Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri"

Transkript

1 Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri

2 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız.

3 Zoru ortamar yazıcınız da dahi, ekipmanınıza zarar verebiir. Üretiminize yetişmek için yazıcıarınızın dayanıkı ve güveniir oması gerekir. Yazıcınızın kuanım ömrü boyunca süreki kod kaitesi sağamak oanaksız değidir, ancak sağam Videojet çözümeriye bakımınızı da azatabiirsiniz. Teknooji uzmanarından ouşan goba bir ekip ve müşteri destek ekibimiz tarafından destekenen Videojet, üretim hatarınız için doğru kodama çözümü tasarımarında ve entegrasyonunda size yardımcı oabiecek uzmanığa sahiptir. Kuanım süresi avantajı Haftanın 7 günü, 24 saat boyunca süreki çaıştığınız için kodayıcı ie bağantıı hat duruş süreerini göze aamayacağınızı biiyoruz. Sistemerimizi geişmiş IP sınıfı ve otomatik temizeme teknoojisi içeren yazıcıara zoru üretim ortamarının üstesinden geecek şekide tasaradık. Kod Güvencesi Videojet, kodama hataarını hemen hemen tamamen ortadan kadırmak için kura tabanı yazıım ve ağ ietişimi seçenekeri içeren bir dizi yazıcı sunar. Bu, her defasından doğru üründe doğru kodu ede etmenize yardımcı our. Verimi çaışma Öze CLARiTY yazıımımıza tasaranan Videojet, kuanıcıarın ortaya çıkabiecek sorunarı kısa sürede beireyip gidermeerini sağayan bir tanıama aracı içeren kodama çözümeri sunar. Koay kuanım Kuandığınız Videojet kodama teknoojisi hangisi oursa osun, operatöreriniz aynı kuanıcı arayüzünden yararanır. Bu, çaışmayı basiteştirerek işinize igii en önemi konuara odakanmaya daha faza zaman ayırabimenizi sağar. 3

4 Sorunsuz entegrasyon için uzmanık Sektörde 40 yıık deneyimimiz sayesinde entegrasyon hakkındaki en küçük ayrıntıarı dahi biiyoruz. Zorukar, fizikse (aan ve montaj aksesuararı ihtiyacı bakımından) veya yazıım ve ietişim tabanı oabiir. Kodama çözümerinizin hatarınıza sorunsuz bir şekide entegre omasını sağamak için makine üreticieriye beraber çaışırız. Ayrıca, Videojet Servis ve Teknik Destek ekiperi tesimatta kuruumun doğru yapımasına yardımcı omak için birikte çaışır ve yazıcının ömrü boyunca destek verir. Kodama teknoojieri Tartma denetimi ve torba dodurucu Videojet yazıcıar süreki operasyon roto paketeyiciere uyumudur ve sıcakık dagaanmaarı görüen tozu ortamar için bakımı en aza indiren özeiker sunar. Dahası, hacimi sıvı kaparımız yazıcıarımızın daha uzun süreye çaışmasını sağayarak gereki sıvı değiştirme araıkarını azatır. Lazer Markaama Sistemeri Işın ısısının ambaaj yüzeyiye etkieşime girdiği yerde işaret ouşturmak için dikkatice kontro edien bir dizi küçük aynaya odakanııp yönendirien kızıötesi ışın. Terma Mürekkep Püskürtme (TIJ) Mürekkebi ambaaj yüzeyine taşımak için ısı ve yüzey geriiminin kuanıdığı mürekkep tabanı, temassız baskı. Geneike 2B DataMatrix ve diğer barkodarı basmak için kuanıır. Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ) Çeşiti ambaaj türerinin üzerine beş satıra kadar metin, çizgise ve 2 boyutu çubuk kodar veya grafiker basmak için travers sistemeri aracıığıya uyguanan sıvı tabanı, temassız baskı. Terma Transfer Baskı (TTO) Dijita oarak kontro edien bir yazdırma kafası, şeritten geen mürekkebi doğrudan esnek fimerin üzerinde kusursuz bir şekide eriterek yüksek çözünürükü, gerçek zamanı baskıar sağar. Büyük Karakter Markaama (LCM) Afasayısa ogoar ve özeike koierde kuanıan büyük boyarda barkodar dahi, yüksek kodar için mürekkep tabanı, temassız baskı. Etiket Yazıcı Uyguayıcı (LPA) Birçok ambaaj türünün üzerine çeşiti boyutarda etiket yazıp yereştirir. 4

5 Ambaaj türünüz için kodama teknoojieri: Yazdırma uyguaması Lazer Terma InkJet InkJet Terma Transfer Etiket Büyük Karakter Inkjet Torbaar Ahşap ürüner ve yer karoarı Ekstrüzyon Hatarı Esnek ambaajar Sert ambaajar Mukavva Ahşap ürüner ve yer karoarı Ahşap ürünerin ve yer karoarının üretim işemeri farkı osa da, zoru üretim ortamın getirdiği güçüker her ikisinde de aynıdır. Bu ürüner, hatta yazıcıara koayca erişiemediğinde en aza indirimiş ve basiteştirimiş bakıma canı ve tutarı kodar sağayan sağam kodama çözümeri gerektirir. Ekstrüzyon Durmaksızın çaışan ekstrüzyon tesiseri tozu ve nemi koşuardan büyük öçüde etkienir. Videojet yazıcıar bu zoru gereksinimeri karşıamak ve hatarınızın durmadan çaışmasını sağamaya yardımcı omak için tasaranmıştır. Dikey doum ve kapama Videojet yazıcıar bunara sınırı omamak üzere, ogo, ürün adı ve barkod gibi değişken bigierin doğrudan esnek fime yazdırımasını sağar. Terma Transfer Baskı (TTO) isteğe bağı yazdırıan ürüne öze içerikerde jenerik standart fim (önceden basımış fim yerine) kuanmanıza oanak tanır. 5

6 Torbaar Kağıt ve pastik torbaarın üzerine güveniir ve süreki yazdırma Toz haindeki mazemeere torba geçirirken, konveyörerinizde nihai ürün yereştirmesi değişkenik gösterebiir. Bu durum, torbadan torbaya atım mesafesinin tutarsız oması nedeniye bozuk kodar ouşturabiir. Hattınıza sorunsuz kuruum için doğru aksesuarara ve teknik bigiye sahip oan Videojet uzmanarı, net ve tutarı kodar için konveyörünüze en uygun yazıcı yereştirme konusunda size yardımcı oabiir. Büyük Karakter Markaama (LCM) Yüksek hat hızarında büyük karakter boyutunda markaama Geçiş süreerini ve giriş hataarını en aza indirmek için ön yükeme işi ürün kodarı veya ağ yazıcıarı InkJet Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ) Bakımı en aza indirmeye yardımcı omak için tasaranan CeanFow teknoojisi seçenekeri ve IP65 dereceendirmesi Topu sıvı ve takviye sistemeri operatör/yazıcı etkieşimini azatır 6

7 Ahşap ürüner ve yer karoarı Araıksız üretim yapıan, sıcak ortamarda çeşiti metiner, karakterer veya ogoar basın İster ot, ister tarih veya barkod yazdırın nem düzeyeri, pane dereceeri, denetmen kimik bigieri, tür veya seri verieri, kodama ekipmanı seçimini büyük öçüde üretim ortamınızın taeperi yönendirir. Hacimi ekipmanar yazıcınıza erişimi sınıradığında bakım koayığını da göz önüne amak gerekir. Videojet güveniirik, en az düzeyde bakım ve kuanım koayığı için tasaranan sağam yazıcı seçenekeri sunar. InkJet Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ) Değişken atım mesafesi, düz omayan kereste yüzeyer nedeniye yazıcı kafasında ouşan hasarın azatımasına yardımcı our Beyaz, mavi, kırmızı ve sarı renkerde yüksek çözünürükü pigmenti mürekkeper Terma Mürekkep Püskürtme (TIJ) Basit ve uygun maiyeti kartuş değiştirme işemeri her değişimde yeni bir yazıcı kafası sağar. Ahşap gümüşerin yazıcı başına hasar verebidiği kereste yüzeyerde bu çözüm kuanıabiir. Yüksek çözünürükü barkodar ve ogoar Büyük Karakter Markaama (LCM) Zoru üretim koşuarında kuanıabien IP65 kabiner içeren sağam endüstriye yazıcı tasarımı Mevcut mikro temizeme teknoojisi yazıcı kafaarını temizemeyi unutan operatörer nedeniye yazıcıarda meydana geen hasarın ve gereki bakımın azatımasına yardımcı our 7

8 Ekstrüzyon Hatarı Kod kaitesi ve üretim ortamınız Zoru ortamarda tutarı kod basmanın güçükeri, operatörden kaynakanan kodama hataarını ee amak için gereken maiyet ve çabaya kodama hataarı kısa sürede başınızı ağrıtabiir. Videojet, zoru ortamarda bie net, tutarı kodar basmanıza yardımcı oabien CeanFow ve Dynamic Caibration gibi öze teknoojier sunar. Ayrıca, Kod Güvencesi çözümerimiz operatör yazıcı etkieşiminin basiteştirimesine ve operatörerin her defasında doğru ürün üzerinde doğru kod ede etmek için daha donanımı omasına yardım edebiir. Müşterierimizin operatör zorukarını gidermesine yardımcı oan Videojet Kod Güvencesi çözümeri, tahmine dayaı kodamayı ortadan kadırabiir, böyece insan hatasını ve ıskartayı en aza indirmeye yardımcı our. Ayrıca, zoru ortamarda kodama için öze, hızı kuruyan, ısıya ve yağa mürekkeper de sunuyoruz. InkJet Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ) Pigmenti mürekkeper koyu arka panar üzerinde yüksek kontrast sağayarak okunakıığı artırır Dynamic Caibration özeiği, üretim yerindeki sıcakık farkına göre ayaranarak tutarı kod kaitesi sağar Lazer Markaama Sistemeri Yüksek kontrastı, kesin ve net kodar. Ekstrüzyonu PVC üzerine son derece göz aıcı, atın renki kodar basıabiir Fiber azer markaama sistemi meta yüzeyer üzerine kodama yapabiir 8

9 Esnek ambaajar Maiyeteri düşürün ve paketeme hattınızdaki esnekiği artırın Ürün ve parça numarası bigierinin doğrudan torbanın üzerine basıması, önceden basımış envanter buundurma maiyeterinin, uzun hazırık süreerinin azatımasına ve üretim geçişerinin basiteştirimesine yardımcı oabiir. Videojet Terma Transfer Baskı çözümüye isteğe bağı değişen bigieri kodayarak ve jenerik fim kuanarak paketeme maiyeterinin azatımasına ve üretimin artırımasına yardımcı oabiirsiniz. Terma Transfer Baskı (TTO) Jenerik fim üzerine tarih, ogo, barkod, diğer ürün bigi ve grafikerinin basımı için idea Birçok farkı şerit rengi mevcuttur Sovent kuanmadan esnek fim üzerine yüksek çözünürükü kodar (300 nokta/inç, 12 nokta/mm) üretir Patenti, kavramasız şerit sürücüsü, hattın bakım için durma süresini en aza indirirken şerit verimiiğini de en üst düzeye çıkarır 9

10 Sert ambaajar Neredeyse her türü yüzeye kodama İçerik ve uyguama kısıtamaarı nedeniye, özeike kendin yap (DIY) için tasarananar omak üzere, birçok inşaat mazemesi ambaajı çeşiti öze kaparda geir. Perakende aanında, ambaaj tasarımı geneike ürünerinizi farkıaştırır ve başarınız açısından çok önemi oabiir. Videojet, çok çeşiti öze ambaaj türerinin benzersiz gereksinimerini ee amak için sağam kodama çözümeri sunar. InkJet Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ) Kokusuz ve MEK içermeyen mürekkeper dahi, 175'ten faza mürekkep çeşidiye sektördeki en geniş portföy Çok çeşiti mazemeerin omuz kısmına, üstüne ve atına yazdırmak için hattınıza koayca entegre ediir Lazer Markaama Sistemeri UV ie HDPE, pastik tüper, meta üzerinde net ve canı kodar Kıvrımı ve ineer yöneimer içeren küçük aanara bie metin, sayı, öze karakter ve ogo kazıyın 10

11 Mukavva Tedarik zincirinizi güçendirir ve maiyeteri azatır Lot, seri ve tedarikçiye öze bigieri dış ambaajınızın üzerine yazdırmak deponuz, toptancınız ve perakendeciniz tarafından görüebiir, veri açısından zengin bir izenebiirik noktası ouşturur. Ürününüzü tedarik zinciriniz boyunca izemeye yardımcı oacak çözümere, Videojet neredeyse her mazeme ve üretim ortamı için öçekendiriebiir yazıım ve üretim hattı sistemeri sunar. Dahası, dış ambaaj için isteğe bağı yazdırmaya maiyetten tasarruf fırsatarı oması, önceden basımış koi kuanma ve buundurma maiyeterini azatmaya yardımcı our. Terma Mürekkep Püskürtme (TIJ) Yıpranan parçaarın omadığı yüksek çözünürükü, mürekkep tabanı yazdırma; bakım gereksinimini ve bakımdan kaynakı kuanım dışı kama süreerini en aza indirir MEK tabanı mürekkeper içeren çözüm gözeneksiz yüzeyere kodun mükemme yapışmasını sağamaya yardımcı our Lazer Markaama Sistemeri Koay entegrasyon için kapsamı azer aksesuar, ens ve ışın döndürme birimi portföyü Koruyucu kapamaara zarar vermeden, temiz ve koyu renk baskı yapımasını sağadığı için, özeike su geçirmez madde kapı kutuarda kuanışıdır Büyük Karakter Markaama (LCM) Kod bigierini doğrudan ürün siparişinden yazıcıya girmek için kuanıabiir barkod tarayıcı Koay ve hızı kod seçimiye birden faza işin ee aınabidiği mesaj kapasitesi geçiş süresini en aza indirmeye yardımcı our Etiket Yazıcı Uyguayıcı (LPA) Doğrudan etiketere yüksek kaitede terma transfer kodama Otomatik uyguama, ee etiketemeden daha faza hız, doğruuk ve hata öneme sunar 11

12 Goba Servis oanağı Sizi düşünerek ouşturuan geniş servis oanağı Başangıç Yeni yazıcıarın benimsenmesi sırasında yumuşak bir geçiş sağanmasıya huzuru ve mükemme bir giriş Öneyici Ekibiniz üretime yoğunaşırken, teknisyenerimiz düzeni bakım ziyareteriye ekipmanarınızı korumaya yardımcı our Koruyucu Hem gene bakımdan sorumu ekipten hem de arıza giderme ve aşınmış parçaarın değiştirimesi gibi aanarda sunuan yardımardan yararanın Kapsamı Tüm sorumuuğu bize bırakın ve yazıcı performansını proaktif bir şekide optimize etmeyi sağayan %100 kapsamın keyfini çıkarın 7/24 teknik teefon desteği Öneyici bakım Arıza giderme kapsamı Aşınan parçaarın değiştirimesi Önceiki hizmet Teme operatör eğitimi Danışmanık hizmeteri ve uyguama desteği İsteğe bağı kuanıabiir ekipman kiraama Tüm servis oanakarı hakkında daha detayı bigieri, ürün özeikeri sayfaarında ve Videojet tarafından sağanan bigiendirme metinerinde buabiirsiniz. Yararanacağınız hizmeter: Performans avantajı Düzgün bir şekide bakımı yapıan yazıcıarın kuanım dışı kama süreeri daha azdır, daha uzun sürei çaışırar ve operatör verimiiğini artırırar. En zoru çaışma şartarında kodama ekipmanınızın bakımı için Videojet sertifikaı servis teknisyenerine güvenin. Finansa avantaj Bu seçenekerde öngörüebiir servis masrafarı sunuması, ierideki hizmeteri mevcut fiyatara sağayacağından oası ekipman arızaarına karşı bütçenizi korumaya yardımcı our. Servis avantajı Müşterier, Videojet teknisyenerinden hızı, önceiki ve yüksek kaitede servis aırar. Eğitimi uzmanarımız, sektördeki en geniş saha servisi ekibiye, gereksinimerinize hızıca cevap vermek üzere en iyi şekide konumandırımıştır. 12

13 Teknik Eğitim Üretimi geiştirmek ve kodama hataarını ortadan kadırmak için tasaranmış isteğe bağı eğitim programarı Kuanıcı taimatarı Geişmiş operatör Teme bakım Geişmiş bakım Teme işem Uyguamaya öze işem Teme onarımar Öneyici bakım Geişmiş onarım ve baskı teorisi Süre 2 saat 4 saat 1 gün 2-3 gün* Eğitimimizden neer bekeyebiirsiniz? Konum seçiminiz Teknik eğitim, iş yerinizde veya bir Videojet Eğitim Merkezi'nde veriebiir. İş yerinizde verien eğitim, baskı uyguamaarınız ve ortamınız için anında özeeştirme sağar. Bir Videojet Eğitim Merkezi'nde verien eğitim, çaışanarınızın dikkatinin dağımasını en aza indirerek öğrenmeye odakanmaarını sağar. Ekibiniz ve panamaarınız için özeeştirme Öğrencier, yazıcıar konusundaki teknik yetenekeri ve etkieşim seviyeeri teme aınarak, işerine ve gereksinimerine öze taimatar aırar. Ayrıca, çok vardiyaı ve çok teknoojii seçeneker de mevcuttur. Operasyone zorukarınıza igii odak noktaarı Bakım eğitimi sırasında verien sorun giderme teknikeri ve en iyi bakım uyguamaarı, ekibinizin sorunara karşıaştığında yazıcıyı en kısa sürede üretime geri döndürmesine yardımcı our ve uzun vadede çaışma süresini en üst noktaya taşır. Öze eğitim profesyoneeri Videojet Bakım Eğitimi, kapsamı teknik uzmanığa, geniş operasyone bigiye ve çok yönü eğitim teknikerine sahip bir grup sertifikaı ve tam zamanı Videojet eğitim profesyonei tarafından geiştiriir ve veriir. Teknik yetenek ouşturma Öğrencier, operasyone bir ortamda, teknik sorunarı tanımama, anaiz etme ve çözüm buma konuarında "uyguama" tecrübesi kazanacak. Yönetim ekibinizin, bakım çaışanarınızın yeteriik seviyesini değerendirmesi amacıya eğitimin etkiniğini ve bigi transferini öçmek üzere bir değerendirme yapıır. Videojet, üretiminizi minimum etkieyecek şekide isteğe bağı oarak e kitaparı, parçaar, araçar, hatta öze eğitim ekipmanarı dahi omak üzere ihtiyacınız oan her şeyi sunar. Ek ücret aınabiir. * Teknoojiye bağı Geişmiş Bakım Kursu Süresi 13

14 Videojet çözümeri Uyguamanız için sağam, güveniir ve kuanımı koay yazıcıar İnşaat mazemesi sektöründe kodama her zaman koay değidir. Toz ve aşırı sıcakık düşük kaitei baskıya ve hattın kuanım dışı kamasına yo açabiir. Neredeyse araıksız üretim ve yazıcıarınıza sınırı erişim oanağı veren ekipmanara yazıcıarınızın ve hatarınızın süreki çaışması gerekir. Ayrıca, operatör kod girişi hataarının önenmesi, hat OEE'sinin en yüksek düzeye çıkarıması ve ekipmanarınızın topam maiyetinin yönetimesi de çaışmanızın karıığını korumaya yardımcı omak açısından önemidir. Çeşiti teknoojier içeren güçü bir tekif sayesinde Videojet, çeşiti yapıandırıabiir, kuanımı ve bakımı koay kodama çözümü seçenekeriye bu zorukarın üstesinden gemenize yardımcı oabiir. Inkjet Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ) Lazer Markaama Sistemeri Terma Mürekkep Püskürtme (TIJ) Tüm değişken teknoojier içinde en çok yönüsü oan CIJ, 175 ten faza mürekkepten ouşan bir portföye bir araya gediğinde, neredeyse tüm mazemeer ve biçimer üzerine baskı yapar. Mazeme yüzeyini fizikse temas omadan, sovent ya da fazadan sarf mazemesi gerekmeden kaıcı bir şekide işeyerek kodarınızın kontrastını ve okunuruğunu artırın. Karton, raf ömrü kısa oan ürünerin kutuarı ve ahşap üzerinde yüksek kaitei metin, görüntüer ve barkodar için ideadir. Karmaşık ve ayrıntıı kodarın üretim sonrası iş ortakarınız ve tüketicier için net bir şekide okunabiir omasını sağar. Terma Transfer Baskı (TTO) Büyük Karakter Markaama (LCM) Etiket Yazıcı Uyguayıcı (LPA) Esnek ambaajama uyguamaarınıza uygun oan TTO, örneğin çeşiti renkerde barkodar, ürün adarı ve ogoar dahi, yüksek kaitei kodar ve görüntüer ede etmenizi sağar. Büyük yazı tiperi gerektiren sert ambaajar ve torbaar üzerine kodama çözümü. Tedarik zinciri bigierinizi doğrudan koiye yazdırarak önceden basımış kutu ve etiket envanteri ie igii maiyeteri azatmanın etkii you. Müşterieriniz için etiket gerektiğinde veya daha koyu ouku mukavva koier kuanırken, LPA otomatik oarak etiketeri koiere uyguayarak çeşiti mazemeerde yüksek hassasiyet ede etmenize yardımcı our. 14

15 Sarf mazemeeri ve aksesuarar Uyguamanız için yapıandırıabiir çözümer Her kodama uyguaması farkıdır. Bu nedene, Videojet kapsamı sarf mazemesi ve aksesuar seçenekerinin yanı sıra, benzersiz çaışmanız için idea çözümü beiremek ve entegre etmek üzere ihtiyaç duyduğunuz desteği de sunar. Videojet, çok geniş bir şerit, mürekkep ve sıvı yepazesi sayesinde, 40 yıdan uzun bir süre inşaat mazemesi uyguamaarınız için uygun oan öze tüketim mazemeerini geiştirmeke uğraşmıştır. Ayrıca doğrudan büyük OEM ere çaışmaktayız ve yazıcıarımızı üretim hatarınıza sorunsuzca entegre etmek üzere tüm baskı teknoojieri için çok çeşiti aksesuarara sahibiz. Topu mürekkep sistemeri Öze oarak geiştirimiş mürekkeper ve sıvıar Videojet, uzun üretim hatarı ve neredeyse araıksız imaat için idea oan büyük kap biçimeri sunmaktadır. Topu mürekkep sistemerimiz operatörerin mürekkep dodurmaya daha az zaman ayırarak diğer hat önceikerine odakanmaarını sağar. Çok çeşiti öze mürekkep seçenekeriye neredeyse her uyguama için çözümerimiz vardır. Aksesuarar Yapıandırıabiir aksesuarar Sorunsuz kuruum için Videojet'te yapıandırıabiir, toza dirençi kapakar ve ürün yönendirme rayarından davumbazara ve ışın döndürme birimerine kadar uzanan aksesuarar vardır. Yazıcınızın entegrasyonunu ve performansını en uygun hae getirmeye yardımcı omak için sizine işbiriği yaparız. Yazıım Yazdırma işi ouşturma ve yönetme işemerini üretim katının dışına çıkararak kuanıabiiriği ve kaiteyi artırın. Yazdırma işi ouşturma ve yönetme 3 Kodama doğruuğu uyarıarı 1 İş seçimi 2 Ürün kodama ve markaama 15

16 Gönü rahatığı standart Videojet Technoogies, ürün tanımama pazarında bir dünya ideridir. Hat üzerinde yazdırma, kodama ve markaama ürüneri, uyguamaya özgü sıvıar ve ürün yaşam döngüsü hizmeteri sunar. Hedefimiz, ambaajı tüketici ürüneri, iaç ve endüstriye ürüner sektörerinde müşterierimize işbiriği yaparak üretkenikerini artırmak, markaarını korumak, geiştirmek ve sektör eğiimeri ie yasa mevzuatın bir adım önünde omaarını sağamaktır. Müşteri uyguama uzmanarı ve Süreki Mürekkep Püskürtme (CIJ), Terma Mürekkep Püskürtme (TIJ), Lazer Markaama, Terma Transfer Baskı (TTO), koi kodama ve etiketeme ve çok çeşiti yazdırma teknoojieri aanındaki ider konumu sayesinde Videojet,dünya çapında 'den faza yazıcı kuruumu gerçekeştirmiştir. Müşterierimiz, günde on miyardan faza ürüne baskı yapmak için Videojet ürünerine güveniyor. Müşteri satış, uyguama, servis ve eğitim desteği, tüm dünyada 26 ükede den faza ekip üyesiye doğrudan sağanmaktadır. Bunun yanında, Videojet in dağıtım ağı, 135 ükede 400 den faza dağıtıcı ve OEM ie hizmet vermektedir. Goba Merkez Videojet Satış ve Servis Ofiseri Üretim ve Ürün Geiştirme Videojet Satış ve Servisinin oduğu ükeer Videojet İş Ortağı Satış ve Servisinin oduğu ükeer Te: E-posta: Web sitesi: Videojet Technoogies Inc. Tüm hakarı sakıdır. Videojet Technoogies Inc. süreki ürün geişimini ike oarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya teknik özeikerini bidirimde buunmaksızın değiştirme hakkımız sakıdır. SL Videojet Technoogies Inc. Çubukçuoğu İş Merkezi Küçükbakkaköy Mah Rüya Sok. No:11 Atasehir Istanbu

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin.

Yine rakipsiz. Konfor Teknoloji harikası kabin içi teknolojisiyle ve çok amaçlı koltuk sistemiyle konfor ve stil içerisinde seyahat edin. Land Cruiser Prado Yine rakipsiz Yeni Land Cruiser Prado, sizi şehrin içinden aıyor, kırarın engebei arazierine götürüyor ve bunu sti, güveniirik ve Toyota yeniikeriye yapıyor. Dünya çapında 60 yıı aşkın

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

Etiket Yazıcı & Uygulayıcı (LPA) Birçok ambalaj türü üzerine çeşitli boyutlarda etiket yazdırıp uygulayabilir.

Etiket Yazıcı & Uygulayıcı (LPA) Birçok ambalaj türü üzerine çeşitli boyutlarda etiket yazdırıp uygulayabilir. Kodlama, Markalama ve Etiket Sistem Çözümleri Endüstriyel Ü rünler Broşürü Ürünlerinizin ile koruyun. marka ve kodlarını Videojet Gereksinimleriniz ne olursa olsun, Videojet birçok üretim ihtiyacınızı

Detaylı

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MAYIS 2014 SAYI:39 www.ekoiq.com 9 TL (KDV DAHİL) Doğa Ormanarı Sigortaadıar Tedarik Zincirindeki Kayıp Nokta Buundu Enerjiyi Uçurtma dan Amak... Merkez(den) Kaç

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

CO 2. ve fiber lazer ürün yelpazesi. Lazer Markalama Çözümleri

CO 2. ve fiber lazer ürün yelpazesi. Lazer Markalama Çözümleri Entegrasyon ve konfigürasyon uzmanlığı önemlidir; uygulamanız için doğru lazer çözümünü seçin Lazer Markalama Çözümleri CO 2 ve fiber lazer ürün yelpazesi Videojet istediğiniz markalamayı sunar. Başarılı

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir Sistemeri Bornova Caddesi No: /7H Öztim İş Merkezi TR 70 Işıkkent - Bornova / İZMİR Te :+0 7 0 pbx Fax : 00 0 www.izmir.com Ürün Kataoğu Sürücü Sistemeri Motorar ve Redüktörer Sistemeri Sistemeri Bir Bakışta

Detaylı

Kozmetikler, kişisel bakım ve ev bakımı

Kozmetikler, kişisel bakım ve ev bakımı İşaretleme, kodlama ve sistem çözümleri Kozmetikler, kişisel bakım ve ev bakımı Üretim hattınızda karşılaştığınız benzersiz zorlukların farkındayız. Pek çok farklı ambalaj türlerini yönetmekten marka imajına

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

Yumurta Endüstrisi. 30 yıldan bu yana dünyanın her yerinde memnun müşteriler. Endüstrideki en büyük alan servisi organizasyonu

Yumurta Endüstrisi. 30 yıldan bu yana dünyanın her yerinde memnun müşteriler. Endüstrideki en büyük alan servisi organizasyonu Yumurta Endüstrisi Markalama, Kodlama ve Sistem Çözümleri 30 yıldan bu yana dünyanın her yerinde memnun müşteriler Çalışabilirlik Süresiyle İlgili Rahatlık marka taahhüdü, Videojet in en yüksek çalışabilirlik

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı