Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:13 Say : 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:13 Say : 47 www.avrasyahospital.com.tr"

Transkript

1 Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:13 Say : 47 Göz Kuruluğu Okul Çocuklarında Beslenme Kanser den Korunmak İçin Beslenme Göğüs Ağrısı Koroner Kalp Hastalığı Belirtisi Olabilir İnme (Felç) Önlenebilir Mi?

2 BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane olarak projelendirilip, infla edilen ülkemizin ender özel hastanelerinden biri olan Avrasya Hospital; 120 yatakl, 6 adet üstün teknolojik donan ml ameliyathane, 3 do umhane, 3 küçük cerrahi müdahele odası, 3 yo un bak m ünitesi (Cerrahi ve Dahili Yo un Bak m Ünitesi, Reanimasyon, Koroner Yo un Bak m ve Yeni Do an Yo un Bak m), Onkoloji merkezi (Radyasyon Onkolojisi ve Ifl n Tedavisi) ve özel ambulans, 40 adet modern poliklinik odas, yüksek teknolojisi ve deneyimli kadrosu 4200 m 2 lik kapalı, 1000 m 2 lik aç k otapark ile 7 gün 24 saat hizmetinizde. 24 Saat Acil Hizmet Genel Cerrahi Onkoloji Kad n Hastal klar ve Do um Çocuk Sa l ve Hastal klar ç Hastal klar Kulak Burun ve Bo az Nöroloji Beyin, Omurilik ve Sinir BÖLÜMLERİMİZ Cerrahisi (Nöroflirurji) Gö üs Hastal klar Gö üs Cerrahisi Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Göz Hastal klar Difl Sa l Ortopedi ve Travmatoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİ Üroloji Estetik-Plastik Cerrahisi El ve Mikro Cerrahi Psikiyatri Cilt Hastal klar Beslenme ve Diyet Eriflkin Yo un Bak m Koroner Yo un Bak m Yeni Do an Yo un Bak m Onkoloji Merkezi Kanser Teflhis ve Tedavisi Radyasyon Onkolojisi Kemoterapi Ifl n Tedavisi Lineer Akseleratör (Linak) Kobalt Ayg t Simülatör Üç Boyutlu (3D) Tedavi Planlama Onkoloji Yo un Bak m Genel Cerrahi Acil Cerrahi Kanser Cerrahisi Endoskopik Cerrahi Sünnet Endoskopi Ünitesi Gastroskopi Duodenoskopi E.R.C.P. Kolonoskopi Rektoskopi Gö üs Hastal klar Bronkoskopi Transtorasik ne Aspirasyonu Plevral Biyopsi Torasentez Plörodesiz Solunum Fonksiyon Testleri Allerji Testleri Kardiyoloji Koroner Anjiyografi 128 Kesit BT Anjiyo MR Anjiyo Damarlar n Doppler Tetkiki Periferik Anjiyografi Kalp Anjiyografisi Balon Anjiyoplasti Stent Tak lmas ASD VSD PDA Kapat lmas Valvüloplasti DSA ile Damarlar n Tetkiki Kal c Kalp Pili Tedavisi Periferik Anjiyografi (Alt-Üst- Ekstremite-Karotis-Renal-Beyin Anjiyografisi) Ekokardiyografi Eforlu EKG EKG Stres Eko Holter Tansiyon Holter Kardiovasküler Cerrahi Eriflkin Koroner Arter BYPASS Kalp Kapak Cerrahisi Do ufltan (Konjentinal) Kalp Hastalıkları Cerrahisi Büyük Aort Damarı Cerrahisi Bacak Atardamarları ve Varis Karotis (fiahdamarı) Ameliyatları Nöroloji EEG A r Tedavisi Göz Ünitesi FFA (Göz Anjiyosu) Görme Alan Belirleme Ünitesi Argon Laser Yag Laser Kontakt Lens Üroloji Böbrek Tafl K rma Ünitesi (ESWL) Pnömatik Tafl K rma Sistoskopi Üreteroskopi Renoskopi Sünnet Dermatoloji (Cildiye) Laser Uygulama Ünitesi Kal c Epilasyon Cilt Gençlefltirme Varis Tedavisi Elektrokoterizasyon Radyoloji Emar-MR (Manyetik Rezonans) Multislice Tomografi 128 Kesit Tomografi (Dijital Anjiyo) Ultrason Renkli Doppler Mamografi Fluoroskopi Konvansiyonel Röntgen Laboratuvar Biyokimya CHEK-UP Mikrobiyoloji Patoloji Laboratuvar Histopatoloji Sitoloji Frozen nceleme Hasta Bafl Giriflimler MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ Nitelikli uzman kadrolar m z ile bireylerin teflhis, tedavi, bak m ve koruyucu sa l k hizmetlerini kapsayan uygulamalar m z, etik de erlere ba l, hasta haklar na sayg l, dil, din, rk ve cinsiyet ayr m gözetmeksizin kaliteli ve ekonomik olarak sunmakt r. Ça dafl bir yönetim sistemi, t bbi uygulamalar ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalar m z n tüm sa l k gereksinimlerini karfl layan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen, güvenilir, standart, kurumsal, sayg n bir sa l k kuruluflu olmakt r. De iflim ve geliflime aç kl k fiefkat ve güleryüzlülük Çevreye ve insana sayg Tak m çal flmas na olan inanç Güvenilirlik HASTANEMİZ SGK, BANKALAR VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI İLE ANLAŞMALIDIR. 2

3 Yön. Kur. Başkanı Op. Dr. Hüseyin URLU Yön. Kur. Baflk. Op. Dr. Hüseyin Urlu Hızlı, Ekonomik ve Güvenilir Sağlık Hizmeti Hastanemiz büyüme ve yenileme çalışmaları ile hizmete giren bölümleri sayesinde kanser, kalp gibi çağın hastalıkları ile mücadelede önemli adımlar atmıştır. Daha hızlı ve etkin teşhis yöntemleri hastanemizde yerini almıştır. Ekim - Kasım - Aralık, 2012 Kanser tedavisinde uzun yıllardır hizmet veren hastanemiz kadrosuna kattığı Medikal Onkoloji-Kemoterapi Uzmanı Doç. Dr. Mahmut İLHAN sayesinde ilaçlı kanser tedavisi alanında da iddialı bir konuma gelmiştir. Kanserin tüm evrelerinin etkin bir şekilde teşhisinin yapılabildiği hastanemiz kanserin tedavisinde de tüm olanaklara sahip olmaktadır. Hizmete giren Kemoterapi Ünitesinde hastalarımıza konforlu ve etkin bir tedavi uygulayabiliyoruz. Her hafta Çarşamba günleri toplanan Onkoloji Konseyine cerrahi ve dahili branfl uzmanlar, medikal onkolog, radrasyon onkolo u ve radyologlar kat l m ile gerçekleflmektedir. Uzmanlarımız hastalarımıza etkin tedavi yönteminin hangisi oldu unu ve ilave gerekli tetkiklerin belirlenmesinde aralarında bilgi alışverişi yaparak, karar vermektedirler. Bu da hastalar m z n memnuniyetini art rmaktad r. Hastalarımıza daha etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz kişisel gelişim ve mesleki eğitimlerle çalışanlarımız daha donanımlı ve bilinçli şekilde hizmet vermektedirler. Kardiyoloji branşında hizmete soktuğumuz anjiyografi ünitesi ve koroner yoğun bakım Prof. Dr. Mehmet MERİÇ önderliğinde tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Kalp damar cerrahisi ameliyatlarının yapılabildiği 2 özellikli ameliyathane ve KVC yoğun bakım ünitesi de Prof. Dr. Esat AKINCI ve deneyimli ekibi ile ameliyatları başarıyla sürdürmektedir. Ülkemizin ve İstanbul un en çok sıkıntısını çektiği yoğun bakım ünitesi ihtiyacını göz önüne alarak 17 yataktan 51 yatağa çıkardığımız erişkin ve yenidoğan yoğun bakım ünitemiz de yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımıza hizmet vermektedir. Hastalarımıza etkin, ekonomik, hızlı ve güvenli sağlık hizmeti verebilmek için hastane yönetimi ve doktorlar olarak çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Hastanemiz teşhis ve tedavi olanakları kadar koruyucu sağlık hizmetlerine verdiği önemle sağlığımızı kaybetmeden korumanın yollarını da halkımıza sunmaya çalışıyor. Bizler sizlerle, çevremizle, çalışanlarımızla var olabileceğimizi ve hizmetlerimizi sevgiyle, çok çalışarak daha da iyi yapabileceğimize inanıyoruz. Sizlerin memnuniyeti ve bizlere verdiğiniz güç ve destekle daha iyi hedeflere ulaşacağız. Sağlıkla ve sevgiyle hoşçakalın. Ad na Sahibi : Op. Dr. Hüseyin Urlu Genel Yay n Yönetmeni: Op. Dr. Tamer Sözen Yaz flleri Müdürü: Ömer Urlu Yay n Koordinatörü: brahim Urlu Bilgi fllem ve letiflim: Güner Mollao lu - Z. Orçun Ulutafll YAYIN KURULU Uz. Dr. Ahmet Altun Op. Dr. Ali Güven Ak nc Doç. Dr. Ali Rıza Cenal Uz. Dr. Ali Vardar Doç. Dr. Arif Önder Op. Dr. Arman Çitçi Uz. Dr. Ayflegül Navdar Dr. Akın Ünal Uz. Dr. Banu Altoparlak Op. Dr. Bülent Öztürk Uz. Dr. Celal Gölgeci Doç. Dr. Cenk Tataroğlu Op. Dr. Coşkun Görmüş Op. Dr. Ebru Topuz Uz. Dr. Emre Güler Uz. Dr. Ersin Sar Prof. Dr. Esat Akıncı Dt. Eylem Uslu Op. Dr. Ferhat O uz Dr. Felemez Şeşen Op. Dr. Fuat Kurflun Op. Dr. Gamze Baykan Uz. Dr. Handan Yaflar Op. Dr. Hasan Lice Op. Dr. Hüseyin Urlu Uz. Dr. Ifl l Soysal Op. Dr. stepan Suna Op. Dr. Kemal Y ld r m Doç. Dr. Mahmut İlhan Prof. Dr. Mehmet Meriç Op. Dr. Mehmet Koç Uz. Dr. M. Ali Talay Uz. Dr. Melek fialc o lu Uz. Dr. Nilgün Demirba Op. Dr. Nurcan Dalan Op. Dr. Özgür Çetiner Op. Dr. Özgür Odabafl Op. Dr. Özgür Ortak Uz. Dr. Suzan Uzan Uz. Dr. fienay S ld r Op. Dr. Tamer Sözen Dr. Türkan Kasabal Uz. Dr. Türkan Zeybel Uslu Uz. Dr. Züleyha Ö. Kadehçi Baflhemflire: Gülay Aziret YAYIN DANIfiMA KURULU Prof. Dr. Ayan Gülgönen - Prof.Dr. Bülent Ergun Prof. Dr. Gökhan Töre - Op.Dr. Halil Önsoy Op.Dr. Halil Toplamao lu - Prof.Dr. Kürflat Bozkurt Prof.Dr.Lemi brahimo lu - Doç. Dr. Rafet Yi itbafl Prof.Dr. Türker Özkan - Prof.Dr. Hasan Serdaro lu LET fi M: Befltelsiz Mahallesi Seyit Nizam Caddesi 101. Sk. No:107 Zeytinburnu - stanbul Tel:(0212) (pbx) Fax: (0212) Grafik, Tasarım ve Baskı: Litros Yolu Fatih Sanayi Sitesi No: Topkap - stanbul Tel: (0212)

4 AVRASYA HOSPITAL HABERLER Parmak Bebek Hayata Tutundu! Bu sayımızı hazırlarken her zamankinden daha fazla heyecanlandık çünkü hastanemizde 700 gram olarak dünyaya gelen Tamer bebek taburcu oldu. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Handan Yaşar, sağlık ekibiyle birlikte büyüttükleri Tamer Bebeğin yaşam mücadelesini tüm anne adayları için anlattı. 440 gram doğan parmak bebekten sonra şimdi de 700 gram doğan Tamer bebek taburcu oldu. Bu süreci tüm anne adayları için sayın Uzm. Dr. Handan Yaşar dan dinliyoruz... Tamer ŞAHİN Bebeğimiz, 700 gram ve 24 haftalık olarak hastenemizde dünyaya geldi. 150 günlük yenidoğan yoğun bakım sürecinde prematür bebeğin yaşayabileceği tüm sorunlarla mücadele etti. Akciğerleri gelişmediği için uzun süre solunum cihazına bağlı kaldı. Doğduktan sonra kapanması gereken bir damar kapanmadığı için 91 günlükken kalp ameliyatı olması gerekti. Doğum ağırlığı 1000 gramdan az olan ve solunum cihazına bağlı olan bebeklerin yaklaşık %50 sinde bu sorun yaşanmaktadır. Yine prematür bebeklerin en önemli problemlerinden biri olan ve körlüğe neden olabilen retinopati sıklığı doğum ağırlığı 1000 gramın altında olanlarda % oranında görülmektedir. Tamer Şahin bebeğimize de prematür retinopatisi nedeniyle lazer tedavisi uygulandı. Bu tedavi oldukça başarılı sonuçlandı. Bu süreçte araya giren enfeksiyonlara karşı direndi. Baştan beri anne sütüyle beslenmiş olması bağışıklık sistemini güçlendirdi ve enfeksiyonlara karşı en büyük koruyucu gücü oldu. Yaşaması mucize olarak görülen bebeğimizin taburculuğa giden yolunda, deneyimli ve gönüllü sağlık personelimiz Tamer bebeğin bu günlere gelmesini sağladı. Tabi ki bebeğimizin yaşama tutunma çabası ve ailesinin onun bu gayretine olan inancı, bu zorlu yolda en büyük yardımcımız oldu. Ancak işimiz henüz bitmedi. Yaşatmak kadar sağlıklı ve fonksiyonel bir hayat sürmesi de hedefl erimiz arasında olduğundan bundan sonraki çabamız bebeğimizi izlemek, sorunları erken farkedip doğru yönlendirmeler yaparak prematüreliğin zararlarını en aza indirmek olacaktır. Bu uzun ve fedakarlık gerektiren zorlu mücadelede hep yanımızda olan bana ve yenidoğan yoğunbakım ekibimize güvenen Şahin Ailesine teşekkür ediyorum. Umarım hep birlikte Tamer Bebeğin daha güzel günlerine tanıklık ederiz. 4

5 AVRASYA HOSPITAL HABERLER Hastanemiz Hizmet Kalitesini Eğitimlerle Geliştiriyor... Hastanemizde kurumsal sorumluluğumuz gereği personelimize KİŞİSEL GELİŞİM, MOTİVASYON, ÖFKE YÖNETİMİ, ZA- MAN YÖNETİMİ, PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ,DÜŞÜNCE GÜCÜ,KURUMSAL YAPILAR VE İŞLETMELERDE ORTAK DEĞERLER gibi konularda eğitimler verilmektedir. Kişisel gelişim eğitimlerinde sayın Can Hikmet Değirmenci nin hazırlayıp sunduğu eğitimlerle çalışanlarımız kurumsal aidiyet, iletişim teknikleri, problem çözme, motivasyon vs. konularında kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktayız. Ayrıca hastanemiz uzmanlarının kendi branşlarında verdiği mesleki eğitimlerde çalışanlarımızın verdiği hizmetin kalitesini artırmaktadır Yılı 2. Dönem SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) Değerlendirmesi Başarıyla Sonuçlandı. Hastanemizde 2009 yılından beri uygulanmakta olan Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) 2012 yılı 2. dönem değerlendirmesi günü yapıldı. Değerlendirme ekibine ve çalışanlarımıza gösterdikleri samimiyet ve özveri için teşekkür ederiz. Hastanemiz yılda 2 kez hem TSE hem de Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Standartları açısından değerlendirilmekte halkımıza daha kaliteli hizmet verebilme yolunda bizlere ışık tutmaktadır. 5

6 AVRASYA HOSPITAL HABERLER Bayram Coşkusunu Hastalarımız ve Çalışanlarımız İle Kutladık... Başhekim Uz. Dr. Türkan USLU 13 yıldır hizmet sunan hastalarımızın Şifa Kapısı olan AVRASYA HOSPITAL verdiği sağlık hizmetlerine her geçen gün yenisini ekledi. Kaliteli hizmeti ile, başarılı doktor kadrosuyla samimi yardım sever personeli ile, hastalara verdiği güvenle, her geçen gün bir adım daha ileri gitti. A sınıfı bir hastane oldu. Her geçen gün hizmet kalitesi ve fi ziki mekan ve teknolojik olarak kendini geliştiren Avrasya Hospital de görev yapıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek hizmetlisinden yönetim kurulu başkanımıza kadar tüm çalışanlarımızın Kurban ve Cumhuriyet bayramını kutluyorum dedi. Genel Koordinatör İbrahim URLU Günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yaptı. Bayramlar; sevginin, sevincin, başarıların, acıların ve mutlulukların paylaşıldığı özel günlerdir. Eskilerin tabiriyle bayramlar gönüllerin merhemi, akrabalığın, arkadaşlığın tutkalıdır. Günümüzde sosyalleşmeler, bayramlaşmalar zayıfl ıyor. Bireyler yalnızlaşıyor. Ben olmakla biz olmak arasında gidip geliyorlar. Avrasya Hospital in geleneksel bayramlaşma törenleri kaynaşmamıza, dayanışmamıza ve başarılarımıza önemli katkılarda bulunuyor. Kurumsal aidiyet duygularımızı kuvvetlendiriyor. İnsani, Ahlaki, Mesleki standartlarımızı yükseltiyor. Kurumumuza ruh katıyor. Hastane Müdürü Ömer URLU Kutlamada Hastane doktorları ve çalışanlarının Kurban ve Cumhuriyet Bayramını kutlarım dedi. AVRASYA HOSPITAL ailesi, yatan hastalarını unutmadı ve karanfi llerle bayramlarını kutladı. ARAMIZA YENİ KATILANLAR Prof. Dr. Esat AKINCI Kalp Damar Cerrahisi 1961 yılında Denizli-Acıpayam da doğdu. A.Ü. Tıp Fak yılında mezun oldu. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hast. Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını 1993 yılında tamamladı. Koşuyolu Kalp Hast. baş asistanlık görevine atandıktan sonra 1998 yılında Doçent 1999 yılında klinik şefi olarak aynı hastanede görevine devam etti yılında başladığı Avrupa Şafak Hastanesinde K.V.C. bölüm başkanlığı görevine 2011 yılına kadar devam etti yıllarında Universal grup Çamlıca hastanesinde bölüm başkanlığı görevini yürüttü, aynı yıl profesör unvanını aldı. Ağustos 2012 den beri Avrasya Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Rus Hasta, Şifayı Avrasya da Buldu... Nikolay Zimin adlı 63 yaşındaki hastamız göğüs ağrısı şikayeti ile 3 ay önce hastanemizde anjio olmuş ve Rusya ya geri dönmüştü. Daha sonra ameliyat olmak için tekrar hastanemizi tercih eden Nikolay Zimin hastanemiz KVC ekibi Prof.Dr. Esat AKINCI, Doç.Dr. Ali Rıza CENAL ve Doç.Dr. Cenk TATAROĞLU nun yaptığı başarılı bir CABGx3 damar ameliyatı ile sağlığına kavuşarak Rusya ya geri döndü. Prof. Dr. H.Kadircan Keskinbora Göz Hastalıkları Uzmanı 1959 yılında Mardin de doğdu. Yüksek öğrenimini Hacettepe Tıp Fak. tamamladı. Göz Hast. konusunda 1987 yılında Uzman, 1999 da Doçent, 2007 de Profesör olan Keskinbora, hekimlik görevini yurdun çeşitli yerlerinde sürdürdü. Ulusal veya uluslararası bilimsel, sosyal ve sivil toplum kuruluşlarından bazılarına da üye olan Keskinbora İngilizce, Almanca ve Arapça bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen Avrasya Hospital de Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görevini yürütmektedir. Doç. Dr. Cenk TATAROĞLU Kalp Damar Cerrahisi 1968 İstanbul doğumlu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) mezunu (1992). Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Uzmanlık eğitimini aldı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı yılından beri özel sektörde çalışıyor tarihinde Doçentlik Ünvanını aldı. 6

7 AVRASYA HOSPITAL HABERLER Kanserle Özel Hesaplaşma! Her Çarşamba toplanan Onkoloji Konseyi kanserli hastalara umut oluyor. Hastanenin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Opr. Dr. Hüseyin Urlu Her şey hastalarımız için dedi. Op. Dr. Hüseyin Urlu ABD. ve sağlık sistemi gelişmiş bir çok ülkede uygulanan değişik branştaki hekimlerin bilgi birikimlerini bir araya getirerek hastaya en doğru teşhis ve tedaviyi uygulamak adına bir çok branşta hizmet veren doktorların özellik arz eden hastaları için aynı masa etrafında toplanarak fi kir alışverişi yapmalarını biz de Türkiye de ilk uygulayan sağlık kuruluşlarının öncüleri içindeyiz dedi. Dr. Urlu Avrasya Hospital olarak sürekli kendimizi geliştirmek ve ilerlemek istiyoruz. Bu başarılı çalışmalarımızdan dolayı da eskiden hastalarımız tedavi için yurt dışına giderken bugün tam tersi olarak dünyanın bir çok ülkesinden hastanemize gelen hastaları görünce ülkemiz adına seviniyorum dedi. Özel sağlık kuruluşları içinde ilk onkoloji bölümü kuran Avrasya Hospital bu konuda teşhis ve tedavi yöntemleri ile alakalı her gün kendini geliştirerek alanında aranılan bir sağlık kuruluşu olmuş durumda... Onkoloji Konseyi toplantısında Doç. Dr. Mahmut İlhan, Dr. Başhekim Türkan Uslu, Başhekim yardımcısı Dr.Ali Güven Akıncı, Dr. Banu Altoparlak, patoloji uzmanı Dr. Nilgün Demirbağ, Dr. Coşkun Görmüş, Dr. Hasan Lice, Dr. Ahmet Altun, Başhemşire Gülay Aziret in katıldığı toplantıda her hekim kendi konusu ile ilgili bilgileri meslektaşlarına aktardı. Kendi konularında uzman doktorların dev ekranda yansıtılan kanser hastasının durumu ile alakalı görüşlerini ifade ettikleri toplantılarda birinci amaç hastalara şifa vermek olduğu ilk bakışta kendini hissetiriyor. Hekimler hastaları için en doğru teşhisi ve tedavi yöntemini bulmak için fikir alış verişi yaptıkları toplantıda bilimsel bilgilerini ortaya koyuyorlar. Başhekim Dr. Türkan Uslu Avrasya Hospital olarak sürekli teknoloji ve konusunda uzman hekim arkadaşlarımız ile kendimizi yeniliyoruz. Ek binamız hizmete girdikten sonra aramıza çok değerli hekimler katıldı. Medikal malzeme konusunda da bir üst modelleri için hastanemizin idarecileri ciddi manada çok yüksek bedeller ödeyerek aletlerin bir üst modelini hastanede hizmete sundular. Avrasya Hospital olarak amacımız hastalarımıza en doğru teşhis ve tedavi ile yardım etmektir dedi. Doçentlik Kariyerinizde Başarılar... Hastanemiz Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cenk Tataroğlu 11/10/2012 tarihinde DOÇENTLİK Ünvanını almıştır. Özel hastanede çalışarak bu ünvanı alma başarısını gösterdiği için hastanemiz adına kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz. 7

8 Prof. Dr. H.Kadircan KESKİNBORA Göz Hastalıkları Uzmanı Göz Kuruluğu Normal gözler sürekli olarak, göz kırpmaları arasında sağlam kalmak üzere tasarlanmış, kalıcı bir tabaka olan bir göz yaşı zarı ile kaplıdır. Sağlam bir gözyaşı tabakası gözümüzün şeffaf ön yüzeyi olan korneanın sinirlerinin tahriş olmasını engeller ve gözün net, rahat görüşünü korumasına olanak sağlar. Gözyaşı, su, yağlar, proteinler, elektrolitler, bakterilerle savaşan maddeler ve çeşitli hücre süreçlerini düzenleyen büyüme etkenlerinden oluşan karmaşık bir karışımdır. Bu karışım gözlerimizin yüzeyinin yumuşak ve temiz olmasına yardımcı olur. Gözyaşı fi lmi tabakası olmadan iyi görüş imkânsızdır. Gözyaşı zarı gözlerimizi korur, ıslatır ve yağlar. Göz kapaklarımız her kırpıldığında, gözlerimizin her türlü kalıntıdan temizlenmesine yardımcı olarak göz infeksiyonu riskini azaltır. Tozdan tahriş olduğunda, ya da rüzgar, duman veya isten zarar gördüğünde, yabancı maddelerin yıkanmasına yardımcı olmak üzere fazladan göz yaşı oluşur. Gözyaşı bezlerimizden gelen sıvıların üretiminde azalma gözyaşı zarının sağlamlığını bozarak, hızla parçalanmasına ve korneanın üzerinde, tahrişe ve görüş azalmasına neden olan kuru noktaların oluşmasına yol açar. Gözyaşı tabakasını oluşturan maddelerdeki bir dengesizlik de gözlerimizin kurumasına neden olabilir. Göz kuruluğunun, genellikle iki gözde de olması beklenen belirti ve bulguları arasında aşağıdakiler bulunabilir : Gözde yabancı bir madde bulunduğu hissi Gözde batma, yanma veya kaşıntı hissi Gözün içinde veya çevresinde ip gibi kalıntılar oluşması Duman veya rüzgarda gözün tahrişinde artma Uzun süren bir okumadan sonra göz yorgunluğu ve/veya görme bulanıklığı Kontak lens kullananlarda lens takmada güçlük çekme Bazı insanlarda, göz kuruluğunun nedeni gözyaşlarının bileşimindeki dengesizliktir. Bazı insanlarda ise, gözler yeterli biçimde yağlanmış ve ıslanmış olarak kalmasını sağlayacak kadar gözyaşı üretmez. İlaçlar ve çevresel etkenler gibi başka nedenler de göz kuruluğuna yol açabilir. 8

9 Prof. Dr. H.Kadircan KESKİNBORA Göz Hastalıkları Uzmanı Gözyaşı üetiminde azalma veya kalitesinde olumsuzluk gelişimiyle göz kuruluğu oluşur. Tıpkı cilt ve saçta olduğu gibi, gözyaşı üretimimiz de genellikle yaşımız ilerledikçe azalma olur. Gözler yeterince gözyaşı üretmediği zaman, gözlerimiz kolayca tahriş olur. Bu rahatsızlığın tıbbi adı keratokonjonktivitis sikka dır. Gözyaşı zarının üç temel tabakası vardır: Yağ, su ve mukoza. Bu tabakaların herhangi birinde sorun olması göz kuruluğu semptomlarına yol açabilir.göz kapaklarımız kırpılarak, gözlerimizin yüzeyinin her yanında, kesintisiz, ince bir zar halinde gözyaşını yayar. Göz kuruluğua yol açabilen ilaçlar: Diüretikler, Yüksek tansiyonu tedavi etmede kullanılan ilaçlar Antihistaminler ve dekonjestanlar Uyku hapları Trisiklik antidepresanlar Akne tedavisine yönelik ilaçlar Bazı ağrı hafi fl eticiler Gözyaşı üretimi veya gözyaşı kalitesi ile ilgili olmayan sorunlar da gözlerde kuruluk ve kaşınmaya yol açabilir. Bunlar: Göz kapakları kenarı boyunca olan iltihaplanma (Blefarit) Göz kapağının içe döndüğü rahatsızlık (Entropion) Göz kapağının göz yuvarlağından sarktığı rahatsızlık (Ektropion) Duman, güneş, rüzgar, nem düşüklüğü, kapalı mekanda ısıtma gibi çevresel tahriş ediciler Göz kırpma refl eksinde bozulma Göz damlalarına veya merhemlerine olan alerjik reaksiyon Bir şeye görsel olarak yoğunlaştığınız zaman, sözgelimi bilgisayarda çalışırken, araç kullanırken veya bir şeyler okurken, göz kırpma süreleri arasında geçen sürenin uzaması. Göz kuruluğu hem erkekleri hem de kadınları her yaşta etkileyebilse de, rahatsızlık kadınlar arasında, özellikle menopozdan sonra daha yaygındır. Bunun nedeni hormonal değişiklik olabilir. İltihaplanma veya radyasyondan ötürü gözyaşı bezlerinde meydana gelen hasar gözyaşı üretimini sekteye uğratabilir. Ayrıca, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, skleroderma ve Sjogren sendromu gibi tıbbi rahatsızlıklarla da göz kuruluğu oluşabilir. Çelişkili gelebilir; göz kuruluğuna rağmen, yine de zaman zaman hastanın yanaklarından sicim gibi gözyaşı akabilir. Gözyaşlarının üretimi iki şekilde olur: 1-Temel gözyaşı üretiminde, gözyaşları yavaş, düzenli bir hızda üretilir ve gözleriniz yağlı tutulur. 2-Refl eksten ötürü gözyaşı üretimi sürecinde, göz tahrişine veya duyulara tepki olarak büyük miktarlarda gözyaşı üretilir. Refl eks gözyaşları temel gözyaşlarına göre daha fazla su içerir ve mukoza ile yağ miktarları düşüktür. Gözlerde kuruluktan ötürü tahriş olduğu zaman, lakrimal bezler gözleri refl eks gözyaşlarından oluşan bir sele boğabilir. Sıvı, gözyaşı kanallarını doldurup taşırır ve gözkapaklarından taşar. Bu gözyaşları düşük kalitede olduğundan ötürü, kuruluğu geçirmez. Bu da, daha fazla gözyaşı üretimine neden olabilir. Gözlerinizde uzun süren kızarıklık, tahriş hissi, yorgunluk veya acı varsa, yahut yukarıda belirtilen göz kuruluğu belirti veya bulguları sizde de varsa doktorunuza görünün. Doktorunuz, gözlerinize neyin zarar verdiğini belirlemek için adım atabilir veya sizi bir uzmana havale edebilir. Göz kuruluğu olan çoğu insanda, bu kronik bir rahatsızlıktır. Tedavinin amacı kötü günlerin sayısını azaltmak ve bu zamanlarda çekilen sıkıntıların mümkün olduğunca aza indirgenmesini sağlamaktır. BİREYİN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER: Koruma tedaviden üstündür. Önleyici adımlar atın. Her sıvı gibi, gözyaşları da havaya maruz kaldığı zaman buharlaşır. Buharlaşmayı yavaşlatmak amacıyla şu basit önlemler yararlıdır: Gözlerinize hava üfl enmesinden kaçının. Saç kurutma makinelerini, otomobil radyatörlerini, klimaları veya pervaneleri gözlerinize doğrultmayın. Rüzgarlı günlerde gözlük takın. Gözlerin etrafını saran tarzdaki gözlükler rüzgarın etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Evinizdeki nem oranını yüzde 30 ila yüzde 50 arasında tutun. Kışın kullanılabilecek bir nemlendirici, içerinin kuru havasına nem katabilir. Göz kırpmayı unutmayın. Bilinçli bir biçimde, tekrar tekrar göz kırpmak kendi gözyaşlarınızın daha eşit olarak göze dağıtılmasına yardımcı olabilir. Gözlerinizi ovmaktan kaçının. Gözlerinizi ovarak daha fazla tahriş edebilirsiniz. Prof. Dr. H.Kadircan KESKİNBORA Göz Hastalıkları Uzmanı 1959 yılında Mardin de doğdu. Yüksek öğrenimini Hacettepe Tıp Fak. tamamladı. Göz Hast. konusunda 1987 yılında Uzman, 1999 da Doçent, 2007 de Profesör olan Keskinbora, hekimlik görevini yurdun çeşitli yerlerinde sürdürdü. Ulusal veya uluslararası bilimsel, sosyal ve sivil toplum kuruluşlarından bazılarına da üye olan Keskinbora İngilizce, Almanca ve Arapça bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen Avrasya Hospital de Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görevini yürütmektedir. Dahili Tel:

10 Op. Dr. Hüseyin URLU Yön. Kur. Baflkan 1950 Dörtyol/Hatay da do du st. T p Fak. nden mezun oldu y l nda Vak f Gureba Hast. Genel Cer. Uzm. E itimi ald. B.Evler Erdem Yügen Klini i nde çal flt y llar aras nda Özel Çaml k Hastanesi nin Baflhekimli ini yapt den itibaren Avrasya Hospital da Yön. Kur. Baflk. ve Genel Cerrahi Uzmanl görevini yürütmektedir. Dahili Tel: Op. Dr. Tamer SÖZEN Kad n Hastalıkları ve Do um stanbul da do du y l nda stanbul T p Fakültesinden mezun oldu y l nda st. T p Fak. Kad n Hast. Do um Ana Bilim Dal nda ihtisas yapt. Bir y l süreyle Alman Hastanesi ne ba l olarak çal flt y l ndan beri Avrasya Hospital de görev yapmaktad r. Evli ve 2 çocuk babas. Dahili Tel: Op.Dr. Mehmet KOÇ Kad n Hastalıkları ve Do um Tüp Bebek ve Reprodüktif Endokrinoloji yılında Kırşehirde doğdu.1996 yılında Atatürk Üniv. Tıp Fak. bitirdi. Kadın Hast. ve Doğum uzmanlığı eğitimini Şişli Etfal E.A. hastanesinde yaptıktan sonra özel bir sağlık kuruluşunda çalıştı yılında İ.Ü. Çapa Tıp Fak. Perinatoloji (2. Düzey USG eğitimi aldı yılında yurtdışında Laparaskopi(kapalı ameliyat) eğitimi aldı.2008 Kasım ayından itibaren hastanemizde çalışmaktadır yılları arasında İ.Ü. Çapa Tıp Fak. Yard. Üreme Teknikleri Merkezinden Tüp Bebek eğitimi almıştır.tüp bebek uzmanlığını İ.Ü. Çapa Tıp Fak yılında aldı.yurt içi ve yurt dışında bir çok kongreye katıldı. Evli ve 1 çocuk babası. Muayene saatleri:08:00-18:00 Dahili Tel: 1114 Uz. Dr. Ali VARDAR ç Hastal klar 1963 zmir do umlu y l nda GATA T p Fakültesi nden mezun oldu aras Gata Haydarpafla E itim Hastanesi nde ç hastal klar ihtisas n yapt y llar aras Deniz Kuvvetlerinin çeflitli hastanelerinde klinik flefli i yapt y l ndan itibaren Avrasya Hospital da ç hastal klar uzman olarak çal flmaktad r. Dahili Tel: 1016 Op. Dr. Bülent ÖZTÜRK Genel Cerrahi 1974 Razgart da do du y l nda stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi nden mezun oldu. Aral k 2002 de Haseki Araflt rma ve E itim Hastanesi nde Genel Cerrahi htisas n tamamlad. Avrasya Hospital da Genel Cerrahi Uzman olarak çal flmakta. Dahili Tel: Op. Dr. Hasan LİCE Genel Cerrahi 1967 yılında İstanbul da doğdu de Çapa Tıp Fak. mezun oldu yılları arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistanlık yaptı yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2. Cerrahi Kliniğinde Genel Cerrahi, Kanser Cerrahisi, Laparoskopi Cerrahisi ve Endoskopi alanlarında teşhis ve terapatik çözümler konusunda hizmet verdi. Evli ve 2 çocuk babası. Dahili Tel: 1017 Prof. Dr. H.Kadircan KESKİNBORA Göz Hastalıkları Uzmanı 1959 yılında Mardin de doğdu. Yüksek öğrenimini Hacettepe Tıp Fak. tamamladı. Göz Hast. konusunda 1987 yılında Uzman, 1999 da Doçent, 2007 de Profesör olan Keskinbora, hekimlik görevini yurdun çeşitli yerlerinde sürdürdü. Ulusal veya uluslararası bilimsel, sosyal ve sivil toplum kuruluşlarından bazılarına da üye olan Keskinbora İngilizce, Almanca ve Arapça bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen Avrasya Hospital de Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görevini yürütmektedir. Dahili Tel: 1127 Uz. Dr. Ersin SARI Çocuk Sa lığı ve Hastalıkları Eskiflehir do umlu. Marmara Üniversitesi ngilizce T p Fakültesi nden mezun oldu. Eskiflehir Osmangazi T p Fakültesi nde uzmanl n tamamlad. Dahili Tel: Uz. Dr. Türkan USLU Baflhekim - Nöroloji stanbul do umlu. Uluda Üniversitesi T p Fakültesi nden 1990 Y l nda mezun oldu. Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi nde Nöroloji ihtisas n tamamlad y l ndan itibaren Nöroloji Uzman olarak görev yapmaktad r y l ndan beri Avrasyo Hospital da Baflhekim olarak görev yapmaktad r. Dahili Tel: Op. Dr. Nurcan DALAN Kad n Hastalıkları ve Do um 1967 de Tekirda da do du. lk ve orta e itimini Tekirda fiarköy de tamamlad. Lise e itimini Kandilli K z Lisesinde, T p e itimini de Uluda Ün. T p Fakültesi nde tamamlad. Uzmanl k e itimini Osmangazi Üniversitesi nde tamamlad. Lüleburgaz SSK ve K rklareli SSK Hast. 7 y l görev yapt Halen Avrasya Hospital da Kad n Hast. ve Do um Uzman olarak görev yapmakta... Dahili Tel: Op. Dr. Gamze BAYKAN Kad n Hastalıkları ve Do um 1973 Tokat do umlu. lk, orta, lise ve üniversite e itimini stanbul da tamamlad. stanbul T p Fakültesinden mezun olduktan sonra Taksim E itim ve Araflt rma Hastanesinde ihtisas n tamamlad. Bir süre serbest doktorluk yapt. Halen Avrasya Hospital da Kad n Hastal klar ve Do um Uzman olarak çal flmaktad r. Dahili Tel: 1122 Uz.Dr. Ayflegül NAVDAR ç Hastal klar Rize do umlu y l nda st. Ünv. Cerrahpafla T p Fakültesinden mezun oldu aras nda Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesinde ç Hastal klar Uzmanl k E itimi ald. Evli ve 2 çocuk annesi yılından itibaren Avrasya Hospital da görev yapmaktadır. Dahili Tel: Op.Dr. Coşkun GÖRMÜŞ Genel Cerrahi 1977 İstanbul da doğdu, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu yılları arsında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisas yaptı yılları arasında Van Özalp Devlet Hastanesi, yılları arasında Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesinde çalıştı Mart Ayından itibaren Avrasya Hospital de görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Dahili Tel: 1017 Op. Dr. Arman Ç TÇ Üroloji stanbul da do du y l nda st. T p Fakültesi nden T p Doktoru olarak mezun oldu y l nda.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi nde Üroloji ihtisas n tamamlad y llar nda Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji A.B.D. da ö retim görevlisi olarak çal flt y l ndan beri Avrasya Hospital da üroloji uzman olarak görev yapmaktad r. Dahili Tel: Op. Dr. Kemal YILDIRIM Göz Hastal kları Malatya do umlu. st. Üniv. st. T p Fakültesi mezunu st. Üniv. st. T p Fakültesi Göz Hastal klar Ana Bilim Dal nda ihtisas yapt itibaren Avrasya Hospital da Göz Hastal klar Uzman olarak çal flmaktad r. Muayene Saatleri : 08:00-17:00 Dahili Tel: Uz. Dr. M. Ali TALAY Çocuk Sa lığı ve Hastalıkları Van Ercifl de do du y llar nda Çapa T p Fakültesi nde t p e itimini ald. Ayn fakültede 1999 y l nda Çocuk Hastal klar ve Sa l Uzman oldu. Dahili Tel: Op. Dr. Ali Güven Akıncı Başhekim Yard. - Göğüs Cerrahisi Gaziantep 1970 do umlu. Gaziantep Anadolu Lisesinden mezun oldu..ü. Cerrahpafla T p Fakültesini 1994 y l nda bitirdi. Yedikule Gö üs Cerrahisi Merkezinde uzmanl k e itimi ald ktan sonra, Kastamonu Devlet Hast. mecburi hizmetini tamamlayarak, Özel Ordu Umut Hast. çal flt ktan sonra, 2007 y l nda Avrasya Hospital bünyesine kat ld. Evli ve iki çocuk babası. Dahili Tel: 1136 Op.Dr. stepan SUNA Kad n Hastalıkları ve Do um 1956 Yozgat do umlu stanbul Çapa T p Fakültesi mezunu, fiiflli Etfal Hastanesi nde Kad n Hastal klar ve Do um ihtisas n 1996 y l nda tamamlad. Evli ve iki çocuk babas d r. Muayene Saatleri: 08:30-17:00 Dahili Tel: Op. Dr. Özgür ÇET NER Kad n Hastalıkları ve Do um 1977 skenderun da do du yılında Cerrahpafla Tıp Fakültesi den mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Do um Uzmanlı ı e itimini fiiflli Etfal E itim ve Arafltırma Hastanesinde yaptı Kasım ayından itibaren Avrasya Hospital da Kadın Hastalıkları ve Do um Uzmanı olarak çalıflmaktadır. Evli ve 2 çocuk Annesi. Dahili Tel: 1134 Op. Dr. Özgür ORTAK Ortopedi ve Travmatoloji 1976 Bornova do umlu. Ege Üniv. T p Fakültesinden 2000 Y l nda mezun oldu y l nda Vak f Gureba Araflt rma ve E itim Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji ihtisas n tamamlad. Evli ve 1 çocuk babası. Halen Avrasya Hospital da çal fl yor. Dahili Tel: Op.Dr. Özgür ODABAfi Genel Cerrahi 1971 y l nda Trabzon da do du y l nda.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi ngilizce program n kazand y l nda Haseki Hastanesi nde Genel Cerrahi htisas na bafllad. Mart 2000 de Cerrahi Uzman oldu. fiu an Avrasya Hospital da Endoskopi ERCP ve Genel Cerrahi ünitesinde görev yapmaktad r. Dahili Tel: Op. Dr. Fuat KURfiUN Plastik-Rekonstruktif ve El Cer stanbul do umlu stanbul Üniv. T p Fakültesi nden mezun oldu y l nda uzmanl k e itimini tamamlad y l nda Avrasya Hospital da çal flmaya bafllayan Op. Dr. Fuat Kurflun El Cerrahisi alan nda Amerika Birleflik Devletleri Columbia University Newyork Hand Department of Orthopedic Surgery de bir y l çal flt ktan sonra 2008 Eylül ünde tekrar aram za kat ld. Dahili Tel: 1138 Uz. Dr. Nilgün DEM RBA Patoloji 1963 y l nda Bolu da do du y l nda Ege Üniversitesi T p Fakültesinden mezun oldu. Uzmanl k e itimini Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesi nde tamamlad. Avrasya Hospital da Patoloji Uzman olarak görev yapmaktad r. Evli ve iki çocuk annesi. Görev Saatleri : 08:00-18:00 Dahili Tel: 2047 Uz. Dr. Handan YAfiAR Çocuk Sa lığı ve Hastalıkları Malatya da do du. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları ihtisasını yaptı. Evli ve 2 kız çocuk annesi. 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren Avrasya Hospital de çalıflmaktadır. Dahili Tel: 1013

11 Prof. Dr. Gökhan TÖRE Onkoloji Bölümü Baflkan 1943 zmit do umlu stanbul T p Fakültesi mezunu Ayn Fakültede Kad n Do um Klini inde Uzmanl k e itimi st.t p Fakültesi Raryoterapi Klini inde Uzm. e itimi ayn Fakültede Radyoterapi Klini inde Bafl Asistanl k nstitut Gustave-Roussy (Paris) tez çal flmalar 1982 Radyoterapi Doçenti 1988 y l nda Radyoterapi Profesörü oldu. Avrasya Hospital Kurucusu ve Onkoloji Merkezi Koordinatörlü ü görevini yürütmektedir. Doç. Dr. Mahmut İLHAN Med. Onk. ve Kemoterapi Uzm Ağrı doğumlu.1989 yılında Erzurum Tıp Fakültesini bitirdi.1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve 2000 yılında aynı fakülteden Medikal Onkoloji dalında uzmanlığını aldı yılında Doçentlik ünvanı aldı. Muayene Saatleri : Dahili Tel: 4806 Op. Dr. Ebru TOPUZ K.B.B stanbul do umlu. lk, Orta, Lise ö renimini stanbul da tamamlad ktan sonra, Uluda Üniv. T p Fakültesi ne girdi y l nda mezun olduktan sonra fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesinde 4 y l K.B.B. ihtisas n yapt. 2 y l ayn hastanede uzman olarak çal flt. Evli ve iki çocuk annesi. Muayene Saatleri 09:00-17:00 Dahili Tel: Uz.Dr. Banu ALTOPARLAK Gö üs Hastal klar Erzurum da do du 1997 y l nda Ankara Gazi Üniversitesi T p Fakültesi nden mezun oldu. Uzmanl k e itimini stanbul Yedikule Gö üs Hastalıkları ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi nde tamamlad y l ndan beri Avrasya Hospital de görev yapmaktad r. Dahili Tel: Uz. Dr. Celal GÖLGEC Kardiyoloji 1970 y l nda Gaziosmanpafla stanbul da do du y l nda stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesinden mezun oldu y l nda stanbul Üniversitesi T p Fakültesinde Kardiyoloji uzmanl n tamamlad. Ocak 2010 tarihinden itibaren Avrasya Hospital da Kardiyoloji uzman olarak çal flmaktad r. Muayene Saatleri: 08:00-17:00 Dahili Tel: 1126 Uz. Dr. Ahmet ALTUN Radyoloji 1963 Elbistan Do umlu. Çukurova Üniversitesi Mezunu. htisas n Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dal nda, Radyasyon Onkoloji Rotasyonunu.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi nde tamamlad. Halen Avrasya Hospital da Radyoloji Uzman olarak görev yapmaktad r. Görev Saatleri: 08:00-18:00 Dahili Tel: Uz. Dr. Meral ÖZER Reanimasyon ve Anestezi Mardin do umlu de stanbul Üniversitesi Cerrahpafla Tıp Fakültesini bitirdi. Kofluyolu Kalp ve Arafltırma Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını tamamladı Ocak ayından bu yana Avrasya Hospital de görev yapıyor. Görev Saatleri: 08:00-18:00 Dahili Tel: 4105 Prof. Dr. Mehmet MERİÇ Kardiyoloji Bölüm Baflkan 1949 da Antalya da do du de stanbul Tıp Fakültesi ni bitirdi.aynı sene, stanbul Tıp Fakültesi ç Hast. Anabilim Dalında ihtisasa baflladı yılları arasında Alman Hastanesi nde, yılları arasında Academic Hospital da çalıfltı, y llar aras nda fiafak Hastanesinde Kardiyoloji Bölüm Baflkanı olarak kalp kateterizasyon laboratuvarında çalıfltı yılından itibaren JFK hastanesi nde çalıfltı. A ustos 2010 dan 2011 yılı sonuna kadar Özel Avrupa fiafak Hastanesinde çalıfltı. 1 fiubat 2012 tarihinden itibaren Özel Avrasya Hospital de Kardiyoloji Bölüm Baflkanı olarak çalıflmaya baflladı. ngilizce ve Almanca bilmekte olup, iki çocuk babasıdır. Doç. Dr. Arif ÖNDER Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi 1952 y l nda Niksar/Tokat ta do du y l nda Atatürk Üniversitesi T p Fakültesinden mezun oldu y l nda ayn Fakülteden Nöroflirurji uzmanl n ald.1990 y l nda Londra da The National Hospital de (6 ay), Zürih Üniv. Hastanesi nde Prof. Dr. M. Gazi Yaflargil in yan nda bulundu y l nda Doçent oldu. Evli ve 2 çocuk babas, ngilizce bilmektedir. Temmuz 2008 itibariyle hastanemizde görev yapmaktad r. Muayene saatleri: 08:00-18:00 Dahili: Op. Dr. Ferhat O UZ K.B.B. Mersin de do du. lkokul-lise ö renimini Mersin de tamamlad y l nda stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesine girdi yılları arasında aynı fakültede uzmanlık eğitimini tamamladı yılında Avrasya Hospital de göreve başladı. Dahili Tel: Uz. Dr. Suzan UZAN Biyokimya ve Klinik Biyokimya 1968 y l nda Kocaeli de do du y l nda st. Üniv. Cerrahpafla T p Fakültesi nden T p Doktoru olarak mezun oldu y l nda.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi nde Biyokimya ve Klinik Biyokimya ihtisas n tamamlad. Evli ve bir çocuk annesi. Görev Saatleri: 09:00-17:00 Dahili Tel: 2044 Uzm. Dr. P. Levent TÜRKOĞLU Kardiyoloji 1967 yılında Tahran da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Karşıyaka Gazi lisesinde tamamladı yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu yılınd Ege Üniversitesi Kardiyoloji bölümünü bitirdi yılı itibari ile Avrasya Hospital de Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır. Bildiği diller:ingilizce, Arapça Muayene Saatleri: 09:00-17:00 Dahili Tel: 4009 Uz.Dr.Hasan Murat DİKMEN Radyoloji Uzmanı 1964 yılında İstanbul da doğdu. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. bitirdikten sonra TUS sınavını kazanarak Önce Prof.Dr. Siyami Ersek ve Haydarpaşa Numune Hast. de Radyoloji asistanı olarak çalıştı. Daha sonra tekrar TUS sınavına girdi ve Marmara Üniv. Radyodiagnostik Ana Bilim Dalın nda ihtisas yaptı. İhtisas sonrası sırasıyla StarMar Görüntüleme Merkezi, Acıbadem İnternatinal Hospital, Memorial Hastanesi Şişli, Medikal Park Bahçelievler ve en son Özel Gaziosmanpaşa hastanelerinde 5 yıl Radyoloji uzmanı olarak görev yaptı. Ağustos 2012 tarihinde Avrasya Hospital da göreve başladı. Dahili Tel: 2071 Uz.Dr. Ifl l SOYSAL Reanimasyon ve Anestezi stanbul Do umlu Trakya Üniversitesi T p Fakültesi den mezun oldu. Avrasya Hospital da çal fl yor. Evli ve bir çocuk babas. Görev Saatleri: 08:00-18:00 Dahili Tel: 2065 Prof. Dr. Esat AKINCI Kalp Damar Cerrahisi 1961 yılında Denizli-Acıpayam da doğdu. A.Ü. Tıp Fak yılında mezun oldu. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hast. Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını 1993 yılında tamamladı. Koşuyolu Kalp Hast. baş asistanlık görevine atandıktan sonra 1998 yılında Doçent 1999 yılında klinik şefi olarak aynı hastanede görevine devam etti yılında başladığı Avrupa Şafak Hastanesinde K.V.C. bölüm başkanlığı görevine 2011 yılına kadar devam etti yıllarında Universal grup Çamlıca hastanesinde bölüm başkanlığı görevini yürüttü, aynı yıl profesör unvanını aldı. Ağustos 2012 den beri Avrasya Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Doç. Dr. Ali Rıza CENAL Kalp Damar Cerrahisi 1966 yılında Sivas-Divri i de do du yılında istanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu tarihleri arasında Kofluyolu Kalp E itim ve Arafltırma Hastanesinde ihtisasını yaptı. 1 yıl bu hastanede uzman doktor olarak çalıfltı yılları arasında Özel Avrupa fiafak hastanesinde ve 2011 y l nda Çamlıca Alman Hastanesinde görev yaptı y l nda Avrasya Hospital de göreve bafllam flt r. Dahili Tel: 1118 Doç. Dr. Cenk TATAROĞLU Kalp Damar Cerrahisi 1968 İstanbul doğumlu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) mezunu (1992). Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Uzmanlık eğitimini aldı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı yılından beri özel sektörde çalışıyor tarihinde Doçentlik Ünvanını aldı. Dahili:4007 Uz. Dr. fienay SILDIR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1947 K br s ta do du de stanbul Çapa T p Fakültesinden mezun oldu.1978 y l nda Okmeydan Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ihtisas n tamamlad. Evli ve üç çocuk annesi. Ekim 2007 tarihinden itibaren Avrasya Hospital da FTR uzman olarak çal fl yor. Muayene Saatleri : Dahili Tel: Uz. Dr. Melek fialcio LU Mikrobiyoloji 1960 y l nda Antalya da do du tarihinde fakülteden mezun oldu tarihinde uzmanl k e itimini tamamlad. stanbul Üniversitesi Çocuk Sa l Enstitüsü ve stanbul T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dal nda uzman olarak görev yapt. May s 2008 den itibaren hastanemizde görev yapmaktad r. Uz. Dyt. Meryem AKBEN Beslenme ve Diyet 1988 yılında ngiltere de do du. Baflkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu. Yüksek lisans e itimini ngiltere de Chester Üniversitesinde tamamladı. fiubat 2012 tarihinden itibaren Avrasya Hospital de Beslenme ve Diyet Uzmanı olarak çalıflmaktadır. Dahili Tel: 1126 Uz. Dr. Emre GÜLER Reanimasyon ve Anestezi 1975 y l nda Tatvan da do du y l nda stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesinden mezun oldu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisas n Uluda Üniversitesi T p Fakültesi nde Ocak 2004 te tamamlad. Avrasya Hospital da Anestezi ve Reanimasyon uzman olarak görev yapmaktad r. Görev Saati: 08:00-18:00 Dahili Tel: 1108 Uz.Dr. Züleyha Ö.KADEHÇ Radyasyon Onkoloji 1974 Lüleburgaz da do du. Trakya Üniversitesi T p Fakültesi mezunu stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dal nda ihtisas n tamamlad. Avrasya Hospital da Onkolog olarak çal fl yor. Evli ve iki çocuk sahibi. Muayene Saatleri: 09:00-16:00 Dahili Tel: Dt. Eylem USLU Diş Hekimi Ardahan do umlu y l nda Hacettepe Difl Hekimli i Fakültesi mezunu. Halen Avrasya Hospital da difl hekimi olarak görev yapmaktad r. Muayene Saatleri: 10:00-18:00 Dahili Tel:

12 Uz. Dr. Handan YAŞAR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları OKUL ÇOCUKLARINDA BESLENME Okul çocuklarının beslenmesi bedensel gelişmeyi sağlamanın yanısıra hastalıklardan korunma açısından da önemlidir. Bu yaş grubundaki çocuklar sürekli bir büyüme ve gelişme süreci içindedirler. Bu dönemde edinilen beslenme alışkanlıkları tüm yaşamları boyunca etkili olabilir. Akdeniz tipi beslenme en sağlıklı beslenme biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde çocukların yeterli ve dengeli beslen12 melerinin sağlanması ile; çocukların büyüme ve gelişmelerinin tam olması, vücut dirençlerinin artarak bulaşıcı hastalıklardan korunmaları sağlanabilir. Okul çocuklarının büyüyüp gelişebilmeleri için özel besinlere gereksinimleri yoktur anne ve babaları ile aynı besinleri yiyebilirler ancak miktarları farklıdır. Beslenmede aşağıdaki sağlıklı beslenme ilkeleri geçerlidir: Nişastalı karbonhidratlar ile liften zengin besinlerin dengeli tüketilmesi Yağ ve şeker tüketiminin sınırlandırılması Vitaminler ve minerallerin yeterli düzeyde alınması. Bu ilkeler temel alınarak çocuğa doğru yemek alışkanlığı kazandırılması gelecekteki sağlığı için de önemlidir. Bu yaş grubunda beslenmedeki hatalara

13 Uz. Dr. Handan YAŞAR Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bağlı olarak demir eksikliği anemisi, şişmanlık ve diş çürükleri gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Dengeli beslenmenin sağlanmasında okul yemekleri önemli rol oynar.ülkemizde yapılan bir çalışmada, okul çocuklarının %60 ının okula kahvaltı etmeden gittiğini belirlemiştir. Kahvaltı, günün en önemli öğünüdür bütün gece aç kalan vücudun, güne hazır olabilmesi için sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalıdır.yapılan çalışmalar; kahvaltı etmeden okula giden çocukların daha zor öğrendiğini, derslere karşı ilgisiz kaldıklarını ve başarılarının daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.bu nedenle, okul çocuklarının sabahleyin evde kahvaltı etmeleri, okulda ise ara kahvaltılarını veya çıkan yemekleri tüketmeleri gerekmektedir.böyle yapıldığı taktirde hem okul başarıları, hem de büyümegelişmeleri olumlu etkilenecektir. Hiçbir besleyici değeri olmayan, yemeklerle tüketildiğinde demir emilimini engelleyen çayın okul çocuğunun kahvaltısında yeri yoktur. Akdeniz tipi beslenme: 7-8 Yaş İçin örnek menü: Kahvaltı: 1 su bardağı süt veye taze sıkılmış meyve suyu 1 kibrit kutusu peynir ya da 1 yumurta 1 tatlı kaşığı tereyağ ya da 5-6 adet zeytin 2-3 tatlı kaşığı reçel, bal veya pekmez(birisi) 1-2 orta dilim ekmek Ara öğün: Bir porsiyon meyve Öğle: 4 yemek kaşığı nohut 4 yemek kaşığı bulgur pilavı 1 kase cacık 1 kase salata Akşam: 2 orta dilim kıymalı börek 4 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği Yarım kase yoğurt Yemekten sonra: 1 orta boy meyve, 5-6 adet fındık Bu menü örneği kalori, gr protein içerir. Aburcubura dikkat! Ne yazık ki, bütün çocuklar cips, kraker, çikolata ve benzeri şeyleri çok seviyor. Bu tip yiyeceklerin sıkça ve fazla tüketilmesi iştahı kapattığından çocuğun beslenmesini ve dolayısı ile sağlığını da kötü yönde etkiliyor.abur cubur yiyecekleri sık, zamansız ve fazla tüketen çocuklar genellikle kilo alamazlar ve vücutları dirençsiz kalır. Mutfak alışverişi yaparken bu tür sakıncalı yiyecekleri almamak en doğru davranış tarzı olacaktır çünkü çocuk evde gördüğünü ister bunu çocuğa vermemek gereksiz huzursuzluğa ve istenmeyen tartışmalara yol açar. Bu nedenle çocuğunuza bu tür yiyecekleri tamamen yasaklamadan haftada bir ya da iki kez,aşırı miktarlara kaçmadan yemesine izin verin. Dondurma yararlı bir besin olduğu için bunu fazla kısıtlamayın ama aşırıya da kaçmayın. Uz. Dr. Handan YAfiAR Çocuk Sa lığı ve Hastalıkları Malatya da do du. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları ihtisasını yaptı. Evli ve 2 kız çocuk annesi. 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren Avrasya Hospital de çalıflmaktadır. Dahili Tel:

14 Doç. Dr. Mahmut İLHAN Med. Onk. ve Kemoterapi Uzm. Kanserden Korunmak İçin Beslenme Daha önceki yazımızda kanserle mücadelede 3 metoddan bahsetmiştik. Bunlar 1.Kanserden korunma 2.Erken teşhis için tarama ve 3.Tedavi şeklinde 3 ayrılır. Bu yazımızda kanserden korunmada beslenmenin önemi üzerinde duracağız. Kısaca kanser nedenlerini özetleyip, kanserde korunmada beslenmenin üzerinde biraz daha detaylı duralım. Yapılan bir bilimsel analizde kanserlerin 2/3 14 beslenme ve sigara az veya çok rol oynamaktadır. Kanserin nedenleri ve ilişkili olduğu kanser tipi: 1.Sigara: Ağız, farinks, larinks, özefagus, pankreas, mesane, akciğer ile 2.Beslenme ve kilolu olma 3.İnfeksiyonlar: H.Pylori, HBV, HCV, HPV vb 4.Alkol: Orofarinks, larinks, özefagus, HCC 5.Çevresel bazı maddeler(kirlilik, radon gazı gibi bir maddeye maruz kalma gibi) 6.Doğuştan yatkın olma hali: Annebabadan çocuğa geçen anormal gen veya çocuk oluşurken oluşan gen değişiklikleri(herediter kanserler). 7.Diğer sebepler

15 Doç. Dr. Mahmut İLHAN Med. Onk. ve Kemoterapi Uzm yılında Dünya Kanser Araştırma Fonu(WCRF), Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü ile beraber yaptığı uzman toplantısında şu sonuca vardı; global olarak yüksek gelirli toplumlarda ve az gelirli toplumlarda kanserlerin sırası ile 1/3 ve ¼ ü sağlıklı beslenme, fi ziksel aktivite ve sağlıklı kilosunu koruyarak önlenebilir. Bu sonuca literatür taraması, ortak analizler ve 7000 fazla nitelikli araştırmanın sonucuna dayanılarak varılmıştı. Avrupa onkoloji derneği(esmo)bu raporu ana iskelet kabul ederek yeni bazı çalışma sonuçalarını sonuçlarını ekledi ve aşağıdaki 10 maddede özetledi. 1.Normal kiloda ve ince kal: Kilolu olmak kanser için önemli bir risk faktörüdür. Kolon, meme(menapoz sonrası), endometrium, özefagus(adenokrasinom tipi), pankreas ve böbrek kanseri riskini artırır. Safrakesesi kanseri içinde muhtemel bir risk faktörüdür. Vucut yağ oranı özellikle karın yağ oranı insülin, insülin benzeri büyüme faktörü ve sex hormon düzeyini artırır, bu hormonlarda kanser oluşumuna katkıda bulunurlar. Bunun için WCRF vucut kitle indexi(vki) normal olmasını önerir(18-25), VKİ kilonun boyun karesine bölünmesi ile oluşur. 2.Hareketli ol: Günde en az 30 dk spor yap: Fiziksel aktivite kilo üzerine olumlu etkisi dışındada bağımsız bir şekilde kolon kanseri riskini azaltır, muhtemelen postmenopozal meme kanseri ve endometrial kansere karşıda korur. Kilo almaktan koruması yanında, sex hormon ve büyüme faktörü düzeyeleri ve yeme-dışkılama pasaj süresi artışı nedeniyle yararlı olduğu düşünülür. WCFR orta derece aktiviteyi günde 30 dakika yürüme, bisiklet kullanma ve/veya bahçede gezme olarak tanımlar. Eğer fazla kilolu iseniz bu süre 60 dakika olmalıdır. 3.Enerji yoğun yiyecekleri kısıtla: Yağ ve şekerden fakir ve lifden zengin beslenin. 4.Bitkisel yiyecekler: Değişik sebze ve meyvaları, hububat(bezelye, fasulye vs): Nişastasız sebzelerin tüketimi ağız, farinks, larinks, özefagus(skuamoz hücreli tipi), akciğer ve mide kanserinin içine girdiği üst beslenme-solunum yolları kanserlerine karşı koruyucudur. Meyvalarda ağız, farinks, larinks, özefagus(skuamoz hücreli tipi), akciğer ve mide kanserine karşı kısmen koruyucudur. Soğan ve sarımsak grubu mide kanserine, sarımsak kolon ve rektum kanserine karşı karşı muhtemelen koruyucudur. Meyva-sebzenin koruyucu etkisi kısmen lif etkisi, içerdiği vitamin ve bioaktif bileşikler, yanısıra kilo üzerindede yararlı etkileri var. WCRF günde 5 porsiyon meyva-sebze ve hububat tüketilemesini ve rafi ne nişasta ürünlerinin kısıtlanmasını önerir. 5.Hayvansal gıdalar: Kırmızı eti azaltılmalı ve işlenmiş-çok pişmiş etden kaçınılmalıdır. Tek tarafl ı ve fazla kırmızı et kullanımı ve tütsüleme, aşırı pişirme ve tuzlama yada ek koruyucu maddeler(nitrit veya nitrat) kolon kanseri riskini artırır. WCRF haftada kırmızı et tüketimini 500 grama sınırlar. Tahmini olarak haftada 5 defa almak anlamına gelir. 6.Alkol: Eğer kullanılıyorsa çeşidine bakmadan erkeler günde 2 ve kadınlar ise 1 içmelidir. Alkollu içecekler çeşitli kanserlerin riskini artırırlar, bunlar ağız, farinks, özefagus, ve meme kanseridır. Alkollu içeceklerinerkeklerde kolorektal kanser riskini artırtırdığına dair ikna edici çalışmalar var. Aynı zamanda karaciğer kanseri ve kadın kolon kanseri ilede ilişkisi var. Alkol tipi önemli değil, alkol ana maddesi etanol alınan miktarı belirleyicidir. Kanser riskini artırmayan minimal alınacak alkol miktarı bilinmiyor, kanser riski için en küçük miktarlarda önerilmiyor ancak koroner arter hastalığı ile ilgili koruyucu veriler nedeniyle, WCRF/AICR eğer içiliyorsa erkeklerde 2 kadınlarda 1 kadeh içki/güne salık vermektedir. 7.Besin saklanması, işlenmesi ve hazırlanması: Çok tuzlu yiyecek veya tuzlanmış-saklanmış yiyeceklerde kaçınılmalıdır. Tuz ve tuzla korunan yiyecekler mide kanserinde etkili bir risk faktörüdür. Afl otoksinle kontamine yiyecekler karaciğer kanseri nedenidir. 8.Diyete ek katkı maddeleri kullanılmamalı 9.Kanserden tedavi görmüş ve yeniden çocuk doğuranlarda anne sütü 6 ay vermesi önerilir. 10. Kanser başarıyla tedavi edilen hastalarda normal insanlar gibi korunma önerilerine uymalıdırlar. Doç. Dr. Mahmut İLHAN Med. Onk. ve Kemoterapi Uzm Ağrı doğumlu.1989 yılında Erzurum Tıp Fakültesini bitirdi.1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve 2000 yılında aynı fakülteden Medikal Onkoloji dalında uzmanlığını aldı yılında Doçentlik ünvanı aldı. Muayene Saatleri : Dahili Tel:

16 Uzm. Dr. P. Levent TÜRKOĞLU Kardiyoloji Göğüs Ağrısı Koroner Kalp Hastalığı Belirtisi Olabilir? Bugün Türkiye de 2 milyondan fazla koroner nedenli kalp hastası bulunuyor. Bu korkutucu rakama ek olarak her yıl yeni hasta koroner kalp hastalığına yakalanıyor. Bu hastaların da i ilk anda olmak üzere i koroner nedene bağlı kalp hastalıkları teşhisiyle hayatlarını kaybediyor. Peki nedir koroner kalp hastalığı? Neden bu kadar insan hayatını kaybediyor? Bu hastalıktan korunmak için neler yapabiliriz? İşte tüm soruların cevaplarını Hastanemiz Kardiyoloji Uzmanı Dr. Peyman Levent Türkoğlu sizler için yanıtladı. Siz de aşağıda belirtilen kalp rahatsızlığı belirtilerine sahipseniz hemen doktorunuza danışın. Koroner Kalp Hastalığı Nedir? Akut Koroner Sendrom olarak tanımlanan bir hastalıklar bütününde, kalp kası yeteri kadar kan ile sıkıştırır tarzda bir basınç hissi verir. Bazı durumlarda omuzlarda ve çenede uyuşma-ağrı buna eşlik eder. Koroner kalp hastalığı sadece doktorunuz tarafından değerlendirilebilecek kan tahlili ve elektrokardiyogram (EKG) gibi tetkiklerle ispatlanır. Özellikle hayvansal gıdalarda bulunan ve fazla miktarda alındığında damar iç yüzeyine yapışan Kolesterol isimli yağ türü, normalde esnek olan damarlarımızın esnekliğini azaltır ve damar duvarlarında birikerek damar boşluğunu daraltır. Damar duvarındaki bu sertleşme veya damarın tıkanması durumuna Ateroskleroz denir. Yüksek tansiyon, yaşın ilerlemesiyle damar yapısının bozulması, sigara kullanımı vb. etmenler de aterosklerozu hızlandırır. Koroner kalp hastalığı için risk faktörleri nelerdir? *Erkekseniz *Ailenizde kalp hastalıkları sıksa *Kan kolesterolünüz yüksekse *Kan basıncınız yüksekse *Fazla kilonuz varsa *Diyabetikseniz *Alkol tüketiyorsanız *Sigara içiyorsanız(sigara içen kişiler içmeyenlerle karşılaştırıldıklarında 4 misli risk altındadırlar) Koroner nedenli kalp hastalığına aday olabilirsiniz. Modern tedaviler kalbe giden kan akımını sürdürerek, kalbin yeniden beslenmesine olanak sağlanması temeline dayanmaktadır. Bu amaçla kanın pıhtılaşmasını azaltan (aspirin, tirofi ban vb.) koroner damar çapını genişleten (nitrat vb.) ve kalbin üzerindeki pompa yükünü azaltan ilaçlar kullanılmaktadır. Koroner nedenli kalp hastalıkları önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sıradadır. Bu nedenle yukarıdaki risk faktörlerine sahipseniz veya kalp hastalığı şüpheniz varsa doktorunuza danışınız. Koroner Kalp Hastalığından nasıl Korunabiliriz? Yaş, cinsiyet, kalıtım gibi unsurlardan kaçamayız. Kadınlarda menapozu geciktirici ilaç kullanmak ise (bu ilaçların dolaylı olarak KKH oluşumunda rol oynaması nedeniyle) sakıncalıdır. İkinci grup unsurları değiştirmek ve koroner kalp hastalığından korunmak ise bizim elimizdedir. Sigarayı bırakabilir, en azından azaltabilirsiniz. Hipertansiyon tuz kullanımı kısıtlanarak ve ilaçlarla kontrol edilebilir. İnsan vücudunda kalp ve rahatsızlıkları açısından en önemli etmen tansiyon yani damar duvarlarına kanın uyguladığı basınçtır. Damar iç duvarı (endotel) yapısı ve bütünlüğünün sigara vb unsurlar ile bozulması sonucu kanın damar duvarına uyguladığı basınç daha da artar; bu da hipertansiyonun daha da şiddetlenmesine zemin hazırlar. Böylelikle çeşitli kalp 16

17 Uzm. Dr. P. Levent TÜRKOĞLU Kardiyoloji ve damar hastalıkları ile birlikte koroner kalp hastalığına neden olur. Diabet (şeker hastalığı) diyet ve ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Alkol ve kahve kullanımı azaltılmalıdır. Değiştirilebilir faktörler içinde önlenmesi belki de en zor olanı strestir. Kişinin kendi iradesi, çevre ve ailesinin yardımı, gerekirse psikiyatrist ve psikologların tedavisi ile stres yenilebilir. Sürekli stres altında kalan kişiler öncelikle stresin nedenlerini düşünmeli, bunları ortadan kaldırmaya çalışmalı veya bunlardan mümkün olduğunca uzak durmalıdır. Ruhsal uyumluluk (egosintonizm), hayatımızda stresten uzak kalmak hususunda önemli yer tutar. Kişi kendi iç huzurunu bozan her türlü iç ve dış etmenden kaçınmalı; en azından elinden geldiğince bunu kendine sorun etmemeli, sıkıntı oluşturan olayları önemsememelidir. Bir çeşit kan yağı olan kolesterol total (toplam) düzeyinin azaltılması ve kolesterolün bir alt ünitesi olan HDL- Kolesterol düzeyinin artırılması diyet ve (gerekirse) ilaçlarla sağlanabilir. Beslenme, koroner kalp hastalığından korunmada çok önemli yer tutar. Omega 3 yağ asidlerinden ve HDL kolesterolden zengin olan fındık, ceviz, badem hergün az miktarda da olsa yenmelidir. İçerdikleri yağın bozulmaması açısından, bu besinlerin buzdolabında saklanması gerekir. Akşam yemeğinin en geç yatmadan iki saat önce yenmesi daha faydalı olacaktır. Mümkünse saat 19:00 dan sonra birşey yenmemesi önerilmektedir. Şişmanlık da önemli bir risk faktörüdür. Zayıfl amak için çeşitli yöntemler kullanılabilir: Diyet, düzenli spor ve egzersiz, akupunktur, bitki çayları, (hekim gerekli görürse) ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi (ameliyat). Bunlar yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta kiloların yavaş yavaş ve uzun zamanda verilmesidir; unutulmamalıdır ki hızlı verilen kilolar yine hızlı bir şekilde yerine gelebilir. Mümkün oldukça aynı kiloda kalmak gerekir; özellikle hızlı kilo alıp vermeden kaçınmalıdır. Hareketsiz (sedanter) yaşamdan mümkün olduğunca kaçınmalı; örneğin yakın mesafeler için araba kullanmamalı, asansör yerine merdivenleri tercih etmeli, hergün düzenli yürüyüşler ve egzersizler yapmalıdır. Önemli olan; sporu yaşımıza ve bünyemize göre yapmak ve vücuda aşırı yüklenmemektir. Gut hastalığı varsa hekimin vereceği ilacı düzenli kullamalı, protein diyetine uyulmalıdır. İçme suyumuz yeterli sertlik seviyesinde olmalıdır, ancak aşırı sert sular da kullanılmamalıdır (böbrek, mide vb rahatsızlıklara sebep olur). Hiperkalsemi (kan kalsiyum düzeyinin yüksek olması) kan tahlillerinde saptanmışsa doktora başvurmalıdır, kontrol altına alınmalıdır. Bayanların oral kontraseptif denen doğum kontrol haplarını uzun süreli kullanmaları KKH açısından sakıncalıdır, mümkünse diğer doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır. Bu ilaçlar kullanılmadan önce hekime danışmada fayda vardır. Hastalığın Bulguları nelerdir? Koroner kalp hastalığında şu bulgulardan bir veya birkaçı görülebilir : - Göğüs ağrısı (sol omuz ve sol kola yayılabilir) - Egzersiz kapasitesinin kısıtlanması; çabuk yorulma - Eforla gelen nefes darlığı - Senkop (bayılma) - Ani ölüm KKH Tanısında Kullanılan Yöntemler nelerdir? Doktor muayenesinin ardından Kan tahlilleri yapılır. EKG (Elektrokardiografi ), Efor testi, Holter monitörizasyonu, Koroner anjiografi ve SPECT (myokard perfüzyon sintigrafi si) testi yapılır. Myokard perfüzyon sintigrafi si testi Myokard hücrelerinin olası bir kriz (MI) veya daralma(iskemi) sonrası ne kadar hasar gördüğünü ve fonksiyon kaybına uğrayan kısmın ne kadar olduğunu görmeye yarayan bir testtir. Hastalığın Seyri nasıl ilerler? Koroner kalp hastalığında en çok korkulan olay; koroner damarlardan hiçbirinin kalp kasının kanlanmasını (dolayısıyla oksijenlenmesini) yeterince sağlayamaması, böylece kalbin kasılamaması ve vücuda kan gönderememesidir. Bu olay halk arasında kalp krizi olarak bilinen Miyokard İnfarktüsü dür. Koroner kalp hastalığı bu safhalara gelinmemesi için zamanında teşhis konulup tedavi edilmelidir; en güzeli ise şüphesiz, daha hiç bu rahatsızlıklar yokken risk faktörlerinin belirlenip bunlardan mümkün olduğunca korunmaktır. Özellikle belli bir yaştan sonra düzenli aralıklarla kalp muayenesi, tansiyon ölçümleri ve check-up yaptırmak hayati önem taşır. Uzm. Dr. P. Levent TÜRKOĞLU Kardiyoloji 1967 yılında Tahran da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Karşıyaka Gazi lisesinde tamamladı yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu yılınd Ege Üniversitesi Kardiyoloji bölümünü bitirdi yılı itibari ile Avrasya Hospital de Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır. Bildiği diller:ingilizce, Arapça Muayene Saatleri: 09:00-17:00 Dahili Tel:

18 Doç. Dr. Cenk TATAROĞLU Kalp Damar Cerrahisi İNME (FELÇ) Önlenebilir Mi? Günümüzde inmeye sebep olan olan kalp ve damar hastalıkları ilaçlarla (kan sulandırıcılar, kalp ritim düzenleyiciler) ve cerrahi (boyun damar ameliyatları, kalp kapak ameliyatları) olarak etkili bir şekilde önceden tedavi edilebilmektedir. İnmenin ön belirtisi var mı? Geçici iskemik atak (TIA) olarak adlandırılan geçici ya da aralıklı olarak meydana gelen, beynin geçici bir süre kanlanamaması ile karakterize olan iskemik ataklar, kalıcı felç için önemli uyarıcıdır. Yüzde, bacak ya da kollarda, aniden gelişen güçsüzlük, anormal bir his ya da güç kaybı, konuşmada güçlük, anlamsız kelimelerin söylenmesi veya görme alanının bir kısmında ani körlük, baş dönmesi, denge kaybı veya koordinasyon kaybı şeklinde belirtiler genellikle birkaç saat içinde kendiliğinden normale döner. Bunun gibi bulgu gelişirse derhal hekime danışılmalı ve gerekli incelemeler başlatılmalıdır. Yukarıda risk faktörleri taşıyan kişilerde ve ailesinde inme öyküsü olanlarda dopler ultrasonu ile boyun atardamar incelemesi ve genel kalp-damar muayenesi yapılması erken teşhis ve önlem almak için çok etkili olabilir. İnme halk arasında, konuşma kaybı ve beraberinde vücudun bir bölümünde geçici veya kalıcı tarzda oluşan hareket kaybı veya güçlüğü anlamına gelir. Tıp dilinde ise inme; ani başlayan 24 saatten daha uzun süreli Beyinde hasara (Serebral Kayıp) veya ölüme yol açan ve ana kaynağı genelde damar içi bozukluklar olan klinik sendrom olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde inme ölüm nedenleri açısından üçüncü sırada yer almaktadır. Ayrıca yüksek oranda engellilik hali oluşturmakta, sosyoekonomik sorunları beraberinde getirmektedir. İnme 40 yaş altında nadir görülür ve erkeklerde kadınlara oranla daha sıktır. İnmelerin çoğunluğu beyin kan akımının kısmi olarak kesilmesi ile daha az bir bölümü de beyiniçi kanama sebebiyle olmaktadır. Felç gelişen hastaların yaklaşık yarısında şah damarı (Karotis) ve boyun arka damarlarında damar sertliğine bağlı tıkanmalar tespit edilmektedir. Ayrıca çeşitli kalp hastalıklarına bağlı kalpiçi oluşan kan pıhtısı koparak beyin damarlarını tıkayabilmekte ve inmeye neden olabilmektedir. Dolayısıyla kalp-damar hastalığı sebebi birçok neden aynı zamanda inme oluşumunu da arttırmaktadır. Risk faktörleri ve korunma: Yaş: özellikle 60 yaş üstü görülme sıklığı artar Sigara; bırakılması için her türlü destek araştırımalı Hipertansiyon, kolesterol ; tedavi edilmeli Diyabet; kan şekeri iyi kontrol edilmeli Şişmanlık; kilo verilmesi ve düzenli spor Kalp ritim bozukluğu; kan sulandırıcı tedavi Boyun atardamar tıkanıklığı; cerrahi tedavi Doç. Dr. Cenk TATAROĞLU Kalp Damar Cerrahisi 1968 İstanbul doğumlu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp) mezunu (1992). Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Uzmanlık eğitimini aldı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı yılından beri özel sektörde çalışıyor tarihinde Doçentlik Ünvanını aldı. Dahili:

19 İlkşan URLU Avukat Tüketici Hakları İlkşan URLU Avukat Daha önceki sayılarda çıkan tüketici hakları ile ilgili yazılarımızda değinme imkanı bulunamayan ve tüketicileri yakından ilgilendiren diğer konuları bu ayki yazımızda sizlerle paylaşmak istedik. TÜKETİCİ KREDİSİ İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi, tatil kredisi,eğitim kredisi adları altında yetkili banka özel fi nans kuruluşları veya fi nansman şirketleri aracılığı ile kullandığınız kredilerin genel adı tüketici kredisidir. Bu tür sözleşmelerin en az 12 punto ve koyu siyah harfl erle basılmış olması zorunludur. Siz de kredi çekiyorsanız, yazılı sözleşmenizin bir örneğini mutlaka alın. Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan ödeme planının da sözleşme ile birlikte size verilmesi zorunludur. Bu tür sözleşmelerde, iyi niyet kuralına aykırı olarak ve tüketici aleyhinde sonuç doğuracak haksız şartlar varsa bu hükümler geçersizdir. Sözleşme imzalandıktan sonra içeriğinin tüketici aleyhine değiştirilemeyeceğini de unutmayın. HAKLARINIZ Tüketici kredisi kullandıysanız, borçlandığınız toplam miktarı veya vadesi gelmemiş bir ya da daha çok taksidi erken ödeme hakkınız vardır. Bu durumda kredi veren sizden herhangi bir isim altında ek bir ödeme yapmanızı isteyemez. Ancak erken ödeme miktarı, asgari ödeme miktarından az olamaz. Kredinin tamamının ya da bir veya birden fazla taksitinin vadesinden önce ödenmesi durumunda, kredi veren gerekli faiz ve komisyon indirimlerini yapmakla yükümlüdür. Sözleşme metninizde kredi faizi ve temerrüt (gecikme) faizi oranlarının yazılı olmasına dikkat edin. Faiz oranları, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Gecikme faiz oranıysa, sözleşmede yazılı olan kredi faizi oranının %30 fazlasını geçemez. Tüketici kredisi, belirli marka bir mal ya da hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı ya da sağlayıcı ile sözleşme yapılması şartı ile verilmişse, malın teslim edilmemesi ya da hizmetin yerine getirilmemesi halinde, kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Kredi verenin ödemeleri, bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, borcun ödenmesini kefi lden isteyemez. KREDİ KARTLARI Kredi kartları ile mal ve hizmet alımı giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak ödeme gücünüzü aşan yükümlülükler altına girerek, borcunuzun daha da artmasına yol açmayın. Kredi kartınızı veren banka ya da fi nans kurumu tarafından size gönderilen hesap özetinde belirtilen asgari ödeme tutarının zamanında ödenmemesi halinde gecikme faizi ödeyeceğinizi unutmayın. Sözleşmenizi yazılı olarak yapın ve bir nüshasını alın. Kredi kartı sözleşmeleri en az 12 punto ve koyu siyah harfl erle düzenlenmek zorundadır. Sözleşmede, iyiniyet kurallarına aykırı ve tüketici aleyhine sonuçlar doğuracak haksız şartlar varsa bu hükümler geçersizdir. HAKLARINIZ Mal ya da hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda, satıcı sizden komisyon ve benzeri bir isim altında ilave ödeme yapmanızı isteyemez. Kredi kartı faizinde bir artış yapılacaksa, bu durumun 30 gün önceden size bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Faiz oranının artırıldığına dair bildirimin size ulaşmasından itibaren en geç 60 gün içinde eski borcunuzu öderseniz, faiz artışından etkilenmezsiniz. Asgari ödeme tutarını vadesinde ödeyemediğiniz takdirde, banka, gecikme faizi dışında sizi herhangi bir yükümlülük altına sokamaz. KAMPANYALI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ Gazete, radyo televizyon ilanı ve benzeri yollarla duyurularak yapılan kampanyalı satışlar, teslimatın daha sonra yapılacak olması nedeniyle tüketiciler için risklidir. Özellikle fi yatı yüksek olan konut ve tatil amaçlı taşınmazlar ile otomobil, minibüs ve motosiklet gibi araçlar için düzenlenen kampanyalı satışlarda mutlaka kampanyalı satış izin belgesinin olup olmadığını kontrol ederek, sözleşme yapın. Bu tür sözleşmelerin yazılı olarak düzenlenmesi zorunludur. En az 12 punto ve koyu siyah harfl erle basılmış olan sözleşmenizi iyi okuyun ve bir nüshasını alın. Ödeme planı gibi sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde bir takım belgeler varsa, onları da istemeyi unutmayın. Bu tür sözleşmelerde iyi niyet kurallarına aykırı olarak ve tüketici aleyhinde sonuç doğuracak haksız şartlar varsa bu hükümler geçersizdir. Sözleşme imzalandıktan sonra, içeriğin tüketici aleyhine değiştirilemeyeceğinin de unutmayın. 1. HAKLARINIZ Kampanyalı satışlarda malın teslimi ya da hizmetin yerine getirilme süresi, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 12 ayı geçemez. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise 30 aydır. Kampanyalı satış sözleşmesi imzaladıysanız, malı teslim alacağınız tarihe kadar yaptığınız ödemelerinizi satıcı sigorta ettirmek veya banka teminat mektubu vermek zorundadır. Satıcı, kampanyalı satış konusu olan mal, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılması zorunlu mallar kapsamında ise bu belgeleri size vermekle yükümlüdür. Kampanyadan ayrılmaya karar verirseniz, bunu noter aracılığı ile ya da iadeli taahhütlü mektup ile satıcıya bildirin. Satıcı, malın teslim tarihini geçmemek şartıyla ödemiş olduğunuz tüm bedel ve kıymetli evrakı size iade etmek zorundadır. 2. SÖZLEŞMEDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ KOŞULLAR Kampanyalı satış sözleşmenizde; malın veya hizmetin vergiler dahil peşin satış fi yatının, ödeme planının, kampanya bitiş tarihinin, malın teslim tarihinin, teslimat şeklinin, temerrüde düşmeniz halinde hukuki sonuçların, malın marka, model, renk ve benzeri ayırt edici özelliklerinin yazılı olmasına dikkat edin. 3. TAKSİTLİ KAMPANYALI SATIŞ Taksitli kampanyalı satışa katıldıysanız, sözleşmenizde toplam ödeme miktarı, taksit miktarı, faiz, gecikme faizi, vade sayısı, gibi bölümlere dikkat edin Bu bölümlerin satıcıyla uzlaştığınız şekilde doldurulmasına dikkat edin. Sözleşmeden ayrı olarak bir senet düzenlenecekse, her bir taksit için ayrı ayrı ve nama yazılı senet imzalayın. Yaptığınız ödemeler için mutlaka makbuz alın. Taksitli satışlarda, borçlandığınız toplam miktarı önceden ödeme hakkınız vardır. Bir veya birden fazla taksit ödemesinde de bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli faiz indiriminin yapılması gerekir. 19

20 Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz... Yenilenen yüzümüz, teknolojimiz ve deneyimli kadromuzla Sağlığınız İçin Çalışıyoruz Beştelsiz Mah. Seyit Nizam Cad Sk. No:107 Akşemsettin Tramvay Durağı Zeytinburnu-İstanbul

Op. Dr. Hüseyin URLU Yön. Kur. Baflkan 1950 Dörtyol/Hatay da do du. 1973 st. T p Fak. nden mezun oldu. 1980 y l nda Vak f Gureba Hast. Genel Cer. Uzm. E itimi ald. B.Evler Erdem Yügen Klini i nde çal flt.

Detaylı

Göz Kuruluğu BULGU VE BELİRTİLER

Göz Kuruluğu BULGU VE BELİRTİLER Sağlıklı gözler sürekli olarak, göz kırpmaları arasında sağlam kalmak üzere tasarlanmış, kalıcı bir tabaka olan bir zar ile kaplıdır. Sağlam bir gözyaşı tabakası gözünüzün şeffaf ön yüzeyi olan korneanın

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

Avrasya Hospital in Başarı Öyküsü...

Avrasya Hospital in Başarı Öyküsü... Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:14 Say : 48 www.avrasyahospital.com.tr Vitaminler Kaşıntı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Çocuklarda Obeziteye Dikkat! Gebelikte Ultrasonografinin Yeri ENDOSKOPİ

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:13 Say : 46 www.avrasyahospital.com.tr

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:13 Say : 46 www.avrasyahospital.com.tr Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:13 Say : 46 www.avrasyahospital.com.tr Ramazan Ayı Beslenme Önerileri... Koroner BY-PASS Ameliyatları Cildinizi Nasıl Koruyorsunuz? Genital Hijyen ve Enfeksiyonları

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Genç Avrasya Hospital. 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz!

Genç Avrasya Hospital. 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz! Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:15 - Say :52 - www.avrasyahospital.com Genç Avrasya Hospital 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz! H3N2 Gribine Dikkat! Kanser de Işın Tedavisinin Yeri ve Önemi Saç Dökülmesi

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE BAŞASİSTAN ATAMASI YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLECEK KADROLAR

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE BAŞASİSTAN ATAMASI YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLECEK KADROLAR BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE BAŞASİSTAN ATAMASI YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLECEK KADROLAR İl Adı Hastane Adı Uzmanlık Dalı Ankara Ankara Numune Acil Tıp 2 Ankara Ankara Numune Aile Hekimliği

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Afyon Kocatepe Üniversitesi 100411058 Çocuk Cerrahisi 5 K 1 - - Ahi Evran Üniversitesi 100611038 Acil Tıp 4 K 1 - - 100611047 Genel Cerrahi

Detaylı

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Deri ve Zührevi Hastalıkları 2 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Göğüs Hastalıkları 1 Ankara Atatürk

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE EĞİTİM GÖREVLİSİ ATAMASI İÇİN İLAN EDİLECEK KADROLAR İl Adı Hastane Adı Uzmanlık Dalı Ankara Ankara Numune Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Ankara Ankara Numune

Detaylı

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI SEF 1 ADANA NUMUNE EAH IÇ HASTALIKLARI SEF 1

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein,

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, karbonhidrat, yağ ve enerji ihtiyacınızı karşılayacaktır. * Bu

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları *

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları * Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları * 2010-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI Abant İzzet Baysal Ünirsitesi Başkent Ünirsitesi 1011163 Çocuk Sağlığı

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111046 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları *

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları * Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları * 2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME Abant İzzet Baysal Ünirsitesi 100111088 Çocuk Sağlığı Hastalıkları 4 K 1 - - 54.88848

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir.

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir. KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası süreçte de sağlıklı yaşamı oluşturan önemli unsurlardan biridir. Kanser

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Bilimsel toplantıya katılım için lütfen kayıt yaptırınız. Kayıt için : www.sempozyumgunleri.com Katılım

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları Kontenjanları Abant İzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Tıp 5 K 1 - - 57.589 Acıbadem Ünirsitesi 1061312 Nöroloji 4 K - - 1 - - - 1061422 Radyasyon

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Hastanemizde doğan çocuklarla. 3. Çocuk Şenliğimizi Kutladık...

Hastanemizde doğan çocuklarla. 3. Çocuk Şenliğimizi Kutladık... Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l: 15 - Say : 54 - www.avrasyahospital.com Hastanemizde doğan çocuklarla 3. Çocuk Şenliğimizi Kutladık... BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111028

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ

ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ ONKOLOJİ, KARDİYOLOJİ, KVC, KARACİĞER NAKLİ, BÖBREK NAKLİ ve KEMİK İLİĞİ NAKLİ SGK ANLAŞMALI BÖLÜMLERİMİZ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli, Karaciğer Nakli, Kemik İliği Nakli, Onkoloji

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ Dr. Dyt. Cemile İdiz Ne yemeliyim? DİYABET Tatlı meyve yeme!! Limon şekeri düşürür

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

39. DÖNEM DHY MAZERET KURASI UZMAN TABİP MÜNHAL YERLER LİSTESİ S.N. İL BİRİM BRANŞ ADET 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE

39. DÖNEM DHY MAZERET KURASI UZMAN TABİP MÜNHAL YERLER LİSTESİ S.N. İL BİRİM BRANŞ ADET 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 2 ADANA ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI 1 3 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 KANSER NEDİR? Kanser; Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk.

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPORU FORMU Doküman Kodu EĞT-F-04 Yayın Tarihi 02.04.2012 Revizyon No 04 Rev.Tarihi 11.03.2013 Sayfa No 1/6 Eğitim Yılı: 2013 Ay: Ocak

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE

SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE Konu Hk. :Skal Antalya Kulübü Üyeleri ne Özel Jinefem Tıp Merkezi nde Uygulanacak İndirimler Özel Jinefem Tıp Merkezi,01.03.2004 tarihinde faaliyetine başlamış, her yıl

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Işık ASLAY 1967 yılında lise eğitimini Kadıköy Kız Lisesi nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ni bitirdi. 1982 yılında

Detaylı

Tablo Açıklamaları. Özel Koşul ve Açıklamalar

Tablo Açıklamaları. Özel Koşul ve Açıklamalar Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, uzmanlık program kodu (1), program adı (2), eğitim süresi (3), puan türü (4), genel kontenjan (5), yabancı uyruklu kontenjanı (6) ve

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler

AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler AKCİĞER KANSERİ Hastalar İçin Temel Bilgiler Prof.Dr. Muzaffer Metintaş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir 0 222 2392979/7050-7051-7070, muzaffermetintas@gmail.com

Detaylı

Avrasya Kardeşliği 2. Çocuk Şenliği 26 Mayıs ta Başlıyor... KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın!

Avrasya Kardeşliği 2. Çocuk Şenliği 26 Mayıs ta Başlıyor... KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın! Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:13 Say : 45 www.avrasyahospital.com.tr KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın! GebelikteKanama Safra Kesesi Taşları BeslenmeveKalp Sünnet Nedir? TüpBebekNedir?

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) GENEL KONT. BOŞ EN KÜÇÜK KONT. PUAN 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ 1 1 0 81,56250 81,56250 100121018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM TELEFON BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 12 43 BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 92 24 HASTANE MÜDÜRÜ 221 64 24 HASTANE MÜDÜRÜ FAKS 220 00 35 HASTANE SANTRAL 280 28 00 HASTANE

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

Kullanıcı Model AÜ.T.F. İBNİ SİNA HASTANESİ - ANKARA Q2000 + Q55 Q4500 + ST55 + Q412 INTERMED - NİŞANTAŞI Q3000 + Q55

Kullanıcı Model AÜ.T.F. İBNİ SİNA HASTANESİ - ANKARA Q2000 + Q55 Q4500 + ST55 + Q412 INTERMED - NİŞANTAŞI Q3000 + Q55 Kullanıcı Model AÜ.T.F. İBNİ SİNA HASTANESİ - ANKARA Q2000 + Q55 Q4500 + ST55 + Q412 INTERMED - NİŞANTAŞI Q3000 + Q55 VAKIF GUREBA HASTANESİ - İSTANBUL Q3000 + Q55 G.A.T.A. - ANKARA Q4000 + Q55 G.A.T.A.

Detaylı

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ Dönem: 01.11.2013-28.02.2014 Son 4 aylık fatura tutarları Kesinlikle kliniklerin karlılığı anlamına gelmemektedir. branşa göre toplam

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı