Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi: Strateji, Taktik Ve Öneriler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi: Strateji, Taktik Ve Öneriler"

Transkript

1 Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi: Strateji, Taktik Ve Öneriler Toplumsal yaşantımızda önemli bir yeri olan spor müsabakaları, özellikle futbol karşılaşmalarının, gençliğin bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmesi, vatandaşlarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik duygularının tesis edilerek toplumsal birlik, beraberlik ve barış ortamına katkıda bulunması açısından öneminin ne derece büyük olduğu bilinmektedir Futbol sezonu 14 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Daha önceki sezonlarda yaşanan spor alanlarındaki şiddetin son bulması ailecek spor alanlarına giderek seyrinden zevk alacağımız bir sezon geçirmesi en büyük temennilerimizden olmalıdır. Spor müsabakalarında şiddetin önlenmesi sadece alınacak güvenlik tedbirleri ile izah edilemez. Bu alanda görevli olan tüm kurum ve kuruluşların görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek sureti ile hayalini kurduğumuz ve arzuladığımız müsabakaları izleme imkânına ancak sahip olabiliriz. Spor, doğası gereği bir mücadele ve rekabet gerektiren bir aktivitedir. Bu rekabetin seviyesi yükseldikçe ve karşılığında kazanılan şeyler değiştikçe sektörde şiddet ve saldırganlık durumu ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu şekilde spor sadece sahada kalmamakta, müsabaka öncesi ve sonrasına taşmakta, insan hayatının diğer mekân ve zamanlarının da mevzuu olmaktadır (Güçlü, Arıkan, Şanlı ve Mil, 2014). Sporda şiddet ve saldırganlığa neden olan faktörlerin bazıları ise; şike ve teşvik primi, taraftar grupları, yasaklı madde kullanımları, hakaret içeren tezahürat ve davranışlar, şiddete neden olabilecek açıklamalar ve yayınlardır (Güçlü ve diğerleri, 2014). Acet e göre (2005:88) sporu yapanların ya da taraftarların bireysel ya da sosyal nedenlerle sporun amaçlarını görmezlikten gelmeleri, saptırmaları, kötüye kullanmaları sporun, saldırgan davrananların ve şiddet eylemlerinin yer aldığı savaş alanına dönüştürülmesine neden olabilmektedir. Verimli ye göre (2013) ise, sportif organizasyonların izleme amacından çıkarak maça gelen taraftarların gerginliğini ve endüstri toplumunun yorgunluğunu atma çalışmaları ile saha içi ve dışında bu gerilim ve streslerini dışarıya atmak istemeleri de sporda şiddetin önemli etkenlerindendir. Emniyet Genel Müdürlüğü nün verilerine göre spor alanlarında işlenen suçların % 95 i futbol, %4 i basketbol, %1 ise Voleybol başta olmak üzere diğer spor müsabakalarında olduğu görülmektedir. Suç türleri açısından ise %37 spor alanına yasak madde sokulması, %31 hakaret içeren tezahürat %10 mala zarar vermek, %8 bileti olmaksızın spor alanına girmek, %7 yasak alanlara girmek, %5 kasten yaralama, %2 alkollü olarak spor alanına girmek olarak görülmektedir. Göksu ya göre (2000: ) sporda şiddet olaylarının başlangıç safhasında, önemli ve heyecanlı bir olayın olduğu düşüncesi vardır. Seyirciler olumlu ya da olumsuz normal dışı bir şeylerin olduğu duygusunu yaşarlar. Bu aşamada birbirini tanımayan seyirciler huzursuzluk 1

2 hissederler ve aşırı reaksiyon gösterebilirler. İkinci safhada heyecanlanan seyircilerin heyecanları diğer seyircilerin de heyecanlarının artmasına yol açar. Karşılıklı bu etkileşim zincirleme olarak heyecanların daha da artmasına yol açar. Üçüncü safhada bu heyecan seyircilerin önemli kısmına yayılır ve seyirciler mantıklı ve eleştirel düşüncelerini kaybederler. Son safhada ise, artık heyecan seyircilerin tamamını etkilemiştir. Bu aşamada seyirciler aynı söz ve duyguyla hareket eden, mantıklı hareketi kaybetmiş ve yekvücut halini almış kişiler haline gelmiş ve eylem haline geçmişlerdir (Güçlü ve diğerleri, 2014). Seyirci davranışını etkileyebilecek etkenler ise (Acet, 2001; Güçlü ve diğerleri, 2014; Köknel, 1996: ; Devlet Planlama Teşkilatı, 1990); Seyirci kitlesinin büyüklüğü ve yoğunluğu, Seyircilerin durduğu yer ve maçı izleme şekli (oturarak ve ayakta), Beraber söylenen tezahüratlar (şarkı, marş ve türküler) ve sesin şiddeti Seyircinin duygu durumu (acı, can sıkıntısı, kaygı-endişe, korku, kızgınlık, köpürme, aşırı sinir duyarlılığı, kin, nefret ve düşmanlık) Spor kültürü ve kuralları hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması, Medyanın seyircileri tahrik edici haberler vererek olumsuz etkilemesi, Amigoların, federasyon ve kulüplerin seyirciyi olumsuz etkilemesi, Aşırı rekabet hissinin baskısının olması, Hakemlerin istenmeyen kararları, Sporcuların kavga etmesi, Yenilgi ve başarının önemi olarak sıralanabilir. Sporda şiddet olaylarının önemli kısmı futbol müsabakalarında olduğundan bu yazıda önerilen strateji, taktik ve yöntemler futbol müsabakaları temel alınarak geliştirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü sporda şiddetin önlenebilmesi amacı ile 2013 yılında, Kulüp temsilcileri, kulüp güvenlik sorumluları, taraftar temsilcilikleri, spor medyası temsilcilikleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü görevlileri ile özel güvenlik teşkilatının görüşleri alınmıştır. Alınan veriler istatistiki olarak analiz ve senteze tabi tutulmuş, elde edilen sonuçlar Sporda Şiddete Etki Eden Faktörler ve Çözüm Önerileri başlığı altında bir rapora dönüştürülmüştür. Buna göre; Sporda Şiddette Etki Eden Faktörler şu şekilde değerlendirilmektedir. Sporda Şiddette Etki Eden Faktörler Oranı % 1-Taraftarın tutum davranışları %25,93 2-Kulüp yöneticileri, sporcu ve teknik %16 heyetin tutum ve davranışları 3-Medya %12,43 2

3 4-Stadyumların fiziki ve teknik yetersizliği %8,28 5-Adli makamlar arasında farklı %8,15 uygulamalar 6-Özel güvenliğin yanlış tutum ve %7,62 davranışları 7-Kulübün sorumluluklarını yerine %6,99 getirmemesi 8-Güvenlik tedbirlerindeki aksaklıklar %6,19 9-Hakemlerin tutum ve davranışları %6,14 10-Spor alanı çevresinde alkollü içeceklerin satışı %2,27 ÖZEL GÜVENLİĞİN YANLIŞ TUTUM VE DAVRANIŞLARI; %7,62 SPOR ALANI ÇEVRESİNDE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SATIŞI; % 2,27 STADYUMLARIN FİZİKİ VE TEKNİK YETERSİZLİĞİ; %8,28 HAKEMLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI; % 6,14 GÜVENLİK TEDBİRLERİNDEKİ AKSAKLIKLAR; % 6,19 KULÜBÜN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEMESİ; %6,99 KULÜP YÖNETİCİSİ, SPORCU VE TEKNİK HEYETİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ; %16 ADLİ MAKAMLAR ARASINDA FARKLI UYGULAMALAR; %8,15 MEDYA; %12,43 TARAFTARIN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ; %25,93 Grafik 1. Sporda Şiddette Etki Eden Faktörler Sporda şiddetin önlenmesi için Adalet, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, Federasyonlar, Spor Kulüpleri, RTÜK gibi paydaşların proaktif bir yaklaşım sergilemesi 3

4 gerekmektedir. Bu kapsamda, 6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik çerçevesinde yapılması gerekenler aşağıya çıkartılmıştır. A) İL/İLÇE SPOR GÜVENLİK KURULLARINCA YAPILMASI GEREKENLER 1-Spor alanlarındaki şiddet olaylarında fiziki ve teknik yetersizliklerin eksikliğinin etkisi %8,28 dir. Bu nedenle Spor alanlarının denetimleri her yıl ligler başlamadan önce yapılmalı, denetim sonuçlarını seyirci emniyeti ve sağlığı yönünden değerlendirerek ilgili spor alanına seyirci alımının uygunluğuna karar verilmeli veya eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikleri federasyona bildirerek eksiklikler giderilinceye kadar spor alanında müsabaka yapılmamalı veya müsabakanın seyircisiz yapılmasına karar verilmelidir. 2-Spor alanlarındaki şiddet olaylarında alkollü içecek satışlarının etkisi % 2.27 olduğu gerçeğinden hareketle, müsabakaların oynanacağı günlerde spor alanı çevresinde alkollü içeceklerin satılması yasaklanmalıdır. 3- Spor Güvenlik Kurul üyeleri arasında ve müsabaka güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamalıdır. 4- Müsabaka öncesinde risk analizlerinin yapılarak yeterli sayıda personelin görevlendirilmesi yapılmalı, belirlenen sayıyla orantılı olarak özel güvenlik personelinin görevlendirilmesi sağlanmalıdır. B) EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILMASI GEREKENLER 1-Müsabakaların risk analizi yapılarak iki takım arasında daha önce yaşanan olaylar, taraftar profili, takımların puan durumları (ligde kalma ve üst lige çıkma mücadeleleri), müsabaka ile ilgili duyumlar, medyada yer alan haber ve yorumlar dikkate alınarak müsabaka tedbiri planlanmalıdır. 2-Riskli müsabakalarda, stadyum veya spor salonlarının giriş kapılarında, mobil kameralı ekipler ve yeterli sayıda gözaltı araçları bulundurulmalıdır. 3-Riskli maçlarda olay çıkma ihtimalinin öngörülmesi halinde saha içerisinde yeteri kadar tam teçhizatlı kolluk kuvveti bulundurulmalı ve özel güvenlik görevlileri ile birlikte saha ve seyirciler arasında gerekli tedbirler alınmalıdır. 4-Başta sosyal paylaşım siteleri olmak üzere taraftar ve kulüplerin yayın organları, internet siteleri ile diğer bilgi kaynaklarının takip edilerek, müsabaka öncesi-esnası ve sonrasında fanatik ve holiganların yapacağı taşkınlıkların sebep olacağı yaşanması muhtemel olaylara ilişkin alınan duyumlar, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla federasyon, kulüp ve diğer ilgili birimlere yazılı ve/veya sözlü olarak bildirilmelidir. 5-Açıkça anlaşılabilecek şekilde alkollü olduğu tespit edilen kişilerin spor alanına girişi engellenmelidir. 6-Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında taraftar temsilcileri ile sürekli diyalog halinde bulunulmalı ve taraftar grupları yönlendirilmelidir. 7-Müsabakalarda müsabaka alanı ve yakın çevresinde mümkün olduğunca göz yaşartıcı gazlı müdahalelerden kaçınılmalıdır. 4

5 8- Suç işleyenlerin tespiti amacı ile kamera kontrol odalarında tribünlerdeki taraftar hareketlerinin takibi amacıyla mutlak surette personel bulundurulmalıdır. 9-Kanuna aykırı hareket eden kişiler hakkında gerekli adli işlemler yapılarak, seyirden yasaklanma tedbiri uygulanan kişinin fotoğrafının alınması ve bu kişilere ait bilgileri bilgi bankasına kaydedilmelidir. 10-Seyirden yasaklanan kişilerin yasaklama kararlarının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın polis merkezi amirliğine yapılan başvuru bilgi bankasına kaydedilmelidir. 11-Sporda şiddete taraftarların tutum, davranışları ve eğitim eksikliğinin etki oranı % 25,93 tür. Bu nedenle eğitici broşürler hazırlanmalı ve müsabaka öncesi taraftarlara dağıtılarak taraftarlar bilgilendirilmelidir. 12- Son dönemlerde yaşanan spor kulüplerine yönelik silahlı saldırılar ve diğer saldırılara karşı takım ve taraftarların geçiş güzergâhlarında güvenlik timi ve trafik eskortu görevlendirilmelidir. 13- Spor kulüplerinin taraftarlarını ve davranışlarını belirlemek ve alınacak tedbirlerde kolaylık sağlanması ve şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi amacı ile uzman personelden oluşan Gözlemci Polislik uygulaması dikkatlice yürütülmelidir. Gözlemci polislerin alanında yetişmiş ve iletişim becerileri gelişmiş personelden seçilmesine dikkat edilmelidir. C) FEDERASYONLARCA VE SPOR KULUPLERİ İLE YÖNETİCİLERİNİN YAPILMASI GEREKENLER 1. Spor kulüplerince, İl spor güvenlik kurullarında belirlenen sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmelidir. Tüm organizasyon ve sorumluluk kulüplerde olmalıdır sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Elektronik Bilet Sistemi ile sporda şiddet olaylarının azaltılması, insanların küfür ve şiddetin olmadığı tribünlerde karşılaşmaları seyredebilmesi, biletsiz seyircilerin giriş yapmasının önlenmesi, çocuk ve kadınların daha çok stadyumlara gelmesinin sağlanması, şiddete ve olumsuz tezahüratlara sebep olan bireylerin tespit edilerek müsabakalardan men edilmesi ve karaborsa bilet satışını engellemek amaçları ile uygulamaya konulan e-bilet uygulaması sistemi faydalarının görülmeye başlaması nedeni ile uygulama desteklenmelidir. 3. Sporda şiddete kulüp yöneticisi, sporcu ve teknik heyetin davranışları ve eğitim eksikliğinin etki oranı % 16 dır. Sporcu ve teknik heyet, şiddete neden olabilecek hareketlerden kaçınmaları yönünde bilgilendirilmelidir. Maç öncesi, esnası ve sonrasında başta rakip oyuncular ve taraftarlar olmak üzere oyunun tüm taraflarına yönelik centilmenlik içeren tutum ve davranış içerisinde bulunması gerekmektedir. 4. Kulüplerin Kanun kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlanmalı, yerine getirmeyen kulüplere cezai müeyyide uygulanmalıdır. 5. Spor Güvenlik Kurulu kararlarına uymayan spor kulüplerine gerekli cezai müeyyide uygulanmalıdır sayılı Kanun gereği taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri, müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerine yardımcı olmaları sağlanmalıdır. 5

6 7. Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları ve Spor Kulüpleri yeni taraftar profilini ortaya koymalı, taraftarın spor etiği ile ilgili bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi için eğitim projeleri geliştirilerek uygulamalıdır. Bu eğitim programı gerekirse eğitim-öğretim müfredatına konulmalıdır. 8. Basında yer alan şiddete teşvik edici demeçler, TFF nin etik kurulu ya da disiplin kurulu tarafından değerlendirilmeli ve gerekli müeyyideler uygulanmalıdır sayılı Kanun un önemli kısımları stat girişlerine asılmalı, taraftar temsilcileri ve kulüp yetkilileri tarafından yasayı bilmeyen ve şiddete meyilli kimselere önemli kısımlar sürekli anlatılmalı, internet sitelerinden sürekli bu konuda uyarılar yapılmalıdır. Taraftarların eğitimine yönelik çalışmalar yapılmalıdır 10. Spor alanlarındaki fiziki yetersizlikler (kamera kontrol odası, turnikeler, kamera sistemleri vb.) giderilmelidir. 11. Seyircilerin ihtiyaç duyacağı yaşam alanları oluşturulmalıdır. Stadyumlarda tribün koltuklarının kirli olması, ergonomik olmayışı taraftarın oturarak müsabaka izlemesine mani olduğundan, tribün koltuklarının ergonomik yapılarak temiz tutulması gerekmektedir. 12. Beklenmedik bir olayda spor tesisinin çok çabuk boşaltılacak şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır. 11. Spor kulübü yöneticileri yasayı ihlal eden taraftarlarını korumamalıdır. Güvenlik güçlerine ve adli makamlara ricacı olmamalıdır. 13. Sporda şiddete kulüp yöneticisi, sporcu ve teknik heyetin davranışları ve eğitim eksikliğinin etki oranı % 16 dır. Kulüp başkanları ve yöneticileri yazılı veya görsel medyaya; kendi taraftarlarını kışkırtıcı, hakemleri, rakiplerini veya taraftarlarını tahrik edici şekilde beyan veya demeç vermemeli ve bu konuya oldukça özen göstermelidir. Bu bağlamda klüp ve federasyon yöneticilerinin demeçleri şiddeti etkileme bakımından sürekli analiz edilmeli, kendileri ve federasyon bu konularda düzenli bilgilendirilmelidir. Bu bağlamda araçlarda emniyet kemeri kullanımına ilişkin duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmalardan birisi olan Türk dizilerinde emniyet kemeri kullanımında ilişkin takip ve bilgilendirmeler yöntem olarak bu sporda şiddetin önlenmesi konusunda da kullanılabilir. 13. Spor kulüpleri güvenlik ile ilgili bazı yükümlülükleri yerine getirmediğinden, müsabakaların güvenliği ile ilgili düzenleme yapma görevi adeta kolluk güçlerine bırakılmış durumdadır. Ulusal ve uluslararası kriterler gereği spor kulüpleri ile yöneticilerinin müsabakalardaki güvenliğin sağlanması yönünde birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluktan kaçılmaması gerekmektedir. 14. Seyircilerin yönlendirilmesi, bilet kontrolü, tahliye alanlarının boş bırakılması, sahaya girmeye çalışacak riskli taraftarların ve spor alanına seyirden yasaklama tedbiri uygulanan kişilerin girişinin engellenmesi, acil durumlarda seyircilerin en yakın sağlık odası veya tahliye alanlarına yönlendirilmesiyle ilgili tedbirler alınmalıdır. 15. Antrenörler, sporcularını sportmence davranmaları için teşvik etmeli, spor etiği dışı davrananları uyarmalı ve cezalandırmalıdır. Sporcularını sportmence davranmaları için teşvik etmeli, spor etiği dışı davrananları uyarmalı ve cezalandırmalıdır. 16. Taraftar temsilcileri, sosyal rol liderlik gereği büyük öneme sahip kişilerdir. Her isteyenin (amigo) olarak görev yapmaması sağlanmalıdır. Bu temsilciler bir eğitimden geçirildikten sonra görev almalıdır. 6

7 17. Kulüp yöneticileri, görevliler, emniyet güçleri ve taraftar temsilcileri iletişim ve işbirliği içerisinde olmalı ve sorunları birlikte çözmeye çalışmalıdırlar. E) ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNCE YAPILMASI GEREKENLER 1. Sporda şiddete özel güvenlik görevlilerinin yanlış tutumu ve eğitim eksikliğinin etki oranı % 7,62 dir.özel güvenlik görevlilerine federasyonlarca spor güvenliği ve müsabaka güvenlik tedbirleri konularında özel alan eğitimi verilmeli, mümkün olduğunca aynı görevli aynı yerde görevlendirilmelidir. 2. Eğitim sonrasında sertifika alanların müsabakalarda görevlendirilmesine öncelik verilmeli, olaylara sebebiyet veren ve görevini ihmal edenler müsabakalarda görevlendirilmemeli ve cezalandırılmalıdır. 3. Stadyumlarda, saha içerisine açılan acil tahliye kapılarında mutlak surette yeteri kadar görevli bulundurulmalı ve bu kapılar, yetkisiz olarak sahaya girişi engelleyecek nitelikte yapılmalıdır. F) DİĞER KURUM VE KURULUŞLARCA YAPILMASI GEREKENLER; 1-Gençlik ve Spor Bakanlığınca; Protokol tribünlerinin denetlenmesi ve müsabakaları seyirden yasaklı şahısların bu tribünlere girmemesi yönünde tedbirler aldırılmalıdır. 2-Adalet Bakanlığınca; Riskli maçlarda suç işleyenler hakkında yasal işlemlerin yapılması ve seyirden yasaklanma cezası işleminde kolaylık sağlanması amacı ile spor savcısının görevlendirilmesi yasanın caydırıcılığı ve etkinliğinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu uygulama İstanbul da denenmiş ve faydası da görülmüştür. 3- RTÜK Tarafından; Sporda şiddete medyanın etkisi ve eğitim eksikliğinin etki oranı % 12,43 olmasına rağmen medya kuruluşlarını etkin bir şekilde takibi yapılmamaktadır. Ulusal ve yerel yayınlar takip edilmeli, şiddeti teşvik edici mahiyette yayın yapılması halinde yasal işlem yapılmalıdır. 4- Spor Medyası; spor kültürünü oluşturmak için etkin rol oynamalıdır. Spor etiğini ve anlayışını ön plana çıkaracak davranış ve uygulamalarda bulunmalıdır. Spor yazarları, gerek olayların çıkmasında, gerekse olayların önlenmesinde kendilerine düşen eğitici ve uyarıcı görevleri yerine getirmelidir. Taraftarları suç teşkil eden fiiller ve cezalar hakkında sık sık bilgilendirme yapılmalı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konu ile ilgili Kamu Spotu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 5- Milli Eğitim Bakanlığınca; Sporun anlamı, etik ve yasal kuralları hakkında insanların eğitilmesi için ilkokuldan başlayarak bir plan dâhilinde eğitim planlamaları yapılmalıdır. SONUÇ OLARAK; Yukarıda kısaca değinmeye çalıştığımız sporda şiddeti tetikleyen kategorilere başka başlıklarda eklenilebilir. Spor sahalarındaki şiddetin önüne geçmek için alınan bu tedbirler ve 7

8 uygulamalar aksatılmadan yerine getirilmelidir. Kanunun uygulanmasında tarafsız ve baskı altında kalmayacak emniyet müdürlerine ve valilere de önemli görevler düşmektedir. Statları modernize ederek, giriş-çıkış kapıları sayılarının artırılması, metal detektör sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Stat içi kafeterya, tuvalet hizmetleri artırılmalı, stat içi ve etrafı güvenlik kameralarıyla çevirtilerek, kontrol altına alınmalı, stadyumlar insanların eğlenebileceği ortamlara çevrilmelidir. Ayrıca, statlar temiz kalabilecek, katlanabilir koltuklarla donatılarak seyircilerin oturtulması sağlanmalıdır. Stadyumlarda iç güvenlik ve kontrol polis elinden alınarak iyi eğitilmiş, yansız ve ehil özel güvenlikler eliyle yapılmalıdır. Olayları çıkaran kişiler belirlenerek gerekli yasal işlemler yapılmalıdır. -Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularda kendi davranış ve açıklamalarında daha dikkatli olmalı, tahrik edici, suçlayıcı beyanat vermekten kaçınmalı, Kulüp yöneticileri taraftar gurupları ile olan çıkar ilişkilerine son vermeli, maddi ve manevi anlamda belirli taraftar guruplarını desteklemekten vazgeçmelidirler. Futbol Federasyonunun ve kurullarının kulüplere, yönetici ve futbolculara verdiği cezalar adil, UEFA ve FIFA standartlarına uygun ve caydırıcı olmalıdır. Fair Play i destekleyici organizasyon sayısı artırılarak başarılı kulüp, oyuncu ve hatta tarafta guruplarına ödüller verilmelidir Spor medyası yayınlarına daha fazla dikkat etmeli, kışkırtıcı, ses getirecek röportajlardan uzak durulmalı, Fair Play ve sporun evrensel amaçlarına hizmet edecek yayın anlayışı benimsenmeli, sadece futbola değil diğer spor dallarına yeterince yer ayrılmalıdır. Şiddetle mücadeleyi sadece spor sahalarında değil toplumun tüm kesimlerinde yapmak gerekir ki bununda yolu vatandaşlara sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan refah seviyesi daha yüksek bir hayat sunabilmekten geçmektedir. KAYNAKÇA Acet, M. (2001). Futbol Seyircisini Fanatik ve Saldırgan Olmaya Yönelten Sosyal Faktörler, Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. Acet, M. (2005). Sporda Saldırganlık ve Şiddet. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Devlet Planlama Teşkilatı (1990). Türk Sporu Niçin Uluslararası Sporun Gerisinde Kalmıştır (Araştırma Modeli), (Birinci Basım). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. Emniyet Genel Müdürlüğü Sporda Şiddetin Önlenmesi Raporu Göksu, T. (2000). Toplumsal Psikoloji Toplumsal Olaylar ve Müdahale Esasları. Ankara: Özen Yayımcılık. Güçlü Mehmet; Arıkan Yusuf; Şanlı, Savaş ve Mil Halil İbrahim. (2014). Sportif Organizasyonlarda Güvenlik Stratejileri. Güvenlik Sektöründe Temel Stratejiler. Ed: Harmancı F. M., Gözübenli M., Zengin C. Ankara: GÜSAM-Nobel Yayınevi, ISBN:

9 Kıraç, E. (2014). Futbolda Şiddet ve Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme, Erişim Tarihi: Köknel, Ö. (1996). Bireysel ve Toplumsal Şiddet. İstanbul: Altın Kitaplar Basımevi. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun. Resmi Gazete tarih: 14 Nisan 2011, Resmi Gazete sayı: Kanun No Kabul Tarihi: 31/3/2011 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. Resmi Gazete tarih: 22 Aralık 2012, Resmi Gazete sayı: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) (2011). Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Ankara. Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesi. (2015). Erişim Tarihi: Verimli, A. (2013). Spor ve Şiddet. (http://www.arifverimli.com/uabildiriler.aspx?menuid=365&id=114, Erişim Tarihi:

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4359 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No : 2004/7755 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/4/2004

Detaylı

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL MADDE Mevcut Hali Yeni Hali MADDE 38 TAKIM HALĠNDE SPORTMENLĠĞE AYKIRI HAREKET (2)Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde

Detaylı

Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu

Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu Nisan, 2009 Türkiye Futbol Federasyonu 1 Herkes için Futbol Disiplin Talimatı na ilişkin Açıklamalar HiFDT Madde 5. Sorumluluk Bir HiF turnuvasına katılan

Detaylı

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5149 Kabul Tarihi : 28/4/2004

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5149 Kabul Tarihi : 28/4/2004 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5149 Kabul Tarihi : 28/4/2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; spor müsabakalarının

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CENTİLMEN LİG TALİMATI AĞUSTOS 2012 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU CENTİLMEN LİG TALİMATI MADDE 1- AMAÇ: Bu talimatın amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX GİRİŞ...1 VIII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI I. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI...5 A. Genel Olarak...5 B. Görev ve Yetkileri...6 C. Hizmet

Detaylı

CENTĠLMENLĠG STATÜSÜ

CENTĠLMENLĠG STATÜSÜ CENTĠLMENLĠG STATÜSÜ MADDE 1 AMAÇ: Bu statünün amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif dürüstlüğü teşvike yönelik ödüllendirme esaslarını tespit etmek, kısaca CentilmenLig olarak anılacak

Detaylı

içindekiler KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. BÖLÜM SPOR KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, BOYUTLARI, SÜJELERİ VE HUKUK İLE İLİŞKİSİ

içindekiler KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. BÖLÜM SPOR KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, BOYUTLARI, SÜJELERİ VE HUKUK İLE İLİŞKİSİ içindekiler önsöz...v KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. BÖLÜM SPOR KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, BOYUTLARI, SÜJELERİ VE HUKUK İLE İLİŞKİSİ I. SPOR KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 A) SPOR KAVRAMI...3 B) SPORUN

Detaylı

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu,

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF DİSİPLİN TALİMATI MADDE 1 - Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Herkes için Futbol turnuvaları kapsamında yapılan müsabakalarda disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu,

Detaylı

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda Üniversitemiz çalışanları arasında birlik ve beraberliği ile birimler arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu artırmak amacıyla SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI bünyesinde Personel Halı

Detaylı

2. YUSUF ALKAN FUTBOL TURNUVASI KURALLARI ve KATILIM FORMU

2. YUSUF ALKAN FUTBOL TURNUVASI KURALLARI ve KATILIM FORMU Sayfa1 2. YUSUF ALKAN FUTBOL TURNUVASI KURALLARI ve KATILIM FORMU *TURNUVA 16 TAKIMDAN OLUŞACAKTIR. *TURNUVA 4 TEMMUZ 1 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEKTİR. *MÜSABAKALAR SALI ve PERŞEMBE GÜNLERİ

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA TALĐMATI ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL HÜKÜMLER.2 MADDE 1 AMAÇ...2 MADDE 2 TANIMLAR..2 II. UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 MADDE 3 TARĐHLER...2 MADDE 4 BAŞVURU 3 MADDE 5 TFF ONAYI..3 MADDE

Detaylı

DİSİPLİN TALİMATI

DİSİPLİN TALİMATI DİSİPLİN TALİMATI 2016-2017 TÜRKİYE MASTER SÜPER LİGİ 40+ LİGİ DİSİPLİN TALİMATI İNDEX SIRA KONULAR SAYFA 1 AMAÇ ve KAPSAM 2 2 TEMEL İLKELER 2 3 SORUMLULUK 2 4 DİSİPLİN KURULU ve ÇALIŞMA YAPISI 4 5 DİSİPLİN

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Akreditasyon Talimatı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Akreditasyon Talimatı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Akreditasyon Talimatı TEMMUZ 2012 MADDE 1- AMAÇ Bu talimat, KTFF tarafından düzenlenen tüm lig ve kupa müsabakalarında uygulanacak akreditasyon sisteminin esas ve usullerini

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011

KANUN. Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011 14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN

14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN 14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2014-2015 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11489 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6222 Kabul Tarihi : 31/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/4/2011 Sayı : 27905 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKREDİTASYON TALİMATI EYLÜL 2015 AKREDİTASYON TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğünün 37.

Detaylı

Sayın Başkan, Amacımız; kulüplerimizin daha dikkatli ve temkinli olmalarına yardımcı olmaktır.

Sayın Başkan, Amacımız; kulüplerimizin daha dikkatli ve temkinli olmalarına yardımcı olmaktır. Sayın Başkan, Başlayacak olan 2016-2017 sezonu hayırlı olması dileği ile kulüplerimize başarılar dilerken bu sezon amatör kulüplerimizin sorumlulukları dahilinde hassasiyet göstermesi gerekenleriyle İl

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/11/2012 No : 2012/4018 Dayandığı Kanunun Tarihi : 31/3/2011 No : 6222 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARAR TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.11.2016-14 KARARIN TARİHİ VE NO : 17.11.2016-53 KARAR OLAYLAR: 13.11.2016 tarihinde İstanbul da oynanan Fenerbahçe Spor Kulübü Galatasaray

Detaylı

Futbolda Şiddet ve Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme Av.Erkan Kıraç. Futbolun Önemi

Futbolda Şiddet ve Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme Av.Erkan Kıraç. Futbolun Önemi Futbolda Şiddet ve Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme Av.Erkan Kıraç Futbolun Önemi Hiç şüphesiz ki futbol yeryüzünde ki en popüler spor. Basit bir oyun olmanın ötesinde bir bakış açısıyla futbol, yeryüzündeki

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi Statüsü ŞUBAT 2017 2016 2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; KTFF'na tescilli Süper Lig, 1.Lig ile diğer futbol takımlarında

Detaylı

2014-2015 FUTBOL SEZONU AMATÖR SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU, YETKİLİ BELGESİ VE İMZA SİRKÜLERİ. Kulübün Adı : Kulübün Adresi :

2014-2015 FUTBOL SEZONU AMATÖR SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU, YETKİLİ BELGESİ VE İMZA SİRKÜLERİ. Kulübün Adı : Kulübün Adresi : 2014-2015 FUTBOL SEZONU AMATÖR SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU, YETKİLİ BELGESİ VE İMZA SİRKÜLERİ Kulübün Adı : Kulübün Adresi :. Tel No : Faks No:... E-Posta (Varsa) : Kulüp İlçesi : Kulüp Renkleri : Kulüp

Detaylı

DİSİPLİN TALİMATI

DİSİPLİN TALİMATI DİSİPLİN TALİMATI 2017-2018 TÜRKİYE MASTER SÜPER LİGİ 40+ LİGİ DİSİPLİN TALİMATI İNDEX SIRA KONULAR SAYFA 1 AMAÇ ve KAPSAM 3 2 TEMEL İLKELER 3 3 SORUMLULUK 3 4 DİSİPLİN KURULU ve ÇALIŞMA YAPISI 3 5 DİSİPLİN

Detaylı

KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA

KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA Kadına yönelik şiddetin temelinde erkekle kadın arasındaki eşitsiz güç ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan cinsiyet eşitsizliği vardır. Yapılan tüm çalışmalara

Detaylı

Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Spor Güvenlik Kurulu na GÖNDERĠLMEK ÜZERE EskiĢehir Valiliği ne

Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Spor Güvenlik Kurulu na GÖNDERĠLMEK ÜZERE EskiĢehir Valiliği ne Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Spor Güvenlik Kurulu na GÖNDERĠLMEK ÜZERE EskiĢehir Valiliği ne Talepte Bulunan : ESKĠġEHĠRSPOR KULÜBÜ Konu : Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġl Spor

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Kadınlar Ligi : 2014-2015 Sezonu Kadınlar Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Kadınlar Ligi Aralık

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig'i, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

SPOR HUKUKU 2.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU 2.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 2.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR SUJELERİ Spor, hem gerçek kişiler ve hem de tüzelkişilerin katılımı ile kolektif bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuki açıdan kişiler, gerçek ve

Detaylı

2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ

2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ (1) 2012-2013 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin A2 Ligi ne katılmaları zorunludur. En alt 2 profesyonel ligde takımı bulunan

Detaylı

MADDE GEREKÇELERi. MADDE 3- Madde ile; Kanun içerisinde kullanılan bazı ibareler tanımlanarak Kanunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERi. MADDE 3- Madde ile; Kanun içerisinde kullanılan bazı ibareler tanımlanarak Kanunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. MADDE GEREKÇELERi MADDE 1- Madde ilc; Kanunun amacı belirtilmiştir. MADDE 2- Madde ile; Kanunun kapsamı 5149 sayılı Kanundan daha geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede Kanunun kapsamı, sadece

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi Yetki ve Görevleri ile Esasları (Ağustos 2015) 1. MÜSABAKA DENETÇİSİ Müsabaka Denetçisi Bölgesel Amatör Liglerde görevlendirilir. Denetçi görevli

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, IIHF : Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2016-2017 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade

Detaylı

TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015

TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015 OCAK TİCARET BORSASI İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2015 Planlama: 1. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul komisyonunun kurulması. 2. Uyuşturu kullanımı

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 5965 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/11/2012 No : 2012/4018 Dayandığı Kanunun Tarihi : 31/3/2011 No : 6222

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT

İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT İL TÜTÜN KONTROL KURULLARI (İTKK) NEDEN GEREKLİDİR? YASAL MEVZUAT Oğuz KILINÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. oguz.kilinc@deu.edu.tr SUNUM PLANI Tütün kontrol hiyerarşisi

Detaylı

: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Özel Güvenlik Hizmeti alım işi.

: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Özel Güvenlik Hizmeti alım işi. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2010/20955 KONU : Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Özel Güvenlik Hizmeti alım işi. SON BAŞVURU TARİHİ :03 Eylül 2010 Cuma Saat 15.00 07 Eylül 2010 Çarşamba günü Fenerbahçe

Detaylı

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2014-2015 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla katılabilir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, 1. Lig : 2014-2015 Sezonu Erkekler 1. Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF 1.Ligi müsabakaları Ocak

Detaylı

5149 Sayılı Eski Kanun 6222 Sayılı Yeni Kanun

5149 Sayılı Eski Kanun 6222 Sayılı Yeni Kanun Amaç MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; spor müsabakalarının yapıldığı alanlar ile bunların eklenti ve çevresinde müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında veya sonrasında şiddetli rekabet ve bunun doğurduğu fanatizm

Detaylı

Problem 1 : İlkokullarda Beden Eğitimi Öğretmeni olmamasından dolayı yetenek taraması ve sürekliliğinin yapılamaması Çözüm Önerisi : 1.

Problem 1 : İlkokullarda Beden Eğitimi Öğretmeni olmamasından dolayı yetenek taraması ve sürekliliğinin yapılamaması Çözüm Önerisi : 1. Problem 1 : İlkokullarda Beden Eğitimi Öğretmeni olmamasından dolayı yetenek taraması ve sürekliliğinin yapılamaması Çözüm Önerisi : 1. Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin en az 2 saatine Beden Eğitimi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL SEZONU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL SEZONU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2011-2012 FUTBOL SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi El Kitapçığı EYLÜL 2011 0 BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi El Kitapçığı (2011-2012) 1. MÜSABAKA DENETÇİSİ Müsabaka Denetçisi Bölgesel

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU YARIŞMA TALİMATLARI VE USULLERİ BÖLÜM 1

ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU YARIŞMA TALİMATLARI VE USULLERİ BÖLÜM 1 ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU YARIŞMA TALİMATLARI VE USULLERİ BÖLÜM 1 YARIŞMA USULLERİ a. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları

Detaylı

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA YÖNERGESİ

ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA YÖNERGESİ ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVA YÖNERGESİ Özel Müsabaka ve Turnuva Yönergesi - 2-01.08.2013 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 ORGANİZASYON 6 5. ÖZEL

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig ve

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BÖLGESEL AMATÖR LİG Denetçi Yetki ve Görevleri ile Esasları (Eylül 2013) 1. MÜSABAKA DENETÇİSİ Müsabaka Denetçisi Bölgesel Amatör Liglerde görevlendirilir. Denetçi görevli olduğu

Detaylı

KULÜPLERİMİZİN KARAR DEFTERİNE ALACAĞI KARAR

KULÜPLERİMİZİN KARAR DEFTERİNE ALACAĞI KARAR KULÜPLERİMİZİN KARAR DEFTERİNE ALACAĞI KARAR 1. 2015 2016 FUTBOL SEZONU NDA KULÜBÜMÜZ ADINA TRANSFER, TEKNİK SORUMLU VE ANTRENÖR İLE SÖZLEŞME YAPMAYA, FUTBOLCUNUN MUVAFAKATNAMESİNİ, YETİŞTİRME BELGESİNİ

Detaylı

PSİKİYATRİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET. (Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu) Ön Raporu

PSİKİYATRİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET. (Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu) Ön Raporu PSİKİYATRİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET (Hekime Yönelik Şiddet Görev Grubu) Ön Raporu İşyerindeki şiddet; hizmet alan ile verenin kişisel özellikleri ve aralarındaki iletişim işyerinin koşulları, kuralları

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen ve uygun görülen tüm müsabakalarda uygulanacak akreditasyon sisteminin esas ve usullerini tespit etmek

Detaylı

ALINAN KARARLAR MÜSABAKA GÜVENLİĞİ

ALINAN KARARLAR MÜSABAKA GÜVENLİĞİ ALINAN KARARLAR MÜSABAKA GÜVENLİĞİ 1. Müsabakanın yapıldığı spor alanında genel kolluk görevlileri, özel güvenlik görevlileri ve taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi, müsabaka güvenlik amirinin emir ve

Detaylı

GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI GÜLBAĞ SELİM SIRRI TARCAN İLKOKULU AY UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI Planlama: 1. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele okul komisyonunun kurulması. 2. Uyuşturu

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2015-2016 Sezonu Genç Erkekler Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU Ünilig, Türkiye'nin üniversitelerarası ilk çok branșlı, deplasmanlı spor ligi olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012-13 sezonunda organize edilmeye bașlandı. İlk

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen ve uygun görülen tüm müsabakalarda uygulanacak akreditasyon sisteminin esas ve usullerini tespit etmek

Detaylı

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR Potada anlamlı galibiyet BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, Lietuvso Rytas ı deplasmanda 73-67 mağlup etti. Siemens Arena da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Vidmar, Jerrells, Markota, Muratcan ve Christopher

Detaylı

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI SIRA FAALİYETİN KONUSU TARİH 1 Okulda uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele komisyonun kurulması. 2 Okul yürütme komisyonu toplantı yapması. 3 4 5 6 7 8 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ Madde 1 - Kupanın Oluşumu 1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde ve A2 Ligleri için düzenlediği kupanın

Detaylı

2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ

2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ 2015-2016 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF İstanbul İl Temsilciliği tarafından futbolun İstanbul da kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA KONUSU: OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIDIR 2015-2016 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR

TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR Türkiye nin Projesi Türk Futbolu nun Gençlik Geliştirme Programı ile Türkiye deki tüm genç nüfusu özellikle okullardaki öğrencileri kucaklaması hedeflenmektedir. Gençlik Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Süper Lig : 2014-2015 Sezonu Erkekler Süper Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Süper Liginin

Detaylı

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları * 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2000 ile 31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş(bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular

Detaylı

2016 SPRING CUP. 08 Şubat 06 Mayıs

2016 SPRING CUP. 08 Şubat 06 Mayıs 2016 SPRING CUP 08 Şubat 06 Mayıs VİZYONUMUZ Ege Bölgesi içerisinde, Şirketler/Eğitim Kurumları/Holdingler/Bağımsız Takımlar dan oluşan Özel Basketbol Ligi olarak fair play olgusundan uzaklaşmadan, amatör

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU TÜRKİYE PAİNTBALL LİGİ 2016 YILI 2.AYAK NEVŞEHİR-KOZAKLI LİG KUPASI MÜSABAKA REGLAMANI

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU TÜRKİYE PAİNTBALL LİGİ 2016 YILI 2.AYAK NEVŞEHİR-KOZAKLI LİG KUPASI MÜSABAKA REGLAMANI 1. MÜSABAKA TAKVİMİ YARIŞMANINADI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU TÜRKİYE PAİNTBALL LİGİ 2016 YILI 2.AYAK NEVŞEHİR-KOZAKLI LİG KUPASI YARIŞMANIN YERİ KOZAKLI FUTBOL SAHASI / NEVŞEHİR YARIŞMANIN

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Yükselme Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu Yükselme Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2014-2015 Futbol Sezonu Yükselme Ligi Statüsü MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yükselme Ligi, amatör bir futbol ligidir. Lig

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU SÜPER LİG STATÜSÜ MADDE 1- LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig'i, en üst amatör futbol ligidir. Lig in isimlendirilmesi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

İNSANİ YARDIM FAAALİYETLERİNDE GÜVENLİK VE SAHADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR. Ulusal Afet Yönetimi Müdürlüğü İsmail ORAL.

İNSANİ YARDIM FAAALİYETLERİNDE GÜVENLİK VE SAHADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR. Ulusal Afet Yönetimi Müdürlüğü İsmail ORAL. İNSANİ YARDIM FAAALİYETLERİNDE GÜVENLİK VE SAHADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Ulusal Afet Yönetimi Müdürlüğü İsmail ORAL www.kizilay.org.tr İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİNDE GÜVENLİK VE KURALLAR 1. GENEL

Detaylı

sezonunda U13 League İstanbul da 12 takımın katılımıyla oynanacaktır.

sezonunda U13 League İstanbul da 12 takımın katılımıyla oynanacaktır. 2010 KATILIM ŞARTLARI 1. 2010 sezonunda U13 League İstanbul da 12 takımın katılımıyla oynanacaktır. 2. Katılımda öncelik geçmiş yıllarda Junior League i ve kendi kulüplerini sportif ve sosyal anlamda başarı

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 14/12/2012 KARAR NO: 72 TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ

SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ 2016-2017 SEZONU 1. AMATÖR LİG STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF İstanbul İl Temsilciliği tarafından futbolun İstanbul da kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AKREDİTASYON TALİMATI MADDE 1-AMAÇ...3 MADDE 2-TANIMLAR..3 MADDE 3- AKREDİTASYON LİSTESİNDE YER ALACAK KİŞİLER... 4 MADDE 4- EV SAHİBİ KULÜBÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.. 4 MADDE 5- MİSAFİR

Detaylı

ORGANİZATÖR. Sportif Organizasyonlar dışında, Kurumsal markaların pek çok organizasyonuna imza atmaktadır.

ORGANİZATÖR. Sportif Organizasyonlar dışında, Kurumsal markaların pek çok organizasyonuna imza atmaktadır. ORGANİZATÖR Avrasya Lig bir Power BULLS SPORT organizasyonudur. Power BULLS SPORT markamız 18 yıldır, yılda 2 defa Antalya da düzenlediği Power Bulls Turnuvası ile onbinlerce sporcu ve yüzlerce kulübü

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Şenol Çomoğlu 2 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55 I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği halde, diğer bir kısım maddeleri

Detaylı