STRATEJİK AMAÇ : 1 PARK VE YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK. HEDEF 1.1 Faaliyet 1.1.1:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK AMAÇ : 1 PARK VE YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK. HEDEF 1.1 Faaliyet 1.1.1:"

Transkript

1 STRATEJİK AMAÇ : 1 PARK VE YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK HEDEF 1.1 Faaliyet 1.1.1: Çukurova mah.de 2008 yõlõ sonuna kadar m2 lik Anõttepe parkõnõn yapõlmasõ tarihine kadar, m2élik arazi üzerine Anõttepe parkõnõn yapõmõ HEDEF1.2 Faaliyet 1.2.1: 17500m2 300, m2 Güneykent mah.de 24500m2 lik vadinin 2008 yõlõ sonuna kadar yeşil alan park ve spor alanõ olarak düzenlenmesi m2 lik vadi üzerine, yeşil alan, park ve spor alanõnõn tarihine kadar yapõmõ m2 199, m2 HEDEF 1.3 Faaliyet 1.3.1: Halkkent mah. de ki 4109 m2 lik arazi üzerine 2007 yõlõnda park Halkkent mah. de ki 4109 m2 lik arazi üzerine 2007 yõlõnda park 4166m2 49, m2 HEDEF 1.4: Faaliyet 1.4.1: Halkkent mah.de 6889 m2 lik alanõn 2007 yõlõ içerisinde düzenlenerek mesire alanõ olarak hizmete sunulmasõ. Halkkent mah.de bulunan 6889 m2 lik alana mesire alanõnõn yapõmõnõn tarihine kadar bitirilmesi. HEDEF 1.6: Faaliyet 1.6.1: 5000m2 60, m2 Mithat Toroğlu Mahallesinde, 2007 yõlõ sonuna kadar 300 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yürüme yolu yapõmõ tarihine kadar M.Toroğlu mahallesinde 300 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde toplam 3000 m2 lik yürüme yolunun yapõmõ. HEDEF 1.7: Faaliyet 1.7.1: Karaisalõ mah.de m2 lik alan üzerine, 2007 yõlõnda mesire yeri tarihine kadar karaisalõ mah.de m2 lik mesire alanõnõn yapõmõnõn bitirilmesi. 929m2 100, m2 30, m2 m2 HEDEF 1.8: Faaliyet 1.8.1: H.Okan Merzeci Bulvarõ güneyinde, Müftü deresi boyunca, toplam 2150 metre uzunluğunda dere kenarõnõn yeşil alan düzenlemesinin yõllarõ arasõnda Yumuktepe ile H.Okan Merzeci bulvarõ arasõnda 150 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde toplam 3000 m2 lik dere kenarõ düzenlemesinin tarihine kadar 3000m2 78, m2 1

2 Faaliyet 1.8: Faaliyet : G.M.K. bulvarõ ile Yumuktepe arasõnda, 2000 G.M.K. bulvarõ ile Yumuktepe arasõnda, 333 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde toplam metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde toplam m2 lik dere kenarõ düzenlemesini 5000 m2 lik dere kenarõ düzenlemesini tarihine kadar yapõmõ tarihine kadar yapõmõ. HEDEF 1.10: Faaliyet : 5000m2 122, m2 Alsancak mah.deki yumuktepe karakolu güneyinde bulunan 5000 m2 lik parkõn revizyonunun 2007 yõlõ sonuna kadar tarihine kadar Aklsancak Mah. Deki 5000 m2 lik parkõn revizyonunun yapõlmasõ 5000m2 1, m2 HEDEF 1.12: Faaliyet : Çavuşlu mah.deki 1625 m2 lik alanda 2007 yõlõ tarihine kadar çavuşlu mah.deki sonuna kadar park yapõlmasõ 1625 m2 lik parkõn yapõmõ. HEDEF 1.13: Faaliyet : 83m m2 Portakal mah.de, 1580 m2 ve 832 m2 büyüklüğünde iki adet parkõn 2007 yõlõ sonuna kadar tarihine kadar portakal mah.deki 1580 m2 lik parkõn yapõmõ 1662m2 19, m2 HEDEF 1.13: Faaliyet : tarihine kadar portakal mah.deki 832 m2 lik parkõn yapõmõ 1250m2 15, m2 HEDEF:1.15 Faaliyet : Tozkoparan mah.de 683 m2 lik alanda 2007 yõlõnda park yapõlmasõ HEDEF y : 1.17 ç Osmaniye,Güneykent,Korukent,Zeki ayan,mithat Toroğlu, Demirtaş,H.Okan Merzeci, TurgutTürkalp,Akbelen, Yusuf Kõlõç,Çavuşlu, Çukurova,sağlõk ve Tozkoparan Mahallerinde park ve yeşil alanlar oluşturmak tarihine kadar Tozkoparan mahallesinde 683 m2 lik Parkõn yapõmõ Faaliyet : Plan Tadilatõ, Faaliyet : Plan tadilatõ Faaliyet : Kamulaştõrma HEDEF: : 835m2 10, , m2 plan tadilatõ ve kamulaştõrõlan alan 2007 yõlõnda 17km uzunluğunda Cadde ve Sokaklarõn kaldõrõmlarõna 4250 adet değişik fidan dikerek, güzelleştirilmesi 2007 Yõlõnda Turunçlu mahallesinde 4 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 1000 adet turunç fidanõ adet fidan 63,

3 HEDEF: : 2007 Yõlõnda Halk kent mahallesinde 2,2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 300 adet Dikenli Akasya, 100 adet Kõbrõs akasyasõ, 150 adet Japon Kavağõndan oluşan toplam 550 adet fidanõn. HEDEF: : 2007 Yõlõnda Portakal mahallesinde 4 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 1000 adet turunç fidanõ. HEDEF: : 550 adet fidan 1000 adet fidan 1, , Yõlõnda Alsancak mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 300 adet dikenli akasya 200 adet kõbrõs akasyasõndan oluşan toplam 500 adet fidanõn. HEDEF: : 500 adet fidan 1, Yõlõnda Çukurova mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 500 adet Japon Kavağõ fidanõ. HEDEF: : 500 adet fidan 1, Yõlõnda Kurdali mahallesinde 0,8 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 200 adet ağaç orkidenin HEDEF: : 200 adet fidan HEDEF: Yõlõnda park,yeşil alan,bulvar.cadde ve çocuk bahçelerinin bakõmõ,fidan dikimi,ağaçlarõn ilaçlanmasõ,bakõmõ ve tesisatlarõnõn bakõmõ 2007 Yõlõnda Akbelen mahallesinde 2 km uzunluğunda cadde ve sokak kaldõrõmlarõna 500 adet Palmiye fidanõ Faaliyet:1.19 Hizmet Alõmõ HEDEF : 1.21: FAALİYE : Kavşak ve Refüjlerin Peyzaj düzenlemesinin 2007 Yõllarõnda Akbelen bulvarõnõn GMK bulvarõndan Otoban makasõna kadar olan yaklaşõk 1.4Km. uzunluğunda ortalama 2,5mt. Eninde, toplamda 3500m2 alan orta refüjünde Kõşlõk mevsimlik 3000 adet, Yazlõk mevsimlik 3000 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi 500 adet fidan park,yeşil alan,bulvar.cadde ve çocuk bahçelerinin bakõmõ,fidan dikimi ağaçlarõn 3000 adet kõşlõk, 3000 adet yazlõk çicek dikimi 1, , fiziki gerçeleşme 3

4 HEDEF : 1.21: FAALİYE : 2007 Yõllarõnda Kuvayi Milliye caddesi Hastane kavşağõnõn orta refüjünde yaklaşõk 30m2 alanda Kõşlõk mevsimlik300 adet, Yazlõk mevsimlik300 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 300 adet kõşlõk, 300 adet yazlõk çiçek dikimi m2 alan da 400 :2007 Yõllarõnda Toroslar Belediyesi Kültür ve adet kõşlõk 400 adet Sanat evi önü Rõfat uslu caddesindeki yaklaşõk 40m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 400 adet, Yazlõk mevsimlik 400 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 83 m2 alanda Yõllarõnda Sağlõk mahallesi Hasan Akel adet kõslõk, 833 adet Lisesi kavşağõndakiyaklaşõk 83m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 833 adet, Yazlõk mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 2007 Yõllarõnda Güneykent mahallesi Polis karakolu alt kõsmõndaki yaklaşõk 66m2 alanda Kõşlõk mevsimlik666 adet, Yazlõk mevsimlik666 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi 66 m2 alanda 666 adet kõslõk, 666 adet HEDEF : 1.21: FAALİYE : 50 m2 alanda Yõllarõnda Kuvayi milliye caddesi Havuzlu adet kõslõk, 500 adet kavşak etrafõnda yaklaşõk 50m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 500 adet, Yazlõk mevsimlik 500 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 83 m2 alanda Yõllarõnda Kuvayi milliye caddesi Anõtlõ adet kõslõk, 833 adet kavşağõnda yaklaşõk 83m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 833 adet, Yazlõk mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 83 m2 alanda Yõllarõnda Kuvayi milliye caddesi Anõtlõ adet kõslõk, 833 adet kavşağõnda yaklaşõk 83m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 833 adet, Yazlõk mevsimlik 833 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi HEDEF : 1.21: FAALİYE : 2007 Yõllarõnda Belediye binasõ önünde yaklaşõk 13,3m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 133 adet, Yazlõk mevsimlik 133 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi 13,3 m2 alanda 133 adet kõslõk, 133 adet

5 HEDEF : 1.21: FAALİYE : 2007 Yõllarõnda Bölgemizde bulunan 24 mahalle muhtarlõklarõnõn bina önünde toplamda 80m2 alanda Kõşlõk mevsimlik 800 adet, Yazlõk mevsimlik 800 adet çiçeklerle peyzaj düzenlemesi 80m2 alanda 800 adet kõslõk, 800 adet HEDEF : 1.22: FAALİYE : Toroslar daki yeşil alan nõ %1,07 dan,%2,00 ye çõkartmaktõr Yõlõnda Okan Merzeci Bulvarõnõn üst kõsmõnda bulunan yaklaşõk 16000m2 alanda 3200adet ağaç dikerek, Toroslar Belediyesi Kent Çocuk ve Gençlik Meclisi mesire ormanõ 16000m2 alanda 3200 adet ağaç dikimi 32, HEDEF : 1.22: FAALİYE : 2007 Yõlõnda Okan Merzeci Bulvarõnõn üst kõsmõnda bulunan yaklaşõk 16000m2 alanda 2000m2 kayrak zemin yürüme yolunun, Toroslar Belediyesi Kent Çocuk ve Gençlik Meclisi mesire ormanõna m2 alanda 2000m2 kayrak zemin yürüme yolunun yapõlmasõ 3, m2 HEDEF : 1.22: FAALİYE : 2007 Yõlõnda Okan Merzeci Bulvarõnõn üst kõsmõnda bulunan yaklaşõk 16000m2 alanda 1333mt. Uzunluğunda Bordür taşõnõn, Toroslar Belediyesi Kent Çocuk ve Gençlik Meclisi mesire ormanõna 16000m2 alanda 1333 mt uzunluğunda bordür taşõ döşenmesi 1, m HEDEF : 1.22: FAALİYE : 2007 Yõlõnda Okan Merzeci Bulvarõnõn üst m2 alanda kõsmõnda bulunan yaklaşõk 16000m2 alanda adet aydõnlatma adet aydõnlatma direğinin, Toroslar Belediyesi direğinin montajõ Kent Çocuk ve Gençlik Meclisi mesire ormanõna 2, adet miktar HEDEF : 1.22: FAALİYE : 2007 Yõlõnda Okan Merzeci Bulvarõnõn üst kõsmõnda bulunan yaklaşõk 16000m2 alanda 30 adet Orman Masasõnõn, Toroslar Belediyesi Kent Çocuk ve Gençlik Meclisi mesire ormanõna m2 alanda 30 adet orman masasõ yapõmõ 3, adet miktar HEDEF : 1.22: FAALİYE : 2007 Yõlõnda Çukurova mahallesinde 13500m2 alanda Anõt tepe Parkõna 10000m2 çim ekilerek yeşil alan yaratõlmasõ. HEDEF : 1.22: : 2007 Yõlõnda Çukurova mahallesinde 13500m2 alanda Anõt tepe Parkõna 2000adet Ağaç. HEDEF : 1.22: Yõlõnda Alsancak Mahallesinin Efrenk deresi kenarõnõn 2km uzunluğunda 4mt eninde toplamda 8000m2 alanda, yürüme yolu alan olarak rekreasyon yapõlmasõ HEDEF : 1.22: : 2007 Yõlõnda Halkkent Mahallesinde yaklaşõk 15000m2 alanda hoby bahçesi m2 alanda 10000m2 çim ekilmesi m2 alanda 2000 adet ağaç 2 km uzunluğunda 4 mt aninde 8000 m2 alanda rekreasyon yapõlmasõ 7500 m2 hoby bahçesi yapõlmasõ 15, , , , m2 m2 m2 STRATEJİK AMAÇ : 2BÖLGEMİZDE YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN DÜZENİNİ SAĞLAMAK İÇİN MEVCUT YOLLARIN BAKIM-ONARIMI, YENİ HEDEF 2.1: Faaliyet 2.1.1: 2011 Yõlõ sonuna kadar, belediyemiz sõnõrlarõ içerisinde bulunan, cadde ve sokaklardaki yõpranmõş ve bozulmuş yol kaplamalarõnõn ton sõcak karõşõm asfalt ile tamir ve bakõmõnõn 2007 yõlõnda ton asfalt ile yol tamir ve bakõmõ. HEDEF 2.2 : Faaliyet 2.2.1: yõllarõ arasõnda, belediyemiz sõnõrlarõ içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda toplam metre uzunluğunda kilit parke taşõ ile kaldõrõm yapõmõ yõlõnda m uzunluğunda kilit parke taşõ ile kaldõrõm yapõmõ ton asfalt ile yol tamir ve bakõmõnõn yapõlmasõ m kilit parke taşõ yapõmõ 1,425, ,731, ton m HEDEF 2.3 : Faaliyet 2.3.1: Yõllarõ arasõnda, belediyemiz sõnõrlarõ içerisinde toplam m uzunluğunda kilit parke taşõ ile projeli yol yapõmõ yõlõnda 8.000mt uzunluğunda kilit parke taşõ ile projeli yol yapõmõ m kilit parke taşõ yapõmõ 1,760, m HEDEF 2.4 : Faaliyet : yõllarõ arasõnda, belediyemiz imar planõnda bulunan toplam metre uzunluğunda yeni yol açõlmasõ yõlõnda mt uzunluğunda yeni yol açõlmasõ. HEDEF 2.5 : Faaliyet 2.5.1: mt uzunluğunda yol açõlmasõ 222, m 5

6 Belediyemiz sõnõrlarõ içerisinde bulunan yollarda, yõllarõ arasõnda, toplam 5000 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattõ yapõmõ. Cadde ve sokaklara, 2007 yõlõnda 1000mt lik yağmur suyu drenaj hattõnõn HEDEF :2.6 Faaliyet 2.6.1: Belediyemiz sõnõrlarõ içinde toplam 24 mahallede imar planlarõnda işlenmiş olup açõk Kamulaştõrma olmayan yollarõn açõlmasõ HEDEF :2.6 HEDEF :2.6.2 Belediyemiz sõnõrlarõ içinde toplam 24 mahallede imar planlarõnda işlenmiş olup açõk Gerektiğinde Plan Değişikliği olmayan yollarõn açõlmasõ 1000 mt yağmur suyu drenaj hattõnõn yapõlmasõ Kamulaştõrõlan alan plan tadilatõ yapõlan alan 18, , , m Kamulaştõrõlan alan plan tadilatõ yapõlan alan STRATEJİK AMAÇ : 3BÖLGEMİZDE MODERN VE STANDARTLARA UYGUN HALKIN İHTİYACINI GİDEREBİLECEK YENİ PAZAR YERLERİ HEDEF 3.1: Faaliyet 3.1.1: Yõllarõ arasõnda Belediyemiz sõnõrlarõ içerisinde toplam m2 lik semt pazar yerleri ve Kurban kesim yerlerinin yapõmõ yõlõnda m2 semt Pazar yeri ve kurban kesim yeri yapõmõ m2 608, m2 HEDEF 4.1: Faaliyet 4.1.1: Halkkent Mah.de kadõn doğum ve çocuk hastanesi bitişiğinde bulunan alan üzerinde 2007 yõlõnda toplam 2000 m2 lik işyerlerinin 2007 yõlõ sonuna kadar Halkkent mahallesi Kadõn Doğum ve Çocuk Hastanesi bitişiğinde bulunan 24M4 pafta, 3001 ada, 1 nolu parsel, 3276 m2 lik alan üzerine toplam 2000 m2 lik işyerlerinin STRATEJİK AMAÇ : 5BÖLGEMİZDE EĞİTİM, SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF VE SANATSAL ALANDA YENİ TESİSLER KURMAK, MEVCUT STRATEJİK AMAÇ : 4BÖLGEMİZDE TİCARİ AKTİVİTENİN ARTTIRILMASI İÇİN İŞYERİ YAPMAK VE YAPTIRMAK Hedef 5.1 Faaliyet : Osmaniye mah.de 3000 m2 alan üzerine çok amaçlõ açõk hava gösteri merkezinin 2007 yõlõ sonuna kadar yapõmõ yõlõ sonuna kadar, Osmaniye Mahallesinde 3000 m2 alan üzerine çok Amaçlõ Açõk Hava Gösteri Merkezinin yapõmõ. Hedef 5.2 Faaliyet 5.2.1: 2007 yõlõ sonuna kadar Osmaniye mahallesi ve 2008 yõlõ sonuna kadar osmaniye Mah. Turgut Turgut Türkalp mahallesinde toplam 800.m2 Türkalp mah. Kurdali Mah.lerinde 1200 M2 olmak üzere iki adet Halk Eğitim Merkezi halk eğitim merkezinin yapõmõ yapõmõ. Hedef 5.3 Faaliyet ve 2011 yõlõ eğitim dönemleri başõnda bölgemiz okullarõnda eğitim gören fakir ve yoksul aile çocuğu 3000 öğrenciye (5 yõl içinde toplam 15000) kõrtasiye yardõmõnda bulunmak yõlõ eğitim dönemleri başõnda bölgemiz okullarõnda eğitim gören fakir ve yoksul aile çocuğu 3000 öğrenciye kõrtasiye yardõmõnda bulunmak.. Hedef 5.4 Faaliyet yõllarõnda her yõl iki kez olmak üzere teknik ve sosyal anlamda dõş geziler düzenlenerek Meclis Üyeleri ve personelimizin bilgi-beceri ve proje üretme konularõnda teşvik edilmelerinin sağlanmasõ 2007 yõlõnda iki kez olmak üzere 50 kişilik teknik ve sosyal anlamda dõş geziler düzenlemek Hedef 5.5 Faaliyet Her Semte Bir Spor Kompleksi projesinden hareketle, yapõmõ tamamlanan spor tesislerimizin, amacõna uygun şekilde aktif bir program dâhilinde hizmet vermesinin sağlanmasõ. Bu kapsamda ( yõllarõnda) yõlda ikişer kez, çeşitli spor dallarõnda turnuvalar düzenlenmesi Her yõl bahar ve son bahar dönemlerinde okullar ve kurumlar arasõ olmak üzere iki futbol,iki voleybol turnuvasõ ile,bir kez satranç ve bir kez güreş müsabakalarõ düzenlenmesi Hedef 5.6 Faaliyet Belediyemizde sağlõk biriminin daha teşekküllü bir konuma getirilerek kurum içi ve kurum dõşõ (genel sağlõk taramasõ) hizmetlerinin yaygõnlaştõrõlmasõ ve ) yõlõnda her yõl iki kez genel sağlõk taramasõnõn gerçekleştirilmesi Bölgemizde her yõl ilaç toplama kampanyasõ dahilinde ilaç toplanarak özel ve resmi sağlõk kurumlarõnõnda desteği alõnarak okullarda ve her mahallede genel sağlõk taramasõnõn yapõlmasõ Hedef 5.6 Faaliyet Bu iş için bir doktor,1 sağlõk memuru ve bir hemşire görevlendirilmesi Hedef 5.7: Faaliyet Belediyemizin doğal afetler karşõsõnda tedbir bakõmõndan güçlendirilmesi Eğitim amaçlõ ve doğal afetler karşõsõnda tedbir amaçlõ kullanõlmak üzere her birisi 100 kapasiteli 5 adet çadõr yaptõrõlmasõ Hedef 5.7: Faaliyet m2 599, m2 351, m öğrenci 1 kez teknik gezi, 1 kez sosyal gezi müsabaka düzenlenmesi 149, , , , , Fiziki gerçekleşen m2 20, öğrenci sayõsõ m2 Fiziki gerçekleşen m2 gerçekleşen gezi sayõsõ düzenlenen müsabaka sayõsõ sağlõk taramasõ yapõlan kişi sayõsõ görevlendirilen doktor ve hemşire sayõsõ fiziki

7 Bu çadõrlarda kullanõlmak üzere 1000 adet battaniye,500 adet 90x190cm ebatõnda kauçuk yatak alõnmasõ Hedef 5.8: Faaliyet Her yõl beldemiz sakinleri ile yaz dönemlerinde de bir araya gelmek ve toplumsal kaynaşmayõ Her yõl Kasõm ayõnda Geleneksel Toroslar sağlamak amacõyla ve 2009 yõllarõ Narenciye Şenliği Ağustos aylarõnda bir yayla belediyesi ile birlikte kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenmesi Hedef 5.8: Faaliyet 5.8.2: Her yõl Nisan ayõnda Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi Hedef 5.9: Faaliyet Bölgemizde mesleki ve kültürel alanda eğitim verilmek üzere 2007 yõlõnda iki kurs, 2008 yõlõnda iki kurs ve 2009 yõlõnda iki kurs olmak üzere 3 yõlda toplam 6 adet kurs açõlmasõ.(dönem) Bölgemizde mesleki ve kültürel alanda eğitim verilmek üzere 2007 yõlõnda iki kurs açõlarak 50 kişiye kurs verilmesinin sağlanmasõ. Hedef 5.10: Faaliyet ve 2011 yõllarõnda bölgemizde ikamet eden fakir ve yoksul aileye (beş yõlda aile) gõda yardõmõnda bulunulmasõ 2007 yõlõnda bölgemizde ikamet eden fakir ve yoksul aileye 10 kalem malzemeden oluşan paketlerle gõda yardõmõnda bulunulmasõ Hedef 5.11: Faaliyet Ocak Kurtuluş günü başta olmak üzere milli gün ve bayramlarda kullanmak için Her yõl çeşitli ebatlarda bayrak alõnacaktõr 3 Ocak Kurtuluş günü başta olmak üzere milli gün ve bayramlarda kullanmak için Her yõl adet çeşitli ebatlarda bez bayrak, alõnacak Hedef 5.12: Faaliyet Her yõl eğitim amaçlõ 2 adet kitap, 3 tip broşür ve 5 değişik el ilanõ şeklinde dökümanlar hazõrlanarak vatandaşlara dağõtõlacaktõr Her yõl eğitim amaçlõ 2 adet kitap, 3 tip broşür ve 5 değişik el ilanõ şeklinde dokümanlar hazõrlanarak vatandaşlara dağõtõlacaktõr Hedef 5.13: Faaliyet Her yõl kentimizle ilgili görüntülü olarak tanõtõm çalõşmasõ yapmak ve yayõnlatmak amacõyla cd hazõrlatõlacaktõr Her yõl kentimizle ilgili görüntülü olarak tanõtõm çalõşmasõ yapmak ve yayõnlatmak amacõyla cd hazõrlatõlacaktõr Hedef 5.14: Faaliyet Belediyemizin,beldemizin ve ilimizin tanõtõmõ için fuar ve sergilerde yer almak Her yõl iki kez yurt içi fuarlarda tarihi,turistik,kültürel ve belediyecilik açõsõndan tanõtõma yönelik çalõşmalar yapmak yoluyla yer almak Hedef 5.15: Faaliyet Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Gençlere ve çocuklara yönelik olmak üzere her Bayramõnda Çocuklara ve gençlere yönelik yõl iki kez eğlence ve motivasyona yönelik konser,gösteri ve eğlence programlarõ etkinlikler yapmak düzenlenmesi Hedef 5.15: Faaliyet Mayõs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramõnda Çocuklara ve gençlere yönelik konser,gösteri ve eğlence programlarõ düzenlenmesi Hedef 5.16: Faaliyet , , , , , , , , , , fiziki gerçekleştirme şenliğin gerçekleşmesi düzenlenen festival sayõsõ açõlan kurs ve kurs verilen kişi sayõsõ fiziki gerçeleşme düzenlenen etkinlik sayõsõ fiziki gerçekleştirme Her yõl belirli gün ve haftalar takvimine göre yapõlacak yöresel ve ulusal etkinliklerle bayram kutlamalarõ ve bu programlarda düzenlenecek olan bilgi ve eğitim amaçlõ yarõşma, sportif müsabakalar ve diğer etkinlikler için, ayrõca yurt 30adet küçük boy şilt, 30 adet orta boy şilt, 30 içi ve yurt dõşõnda başarõ gösterip derece alan adet büyük boy şilt sporculara verilmek üzere değişik ebatlarda şilt, kupa, madalya, altõn, teşekkür ve katõlõm belgesi, çeşitli spor malzemeleri, seramik, ahşap yada bakõr işlemeli ve dokuma türü hediyelik eşya yaptõrõlmasõ ve satõn alõnmasõ 3, Hedef 5.16: Faaliyet adet küçük bronz tipi kupa, 30 adet küçük gümüş tipi kupa, 30 adet küçük altõn kupa Hedef 5.16: Faaliyet adet bronz tipi madalya, 100 adet gümüş tipi madalya, 100 adet altõn tipi madalya Hedef 5.16: Faaliyet adet orta boy seramik tabak, 250 adet bakõr işlemeli hediyeleik eşya, 250 adet ahşap işlemeli hediyelik eşya Hedef 5.16: Faaliyet adet yöre kültürü ve motifi ile süslenmiş dokuma türü yer ve duvar halõsõ, 100 adet sofra bezi, 20 adet heybe, 50 adet dokuma halõ Hedef 5.17: Faaliyet Başarõlõ ancak fakir ve yoksul aile çocuğu yada kimsesiz orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine nakdi yardõmda bulunulmasõ 10 ortaöğretim öğrencisine nakdi yardõmda bulunarak burs vermek Hedef 5.17: Faaliyet , , , ,000.00

8 7 yüksek öğrenim öğrencisine nakdi yardõmda bulunularak burs vermek Hedef 5.18: Faaliyet Milli ve dini bayramlarda, ülkemizde ve dünyada kullanan belirli gün ve haftalarõn yanõ sõra yöresel etkinliklerde duyuru ve tanõtõm amaçlõ pankart afiş ve poster yaptõrõlmasõ 200 adet 100 x 500 cm ebadõnda vinil afiş yaptõrõlmasõ Hedef 5.18: Faaliyet adet 200 x 500 cm ebadõnda vinil afiş yaptõrõlmasõ Hedef 5.18: Faaliyet adet 400 x 600 cm ebadõnda poster yaptõrõlmasõ Hedef 5.18: Faaliyet adet 600 x 900 cm ebadõnda branda bez üzerine renkli poster yaptõrõlmasõ Hedef 5.19: Faaliyet Belediyemiz bünyesindeki halk oyunlarõ ve tiyatro kursunun devamlõlõğõnõ sağlayarak öğrenci yetiştirip sanata destek olmak Tiyatro ekibimizle ayda 4 kez olmak üzere heryõl 48 gösteri programõ gerçeklleştirmek Hedef 5.19: Faaliyet Halk oyuõnlarõ ekibimizle ayda 4 kez resmi ve özel programlarõmõzda yer almak.(yõlda ortalama 50 gösteri) Hedef 5.19: Faaliyet Halkoyunlarõ federasyonunca her yõl düzenlenen il, bölge ve türkiye yarõşmalarõna katõlarak temsil görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek. 20, , , , , Hedef 6.1 Faaliyet 6.1.1: Çukurova ve Çağdaşkent Mahallelerinde bulunan, heyelan tehlikesi olan yerler için 2008 yõlõ sonuna kadar 3 adet heyelan önleme projelerinin hazõrlatõlmasõ ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi yõlõna kadar 3 adet heyelan önleme projelerinin hazõrlatõlmasõ. HEDEF 7. 1 : Faaliyet 7.1.1: yõllarõ arasõnda, hizmetlerimizde kullanmak üzere 2000 Adet Bank,250 Adet ormancõ masasõ, 3500 Adet dekoratif elektrik direği, 1000 Adet çöp kutusu, m2 ahşap doğrama işi, 50 Adet Basket potasõ, 20 Ton Ferforje işinin yapõmõ Yõlõnda 400 Adet Bank, 50 Adet ormancõ masasõ, 700 Adet dekoratif elektrik direği, 200 Adet çöp kutusu,.5000 m2 ahşap doğrama işi, 10 Adet Basket potasõ, 5 Ton Ferforje işinin yapõmõ. HEDEF 7. 2 : Faaliyet : Bilgisayar parkõnõn genişletilmesi için 4 adet sunucu 20 adet PC bilgisayar İhale veya Doğrudan Temin ile satõn alõnacaktõr alõmõnõn gerçekleştirilmesi HEDEF 7.3 : Faaliyet 7.3.1: 2008 yõlõ sonuna kadar Evrak Kayõt, Encümen, Evrak Kayõt, Encümen, Meclis, Genel Arşiv Meclis ve Genel Arşiv kayõt sistemlerinin kayõt Sistemlerinin Oluşturulmasõ(hizmet Alõmõ) oluşturulmasõ HEDEF 7.4 : Faaliyet : Saha Tarama Çalõşmalarõnõn 2007 yõlõ sonuna kadar bitirilmesi Hizmet alõmõ HEDEF 7.5 : Faaliyet : Hizmet Masasõ Yönetim Bilgi Sistemi Çalõşmalarõnõn Bitirilmesi Hizmet Alõmõ HEDEF 7.6 : Faaliyet : Web Platformuna Uygun Yönetim Bilgi Sisteminin Yürürlüğe Konulmasõ ve 2007 de Hizmet Alõmõ işler hale getirilmesi HEDEF 7.7 : Faaliyet : Kent Bilgi Sistemi altyapõsõnõn 2007 sonuna kadar bitirilmesi ve 2009 sonuna kadar işler hale Hizmet Alõmõ getirilmesi HEDEF 7.8 : Faaliyet : Vatandaşõ Bilgilendirme Amaçlõ Kiosk ( İnformation Terminal ) Bilgilendirme terminallerinden 2 adetinin 2008 e kadar Hizmet Alõmõ bitirilmesi STRATEJİK AMAÇ : 6DOĞAL AFETLERE KARŞI ÖNLEM ALMAK 8 3 adet heyelan önleme projesi yapõmõ 400 adet bank, 50 ormancõ masasõ, 700 adet elektrik direği, 200 adet çöp kovasõ, 5000 m2 ahşap doğrama işi, 10 adet basket potasõ 5 ton ferforje 1 adet sunucu 4 adet pc alõmõ evrak kayõt yazõlõmõnõn alõnmasõ Saha Tarama faaliyetleri başlatõlõp Halkla bitirilecektir İlişkiler uygulamasõ çerçevesinde Web Hizmet Platformuna masasõ uygun Başbakanlõğõn e- devlet projeleri standartlarõna Saha Tarama çalõşmalarõ neticesinde elde edilen bilgilerin kent bilgi sistemine 1 adet kioskun belediye binasõ girişine montajõ 13, , , , , yapõlan proje adeti STRATEJİK AMAÇ : 7GELİŞEN TEKNOLOJİNİN YENİLİKLERİNİ BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANMAK VE HİZMETLERDE İHTİYAÇ fiziki gerçekleşme Alõnan sunucu ve bilgisayar adedi Yazõlõmõn Alõnmasõ ve İşler Hale Getirilmesi faaliyetin bitirilmesi faaliyetin bitirilmesi Altyapõ için araştõrma ve etüd faaliyetleri Altyapõ için araştõrma ve etüd faaliyetleri 1 adet kioskun alõmõ ve işler hale getirilmesi STRATEJİK AMAÇ : 8BELEDİYEMİZİN SAHİP OLDUĞU TESİSLERİ, BİNALARI, SPOR KOMPLEKSLERİNİ VE EĞİTİM KURUMLARINI GÜNÜN

9 Hedef 8.1 Faaliyet 8.1.1: Toplam m2 kullanõm alanõ olan belediyemiz mülkiyetindeki bina ve tesisler ile bölgemizdeki okullarda ihtiyaç duyulan bakõm, onarõm ve revizyonlarõ 2007 ile 2011 yõllarõ arasõnda yapmak. Faaliyet 1: 2007 yõlõnda m2 lik kullanõm alanõnda bakõm, onarõm ve revizyon işlerinde kullanõlmak üzere gerekli inşaat, elektrik ve sõhhi tesisat malzemelerinin alõmõ gerçekleştirmek M2 alanda bakõm, onarõm, revizyon ve inşaat, elektrik ve sõhhi tesisat malzemesi alõmõ 500, bakõmõ ve onarõmõ yapõlan fiziki alan STRATEJİK AMAÇ : 9NİTELİKLİ PERSONELİN ÇALIŞTIĞI, ÇALIŞANLARININ ORTAK DEĞER VE AMAÇLAR ETRAFINDA KENETLENDİĞİ, Hedef 9.1 Faaliyet Norm kadro ilke ve standartlarõna ilişkin Başkan Yardõmcõlõğõ Kadro Sayõsõnõn 3 'e esaslar çerçevesinde belediye teşkilat şemasõnõn çõkarõlmasõ yeniden düzenlenmesi. Hedef 9.1 Faaliyet ve Eğitim kadrosunun insan kaynaklarõ ve Eğitim olarak ihdas Hedef 9.1 Faaliyet Strateji Geliştirme Birim Kardosunun ihdasõ ve birimin oluşturulmasõ Hedef 9.1 Faaliyet kadrosunun ihdasõ Hedef 9.1 Faaliyet kadrosunun ve Şehircilik Müdürü Kadrosu olarak ihdas Fiziki Gerçekleşme Sayõsõ Birimin Oluşturulmasõ Hedef 9.1 Faaliyet Halkla ilişkiler Müdürü Kadrosunun ihdasõ Hedef 9.1 Faaliyet Mevcut Memur kadro sayõsõnõn norm kadro ilke ve standartlarõna uygun hale getirilmesi Hedef 9.1 Faaliyet Mevcut kadrolu ve geçici işçi sayõsõnõn norm kadro ilke ve standartlarõna uygun hale getirilmesi Hedef 9.1 Faaliyet sonuna kadar birimlerin görev ve iş tanõmlarõ ile yetki ve sorumluluklarõnõ belirten yönetmeliğin hazõrlanmasõ Hedef 9.2 Faaliyet yõllarõnda eğitim ihtiyaç analizi yaparak mesleki ve sosyal alanda gelişim sağlayacak sürekli ve münferit seminerler düzenlemek ve düzenlenen seminerlere personelin katõlõmõnõ sağlamak 2007 yõlõnda Belediye Çalõşanlarõna Kanun tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasõna dair esaslar hakkõnda yõlda 2 kez eğitim semineri düzenlemek Hedef 9.2 Faaliyet yõlõnda sürekli değişiklikler gösteren ve yeni çõkan kanun tüzük ve yönetmelikler hakkõnda değişik kurum, kuruluş ve derneklerce düzenlenen eğitim seminerine ilgili personelin katõlõmõnõ sağlamak Hedef 9.2 Faaliyet yõlõnõn ilk 6 ayõ içinde düzenli olarak tüm personelin kişisel ve sosyal gelişimine yönelik eğitim semineri düzenlemek ve katõlõmõnõ sağlamak Hedef 9.3 Faaliyet yõlõnda 2 kez Belediye Meclis üyeleri ve Takõm ruhu ile çalõşma kültürünü geliştirmek, personele yönelik sosyal aktiviteler motivasyon düzeyini yükseltmek düzenlemek(piknik düzenlenmesi, tarihi ve turistik yerlerin gezilmesi ) Hedef 9.3 Faaliyet yõlõnda Belediye Başkanõnõn başkanlõğõnda birim müdürleri ile 2 haftada bir toplanarak bilgi alõşverişinin sağlanmasõ Hedef 9.3 Faaliyet yõlõnda Belediye Başkanõnõn başkanlõğõnda 2 ayda bir birim müdürleri ve meclis üyeleri ile yemekli toplantõ ve eğlence düzenlenmesi Hedef 9.3 Faaliyet yõlõnda Belediye personeli ve meclis üyeleri ile yemekli toplantõ ve eğlence düzenlenmesi Hedef 9.3 Faaliyet Çalõşmalarda başarõnõn ödüllendirildiği başarõsõzlõklarõn cezalandõrõldõğõ bir anlayõş yöntemi sergilemek Hedef 9.4 Faaliyet Kanun ve Mevzuatlar çerçevesinde tüm belediye çalõşanlarõnõn özlük haklarõnõn korunmasõ Tüm Belediye personelinin maaş, ücret, ikramiye, yolluk, harcõrah, tedavi ve sosyal haklar v.b. Ödemelerinin düzenlenmesi İlke ve Standartlarõna Uygun hale getirilen kadro sayõsõ Fiziki Gerçekleşme Sayõsõ Eğitim Semineri Sayõsõ Katõlõmõ sağlanan personel sayõsõ Eğitim Semineri ve katõlan personel sayõsõ piknik, ziyaret edilen tarihi ve turistik mekan sayõsõ Toplantõ Sayõsõ Toplantõ Sayõsõ Toplantõ Sayõsõ Ödül ve Ceza Sayõsõ Faaliyetin Gerçekleştirilmes i STRATEJİK AMAÇ : 10TOROSLAR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 9 HALKIN, TEMİZ VE SAĞLIKLI ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK

10 Temizlik İşleri Temizlik İşleri HEDEF 10.1 : Faaliyet : Toroslar Belediyesi sõnõrlarõ içinde 24 mahallenin Temizliği ve geri kazanõlabilir atõklarõn ekonomiye tekrar kazandõrõlmasõ ile toplanan çöpün nõ azaltmak HEDEF 10.2 Faaliyet : Görsel kirliliğe yol açan,sağlõğõmõzõ olumsuz yönde etkileyen, 1800 adet kullanõlmayacak durumdaki çöp konteynerlerinin yõllara göre yenilenmesi. HEDEF 10.3 Faaliyet : 3700 hektar alanda ton çöpün Yõlda yaklaşõk ton çöpün toplanmasõ ve depolama alanõna depolama alanõna nakli,3700 Hektar alanda nakli, her hafta kurulu toroslarõn cadde ve sokaklarõ ile Hafta da kurulan 22 adet 22 adet günlük kurulan Semt Pazar yerlerinin pazaryerinin işçi marifeti ile temizliği ve ayrõca 2500 adet çöp temizliğ, 2500 adet konteynerinin yõkanmasõ (bu faaliyet yõllara çöp konteynerinin saridir) yõkanmasõ 2007 yõlõnda 400 adet çöp konteynerinin alõnmasõ 2007 yõlõnda 400 adet çöp konteynerinin alõnmasõ 3,000, , fiziki gerçekleşme Alõnan konteyner sayõsõ Temizlik İşleri 24 mah.de hastalõklara sebebiyet veren sinek, haşere ve kemirgenlere karşõ ilaçla mücadele (her yõl ortalama lt ilaç kullanarak) 2007 de 3000 lt., haşere ve sinek mücadelesi için ilaç kullanõlacaktõr litre haşer ve ilaç alõmõ 200, Alõnan ilaç (lt) HEDEF 11.1 Faaliyet : Mevcut Belediye Gelirlerinin Arttõrõlmasõ ve Mevcut gelirlerin tahsilat oranõnõ %85 seviyesine zamanõnda tahsilatõn yapõlmasõ, tahsilat oranõnõn çõkartmak %80 den %85 e çõkarmak HEDEF 11.1 Faaliyet : Belediye vergilerinde kaçaklarõn önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayõsõnõn artõşõnõ sağlamak. 2007:%3, HEDEF 11.2 Faaliyet : Belediyedeki tüm kaynaklarõn etkin, verimli ve Tüketim mallarõnõ tasarruflu bir şekilde tasarruflu kullanõmõnõn sağlanmasõ kullanmak. HEDEF 11.2 Faaliyet : Belediye mülklerinin piyasa rayiç bedelleri üzerinden kiraya vermek HEDEF 11.3 Faaliyet : Belediyemize ait atõl durumda bulunan 350 yeni kaynaklarõn oluşturulmasõ adet, farklõ metrekarelerde ki arsalarõn satõşõnõn HEDEF 11.3 Faaliyet : 5393 Sayõlõ yasada belirtilen oranda İller Bankasõndan borçlanmaya gidilmesi 84 adet 1/ 1000 lik HEDEF 12.1 Faaliyet : paftanõn revizyonu Bölgemizde Mevcut Olan 84 adet 1/ 1000 lik ve 1 / 5000 lik imar paftalarõnõn revizyonu ve 1 / 5000 lik Plan Tadilatõ paftalara uyumlu paftalara uyumlu hale getirilmesi hale getirilmesi HEDEF 12.1 Faaliyet : İhtiyaç halinde Kamulaştõrma Yapõlacaktõr Faaliyet : 200, Uygulamasõ STRATEJİK AMAÇ : 11BELEDİYENİN MALİ AÇIDAN SAĞLAM BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI VE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI STRATEJİK AMAÇ : 13BÖLGEMİZDE İHTİYAÇ DUYULAN OTOPARK VE PAZAR ALANLARININ OLUŞTURULMASI STRATEJİK AMAÇ : 12İMAR PLANLARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ HEDEF: 13.1 Faaliyet : Belediyemiz sõnõrlarõ içinde 24 mahallede oto park ve Pazar alanlarõ oluşturmak Plan Tadilatõ HEDEF: 13.1 Faaliyet : Kamulaştõrma 24 mahalledeki otopark ve Pazar alanõ için plan 24 mahalledeki tadilatõ otopark ve Pazar alanõ için 1, , Tahsilat Oranõ Mükellef artõş oranõ tüketilen malzeme Kiraya verilen gayrimekullerin kira miktarlarõ Satõşõ Yapõlan Arsa sayõsõ Borçlanmanõn yapõlmasõ Fiziki gerçekleşme Kamulaştõrma Miktarõ uygulamasõ yapõlan miktar Gerçekleştirilen plan tadilatõ Gerçekleştirilen kamulaştõrma STRATEJİK AMAÇ : 14KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK HEDEF : 14.1 Faaliyet : Korukent mah. Kuzeyinde mülkiyeti belediyemize ait olan parsellerdeki 100 Plan Değişikliği dönümlük bir alanda kentsel yenileme çalõşmalarõ yapõlacaktõr HEDEF : 14.1 Faaliyet Protokol yapõlmasõ Mülkiyet Devri dönümlük alanda kentsel yenileme çalõşmasõ için plan değişikliği protokolun yapõlmasõ ve mülkiyet devri 50, Yapõlan plan değişiliği Protokolun yapõlmasõ ve mülkiyetin

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7..

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. I - GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla

Detaylı

"Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!"

Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! "Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 32 Mahalleden oluşan Toroslar İlçesi; 253 bin 446 nüfus ve 5

Detaylı

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meclis Başkanı Katip Katip Mehmet POSTALLI Ayten ÖZKAN Mehmet AYDIN Meclis Başkan Vekili Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. maddesine dayanılarak Mali

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 205 YILI 205 MALİ YILI 205 YILI BAŞKAN DAN Her geçen gün daha da büyüyen ve güzelleşen ilçemiz; tüm altyapı ve üstyapı sorunları tamamlanmış, yaşanabilir modern bir kent haline dönüşmüştür. Bu büyük gelişim,

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014 MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014 Ağustos-2009 1 MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR; HİZMET ETME VARDIR. 2 HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 28 Mart 2004 Belediye Başkanlığı

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Millet tarafından, millet adına, devleti idareye yetkili kılınanlar için, gerektiği zaman, millete hesap vermek mecburiyeti, laubalilik ve keyfi

Detaylı

ÇAYIROVA BELEDİYESİ 2012-2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 4. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ MALİ YILI FAALİYET RAPORU MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DİNLENMEMEK ÜZERE YÜRÜMEYE KARAR VERENLER, ASLA VE ASLA YORULMAZLAR. HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın teveccüh

Detaylı

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, öğrenmeden,

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Hemşehrilerim! Göreve başladığımız günden itibaren üç buçuk yılı aşkın bir

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

2011 2011 FAALiYET RAPORU

2011 2011 FAALiYET RAPORU 20 FAALiYET RAPORU 20 FAALiYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI Bağcılar Belediye

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI...

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... İÇİNDEKİLER. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... F. FİZİKİ KAYNAKLAR... 8 G. MALİ YAPI... 2 H. İNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 02 03 04 05 06 07 09 EKONOMİK KODLAR 2005 2006 2007 2007 İLK 6 AY 2008 2009 2010 159.388,00 YTL 193.000,00 YTL 75.252,00 YTL 284.740,00 YTL 298.977,00 YTL 313.926,00 YTL SOSYAL

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ 1)YAPIM İŞLERİ :Toroslar Belediyesince gerçekleştirilecek YAPILARIN:Spor tesisi binaları,kafeterya,ticari yapılar (Dükkanlar, iş merkezleri),halk Eğitim merkezi, Kreş, Gençlik

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu

İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu BÖLÜM I- GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B. İdareye İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı 2) Örgüt Yapısı 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 204 PERFORMANS PROGRAMI * 05/09/203 tarih 8/225 sayılı kararıyla Odunpazarı Belediyesi Meclisi nde kabul edilmiştir. 0 S a y f a SUNUŞ SUNUŞ Günümüzün stratejik yönetim anlayışında kendimiz,

Detaylı

T.C. KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014

T.C. KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 T.C. KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. CUMHURBAŞKANI Prof.Dr.Ahmet DAVUTOĞLU T.C. BAŞBAKANI Enver YILMAZ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1. B. Teşkilat Yapısı... I İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II BAŞKANDAN... IV I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C. Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013 Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Raporu 2013 Abdullah GÜL/T.C. CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2013 Recep Tayyip ERDOĞAN/ T.C. BAŞBAKANI Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı S. Kenan ŞAHİN /

Detaylı