ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ"

Transkript

1 TOP. YERĠ TAKSĠM YURTTA SULH CĠHANDA SULH M.KEMAL ATATÜRK ROTARY ROTARY ĠLE IġIK SAÇIN ULUSLARARASI ROTARY BAġKANI Gary C.K.HUANG U.R BÖLGE GUVERNÖRÜ Müfit ÜLKE 13.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI Suat BAYSAN ETĠLER ROTARY KL.BġK. Ferda BOYAR SAÇLI YÖNETĠM KURULU KULÜP SEKRETERĠ: Burç BERKSOY AYM SAYMAN: Ahmet KOCAMAZ GLC.DÖNEM BġK. Bilge ÖZBER GEÇ.DÖNEM BġK. Kökten YÜCEL KOMĠTE BAġKANLARI K BAġKAN DNġ: Bülent YILMAZ M KULÜP YÖNETĠMĠ: Betül YURTERĠ Rina SALTĠ K KULÜP HĠZ: Mustafa ÖZCAN UR ROTARY VKF: Gökhan ÖZBER Kamil YAĞCI ÜYELĠK GEL: Ümit ALACA Adnan KUTMAN HALKLA ĠLĠġ.: ġakir GÜREL Ġpek UZAL BURS KOM: Mustafa ÖZCAN BÜLTEN SORUMLUSU Betül YURTERĠ Rina SALTĠ TARĠH NUMARA BÜLTEN TOPLANTI YTÜ GÜNDEM HĠSARÜST Toplantının açılıģı Ü SOSYAL Biz Bize TESĠSLERĠ Bültenin sekreter tarafından okunması Rotary ile 5 dakika Temmuz Ayı Okuma-Yazma Ayı dır. Toplantının kapanıģı Doğum Günleri: Rtn. Ümit ALACA nın eģi Martin ALACA Rtn. Ümit ALACA Evlilik Günleri: Rtn. Bülent Çiğdem YILMAZ Sevgili Dostlarım, MUTLU GÜNLERĠMĠZ BAġKAN IN MESAJI 26 Temmuz 1 Ağustos 30 Temmuz Temmuz Ayı Okuma-Yazma Ayı dır. Milli Eğitim Bakanlığı ile Rotary Federasyonunun imzaladıkları Okuma-yazma protokolü kapsamında okuma-yazma çalıģmalarımız devam etmekte olup, protokolün 3 er yıllık uzatılması, devletin de Rotary nin bu baģarılı çalıģmalarını desteklediğini göstermektedir. Okur-yazar oranı en yüksek illerimiz 1.Antalya 2.Tekirdağ 3.Ġzmir, okur-yazar oranı en düģük illerimiz ġanlıurfa, Mardin, ġırnak tır. TUĠK Nisan 2013 verilerine göre Türkiye de okur-yazarlık oranı %95,8 e çıkmıģ, 15 yaģ üstü okuma yazma bilmeyenlerin oranı %55,08 e düģmüģtür. Okuma-yazma bilmeyen yurttaģımız kalmıģtır. (5 milyon civarında bilinmeyen mevcuttur.) Ġstanbul da TUĠK 2008 verilerine göre okuma-yazma bilmeyen varken, 2012 yılı kayıtlarında bu sayı kiģiye düģmüģtür. ( bilinmeyen mevcuttur.) Ġstanbul da son 4 yılda okuma-yazma öğrenen yurttaģımızdan kiģisi Rotary iģbirliği ile açılan kurslardan mezun olarak okur-yazarlık belgelerini almıģlardır yılından bugüne değin 2420 Bölgemizde yurttaģımız sizlerin açmıģ olduğu okuma-yazma kurslarına katılarak okur-yazarlık belgelerini almıģlardır. ROTARY ĠLE IġIK SAÇIN Rotaryen sevgi ve saygılarımla. Ferda BOYAR SAÇLI Etiler Rotary Kulübü Dönem BaĢkanı DÖNEM 3 GEÇEN H. % 39

