Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi: Strateji, Taktik Ve Öneriler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi: Strateji, Taktik Ve Öneriler"

Transkript

1 Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi: Strateji, Taktik Ve Öneriler Toplumsal yaşantımızda önemli bir yeri olan spor müsabakaları, özellikle futbol karşılaşmalarının, gençliğin bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmesi, vatandaşlarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik duygularının tesis edilerek toplumsal birlik, beraberlik ve barış ortamına katkıda bulunması açısından öneminin ne derece büyük olduğu bilinmektedir Futbol sezonu 14 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Daha önceki sezonlarda yaşanan spor alanlarındaki şiddetin son bulması ailecek spor alanlarına giderek seyrinden zevk alacağımız bir sezon geçirmesi en büyük temennilerimizden olmalıdır. Spor müsabakalarında şiddetin önlenmesi sadece alınacak güvenlik tedbirleri ile izah edilemez. Bu alanda görevli olan tüm kurum ve kuruluşların görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek sureti ile hayalini kurduğumuz ve arzuladığımız müsabakaları izleme imkânına ancak sahip olabiliriz. Spor, doğası gereği bir mücadele ve rekabet gerektiren bir aktivitedir. Bu rekabetin seviyesi yükseldikçe ve karşılığında kazanılan şeyler değiştikçe sektörde şiddet ve saldırganlık durumu ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu şekilde spor sadece sahada kalmamakta, müsabaka öncesi ve sonrasına taşmakta, insan hayatının diğer mekân ve zamanlarının da mevzuu olmaktadır (Güçlü, Arıkan, Şanlı ve Mil, 2014). Sporda şiddet ve saldırganlığa neden olan faktörlerin bazıları ise; şike ve teşvik primi, taraftar grupları, yasaklı madde kullanımları, hakaret içeren tezahürat ve davranışlar, şiddete neden olabilecek açıklamalar ve yayınlardır (Güçlü ve diğerleri, 2014). Acet e göre (2005:88) sporu yapanların ya da taraftarların bireysel ya da sosyal nedenlerle sporun amaçlarını görmezlikten gelmeleri, saptırmaları, kötüye kullanmaları sporun, saldırgan davrananların ve şiddet eylemlerinin yer aldığı savaş alanına dönüştürülmesine neden olabilmektedir. Verimli ye göre (2013) ise, sportif organizasyonların izleme amacından çıkarak maça gelen taraftarların gerginliğini ve endüstri toplumunun yorgunluğunu atma çalışmaları ile saha içi ve dışında bu gerilim ve streslerini dışarıya atmak istemeleri de sporda şiddetin önemli etkenlerindendir. Emniyet Genel Müdürlüğü nün verilerine göre spor alanlarında işlenen suçların % 95 i futbol, %4 i basketbol, %1 ise Voleybol başta olmak üzere diğer spor müsabakalarında olduğu görülmektedir. Suç türleri açısından ise %37 spor alanına yasak madde sokulması, %31 hakaret içeren tezahürat %10 mala zarar vermek, %8 bileti olmaksızın spor alanına girmek, %7 yasak alanlara girmek, %5 kasten yaralama, %2 alkollü olarak spor alanına girmek olarak görülmektedir. Göksu ya göre (2000: ) sporda şiddet olaylarının başlangıç safhasında, önemli ve heyecanlı bir olayın olduğu düşüncesi vardır. Seyirciler olumlu ya da olumsuz normal dışı bir şeylerin olduğu duygusunu yaşarlar. Bu aşamada birbirini tanımayan seyirciler huzursuzluk 1

2 hissederler ve aşırı reaksiyon gösterebilirler. İkinci safhada heyecanlanan seyircilerin heyecanları diğer seyircilerin de heyecanlarının artmasına yol açar. Karşılıklı bu etkileşim zincirleme olarak heyecanların daha da artmasına yol açar. Üçüncü safhada bu heyecan seyircilerin önemli kısmına yayılır ve seyirciler mantıklı ve eleştirel düşüncelerini kaybederler. Son safhada ise, artık heyecan seyircilerin tamamını etkilemiştir. Bu aşamada seyirciler aynı söz ve duyguyla hareket eden, mantıklı hareketi kaybetmiş ve yekvücut halini almış kişiler haline gelmiş ve eylem haline geçmişlerdir (Güçlü ve diğerleri, 2014). Seyirci davranışını etkileyebilecek etkenler ise (Acet, 2001; Güçlü ve diğerleri, 2014; Köknel, 1996: ; Devlet Planlama Teşkilatı, 1990); Seyirci kitlesinin büyüklüğü ve yoğunluğu, Seyircilerin durduğu yer ve maçı izleme şekli (oturarak ve ayakta), Beraber söylenen tezahüratlar (şarkı, marş ve türküler) ve sesin şiddeti Seyircinin duygu durumu (acı, can sıkıntısı, kaygı-endişe, korku, kızgınlık, köpürme, aşırı sinir duyarlılığı, kin, nefret ve düşmanlık) Spor kültürü ve kuralları hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması, Medyanın seyircileri tahrik edici haberler vererek olumsuz etkilemesi, Amigoların, federasyon ve kulüplerin seyirciyi olumsuz etkilemesi, Aşırı rekabet hissinin baskısının olması, Hakemlerin istenmeyen kararları, Sporcuların kavga etmesi, Yenilgi ve başarının önemi olarak sıralanabilir. Sporda şiddet olaylarının önemli kısmı futbol müsabakalarında olduğundan bu yazıda önerilen strateji, taktik ve yöntemler futbol müsabakaları temel alınarak geliştirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü sporda şiddetin önlenebilmesi amacı ile 2013 yılında, Kulüp temsilcileri, kulüp güvenlik sorumluları, taraftar temsilcilikleri, spor medyası temsilcilikleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü görevlileri ile özel güvenlik teşkilatının görüşleri alınmıştır. Alınan veriler istatistiki olarak analiz ve senteze tabi tutulmuş, elde edilen sonuçlar Sporda Şiddete Etki Eden Faktörler ve Çözüm Önerileri başlığı altında bir rapora dönüştürülmüştür. Buna göre; Sporda Şiddette Etki Eden Faktörler şu şekilde değerlendirilmektedir. Sporda Şiddette Etki Eden Faktörler Oranı % 1-Taraftarın tutum davranışları %25,93 2-Kulüp yöneticileri, sporcu ve teknik %16 heyetin tutum ve davranışları 3-Medya %12,43 2

3 4-Stadyumların fiziki ve teknik yetersizliği %8,28 5-Adli makamlar arasında farklı %8,15 uygulamalar 6-Özel güvenliğin yanlış tutum ve %7,62 davranışları 7-Kulübün sorumluluklarını yerine %6,99 getirmemesi 8-Güvenlik tedbirlerindeki aksaklıklar %6,19 9-Hakemlerin tutum ve davranışları %6,14 10-Spor alanı çevresinde alkollü içeceklerin satışı %2,27 ÖZEL GÜVENLİĞİN YANLIŞ TUTUM VE DAVRANIŞLARI; %7,62 SPOR ALANI ÇEVRESİNDE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SATIŞI; % 2,27 STADYUMLARIN FİZİKİ VE TEKNİK YETERSİZLİĞİ; %8,28 HAKEMLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI; % 6,14 GÜVENLİK TEDBİRLERİNDEKİ AKSAKLIKLAR; % 6,19 KULÜBÜN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEMESİ; %6,99 KULÜP YÖNETİCİSİ, SPORCU VE TEKNİK HEYETİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ; %16 ADLİ MAKAMLAR ARASINDA FARKLI UYGULAMALAR; %8,15 MEDYA; %12,43 TARAFTARIN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ; %25,93 Grafik 1. Sporda Şiddette Etki Eden Faktörler Sporda şiddetin önlenmesi için Adalet, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, Federasyonlar, Spor Kulüpleri, RTÜK gibi paydaşların proaktif bir yaklaşım sergilemesi 3

4 gerekmektedir. Bu kapsamda, 6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik çerçevesinde yapılması gerekenler aşağıya çıkartılmıştır. A) İL/İLÇE SPOR GÜVENLİK KURULLARINCA YAPILMASI GEREKENLER 1-Spor alanlarındaki şiddet olaylarında fiziki ve teknik yetersizliklerin eksikliğinin etkisi %8,28 dir. Bu nedenle Spor alanlarının denetimleri her yıl ligler başlamadan önce yapılmalı, denetim sonuçlarını seyirci emniyeti ve sağlığı yönünden değerlendirerek ilgili spor alanına seyirci alımının uygunluğuna karar verilmeli veya eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikleri federasyona bildirerek eksiklikler giderilinceye kadar spor alanında müsabaka yapılmamalı veya müsabakanın seyircisiz yapılmasına karar verilmelidir. 2-Spor alanlarındaki şiddet olaylarında alkollü içecek satışlarının etkisi % 2.27 olduğu gerçeğinden hareketle, müsabakaların oynanacağı günlerde spor alanı çevresinde alkollü içeceklerin satılması yasaklanmalıdır. 3- Spor Güvenlik Kurul üyeleri arasında ve müsabaka güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamalıdır. 4- Müsabaka öncesinde risk analizlerinin yapılarak yeterli sayıda personelin görevlendirilmesi yapılmalı, belirlenen sayıyla orantılı olarak özel güvenlik personelinin görevlendirilmesi sağlanmalıdır. B) EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILMASI GEREKENLER 1-Müsabakaların risk analizi yapılarak iki takım arasında daha önce yaşanan olaylar, taraftar profili, takımların puan durumları (ligde kalma ve üst lige çıkma mücadeleleri), müsabaka ile ilgili duyumlar, medyada yer alan haber ve yorumlar dikkate alınarak müsabaka tedbiri planlanmalıdır. 2-Riskli müsabakalarda, stadyum veya spor salonlarının giriş kapılarında, mobil kameralı ekipler ve yeterli sayıda gözaltı araçları bulundurulmalıdır. 3-Riskli maçlarda olay çıkma ihtimalinin öngörülmesi halinde saha içerisinde yeteri kadar tam teçhizatlı kolluk kuvveti bulundurulmalı ve özel güvenlik görevlileri ile birlikte saha ve seyirciler arasında gerekli tedbirler alınmalıdır. 4-Başta sosyal paylaşım siteleri olmak üzere taraftar ve kulüplerin yayın organları, internet siteleri ile diğer bilgi kaynaklarının takip edilerek, müsabaka öncesi-esnası ve sonrasında fanatik ve holiganların yapacağı taşkınlıkların sebep olacağı yaşanması muhtemel olaylara ilişkin alınan duyumlar, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla federasyon, kulüp ve diğer ilgili birimlere yazılı ve/veya sözlü olarak bildirilmelidir. 5-Açıkça anlaşılabilecek şekilde alkollü olduğu tespit edilen kişilerin spor alanına girişi engellenmelidir. 6-Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında taraftar temsilcileri ile sürekli diyalog halinde bulunulmalı ve taraftar grupları yönlendirilmelidir. 7-Müsabakalarda müsabaka alanı ve yakın çevresinde mümkün olduğunca göz yaşartıcı gazlı müdahalelerden kaçınılmalıdır. 4

