 2009 yõlõnda iki kurs olmak üzere 3 yõlda toplam 6 adet kurs açõlmasõ.(dönem) Bölgemizde mesleki ve kültürel alanda eğitim verilmek üzere 2007 yõlõnda iki kurs açõlarak 50 kişiye kurs verilmesinin sağlanmasõ. Hedef 5.10: Faaliyet ve 2011 yõllarõnda bölgemizde ikamet eden fakir ve yoksul aileye (beş yõlda aile) gõda yardõmõnda bulunulmasõ 2007 yõlõnda bölgemizde ikamet eden fakir ve yoksul aileye 10 kalem malzemeden oluşan paketlerle gõda yardõmõnda bulunulmasõ Hedef 5.11: Faaliyet Ocak Kurtuluş günü başta olmak üzere milli gün ve bayramlarda kullanmak için Her yõl çeşitli ebatlarda bayrak alõnacaktõr 3 Ocak Kurtuluş günü başta olmak üzere milli gün ve bayramlarda kullanmak için Her yõl adet çeşitli ebatlarda bez bayrak, alõnacak Hedef 5.12: Faaliyet Her yõl eğitim amaçlõ 2 adet kitap, 3 tip broşür ve 5 değişik el ilanõ şeklinde dökümanlar hazõrlanarak vatandaşlara dağõtõlacaktõr Her yõl eğitim amaçlõ 2 adet kitap, 3 tip broşür ve 5 değişik el ilanõ şeklinde dokümanlar hazõrlanarak vatandaşlara dağõtõlacaktõr Hedef 5.13: Faaliyet Her yõl kentimizle ilgili görüntülü olarak tanõtõm çalõşmasõ yapmak ve yayõnlatmak amacõyla cd hazõrlatõlacaktõr Her yõl kentimizle ilgili görüntülü olarak tanõtõm çalõşmasõ yapmak ve yayõnlatmak amacõyla cd hazõrlatõlacaktõr Hedef 5.14: Faaliyet Belediyemizin,beldemizin ve ilimizin tanõtõmõ için fuar ve sergilerde yer almak Her yõl iki kez yurt içi fuarlarda tarihi,turistik,kültürel ve belediyecilik açõsõndan tanõtõma yönelik çalõşmalar yapmak yoluyla yer almak Hedef 5.15: Faaliyet Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Gençlere ve çocuklara yönelik olmak üzere her Bayramõnda Çocuklara ve gençlere yönelik yõl iki kez eğlence ve motivasyona yönelik konser,gösteri ve eğlence programlarõ etkinlikler yapmak düzenlenmesi Hedef 5.15: Faaliyet Mayõs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramõnda Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programlarõ düzenlenmesi Hedef 5.16: Faaliyet , , , , , , , , , , fiziki gerçekleştirme şenliğin gerçekleşmesi düzenlenen festival sayõsõ açõlan kurs ve kurs verilen kişi sayõsõ fiziki gerçeleşme düzenlenen etkinlik sayõsõ fiziki gerçekleştirme Her yõl belirli gün ve haftalar takvimine göre yapõlacak yöresel ve ulusal etkinliklerle bayram kutlamalarõ ve bu programlarda düzenlenecek olan bilgi ve eğitim amaçlõ yarõşma, sportif müsabakalar ve diğer etkinlikler için, ayrõca yurt 30adet küçük boy şilt, 30 adet orta boy şilt, 30 içi ve yurt dõşõnda başarõ gösterip derece alan adet büyük boy şilt sporculara verilmek üzere değişik ebatlarda şilt, kupa, madalya, altõn, teşekkür ve katõlõm belgesi, çeşitli spor malzemeleri, seramik, ahşap yada bakõr işlemeli ve dokuma türü hediyelik eşya yaptõrõlmasõ ve satõn alõnmasõ 3, Hedef 5.16: Faaliyet adet küçük bronz tipi kupa, 30 adet küçük gümüş tipi kupa, 30 adet küçük altõn kupa Hedef 5.16: Faaliyet adet bronz tipi madalya, 100 adet gümüş tipi madalya, 100 adet altõn tipi madalya Hedef 5.16: Faaliyet adet orta boy seramik tabak, 250 adet bakõr işlemeli hediyeleik eşya, 250 adet ahşap işlemeli hediyelik eşya Hedef 5.16: Faaliyet adet yöre kültürü ve motifi ile süslenmiş dokuma türü yer ve duvar halõsõ, 100 adet sofra bezi, 20 adet heybe, 50 adet dokuma halõ Hedef 5.17: Faaliyet Başarõlõ ancak fakir ve yoksul aile çocuğu yada kimsesiz orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine nakdi yardõmda bulunulmasõ 10 ortaöğretim öğrencisine nakdi yardõmda bulunarak burs vermek Hedef 5.17: Faaliyet , , , ,000.00

8 7 yüksek öğrenim öğrencisine nakdi yardõmda bulunularak burs vermek Hedef 5.18: Faaliyet Milli ve dini bayramlarda, ülkemizde ve dünyada kullanan belirli gün ve haftalarõn yanõ sõra yöresel etkinliklerde duyuru ve tanõtõm amaçlõ pankart afiş ve poster yaptõrõlmasõ 200 adet 100 x 500 cm ebadõnda vinil afiş yaptõrõlmasõ Hedef 5.18: Faaliyet adet 200 x 500 cm ebadõnda vinil afiş yaptõrõlmasõ Hedef 5.18: Faaliyet adet 400 x 600 cm ebadõnda poster yaptõrõlmasõ Hedef 5.18: Faaliyet adet 600 x 900 cm ebadõnda branda bez üzerine renkli poster yaptõrõlmasõ Hedef 5.19: Faaliyet Belediyemiz bünyesindeki halk oyunlarõ ve tiyatro kursunun devamlõlõğõnõ sağlayarak öğrenci yetiştirip sanata destek olmak Tiyatro ekibimizle ayda 4 kez olmak üzere heryõl 48 gösteri programõ gerçeklleştirmek Hedef 5.19: Faaliyet Halk oyuõnlarõ ekibimizle ayda 4 kez resmi ve özel programlarõmõzda yer almak.(yõlda ortalama 50 gösteri) Hedef 5.19: Faaliyet Halkoyunlarõ federasyonunca her yõl düzenlenen il, bölge ve türkiye yarõşmalarõna katõlarak temsil görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek. 20, , , , , Hedef 6.1 Faaliyet 6.1.1: Çukurova ve Çağdaşkent Mahallelerinde bulunan, heyelan tehlikesi olan yerler için 2008 yõlõ sonuna kadar 3 adet heyelan önleme projelerinin hazõrlatõlmasõ ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi yõlõna kadar 3 adet heyelan önleme projelerinin hazõrlatõlmasõ. HEDEF 7. 1 : Faaliyet 7.1.1: yõllarõ arasõnda, hizmetlerimizde kullanmak üzere 2000 Adet Bank,250 Adet ormancõ masasõ, 3500 Adet dekoratif elektrik direği, 1000 Adet çöp kutusu, m2 ahşap doğrama işi, 50 Adet Basket potasõ, 20 Ton Ferforje işinin yapõmõ Yõlõnda 400 Adet Bank, 50 Adet ormancõ masasõ, 700 Adet dekoratif elektrik direği, 200 Adet çöp kutusu,.5000 m2 ahşap doğrama işi, 10 Adet Basket potasõ, 5 Ton Ferforje işinin yapõmõ. HEDEF 7. 2 : Faaliyet : Bilgisayar parkõnõn genişletilmesi için 4 adet sunucu 20 adet PC bilgisayar İhale veya Doğrudan Temin ile satõn alõnacaktõr alõmõnõn gerçekleştirilmesi HEDEF 7.3 : Faaliyet 7.3.1: 2008 yõlõ sonuna kadar Evrak Kayõt, Encümen, Evrak Kayõt, Encümen, Meclis, Genel Arşiv Meclis ve Genel Arşiv kayõt sistemlerinin kayõt Sistemlerinin Oluşturulmasõ(hizmet Alõmõ) oluşturulmasõ HEDEF 7.4 : Faaliyet : Saha Tarama Çalõşmalarõnõn 2007 yõlõ sonuna kadar bitirilmesi Hizmet alõmõ HEDEF 7.5 : Faaliyet : Hizmet Masasõ Yönetim Bilgi Sistemi Çalõşmalarõnõn Bitirilmesi Hizmet Alõmõ HEDEF 7.6 : Faaliyet : Web Platformuna Uygun Yönetim Bilgi Sisteminin Yürürlüğe Konulmasõ ve 2007 de Hizmet Alõmõ işler hale getirilmesi HEDEF 7.7 : Faaliyet : Kent Bilgi Sistemi altyapõsõnõn 2007 sonuna kadar bitirilmesi ve 2009 sonuna kadar işler hale Hizmet Alõmõ getirilmesi HEDEF 7.8 : Faaliyet : Vatandaşõ Bilgilendirme Amaçlõ Kiosk ( İnformation Terminal ) Bilgilendirme terminallerinden 2 adetinin 2008 e kadar Hizmet Alõmõ bitirilmesi STRATEJİK AMAÇ : 6DOĞAL AFETLERE KARŞI ÖNLEM ALMAK 8 3 adet heyelan önleme projesi yapõmõ 400 adet bank, 50 ormancõ masasõ, 700 adet elektrik direği, 200 adet çöp kovasõ, 5000 m2 ahşap doğrama işi, 10 adet basket potasõ 5 ton ferforje 1 adet sunucu 4 adet pc alõmõ evrak kayõt yazõlõmõnõn alõnmasõ Saha Tarama faaliyetleri başlatõlõp Halkla bitirilecektir İlişkiler uygulamasõ çerçevesinde Web Hizmet Platformuna masasõ uygun Başbakanlõğõn e- devlet projeleri standartlarõna Saha Tarama çalõşmalarõ neticesinde elde edilen bilgilerin kent bilgi sistemine 1 adet kioskun belediye binasõ girişine montajõ 13, , , , , yapõlan proje adeti STRATEJİK AMAÇ : 7GELİŞEN TEKNOLOJİNİN YENİLİKLERİNİ BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANMAK VE HİZMETLERDE İHTİYAÇ fiziki gerçekleşme Alõnan sunucu ve bilgisayar adedi Yazõlõmõn Alõnmasõ ve İşler Hale Getirilmesi faaliyetin bitirilmesi faaliyetin bitirilmesi Altyapõ için araştõrma ve etüd faaliyetleri Altyapõ için araştõrma ve etüd faaliyetleri 1 adet kioskun alõmõ ve işler hale getirilmesi STRATEJİK AMAÇ : 8BELEDİYEMİZİN SAHİP OLDUĞU TESİSLERİ, BİNALARI, SPOR KOMPLEKSLERİNİ VE EĞİTİM KURUMLARINI GÜNÜN

9 Hedef 8.1 Faaliyet 8.1.1: Toplam m2 kullanõm alanõ olan belediyemiz mülkiyetindeki bina ve tesisler ile bölgemizdeki okullarda ihtiyaç duyulan bakõm, onarõm ve revizyonlarõ 2007 ile 2011 yõllarõ arasõnda yapmak. Faaliyet 1: 2007 yõlõnda m2 lik kullanõm alanõnda bakõm, onarõm ve revizyon işlerinde kullanõlmak üzere gerekli inşaat, elektrik ve sõhhi tesisat malzemelerinin alõmõ gerçekleştirmek M2 alanda bakõm, onarõm, revizyon ve inşaat, elektrik ve sõhhi tesisat malzemesi alõmõ 500, bakõmõ ve onarõmõ yapõlan fiziki alan STRATEJİK AMAÇ : 9NİTELİKLİ PERSONELİN ÇALIŞTIĞI, ÇALIŞANLARININ ORTAK DEĞER VE AMAÇLAR ETRAFINDA KENETLENDİĞİ, Hedef 9.1 Faaliyet Norm kadro ilke ve standartlarõna ilişkin Başkan Yardõmcõlõğõ Kadro Sayõsõnõn 3 'e esaslar çerçevesinde belediye teşkilat şemasõnõn çõkarõlmasõ yeniden düzenlenmesi. Hedef 9.1 Faaliyet ve Eğitim kadrosunun insan kaynaklarõ ve Eğitim olarak ihdas Hedef 9.1 Faaliyet Strateji Geliştirme Birim Kardosunun ihdasõ ve birimin oluşturulmasõ Hedef 9.1 Faaliyet kadrosunun ihdasõ Hedef 9.1 Faaliyet kadrosunun ve Şehircilik Müdürü Kadrosu olarak ihdas Fiziki Gerçekleşme Sayõsõ Birimin Oluşturulmasõ Hedef 9.1 Faaliyet Halkla ilişkiler Müdürü Kadrosunun ihdasõ Hedef 9.1 Faaliyet Mevcut Memur kadro sayõsõnõn norm kadro ilke ve standartlarõna uygun hale getirilmesi Hedef 9.1 Faaliyet Mevcut kadrolu ve geçici işçi sayõsõnõn norm kadro ilke ve standartlarõna uygun hale getirilmesi Hedef 9.1 Faaliyet sonuna kadar birimlerin görev ve iş tanõmlarõ ile yetki ve sorumluluklarõnõ belirten yönetmeliğin hazõrlanmasõ Hedef 9.2 Faaliyet yõllarõnda eğitim ihtiyaç analizi yaparak mesleki ve sosyal alanda gelişim sağlayacak sürekli ve münferit seminerler düzenlemek ve düzenlenen seminerlere personelin katõlõmõnõ sağlamak 2007 yõlõnda Belediye Çalõşanlarõna Kanun tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasõna dair esaslar hakkõnda yõlda 2 kez eğitim semineri düzenlemek Hedef 9.2 Faaliyet yõlõnda sürekli değişiklikler gösteren ve yeni çõkan kanun tüzük ve yönetmelikler hakkõnda değişik kurum, kuruluş ve derneklerce düzenlenen eğitim seminerine ilgili personelin katõlõmõnõ sağlamak Hedef 9.2 Faaliyet yõlõnõn ilk 6 ayõ içinde düzenli olarak tüm personelin kişisel ve sosyal gelişimine yönelik eğitim semineri düzenlemek ve katõlõmõnõ sağlamak Hedef 9.3 Faaliyet yõlõnda 2 kez Belediye Meclis üyeleri ve Takõm ruhu ile çalõşma kültürünü geliştirmek, personele yönelik sosyal aktiviteler motivasyon düzeyini yükseltmek düzenlemek(piknik düzenlenmesi, tarihi ve turistik yerlerin gezilmesi ) Hedef 9.3 Faaliyet yõlõnda Belediye Başkanõnõn başkanlõğõnda birim müdürleri ile 2 haftada bir toplanarak bilgi alõşverişinin sağlanmasõ Hedef 9.3 Faaliyet yõlõnda Belediye Başkanõnõn başkanlõğõnda 2 ayda bir birim müdürleri ve meclis üyeleri ile yemekli toplantõ ve eğlence düzenlenmesi Hedef 9.3 Faaliyet yõlõnda Belediye personeli ve meclis üyeleri ile yemekli toplantõ ve eğlence düzenlenmesi Hedef 9.3 Faaliyet Çalõşmalarda başarõnõn ödüllendirildiği başarõsõzlõklarõn cezalandõrõldõğõ bir anlayõş yöntemi sergilemek Hedef 9.4 Faaliyet Kanun ve Mevzuatlar çerçevesinde tüm belediye çalõşanlarõnõn özlük haklarõnõn korunmasõ Tüm Belediye personelinin maaş, ücret, ikramiye, yolluk, harcõrah, tedavi ve sosyal haklar v.b. Ödemelerinin düzenlenmesi İlke ve Standartlarõna Uygun hale getirilen kadro sayõsõ Fiziki Gerçekleşme Sayõsõ Eğitim Semineri Sayõsõ Katõlõmõ sağlanan personel sayõsõ Eğitim Semineri ve katõlan personel sayõsõ piknik, ziyaret edilen tarihi ve turistik mekan sayõsõ Toplantõ Sayõsõ Toplantõ Sayõsõ Toplantõ Sayõsõ Ödül ve Ceza Sayõsõ Faaliyetin Gerçekleştirilmes i STRATEJİK AMAÇ : 10TOROSLAR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 9 HALKIN, TEMİZ VE SAĞLIKLI ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK

10 Temizlik İşleri Temizlik İşleri HEDEF 10.1 : Faaliyet : Toroslar Belediyesi sõnõrlarõ içinde 24 mahallenin Temizliği ve geri kazanõlabilir atõklarõn ekonomiye tekrar kazandõrõlmasõ ile toplanan çöpün nõ azaltmak HEDEF 10.2 Faaliyet : Görsel kirliliğe yol açan,sağlõğõmõzõ olumsuz yönde etkileyen, 1800 adet kullanõlmayacak durumdaki çöp konteynerlerinin yõllara göre yenilenmesi. HEDEF 10.3 Faaliyet : 3700 hektar alanda ton çöpün Yõlda yaklaşõk ton çöpün toplanmasõ ve depolama alanõna depolama alanõna nakli,3700 Hektar alanda nakli, her hafta kurulu toroslarõn cadde ve sokaklarõ ile Hafta da kurulan 22 adet 22 adet günlük kurulan Semt Pazar yerlerinin pazaryerinin işçi marifeti ile temizliği ve ayrõca 2500 adet çöp temizliğ, 2500 adet konteynerinin yõkanmasõ (bu faaliyet yõllara çöp konteynerinin saridir) yõkanmasõ 2007 yõlõnda 400 adet çöp konteynerinin alõnmasõ 2007 yõlõnda 400 adet çöp konteynerinin alõnmasõ 3,000, , fiziki gerçekleşme Alõnan konteyner sayõsõ Temizlik İşleri 24 mah.de hastalõklara sebebiyet veren sinek, haşere ve kemirgenlere karşõ ilaçla mücadele (her yõl ortalama lt ilaç kullanarak) 2007 de 3000 lt., haşere ve sinek mücadelesi için ilaç kullanõlacaktõr litre haşer ve ilaç alõmõ 200, Alõnan ilaç (lt) HEDEF 11.1 Faaliyet : Mevcut Belediye Gelirlerinin Arttõrõlmasõ ve Mevcut gelirlerin tahsilat oranõnõ %85 seviyesine zamanõnda tahsilatõn yapõlmasõ, tahsilat oranõnõn çõkartmak %80 den %85 e çõkarmak HEDEF 11.1 Faaliyet : Belediye vergilerinde kaçaklarõn önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayõsõnõn artõşõnõ sağlamak. 2007:%3, HEDEF 11.2 Faaliyet : Belediyedeki tüm kaynaklarõn etkin, verimli ve Tüketim mallarõnõ tasarruflu bir şekilde tasarruflu kullanõmõnõn sağlanmasõ kullanmak. HEDEF 11.2 Faaliyet : Belediye mülklerinin piyasa rayiç bedelleri üzerinden kiraya vermek HEDEF 11.3 Faaliyet : Belediyemize ait atõl durumda bulunan 350 yeni kaynaklarõn oluşturulmasõ adet, farklõ metrekarelerde ki arsalarõn satõşõnõn HEDEF 11.3 Faaliyet : 5393 Sayõlõ yasada belirtilen oranda İller Bankasõndan borçlanmaya gidilmesi 84 adet 1/ 1000 lik HEDEF 12.1 Faaliyet : paftanõn revizyonu Bölgemizde Mevcut Olan 84 adet 1/ 1000 lik ve 1 / 5000 lik imar paftalarõnõn revizyonu ve 1 / 5000 lik Plan Tadilatõ paftalara uyumlu paftalara uyumlu hale getirilmesi hale getirilmesi HEDEF 12.1 Faaliyet : İhtiyaç halinde Kamulaştõrma Yapõlacaktõr Faaliyet : 200, Uygulamasõ STRATEJİK AMAÇ : 11BELEDİYENİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI VE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI STRATEJİK AMAÇ : 13BÖLGEMİZDE İHTİYAÇ DUYULAN OTOPARK VE PAZAR ALANLARININ OLUŞTURULMASI STRATEJİK AMAÇ : 12İMAR PLANLARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ HEDEF: 13.1 Faaliyet : Belediyemiz sõnõrlarõ içinde 24 mahallede oto park ve Pazar alanlarõ oluşturmak Plan Tadilatõ HEDEF: 13.1 Faaliyet : Kamulaştõrma 24 mahalledeki otopark ve Pazar alanõ için plan 24 mahalledeki tadilatõ otopark ve Pazar alanõ için 1, , Tahsilat Oranõ Mükellef artõş oranõ tüketilen malzeme Kiraya verilen gayrimekullerin kira miktarlarõ Satõşõ Yapõlan Arsa sayõsõ Borçlanmanõn yapõlmasõ Fiziki gerçekleşme Kamulaştõrma Miktarõ uygulamasõ yapõlan miktar Gerçekleştirilen plan tadilatõ Gerçekleştirilen kamulaştõrma STRATEJİK AMAÇ : 14KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK HEDEF : 14.1 Faaliyet : Korukent mah. Kuzeyinde mülkiyeti belediyemize ait olan parsellerdeki 100 Plan Değişikliği dönümlük bir alanda kentsel yenileme çalõşmalarõ yapõlacaktõr HEDEF : 14.1 Faaliyet Protokol yapõlmasõ Mülkiyet Devri dönümlük alanda kentsel yenileme çalõşmasõ için plan değişikliği protokolun yapõlmasõ ve mülkiyet devri 50, Yapõlan plan değişiliği Protokolun yapõlmasõ ve mülkiyetin

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

ISG Yönetim Sisteminin Başarõsõnda. CEM SÜREN İş Güvenliği Mühendisi

ISG Yönetim Sisteminin Başarõsõnda. CEM SÜREN İş Güvenliği Mühendisi ISG Yönetim Sisteminin Başarõsõnda Çalõşanlarõn Rolü CEM SÜREN İş Güvenliği Mühendisi İÇERİK 01 02 03 BİR FİLMİMİZ VAR Oyak Renault da 1 gün İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU Hiyerarşik ve Fonksiyonel

Detaylı

Temmuz ile Aralık Arası FAALİYET RAPORU

Temmuz ile Aralık Arası FAALİYET RAPORU 2 0 1 5 Temmuz ile Aralık Arası FAALİYET RAPORU 2016 Yılı Gider Bütçe fişleri, tüm müdürlüklerden toplanarak konsolide edilip İdare Bütçesi hazırlanmıştır. 2016 Yılı Performans Esaslı Analitik Bütçe Taslağı

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef 10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU Yayın Tarihi: 27.04.2007 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Formun Başlanğıç Tarihi: Kapsadığı Bitiş Tarihi: Müdürlüğü H E D E F FAALİYET

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.08.2016 Karar No : 84 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. İsmail YAĞCI(Katılmadı)-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN(Katılmadı) Meclis Üyelerinin 01.08.2016 tarihli vermiş oldukları

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

C - ) PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

C - ) PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: C - ) PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Belediyemizin 2010-2014 Yılları Stratejik Planında öngörülen ilk stratejik amacımız Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek olup; bu amaca ulaşmak için

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, idari yapısı, hukukî statüsü, görev, yetki, sorumlulukları

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FALİYET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FALİYET RAPORU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI FALİYET RAPORU GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER: nce yılında gerçekleştirilen ihalelere ait liste aşağıda verilmiştir. 2/419 110 luk Sabit Aksamlı Kırma Eleme Tesisi Mal Alımı 2/66262

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 11.08.2015 2015/441 11.08.2015 2015/442 11.08.2015 2015/443 11.08.2015 2015/444 11.08.2015 2015/445 11.08.2015 2015/446 GÜNDEM NO 03: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 17.08.2015 2015/471 RAPOR/GÜNDEM NO 01: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığının Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 75 adet

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 01-06-2011 Karar Numarası: 87 T.C. İĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 2013YILI FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ :

Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 2013YILI FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ : 1 2013YILI FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi:08.04.2014 Karar sayısı :19 KURULUŞUN ADI : Arhavi Belediyesi AİT OLDUĞU YIL : 2013 VİZYONUMUZ : Doğu Karadenizin şirin ilçesi Arhavi nin; doğası,kültürü

Detaylı

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/07/2015-15.00 1-Açılış ve Yoklama. 2- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: PBM.ÇY.01 TARİH: 03.02.2012 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 01 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ 2016 YILI MART AYI I. BİRLEŞİME AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 08.03.2016 2016/94 KARARIN ÖZETİ GÜNDEM NO 01: insan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nm, yeni kadro ihdası ile ilgili

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU MANİSA BELEDİYESİ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU MANİSA BELEDİYESİ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ BELEDİYE ÖZ GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI Performans i BELEDİYE ÖZ GELİRLERİNİN % 20 ARTTIRILMASI lar Belediye gelirlerini arttırmak amacıyla teknik donanımlı saha ekiplerinin

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü C M -* * - m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 7469 ada 1 parsel NİP. Î r: *" ' T ' EXP02018 AKTJkLV

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 117 KARAR 117 : Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.05.2012 tarih ve 05.462 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Özbek Akkum Mevkii Nazım Ġmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Plan ve

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-274 12.11.2013 Özü: 2014 yılı performans programı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-274 12.11.2013 Özü: 2014 yılı performans programı T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-274 12.11.2013 Özü: 2014 yılı performans programı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü. REVİZYON NO :0 Süreç Tanımlama Tablosu Sayfa: 1/7 S.NO ALT SÜREÇ S.

T.C ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü. REVİZYON NO :0 Süreç Tanımlama Tablosu Sayfa: 1/7 S.NO ALT SÜREÇ S. YAYIN TARİHİ :26.0.20 DÖKÜMAN NO :OKM..L.(7.).0 Süreç Tanımlama Tablosu Sayfa: /7 S.NO ALT S.NO DETAY....2.2.2.2.2.2....2...2..2.2.2. 2 İdari 2. Evrak 2.. 2 İdari 2. Evrak 2..2 Belediye Başkanı ile Görüşme

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 13.11.2015 2015/625 13.11.2015 2015/626 13.11.2015 2015/627 13.11.2015 2015/628 RAPOR/GÜNDEM NO 01: Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün Doğu Akdeniz Kalkınma

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

T.C POLATLI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C POLATLI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C POLATLI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.12.2015 tarih ve 127 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 21.12.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Ertuğrulgazi

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER ATATÜRK PARKI Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumlarõ: Değerlendirme Tablosu... 3

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 12/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 12/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 12/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 25 Sivas Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat

Detaylı