2 BÖLGE DUYURULARI ROTARY KONVANSĠYONU TARĠH DEĞĠġĠKLĠĞĠ Sevgili Rotaryenler, Önümüzdeki yıl Brezilya Sao Paolo' da gerçekleģtirilecek olan Rotary Konvansiyonu ile ilgili bir değiģiklik mesajını sizlerle paylaģmak istiyorum. Rotary Konvansiyonu' nun baģlama tarihi 7 Haziran 2015' ten 6 Haziran 2015' e alınmıģtır ve 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılıyor olacaktır. Nedeni ise 7 Haziran 2015' te yapılacak olan büyük bir geçit töreninin Ģehirde ciddi bir trafik sıkıntısına yol açacağı endiģesidir. Konvansiyona katılmayı planlayan dostlarımızın bu tarih değiģikliğini not alarak hazırlıklarını yapmalarını rica ediyorum. Hasan AKBAYRAK Bölge Kulüpler ve idari Sekreteri SARIKAMIġ 100. YIL KOMĠTESĠ - TOPYOLU YÜRÜYÜġÜ Sevgili Rotaryen Dostlarım, Bu dönem SarıkamıĢ ġehitlerimizi Anma Komitemiz etkinliğini iki aģamada gerçekleģtirmeyi planlamıģtır. Asıl etkinlik Ocak 2015 ilk haftası için planlanmakla beraber, ilk etkinlik Ağustos tarihleri arasında Top Yolu YürüyüĢü adıyla gerçekleģtirilecektir. Bu etkinlik için yaklaģık 70 km yürüyüģ yapılacağından aģağıda ve ekteki detayları dikkatle okuyarak, isteyenlerin sağlık durumlarını da kontrol ettirerek katılım isteklerini tarafıma bildirmelerini rica ederim. Rtn. Nuri PEġKĠRCĠOĞLU SarıkamıĢ 100. Yıl Komitesi BaĢkanı MESLEK HĠZMETLERĠ KOMĠTESĠ DUYURUSU / MESLEK ÖDÜLLERĠ Değerli Dostlarım, dönemine baģladığımız bu günlerde tüm Rotary çalıģmalarınızda baģarılar dilerken Rotary nin önemli bir faaliyet kolu olan Meslek Hizmetleri projelerinde size destek olmaya hazır bulunan UR Bölge Meslek Hizmetleri Komitesi olarak bazı bilgiler sunmak istiyorum. Meslek Hizmetleri Komitesi üyeleri Rotary temel ilkeleri doğrultusunda Rotary Kulüplerine destek olmak üzere çalıģırlar. Meslek Hizmetleri Komitesinin ana amacı Kulüpleri ve Rotaryenleri aģağıdaki konularda cesaretlendirmek ve bu konulardaki çalıģmaları güçlü kılmaktır: ĠĢ ve Mesleklerimizde yüksek etik standartların uygulanması. BaĢarılı mesleklerin ve meslek sahiplerinin takdir edilmesi. Her Rotaryenin mesleğinin onurlandırılarak topluma hizmet için fırsatlar yaratılması. Öte yandan Meslek Hizmetleri faaliyetleri konusunda proje üretmek üzere hazırlıklar yapmak ve Meslek Hizmetleri ayı olan Ekim 2014 için ilk adımları atmak amacıyla sizi ve/veya Kulübünüzün Meslek Hizmetleri Komite BaĢkanını aģağıda gün ve tarihi belirtilen toplantıya davet ediyoruz. Toplantı günü ve saati: 20 Eylül Cumartesi; Yer: Rotary Merkez Ofisi Cumhuriyet Cad. Papa Roncalli Sokak No:21 / Elmadağ ġiģli Dönemizin baģarıyla dolu olmasını diliyorum. Rtn. Fuat YALÇIN Meslek Hizmetleri Komitesi BaĢkanı

3 RYLA - TANITIM DUYURUSU Değerli Kulüp Üyeleri ve Sevgili Rotaryen Dostlar, Rotary de her üyenin bir gün baģkan olabileceği, Her Rotaryen bir Liderdir görüģü yaygın bir kanaattir. Her baģkan, her dönem, kulüp üyesi dostlarla baģarılı bir dönem geçirmek ve kulübü en iyi Ģekilde yönetmek ister. ĠĢte tam da böyle bir anda, bir anahtara ihtiyaç duyarız ki; bu da RYLA dır. Daha önce Liderlik vasıflarınızı ortaya çıkarmıģ bir eğitimi yaģ arasında almak istemez miydiniz? Böyle bir beceriyi RYLA eğitimleri ile Rotary Kulübü aracılığınızla gençlerle buluģturmaya ne dersiniz? Uluslararası Rotary nin Gençlik programları içinde yer alan RYLA ( ROTARY YARININ LĠDERLERĠNĠ ARIYOR) liderlik seminerleri Bölgemiz Rotary Kulüpleri tarafından her yıl baģarıyla düzenlenmektedir. Rotary Kulüplerimizin bu dönemde aynı ilgi ve destekle RYLA organizasyonları yapacağı kanaatindeyiz. Kulüp RYLA komitesi ile birlikte her Kulübün bu seminerleri gerçekleģtirmesini kolaylaģtırmak üzere RYLA Komitesi olarak sizlerle buluģmak ve toplantılarınızda konuyu detaylı olarak tekrar hatırlatmak isteriz. Bu seminerlerin baģlıca amaçları arasında; Gençlerimize liderlik yetkinlikleri kazandırmak Kendi olanakları ile böyle bir seminere katılma imkanı olmayan kiģilere fayda sağlamak Rotaractlarımızla birlikte (yani farklı STK larla birlikte) ortak bir faaliyet alanı bulmak ve organize etmek Rotaract kulüplerinizin yaģamasına olanak sağlayacak üye potansiyeli yaratmak Grup Kulüpleri ile ortak bir faaliyet alanı yaratarak proje üretmek Geleceğin Rotaryenlerini aramıza katmak Rotary ve Rotaryenliği anlatmak için tanıtım programı (Halkla ĠliĢkiler) RYLA yoluyla toplumuza hizmet götürmenize yardımcı olmak baģlıkları bulunmaktadır. Sizlerden, yıl içerisinde gerçekleģtireceğiniz projeleriniz arasında RYLA yı da değerlendireceğinizi ümit ederek; bir toplantı gündeminizi de RYLA ya ayırıp, sizlere konuk konuģmacı olmak için cevaplarınızı bekliyoruz. Rtn. Pelin TEKĠNSOY RYLA Komitesi BaĢkanı ĠSTANBUL ROTARY KULÜBÜ - 2. UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MĠRASI ġehġrlerġndekġ ROTARY KULÜPLERĠ KONFERANSI Değerli Kulüp BaĢkanları, 2. UNESCO Dünya Kültür Mirası ġehirlerindeki Rotary Kulüpleri Konferansı davetimizi sunarız. Birinci konferans 2013 yılında Ġtalya nın Urbino ġehri nde düzenlenmiģtir. Bu konferansta, gelecek konferansların iki yılda bir baģka bir Ģehirde düzenlenmesi kararlaģtırılmıģ ve ikinci Ģehir olarak Ġstanbul seçilmiģtir. Sizi ve Kulüp üyelerinizi 3-5 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek konferansımıza bekliyoruz. Sorularınız için bizi arayabilirsiniz. Saygı ve Sevgilerimle, Rtn. Murat BĠNARK BaĢkan Ġstanbul Rotary Kulübü KÜLTÜR VE SANAT KOMITESI DUYURUSU Sevgili Rotaryen Dostlarımız, Kültür ve Sanat Komitesi olarak döneminde sizlerle çalıģmalarımızın duyurularını paylaģacağız. Ġtalya' dan, Rotary Club Firenze'nin üyesi olan Mimar Simone Micheli, Ġstanbul'a gelerek bir konferans verecektir. Konusu "The Masterpiece Hotel to Win in a Changing Market olan konferans, 23 Ekim'de, Ġtalyan Konsolosluğu ITA ve Turob'un destekleriyle Palazzo Venezia'da yapılacaktır. Konferansın akabinde akģam yemeği olacaktır. Üyelerimizden özellikle mimar, mühendis ve inģaat sektöründe çalıģan profesyoneller veya yüklenici firmalarda çalıģanların arasından, bu çok özel davete katılmak isteyenlerin kayıtlarını merkeze bildirmelerini rica ederiz.

4 Hem Ġtalya-Türkiye iliģkisi, hem de iki ülkenin mimarlık ve inģaat sektöründe mesleki kaynaģma açısından son derece değerli olduğuna inandığımız bu konferansa, kısıtlı sayıdaki yer için rezervasyonlarınızı Rotary Merkezi Mukaddes Doğan a ( )yaptırabilirsiniz. Detaylı bilgiler daha sonra sizlere iletilecektir. Rtn. Sevgi ve Saygılarımızla, Rtn. Zeynep YÜCEL Kültür ve Sanat Komitesi BaĢkanı ROTARY BĠLGĠLERĠ ROTARY KULÜPLERĠ ÜYELERĠNE NE SAĞLAR? Rotary, Kendinden Önce Hizmet etik öncülüne dayanan bir yaģam felsefesidir. Ulusları farklı, dilleri farklı, dinleri farklı insanların birleģtiği bir ortak payda dır. Rotary bir eğitim kurumu, bir yaģam okuludur. Hiç kuģku yok ki, Rotary e hiç kimse bireysel kazanımlar için katılmadı. Ancak Rotary nin farklı yapısı, içten, yapmacıksız ortamı, Rotary çatısı altında kurulan dostluklar birçok önemli değeri de kendiliğinden getirdi. ĠĢte Rotary nin bir Rotaryen e kazandırdıkları: 1.ArkadaĢlık: KarmaĢıklığı giderek artan ve insanoğlunun hızla yalnızlığa itildiği dünyamızda Rotary, temel insanlık gereksinimlerinden birini karģılıyor: ArkadaĢlık ve Dostluk. 2.ĠĢ GeliĢtirme: Rotary, her iģ çevresinin temsil edildiği karma oluģumu kapsar. Her üye, iģ ve sosyal yaģamın farklı bölümlerinin temsilcisidir. Rotaryen ler, birbirlerinin bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlanırlar. 3.Fırsat EĢitliği: Rotary de hizmet fırsatı herkes içindir. Görev bir yıl için verilir. Bu demokratik yapı, Rotary nin ayırıcı özelliğidir. Benzeri kuruluģlarda yönetim değiģiklikleri çoğu kez kargaģayı, küskünlükleri beraberinde getirirken, Rotary de devir-teslim törenlerinin bir Ģölen olması bundandır. 4.Liderlik: Rotary, liderlerden ve baģarılı kiģilerden oluģmuģ bir organizasyondur. Rotary nin projelerinde hizmet vermek bir kolej eğitimine benzer, motive etmeyi öğrenmek, ilham vermek ve liderlere lider olmak. 5.Ġyi YurttaĢ Olma: Rotary de üyelik, kiģinin daha iyi yurttaģ olmasını sağlar. Her Rotary kulübü, bulunduğu yörenin, etkin yurttaģlarını bir araya getirir. 6.Sürekli Eğitim: Rotary kulüplerinde her hafta, üyelerin, toplumda, ülkede ve dünyada olup bitenlerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan bir program gerçekleģtirilir.her toplantı üyelere, değiģik konuģmacıları dinleme ve farklı olayları izleme olanağı yaratır. 7.Ġçtenlik ve CoĢku: Rotary yaģamının her anı, temelinde içtenliği ve coģkuyu taģır. Rotaryen ler, kulüplerinin ve bağlı oldukları bölgelerin her türlü organizasyonunda, her iģi kendileri yaparlar. Onlar için, hizmet yolunda görevin küçüğü büyüğü yoktur. Rotary, kiģilerin saklı kalmıģ becerilerini ortaya çıkarır. 8.Topluluk KarĢısında KonuĢma Becerisi: Rotary e katılan birçok kiģi, baģlangıçta topluluk karģısında konuģmaktan çekinirdi. Rotary, kiģinin özgüvenini ve toplumla iletiģimi geliģtirerek, becerilerini en üst düzeye getirmesini sağlar. 9. Dünya Dostluğu: Rotaryen ler üzerinde ROTARY INTERNATIONAL yazan bir rozet taģırlar. Her Rotaryen, 166 ülkeye yayılmıģ 32 bine yakın Rotary kulübünün herhangi birinin haftalık toplantısına davet edilmeksizin katılabilme ayrıcalığına sahiptir. Bu da kiģinin, kendi toplumunda ve tüm dünyada yeni dostluklar kazanması anlamına gelir. 10. Sosyal YardımlaĢma: Rotaryen ler birbirlerinden bireysel yararlar beklemezler. Ama Rotary nin içtenliği, bu yardımları kendiliğinden getirir. Dünyanın her yerinde Rotary kulüpleri olduğu için, seyahati esnasında doktora, avukata veya herhangi bir konuda tavsiyeye ihtiyacı olan Rotaryen ler, Rotary kulüpleri kanalıyla yardım alabilirler. 11. SosyalleĢme: Her Rotary Kulübü ve Rotary Bölgesinin, kiģinin sosyal geliģimini sağlayan etkinlikleri vardır. Kulüp düzeyinde düzenlenen, üyeleri, eģleri ve çocuklarıyla bir araya getiren çeģitli toplantıların yanı sıra, her bölgede Rotary Bilgi Seminerleri, Bölge Asambleleri, Bölge Konferansları gibi etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklere katılım, bilgi geliģiminin yanı sıra, tanıģıklık ve dostluğu arttırmanın en etkili yoludur. 12. Sosyal Becerileri GeliĢtirme: Her hafta çeģitli faaliyetlerle Rotary, kiģinin karakterini, sosyal ve toplum içi becerilerini geliģtirir. Rotary, insanları seven insanlar içindir. 13. Gençlik ve Aile Programları: Rotary, genç kuģaklara her alanda sahip çıkan bir kuruluģtur. Rotary, dünyanın en geniģ gençlik değiģim programlarından birini gerçekleģtirmekte; geleceğin Rotaryen leri için Rotaract ve Interact kulüpleri kurmakta ve bu kulüplere hamilik yapmaktadır. Ayrıca Rotary, üyelerin eģleri ve aile bireylerinin de kulüp etkinliklerine katılımını sağlamaktadır. 14. Mesleki Beceriler: Her Roteryen den, kendi iģini veya mesleğini geliģtirmede, komitelerde hizmette ve gençliğe kendi iģi veya mesleği ile ilgili bilgi vermede etkin rol alması beklenir. Rotary, kiģinin daha iyi bir doktor, daha iyi bir avukat, daha iyi bir öğretmen olmasına yardımcı olur.

5 15. Etik Değerleri GeliĢtirme: Rotaryen ler, kiģinin davranıģındaki ahlaki standartları sorgulayan Dörtlü Özdenetim alıģtırması yaparlar. Her Rotaryen den, iģ ve kiģisel iliģkilerde ahlaki değerlere bağlı kalması beklenir. 16. Değerlere Saygılı Olma: Rotary nin bünyesinde, dünya çapında yaygın her din, kültür, inanç, siyasi görüģ, etnik kimlik bulunmaktadır. Dünyanın en seçkin bireylerinin oluģturduğu zıt kutupların bir arada bulunduğu bir oluģumdur bu. Rotaryen ler kendi ülkeleri için birer yurttaģ olmalarının yanı sıra, farklı kültürlere de saygılıdırlar. 17. Saygınlık ve Seçkinlik: Rotary üyeleri, çeģitli iģ ve mesleklerin saygın ve seçkin liderleridir. Rotary, dünyanın en eski ve en saygın hizmet kuruluģudur. Üyeleri arasında, önemli kuruluģların sahipleri, üst düzey yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri, sanatçılar ve profesyoneller vardır. Bunlar, yaģadıkları toplumun karar veren insanlar ıdır. 18. iyi Ġnsanlar: Rotaryen ler, her Ģeyin ötesinde iyi insanlardır; kendilerini yalnızca yaģadıkları toplumdan değil, tüm insanlıktan sorumlu tutarlar. Hizmet için fırsat bazen çok yakında bazen kıtalar ötesindedir. Rotaryen ler, uluslararası bir birliğin parçası olarak dünyanın çok ırak bölgelerinde, insan onurunu kıran koģullar altında yaģamlarını sürdüren insanların, yaģam düzeylerinin yükseltilmesine de katkı sağlarlar. 19. Rotary de Resmi Ġnanç Yoktur: Rotary nin gizli bir bağlantısı, gizli bir politikası, farklı bir dini, gizli bir toplantısı yoktur. Rotary salt baģkalarına karģılıksız hizmet etme ülküsüne inanan gönüllü insanların oluģturduğu açık bir toplumdur. 20. Hizmet Olanağı: Rotary, bir hizmet kuruluģudur. ĠĢi insanlık; ürünü, hizmettir. Rotaryen ler, hem yerel hem de uluslararası çevrelerde toplumsal hizmet sağlarlar. Bir Rotaryen olmanın belki de en iyi nedeni: BaĢkaları için bir Ģeyler yapabilme Ģansına sahip olma; manevi tatmin duygusunu tatma ve bu tatmini tekrar kendi hayatına yansıtma dır. GEÇEN HAFTA Sn. Gülendam ATA KULÜBÜMÜZÜ ZĠYARET EDENLER TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR Eylül Ayı nda, Bağbozumu Döneminde Mürefte ye gezi düzenlenecektir. YÖNETĠM KURULUNDA ALINAN KARARLAR Okuma Yazma ve Eğitim Projelerinden, yetiģkinlere yönelik 2 adet okuma yazma kursına kulüp olarak sponsor olunacaktır. BU TOPLANTIMIZDA KOMĠTELERĠMĠZDEN BEKLENENLER

SİLİVRİ ROTARY KULÜBÜ 2014-2015 DÖNEMİ 5.ASAMBLE SUNUMU 09 NİSAN 2015

SİLİVRİ ROTARY KULÜBÜ 2014-2015 DÖNEMİ 5.ASAMBLE SUNUMU 09 NİSAN 2015 SİLİVRİ ROTARY KULÜBÜ 2014-2015 DÖNEMİ 5.ASAMBLE SUNUMU 09 NİSAN 2015 Her Rotaryen mütevazi duruşlu, kararlarında ve görüşlerini açıklamada tereddüde yer bırakmayacak kadar açık olmalıdır.zira her Rotaryen

Detaylı

30.YILIMIZI KUTLAMAKTA OLDUĞUMUZ BU YIL

30.YILIMIZI KUTLAMAKTA OLDUĞUMUZ BU YIL 30.YILIMIZI KUTLAMAKTA OLDUĞUMUZ BU YIL 07.05.1981 yılında (1980-1981 dönem Guvernörü) Çetin Gökçeatam, (Karaköy R.K. den Guvernör Kurucu temsilcisi) Rtn.Nüvit Yetkin ve Kurucu başkan Rtn.Mustafa Kaftan

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

EYLÜL 11. Bursa YeĢil Rotary Kulübü nün düzenlediği

EYLÜL 11. Bursa YeĢil Rotary Kulübü nün düzenlediği Bursa YeĢil Rotary Kulübü nün düzenlediği bölgemizin ilk Halkla ĠliĢkiler Eğitim Semineri geçtiğimiz hafta sonu Bursa Gönlüferah Otel de yapıldı. Guvernörümüz Ahmet Gürmeriç ve Halkla ĠliĢkiler Komite

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem,

2Sf. Değerli Rotary Ailem, ARALIK 12 Efes Rotary Kulübü, 07-09 Aralık 2012 tarihleri arasında, Richmond Ephesus Otelde RYLA semineri düzenledi. 78 gencin katılımı ile gerçekleģen 2 günlük etkinlikte, Liderlik ve BiliĢimde GiriĢimcilik

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı EĞĠTĠM SĠSTEMĠMĠZDEKĠ TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠNĠN YERĠ KONULU TBMM KOMĠSYON RAPORU Editör Doç.Dr. Mustafa CAN Alattin DEġDEMĠR Selçuk ÖNCÜL Şubat 2012 KADIN ERKEK FIRSAT

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

INTERACT KULÜPLERİ EL KİTABI

INTERACT KULÜPLERİ EL KİTABI " Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. " Mustafa Kemal ATATÜRK -

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1- Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komiteye iliģkin bilgiler

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

TÜSEV FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2011 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2012 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2011 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIġAN

Detaylı

Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı, birer mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.

Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı, birer mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. 1 Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı, birer mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düģünerek,ona

Detaylı

Interact El Kitabı. Rotary International

Interact El Kitabı. Rotary International Interact El Kitabı Rotary International İçindekiler 1 Interact ın Tanıtımı 2 Interact Nedir? Interact Nasıl Rotary Ailesine Katıldı? Interact Kulübü Ne Yapar? Neden bir Interact Kulübü Kuralım? 2 Interact

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM

Detaylı

Rehberlik dokümanı. Türkiye. Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

Rehberlik dokümanı. Türkiye. Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik Mesleki ve Teknik Eğitimde Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik Yönetimi Konularının Teoriden Uygulamaya Aktartılması Üç Farklı Avrupa Ülkesine Sistem

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM A GENÇLİK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ...

ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM A GENÇLİK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 1 ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM A GENÇLİK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1. GENÇLĠK PROGRAMININ HEDEFLERĠ, ÖNCELĠKLERĠ VE ÖNEMLĠ ÖZELLĠKLERĠ NELERDĠR?... 6 2. BÜTÇE NEDĠR?... 12 3.

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı

Sayın Ġbrahim YAZAR a, ayrıca özverilerinden dolayı oğlum Yağız ve eģim Hasan Hilmi ye teģekkürlerimi sunarım.

Sayın Ġbrahim YAZAR a, ayrıca özverilerinden dolayı oğlum Yağız ve eģim Hasan Hilmi ye teģekkürlerimi sunarım. ÖNSÖZ Dünya ekonomisinde turizm yarattığı kendine özgü ekonomik değer ile giderek artan bir önem kazanmaktadır. Turizm türleri içerisinde yer alan kongre turizmi kitle turizmine alternatif oluģu, sürdürülebilir

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU

KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU iv ĠÇĠNDEKĠLER MĠSYON-VĠZYON 2011 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ MÜKEMMELLĠK YOLCULUĞU Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Mükemmellik AĢamaları Programı Yerel Kalite Ödülleri Ulusal Kalite

Detaylı

2010 Yöntem El Kitabı TERCÜMESİ

2010 Yöntem El Kitabı TERCÜMESİ 2010 Yöntem El Kitabı TERCÜMESİ Rotary Liderlerinin Referans Kitabı Uluslar arası Rotary Tüzüksel Dokümanları Uluslar arası Rotary Ana Tüzüğü Uluslararası Rotary İç Tüzüğü Rotary Kulübü Standart Ana Tüzüğü

Detaylı

Bilişim Uzmanları Bülteni

Bilişim Uzmanları Bülteni Bilişim Uzmanları Bülteni Cilt 1, Sayı 1 3 Haziran 2011 Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlandı. Bowling turnuvası düzenlendi. BTK 2010 Faaliyet Raporu yayımlandı. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı

Detaylı

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU (*) 2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı:

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU (*) 2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı: 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU (*) 2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı: ġirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri nde yer alan uyulması

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Tirebolu/2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU..1 I- GENEL BĠLGĠLER..2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2

Detaylı