ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI"

Transkript

1 ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015

2 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular)

3 SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal Ajansının sağladığı imkanlardan nasıl yararlanabilir? Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim, gençlik ve spor alanlarında yılları arasında uygulanacak olan yeni programdır. Türkiye Ulusal Ajansı web sayfasını (www.ua.gov.tr) ziyaret ederek ana sayfada yer alan Hangi program bana uygun? bölümünden şartlarınıza uygun programları, başvuru koşullarını ve hibe miktarlarını inceleyebilirsiniz. Bir öğretmen iseniz Okul Eğitimi Programı kurumunuza en uygun faaliyettir.

4 SORU VE CEVAPLAR Erasmus+ Programından önceki Hayatboyu Öğrenme Programında yer alan Comenius Programı kapsamında yapılan etkinlikler, aktiviteler yeni programda hangi ana eylem altında değerlendirilmektedir? Hayatboyu Öğrenme Programı nda yer alan Comenius Programı, Erasmus+ döneminde Okul Eğitimi Programı olarak adlandırılmaktadır. Bu alt program içerisinde hem KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği hem de KA2-Stratejik Ortaklıklar projeleri yapılabilmektedir.

5 Erasmus+ dönemindeki KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projeleri, eski Hayatboyu Öğrenme Programındaki Hizmet-içi Eğitim faaliyetinin yerini mi almıştır? KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projeleri, eski dönemdeki Hizmet-içi Eğitim projelerinin daha kapsamlı ve kurumsal biçime dönüşmüş şeklidir.

6 KA1 Projeleri için 2015 yılı son başvuru tarihi nedir? KA1 Projelerinde son Başvuru tarihi 4 Mart Brüksel saatiyle öğle 12:00 dır. Türkiye saatiyle ise 13:00 dır.

7 KA1 Projelerinde proje süreleri ne kadardır? KA1 Projelerinde proje süresi 1 veya 2 yıldır. Başvuru sahibi kurum, Başvuru aşamasında planladığı projenin faaliyetlerini göz önünde bulundurarak bu süreyi kendisi seçmektedir.

8 KA1 Projelerinde ne tür faaliyetler bulunmaktadır? KA1 projelerinde 3 tür faaliyet bulunmaktadır: Öğretme Görevlendirmesi: Okul eğitimi personelinin yurtdışında ortak bir okulda öğretmenlik yapmaları; Yapılandırılmış kurslar/eğitimler: Okul eğitimi personelinin yurt dışında mesleki gelişimine yönelik bir kursa veya diğer eğitim faaliyetlerine (seminerler, konferanslar vb.) katılması; İşbaşı İzleme: Okul eğitimi personelinin yurt dışında bir kurumda mesleki gelişimine yönelik bir işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.

9 KA1 Projelerinde uygun katılımcılar kimlerdir? Bu faaliyetin yararlanıcıları okulların eğitim personelidir (öğretmenler, idareciler). Söz konusu faaliyete başvuru, Program Ülkelerinden birinde yerleşik bir okul ya da Konsorsiyum ile başvuru yapılması durumunda konsorsiyum lideri il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılmalıdır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

10 KA1 Okul Eğitimi Projelerinde okul eğitimi personeli kimleri kapsamaktadır? Okul eğitimi personeli, okulda çalışan eğitim personelini (öğretmenler, idareciler, vb.) kapsamaktadır.

11 KA1 Projelerinde Gönderen Kurumlar ne tür kurumlar olabilir? KA1 Projelerinde gönderen kurum okuldur.

12 KA1 Projeleri kapsamında faaliyet süreleri ne kadardır? Her bir hareketlilik faaliyetinin süresi, proje süresi içinde tamamlanmak kaydıyla seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir.

13 KA1 Projeleri kapsamında yer alan üç tür faaliyet için ev sahibi kurumlar ne tür kurumlar olmalıdır? Öğretme görevlendirmesi için ev sahibi kurum yalnızca okul olabilir. İşbaşı izleme veya yapısal kurslara veya diğer eğitimlere (seminerler/konferanslar vb.) katılım için ise, ev sahibi kurum okul eğitimi alanında faaliyet gösteren herhangi bir özel kurum veya kamu kurumu olabilir (eğitim merkezi, üniversite, araştırma enstitüsü, STK lar, vb. kurumlar)

14 2015 yılında KA1 projelerine konsorsiyum olarak başvuru yapılabilecek mi? Bu mümkünse konsorsiyumun yapısı nasıl olmalıdır? Evet yapılabilecek. Bir konsorsiyumda asgari 3 kurum/kuruluşun yer alması gerekir: 1 koordinatör kurum (Konsorsiyum lideri) ve ortak olarak en az 2 okul (daha fazla olabilir). Konsorsiyum lideri olabilecek uygun kuruluşlar il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri dir.

15 Kurslar için bir veritabanı mevcut mudur? Avrupa Komisyonu önümüzdeki süreçte bir Kurs Kataloğu Aracı yayınlamayı planlamaktadır. Bu araçla ilgili bilgiler daha sonra temin edilebilecektir.

16 Başvuru Formunda kursların belirtilmesine gerek var mıdır? Başvuru Formunda yer alan Faaliyet Detayları bölümünde planlanan faaliyetlerin türünün, süresinin, faaliyetin gerçekleşeceği ülkenin belirtilmesi gerekmektedir. Ancak kursun adının belirtilmesi zorunlu değildir.

17 Projeye sağlanan hibe destek kalemleri nelerdir? Projeye sağlanan hibe destek kalemleri; - Kurumsal Destek - Seyahat Desteği - Bireysel Destek - Kurs Ücreti - Özel İhtiyaç Desteği dir. Bütçeyle ilgili ayrıntılı bilgiye Erasmus+ Program Rehberinden erişilebilir:

18 Proje faaliyetlerine katılacak personel sayısında bir üst sınır var mıdır? KA1 Projelerinde faaliyetlere katılacak personel sayısında bir üst sınır yoktur. Ancak, ilgili kurumun kapasitesine ve projenin niteliğine göre makul bir sayı belirlenmesi gerekir.

19 KA1 Projelerinde dil desteği talep edilebilir mi? KA1 Projelerinde dil desteği bulunmamaktadır. Ancak bütçedeki kurumsal destek kaleminin bir kısmı dil desteği için kullanılabilir.

20 KA1 Projelerinde refakatçi var mıdır? KA1 Projelerinde refakatçi mevcut değildir. Ancak; özel ihtiyaç sahibi katılımcıların refakatçi masrafları özel ihtiyaç desteği kaleminden talep edilebilir.

21 Öğrenme Anlaşması (Learning Agreement) nedir? Hareketliliğin uygunluğunu ve kalitesini güvence altına almak için gönderen kurum ile ev sahibi kurum arasında hareketliliğin amaçlarını ve içeriğini tanımlayan bir anlaşmadır. Ev sahibi kuruluşla gönderen kuruluşun hak, görev ve sorumluluklarını karşılıklı olarak teminat altına aldıkları belgedir. Yapılması zorunlu değildir ancak tavsiye edilir.

22 SORU VE CEVAPLAR Başvuru formunda belirtilen planlanmış hareketlilik tarihlerinin ertelenmesi ya da planlanan tarihlerden geç başlanması final raporu tarihini değiştirir mi ya da final raporundan düşük puan alınmasına sebep olur mu? Başvuru formunda belirtildiği şekilde planlanan hareketlilikler, sözleşmede belirtilen tarih aralığında olduğu sürece ileri bir tarihe ertelenebilir. Bu durum final raporu sürecinde herhangi bir olumsuzluğa ya da tarih değişikliğine neden olmaz.

23 Bir okul birden fazla KA1 Proje başvurusu yapabilir mi? Hayır. KA1 Projelerinde bir okul, okul eğitimi alanında yalnızca bir KA1 proje başvurusu yapabilir. Ancak konsorsiyum yapısında ortak olarak yer almasında bir sakınca yoktur.

24 Türkiye den iki okul öğretmen değişimi yapabilir mi? Aynı ülke içerisinde hareketlilik yapılması mümkün değildir.

25 KA1 Projeleri kapsamında öğrenciler de hareketliliklere katılabilir mi? KA1 Projeleri kapsamında sadece okulun eğitim personeli hareketliliklere katılabilir.

26 Tayini çıkan öğretmen eski okulunda dahil olduğu proje kapsamında hareketliliklerine devam edebilir mi? KA1 projeleri kurumsal projeler olduğu için ancak kurum personeli hareketliliklere katılabilir. Kurumdan ayrılan personel hareketliliklere katılamaz.

27 KA1 Projesi kapsamında okul personeli yalnızca eğitim-öğretim döneminde mi hareketliliklere gidebilir? Proje süresi boyunca okul idarecisinin uygun gördüğü her zaman hareketliliğe gidebilir.

28 KA1 Projesi kapsamında görevlendirilecek personel MEB den nasıl izin alacak, otomatik bir prosedür işleyecek mi? Bu konu hakkında MEB yetkililerinden bilgi alınmalıdır.

29 SORU VE CEVAPLAR Personel hareketliliğinde, gönderen ve ev sahibi olabilecek kuruluşların arasında özel eğitim uygulama merkezleri yer almakta mıdır? Özel eğitim ve uygulama merkezleri ilkokul/ortaokul ya da lise statüsünde yer aldığından dolayı okul eğitimi alanında KA1 Hareketlilik Projelerine başvuru yapabilirler.

30 SORU VE CEVAPLAR Okul eğitimi personeli yerinde gözlem hareketliliğinde, ortaklık anlaşması yaptığımız kurumun yapacağı masraflar için hibe verilmekte midir? Gözlem ve işbaşı izleme hareketliliğinde ev sahibi kuruma herhangi bir hibe verilmemektedir.

31 SORU VE CEVAPLAR Okul eğitimi personeli yerinde gözlem hareketliliği için önceden belirlenmiş standart bir ortaklık anlaşması formu var mıdır? Başvurunuz kabul edildikten sonra iki tarafı bağlayıcı ve hareketlilik tarihlerini, tarafların sorumluluklarını ve faaliyet programını içeren bir belge imzalamanız gerekmektedir. Bu belgenin standart bir formatı yoktur.

32 SORU VE CEVAPLAR KA1 okul eğitimi projelerinde, aynı ülkeden iki okul ev sahibi kuruluş olarak kabul edilmekte midir? Ev sahibi kuruluş birden fazla olabilmektedir.

33 SORU VE CEVAPLAR Okul eğitim personelinin yurt dışında mesleki gelişimine yönelik bir kursa katılması için kurs veren kuruluşlar ortak olarak sayılmakta mıdır? Bu tür kurslarla bir anlaşma yapmak ve başvuru formuna eklemek gerekmekte midir? Okul eğitimi personelinin hareketlilik faaliyeti, her ikisi de Program Ülkelerinde yerleşik bir gönderen kuruluş ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir. Kurs düzenleyicisi, evsahibi kuruluş olması sebebi ile ortağınız olarak sayılmaktadır. Kurslarla anlaşma yapmadan ya da halihazırda anlaşma yapmış olarak başvuru yapmak mümkündür.

34 Ayrıntılı bilgi için web sitemizde yer alan 2015 Yılı Program Rehberini inceleyebilirsiniz

35

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015 ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ŞUBAT 2015 ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR Proje çağrıları ne zaman yapılacak? Proje sunumundan önce yurtdışı ortak bulmak zorunlu mudur? Yoksa proje onaylandıktan

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) Bir belediye 2015 yılı için 2 farklı çalışma grubu ile aşağıdaki konularda

Detaylı

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR Stratejik Ortaklık Projelerinde Türkiye deki tüm yükseköğretim kurumları koordinatör ya da ortak olarak yer alabilir mi? Yükseköğretim

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR Stratejik Ortaklık Projelerinde Türkiye deki tüm yükseköğretim kurumları koordinatör ya da ortak olarak yer alabilir mi? Yükseköğretim

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara İçerik Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri

Detaylı

ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ERASMUS+ 2014-2020 programme for Education, Training, Youth, and Sport KA1 I Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri Amaç Bu eylem kapsamındaki

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu

Hayatboyu Öğrenme Programı. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu Programın Tanımı ve Amacı En geniş anlamıyla program, hayatboyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla yetişkin

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı Ankara, 2014 İÇERİK Hareketlilik projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri Sözleşme süreci Sözleşme Öncesi Süreç Sözleşme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı. Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı. Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara Gündem 09:30-10:00 Kayıt ve Çay-kahve ikramı 10:00-11:30 Final Raporu Sunumu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR II AVRUPA BİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR II AVRUPA BİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR II AVRUPA BİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 20 Şubat 2012 Ankara BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU Soru

Detaylı

ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SIK SORULAN SORULAR

ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SIK SORULAN SORULAR ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SIK SORULAN SORULAR Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliğinden Türkiye deki tüm yükseköğretim kurumları

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eğitim ve Kültür HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER 2008 YILI ULUSAL TEKLİF

Detaylı