PORESORB -TCP Kemik Rejenerasyon Malzemesi. Emilebilirlik Yüksek saflık derecesi Osteokonduktive Defektte yüksek stabilite

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PORESORB -TCP Kemik Rejenerasyon Malzemesi. Emilebilirlik Yüksek saflık derecesi Osteokonduktive Defektte yüksek stabilite"

Transkript

1 PORESORB -TCP Kemik Rejenerasyon Malzemesi Emilebilirlik Yüksek saflık derecesi Osteokonduktive Defektte yüksek stabilite

2 PORESORB -TCP PHYSICOCHEMICAL PARAMETRELER: Kompozisyon: Gözeneklik: ß - trikalsiyumfosfat, Ca3(P04)2 Sentetik malzeme - antijen aktivitesi yoktur %30-40 ENDİKASYONLAR: İmplantoloji, periodontoloji Kistlerin çıkarılmasından sonra kemik defektlerinin dolgusu Periodontal defektlerin tedavisi Alveolar sırtın yeniden modellenmesi Dental implantların etrafındaki kemik defektlerinin tedavisi Sinüs kaldırma Alveolar atrofinin önlenmesi için cerrahi ekstraksiyondan sonra kemik defektlerinin doldurulması AVANTAJLARI: Ortopedi, travmatoloji Tümör benzeri lezyonlar (ünikameral kemik kisti, anevrizmal kemik kisti, kemik gangliyomları, fibroz displazi,..) Yukarıda bahsedilen lezyonlarla patolojik kırıklar Travma sonrası kemik defektleri (uzun bir kemik epifizinin parçalı osteoporotik kırıkları, kompresif kırıkları) Selim kemik tümörleri Artrodezi Emilebilirlik Yüksek saflık derecesi Osteokonduktivite Yüksek derecede güvenli malzeme - protein içermez, enfeksiyon riski olmaz Birbirine bağlı gözenekler Kemik defektlerinde, iyi çalışılaşanstabil malzeme Kılavuzlu kemik dokusu rejenerasyonu için, PORESORB-TCP granüllerinin yüzey katmanlarına yumuşak doku hücrelerinin geçmesini önlemek üzere, defektin bir membranla (örneğin kolajen ya da teflon) kapatılması tavsiye edilir. PORESORB -TCP'nin Yapısı Granüller, birbirlerine bağlı bir gözenekler ağı oluşturarak, mikro parçacıklardan meydana gelir. Malzemenin yapısı, iki ana boyutta poroziteye sahip kemiğe benzer: Yaklaşık μm boyutta ve 1 ile 5 μm arasında mikro gözeneklerden oluşan gözenekler; Makro gözenekler, hücre kolonizasyonu için yer sağlar ve defektin merkezinde kemiğin içinde büyümesini temin eder. Mikro gözenekler ise, kan ve kan sıvılarının malzeme içine hızlı penetrasyonunu sağlar ve protein ile hücre eklenmesi için olumlu olan mikro kaba yüzeyleri etkinleştirir. Malzeme, potansiyel şekilde osteokonduktivite özellikler gösterir; yani, osteoblastlara doğru mezenkimal hücrelerin farklılaşmasını uyarır; böylece yeni kemik oluşumunu tetikler. Hidroliz ve aktif fagositozdan dolayı kemik rejenerasyonunun sonraki aşamalarında, malzeme kademeli olarak entegrasyondan çıkar ve yeni oluşan kemik dokusuyla yer değiştirir.mikro porozite, kanın malzemeye hızlı şekilde penetrasyonunu sağlar; böylece defektte mükemmel çalışabilirliği ve stabiliteyi garantiler. ÜRETİM SÜRECİ - KALİTE GARANTİLİ PORESORB-TCP malzemesi, 91/356/EEC sayılı AB Yönergesine istinaden periyodik doğrulanması sağlanmak suretiyle, sıkı hijyen koşulları altında üretilir. Ham maddeler, akredite laboratuvarlarda testten sürekli geçirilir ve yenilenen tedarikçilerden temin edilir.

