ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FRANSA ÇALIġMA ZĠYARETĠ TOPLANTI TUTANAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FRANSA ÇALIġMA ZĠYARETĠ TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FRANSA ÇALIġMA ZĠYARETĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTIYA KATILANLAR: Yüksel HIZ- Müsteşar Yardımcısı Mustafa ONUK- Eğitim Dairesi Başkanı Figen BENEK- Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi Ayşe Fidancı CÜREBAL- Eğitim Dairesi Başkanlığı Pedagog Sibel US- Eğitim Dairesi Başkanlığı Pedagog Ümit EK- Eğitim Dairesi Başkanlığı Pedagog TOPLANTI TARĠHĠ VE YERĠ: Haziran 2013-Fransa,Paris TOPLANTININ AMACI: Görevlerine yeni başlayacak zabıt katiplerine yönelik olarak Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilmesi düşünülen oryantasyon (hizmet öncesi eğitim) eğitimleri ile; kurumun amaç ve yapısının anlatılması, iş yerine bağlılıkları ve verimliliklerinin arttırılması, çalışanlara rahat bir ortamın hazırlanması ve bunun hissettirilmesi ile kendi görev, yetki ve sorumluluklarını tanımaları, işe alıştırılmaları, kendilerine güven kazanmaları, adliyenin işleyiş mekanizmasının anlatılarak adaptasyonun tamamlanması ve neticesinde adli işleyiş içindeki yerlerini almalarının sağlanması hedeflenmektedir. TOPLANTININ KONUSU: Adalet hizmetlerinde bir standardın oluşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi için adli sistemde görevli adalet personeli zabıt kâtiplerinden beklenen kurumsal kimliğe uygun, profesyonel davranış kalıpları kazandırılması ve sonrasında hizmet içi eğitimlerle mevcut donanımlarının geliştirilmesini sağlayacak eğitim sisteminin kurulması ve uygulamaya geçirilmesi düşünülmektedir.bu itibarla;görevlerine yeni başlayacak zabıt katiplerine yönelik olarak Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilmesi düşünülen oryantasyon (hizmet öncesi) eğitim projesi kapsamında; Paris Asliye (Hukuk ve Ceza) Mahkemesi, Paris 7. Bölgenin Sulh Mahkemesi, Fransa Adalet Bakanlığı Adli Hizmetler Genel Müdürlüğü, Paris Ticaret Mahkemesi,Dijon Milli Kâtip Okuluna "Çalışma Ziyareti" gerçekleştirilmiştir. TOPLANTI GÜNDEMĠ: 19 Haziran 2013 ÇarĢamba: Paris Asliye (Hukuk ve Ceza) Mahkemesi Kalem ġefi ile yapılan görüģmede; Mahkemede 2 başkâtip, 250 kâtip, 350 idari yardımcı personelin çalıştığı; Başkâtiplerin A, kâtiplerin B, İdari Yardımcı Personelin ise C kategorisinde olduğu, Savcılık ve mahkemelerin ayrı bir yapılanmasının olduğu, İlk derece mahkemelerin 30 kadar servisten (Hukuk, Ceza, Bilgi İşlem, İdari İşler, Arşiv) oluştuğu, Sulh Hukukta 20, Sulh Ceza da ise 1 adet mahkemenin olduğu, Ağır Ceza, İstinaf ve Yargıtay ın ayrı bir yönetim ve yapılanmasının olduğu, Kâtiplik mesleğinin 1970 li yıllara kadar özel sektör tarafından yürütüldüğü, 1970 yılından sonra devlet tarafından satın alınarak kâtiplerin devlet memuru statüsü kazandığı, On yıl öncesine kadar kâtip olabilmek için lise mezunu olmak yeterli iken günümüzde en az 2 yıllık üniversite mezunu olma şartının getirildiği, 1

2 Kâtiplik başvurusunda hukuk alanından mezun olma şartı aranmadığı fakat yazılı sınavda hukuk bilgisi soruları olduğu için bu alanda eğitim görenlerin daha başarılı olduğu, Mesleğe giriş sınavında sözcük yazımı ile ilgili bir standardın olmadığı, Kâtip ve Başkâtip olmak için sınava girmenin zorunlu olduğu, sözlü ve yazılı sınav yapıldığı, yazılı sınavda genel kültür ve hukuk bilgisinin sınandığı, C kategorisinde yer alan İdari Yardımcı Personelin sınavdan geçmediği, Fransa da kâtipliğin tanınmış ve itibarlı bir meslek olmadığı, buna karşın işe alımlarda talebin karşılanmasına dair bir sıkıntının da yaşanmadığı, Genel kalem işlerinin yürütülmesinde hâkimlerle çalışıyorlar, idari konularda ise başkâtiple çalışıyorlar. Milli Kâtip Okulu nun 1974 yılında kurulduğu, hizmet içi ve hizmet öncesi (oryantasyon) eğitimlerin burada yapıldığı, Hizmet öncesi (oryantasyon) eğitimlerin, göreve yeni başlayanlara yönelik kurum kültürü konusunda; kâtipleri için 2 ay, başkâtipler için 4 ay, idari yardımcı personel için ise 5 gün hizmet öncesi teorik eğitim verildiği, Teorik eğitimden sonra kâtiplerin 16 ay, başkâtiplerin ise 14 ay mahkemelerde uygulamalı eğitim gördükleri (mahkeme stajı), Staj süresince çalıştıkları mahkemelerden işe devamlılık, mesleğe olan ilgi ve merak, kılık-kıyafet, mesleki davranış, ekip çalışması vb. kriterlere göre puanlama yapılarak kâtip okuluna gönderildiği, Kâtiplere verilen hizmet öncesi eğitim programının zaman içerisinde değişiklik gösterdiğini, önceleri eğitim sadece teorik bir yöntemle yapılırken, günümüzde daha çok uygulamaya yönelik olduğu, stajyer kâtibin duruşmada deneyimli kâtibi izlediği, bir gün boyunca yapılanları takip ettiği, işi öğrenirken bu işin kendisi için uygun olup olmadığı konusunda fikir edindiği, Kâtiplerin staj dönemindeki performanslarını değerlendirmek üzere Milli Kâtip Okulu ile birlikte çalışarak belli kriterler oluşturdukları ve bu kriterlerin; - İnisiyatif alabilme, - Mahkemeyi anlama, - Hâkim-Savcı ile ilişkisi, - Hiyerarşik sistemde kendi yerini bulabilme, - Taraflarla bağlantı kurabilme, - İşi ile ilgili hesap verebilme, - Kamu hizmeti anlayışı, - İdari sorumluluk alabilme, - Nazik ve başarılı bir şekilde tarafları karşılayabilme, - Tarafların ihtiyaçlarını anlayabilme, - Verilecek cevabın sınırlarını bilme (Avukat gibi bilgilendirmeme), - Mesleki gizlilik, - Seviyeli olma, - Kılık-kıyafetine gösterdiği özen gibi maddelerden oluştuğu, Stajyer katibin usul, teknik, uygulanacak prosedür hakkında yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde gözlemlendiği ve 4 farklı değerlendirme ölçütü ile ( kendisi yapabildi, gözlemle yapabildi, yardımla yapabildi, başarısız oldu) değerlendirilerek belirlenen puanların okula gönderildiği, Milli Kâtip Okulu nda 2 ay görülen teorik eğitim sonrası yapılan sınavlarda alınan puanlar ile uygulamalı eğitim (staj) sırasında alınan puanların ortalaması alınarak puanın yüksekliğine göre çalışacağı birimi tercih etme hakkının sunulduğu, 2

3 Kâtiplerin mesleğe başlarken yemin ettikleri, ayrıca meslek etiği konusunda kanunda maddeler bulunduğu, Mahkemelerde çalışan kâtiplerin iş yoğunluğunun fazla olduğu, bu yoğunluğun işe yeni alınan kâtiplerin adaylık dönemlerindeki stajlar nedeniyle kısmen de olsa azaldığını, Hukuk-Ceza gibi belirli alanda uzmanlaşmanın olmadığı, 3-5 yılda bir rotasyon yapıldığı, Mahkemelerde kâtip atamalarını ilgili servis şefinin yapabildiği, savcılıkta ise savcının onayı olmadan kâtip atamasının yapılamadığını, Paris Asliye (hukuk-ceza) Mahkemelerinde çalışan kâtiplerin %90 ının kadın olduğunu, 350 hâkim için 600 personelin olduğu, her mahkemede en az 1 kâtip, 1 başkâtip bulunduğu, Başkâtiplerin yönetim ve idare alanında çalıştıkları, kâtiplerin yönetim ve uygulama, idari yardımcı personelin ise uygulama alanında çalıştıkları ve sadece infaz yaptıklarını, Kâtiplerin kariyer planlaması yapabildiğini, idari yardımcı personelin sınavla kâtip olabildiği, kâtiplerin 5 yıl çalıştıktan sonra başkâtip olabildiği, başkâtiplerin 8 yıl çalışmış olma ve hukuk eğitimini tamamladıkları takdirde hakim olabilmek için sınava girebildiğini ve bu şekilde sınava giren başkâtipler için özel kontenjan ayrıldığı, Hizmet içi eğitimin mecburi (yasa ve yönetmelik değişiklikleri) ve isteğe bağlı olmak üzere 2 türlü yapıldığı, Mesleğin ilk 5 yılında her yıl 10 gün hizmet içi eğitimin zorunlu olduğunu, ancak bu kurala uyulmadığında bir yaptırımın bulunmadığı, Bir kâtibin çalışma süresinin haftalık ortalama 37 saat olduğu, bu çalışma süresinin üzerine çıkıldığında 25 saate kadar olan kısmına saat başı ücret verildiği, 25 saatin üzerine çıkması durumunda ise fazla çalışma süresinin izin olarak kullanılabildiği, bilgileri edinilmiştir. Paris 7. Bölgenin Sulh Mahkemesi BaĢkâtibi ile yapılan görüģmede; Paris Asliye (Hukuk ve Ceza) Mahkemesine göre daha küçük bir mahkeme olduğu, burada çalışan sayısının ihtiyacı karşılamadığı, burada çalışan kâtiplerin birçok konuyu bilmesi gerektiği, İdari yardımcı olarak çalışan personelin işe alınırken sadece lise diploması olması, yeterli iken kâtiplerin işe alımlarında ise lisans eğitimi almaları koşulu istenmektedir. Ancak personel azlığı nedeniyle kâtiplerin yapması gereken bazı işlerin idari yardımcılar tarafından yapılıyor olmasının, kâtiplerde değersizlik duygusu oluşturduğu, Mahkemelerde kâtiplerin; idari işler, mahkemenin organizasyonu yapma, davalı-davacıların duruşmalarının planlanması, duruşma tutanağının hazırlanması vb işleri yaptığını, hâkimlerin ise yargılama ve karar yazma işlerinden sorumlu olduğunu, Başkâtip ve katiplerin işe alımında 11 kişilik bir jürinin (1 hâkim/savcı, 10 Başkatip,) oluşturulduğu, sınav sorularının jüri tarafından hazırlandığı, sözlü sınavda ise daha küçük bir komisyonun (1 hâkim, 2 başkatip) oluşturulduğu, 20 puan üzerinden değerlendirme yapıldığı, 5 puan altında alanların elendiği, Puanlamada - Kamu hizmetine olan ilgi, - Adalet Bakanlığı nın teşkilat yapısı ve işleyişi, - Açık fikirlilik, - Bilgisayar ve bilgi işlem kullanma bilgisi, - Hukuk bilgisi, - Hızlı ve doğru yazma becerisi, - Proje hazırlama ve sunum yapma, kriterlerinin olduğu 3

4 Bunların yanı sıra baskın ya da çekingenlik özelliklerini anlamaya yönelik psikolojik testlerin uygulandığı, bilgileri edinilmiştir. 20 Haziran 2013 PerĢembe: Adalet Bakanlığı Adli Hizmetler Genel Müdürlüğü Kâtiplerin Eğitim Dairesi Müdür Yardımcısı ile yapılan görüģmede; 17 Nisan 2012 de yayınlanan eğitim genelgesi ile katipler için yeni bir eğitim programının uygulanmaya başladığını, Mesleki değişim ve gelişim, stajyer katipler, katipler, sendikalar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 2011(ekim-kasım) yılında bir çalışma grubu (eğitimci, başkatip, insan kaynakları uzmanı, katip) oluşturulduğu, benzer eğitim yapılan kurumların gözlemlendiği, yapılacak eğitimin amaç ve içeriğinin bu çalışma sonucunda belirlendiği, Kâtiplerin eğitim ihtiyacı saptama çalışmaları sonucunda, 1. Keşif eğitimi 2. Öğrencilik 3. Pratik Staj 4. Sınav notu ve okuldaki başarı durumlarına göre sıralama yapılması ve görev yerlerine dağıtılması 5. Derinleştirme eğitimi olmak üzere 5 aşamalı bir eğitim programı oluşturulduğu, Eğitim programının sınavla işe yeni başlayan kâtip ve başkatiplere 18 ay süreyle verilen genel bir eğitim olduğu ancak başkatiplerin idarecilik yönleri olduğu için katiplere göre eğitimlerinin biraz daha farklı olduğu Kâtipler ve başkâtiplerin eğitim içeriği farklı olsa da yapılan eğitim reformunda temel amacın; mesleğin kimlik değerlendirilmesinin arttırılması, kapasite artırımı, dinamik eğitim ve eğitimin bireyselleştirilmesi olduğu, Başkâtiplerin eğitim programının yenilenmesi için katiplerden farklı bir çalışma grubu oluşturulduğu, (mahkeme başkanları, eğitimciler, başkatipler, katiplik müdürleri) Hâkimler, mahkeme başkanları, memurlar, avukat, memur sendikaları, savcılar, sendikaların kâtip servislerinden oluşan 30 kişilik bir grupla görüşüldüğü, Anket çalışmaları yapıldığı, (her çalışan için ayrı) müfettiş raporlarının incelendiği, Eğitim programı ile ilgili bir rapor hazırlandığı ve bu raporun mart 2013 tarihinde ilgili makama sunulduğu ve aralık 2013 tarihinden itibaren uygulamaya geçeceği, Eğitim programının iki kısımdan oluştuğu; birinci kısımda meslek kimliği oluşumu, ikinci kısımda imkânların nasıl kullanıldığı ile ilgili eğitimlerin verildiği, Eğitim programının süresinin kâtip eğitim programı ile benzeştiği ancak içeriğin okul-staj şeklinde devam ettiği, Mahkemelerde staj gören başkâtip ve kâtipler için staj gözlem formunun oluşturulduğu ve takibinin bu şekilde yapıldığı, Ayrıca okulda stajyerlerin izlenmesi için ayrı bir birim kurulacağı ve notlandırma sisteminin oluşturulacağı, Başkâtip olmak için kâtiplikten gelme gibi bir zorunluluğun olmadığı, 3 yıl lisans eğitimi alanların doğrudan sınava girerek başkatip olabildiği ancak meslekten gelenlere farklı sınav uygulandığı, Sınavların yazılı ve sözlü olarak yapıldığı ayrıca projeler hazırlatıldığı, bu projelerde başkâtiplerden sentez, kâtiplerden ise problem çözme becerisi istendiği, 4

5 Sınavları eğitim dairesinin hazırladığı, sınav jürisi oluşturulduğu, jürinin başkatipler, katipler ve hâkimlerden oluştuğu, en son alımda dışarıdan 4500 adayın sınava başvurduğu, 2000 inin sınava girdiği 86 kişinin mesleğe alındığı, meslekte çalışanlardan ise 800 kişinin sınava başvurduğu, 300 kişinin sınava girdiği, 57 kişinin görevde yükselerek başkatip olduğu, Meslek içi ilerlemenin önemsendiği, görevde yükselme sınavlarına hazırlık eğitimi verildiği, yılda 20 saati geçmeyecek şekilde kâtiplerin kendi kişisel gelişimlerine göre eğitimlere de katılabildikleri, Kâtiplerin teknik kapasiteleri açısından yetenek ve yeterliliklerinin ölçüldüğü, bu durum ile ilgili özel şirketlerden temin edilen testlerin kullanıldığı, Çalışanların talepleri ve hiyerarşik basamaklardan gelen öneriler doğrultusunda kişisel yeteneklere göre hem unvan hem de alan değişikliği için 1-3 yıl arasında eğitim almalarına izin verildiği, eğitim süresince - Eğitime katılanlara maaşlarının %50 sinin kendilerine ödendiği, - Kişinin aldığı eğitimin durumu ile ilgili bakanlığa her ay rapor verdiği, - Kişilerin bu tür eğitimlere gidebilmeleri için en az 3 yıl çalışmış olma şartı arandığı, - Eğitim sonunda kâtip, bir kamu kurumunda çalışırsa, eğitim süresince aldığı maaşı geri ödemediği ancak özel bir kurumda çalışmaya başlarsa maaşı geri ödemekle yükümlü olduğu bilgileri edinilmiştir. Paris Ticaret Mahkemesi Kalem Eğitim Sorumlusu ile yapılan görüģmede; Fransa daki tüm ticaret mahkemelerinin özel şirketler tarafından işletildiği, Mahkemelerin nerelerde açılacağı ile ilgili kararın bakanlık tarafından verildiği, özel şirketlerin de bu hizmeti devletten satın aldığı, Paris te 200 ticaret mahkemesinin olduğu, bu mahkemelerde katip olarak çalışabilmek için; Fransa vatandaşı olma, hukuk yüksek lisansı yapma, bir yıl ticaret mahkemesinde staj yapma şartlarının arandığı, bu şartları taşıyanlar arasında sınav yapıldığı ve başarılı olanların göreve başladığı, Başkatip ve katiplerin maaşlarını yaptıkları işlerden aldıkları, iş yükünün adli sisteme göre daha az olduğu, yılda 20 saat eğitim almaları gerektiği ayrıca düzenli olarak konferanslar düzenlendiği, bu eğitimleri de Ticaret Mahkemesi Milli Konseyinin organize ettiği, bilgileri edinilmiştir. 21 Haziran 2013 Cuma: Dijon Milli Kâtip Okulu nda yapılan görüģmelerde; Okul müdürünün hâkim sınıfından olduğu, iki başmüdür yardımcısı, dört müdür yardımcısı, 37 eğitim görevlisi olduğu ve bu çalışan personelin tamamının başkâtiplerden oluştuğu, yönetim, eğitim ve yardımcı hizmetler kadrosu ile birlikte toplam 120 personelin görev yaptığı, Okulun idari yapısının; bilgi işlem, lojistik, öğrenci işleri ve insan kaynakları olmak üzere 4 birimden oluştuğu ve birimlerin amirlerinin başkâtipler olduğu, 1974 te hizmete açılan okulun, 1981 ve 2007 yıllarında yapılan düzenlemelerle birlikte toplam m 2 alanda hizmet verdiği, Okulun pedagojik yönden iç tüzüğünü kendisinin hazırladığını ayrıca genelge/yönetmeliklerin ihtiyaç olduğunda yeniden düzenlenip güncellenebildiğini, Okulda oryantasyon (hizmet öncesi) eğitimlerinin 18 ay sürdüğü, eğitim boyunca stajyer kâtiplerin idari yönden okula bağlı olduğu, atamaları yapıldıktan sonra idari açıdan dosyalarının bölge müdürlüklerine gönderildiği, 5

6 Okulun, İşlev ve Maaş olmak üzere iki tür bütçesinin olduğu, genel giderlerin işlev bütçesinden, okulda çalışan personel ve stajyer kâtiplerin maaşlarının maaş bütçesinden karşılandığı, Fransa da bir kâtip okulu olduğu, okulun yapıldığı dönemde okulların taşrada yapılma eğilimi olması ve politik nedenlerle Paris dışında bir merkezin tercih edildiği, Okulun fiziksel koşulları açısından bazı kâtip alımı dönemlerinde sıkıntı yaşanabildiğini ancak ihtiyacı karşılama hususunda Fransa ya bir okulun yeterli olduğu, Okulun 36 mahkeme, 170 ilk derece mahkemesinde çalışan 1800 başkâtip, 8000 katip ve idari yardımcı personelle birlikte kişiye hizmet verdiği, Okulun tüm başkatip ve katiplerin hizmet öncesi (oryantasyon) ve hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirdiği, hizmet öncesi (oryantasyon) eğitim kapsamında; idari yardımcıların 1 hafta, idari sekreterlerin 3 hafta ve başkatip/katiplerin 18 ay eğitim gördüğü, Okulun bir promosyonda en fazla 220 kişiye eğitim verebildiği, örneğin bu dönem 400 kişinin okula kabul edildiği 220 kişinin eğitime alındığı, geriye kalan 180 kişinin ise bir sonraki promosyona kadar bekletildiği, Stajyer kâtiplerin yemek ücretlerini bakanlığın desteği ile birlikte kendilerinin karşıladığı, staj ve okula gidiş-geliş masraflarını ise okulun karşıladığı, Stajyer kâtiplerin eğitim programı sonunda atamaları yapıldıktan sonra 5 yıl zorunlu hizmetlerinin olduğu, bu süre tamamlanmadan başka bir kamu kurumunda çalışması durumunda stajyerlik döneminde aldıkları maaşın istenmediği, özel bir kurumda çalışmaya başlandığında ise alınan maaşların geri ödenmesinin zorunlu olduğu, Okula başlayan stajyer kâtiplerin sağlık raporu aldığı, çalışanlar için check-up yapıldığı, okulda ilkyardım biriminin olduğu ancak sağlık personelinin olmadığı, sağlık problemi yaşayan stajyer kâtiplerin işyeri hekimine yönlendirildiği, Pedagoji servisinden sorumlu 3 müdür yardımcısı olduğu, bunlardan iki yardımcının eğitim programları ile bir yardımcının ise staj takibi ile ilgilendiği, eğitimcilerin başkâtip ve kâtiplerden seçildiği, Okulun eğitim konularında geçici olarak dışarıdan eğitimci temin edebildiği, (örneğin bilgisayar, ihale usulü vb) Eğitim programlarının iki müdür yardımcısı tarafından hazırlandığı, 2012 yılı hizmet öncesi eğitim programının 3 promosyondan oluştuğu, 220 ve 200 kişilik kâtip, 100 başkâtip grubuna eğitim verildiği, Stajyerlerin ağustos ayı ve noelde izinli sayıldığı, personelin ise yıl boyu çalıştığı, Özellikle başkâtip eğitiminde hâkim ve savcılardan eğitici olarak yararlanıldığı, Adalet Akademisi ile birlikte ortak eğitim programları düzenlendiği, stajyer hâkimlerin okulda, kâtiplerin de bazen akademide eğitim gördüğü, Başkâtip ve kâtiplerin okulda öğretim görevlisi olarak çalışmak için başvuruda bulunduğu yapılan mülakattan sonra başarılı olanların ilk 6 ay içerisinde pedagojik eğitimden geçtiği, deneyimli öğretim görevlileri tarafından izlenen adayların eğitici olmaya hak kazanabildiği, eğiticilerinde ihtiyaç duyulan alanlarda eğitime tabi tutulduğu, eğitici olanlar ile mahkemede çalışan başkâtipler arasında maaş farkının olmadığı bilgileri edinilmiştir. TOPLANTI SONUÇ VE DEĞERLENDĠRMELERĠ: Yapılan GörüĢmeler Sonrasında Hizmet Ġçi Eğitimlerle Ġlgili Genel Bilgiler Hizmet içi eğitimlerin 2-4 gün arası sürdüğü, Hizmet içi eğitim programlarının; başkâtip/kâtiplerin ihtiyaç ve istekleri, istatistikler ve müfettiş raporları doğrultusunda genel çerçevesinin bakanlık tarafından belirlendiği, 6

7 Hizmet içi eğitimlerin dört farklı şekilde yapıldığı; merkezi eğitimin Milli Kâtip Okulunda, yerel eğitimin bölge istinaf mahkemelerinde, bakanlığın farklı müdürlüklerinde düzenlenen eğitimler ve bakanlıklar arası düzenlenen ortak eğitimler şeklinde gerçekleştirildiği, Hizmet içi eğitimlerin mesleki ve kişisel gelişime katkı sağladığı ancak kariyer planlamaları için artı bir değer katmadığı, eğitim sürecinde ve sonrasında değerlendirme çalışmalarının yapılmadığı, Hizmet içi çerçeve eğitim planının bakanlık tarafından belirlendiği, mahkemede çalışan şefler ile Milli Kâtip Okulu sorumlularının bu planı netleştirdiğini ve okulun internet sayfasında planın yayınlandığı, Eğitim konularının hak ve mecburiyetler, kariyer planlama, yeni çıkan prosedürler, genel kültür, insan ilişkileri, var olan bilgileri güncelleme ve kişisel ihtiyaçlara yönelik hazırlandığı, bilgileri edinilmiştir. Kâtip Eğitim Programı Kâtip eğitiminin 18 ay sürdüğü - 3 hafta gözlem; gözlemin 1 haftasının okulda, 2 haftasının mahkemede olduğu, gözlem sürecinde usul ile ilgili bir eğitimin olmadığı, sadece mahkemede davalıların nasıl karşılandığı, yönlendirildiği, organizasyonun nasıl olduğu ile ilgili gözlem yapıldığı, gözlem ile ilgili rapor istendiği, - 11 hafta okulda eğitim; okul eğitiminin üç aşamada gerçekleştiği, birinci aşamada; idari yapı, iletişim teknikleri, etik mesleki kurallar, kamu hizmeti bilinci, ikinci aşamada; usul ve bilgi işlem kaynaklarını tanıma, ceza-hukuk-iş mahkemeleri usullerini tanıma, üçüncü aşamada; mesleği tanıma, hak ve sorumluluklar, ahlaki sorumluluklar gibi konuların anlatıldığı, - Eğitim konularının modüller halinde verildiği, her modül için pedagojik hedef/hedef davranışlarının olduğu program fişlerinin hazırlandığı, modülleri başkatiplerin hazırladığı, tüm eğitimcilerin aynı programı takip ettiği, eğitim sonunda sınav yapıldığı, bu sınavın atanma koşullarında önem arz ettiği, - 28 hafta staj; bu süreçte tüm mahkemelerde ve alanlarda işleyişin görüldüğü, ihtiyaca göre ülkenin her yerinde staja gidilebildiği, - Okul eğitimi sonrası yapılan sınav puanı ile staj puanının ortalaması alınarak başarı sıralamasına göre görev yapacakları adliyenin belirlendiği, - 6 hafta derinleģtirme eğitimi; görev yapacağı yerdeki başkâtibin belirlediği mahkemeye göre, 3 haftası okulda 3 haftası da mahkemede olmak üzere 6 hafta derinleştirme eğitimi verildiği, - 24 hafta görev yapacağı mahkemede çalıģma; bilgileri edinilmiştir Başkâtip Eğitim Programı Başkâtip eğitiminin 18 ay sürdüğü - 5 hafta gözlem; 2 haftasının okulda 3 haftasının da mahkemede olduğu, - 12 hafta okulda eğitim (1.kısım); mesleki çalışma ortamını tanıma, bütçebilgi işlem-insan kaynakları kullanımı, mesleki statüye uygun iletişim ve idarecilik ile ilgili eğitim verildiği, 13 hafta(staj) ilk derece, istinaf ya da iş mahkemelerinde staj görüldüğü - 13 hafta okulda eğitim (2.kısım); servislerin yönetimi, iş mahkemeleri yönetimi, statüleri ile ilgili eğitimlerin verildiği, 11 hafta(staj) ikinci kısım eğitimin stajının görüldüğü - Okul eğitimi sonrası yapılan sınav puanı ile staj puanının ortalamasından sonra başarı sıralamasına göre yer seçimlerinin yapıldığı, - 1 hafta ön atama eğitimi; görev yapılacak mahkemeye göre derinleştirme eğitimi alındığı, bu eğitimden sonra da 8 hafta asıl çalışacağı mahkemede değil aynı işi yapan 7

8 farklı bir mahkemede (asıl görev yapacağı mahkemede staj yapmasının yönetim açısından sorun oluşturabileceği düşüncesi ile böyle bir uygulamaya gidildiği) staj gördüğü, - 1 hafta kamu hizmetleri memur eğitimi; tüm kamuda çalışan memurların aldığı bir eğitim olduğu - Eğitim programının uygulanmasında; atölye, grup çalışmaları, konferans, seminer gibi öğretim yöntemlerinin kullanıldığı, - Sınavlarda çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve örnek olay gibi değerlendirme ölçeklerinin kullanıldığı bilgileri edinilmiştir. Okulun Fiziksel Donanımı Sınıflar Her sınıfta öğrenci sayısı kadar bilgisayar olduğu, Eğitim süresince her stajyere bir dizüstü bilgisayar verildiği, Sınıflarda kişiye göre düzenleme yapılabildiği ayrıca 40 kişilik salonların da bulunduğu. Her sınıfta; projeksiyon cihazı ve perdesi, yazı tahtası, havalandırma, tepegöz sabit bilgisayar, VCD/DVD oynatıcı, yazıcı, flipchartın bulunduğu, Görme engelli adaylar için sınıflarda büyütme özelliği olan özel bilgisayar ekranlarının ve javs sistemi ile donatılmış sesli bilgisayarların olduğu, Başkâtiplik ve kâtipliğe hazırlanmak isteyenlere yönelik hazırlık sınıfının olduğu gözlemlenmiştir. Kütüphane Genel kültür ve hukuk ile ilgili kitapların bulunduğu, Emsal mahkeme kararlarının kitap haline getirildiği ve bu kitapların sürekli güncellendiği, Emsal mahkeme karar kitaplarının öğrencilerin kütüphane içerisinde incelemelerine izin verildiği, bunun dışındaki tüm kitapların alınabildiği, Kütüphane içinde gece çalışmak için hazırlanmış bir salonun olduğu, Okuldaki tüm bilgisayarlarda bakanlık intranet ağının olduğu, ayrıca kurulan işletim sistemi sayesinde tüm kanunların görülebildiği, Kütüphanede baskı ve fotokopi makinesinin bulunduğu, isteyen stajyerlerin ücret karşılığında çıktı alabildiği ve fotokopi çektirebildiği gözlemlenmiştir Yatakhaneler Tek ve çift kişilik odaların mevcut olduğu, Odaların 9 m 2 den oluştuğu, her odada; iki kapaklı elbise dolabı, masa, minibar, tuvalet ve banyonun olduğu ayrıca beyaz ve buz mavisi renklerin tercih edildiği, Stajyer kâtiplerin okulun her yerinde kullanabildiği elektronik anahtar sisteminin olduğu, bu sistem sayesinde bazı yerlere girmelerinin engellenebildiği, Okulun temizlik işlerinin ihale yolu ile yapıldığı gözlemlenmiştir Yemekhane Personel ve öğrencilerin birlikte yemek yiyebildiği 300 kişilik bir yemekhanenin olduğu Misafir ve İdareciler için ayrı bir restoranın bulunduğu, Bakanlık tarafından bir kısmı karşılanan minimum 3 Euro luk yemek ücretinin olduğu ayrıca öğrencilerin aldıkları yemek kadar ücret ödediği, Yemeklerin mönü şeklinde çıktığı ve özel şirketten satın alındığı gözlemlenmiştir. 8

9 Spor salonu Basketbol, futbol, voleybol, hentbol, ipe tırmanma, masa tenisi, bilardo vb etkinliklerin yapılabildiği çok amaçlı bir spor salonu bulunduğu, Stajyer kâtiplerin kullanımı için soyunma kabinleri ve duşun olduğu, Ayrıca spor salonunun genel sınavların uygulanması esnasında da kullanılabildiği gözlenmiştir. Konferans salonu Konferans salonunun kapasitesinin 250 kişi olduğu, Kolçaklı, sabit olmayan sandalyelerin bulunduğu ayrıca sol elini kullananlar içinde bu sandalyelerden temin edildiği, Salonda iki tane tercümanlık kabininin olduğu, Video konferans sisteminin bulunduğu, bu sistem sayesinde mahkemelerle canlı bağlantı kurularak eğitim verilebildiği, Salonun tiyatro düzenine uygun olduğu ayrıca modüler sistem sayesinde katılımcı sayısına göre paravan kullanılarak bölünebildiği gözlemlenmiştir. Yukarıda belirtilen özellikler dışında okulda; fiziksel engelliler için engelli asansörü, görme engelliler için asansörlerde sesli uyarı sistemi, duruşma salonu örneği, çok gelişmiş bir güvenlik sistemi, (özellikle yangına karşı) idareciler için lojman, çay-kahve-subisküvi vb yiyecek ve içeceklerin alınabildiği makineler, TV salonu, bozuk para ile çalışan çamaşır yıkama makinelerinin bulunduğu da gözlenmiştir. 9

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TOPLANTI RAPORU TOPLANTININ ADI :"Etkili ve Profesyonel bir Adalet Akademisine DoğruProjesi "RTA Başkanlığı Alman Heyetin hâkim ve savcı adayı alım

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Bu Yönerge; a) Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14.maddesi, b) Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ZABIT KATİBİ. - Bilgisayar, - Dosya ve klasör, - Faks makinesi, - Fotokopi makinesi, - Yazıcı. KULLANILAN, ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN

ZABIT KATİBİ. - Bilgisayar, - Dosya ve klasör, - Faks makinesi, - Fotokopi makinesi, - Yazıcı. KULLANILAN, ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Adliyelerde, Cumhuriyet savcılıklarında, İcra Müdürlüklerinde, Yüksek yargıda, Anayasa Mahkemesinde bölge idare mahkemelerinde, seçim kurulları gibi yerlerde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ KÖŞK MYO ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge ; a) Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, b) Adnan

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Adalet Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-1426 sayılı YÖK kararı ve Dicle Üniversitesi Senatosu nun 21.03.2012

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

İ L A N. Adalet Bakanlığından

İ L A N. Adalet Bakanlığından İ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere Sınav Birimi olarak yetki verilen

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN DUYURU 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun değişik 78., 79.,

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri

T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri GENELGE NO: 128/1 Bakanlık merkez, adlî ve idarî yargı birimleri ile

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb)

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

ÖĞRENCİ HEMŞİRE STAJ / UYGULAMA PROTOKOLÜ

ÖĞRENCİ HEMŞİRE STAJ / UYGULAMA PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Hizmetleri Akreditasyon Komitesi, Çalışan Nitelikleri ve Eğitimi Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ Tülay DEMİRBAŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı Sunum İçeriği 1. Sertifikalı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS) DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI (SKS) DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER TABLOSU. EĞİTİMİN ADI. 3. EĞİTİMİN AMACI...3 3. EĞİTİMİN HUKUKİ DAYANAĞI..3 4. EĞİTİM İLE İLGİLİ TANIMLAR...3 5. EĞİTİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI....3 6. KATILIMCILAR VE NİTELİKLERİ..

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hizmet

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İdare Hukuku - II (LAW 234) Ders Detayları

İdare Hukuku - II (LAW 234) Ders Detayları İdare Hukuku - II (LAW 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İdare Hukuku - II LAW 234 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

Performans Değerlendirme ve Geliştirme Formuna İlişkin Meslek Gruplarına Göre Yetkinlik Alanı Puan Cetveli ve Buna İlişkin Hesaplama Yöntemi

Performans Değerlendirme ve Geliştirme Formuna İlişkin Meslek Gruplarına Göre Yetkinlik Alanı Puan Cetveli ve Buna İlişkin Hesaplama Yöntemi Performans Değerlendirme ve Geliştirme Formuna İlişkin Meslek Gruplarına Göre Puan Cetveli ve Buna İlişkin Hesaplama Yöntemi A. Performans Değerlendirme ve Geliştirme Formu Meslek Gruplarına Göre Puan

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi UNVANI 1 1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI Üniversitenin kültürel faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma, tahakkuk işlemlerinin (yolluk, yevmiye

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (II. Öğretim)

YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (II. Öğretim) YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II. Öğretim) Rekabetin ve işbirliğinin, küreselleşmenin ve yerelleşmenin, yenilikçiliğin, esnekliğin, değişimin ve standartlaşmanın bir arada var olabildiği;

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk 1 ATAMA İÇİN ÖNŞART MADDE 2 Öğretim üyeliğine atanabilmek için 657 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (II. Öğretim)

YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (II. Öğretim) YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II. Öğretim) Rekabetin ve işbirliğinin, küreselleşmenin ve yerelleşmenin, yenilikçiliğin, esnekliğin, değişimin ve standartlaşmanın bir arada var olabildiği;

Detaylı

Dayandığı Mevzuat. Resmî Gazete No. İlgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Risk Değerlendirme Yönetmeliği

Dayandığı Mevzuat. Resmî Gazete No. İlgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Risk Değerlendirme Yönetmeliği İş Hizmetleri Page 1/5 Sayın Yetkili, 30.06.2012 Tarihli 28339 sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş ile ilgili 2.08.2013 tarihli 28726 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan 6495

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDAR T DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN MEVZUATIN ADI/ MADDE

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58

VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58 VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE 2007/ 58 İlgi: a) 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER

İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER 1. Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan ve yer değişikliği yapmak isteyen Aile Hekimi Uzmanı ile Pratisyen

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı (Toplam: 220 saat) Yüz yüze eğitim (90 Saat) Eşzamansız (%90)

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı (Toplam: 220 saat) Yüz yüze eğitim (90 Saat) Eşzamansız (%90) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI Programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

MAHKEMELER İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

MAHKEMELER İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU KADRO ADI HİZMET SINIFI : İÇTİHAT YAYIM AMİRİ : YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ SINIFI (ÜST KADEME YÖNETİCİSİ SAYILMAYAN DİĞER YÖNETİCİLER) DERECE : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

b) 04 Mart 2013 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmeti en az 7 yıl olmak,

b) 04 Mart 2013 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmeti en az 7 yıl olmak, Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda görev alacak personelimize

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25 GENELGE 2002/25 İLGİ: 28.12.1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-22206 (1999/62) sayılı genelge. Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, 15.03.1999 tarih

Detaylı

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ KALİTE EL KİTABI ARALIK 2012 İSTANBUL

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ KALİTE EL KİTABI ARALIK 2012 İSTANBUL BARBAROS HAYRETTİN PAŞA DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ ARALIK 2012 İSTANBUL İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 GİRİŞ, KURUMUMUZUN FAALİYET ALANI, KALİTE POLİTİKASI, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 3 1.1 Giriş.. 3

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Spor Tesisleri İşletme ve Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda

Detaylı

ADALET ALANINA GİRİŞKOŞULLARI, EĞİTİM SÜRESİ VE ALANIN

ADALET ALANINA GİRİŞKOŞULLARI, EĞİTİM SÜRESİ VE ALANIN İSTİKLAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ADALET ALANINA GİRİŞKOŞULLARI, EĞİTİM SÜRESİ VE ALANIN İÇERİĞİ Okulumuz da adalet alanının eğitim süresi 4 yıldır. Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON TARİH NO AÇIKLAMA 01 24.01.2014 İlk yayın 1.AMAÇ Prosedürün amacı; İstanbul Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin insan kaynakları politikası ve

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

BA 399 STAJ PROGRAMI KILAVUZU

BA 399 STAJ PROGRAMI KILAVUZU BA 399 STAJ PROGRAMI KILAVUZU Bu kılavuz, Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü öğrencilerinin yürütmekle yükümlü oldukları BA 399 Staj Programı hakkında bilgi vermek ve

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı