BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2502 ÖİK: 523 BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA NİSAN 2000

2 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatı nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, İktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı na, Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak, Plan hazırlıklarına daha geniş kesimlerin katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün imkan ve kaynaklarını değerlendirmek üzere sürekli ve geçici Özel İhtisas Komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. Başbakanlığın 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan a yansıtacaktır. Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarını, 1999/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi, tarih ve 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlığımızca belirlenen Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri dikkate alınarak tamamlamışlardır. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refah düzeyinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmekte, ülkemizin hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yılda Avrupa Topluluğu ve dünya ile bütünleşme amaçlanmaktadır. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu kurularak sağlanmaya çalışılmıştır. Planların demokratik katılımcı niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımızla, konularında ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

3 ALT KOMİSYON RAPORLARININ İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No SUNUŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 6 BÖLGESEL GELİŞME STRATEJİLERİ ALT KOMİSYONU RAPORU 1. GİRİŞ Bölge Kavramı ve Geçirdiği Değişim Plan Bölge Belirleme Ölçütleri Bölge Alt Bölge Sınıflaması 9 2. BÖLGE PLANLAMA VE BÖLGESEL GELİŞME Planlama Hiyerarşisi ve Bölge Planlama Planlama Hiyerarşisi Bölge Planlama Yaklaşımları : Fransa ve İngiltere Örneği Yeni Ekonomik Düzen ve Bölge Planlamanın Yeni Verileri Yeni Ekonomik ve Toplumsal Gelişmeler Bölge Planlamada Yeni Gelişmeler TÜRKİYE DE BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGE PLANLAMA Mevcut Durum ve Sorunlar Mevcut Durum Sorunlar Ulusal Düzeyde Bölgesel Gelişme Yaklaşımların Değerlendirilmesi Planlı Dönem Öncesi Planlı Dönem Türkiye de Bölge Planlama Deneyimleri ÖZET VE ÖNERİLER Sorunlar, Kısıtlar, Fırsatlar VIII. BYKP nın İlke, Strateji ve Araçları Hakkında Öneriler 44 KAYNAKLAR 46 RAPOR İÇİNDEKİ TABLOLAR : TABLO : 1 Kitle ve Esnek Üretim Modelleri ve Mekansal Özellileri 17 TABLO : 2 Bölgesel Politikalarda Bazı Temel Değişiklikler 22 TABLO : 3 Kalkınma Planlarının Temel Özellikleri 25 i

4 Sayfa No İKİNCİ BÖLÜM KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU 1. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRE KAVRAMI KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERİN TARİHÇESİ KALKINMA PLANLARINDA KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRE POLİTİKALARI Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 4325 Sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanan Devlet Yardımları Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi İşletmelerde Vergi, Resim, Harç İstisnası Sigorta Primi İşveren Payları Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı Başlıca Destek Unsurları Gümrük Vergisi ve Toplu Konut İstisnası Yatırım İndirimi Katma Değer Vergisi İstisnası Vergi, Resim ve Harç İstisnası Enerji Desteği (99/12478 Sayılı Karar) Arsa Tahsisi (Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi) Fon Kaynaklı Krediler İllerin Yöresel Dağılımı Gelişmiş Yöreler Normal Yöreler Kalkınmada Öncelikli Yöreler (49 İl, 2 İlçe) Olağanüstü Hal Bölgesi ve Dahil Mücavir İller Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdamın Artırılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesine Yönelik 4325 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Belirlenen İller (11 İl) Küçük ve Orta Boy İşletmelerde (KOBİ) İlgili 99/12474 Sayılı Karar İle Acil Destek Kapsamında Belirlenen İller (33 İl) Gelişmiş Yörelerde Destek Unsurlarından Yararlanabilecek Yatırımlar DEĞERLENDİRME 71 ii

5 Sayfa No 6. ÖNERİLER Kırsal Ekonomi Sanayileşme ve Teşvikler Altyapı Eğitim Sağlık Personel Politikası ve Örgütlenme 74 RAPOR İÇİNDEKİ TABLOLAR TABLO : Döneminde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamındaki İller 58 TABLO : 2 Devlet Yardımlarının Yöresel Mukayesesi 70 TABLO : 3 Kalkınmada Öncelikli İllerde Fiilen Üretim Yapan Sanayi Tesislerinin Bölgelere Göre Dağılımı (1998) 75 TABLO : 4 Kalkınmada Öncelikli İllerde Fiilen Üretim Yapan Sanayi Tesislerinin Bölgelere Göre Dağılımı (Özet Tablo) 76 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PLAN BÖLGE VE ALT BÖLGELERİN TESBİTİ ALT KOMİSYONU RAPOR GİRİŞ Bölge Planlamasının Gerekleri Bölgesel Gelişme Bölge Planlaması Bölgesel Gelişmenin Aracı Olarak Bölge Planlama Bölge Sınırlarının Belirlenmesi / Değişen Bölge Kavramı Plan Bölge ve Alt Bölgeleri Plan-Bölge-Havza Bölge-Alt Bölgelerin Planlamasında Yaklaşımlar Türkiye de Bölge Planlama ve Sorunlar Havza Temellerine Dayalı Plan Bölgeler Bölge-Alt Bölge Tanımları ve Havza İlişkisi HAVZA ESASLI BÖLGE PLANLAMA YENİ GÜNDEM Havza Planlaması ve Havza Yönetimi Havza Bölge Planlaması için Bir Öneri Sürdürülebilirlik ve Havza Bölge Yaklaşımı Havza Ölçeğinde Planlama Örgütü Önerisi Ulusal Düzey Havza Bölge Düzeyi İlçeler Düzeyi Yerel Düzey 96 SONUÇ VE ÖNERİLER 96 KAYNAKLAR 100 i

6 RAPOR İÇİNDEKİ TABLOLAR : TABLO : 1 Havzalardaki Arıtılmayan Sanayi Atıklarının Deşarj Türlerine Göre Dağılımı. 90 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İL GELİŞME STRATEJİLERİ ALT KOMİSYONU RAPORU 103 GİRİŞ YÖNETSEL BİRİM OLARAK İL Merkezi Yönetimin Taşrada Örgütlenme Biçimleri-İl sistemi Türkiye de İl Sisteminin Gelişimi ve İllerin Bugünkü Durumu Planlı Kalkınma Sürecinde İl Yönetiminin İşlevselliği İl Sisteminin Yapısal Özellikleri ve Performans İlişkisi İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyleri İL GELİŞME PLANLAMASI ve stratejileri Planlama Alanı Bütünü Olarak İl İl Gelişme Planı Kavramı İl Gelişme Planları ile Fiziki Planlama İlişkisi İllerde Gelişme Planlaması ve Stratejilerinin Ülke Kalkınması Açısından Önemi İl Gelişimini Etkileyen Başlıca Faktörler ile İl Gelişim Stratejilerini Belirleyen Faktörler İl Gelişme Stratejilerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Yöntem İl Gelişme Stratejilerinin Amaç ve Hedefleri İl Gelişme Stratejilerinin Unsurları İl Gelişme Stratejilerinin Aşamaları Uygulanabilir İl Gelişme Stratejileri İl Gelişme Planının Kapsamı İL GELİŞME PLANLAMASI İÇİN ÖRGÜTLENME İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin Oluşumu ve Gelişimi İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri için Alınması Gereken Önlemler Örgütlenme Model Önerileri Kısa Dönemde Örgütlenme Modeli İlçeyi Esas Alan Örgütlenme Modeli Önerisi SORUNLAR VE ÖNERİLER Sorunlar Öneriler SONUÇ 136 KAYNAKLAR 139 ii

7 BEŞİNCİ BÖLÜM METROPOLİTEN ALANLAAR VE İSTANBUL İLİ KENTLEŞME STRATEJİLERİ ALT KOMİSYONU RAPORU GİRİŞ Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkelerde Metropoller Türkiye de Metropoller Küreselleşme Bağlamında Metropoller Küreselleşme ve Metropoller Sürdürülebilir Kalkınma ve Metropoller Türkiye de metropoller ve planlama Türkiye de Metropoliten Alanlar, Sorun ve Potansiyeller Planlama Kademelenmesinde Metropoliten Alanlar ve Yasal Çerçeve istanbul için stratejiler İstanbul İli Temel Karakteristikleri Sorunlar İstanbul un Potansiyeli, Küreselleşme Kademelenmesindeki Yeri ve İstanbul İçin Stratejiler SONUÇ VE ÖNERİLER 173 ALTINCI BÖLÜM YENİ SANAYİ ODAKLARI VE GİRİŞİMCİLİK ORTAKLIKLAR ALT KOMİSYONU RAPORU GİRİŞ DÜNYADA YENİ SANAYİ ODAKLARI VE GİRİŞİMCİLİK- ORTAKLIKLAR Yeni Sanayi Odakları Girişimcilik-Ortaklıklar Yaklaşımları Ve Dünyadan Örnekler Kavram/ Tanımlar Girişimcilik Ve Bölgesel Gelişme Bölgesel Teşvik Tedbirleri Bölgesel Gelişme Ve Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajansları: Amaç, Politika Ve İşlevleri Kalkınma Ajanslarının Değerlendirilmesi TÜRKİYE'DE YENİ SANAYİ ODAKLARI VE GİRİŞİMCİLİK-ORTAKLIKLAR 'li Yıllarda Yaşanan Dışa Açılma Süreci: Makro-Ekonomik Değişimler ve Mekansal yapılarda Beliren Farklılaşmalar İthal-İkame Politikasından Dışa Açık Büyüme Politikasına Geçiş GSYİH Serileri, Sanayi Ve Nüfus Göstergelerine Göre İllerin Son Yirmi Yıllık Performansının Değerlendirilmesi Türkiye'de Yeni Sanayi Odakları (YSO) Ve Girişimcilik-Ortaklıklar Örnekleri212 iii

8 Yeni Sanayi Odakları Örnekleri Denizli Gaziantep Eskişehir Çorum Kahramanmaraş Afyon Girişimcilik-Ortaklıklar Örnekleri GAP-Girişimci Destekleme Ve Yönlendirme Merkezleri (GİDEM) KOSGEB Zonguldak İş Geliştirme Merkezi (ZİGEM) KOSGEB Ortak Kullanım Atölyeleri/ Laboratuvarları (ORTKA/ORTLAB) Gaziantep Üniversite-Sanayi Araştırma Merkezi (GÜSAM) Gaziantep Serbest Bölgesi Kurucu Ve İşleticiliği A.Ş. (GASPAŞ) Ege Giyim Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. (EGS) TÜRKİYE'DE YSO'LARIN OLUŞUM/ EVRİM SÜREÇLERİNDE BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER Kamu (Merkezi İdare) Politikaları ve Uygulamaları Türkiye de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları Türk Bankacılık Sisteminde Krediler Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Uygulanan Politikalar Sanayi Altyapı Politikaları Küçük Sanayi Siteleri Organize Sanayi Bölgeleri KSS ve OSB'lere İlişkin Genel Bilgiler Teknopark, Teknoloji Merkezi, Yenilik Merkezleri ve Teknopolis Uygulamaları Sanayi Destek Birimleri Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Yerel Kurumlar, Sosyo-Kültürel Yapılar ve Yerel Potansiyeller DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 263 KAYNAKLAR 267 RAPOR İÇİNDEKİ TABLOLAR Tablo l: Yıllara Göre İllerin Önemli Göstergeler İtibariyle İmalat Sanayi Payları 203 Tablo 2: İller İtibariyle İmalat Sanayi İşyerlerinin Cari ve Sabit Gelişme Hızları ile İllerin İmalat Sanayi (Türkiye) İçindeki Payları, Gayri Safı Yurtiçi Hasılaya Göre Gelişme Hızları, İl Payı ve Kişi Başına GSYH ($) 204 iv

9 Tablo 3: İllere ve Yıllara Göre İşyeri Sayılarının Toplam İmalat Sanayi İşyeri Sayısı İçindeki Payı (%) 205 Tablo 4: İmalat Sanayinin İllere, Yıllara ve Büyüklük Gruplarına Göre Dağılımı (%) 206 Tablo 5: İllere ve Yıllara Göre İllerin Katma Değerlerinin Toplam İmalat Sanayi Katma Değeri İçindeki Payı (%) 207 Tablo 6 : İllere ve Yıllara Göre İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı (%) 207 Tablo 7: İmalat Sanayinin İllere ve Sektörlere Göre Dağılımı (%) 208 Tablo 8: İmalat Sanayinin İllere ve Hukuki Durumuna Göre Dağılımı (%) 210 Tablo 9: Net Göç Hızları ve Göç Hızına Göre Türkiye Genelinde Sıralama 211 Tablo 10: Döneminde Toplam Teşvik Belgeli Yatırımlar. 236 Tablo 11: Kredi Kullanımında Türkiye Ortalaması Üzerinde Yeralan İller 239 Tablo 12: Kredi Kullanımında Türkiye Ortalaması Altında Yeralan İller 240 Tablo 13: İmalat Sanayinin Devlet ve Özel Sektör Ayırımında İşyeri Sayısı ve Katma Değer Payları (%) 243 Tablo 14: Küçük Sanayi Sitelerinin Dağılımına Ait Özet Bilgiler (Ocak2000) 246 Tablo 15 Organize Sanayi Bölgelerinin Dağılımına Ait Özel Bilgiler (Ocak 2000) 248 ISBN (basılı nüsha) ; (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak kullanılabilir. Bu e-kitap, adresindedir. Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir. v

10 BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANA PLANI ÖNSÖZ BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANA PLANI ALT KOMİSYON RAPORLARININ İÇİNDEKİLER ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ ALT KOMİSYONLARIN ÜYELERİ SUNUŞ BİRİNCİ BÖLÜM BÖLGESEL GELİŞME STRATEJİLERİ ALT KOMİSYONU RAPORU İKİNCİ BÖLÜM KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PLAN BÖLGE VE ALT-BÖLGELERİN TESBİTİ ALT KOMİSYONU RAPORU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İL GELİŞME STRATEJİLERİ ALT KOMİSYONU RAPORU BEŞİNCİ BÖLÜM METROPOLİTEN ALANLAR VE İSTANBUL İLİ KENTLEŞME STRATEJİLERİ ALT KOMİSYONU RAPORU ALTINCI BÖLÜM YENİ SANAYİ ODAKLARI VE GİRİŞİMCİLİK-ORTAKLIKLAR ALT KOMİSYONU RAPORU SONUÇ VIII. PLAN İÇİN ÖNERİLER vi

11 BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU Komisyon Başkanı : Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN (Mersin Üniversitesi) Raportörler : Dr. Tüzin BAYCAN LEVENT (İstanbul Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Asaf VAROL (Fırat Üniversitesi) Ahmet ATEŞ (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Gökmen ARGUN (Doğal Hayatı Koruma Derneği) Genel Koordinatör (DPT): Cemalettin KAYMAK Üyeler Şükrü AŞÇI Orhan AKKUŞ Erdoğan AKTAŞ Ebru ALASLAN Haluk ALATAN Yrd. Doç. Dr. Bilge Ulusoy ALPAY Selmin ALTIN Lütfi ALTUN Atilla ATAÇ Prof. Dr. Gündüz ATALIK Aynur ATAY Prof. Dr. Saliha AYDEMİR Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR Halit BABALIK İbrahim BAKIR Dr. Ömer BAKIR Şaba BAŞCI Alper T.BAŞKAFA Gazi BAYKALER Mümtaz BAYRAM Doç. Dr. Metin BERBER Mehmet Ali BİLGİN GAP İdaresi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet İstatistik Enstitüsü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul Teknik Üniversitesi GAP-GİDEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Bakanlığı Selçuk Üniversitesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB-Denizli KÜGEM Çankırı Valiliği Kırsal ve Kentsel Gelişme Vakfı Karadeniz Teknik Üniversitesi Denizli-TOSYÖV vii

12 Prof. Dr. Güven BİLSEL Prof. Dr. İsmail BİRCAN Özer BOSTANOĞLU Sinan BÖLEK Sıdıka CANDOĞAN Koray ÇAKAN Kutlu ÇAKIR Şükran ÇULHAOĞLU Behiye Gül DELİKTAŞ Dr. Ahmet DEMİR Hayrettin DEMİRCAN Murat DİREN Prof. Dr. Vedia DÖKMECİ Mehmet ERGÜL Gülden ERKUT Selçuk ERİŞ Oya ERİŞEN Dr. Akın ERYOLDAŞ Salim FAKIOĞLU Mehmet GÜLCÜLER Ferhan GEZİCİ Prof. Dr. Tamer GÖK Meryem GÖKTÜRK Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Pınar GÜRBÜZSEL Prof. Dr. Sümer GÜREL Esen GÜRSEL Hasan GÖKBEL Talip İMREN Bayram KANKAL Murat KARABİBER Üzeyir KARAKUŞ Prof. Dr. Aykut KARAMAN Sedat KARSLI Cemal KAVUKÇUOĞLU Doç. Dr. Güzin KAYA Erdal KAYAPINAR Serap KAYASU Kutluğ Bilgi KÖSEHAN Mustafa KÜÇÜKOĞLU Ali KILINÇARSLAN Kayseri Erciyes Üniversitesi DPT Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Gaziantep Sanayi Odası DPT Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Bakanlığı İstanbul Teknik Üniversitesi Gaziantep-KOSGEB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mersin Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Enstitüsü Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Mimar Sinan Üniversitesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçel Valiliği Denizcilik Müsteşarlığı Tüketici Hakları Derneği Kalkınma Bankası Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Mimar Sinan Üniversitesi Gaziantep-KOSGEB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mimar Sinan Üniversitesi Çevre Bakanlığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Çevre Bakanlığı Niğde Valiliği viii

13 Prof. Dr. Servet MUTLU Başkent Üniversitesi İkbal ORUNDAŞ Mardin Valiliği Vedat ÖZBİLEN GAP İdaresi Başkanlığı Mustafa ÖZCAN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mehmet ÖZÇİFT Osmaniye Valiliği Murat ÖZDEN Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yıldırım ÖZEL T. Kalkınma Bankası Tanyel ÖZELÇİ Gazi Üniversitesi Zekai ÖZER Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tuncay ÖZGÜNEN Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Mehnur ÖZKANOĞLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Nurgül PAKSOY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ahmet PALAS Devlet İstatistik Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Bekir PARLAK Cumhuriyet Üniversitesi Mesut PEKTAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dr. Melih PINARCIOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Muhammet SAÇMA Orman Bakanlığı Deniz SARIÖZ Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Cansen SAYILGAN Mersin Büyükşehir Belediyesi Didem SEZER Devlet İstatistik Enstitüsü Ahmet SİNKİL Denizli-KOSGEB Nüvit SOYLU Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Belma SUNAR Devlet İstatistik Enstitüsü Dr. Serdar ŞAHİNKAYA T. Kalkınma Bankası Coşar ŞARER Tüketici Hakları Derneği Mustafa ŞEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bülent ŞIVGIN KOSGEB Fatima TARPİŞ Devlet İstatistik Enstitüsü Enver TAŞTI Devlet İstatistik Enstitüsü Dr. Arif Nuri TUÇ Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Berrin UYANIK İçişleri Bakanlığı A. Betül UYAR Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İ. Hakkı ÜÇER Ordu Valiliği Ümmühan YOKUŞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sevim YALÇIN İhracaatı Geliştirme Merkezi Yakup YAMAN Ankara Valiliği Enver YELKEN Denizcilik Müsteşarlığı Hami YILDIRIM Selçuk Üniversitesi Bülent Yılmaz YOLCU Kırıkkale Valiliği Dr. Eren YÜRÜDÜR Atatürk Üniversitesi Hatice YÜZER Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ix

14 ALT KOMİSYONLAR VE ÜYELERİ 1. BÖLGESEL GELİŞME STRATEJİLERİ ALT KOMİSYONU Başkan : Prof. Dr. Saliha E. AYDEMİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Raportör : Doç. Dr. Metin BERBER (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Koordinatör (DPT): İlgen ŞERİFEKEN Üyeler Mehnur ÖZKAN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Sümer GÜREL Mimar Sinan Üniversitesi Dr. Nüvit SOYLU Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Lütfi ALTUN İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesut PEKTAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sinan BÖLEK İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat DİREN Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fatima TARPİŞ Devlet İstatistik Enstitüsü Metin BERBER Karadeniz Teknik Üniversitesi Coşar ŞARER Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Vedat ÖZBİLEN GAP İdaresi Dr. Özer BOSTANOĞLU Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Atilla ATAÇ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Güzin KAYA Mimar Sinan Üniversitesi Dr. A. Nuri TUÇ Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Asaf VAROL Fırat Üniversitesi Oya ERİŞEN Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği x

15 2. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU Başkan : Prof. Dr. Servet MUTLU (Başkent Üniversitesi) Raportör : İkbal ORUNDAŞ (Mardin Valiliği) Koordinatör (DPT) : Cemil Kutbay ULUĞ Üyeler Muhammet SAÇMA Orman Bakanlığı Bayram KANKAL Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mümtaz BAYRAM Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Coşan ŞARER Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mehmet GÜLCÜLER Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dr. Eren YÜRÜDÜR Atatürk Üniversitesi Sıdıka CANDOĞAN Sağlık Bakanlığı 3. PLAN BÖLGE VE ALT BÖLGELERİN TESBİTİ ALT KOMİSYONU Başkan : Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Raportör : Dr. İbrahim BAKIR (Selçuk Üniversitesi) Koordinatör (DPT) : Bahar BAHTİYAR Üyeler Prof. Dr. Gündüz ATALIK Bölge Bilimleri Derneği Prof. Dr. Güven BİLSEL Erciyes Üniversitesi Dr. Ahmet DEMİR Türkiye Kalkınma Bankası Dr. Serdar ŞAHİNKAYA Türkiye Kalkınma Bankası Şükrü AŞÇI GAP İdaresi Ferhan GEZİCİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Doç. Dr. Gülden ERKUT İstanbul Teknik Üniversitesi xi

16 4. İL GELİŞME STRATEJİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU Başkan : Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Raportör : Yakup YAMAN (Ankara Valiliği) Koordinatör (DPT) : Yasin CERAN Üyeler Mehmet ÖZÇİFTOsmaniye Valiliği Dr. Akın ERYOLDAŞ Mimar Sinan Üniversitesi Hatice YÜZER Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Gazi BAYKALER Çankırı Valiliği İkbal ORUNDAŞ Mardin Valiliği Berrin UYANIK İçişleri Bakanlığı Prof. Dr. Güven BİLSEL Kayseri Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Bekir PARLAK Cumhuriyet Üniversitesi Haluk ALATAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orhan AKKUŞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ahmet ATEŞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Cemal KAVUKÇUOĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Serdar ŞAHİNKAYA Türkiye Kalkınma Bankası Ahmet DEMİR Türkiye Kalkınma Bankası Mehmet ERGUNÇevre Bakanlığı Mustafa KÜÇÜKOĞLU Çevre Bakanlığı Talip İMREN Denizcilik Müsteşarlığı Enver YELKEN Denizcilik Müsteşarlığı xii

17 5. METROPOL ALANLAR VE İSTANBUL KENT STRATEJİLERİ ALT KOMİSYONU Başkan Raportörler : Prof Dr. Aykut KARAMAN (Mimar Sinan Üniversitesi) : Sinan BÖLEK (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Dr. Tüzin BAYCAN LEVENT (İstanbul Teknik Üniversitesi) Koordinatör (DPT): Erdoğan SATILMIŞ Taner KAVASOĞLU Üyeler Gökmen ARGUN Doğal Hayatı Koruma Derneği Gül DELİKTAŞ Toplu Konut İdaresi Hami YILDIRIMSelçuk Üniversitesi Erdal KAYAPINAR Çevre Bakanlığı Lütfi ALTUN İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesut PEKTAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat DİREN Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ebru ALASLAN Bayındırlık Bakanlığı Koray ÇAKAN Bayındırlık Bakanlığı Yrd. Doç. Dr. Bilge Ulusay ALPAY Mimar Sinan Üniversitesi Şebnem YÜZER İstanbul Büyükşehir Belediyesi xiii

18 6. YENİ SANAYİ ODAKLARI VE GİRİŞİMCİLİK VE ORTAKLIKLAR ALT KOMİSYONU Başkan Raportör Koordinatör (DPT) : Vedat ÖZBİLEN : Deniz SARIÖZ : Metin ÖZASLAN Ali SABUNCU Üyeler Mustafa ŞEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bayram KANKAL Tüketici Hakları Derneği Prof. Dr. İsmail BİRCAN DPT İkbal ORUNDAŞ Mardin Valiliği Üzeyir KARAKUŞ Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Alper T. BAŞKAFA Denizli-KOSGEB Dr. Melih PINARCIOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üzeyir KARAKUŞ Devlet İstatistik Enstitüsü Meryem GÖKTÜRK KOSGEB Bülent ŞIVGIN KOSGEB Ümmühan YOKUŞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Şaba BAŞÇI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Didem SEZER Devlet İstatistik Enstitüsü Enver TAŞTI Devlet İstatistik Enstitüsü Selmin ALTIN Devlet İstatistik Enstitüsü Ahmet PALAS Devlet İstatistik Enstitüsü Pınar GÜRBÜZSEL Devlet İstatistik Enstitüsü Belma SUNAR Devlet İstatistik Enstitüsü Tanyel ÖZELÇİ Gazi Üniversitesi Aynur ATAY GAP-GİDEM Kutlu ÇAKIR Gaziantep Sanayi Odası Mustafa ÖZCAN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mehmet Ali BİLGİN Denizli-TOSYÖV Kutlu Bilge KÖSEHAN Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Nurgül PAKSOY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Murat KARABİBER Türkiye Kalkınma Bankası Sevim YALÇIN İhracatı Geliştirme Merkezi Selçuk ERİŞ Gaziantep-KOSGEB Sedat KARSLI Gaziantep-KOSGEB Ahmet SİNKİL Denizli-KOSGEB xiv

19 SUNUŞ 1

20 SUNUŞ Özel İhtisas Komisyonumuz un ilk toplantısı, 18 Kasım 1999 tarihinde yapılmış, DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sayın İsmail SARICA nın açılış konuşması ile çalışmalara başlanılmış, 14 Ağustos 1999 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve özel ihtisas komisyonlarını oluşturan Başbakanlık Genelgesi nde yer alan ilkeler göz önünde tutularak ve adı geçen Genel Müdürlüğün önerileri doğrultusunda, altı alt komisyon halinde çalışmaların yürütülmesi kararlaştırılmış ve aşağıdaki alt komisyonlar kurulmuştur. 1. Bölgesel Gelişme Stratejileri 2. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Politikaları 3. Plan Bölge ve Alt Bölgelerin Tespiti 4. İl Gelişme Stratejileri 5. Metropoliten alanlar ve İstanbul İli Kentleşme Stratejileri 6. Yeni Sanayi Odakları ve Girişimcilik-Ortaklıklar Belirlenen çalışma yöntemine göre, alt komisyonlarda görev alınması, gönüllülük ilkesine göre gerçekleştirilmiş ve 31 Aralık 1999 tarihine kadar taslak alt komisyon raporlarının tamamlanması ve hazırlanacak raporların, Özel İhtisas Komisyonunun bir kaç gün sürecek final toplantılarında değerlendirilmesi ve ana raporun oluşturulması kararlaştırılmıştır. Alt Komisyon çalışmalarına 107 üye aktif olarak katılmışlardır. İlk toplantıda alınan karar gereğince ve Mersin Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Uğur ORAL ın sağladığı olanakla, final toplantıları Mersin de, Mersin Üniversitesi nin Tece Kampüsü nde Ocak 2000 tarihlerinde gerçekleşmiştir. 14 Ocak 1999 Cuma günü Saat 10 da yapılan açılış oturumuna İçel Valisi Sayın Şenol ENGİN ve Mersin Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Prof. Dr. Tamer GÖK de katılmışlardır. Sayın Vali, bölgesel gelişme ve il gelişme stratejileri konusunda görüşlerini dile getirmiştir. DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sayın İsmail SARICA tüm çalışmalara katılmış, yaptığı açıklamalarla komisyonumuza değerli katkılarda bulunmuştur. Mersin Toplantısı iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, alt komisyonlar kendi içlerinde toplanarak raporlarının son bir kez gözden geçirmişler ve özellikle Sekizinci Planda yer almasını gerekli gördükleri hususları özet birer rapor halinde belirlemişlerdir. İkinci aşamada ise, alt komisyon raporları üzerinde son değerlendirmeler yapılmış ve Özel İhtisas Komisyonumuzun üzerinde mutabık kaldığı hususlar belirlenmeye çalışılmıştır. 2

21 Takdir edileceği gibi, özel ihtisas komisyonları çok sayıda ve çeşitli kuruluşlardan gelen üyelerden oluşmaktadır. Bu nedenle komisyon çalışmalarında farklı görüş ve önerilerin belirtilmesi ve bunların alt komisyon raporlarında yer alması doğaldır. Önemli olan, özellikle Türkiye Cumhuriyeti nin yüzüncü yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılı hedef alınarak, uygulanması gereken ana stratejilerin, politikaların ve önlemlerin sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için gerekli bilgi ve öneri aktarımının sağlanabilmesidir. Başbakanlık Genelgesi nde belirtilen hususlar ışığında, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilirken, günümüzde devletlerin başarısının büyük ölçüde küresel dinamiklere uyum sağlayabilmelerine ve onların ulusal hedeflerini gerçekleştirmede kullanabilmelerine bağlı olduğu, ülkemizin uluslararası alanda güçlü bir yer alabilmek için, gelişmiş ülkelerin de uyguladığı gibi, ulusal çıkarları koruyan politika ve politika araçlarını geliştirmesi gerekliliği sürekli olarak göz önünde tutulmuştur. Özel İhtisas Komisyonumuz, yaptığı değerlendirmeler sonucunda, aşağıda belirtilen konularda görüş birliğine ulaşmış bulunmaktadır: 1. Türk Kalkınma Plancılığının en önemli eksikliklerinden birisi, mekan boyutunun gerektiği biçimde planlama süreci içinde göz önünde tutulmamasıdır. Bu eksikliğin giderilmesi için sosyo-ekonomik planlamanın yanı sıra, Ülke Düzenleme yaklaşımının benimsenmesi, kalkınmanın mekana yansıtılması için, en üst düzeyde gereken önlemleri alacak ve uygulamayı yönlendirecek bir kurumsal yapı oluşturulması sağlanmalıdır. 2. Mekansal açıdan ana basamakları ülkesel, bölgesel ve yerel planlama olan planlama hiyerarşisi, bu üç boyutun kendi içindeki basamaklanmalar ve birbirleriyle bağlantı ve ilişkileri de göz önünde tutularak oluşturulmalıdır. 3. Bölgesel gelişme planları, ülkemizin tüm bölgelerini kapsayacak biçimde yapılmalıdır. Konuya parçacıl değil, bütüncül bir biçimde yaklaşılmalıdır. Bunun için plan bölgeleri, fonksiyonel bölge anlayışına dayalı olarak, tüm ülkeyi kapsayacak biçimde belirlenmeli, bu saptamalar sırasında, daha önceki çalışmalarda da göz önünde tutulan havzalar konusuna, sürdürülebilir kalkınma ve çevre sorunları konularındaki gelişmeler de göz önünde tutularak önem verilmelidir. Plan bölge ve havza bölge yaklaşımları birbirine karşıt değil, birbirini fonksiyonel bölge yaklaşımı içinde tamamlayıcı nitelikte kabul edilmelidir. 4. Yerel planlama düzeyinde il, en geniş alan ve en üst basamak olarak ortaya çıkmakta, il gelişme planlaması bir yandan ülkesel ve bölgesel planlama, öte yandan il içinde yer alan yerel yönetimlerin, planlama çalışmalarının bütünleştirilmesi açılarından gerekli bir basamak olarak önem kazanmaktadır. Özellikle ilçe, kent, belde ve kırsal 3

22 alan planlamalarının da etkinleştirilmesi açısından il gelişme planlaması nın metodolojik ve kurumsal, gerekli tüm önlemler önceden alınarak bütün illerde uygulamaya konulması sağlanmalıdır. 5. İl gelişme planlamasının başarısı açısından, il den sonra ülkemizdeki ikinci mülki yönetim basamağı olan ve ayrıca temel kalkınma birimi olarak kabul edilmesi gereken ilçe nin de, ilçe gelişme planları yoluyla, özellikle kırsal planlama boyutunda etkinleştirilmesi açısından ele alınması ve il dekine benzer ve onu destekleyen biçimde düzenlenmesi gerçekleştirilmelidir. 6. Planlama hiyerarşisi içinde yer alan tüm basamaklar ve plan türleri açısından aşağıdan-yukarıya, yukarıdan-aşağıya doğru işleyen, demokratik, katılımcı planlama anlayış ve uygulaması temel ilke olarak kabul edilmeli, planlama kültürü ve disiplininin, devlet ve toplum yaşamının her düzeyinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Bu bağlamda, demokratik siyasal kültür çerçevesinde, gerekli planlama kararları alındıktan sonra, siyasal nedenlerle, plan uygulamalarında, plandan sapmaları önleyecek bir anlayış ve uygulama düzeni gerçekleştirilmelidir. 7. Oluşturulması önerilen planlama sistemi, ancak gerekli kurumsal dayanakların oluşturulması ile yaşama geçirilebilir. Bu amaçla; a) Merkezde Ülke Düzenleme den sorumlu olacak ve olumsuz siyasal etkilerin yansıtılamayacağı yeni bir kurum oluşturulmalıdır. b) Devlet Planlama Teşkilatı, yasal düzenlemeler çerçevesinde oluşturulacak ve tüm ülkeyi kapsayacak plan bölgelerinin merkezindeki illerde, bölgesel gelişme planlaması çalışmalarını yürütecek birer teknik birim kurmalıdır. c) Ayrıca plan bölgeleri içindeki iller arasında planlama ve uygulama çalışmaları sırasında eşgüdüm sağlamak üzere, bölge merkezindeki il valilerine eşgüdümcü vali görev ve yetkileri verilmelidir. d) Yine bölgesel düzeyde, katılımı sağlamak üzere; kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin üyesi olacağı ve eşgüdümcü valinin başkanlığında toplanacak planlama danışma kurulları oluşturulmalıdır. e) İl Gelişme Planlaması çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için Valilikler bünyesinde oluşturulan, ancak hedeflenen gelişme düzeyine halen ulaşamamış bulunan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri, uzman personelle desteklenmeli, oluşturulmuş bulunan uzmanlık kariyeri nin işletilmesi sağlanmalı, bu personelin statüsü, özellikle ücret rejimi Devlet Planlama Uzman ve Uzman Yardımcılarının durumu esas alınarak, meslekte kalıcılığı özendirecek düzeye çıkarılmalı ve bunu sağlayacak yasal ve yönetsel düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 4

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Planlamadan Uygulamaya: Samsun İl Gelişim Stratejisi. Emin Çetin Haşar 28 Kasım 2008

Planlamadan Uygulamaya: Samsun İl Gelişim Stratejisi. Emin Çetin Haşar 28 Kasım 2008 Planlamadan Uygulamaya: Samsun İl Gelişim Stratejisi Emin Çetin Haşar 28 Kasım 2008 Planlamadan Uygulamaya: Samsun İl Gelişim Stratejisi 2 Sunumun İçeriği Samsun da Plan İhtiyacı Kurumsal Yapı Planlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK MEHMET Ş. SANLI STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK E-mail: m.sanli@girisimmerkezi.com EĞİTİM BİLGİLERİ Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (ANKARA) (1990) UZMANLIK

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SİP E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org. TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.tr ÖZET Kısa adı KENTGES olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı