Yıl: 2 Sayı: 537 Fiatı 10 kuruştur Perşembe 30 Mayıs 1957

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıl: 2 Sayı: 537 Fiatı 10 kuruştur Perşembe 30 Mayıs 1957"

Transkript

1 YEŞİL IĞDIR GAZETESİ YEġĠL IĞDIR gazetesi 1 Eylül 1955 yılında Karakoyunlu Fazıl ġıktaģ tarafından yayın hayatına kazandırılmıģtır. Iğdır ın sekizinci gazetesidir. Fazıl ġıktaģ; Cemil Aydın tarafından yayımlanan YENĠ IĞDIR gazetesinin (ilk sayı 28 ġubat 1955) henüz bir yılını doldurmadan ani olarak kapanması üzerine, bu gazeteye ait matbaa makinesini satın alarak bu alandaki ilk giriģimini yapar. (Iğdır kültür tarihine önemli bir hizmette bulunmuģ olan bu pedal makinesi, bugünkü YEġĠL IĞDIR gazete bürosunun önünde paslı ve yorgun siluetiyle onu onurlandıracak bir adresi -müzeyisabırla beklemektedir) YEġĠL IĞDIR gazetesi Iğdır ın en uzun ömürlü gazetesidir.yayın hayatına halen baģarılı bir Ģekilde devam eden YEġĠL IĞDIR gazetesi bu nedenle Iğdır kültür hayatının medarı iftiharıdır. Ancak ne yazık ki bu gazetenin arası arģivleri tedbirsizlik nedeniyle yok olmuģtur. Dileğim o ki,özel arģivlerdeki nüshaların yetkili bir kurum tarafından toplanması ve derlenmesidir. AĢağıda okuyacağınız YEġĠL IĞDIR nüshaları Mecit Hun un özel arģivinden alınmıģtır Sahip ve Mes ul Md. Fazıl ġıktaģ Günlük Siyasî Demokrat Gazete İlk Yayın Tarihi: 1 Eylül 1955 Muharriri H. Karalar Yıl: 2 Sayı: 537 Fiatı 10 kuruştur Perşembe 30 Mayıs 1957 Markara Köprüsü Mevzuu Ele Alınacak 31 Mayıs 1957 Erzurum ve Amasya Milletvekillerinin dünkü temasları esnasında öteden beri Iğdır ın derdi olan Markara köprüsünün açılması konusu Belediye Başkan vekili Mecit Hun tarafından ortaya atılmış ve fabrikatör Osman Ataman tarafından ise köprüye ait mütemmim malumat verilmiştir. Milletvekilleri bu hususla yekinen alakadar olacaklarını vaat etmişlerdir.

2 Bir Kasa Gazoza İki Kilo Buz 31 Mayıs 1957 Ali Yılmaz Kazancılı nın müessesesi kendi gazozlarını satan her şahsa iki kilo buz bedava vermektedir. Bu iyi ama, Ali Yılmaz dan baş yazıda bahsettiğimiz gibi bir müteşebbüsün sermayedar olmasını bekleriz. Mümtaz Misafirlerimiz ve İntibaları 31 Mayıs 1957 (Hasan Karalar) İki günden beri kazamızın misafiri bulunan Genel İdare Kurulu azalarından Profesör Salim Rıfkı Burçak ve Amasya Mebusu Mustafa Zeren geniş ölçüde bir temas yaparak dün saat 14:30 da Kars a gitmişlerdir. (...) Nağdali Parlar ın evindeki ziyafette rakamlara istinat eden ve objektifi bir malumat verilmesi mülahazası ile hareket etmek istendiyse de bunun izamlı olduğu maalesef sathide olsa teessürümüze mucip oldu. (...) Naci Güneş in evindeki ziyafette ise Iğdır için bir ufkun açıldığını ve bu ufka gidecek hattı müstakim yolun Osman Ataman tarafından billurlaştırıldığını sürur (sevinç) içinde müşahede eyledik. Belediye Meclisi İlk Haziran Toplantısını Yaptı 3 Haziran 1957 Belediye Meclisi ilk Haziran toplantısını yaptı. Reis vekili Mecit Hun tarafından yapılan yoklamadan sonra İller Bankasından hamam yapılması için kısa vade ile verilen 60 bin liranın kabul edilip edilmeyeceği keyfiyeti görüşüldü. Tuzluca daki Memur Evleri 4 Haziran 1957 Yeşil Iğdır Geçen sene temelleri atılıp bu sene inşaatı tamamlanan Tuzluca Memur Evleri inşaatı hitam olmuştur. Aziz Güney ve Ali Topçu nun taahhütleri altında bulunan mezkûr inşaatların bu ay içinde resmi küşatları yapılacak ve Belediyeye resmen teslim edilecektir. (...)

3 Bedbaht Kirman ın Mahkemesi Erzurum da 4 Haziran 1957 Hasan Karalar Menfur bir kurşun ile ömrünün baharında hayata gözlerini yuman ve kendini tanıyanların kalbinde tedavisi gayri mümkün yaralar açan, zavallı Nurettin Kirman ın mahkemesine bu ayın 14 ünde Erzurum da bakılmaya başlanacaktır. Bu genç, atılgan ve ateşli insanın vefatını Ankara da haber aldıktan sonra yalnız ben değil, Abbas Çetin, Latif Aküzüm ve Ziya Ayrım değil, fidan boyunu uzaktan gören ve yakından tanıyan herkesin kanlı gözyaşları günlerce devam etti. Fakat, ne yazık ki, o uzun bir yolculuğa çıkmış bulunuyordu ve artık dönmesine de imkân yoktu. Gençliğine doymadan, içinde bulunduğu bahar havasını teneffüs etmeden, sevdiklerini eleme garg eyledi ve Pernavut un yeşillikleri arasında kara toprağı kendisine yuva olarak kabul etti. Bu meşum haber hükümet merkezinde onun dostları tarafından sabaha karşı ağlanarak haber alındı. Fakat o ölmemiş, yavrularını babasız bırakmamış, aramızda uful ederek, kalplerimizin en derin yerine gömülmüştür. Bu ayın ortalarına doğru Erzurum Ağır Ceza da Türk milletinin kaza hâkimleri terazilerinde, bir günâhın kefaretini tartmaya başlayacaklardır. Bunun ilahi bir adalet tecellisi olacağından en ufak bir şüphemiz yoktur. Kirman ı son defa Abbas Türkdönmez in dükkânında görmüş, Ankara ya ait bazı mevzuları konuşmuş ve kendisini Tuzluca ya yerleşmeye davet etmiştim. Demek ki, bu içten gelen ve samimi konuşma ve tatlı bakışlarımız son olacak, O karın toprağın bağrına atılacak, ben ise Ankara da göz yaşı dökecektim. Kardeşim Nurettin Kirman, ebedi istirahatgâhın da derin bir uykuya dalışın Iğdırlı, Tuzlucalı ve Pernavutlu olarak hiçbir kimsenin kalbinden asla çıkmayacaksın. Azizi hatıraların kalbimizde sönmez bir meşale gibi yanacaktır. Ölümünden iki ay sonra hatıran önünde huşu ile ağlarken sana, Şamil Ayrım a ve Allah a daha yakın derim Süphan Güneş, Emin Güneş Tahliye Edildi 7 Haziran 1957 Bir iki ay evvel bir meydan kavgasından mütevvellit ilk mahkemelerin de tevkif edilen Süphan Güneş, Emin Güneş ve Sadık Güneş dün Asliye Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verildi. Bu davada müşteki Kadir Günde, Hacı Penah ve taraftarları şahsi davalarından feragat ettiler. Vahap Sever ise davasından vazgeçmediğini bildirdi. Avukat Osman Yeltekin, Davacı hemşehrilerim şahsi davalarından feragat ettiğini ve verilen raporlar arasındaki mubayanatı ileri sürüp Vahap

4 Sever in raporunun adli tıpta tetkik edilmesini ve maznunların ziraatçı olmaları aile reisi bulunmaları esasında delillerin toplandığını ileri sürerek nakti veya resen tahliyelerini istedi. Aziz Güney in Tuğla İmalathanesi 6 Haziran1957 Memnuniyetle haber aldığımıza göre sinemacı Aziz Güney, Melekli caddesinde fenni şeraitlere uygun bir tuğla imalathanesini işletmeye açmış bulunmaktadır. İyi kalitede imâl edilen tuğlanın piyasaya arz edildiğini haber alınca bir kere de biz muhitimiz için önemli olan tuğlayı görmek istedik ve gördük. Hakikaten ihtiyaca elverişli şekilde olduğunu memnuniyetle müşahede edildi. Esasen yalnız Iğdır ın değil Şark bölgesinin büyük çapta bir tuğla fabrikasına ihtiyacı vardır. Temenni ederiz ki, Aziz Güney in bu teşebbüsü iş adamlarımız için bir numune olsun, müteşebbis arkadaşımızı tebrik ederiz. DP İl ve İlçe Kurulların da Yapılan Değişiklikler 8 Haziran 1957 Genel İdare Kurulu Erzurum Mebusu Rıfkı Salim Burçak ve Anayasa Mebusu Mustafa Zere nin bir müddetten beri Kars teşkilatını dolaştıklar malumdur. Selahiyetli Mebuslar İl İdare kurulunda ve bazı ilçelerde gördükleri lüzum üzerine yaptıkları değişikliklere ait aldığımız malumat şu yoldadır: İlçe İdare kuruluna (şimdilik kaydıyla) girenler: Osman Atman, Eşref Kaya, Enver Güneş, Kadir Günde,? DP İl ve İlçe Kurulların da Yapılan Değişiklikler II 10 Haziran 1957 Genel İdare kurulu azalarının Kars Demokrat teşkilâtında yaptığı değişikliklerin tepkileri geniş çapta devam etmektedir. Bu arada Iğdır da ilçe idare kurulundan ayrılan şahıslar Mecit Hun, Nağdali Parlar, Naci Güneş ve Cihangir Aras tır. Bu şahısların faal vazifeden mennine dair resmi bir yazı henüz ilçeye gelmiş değildir. Diğer taraftan Mecit Hun ve Naci Güneş in haysiyet divanına verildiklerine dair çıkan şayialarında henüz esasa istinat etmediği kanaatindeyiz. (...)

5 Batı Almanya Büyük Elçisi Iğdır da 11 Haziran 1957 Eski silah arkadaşımız ve büyük dostumuz Batı Almanya Büyük Elçisi Ekslelans Doktor Oellers ve Ateşe Militer Von Chu ve mahiyetleri dün saat 16 da Iğdır a şeref vermişlerdir. Büyük misafirimiz, Orgof ta kaymakam Kazanoğlu, Tabur komutanı İbrahim Eke, Belediye Başkanı Mecit Hun, Ziya Ayrım, Jandarma Komutanı Salih Koç tarafından karşılanmıştır. Orgof ta bir müddet istirahat eden Büyükelçi geceyi Çiftlik te (DÜÇ) geçirmiştir. Batı Almanya Büyük Elçisi Iğdır da 12 Haziran 1957 Pazartesi Iğdır a gelen Batıl Almanya elçisi dün saat 1: 30 da Iğdır dan ayrılmıştır. Büyük Elçiye Belediye tarafından Armutlu bahçede mükellef bir ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette Kaymakam Kozanoğlu, Savcı Cemalettin Oktay, Mecit Hun, Birlik Umum Müdürü Cezim Öztekin, murakip Hamit Çiftlik, Mehmet Gülten hazır bulunmuşlardır. Enver Sever Şikayet Edilmiş 13 Haziran 1957 Maruf ve meşhur Demokratlardan Alikamer Semt Bucağı Başkanı Enver Sever in Halk Partililerle sıkı temasta bulunduğuna dair bir köy muhtarı tarafından DP İl İdare Kuruluna ve daha üst kademelere şikayet edildiği haber alınmıştır. Oysaki, bu meşhur sima Demokrat Parti kurucularından olup bütün vaktini Demokrat Parti ye hizmet etmekte geçirdiği bilinmekte idi. (..) Belediyenin Haziran Toplantısı Devam Ediyor 14 Haziran 1957 (Hasan Karalar) Belediye Meclisinin Haziran toplantıları devam etmektedir. Bu cümleden olarak Çarşamba günü müzakerelerinde Belediye giderlerine ait rapor okunduktan sonra Reis Vekili Mecit Hun acele görüşülmesi icap eden mevzular olduğunu ve iki aza arkadaşın muracaatını okuyacağını söyledi. Bunlardan birisi aza Asker Yıldırım şahsi işlerini takip için izin dilekçesi idi. Oya kondu ekseriyetle kabul edildi. İkincisi ise Hasan Öztürk ün iskat kararından sonra Meclise çektiği tel idi. Bu telin gündeme alınıp alınmaması Reis Vekili tarafından Meclise soruldu. Musa Turan alınması lehinde, Hamit Çiftlik ise alınmaması aleyhinde mutalaada bulundular. Durum Meclisin reyine ikdirap edince Hamit Çiftlik in teklifi ekseriyetle kabul bulundu. Ve Hasan Öztürk ün çektiği tel münderecaatı hakkında da

6 müzakere açılmasın mahal olmadığı kararlaştırıldı. Bundan sonra Reis Vekili Mecit Hun, memurlar kadrosu hakkındaki riyaset teklifinin gündeme alınıp müzakere edilmesi veya gündeme alındıktan sonra müzakerelerin Başkan Ali Ural ın gelmesini bırakılması teklifi idi. Teklif oya sunuldu ve memurlar kadrosu hakkında müzakerelerin Reis Ali Ural ın gelmesine bırakılması kararlaştırıldı. Daha sonra riyaset ve tahakkuk tarafından belediye hizmetleri bakımına göre, peynir, salça, yün, gazoz, deri ve buzdan binde iki vergi alınması teklifi müzakere edildi. Mehmet Gülten bilhassa salçalardan alınacak verginin çok olduğunu ileri sürdü. Hamit Çiftlik, Kâmil Sürmeli buna itirazda bulundular. Reis Vekili Mecit Hun un mütemmim izahatı ve arkasından da Mehmet Gülten ile riyasetin teklifinin oya konacağı söylemesi üzerine durum oya arz edildi. Ve Mehmet Gülten in teklifi ekseriyetle reddedildi. DP İl İdare Kurulundan Resmi Emir Geldi 14 Haziran 1957 Genel İdare Kurulu azalarından Rıfkı Salim Burçak ve Mustafa Zeren in gördükleri lüzum üzerine Iğdır daki İlçe İdare teşkilatında yapılan değişikliklere ait resmi yazı dün kazaya vurud etmiştir. Bu hale göre İlçe İdare Kurulu Başkanı Eşref Kaya, Enver Güneş, Osman Ataman, Nağdali Parlar, Ahmet Armağan, Kurban Akar ve Kadir Günde den müteşekkildir. Resim emir alınır alınmaz derhal yeni İlçe İdare Kurulu toplanmış ve aralarında vazife taksimi yaparak muhasipliğe Ahmet Armağan, katipliğe ise Kadir Günde seçilmişlerdir. Mesut Bir Evlenme 15 Haziran 1957 Iğdırlı gençlerimizden Esnaf Kulübü sahibi Kâmil Yüksel in düğünü dün Kars ta yapılmış ve gelinle damat Iğdır a gelmişlerdir. Gençleri kurdukları sıcak yuva içerisinde bahtiyar ve uzun ömürlü olmalarını dileriz Ali Ural Hareket Etmedi 15 Haziran1957 Dün Ankara dan ayrılacağını haber aldığımız Belediye Başkanı Ali Ural ın bir iki gün daha Ankara da kalacağı öğrenilmiştir. Belediye Başkan vekili Mecit Hun kendisine bir tel çekerek mühim bir işin takibi için Ankara da kalmasını haber vermiştir.

7 Iğdır Kavak Yetiştirme Kooperatifi Statüsü 15 Haziran 1957 Adı Soyadı Mesleği Cemalettin Kaya Yüksek Mühendis Cezmi Öztekin Memur Aziz Güney Sinemacı Enver Güneş Tüccar Mehmet Gülten Kırtasiyeci Mecit Hun Tüccar Sait Zor Tüccar Necati Öztekin Tüccar Süphan Güneş Lokantacı Eşref Kaya Memur Cimşit Güneş Nakliyeci Ali Baburhan (Orkun) Sinemacı Hasan Güneş Tüccar Ferzende Armağan Çiftçi DP İl Başkanı Iğdır da 17 Haziran 1957 Dün Tuzluca da yapılan Memur evlerinin teslim merasimi münasebetiyle DP İl başkanımız Nusret Metan ve ikinci başkan İsmail Alaca Tuzluca ya gelmişlerdir. İlçe İdare Kurulu ile istişarede bulunmuş ve buraya (Iğdır a) gelerek buradaki ilçe idare kurulu ile birkaç saat görüştükten sonra Kars a dönmüşlerdir. Başkan ve ikinci başkanla beraber İlçe İdare Kurulu başkanı Eşref Kaya ve üye Kurban Akar da Kars tan dönmüşler. (...) Tuzluca Müstesna Bir Gün Yaşadı 17 Haziran 1957 Dün Tuzluca kazasında inşaatına geçen sene başlanan memur evlerini teslim resmi kuşadı yapıldı. (...) Baş müfettiş kısa bir konuşmadan sonra hayırlı ve uğurlu temennisi ile birinci kurdeleyi kesti. İkinci kurdeleyi Kars Belediye başkanı İsmail Alaca kısa bir konuşma ile ikinci kurdeleyi DP İl başkanı Nusret Metan, Valimize bu şerefi kendisine bahşettiğinden dolayı teşekkür ederek hayırlı ve uğurlu olması sözü ile kesti. Son kurdeleyi ise, Belediye Başkan vekili Mecit Hun özlü bir konuşma yaparak hayırlı ve uğurlu temennisiyle kesti. (...)

8 Iğdır Belediye Meclisi Toplandı 31 Aralık 1973 Reis Hüseyin Akbulut Toplantıya Katılmadı Bir ayı aşkın bir zamandır başsız kalan Iğdır Belediyesi nihayet kazanan hemşehrilerimiz tarafından faaliyete başlamıştır. 9 Aralık 1973 günü yapılan Belediye seçimlerinde kazanan 24 kişilik Belediye Meclisi 29 Aralık 1973 günü Valilik makamının daveti üzerine toplanarak organlarını seçmiştir. Yapılan seçimde Belediye Reis Vekilliğine Mecit Hun, Encümen azalıklarına Cafer Yaycılı, Feridun Aras, Meclis reis vekilliklerine Hüseyin Günaydın, Eşref Başaran, Meclis reisliklerine Bayram Seran ile Temel Ural ve maliye itiraz komisyonuna Ahmet Iğdır, maliye taktir komisyonuna da Ekber Gökçe getirilmiştir. Aynı seçimde Belediye reisliğini kazanan Hüseyin Akbulut 6 aylık bir cezanın infazı sebebiyle 2 ay raporlu olduğundan göreve başlayamamıştır. Bu sure içinde reislik görevi reis vekili Mecit Hun tarafından yürütülecektir. Yeni meclis ile seçilen reis vekili sayın Mecit Hun ve arkadaşlarını kazamız ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diler kendilerine üstün başarılar temenni eyleriz. Ayhavar Etmeyelim!. 28 Ocak 1974 Ġbrahim Sever Belediye kaynıyor, Kalem yine oynuyor, Düzeni bulmuş iken, Yine işler oldu kem. Uyumuştu yıllarca Şehrimizin ikbali Kıpırdarken bir parça Değiştirdiler valı Reisliğe yakışan Mecit HUN vekil iken Doğruluyordu işler Yine ters düştü kader Azaları bozdular İlçemize yazdılar Bazıları hu çeker Bazıları ay havar

9 Dirayetli insanın Elinden almak için Şahsi çıkar yüzünden Beslemeyin ona kin Yazıktır bu kazaya İnsaf edin yaranlar Kanmayın yaygaraya Duyulmasın figanlar Şehrin ikbali için Beslemeyin ona kin İşleri tedvir etsin Üzüntüler hep bitsin Ağır yükün altına Girmeye hüner ister Acıyın bu vatana Olmasın bundan beter Ben İbrahim Sever İçim endişe dolu Sizden rica ederim Bozmayın doğru yolu Mecit HUN vekil olsun Tüm işler düzen bulsun Vatanını sevmeyen Babam olsa kahrolsun Iğdır Belediyesi 29 Mart 1974 Salih ġıktaģ Sayın Valimiz Alaattin Öskiper, Sayın Kaymakamımız Emin Ergin Ve de Sayın Belediye Başkan Vekilimiz Cemalettin Güneş Sizlere kamuoyu huzurunda bir hususu sormak istiyorum. Iğdır Belediyesi neden keyfi hareket ediyor ve Yeşil Iğdır Gazetesinde yayınlattığı resmi ilan bedelinden olan borcunu bugüne kadar ödemiyor? Lütfen cevap verir misiniz? (...) Sayın Mecit Hun imzası ile bir resmi ilan gönderildi diye, şimdiki Encümen bunun parasını ödememek cüretini nereden buluyor? Eğer Mecit Hun ile aralarında bir çekişme veya anlaşmazlık varsa lütfen benim ilan ücretini buna alet etmesinler ve hakkımı lütfen kendime ödesinler. (...)

10 Delege Seçimi Sonuçları Belli Oldu 2 Mayıs 1977 Dün 1 Mayıs Pazar günü yapılan delege ön seçimi ilçede sakin bir hava içerisinde sona ermiştir. Seçim sonucu il merkezinden aldığımız habere göre AP, CHP arasında aday sıralaması aşağıda görülmektedir. A.P (Adalet Partisi) 1. Hidayet Çelebi Operatör Doktor 2. Turgut Öztürk Öğretmen 3. Mehmet Ali Beyoğlu AP İl Başkanı 4. İbrahim Gökçe Doktor 5. Cemil Ünal Eski Milletvekili C.H.P.(Cumhuriyet Halk Partisi) 1. Doğan Araslı Eski Milletvekili 2. Kemal Güven Eski Milletvekili 3. Hasan Yıldırım 4. Turgut Artaç 5. İsmet Atalay Sıralarını almışlardır. Kendilerine hayırlı şanslar dileriz Iğdır daki Delegeye Oy Dağılımı A.P. Listesi 1. Sultan Kölanlı 179 oy 2. Aziz Kesemen Hidayet Çelebi Musa Doğan Cemil Ünal 109 C.H.P Listesi 1. Mecit Hun 85 oy 2. Doğan Araslı Medet Serhat Cafer Eroğlu Kemal Güven 30 Belediye Olağan Toplantısını Yaptı 3 Ocak 1978 Yıl: 23 Sayı: 6354 İlçemiz Belediye meclisi seçim sonu toplantısını yaparak yeni hizmet alacak kişileri seçerek görevlendirdi. Toplantı 30 Aralık 1977 günü saat 14 de Belediye sarayında yapıldı. İlk konuşmayı açan Belediye başkanı Hüseyin Akbulut, vatandaşın

11 seçmiş olduğu belediye meclisinde toplanan eski ve yeni üyelere hoş geldiniz diyerek toplantının ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Toplantıya bir noksan ile katılan meclis yoklaması yaptılar. 25 iştirakçi aza isim okunarak tespit edildi. Seçime başlarken Vahap Akar ile Aydın Ural oy alarak Meclis katibi seçildiler. Oy tasnif üyeliklerine Servet Akyıldırım ve Yasin Doğuş görev aldılar. Meclis başkanlığına ise 25 oyla Rahim Akyüz ve 22 oyla Ali Yüce getirildiler.(...) Aday gösterilen Talat Tufan 22 oyla reis vekilliğini kazanırken Settar Çoşkun 3 oy alabildi. Daha sonra Yasin Doğuş 15, Hüseyin Sürmeli 13 oyla encümenliğe seçildiler yılı faaliyet raporu okunduktan sonra dilek ve temenniler istenirken ilk konuşmayı Vahap Akar, Belediyenin yapmış olduğu icraatın plansız olarak yapıldığını, harcamaları yersiz bulduklarını, şehir imar planının yapılmasını ve personel harcamalarının fazla olduğunu uygun görüyorum dedi. Daha sonra söz alan İsmail Karadağ şöyle konuşmuştur: Faaliyet raporlarının çoğaltılarak üyelere dağıtılmasını önererek belediyede çalışanlara dağıtılan maaşların büyük bir meblağ tuttuğunu belirtti. (...) Söz alan üyelerden Mecit Hun, Şimdi yapacağım önerileri ileriki çalışmalarımızda bize ışık tutsun diye yapıyoruz. Bir önce yapılan öneriler ve tenkitler tam olarak belediye zabıtlarına kaydederek bir (...) tam olarak getirilmeli ve belediye meclisi üyelerini tatmin edici olmalıdır dedi. (...) Tenkit ve önerileri cevaplandıran Başkan Hüseyin Akbulut: İstimlâk edildikten sonra kaldırımların yapılması öneriliyor. İstimlake belediyenin gücü yetmediği ve çalışma programına alındığı için mecburen kaldırım yapmak zorunda kalıyoruz. Şehirlerimizin %9 olmayan kanalizasyonun yapılmasından sonra kaldırım yapalım diye bir konu bahis mevzuu olamaz. Bilmem kaç yıl sonra kanalizasyon yapılacak diye vatandaşı çamur içerisinde bırakamayız. Kanalizasyon programı ele alınmıştır. Kanalizasyonun tamamlanmasını müteakip biz de belediye olarak asfaltlama şantiyesi kuracağız. (...) Faaliyet raporlarının üyelere dağıtılması önerisini olumlu karşılıyoruz. Belediye mevzuatında böyle bir hüküm olmamakla beraber nazarı dikkate alacağız. Et ve sebze fiyatları üzerinde sıkı bir şekilde durulacaktır. Sebzelerde yüzde 35 kâr haddi bırakılmakta ve fiyatlar rayiç tahtasında belirtilmekte ve her gün hoparlörle ilan edilmektedir dedi.

12 Iğdır ımızda İz Bırakanlar 11 Kasım 1999 Cabbar ġiktaġ Yıl: 45 Sayı: 9582 (..) Öte yandan Iğdırlı olup da dünden bugüne kadar Iğdır a hizmet edenleri, isimleri hiçbir zaman kamuoyunun gündeminden düşmeyenleri sıralamadan geçmek istemiyorum: Milletvekilliği yapmış Belediye Başkanı Merhum Rıza Yalçın, Hamit (Güneş) Bey, Şamil (Ayrım)Bey, Kerem (Güneş) Bey, Aziz Bey, Abdurrezak (Güneş) Bey, Iğdır da en süreyle Belediye başkanlığı yapmış Hüseyin Akbulut, siyasetin ikinci adları olarak bilinen merhum Mecit Hun, Talat Tufan, Enver Güneş, Meşe Akil Aydoğdu; yaşayanlar Hacı Ali Karasu, Hacı Hüdaverdi Aras, Yusuf Ziya Ayrım, Hacı Murat Ayrım, Muhtar Çiftçi, Hacı Cihangir Turan, Hacı Kerem Yıldırım, Hacı Ebulhasan Yıldız, Ferzende Armağan Bey, Yakup Tuncer, Hacı İsmail Ağırkaya, Turan Güneş, Muzaffer Işık, Iğdır Lisesi ve Esnaf Kefalet Kooperatifinin mimarı, gazeteci-yazar merhum Hacı Fazıl Şıktaş, avukat-yazar kültür elçisi merhum İbrahim Bozyel, Belediye başkanı merhum Osman Ataman, merhum Hacı Ömer Şark, öğretmen Ramiz Otaylı, merhum şair Hamit Dönmez, Sanayi Sitesinin mimarı Süleyman Taşkınsu, eski Milletvekili Sabri Aras, emekli Albay Nuri Alagöz, eski Milletvekili Atila Hun, Milletvekili Abbas Bozyel, Milletvekili Şamil Ayrım ve eski Milletvekili Adil Aşırım, daha isimlerini hatırlayamadığım yüzlerce değerimizin gelip geçen ve hayatta kalanlarının isimlerinin yer alacağı bir kitapçığın yayınlanmasını ne de çok isterdim. Iğdır ımızda gerek kişiliği ile, gerek siyaseti ile, gerek Iğdır a yaptığı hizmetler ile hep gündemin baş sıralarında yer alan bu değerlerimizin isimlerinin yaşatılması için bir çalışma yapılmasını öneriyorum. Kurucumuz Hacı Fazıl Şıktaş ı Rahmetle Anıyoruz 08 Mart 2000 Yıl: 45 Sayı: 9620 Doğduğu günde (8 Mart 1927) de vefat eden gazetemizin kurucusu Merhum Hacı Fazıl Şıktaş ı rahmetle anıyoruz yılında ani gelen bir kalp kriziyle aramızdan ayrılan gazetemizin kurucusu Hacı Fazıl Şıktaş gazeteciliğinin yanı sıra şairliği ve yazarlığı da vardı. İlçe olan Iğdır da eğitimin, kooperatifin, gazeteciliğin ve halkın yararına olan diğer birçok işin altında imza atarak ya bizzat kuruculuğunu yapmış veya etrafına topladığı arkadaşlarıyla birlikte kurulmasına destek olmuştur Merhum H.Fazıl Şıktaş. Uzun yıllar İstanbul da yaşayan Merhum, İstanbul da vefat etmiş ve orada defnedilmişti. Kendisin rahmetle yad ediyor, Allah rahmet eylesin diliyoruz.

13 Belediyemizin Tarihçesi Adnan Günaydın (Yazı ĠĢleri Müdürü) (AĢağıdaki makale Iğdır Belediyesi Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğünden elde edilmiģtir. Hangi gazetede yayınlandığı konusunda ipucu olmadığından önemli bulduğum makaleye burada yer vermek istedim. Mücahit) Bugün anladığımız manada belediye, Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında yerel seçimler sonucu başlamıştır. O günden bugüne kadar seçimle gelen başkanların adlarını yazımız sonunda veriyoruz. (...) 1. Paşa Ekinci (Başköy) Hacı Mirze (Iğdırmavalı) Hacı Hanlar Bey (Öcal) Muhtar Behremoğlu Osman Ataman Rıza Yalçın Osman Ataman Rıza Yalçın Ali Ural Fazıl Baykal Ali Ural Ali Ural Fazıl Baykal Hüseyin Akbulut Orhan Ağırkaya Ali Ağrı Ali Asker Aşırım Nurettin Aras 1999-Bugün

KARS GAZETESİ KARS gazetesi

KARS GAZETESİ KARS gazetesi KARS GAZETESİ KARS gazetesi Sahip ve Mesul Md: Fuat ARASLI Gündelik Siyasi Halkçı Gazete Iğdır da DP Çöktü 2 Ocak 1953 24 Aralık 1952 Çarşamba günü muhitte en çok sevilen tüccarlardan eski belediye başkanı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ TMMOB ve Odamızın 1954 yılında 6235 sayılı kanun gereği kurulmasının ardından bir yıl dahi geçmeden Odamızın ilk Şubesi olan Maden Mühendisleri Odası Zonguldak

Detaylı

Sahip ve Mes ul Md. 9 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 1 Adliye Cad. No:8 Iğdır Günlük Siyasi Gazete

Sahip ve Mes ul Md. 9 Temmuz 1952 Mecit Hun Yıl: 1 Sayı: 1 Adliye Cad. No:8 Iğdır Günlük Siyasi Gazete DİL GAZETESĠ DĠL gazetesi Mecit Hun un ilk, Iğdır ın da üçüncü gazetesidir (IĞDIR ve ARAS tan sonra). 9 Temmuz 1952 yılında yayın hayatına giren DĠL gazetesi teksirde tek sayfa olarak basılır. Eldeki en

Detaylı

Av. ATAMAN YALÇIN. Hayatım. Av. Ataman Yalçın

Av. ATAMAN YALÇIN. Hayatım. Av. Ataman Yalçın Av. ATAMAN YALÇIN Av. Ataman Yalçın Rıza Yalçın ın şahsında Iğdır, siyaset ve dürüstlük kavramını hem yakaladı hem de pekiştirdi. Dürüstlük için siyaset ilkesi temelinde, belediye başkanı ve milletvekili

Detaylı

1954 TEN 1957 YE DOĞRU 9 KRONOLOJİ. Refik Koraltan ın Meclis Başkanlığına Seçilmesi. Celâl Bayar ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi

1954 TEN 1957 YE DOĞRU 9 KRONOLOJİ. Refik Koraltan ın Meclis Başkanlığına Seçilmesi. Celâl Bayar ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi 1954 TEN 1957 YE DOĞRU 9 KRONOLOJİ 2 Mayıs 1954 Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 1954 Refik Koraltan ın Meclis Başkanlığına Seçilmesi Celâl Bayar ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi 17 Mayıs 1954 III. Menderes

Detaylı

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Tarih Dergisi, Sayı 57 (2013 / 1), İstanbul 2013, s. 127-145 SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Ö. Kürşad KARACAGİL Özet Bu makalede Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ DA SİYASİ HAYAT (1954-1957)

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ DA SİYASİ HAYAT (1954-1957) Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 475 DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE ELAZIĞ DA SİYASİ HAYAT (1954-1957) Yrd. Doç. Dr. Emine

Detaylı

KIBRIS TUKK YÖHETİMİ MECLİSİ

KIBRIS TUKK YÖHETİMİ MECLİSİ KIBRIS TUKK YÖHETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 26'ncı Birleşim 7 HAZİRAN 1974, CUMA - 2 - GÜNDEM: BOLUM: A 1* Aşıra Faizi önleme Kural Teklifi. 2. 1973 Amme Hizmeti Kural Tasarısı. 3. Türk Cemaat Meclisi

Detaylı

Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Metin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu.

Detaylı

Daha güvenilir bir Gölbaşı için

Daha güvenilir bir Gölbaşı için SAYFA 01 Yavuz Aydın Trabzon dan aday... Gölbaşı Bizim Çatı Otel ve Restaurant işletme sahiplerinden Yavuz Aydın MHP'den aday Gölbaşı Bizim Çatı Otel ve Restaurant İşletme sahibi Yavuz Aydın Milliyetçi

Detaylı

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz.

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz. AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 2, Cilt: IV, Sayı: 53 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K, 582 Tel: 1 8 9 9 2 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İslerini fiilen idare eden:

Detaylı

pecya AKİS Kendi Aramızda Metin TOKER * Sukarno * Klişe: Desen Klişe ATELYESİ Haftalık Aktüalite Mecmuası Fiatı 85 Kuruş * Başyazarı

pecya AKİS Kendi Aramızda Metin TOKER * Sukarno * Klişe: Desen Klişe ATELYESİ Haftalık Aktüalite Mecmuası Fiatı 85 Kuruş * Başyazarı AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4, Cilt XII, Sayı 204 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

AYDIN URAL. Aydın Ural

AYDIN URAL. Aydın Ural AYDIN URAL Iğdır Sevdası Mir Ali Ural (Mireli) Iğdır tarihinde tolerans, hoşgörü ve hümanizm sembolü olarak saygın yerini almıştır. İşler gaydasına göre gider sözü onundur. Mevlâna gibi gönlü zengin ve

Detaylı

GENEL KURUL TOPLANTISI

GENEL KURUL TOPLANTISI T. C. Birlik Komitesi CÎLT:1 GENEL KURUL TOPLANTISI ıı ı^a^ı n On üçüncü Birleşim 20.9.1960 Salı 1. Geçen toplantı tutanak özeti?,. Görüşülen işler içindekiler Sayfa 2 1. Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun,

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası P. K. 582 Ankara Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER *** Bu nüshaya yazı yazanlar: Samed AĞAOĞLU Fazil

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİNDE REİS İ CUMHUR SEÇİMLERİNİN TÜRK BASININDAKİ YANKILARI. Muhammed SARI

ATATÜRK DÖNEMİNDE REİS İ CUMHUR SEÇİMLERİNİN TÜRK BASININDAKİ YANKILARI. Muhammed SARI TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 327 364 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim DÖNEM: 23 CİLT: 38 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 50'nci Birleşim 28 Ocak 2009 Çarşamba İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 838 II.- YOKLAMALAR 880,882 III.- GÜNDEM DIŞI

Detaylı

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK MUSTAFA ŞİMŞEK Iğdır Sevdası Iğdır da inşa edilen ilk apartman binası, Şimşek Apartman ın giriş katındaki dairesinde Mustafa Şimşek amcamla söyleşiye oturdum. İfade tarzı, kendine özgü düşünceleriyle Iğdır

Detaylı

Kuşadası nda açılan ilk Marangoz Kursu öğrencilerinin 1963 yılındaki bir fotoğrafı

Kuşadası nda açılan ilk Marangoz Kursu öğrencilerinin 1963 yılındaki bir fotoğrafı Kuşadası nda açılan ilk Marangoz Kursu öğrencilerinin 1963 yılındaki bir fotoğrafı Charles W.Cushman'ın objektifinden 1965 yılında Kuşadası - Barbaros Bulvarı kuyeta@kuyeta.org Yerel Tarih Dergisi 2008-2009

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMELERİNE BİR ÖRNEK: EGE BÖLGESİ KÖY ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMELERİNE BİR ÖRNEK: EGE BÖLGESİ KÖY ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/28 (2014-Bahar/Spring), ss.307-328. TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMELERİNE BİR ÖRNEK: EGE BÖLGESİ KÖY ÖĞRETMENLERİ

Detaylı

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Sarılar iş adamlarına örnek oldu İlimizin önemli işadamlarından Mustafa Sarılar, babasına ahde vefanın en güzel örneğini göstererek yaptırdığı caminin adına babasının ismini verdi. Üniversite lojmanlar

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: IV, Sayı: 67 Denizciler Caddesi Teni Matbaa Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

Cemiyetimizin güzide dostları

Cemiyetimizin güzide dostları İLİM YAYMA CEMİYETİ BÜLTENİ / YAZ 2009 1 Cemiyetimizin güzide dostları Yine dopdolu bir bültenle, 20. sayımızla karşınıza çıkmanın verdiği heyecanı taşıyoruz. Bu sayımızda ilim ve hizmet yolcularının geçtiğimiz

Detaylı

1946 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ: MANİSA ÖRNEĞİ

1946 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ: MANİSA ÖRNEĞİ 1946 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ: MANİSA ÖRNEĞİ Ömer KARAKAŞ* ÖZET Bu makalede, Manisa Vilayeti nde, 1946 yılında yapılan milletvekili genel seçimleri ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve

Detaylı

HAMZA AYGÜN. Hamza Aygün

HAMZA AYGÜN. Hamza Aygün HAMZA AYGÜN Hamza Aygün Eğer bazen kendi kendinize, İnsan hafızasının gücü nedir? diye bir soru sorarsanız, cevap bulmak için fazla araştırma yapmanıza gerek yoktur. Hamza Aygün amcamın bu kitapta Iğdır

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon: (10-236)28 Şubat Giriş : Tarih :02/11/2012 Stenograf : Kayıt:.Darbe kom Sayfa: 1 02 KASIM 2012 BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 10.00 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) BAŞKAN VEKİLİ: Mehmet Naci BOSTANCI

Detaylı

pecya A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Kemal Satır Sevgili AKİS okuyucuları,

pecya A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Kemal Satır Sevgili AKİS okuyucuları, A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 5, Cilt: XIV, Sayı: 240 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221

Detaylı

pecya Kendi Aramızda AKİS Kapak resmimiz Abdullah Caner T. Halulu ve eşi İnönünün evinde Esnaf babası Sevgili AKİS okuyucuları,

pecya Kendi Aramızda AKİS Kapak resmimiz Abdullah Caner T. Halulu ve eşi İnönünün evinde Esnaf babası Sevgili AKİS okuyucuları, AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt: XVII, Sayı: 296 Yazı işleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel : 18992 P. K. 582 - Ankara * İdare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel : 15221

Detaylı

NURETTİN HAZAR IN ARDINDAN

NURETTİN HAZAR IN ARDINDAN Başyazı 1923 yılında Kooperatif şirketleri teşkilatı, bizim bugünkü ihtiyacımızı temin edecek ve hayatımızı yükseltecek en mühim bir teşkilattır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 1931 yılında direktifleriyle

Detaylı