GİRİŞ 1. GENEL BILGI. Bu karne, Cenevre ilk öğretim C sayılı yönetmeliğinin hükümlerini tatbik etmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ 1. GENEL BILGI. Bu karne, Cenevre ilk öğretim C 1 10.21 sayılı yönetmeliğinin hükümlerini tatbik etmektedir."

Transkript

1 1. GENEL BILGI GİRİŞ İşbu okul karnesi, kantonlar arası anlaşma sonucu yapılan zorunlu eğitim denkleştirmesi (Konkordato HarmoS), Fransızca konuşan İsviçre bőlgelerinin Okul Sözleşmesi (CSR), ve İsviçre'nin Fransızca konuşan kantonların ortak çalışmaları sonucu belirlenen plana (PER) takiben uygulanmaktadır. Bu karne, Cenevre ilk öğretim C sayılı yönetmeliğinin hükümlerini tatbik etmektedir. İlk öğrenim dörder senelik iki devre olarak organize edilmiştir: - temel eğitim devresi : 1P, 2P, 3P, 4P - orta eğitim devresi : 5P, 6P, 7P, 8P Okul karnesi öğrencinin okul değerlendirmesinin velilere resmi iletişim kanalıdır. Sadece őğretmenler bu karneye yazmaya yetkilidir. Veliler bu belgeyi imzalayarak bilgileri aldıklarını kanıtlarlar. 2. DEĞERLENDİRME ALANLARI Değerlendirme aşağıdaki konuları içerir : - 1P (ikinci üç aylık dönemden itibaren) 8P ye kadar ilk öğrenim, - 2P nin sonunda ve 3P den 8P ye kadar olan dönemlerde değişik alanlardaki öğrenimlerin değerlendirilmesi. Öğrencinin eğitimi düzenli şekilde PER e uygun olarak değerlendirilir. 3. OKUL HAYATINDA ÖĞRENİM Okul hayatındaki eğitim gelişmeleri tüm ilk öğretim boyunca düzenli olarak değerlendirilir ve her üç aylık devrelerde 1P nin ikinci üç ayından itibaren karneye kaydedilir. Değerlendirme öğrencinin aşağıdaki davranışlarının gelişmesi hakkında bilgi sağlar: -Kişisel çalışma -Diğer öğrenciler ve yetişkinler ile ilişkiler -Akranları ile işbirliği (3P den itibaren) -Ortak yaşam kurallarına uyum İlerlemeler aşağıdaki gibi değerlendirilir : - çok tatmin edici - öğrenci kolaylıkla ilerlemekte - tatmin edici öğrenci ilerlemekte ancak bazı zorluklarla karşılaşabilir - yetersiz - zorlukla ilerlemekte veya hiç ilerlemiyor; aldığı yardım yeterli olmadı. 4. DEĞIŞİK KONU ALANLARINDA ÖĞRENIMLER Kantonlar arası anlaşmaya (HarmoS) uygun olarak,fransızca konuşan İsviçe bőlgeleri eğitim planı (PER) űç bőlűm olarak organize edilmiştir : Değişik konu alanları, bőlűmler arası çapraz beceriler ve genel eğitim. Çapraz beceriler ve genel eğitim değerlendirmeye tabi değildir. Konu alanları ve organizasyonu: Lisan Alanı Fransızca I: metinleri anlayıp, metin űretmek Fransızca II: dilin işleyişini izlemek (yazım, dilbilgilsi, fiil çekimi, kelime haznesi) Yazma grafikler Almanca

2 Matematik ve Doğa Bilimleri Alanı Matematik Doğa bilimleri Beşeri ve Sosyal Bilimler Alanı Tarih Coğrafya Vatandaşlık Sanat Alanı Műzik Yaratıcı ve el sanatları Görsel sanatlar Vücut ve Hareket Alanı Beden eğitimi Beslenme eğitimi NOT: Beşeri ve Sosyal Bilimler: Vatandaşlık müstakil ders olarak orta eğitimden sonra öğretilir; ilk öğrenim sırasında Genel Eğitim kapsamına dahildir. Vücut ve hareket: beslenme eğitimi ayrıca bir değerlendirmeye tabi değildir. PER in içeriği ile ilgili bilgiler web sitesinde mevcuttur. 5. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Temel eğitim devresi: 1P-2P Öğrencinin okul hayatındaki eğitimlerde ilerlemesi 1P yılının ikinci üç ayından itibaren aşağıdaki ölçeğe göre değerlendirilir: - çok tatmin edici - tatmin edici - yetersiz Değişik konulardaki öğrenimler 1P yılının üçüncü üç ayından itibaren yoruma tabidir. Temel eğitim devresi: 2P-3P-4P sonu 2P sonundan itibaren, değerlendirme öğrencinin 2P de aldığı bilgi ve beceri ile ilgili ilerlemelerini, 3P ve 4P den itibaren ise tüm alanlardaki becerilerin kazanılmasını kapsar. Değerlendirme ölçeği aşağıdaki gibidir: -çok tatmin edici -tatmin edici -yetersiz Temel eğitimin (4P) sonunda, sertifika niteliğinde bir rapor, öğrencinin kazandığı bilgi ve beceri düzeyini belirtir. Değerlendirme ölçeği aşağıdaki gibidir: -kolaylıkla ulaştı -ulaştı -ulaşmaya yakın -ulaşamadı

3 Orta eğitim devresi: Değerlendirme sertifika niteliğindedir ve PER e uygun olarak bilgi edinme ve beceri seviyesini belirtir. Notla değerlendirilen alanlar, 1 ile 6 arasında puanlarla aşağıdaki ölçeğe göre tam sayılar ile ifade edilir: 6 -büyük bir kolaylıkla ulaştı 5 kolaylıkla ulaştı 4 ulaştı 3-ulaşmaya yakın 2-ulaşmadı 1-hiç ulaşmadı Her üç ayda bir, notların ortalaması yarım sayılara yuvarlanarak belirtilir. 5P, 6P, 7P ve 8P sonlarında, sertifika niteliğinde bir rapor, üç aylık devrelerin ortalamaları alınarak hesaplanan yıllık ortalamayı, (ondalık seviyesine kadar) gösterir. Nota tabi olmayan alanlar tüm okul yılı boyunca öğretilip değerlendirilir. Bilgi ve gerekli beceri düzeyine orantılı olarak, aşağıdaki ölçeğe uygun yıllık değerlendirmeye tabidir : -kolaylıkla ulaşabildi -ulaştı -ulaşmaya yakın -ulaşamadı 6. OKUL KARNESI ILE ILGILI EK BİLGİ Öğrencinin eğitimi ile bilgiler bir dosya kanalı ile velilere bildirilir. Veliler ve okul arasındaki iletişim her üç ayda bir yapılır: Velilerle ilk üç ayda bir toplantı, bilahare değişik toplantı ve görüşmeler yapılır. Öğrencinin eğitim değerlendirmesi için kişisel görüşmeler yılda en az bir kez planlanır. Bunlara ek toplantılar veliler veya öğretmenler tarafından ayrıca istenebilir. 7. KANTON SINAVLARI Kanton sınavları okul tarafından geliştirilip 4P, 6P ve 8P sonunda tüm öğrencilere tatbik edilir. Test puanları okul karnesinde belirtilir. 4P de, sertifika niteliğinde bir rapora dahil edilir. 6P ve 8P de bu puanlar üçüncü üç aylık ortalamasına dahil edilir. 8. BİR SONRAKİ OKUL YILINA GEÇİŞ 1P ve 2P de, prensip olarak sınıfta kalmak yoktur. 3P den 4P ye geçiş 3P sonunda, Fransızca ve Matematik konularında "çok tatmin edici" ya da "tatmin edici" değerlendirmesi alan öğrenciler 4P ye kabul edilir. Fransızca, Matematik veya her iki derste "yetersiz" değerlendirmesi alan öğrenciler 4P ye, yardımcı önlem şartı ile kabul edilmektedir. Okul idaresi; ek bir değerlendirme sınavını, velilerle yapılan görüşmeyi ve öğretmenin hazırladığı raporu esas alarak sınıf tekrarına karar verebilir. Temel eğitim devresinden orta eğitim devresine geçiş: 4P den 5P ye geçme Öğrenci 4P sonunda Fransızca ve Matematikte istenilen seviyeye "ulaştı" değerlendirmesi aldığı taktirde 5P ye geçirilir.

4 Öğrenci, Fransızca veya Matematikte veya her iki alanda da gerekli beceri düzeyine "neredeyse ulaştı" değerlendirmesi aldıgı taktirde belli bir tolerans ile 5P ye geçirilir. Bu geçiş zorunlu olarak yardımcı önlemleri gerektirir. Öğrenci Fransızca veya Matematik veya her iki derste de gerekli beceri düzeyine "ulaşamamıştır" değerlendirmesi aldığı taktirde, okul idaresi; öğrenci ile ilgili öğretmenler ve velilerle görüştükten sonra, 4P yi tekrarlamasına veya istisnai olarak 5P ye geçmesine karar verir. Bu geçiş zorunlu olarak yardımcı önlemleri gerektirir. Orta eğitim: 5P den 6P ye, 6P den 7P ye, 7P den 8P ye geçişler Fransızca I, Fransızca II ve Matematikte en az 4.0 yıllık ortalama elde eden öğrenci bir sonraki öğretim yılına geçirilir. Bir veya birden fazla alanda 4.0 dan az, ama en azından sene ortalaması sertifikasında 3,0 ortalama puanı olan öğrenciler, belli bir tolerans ile bir sonraki öğretim yılına geçirilir. Bu geçiş zorunlu olarak yardımcı önlemleri gerektirir. Sene ortalaması sertifikasında konulardan birinde 3.0 dan daha az ortalama puanı olan öğrenciler ile ilgili olarak, okul idaresi, öğrenci ile ilgili öğretmenler ve veliler ile görüştükten sonra,sınıf tekrarına veya istisnai olarak bir sonraki sınıfa geçmesine karar verir. Bu geçiş zorunlu olarak yardımcı önlemleri gerektirir. Oryantasyon eğitimine geçiş (CO) Önceki sıralamada 7 nci, 8 inci ve 9 uncu olan CO sınıfları 2011 okul yılı başından itibaren HarmoS konkordatosuna göre, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıf olarak değiştirilmiştir. Yeni 9 uncu sınıf üç grup halinde organize edilmiştir: R1, R2 ve R3. 10 uncu ve 11 inci sınıflar üç bölüm halinde düzenlenmiştir: İletişim ve Teknoloji (CT), Modern Diller ve iletişim (LC), Edebiyat-Fen (LS, üç profil halinde: Latince, modern diller, fen) CO ya kabul edilmek için, öğrencinin Fransızca I, Fransızca II ve Matematik alanlarının herbirinde en az 3.0 sene ortalama puanı kazanmış olması gerekir. İlk eğitimden geçen öğrenciler bu üç konudaki sonuçlarına göre, 9 uncu sınıfın R1, R2 veya R3 gruplarından birine katılır. -R1 e gitmek için, üç geçiş notunun toplamının en az 9.0 puan ve her geçiş notunun en az 3.0 veya 3.0 dan daha yüksek olması gerekir. -R2 ye gitmek için, üç geçiş notunun toplamının en az 11.5 puan ve her geçiş notunun en az 3.5 veya bundan yüksek olması gerekir. -R3 e gitmek için, üç geçiş notunun toplamının en az puan ve her geçiş notunun en az 4.0 veya bundan yüksek olması gerekir. CO yönetmeliği sınırdaki öğrencileri istisna kapsamına almaz. İlk eğitim sonunda üç dersten birinden en az 3.0 puan elde etmeyen öğrencilerin CO ya kabul edilmesi; CO tarafından, her vaka için, ilk eğitim ve tıbbi eğitim bürosu (özel eğitim) ile istişare sonucu incelenip öğrenci için en uygun eğitime karar verilir. Okul yılı tekrarlaması Temel eğitim veya orta eğitimde okul yılı tekrarına istisnai durumlarda, ilk eğitim sırasında sadece bir kereye mahsus olmak üzere, okul idaresi karar verebilir. Okul yıllarının kısaltılması Okul yıllarının kısaltılması özel durumlarda düşünülebilir. Bununla ilgili kararlar yaş muafiyetini ele alan C 1 yönetmeliğine uygun olarak ele alınır.

5 9. YARDIMCI ÖNLEMLER Yardımcı önlemler 3P den 8 P ye kadar öğrencilerin eğitimi için destek mekanizmalarıdır. Sınıfta veya sınıf dışında eğitim desteği okul yönetimi ve öğretim elemanları tarafından tanımlanır. Her kuruma özgü bir şekilde, tüm ekip üyeleri tarafından yürütülür. Aşağıdaki öğrenciler destek unsurlarından yararlanmalıdır: - 3P veya 4P öğrencilerinden Dil, Matematik veya Doğa Bilimleri alanlarından birinde 2P veya 3P sonunda "yetersiz" değerlendirilenler; -Tolerans veya istisna yolu ile 5P, 6P, 7P ve 8P ye geçen öğrenciler. Yardımcı önlemler, yukarıda belirtilen öğrencilerin, PER in gerektirdiği bilgi ve becerileri hedefli bir şekilde kazanması, eksiklerini tamamlayabilmesi, bilgilerini ve öğrenim stratejilerini geliştirmesi için tasarlanmıştır. 10. ANA DİLİ VE KÜLTÜRÜ DERSLERİ (LCO) LCO kursu öğrenimine katılan öğrencilerin değerlendirilmesi ana dili ve kültürü dersi öğretmenleri tarafından yapılır. Bu değerlendirme okul karnesinde belirtilir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; müzik ve sahne sanatları

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KAYIT-KABUL, DEVAM-DEVAMSIZLIK TÜZÜĞÜ [(29.6.1998 - R.G.70 - EK III A.E. 344 Sayılı Tüzüğün), (29.12.1999 - R.G. 180 - EK III A.E. 844, 30.6.2000 -R.G.81 EK III A.E.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 EYLÜL 2014 SAYI: 2684 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

GALATASARAY LİSESİ VE GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY LİSESİ VE GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİ GALATASARAY LİSESİ VE GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 31.3.2003/25065 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM STAJ VE SINAV YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM STAJ VE SINAV YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM STAJ VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Bu yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde, F. Ü. Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.05.2003/25105 Ek ve değişiklikler : - R.G. 04.08.2006/26249 (Yürürlüğe girişi: Yayım

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 15 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28973 YÖNETMELİK Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28813 İstanbul Esenyurt Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı