MASAK BAŞKANLIĞI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASAK BAŞKANLIĞI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU"

Transkript

1 MASAK BAŞKANLIĞI VE Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü AKLAMA SUÇU 1

2 İçerik MASAK Başkanlığı Suç Geliri (Karapara) Aklama Aklamanın Aşamaları Aklama Yöntemleri Aklama Suçu Mevzuatı 2

3 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Haziran

4 Kuruluş Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 19 Kasım 1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kurulmuştur. 17 Şubat 1997 tarihinde fiilen çalışmalarına başlamıştır. Yeni görev ve yetkileri 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunla belirlenmiştir. 4

5 MASAK ın Maliye Bakanlığı İçindeki Yeri Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı BAKAN Müsteşar Müsteşar Yardımcıları Bakanlık Müşavirleri Diğer Birimler 5

6 Fonksiyonları - Veri toplama, analiz ve değerlendirme (FIU) - Politika belirleme ve düzenleme - Koordinasyon, - Yükümlülük Denetimi - İnceleme 6

7 Diğer Ülke Mali İstihbarat Birimleri Yükümlü grupları C.savcılıkları Kamu kurumları Diğer gerçek ve tüzel kişiler Basın Yurt dışı ŞİB İhbar MASAK (analiz ve değerlendirme) Suç Duyurusu Cumhuriyet Savcılığı Gerçek ve tüzel kişiler 7

8 Önleyici Tedbirler BastırıcıTedbirler Kimlik tespiti ŞİB Eğitim İç Denetim İç Kontrol ve RY Uyum Görevlisi Bilgi Belge Verme Muhafaza-İbraz Uluslararası İlişkiler Düzenleme Ön Değerlendirme Değerlendirme Araştırma İnceleme Yükümlülük Denetimi - Eğitimi FATF EGMONT Suç Duyurusu İlgili Birime Sevk VT Kayıt 8

9 Karapara Nedir? Karapara Karapara - Kayıt dışı ekonomi Karapara - Gri para 9

10 Karapara Yasa dışı yollardan elde edilen gelir. Ekonomik anlamda; Sosyal anlamda; Ahlaki anlamda; Hukuki anlamda; 10

11 Kayıt Dışı Ekonomi-Karapara Kayıt dışı ekonomi Enformel ekonomi; Kayda sokulmayan yasal faaliyet gelirleri ifade eder. Suç ekonomisi; Kayda sokulmayan yasal olmayan faaliyet gelirleri ifade eder. 11

12 Gri Para Suç tiplerinin sınırlı olarak belirlendiği ülkelerde, sayılanların dışındaki suçlardan elde edilen gelirler aklama suçuna konu olmadıklarından karapara olarak değerlendirilmemektedirler. Bu tür gelirler "gri para" olarak ifade edilmektedir. 12

13 Aklama nedir? 13

14 Aklama En geniş anlamıyla aklama, yasadışı yollardan elde edilen kazançların kaynağının gizlenmesi ve niteliğinin değiştirilmesi suretiyle yasal görüntü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulmasıdır. 14

15 Kara para aklamanın aşamaları 15

16 Yerleştirme Aşaması Suçtan kaynaklanan gelirin yasal ekonomik sisteme sokulması amaçlanır. Gelir nakit formundan kurtarılarak finansal sisteme sokulmaktadır. Tespit, takip, yakalama ve el koymanın en kolay aşamasıdır. Gelir nakit halinde değilse bu aşamaya gerek yoktur. 16

17 Yerleştirme Aşaması Fiziki olarak yurtdışına çıkarılıp denetimin az olduğu ülkelerde bankaya yatırılabilir. Küçük tutarlara bölünerek ülke içindeki çeşitli bankalara yatırılabilir. Farklı kişiler adına açılmış hesaplara yatırılabilir. Gayrimenkul, lüks araba, mücevher, antika veya sanat eseri alınabilir. Hisse senedi, tahvil, bono, çek, poliçe gibi mali araçlara dönüştürülebilir. 17

18 Ayrıştırma Aşaması Amaç : Yasa dışı şekilde elde edilen fonu kaynağından mümkün olduğunca uzaklaştırmak; Böylece paranın izinin sürülmesini, bulunmasını ve yakalanmasını imkansız hale getirmektir. 18

19 Ayrıştırma Aşaması Fonun kaynağının suç geliri olduğunu gizlemek, yani yasa dışı kazancı kaynağından ayırmak için yasal işlemlere benzeyen bir dizi işlem yapılır. Karaparanın izini sürmek oldukça zor, zaman alıcı ve yüksek maliyetlidir. Suçlu, yetkili makamlar ile arasındaki mesafeyi hızla açabilir. 19

20 Bütünleştirme Aşaması Yasadışı kaynağı ile bağlantısı koparılan para yasal işlemlerle ülkenin mali sistemine aklanmış bir şekilde sokulur. Para yasal bir kimlikle mali sisteme girer. Paranın kaynağına ilişkin sorulabilecek bir soruya yasal bir açıklama yapılabilecektir. 20

21 Aklama Yöntemleri 21

22 Aklama Yöntemleri Kaç çeşit karapara aklama yöntemi vardır? ? 22

23 SAYI YOK! YARATICILIK VAR!! PROFESYONEL AKLAYICILAR! 23

24 Çok Kullanılan Aklama Yöntemleri Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması Şirinler (Smurfing) yöntemi Parçalama (Structuring) Yöntemi Vergi Cennetleri / Off-shore merkezleri Paravan veya hayali şirketler Oto-finans borç yöntemi (Loan-back) Döviz büroları Kumarhaneler 24

25 Çok Kullanılan Aklama Yöntemleri Sahte fatura / Hayali İhracat Fiktif veya yanlış isim ile hesap açma Nakit para kullanılan şirketlerin kullanılması (göstermelik şirketler) Alternatif Havale Sistemleri (Alternative Remittance Systems) İnternet Bankacılığı... 25

26 Şirinler (Smurfing) Yöntemi B Bank A Bank 26

27 A BANK 20 kişi x YTL = YTL/gün = YTL/10 gün B BANK 20 kişi x YTL = YTL/gün = YTL/10 gün YTL Havale YURTDIŞI 27

28 Parçalama yöntemi

29 Vergi Cennetleri / Off-Shore Merkezler Herhangi bir üretim faaliyetinin çok az olduğu ya da hiç olmadığı bu merkezlerde ekonomi finansal faaliyetlere dayanmaktadır. 29

30 Vergi cennetleri müşteri çekmek için: Gizlilik Politik istikrar Vergilendirmenin olmayışı ya da zayıf oluşu Sermaye hareketlerinde tam serbesti Gerekli altyapı (telekomünikasyon, ulaşım, konaklama) Uzman personel veya kurum (danışman, avukat vs) gibi olanaklar sağlamaktadırlar. 30

31 Paravan veya hayali şirketler P.Ş. P.Ş. Off-shore Merkezi Karapara P.Ş. P.Ş. P.Ş. Paravan Şirket (Shell Company) Kar yapılmış gibi gösterilip elde edilen gelirin vergisi ödenerek yasallaştırılabilir. Değerli ya da değersiz emlak, kağıt alıp, bilinçli spekülasyonlarla değerlenmiş gösterilebilir 31

32 Nakit Para Kullanılan Şirketler Nakit para akışının çok yoğun olduğu iş kolları tercih edilir. (Hamburgerci, benzin istasyonu gibi) Nedeni, muhasebelerinin çok güç denetlenir oluşudur. Paravan şirketlerden farkı faaliyetin aslında yapılıyor olması ama gerçek amacın gizlenebilmesine olanak sağlamasıdır. Bu tür işyerlerinde ne kadar satış yapıldığının ölçümü son derece zor olmaktadır. Böylece yasadışı kaynaklardan gelen para, burada kazanılanlarla harmanlanarak gizlenmektedir. 32

33 Oto-finans borç yöntemi (Loan-back) 1 Yatırım yapıcam Kredi lazım! Banka Kara para Off-shore Merkezi Banka 2 4 (Teminatın Haczi) 3 Uluslararası Sınır 33

34 Döviz Büroları Gelir kaynağından bir ölçüde olsa uzaklaştırılabilir. Küçük banknotlar büyüklere, farklı para birimlerine çevrilebilir. Bazı parasal araçlar (seyahat çekleri, kişisel çek) elde edilebilir. DÖVİZ BÜROSU Kimi ülkelerde döviz büroları fon transferi yapabilmektedirler. (Ülkemizde uygulaması yok) 34

35 Diğer Yöntemler Fonların fiziki olarak ülke dışına kaçırılması Kumarhaneler Hayali ihracat sahte fatura kullanılması 35

36 AKLAMA SUÇU İLE MÜCADELE Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler 36

37 Aklama Suçu ile Mücadelede Caydırıcı Tedbirler

38 Aklama suçu ve müeyyidesi konusunda temel ceza kanunu benimsendiğinden 5549 sayılı Kanunda farklı bir düzenlemeye yer verilmemiştir sayılı Kanunda; Suç geliri: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini, Aklama suçu: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçu, ifade eder denilmektedir. 38

39 MEVZUATIMIZDA AKLAMA SUÇU ve UNSURLARI 39

40 AKLAMA SUÇU HUKUK SİSTEMİMİZDE İLK OLARAK 4208 SAYILI KANUNDA TANIMLANMIŞTIR ( ) 40

41 4208 sayılı Kanun/ Öncül Suçlar Madde 2/a sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki, sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanundaki, sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanundaki, sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanundaki, sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki,* sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasındaki, sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ila (7) numaralı alt bentlerindeki, -8. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasfiyeye tabi tutulan bankalara dair iflas ve konkordatoya ilişkin olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 333 üncü maddesindeki, sayılı Türk Ceza Kanunundaki Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Cürümler ve aynı Kanunun 179, 192, 211 ila 220, 264, 316, 317, 318, 319, 322, 325, 332, 333, 335, 339, 341, 342, 345, 350, 403, 404, 406, 435, 436, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 504 ve 506 ncı maddelerindeki, fiiller 41

42 Öncül Suç - Rüşvet (TCK md 211 ila 220) Ülkemiz, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi ni 17 Aralık 1997 tarihinde imzalamış, Sözleşme tarihinde kabul edilen 4518 sayılı Kanun ile onaylanmıştır. Sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi ve iç mevzuatın sözleşmeye uyumunu sağlamak amacıyla tarih ve 4782 sayılı Kanun çıkarılmış olup, söz konusu Kanun ile uluslararası ticari işlemlerde yabancı kamu görevlisine rüşvet verilmesi suçu,, rüşvet verme suçunda tüzel kişilerin sorumluluğu düzenlenmiş ve 4208 sayılı Kanun un öncül suçları düzenleyen 2/a maddesine TCK nda sayılan rüşvet suçları da eklenmiştir. 42

43 4208 sayılı Kanun/ Karapara Para Para yerine geçen her türlü kıymetli evrak Mal Gelir Bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü menfaat ve değer 43

44 4208 sayılı Kanun/ Karapara Aklama Suçu Elde Edenlerce meşruiyet kazandırılması amacıyla değerlendirilmesi kullanılması kaynak veya niteliğinin, zilyet ya da malikinin değiştirilmesi, gizlenmesi sınır ötesi harekete tabi tutulması veya bu hareketin gizlenmesi Başkalarınca iktisap edilmesi bulundurulması kullanılması kaynak veya niteliğinin, zilyet ya da malikinin değiştirilmesi, gizlenmesi sınır ötesi harekete tabi tutulması veya bu hareketin gizlenmesi Öncül suçların hukuki sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek amacıyla kaynağının veya yerinin değiştirilmesi transfer yoluyla aklanması karaparanın tespitini engellemeye yönelik fiiller 44

45 4208 s. Kanun/ Karapara Aklama Suçunun cezası 2 seneden 5 seneye kadar hapis Aklanan karaparanın bir katı ağır para cezası Nemaları da dahil karapara kapsamındaki mal ve değerler ile bunların ele geçirilememesi halinde bunlara tekabül eden mal varlığının müsaderesi 45

46 5237 sayılı TCK md tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, 4208 sayılı Kanunun 2/a ve 2/b maddelerinde yer alan tanımlara karşılık gelmek üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama başlıklı 282 nci madde düzenlenmiştir. 46

47 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu Madde 282; Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, -yurt dışına çıkartmak veya - bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak (TCK, Md. 282) 47

48 Aklama Suçunun Unsurları -TCK Madde 282- Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutmak Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suç MAL VARLIĞI DEĞERLERİ Genel Kast Özel Yurt Dışına Çıkartmak Çeşitli İşlemlere Tabi Kast Tutmak 48

49 Örnek Bu işlemler, değişik şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin, yurt dışında işlenmiş olan bir suçtan kaynaklanan gelirin,, meşru yolla elde edilmiş bir para görüntüsüyle yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde ülkeye sokulması hâlinde bu suçun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Madde Gerekçesi 49

50 Aklama Suçunda Fail - Öncül suça karışan şahıslar veya - Öncül suçun işlenmesinde herhangi bir şekilde iştiraki bulunmayan 3 üncü şahıslar 50

51 Müeyyide İki yıldan beş yıla kadar hapis ve Yirmibin güne kadar adlî para cezası Adli para cezasının hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller TCK 525 nci maddede yer almaktadır. Buna göre 282 nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen adli para cezasının alt sınırı (5 gün x 20 YTL =) 100 YTL,, üst sınırı ise ( gün x 100 YTL =) YTL olacaktır. 51

52 Aklama Suçu (Ağırlaştırıcı Nedenler) (2) Bu suçun, kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. (3) Bu suçun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. 52

53 Aklama Suçu (Tüzel Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri) (4) Bu suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. TCK'nın "Ceza sorumluluğunun şahsîliği" başlıklı 20.maddesinin 2 nci bendinde "Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır" hükmü getirilmiştir. Bu güvenlik tedbirlerine Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri başlıklı 60 ıncı maddede yer verilmiştir. 53

54 Güvenlik Tedbirleri Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri MADDE (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet hâlinde, iznin iptaline karar verilir. (2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanır. (3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, hâkim bu tedbirlere hükmetmeyebilir. (4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hâllerde uygulanır. 54

55 Aklama Suçu (Aktif Pişmanlık) (5) Bu suç nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle cezaya hükmolunmaz. 55

56 Müsadere TCK Madde 54 Eşya Müsaderesi TCK Madde 55 Kazanç Müsaderesi Suçtan elde edilen her türlü değer, Aklansın veya Aklanmasın Müsadere Edilecektir. Müsadere Aklama Suçunun Yaptırımı Değildir. Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanır 56

57 EŞYA MÜSADERESİ MADDE (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir b suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından a tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. (2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkânsız kılınması hâlinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir. (3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran n daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, aşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyebilir. (4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir. (5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir. (6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece s suça iştirak eden kişinin payının müsaderesine hükmolunur. 57

58 KAZANÇ MÜSADERESİ MADDE (1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddî menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir. (2) Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine teslim edilmediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir. 58

59 Ceza Muhakemesi Kanunundaki İlgili Hükümler İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması (CMK Md. 135) Teknik Araçlarla İzleme (Md. CMK 140) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK Md. 133) ELKOYMA 5549 s. Kanunun 17. maddesi uyarınca Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde, malvarlığı değerlerine Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usûle göre el konabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim en geç yirmidört saat içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır. (5549 s. Kanun Madde 17/2) 59

60 Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şubesi Müdürü masak.gov.tr Tel:

Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri

Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri Aklamanın Aşamaları Yerleştirme (Placement) Ayrıştırma (Layering) Bütünleştirme (Integration) Her aklama sürecince bu aşamaların üçünün de ayrı ayrı gerçekleşmesi zorunlu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ TEMMUZ 2006 i ÖNSÖZ Kurulumuz bünyesinde İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı nın işbirliği ile yürütülmekte

Detaylı

İstanbul, Aralık 2003. H. Ersin Özince Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul, Aralık 2003. H. Ersin Özince Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Önsöz Türkiye Bankalar Birliği istikrarlı bir ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanmasında finansal tasarrufların artırılmasının ve verimli kullanılmasının çok önemli olduğuna inanmaktadır. Bu inançla,

Detaylı

4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kabul tarihi: 13.11.1996 (19.11.1996 gün ve 22822 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) (5549 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi ile; 13/11/1996

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN KULLANILMASI Murat KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı I.Giriş Günümüz dünyasında, her geçen gün kapsamı ve türleri gelişen

Detaylı

Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK ın Rolü-II *

Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK ın Rolü-II * Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK ın Rolü-II * MURAT KAYA Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı Özet MASAK, aklama suçuyla ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadele amacıyla geliştirmiş olduğu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA KARAPARANIN AKLANMASI SUÇLARI VE ÖNLEYİCİ DÜZENLEMELER YÜKSEK LİSANS TEZİ FEYYAZ YONCALIK ANKARA-2008

Detaylı

AKLAMA SUÇU - ÖNCÜL SUÇ İLİŞKİSİ

AKLAMA SUÇU - ÖNCÜL SUÇ İLİŞKİSİ AKLAMA SUÇU - ÖNCÜL SUÇ İLİŞKİSİ Hasan AYKIN Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcsı Yayım Yeri ve Tarihi: Yaklaşım Dergisi, Nisan 2007 I- GİRİŞ Karapara 1 aklama kavramı literatüre 20.

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU

AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU Yayýn No:2010/406 AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU Hasan AYKIN Ankara, 2010 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN

Detaylı

KANUN SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5549 Kabul Tarihi : 11/10/2006 İKİNCİ BÖLÜM

KANUN SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5549 Kabul Tarihi : 11/10/2006 İKİNCİ BÖLÜM 18 Ekim 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26323 KANUN SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5549 Kabul Tarihi : 11/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI

SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ ÖZET DOKÜMANI SUÇ GELİRİ NEDİR? Suç Geliri Ne Değildir: Kayda alınmayan yasal faaliyetler sonucunda elde edilen gelir veya değer suç

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması Uluslararası Hukuk ve Dış

Detaylı

KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRK

KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRK i KARAPARANIN AKLANMASI VE TÜRKİYE BOYUTU (Doktora Tezi) Sacit YILMAZ Kütahya - 2006 i T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI Karaparanın Aklanması ve Türkiye Boyutu

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI İçindekiler BÖLÜM I GİRİŞ 4 1.1. AMAÇ 4 1.2. KAPSAM 4 1.3.

Detaylı

Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi

Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Şüpheli İşlem Bildirim Sistemi 1. Giriş Hasan AYKIN * Organize suç örgütleri yasadışı uyuşturucu ve silah ticareti, göçmen

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Kasım 1996 SALI. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Kasım 1996 SALI. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Kasım 1996 SALI Sayı: 22822 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine,

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 0

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 0 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 0 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU 2 I. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANIYLA MÜCADELE 3 II. MASAK HAKKINDA

Detaylı

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 Anayasa Mahkemesi nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı kararı ile değişik TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT

KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT T.C. POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI POLİSLİK ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BOYUT YÜKSEK LİSANS TEZİ Dül DANZANJAMTS Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler Bankacılar Dergisi, Sayı 64, 2008 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler Oktay ÜSTÜN * Değerli katılımcılar, Bankalar Birliği nin değerli temsilcileri,

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU. Bazı hükümleri alınmıştır

TÜRK CEZA KANUNU. Bazı hükümleri alınmıştır Kanun No : 5237 Kabul Tarihi: 26 Eylül 2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 25611 TÜRK CEZA KANUNU Bazı hükümleri alınmıştır Ceza Kanununun Amacı MADDE 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini,

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI

YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI Kanunlar Yönetmelikler Uluslararası Sözleşmeler Eylem Planları Hazırlayan: R. Bülent TARHAN * * Halen Başbakanlık Başmüfettişi olarak görev yapan R.Bülent Tarhan İstanbul

Detaylı

YENİ TÜRK CEZA KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ETKİSİ

YENİ TÜRK CEZA KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ETKİSİ YENİ TÜRK CEZA KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ETKİSİ ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ( Türkiye SEİS ) olarak, uygulanma süreci çok kısa olan Yeni Türk Ceza Kanunu nun sektörümüze

Detaylı

-5549 Sayılı Kanun Kapsamında Diğer Yükümlülükler -Yükümlülüklere İlişkin Yaptırımlar -Yükümlülük Denetimi

-5549 Sayılı Kanun Kapsamında Diğer Yükümlülükler -Yükümlülüklere İlişkin Yaptırımlar -Yükümlülük Denetimi T.C. Maliye Bakanlığı MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI 5549 Sayılı Kanun Kapsamında Diğer Yükümlülükler Yükümlülüklere İlişkin Yaptırımlar Yükümlülük Denetimi Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme

Detaylı

VERGİ İNCELEME ELEMANININ RÜŞVETLE MÜCADELE REHBERİ

VERGİ İNCELEME ELEMANININ RÜŞVETLE MÜCADELE REHBERİ CENTRE FOR TAX POLICY AND ADMINISTRATION ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT VERGİ İNCELEME ELEMANININ RÜŞVETLE MÜCADELE REHBERİ OECD Bribery Awareness Handbook for Tax Examiners Language:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ NDE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı