GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU"

Transkript

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE /BİRİMLERİN ADI TAŞRA MAHALLİ DİĞER BİRİMLERİ İDARE (ÖZEL BAŞVURUDA MERKEZİ İDARE SEKTÖR VB) İLK BAŞVURU İSTENEN MAKAMI BELGELER PARAF LİSTESİ KURUMUN MEVZUATTA KURUMUN VARSA YAPMASI BELİRTİLEN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ HİZMETİN GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR TAMAMLANMA YAZIŞMALAR SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN YILLIK İŞLEM ELEKTRONİK SAYISI OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek Üniversite stratejik planının sayılı Kamu Mali, diğer hazırlanması, Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idareleri ve diğer güncellenmesi ve (Md.9,60) sayılı paydaşlar tamamlanması yenilenmesi Kamu Mali Yönetimi Ve çalışmalarında koordinasyon Kontrol Kanunu İle Bazı hizmeti sunmak Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3- Strateji Esaslar Hk.Yönetmelik (md.10-11) 4-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Rektörlüğü, Stratejik Plan Hazırlama Kurulu, Strateji Yok Yok Yok Yok. Strateji 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversite birimleri Stratejik plan ile yazışmalar değerlendirilmek Başkanı 4- Genel Sekreter yapılmaktadır. üzere Kalkınma Bakanlığına Yok Kurulun belirlediği sürede. 5 yılda bir Performans programının hazırlanması Üniversite performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarının koordinasyonu sayılı Kamu Mali TBMM, Maliye Bakanlığı, Yönetimi ve Kontro Kanunu Kalkınma Bakanlığına, Gazi (Md.9,60) sayılı Üniversitesi ve diğer Kamu Mali Yönetimi Ve paydaşlar. Kontro Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3- Strateji Esasları hk.yönetmelik (Md ) 4- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları hk.yön.(md.4) 5- Performan Program HazırlamaRehberi Yok Yok Yok Yok. Strateji 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversite Birimlerine bilgi, Başkanı 4- Genel Sekreter belge ile gerekli dokümanlar gönderilir ve performans hedefleri, göstergeleri ve faaliyetleri yazı ile istenir. TBMM, Maliye Mali yılbaşından en 5 ay 1 e-bütçe, Bakanlığı, Kalkınma az 75 gün önce Bakanlığına tamamlanır Bütçenin hazırlanması Üniversite Bütçesini birimler sayılı Kamu Mali TBMM, Maliye Bakanlığı, ile görüşmeler yaparak Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kalkınma Bakanlığına, oluşturma. (Md.16,17,18,60) 2- Strateji YÖK, Üniversite Birimlerinin Birimleri, diğer paydaşlar. (Md.5,9,12) 3- Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi 4-Orta Vadeli Mali Plan 5-Orta Vadeli Program Yok Yok Yok Bütçe Strateji Hazırlama Rehberi ekinde yer alan formlar. 1-Memur/Şef 2-Uzman TBMM, Maliye Mali yılbaşından en 5 Ay 1 e-bütçe birimlerinden Bütçe Bakanlığı, Kalkınma az 75 gün önce Başkanı 4- Genel Sekreter Çağrısı ve eki Bakanlığına. tamamlanır. Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen formların doldurulması istenir Yatırım Programı Üniversite Yatırım sayılı Kamu Mali TBMM, Maliye Bakanlığı, Tekliflerinin Hazırlanması Programı Tekliflerini birimler Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kalkınma Bakanlığına, ile görüşmeler yaparak (Md.16,17,18,60) 2- Strateji YÖK, Üniversite oluşturma. Birimlerinin Birimleri, diğer paydaşlar. (Md.5,9,12) 3- Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi 4-Orta Vadeli Mali Plan 5-Orta Vadeli Program 6-Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi. Yok Yok Yok Yılı Yatırım Strateji Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan formlar. 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversite birimleri TBMM, Maliye Mali yılbaşından en 1 Ay 1 e-bütçe, Kamu ile iç yazışma Bakanlığı, Kalkınma az 75 gün önce Yatırımları Proje Bilgi Başkanı 4- Genel Sekreter yapılır ve ilgili Bakanlığına. tamamlanır. Sistemi (Kalkınma dönem yatırım Bakanlığına) tekliflerinin ilgili birimlerce doldurulması istenir.

2 Ayrıntılı finansman Üniversite Ayrıntılı programının hazırlanması Finansman Programının hazırlanması ve konsolide edilmesi sayılı Kamu Mali Maliye Bakanlığı, Yönetimi ve Kontrol Kanunu Üniversitemiz (Md. 20,60) 2-Strateji Birimleri Birimlerinin (Md.5,9,14,16) 3-Bütçe Uygulama Tebliğleri Yok Yok Yok Yok. Strateji 1-Memur/Şef 2-Uzman Yok. Yok Yılı Merkezi 20 gün 1 e-bütçe Yönetim Bütçe Başkanı 4- Genel Sekreter Uygulama Tebliğinde belirtilen süre Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi Bütçe işlemlerinin (Aktarma, sayılı Kamu Mali Maliye Bakanlığı, Revize, Serbest Bırakma, Yönetimi ve Kontrol Kanunu Üniversitemiz Ödenek Gönderme, Tenkis) (Md.60) 2-Strateji Birimleri hazırlama, kayıt, onay Birimlerinin aşamalarının gerçekleştirilmesi. (Md.5,9,15,16) 3-Bütçe Uygulama Tebliğleri. Yok Yok Yok Talep Yazısı Strateji 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversitemiz harcama birimleri Başkanı 4- Genel Sekreter ile yapılan yazışmalar. Maliye Bakanlığı (Bumko GM, Muhasebat GM), Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığına Üniversitemiz 4 iş günü e-bütçe, say2000i, Bütçesi içinde yapılacak aktarmalar için 2 iş günü Kesin Hesabın hazırlanması ve sunulması. Üniversitemizce bir önceki yıl yapılan gelir-gider işlemleri Kesin Hesabını hazırlamak sayılı Kamu Mali TBMM, Maliye Bakanlığı, Yönetimi ve Kontrol Kanunu Başkanlığı, YÖK. (Md.42, 60) 2-Strateji Gel.Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,21) 3- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.5) Yok Yok Yok Birimlerden Strateji talep edilen gider kesin hesap açıklamalarına ilişkin yazılar. 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversitemiz harcama birimleri Başkanı 4- Genel Sekreter ile yapılan yazışmalar. TBMM, Maliye Mayıs ayının 15'ine 4 Ay 1 say2000i, e-bütçe Bakanlığı kadar (Muhasebat GM), Başkanlığı Yatırım uygulama raporları Üçer aylık dönemler itibarı "Yılı Programların ile yılda 4 kez Üniversitemiz Uygulanması, yatırım uygulama Koordinasyonu ve raporlarının hazırlanması İzlenmesi"ne dair Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddeleri Kalkınma Bakanlığına, YÖK, Üniversitemiz harcama birimleri. Yok Yok Yok Yatırım Strateji uygulama raporuna ilişkin formlar. 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversitemizin ilgili Kalkınma harcama birimleri Bakanlığına, YÖK. Başkanı 4- Genel Sekreter ile yapılan yazışmalar 1 Ocak - 31 Mart, 1 Nisan -30 Haziran, 1 Temmuz -30 Eylül dönemleri için 15 gün, 1 Ekim - 31 Aralık dönemi için en geç Mart ayı sonuna kadar İlk üç dönem için 15 4 Kamu Yatırımları gün, son dönem için Proje Bilgi Sistemi 3 ay (Kalkınma Bakanlığına) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan malî durumunun Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri, diğer kamu (Md.30,60) 2-Strateji idareleri ve paydaşlar Birimlerinin (Md.5,22) Yok Yok Yok Kurumsal Mali Strateji Durum ve Beklentiler Raporuna ilişkin genel yazı ekindeki tablolar 1-Memur/Şef 2-Uzman Yok. Maliye Bakanlığı Temmuz ayı sonu 1 ay 1 Başkanı 4- Genel Sekreter e-bütçe İdare Faaliyet Raporunun Birimler tarafından sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Hazırlanması hazırlanan birim faaliyet Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri, diğer kamu raporlarının da esas alınarak (Md.41,60) 2-Strateji idareleri ve paydaşlar. Üniversitemiz idare faaliyet Birimlerinin raporunu hazırlamak. (Md.5,6,23) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.11) Yok Yok Yok Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen Strateji 1-Memur/Şef 2-Uzman Üniversitemizin ilgili Maliye Bakanlığı, harcama birimleri Başkanı 4- Genel Sekreter ile yapılan Başkanlığı. yazışmalar, Birimlerinin hazırladığı birim faaliyet raporları. Ocak ayı sonuna 1 ay 1 kadar hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan İdare Faaliyet Raporunun izleyen yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar ka m u o y u n a açıklanması gerekmektedir.

3 Taşınır kayıtlarının muhasebeleştirilmesi Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması sayılı Kamu Mali Maliye Bakanlığı, Yönetimi ve Kontrol Kanunu Başkanlığı, Üniversitemiz (Md.42,44,60) 2-Taşınır mal harcama birimleri. Yönetmeliği 3-Strateji Birimlerinin (Md.5,9,19) 4- Merkezi Yönetmeliği 5-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği Yok Yok Yok Taşınır Mal Strateji Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde. 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Üniversitemiz Yrd./Muhasebe harcama birimleri. 3- Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Taşınır Mal 3-10 gün Yönetmeliğinin ilgili say2000i,. maddelerinde belirtilen süreler Taşınır kayıtlarının Taşınır kayıtlarının sayılı Kamu Mali Maliye Bakanlığı, konsolide edilmesi ve mal konsolide edilmesi ve Yönetimi ve Kontrol Kanunu Başkanlığı, Üniversitemiz yönetim hesabı icmal Taşınır Mal Yönetmeliği eki (Md.42,44,60) 2-Taşınır mal harcama birimleri. cetvellerinin hazırlanması "Taşınır Kesin Hesap Yönetmeliği ( Md.7,10,35) Cetveli" ile "Taşınır Kesin 3-Strateji Hesap İcmal Cetveli" nin hazırlanması Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,19) Yok Yok Yok Taşınır Mal Strateji Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde. 1-Memur/Şef/ Taşınır kayıt Üniversitemiz ve kontrol yetkilisi 2- harcama birimleri. UzmanYrd./Uzman/Taşınır konsolide görevlisi 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Taşınır Kesin 1 Ay 1 Hesap Cetvelleri ile say2000i,. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Maliye Bakanlığına ve Başkanlığına Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Koordinasyonu Üniversite İç Kontrol sayılı Kamu Mali Üniversitemiz tüm birimleri. Sisteminin etkin bir şekilde Yönetimi ve Kontrol Kanunu kurulması ve (Md.55,56) 2-Strateji uygulanmasının sağlanması Birimlerinin amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde (Md.4, uygulamaya konulan Eylem 5, 9, 28) 3-31/12/2005 Planı çalışmalarının tarihli ve Mükerrer koordine edilmesi Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar. 4- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Yok Yok Yok Üniversitemiz Strateji Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin. 1-Memur/Şef 2-Uzman Başkanı Üniversitemiz Maliye Bakanlığı 3 yıl Eylem Planında Kamu İç Kontrol belirtilen sürelerde. Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin birimlerle yapılan yazışmalar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını izleme ve değerlendirme Eylem Planında öngörülen 1-Kamu İç Kontrol Üniversitemiz tüm birimleri. faaliyet ve düzenlemelerin Standartlarına Uyum Eylem gerçekleşme sonuçlarının Planı Rehberinin "Yöntem" izlenmesi, değerlendirilmesi başlıklı II. maddesi 2- Kamu ve üst yöneticiye İç Kontrol Standartlarına raporlanması Uyum Eylem Planı 3-24/05/2010 tarihli ve 2010/1 nolu İç Kontrol Genelgesi Yok Yok Yok Üniversitemiz Strateji Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin. 1-Memur/Şef 2-Uzman Başkanı 4- İzleme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı 5-Üst Yönetici Üniversitemiz Yok 6 Ay 6'şar aylık dönemler 2 Kamu İç Kontrol halinde Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin birimlerle yapılan yazışmalar Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsili İdare gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsili sayılı Kamu Mali Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, (Md.60) 2- Strateji Milli Savunma Bakanlığı, Birimlerinin Hazine Müsteşarlığı, YÖK, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Üniversitemiz (Md.5,9,17) Birimleri, diğer paydaşlar 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4- Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği Yok Yok Yok Tahakkuk eden Strateji gelire ait sözleşme, protokol ve ilgili mevzuatında belirtilen diğer 1-Memur/Veznedar/Şef 2-Muhasebe Yrd./Muhasebe Üniversitemizin ilgili Maliye Bakanlığı, 1 ay 1 ay Yaklaşık 150 say2000i,, e- birimleri ile yapılan Milli Eğitim bütçe. yazışmalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, YÖK, Kredi Yurtlar Kurumu ve diğer paydaşlar.

4 Kamu Alacakların Tahakkuk, Takip ve Tahsili İdare alacaklarının tahakkuk, takip ve tahsili sayılı Kamu Mali Üniversitemiz Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri ve diğer paydaşlar (Md.60, Md.71) sayılı Borçlar Kanununun ilgili maddeleri sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulu Hk. Kanun sayılı İcra ve İflas Kanunu 5- Strateji Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,17) 6- Kamu Zararlarının Tahsiline ı (Md.8,9,10) 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8- Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği Yok Yok Yok Kamu Strateji alacaklarına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilam, sözleşme, protokol ve ilgili mevzuatında belirtilen diğer 1-Memur/Veznedar/Şef 2- Üniversitemizin ilgili Maliye Bakanlığı, Kamu zararından 7-40 gün Yaklaşık 3000 say2000i,. Muhasebe birimleri ve ilgili doğan alacaklar 5 Yrd./Muhasebe personel ile yapılan Başkanlığı, SGK ve iş günü içerisinde 3-4- yazışmalar diğer paydaşlar muhasebe birimine Genel Sekreter Yrd. 5- gönderilerek Genel Sekreter 6-Üst sorumlular ve Yönetici ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınması istenilir. Borç bilgisinin ulaştığı tarihten itibaren ilgiliye 5 iş günü içinde tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğden itibaren 1 ay içinde borcunu ödemesi veya 7 gün içinde itiraz etmesi gerekir Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemleri Birimlerinden gelen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilmesi ve vizesi Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Birimlerinin 3- İç Yok Yok Yok Ön Mali Kontrol Strateji Talep yazısı ve ekinde yer alan ihale işlem dosyası 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı(vize), ihale işlem dosyası ile birlikte harcama birimine Yok 10 iş günü 10 iş günü 7 Yok Kadro Dağılım Cetvellerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri Personel Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz tarafından hazırlanıp Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri gönderilen Kadro Dağılım (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Cetvellerinin kontrol edilmesi Birimlerinin 3- İç Yok Yok Yok Kadro Dağılım Strateji Cetvelleri 1- Uzman Yrd./Uzman 2- Kontrol edilip Üst Yok 5 iş günü 5 iş günü 1 e-bütçe 3-Üst Yönetici tarafından Yönetici onaylanan ilgili cetveller Başkanlığımızca Personel Daire Başkanlığına Seyahat Kartı Listelerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri Birimlerden gelen seyahat kartı listelerinin kontrol edilmesi Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Birimlerinin 3- İç Yok Yok Yok Seyahat kartı listeleri Strateji 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Gerekli incelemeler Yok 3 iş günü 3 işgünü 1 Yok sonucunda uygun görülen seyahat kartı formları onaylanır, uygun görülmeyenler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri Ödeme Emri Belgelerine İlişkin Ön Mali Kontrol İşlemleri Personel Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz tarafından hazırlanan Yan Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri Ödeme Cetvellerinin kontrol (Md.58), (Md.60) 2-Strateji edilmesi Birimlerinin 3- İç Üst Yönetici Oluru ile tür, Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz tutar ve konu itibariyle her yıl Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri belirlenen ön mali kontrol (Md.58), (Md.60) 2-Strateji işlemleri Birimlerinin 3- İç İlişkin Usul ve Esaslar(Md.27) Yok Yok Yok Yan ödeme cetvelleri Yok Yok Yok İlgili ödeme emri i ve ekleri. Strateji Strateji 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Kontrol edilen ve Yok Devlet Memurlarına 7 gün 1 e-bütçe 3-Üst üst yönetici Ödenecek Zam ve Yönetici tarafından Tazminatlara İlişkin onaylanan cetveller Bakanlar Kurulu yazı ekinde ilgili Kararının Resmi birime Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1-Uzman Yrd./ Uzman 2- Üniversitemiz Maliye Bakanlığı 4 iş günü 4 iş günü Yok. Birimleri

5 Geçici İşçi Pozisyon Dağılımının Ön Mali Kontrol İşlemleri Geçici isçi pozisyon Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz (adam/ay) sayılarının aylar Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri ve birimler itibarıyla (Md.58), (Md.60) 2-Strateji dağılımının kontrol edilmesi Birimlerinin 3- İç Yok Yok Yok Geçici işçi pozisyon dağılım cetveli Strateji 1-Uzman Yrd./ Uzman 2- Yok Yok 5 iş günü 5 iş günü 1 Yok Sözleşmeli Personel Sayı Sözleşmeli personel sayı ve Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz ve Sözleşmelerinin Ön sözleşmelerinin kontrole tabi Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri Mali Kontrol İşlemleri tutulması. (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Birimlerinin 3- İç Yok Yok Yok Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri. Strateji 1-Uzman Yrd./ Uzman 2- Yok Yok 5 iş günü 5 iş günü 1 Yok Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü Mali mevzuatla ilgili diğer Sayılı Kamu Mali Üst Yönetici, Üniversitemiz mevzuatın uygulanması Yönetimi ve Kontrol Kanunu Birimleri konusunda üst yöneticiye ve (Md.60) 2- Strateji harcama yetkililerine gerekli Birimlerinin bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak (Md.5,6,27) Yok Yo k Yok Görüş talep yazısı Strateji 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Yok Yok Yok 30 gün Yaklaşık 200 Sunulmuyor Maaş, Ücret, İkramiye ve Diğer Özlük Ödemeleri Maaş, Ücret, İkramiye ve Diğer Özlük Ödemeleri Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve personeli (Md.60)1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ilgili hükümleri sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri sayılı İş Kanunu 5- Yan Ödeme Kararnamesi sayılı Kanun hükmünde kararname ve ilgili diğer mevzuat Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 8 iş günü 8 iş günü Yaklaşık 2000 Muhasebe Bilgi Yrd./Muhasebe Sistemi, e-gazi, say2000i, e-bütçe, Harcırah Ödemeleri Harcırah Ödemeleri Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve personeli (Md.60) sayılı Harcırah Kanunu, 3-Yılı Bütçe Kanunu, 4-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği, 5-Merkezi Yönetmeliği 6- İlgili Bakanlar Kurulu Kararları Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 4 iş günü 4 iş günü Yaklaşık 1500 say2000i, e-bütçe, Yrd./Muhasebe Satın Alma Ödemeleri Mal, Malzeme ve Hizmet Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Satın Alınması ile Her Türlü Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve diğer paydaşlar. Bakım, Onarım Yapım İşi (Md.60), Sayılı Ödemeleri Kamu İhale Kanunu, Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4- Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği, 5- Merkezi Yönetmeliği 6- İlgili Bakanlar Kurulu Kararları Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 4 iş günü 4 iş günü Yaklaşık 3000 say2000i, e-bütçe, Yrd./Muhasebe

6 İcra Kesintilerinin İcra Kesintilerinin Personel Personel Maaşlarından ve Maaşlarından ve Hak Hak Edişlerinden Edişlerinden Kesilmesi Kesilmesi Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve diğer paydaşlar. (Md.60), Sayılı İcra İflas Kanunu,3- Merkezi, ilgili İcra Yönetim Belgeleri Müdürlükleri Yönetmeliği, 4-Merkezi Yönetmeliği 5-İlgili Bakanlar Kurulu Kararları Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim ile icra bildirim yazıları 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 7 gün 7 gün Yaklaşık 2000 say2000i, Yrd./Muhasebe Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Vergi, SGK Primleri, Sendika, Kefalet, Teminatlar, Vekalet Ücreti vb.) Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve diğer paydaşlar. (Md.60),2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Sayılı Damga Vergisi Kanunu, Sayılı Vergi Usul Kanunu, Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, Sayılı Kefalet Kanunu, Sayılı Kanun, Sayılı Kanun, 11-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği, 12-Merkezi Yönetmeliği 13- İlgili diğer mevzuat Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 4 iş günü 4 iş günü Yaklaşık 500 say2000i, e-bütçe, Yrd./Muhasebe Proje Ödemeleri Proje Ödemeleri Sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri ve diğer paydaşlar. (Md.60), Sayılı Yükseköğretim Kanunu Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 4-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği, 5-Merkezi Yönetmeliği 6- İlgili diğer mevzuat. Yok Yok Yok Merkezi Strateji Yönetim ile ilgili mevzuatında belirtilen Birimlerce düzenlenmesi istenilen 1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yok Yok 4 iş günü 4 iş günü Yaklaşık 5000 say2000i, e-bütçe, Yrd./Muhasebe, Tübitak Transfer Takip Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi Başkanlığımız Birim Faaliyet Raporu İdare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden ve harcama birimi bazında hazırlanan rapor sayılı Kamu Mali Üniversitemiz harcama Yönetimi ve Kontrol Kanunu birimleri, diğer kamu (Md.41) 2-Strateji idareleri ve paydaşlar. Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.10) Yok Yok Yok Yok. Strateji 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Yok Yok İzleyen yılın Mart ayı sonu 3 ay Bilgi edinme başvurularının cevaplanması 4982 sayılı Bilgi Edinme sayılı Bilgi Edinme Paydaşlar Hakkı Kanunu kapsamında Hakkı Kanunu (Md.11) 2- Başkanlık görev alanına Bilgi Edinme Hakkı giren konulara ilişkin bilgi ve Kanununun Uygulanmasına belge sağlanması İlişkin Esas ve Usuller (Md.17,18) Yok Yok Yok Dilekçe Strateji 1-Uzman Yard./ Uzman 2- Üniversitemiz ilgili birimleri İlgili Paydaşlar 15 iş günü 10 iş günü Yaklaşık 20

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 1 602040000 HİZMETİN ADI Stratejik planlama çalışmaları HİZMETİN TANIMI stratejik planının, güncellenmesi ve tamam-lanması yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİN SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012) B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 841010100 841010300 841020100 841020200

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 869 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak. 18.02.2006 tarihli ve nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ SUNUM SÜRECİNDE 1 2 3 4 5 6 Performans

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama CENGİZ Mali Yrd. YILMAZ Mali 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Adı Bütçe CENGİZ/ Mali Yapılan Dayandığı Yasal 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

MASAK KAMU HİZMET ENVANTERİ

MASAK KAMU HİZMET ENVANTERİ Son Güncelleme Tarihi : 02.11.2012 MASAK KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ KODU DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR/ YAZIŞMANIN

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

Ek-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ

Ek-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ 1 841010000 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 602.07.07.00 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9. ve 60. Maddesi 1-TBMM 1 Performans Programının Hazırlanması

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

HİZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER B.30.2.SNÜ.0.25.72.00 B.30.2.SNÜ.0.25.72.00 302.15.03 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 160 B.30.2.SNÜ.0.25.72.00 302.10.03 Yeniden Kimlik Kartının Düzenlenmesi 8 B.30.2.SNÜ.0.25.72.00 302.01.06 Yatay Geçiş

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ BİRİM: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Sıra no Hassas Görevler Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler 1 SGK İşlemleri 2 İcra İşlemleri 1. İdari

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI SOSYAL BİLİMLER MYO KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI SOSYAL BİLİMLER MYO KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI SOSYAL BİLİMLER KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri HİZMET STANDARTLARI FORMU/TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ 302.11 302.02 302.01 302.10.04 302.10 302.10.01 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR T.C.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN MALĠ KONTROL ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi harcama

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİ ADI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİ ADI SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu Mazeret Sınav Başvurusu Sınav Sonuçlarına İtiraz Yatay Geçiş İşlemleri Transkrip Belgesi Öğrenci Belgesi SIRA NO MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... xv KISALTMALAR LİSTESİ... xxii ŞEKİLLER LİSTESİ... xxv TABLOLAR LİSTESİ... xxv GİRİŞ... 1 1. NEDEN İÇ KONTROL?... 3 1.1 5018 Sayılı Kanundan Önce Türkiye deki Kamu Mali Yönetim Sistemi...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4

YÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4 06.10.2017 Rev 01 1/6 Sürecin Tanımı Maaş Ödeme Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Harcama Yetkilisi 08-01-03-03.01 Sürecin Amacı Enstitü personelinin maaş ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. 1 Süreç

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EK-1 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU ŞUBE KODU STANDART DOSYA PLAN KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ HİZMETİN

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 301010300 HIZMETIN ADI Yatay Geçiş Başvuru HIZMETIN TANIMI Fakültemizde her

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Afyon Kocatepe

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞININ, SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTRİME BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNDERGEDEKİ GÖREVLERİ a) Bütçe

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)-GEÇERLİ OLAN HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)-GEÇERLİ OLAN HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ Yatay Geçiş 120 Transkrip 1050 HİZMETİN ADI 1350 SIRA NO HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu Timur SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR Meslek Yüksekokul ÜST İDARE İLGİLİ İDARE İLGİLİ

Detaylı

PERSONEL HARCAMALARI TALİMATI

PERSONEL HARCAMALARI TALİMATI SAYFA NO : 1/5 İlgili Birim / Sahibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İlgili Kanun/Yönetmelik/Yönerge Bağlı olduğu Prosedür(ler)/İlgili Talimat(lar) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol kanunu, 657

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDAR T DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN MEVZUATIN ADI/ MADDE

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülecek ön mali

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı;

Detaylı