Toplantý ve Kongre Takvimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplantý ve Kongre Takvimi"

Transkript

1 Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons Þubat 2005, Washington, DC, A.B.D TOTBÝD Çankaya Artroplasti Þubesi - Artroplasti Kursu Mart 2005, Ankara TOTBÝD Merkez Tel : XXIV. Akif Þakir Þakar Günleri Nisan 2005, Ýstanbul ISAKOS Congress (International Society of Arthroscopy Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine ) 3-7 Nisan 2005, Hollywood, Florida, A.B.D. 7. Omurga Cerrahisi Kongresi Nisan 2005, Belek, Antalya Bilgi:Dr. Ahmet Alanay, Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D., Ankara Tel: (312) e-posta: 3. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi (OSTEO-3): Nisan 2005, Aksu, Antalya POSNA-2005 (Pediatric Orthopaedic Society of North America) Mayýs 2005, Ottawa, Kanada Ilizarov Kursu Nisan - 01 Mayýs 2005 Adana Bilgi: Prof. Dr. Mahir Gülþen XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Mayýs 2005, Belek, Antalya Bilgi: Doç. Dr. Yalým Ateþ, SSK Ankara Eðitim Hastanesi, 1. Ortopedi Kliniði e-posta: 40 th Congress of the European Society for Surgical Research Mayýs 2005, Konya e-posta: 7 th EFORT Congress (European Federation of National Associations of Orthopaedics & Traumatology) 4-7 Haziran 2005, Lizbon, Portekiz e-posta : 72

2 12th International Congress of the International Musculoskeletal Laser Society Haziran 2005, Ýstanbul Bilgi: Dr. Feza Korkusuz, ODTÜ Saðlýk ve Rehberlik Merkezi, Ankara, Tel: (312) e-posta: VII. Ýleri Artroskopi Kursu Haziran 2005, Ankara Türk Spor Yaralanmalarý Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneði Bilgi: Figür Kongre Organizasyon: Temel Omurga Kursu 1-2 Temmuz 2005, TOTBÝD Merkezi Ankara Bilgi: Prof. Dr. Emre Acaroðlu, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D., Tel: e-posta: Temel Bilimler ve Araþtýrma Yaz Okulu Aðustos 2005, Konya Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Bilgi: e-posta: XXIII. SICOT Kongresi Eylül 2005, Ýstanbul Bilgi: Prof. Dr. Rýdvan Ege Tel: III. GKD PEV Taný ve Tedavisi Uygulamalý Kursu Eylül 2005, Ýstanbul Bilgi : Prof. Dr. Hakan Ömeroðlu e-posta : III. TOTEK Çukurova Üniversitesi Bilgi Yenileme Kursu Eylül 2005, Adana Bilgi: Prof. Dr. Mahir Gülþen, Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji e-posta: Ayak ve Ayak Bileði Cerrahisi Kursu Eylül 2005, Ýstanbul Cerrahpaþa Týp Fakültesi Oditoryum Bilgi: Dr. Önder Kýlýçoðlu, Tel: TOTBÝD Travma Kursu Eylül 2005 Ankara TOTBÝD Merkez IV. Temel Ayak Bileði Artroskopisi Kursu 29 Eylül-1 Ekim 2005, Antalya Türk Spor Yaralanmalarý Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneði Antalya Þubesi Bilgi: Prof. Dr. Ahmet Turan Aydýn, Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D., Antalya e-posta: Hacettepe Ortopedi Günleri Prof. Dr. Adil Surat Onuruna 30 Eylül -1 Ekim 2005, Ankara 2005 Cilt: 4 Sayý: 1-2 TOTBÝD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði) Dergisi 73

3 Türk Spor Yaralanmalarý Artroskopi ve Diz Cerrahisi Bahar Toplantýsý Diz Yaralanmalarý ve Patello-femoral Sorunlar 30 Eylül - 1 Ekim 2005, Ýstanbul Bilgi: Akif Günay Tel: , II. Ulusal Osteoporoz Kongresi 28 Eylül-2 Ekim 2005, Antalya Omuz ve Dirsek Cerrahisi Çekirdek Müfredat Temel Eðitim Kursu Ekim 2005, Ýzmir Bilgi: Prof. Dr. Ahmet Ekin, 9 Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji e-posta: Tel: Üst Ekstremite Minimal Ýnvazif Cerrahi Kursu Kasým 2005, Ankara TSYADCD Çankaya Þubesi Bilgi: Prof. Dr. Ertuðrul Þener, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji e-posta: IV. Derviþ Manizade Günleri Ayak ve Ayak Bileði Problemleri Kasým 2005, Ýstanbul Cerrahpaþa Týp Fakültesi Oditoryum Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 2-4 Mart 2006, Ýstanbul Bilgi: Prof. Dr. Selçuk Bölükbaþý, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji e-posta: 25. Akif Þakir Þakar Günleri Travmatolojide Güncel Tespit Yöntemleri 7-8 Nisan 2006, Ýstanbul Askeri Müze Bilgi: Doç. Dr. Önder Aydýngöz, Doç. Dr. Cihangir Tetik III. TOTBÝD Ortopedi Buluþmasý Nisan 2006 Ulusal El Cerrahisi Kongresi Mayýs 2006 Bilgi: Prof. Dr. Mehmet Demirtaþ e-posta: European Hip Society Toplantýsý 30 Mayýs-4 Haziran 2006, Antalya Bilgi: Prof. Dr. Mazhar Tokgözoðlu, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D. e-posta: Eurospine Eylül 2006, Lütfi Kýrdar Kongre Merkezi, Ýstanbul Bilgi: Prof. Dr. Haluk Berk, 9 Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Tel: VII. Türk Spor Yaralanmalarý Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Ekim 2006 Kuþadasý, Bilgi: Prof. Dr. Halit Pýnar, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D., Ýzmir. e-posta: 74

4 ANKARA EÐÝTÝM HASTANELERÝ AYLIK EÐÝTÝM TOPLANTILARI PROGRAMI : (Toplantýlar 10.30'da baþlar) 23 Ekim 2004 GATA Askeri Týp Fakültesi Omuz Artroskopisi 27 Kasým 2004 : S.B. Ankara Eðitim Hastanesi El bileði çevresi kýrýklarý ve travmalarý 18 Aralýk 2004 : S.S.K Ankara Eðitim Hastanesi Dirsek bölgesi travmalarý 29 Ocak 2005 : Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Üst ekstremite travmatik olmayan hastalýklarý ve tuzak nöropatileri 19 Þubat 2005 : Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Üst ekstremite amputasyonlarý, protez uygulamalarý ve rehabilitasyonu 12 Mart 2005 : Onkoloji Hastanesi Üst ekstremite tümörleri 26 Mart 2005 : Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi El bileði artroskopisi 09 Nisan 2005 : S.B. Numune Eðitim Hastanesi Omuz çevresi kýrýklarý 30 Nisan 2005 : Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Üst ekstremite artroplasti uygulamalarý 27 Mayýs 2005 : Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Humerus ve ön kol cisim kýrýklarý 11 Haziran 2005 : S.B. Atatürk Eðitim Hastanesi Omuz çýkýðý 25 Haziran 2005 : Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi El travmalarý 2005 Cilt: 4 Sayý: 1-2 TOTBÝD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði) Dergisi 75

5 ÝSTANBUL HASTANELERÝ AYLIK EÐÝTÝM TOPLANTILARI (ÝHAT) (Toplantýlar 9.30'da baþlar) 2 Ekim 2004 : Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Günlük pratikte ortopedik cerrahý bekleyen riskler 6 Kasým 2004 : Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Dizde kýkýrdak lezyonlarýnýn tedavisi 4 Aralýk 2004 : Bakýrköy Dr. Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Geliþimsel kalça displazisi 8 Ocak 2005 : SSK Okmeydaný Hastanesi Dirsek çýkýðý ve dirsekte bað yaralanmalarý 5 Þubat 2005 : Dr. Lütfü Kýrdar Kartal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Asetabulum kýrýklarý - Klinik deðerlendirme ve tedavi 5 Mart 2005 : SSK Vakýf Gureba Hastanesi Spina bifida - Etioloji ve tedavi prensipleri 9 Nisan 2005 : SSK Göztepe Eðitim Hastanesi Koksartrozda protez dýþý tedavi yöntemleri 7 Mayýs 2005 : SSK Ýstanbul Eðitim Hastanesi 60 yaþ üzeri kollum femoris kýrýklarý ve tedavi seçenekleri EGE BÖLGESÝ ORTOPEDÝ VE TRAVMATOLOJÝ KLÝNÝKLERÝ TOPLANTI PROGRAMI 16 Ekim 2004 : Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedik Biyomateryaller 20 Kasým 2004 : Celal Bayar Üniversitesi Geriatrik hastalarýn kalça kýrýklarý ve sorunlarý 18 Aralýk 2004 : SSK Tepecik Hastanesi Osteosentez teknikleri 15 Ocak 2005 : Ýzmir Atatürk Eðitim Araþtýrma Hastanesi Yürüme öncesi GKD taný algoritmasý; Toplantý Salonu 19 Þubat 2005 : Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Kas iskelet sistem tümörlerinde taný algoritmasý; 19 Mart 2005 : SSK Bozyaka Hastanesi Femur Diafiz kýrýklarý tedavisi 30 Nisan 2005 : El ve Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi Ortopedik Hastane Ýnfeksiyonlarý 28 Mayýs 2005 : Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Kýkýrdak lezyonlarý ve tedavi yöntemleri; 76

Prof. Dr. NADİR ŞENER

Prof. Dr. NADİR ŞENER Prof. Dr. NADİR ŞENER Adres: Acıbadem Bursa Hastanesi, Sümer Sk, No: 1 Nilüfer, Bursa Telefon: 0224 270 42 57 / 0532 257 20 45 E- Posta: nadir.sener@acibadem.com.tr Doğum Tarihi : 1968 Medeni Durumu :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ufuk Nalbantoğlu 2. Doğum Tarihi: 13 Aralık 1967 3. Ünvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

A.D. İstanbul Üniversitesi TıpFakültesi 1982 Ortopedi ve Prof Travmatoloji AD. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp 2006 Fakültesi

A.D. İstanbul Üniversitesi TıpFakültesi 1982 Ortopedi ve Prof Travmatoloji AD. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp 2006 Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayhan Nedim Kaya Doğum Tarihi: 01.12.1945 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : İsim : Ender Ugutmen Doğum Tarihi : 24.06.1063 Doğum Yeri : İskenderun İş Telefonu : 444 0 620 İş Adresi : Maltepe Üniversitesi Tıp fakültesi Feyzullah Cad. No:39 Maltepe/ İstanbul E-Posta : ender.ugutmen@maltepe.edu.tr

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hayati ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 21.10.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi 1991 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Residency 2003-2008 Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Ankara, Turkey

CURRICULUM VITAE. Residency 2003-2008 Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Ankara, Turkey CURRICULUM VITAE Personal Information Name : Gazi HURİ Address : Asst. Prof, Hacettepe University School of Medicine Department of Orthopaedics and Traumatology, Ankara, Turkey Tel : +90 5324869155, +1

Detaylı

Associate Professor of Orthopaedics and Traumatology

Associate Professor of Orthopaedics and Traumatology Aksel Seyahi, M.D. Associate Professor of Orthopaedics and Traumatology American Hospital Department of Orthopaedics and Traumatology, Güzelbahçe sok. 20, 34365 Nişantaşı, Istanbul, TURKEY Tel: +90 444

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

4. Kazalar ve Acil Tedaviler, Ed. Kutlu A, Kapıcıoğlu MİS, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1997

4. Kazalar ve Acil Tedaviler, Ed. Kutlu A, Kapıcıoğlu MİS, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu 2. Doğum Tarihi : 1960 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru İAnkara Üniversitesi Tıp Fak. 1983 Y.

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 1. Adı Soyadı: Barış Kocaoğlu 2. Doğum Tarihi: 04.04.1975 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1999 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

23-26 EYLÜL 2010 ANKARA BİLKENT OTEL

23-26 EYLÜL 2010 ANKARA BİLKENT OTEL 23-26 EYLÜL 2010 ANKARA BİLKENT OTEL Ankara, Turkey, September 23-26, 2010 ORGANİZASYON KOMİTESİ Sempozyum Onursal Başkanı Sempozyum Başkanı Sempozyum Genel Sekreteri : Prof. Dr. Nihat TOSUN : Prof. Dr.

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

2014 TCOD BİLİMSEL TAKVİMİ ( İlan edildikleri kadarıyla )

2014 TCOD BİLİMSEL TAKVİMİ ( İlan edildikleri kadarıyla ) 2014 TCOD BİLİMSEL TAKVİMİ ( İlan edildikleri kadarıyla ) TCOD Ülkelerinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Toplantılar TOD Kış Sempozyumu 24-26 Ocak 2014 Antalya Şube/Birim: Konya-Antalya Diyabette Göz

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

Oturum Başkanı: Neriman Akyolcu Konuşmacı: Aytolan Yıldırım (İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

Oturum Başkanı: Neriman Akyolcu Konuşmacı: Aytolan Yıldırım (İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi) 1 27 Ekim 2015, Salı 08.00-24.00 KAYIT VE OTELE GİRİŞ 17.30-20.00 AÇILIŞ TÖRENİ VE KOKTEYL 28 Ekim 2015, Çarşamba 08.00-8.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sait Ada Yener Temelli Hayriye Ünlü Semra Ünal 08.45-09.15

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 Adli Bilimler Dergisi 5 Adli Tıp Bülteni / Bulletin of

Detaylı

TANI VE TEDAVÝ REHBERLERÝ 1. Basým Ocak 2002 2. Basým Temmuz Bu kitabýn tüm haklarý Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý Hýfzýssýhha Mektebi Müdürlüðüne aittir. Bu kitabýn tamamen

Detaylı

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111019 Gastroenteroloji 3 1 - - 700111046 Tıbbi

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve toloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu 08:00-13:00 TOTBİD EŞGÜDÜM

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nevzat Selim GÖKAY Doğum Tarihi: 11 Şubat 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans - Y. Lisans İstanbul Üniversitesi 1994-2000 Tıp

Detaylı

TANI VE TEDAVÝ REHBERLERÝ 1. Basým Ocak 2002 2. Basým Temmuz Bu kitabýn tüm haklarý Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðý Hýfzýssýhha Mektebi Müdürlüðüne aittir. Bu kitabýn tamamen

Detaylı

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU 13 Kasım 2014 Perşembe Panel 1 Femur başı osteonekrozu Önder Yazıcıoğlu, Servet Tunay Panel 2 SYADC Menisküs koruyucu cerrahi Ömer Taşer, Sualp Turan 08:00 09:15 Çetin Önder Erken tanı yöntemleri Fahri

Detaylı

BİLDİRİ ÖZET KİTABI www.travma.org.tr

BİLDİRİ ÖZET KİTABI www.travma.org.tr BİLDİRİ ÖZET KİTABI Mardan Palace Kongre Merkezi / Antalya 4-8 Eylül 0 www.travma.org.tr Bu özet kitabında, PDF dosyasının özelliğinden arama (find) yapılabildiği için yazar indeksine yer verilmemiştir.

Detaylı