EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 4-5 YAŞ KIR ÇĐÇEKLERĐ SINIFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 2012 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 4-5 YAŞ KIR ÇĐÇEKLERĐ SINIFI"

Transkript

1 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ NĐSAN AYI EĞĐTĐM PROGRAMI 4-5 YAŞ KIR ÇĐÇEKLERĐ SINIFI

2 Toplumsal roller Çocuğunuzun hangi mesleği seçmesini istersiniz? Siz çocukken hangi mesleği seçmek isterdiniz? Toplumsal roller, bireyin dünyaya gelmesiyle birlikte ona toplum tarafından verilen görevler ve toplumun bireyden bekledikleri olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin başarılı, faziletli, erdemli sayılmalarının kriterleri çoğu zaman bireye yüklenen toplumsal rolün yerine getirilip getirilmediğiyle ilişkilendirilmektedir. Yani anne babalar ya da çevredeki kişiler çocuklardan ne bekliyor? Hiçbir anne baba çocuğunun başarısız bir çocuk olmasını istemez ama başarı kelimesine yüklediğimiz anlam herkes için aynı mıdır? Genelde olarak da toplumsal rol bizzat statü kriterleri ile ilişkilendirilmekte, mevcut statü kriterleri ile toplumsal rol bağlamında bireye dikte edilenler paralellik göstermiştir. Acaba yalnızca toplumsal rollerini eksiksiz yerine getirenler mi başarılı, erdemli, faziletli, iyi bireyler olarak sayılmalıdır? Bireyler neden kendilerine toplum tarafından dikte edilen rollere uymak zorundadırlar? Đyinin, doğrunun evrensel kriterleri var mıdır? Eğer varsa nedir? Çocuğumuz yaptığı şeyi neden yapıyor? Anne babası ondan yapmasını beklediği için mi yapıyor? Toplumsal rol diktesinin en açık şekilde görüldüğü konulardan biri kadın ve erkeğe toplum içinde yüklenen rollerdir. Ataerkil aile yapısına sahip günümüz toplumlarında, kız ve erkeklerin toplumsal cinsiyet ışığında farklı toplumsal rollere sahip oldukları her fırsatta vurgulanmaktadır. Sözgelimi giyecek seçiminde erkek çocuklara mavi, kız çocuklara pembe giysilerin seçilmesi; erkek çocuklara oyuncak silah ya da araba, kız çocuklara ise oyuncak bebek verilmesi bireylere daha doğar doğmaz biçilen rolleri göstermek açısından yerinde örneklerdir. Kız çocukları oyuncak bebekleri ile oynarken aslında bir anlamda yetişkin döneminde Kadının görevi evinde oturup çocuğuna bakmaktır. düşüncesi ya da erkek çocuklar bebek ile oynadığında Bırak onu sen kız mısın? Bebeklerle kızlar oynar şeklinde bir tepki verildiğinde Senin görevin bebek bakmak değil, sen çalışıp para kazanacaksın bebeğe annesi bakacak düşüncesi yavaş yavaş dillendirilmektedir. Araba ile oynamayan ya da babası tarafından erken yaşta araba kullanılması yönünde motive edilmeyen kadınlar, arabaya kullanmaya başladıklarında erkek sürücüler tarafından başarısız olarak nitelendirilmektedir. Ya da gerçekten bu alanda başarısız olmaktadırlar. Tıpkı yeni doğan bir bebeğe babasının tam anlamıyla bakamayabileceği her ağladığında al ağladı diye anneye vermesi gibi. Töre adı altında bireylere toplum tarafından dayatılan bir takım normlar da, toplumsal rol diktesinin bir örneği niteliğindedir. Bireyin yaşadığı çevrenin baskın karakterli normları, değer yargıları ne ise, birey de bunları kabul etmeye zorlanmaktadır. Bireyin kendi yaşam felsefesi dâhilinde kendi değerlerini kendisinin yaratması söz konusu olamamaktadır. Birey kendi seçtiği hayatı değil, yaşadığı çevre tarafından kendisine dayatılan değerlerle dolu bir hayatı yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Toplum tarafından yıllar boyu birikimsel olarak karşımıza çıkan bu kavramlar bireysel talep ve dileklerin geri plana itilmesine ve genel ortak bir kriter yaratma adına bireylerin hayatlarına bireysel talepleri doğrultusunda karar verme haklarına, hayat felsefelerini belirleme haklarına müdahale etmekte; sonuç olarak bireyin arzularını, isteklerini geri plana iten ve bireyi kolektif kriterlere bağlayan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Toplumun minik bir örneği olan aile de aynı kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Burada aile tutumları devreye girmektedir. Aile bir karar almakta ve bu karara uymayan çocuk cezalandırılmakta mıdır? Bu belirleme, Çocuğun seçme özgürlüğünü tamamen hiçe saymakta; Çocuğa toplumsal/ailesel

3 kriterler dikte ettirilmekte, bireysel karar alma mekanizması tamamen geri plana itilmektedir. Çocuk kendi için en doğru olana kendisi karar verememekte, bireye kolektif karara uymaktan başka hiç bir seçenek verilmemektedir. Okul öncesi dönemde çocuklarda üst biliş gelişmemiştir yani arkadaşını ittiğinde ya da arkadaşının canını acıttığında, arkadaşının ne hissedeceğini bilemez. Ya da anne ile baba kavga ettiğinde şu sebepten ya da bu sebepten şeklinde düşünemez. Çocuk için arkadaşını iterken kendi hissettiği önemlidir. Ya da anne babası kavga ederken mutlaka onun yüzünden kavga ediliyordur çünkü anne babaların ona göre başka bir hayatı olmamalıdır. Şu noktada çocuk seçim yapmayı nasıl öğrenecektir? Anadolu da bir kasabada çocuktan beklenen durum kendisinden küçük kardeşlerine bakmakken burada sadece okula gidip derslerinde ya da aktivitelerde başarı sağlamaktır. Ya da Anadolu da kadınların seçebileceği meslekler sınırlıyken burada böyle bir sınırdan bahsedemeyiz. Televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla farkındalık artmaktadır. Bunun sonucunda da okumak ve daha sonra yaşamak için büyük şehirlere gelen kız çocuklarında artış olmaktadır. Çocuklar yaşadıkları şehrin onlara yüklediği rollerden çıkmak için savaşmak yerine oradan kaçmayı daha uygun bulmakta. Toplumsal roller her zaman bir tutarlılık sergilemez. Yani 20 yıl önce üniversite bitirmek birey için başarıyı simgelese bile günümüzde üniversite bitirmeye ek olarak ihtisas yapmak, akademik anlamda ilerlemek ya da yöneticilik yapmak başarı ile ilişkilendiriliyor. Çoklu zeka teorisi de toplumsal roller düşünüldüğünde önem kazanıyor. Yani çocuğumuz belki matematik alanında başarılı olmayabilir ancak mutlaka başarılı olduğu başka bir alan vardır ve bu alanda desteklenirse o alanda başarılı olabilecektir. Müzik zekası yüksek olan bir çocuktan matematik alanında başarılı olmasını beklersek ve o da bu beklentiyi yerine getiremezse kendisini başarısız ve değersiz hissedecektir. Toplum çocuklardan akademik anlamda başarılı olmalarını beklerken çocuğun bu alanda yeteneği olmayıp, sanatsal alanda yetenekli olabilir. Çok başarılı bir ressam olabilecekken, zorla avukat olmuş birinden başarılı olmasını beklemek ne kadar doğrudur? Çocuklarımızın yapamadıklarına değil, başarılı olduğu alanlara yoğunlaşalım. Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Toplumsal cinsiyet, toplumsal ve kültürel olarak belirlenmiş cinsiyeti, biyolojik cinsiyetten ayırmak üzere kullanılan bir kavramdır. Doğuştan biyolojik olarak belirlenmiş dişilik ve erillik özelliklerini tanımlayan seks-cinsiyetin aksine toplumsal cinsiyet, toplumsallaşma süreci ve kültürü içinde edinilen kadın ve erkek olma özelliklerine işaret eder. Kadınların ve erkeklerin toplumda üstlenmiş oldukları işlerin ve yerine getirdikleri rollerin doğal ve kendiliğinden değil, genellikle kültürel olarak belirlenmiş ve zaman içinde değişebilir olduklarını göstermeye yarar. Cinsel kimlik gelişimi açısından bakıldığında cinsiyet, kişinin kendini kadın ya da erkek olarak algılamasıdır. Daha iki - üç yaşlarında herkesin kendi hakkında ben kızım, ya da ben erkeğim biçiminde bir görüşü vardır. Toplumsal cinsiyet, kadınlık ya da erkekliğe ilişkin davranışın psikolojik yönü olarak tanımlanabilir. Cinsiyet rolleri ise, toplumsal cinsiyetin bir parçasıdır ve kişinin kendisini bir oğlan çocuk/erkek veya bir kız çocuk/kadın konumunda göstermek için yaptığı ve söylediği şeylerin tümü olarak tanımlanabilir. Cinsiyet rolleri sosyalleşme süreci ile aile, çevre,medya vb. alanlardan gelen mesajlar ile şekillenir ve içselleştirilir. Cinsel Rol Cinsiyete özgün özelliklerin varlığı ve devamında biyolojik faktörler rol oynar. Bu özellikler, tipik veya atipik cinsiyet rol davranışlarına katkıda bulunur. Hemen hemen bütün kültürlerde, erkekler kadınlara oranla daha agresif ve büyük olasılıkla birisiyle kavga eder. Erkekler hemen hemen her zaman dominanttır. Erkek büyük olasılıkla daha büyük

4 olasılıkla kıskanç ve sahiplenicidir. Kadınların cinsiyete ait özelliklerinde kadınlar çocukların bakım ve eğitimini isterler. Erkek ve kadınlar çevreyi farklı tarzda algılar ve farklı modlarda bilgileri işlerler. Kadınların modu ifade edici veya emosyonel iken, erkekler yardımcı ve amaca yöneliktir. Kadınlarda sözel ve duygusal iletişim yoğunluğu daha fazla iken, erkekler mantık, analitik ve mekansal kavramlar daha gelişmiş olabilir. Bu erkeğin fötal gelişimi ile ilgili olabilir. Erkek fetustaki daha yüksek testesteron seviyeleri daha büyük sol hemisferik spesifikasyonlu sağ hemisfer gelişiminde gecikmeye yol açar. Çocuk ve Gençlerde Cinsel Gelişim Cinsel Kimlik Oluşumu Cinsel kimlik, bireyin kendi bedenini ve benliğini belli bir cinsiyet içinde algılayışı, kabullenişi, duygu ve davranıslarında buna uygun biçimde yönelistir. Çocuk, cinsel kimliğini ve rolünü yasamın ilk yıllarında kazanmaya baslar. Annenin babanın çocuklarında kız ya da erkek yönünde cinsiyet beklentisi, çocuğa verilen isim, çocuğa karsı tutumlar, kız ya da erkek olusuna göre ondan beklenen davranıs, cinsel kimlik gelisiminde önemli rol oynamaktadır. Uygun bir cinsel kimliğin gelisebilmesi için uygun bir biyolojik gelisim kuskusuz gereklidir. Ancak biyolojik olarak erkek ya da kız olmak, cinsel organların yerinde ve normal yapıda olması, iç salgıların da bu cinsiyete uygun biçimde salgılanması sağlıklı bir cinsel kimlik için yeterli değildir. Cinsel kimliğin gelismesinde yasamın ilk yıllarındaki deneyimlerin etkisi büyüktür. Çocukluk çağındaki öğrenmeler, özellikle de model alma deneyimleri ve kurduğu ilk özdesimler cinsel kimliğin gelismesini etkiler ve ona biçim verir. Örneğin bir erkek çocuk kız çocuk gibi yetistirilebilir. Bir kız çocuk erkeksi davranısları benimseyebilir. Uygun özdesim ve model alma örneklerinin bulunusu ya da bulunmayısı, cinsel kimliğin gelismesinde en önemli etkenlerden biridir. Erkek çocuğun baba ya da baba yerinde olan bir erkek; kız çocuğun anne ya da anne yerine geçen bir kadın ile özdesim yapma (model alma) olanağı bulunması, erkek çocuğun babayı, kız çocuğun anneyi benimsemesi sağlıklı cinsel kimlik gelisimi için zorunludur. Aile içinde cinsel konulara karsı asırı tutumlar cinsel kimlik gelisimini olumsuz etkileyebilir. ileri derecede suçlamalar, asırı denetleme, ergenlik öncesi ve sonrası çağda çocuğa ya da gence bir miktar gizliliğin (mahremiyetin) tanınmaması, çocuğu uyarıcı, kıskırtıcı tutumlar, yanlıs bilgi vermeler, ağır günah duygusu, suçüstü yakalanma endiseleri, cinsel korkular ve çekingenlikler ya da abartılı cinsel davranıslarla yüklü bir cinsel kimlik gelisimine yol açabilir. Cinsiyet, insanın biyolojik olarak dişi ya da erkek olmasını belirleyen özellikleri tanımlar. Cinsel kimliğin ilk tohumları biyolojik olarak döllenme sürecinde atılır. Biyolojik özellikler, kromozomlar, cinsel hormonlar, dış ve iç cinsel organlar, üreme hücrelerinin geliştiği dokular ve ikincil cinsiyet özellikleridir. Doğduğumuz anda, bedensel cinsiyetimiz bellidir. Bütün çocuklar dişi ya da erkek cinsel organları ile doğarlar. Dünyaya geldiği andan itibaren çocuğa yönelik yetiştirme tutumlarını belirleyen en önemli etmenlerden biri, cinsiyetidir. Yetiştirme tutumları, kültürün ve toplumun değerlerine uygun olarak cinsiyetler arasında fark gösterir. Nasrettin Hoca Anaokulu Rehberlik Servisi

5 SABAH KAHVALTIMIZA BAŞLAMADAN ÖNCE YEMEK DUAMIZI YAPIYORUZ. NASRETTĐN HOCA EŞLĐĞĐNDE BU AYKĐ BÜLTENĐMĐZE MERHABA DĐYORUZ

6 ÇĐZMELĐ KEDĐ ÇĐZGĐ KUKLA TĐYATROSUNU KEYĐFLE ĐZLEDĐKTEN SONRA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTĐRDĐK KIRÇĐÇEKLERĐ SINIFI OLARAK YEŞĐLAY HAFTASI ĐLE ĐLGĐLĐ GRUP PROJEMĐZĐ TAMALIYORUZ

7 GÜNEŞLĐ BĐR HAVADA LEGO OYNAMANIN KEYFĐNĐ ÇIKARTIYORUZ SEVGĐLĐ ANNE VE BABALARIMIZ SAĞLIMIZA ZARAR VEREN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARD AN UZAK DURMALIYIZ

8 YEŞĐLAY HAFTASI KAPSAMINDA LALELER SINIFI HAZIRLAMIŞ OLDUĞU PANKARTLARLA BĐZLERE SĐGARANIN ZARARLARINI ANLATTILAR YEŞĐLAY KONULU KEPLERĐMĐZ PARMAK BOYALARIMIZLA TAMAMLIYORUZ

9 GÖSTER ANLAT GÜNÜNDE ARDA ARKAŞLARINA ORĐGAMĐTEKNĐĞĐ ĐLE KEDĐ, KÖPEK, BARDAK, TAVŞANIN NASIL YAPILDIĞINI ANLATTI ĐÇKĐ, KOLA YERĐNE MEYVE SUYU, SÜT ĐÇELĐM. AKILLI ÇOCUKLAR GĐBĐ BÜYÜYÜP GÜÇLENELĐM

10 ARDANIN HAZIRLAMIŞ OLDUGU ORĐGAMĐ TEKNĐĞĐ ĐLE KÖPEKLERĐMĐZĐ TAMAMLIYORUZ UĞUR ÖĞRETMENĐMĐZ ĐLE JĐMNASTĐK DERSĐMĐZDE YUNUS TAKLA ATLAMAYI ÖĞRENĐYORUZ

11 ARKADAŞIMIZ LATĐF KAĞAN KUSEYRĐ NĐN DOĞUM GÜNÜNDE AĐLE FOTOĞRAFINDAN BĐR KARE LATĐF KAĞANIN ABLASI NAZ GĐTARI ĐLE TOZPEMBE HAYALLER VARDI ŞARKISINI KIRÇĐÇEKLERĐ SINIFINA ARMAĞAN ETTĐ

12 FĐLĐZ ÖĞRETMEN ĐLE MÜZĐK-ORF DERSĐMĐZDE MÜZĐK EŞLĐĞĐNDE ÇUBUKLARLA RĐTM TUTTUK ARTIK METARYALLERLE OLUŞTURDUĞUMUZ ZÜRAFAMIZIN BENEKLERĐNĐ YAPIŞTIRIYORUZ

13 ZÜRAFAMIZI N ADI: ZUZU MEYVE GÜNÜMÜZDE ELMALARIMIZI KITIR, KITIR YĐYORUZ

14 ARKADAŞLAR ISLANMAYAN KAĞIT DENEYĐMĐZĐ GÖRMEK ĐÇĐN HAZIRMISINIZ MĐNĐKLER KĐTABIMIZI HEYECANLA YAPMAYA DEVAM EDĐYORLAR. ZEYNEP KĐTAPINI GÜZEL BOYUYORSUN

15 KÜÇÜK AMA MARĐFETĐ BÜYÜK ELEKTRĐK SÜPÜRGEMĐZLE SINIFIMIZI SÜPÜRÜYORUZ ARKADAŞLAR ELEKTRĐK SÜPÜRGESĐNĐN TEKERLEĞĐNĐ DE TAKALIM

16 MERAKLA SULUBOYA ĐLE PÜSKÜRTME ÇALIŞMASINI BEKLĐYORUZ MÜZĐK EŞLĐĞĐNDE PÜSKÜRTME ÇALIŞMALARIMIZI EĞLENCELĐ BĐR ŞEKĐLDE TAMAMLADIK

17 GÖSER ANLAT GÜNÜNDE ATA MERĐÇ ÖĞRENCĐM UÇAKLARIN ÇEŞĐTLERĐNĐ BĐZLERE ANLATTI KAĞIT RULODAN VE ŞĐŞE KAPAKLARINDAN TRENĐMĐZĐ YAPTIK

18 DEMĐR RAYLAR ÜSTÜNDE, MAVĐ TREN GĐDĐYOR. VAGONLARIPEŞPEŞE, KÖPRÜ, TÜNEL GEÇĐYOR. ÇUF ÇUF, ÇUF ÇUF MAVĐ TREN GĐDĐYOR. OYUNCAK GÜNÜNDE ERKEKLER DOKTOR OYUNCAĞI ĐLE OYNUYORLAR

19 GÜNEŞLĐ BĐR GÜNDE BAHÇEDE SINIRLI BOYAMA YAPIYORUZ GÖSTER ANLAT GÜNÜNDE PELĐN ÖZTÜRK YÜZÜMÜZÜ TANIYALIM KONUSUNU ARKADAŞLARINA KEYĐFLE ANLATTI

20 AHU ÖĞRETMENĐMĐ Z ĐLE BALE DERSĐMĐZDE KEYĐFLĐ DAKĐKALAR GEÇĐRĐYORUZ SATRANÇ DERSĐMĐZDE SATRANÇ SAATĐNĐ ÖĞRENĐYORUZ

21 MATEMATĐK DERSĐMĐZDE NOKTALARI BĐRLEŞTĐREREK SAYILARI ÖĞRENDĐK ELLERĐNE SAĞLIK SEHER HANIM GÖZLEMELER NEFĐS OLMUŞ. HIMMMM

22 DEFNE KABAK DOLMALARI HARĐKA GÖRÜNÜYO R SEFA ÖĞRETMENĐM VUR DAVULA

23 MĐNĐCĐK MARĐFETLĐ ELLERĐMĐZĐN RENKLĐ BASKILARIMIZI BEĞENDĐNĐZMĐ SULU BOYA ĐLE ELLERĐMĐZĐ RENGÂRENK BOYADIK

24 ARTIK BÜYÜDÜK BĐZLERDE OKUMAYA HAZIRLANIYORUZ ZEYNEP ÖĞRETMENĐM OYUNCAK ASKERLER ÇOK GÜZELDĐ

25 OYUNCAK MÜZESĐNDEN BĐR RESĐM KARESĐ FEN-DOĞA KÖŞEMĐZDE FASULYE DENEYĐMĐZĐ YAPARAK VE GÖZLEMLEYER EK ÖĞRENĐYORUZ

26 BAHÇEDE MANDALA ÇALIŞMASI YAPIYORUZ MANDALALARINIZI HARĐKA BOYADINIZ KIR ÇĐÇEKLERĐM

27 TOMBUL RÜZGAR ESĐNCE EL SALLAR ÇAMAŞIRLAR SAÇILIR HER BĐR YANA ĐNCE DALLAR, YAPRAKLAR SOYUNAN AĞAÇLARIN, DÖKÜLEN YAPRAKLARI, BĐR SARI YORGAN GĐBĐ ÖRTÜYOR TOPRAKLARI

28 GÜR GÜR BABA GÜRLEDĐ, SONBAHAR GELDĐ,DEDĐ. GĐDĐYOR GÖÇMEN KUŞLAR,DÖKÜLÜYOR YAPRAKLAR MELĐYOR KUZUCUKLAR SEVĐYOR ÇOCUKLAR,AĞAÇLAR,DALLAR TAKTI BĐNBĐR RENKLĐ BONCUKLAR.

29 BEN KÜÇÜCÜK BĐR AĞACIM,YURDUMUN BĐR BAHÇESĐNDE,TOPRAKLAR TÜTERKEN GÖRÜN, DALLARIM ÇĐÇEKLENSĐNDE. KÖYLÜ KIZ KUCAK KUCAK SARI GÜL TOPLAYACAK,AĞAÇLAR ALTIMIZGA, GÖLGESĐNĐ YAYACAK.

30 NE YAPSAM RÜZGAR ESER AĞAÇ ÜŞÜRMÜŞ ÜŞÜRMÜŞ KUŞLAR ARKA BAHÇEDE. KUŞLAR MUTLU ŞARKISINI HEP DALIMDA SÖYLERLER,ŞEN ARILAR VIZIR VIZIR,KOKUMA KOŞUP GELĐRLER.

31 BĐÇECEK TARLADA BAŞAKLARI SÜSLEYECEK TARLAYI,BEYAZ KIRÇĐÇEKLERĐ. GÜZEL YURDUMUN SÜSÜN BULUTLARA DAL UZATAN KIŞIN,YEŞĐL ÖRTÜSÜN GÖLGE VEREN, DAL UZATAN.

32 TÜRKÜLER SÖYLER GELĐNCE BAHAR, YAZA,KIŞA HAZIRLIK YAPARLAR.AĞAÇLAR INDA VAR YÜREKLERĐ,AĞAÇLARDA TIPKI BĐZLER GĐBĐ. KORUMALI AĞAÇLARI, ORMANLAR YETĐŞTĐRMELĐ, YAKMADAN KESMEDEN,ÇOĞALT MALIYIZ ORMANLARI

33 NE KADAR ÇOK ÇEŞĐDĐN VAR ELMA,ARMU T, MEŞE, KAVAK TATSIZ GEÇER SENSĐZ BAHAR,SENS ĐZ TOPRAK OLUR KURAK AĞAÇLARDA ĐNSAN GĐBĐ,SEVENĐ OLUR, SEVMEYENĐ KESERSENĐZ AĞLARLAR,TIPKI ÜZÜLEN ĐNSANLAR GĐBĐ.

34 Ben Çağan Efe Kocuk sayın başkanımız ile birlikte fidan dikmenin mutluluğunu yaşıyorum Nasrettin Hoca Anaokulu olarak Orman Haftasında ağaç dikmenin heyecanını yaşadık. Sizleri defidan dikmeye davet ediyoruz

35 BU AYKĐ BÜLTENĐMĐZĐ ORMAN HAFTASINDA YAPTIĞIMIZ AĞAÇ DĐKĐM ETKĐNLĐĞĐ ĐLE KAPATIYORUZ.. HOŞÇAKALIN

36 PSĐKOMOTOR ALAN 4-5 YAŞ MART AYI EĞĐTĐM PROGRAMI AMAÇ VE KAZANIMLAR Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 10.Belli bir yükseklikten atlar. 11.Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar. 12.Pedal çevirme hareketini yapar. 13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar. 14.Atılan nesneleri yakalar. 15.Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. 8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer. 11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer. 12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. 15.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme 3.Nesneleri çeker / gerer. 4.Malzemelere elleriyle şekil verir. 5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme 4.Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar. 5.Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider. 6.Çift ayakla ileri / geri sıçrar.

37 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 1. Kendini tanıyabilme 2.Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler. Amaç 2. Duygularını fark edebilme 2.Duygularının nedenlerini açıklar. 3.Duygularının sonuçlarını açıklar. 4.Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder. Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme 2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır. 3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar. Amaç 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar. Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme 3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar. 4.Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler. Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar. 5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur. 6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur. 7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar. 8. Sunularında hayali / gerçek nesneler kullanır. Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme 1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler. 2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir. 3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

38 Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme 1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir. DĐL ALANI Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme 1.Nefesini doğru kullanır. 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. 3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar. 4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. 8.Üstlendiği role uygun konuşur. Amaç 5.Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme 4.Dinlediklerini özetler. 5.Dinlediklerini resim,müzik,drama,şiir,öykü vb. yollarla sergiler. Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme 1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder. 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar. 3.Verilen sözcüğün anlamını açıklar. 4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. 5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir. Amaç 7.Ses bilgisinin farkında olabilme 2.Aynı sesle başlayan sözcükler söyler. 3.Kafiyeli sözcükler söyler. Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme 1.Görsel materyalleri inceler. 2.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

39 6.Görsel materyalleri özenle kullanır. BĐLĐŞSEL ALAN Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme 3.Adresini ve telefon numarasını söyler. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 2.Varlıkların rengini söyler. 3.Varlıkların yerini söyler. 5.Varlıkların sayısını söyler. 6.Olay ya da varlıkların sırasını söyler. 8.Nesnelerin içinden eksilen yada eklenen bir nesneyi söyler. 9.Nesne,durum yada olayı bir süre sonra yeniden ifade eder. Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1.Varlıkları renklerine göre gruplar. 2.Varlıkları şekillerine göre gruplar. 5.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar. 6.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme 4.Nesneleri renk tonlarına göre sıralar. 5.Nesneleri sayılarına göre sıralar. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. 5.Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler. 6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler. Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme

40 3.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar. 4.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. 5.Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme 5.10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer. 6.5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer. Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme 1.Bir olayın olası nedenlerini söyler. 2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler. 3.Yarım bırakılan olayı,durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar. Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme 1.Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. 2.Nesneleri sembollerle gösterir. 3.Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir. 4.Grafikte yer alan nesneleri sayar. 5.Grafiği inceleyerek sonuçları söyler. Amaç 20. Atatürk'ü tanıyabilme 1.Atatürk'ün hayatı ile ilgili olguları söyler. 2.Atatürk'ün kişisel özelliklerini söyler. Amaç 21. Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme 1.Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. 2.Atatürk'ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar. ÖZBAKIM BECERĐLERĐ Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme 3.Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider. 4.Dinlenme ya da uyku sonrası toplanır.

41 Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 1.Tehlikeli olan durumları söyler. 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. 3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister. 4.Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarını söyler.

42 KONULAR 1. TAŞITLAR 2. BĐTKĐLER 3. TURĐZM NĐSAN ULUSAL EGEMENLĐK VE ÇOCUK BAYRAMI KAVRAMLAR YERLĐ-YABANCI PARÇA-BÜTÜN TUZLU-EKŞĐ KOKULU-KOKUSUZ PARTĐLER GRĐ RENK PARTĐSĐ DENEYLER BĐTKĐLERĐN TERLEMESĐ BÜZÜLEN ŞĐŞE DENEYĐ YÜZEN YUMURTA DENEYĐ KAVRAMLAR YERLĐ- YABANCI CANLI-CANSIZ SAYI KAVRAMI(8 RAKAMI) EŞLEŞTĐRME GRUPLAMA HIZLI-YAVAŞ

43 TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ 1. HAFTA: SAĞLIMIZ ŞARKI: SAĞLIK ÖĞÜDÜ Seviyorsan canını Vücuduna iyi bak Kuvvetlendir kanını Đstersen çok yaşamak Vakitli yat erken kalk Çok dikkat et zamana Ne güzeldir çalışmak dinçlik verir insana Sen yaşarsan bu vatan Ancak yaşar, yükselir. Bunu bil,böyle inan Varklık sağlıktan gelir. ŞĐĐR: TEMĐZLĐK Böyle işe gelemem Etrafı kirletemem Hem pasaklı hem dağınık Çocukları sevemem TEKERLEME: YARAMAZ ÇOCUK Bir gün bir çocuk Evede gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şeker de sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama sancı başlamış Kıvrım kıvrım kıvranmış Yaptığından utanmış. PARMAK OYUNU: SAĞLIK Tak tak tak (kapı vurma hareketi yapılır) Kim o? Sen kimsin? ( soru sorma hareketi yapılır) Ben manav amca Ne getirdin bana? Ne getirmedim ki ( iki el açılarak hareket ettirilir) Ispanak,kereviz,enginar Havuç,kayısı,portakal Aaa karpuzum da var. Daha neler var neler Küpe için kirazlar (iki elle kulak memeleri tutulur) Ama ben hastayım (iki el üst üste konur yanağa götürülür baş o Yöne eğilir.) Đyi beslenirseniz Meyvenizi yersiniz, Sebzeyi severseniz Hiç korkmayın çocuklar Hemen iyileşirsiniz. BĐLMECELER: göz ile görülmez,el ile tutulmaz ondan uzak duranlar sağlamdır hasta olmaz.(mikrop) Güneş girmeyen eve o girer seve seve.(doktor)

44 2.HAFTA: BĐTKĐLER ŞARKI: Gidelim ormana çiçek toplayalım Gidelim ormana çiçek toplayalım Beyaz papatya,kırmızı gelincik Mavi menekşe sapsarı çiğdem Toplayıp çiçekleri takınalım Toplayıp çiçekleri takınalım Beyaz papatya,kırmızı gelincik Mavi menekşe sapsarı çiğdem Takınıp çiçekleri oynayalım Takınıp çiçekleri oynayalım Beyaz papatya,kırmızı gelincik Mavi menekşe sapsarı çiğdem ŞĐĐR: KONUŞAN PAPATYALAR Papatya derler adımıza Çiçekler içinde bir başka güzeliz Duyarız düşünürüz söyleriz Đncecik, küçümencik Sarışın beyaz Hani bayramlarda,düğünlerde Taç yaparsınız başlarınıza Bize sevginiz yeter deriz Kıysanız da yaprağımıza,dalımıza... PARMAK OYUNU: Bir sırada beş küçük çiçek varmış (Beş parmak gösterilir.) / Birinci benim büyüdüğümü görmüş demiş (Baş parmak.) Đkincisi biraz güneşe ihtiyacım var demiş (Đşaret parmağı.) / Üçüncüsü büyümek güzel demiş (Orta parmak.) Dördüncüsü yağmuru hissetmek güzel demiş (Yüzük parmak.) / Beşinci parmak da aynı fikirdeyim demiş (Serçe parmak.) Bir sırada beş güzel çiçek varmış (Beş parmak aynı anda gösterilir) / Rüzgar estiği zaman başlarını sallarlarmış (Parmaklar hareket ettirilir) BĐLMECELER: Yazın giyinir, kışın soyunur. Bilin bakalım Bu nedir? (Ağaç) Yer altında turuncu minare (Havuç) Yeşildir paltosu, Kırmızı gömleği, Siyahtır düğmeleri (Karpuz) Bir bacağım var bir de şapkam. (Mantar) TEKERLEME: Dağdan indi bir tırtıl, Yedi ağacı kıtır kıtır, Yeme ağacı yaramaz tırtıl, Yedi ağacı kıtır kıtır.. Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

45 3.HAFTA: TURĐZM ŞĐĐR: TÜRKĐYE Türkiye mde insanlar, Dört mevsimi yaşarlar. Gelmeyenler bilemez, Ne ararsan bizde var. Çoktur eserlerimiz Bitmez değerlerimiz. Tek değer var kaybolmaz, Yüksek karakterimiz. TEKERLEME: Turist turist gel bize. Gel güzel ülkemize. Turist turist ne bekler. Güzel hizmetler bekler Ülkemizi gezenler, Ömrüne ömür ekler. Turist turist gel bize. Denizler seni bekler. PARMAK OYUNU: TURĐST Ben bir turistim(eller ile kendisi gösterilir) Her yeri gezerim(eller ile yuvarlak yapılır) Dağları tırmanırım(eller ile tırmanma hareketi yapılır) Denizlerde yüzerim(eller ile yüzme hareketi yapılır) Ben ülkemi çok severim(eller kucak yapılır,göğüs üzerine konur) Ülkem benim her şeyim(eller iki yana açılır) BĐLMECELER: Fotoğraf makinesi elinde, Konuşur başka dilde, Ona iyi davranırsan, Anlatır ülkesinde. (Turist) Açarsam dünya olur yakarsam kül olur (Harita) Havasını, suyunu Ayrı, ayrı tadı var Şu kocaman yurdumun Türkü gibi adı var(türkđye) 4.HAFTA:23 NĐSAN ULUSAL EGEMENLĐK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞARKI: 23 NĐSAN Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan. Đşte, bugün bir meclis kuruldu,sonra hemen padişah kovuldu. Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan. Bugün, Atatürk ten bir armağan, Yoksa, tutsak olurduk sen inan. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan. ŞĐĐR: 23 NĐSAN Bugün ne mutlu bize, Haydi hep gülsenize, Müjde dağa, denize, Geldi 23 Nisan. Sokaklar dolu bayrak, Yollara kurulmuş tak, Şöyle bir etrafa bak, Geldi 23 Nisan. Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

46 Aman aman pek yaman Yaşasın canım Nisan.. TEKERLEME: NĐSAN Nisan nisan nisancık Kimi zaman insancık Sarı sarı sardırır Zaman zaman kandırır BĐLMECELER: Düşmanı kovdu, Cumhuriyeti kurdu. (Atatürk) Göklerde dalgalanır, Beyazkırmızıdır. (Bayrak) Kırmızı bayrağın içinde iki taneyiz (ayyıldız) PARMAK OYUNU: Atatürk çocuktu (serçe parmak gösterilir) okudu (kitap okuma hareketi yapılır) yazdı (yazma hareketi yapılır) yılla geçti büyüdü (eller yukarı doğru kaldırılıp büyüme hareketi yapılır) subay oldu (sağ el alna götürülerek asker selamı verilir.) savaşlara girdi -"ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" dedi düşmanı kovdu,cumhuriyeti kurdu(arkada saklanmış olan bayrak çıkarılıp gösterilir.) Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

47 Units: Revision of old units and Paint, Paint, Paint (shapes and colours) Words: paint, water, picture, table, chair, circle, square, triangle, star, line and revision of colours Aim of Class: To learn some verbs, to review colors and shapes Book Reading Fidgety Fish with puppets. SONG- Paint, Paint, Paint Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Pingu paints a triangle. Paint is everywhere! Pingu paints the table, pingu paints the chair. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu gets some water. Now the water s blue. He paints blue on the picture. He paints with orange too. Pingu paints a circle, pingu paints a square. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Pingu paints a triangle. Paint is everywhere! Pingu paints the table, pingu paints the chair. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Pingu paints a triangle. Paint is everywhere! Pingu paints the table, pingu paints the chair. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Pingu paints a triangle. Paint is everywhere! Pingu paints the table, pingu paints the chair. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Lines, stars and circles, Triangles and squares Yellow, red, blue, green. Paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu paints the table. Pingu paints the chair when pingu paints with orange, The paint is everywhere! Pingu Paints a circle, pingu paints a square. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! Pingu paints a triangle. Paint is everywhere! Pingu paints the table, pingu paints the chair. Paint, paint,paint, paint. Paint is everywhere! The orange paint goes flying. Flying up and down. Red, green, pink, blue. Pingu paints the town. Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F / Play a game Aim:To review colours, to learn shapes and improve vocabulary; To play co-operatively. To encourage pairwork and cooperation and developing speaking skills. Children use the student flash cards.

48 SAAT PAZARTESĐ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09:00-09:30 OKULA GELĐŞ OKULA GELĐŞ OKULA GELĐŞ OKULA GELĐŞ OKULA GELĐŞ 09:30-10:00 KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI 10:00-10:30 TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ TÜRKÇE DĐL ETKĐNLĐĞĐ KURALLI 10:30-11:00 OYUN KURALLI OYUN KURALLI OYUN KURALLI OYUN KURALLI OYUN 11:00-11:30 KĐTAP ÇALIŞMASI KĐTAP ÇALIŞMASI KĐTAP ÇALIŞMASI KĐTAP ÇALIŞMASI KĐTAP ÇALIŞMASI 11:30-12:00 DENEY JĐMNASTĐK GÖSTER ANLAT SCAMPER ÖĞLE 12:00-12:30 YEMEĞĐ ÖĞLE YEMEĞĐ ÖĞLE YEMEĞĐ ÖĞLE YEMEĞĐ ÖĞLE YEMEĞĐ 12:30-12:50 HĐKAYE HĐKAYE HĐKAYE SATRANÇ HĐKAYE 12:50-13:00 SERBEST OYUN SERBEST OYUN SERBEST OYUN SERBEST OYUN SERBEST OYUN 13:00-13:30 PĐNGU ENGLĐSH PĐNGU ENGLĐSH PĐNGU ENGLĐSH PĐNGU ENGLĐSH PĐNGU ENGLĐSH SANAT SANAT SANAT GRUP PROJE 13:30-14:00 FAALĐYETĐ FAALĐYETĐ FAALĐYETĐ ÇALIŞMASI SANAT FAALĐYETĐ 14:00-14:20 FOLKLOR MATEMATĐK BALE MATEMATĐK MÜZĐK-ORF SINIRLI 14:20-14:50 YUP BOYAMA YUP SINIRLI BOYAMA YUP 14:50-15:00 PUZZLE LEGO OYUN HAMURU PUZZLE DRAMATĐZASYON 15:00-15:30 ĐKĐNDĐ KAHVALTISI ĐKĐNDĐ KAHVALTISI ĐKĐNDĐ KAHVALTISI ĐKĐNDĐ KAHVALTISI ĐKĐNDĐ KAHVALTISI 15:30-16:00 BELGESEL ĐNTERAKTĐF EĞĐTĐM CEP SĐNEMASI ĐNTERAKTĐF EĞĐTĐM EĞĐTĐCĐ OYUNLAR 16:00-16:30 EVE DÖNUŞ EVE DÖNUŞ EVE DÖNUŞ EVE DÖNUŞ EVE DÖNUŞ SINIF ÖĞRETMENĐ ZEYNEP KARADENĐZ Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

49 TARĐH GÜNLER SABAH BESLENMESĐ ÖĞLE YEMEĞĐ ĐKĐNDĐ BESLENMESĐ pazartesi omlet-beyaz peynir-yeşil zeytin-süt tavuk sulu şehriye çorbası-haşlanmış tavuk -pirinç pilavı-salata peynirli açmalimonata salı krem peynirli ekmek-zeytinhaşlanmış yumurta-ıhlamur çayı ıspanak yemeği-soslu makarna-yoğurt puding çarşamba tahin pekmezli ekmek-beyaz peynirzeytin-havuç-süt etli nohut-şehriyeli bulgur pilavıkomposto kakaolu kek-meyve suyu perşembe çilek reçelli ekmek-beyaz peynirzeytin-süt izmir köfte-erişte pilavı-salata poğaça-meyve suyu cuma fırında peynirli yumurtalı kanepezeytin-havuç-kuşburnu çayı ezogelin çorba-kabak dolması-yoğurt tahin pekmezli ekmek-meyve suyu pazartesi çilek reçelli ekmek-yeşil zeytinbeyaz peynir-h.yumurta-süt fırında sebzeli tavuk-bulgur pilavımevsim salata poğaça-meyve suyu salı fındık ezmeli ekmek-beyaz peynirzeytin-salatalık-ıhlamur çayı pırasa yemeği-soslu makarna-yoğurt sütlaç çarşamba krem peynirli ekmek-haşlanmış yumurta-yeşil zeytin-süt yeşil mercimek yemeği- pirinç pilavıkomposto sütlü irmik tatlısı - meyve suyu perşembe tahin pekmezli ekmek-zeytin-beyaz peynir-salatalık-süt mercimek çorba-dalyan köfte- elma dilim patates-salata browni-meyve suyu cuma omlet-beyaz peynir-yeşil zeytinsalatalık-ıhlamur çayı tavuk suyuna şehriye çorba-peynirlipatatesli tepsi böreği-ayran tahin pekmezli ekmek-meyve suyu pazartesi krem peynirli ekmek-haşlanmış yumurta-yeşil zeytin-ıhlamur çayı yoğurtlu çorba-tavuk köfte-boncuk makarna -ayran hamur kızartması - meyvesuyu salı çilek reçelli ekmek-beyaz peynirzeytin-havuç-ada çayı kıymalı bezelye yemeği-pirinç pilavıyoğurt puding çarşamba fındık ezmeli ekmek-yeşil zeytinbeyaz peynir-haşlanmış yumurta-süt kuru fasulye-bulgur pilavı-salata peynirli açma - meyve suyu perşembe tahin pekmezli ekmek-beyaz peynirzeytin-süt sulu köfte-kuskus pilavı-çoban salata limonlu kek cuma fırında yumurtalı kanape-beyaz peynir-zeytin-süt sebze çorbası- kıymalı mantı- yoğurt - revani tahin pekmezli ekmek-meyve suyu pazartesi 23 NĐSAN ULUSAL EGEMENLĐK VE ÇOCUK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN... krem peynirli ekmek-zeytinhaşlanmış salı yumurta-salatalık-ıhlamur çayı fırında kıymalı patates oturtma - makarna-yoğurt mozaik pasta çarşamba perşembe tahin pekmezli ekmek-beyaz peynirzeytin-havuç-süt etli nohut-şehriyeli pirinç pilavıkomposto poğaça-meyve suyu tahin pekmezli ekmek-beyaz peynirzeytin-süt ekşili köfte-erişte pilavı-çoban salata havuçlu kek cuma fındık ezmeli ekmek-beyaz peyniryeşil zeytin-ıhlamur çayı mercimek çorba- sebzeli tepsi böreğiayran tahin pekmezli ekmek-meyve suyu pazartesi omlet-beyaz peynir-yeşil zeytin-süt yayla çorba-patatesli julyen tavuk -pirinç pilavı-salata peynirli açmalimonata Afiyet Olsun Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

50 NĐSAN AYI AKTĐVĐTE PLANI TRAFĐK NEDĐR ÖĞRENĐYORUZ. YUP YAPIYORUZ. *FOLKLOR *SATRANÇ TRAFĐK ĐLE ĐLGĐLĐ FAALĐYET YAPIYORUZ. SCAMPER YAPIYORUZ. *JĐMNASTĐK *BALE *MEYVE GÜNÜ *BENĐM ARABAM PARMAK OYUNUNU ÖĞRENĐYORUZ. *KĐTAP ÇALIŞMASI YAPIYORUZ. EŞLEŞTĐRME KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ TRAFĐK ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLMECELER ÖĞRENĐYORUZ. GRĐ RENK PARTĐSĐ YAPIYORUZ ARABAM GELĐYOR ŞARKISINI ÖĞRENĐYORUZ. SERBEST SULU BOYA ÇALIŞMASI YAPIYORUZ. *GÖSTER-ANLAT *MÜZĐK BĐTKĐ ÇEŞĐTLERĐNĐ ÖĞRENĐYORUZ. KOKULU-KOKUSUZ KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ. *FOLKLOR *SATRANÇ GĐDELĐM ORMANA ÇĐÇEK TOPLAYALIM ŞARKISINI ÖĞRENĐYORUZ. JĐMNASTĐK *BALE *MEYVE GÜNÜ KONUŞAN PAPATYALAR ŞĐĐRĐNĐ ÖĞRENĐYORUZ. *BĐTKĐLERĐN TERLEMESĐ DENEYĐNĐ ÖĞRENĐYORUZ PROJE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ. *CANLI-CANSIZ KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ BEŞ KÜÇÜK ÇĐÇEK PARMAK OYUNUNU ÖĞRENĐYORUZ. *YUP *GÖSTER-ANLAT *MÜZĐK TURĐSTLERLE ĐLGĐLĐ SOHBET EDĐYORUZ. TEKERLEME ÖĞRENĐYORUZ. *FOLKLOR *SATRANÇ TÜRKĐYE ŞĐĐRĐNĐ ÖĞRENĐYORUZ. SINIRLI BOYAMA YAPIYORUZ. *JĐMNASTĐK *BALE *MEYVE GÜNÜ TURĐST ĐLE ĐLGĐLĐ PARMAK OYUNU ÖĞRENĐYORUZ. *BÜZÜLEN ŞĐŞE DENEYĐNĐ YAPIYORUZ ÇEŞĐTLĐ BĐLMECELER ÖĞRENĐYORUZ. PROJE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ. YERLĐ-YABANCI KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ SINIRLI BOYAMA YAPIYORUZ. TEKERLEME ÖĞRENĐYORUZ. *GÖSTER-ANLAT *MÜZĐK NĐSAN ULUSAL EGEMENLĐK VE ÇOCUK BAYRAMI NĐSAN ĐLE ĐLGĐLĐ TEKERLEME ÖĞRENĐYORUZ. SCAMPER YAPIYORUZ. *JĐMNASTĐK *BALE *MEYVE GÜNÜ NĐSAN ĐLE ĐLGĐLĐ PARMAK OYUNU ÖĞRENĐYORUZ. PROJE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ ÇEŞĐTLĐ BĐLMECELER ÖĞRENĐYORUZ. HIZLI-YAVAŞ KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ SANAT ETKĐNLĐĞĐ YAPIYORUZ. YÜZEN YUMURTA DENEYĐNĐ YAPIYORUZ. GÖSTER-ANLAT MÜZĐK *YAPAMĐX DÜNYA KĐTAP GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ. KĐTAPLAR HAKKINDA SOHBET EDĐYORUZ *FOLKLOR *SATRANÇ KĐTAP ÇALIŞMASI YAPIYORUZ.GRUPLAMA KAVRAMINI ÖĞRENĐYORUZ. *JĐMNASTĐK *BALE *MEYVE GÜNÜ Mimar Sinan Mahallesi, Yeşilkayalar Cad. No: 18 Çekmeköy T (pbx) F Sultançiftliği Mah. Hürriyet Cad. No:11 Taşdelen T (pbx) F /

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri

Detaylı

6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR

6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR 6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 8.Belli bir yüksekliğe tırmanır. 9.Tırmanılan yükseklikten

Detaylı

YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN)

YILLIK PLAN ÖRNEĞİ (60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN) YILLIK PLN ÖRNEĞİ (60-72 YLIK ÇOCUKLR İÇİN) Okulun dı: YŞ GRUBU(Y):60-72 Y YLR E Y L Ü L MÇLR VE KZNIMLR PSİKOMOTOR LN maç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri 1.Sözel yönergelere uygun

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI:

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR NİSAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

OKUL ÖNCESİ GÜNLÜK PLAN AYLIK PLAN. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST.

OKUL ÖNCESİ GÜNLÜK PLAN AYLIK PLAN. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST. OKUL ÖNCESİ AYLIK PLAN VE GÜNLÜK PLAN Davutpaşa Cad. Litros Yolu Fatih İş Mrk. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89 www.meseyayinlari.com - info@meseyayinlari.com

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun NİSAN. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun NİSAN. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun NİSAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 1 Nisan 2014 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ EYLÜL Okul Adı Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu : 60 72 Ay : Tuğba Pektezel Bilişsel Gelişim: Kazanım

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR MART MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: MART YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EKİM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EKİM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EKİM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: EKİM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYLAR ARALIK OKUL ADI: TARİH: Aralık YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı - Temizlik Etkinlik Zamanı "İlk Yardım Çantamız" isimli bütünleştirilmiş Türkçe

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 YLIK EĞİTİM PLNI İNCİ TNELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KSIM - 2014 P.tesi Salı Çarş.

Detaylı

Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Güne Başlama Zamanı Kasım 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Çocuklar güler yüzle karşılanır. Hangi öğrenme merkezlerine geçecekleri sorulup çocuklara rehberlik

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 1 YIL: 2014 EKİM Güne oyun etkinliği ile başlamak bizi çok mutlu etti. Pazartesi günü oyuncak günümüz olduğu için evden getirdiğimiz

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL. Yaş Grubu (Ay) : 48-60. Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL. Yaş Grubu (Ay) : 48-60. Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL Yaş Grubu (Ay) : 48-60 Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MOTOR GELİŞİM Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR ŞUBAT KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: MAYIS YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH:

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: AYLAR ARALIK MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ARALIK YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

Haziran 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Haziran 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Haziran 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Kahvaltı - Temizlik "Telefon Yapıyoruz" isimli bütünleştirilmiş sanat ve okuma yazmaya hazırlık

Detaylı

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 2 Aralık 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Dans Et isimli bütünleştirilmiş okuma-yazmaya hazırlık, oyun etkinliği Öğle

Detaylı

HAZIRLAYANLAR KADRİYE MUTLU BEHİCE GÜRSES DEMİRCİ DERYA KILIÇ EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER MART, 2014

HAZIRLAYANLAR KADRİYE MUTLU BEHİCE GÜRSES DEMİRCİ DERYA KILIÇ EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER MART, 2014 HAZIRLAYANLAR KADRİYE MUTLU BEHİCE GÜRSES DEMİRCİ DERYA KILIÇ EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER MART, 2014 İÇİNDEKİLER 1. MART AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ 2. MART AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. BRANŞ ETKİNLİKLERİ

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR ŞUBAT KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

BU KİTABI HAZIRLAYANLAR

BU KİTABI HAZIRLAYANLAR ADIM ADIM ÇOCUK GELİŞİMİ, EĞİTİMİ VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ 1 BU KİTABI HAZIRLAYANLAR Toplumsal Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği, Zeliha Bülbül, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Ayçiçek

Detaylı

GÜNLÜK PLAN. Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme Kazanımlar 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.

GÜNLÜK PLAN. Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme Kazanımlar 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. GÜNLÜK PLAN Okul Adı : ÖZEL ESAYAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU Tarih: 3./12./2012. YaĢ Grubu (Ay) : 48-60 AY Öğretmen Adı :. Psikomotor Alan Sosyal - Duygusal Alan Dil Alanı BiliĢsel Alan Öz Bakım Becerileri Amaç

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: MAYIS YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı