TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU"

Transkript

1 TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

2 NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ

3 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali varlıklar arasındaki oransal değişim Kaynak: Ocean Tomo

4 ŞİRKET İTİBARI %30 İtibarı Mali ve gayri-mali varlıklar arasındaki oransal ilişki Piyasa Değeri $167 milyar %57 Marka değeri %13 Defter değeri (Mali varlıkları)

5 İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 60% 40% 20% 0% -20% -40% WME S&P 500 FTSE 100 Kaynak: Etisphere

6 Hukuka uygun olmayan etik gibi görünebilir. Dikkat et DANIŞ! HUKUKA AYKIRIYSA YAPMA! Hukuka ve şirket çıkarlarına uygun. YAPILABİLİR! DANIŞ, ETİK STANDARTLARA UYGUN MU? Hukuki ve Etik ancak şirket menfaatine değil. YAPMA! TEKRAR DEĞERLENDİR! Şüphe etme. Doğru karar YAP! ETİK KARAR VERME SÜRECİ Etik sorumluluklar Hukuki sorumluluklar Şirket menfaatleri

7 YOLSUZLUK %12 %27 Kaynak: Dünya Bankası

8 ZİHİN YAPISI (video bul) Birçoğumuz Cezadan kaçınmak için Ödüllendirilmek için Çoğumuz Aile, çevre veya işverrene karşı sorumlulukten Sorumlu vatandaşlık gereği Kimimiz Her zaman doğruyu yapmak Adil olmak

9 ETİK RİSKLER YASAKLA YÖNETİLMEZ

10 SORUMLU İŞ MODELİ KAPİTALİZM 2.0

11 TEMEL SORULAR Bir etik programı şirketin tüm aktivitelerine ve idari fonksiyonlarına adapte etmenin en etkili yolu nedir? Merkezi bir etik yönetimi departmanının rolü nedir? Bu departman nasıl konumlandırılmalıdır? Etik yönetimi departmanının diğer departmanlarla uyumlu çalışması nasıl sağlanır?

12 ETİK VE UYUM PRG TEMEL İŞLEVLERİ

13 ETİK VE UYUM PRG TEMEL İŞLEVLERİ

14 PROGRAMLA YÖNETİLEN TEMEL RİSKLER Yolsuzluk Suistimal Çıkar çatışmaları Ek iş ve ortaklıklar Insider trading Etkin kaynak kullanımı Gizlilik ve mahremiyet Politik ilişkiler Pay sahibi ilişkileri Hediye ve ağırlama Rekabet Bağış, sponsorluk, üyelik Kamu ile ilişkiler Sürdürülebilirlik Adil Rekabet Paydaş hakları Pay sahipleri Çalışanlar Müşteriler Toplum Hukui mevzuata uyum

15 SORUMLULUKLAR Hissedarlar Şirket değerinin artırılması Kurumsal risklerin azaltılması Şirket kaynaklarının verimli kullanımı Etik kurallara ve hukuka uygun iş yönetimi Toplum ve çevreye saygılı bir yönetim Kurumsal yönetim ilkelerine uyum

16 SORUMLULUKLAR Müşteri ve Tüketiciler Kaliteli, sağlıklı ve güvenli ürün ve hizmetler Etik pazarlama faaliyetleri Ürün ve hizmetlerle ilgili açık, anlaşılır ve kolay iletişim Kişisel bilgi mahremiyetine saygı Rüşvetin önlenmesi Kamu ihalelerine yönelik düzenlemeler Adil rekabet Hediye alımı ve verilmesinin düzenlenmesi Temsil ikram giderlerinin düzenlenmesi Pazar bilgilerine hukuki ve etik yollarla ulaşım

17 SORUMLULUKLAR Çalışanlar ve Çalışma Ortamı Huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı Her türlü ayrımcılıktan arındırılmış bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği İnsan haklarına saygı Kişisel mahremiyete saygı Sağlıklı bir çalışma ortamı Çalışan becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimler

18 SORUMLULUKLAR Madde kullanımına karşı uygulamalar İşyerinde şiddeti önleyici uygulamalar Şirket finansal kaynaklarının etik kullanımı Şirket mal varlığının etik kullanımı Şirket iletişim araçlarının etik kullanımı Çıkar çatışmalarının önlenmesi İşyeri içi ve dışındaki davranış kodunun düzenlenmesi Hediye alımı ve verilmesinin düzenlenmesi

19 SORUMLULUKLAR Temsil ikram giderlerinin düzenlenmesi Çocuk işçiliğin önlenmesi Toplu sözleşme hakkının gözetilmesi Sendikalaşma hakkının gözetilmesi Tazminat ve prim uygulamalarının düzenlenmesi Çalışma mevzuatı ve hukuka uygunluk

20 SORUMLULUKLAR Hissedarlar Şirket değerinin artırılması Kurumsal risklerin azaltılması Şirket kaynaklarının verimli kullanımı Etik kurallara ve hukuka uygun iş yönetimi Toplum ve çevreye saygılı bir yönetim Kurumsal yönetim ilkelerine uyum

21 SORUMLULUKLAR İş Ortakları, Tedarikçiler, Servis Sağlayıcılar Adil ticaret ilkelerine uyum Fırsat eşitliği Hediye alımı ve verilmesinin düzenlenmesi Fikri mülkiyet haklarının gözetilmesi Veri güvenliğinin sağlanması Mahrem bilginin korunması Tedarik zinciri yönetiminde adil karar verme mekanizmalarının varlığı Hukuka uygun davranış Ticari anlaşmalara uygun ödemelere gösterilen özen

22 SORUMLULUKLAR Rakipler Adil ve etik rekabet Adil tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Bilgi toplamada etik ilkeler ve hukuka saygı Haksız rekabet şartlarının oluşmasına engel olacak düzenlemeler

23 SORUMLULUKLAR Toplum, Kamu ve Çevre Adil rekabet Sosyokültürel dokuya uyum Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikalarının varlığı ve uygulanması Yabancı ülkelerdeki işlemlerde rüşvet ve yolsuzluğa yönelmemek Siyasi partiler ile ilişkilerin düzenlenmiş olması

24 15 MEKANİZMA (Federal Sentencing Guidelines) Şirket, tabi olduğu kanun ve mevzuata aykırılık risklerini tanımlamak ve önlemek üzere özel araştırma (due diligence) yapar. HUKUKA UYGUNLUK (REGULATORY COMPLIANCE) ü

25 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket, etik davranışı ve kanunlara uyumu teşvik edecek bir kurum kültürünü yerleştirir ve geliştirir. ETİK VE UYUM PROGRAMI ü

26 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket yasa dışı davranışı engelleyecek ve ortaya çıkartacak standartlar, politika ve prosedürler geliştirir. ETİK KOD, POLİTİKA ve PROSEDÜRLER ü

27 POLİTİKALAR Davranış politikası/etik kodu (Code of conduct/ethics) Uyum danışmanlığı, uyarı ve ihbar politikası Veri, evrak ve kayıt saklama politikası İşyerinde fırsat eşitliği, ayırımcılık ve çocuk işçiliğin önlenmesi politikası Veri güvenliği politikası Tanıtım ve pazarlama politikası Anti tröst ve adil rekabet politikası Fikri mülkiyet politikası Kara para aklama politikası Gümrük ve ticaret mevzuatı Çevre politikası (Sürdürülebilirlik politikası) Güvenlik politikası İçeriden haber alanların (öğrenenlerin) ticareti (insider trading) politikası Kamu görevlileri ile ilişkiler politikası Kamu ile iş yapma politikası Çıkar çatışması politikası Hediye politikası Yolsuzluk politikası

28 15 MEKANİZMA (FSG) Yönetim kurulu etik ve uyum programının icrası ile ilgili yeterli bilgi akışını sağlayacak mekanizmaları kurar ve programın sağlıklı işleyişini gözetir. YK RAPORLAMA ETİKTEN SORUMLU YK ÜYESİ ü

29 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket yöneticileri, etik ve uyum yönetimi programının etkin bir biçimde icra edilmesini sağlar. Üst yönetimden belirli kişi(ler) etik ve uyum yönetimi programının koordinasyonundan ve yönetiminden sorumlu olarak atanırlar. ETİK KURUL ÜYESİ YÖNETİCİLER ü

30 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket içerisinde belirli kişi(ler) etik ve uyum yönetimi programının günlük operasyonundan sorumlu olarak atanırlar. Bu kişiler etik yönetici(ler)sine bağlı çalışırlar. Belirli durumlarda, programın etkinliği ile ilgili olarak yönetim kuruluna rapor verebilirler. Bu kişilerin yetki tanımlaması yapılmalı ve programın icrasına yönelik görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak kaynak ü yaratılmalıdır. ŞİRKETLERDEKİ ETİK TEMSİLCİLERİ

31 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket, etik ve uyum yönetimi programının yönetimiyle görevlendireceği personelin geçmişte, programın sağlıklı ve etkin icrasına engel olabilecek yasa dışı bir aktivite içerisine girmiş olup olmadığının bilgisine ulaşmak üzere, mümkün olan en yüksek özeni göstererek ü araştırma yapar. ETİK YÖNETİCİSİ DUE DILLIGENCE

32 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket, çalışanlarına yönelik olarak, etik ve uyum programının esasları, standartları, politika ve prosedürleri ile periyodik olarak ve anlaşılır bir iletişim faaliyeti sürdürür. Bu iletişim, çalışanların şirket yönetimi içindeki görev ve sorumluluk tanımlarına uygun eğitim programları ve diğer yöntemlerle, uyum ve etik yönetimi programının tüm çalışanlarca tanınmasını sağlar. SÜREKLİ EĞİTİM VE İLETİŞİM ü

33 15 MEKANİZMA (FSG) 8. Maddeye konu çalışanlar tanımı şirketin yönetim kurulu, bağlı kurulları, üst düzey yöneticileri, orta kademe yöneticileri, personeli ve temsilcilerini içerir. SORUMLULUK TANIMI ü

34 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket aşağıdaki hususların gözetilmesi için gerekli önlemleri alacak, adımları atacaktır: Şirketin uyum ve etik programına uyulduğunun takibini yapacak olan gözetim ve denetim mekanizmalarının kurulması, uyumsuz davranışın tespiti. İÇ DENETİM, İÇ KONTROL, ETİK ve UYUM DENETİMLERİ ü

35 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket aşağıdaki hususların gözetilmesi için gerekli önlemleri alacak, adımları atacaktır: Şirket çalışanları ve temsilcilerinin bir misilleme korkusu olmaksızın, uyumsuz bir durumla ilgili ihbarda bulunacağı veya olası bir uyumsuzlukla ilgili danışabileceği, gizliliğin güvence altına alındığı bir sistemin kurulması ve çalışanlara tanıtılması. ü DANIŞMA HATTI

36 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket aşağıdaki hususların gözetilmesi için gerekli önlemleri alacak, adımları atacaktır: Uyum ve etik programının tüm şirkette tanınmasının ve istisnasız bir tutarlılıkla tüm şirkette uygulanmasının sağlanması; uygun ödül ve ceza mekanizmalarının kurgulanması ve bunların işletilmesi. ETİK ve UYUM PROGRAMI MEKANİZMALARI ü

37 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket aşağıdaki hususların gözetilmesi için gerekli önlemleri alacak, adımları atacaktır: Şirketin, uyumsuz bir durumla karşılaşıldığında gerekli ve uygun hukuki işleme başlaması, uyum ve etik programında, ortaya çıkan uyumsuzluğun tekrar etmemesi için, gerekli değişiklik ve güncellemelerin yapılması. ü SÜREÇLERİN KNTROLÜ, GÜNCELLEME, RİSK HARİTASI

38 15 MEKANİZMA (FSG) Şirket aşağıdaki hususların gözetilmesi için gerekli önlemleri alacak, adımları atacaktır: Şirketin uyum ve etik programının uygulanması sürecinde, düzenli olarak uyumsuzluk risklerinin önceden belirlenmesi, risk tanımlamalarının yapılması/ güncellenmesi ve bu uyum risklerinin önlenmesine yönelik mekanizmaların kurgulanması, var olanların ü revizyonu ve güncellenmesi. ETKİN RİSK YÖNETİMİ MEKANİZMALARI

39 SORUMLULUKLAR Yerel halk ile uyum Sürdürülebilir gelişmeyi hedeflemiş olmak ve bu yönde uygulamalar geliştirmek Kara para aklama ile mücadele kurallarına uyum İthalat ve ihracat kanunlarına uyum Hukuka ve mevzuata aykırı davranışların gönüllü paylaşılması Yasal ve idari otoritelerle işbirliği Sosyal sorumluluk politikalarının varlığı ve uygulanıyor olması Sürdürülebilirlik politikalarının varlığı ve uygulanıyor olması

40 ETİK KODU

41 SÜREÇLER Planlama Safhası Etik Kodu Çalışma Grubunun Oluşturulması Mevcut Prosedürlerin Analizi Şirket Dinamiklerinin Analizi Coğrafi Etmenler Hizmet Tanımları Tabi Olunan Hukuk Tedarikçiler, alt yükleniciler Stratejik ortaklar Toplam Kalite Standartlarına Uyum Koşullarının Analizi Durum ve İhtiyaçların Analizi Etik Kodunun Tasarlanması Kritik Etmenlerin Belirlenmesi (Risklerin analizi)

42 SÜREÇLER Uygulama Safhası Etik yönetici(ler)inin yetkilendirilmesi İç denetim ve iç kontrol mekanizmaları entegrasyonu Etik eğitimleri Danışma hattı, icranın başlaması Yönetim araçlarının tasarlanması ve uygulamaların başlatılması Etik yöneticileri eğitimi Personel eğitimleri

43 SÜREÇLER Kontrol ve Güncelleme Safhası Süreçlerin analizi, iç kontrol mekanizmalarının kullanılması İç denetim raporlarının değerlendirilmesi Düzeltici eylemler Kritik etmenlerin belirlenmesi Raporlama ve kayıt Revizyon

44 BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Etik ve Uyum Programı şirket ihtiyaçları ile uyum içinde midir? Tüm departmanlar ile iletişim sağlanmış ve sürdürülmekte midir? Geri bildirim kanalları açık mıdır? Revizyon ve güncellemeler zamanında yapılmakta mıdır? Şirket içi ve dışı paydaşların Etik ve Uyum Programına uyumundaki başarı oranı nedir? Eğitimler verimli ve yeterli midir?

45 ETİK YÖNETİMİ YAPILANMASI UYUM DEPARTMANI 16:30 17:20

46 UYUM YÖNETİMİ DEPARTMANI Şirketler Planlama Yönetim kuurlu Etik kurulu Güncelleme Etik yöneticisi Tasarım Şirketler Uygulama Şirketler Y.K. üyesi Genel md.

47 SORU ZAMANI S & C

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Dizin Kapsam ve Uygulama 1. Müşteri Memnuniyeti 2. Üretim ve Teknoloji, Kalite Güvence 3. Pazarlama ve Satış 4. Tedarik 5. Çevre 6. İhracat Kontrolü 7. Rekabet

Detaylı

SOCAR Türkiye Etik Kuralları Yönetmeliği

SOCAR Türkiye Etik Kuralları Yönetmeliği SOCAR Türkiye Etik Kuralları Yönetmeliği İçindekiler SOCAR Türkiye Başkanımızın Mesajı SOCAR Türkiye Etik Kuralları Kimler için Geçerlidir? Hangi Mevzuata Göre Hareket Etmeliyiz? Temel İlke ve Hedeflerimiz

Detaylı

Richard Tobin den Mesaj Hepimiz Sorumluyuz

Richard Tobin den Mesaj Hepimiz Sorumluyuz DAVRANIŞ KODU A En önemli insani çaba, eylemlerimizde ahlaklı olmak için çalışmaktır. İç dengemiz ve hatta varoluşumuz buna bağlıdır. Ancak iyi ahlaklı eylemler yaşamlarımıza güzellik ve onur katabilir.

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Giriş 3. 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 10. 2. Arçelik-LG Çalışan İlişkileri 4. 6. Siyasi Faaliyet Yasağı 11

İÇİNDEKİLER. 1. Giriş 3. 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 10. 2. Arçelik-LG Çalışan İlişkileri 4. 6. Siyasi Faaliyet Yasağı 11 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 3 2. Arçelik-LG Çalışan İlişkileri 4 3. Arçelik-LG Harici İlişkileri 5 3.2. Hissedar İlişkileri...................... 5 3.3. Yasalara Uyum ve Hukuki İşlemler....... 5 3.4. Sosyal Sorumluluk....................

Detaylı

BANKPOZİTİF ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

BANKPOZİTİF ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 2. GENEL İLKELER 2 2.1 Dürüstlük 2 2.2 Tarafsızlık 2 2.3 Güvenilirlik 2 2.4 Saydamlık 2 2.5 Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı 2 2.6 Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele

Detaylı

Sabancı Topluluğu. İş Etiği Kuralları I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ. A. Dürüstlük

Sabancı Topluluğu. İş Etiği Kuralları I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ. A. Dürüstlük Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ A. Dürüstlük Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla

Detaylı

Standard Profil Grubu Etik Kuralları

Standard Profil Grubu Etik Kuralları Standard Profil Grubu Etik Kuralları İçindekiler CEO nun Mesajı... 2 1. Standard Profil Etik Kurallarının Uygulanması İçin Üzerimize Düşen Görevler... 3 2. Değerlerimiz Temel İlkelerimiz... 5 2.1 Dürüstlük,

Detaylı

etik zirvesi idealler ve gerçekler zirve nin ardından

etik zirvesi idealler ve gerçekler zirve nin ardından 2 0 1 4 etik zirvesi idealler ve gerçekler zirve nin ardından 2 0 1 4 etik zirvesi idealler ve gerçekler İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ 12 HAZİRAN 2014 4 ETİK ZİRVESİ 2014 İDEALLER VE

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

18 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır

18 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır GRUP COMDATA MESLEKÌ AHLAK KURALLARI 18 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır İçindekiler 1. Amaҫ... 2 2. Referanslar Yűkűmlűlűkler - Tanimlar... 2 2.1 Yükümlülükler... 2 3. Beyan...

Detaylı

Valeo Etik Kuralları

Valeo Etik Kuralları Valeo Etik Kuralları İçindekiler 1. KURALLARA GİRİŞ 1.1 Bir bütünlük kültürü 1.2 Kurallar kimin için geçerli 06 07 08 2. İNSANLARIMIZA VE ÇEVREYE KARŞI BÜTÜNLÜK 2.1 İşyeri güvenliğinin sağlanması 2.2 İnsan

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER İÇERİK DAVRANIŞ KURALLARI >> GE Davranış Kuralları 01 THE SPIRIT >> BU POLİTİKALARA KİMLERİN UYMASI GEREKİYOR 02 ÇALIŞANLAR NE YAPMALI 03 LİDERLERİN YAPMASI GEREKENLER 04 DÜRÜSTLÜĞÜN

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ Andımızı Yaşa, Tüzüğümüzü Bil

İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ Andımızı Yaşa, Tüzüğümüzü Bil İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ Andımızı Yaşa, Tüzüğümüzü Bil 1 Andımız Önce doktorlara, hastabakıcılarına ve hastalara, annelere ve babalara ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanan diğer herkese karşı sorumlu olduğumuza

Detaylı

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08.

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08. iş ahlakı Kuralları Sürdürülebilir Sorumlu Dürüst Namuslu Güvenilir Saygılı İçindekiler Giriş Alison Cooper dan Bölüm 1 İş Bütünlüğü Bölüm 2 Sorumlu Ticaret Uygulamaları Bölüm 3 Güven, Saygı ve Sorumluluk

Detaylı

Turkish. Türkçe Versiyonu. Ajinomoto Group. Principles

Turkish. Türkçe Versiyonu. Ajinomoto Group. Principles Turkish Türkçe Versiyonu Ajinomoto Group Principles İÇİNDEKİLER Başkanın Mesajı 01 Ajinomoto Grup Felsefesi 02 Ajinomoto Grup Yolu 03 Ajinomoto Grubu nun İş Ahlakı Standartları 04 Genel Bakış 04 Amaç İş

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI

DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI DAHA İTİBARLI BİR MESLEK İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ: Türkiye nin uluslararası ticaretindeki en etkin bileşen Dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirleri tarafından yapılan

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

STANDARDIN BELİRLENMESİ

STANDARDIN BELİRLENMESİ DOĞRU OLANI YAPARIZ BAŞKALARINA SAYGI GÖSTERİRİZ MÜKEMMEL PERFORMANS SERGİLERİZ Güncellenme Haziran 2014 STANDARDIN BELİRLENMESİ MESLEKİ AHLAK ve İŞ AHLAKI Standardın Belirlenmesi Güncellenme Haziran 2014

Detaylı

Programme funded by the EUROPEAN UNION. Öz Değerlendirme ile Kamu Kuruluşlarının Geliştirilmesi

Programme funded by the EUROPEAN UNION. Öz Değerlendirme ile Kamu Kuruluşlarının Geliştirilmesi Programme funded by the EUROPEAN UNION Öz Değerlendirme ile Kamu Kuruluşlarının Geliştirilmesi 2013 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (CAF) Öz Değerlendirme ile Kamu Kuruluşlarının Geliştirilmesi CAF 2013

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (HAZİRAN 2013 İTİBARİ İLE GÜNCELLENMİŞTİR)*

BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (HAZİRAN 2013 İTİBARİ İLE GÜNCELLENMİŞTİR)* BORSA DIŞI ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (HAZİRAN 2013 İTİBARİ İLE GÜNCELLENMİŞTİR)* *25. 06. 2013 tarihli YOİKK Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi toplantısında güncellenmiştir.

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

Şirketin sermayesi içerisinde herhangi bir sermayeyi temsil eden hisse senedi veya senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin sermayesi içerisinde herhangi bir sermayeyi temsil eden hisse senedi veya senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır. ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ I) SPK MEVZUATINA UYUM Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu nca SPK yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkerlerinde

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İLKELERİ 8. Misyonumuz 9. Vizyonumuz 9. Değerlerimiz 9. TEİD Etik Beyanı 10 TANIMLAR 11 DERNEĞİN AMACI 12

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İLKELERİ 8. Misyonumuz 9. Vizyonumuz 9. Değerlerimiz 9. TEİD Etik Beyanı 10 TANIMLAR 11 DERNEĞİN AMACI 12 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ İLKELERİ 8 Misyonumuz 9 Vizyonumuz 9 Değerlerimiz 9 TEİD Etik Beyanı 10 TANIMLAR 11 DERNEĞİN AMACI 12 DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI 13 TEİD ORGANİZASYON

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

Değerli Çalışma Arkadaşım,

Değerli Çalışma Arkadaşım, İŞ YÖNETMELİĞİ Değerli Çalışma Arkadaşım, Her gün aldığımız kararlar ve eylemlerimiz, şirketimizin itibarını ve gelecekteki başarısını şekillendirmemize yardımcı olur. AbbVie çalışanları olarak şirketimizi

Detaylı

Davranış KurallarI na gösterdiğiniz bireysel bağlılık için teşekkür ederiz.

Davranış KurallarI na gösterdiğiniz bireysel bağlılık için teşekkür ederiz. Davranış Kuralları LORD olarak, yenilikçilik ve işbirliği konusunda tutkuluyuz. Yenilikçi fikirleri paydaşlarımız için uzun vadeli değerlere dönüştürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dürüstlük ilkesi

Detaylı