5 8- Suç işleyenlerin tespiti amacı ile kamera kontrol odalarında tribünlerdeki taraftar hareketlerinin takibi amacıyla mutlak surette personel bulundurulmalıdır. 9-Kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında gerekli adli işlemler yapılarak, seyirden yasaklanma tedbiri uygulanan kişinin fotoğrafının alınması ve bu kişilere ait bilgileri bilgi bankasına kaydedilmelidir. 10-Seyirden yasaklanan kişilerin yasaklama kararlarının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın polis merkezi amirliğine yapılan başvuru bilgi bankasına kaydedilmelidir. 11-Sporda şiddete taraftarların tutum, davranışları ve eğitim eksikliğinin etki oranı % 25,93 tür. Bu nedenle eğitici broşürler hazırlanmalı ve müsabaka öncesi taraftarlara dağıtılarak taraftarlar bilgilendirilmelidir. 12- Son dönemlerde yaşanan spor kulüplerine yönelik silahlı saldırılar ve diğer saldırılara karşı takım ve taraftarların geçiş güzergâhlarında güvenlik timi ve trafik eskortu görevlendirilmelidir. 13- Spor kulüplerinin taraftarlarını ve davranışlarını belirlemek ve alınacak tedbirlerde kolaylık sağlanması ve şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi amacı ile uzman personelden oluşan Gözlemci Polislik uygulaması dikkatlice yürütülmelidir. Gözlemci polislerin alanında yetişmiş ve iletişim becerileri gelişmiş personelden seçilmesine dikkat edilmelidir. C) FEDERASYONLARCA VE SPOR KULUPLERİ İLE YÖNETİCİLERİNİN YAPILMASI GEREKENLER 1. Spor kulüplerince, İl spor güvenlik kurullarında belirlenen sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmelidir. Tüm organizasyon ve sorumluluk kulüplerde olmalıdır sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Elektronik Bilet Sistemi ile sporda şiddet olaylarının azaltılması, insanların küfür ve şiddetin olmadığı tribünlerde karşılaşmaları seyredebilmesi, biletsiz seyircilerin giriş yapmasının önlenmesi, çocuk ve kadınların daha çok stadyumlara gelmesinin sağlanması, şiddete ve olumsuz tezahüratlara sebep olan bireylerin tespit edilerek müsabakalardan men edilmesi ve karaborsa bilet satışını engellemek amaçları ile uygulamaya konulan e-bilet uygulaması sistemi faydalarının görülmeye başlaması nedeni ile uygulama desteklenmelidir. 3. Sporda şiddete kulüp yöneticisi, sporcu ve teknik heyetin davranışları ve eğitim eksikliğinin etki oranı % 16 dır. Sporcu ve teknik heyet, şiddete neden olabilecek hareketlerden kaçınmaları yönünde bilgilendirilmelidir. Maç öncesi, esnası ve sonrasında başta rakip oyuncular ve taraftarlar olmak üzere oyunun tüm taraflarına yönelik centilmenlik içeren tutum ve davranış içerisinde bulunması gerekmektedir. 4. Kulüplerin Kanun kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlanmalı, yerine getirmeyen kulüplere cezai müeyyide uygulanmalıdır. 5. Spor Güvenlik Kurulu kararlarına uymayan spor kulüplerine gerekli cezai müeyyide uygulanmalıdır sayılı Kanun gereği taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri, müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerine yardımcı olmaları sağlanmalıdır. 5

6 7. Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları ve Spor Kulüpleri yeni taraftar profilini ortaya koymalı, taraftarın spor etiği ile ilgili bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi için eğitim projeleri geliştirilerek uygulamalıdır. Bu eğitim programı gerekirse eğitim-öğretim müfredatına konulmalıdır. 8. Basında yer alan şiddete teşvik edici demeçler, TFF nin etik kurulu ya da disiplin kurulu tarafından değerlendirilmeli ve gerekli müeyyideler uygulanmalıdır sayılı Kanun un önemli kısımları stat girişlerine asılmalı, taraftar temsilcileri ve kulüp yetkilileri tarafından yasayı bilmeyen ve şiddete meyilli kimselere önemli kısımlar sürekli anlatılmalı, internet sitelerinden sürekli bu konuda uyarılar yapılmalıdır. Taraftarların eğitimine yönelik çalışmalar yapılmalıdır 10. Spor alanlarındaki fiziki yetersizlikler (kamera kontrol odası, turnikeler, kamera sistemleri vb.) giderilmelidir. 11. Seyircilerin ihtiyaç duyacağı yaşam alanları oluşturulmalıdır. Stadyumlarda tribün koltuklarının kirli olması, ergonomik olmayışı taraftarın oturarak müsabaka izlemesine mani olduğundan, tribün koltuklarının ergonomik yapılarak temiz tutulması gerekmektedir. 12. Beklenmedik bir olayda spor tesisinin çok çabuk boşaltılacak şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır. 11. Spor kulübü yöneticileri yasayı ihlal eden taraftarlarını korumamalıdır. Güvenlik güçlerine ve adli makamlara ricacı olmamalıdır. 13. Sporda şiddete kulüp yöneticisi, sporcu ve teknik heyetin davranışları ve eğitim eksikliğinin etki oranı % 16 dır. Kulüp başkanları ve yöneticileri yazılı veya görsel medyaya; kendi taraftarlarını kışkırtıcı, hakemleri, rakiplerini veya taraftarlarını tahrik edici şekilde beyan veya demeç vermemeli ve bu konuya oldukça özen göstermelidir. Bu bağlamda klüp ve federasyon yöneticilerinin demeçleri şiddeti etkileme bakımından sürekli analiz edilmeli, kendileri ve federasyon bu konularda düzenli bilgilendirilmelidir. Bu bağlamda araçlarda emniyet kemeri kullanımına ilişkin duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmalardan birisi olan Türk dizilerinde emniyet kemeri kullanımında ilişkin takip ve bilgilendirmeler yöntem olarak bu sporda şiddetin önlenmesi konusunda da kullanılabilir. 13. Spor kulüpleri güvenlik ile ilgili bazı yükümlülükleri yerine getirmediğinden, müsabakaların güvenliği ile ilgili düzenleme yapma görevi adeta kolluk güçlerine bırakılmış durumdadır. Ulusal ve uluslararası kriterler gereği spor kulüpleri ile yöneticilerinin müsabakalardaki güvenliğin sağlanması yönünde birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluktan kaçılmaması gerekmektedir. 14. Seyircilerin yönlendirilmesi, bilet kontrolü, tahliye alanlarının boş bırakılması, sahaya girmeye çalışacak riskli taraftarların ve spor alanına seyirden yasaklama tedbiri uygulanan kişilerin girişinin engellenmesi, acil durumlarda seyircilerin en yakın sağlık odası veya tahliye alanlarına yönlendirilmesiyle ilgili tedbirler alınmalıdır. 15. Antrenörler, sporcularını sportmence davranmaları için teşvik etmeli, spor etiği dışı davrananları uyarmalı ve cezalandırmalıdır. Sporcularını sportmence davranmaları için teşvik etmeli, spor etiği dışı davrananları uyarmalı ve cezalandırmalıdır. 16. Taraftar temsilcileri, sosyal rol liderlik gereği büyük öneme sahip kişilerdir. Her isteyenin (amigo) olarak görev yapmaması sağlanmalıdır. Bu temsilciler bir eğitimden geçirildikten sonra görev almalıdır. 6

7 17. Kulüp yöneticileri, görevliler, emniyet güçleri ve taraftar temsilcileri iletişim ve işbirliği içerisinde olmalı ve sorunları birlikte çözmeye çalışmalıdırlar. E) ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNCE YAPILMASI GEREKENLER 1. Sporda şiddete özel güvenlik görevlilerinin yanlış tutumu ve eğitim eksikliğinin etki oranı % 7,62 dir.özel güvenlik görevlilerine federasyonlarca spor güvenliği ve müsabaka güvenlik tedbirleri konularında özel alan eğitimi verilmeli, mümkün olduğunca aynı görevli aynı yerde görevlendirilmelidir. 2. Eğitim sonrasında sertifika alanların müsabakalarda görevlendirilmesine öncelik verilmeli, olaylara sebebiyet veren ve görevini ihmal edenler müsabakalarda görevlendirilmemeli ve cezalandırılmalıdır. 3. Stadyumlarda, saha içerisine açılan acil tahliye kapılarında mutlak surette yeteri kadar görevli bulundurulmalı ve bu kapılar, yetkisiz olarak sahaya girişi engelleyecek nitelikte yapılmalıdır. F) DİĞER KURUM VE KURULUŞLARCA YAPILMASI GEREKENLER; 1-Gençlik ve Spor Bakanlığınca; Protokol tribünlerinin denetlenmesi ve müsabakaları seyirden yasaklı şahısların bu tribünlere girmemesi yönünde tedbirler aldırılmalıdır. 2-Adalet Bakanlığınca; Riskli maçlarda suç işleyenler hakkında yasal işlemlerin yapılması ve seyirden yasaklanma cezası işleminde kolaylık sağlanması amacı ile spor savcısının görevlendirilmesi yasanın caydırıcılığı ve etkinliğinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu uygulama İstanbul da denenmiş ve faydası da görülmüştür. 3- RTÜK Tarafından; Sporda şiddete medyanın etkisi ve eğitim eksikliğinin etki oranı % 12,43 olmasına rağmen medya kuruluşlarını etkin bir şekilde takibi yapılmamaktadır. Ulusal ve yerel yayınlar takip edilmeli, şiddeti teşvik edici mahiyette yayın yapılması halinde yasal işlem yapılmalıdır. 4- Spor Medyası; spor kültürünü oluşturmak için etkin rol oynamalıdır. Spor etiğini ve anlayışını ön plana çıkaracak davranış ve uygulamalarda bulunmalıdır. Spor yazarları, gerek olayların çıkmasında, gerekse olayların önlenmesinde kendilerine düşen eğitici ve uyarıcı görevleri yerine getirmelidir. Taraftarları suç teşkil eden fiiller ve cezalar hakkında sık sık bilgilendirme yapılmalı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konu ile ilgili Kamu Spotu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 5- Milli Eğitim Bakanlığınca; Sporun anlamı, etik ve yasal kuralları hakkında insanların eğitilmesi için ilkokuldan başlayarak bir plan dâhilinde eğitim planlamaları yapılmalıdır. SONUÇ OLARAK; Yukarıda kısaca değinmeye çalıştığımız sporda şiddeti tetikleyen kategorilere başka başlıklarda eklenilebilir. Spor sahalarındaki şiddetin önüne geçmek için alınan bu tedbirler ve 7

8 uygulamalar aksatılmadan yerine getirilmelidir. Kanunun uygulanmasında tarafsız ve baskı altında kalmayacak emniyet müdürlerine ve valilere de önemli görevler düşmektedir. Statları modernize ederek, giriş-çıkış kapıları sayılarının artırılması, metal detektör sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Stat içi kafeterya, tuvalet hizmetleri artırılmalı, stat içi ve etrafı güvenlik kameralarıyla çevirtilerek, kontrol altına alınmalı, stadyumlar insanların eğlenebileceği ortamlara çevrilmelidir. Ayrıca, statlar temiz kalabilecek, katlanabilir koltuklarla donatılarak seyircilerin oturtulması sağlanmalıdır. Stadyumlarda iç güvenlik ve kontrol polis elinden alınarak iyi eğitilmiş, yansız ve ehil özel güvenlikler eliyle yapılmalıdır. Olayları çıkaran kişiler belirlenerek gerekli yasal işlemler yapılmalıdır. -Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularda kendi davranış ve açıklamalarında daha dikkatli olmalı, tahrik edici, suçlayıcı beyanat vermekten kaçınmalı, Kulüp yöneticileri taraftar gurupları ile olan çıkar ilişkilerine son vermeli, maddi ve manevi anlamda belirli taraftar guruplarını desteklemekten vazgeçmelidirler. Futbol Federasyonunun ve kurullarının kulüplere, yönetici ve futbolculara verdiği cezalar adil, UEFA ve FIFA standartlarına uygun ve caydırıcı olmalıdır. Fair Play i destekleyici organizasyon sayısı artırılarak başarılı kulüp, oyuncu ve hatta tarafta guruplarına ödüller verilmelidir Spor medyası yayınlarına daha fazla dikkat etmeli, kışkırtıcı, ses getirecek röportajlardan uzak durulmalı, Fair Play ve sporun evrensel amaçlarına hizmet edecek yayın anlayışı benimsenmeli, sadece futbola değil diğer spor dallarına yeterince yer ayrılmalıdır. Şiddetle mücadeleyi sadece spor sahalarında değil toplumun tüm kesimlerinde yapmak gerekir ki bununda yolu vatandaşlara sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan refah seviyesi daha yüksek bir hayat sunabilmekten geçmektedir. KAYNAKÇA Acet, M. (2001). Futbol Seyircisini Fanatik ve Saldırgan Olmaya Yönelten Sosyal Faktörler, Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. Acet, M. (2005). Sporda Saldırganlık ve Şiddet. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Devlet Planlama Teşkilatı (1990). Türk Sporu Niçin Uluslararası Sporun Gerisinde Kalmıştır (Araştırma Modeli), (Birinci Basım). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. Emniyet Genel Müdürlüğü Sporda Şiddetin Önlenmesi Raporu Göksu, T. (2000). Toplumsal Psikoloji Toplumsal Olaylar ve Müdahale Esasları. Ankara: Özen Yayımcılık. Güçlü Mehmet; Arıkan Yusuf; Şanlı, Savaş ve Mil Halil İbrahim. (2014). Sportif Organizasyonlarda Güvenlik Stratejileri. Güvenlik Sektöründe Temel Stratejiler. Ed: Harmancı F. M., Gözübenli M., Zengin C. Ankara: GÜSAM-Nobel Yayınevi, ISBN:

9 Kıraç, E. (2014). Futbolda Şiddet ve Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme, Erişim Tarihi: Köknel, Ö. (1996). Bireysel ve Toplumsal Şiddet. İstanbul: Altın Kitaplar Basımevi. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun. Resmi Gazete tarih: 14 Nisan 2011, Resmi Gazete sayı: Kanun No Kabul Tarihi: 31/3/2011 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. Resmi Gazete tarih: 22 Aralık 2012, Resmi Gazete sayı: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) (2011). Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Ankara. Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesi. (2015). Erişim Tarihi: Verimli, A. (2013). Spor ve Şiddet. (http://www.arifverimli.com/uabildiriler.aspx?menuid=365&id=114, Erişim Tarihi:

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4359 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No : 2004/7755 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/4/2004

Detaylı

Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu

Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu Nisan, 2009 Türkiye Futbol Federasyonu 1 Herkes için Futbol Disiplin Talimatı na ilişkin Açıklamalar HiFDT Madde 5. Sorumluluk Bir HiF turnuvasına katılan

Detaylı

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5149 Kabul Tarihi : 28/4/2004

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5149 Kabul Tarihi : 28/4/2004 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5149 Kabul Tarihi : 28/4/2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; spor müsabakalarının

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011

KANUN. Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011 14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN

14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN 14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL HÜKÜMLER.2 MADDE 1 AMAÇ...2 MADDE 2 TANIMLAR..2 II. UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 MADDE 3 TARĐHLER...2 MADDE 4 BAŞVURU 3 MADDE 5 TFF ONAYI..3 MADDE

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/11/2012 No : 2012/4018 Dayandığı Kanunun Tarihi : 31/3/2011 No : 6222 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2014-2015 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11489 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6222 Kabul Tarihi : 31/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/4/2011 Sayı : 27905 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Futbolda Şiddet ve Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme Av.Erkan Kıraç. Futbolun Önemi

Futbolda Şiddet ve Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme Av.Erkan Kıraç. Futbolun Önemi Futbolda Şiddet ve Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme Av.Erkan Kıraç Futbolun Önemi Hiç şüphesiz ki futbol yeryüzünde ki en popüler spor. Basit bir oyun olmanın ötesinde bir bakış açısıyla futbol, yeryüzündeki

Detaylı

2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ

2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ (1) 2012-2013 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin A2 Ligi ne katılmaları zorunludur. En alt 2 profesyonel ligde takımı bulunan

Detaylı

2014-2015 FUTBOL SEZONU AMATÖR SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU, YETKİLİ BELGESİ VE İMZA SİRKÜLERİ. Kulübün Adı : Kulübün Adresi :

2014-2015 FUTBOL SEZONU AMATÖR SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU, YETKİLİ BELGESİ VE İMZA SİRKÜLERİ. Kulübün Adı : Kulübün Adresi : 2014-2015 FUTBOL SEZONU AMATÖR SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU, YETKİLİ BELGESİ VE İMZA SİRKÜLERİ Kulübün Adı : Kulübün Adresi :. Tel No : Faks No:... E-Posta (Varsa) : Kulüp İlçesi : Kulüp Renkleri : Kulüp

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

MADDE GEREKÇELERi. MADDE 3- Madde ile; Kanun içerisinde kullanılan bazı ibareler tanımlanarak Kanunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERi. MADDE 3- Madde ile; Kanun içerisinde kullanılan bazı ibareler tanımlanarak Kanunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. MADDE GEREKÇELERi MADDE 1- Madde ilc; Kanunun amacı belirtilmiştir. MADDE 2- Madde ile; Kanunun kapsamı 5149 sayılı Kanundan daha geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede Kanunun kapsamı, sadece

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi Yetki ve Görevleri ile Esasları (Ağustos 2015) 1. MÜSABAKA DENETÇİSİ Müsabaka Denetçisi Bölgesel Amatör Liglerde görevlendirilir. Denetçi görevli

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig'i, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Spor Güvenlik Kurulu na GÖNDERĠLMEK ÜZERE EskiĢehir Valiliği ne

Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Spor Güvenlik Kurulu na GÖNDERĠLMEK ÜZERE EskiĢehir Valiliği ne Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Spor Güvenlik Kurulu na GÖNDERĠLMEK ÜZERE EskiĢehir Valiliği ne Talepte Bulunan : ESKĠġEHĠRSPOR KULÜBÜ Konu : Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġl Spor

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2014-2015 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla katılabilir.

Detaylı

: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Özel Güvenlik Hizmeti alım işi.

: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Özel Güvenlik Hizmeti alım işi. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2010/20955 KONU : Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Özel Güvenlik Hizmeti alım işi. SON BAŞVURU TARİHİ :03 Eylül 2010 Cuma Saat 15.00 07 Eylül 2010 Çarşamba günü Fenerbahçe

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi Yetki ve Görevleri ile Esasları (Eylül 2013) 1. MÜSABAKA DENETÇİSİ Müsabaka Denetçisi Bölgesel Amatör Liglerde görevlendirilir. Denetçi görevli olduğu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015

TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015 OCAK TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015 Planlama: 1. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul komisyonunun kurulması. 2. Uyuşturu kullanımı

Detaylı

KULÜPLERİMİZİN KARAR DEFTERİNE ALACAĞI KARAR

KULÜPLERİMİZİN KARAR DEFTERİNE ALACAĞI KARAR KULÜPLERİMİZİN KARAR DEFTERİNE ALACAĞI KARAR 1. 2015 2016 FUTBOL SEZONU NDA KULÜBÜMÜZ ADINA TRANSFER, TEKNİK SORUMLU VE ANTRENÖR İLE SÖZLEŞME YAPMAYA, FUTBOLCUNUN MUVAFAKATNAMESİNİ, YETİŞTİRME BELGESİNİ

Detaylı

PSİKİYATRİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET. (Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu) Ön Raporu

PSİKİYATRİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET. (Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu) Ön Raporu PSİKİYATRİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET (Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu) Ön Raporu İşyerindeki şiddet; hizmet alan ile verenin kişisel özellikleri ve aralarındaki iletişim işyerinin koşulları, kuralları

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL SEZONU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL SEZONU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2011-2012 FUTBOL SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi El Kitapçığı EYLÜL 2011 0 BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi El Kitapçığı (2011-2012) 1. MÜSABAKA DENETÇİSİ Müsabaka Denetçisi Bölgesel

Detaylı

ALINAN KARARLAR MÜSABAKA GÜVENLİĞİ

ALINAN KARARLAR MÜSABAKA GÜVENLİĞİ ALINAN KARARLAR MÜSABAKA GÜVENLİĞİ 1. Müsabakanın yapıldığı spor alanında genel kolluk görevlileri, özel güvenlik görevlileri ve taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi, müsabaka güvenlik amirinin emir ve

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, 1. Lig : 2014-2015 Sezonu Erkekler 1. Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF 1.Ligi müsabakaları Ocak

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA KONUSU: OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIDIR 2015-2016 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA YÖNERGESİ

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA YÖNERGESİ ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA YÖNERGESİ Özel Müsabaka ve Turnuva Yönergesi - 2-01.08.2013 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 ORGANİZASYON 6 5. ÖZEL

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen ve uygun görülen tüm müsabakalarda uygulanacak akreditasyon sisteminin esas ve usullerini tespit etmek

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Süper Lig : 2014-2015 Sezonu Erkekler Süper Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Süper Liginin

Detaylı

2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ

2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ 2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF İstanbul İl Temsilciliği tarafından futbolun İstanbul da kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2015-2016 Sezonu Genç Erkekler Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları * 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2000 ile 31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş(bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI MADDE 1-AMAÇ...3 MADDE 2-TANIMLAR..3 MADDE 3- AKREDİTASYON LİSTESİNDE YER ALACAK KİŞİLER... 4 MADDE 4- EV SAHİBİ KULÜBÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.. 4 MADDE 5- MİSAFİR

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 11-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER 2015 YILI GRUP VE TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 11-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER 2015 YILI GRUP VE TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 11-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER 2015 YILI GRUP VE TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler Teknik Toplantı, Lisans, ve Yaş Tashihi Madde-1-) Teknik Toplantı,

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 11-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER 2015 YILI GRUP VE TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 11-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER 2015 YILI GRUP VE TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 11-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER 2015 YILI GRUP VE TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler Teknik Toplantı, Lisans, ve Yaş Tashihi Madde-1-) Teknik Toplantı,

Detaylı

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU Ünilig, Türkiye'nin üniversitelerarası ilk çok branșlı, deplasmanlı spor ligi olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012-13 sezonunda organize edilmeye bașlandı. İlk

Detaylı

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ 2015-2016 HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V

Detaylı

2016 SPRING CUP. 08 Şubat 06 Mayıs

2016 SPRING CUP. 08 Şubat 06 Mayıs 2016 SPRING CUP 08 Şubat 06 Mayıs VİZYONUMUZ Ege Bölgesi içerisinde, Şirketler/Eğitim Kurumları/Holdingler/Bağımsız Takımlar dan oluşan Özel Basketbol Ligi olarak fair play olgusundan uzaklaşmadan, amatör

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 392)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 392) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 392) Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri ve Adalet Komisyonları

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 5894 Kabul Tarihi : 5/5/2009

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 5894 Kabul Tarihi : 5/5/2009 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5894 Kabul Tarihi : 5/5/2009 Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI

ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI 1. AMAÇLAR VE GÖREVLER ENDA CUP kupası (ileride Kupa olarak adı geçecektir) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yapılır: Kulüpler ile eğitim-antrenmanı kampı ve maçları

Detaylı

ANTALYA İLİ KATEGORİLERİNE GÖRE 2014-2015 SEZONU BASKETBOL YEREL LİG STATÜLERİ:

ANTALYA İLİ KATEGORİLERİNE GÖRE 2014-2015 SEZONU BASKETBOL YEREL LİG STATÜLERİ: ANTALYA İLİ KATEGORİLERİNE GÖRE 2014-2015 SEZONU BASKETBOL YEREL LİG STATÜLERİ: GENÇ ERKEKLER: 2014-2015 SEZONU ANTALYA İLİ BASKETBOL GENÇ ERKEKLER LİG STATÜSÜ 1. 2014-2015 Genç Erkekler Basketbol Ligi

Detaylı

... SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI NA

... SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI NA TFF İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI Sayı : Futbol İl Tem./ 21 /07/2011 Konu : 2011 2012 Sezonu hk.......................... SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI NA 2011 2012 Futbol Sezonu 17-18 Eylül 2011 Tarihlerinde başlayacaktır.

Detaylı

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Spor Güvenlik Kurulu

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Spor Güvenlik Kurulu T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Spor Güvenlik Kurulu KARAR TARİHİ : 19/08/2014 KARAR SAYISI : 2014-2015/02 KARAR: Ankara ilinde 2014-2015 sezonunda her türlü sportif müsabakaların sağlıklı, güvenli ve uluslararası

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR

TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR Türkiye nin Projesi Türk Futbolu nun Gençlik Geliştirme Programı ile Türkiye deki tüm genç nüfusu özellikle okullardaki öğrencileri kucaklaması hedeflenmektedir. Gençlik Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YASA TASARISI TASLAĞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YASA TASARISI TASLAĞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YASA TASARISI TASLAĞI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM Av. Şekip MOSTUROĞLU Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi

Detaylı

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere, Uluslararası Kurallara, Yarışma Talimatlarına

Detaylı

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55 I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği halde, diğer bir kısım maddeleri

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

HiF TURNUVALARI TALİMATI

HiF TURNUVALARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

SÖZ 59. FUTBOL MÜSABAKALARINDAKĐ ELEKTRONĐK BĐLET SĐSTEMĐNĐN ĐNCELENMESĐ. Ayhan Baykara 1 ; Dursun Katkat 1

SÖZ 59. FUTBOL MÜSABAKALARINDAKĐ ELEKTRONĐK BĐLET SĐSTEMĐNĐN ĐNCELENMESĐ. Ayhan Baykara 1 ; Dursun Katkat 1 Noll, R. G., 2003. The organization of sports leagues. Oxford Review of Economic Policy. 19 (4), ss.530-551. TBF Ana Statüsü, 2014. Resmi Gazete. Sayı: 29136. http://www.tbf.org.tr/docs/defaultsource/mevzuat/ana-statu/ana-stat%c3%bc.pdf?sfvrsn=4

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM. Ortak Hükümler TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAYANLAR (GENÇLER, YILDIZLAR, MİNİKLER) 2016 YILI TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler Teknik Toplantı, Lisans, Tolerans ve Yaş Tashihi Madde-1-) Teknik

Detaylı

Çalışan Güvenliği Genelgesi

Çalışan Güvenliği Genelgesi Çalışan Güvenliği Genelgesi Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programımızın temel hedeflerindendir. Bakanlığımızca bu çerçevede,

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen ve uygun görülen tüm müsabakalarda uygulanacak akreditasyon sisteminin esas ve usullerini tespit etmek

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA FUTBOL ALGISI ARAŞTIRMASI. Futbol, Fanatizm, Şiddet

TÜRK TOPLUMUNDA FUTBOL ALGISI ARAŞTIRMASI. Futbol, Fanatizm, Şiddet TÜRK TOPLUMUNDA FUTBOL ALGISI ARAŞTIRMASI Futbol, Fanatizm, Şiddet 1. ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ Araştırmanın Amacı Uluslararası ölçekte en fazla konuşulan ortak dil Futbol dur. Bugün itibariyle de devasa bir

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ŞİRKETLER ARASI BASKETBOL LİGİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ŞİRKETLER ARASI BASKETBOL LİGİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ŞİRKETLER ARASI BASKETBOL LİGİ Sayın Yetkili İzmir ve çevresinde düzenli bir şirketler ligi oluşturarak, şirket çalışanlarının takım ruhu oluşmasına katkı sağlamak, kurum içi iletişimi

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI MADDE 4 Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük İşverenin genel yükümlülüğü 4/1-a 26/1-a

Detaylı

VOLEYBOLCU A-GÖREVLER

VOLEYBOLCU A-GÖREVLER TANIM File ile iki eşit alana bölünmüş bir oyun alanı üzerinde her takımın sahada 6 oyuncu bulundurduğu iki takım arasında oynanan ve topu yere düşürmeden üç pas kullanılarak karşı sahaya geçirme kuralına

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU HAKEM GÖZLEMCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU HAKEM GÖZLEMCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU HAKEM GÖZLEMCİLERİ TALİMATI Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarını yönetecek hakemlerin gözlemi ve denetimi

Detaylı

A NEW APPLICATION BY LAW NO.6222 FOR PREVENTION OF FOOTBALL VIOLENCE AND DISORDER: ELECTRONIC TICKET AND PROBLEMS EXPERIENCED

A NEW APPLICATION BY LAW NO.6222 FOR PREVENTION OF FOOTBALL VIOLENCE AND DISORDER: ELECTRONIC TICKET AND PROBLEMS EXPERIENCED Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Science Journal of Turkish Military Academy Aralık/December 2015, Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 2, 141-175. ISSN (Basılı) : 1302-2741 ISSN (Online): 2148-4945 FUTBOLDA ŞİDDET

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TAKIM ORGANİZASYON YAPISI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ YÖNERGESİ 2006 2007 SEZONU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TAKIM ORGANİZASYON YAPISI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ YÖNERGESİ 2006 2007 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TAKIM ORGANİZASYON YAPISI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ YÖNERGESİ 2006 2007 SEZONU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER...3 1. AMAÇ...3 2. KAPSAM...3 3. DAYANAK...3 4. TANIMLAR...3

Detaylı

( ) DESTEKÇİ KURUM/BİRİM SORUMLU KURUMLAR/BİRİM FAALİYETLER GÖSTERGELER SÜRE

( ) DESTEKÇİ KURUM/BİRİM SORUMLU KURUMLAR/BİRİM FAALİYETLER GÖSTERGELER SÜRE ( - 2011) ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI İLÇE STRATEJİ VE EYLEM PLANI FAALİYETLER GÖSTERGELER SÜRE

Detaylı

2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur.

2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. MADDE 1 KATILIM 2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla katılabilir.

Detaylı

EĞTİM/ÖĞRETİM YILI YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

EĞTİM/ÖĞRETİM YILI YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU 2015-2016 EĞTİM/ÖĞRETİM YILI YENİYOL İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU GÖREVİ İSİM-SOYİSİM ÜNVANI GÖREV YERİ Başkan Ercan ORHAN Okul Müdürü Yeniyol Ortaokulu

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER Kalite Yönetim Birimi SUNUM PLANI Şiddete Karşı Alınması Gereken Önlemler Mevzuat Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Çalışan Hakları

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 5. SPOR ŞENLİĞİ MÜSABAKALARI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 5. SPOR ŞENLİĞİ MÜSABAKALARI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 5. SPOR ŞENLİĞİ MÜSABAKALARI ÖĞRENCİ BASKETBOL (24 Mart 11 Nisan 2014) 1. Eğitim Fakültesi 2. Orman Fakültesi 3. Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Süper Lig : 2015-2016 Sezonu Erkekler Süper Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Süper Liginin

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

akademisyen görüşü Spor Hukuku nun Adli Mercilerden Bağımsızlığı ve Şike Soruşturması

akademisyen görüşü Spor Hukuku nun Adli Mercilerden Bağımsızlığı ve Şike Soruşturması akademisyen görüşü Spor Hukuku nun Adli Mercilerden Bağımsızlığı ve Şike Soruşturması Ümit ORHAN Marmara Ünv.Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Arş. Gör. Hukukçu Spor Hukuku Enstitüsü Gen. Sek. Yrd. Giriş

Detaylı

Türkiye de Futbolda Şiddet, 2013-2014 Sezonuna Bakmak. Özgür Proje. Sabancı Üniversitesi. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi.

Türkiye de Futbolda Şiddet, 2013-2014 Sezonuna Bakmak. Özgür Proje. Sabancı Üniversitesi. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi. Türkiye de Futbolda Şiddet, 2013-2014 Sezonuna Bakmak Özgür Proje Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Semih Erdemir 3 Mart 2014 İstanbul 1 Bu projenin amacı, Türkiye de 2013/14 sezonuna

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyada; Dünyada, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No 4 / 3 19 Aralık 2006 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI Eğitim Kurulu: Eğitim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu Eğitim

Detaylı

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

: FIFA U20 Dünya Şampiyonası Güvenlik Hizmeti Alım İşi.

: FIFA U20 Dünya Şampiyonası Güvenlik Hizmeti Alım İşi. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI :2013/ 11709 KONU : FIFA U20 Dünya Şampiyonası Güvenlik Hizmeti Alım İşi. SON BAŞVURU TARİHİ :06 Haziran 2013 Perşembe Günü Saat 15:00 21 Haziran 13 Temmuz tarihleri

Detaylı

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ 2 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Aralık 2013 İstanbul GİRİŞ Ülkemizde hızlı toplumsal değişim yaşanmaktadır. Her değişim, beraberinde kimlik ve kişilik çatışmasını getirir. Ülkemizde, kentleşme, sanayileşme,

Detaylı