3 KLİNİK UYGULAMA SİNÜS KALDIRMA PROSEDÜRÜ (LATERAL YAKLAŞIM) Sinüs kaldırma ameliyatı, yeterli alveolar kemik hacmi bulunmayan lokasyonlarda dental implantların kullanımını sağlayan, etkin bir PERİODONTAL DEFEKTLERİN TEDAVİSİ yöntemdir. PORESORB-TCP, yeni kemik dokusu oluşumuyla dental implant fiksasyonunun sağlandığı maksiller sinüs alanına eklenir. 1 2 İntra-alveolardefektlerin tedavisi (Periodontit). Tedaviden önceki ve 6 ay AMELİYAT ÖNCESİ 3 MAKSİLLER SİNÜSÜNÖN TARAFINDA OLUŞTURULAN PENCERE sonraki durum 4 İMPLANT TAKILMASI 5 REZORBE EDİLEBİLİR MEMBRAN İLE DEFEKT İZOLASYONU PORESORB -TCP MALZEMESİ İLE DEFEKTİN DOLDURULMASI 6 AMELİYAT SONRASI Tedavi öncesinde, ameliyat sonrasında ve tedaviden 1 yıl sonra periodontal defekt. PORESORB-TCP defekte uygulandığında, mikro gözenekli yapısı büyük bir (Doç. Dr. Pavel Poleník, MD, PhD.) avantaj olduğundan, kanla mükemmel şekilde ıslatma elde edilir ve defekte yüksek malzeme immobilizasyonu sağlar. (Doçent Dr. Podstata, PhD, DrSc.) Dahili indikatörleri kullanmak suretiyle, sterilizasyon elektronik olarak kontrol edilir ve kaydedilir ve akredite laboratuvarlardaki testlerle sterilite onaylanır. PORESORB-TCP, ürünü, 50 ppm'den fazla olmayan ve %95'den daha büyük bir faz püritesi ile eser elementlerin maksimum içeriğini gerektiren, uluslararası ASTM F1088 standardına uygundur (BetaCerrahi İmplantasyon için Trikalsiyum Fosfat). PORESORB- TCP, %99.6'ya kadar faz püritesine sahiptir. Her üretim partisinin faz ve kimyasal püritesi, X ışını difraksiyonu ve kimyasal analiz kullanılarak kontrol edilir DENTAL implant TAKILMASI ÖNCESİNDE ATROFİK ALVEOLAR SIRTIN BÜYÜTÜLMESİ Malzemenin rezorbe edilebilirliği, dental implantın rejenere edilen kemik dokusuna sorunsuz uygulanmasını sağlar (PORESORB-TCP ile tedaviden 1 yıl sonra implantasyon). (Doç. Dr. Pavel Poleník, MD, PhD.)

4 PORESORB -TCP PERIODONTAL VE KEMİK DOKULARININ REJENERASYONU İÇİN, PLATELET KONSANTRASYONU İLE KOMBİNASYON HALİNDE PORESORB-TCP KULLANIMI Periodontaldefektlerin bulunduğu yerde dokularının rejenerasyonu, farklılaşmamış mezenkimal hücrelerin varlığına ve fenotipik ifadesine dayalıdır. Rejeneratif aktivite konusunda bu hücreleri uyaran faktörler, hastanın kanındaki platelet konsantrasyonundan (PRP) elde edilebilir. PORESORB-TCP malzemesinin platelet konsantrasyonu ile kombinasyonu, kemik dokusunda büyük bir verimle sonuç verir. Bundan daha az önemli olmayan, komşu dokuların post-operatif iyileşmesindeki etkisidir. Ameliyat skarları, post-operatif enfeksiyon riskini belirgin şekilde azaltarak, daha hızlı iyileşir. PORESORB-TCP malzemesinin bir kemik defektinde histolojik dekalsifiye olmayan kesimi(köpek tibia, tedaviden 6 ay ve 5 hafta sonrası). PORESORB-TCP malzemesinin emilmesi, malzeme kemikle tamamen yer değiştirene kadar, yeni kemik oluşumuyla ardıl olarak gerçekleşir. PORESORB-TCP malzemesi (*) 8 Kapsamlı ve ileri periodontal defekt Ameliyattan 3 ay sonraki durum (Doç. Dr. Pavel Poleník, MD, PhD.) Uygun bir mikro-poroz taşıyıcısı olarak PORE-SORB-TCP ile kombinasyon halinde PRP'nin kullanımı, doku rejenerasyonunun intensifikasyonu ve hızlandırılması için erişilebilir bir yöntemi temsil eder. Periodontal ceplerin derinliği * 10 günlük kultivasyondan sonra kemik iliği hücresinde. Alkalin fosfat enziminde pozitif (kırmızı) boyanma, malzemenin potansiyel osseo-indüktif özelliğiyle, malzemeyle temas halindeki hücrelerin osteoblastik farklılaşmasını göstermektedir. (MU Dr. Z. Nathanský, CSc. ve diğerleri. Clin. Oral. Impla. Res, Sayı 14, 4,2003) Plateletlerde santrifüjlü kan yönünden zengin katman Tedavi öncesi 6 ay sonra 12 ay sonra (Doçent Prof. P. Poleník MD, PhD. ve diğerleri, Clin.-Oral. Impl. Res, Sayı 14, 2004 PRP aktivasyonu ile oluşturulan jel PORESORB -TCP malzemesi ile kombinasyon halinde, defektlerin doldurulması için ideal bir kompozit malzeme oluşturmaktadır

5 KLİNİK UYGULAMA PORESORB-TCP KLİNİK UYGULAMASI / SİNÜS KALDIRMA PROSEDÜRÜ (DAHİLİ) PORESORB-TCP malzemesinin X ışını kontrastı sayesinde, emilim prosesi ve kemik dokusu rejenerasyonu, etkin şekilde takip edilebilir. X ışını kontrastı, malzemenin rezorbe edilmesinin ve kemik dokusuyla yer değiştirmesinin bir sonucu olarak zayıflaşır. Granüllerin düzensiz poligonal biçimi, daha büyük gözenek alanlarını ve defektte düşük immobiliteyi sağlar (yüksek stabilite). TEDAVİ SONRASI DURUM İMPLANTLARIN YÜKLENMESİNDEN İKİ YIL SONRA (Zdeněk Nathanský, MD, PhD.) İmplantasyon sinüs kaldırma sırasında çıkarılan dokunun histolojik muayenesi. Yeni rejenere olan kemikte bulunan geriye kalan PORESORB -TCP görünür halde (Giemsa boyaması). Yeni rejenere olan kemik dokusuyla çevrelenmiş PORESORB -TCP malzemesi (mineralize doku - mavi; osteoid - kırmızı; Ladewig boyaması).

6 PORESORB -TCP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ PORESORB-TCP, ya ayrı olarak ya da otolog süngerimsi kemikle ya da otolog kemik iliği ile kombinasyon halinde uygulanabilir. X IŞINI İLE BELGELENDİRİLEN KLİNİK VAKALAR Proksimaltibialmetafizistediyafizise ulaşan büyük bir betimleyici defekti gösteren postoperatif X ışını görüntüsü. Defektin nedeni, fibroz displazi idi. Kortikal kemiğin anterior kısmı daralmışken, diğeri ise uygun şekilde geniş ve defekt iyi şekilde betimlenmiş. Antero-mediyal kısımdan operatif yaklaşım; 6 x 1.5 cm trepanasyon penceresi, cerrahi işlem sırasında distal olarak genişletilmiş. Uygulamadan hemen önce, PORESORB - TCP'nin otolog kemik iliği ile karıştırılması. Otolog kemik iliği ile karıştırılmış PORESORB-TCP ile doldurulmuş bir defekt. Post-operatif X ışınları. AP projeksiyonu, proksimal kısımda rezidüel fibroz displazi gösterirken, kalanı ise tamamen dolgulu. Lateral projeksiyonda, vidalarla fikse edilen uzun bir metalik plaka, iyileşme tamamlanana dek kırığın önlenmesi şeklinde, kırığı köprülemek için kullanılmış. Cerrahi işlemden bir ay sonra X ışınları. AP projeksiyonu, 24 x 15 mm rezidüel defekt gösterirken, kalanı ise iyi şekilde dolgulanmış. Metalik parçanın etrafında ya da PORESORB-TCP'de hiçbir reaksiyon görülmüyor. Artık hiç rezorpsiyon işareti kalmamış.

7 KLİNİK UYGULAMA PATOLOJİK BİR KIRIĞIN OLDUĞU BİR KEMİK DEFEKTİNDE UYGULAMA Patolojik bir kırıklı humerusun metafizii ve diyafizi sınırlarında büyük bir kist. Defekt PORESORB-TCP ile doldurulmuşken ve vidalarla fikse edilmiş ince bir AO plakası ile köprülenmişken, kırık yer değiştirmiş. Bir yıldan sonra kırık iyileşmiş, PORE- SORB - TCP reabzorbeyi koruyor ve özellikle medial kısımda dolguda bir parlaklık çok iyi görülüyor. EL CERRAHİSİNDE PORESORB -TCP UYGULAMASI Baş ve üçüncü sol metakarpaldiyafizini etkileyen osteolitikdefekte, benign kıkırdağında ura neden olmuş. Ekzokleasyonu takiben, diyafize kadar defekt PORESORB-TCP ile doldurulmuş. Ulnar kısımdaki parlaklığa, trepanasyondan gelen dönen kemikli pencerenin varlığı neden olmuş. Post-operatif 2 yıldan sonra, PORESORB - TRC kalıntısı, iyice iyileşen kemik defekti, tekrar ortaya çıkma işareti olmadan görülmekte. (Doçent Prof. K. Urban, Ph.D, Ortopedi Kliniği, Fakülte Hastanesi, Hradec Králové, Charles Üniversitesi, Prag, Çek Cumhuriyeti)

8 PORESORB -TCP PORESORB -TCP - ÖZELLİKLERİ: Gren boyutu (mm): Kat. No: 31:2 Kat. No: 32:2 Ambalaj: 1.0 g (1.0 ml) Ambalaj: 0.5 g (0.5 ml) Gren boyutu (mm): Kat. No: 11:2 Kat. No: 13:2 PORESORB-TCP malzemesinin üretimi, Ambalaj: 1.0 g (1.0 ml) Ambalaj: 0.5 g (0.5 ml) ISO 9001:2000 ile ISO 13485:2003 standartlarında olan bir kalite yönetim sistemine tabidir. Tüm LASAK ürünleri, Gren boyutu (mm): /42 EEC sayılı AB Yönergesinin Kat. No: 21:2 Kat. No: 22:2 Ambalaj: 1.0 g (1.0 ml) Ambalaj: 2.0 g (2.0 ml) gerekliliklerine uygun olup, Avrupa Birliğinin 1014 numaralı Akredite Kurumunun verdiği sertifika temelindedir ve CE işaretini taşır. Gren boyutu (mm): Kat. No: 41:2 Kat. No: 42:2 Ambalaj: 1.0 g (1.2 ml) Ambalaj: 2.0 g (2.4 ml) LİTERATÜR Gözenekte rezorbe edilebilen fosfat seramik malzeme kullanılarak dahili sinüs büyütme; PORESORB-TCP in vitro osteojenik aktivitesinin değerlendirilmesi; Nathanský Z., Strnad J., Veselý P.;, Clin. Oral impl. Res. Sayı 14, 4, 2003, xxxvii Dinamik benzeştirilen vücut ortamıyla biyo-malzemelerin erken interaksiyonu; Strnad J., Protivínský J., Strnad Z., Helebrant A., In: 5. Asya Tutanakları; Biyomedikal Malzemeler Hakkında Sempozyum, Sürümler: HonY. Leng ve C. Y. Cheng, , Hong-Kong, Çin Kalsiyum Fosfat Biyoseramiklerinin Karakteristikleri-Osseo-integrasyonun Mekanizması; Hroudová Z., Povýšil C., In: Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Tutanakları; Prag, 1997 İç sinüs tabanı yükseltme - yeni dental implantoloji olanakları; Nathanský, Z. Čes. Stomat. 103/51, 2003, 6: , Poroz ß-TCP ve PRP ile alveolar kemik defektlerinin tedavisi; P. Poleník, Z. Strnad, Clin. Oral impl. Res. Sayı 14, 2004, xliv Parodontal ve kemik dokusunun rejenerasyonu için trombosit konsantrasyonunun kullanımı; P. Poleník, Quintessenz- Parodontologie, 3, 2002, 12:15-20 P. Poleník: Priodontal defektlerin tedavisinde poroz ß-TCP ve platelet yönünden zengin plazma (PRP)J. Int. Acad. Periodontol., 6, 2004, No. 2 TCP'ye dayalı olarak kemik rejenerasyonu malzemelerinin fiziksel ve kimyasal karakteristikleri; Strnadová M., Skrčená A., Nathanský Z., In: Clin. Oral. Impl. Res. Sayı 16, 4, 2005 Bir kemik dokusu tamamlayıcısı olarak trikalsiyumfosfat (bir hayvan modelinde biyolojik özniteliklerin test edilmesi); Urban K., Strnad Z., Povýšil C., Šponer P., In: Acta Chir. orthop. Traum. Čech., 63,1, 1996 Ceyhun Atıf Kansu Cad Gözde Plaza No: 130/3 Balgat / Çankaya - ANKARA Tel : (0312) Faks: (0312)

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ AĞIZ DĠġ VE ÇENE CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ BĠTĠRME TEZĠ Stj. DiĢ Hekimi Handan Aytuğ COġKUNTUNA DanıĢman Öğretim

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

BEGO BİYOMATERYAL SİSTEMİ. Vital kemiğin ve sağlıklı yumuşak dokunun oluşumunu siz yönetin. Başarı için hep birlikte

BEGO BİYOMATERYAL SİSTEMİ. Vital kemiğin ve sağlıklı yumuşak dokunun oluşumunu siz yönetin. Başarı için hep birlikte BEGO BİYOMATERYAL SİSTEMİ Vital kemiğin ve sağlıklı yumuşak dokunun oluşumunu siz yönetin Başarı için hep birlikte BEGO Biyomateryal sistemi osseointegrasyonu keşfetmek Dr. rer. nat. Nina Rätscho Ürün

Detaylı

GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI

GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Büşra Selvi KAYA Danışman

Detaylı

T.C. ATATÜR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ATATÜR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KRONİK PERİODONTİTİSLİ BİREYLERDE KONVANSİYONEL PERİODONTAL FLEP İLE KOMBİNE TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN KULLANIMININ PERİODONTAL İYİLEŞME ÜZERİNE OLAN KATKILARININ DİŞETİ OLUĞU SIVISINDA BÜYÜME FAKTÖRLERİ

Detaylı

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073 TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:13011073 Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği Adına Sahibi Prof. Dr. Atilla Hıncal Sorumlu Yazı şleri

Detaylı

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler

Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek, Gökhan Çakmak, Erdal Cila Kemik Greftleri ve Kemik Greftlerinin Yerini Tutabilecek Maddeler Aykın Şimşek*, Gökhan Çakmak**, Erdal Cila*** Travma, kemik enfeksiyonları, konjenital anomaliler,

Detaylı

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI

BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BONE MORFOGENETİK PROTEİN NİN ORAL CERRAHİDEKİ ROLÜ VE UYGULAMALARI Bitirme Tezi Stj. Dişhekimi Ceren

Detaylı

PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ?

PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ? T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA DOĞAL DİŞİ Mİ KORUMALIYIZ YA DA DİŞİ ÇEKİP İMPLANT MI UYGULAMALIYIZ? BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Onur

Detaylı

ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI

ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Eda ŞAHİN Danışman Öğretim

Detaylı

PİEZOELEKTRİK CERRAHİ

PİEZOELEKTRİK CERRAHİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı PİEZOELEKTRİK CERRAHİ BİTİRME TEZİ Stj Diş Hekimi: Orhan Rıdvan VURGEÇ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisinde Kullanım Alanı

Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisinde Kullanım Alanı Trombositten Zengin Plazma ve Trombositten Zengin Fibrinin Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisinde Kullanım Alanı Apllication of the Platelet Rich Plasma and Platelet Rich Fibrin in Oral and Maxillofacial Surgery

Detaylı

GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran

GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran KULLANMA TALİMATI R E G E N E R A T I V E M E M B R A N E GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran tr Türkçe KULLANMA TALİMATI: GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran KULLANMA ENDİKASYONLARI GORE RESOLUT XT Rejeneratif

Detaylı

DENTAL İMPLANTOLOJİDE BİRİNCİ FAZ CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DOKU İYLEŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

DENTAL İMPLANTOLOJİDE BİRİNCİ FAZ CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DOKU İYLEŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı DENTAL İMPLANTOLOJİDE BİRİNCİ FAZ CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DOKU İYLEŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER BİTİRME TEZİ Stj Diş Hekimi Hüseyin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI MANDİBULER ONLAY GREFT UYGULAMALARINDA KORTİKAL PERFORASYONUN KEMİK İYİLEŞMESİNE OLAN ETKİSİNİN

Detaylı

GÜMÜŞ KATKILI KALSİYUM FOSFAT MALZEMELERDEN KARMAŞIK MİMARİLİ SKAFOLT FABRİKASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Aburrahman BAHADIR

GÜMÜŞ KATKILI KALSİYUM FOSFAT MALZEMELERDEN KARMAŞIK MİMARİLİ SKAFOLT FABRİKASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Aburrahman BAHADIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜMÜŞ KATKILI KALSİYUM FOSFAT MALZEMELERDEN KARMAŞIK MİMARİLİ SKAFOLT FABRİKASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Aburrahman BAHADIR Anabilim Dalı : METALURJİ

Detaylı

nörektomisi ile siyatik ve periferik sinir (femoral sinir) nörektomilerinin kullanımı ve oluşan denervasyonun gerçekte total denervasyonu ne kadar

nörektomisi ile siyatik ve periferik sinir (femoral sinir) nörektomilerinin kullanımı ve oluşan denervasyonun gerçekte total denervasyonu ne kadar 1.GİRİŞ VE AMAÇ Kırık iyileşmesi güncel yayınlarda hala farklı süreçlerin değişkenliğinin koordinasyonunu içeren karmaşık bir olay olarak tariflenmektedir 1. Birçok tıbbi gelişmeye rağmen kırıklar hala

Detaylı

VASKÜLER İNDÜKSİYON TEKNİĞİ İLE BİYOAKTİF CAM PREFABRİKASYONU

VASKÜLER İNDÜKSİYON TEKNİĞİ İLE BİYOAKTİF CAM PREFABRİKASYONU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Hüsamettin TOP VASKÜLER İNDÜKSİYON TEKNİĞİ İLE BİYOAKTİF CAM PREFABRİKASYONU

Detaylı

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK DOKULARDAKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

GLASS İYONOMER SEMENT İN NÖROTOKSİK ETKİSİ (Deneysel Çalışma)

GLASS İYONOMER SEMENT İN NÖROTOKSİK ETKİSİ (Deneysel Çalışma) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II.KBB & BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. BURHAN DADAŞ GLASS İYONOMER SEMENT İN NÖROTOKSİK ETKİSİ (Deneysel Çalışma) (UZMANLIK

Detaylı

SİNÜS PERFORASYONLARI VE TEDAVİLERİ

SİNÜS PERFORASYONLARI VE TEDAVİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız,Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı SİNÜS PERFORASYONLARI VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Özkan Arık Danışman Öğretim Üyesi:Prof.Dr.Turgay

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

Trombositten Zengin Materyaller ve Periodontolojideki Kullanımı

Trombositten Zengin Materyaller ve Periodontolojideki Kullanımı 18 ƘŰƬƑƊ Derleme / Review Trombositten Zengin Materyaller ve Periodontolojideki Kullanımı Platelet-Rich Materials and Use in Periodontology H. Ebru Olgun ERDEMİR 1, Serdar Yücel ÖZKAN 1 1 Kırıkkale Üniversitesi,

Detaylı

SIÇANLARDA POLİDİOKSANON UN YUMUŞAK DOKU DOLDURUCUSU AMAÇLI KULLANIMINDA DOKU CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SIÇANLARDA POLİDİOKSANON UN YUMUŞAK DOKU DOLDURUCUSU AMAÇLI KULLANIMINDA DOKU CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Tayfun AKÖZ Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tayfun AKÖZ SIÇANLARDA POLİDİOKSANON

Detaylı

KOMPOZİT RESTORASYONLARDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

KOMPOZİT RESTORASYONLARDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ T.C Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı KOMPOZİT RESTORASYONLARDA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Adil EKİCİ Danışman Öğretim Üyesi :

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ENDODONTİ BİLİM DALI TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu ŞEREFOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

Ürünler. İmplant, Protetik, Cerrahi Set

Ürünler. İmplant, Protetik, Cerrahi Set Ürünler İmplant, Protetik, Cerrahi Set Ürünlerimiz Bone Level İmplant Sistemi İMPLANT SİSTEMLERİ Tissue Level İmplant Sistemi Mini İmplant Sistemleri İMPLANT SİSTEMLERİ Dental İmplant KA Bone Level Kemik

Detaylı

Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftlerinin Periodontal Kemik Defektlerinde Uygulanımı ve Son Gelişmeler

Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftlerinin Periodontal Kemik Defektlerinde Uygulanımı ve Son Gelişmeler DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 1-2, Sayfa: 37-45, 2010 Demineralize Dondurulmuş Kurutulmuş Kemik Allogreftlerinin Periodontal Kemik Defektlerinde Uygulanımı

Detaylı

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ferhat MISIR GÖMÜKLÜK PATOGENEZİ TANI VE CERRAHİ UYGULAMALAR Gömülü diş, beklendiği zamanda sürmeyerek diş arkında

Detaylı