Yıl: 2 Sayı: 537 Fiatı 10 kuruştur Perşembe 30 Mayıs 1957

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıl: 2 Sayı: 537 Fiatı 10 kuruştur Perşembe 30 Mayıs 1957"

Transkript

1 YEŞİL IĞDIR GAZETESİ YEġĠL IĞDIR gazetesi 1 Eylül 1955 yılında Karakoyunlu Fazıl ġıktaģ tarafından yayın hayatına kazandırılmıģtır. Iğdır ın sekizinci gazetesidir. Fazıl ġıktaģ; Cemil Aydın tarafından yayımlanan YENĠ IĞDIR gazetesinin (ilk sayı 28 ġubat 1955) henüz bir yılını doldurmadan ani olarak kapanması üzerine, bu gazeteye ait matbaa makinesini satın alarak bu alandaki ilk giriģimini yapar. (Iğdır kültür tarihine önemli bir hizmette bulunmuģ olan bu pedal makinesi, bugünkü YEġĠL IĞDIR gazete bürosunun önünde paslı ve yorgun siluetiyle onu onurlandıracak bir adresi -müzeyisabırla beklemektedir) YEġĠL IĞDIR gazetesi Iğdır ın en uzun ömürlü gazetesidir.yayın hayatına halen baģarılı bir Ģekilde devam eden YEġĠL IĞDIR gazetesi bu nedenle Iğdır kültür hayatının medarı iftiharıdır. Ancak ne yazık ki bu gazetenin arası arģivleri tedbirsizlik nedeniyle yok olmuģtur. Dileğim o ki,özel arģivlerdeki nüshaların yetkili bir kurum tarafından toplanması ve derlenmesidir. AĢağıda okuyacağınız YEġĠL IĞDIR nüshaları Mecit Hun un özel arģivinden alınmıģtır Sahip ve Mes ul Md. Fazıl ġıktaģ Günlük Siyasî Demokrat Gazete İlk Yayın Tarihi: 1 Eylül 1955 Muharriri H. Karalar Yıl: 2 Sayı: 537 Fiatı 10 kuruştur Perşembe 30 Mayıs 1957 Markara Köprüsü Mevzuu Ele Alınacak 31 Mayıs 1957 Erzurum ve Amasya Milletvekillerinin dünkü temasları esnasında öteden beri Iğdır ın derdi olan Markara köprüsünün açılması konusu Belediye Başkan vekili Mecit Hun tarafından ortaya atılmış ve fabrikatör Osman Ataman tarafından ise köprüye ait mütemmim malumat verilmiştir. Milletvekilleri bu hususla yekinen alakadar olacaklarını vaat etmişlerdir.

2 Bir Kasa Gazoza İki Kilo Buz 31 Mayıs 1957 Ali Yılmaz Kazancılı nın müessesesi kendi gazozlarını satan her şahsa iki kilo buz bedava vermektedir. Bu iyi ama, Ali Yılmaz dan baş yazıda bahsettiğimiz gibi bir müteşebbüsün sermayedar olmasını bekleriz. Mümtaz Misafirlerimiz ve İntibaları 31 Mayıs 1957 (Hasan Karalar) İki günden beri kazamızın misafiri bulunan Genel İdare Kurulu azalarından Profesör Salim Rıfkı Burçak ve Amasya Mebusu Mustafa Zeren geniş ölçüde bir temas yaparak dün saat 14:30 da Kars a gitmişlerdir. (...) Nağdali Parlar ın evindeki ziyafette rakamlara istinat eden ve objektifi bir malumat verilmesi mülahazası ile hareket etmek istendiyse de bunun izamlı olduğu maalesef sathide olsa teessürümüze mucip oldu. (...) Naci Güneş in evindeki ziyafette ise Iğdır için bir ufkun açıldığını ve bu ufka gidecek hattı müstakim yolun Osman Ataman tarafından billurlaştırıldığını sürur (sevinç) içinde müşahede eyledik. Belediye Meclisi İlk Haziran Toplantısını Yaptı 3 Haziran 1957 Belediye Meclisi ilk Haziran toplantısını yaptı. Reis vekili Mecit Hun tarafından yapılan yoklamadan sonra İller Bankasından hamam yapılması için kısa vade ile verilen 60 bin liranın kabul edilip edilmeyeceği keyfiyeti görüşüldü. Tuzluca daki Memur Evleri 4 Haziran 1957 Yeşil Iğdır Geçen sene temelleri atılıp bu sene inşaatı tamamlanan Tuzluca Memur Evleri inşaatı hitam olmuştur. Aziz Güney ve Ali Topçu nun taahhütleri altında bulunan mezkûr inşaatların bu ay içinde resmi küşatları yapılacak ve Belediyeye resmen teslim edilecektir. (...)

3 Bedbaht Kirman ın Mahkemesi Erzurum da 4 Haziran 1957 Hasan Karalar Menfur bir kurşun ile ömrünün baharında hayata gözlerini yuman ve kendini tanıyanların kalbinde tedavisi gayri mümkün yaralar açan, zavallı Nurettin Kirman ın mahkemesine bu ayın 14 ünde Erzurum da bakılmaya başlanacaktır. Bu genç, atılgan ve ateşli insanın vefatını Ankara da haber aldıktan sonra yalnız ben değil, Abbas Çetin, Latif Aküzüm ve Ziya Ayrım değil, fidan boyunu uzaktan gören ve yakından tanıyan herkesin kanlı gözyaşları günlerce devam etti. Fakat, ne yazık ki, o uzun bir yolculuğa çıkmış bulunuyordu ve artık dönmesine de imkân yoktu. Gençliğine doymadan, içinde bulunduğu bahar havasını teneffüs etmeden, sevdiklerini eleme garg eyledi ve Pernavut un yeşillikleri arasında kara toprağı kendisine yuva olarak kabul etti. Bu meşum haber hükümet merkezinde onun dostları tarafından sabaha karşı ağlanarak haber alındı. Fakat o ölmemiş, yavrularını babasız bırakmamış, aramızda uful ederek, kalplerimizin en derin yerine gömülmüştür. Bu ayın ortalarına doğru Erzurum Ağır Ceza da Türk milletinin kaza hâkimleri terazilerinde, bir günâhın kefaretini tartmaya başlayacaklardır. Bunun ilahi bir adalet tecellisi olacağından en ufak bir şüphemiz yoktur. Kirman ı son defa Abbas Türkdönmez in dükkânında görmüş, Ankara ya ait bazı mevzuları konuşmuş ve kendisini Tuzluca ya yerleşmeye davet etmiştim. Demek ki, bu içten gelen ve samimi konuşma ve tatlı bakışlarımız son olacak, O karın toprağın bağrına atılacak, ben ise Ankara da göz yaşı dökecektim. Kardeşim Nurettin Kirman, ebedi istirahatgâhın da derin bir uykuya dalışın Iğdırlı, Tuzlucalı ve Pernavutlu olarak hiçbir kimsenin kalbinden asla çıkmayacaksın. Azizi hatıraların kalbimizde sönmez bir meşale gibi yanacaktır. Ölümünden iki ay sonra hatıran önünde huşu ile ağlarken sana, Şamil Ayrım a ve Allah a daha yakın derim Süphan Güneş, Emin Güneş Tahliye Edildi 7 Haziran 1957 Bir iki ay evvel bir meydan kavgasından mütevvellit ilk mahkemelerin de tevkif edilen Süphan Güneş, Emin Güneş ve Sadık Güneş dün Asliye Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verildi. Bu davada müşteki Kadir Günde, Hacı Penah ve taraftarları şahsi davalarından feragat ettiler. Vahap Sever ise davasından vazgeçmediğini bildirdi. Avukat Osman Yeltekin, Davacı hemşehrilerim şahsi davalarından feragat ettiğini ve verilen raporlar arasındaki mubayanatı ileri sürüp Vahap

4 Sever in raporunun adli tıpta tetkik edilmesini ve maznunların ziraatçı olmaları aile reisi bulunmaları esasında delillerin toplandığını ileri sürerek nakti veya resen tahliyelerini istedi. Aziz Güney in Tuğla İmalathanesi 6 Haziran1957 Memnuniyetle haber aldığımıza göre sinemacı Aziz Güney, Melekli caddesinde fenni şeraitlere uygun bir tuğla imalathanesini işletmeye açmış bulunmaktadır. İyi kalitede imâl edilen tuğlanın piyasaya arz edildiğini haber alınca bir kere de biz muhitimiz için önemli olan tuğlayı görmek istedik ve gördük. Hakikaten ihtiyaca elverişli şekilde olduğunu memnuniyetle müşahede edildi. Esasen yalnız Iğdır ın değil Şark bölgesinin büyük çapta bir tuğla fabrikasına ihtiyacı vardır. Temenni ederiz ki, Aziz Güney in bu teşebbüsü iş adamlarımız için bir numune olsun, müteşebbis arkadaşımızı tebrik ederiz. DP İl ve İlçe Kurulların da Yapılan Değişiklikler 8 Haziran 1957 Genel İdare Kurulu Erzurum Mebusu Rıfkı Salim Burçak ve Anayasa Mebusu Mustafa Zere nin bir müddetten beri Kars teşkilatını dolaştıklar malumdur. Selahiyetli Mebuslar İl İdare kurulunda ve bazı ilçelerde gördükleri lüzum üzerine yaptıkları değişikliklere ait aldığımız malumat şu yoldadır: İlçe İdare kuruluna (şimdilik kaydıyla) girenler: Osman Atman, Eşref Kaya, Enver Güneş, Kadir Günde,? DP İl ve İlçe Kurulların da Yapılan Değişiklikler II 10 Haziran 1957 Genel İdare kurulu azalarının Kars Demokrat teşkilâtında yaptığı değişikliklerin tepkileri geniş çapta devam etmektedir. Bu arada Iğdır da ilçe idare kurulundan ayrılan şahıslar Mecit Hun, Nağdali Parlar, Naci Güneş ve Cihangir Aras tır. Bu şahısların faal vazifeden mennine dair resmi bir yazı henüz ilçeye gelmiş değildir. Diğer taraftan Mecit Hun ve Naci Güneş in haysiyet divanına verildiklerine dair çıkan şayialarında henüz esasa istinat etmediği kanaatindeyiz. (...)

5 Batı Almanya Büyük Elçisi Iğdır da 11 Haziran 1957 Eski silah arkadaşımız ve büyük dostumuz Batı Almanya Büyük Elçisi Ekslelans Doktor Oellers ve Ateşe Militer Von Chu ve mahiyetleri dün saat 16 da Iğdır a şeref vermişlerdir. Büyük misafirimiz, Orgof ta kaymakam Kazanoğlu, Tabur komutanı İbrahim Eke, Belediye Başkanı Mecit Hun, Ziya Ayrım, Jandarma Komutanı Salih Koç tarafından karşılanmıştır. Orgof ta bir müddet istirahat eden Büyükelçi geceyi Çiftlik te (DÜÇ) geçirmiştir. Batı Almanya Büyük Elçisi Iğdır da 12 Haziran 1957 Pazartesi Iğdır a gelen Batıl Almanya elçisi dün saat 1: 30 da Iğdır dan ayrılmıştır. Büyük Elçiye Belediye tarafından Armutlu bahçede mükellef bir ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette Kaymakam Kozanoğlu, Savcı Cemalettin Oktay, Mecit Hun, Birlik Umum Müdürü Cezim Öztekin, murakip Hamit Çiftlik, Mehmet Gülten hazır bulunmuşlardır. Enver Sever Şikayet Edilmiş 13 Haziran 1957 Maruf ve meşhur Demokratlardan Alikamer Semt Bucağı Başkanı Enver Sever in Halk Partililerle sıkı temasta bulunduğuna dair bir köy muhtarı tarafından DP İl İdare Kuruluna ve daha üst kademelere şikayet edildiği haber alınmıştır. Oysaki, bu meşhur sima Demokrat Parti kurucularından olup bütün vaktini Demokrat Parti ye hizmet etmekte geçirdiği bilinmekte idi. (..) Belediyenin Haziran Toplantısı Devam Ediyor 14 Haziran 1957 (Hasan Karalar) Belediye Meclisinin Haziran toplantıları devam etmektedir. Bu cümleden olarak Çarşamba günü müzakerelerinde Belediye giderlerine ait rapor okunduktan sonra Reis Vekili Mecit Hun acele görüşülmesi icap eden mevzular olduğunu ve iki aza arkadaşın muracaatını okuyacağını söyledi. Bunlardan birisi aza Asker Yıldırım şahsi işlerini takip için izin dilekçesi idi. Oya kondu ekseriyetle kabul edildi. İkincisi ise Hasan Öztürk ün iskat kararından sonra Meclise çektiği tel idi. Bu telin gündeme alınıp alınmaması Reis Vekili tarafından Meclise soruldu. Musa Turan alınması lehinde, Hamit Çiftlik ise alınmaması aleyhinde mutalaada bulundular. Durum Meclisin reyine ikdirap edince Hamit Çiftlik in teklifi ekseriyetle kabul bulundu. Ve Hasan Öztürk ün çektiği tel münderecaatı hakkında da

6 müzakere açılmasın mahal olmadığı kararlaştırıldı. Bundan sonra Reis Vekili Mecit Hun, memurlar kadrosu hakkındaki riyaset teklifinin gündeme alınıp müzakere edilmesi veya gündeme alındıktan sonra müzakerelerin Başkan Ali Ural ın gelmesini bırakılması teklifi idi. Teklif oya sunuldu ve memurlar kadrosu hakkında müzakerelerin Reis Ali Ural ın gelmesine bırakılması kararlaştırıldı. Daha sonra riyaset ve tahakkuk tarafından belediye hizmetleri bakımına göre, peynir, salça, yün, gazoz, deri ve buzdan binde iki vergi alınması teklifi müzakere edildi. Mehmet Gülten bilhassa salçalardan alınacak verginin çok olduğunu ileri sürdü. Hamit Çiftlik, Kâmil Sürmeli buna itirazda bulundular. Reis Vekili Mecit Hun un mütemmim izahatı ve arkasından da Mehmet Gülten ile riyasetin teklifinin oya konacağı söylemesi üzerine durum oya arz edildi. Ve Mehmet Gülten in teklifi ekseriyetle reddedildi. DP İl İdare Kurulundan Resmi Emir Geldi 14 Haziran 1957 Genel İdare Kurulu azalarından Rıfkı Salim Burçak ve Mustafa Zeren in gördükleri lüzum üzerine Iğdır daki İlçe İdare teşkilatında yapılan değişikliklere ait resmi yazı dün kazaya vurud etmiştir. Bu hale göre İlçe İdare Kurulu Başkanı Eşref Kaya, Enver Güneş, Osman Ataman, Nağdali Parlar, Ahmet Armağan, Kurban Akar ve Kadir Günde den müteşekkildir. Resim emir alınır alınmaz derhal yeni İlçe İdare Kurulu toplanmış ve aralarında vazife taksimi yaparak muhasipliğe Ahmet Armağan, katipliğe ise Kadir Günde seçilmişlerdir. Mesut Bir Evlenme 15 Haziran 1957 Iğdırlı gençlerimizden Esnaf Kulübü sahibi Kâmil Yüksel in düğünü dün Kars ta yapılmış ve gelinle damat Iğdır a gelmişlerdir. Gençleri kurdukları sıcak yuva içerisinde bahtiyar ve uzun ömürlü olmalarını dileriz Ali Ural Hareket Etmedi 15 Haziran1957 Dün Ankara dan ayrılacağını haber aldığımız Belediye Başkanı Ali Ural ın bir iki gün daha Ankara da kalacağı öğrenilmiştir. Belediye Başkan vekili Mecit Hun kendisine bir tel çekerek mühim bir işin takibi için Ankara da kalmasını haber vermiştir.

7 Iğdır Kavak Yetiştirme Kooperatifi Statüsü 15 Haziran 1957 Adı Soyadı Mesleği Cemalettin Kaya Yüksek Mühendis Cezmi Öztekin Memur Aziz Güney Sinemacı Enver Güneş Tüccar Mehmet Gülten Kırtasiyeci Mecit Hun Tüccar Sait Zor Tüccar Necati Öztekin Tüccar Süphan Güneş Lokantacı Eşref Kaya Memur Cimşit Güneş Nakliyeci Ali Baburhan (Orkun) Sinemacı Hasan Güneş Tüccar Ferzende Armağan Çiftçi DP İl Başkanı Iğdır da 17 Haziran 1957 Dün Tuzluca da yapılan Memur evlerinin teslim merasimi münasebetiyle DP İl başkanımız Nusret Metan ve ikinci başkan İsmail Alaca Tuzluca ya gelmişlerdir. İlçe İdare Kurulu ile istişarede bulunmuş ve buraya (Iğdır a) gelerek buradaki ilçe idare kurulu ile birkaç saat görüştükten sonra Kars a dönmüşlerdir. Başkan ve ikinci başkanla beraber İlçe İdare Kurulu başkanı Eşref Kaya ve üye Kurban Akar da Kars tan dönmüşler. (...) Tuzluca Müstesna Bir Gün Yaşadı 17 Haziran 1957 Dün Tuzluca kazasında inşaatına geçen sene başlanan memur evlerini teslim resmi kuşadı yapıldı. (...) Baş müfettiş kısa bir konuşmadan sonra hayırlı ve uğurlu temennisi ile birinci kurdeleyi kesti. İkinci kurdeleyi Kars Belediye başkanı İsmail Alaca kısa bir konuşma ile ikinci kurdeleyi DP İl başkanı Nusret Metan, Valimize bu şerefi kendisine bahşettiğinden dolayı teşekkür ederek hayırlı ve uğurlu olması sözü ile kesti. Son kurdeleyi ise, Belediye Başkan vekili Mecit Hun özlü bir konuşma yaparak hayırlı ve uğurlu temennisiyle kesti. (...)

8 Iğdır Belediye Meclisi Toplandı 31 Aralık 1973 Reis Hüseyin Akbulut Toplantıya Katılmadı Bir ayı aşkın bir zamandır başsız kalan Iğdır Belediyesi nihayet kazanan hemşehrilerimiz tarafından faaliyete başlamıştır. 9 Aralık 1973 günü yapılan Belediye seçimlerinde kazanan 24 kişilik Belediye Meclisi 29 Aralık 1973 günü Valilik makamının daveti üzerine toplanarak organlarını seçmiştir. Yapılan seçimde Belediye Reis Vekilliğine Mecit Hun, Encümen azalıklarına Cafer Yaycılı, Feridun Aras, Meclis reis vekilliklerine Hüseyin Günaydın, Eşref Başaran, Meclis reisliklerine Bayram Seran ile Temel Ural ve maliye itiraz komisyonuna Ahmet Iğdır, maliye taktir komisyonuna da Ekber Gökçe getirilmiştir. Aynı seçimde Belediye reisliğini kazanan Hüseyin Akbulut 6 aylık bir cezanın infazı sebebiyle 2 ay raporlu olduğundan göreve başlayamamıştır. Bu sure içinde reislik görevi reis vekili Mecit Hun tarafından yürütülecektir. Yeni meclis ile seçilen reis vekili sayın Mecit Hun ve arkadaşlarını kazamız ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diler kendilerine üstün başarılar temenni eyleriz. Ayhavar Etmeyelim!. 28 Ocak 1974 Ġbrahim Sever Belediye kaynıyor, Kalem yine oynuyor, Düzeni bulmuş iken, Yine işler oldu kem. Uyumuştu yıllarca Şehrimizin ikbali Kıpırdarken bir parça Değiştirdiler valı Reisliğe yakışan Mecit HUN vekil iken Doğruluyordu işler Yine ters düştü kader Azaları bozdular İlçemize yazdılar Bazıları hu çeker Bazıları ay havar

9 Dirayetli insanın Elinden almak için Şahsi çıkar yüzünden Beslemeyin ona kin Yazıktır bu kazaya İnsaf edin yaranlar Kanmayın yaygaraya Duyulmasın figanlar Şehrin ikbali için Beslemeyin ona kin İşleri tedvir etsin Üzüntüler hep bitsin Ağır yükün altına Girmeye hüner ister Acıyın bu vatana Olmasın bundan beter Ben İbrahim Sever İçim endişe dolu Sizden rica ederim Bozmayın doğru yolu Mecit HUN vekil olsun Tüm işler düzen bulsun Vatanını sevmeyen Babam olsa kahrolsun Iğdır Belediyesi 29 Mart 1974 Salih ġıktaģ Sayın Valimiz Alaattin Öskiper, Sayın Kaymakamımız Emin Ergin Ve de Sayın Belediye Başkan Vekilimiz Cemalettin Güneş Sizlere kamuoyu huzurunda bir hususu sormak istiyorum. Iğdır Belediyesi neden keyfi hareket ediyor ve Yeşil Iğdır Gazetesinde yayınlattığı resmi ilan bedelinden olan borcunu bugüne kadar ödemiyor? Lütfen cevap verir misiniz? (...) Sayın Mecit Hun imzası ile bir resmi ilan gönderildi diye, şimdiki Encümen bunun parasını ödememek cüretini nereden buluyor? Eğer Mecit Hun ile aralarında bir çekişme veya anlaşmazlık varsa lütfen benim ilan ücretini buna alet etmesinler ve hakkımı lütfen kendime ödesinler. (...)

10 Delege Seçimi Sonuçları Belli Oldu 2 Mayıs 1977 Dün 1 Mayıs Pazar günü yapılan delege ön seçimi ilçede sakin bir hava içerisinde sona ermiştir. Seçim sonucu il merkezinden aldığımız habere göre AP, CHP arasında aday sıralaması aşağıda görülmektedir. A.P (Adalet Partisi) 1. Hidayet Çelebi Operatör Doktor 2. Turgut Öztürk Öğretmen 3. Mehmet Ali Beyoğlu AP İl Başkanı 4. İbrahim Gökçe Doktor 5. Cemil Ünal Eski Milletvekili C.H.P.(Cumhuriyet Halk Partisi) 1. Doğan Araslı Eski Milletvekili 2. Kemal Güven Eski Milletvekili 3. Hasan Yıldırım 4. Turgut Artaç 5. İsmet Atalay Sıralarını almışlardır. Kendilerine hayırlı şanslar dileriz Iğdır daki Delegeye Oy Dağılımı A.P. Listesi 1. Sultan Kölanlı 179 oy 2. Aziz Kesemen Hidayet Çelebi Musa Doğan Cemil Ünal 109 C.H.P Listesi 1. Mecit Hun 85 oy 2. Doğan Araslı Medet Serhat Cafer Eroğlu Kemal Güven 30 Belediye Olağan Toplantısını Yaptı 3 Ocak 1978 Yıl: 23 Sayı: 6354 İlçemiz Belediye meclisi seçim sonu toplantısını yaparak yeni hizmet alacak kişileri seçerek görevlendirdi. Toplantı 30 Aralık 1977 günü saat 14 de Belediye sarayında yapıldı. İlk konuşmayı açan Belediye başkanı Hüseyin Akbulut, vatandaşın

11 seçmiş olduğu belediye meclisinde toplanan eski ve yeni üyelere hoş geldiniz diyerek toplantının ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Toplantıya bir noksan ile katılan meclis yoklaması yaptılar. 25 iştirakçi aza isim okunarak tespit edildi. Seçime başlarken Vahap Akar ile Aydın Ural oy alarak Meclis katibi seçildiler. Oy tasnif üyeliklerine Servet Akyıldırım ve Yasin Doğuş görev aldılar. Meclis başkanlığına ise 25 oyla Rahim Akyüz ve 22 oyla Ali Yüce getirildiler.(...) Aday gösterilen Talat Tufan 22 oyla reis vekilliğini kazanırken Settar Çoşkun 3 oy alabildi. Daha sonra Yasin Doğuş 15, Hüseyin Sürmeli 13 oyla encümenliğe seçildiler yılı faaliyet raporu okunduktan sonra dilek ve temenniler istenirken ilk konuşmayı Vahap Akar, Belediyenin yapmış olduğu icraatın plansız olarak yapıldığını, harcamaları yersiz bulduklarını, şehir imar planının yapılmasını ve personel harcamalarının fazla olduğunu uygun görüyorum dedi. Daha sonra söz alan İsmail Karadağ şöyle konuşmuştur: Faaliyet raporlarının çoğaltılarak üyelere dağıtılmasını önererek belediyede çalışanlara dağıtılan maaşların büyük bir meblağ tuttuğunu belirtti. (...) Söz alan üyelerden Mecit Hun, Şimdi yapacağım önerileri ileriki çalışmalarımızda bize ışık tutsun diye yapıyoruz. Bir önce yapılan öneriler ve tenkitler tam olarak belediye zabıtlarına kaydederek bir (...) tam olarak getirilmeli ve belediye meclisi üyelerini tatmin edici olmalıdır dedi. (...) Tenkit ve önerileri cevaplandıran Başkan Hüseyin Akbulut: İstimlâk edildikten sonra kaldırımların yapılması öneriliyor. İstimlake belediyenin gücü yetmediği ve çalışma programına alındığı için mecburen kaldırım yapmak zorunda kalıyoruz. Şehirlerimizin %9 olmayan kanalizasyonun yapılmasından sonra kaldırım yapalım diye bir konu bahis mevzuu olamaz. Bilmem kaç yıl sonra kanalizasyon yapılacak diye vatandaşı çamur içerisinde bırakamayız. Kanalizasyon programı ele alınmıştır. Kanalizasyonun tamamlanmasını müteakip biz de belediye olarak asfaltlama şantiyesi kuracağız. (...) Faaliyet raporlarının üyelere dağıtılması önerisini olumlu karşılıyoruz. Belediye mevzuatında böyle bir hüküm olmamakla beraber nazarı dikkate alacağız. Et ve sebze fiyatları üzerinde sıkı bir şekilde durulacaktır. Sebzelerde yüzde 35 kâr haddi bırakılmakta ve fiyatlar rayiç tahtasında belirtilmekte ve her gün hoparlörle ilan edilmektedir dedi.

12 Iğdır ımızda İz Bırakanlar 11 Kasım 1999 Cabbar ġiktaġ Yıl: 45 Sayı: 9582 (..) Öte yandan Iğdırlı olup da dünden bugüne kadar Iğdır a hizmet edenleri, isimleri hiçbir zaman kamuoyunun gündeminden düşmeyenleri sıralamadan geçmek istemiyorum: Milletvekilliği yapmış Belediye Başkanı Merhum Rıza Yalçın, Hamit (Güneş) Bey, Şamil (Ayrım)Bey, Kerem (Güneş) Bey, Aziz Bey, Abdurrezak (Güneş) Bey, Iğdır da en süreyle Belediye başkanlığı yapmış Hüseyin Akbulut, siyasetin ikinci adları olarak bilinen merhum Mecit Hun, Talat Tufan, Enver Güneş, Meşe Akil Aydoğdu; yaşayanlar Hacı Ali Karasu, Hacı Hüdaverdi Aras, Yusuf Ziya Ayrım, Hacı Murat Ayrım, Muhtar Çiftçi, Hacı Cihangir Turan, Hacı Kerem Yıldırım, Hacı Ebulhasan Yıldız, Ferzende Armağan Bey, Yakup Tuncer, Hacı İsmail Ağırkaya, Turan Güneş, Muzaffer Işık, Iğdır Lisesi ve Esnaf Kefalet Kooperatifinin mimarı, gazeteci-yazar merhum Hacı Fazıl Şıktaş, avukat-yazar kültür elçisi merhum İbrahim Bozyel, Belediye başkanı merhum Osman Ataman, merhum Hacı Ömer Şark, öğretmen Ramiz Otaylı, merhum şair Hamit Dönmez, Sanayi Sitesinin mimarı Süleyman Taşkınsu, eski Milletvekili Sabri Aras, emekli Albay Nuri Alagöz, eski Milletvekili Atila Hun, Milletvekili Abbas Bozyel, Milletvekili Şamil Ayrım ve eski Milletvekili Adil Aşırım, daha isimlerini hatırlayamadığım yüzlerce değerimizin gelip geçen ve hayatta kalanlarının isimlerinin yer alacağı bir kitapçığın yayınlanmasını ne de çok isterdim. Iğdır ımızda gerek kişiliği ile, gerek siyaseti ile, gerek Iğdır a yaptığı hizmetler ile hep gündemin baş sıralarında yer alan bu değerlerimizin isimlerinin yaşatılması için bir çalışma yapılmasını öneriyorum. Kurucumuz Hacı Fazıl Şıktaş ı Rahmetle Anıyoruz 08 Mart 2000 Yıl: 45 Sayı: 9620 Doğduğu günde (8 Mart 1927) de vefat eden gazetemizin kurucusu Merhum Hacı Fazıl Şıktaş ı rahmetle anıyoruz yılında ani gelen bir kalp kriziyle aramızdan ayrılan gazetemizin kurucusu Hacı Fazıl Şıktaş gazeteciliğinin yanı sıra şairliği ve yazarlığı da vardı. İlçe olan Iğdır da eğitimin, kooperatifin, gazeteciliğin ve halkın yararına olan diğer birçok işin altında imza atarak ya bizzat kuruculuğunu yapmış veya etrafına topladığı arkadaşlarıyla birlikte kurulmasına destek olmuştur Merhum H.Fazıl Şıktaş. Uzun yıllar İstanbul da yaşayan Merhum, İstanbul da vefat etmiş ve orada defnedilmişti. Kendisin rahmetle yad ediyor, Allah rahmet eylesin diliyoruz.

13 Belediyemizin Tarihçesi Adnan Günaydın (Yazı ĠĢleri Müdürü) (AĢağıdaki makale Iğdır Belediyesi Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünden elde edilmiģtir. Hangi gazetede yayınlandığı konusunda ipucu olmadığından önemli bulduğum makaleye burada yer vermek istedim. Mücahit) Bugün anladığımız manada belediye, Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında yerel seçimler sonucu başlamıştır. O günden bugüne kadar seçimle gelen başkanların adlarını yazımız sonunda veriyoruz. (...) 1. Paşa Ekinci (Başköy) Hacı Mirze (Iğdırmavalı) Hacı Hanlar Bey (Öcal) Muhtar Behremoğlu Osman Ataman Rıza Yalçın Osman Ataman Rıza Yalçın Ali Ural Fazıl Baykal Ali Ural Ali Ural Fazıl Baykal Hüseyin Akbulut Orhan Ağırkaya Ali Ağrı Ali Asker Aşırım Nurettin Aras 1999-Bugün

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Erenler Mahallesi 1085 Sokakta Bulunan Parka İsim

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Iğdır Sevdası. İlk ve orta tahsilimi Iğdır da, liseyi Kars ta okudum. Yüksek tahsil hayatıma

Iğdır Sevdası. İlk ve orta tahsilimi Iğdır da, liseyi Kars ta okudum. Yüksek tahsil hayatıma ALİ ASKER SAYAN Iğdır Sevdası 1905 den itibaren, siyasi nüfuzu ve örgütçü kişiliğiyle ön plana çıkan Hacı Ekber Tufan, Milli Mücadele yıllarında çaba ve enerjisini Iğdır ın kurtuluşu yolunda harcamış,

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ TOPLANTI TARİHİ : 08 NİSAN 2014 TOPLANTI NUMARASI : 2014/01 TOPLANTI ŞEKLİ : OLAĞAN T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi 08/04/2014 Salı

Detaylı

Ali Aydın ALİ AYDIN Ali Aydın Hayatım 236

Ali Aydın ALİ AYDIN Ali Aydın Hayatım 236 ALİ AYDIN Iğdır da 40 lı veya 50 li yıllarda resim çektirmişseniz fotoğraf büyük ihtimalle Musa ve kardeşlerin imzasını taşıyordur. Iğdır a stüdyo anlamında ilk fotoğrafçı dükkanını kuran Aydın kardeşler,

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI MECLİS KARARI Belediyemiz Meclisi bugün saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2014

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh :

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh : Karar No : 21 Özü: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi. Karar Trh : Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş DAĞISTANLI, Hüseyin BAYRAKTAR,, Selvet KARAOĞLU, Ahmet ÇALIŞKAN,, Mehmet KOCABAY, Mahmut

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R Karar No : 58 Konusu: Başkanının gizli oy açık tasnif neticesinde seçilmesi., Meclisin en yaşlı İl Genel Meclis üyesi Mehmet YILDIRIM ın Başkanlığında, üyelerin katılımı ile Toplantı salonunda 14.04.2014

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU GÖREV TANIM TABLOSU SIRA NO Adı Soyadı Öğrenim Durumu Görevi Görev Yaptığı Alan Görev Yaptığı Yer Görev Ayrıntıları 1 Nadir Alpay İLDAN LİSANS MÜDÜR/ MÜDÜR 2 Ahmet Bilal TOKGÖZ ORTAÖĞRETİM Muhasebe ve

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 02/05/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 05 Birleşim No : 05 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni 65 Odamızdan Ziyaretler Odamıza Ziyaretler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Konya İl Müdürü Seyfettin BAYDAR Konya İl Emniyet Müdürü Mevlüt DEMİR İntech Global A.Ş. Emin Gürcan GÜREL TTMD Konya İl Temsilcisi

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU

DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU Son dönemlerde özellikle başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın seçim sonrası başlattığı balkon konuşmasının bir benzerini Arhavi Belediye başkanı

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 07.02.2011 Meclis toplantısı Sn. Başkan Ahmet HERDEM in hoş geldiniz temennisiyle gerçekleşti. Yoklama yapıldı Filiz YILMAZ GÜNER ve Mustafa BAKTIR ın izin

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Norm Kadro. TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 7 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : İNSAN KAYNAKLARI VE

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

1950 yılında enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere İstanbul da, İstanbul Su İşçileri Sendikası adı ile kuruldu.

1950 yılında enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere İstanbul da, İstanbul Su İşçileri Sendikası adı ile kuruldu. 1950 yılında enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere İstanbul da, İstanbul Su İşçileri Sendikası adı ile kuruldu. Sendikanın Kurucuları: Haşim Özmer, Cevdet Dikmen, Sebahattin Tükelman, Halit Çetin,

Detaylı

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden...

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği 27 Şubat 2010 günü Beykoz Kristal İş Sendikası Genel Merkez binasında, Beykoz'un mülkiyet sorunlarının tartışıldığı toplantı sonrasında da sorunun

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.12.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Bodrum Belediyesi önlemler alınıncaya kadar inşaatı durdurdu Bodrum un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Kumbahçe Plajı yakınında Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. KARAR TARİHİ 07.02.2012 KARAR NO 3 İLGİLİ BİRİM KARAR KONUSU İdari Sınır Değişikliği (Demirkent)

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. KARAR TARİHİ 07.02.2012 KARAR NO 3 İLGİLİ BİRİM KARAR KONUSU İdari Sınır Değişikliği (Demirkent) KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 07.02.2012 NO 3 İMAR KONUSU İdari Sınır Değişikliği (Demirkent) Erzincan Merkez Kavakyolu ve Demirkent Beldesi arasındaki idari sınır değişikliği tadil edilmesi görüşüldü;

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ KARAR NO 28 MECLİSE SEVK EDİLEN DİLEKÇE (M.KÖMÜRCÜ)

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ KARAR NO 28 MECLİSE SEVK EDİLEN DİLEKÇE (M.KÖMÜRCÜ) ÜYELERİ I TARİHİ 02.07.2013 NO 28 İLGİLİ BİRİM KONUSU Yazı İşleri E SEVK EDİLEN DİLEKÇE (M.KÖMÜRCÜ) Başkanı Fikret KESKİN başkanlığında 02.07.2013 Salı günü Belediye hizmet binası toplantı Mahmut KÖMÜRCÜ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

NİSAN 2015 MECLİS KARARLARI

NİSAN 2015 MECLİS KARARLARI NİSAN 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Belediye Başkanının 2014 Yılı 06 / 04 /2015 ( 29 ) Konusu Faaliyet Raporunun müzakeresi; (Hayrettin ALTUNOK-Meclis 1. Başkan Vekili) Belediye

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

YURTAYDER İFTAR YEMEĞİ VERDİ

YURTAYDER İFTAR YEMEĞİ VERDİ YURTAYDER İFTAR YEMEĞİ VERDİ ÇAĞRI OKULLARININ SPONSURLUĞUNDA "YURT AY DER" GENEL MERKEZİ ÖZEL ÇAĞRI OKULUNDA DÜZENLEDİĞİ İFTAR YEMEĞİ NE KATILIM YOĞUN OLDU. Başkent-Ankara Haberi - 28 Temmuz 2013 Pazar

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

R A P O R. Yrd. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU

R A P O R. Yrd. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU R A P O R 1 Yrd. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU 2014 30 Mart 2014 Yerel Seçim Sonuçları (Sakarya): PESA dan Tam İsabet 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Yerel Yönetim Seçimlerinin Açıklanan sonuçlarına göre

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

KOSOVA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ PROJESİ

KOSOVA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ PROJESİ KOSOVA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ PROJESİ Kosova Kardeşlik Köprüsü Projesi kapsamında Salihli ye gelen Kosova heyeti ilk ziyaretini İlçe Kaymakamımız Sayın Ertan PEYNİRCİOĞLU na yaptı. Prizren Millî Eğitim Müdür

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim 1923, saat 20.30 Tarih : 28.10.2011 29 Ekim 1923, Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biriydi. TBMM de saat 20.30 u gösterirken Anayasa da gerekli değişiklikler yapıldı,

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 05/04 /2010 Toplantı Dönemi : 2010 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 04 Birleşim No : 04 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2010

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığı nca hazırlanan ve

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Torba Cafe Plaj hizmete açıldı

Torba Cafe Plaj hizmete açıldı Torba Cafe Plaj hizmete açıldı Bodrum yarımadası genelinde hizmet veren Bodrum Belediye A.Ş. kafelerine bir yenisi daha eklendi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un da katılımıyla kafelerin 17 ncisi

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ ROCK SANATÇISI ÖZLEM TEKİN SEÇİLDİĞİ SANDIK TA OY KULLANMAYA GELMEDİ Bodrum Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı ve Kaymakamlık Makamınca onaylanan yeni mahallelerde

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 02/11/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 02/11/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 02/11/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Emirler Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BODRUM MHP YENİ İLÇE BAŞKANI MEHMET TOSUN

BODRUM MHP YENİ İLÇE BAŞKANI MEHMET TOSUN BODRUM MHP YENİ İLÇE BAŞKANI MEHMET TOSUN Milliyetçi Hareket Partisi 8.Olağan Bodrum İlçe Kongresi Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde yapılan seçimleri Mehmet Tosun açık farkla kazandı. İlçe Başkanlığı

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 05.01.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 04.01.2017 tarih ve 45914605-310.14.02.02-E.108 sayılı

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 7 KARAR KONUSU : Arsa satışı için yetki KARAR TARİHİ : 06.04.2010 GİLİ BİRİM : Arsa Satışı İçin Yetki.

KAVAKYOLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 7 KARAR KONUSU : Arsa satışı için yetki KARAR TARİHİ : 06.04.2010 GİLİ BİRİM : Arsa Satışı İçin Yetki. KARAR NO : 7 KARAR KONUSU : Arsa satışı için yetki KARAR TARİHİ : 06.04.2010 GİLİ : Arsa Satışı İçin Yetki. ÜYE... : ŞAHİN BOZDAŞ ÜYE... : MURAT ZENGİN ÜYE... : NURETTİN BULUT ÜYE... : MEHMET DÜNDAR ÜYE..:

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No : 10

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No : 10 T.C. ERDEMİRCİ, Faruk ÖNCÜL, Kadir ARABACI, Yusuf ÖZDEMİRCAN, Cavat, Gündem : 01 Karar No : 10 görüşülmesi. 01-İmar Komisyonuna havale edilen Abdullah KOÇAK IN dilekçesinin İmar Komisyonunca yapılan incelemeler

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 24 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekili seçimine ilişkin 29/03/2016 tarih ve 2798 ayılı Yazı İşleri

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 102 KARAR 102: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU ve Mehmet BİLGİN in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 103 KARAR 103 İlçenin İskele Mahallesi 97 ada

Detaylı

T.C. DEFNE KAYMAKAMLIĞI DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE KAYMAKAMLIĞI DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 1 : 5393 SAYILI BELEDİYE YASASININ 19. MADDESİ GEREĞİNCE İKİ ASIL İKİ YEDEK DİVAN KÂTİBİ SEÇİMİ YAPILMASI 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince, iki asıl iki

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 01/04/2016 KARAR NUMARASI : 4 KARAR

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 01/04/2016 KARAR NUMARASI : 4 KARAR MECLİS I TARİHİ : 01/04/2016 NUMARASI : 4 : Belediye Organlarının Seçimi. YILMAZ, Feramuz AYÇİÇEK, Muharrem DÜNDAR ve Yusuf EREN in iştirakleri ile 01/04/2016 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Meclis salonunda

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: 2 adet mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet mühendis kadrosunun ihdas edilmesi talebi hk. Komisyonumuza havale edilmiş bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 14 Ocak 2015

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

İŞLETMEDEKİ HAYVAN SAYISI

İŞLETMEDEKİ HAYVAN SAYISI MAYIS 2015-1 1 ALTINYAYLA KIZILYAKA NUSRET HASYILMAZ TR150000010293 20 TR150000857245 CANLI 2 ERKAN Çİ 18.6.2015 18.6.2015 MAYIS 2015-1 2 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY MUSTAFA GÜLGÜR TR150000007392 19 TR150000551414

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

Ü Y E L E R. Mustafa TİFTİK Muthat GÜNEŞ Fahrettin TOY Ömer SOYLU Belediye Başkanı Üye Üye Üye

Ü Y E L E R. Mustafa TİFTİK Muthat GÜNEŞ Fahrettin TOY Ömer SOYLU Belediye Başkanı Üye Üye Üye KARAR NUMARASI : 27 Muthat GÜNEŞ, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Eylül ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ 1. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. 16 Eylül 2014

ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ 1. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. 16 Eylül 2014 ZEMİN MEKANİĞİ VE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ 1. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16 Eylül 2014 Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği 1. Olağan genel Kurul Toplantısı 16. Eylül 2014

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı