ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Adı soyadı : Kültegin Ögel Doğum Tarihi: 27 Eylül 1964 Doğum Yeri : Ankara Eğitimi : Özel TED Lisesi (Ankara Koleji) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Psikiyatri uzmanlık eğitimi) Mesleki deneyim: Sağmalcılar Devlet Hastanesi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Birimi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Alkol Madde Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) 1998 Psikiyatri doçenti Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Uçucu Madde Araştırma ve Tedavi Merkezi (UMATEM) ve Çocuk Ergen Madde Araştırma ve Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) Ödüller 1. Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü, 1997 (Depresyon Günleri projesi nedeniyle) 2. National Institute on Drug Abuse, Travel Award, Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma ödülü, World Psychiatric Association Young Psyhiatrists Award, Ismet Karacan Award, P dergisi, 2003 yılı en iyi makale ödülü, Bağımlılık Dergisi 2003 en iyi makale Karayanni ödülü, Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma Ödülü, 2005 Ulusal Dergilerde Yayınlanan Yazılar 1. Enürezis nokturnalı çocuklarda self esteem. Nöropsikiyatri Arşivi, 28 (2-4), Antidepresan İlaçlar Maniye Yol Açıyor mu?. K Ögel, N Şeker. Psikiyatri Bülteni 1993; 2(3):

2 3. Maprotilin Kullanımı İle Manik Hecme Ortaya Çıkan Üç Olgu. G Ögel, N Şeker, D Çakmak. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1994; 7(3): Temel Sağlık Hizmetlerinde ICD-10 ile Ruhsal Bozuklukların Sınıflandırılması. ET ORAL, M KIYAK, S TEMİZ, A ULUŞAHIN, I BARAL, K ÖGEL, TB ÜSTÜN, A GÖĞÜŞ. Türk Psikiyatri Dergisi 1995; 6(2): Depresyonda Yineleme ve Nedenleri. K Ögel. Psikiyatri Bülteni 1995; 3(3): Depresyon Alt Tiplerinde Antidepresan İlaç Seçimi Ve Kullanımı. Türk Psikiyatri Dergisi, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Gülçin Arı Sarılgan, Dr. Özden Terbaş, Dr. Evrim Erten 1995; 6(2) 7. Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Depresif Belirtilerin Dağılımı. K Ögel, Ö Terbaş, GA Sarılgan, E Erten, D Çakmak. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1995; 8(2): Alkol ve Madde Kullanımında Önleme Çalışmaları. K Ögel. Kriz Dergisi 1996; 4(2): Ergenlik Döneminde Madde Kullanımı, Ergenlikte Ruhsal Sorunlara Yaklaşım. Defne Tamar, Kültegin Ögel Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları,. Kış Alkol kullanım bozukluklarında hekimlerin rolü. İstanbul'da Sağlık, Kronik depresyon ve major depresyonda antidepresan tedavi uygulamaları: Karşılaştırmalı bir çalışma. P Demirarslan, P Gökalp, K Ögel, AN Babaoğlu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1998; 8(1): Madde Kullanıcılarının Özellikleri: Türkiye de çok merkezli bir çalışma (Birinci aşama). Kültegin Ögel, 3P Dergisi,ek sayı:3, Kronik depresyon ve iyileşen major depresyon olgularında kişilik bozukluklarının değerlendirilmesi. AP Demirarslan, PG Gökalp, K Ögel, AN Babaoğlu. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1999; 12(3): Kronik depresyonda sosyodemografik ve klinik özellikler: İyileşen major depresyon olguları ile karşılaştırma. P Demirarslan, PG Gökalp, K Ögel, AN Babaoğlu. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1999; 12(1): Madde Kullanımı Sorununda Türkiye nin Yerine Bir Bakış, Türk Psikiyatri Dergisi, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Defne Tamar, Dr. Duran Çakmak, 1998; 9(4): Madde Kullanıcılarının Özellikleri: Türkiye de çok merkezli bir çalışma (İkinci aşama). Kültegin Ögel, 3P Dergisi,ek sayı:4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Madde Kullanıcılarının Özellikleri, Kıbrıs Türk Tıp Dergisi, Sayı 1, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Depresyon, Türk Psikiyatri Dergisi, Dr. Afşın Sağduyu, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Erol Özmen, Dr. Cumhur Boratav, 2000; 11(1): Bir geçiş maddesi olarak esrar. K Ögel, D Tamar, C Evren, D Çakmak. Türkiye'de Psikiyatri 2000; 2(1): İstanbul da sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak.Klinik Psikiyatri Dergisi, 2000; 3 (4):

3 21. Damar yolu ile eroin kullanımı ve ilişkili bazı davranış biçimleri. Cüneyt Evren, Defne Tamar, Kültegin Ögel, Aytül Çorapçıoğlu, Duran Çakmak. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2000: 3 (3): Damar yolu ile eroin kullanan kişilerin özellikleri. Cüneyt Evren, Defne Tamar, Kültegin Ögel, Emin Önder, Duran Çakmak. Türkiye'de Psikiyatri (2); Uçucu madde kullanımının yaygınlığı: Çok merkezli bir araştırmanın verilerinin değerlendirilmesi. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak.Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(4): Alkol kültürü-1: Tarihsel süreç ve meyhane. F Öncü, K Ögel, D Çakmak. Bağımlılık Dergisi 2001; 2(3): Madde kullanım neden ile yatarak tedavi görenlerde intihar girişimi öyküsü. C Evren, B Evren, K Ögel, D Çakmak. Klinik Psikiyatri Dergisi 2001; 4(4): Madde kullananlarda cezaevi yaşantısı. C Evren, K Ögel, D Çakmak. Türkiye'de Psikiyatri 2001; 3(2): Alkol kullanım bozukluklarında intihar girişiminin klinik ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. EC Evren, M Erkıran, K Ögel, D Çakmak. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2001; 9(4): Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Epidemiyolojisi, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Ruhsal Bozukluklar Epidemiyolojisi, Kültegin Ögel, Defne Tamar, Lise Gençleri Arasında Sigara, Alkol Ve Madde Kullanım Yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Defne Tamar, Dr. Cüneyt Evren, Duran Çakmak, 2001; 12(1): Uçucu madde kullanıcılarının özellikleri. C Evren, K Ögel, D Tamar, D Çakmak. Bağımlılık Dergisi 2001; 2(2): Halkın Şizofreniye Bakışı Ve Yaklaşımı Üzerine Bir Epidemiyolojik Araştırma. Türk Psikiyatri Dergisi, Dr. Afşın Sağduyu, Dr. Tamer Aker, Dr. Erol Özmen, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Defne Tamar, 2001; 12(2): Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özelliklerinin karşılaştırılması. EC Evren, K Ögel, D Çakmak. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1): Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Distimik Bozukluk. Türk Psikiyatri Dergisi, Dr. Erol Özmen, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Afşın Sağduyu, Dr. Cumhur Boratav, 2002; 13(1): Alkol Kültürü-2: İçki Kültürü Ve Edebiyatta İçki. Dr. Fatih Öncü, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Duran Çakmak. Bagimlilik Dergisi, 2002; 3(1): Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi. C Evren, K Ögel. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(1): Şizofrenisi Olan Hastaların Yakınlarının Şizofreniye Yönelik Tutumları. Türk Psikiyatri Dergisi, Dr. Afşın Sağduyu, Dr. Tamer Aker, Dr. Erol Özmen, Dr. Şükrü Uğuz, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Defne Tamar, 2003; 14(3):

4 37. Depresyon İle İlgili Bilgi Ve Tutumlar: İstanbul Örneği. Türk Psikiyatri Dergisi, Dr. Erol Özmen, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Cumhur Boratav, Dr. Afşın Sağduyu, Dr. Tamer Aker, Dr. Defne Tamar, 2003; 14(2): Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları. E Özmen, K Ögel, A Sağduyu, D Tamar, C Boratav, T Aker. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(1): İstanbul Örnekleminde Tütün (Sigara) Kullanım Yaygınlığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Erol Özmen, Tamer Aker, Afşin Sağduyu, Cumhur Boratav, Olcay Liman. Bağımlılık Dergisi, 2003; cilt: 4, sayı: 3; İstanbul da Alkollü İçki Kullanım Sıklığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Erol Özmen, Tamer Aker, Afşin Sağduyu, Cumhur Boratav, Olcay Liman. 3P Dergisi 2003; 11(2): Kendine zarar verme davranışı. A Aksoy, K Ögel. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(4): Dokuz İlde İlk Ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Tütün, Alkol Ve Madde Kullanım Yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Aytül Çorapçıoğlu, Dr. Aytekin Sır, Dr. Müge Tamar, Dr. Şenel Tot, Dr. Orhan Doğan, Dr. Şükrü Uğuz, Dr. Çınar Yenilmez, Dr. Mustafa Bilici, Dr. Defne Tamar, Dr. Olcay Liman, 2004; 15(2): Alkol ve madde kullanım bozukluklarında damgalama. Doç. Dr. Kültegin Ögel. 3P dergisi, Eylül 2004 Cilt: 12, Ek Sayı: Madde bağımlılığını önlemede öğretmen ve ebeveyn eğitimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi. K Ögel, S Taner, CY Eke, B Erol. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(4): Ergenlerde Uçucu Madde Kullanımı Şiddetini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Güvenilirlik Çalışması. Dr. Kültegin Ögel, Dr. Alper Aksoy, Dr. Ayfer Topuz, Dr. Olcay Liman, Dr. Sibel Coşkun. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3): Sokakta yaşayan ergenler ve sağlık durumları. Kültegin Ögel, Harika yücel. Anadolu Psikiyatri Dergisi Mart 2005 sayısı (cilt. 6, sayı. 1) 47. Sokakta yaşayan çocuklarda kendine zarar verme davranışı ve madde kullanımı. A Aksoy, K Ögel. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6(3): Yatarak Tedavi Gören Ergen Uçucu Madde Kullanıcılarında Madde Kullanım Özellikleri: Cinsiyet Ve Yaşadığı Yere Göre Karşılaştırma. K Ögel, S Taner, M Tosun, DT Gürol, O Liman. Bağımlılık Dergisi 2005; 6(2): Uçucu Maddelerin Kalp Üzerine Etkileri. M Vural, K Ögel. Bağımlılık Dergisi 2005; 6(3): Madde Kullanım Bozuklukları Epidemiyolojisi. K Ögel. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2005; 1(47):61-64

5 Ulusal Kongre Bildirileri 1. Manide self-esteem. 26. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Çocukluk çağı masturbasyonu. 26. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Depresyonda self esteem. 26. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Familyal alkolizm. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Enüretik çocuklarda anne çocuk ilişkisinin incelenmesi. 26. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Şizofrenlerde suç işlemeyi etkilemesi olası faktörler. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Suç işlemiş şizofrenlerin demografik özellikleri ve suç profili. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Mani ve içgörü. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, İçgörü değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Psikotik ve psikotik olmayan depresyonda klinik görünüm. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kayseri, Psikotik ve psikotik olmayan depresyonda sosyodemografik ve klinik özelliklerin karşılaştırılması. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kayseri, Hezeyan fenomenolojisi üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kayseri, Manik atakta psikotik belirti dağılımı. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kayseri, İki uçlu duygudurum bozukluğunun klinik seyir süresinde tanısal değişimleri. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kayseri, Yaşam olayları ve depresyonun klinik görünümü. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kayseri, Hezeyanların niteliği üzerine bir ön çalışma. 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Psikotik özellikleri olan ve olmayan manilerde tedaviye yanıtın karşılaştırılması. 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Kronik Depresyon: Sosyodemografik ve klinik özellikleri, majör depresyon olguları ile karşılaştırılması. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kronik ve majör depresyonda antidepresan tedavi uygulamaları: Karşılaştırmalı bir çalışma. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lise gençliğinde madde kullanımı. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Madde Bağımlılığında Sosyodemografik ve Yerel Özellikler; Bir Anket Bağlamında Madde Bağımlılığına Yönelik Önleme Stratejilerinin Eleştirisi. Kültegin Ögel. 6. Anadolu Psikiyatri Günleri, Erzurum, Alkol bağımlılığı tedavisinde nüksü belirleyen etkenler. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 1997

6 23. Alkol bağımlılığı tedavisinde nüks ve süreci. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Lise öğrencileri arasında esrar kullanım özellikleri, 34. Ulusal Psikiyatri Kong. 29 Eylül -3 Ekim Ailenin madde kullanımını öğrenme süreci. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Nalan Özçete,Esra İlem, Duran Çakmak. 34. Ulusal psik. Kong. 29 Eylül -3 Ekim Madde deneyenlerin kendilerini ve geleceği değerlendirme biçimleri, Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uçucu madde kullanıcılarının özellikleri, Ulusal Psikiyatri Kongresi, Şizofrenide psikososyal tedavilere bakış ve eğitim, Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uçucu Madde Kullanıcılarının Özellikleri. Cüneyt Evren, Kültegin Ögel, Defne Tamar, Duran Çakmak. 36. Psikiyatri Kong. 3-7 Ekim Sokakta yaşayan çocuklara yönelik olarak oluşturulan değerlendirme formunun güvenilirliği. Kültegin Ögel, Olcay Liman, Alper Aksoy, Harika Yücel, Ebru Sorgun, Zeynep Polat. 39. Ulusal Psik.Kong Ekim 2003 Antalya 31. Bir Uçucu Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde Uygulanan Tedavi Modeli. Kültegin Ögel, Sibel Coşkun. 39. Ulusal Psik.Kong Ekim 2003 Antalya 32. Yıkıcı davranım bozukluğu belirtileri olan çocuklarda risk faktörlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Kültegin Ögel, Ceyda Yılmazçetin Eke, Sevil Taner. 8. Bahar Sempozyumu, poster bildiri, Sokakta ve depresyonda: Sokakta yaşayan çocuk ve ergenlerde depresyon görülme sıklığı. Kültegin Ögel, Alper Aksoy, Olcay Liman, Harika Yücel. 8. Bahar Sempozyumu, poster bildiri, İstanbul da Onuncu Sınıf Öğrencileri Arasında Madde Kullanım Yaygınlığının Üç Yıllık Süreç İçinde Değişimi. Doç. Dr. Kültegin Ögel, Psk. Dan. Sevil Taner, Uzm. Psk. Ceyda Y. Eke, Psk. Dan. Bilge Erol. 9. Bahar Sempozyumu, Poster bildiri, 2005 Uluslararası rapor, poster bildiri ve yayınlar 1. Pathways to an addiction treatment center. 10th World Congress of Psychiatry. Madrid, Nature and extent of drug use among Turkish people living in Netherlands and Belgium, Nature and extent of drug use among Turkish people living in Switzerland, WHO Educational Package on Mental Disorders in Primary Care, 1998 (advisory board) 5. Diagnostic and management guidelines for mental disorders in primary care. ICD 10 Chapter V Primary Care Version, 1996 (participating investigator) 6. The development, content and effectiveness of depression training rpogram in general practice in Turkey. 10th International Conference on Mental Health Problems in the General Health Care Sector, Washington, Depression education, awareness and treatment campaign.: A pilot study in İstanbul. International Journal of Psychiatry

7 8. Depression education, awareness and treatment campaign.: A pilot study in İstanbul. 11th International Conference on Mental Health Problems in the General Health Care Sector, Washington, Characteristics of drug users: a multicenter study in Turkey. College on Problems of Drug Dependence, 62. Annual Meeting, Disability and culture: Universalism and Diversity. Hogrefe and Huber Publications. TB Ustun et al., Germany Characteristics of Turkish Inhalant Users, Poster, APA, New Orleans, Cranial MR findings in chronic toluene abuse by inhalation. Aydin K, Sencer S, Demir T, Ogel K, Tunaci A, Minareci O. AJNR Am J Neuroradiol Aug;23(7): Single-voxel proton MR spectroscopy in toluene abuse. Magn Reson Imaging Sep;21(7): Aydin K, Sencer S, Ogel K, Genchellac H, Demir T, Minareci O. 14. Factors associated with Ecstasy use in Turkish students. Corapcioglu A, Ogel K. Addiction Jan;99(1): Public attitudes to depression in urban TurkeyThe influence of perceptions and causal attributions on social distance towards individuals suffering from depression. Ozmen E, Ogel K, Aker T, Sagduyu A, Tamar D, Boratav C. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol Dec;39(12): Inhalant use and juvenile offence. Kultegin Ogel, Türkay Demir, Defne Tamar, Musa Tosun. WPA Congresss, Cairo, Glues or Paint Thinner: Understanding the Nature and the Extent of Inhalant Use in Turkey. Inhalant Abuse Among Children and Adolescents: Consultation on Building an International Research Agenda. P:18. National Institute on Drug Abuse/Fogarty International Center Rockville, Maryland, November 7 9, 2005 Uzmanlık Tezi 1. Affektif bozukluklarda hipofizer gonadal eksenin incelenmesi, 1992 Kitaplar 1. Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık, Cep Üniversitesi, İletişim Yayınları, Türkiye de madde bağımlılığı, IQ yayınları, Madde bağımlılığında tedavi, IQ yayınları, Madde bağımlılığını önleme, IQ yayınları, Madde bağımlılığında tartışmalar ve gerçekler, IQ yayınları, Madde bağımlılığı tedavisi, IQ yayınları, Ergenlerde madde kullanım bozukluklarına yaklaşım kılavuzu, IQ yayınları, Çocuklarda sigara, alkol ve madde bağımlılığı: Çocuğum madde bağımlısı olmasın. Morpa yayınları, 2005

8 9. Sokaklar Tiner kokuyor: Tinerci ler, Bali ciler ve Sokakta Yaşayan Çocuklar, Yeniden Yayınları, 2005 Kitapçık, kılavuz ve bölüm yazarlığı 1. Temel Sağlık Hizmetlerinde Depresyon Eğitim Paketi, Türkiye'de Madde Bağımlılığı, TÜGİAD raporu, Depresyon Tanı ve Tedavi Karar Ağacı, Depresyon Çalışma Grubu, Depresyon Günleri, Alkol Bağımlılığı, Temel Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Bozukluklar Eğitim Paketi, Eğitici Kılavuzu, Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık Eğitim Paketi, Özel Okullar Derneği-AMATEM, Gençlik Anketi, Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık Eğitim Paketi, Özel Okullar Derneği-AMATEM, Öğretmen Kitapçığı, Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık Eğitim Paketi, Özel Okullar Derneği-AMATEM, Anne Baba Kitapçığı, Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık Eğitim Paketi, Özel Okullar Derneği-AMATEM, Birinci basamakta ruh sağlığı ve bozuklukları, tanı, tedavi ve rehabilitasyon, Sağlık Bakanlığı, 12. Uyuşturucu madde kullanımının aile üstüne etkisi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Hekimler için Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları El Kitabı, Hekimler için Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Acil Yaklaşım Kılavuzu, Hekimler için Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları El Kitabı, Sürekli Tıp Eğitimi 2. Kitap, Psikiyatri Temel Kitabı, Toplumsal Psikiyatri Bölümü, Madde bağımlılığı tedavisinde alternatif bir yaklaşım: Zarar azaltma, Psychoscope: Sinemada Psikiyatri, Genel tıpta ruhsal bozukluklar, Kadın hastalıkları ve doğumda ruhsal bozukluklar, Depresyonda tanı ve tedavi, 2000 (baskıda) 23. Sokakta Yaşayan Ve Madde Kullanan Çocuklara Yönelik Psikososyal Yaklaşım Kılavuzu, K Ögel, H Yücel, A Aksoy. Yeniden Yayın No: 5, 2004 Ulusal Konferanslardan seçmeler 1. Bir Süreç olarak Depresyon. 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 1995

9 2. Ergen, Madde kullanımı ve Suç. III Ergen Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Toplumsal Düzeyde Depresyon ve Tedavisi. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Medya ve psikiyatri, Anadolu Psikiyatri günleri, Diyarbakır, Haz duygusu: Sosyopolitik temelde bir inceleme, Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon, Alkol bağımlılığında yapılandırılmış bir tedavi programı, Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon, Psikiyatristler için sokak kültürü, Bahar sempozyumları, Madde bağımlılığında bilişsel terapi, Ulusal Psikiyatri Kongresi, Tiner şişesinde suç olmak, Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi kongresi, Tutkulu bağlılıklar, Bahar sempozyumu, Müzik ve uyuşturucu. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Tinerden Mitsubishi ye. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ergenlerde madde kullanımına yaklaşım. 1. Ergenlerde zararlı alışkanlıklar sempozyumu. İzmir, 2006 Uluslararası konferanslar 1. The development, content and effectiveness of depression training rpogram in general practice in Turkey. 10th International Conference on Mental Health Problems in the General Health Care Sector, Washington, Ethnic minorities: Invisible and at risk. Stay in touch, youth and addcition. Maastricht, Hollanda, Characteristics of drug abuse in Turkey. Building international research on drug abuse: drug abuse treatment in the new millenium, Porto Rico, Mental Health in Turkey, Amsterdam, HIV and youth drug use:turkish perspectives World AIDS congress, Barcelona, Epidemiology of substance use in Turkey. 1st Mediternean Addiction Symposium, Lefkoşe, Alcohol culture in Turkey. WPA Congress, Cairo, Glues or Thinner? Inhalant Abuse Among Children and Adolescents: Consultation on Building an International Research Agenda. November 7-9, 2005, NIDA, Maryland, USA 9. Epidemiology of substance use in Turkey among adolescents. EARA-European Adolescent Congress. Antalya, 2006 Panel konuşmalarından seçmeler 1. Temel Sağlık Hizmetlerinde Depresyon Eğitimi; Depresyon Eğitim Paketinin Araçları. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kayseri, Madde Bağımlılığında Önleme Stratejileri. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 1995

10 3. Alkol ve Madde Bağımlılığı, Bağımlılığı önleme yöntemleri, Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Temel Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Bozukluklar; Ülkemizde Yürütülen Eğitim Çalışmaları; 1. Bahar Sempozyumu, Madde Bağımlılığı; Tedavi Yöntemleri, Girne, Temel Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Bozukluklar Eğitimi; Türkiye'de ve Dünya'da Eğitim Paketinin Hazırlanma Süreci, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Madde Bağımlılığında Sosyodemografik ve Yerel Özellikler; Bir Anket Bağlamında Madde Bağımlılığına Yönelik Önleme Stratejilerinin Eleştirisi. 6. Anadolu Psikiyatri Günleri, Erzurum, Alkol Madde Bağımlılığı. 1. Gazi Günleri, Antalya, Üç film temelinde madde bağımlılığı, Bahar sempozyumları, Türkiye de madde kullanıcılarının özellikleri, Bahar sempozyumları, Gençler arasında alkol, madde kullanım yaygınlığı: Türkiye de çok merkezli yapılan bir araştırmanın sonuçları, Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon, Tanı ve tedavide karşılaşılan güçlükler, alkol ve antidepresan kullanımı, Bahar sempozyumları, Birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik bir eğitim programı, Ulusal Psikiyatri Kongresi, Afyonun öyküsü, Bahar Sempozyumu, Toplumsal gelişim sürecinde alkol kullanımı, Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kıbrıs, Yakın Plan: Madde Kullanan Bir Hasta Üstüne Tartışmalar. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004 Eğitim etkinlikleri 1. Lise Gençliğine Yönelik Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık Eğitim Paketi, Temel Sağlık Hizmetlerinde Depresyon Eğitim Paketi, 1992 (Dünya Sağlık Örgütü ile ortak) 3. Temel Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Bozukluklar Eğitim Paketi, 1996 (Dünya Sağlık Örgütü ile ortak) 4. Depresyon Eğitim, Bilgilendirme ve Tedavi Kampanyası, Depresyon Günleri (Yürütme Kurulu Üyesi) 5. Şizofrenide psikososyal tedaviler projesi Depresyon Eğitim, Bilgilendirme ve Tedavi Kampanyası, Depresyon Günleri (Yürütme Kurulu Üyesi) 7. Hekimlere Yönelik Alkol ve Madde Eğitim Programı, 1999 (Yürütme Kurulu Üyesi) 8. Madde bağımlılığını önlemede anne,baba ve öğretmen eğitimi (proje koordinatörü), Sokakta yaşayan çocukların genel sağlık ve hijyen konusunda bilgilendirilmesi projesi(proje koordinatörü), 2003

11 10. Madde bağımlılığını önlemede öğrenci eğitimi projesi (proje koordinatörü), Çocuk Dostu Okul Projesi. Riskli davranış gösteren çocuğun da dostu okul bölümü. K Ögel, C Eke, S Taner. UNICEF, 2003 Yürütücüsü olduğu uluslar arası projeler 1. Health and health system responsiveness, WHO, 2000 (Türkiye koordinatörü) 2. Multi method valuation study, WHO, 2000 (Türkiye koordinatörü) 3. Health and health system responsiveness postal survey, WHO, 2000 (Türkiye koordinatörü) 4. World Mental Health 2000, Ruhsal bozuklukların yaygınlığı, WHO, 2000 (Türkiye koordinatörü) Düzenleme kurulunda yeraldığı uluslar arası kurs, kongre ve toplantılar 1. Psikiyatride Araştırma Yöntemleri Kursu (Uluslararası), İstanbul, Üçüncü Avrupa AIDS ve Madde Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, Psikiyatride Araştırma Yöntemleri Kursu (Uluslararası), İstanbul, WHO Educational Programme on Mental Disorders in Primary Care, Londra, 1998 Bilim-sanat çalışmaları 1. Hüznün ve tutkunun öyküsü: Vincent Van Gogh un psikopatolojisi, Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 1998 (belgesel film) 2. Sinemada psikiyatri (belgesel film), Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon, Sinemada psikiyatristler (belgesel film), Bahar sempozyumları, Sinemada akıl hastaları (belgesel film), Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon, Yaşam özgürlüktür: Alkolün acılı, hazlı öyküsü, (belgesel film), Türkiye de alkol kültürü (belgesel film), 2005 Aktif katılımcı olarak yer aldığı önemli toplantılar 1. ICD-10 PHC, uzmanlar toplantısı, Londra, Community involvement in the care of drug users. (Avrupa Konseyi, Pompidou grup toplantısı) Strasbourg, Models and measures of early recovery implications for new treatment strategies on substance abuse. Washington, WHO Educational Programme on Mental Disorders in Primary Care, Londra, Building International Drug Abuse Research: Children and youth at risk. Arizona, 2001 Katıldığı Kurslar

12 1. SCAN eğitimi, İstanbul, Motivational Interviewing Technique, R. Miller, S. Rollnick (eğitici eğitimi), Malta, State of Art in Addiction Medicine, ASAM, Madde bağımlılığını önlemede spor, İsviçre, Dealing with resistance, Washington, Teaching Psychiatry, Washington, Dialectical Behavior Therapy, Chicago, Interpersonal psychotherapy, New Orleans, MATRIX addiction treatment model, Los Angeles, Dialectical Behavior Therapy, Istanbul, 2002 Dernek Üyelikleri 1. Tıbbi Hipnoz Derneği (kurucu üye) 2. Türk Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi 3. PAREM Psikiyatrik Araştırmalar ve eğitim Merkezi Derneği (kurucusu ve başkanı) 4. Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği kurucusu ve başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Tıp doktorluğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981-1987 Psikiyatri uzmanlık eğitimi Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi 1987-1992

ÖZGEÇMİŞ. Tıp doktorluğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981-1987 Psikiyatri uzmanlık eğitimi Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi 1987-1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kültegin Ögel 2. Doğum Tarihi : 27.09.1964 3. Unvanı : Psikiyatri, Profesör 4. Öğrenim Durumu : Tıp doktorluğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981-1987 Psikiyatri uzmanlık eğitimi

Detaylı

PROF. DR. DURAN ÇAKMAK. Doğum Tarihi: 1951 Medeni durum: Evli

PROF. DR. DURAN ÇAKMAK. Doğum Tarihi: 1951 Medeni durum: Evli PROF. DR. DURAN ÇAKMAK Doğum Tarihi: 1951 Medeni durum: Evli 1975 yılında İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu 1975-1980 yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği nde Ruh Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp 1. Adı Soyadı: Rukiye Peykan ( Gençoğlu) Gökalp 2. Doğum Tarihi: 28.11.1958 3. Ünvanı: Profesör Dr.- Psikiyatri Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alper Aksoy 2. Doğum tarihi : 10/05/1971 3. Unvanı : Uzman Psikolog 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1990-1995 Lisansüstü Uygulamalı

Detaylı

DR. MANSUR BEYAZYÜREK

DR. MANSUR BEYAZYÜREK DR. MANSUR BEYAZYÜREK ÖZGEÇMİŞ Adı soyadı: Mansur Beyazyürek Doğum Tarihi: 1950 Unvanı: Profesör doktor Öğrenim Durumu : İlköğretim Ortaokul ve Lise Üniversite : İnkılap İlkokulu- Adana : Saint Benoit

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Prof Dr Selma Doğan 1961-ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. : Prof Dr Selma Doğan 1961-ANKARA ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof Dr Selma Doğan 1961-ANKARA İletişim Bilgileri : Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Üsküdar-İSTANBUL Tel 0 216 4002222-2506 e-mail: selma.dogan@uskudar.edu.tr

Detaylı

Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hilmiye Nesrin DİLBAZ İletişim Bilgileri Adres Birlik mahallesi 442.sokak No:5 Daire:9 Çankaya ANKARA 06610 Telefon 0532 254 15 60 Mail dilbaz@superonline.com nesrin.dilbaz@gmail.com

Detaylı

3- Didem Batu, KKTC de Çocuk İstismarının Alkol ve Sigara Kullanımına Etkisi, YDÜ Eğitim Bilimleri Enistütüsü, Lefkoşa 2005

3- Didem Batu, KKTC de Çocuk İstismarının Alkol ve Sigara Kullanımına Etkisi, YDÜ Eğitim Bilimleri Enistütüsü, Lefkoşa 2005 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri 1-Zafer Bekiroğulları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lise Gençleri arasında alkol ve sigara kullanımına yönelik tutum ve değer yargılarının

Detaylı

Prof.Dr. İsmet KIRPINAR

Prof.Dr. İsmet KIRPINAR Prof.Dr. İsmet KIRPINAR 1. Adı Soyadı: İsmet KIRPINAR 2. Doğum Tarihi: 13.03.1954 3. Unvanı: Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1979 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

YENİDEN Ergenler için Uçucu Madde Kullanımını Değerlendirme Ölçeği Uygulama Kılavuzu

YENİDEN Ergenler için Uçucu Madde Kullanımını Değerlendirme Ölçeği Uygulama Kılavuzu YENİDEN Ergenler için Uçucu Madde Kullanımını Değerlendirme Ölçeği Uygulama Kılavuzu İçindekiler Ölçek hakkında genel bilgi Genel uygulama bilgisi Şiddet Değerlendirme Formu Şiddet Değerlendirme Ölçeği

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1984 Y.Lisans Doktora (Uzmanlık) Psikiyatri Birimi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1984 Y.Lisans Doktora (Uzmanlık) Psikiyatri Birimi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Esat Timuçin Oral 2. Doğum Tarihi: 14.07.1960 3. Ünvanı: Psikiyatri Profesörü 3.1 Konumu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi 4.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Hastanesi ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: AYTÜL (GÜRSU) HARİRİ Doğum yeri ve tarihi: İstanbul 31.01.1963 Ünvanı: Bildiği Yabancı Diller: Doçent Dr./Psikiyatri Uzmanı 1. Almanca 2. İngilizce ÖĞRENİM Lisans-Yüksek lisans (1981-1987):

Detaylı

CİLT / VOLUME: 16 - SAYI / NUMBER: 1

CİLT / VOLUME: 16 - SAYI / NUMBER: 1 Bağımlılık Dergisi / Journal of Dependence 2015 CİLT: 16, SAYI: 1 / VOLUME: 16 NUMBER: 1 CİLT / VOLUME: 16 - SAYI / NUMBER: 1 2015 ISSN: 1302-5570 www.bagimlilikdergisi.net ISSN 1302-5570 Cilt: 16 - Sayı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nejla Refia Palabıyıkoğlu 2. Doğum Tarihi: 31.03.1950 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nejla Refia Palabıyıkoğlu 2. Doğum Tarihi: 31.03.1950 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nejla Refia Palabıyıkoğlu 2. Doğum Tarihi: 31.03.1950 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1972

Detaylı

Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması

Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması 20 Esrar ve meperidin kullanım bozukluğu nedeni ile... Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması E. Cüneyt EVREN, 1 Kültegin

Detaylı

Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları

Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları Özmen ve ark. 5 Psikiyatri dışı uzman hekimlerin ruhsal bozukluklar konusunda bilgi ve tutumları Erol ÖZMEN, 1 Kültegin ÖGEL, 2 Afşin SAĞDUYU, 3 Defne TAMAR, 4 Cumhur BORATAV, 5 Tamer AKER 6 ÖZET Amaç:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi

Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi 40 Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi Serpil KOLAY AKFERT, 1 Ebru ÇAKICI, 2

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

: aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com

: aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com AYLiN ilden KOÇKAR E-mail Akademik Unvan: : aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com : Yrd. Doç. Dr. EĞĠTĠM Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2001-2006 Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu İlk ve Orta Eğitim Derece Okul İl Yıl İlkokul Mithat Paşa İlkokulu Giresun

Detaylı

Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü Substance-Use Disorders in Women and the Nurse s Role ABSTRACT

Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü Substance-Use Disorders in Women and the Nurse s Role ABSTRACT Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü Substance-Use Disorders in Women and the Nurse s Role YELİZ KAYA* NEVİN ŞAHİN ** Geliş Tarihi: 04.01.2013 Kabul Tarihi: 27.03.2013 ÖZET Madde kelimesi tıbbi

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı