EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 4-5 YAŞ KIR ÇĐÇEKLERĐ SINIFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 2012 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 4-5 YAŞ KIR ÇĐÇEKLERĐ SINIFI"

Transkript

1 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 4-5 YAŞ KIR ÇĐÇEKLERĐ SINIFI

2 Toplumsal roller Çocuğunuzun hangi mesleği seçmesini istersiniz? Siz çocukken hangi mesleği seçmek isterdiniz? Toplumsal roller, bireyin dünyaya gelmesiyle birlikte ona toplum tarafından verilen görevler ve toplumun bireyden bekledikleri olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin başarılı, faziletli, erdemli sayılmalarının kriterleri çoğu zaman bireye yüklenen toplumsal rolün yerine getirilip getirilmediğiyle ilişkilendirilmektedir. Yani anne babalar ya da çevredeki kişiler çocuklardan ne bekliyor? Hiçbir anne baba çocuğunun başarısız bir çocuk olmasını istemez ama başarı kelimesine yüklediğimiz anlam herkes için aynı mıdır? Genelde olarak da toplumsal rol bizzat statü kriterleri ile ilişkilendirilmekte, mevcut statü kriterleri ile toplumsal rol bağlamında bireye dikte edilenler paralellik göstermiştir. Acaba yalnızca toplumsal rollerini eksiksiz yerine getirenler mi başarılı, erdemli, faziletli, iyi bireyler olarak sayılmalıdır? Bireyler neden kendilerine toplum tarafından dikte edilen rollere uymak zorundadırlar? Đyinin, doğrunun evrensel kriterleri var mıdır? Eğer varsa nedir? Çocuğumuz yaptığı şeyi neden yapıyor? Anne babası ondan yapmasını beklediği için mi yapıyor? Toplumsal rol diktesinin en açık şekilde görüldüğü konulardan biri kadın ve erkeğe toplum içinde yüklenen rollerdir. Ataerkil aile yapısına sahip günümüz toplumlarında, kız ve erkeklerin toplumsal cinsiyet ışığında farklı toplumsal rollere sahip oldukları her fırsatta vurgulanmaktadır. Sözgelimi giyecek seçiminde erkek çocuklara mavi, kız çocuklara pembe giysilerin seçilmesi; erkek çocuklara oyuncak silah ya da araba, kız çocuklara ise oyuncak bebek verilmesi bireylere daha doğar doğmaz biçilen rolleri göstermek açısından yerinde örneklerdir. Kız çocukları oyuncak bebekleri ile oynarken aslında bir anlamda yetişkin döneminde Kadının görevi evinde oturup çocuğuna bakmaktır. düşüncesi ya da erkek çocuklar bebek ile oynadığında Bırak onu sen kız mısın? Bebeklerle kızlar oynar şeklinde bir tepki verildiğinde Senin görevin bebek bakmak değil, sen çalışıp para kazanacaksın bebeğe annesi bakacak düşüncesi yavaş yavaş dillendirilmektedir. Araba ile oynamayan ya da babası tarafından erken yaşta araba kullanılması yönünde motive edilmeyen kadınlar, arabaya kullanmaya başladıklarında erkek sürücüler tarafından başarısız olarak nitelendirilmektedir. Ya da gerçekten bu alanda başarısız olmaktadırlar. Tıpkı yeni doğan bir bebeğe babasının tam anlamıyla bakamayabileceği her ağladığında al ağladı diye anneye vermesi gibi. Töre adı altında bireylere toplum tarafından dayatılan bir takım normlar da, toplumsal rol diktesinin bir örneği niteliğindedir. Bireyin yaşadığı çevrenin baskın karakterli normları, değer yargıları ne ise, birey de bunları kabul etmeye zorlanmaktadır. Bireyin kendi yaşam felsefesi dâhilinde kendi değerlerini kendisinin yaratması söz konusu olamamaktadır. Birey kendi seçtiği hayatı değil, yaşadığı çevre tarafından kendisine dayatılan değerlerle dolu bir hayatı yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Toplum tarafından yıllar boyu birikimsel olarak karşımıza çıkan bu kavramlar bireysel talep ve dileklerin geri plana itilmesine ve genel ortak bir kriter yaratma adına bireylerin hayatlarına bireysel talepleri doğrultusunda karar verme haklarına, hayat felsefelerini belirleme haklarına müdahale etmekte; sonuç olarak bireyin arzularını, isteklerini geri plana iten ve bireyi kolektif kriterlere bağlayan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Toplumun minik bir örneği olan aile de aynı kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Burada aile tutumları devreye girmektedir. Aile bir karar almakta ve bu karara uymayan çocuk cezalandırılmakta mıdır? Bu belirleme, Çocuğun seçme özgürlüğünü tamamen hiçe saymakta; Çocuğa toplumsal/ailesel

3 kriterler dikte ettirilmekte, bireysel karar alma mekanizması tamamen geri plana itilmektedir. Çocuk kendi için en doğru olana kendisi karar verememekte, bireye kolektif karara uymaktan başka hiç bir seçenek verilmemektedir. Okul öncesi dönemde çocuklarda üst biliş gelişmemiştir yani arkadaşını ittiğinde ya da arkadaşının canını acıttığında, arkadaşının ne hissedeceğini bilemez. Ya da anne ile baba kavga ettiğinde şu sebepten ya da bu sebepten şeklinde düşünemez. Çocuk için arkadaşını iterken kendi hissettiği önemlidir. Ya da anne babası kavga ederken mutlaka onun yüzünden kavga ediliyordur çünkü anne babaların ona göre başka bir hayatı olmamalıdır. Şu noktada çocuk seçim yapmayı nasıl öğrenecektir? Anadolu da bir kasabada çocuktan beklenen durum kendisinden küçük kardeşlerine bakmakken burada sadece okula gidip derslerinde ya da aktivitelerde başarı sağlamaktır. Ya da Anadolu da kadınların seçebileceği meslekler sınırlıyken burada böyle bir sınırdan bahsedemeyiz. Televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla farkındalık artmaktadır. Bunun sonucunda da okumak ve daha sonra yaşamak için büyük şehirlere gelen kız çocuklarında artış olmaktadır. Çocuklar yaşadıkları şehrin onlara yüklediği rollerden çıkmak için savaşmak yerine oradan kaçmayı daha uygun bulmakta. Toplumsal roller her zaman bir tutarlılık sergilemez. Yani 20 yıl önce üniversite bitirmek birey için başarıyı simgelese bile günümüzde üniversite bitirmeye ek olarak ihtisas yapmak, akademik anlamda ilerlemek ya da yöneticilik yapmak başarı ile ilişkilendiriliyor. Çoklu zeka teorisi de toplumsal roller düşünüldüğünde önem kazanıyor. Yani çocuğumuz belki matematik alanında başarılı olmayabilir ancak mutlaka başarılı olduğu başka bir alan vardır ve bu alanda desteklenirse o alanda başarılı olabilecektir. Müzik zekası yüksek olan bir çocuktan matematik alanında başarılı olmasını beklersek ve o da bu beklentiyi yerine getiremezse kendisini başarısız ve değersiz hissedecektir. Toplum çocuklardan akademik anlamda başarılı olmalarını beklerken çocuğun bu alanda yeteneği olmayıp, sanatsal alanda yetenekli olabilir. Çok başarılı bir ressam olabilecekken, zorla avukat olmuş birinden başarılı olmasını beklemek ne kadar doğrudur? Çocuklarımızın yapamadıklarına değil, başarılı olduğu alanlara yoğunlaşalım. Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Toplumsal cinsiyet, toplumsal ve kültürel olarak belirlenmiş cinsiyeti, biyolojik cinsiyetten ayırmak üzere kullanılan bir kavramdır. Doğuştan biyolojik olarak belirlenmiş dişilik ve erillik özelliklerini tanımlayan seks-cinsiyetin aksine toplumsal cinsiyet, toplumsallaşma süreci ve kültürü içinde edinilen kadın ve erkek olma özelliklerine işaret eder. Kadınların ve erkeklerin toplumda üstlenmiş oldukları işlerin ve yerine getirdikleri rollerin doğal ve kendiliğinden değil, genellikle kültürel olarak belirlenmiş ve zaman içinde değişebilir olduklarını göstermeye yarar. Cinsel kimlik gelişimi açısından bakıldığında cinsiyet, kişinin kendini kadın ya da erkek olarak algılamasıdır. Daha iki - üç yaşlarında herkesin kendi hakkında ben kızım, ya da ben erkeğim biçiminde bir görüşü vardır. Toplumsal cinsiyet, kadınlık ya da erkekliğe ilişkin davranışın psikolojik yönü olarak tanımlanabilir. Cinsiyet rolleri ise, toplumsal cinsiyetin bir parçasıdır ve kişinin kendisini bir oğlan çocuk/erkek veya bir kız çocuk/kadın konumunda göstermek için yaptığı ve söylediği şeylerin tümü olarak tanımlanabilir. Cinsiyet rolleri sosyalleşme süreci ile aile, çevre,medya vb. alanlardan gelen mesajlar ile şekillenir ve içselleştirilir. Cinsel Rol Cinsiyete özgün özelliklerin varlığı ve devamında biyolojik faktörler rol oynar. Bu özellikler, tipik veya atipik cinsiyet rol davranışlarına katkıda bulunur. Hemen hemen bütün kültürlerde, erkekler kadınlara oranla daha agresif ve büyük olasılıkla birisiyle kavga eder. Erkekler hemen hemen her zaman dominanttır. Erkek büyük olasılıkla daha büyük

4 olasılıkla kıskanç ve sahiplenicidir. Kadınların cinsiyete ait özelliklerinde kadınlar çocukların bakım ve eğitimini isterler. Erkek ve kadınlar çevreyi farklı tarzda algılar ve farklı modlarda bilgileri işlerler. Kadınların modu ifade edici veya emosyonel iken, erkekler yardımcı ve amaca yöneliktir. Kadınlarda sözel ve duygusal iletişim yoğunluğu daha fazla iken, erkekler mantık, analitik ve mekansal kavramlar daha gelişmiş olabilir. Bu erkeğin fötal gelişimi ile ilgili olabilir. Erkek fetustaki daha yüksek testesteron seviyeleri daha büyük sol hemisferik spesifikasyonlu sağ hemisfer gelişiminde gecikmeye yol açar. Çocuk ve Gençlerde Cinsel Gelişim Cinsel Kimlik Oluşumu Cinsel kimlik, bireyin kendi bedenini ve benliğini belli bir cinsiyet içinde algılayışı, kabullenişi, duygu ve davranıslarında buna uygun biçimde yönelistir. Çocuk, cinsel kimliğini ve rolünü yasamın ilk yıllarında kazanmaya baslar. Annenin babanın çocuklarında kız ya da erkek yönünde cinsiyet beklentisi, çocuğa verilen isim, çocuğa karsı tutumlar, kız ya da erkek olusuna göre ondan beklenen davranıs, cinsel kimlik gelisiminde önemli rol oynamaktadır. Uygun bir cinsel kimliğin gelisebilmesi için uygun bir biyolojik gelisim kuskusuz gereklidir. Ancak biyolojik olarak erkek ya da kız olmak, cinsel organların yerinde ve normal yapıda olması, iç salgıların da bu cinsiyete uygun biçimde salgılanması sağlıklı bir cinsel kimlik için yeterli değildir. Cinsel kimliğin gelismesinde yasamın ilk yıllarındaki deneyimlerin etkisi büyüktür. Çocukluk çağındaki öğrenmeler, özellikle de model alma deneyimleri ve kurduğu ilk özdesimler cinsel kimliğin gelismesini etkiler ve ona biçim verir. Örneğin bir erkek çocuk kız çocuk gibi yetistirilebilir. Bir kız çocuk erkeksi davranısları benimseyebilir. Uygun özdesim ve model alma örneklerinin bulunusu ya da bulunmayısı, cinsel kimliğin gelismesinde en önemli etkenlerden biridir. Erkek çocuğun baba ya da baba yerinde olan bir erkek; kız çocuğun anne ya da anne yerine geçen bir kadın ile özdesim yapma (model alma) olanağı bulunması, erkek çocuğun babayı, kız çocuğun anneyi benimsemesi sağlıklı cinsel kimlik gelisimi için zorunludur. Aile içinde cinsel konulara karsı asırı tutumlar cinsel kimlik gelisimini olumsuz etkileyebilir. ileri derecede suçlamalar, asırı denetleme, ergenlik öncesi ve sonrası çağda çocuğa ya da gence bir miktar gizliliğin (mahremiyetin) tanınmaması, çocuğu uyarıcı, kıskırtıcı tutumlar, yanlıs bilgi vermeler, ağır günah duygusu, suçüstü yakalanma endiseleri, cinsel korkular ve çekingenlikler ya da abartılı cinsel davranıslarla yüklü bir cinsel kimlik gelisimine yol açabilir. Cinsiyet, insanın biyolojik olarak dişi ya da erkek olmasını belirleyen özellikleri tanımlar. Cinsel kimliğin ilk tohumları biyolojik olarak döllenme sürecinde atılır. Biyolojik özellikler, kromozomlar, cinsel hormonlar, dış ve iç cinsel organlar, üreme hücrelerinin geliştiği dokular ve ikincil cinsiyet özellikleridir. Doğduğumuz anda, bedensel cinsiyetimiz bellidir. Bütün çocuklar dişi ya da erkek cinsel organları ile doğarlar. Dünyaya geldiği andan itibaren çocuğa yönelik yetiştirme tutumlarını belirleyen en önemli etmenlerden biri, cinsiyetidir. Yetiştirme tutumları, kültürün ve toplumun değerlerine uygun olarak cinsiyetler arasında fark gösterir. Nasrettin Hoca Anaokulu Rehberlik Servisi

5 SABAH KAHVALTIMIZA BAŞLAMADAN ÖNCE YEMEK DUAMIZI YAPIYORUZ. NASRETTĐN HOCA EŞLĐĞĐNDE BU AYKĐ BÜLTENĐMĐZE MERHABA DĐYORUZ

6 ÇĐZMELĐ KEDĐ ÇĐZGĐ KUKLA TĐYATROSUNU KEYĐFLE ĐZLEDĐKTEN SONRA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTĐRDĐK KIRÇĐÇEKLERĐ SINIFI OLARAK YEŞĐLAY HAFTASI ĐLE ĐLGĐLĐ GRUP PROJEMĐZĐ TAMALIYORUZ

7 GÜNEŞLĐ BĐR HAVADA LEGO OYNAMANIN KEYFĐNĐ ÇIKARTIYORUZ SEVGĐLĐ ANNE VE BABALARIMIZ SAĞLIMIZA ZARAR VEREN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARD AN UZAK DURMALIYIZ

8 YEŞĐLAY HAFTASI KAPSAMINDA LALELER SINIFI HAZIRLAMIŞ OLDUĞU PANKARTLARLA BĐZLERE SĐGARANIN ZARARLARINI ANLATTILAR YEŞĐLAY KONULU KEPLERĐMĐZ PARMAK BOYALARIMIZLA TAMAMLIYORUZ

9 GÖSTER ANLAT GÜNÜNDE ARDA ARKAŞLARINA ORĐGAMĐTEKNĐĞĐ ĐLE KEDĐ, KÖPEK, BARDAK, TAVŞANIN NASIL YAPILDIĞINI ANLATTI ĐÇKĐ, KOLA YERĐNE MEYVE SUYU, SÜT ĐÇELĐM. AKILLI ÇOCUKLAR GĐBĐ BÜYÜYÜP GÜÇLENELĐM

10 ARDANIN HAZIRLAMIŞ OLDUGU ORĐGAMĐ TEKNĐĞĐ ĐLE KÖPEKLERĐMĐZĐ TAMAMLIYORUZ UĞUR ÖĞRETMENĐMĐZ ĐLE JĐMNASTĐK DERSĐMĐZDE YUNUS TAKLA ATLAMAYI ÖĞRENĐYORUZ

11 ARKADAŞIMIZ LATĐF KAĞAN KUSEYRĐ NĐN DOĞUM GÜNÜNDE AĐLE FOTOĞRAFINDAN BĐR KARE LATĐF KAĞANIN ABLASI NAZ GĐTARI ĐLE TOZPEMBE HAYALLER VARDI ŞARKISINI KIRÇĐÇEKLERĐ SINIFINA ARMAĞAN ETTĐ

12 FĐLĐZ ÖĞRETMEN ĐLE MÜZĐK-ORF DERSĐMĐZDE MÜZĐK EŞLĐĞĐNDE ÇUBUKLARLA RĐTM TUTTUK ARTIK METARYALLERLE OLUŞTURDUĞUMUZ ZÜRAFAMIZIN BENEKLERĐNĐ YAPIŞTIRIYORUZ

13 ZÜRAFAMIZI N ADI: ZUZU MEYVE GÜNÜMÜZDE ELMALARIMIZI KITIR, KITIR YĐYORUZ

14 ARKADAŞLAR ISLANMAYAN KAĞIT DENEYĐMĐZĐ GÖRMEK ĐÇĐN HAZIRMISINIZ MĐNĐKLER KĐTABIMIZI HEYECANLA YAPMAYA DEVAM EDĐYORLAR. ZEYNEP KĐTAPINI GÜZEL BOYUYORSUN

15 KÜÇÜK AMA MARĐFETĐ BÜYÜK ELEKTRĐK SÜPÜRGEMĐZLE SINIFIMIZI SÜPÜRÜYORUZ ARKADAŞLAR ELEKTRĐK SÜPÜRGESĐNĐN TEKERLEĞĐNĐ DE TAKALIM

16 MERAKLA SULUBOYA ĐLE PÜSKÜRTME ÇALIŞMASINI BEKLĐYORUZ MÜZĐK EŞLĐĞĐNDE PÜSKÜRTME ÇALIŞMALARIMIZI EĞLENCELĐ BĐR ŞEKĐLDE TAMAMLADIK

17 GÖSER ANLAT GÜNÜNDE ATA MERĐÇ ÖĞRENCĐM UÇAKLARIN ÇEŞĐTLERĐNĐ BĐZLERE ANLATTI KAĞIT RULODAN VE ŞĐŞE KAPAKLARINDAN TRENĐMĐZĐ YAPTIK

18 DEMĐR RAYLAR ÜSTÜNDE, MAVĐ TREN GĐDĐYOR. VAGONLARIPEŞPEŞE, KÖPRÜ, TÜNEL GEÇĐYOR. ÇUF ÇUF, ÇUF ÇUF MAVĐ TREN GĐDĐYOR. OYUNCAK GÜNÜNDE ERKEKLER DOKTOR OYUNCAĞI ĐLE OYNUYORLAR

19 GÜNEŞLĐ BĐR GÜNDE BAHÇEDE SINIRLI BOYAMA YAPIYORUZ GÖSTER ANLAT GÜNÜNDE PELĐN ÖZTÜRK YÜZÜMÜZÜ TANIYALIM KONUSUNU ARKADAŞLARINA KEYĐFLE ANLATTI

20 AHU ÖĞRETMENĐMĐ Z ĐLE BALE DERSĐMĐZDE KEYĐFLĐ DAKĐKALAR GEÇĐRĐYORUZ SATRANÇ DERSĐMĐZDE SATRANÇ SAATĐNĐ ÖĞRENĐYORUZ

21 MATEMATĐK DERSĐMĐZDE NOKTALARI BĐRLEŞTĐREREK SAYILARI ÖĞRENDĐK ELLERĐNE SAĞLIK SEHER HANIM GÖZLEMELER NEFĐS OLMUŞ. HIMMMM

22 DEFNE KABAK DOLMALARI HARĐKA GÖRÜNÜYO R SEFA ÖĞRETMENĐM VUR DAVULA

23 MĐNĐCĐK MARĐFETLĐ ELLERĐMĐZĐN RENKLĐ BASKILARIMIZI BEĞENDĐNĐZMĐ SULU BOYA ĐLE ELLERĐMĐZĐ RENGÂRENK BOYADIK

24 ARTIK BÜYÜDÜK BĐZLERDE OKUMAYA HAZIRLANIYORUZ ZEYNEP ÖĞRETMENĐM OYUNCAK ASKERLER ÇOK GÜZELDĐ

25 OYUNCAK MÜZESĐNDEN BĐR RESĐM KARESĐ FEN-DOĞA KÖŞEMĐZDE FASULYE DENEYĐMĐZĐ YAPARAK VE GÖZLEMLEYER EK ÖĞRENĐYORUZ

26 BAHÇEDE MANDALA ÇALIŞMASI YAPIYORUZ MANDALALARINIZI HARĐKA BOYADINIZ KIR ÇĐÇEKLERĐM

27 TOMBUL RÜZGAR ESĐNCE EL SALLAR ÇAMAŞIRLAR SAÇILIR HER BĐR YANA ĐNCE DALLAR, YAPRAKLAR SOYUNAN AĞAÇLARIN, DÖKÜLEN YAPRAKLARI, BĐR SARI YORGAN GĐBĐ ÖRTÜYOR TOPRAKLARI

28 GÜR GÜR BABA GÜRLEDĐ, SONBAHAR GELDĐ,DEDĐ. GĐDĐYOR GÖÇMEN KUŞLAR,DÖKÜLÜYOR YAPRAKLAR MELĐYOR KUZUCUKLAR SEVĐYOR ÇOCUKLAR,AĞAÇLAR,DALLAR TAKTI BĐNBĐR RENKLĐ BONCUKLAR.

29 BEN KÜÇÜCÜK BĐR AĞACIM,YURDUMUN BĐR BAHÇESĐNDE,TOPRAKLAR TÜTERKEN GÖRÜN, DALLARIM ÇĐÇEKLENSĐNDE. KÖYLÜ KIZ KUCAK KUCAK SARI GÜL TOPLAYACAK,AĞAÇLAR ALTIMIZGA, GÖLGESĐNĐ YAYACAK.

30 NE YAPSAM RÜZGAR ESER AĞAÇ ÜŞÜRMÜŞ ÜŞÜRMÜŞ KUŞLAR ARKA BAHÇEDE. KUŞLAR MUTLU ŞARKISINI HEP DALIMDA SÖYLERLER,ŞEN ARILAR VIZIR VIZIR,KOKUMA KOŞUP GELĐRLER.

31 BĐÇECEK TARLADA BAŞAKLARI SÜSLEYECEK TARLAYI,BEYAZ KIRÇĐÇEKLERĐ. GÜZEL YURDUMUN SÜSÜN BULUTLARA DAL UZATAN KIŞIN,YEŞĐL ÖRTÜSÜN GÖLGE VEREN, DAL UZATAN.

32 TÜRKÜLER SÖYLER GELĐNCE BAHAR, YAZA,KIŞA HAZIRLIK YAPARLAR.AĞAÇLAR INDA VAR YÜREKLERĐ,AĞAÇLARDA TIPKI BĐZLER GĐBĐ. KORUMALI AĞAÇLARI, ORMANLAR YETĐŞTĐRMELĐ, YAKMADAN KESMEDEN,ÇOĞALT MALIYIZ ORMANLARI

33 NE KADAR ÇOK ÇEŞĐDĐN VAR ELMA,ARMU T, MEŞE, KAVAK TATSIZ GEÇER SENSĐZ BAHAR,SENS ĐZ TOPRAK OLUR KURAK AĞAÇLARDA ĐNSAN GĐBĐ,SEVENĐ OLUR, SEVMEYENĐ KESERSENĐZ AĞLARLAR,TIPKI ÜZÜLEN ĐNSANLAR GĐBĐ.

34 Ben Çağan Efe Kocuk sayın başkanımız ile birlikte fidan dikmenin mutluluğunu yaşıyorum Nasrettin Hoca Anaokulu olarak Orman Haftasında ağaç dikmenin heyecanını yaşadık. Sizleri defidan dikmeye davet ediyoruz

35 BU AYKĐ BÜLTENĐMĐZĐ ORMAN HAFTASINDA YAPTIĞIMIZ AĞAÇ DĐKĐM ETKĐNLĐĞĐ ĐLE KAPATIYORUZ.. HOŞÇAKALIN

36 PSĐKOMOTOR ALAN 4-5 YAŞ MART AYI EĞĐTĐM PROGRAMI AMAÇ VE KAZANIMLAR Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 10.Belli bir yükseklikten atlar. 11.Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar. 12.Pedal çevirme hareketini yapar. 13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar. 14.Atılan nesneleri yakalar. 15.Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. 8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer. 11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer. 12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. 15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme 3.Nesneleri çeker / gerer. 4.Malzemelere elleriyle şekil verir. 5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme 4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar. 5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider. 6.Çift ayakla ileri / geri sıçrar.

37 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 1. Kendini tanıyabilme 2.Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler. Amaç 2. Duygularını fark edebilme 2.Duygularının nedenlerini açıklar. 3.Duygularının sonuçlarını açıklar. 4.Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder. Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme 2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır. 3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar. Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar. Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme 3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar. 4.Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler. Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar. 5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur. 6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur. 7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. 8. Sunularında hayali / gerçek nesneler kullanır. Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme 1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler. 2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir. 3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

38 Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme 1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir. DĐL ALANI Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme 1.Nefesini doğru kullanır. 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. 3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar. 4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. 8.Üstlendiği role uygun konuşur. Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme 4.Dinlediklerini özetler. 5.Dinlediklerini resim,müzik,drama,şiir,öykü vb. yollarla sergiler. Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme 1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar. 3.Verilen sözcüğün anlamını açıklar. 4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. 5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir. Amaç 7.Ses bilgisinin farkında olabilme 2.Aynı sesle başlayan sözcükler söyler. 3.Kafiyeli sözcükler söyler. Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme 1.Görsel materyalleri inceler. 2.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

39 6.Görsel materyalleri özenle kullanır. BĐLĐŞSEL ALAN Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme 3.Adresini ve telefon numarasını söyler. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 2.Varlıkların rengini söyler. 3.Varlıkların yerini söyler. 5.Varlıkların sayısını söyler. 6.Olay ya da varlıkların sırasını söyler. 8.Nesnelerin içinden eksilen yada eklenen bir nesneyi söyler. 9.Nesne,durum yada olayı bir süre sonra yeniden ifade eder. Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1.Varlıkları renklerine göre gruplar. 2.Varlıkları şekillerine göre gruplar. 5.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar. 6.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme 4.Nesneleri renk tonlarına göre sıralar. 5.Nesneleri sayılarına göre sıralar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. 5.Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler. 6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler. Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme

40 3.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar. 4.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. 5.Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme 5.10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer. 6.5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer. Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme 1.Bir olayın olası nedenlerini söyler. 2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler. 3.Yarım bırakılan olayı,durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar. Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme 1.Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. 2.Nesneleri sembollerle gösterir. 3.Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir. 4.Grafikte yer alan nesneleri sayar. 5.Grafiği inceleyerek sonuçları söyler. Amaç 20. Atatürk'ü tanıyabilme 1.Atatürk'ün hayatı ile ilgili olguları söyler. 2.Atatürk'ün kişisel özelliklerini söyler. Amaç 21. Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme 1.Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. 2.Atatürk'ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar. ÖZBAKIM BECERĐLERĐ Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme 3.Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider. 4.Dinlenme ya da uyku sonrası toplanır.

41 Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 1.Tehlikeli olan durumları söyler. 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. 3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister. 4.Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarını söyler.

42 KONULAR 1. TAŞITLAR 2. BĐTKĐLER 3. TURĐZM NĐSAN ULUSAL EGEMENLĐK VE ÇOCUK BAYRAMI KAVRAMLAR YERLĐ-YABANCI PARÇA-BÜTÜN TUZLU-EKŞĐ KOKULU-KOKUSUZ PARTĐLER GRĐ RENK PARTĐSĐ DENEYLER BĐTKĐLERĐN TERLEMESĐ BÜZÜLEN ŞĐŞE DENEYĐ YÜZEN YUMURTA DENEYĐ KAVRAMLAR YERLĐ- YABANCI CANLI-CANSIZ SAYI KAVRAMI(8 RAKAMI) EŞLEŞTĐRME GRUPLAMA HIZLI-YAVAŞ

43 TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ 1. HAFTA: SAĞLIMIZ ŞARKI: SAĞLIK ÖĞÜDÜ Seviyorsan canını Vücuduna iyi bak Kuvvetlendir kanını Đstersen çok yaşamak Vakitli yat erken kalk Çok dikkat et zamana Ne güzeldir çalışmak dinçlik verir insana Sen yaşarsan bu vatan Ancak yaşar, yükselir. Bunu bil,böyle inan Varklık sağlıktan gelir. ŞĐĐR: TEMĐZLĐK Böyle işe gelemem Etrafı kirletemem Hem pasaklı hem dağınık Çocukları sevemem TEKERLEME: YARAMAZ ÇOCUK Bir gün bir çocuk Evede gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şeker de sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama sancı başlamış Kıvrım kıvrım kıvranmış Yaptığından utanmış. PARMAK OYUNU: SAĞLIK Tak tak tak (kapı vurma hareketi yapılır) Kim o? Sen kimsin? ( soru sorma hareketi yapılır) Ben manav amca Ne getirdin bana? Ne getirmedim ki ( iki el açılarak hareket ettirilir) Ispanak,kereviz,enginar Havuç,kayısı,portakal Aaa karpuzum da var. Daha neler var neler Küpe için kirazlar (iki elle kulak memeleri tutulur) Ama ben hastayım (iki el üst üste konur yanağa götürülür baş o Yöne eğilir.) Đyi beslenirseniz Meyvenizi yersiniz, Sebzeyi severseniz Hiç korkmayın çocuklar Hemen iyileşirsiniz. BĐLMECELER: göz ile görülmez,el ile tutulmaz ondan uzak duranlar sağlamdır hasta olmaz.(mikrop) Güneş girmeyen eve o girer seve seve.(doktor)

44 2.HAFTA: BĐTKĐLER ŞARKI: Gidelim ormana çiçek toplayalım Gidelim ormana çiçek toplayalım Beyaz papatya,kırmızı gelincik Mavi menekşe sapsarı çiğdem Toplayıp çiçekleri takınalım Toplayıp çiçekleri takınalım Beyaz papatya,kırmızı gelincik Mavi menekşe sapsarı çiğdem Takınıp çiçekleri oynayalım Takınıp çiçekleri oynayalım Beyaz papatya,kırmızı gelincik Mavi menekşe sapsarı çiğdem ŞĐĐR: KONUŞAN PAPATYALAR Papatya derler adımıza Çiçekler içinde bir başka güzeliz Duyarız düşünürüz söyleriz Đncecik, küçümencik Sarışın beyaz Hani bayramlarda,düğünlerde Taç yaparsınız başlarınıza Bize sevginiz yeter deriz Kıysanız da yaprağımıza,dalımıza... PARMAK OYUNU: Bir sırada beş küçük çiçek varmış (Beş parmak gösterilir.) / Birinci benim büyüdüğümü görmüş demiş (Baş parmak.) Đkincisi biraz güneşe ihtiyacım var demiş (Đşaret parmağı.) / Üçüncüsü büyümek güzel demiş (Orta parmak.) Dördüncüsü yağmuru hissetmek güzel demiş (Yüzük parmak.) / Beşinci parmak da aynı fikirdeyim demiş (Serçe parmak.) Bir sırada beş güzel çiçek varmış (Beş parmak aynı anda gösterilir) / Rüzgar estiği zaman başlarını sallarlarmış (Parmaklar hareket ettirilir) BĐLMECELER: Yazın giyinir, kışın soyunur. Bilin bakalım Bu nedir? (Ağaç) Yer altında turuncu minare (Havuç) Yeşildir paltosu, Kırmızı gömleği, Siyahtır düğmeleri (Karpuz) Bir bacağım var bir de şapkam. (Mantar) TEKERLEME: Dağdan indi bir tırtıl, Yedi ağacı kıtır kıtır, Yeme ağacı yaramaz tırtıl, Yedi ağacı kıtır kıtır.. Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

45 3.HAFTA: TURĐZM ŞĐĐR: TÜRKĐYE Türkiye mde insanlar, Dört mevsimi yaşarlar. Gelmeyenler bilemez, Ne ararsan bizde var. Çoktur eserlerimiz Bitmez değerlerimiz. Tek değer var kaybolmaz, Yüksek karakterimiz. TEKERLEME: Turist turist gel bize. Gel güzel ülkemize. Turist turist ne bekler. Güzel hizmetler bekler Ülkemizi gezenler, Ömrüne ömür ekler. Turist turist gel bize. Denizler seni bekler. PARMAK OYUNU: TURĐST Ben bir turistim(eller ile kendisi gösterilir) Her yeri gezerim(eller ile yuvarlak yapılır) Dağları tırmanırım(eller ile tırmanma hareketi yapılır) Denizlerde yüzerim(eller ile yüzme hareketi yapılır) Ben ülkemi çok severim(eller kucak yapılır,göğüs üzerine konur) Ülkem benim her şeyim(eller iki yana açılır) BĐLMECELER: Fotoğraf makinesi elinde, Konuşur başka dilde, Ona iyi davranırsan, Anlatır ülkesinde. (Turist) Açarsam dünya olur yakarsam kül olur (Harita) Havasını, suyunu Ayrı, ayrı tadı var Şu kocaman yurdumun Türkü gibi adı var(türkđye) 4.HAFTA:23 NĐSAN ULUSAL EGEMENLĐK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞARKI: 23 NĐSAN Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan. Đşte, bugün bir meclis kuruldu,sonra hemen padişah kovuldu. Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan. Bugün, Atatürk ten bir armağan, Yoksa, tutsak olurduk sen inan. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan. ŞĐĐR: 23 NĐSAN Bugün ne mutlu bize, Haydi hep gülsenize, Müjde dağa, denize, Geldi 23 Nisan. Sokaklar dolu bayrak, Yollara kurulmuş tak, Şöyle bir etrafa bak, Geldi 23 Nisan. Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

46 Aman aman pek yaman Yaşasın canım Nisan.. TEKERLEME: NĐSAN Nisan nisan nisancık Kimi zaman insancık Sarı sarı sardırır Zaman zaman kandırır BĐLMECELER: Düşmanı kovdu, Cumhuriyeti kurdu. (Atatürk) Göklerde dalgalanır, Beyazkırmızıdır. (Bayrak) Kırmızı bayrağın içinde iki taneyiz (ayyıldız) PARMAK OYUNU: Atatürk çocuktu (serçe parmak gösterilir) okudu (kitap okuma hareketi yapılır) yazdı (yazma hareketi yapılır) yılla geçti büyüdü (eller yukarı doğru kaldırılıp büyüme hareketi yapılır) subay oldu (sağ el alna götürülerek asker selamı verilir.) savaşlara girdi -"ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" dedi düşmanı kovdu,cumhuriyeti kurdu(arkada saklanmış olan bayrak çıkarılıp gösterilir.) Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

47 Units: Revision of old units and Paint, Paint, Paint (shapes and colours) Words: paint, water, picture, table, chair, circle, square, triangle, star, line and revision of colours Aim of Class: To learn some verbs, to review colors and shapes Book Reading Fidgety Fish with puppets. SONG- Paint, Paint, Paint Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Pingu paints a triangle. Paint is everywhere! Pingu paints the table, pingu paints the chair. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu gets some water. Now the water s blue. He paints blue on the picture. He paints with orange too. Pingu paints a circle, pingu paints a square. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Pingu paints a triangle. Paint is everywhere! Pingu paints the table, pingu paints the chair. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Pingu paints a triangle. Paint is everywhere! Pingu paints the table, pingu paints the chair. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Pingu paints a triangle. Paint is everywhere! Pingu paints the table, pingu paints the chair. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Lines, stars and circles, Triangles and squares Yellow, red, blue, green. Paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu paints the table. Pingu paints the chair when pingu paints with orange, The paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu paints a triangle. Paint is everywhere! Pingu paints the table, pingu paints the chair. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! The orange paint goes flying. Flying up and down. Red, green, pink, blue. Pingu paints the town. Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F / Play a game Aim:To review colours, to learn shapes and improve vocabulary; To play co-operatively. To encourage pairwork and cooperation and developing speaking skills. Children use the student flash cards.

48 SAAT PAZARTESĐ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09:00-09:30 OKULA GELĐŞ OKULA GELĐŞ OKULA GELĐŞ OKULA GELĐŞ OKULA GELĐŞ 09:30-10:00 KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI 10:00-10:30 TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ KURALLI 10:30-11:00 OYUN KURALLI OYUN KURALLI OYUN KURALLI OYUN KURALLI OYUN 11:00-11:30 KĐTAP ÇALIŞMASI KĐTAP ÇALIŞMASI KĐTAP ÇALIŞMASI KĐTAP ÇALIŞMASI KĐTAP ÇALIŞMASI 11:30-12:00 DENEY JĐMNASTĐK GÖSTER ANLAT SCAMPER ÖĞLE 12:00-12:30 YEMEĞĐ ÖĞLE YEMEĞĐ ÖĞLE YEMEĞĐ ÖĞLE YEMEĞĐ ÖĞLE YEMEĞĐ 12:30-12:50 HĐKAYE HĐKAYE HĐKAYE SATRANÇ HĐKAYE 12:50-13:00 SERBEST OYUN SERBEST OYUN SERBEST OYUN SERBEST OYUN SERBEST OYUN 13:00-13:30 PĐNGU ENGLĐSH PĐNGU ENGLĐSH PĐNGU ENGLĐSH PĐNGU ENGLĐSH PĐNGU ENGLĐSH SANAT SANAT SANAT GRUP PROJE 13:30-14:00 FAALĐYETĐ FAALĐYETĐ FAALĐYETĐ ÇALIŞMASI SANAT FAALĐYETĐ 14:00-14:20 FOLKLOR MATEMATĐK BALE MATEMATĐK MÜZĐK-ORF SINIRLI 14:20-14:50 YUP BOYAMA YUP SINIRLI BOYAMA YUP 14:50-15:00 PUZZLE LEGO OYUN HAMURU PUZZLE DRAMATĐZASYON 15:00-15:30 ĐKĐNDĐ KAHVALTISI ĐKĐNDĐ KAHVALTISI ĐKĐNDĐ KAHVALTISI ĐKĐNDĐ KAHVALTISI ĐKĐNDĐ KAHVALTISI 15:30-16:00 BELGESEL ĐNTERAKTĐF EĞĐTĐM CEP SĐNEMASI ĐNTERAKTĐF EĞĐTĐM EĞĐTĐCĐ OYUNLAR 16:00-16:30 EVE DÖNUŞ EVE DÖNUŞ EVE DÖNUŞ EVE DÖNUŞ EVE DÖNUŞ SINIF ÖĞRETMENĐ ZEYNEP KARADENĐZ Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

49 TARĐH GÜNLER SABAH BESLENMESĐ ÖĞLE YEMEĞĐ ĐKĐNDĐ BESLENMESĐ pazartesi omlet-beyaz peynir-yeşil zeytin-süt tavuk sulu şehriye çorbası-haşlanmış tavuk -pirinç pilavı-salata peynirli açmalimonata salı krem peynirli ekmek-zeytinhaşlanmış yumurta-ıhlamur çayı ıspanak yemeği-soslu makarna-yoğurt puding çarşamba tahin pekmezli ekmek-beyaz peynirzeytin-havuç-süt etli nohut-şehriyeli bulgur pilavıkomposto kakaolu kek-meyve suyu perşembe çilek reçelli ekmek-beyaz peynirzeytin-süt izmir köfte-erişte pilavı-salata poğaça-meyve suyu cuma fırında peynirli yumurtalı kanepezeytin-havuç-kuşburnu çayı ezogelin çorba-kabak dolması-yoğurt tahin pekmezli ekmek-meyve suyu pazartesi çilek reçelli ekmek-yeşil zeytinbeyaz peynir-h.yumurta-süt fırında sebzeli tavuk-bulgur pilavımevsim salata poğaça-meyve suyu salı fındık ezmeli ekmek-beyaz peynirzeytin-salatalık-ıhlamur çayı pırasa yemeği-soslu makarna-yoğurt sütlaç çarşamba krem peynirli ekmek-haşlanmış yumurta-yeşil zeytin-süt yeşil mercimek yemeği- pirinç pilavıkomposto sütlü irmik tatlısı - meyve suyu perşembe tahin pekmezli ekmek-zeytin-beyaz peynir-salatalık-süt mercimek çorba-dalyan köfte- elma dilim patates-salata browni-meyve suyu cuma omlet-beyaz peynir-yeşil zeytinsalatalık-ıhlamur çayı tavuk suyuna şehriye çorba-peynirlipatatesli tepsi böreği-ayran tahin pekmezli ekmek-meyve suyu pazartesi krem peynirli ekmek-haşlanmış yumurta-yeşil zeytin-ıhlamur çayı yoğurtlu çorba-tavuk köfte-boncuk makarna -ayran hamur kızartması - meyvesuyu salı çilek reçelli ekmek-beyaz peynirzeytin-havuç-ada çayı kıymalı bezelye yemeği-pirinç pilavıyoğurt puding çarşamba fındık ezmeli ekmek-yeşil zeytinbeyaz peynir-haşlanmış yumurta-süt kuru fasulye-bulgur pilavı-salata peynirli açma - meyve suyu perşembe tahin pekmezli ekmek-beyaz peynirzeytin-süt sulu köfte-kuskus pilavı-çoban salata limonlu kek cuma fırında yumurtalı kanape-beyaz peynir-zeytin-süt sebze çorbası- kıymalı mantı- yoğurt - revani tahin pekmezli ekmek-meyve suyu pazartesi 23 NĐSAN ULUSAL EGEMENLĐK VE ÇOCUK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN... krem peynirli ekmek-zeytinhaşlanmış salı yumurta-salatalık-ıhlamur çayı fırında kıymalı patates oturtma - makarna-yoğurt mozaik pasta çarşamba perşembe tahin pekmezli ekmek-beyaz peynirzeytin-havuç-süt etli nohut-şehriyeli pirinç pilavıkomposto poğaça-meyve suyu tahin pekmezli ekmek-beyaz peynirzeytin-süt ekşili köfte-erişte pilavı-çoban salata havuçlu kek cuma fındık ezmeli ekmek-beyaz peyniryeşil zeytin-ıhlamur çayı mercimek çorba- sebzeli tepsi böreğiayran tahin pekmezli ekmek-meyve suyu pazartesi omlet-beyaz peynir-yeşil zeytin-süt yayla çorba-patatesli julyen tavuk -pirinç pilavı-salata peynirli açmalimonata Afiyet Olsun Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

50 NĐSAN AYI AKTĐVĐTE PLANI TRAFĐK NEDĐR ÖĞRENĐYORUZ. YUP YAPIYORUZ. *FOLKLOR *SATRANÇ TRAFĐK ĐLE ĐLGĐLĐ FAALĐYET YAPIYORUZ. SCAMPER YAPIYORUZ. *JĐMNASTĐK *BALE *MEYVE GÜNÜ *BENĐM ARABAM PARMAK OYUNUNU ÖĞRENĐYORUZ. *KĐTAP ÇALIŞMASI YAPIYORUZ. EŞLEŞTĐRME KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ TRAFĐK ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLMECELER ÖĞRENĐYORUZ. GRĐ RENK PARTĐSĐ YAPIYORUZ ARABAM GELĐYOR ŞARKISINI ÖĞRENĐYORUZ. SERBEST SULU BOYA ÇALIŞMASI YAPIYORUZ. *GÖSTER-ANLAT *MÜZĐK BĐTKĐ ÇEŞĐTLERĐNĐ ÖĞRENĐYORUZ. KOKULU-KOKUSUZ KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ. *FOLKLOR *SATRANÇ GĐDELĐM ORMANA ÇĐÇEK TOPLAYALIM ŞARKISINI ÖĞRENĐYORUZ. JĐMNASTĐK *BALE *MEYVE GÜNÜ KONUŞAN PAPATYALAR ŞĐĐRĐNĐ ÖĞRENĐYORUZ. *BĐTKĐLERĐN TERLEMESĐ DENEYĐNĐ ÖĞRENĐYORUZ PROJE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ. *CANLI-CANSIZ KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ BEŞ KÜÇÜK ÇĐÇEK PARMAK OYUNUNU ÖĞRENĐYORUZ. *YUP *GÖSTER-ANLAT *MÜZĐK TURĐSTLERLE ĐLGĐLĐ SOHBET EDĐYORUZ. TEKERLEME ÖĞRENĐYORUZ. *FOLKLOR *SATRANÇ TÜRKĐYE ŞĐĐRĐNĐ ÖĞRENĐYORUZ. SINIRLI BOYAMA YAPIYORUZ. *JĐMNASTĐK *BALE *MEYVE GÜNÜ TURĐST ĐLE ĐLGĐLĐ PARMAK OYUNU ÖĞRENĐYORUZ. *BÜZÜLEN ŞĐŞE DENEYĐNĐ YAPIYORUZ ÇEŞĐTLĐ BĐLMECELER ÖĞRENĐYORUZ. PROJE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ. YERLĐ-YABANCI KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ SINIRLI BOYAMA YAPIYORUZ. TEKERLEME ÖĞRENĐYORUZ. *GÖSTER-ANLAT *MÜZĐK NĐSAN ULUSAL EGEMENLĐK VE ÇOCUK BAYRAMI NĐSAN ĐLE ĐLGĐLĐ TEKERLEME ÖĞRENĐYORUZ. SCAMPER YAPIYORUZ. *JĐMNASTĐK *BALE *MEYVE GÜNÜ NĐSAN ĐLE ĐLGĐLĐ PARMAK OYUNU ÖĞRENĐYORUZ. PROJE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ ÇEŞĐTLĐ BĐLMECELER ÖĞRENĐYORUZ. HIZLI-YAVAŞ KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ SANAT ETKĐNLĐĞĐ YAPIYORUZ. YÜZEN YUMURTA DENEYĐNĐ YAPIYORUZ. GÖSTER-ANLAT MÜZĐK *YAPAMĐX DÜNYA KĐTAP GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ. KĐTAPLAR HAKKINDA SOHBET EDĐYORUZ *FOLKLOR *SATRANÇ KĐTAP ÇALIŞMASI YAPIYORUZ.GRUPLAMA KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ. *JĐMNASTĐK *BALE *MEYVE GÜNÜ Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

2011 2012 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 4-5 YAŞ PAPATYALAR SINIFI

2011 2012 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 4-5 YAŞ PAPATYALAR SINIFI 2011 2012 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 4-5 YAŞ PAPATYALAR SINIFI Toplumsal roller Çocuğunuzun hangi mesleği seçmesini istersiniz? Siz çocukken hangi mesleği seçmek isterdiniz? Toplumsal

Detaylı

NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI

NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 2011 2012 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 4-5 YAŞ LEYLAKLAR SINIFI Toplumsal roller Çocuğunuzun hangi mesleği seçmesini istersiniz? Siz çocukken hangi mesleği seçmek isterdiniz? Toplumsal

Detaylı

NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI

NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 2011 2012 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 3-4 YAŞ ATOM KARINCALAR SINIFI Toplumsal roller Çocuğunuzun hangi mesleği seçmesini istersiniz? Siz çocukken hangi mesleği seçmek isterdiniz? Toplumsal

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY AY E K İ M 2 0 1 2 PSIKOMOTOR ALAN Amaç1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR

MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN HEDEF 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar 2. Değişik yönlere

Detaylı

NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI

NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 2011 2012 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 3 YAŞ TOMURCUKLAR SINIFI Toplumsal roller Çocuğunuzun hangi mesleği seçmesini istersiniz? Siz çocukken hangi mesleği seçmek isterdiniz? Toplumsal

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürüme. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşma. 8.Belli bir

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri

Detaylı

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR E K Ġ M PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 2. Değişik yönlere yuvarlanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. Amaç

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olaya

Detaylı

NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI

NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 2011 2012 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 6 YAŞ KARDELENLER SINIFI Toplumsal roller Çocuğunuzun hangi mesleği seçmesini istersiniz? Siz çocukken hangi mesleği seçmek isterdiniz? Toplumsal

Detaylı

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR EYLÜL 10 İŞ GÜNÜ

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR EYLÜL 10 İŞ GÜNÜ OKULUN DI: ÖZEL BHÇELİEVLER İHLS İLKOKULU YŞ GRUBU(Y): 60-66 Y YLR MÇLR VE KZNIMLR EYLÜL 10 İŞ GÜNÜ E Y L Ü L PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

ÖZEL UĞURBÖCEĞI ANAOKULU EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR NİSAN AYI PLANI VE VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 5-6 Ya

ÖZEL UĞURBÖCEĞI ANAOKULU EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR NİSAN AYI PLANI VE VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 5-6 Ya ÖZEL UĞURBÖCEĞI ANAOKULU EĞİTİM SEVGİYLE BAŞLAR NİSAN AYI PLANI VE VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 5-6 Ya AYIN ÖNEM :SEZ N VE AZRAMIZIN DOGUM GÜNÜ KONU: PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren

Detaylı

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM OKUL : ÇOCUK GEZEGENİ YAŞ GRUBU : 4 - YAŞ AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1:Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN)

YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN) YILLIK PLN ÖRNEĞİ (60-72 YLIK ÇOCUKLR İÇİN) Okulun dı: YŞ GRUBU(Y):60-72 Y YLR E Y L Ü L MÇLR VE KZNIMLR PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere uygun

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olayı

Detaylı

Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu

Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu Okulun adı: Özel Bahçelievler İhlas ilköğretim okulu YILLIK PLN Yaş Grubu:48-60 ay YLR MÇLR VE KZNIMLR TRĠH:12-30 Eylül(15 iģ günü) E Y L Ü L PSĠKOMOTOR LN maç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli

Detaylı

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 10 İŞ GÜNÜ

AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 10 İŞ GÜNÜ OKULUN DI: ÖZEL BHÇELİEVLER İHLS İLKOKULU YŞ GRUBU(Y): 48-60 Y YLR MÇLR VE KZNIMLR 10 İŞ GÜNÜ E Y L Ü L PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere uygun

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI Okul Adı :.............. Tarih :.............. Yaş Grubu (Ay) : 60 72 AY Konu : Satranç ve Bilgisayarla Tanışma Öğretmen Adı : Nilgün DİRİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI

Detaylı

YILLIK PLAN (48-60 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../EKİM./... : ay

YILLIK PLAN (48-60 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../EKİM./... : ay YILLIK PLAN (48-60 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) Okul Adı Yaş Grubu (Ay) : Pinokyo Anaokulu Tarih:.../EKİM./... : 48-60 ay AMAÇLAR VE KAZANIMLAR Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan Dil Alanı Bilişsel Alan Özbakım

Detaylı

YILLIK PLAN (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI:Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN

YILLIK PLAN (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI:Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN E K Ġ M PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 11. Belli bir engel üzerinden

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI MAYIS AYI AİLE KATILIMI PSİKOMOTOR ALAN Amaç1. Bedensel

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ

NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI NİSAN AYI KAVRAMLARI NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ NİSAN AYI GEZİSİ NİSAN AYI PARTİ VE KUTLAMALARI MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI MAYIS AYI AİLE KATILIMI PSİKOMOTOR ALAN Amaç1. Bedensel

Detaylı

El göz koordinasyon çalışmaları yapıyoruz. Kurallı serbest oyunları oynuyoruz. Ze-kare ile eğleniyoruz.

El göz koordinasyon çalışmaları yapıyoruz. Kurallı serbest oyunları oynuyoruz. Ze-kare ile eğleniyoruz. Balıklar Ekim Ayı Bülteni Ekim Ayı Yemek Listesi Neler Öğreniyoruz 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 Anne Ördek adlı parmak oyunumuzu öğreniyoruz eğleniyoruz. İngilizce sayıları İngilizce

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

KELOĞLAN ANA OKULU Eğitim Öğretim Yılı EKİM AYI EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANI PROGRAMI

KELOĞLAN ANA OKULU Eğitim Öğretim Yılı EKİM AYI EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANI PROGRAMI KELOĞLAN ANA OKULU 2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı EKİM AYI EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANI PROGRAMI KELOĞLAN ANA OKULU 2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı EKİM AYI EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANI PROGRAMI KONULARIMIZ Hayvan

Detaylı

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI 3 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Çiftlikte yaşayan hayvanları öğreniyoruz. Sebze ve meyvelerin bize faydalarını öğreniyoruz. Cumhuriyet nedir? Öğreniyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı

Detaylı

Sabah sporu. Hayvanlar Dostlarımız yapıyoruz. Parti Zamanı.

Sabah sporu. Hayvanlar Dostlarımız yapıyoruz. Parti Zamanı. Kelebekler Eylül Ayı Bülteni Eylül Ayı Yemek Listesi Neler Öğreniyoruz 02.04.2017 03.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 Sabah sporu Hayvanlar ve Parti Zamanı Renkleri Hayvanlar Dostlarımız hayvanların

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri Ø Dikkat edilmesi

Detaylı

3-4 YAŞ SINIFI 2015 TEMMUZ AYI TAKVİMİ

3-4 YAŞ SINIFI 2015 TEMMUZ AYI TAKVİMİ TANIYACAĞIMIZ MEYVE: KARPUZ TANIYACAĞIMIZ HAYVAN: AT PARLAK ADIMLAR ANAOKULU 3-4 YAŞ SINIFI 2015 TEMMUZ AYI TAKVİMİ Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma KİTAP 29 OYUNCAK 30 02 Parmak oyunu: Küçük balıklar

Detaylı

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER KONULARIMIZ KAVRAMLARIMIZ * ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER RENK KAVRAMI: BEYAZ ŞEKİL KAVRAMI: SİLİNDİ SAYI KAVRAMI: 1DEN 20 KADAR SAYMA 17-18

Detaylı

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı : KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

Boyama. Satranç taşlarını. Hayvanlar ve kitaplarımız ile. hayvanların boyama çalışması

Boyama. Satranç taşlarını. Hayvanlar ve kitaplarımız ile. hayvanların boyama çalışması Şirinler Ekim Ayı Bülteni Ekim Ayı Yemek Listesi Neler Öğreniyoruz 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 Boyama Karga ile Satranç taşlarını Sonbahar Mevsimi Hayvanlar ve kitaplarımız ile

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

NİSAN AYI EĞİTİM PLANI

NİSAN AYI EĞİTİM PLANI 2016-2017 NİSAN AYI EĞİTİM PLANI NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 1.HAFTA: İLKBAHAR İlkbahar mevsimi ne demek ve kaçıncı mevsimimizdir? İlkbaharın özelliklerini tanıyalım İlkbaharda nasıl giyiniriz? İlkbahar

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR ARALIK KAZANIM

Detaylı

6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR

6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR 6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI NİSAN AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 10.Belli bir yükseklikten atlar. 11.Belli bir engel üzerinden

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

DENİZ YILDIZLARI SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU DENİZ YILDIZLARI SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:TUĞBA BAŞER AVCI ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 15.12.2014-19.12.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım.

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Okul: Öğretmen: Grup: AYLAR Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. + + + + + + + + + + Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Detaylı

SİBELANNE ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI

SİBELANNE ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI SİBELANNE ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI ULAŞIM VE TRAFİK HAFTASI * Trafiğin tanımı yapıyoruz(yayalar,taşıtlar vb.) *Trafik işaretlerini öğreniyoruz. Trafik polisinin görevlerini öğreniyoruz.

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KASIM KAZANIM VE

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ

PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR Zıt: Aynı Benzer-Farklı, Canlı- Cansız, Hareketli-Hareketsiz, Dağınık-Düzenli, Çalışkan Tembel, Önde-Arkada, İçinde-Dışında, Hızlı-Yavaş,Sıcak- Soğuk, Eskiyeni,

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz. Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 4 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 4 YAŞ OCAK BİLİŞSEL GELİŞİM Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Nesne /durum /olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 1 Haziran Kaşarlı Tost, Domates, Ceviz, Süt. Kıymalı Patates Yemeği, Şehriyeli Pilavı,Yoğurt

Detaylı

OKULUN ADI: ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR TARİH: 12 EYLÜL 30 EYLÜL (15 İŞ GÜNÜ)

OKULUN ADI: ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU AYLAR AMAÇLAR VE KAZANIMLAR TARİH: 12 EYLÜL 30 EYLÜL (15 İŞ GÜNÜ) OKULUN DI: ÖZEL BHÇELİEVLER İHLS İLKÖĞRETİM OKULU YŞ GRUBU(Y): 60-72 Y YLR MÇLR VE KZNIMLR TRİH: 12 EYLÜL 30 EYLÜL (15 İŞ GÜNÜ) E Y L Ü L PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

4 YAŞ EKİM AYI TEMASI

4 YAŞ EKİM AYI TEMASI 4 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Sonbahar mevsiminde havadaki değişiklikler nelerdir? Çiftlikte hangi hayvanlar yaşar? Çiftlik hayvanlarının bize faydaları nelerdir? Sebze ve meyvelerin

Detaylı

2017 MART / 1. HAFTA İNGİLİZCE EĞİTİMİ (TİJEN ÖĞRT.) SATRANÇ EĞİTİMİ (NİLAY ÖĞRT.)

2017 MART / 1. HAFTA İNGİLİZCE EĞİTİMİ (TİJEN ÖĞRT.) SATRANÇ EĞİTİMİ (NİLAY ÖĞRT.) YEŞİLAY HAFTASI 2017 MART / 1. HAFTA KONU 01.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI SABAH KAHVALTISI Yapabildiklerimiz neler? İlerde büyüdüğümüz zaman yapabilecek olduklarımız

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür. Başlama ve durma komutlarına

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL CİHANGİR OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ ANAOKULLARI DANS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL CİHANGİR OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ ANAOKULLARI DANS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL CİHANGİR OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ Ek:1 ANAOKULLARI DANS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KONU: Madde 1: İstanbul ili Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlköğretim Okulları 6 yaş sınıfları arası

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax:

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: Fax: Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 5 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

HAZİRAN AYI 5 YAŞ BÜLTENİ

HAZİRAN AYI 5 YAŞ BÜLTENİ HAZİRAN AYI 5 YAŞ BÜLTENİ * Okuduğumuz kitap konuşsaydı öğretmeninize ne söylerdi? SANAT ETKİNLİKLERİ:*Dondurma yapımı *Babalar günü kartı *Yelpaze yapımı DENEY ETKİNLİKLERİ:*Ciğerlerimizde havanın varlığını

Detaylı

Hazırlayanlar : Müzik : Ayşin EREN Yard. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ

Hazırlayanlar : Müzik : Ayşin EREN Yard. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ Hazırlayanlar : Müzik : Ayşin EREN Yard. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ Büyükçekmece Asfaltı Akçaburgaz Mah. 2. Bölge Nu.: 15/1 Hadımköy / İSTANBUL Tel: 0212 886 24 32 (pbx) Belgeç: 0212 886 24 36 AYLAR EYLÜL

Detaylı

ÖN SÖZ. Başarılı bir eğitim yılı geçirmenizi dileriz ZAMBAK YAYINLARI

ÖN SÖZ. Başarılı bir eğitim yılı geçirmenizi dileriz ZAMBAK YAYINLARI ÖN SÖZ Gülücük Okul Öncesi Eğitim Seti Yıllık ve Günlük Planları; Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 10.08.2006 tarih ve 336 sayılı kararıyla yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Programı na göre

Detaylı

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM HASTA VE ÖĞLE Beyaz Peynir Şehriye Çorbası Kremalı Mantar Çorbası Şehriye Çorba Etli Taze Fasulye Hasanpaşa Köfte Çay 1 Siyah Zeytin Tavuk Izgara Etli Taze Fasulye Yoğurt Şehriyeli Pirinç Pilavı Bulgur

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 15 ARALIK PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İstedikleri ilgi köşelerinde(evcilik, kitap, puzzle,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 4. Nesneleri sayar. Ø 10 a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan

Detaylı

Bu etkinler resim yapma, boyama, hamurla oynama, sınıf içinde veya oyun salonlarında düzenlenen oyun alanlarında oyun oynama gibi öğretmen gözetimi

Bu etkinler resim yapma, boyama, hamurla oynama, sınıf içinde veya oyun salonlarında düzenlenen oyun alanlarında oyun oynama gibi öğretmen gözetimi Bu etkinler resim yapma, boyama, hamurla oynama, sınıf içinde veya oyun salonlarında düzenlenen oyun alanlarında oyun oynama gibi öğretmen gözetimi altında yapılan çalışmalardır. Genellikle çocukların

Detaylı

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma 02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri K Üçgen Peynir K Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Siyah K Zeytin

Detaylı

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler.

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler. BİLİŞSEL GELİŞİM K1 K2 K3 K4 K5 0 1 2 K6 Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI DÜNYA ÇOCUK HAKLARI HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ SONBAHAR MEVSİMİ YAPRAKLAR Atatürk ün kim olduğunu hatırladık. Atatürk

Detaylı

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ EYLÜL Okul Adı Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu : 60 72 Ay : Tuğba Pektezel Bilişsel Gelişim: Kazanım

Detaylı

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka*

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka* 01/11/16-Salı 02/11/16-Çarşamba 03/11/16-Perşembe 04/11/16-Cuma K Beyaz Peynir* K Kaşar Peyniri* K Üçgen Peynir* K Beyaz Peynir* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Haşlanmış

Detaylı

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.

Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz. Merkez Mah. (Yenibosna) Yılanlı Tepe Sok. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 654 26 00 Fax: 0212 654 26 64 www.siziseviyoruz.com 3 Ö N S Ö Z Değerli Anneler, Babalar, Sevgili Öğretmenler: Sizi Seviyoruz

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

Bir küçücük aslancık varmış

Bir küçücük aslancık varmış Hopla Topla Geldik bir oyunun sonuna Bak çok dağılmış oda Oyun bitince etrafı Toparlamak lazım sonra Bebekler rafa haydi Arabalar kutuya haydi Tüm oyuncaklar dolaplara Hadi hop hop Hadi hopla topla Odanı

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR EKİM KAZANIM VE

Detaylı

İELEV CAĞALOĞLU ANAOKULU EKİM AYI MENÜSÜ SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*CACIK SALATABAR*YOĞURT

İELEV CAĞALOĞLU ANAOKULU EKİM AYI MENÜSÜ SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*CACIK SALATABAR*YOĞURT 01.10.2013 SALI 02.10.2013 ÇARŞAMBA 03.10.2013 PERŞEMBE 04.10.2013 CUMA KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAŞAR PEYNİRİ YUMURTA AÇMA\KREM PEYNİR BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ\BAL BEYAZ PEYNİR DOMATES\SALATALIK

Detaylı

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU ÇALIŞKAN ARILAR HAFTALIK BÜLTEN

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU ÇALIŞKAN ARILAR HAFTALIK BÜLTEN ÖZEL ASÇAY ANAOKULU ÇALIŞKAN ARILAR HAFTALIK BÜLTEN 26.12.2016-30.12.2016 BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK *Televizyonun yararları ve zararları hakkında sohbet ettik. *Kar nasıl oluşur öğrendik. *Güneş sistemimiz

Detaylı

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ GÜZ DÖNEMİ MENÜ MODELİ-1 PAZARTESİ / * / / / / / / / ÇARŞAMBA / / / / PERŞEMBE / / Etli dolma/ Hoşaf / / CUMA / / / GÜZ DÖNEMİ MENÜ ÖRNEĞİ - 1 PAZARTESİ Yayla çorba

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 31 Temmuz Peynirli Omlet, Domates, Salatalık, Zeytin, Kaşar,K.Kayısı, Süt Sinitzel,

Detaylı

MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN

MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN TEMA: TRAFİK HAFTASI-ANNELER GÜNÜ-19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI-MÜZELER HAFTASI ÖĞRENME TAKVİMİ 02.05.2017 -Helikopter resmi sulu boya ile boyanır. -Trafik haftası hakkında sohbet

Detaylı

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir 01/12/16-Perşembe Üçgen Peynir Zeytin Yeşil Haşlanmış Yumurta Domates Ihlamur Çayı Poğaça Peynirli 02/12/16-Cuma Beyaz Peynir Zeytin Siyah Bal Tereyağı Süt Peynirli Tepsi Böreği 05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

11 EYLÜL 2017-PAZARTESİ 12 EYLÜL 2017-SALI

11 EYLÜL 2017-PAZARTESİ 12 EYLÜL 2017-SALI PAZARTESİ 05 EYLÜL 2017-SALI SABAH BESLENMESİ SABAH BESLENMESİ Tam buğday mini açma (Zeytinli/peynirli/patatesli/kıy245 kkal ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ Domates çorbası Parmak köfte/patates püresi 300 kkal

Detaylı

MART AYI BÜLTENİ STAR CLASS

MART AYI BÜLTENİ STAR CLASS YENİ BİLİM AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2016-2017 MART AYI BÜLTENİ STAR CLASS TEMALAR *Dikkat Çalışması *Mandala *Hikaye *Değerlendirme *Çizgi Çalışması *Matematik (7,8) *Ritim *İlkbahar Mevsimi *Örüntü *Sayma

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri)

EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri) EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri) KONULAR 1-Okula Uyum Haftası 2-Okulumuzu Tanıyoruz 3-Okul Kuralları BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 1-1-4 Eylül kurban bayramı 2-25 Eylül- 1 Ekim itfaiye haftası 3-Eylülün 3. haftası

Detaylı

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ÖĞLE YEMEĞİ AKŞAM YEMEĞİ DİYET TOYGA ÇORBASI TARHANA ÇORBA TOYGA ÇORBASI 1.11.2015 HAŞLAMA ET KIYMALI ISPANAK-YOĞURTLU HAŞLAMA ET PAZAR BULGUR PİLAVI

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul : Öğretmen : Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Aile nedir? *Ailemizi tanıyalım. *Ailemizdeki büyüklerin isimlerini öğrenelim. *Akraba ne demek öğrenelim. *Arkadaşlık nedir?

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 3 Temmuz Kaşarlı Omlet, Salatalık, B. Peynir, Zeytin, K. Kayısı, Süt Şinitzel, Bulgur

Detaylı