ÇOCUKLUK TARİHİNDE OYUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLUK TARİHİNDE OYUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER"

Transkript

1 ÇOCUKLUK TARİHİNDE OYUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Öğretim Yılı Ders Notları, Erzincan Üniversitesi Çocuk gelişiminde oyunla ilgili olarak geliştirilen kuramları anlayabilmek için çocuk dünyasının tarihsel gelişimini bilmek gerekir. Tarih sürecine baktığımızda belli başlı kültürlerde çocukluk kavramı ortak özellikler göstermektedir. Genelde çocuk; çaresiz, kendi işlerini halledemeyen, belli gereksinimleri olan, oyun oynama isteği ve gereksinimi gösteren varlık olarak kabul edilirdi. 1

2 Oyun, çocukluk döneminde doğal, anlaşılır ve kabul edilebilir bir olgu olarak her zaman vardı. Eski Mısır duvar resimlerinde çocukların top ve bebeklerle oynarken ve ip atlarken görüntüleri mevcuttur. Eski Yunan medeniyetinde çocuk doğal olarak oyunsu davranışlar gösterdiğinden oyun oynaması hoş görülür ve teşvik edilirdi. Senet, dünya tarihinde bilinen en eski (Antik Mısır dönemi, M.Ö. 5000), masa oyunudur. Amenhotep, Kraliçe Nefertiti ve Kral Tuthankamon zamanından kalan çeşitli örnekleri mevcuttur. 2

3 5 adet makara ve 5 adet koniden oluşan iki oyuncu için belirlenmiş oyun taşları mevcuttur. Makaralar siyah, koniler beyaz renktedir. 4 adet sayma çubuğu olup bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz renktedir. Toplam 30 eş kareye bölünmüş, dikdörtgen oyun tahtası ve oyun taşların içine konulduğu, dikdörtgen bir çekmece mevcuttur. Egyptian dice (Louvre Museum) 3

4 Little horse on wheels, Ancient Greek child's toy. From a tomb dating BCE, Kerameikos Archaeological Museum, Athens Çocuklar genelde şekillenmemiş, baş edilemeyen, korkak, çaresiz, sevimli yaratıklar olarak görülürdü. Çocukların etkinlikleri doğal kabul edilmesine karşın yetişkinin rolü, çocukları yararlı ve sorumlu vatandaşlar olarak yetişmelerinde rehber olmalarını gerektiriyordu (French, 1977). 4

5 PLATON (MÖ ) Eserlerinde genç bir erkek çocuğundan "becerikli, oldukça muzır ve baş edilemez" olarak bahseder (Laws, Book 7, s. 808). Platon aynı zamanda yetişkinin çocuğu aşırı engellemesinin zararlı olacağını, onları şımartmanın da en basit sorunlar karşısında kolayca sarsılan, ürkek kişilik gelişimine yol açacağını söylemiştir. Bu gözlemlerin yanı sıra çocuk yetiştirmede sert yaklaşımların onları sessiz, ruhsuz ve başı eğik yapacağını, bunun da gündelik hayat ve medeni yaşamın gereksinimlerine uygun düşmeyeceğine işaret etmiştir (Laws, Book 7, s. 91, 1961). Eski Romalılar bu görüşleri benimsemekle birlikte çocuklara daha disiplinli yaklaşımları uygulamışlardır (French, 1977). 5

6 Çocukluk dönemine ait bu görüşler Orta Çağların başına, 12. yüzyıla kadar süregelmiştir. Hıristiyanlıkta çocuk tanrı kulu olarak kabul edilmiş, bir ruhu olduğu ve yetişkinler tarafından aşağılanamayacağı görüşü hakim olmuştur. Buna rağmen çocuklar yaşamın zorluklarını göğüslemek zorunda bırakılmıştır. Ancak oyun oynaması uygun görülmüştür (Borstelmann, 1983). Çocuklara olumsuz yaklaşımlar, Avrupa'da Rönesans Devri'nde (M.S ) görülmüştür. Rönesans hümanistik bir çağ olmasına, sanat ve ilimde yeni görüşlere yer vermesine rağmen bu yaklaşımlar çocuk dünyasına yansımamıştır. Çocukları genelde güçsüz, akılsız ve kurnaz varlıklar olarak görmüşlerdir. Çocuklar özürlü kişiler, aklını yitirmiş yaşlılar ve toplum dışı itilmiş kişiler grubuna dahil edilip alay konusu olmuşlardır (Tucker, 1974). 6

7 Çocukların küçük yaşta çalıştırılmalarının nedeni, suça yönelmelerini ve yararsız hale gelmelerini engellemek ve aynı zamanda tembellikten koruma amacı taşırdı. Sadece aristokrat aileler çocuklarını okula gönderme şansına sahiplerdi. Öğretmenler sert disiplin yöntemleriyle çocukları bunaltıp cezalandırırlardı. Çocukluk dönemi yetişkinlikten farklı bir dönem olarak görülmediğinden çocuk oyunları diye bir ayrım yapılmazdı. Oyuncaklar daha çok günlük yaşamda kullanılan nesnelerin tahta ve porselen minyatür şekliydi. Bunlar daha çok bebek evlerinde yetişkinler tarafından itina ile kullanılırdı. Çocuk şarkıları, bilmece ve tekerlemeler de yine yetişkinlerin hoş vakit geçirmede kullandıkları araçlardı. Çocuklara sadece uyku saatlerinde ninniler söylenirdi. Bu dönemde çok yaygın olan uçurtma ve topların yanı sıra Almanya'nın güneyinde kurulan oyuncak sanayi, kurşun askerler, süslü tahta ve porselen bebekler, bebek evleri, camdan yapılmış hayvan şekilleri üretiyordu (Somerville, 1982). 7

8 Amos COMENIUS ( ) Oyunun, çocuğun gelişimde çok önemli bir öğrenme aracı olduğu görüşündedir. Çocukların birlikte koşup oynamaları onların günlük gereksinimleridir. Comenius okul öncesi eğitiminde okulu, oyunla eş değerde tutarak müzik eşliğinde dramatik oyunların çocukların kişiliğini geliştirdiğine, ahlak ve değer eğitimine de katkısı olduğuna ilişkin bilgilere "İnformatorium" adlı eserinde yer vermiştir. Oyunu, insanın özgür olma isteği, hareket etme, arkadaşlık kurma, rekabet etme ve değişiklik isteğiyle bağdaştırmış ancak disiplin ve düzen kazanmada da önemli rolü olduğunu belirtmiştir. "Çocukluk Okulu" adlı eserinde oyun yoluyla çocuklara şiddet ve otorite uygulamadan onların doğal yaratıcılığının geliştirilmesinin gereğini vurgulamıştır. "Çocuk bir şeye zorlandığında haz duymaz yerine hiç hoşlanmadığı şeylere karşı duyduğu hoşnutsuzluğu sergiler. Hiç kimse zorla oyun oynamaz." (OMEP, 1992) sözüyle çocuğun özgün olma isteğini ortaya koymuştur. 8

9 John LOCKE ( ) Her bir çocuğun tek, özel ve değerli olduğunu ve gelişimsel gereksinimlerinin de yetişkinler tarafından tanınması gerektiği görüşündedir. Bununla birlikte çocukların yetişkinin kesin çizgilerle yönlendirmesine gereksinim gösterdiğini vurgulamıştır. Çocuğun doğuştan aklının boş bir kutu olduğunu ve içinin doldurulması için ebeveynlerinin rehberliğinin gerektiğini öne sürüyordu. Aşırılığa izin verilmemeli zira çocuklar kendileri için neyin en iyi olduğunu bilemezler. Çocuk, doğal olarak kendi isteklerini yerine getirmek ve çevresini kontrol altına almak için özgürlüğünde ısrarlı davranır. Yetişkin onun temel fizyolojik ihtiyaçlarının dışında isteklerini yerine getirmemelidir. Çocuklar ancak başıboş bırakıldıklarında sordukları sorularla kimsenin ilgilenmediği durumlarda oyuna yönelirler ve zamanlarını önemsiz işlerle geçirirler. Locke çocuğun hoş vakit geçirmesinin önemli olduğunu bunun da dans ve eskrim gibi etkinliklerle sağlanmasını önermiştir. 9

10 A J. PESTAEOZZI ( ) Pestaeozzi'ye göre çocuk bir bütündür. Eğitim ve öğretim, çocuğun yeteneklerine uygun olarak çok yönlü bir şekilde ele alınmalıdır (Sönmez, 1988). Pestalozzi oyunu Rousseau'nun düşüncelerine karşın zamanının sosyal tutumlarına uyarak doğal etkinliklerden çok, amaçlı, topluma yararlı olacak şekilde ele almıştır. Hatta oyunu çocuk eğitiminin dışına çıkaracak şekilde ileri gitmiştir. Çocuğun eğitiminde önemli olan, onu çevresine uyum sağlayacak şekilde hayata hazırlamak, açlığını giderecek, huzur duyabilecek şekilde yetişmesini sağlamaktır. Onun deyişiyle "Çocuklar bir an bile başıboş durmamalı, oyun nedir bilmemeli. Çalışırken eğlenilmez, iş, çalışma insanlar için elzemdir." (Silber, 1954; Aktaran: Cohen, 1988). 10

11 17. yüzyılda Rönesans'ın sona ermesiyle çocuklar ve oyun hakkındaki görüşler de değişim göstermiştir. Yeni bir çocukluk bilinci ile onların dikkate değer belli gelişim gereksinimleri olan ve yetişkinden farklı sorunlar sergileyen varlıklar oldukları görüşü öne çıkmıştır. Bu dönemde "oyun" ve "iş" birbirinden ayrı etkinlikler olarak düşünülmeye başlanmıştır. "İş" yetişkin yaşamının merkezine alınmıştır. "Oyun" ise çocuklara bırakılmıştır. Fransa'da bu görüşün daha popüler olmaya başlaması Rousseau'nun ( ) "Tanrı her şeyi iyi yaratır." görüşüne bağlıdır. Rousseau eğitim alanındaki klasik eseri «Emile» de şöyle der: "Çocuklar kendine özgü, görme ve hissetme yeteneğine sahiptir. Biz yetişkinler olarak kendi dünyamızı onlarınkinin yerine koymakla akılcı davranmış olmayız." 11

12 F. SCHILLER ( ) Aydınlanma çağının düşünürlerinden biri olanak Kant'ın etkisiyle estetik kuramını geliştirmiştir. Kendisi sosyal yaşamın "esaret" zincirlerini "haz ve güzellik halkalarına" dönüştürme yolunu aramıştır. İnsanın kendi içinde bütünleşmesi, gerçeğin fiziksel ve ahlaksal sınırlılıklarını bertaraf etmesine bağlıdır. Bu da yaşanan olaylara karşı farklı bir tutum almakla mümkün olabilir. Schiller'e göre gerçekler oyun içinde ciddiyetini kaybetmektedir (1954). İnsanların temel ihtiyaçları karşılandığında "oyun" güzelliklerle ilişkili olarak insanın bütünselliğini geliştirip yaşamını değiştirebilir. Oyunla iki birbirine zıt dürtüleri (mantık ve duyusallık) sağlamak mümkün olabilir. Schiller e göre oyun, kişiyi karmaşaya ve kendine dönük yaşamaya itmez aksine insanın güzelliğe karşı duygularının ve isteklerinin ifade edilmesine yol açar. Aynı zamanda bütünleşme yolundaki bu deneyimler eğlendirici ve hoş bir duyguyu beraberinde getirir (Marcuse, 1959). 12

13 İngiltere'de Protestanlığın yükselmesiyle birlikte oyun değerini kaybetmeye başlamıştır. Zira bu mezhepte insanın ilk günahtan kurtulması için çok çalışması, kendine sıkı bir disiplin uygulaması ve kendi yaşamını sürdürebilecek maddi olanaklara sahip olması gerekiyordu. Oyun ise kişiyi günaha iten ve sorumsuz kılan bir davranıştı. J. Wesley "Çocukken oynayan, yetişkinlikte de oynamaya devam eder." sözü ile bu görüşü yansıtmaktadır. 19. yüzyılda çocuk oyunları daha hareketli ve çevreyi kontrol altına alabilecek şekle dönüşmüştür. Oyuncaklar daha karmaşık düzeyde olmaya başlamıştır. Örneğin minyatür tren oyuncağı bir odayı kaplayacak kadar mekan gerektiren, birbirleriyle ilişkili birçok parça içeren aşamalı etkinlikler gerektiriyordu. Madeni parçaları birbirine ekleyerek geliştirilen mekanik oyuncaklar (mekano) çocuğun inşa etme yeteneğini geliştirip farklı tasarımlar ortaya çıkartmasını sağlıyordu. Bu oyuncakların kavram gelişimini ve yaratıcılığı desteklemede önemli rolü vardı. Masa başı oyunları zihinsel beceri gerektiren ve rekabete yer veren oyunlardı. İlk barut tabancası 1859'da üretildi. Bu oyuncak türü çocukların saldırganlık ve çevreye hükmetme duygularını ifade etmelerine olanak veriyordu (Davis, 1976). 13

14 19. yüzyılın sonunda çocuklara yönelik eğitim anlayışı Amerika Birleşik Devletleri'nde Herbert Spencer'la birlikte yeniden şekillenmeye başlamış ve çocukluğun korunması Batı dünyasında siyasi görüşlere yol açmıştır. Bu yeni görüşlere göre çocuk kendi doğal gelişim sürecinde toplum yaşantısına uyum sağlayabilecek beceriler kazanmaya yönelik eğitim anlayışı ile ele alınmaya başlanmıştır (1973). 14

15 Stanley HALL ( ) 20. yüzyılın ilk yıllarında çocuk psikolojisi ve gelişimi çalışmaları «Amerikan Psikoloğu» tarafından başlatılmış olup çocukların bastırılmış içsel duygularını dışa vurmalarına olanak vermiştir. Bu amaçla ebeveynin çocuk duygularını anlamaları için ortamlar yaratılmış, yazılar yayımlanmış, çocukları bir yetişkin modeli olarak görme eğilimine son verilmeye çalışılmıştır. J. B. WATSON ( ) yıllarında davranışçı kuramın yaygınlaştırılmasıyla çocuğu tekrar erken yaşta şekillendirme eğilimleri başlamıştır. Watson, "Bana bir düzine sağlıklı bebek verin onların herhangi birini kendi yetenekleri, eğilimleri, ırkları ve becerileri dışında belirli alanlarda uzman kişi olarak yetiştiririm." demiştir. Dıştan kontrollü ödül ve ceza yolu ile çocuğa davranış kazandırma çalışmalarını yürütmüştür. Bu görüş doğrultusunda ebeveynlerin çocuklarına etkin, katı, mantıki, tutarlı ve duygudan uzak bir eğitim uygulaması tavsiye edilmiştir. 15

16 Davranışçı yaklaşımda oyun kendi içinde değersiz kabul edilip ancak sosyal değişimde etkili olabileceği görüşü öne sürüldü. Çocuk oyunda toplumsal kabul gören davranışların öğrenilmesinde deneyimler kazanabilirdi (Davis, 1976). 20. yüzyıl sonlarında bu görüşler önemini kaybetti. 1950'den sonra Watson'un önerileri dar görüşlü, tuhaf ve katı olarak karşılandı. John DEWEY ( ) Amerika'da çocuk merkezli eğitim anlayışının hakim olduğu yaklaşımla eğitimde ilerici görüşün (progressive) öncüsü olmuştur. Rousseau'nun eğitim felsefesini yansıtan bu anlayış, çocuğun el becerilerine yönelik etkinliklere yer verilmesini, çocuğun yaparak, yaşayarak öğrenme ortamı içinde bulunmasını gerektiriyordu. Ezbere bilgilerin yerine çocuğun pratik olarak kendinin ürettiği ortamların öğrenmeye daha uygun olduğu düşünülüyordu (1938). 16

17 Çağdaş Oyun Anlayışı ve Eğitim 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra çocukluk dönemine yönelik ve onunla birlikte gelen oyun anlayışı değişmiştir. Çocukların kendi başlarına hareket etme davranışları, ifade özgürlüğü kazanmaları ile birlikte oyun, onların gelişim süreci içinde önem kazanmıştır. Günümüzde çocukların oynamaları hoş karşılanmaktan öte onların eğitiminde oyunun çok belirli bir yeri olduğu görüşü kabul edilmektedir. Oyun yoluyla çocuk, bütün gelişim alanlarında beceriler kazanmakta kendi potansiyelini bütünüyle işleyebilmektedir. Bu anlayışın gelişmesiyle birlikte çocukların ne şekilde eğitileceği söz konusu olmaya başlamıştır. Yaşın gereksinimleri doğrultusunda oyun olanakları, yaşa bağlı beceriler ve düşünme tarzları son yıllarda Çocuk Hakları Beyannamesi kapsamına alınmıştır. 17

18 Tan'ın (1993) belirttiği gibi bugün çocukluk dünyası üç temel ilkeye dayandırılmaktadır: Çocuklar yetişkinlerden farklıdırlar. Özel bir biyolojik durum oluştururlar. Çocuklar yetişkinliğe hazırlandırılırlar. Çocuğun yetiştirilmesinin sorumluluğu yetişkine aittir. Bundan böyle çocukların eğitimi yetişkinin sorumluluğundadır ve dolayısıyla her çocuğa eğitim hakkı verilmelidir. David ELKIND (1931-) Yapılan araştırmalar sonucunda çağımızda çocukluk yaşantısının kısıtlandığından ve yetişkin dünyasına geçişin hızlandırıldığından bahsetmektedir. Bu koşullarda çocuğun potansiyelini doğal olarak geliştiremeyeceğini ileri sürmüştür. Elkind sürekli yapılandırılmış ortamlarda bulunan ve aileleri tarafından başarıya şartlandırılan çocukların ileri derecede stres belirtileri gösterdiklerine ve yeni deneyimlerden kaçındıklarına dikkati çekmektedir (1989). 18

19 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUKLUK KAVRAMI VE OYUN Türk İslam kültüründe her çocuk fıtratı İslam üzere doğar. Onu iyi ve kötü yollara teşvik ve terbiye etmek ana babaya düşer. Çocukların kalpleri saftır ve istenilen şekilde terbiye edilebilirler. "Ağaç yaşken eğilir." atasözü bu görüşü yalın bir şekilde yansıtmaktadır. Türk kültüründe anne-baba çocuklarına fazla yüz vererek şımartmamalı çok sevdiklerini onlara belli etmemelidirler. Çocuğun her arzusu yerine getirilmemelidir. "Kızını dövmeyen dizini döver." sözü de yine bu görüşe iyi bir örnektir. İslam dininin ayet ve hadislerinde çocukluğun yetişkinlikten farklı ve özel bir biyolojik evre olduğu, yetişkinliğe ancak belirli bir hazırlık ve eğitim sonucunda ulaşıldığı kabul edilmektedir. Çocuğun yetiştirilmesinde esas sorumluluğun yetişkinlere verildiğini görmekteyiz (Tan, 1993). "Eti senin kemiği benim." sözü eğitim alanında öğretmenlere verilen önemi ve güveni açıkça ortaya koymaktadır. 19

20 Çocuk Eğitimi Erkek çocuk zamanın gereğine göre atıcılık, yüzücülük, binicilik gibi yararlı etkinliklere yönlendirilmelidir. Geleneksel Türk kültüründe her ebeveyn sanat ve ticaretine göre çocuğunu ticaret usulüne ve ziraat işlerine alıştırmalıdır. Kız çocukları ise aile içinde yemek, çamaşır, dikiş, nakış ve temizlik işleriyle meşgul olmalıdır. Böylece kuracağı yuvaya hazırlık yapmalıdır. Türk Kültüründe Oyunlar 12. yüzyılın ikici yarısında Kaşgar'lı Mahmut, çocukların raks ettiğinden söz eder. Raks edilirken kızlar ve erkekler ayrı grupta olurlardı. 17. yüzyılda Evliya Çelebi İstanbul'un Eyüp yöresinde özel olarak üretilen oyuncakların satıldığı yüz dükkandan söz etmektedir. İslam dininde günah sayıldığı için insan biçiminde oyuncaklar görülmemekte, aşı boyalı çiçek ve geometrik motifli kamış borular, dümbelek, kemençe, kuş, testi, hacı yatmaz, beşik gibi oyuncaklar oyun amaçlı olarak İstanbul'un Eyüp semtinde üretilmekteydi. En eski oyun araçlarından biri olan taşlarla oyun, ip ve top oyunları da dünyada olduğu gibi Türk kültüründe de çok sık görülen oyunlardır. 20

21 21

22 22

23 MUTLAKA OKUYUNUZ! Sevinç. M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul: Morpa. - Çocukluk Tarihinde Oyuna İlişkin Görüşler (35-44) 23

24 KAYNAKLAR Sevinç. M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul: Morpa. Diğer 24

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇOCUGUN GELİşİM SÜRECİNDEEGİTSEL BİR ETKİNLİK OLARAKOYUN

ÇOCUGUN GELİşİM SÜRECİNDEEGİTSEL BİR ETKİNLİK OLARAKOYUN [IL/YEAR: 2007 KKEFDI]OKKEF SAYIINUMBER: ı@i ÇOCUGUN GELİşİM SÜRECİNDEEGİTSEL BİR ETKİNLİK OLARAKOYUN *** PLAYAS EDUCATIONAL ACTIVTIYIN TIlE CHILD'S DEVELOPMENT PROCESS Sinan Koçyiğit Mehmet Nur Tuğluk"

Detaylı

1.1.1. Okulöncesi Eğitimin Tanımı

1.1.1. Okulöncesi Eğitimin Tanımı 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Okulöncesi eğitimin önemi yüzyıllardır bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti nin kurulduğu yıllarda da okulöncesi eğitimin gerekliliği açıkça görülmüştür. Ancak o dönemde okur-yazar oranını

Detaylı

ROUSSEAU NUN EĞİTİM ANLAYIŞI ROUSSEAU S APPROACH TO EDUCATION

ROUSSEAU NUN EĞİTİM ANLAYIŞI ROUSSEAU S APPROACH TO EDUCATION ROUSSEAU NUN EĞİTİM ANLAYIŞI Murat Korkmaz hakanmuratkorkmaz34@gmail.com Gönül Öktem gonuloktem@gmail.com Özet Rousseau 18. Yüzyıla damgasını vuran, eserleri ve düşünceleri ile topluma yön veren en önemli

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN ROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN ROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, Haziran 2015, s. 192-212 Fatma Yaşar EKİCİ 1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN

Detaylı

MONTESSORİ YÖNTEMİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

MONTESSORİ YÖNTEMİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi MONTESSORİ YÖNTEMİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNMELERİNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI OKUL ÖNCESİNE DEVAM EDEN 5 6 YAŞ GURUBU ÖĞRENCİLERİN BENLİK KAVRAMLARININ ANNELERİNİN YAŞAM DOYUMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Detaylı

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM HEDEFLER İÇİNDEKİLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM Eğitimin Genel Karakteri Eğitim Nedir? Eğitimin Amacı Eğitimin Açık ve Gizli İşlevleri Eğitimi Etkileyen Faktörler Dünyadaki Eğitim Sistemlerinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE OYUN ETKİNLİKLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 88 2011

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 88 2011 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 88 2011 İÇİNDEKİLER ÇOCUĞA SEVGİYLE DOKUNMAK 2 ÇOCUĞUNUZU ARKADAŞLIĞA HAZIRLAMAK 4 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SORUMLULUK KAVRAMI 8 ÇOCUK VE

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BİLİM DALI ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları I

Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları I Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları I Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2014-2015 Bahar Yarıyılı ÇOCUK RUH SAĞLIĞI FOTOĞRAF

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ANKARA-2013 I Bu araştırma Mutlu Çocuklar Derneği tarafından finanse edilmiş olup, 2846 Sayılı Kanuna

Detaylı

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır.

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine

Detaylı

Okulöncesi ve İlköğretim Döneminde Çocuklara Yönelik Ses Eğitim. Tülay Ekici 1

Okulöncesi ve İlköğretim Döneminde Çocuklara Yönelik Ses Eğitim. Tülay Ekici 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(2010): 159 182 Okulöncesi ve İlköğretim Döneminde Çocuklara Yönelik Ses Eğitim Tülay Ekici 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

ve DRAMAYI KULLANIMI

ve DRAMAYI KULLANIMI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTSTİTÜSÜ ÇOCUK TİYATROSU OYUN-TİYATRO-DRAMA ANABİLİM DALI VIOLA SPOLIN İN TİYATRO ANLAYIŞI ve DRAMAYI KULLANIMI Yüksek Lisans Tezi Erkan Uyanıksoy Nisan-2007

Detaylı

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 15146, January 01 HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ TEACHING THE VALUE OF LIFE

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI MONTESSORİ YÖNTEMİNİN ÇOCUKLARIN KAVRAM EDİNİMİ, SOSYAL UYUMLARI VE KÜÇÜK

Detaylı

HAZIRLAYANLAR ( ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ) DANIŞMAN ÖĞRETMEN MEHMET AKSOY

HAZIRLAYANLAR ( ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ) DANIŞMAN ÖĞRETMEN MEHMET AKSOY TÜRKİYE DE SON YILLARDA ÇOCUKLARA YÖNELİK ARTAN TACİZ OLAYLARININ BASIN VE İNTERNET YANSIMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR İNCELEME: HÜRRİYET-POSTA GAZETELERİ VE İNTERNET SİTELERİ ÖRNEĞİ YASEMİN ERİŞ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK VE DRAMA. Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK İÇİNDEKİLER HEDEFLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA I

ÜNİTE 1 ÇOCUK VE DRAMA. Yrd. Doç. Dr. Tacettin ŞİMŞEK İÇİNDEKİLER HEDEFLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA I OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA I İÇİNDEKİLER Oyun Drama Oyun İlişkisi Drama Drama ve Tiyatro Dramanın Yararları Drama Türleri Drama Teknikleri Dramanın Aşamaları Drama Etkinliklerinin Tasnifi ÇOCUK VE DRAMA

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı