Teslim Alma İdareci El Kitabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teslim Alma İdareci El Kitabı"

Transkript

1 T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ GIDA TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI (3. Paket) Teslim Alma İdareci El Kitabı OCAK 2009

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz... 2 Pilot Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler.. 3 Muayene ve Kabul Tutanağı... XX Paket 3 Fiyat Tablosu.XX İKMEP Pilot Kurum Listesi... XX Dağıtım Tablosu... XX Haberleşme Adresleri... XX Ek 1 İKMEP Bölge Ofisleri... XX 1

3 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine üyeliği bir devlet politikası haline getirmiş olan ülkemiz, gerek Kalkınma Plânlarında gerek AB ye sunduğu Ulusal Programlarında eğitimde kalitenin artırılmasını ve dünya standartlarını yakalamayı başlıca hedef olarak göstermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dünya Bankası (Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası IBRD), Avrupa Birliği ve diğer finans kuruluşlarından elde edilen hibe veya krediler kapsamında Bakanlığımızın ve bağlı okullarımızın ihtiyaç duyduğu Eğitim Öğretim sisteminin kalitesinin ve kapasitesinin artırılmasıa yönelik projeler hazırlamak ve mevcut projelerin yürütülmesinde uygulayıcı birimler arasında koordinasyon sağlamaktadır. İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) in genel amacı nitelikli işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelrindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmektir. İKMEP aynı zamanda hayat boyu öğrenme perspektifinde, iş gücü piyayası ile meslek yüksek okulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanması yoluyla, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılmasına çalışmakta ve bu sayede de insan kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmayı hedefelmektedir. İKMEP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, ve Van olmak üzere 8 pilot ilde uygulanmaktır. Projemiz sektör bazında da pilot çalışma yaklaşımını benimsemiş olup, ekonominin lokomotifi olan Bilişim, Elektrik Elektronik, Makine (Makine teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendime), Metal, Otomotiv, Tekstil (Tekstil Teknolojisi ile Hazır Giyim Teknolojisi), Turizm (Yiyecek İçeçek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri), ve Gıda olmak üzere toplam 8 sektöre yönelik hizmet vermektedir. Projenin faaliyetleri 16 Mesleki Orta Öğretim (örgün eğitim), 5 Mesleki Eğitim Merkezi (yaygın eğitim) ve 8 YÖK e bağlı Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 29 eğitim kurumunda yürütülmektedir. İKMEP, özellikle 2002 yılından bu yana sürdürülen mesleki eğitim reform çalışmalarına paralel olarak; öğrenci merkezli eğitimi esas alan ve yeterliliğe dayalı modüler müfredat geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. 2

4 Pilot olarak çalışılan 8 ilde, yine pilot olarak seçilen 8 sektörde yer alan 11 meslek alanı ve bunlara bağlı mesleklerin programlarını iş piyasası ihtiyaç analizlerine dayanarak geliştirmektedir. Belirlenen meslekler için taslak meslek standartları oluşturmaktadır. Meslek standartlarını eğitim standartlarına dönüştürmektedir. Meslek standartları geliştirme çalışmalarında ortaya çıkan işlem analizleri nden yararlanarak işlemlerin gruplandırılması esasına dayanan modüller (öğrenme birimleri) hazırlamaktadır. İKMEP, bu çalışmaları hayat boyu öğrenme yaklaşımına uygun olarak yaygın eğitim programları için de gerçekleştirmektedir. 08 Haziran 2010 yılında sona ermesi öngörülen Millî Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği nin birlikte tasarlayıp, uygulamaya koyduğu, yaklaşık 16,14 milyon bütcesi (7,995 milyon AB katkısı, 2,665 milyon Türkiye Cumhuriyeti katkısı) olan İnsan Kaynaklarının Meslekî Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) 2 bölge merkezi aracılığıyla 8 ilde faaliyet göstermektedir. Proje kapsamında 8 İl de, 16 sı Bakanlığımıza bağlı mesleki/teknik örgün öğretim kurumu, 8 i YÖK e bağlı Meslek Yüksek Okuluna olmak üzere 24 pilot kuruma toplam 10,66 Milyon Avroluk ekipman desteğinde bulunulacaktır. 3

5 PİLOT KURUM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER Bakanlığımız tarafından Türkiye de İnsan Kaynaklarının Meslekî Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi kapsamında 16 sı Mesleki/Teknik Orta öğretim kurulu, 8 i de Meslek yüksek okulu olmak üzere toplam 24 pilot kuruma satın alınan teçhizatın, ilgili kurum Müdürlüklerince teslim alınması ve teslim alınmasından sonra yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir: 1. Yüklenici (tedarikçi) yetkilisi tarafından teslim edilecek olan techizata ait, hangi okulun kaç adet ekipman alacağı kitap içerisindeki dağıtım tablosunda belirtilmiştir. 2. Pilot kurumlara, gerek ilgili firma merkezinden, gerekse okul ve kurumların bulunduğu bölgelerden, montaj, arıza, bakım veya her ne şekilde olursa olsun gönderilen elamanların yetki belgeleri ve isimleri kontrol edilecek, ayrıca kimliklerinin ve yetki belgelerinin birer fotokopisi pilot kurum tarafından alınacaktır. 3. Teçhizatın paket teslim alma işlemi, Okul Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından İKMEP Mesleki Ekipman Teslim Alma El Kitabında belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır ve ekipmanlar, dağıtım tablosundaki adet kadar teslim alınacaktır. Okul müdürlükleri bünyesinde; müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında, en az 5 (beş) kişilik bir komisyon kurulacaktır. (Komisyonda, alanında uzman en az bir üyenin bulunması gerekmektedir) Teslimat aşamasında Paket Teslim Alma ve Geçici Kabul Tutanağı ve müteakip bir tarihte Taşınır İşlem Fişi, eksiksiz olarak düzenlenecektir. Bu tutanaklar, ilgili firmalara ödemelerde esas alınacak belgeler olduklarından bu evrakların titizlikle 3 kopya olarak düzenlenmesi: asıllarının en kısa sürede dağıtım listesindeki tabloda belirtilen okulunuzun bağlı bulunduğu İKMEP Bölge Ofisi ne gönderilmesi, bir suretinin ekipmanları kuran firma yetkililerine teslim edilmesi ve bir suretinin de okul bünyesinde ayrıca muhafaza edilmesi gerekmektedir. Ekipmanların kabulu yapılırken İKMEP in web sayfasında bulunan tüm malzemelerin teknik şartnamesi incelenerek, uygunluğu kontrol edilecektir. 4. Teçhizatın garanti süresi, kesin kabul tarihinden itibaren 12 ay (süre) olup, kullanıcıdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti süresi boyunca ekipmanlarda meydana gelebilecek arızalar, kitapçıkta bulunan yetkili servis adreslerine ya da firmaya ait ücretsiz telefon hattına bildirilecektir. İlgili firma mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ihbar geldiğinde 2 (iki) gün içindesorunun ne olduğunu tespit eder ve en fazla 20 (yirmi) gün içinde de sorunu giderir. Herhangi bir ücret talep etmeksizin hatalı/bozuk ürünleri yada bu ürünlerin parçalarının yerine yenilerini temin edecektir. 5. Garanti süresince ilgili firma dışında herhangi bir firmaya veya kişilere hiçbir işlem yaptırılmayacaktır; aksi takdirde bütün sorumluluk ilgili pilot kurum müdürlüğüne ait olacaktır. 4

6 Arızanın giderildiğini belirten üst yazı ekinde yetkili servisin düzenlemiş olduğu Arıza Giderildi Formunun bir örneği, ilinizin bağlı bulunduğu İKMEP Bölge Ofisine gönderilecektir. 6. Arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmediği durumda, ilinizin bağlı bulunduğu İKMEP Bölge Ofisine durum hakkında bilgi verilecektir. 7. Teçhizatta ortaya çıkan arızaların mümkün olduğu kadar yerinde giderilmesi sağlanacaktır. 8. Yerinde giderilemeyecek arızalarda, teçhizatın okuldan alınması gerekiyorsa, teçhizat ilgili firma elamanlarına yetki belgeleri kontrol edildikten sonra, tutanak ile teslim edilip, tutanak ile teslim alınacaktır. 9. Firma merkezine kargo ile gönderilmesi istenen teçhizat kargo ile karşı taraf ödemeli olarak gönderilecek ve kargo fişleri muhafaza edilecektir. 10. İlgililer her türlü problemlerde ve yazışmalarda okulunuzun bağlı bulunduğu İKMEP Bölge Ofisi haberleşme adres ve telefonları ile doğrudan irtibata geçeceklerdir. 11. Okul müdürlükleri tarafından tanzim edilecek olan evrakların, yukarıda belirtilen ilgili yerlere teslim edilmesi gerekmektedir. Bu evrakları zamanında teslim etmeyen Okul Müdürlükleri hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. 12. Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile Seha Mühendislik Müşavirlik ve Tic. Mak. San. Ltd. Şti. arasında 29/11/2008 tarihinde sözleşme imzalanmış olup sözleşme gereği sözleşme tarihi itibariyle 150 takvim günü içerisinde dağıtılması ve kurulması gerekmektedir. Bu süreler dikkate alınarak ekipmanlar için yerlerin ve kabul komisyonlarının hazır edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. 13. Taşınır İşlem Fişleri için ekte bulunan fiyat tablosundaki Avro olarak verilen fiyatlar 19/09/2008 tarihli Merkez Bankası Satış kuru esas alınarak TL cinsinden hesaplanacaktır. 15. Herhangi bir tereddüte düşüldüğü zaman sözleşmede belirtilen ingilizce hususlar esas alınacaktır. 5

7 ÜRÜN RESİMLERİ (MARKA MODELLER) 6

8 Lot 3 LOT 3 MALZEMELER GIDA TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI MARKA/MODEL RESİM 3.01 Abbe Refrektometre MARKA : KRÜESS MODEL : AR Rekonsistograf MARKA : YUCEBAS MODEL : RHEOCONSISTOGRA PH (7) 3.03 Analitik Hassas Terazi MARKA : KERN MODEL : ABS Anaerobik Fırın MARKA : NBS MODEL : INNOVA CO 48 7

9 3.05 Elektronik Terazi MARKA : KERN MODEL : EW NM 3.06 Dik tip otoklav MARKA : SELECTA MODEL : PRESOCLAVE II Taşınabilir tip Otoklav MARKA : SELECTA MODEL : MEDICLAVE Bakteriyolijik inkübatör MARKA : SELECTA MODEL : INCUDIGIT 3.09 Ekmek Yapma Makinesi MARKA : YUCEBAS MODEL : BREAD KILN 8

10 3.10 Hamur Yoğurma Makinası MARKA : YUCEBAS MODEL : DOUGH MOULDING MACHINE 3.11 Soğutma Santifrüj MARKA : SELECTA MODEL : CENTROFRIGER BL II 3.12 Santifrüj MARKA : SELECTA MODEL : CENTRONIC BL II 3.13 Ocak Tipi Fırın MARKA : ARCELIK MODEL : SUPERTURBO 3.14 Soğutmalı İnkübatör MARKA : VELP MODEL : FTC 90 9

11 3.15 Derin Dondurucu MARKA : EVERMED MODEL : LDF Dejyonize Su Aleti MARKA : SELECTA MODEL : AQUASEL Dijital Buret MARKA : HIRSCHMANN MODEL : SOLARUS 3.18 Bulaşık Makinesi MARKA : Arçelik MODEL : Saf Su Cihazı MARKA : SELECTA MODEL : AC L4 10

12 3.20 Hamur Test Cihazı MARKA : YUCEBAS MODEL : DOUGH TESTING DEVICE 3.21 Un Test Cihazı MARKA : YUCEBAS MODEL : FLOUR TESTING DEVICE 3.22 Gerber Santifrüj MARKA : FUNK GERBER MODEL : NOVA SAFETY 3.23 Isınma Örtüsü tip 1 MARKA : SELECTA MODEL : FIBROMAN N Isınma Örtüsü tip 2 MARKA : SELECTA MODEL : FIBROMAN N

13 3.25 Kızılötesi Nem Dengesi MARKA : PRECISA MODEL : XM Fırın (Isınma Sterilize) MARKA : SELECTA MODEL : DIGITHEAT 3.27 Su Isıtıcı MARKA : Arçelik MODEL : K Mutfak Robotu MARKA : Arçelik MODEL : K Bıçak seti MARKA : DEGLON MODEL : KNIFE SET 12

14 3.30 Davlumbaz MARKA : ESCO MODEL : EFD 4B Laminar Akıntı Kabini MARKA : ESCO MODEL : AC2 6E1 AIRSTREAM 3.32 Manyetik Isıtma Karıştırıcısı MARKA : VELP MODEL : ARE 3.33 Manuel Koloni Sayıcı MARKA : IUL INST MODEL : COLONY COUNTER 3.34 Manuel Tabak Kapatma Makinası MARKA : ARI MAKINA MODEL : CLIO 06 13

15 3.35 Et Doğrayıcı MARKA : YUCEBAS MODEL : MEAT CHOPPER 3.36 Mikroskop MARKA : HUND MODEL : MED PRAX 3.37 Dürbünlü Mikroskop MARKA : HUND MODEL : MEDICUS HF 3.38 Trioküler Mikroskop MARKA : HUND MODEL : H Mikrodalga Fırın (Çok Fonksiyonlu) MARKA : VESTEL MODEL : MD GDX23A 14

16 3.40 Islak Buğday Öğütme Makinası MARKA : YUCEBAS MODEL : WET WHEAT GRINDING MACHINE 3.41 Fırın Ocak MARKA : YUCEBAS MODEL : ASH KILN 3.42 Nitrojen Protein Cihazı MARKA : VELP MODEL : DK6+UDK Orbital Mikser İnkübatörlü/Soğutmalı MARKA : JEIOTECH MODEL : IS 971 R 3.44 Peristaltik Pompa MARKA : VELP MODEL : SP 311/2 15

17 3.45 PH Metre MARKA : WTW MODEL : PH 315i 3.46 Masa tipi PH Metre MARKA : WTW MODEL : Inolab Polarimetre MARKA : SMIDT+HAENSCH MODEL : POLARIMETER L SERIES 3.48 Refrektometre MARKA : KRÜSS MODEL : AR2008+PELTIER TERMOSTAT PT Laboratuvar Tipi Buzdolabı MARKA : EVERMED MODEL : LR

18 3.50 Reometre MARKA : BOHLIN MODEL:C VOR 3.51 Devirli Buharlaştırıcı MARKA : HEIDOLPH MODEL : 4000 G Titreşimli Banyo MARKA : SELECTA MODEL : UNITRONIC RECIPROCATING 3.53 Elek Seti MARKA : YUCEBAS MODEL : SIEVE SHAKING MACHINE 17

19 3.54 Ölçülü Buz Makinesi MARKA : EVERMED MODEL : FIM 90A/W 3.55 Pişirme Kabini MARKA : YUCEBAS MODEL : VEGETAL DRYING CABIN 3.56 Soksolet Cihazı MARKA : SELECTA MODEL : SOXHLET EXTRACTION 3.57 Tepegöz Karıştırıcı MARKA : VELP MODEL : PW 3.58 Tatlandırma Kabini MARKA : YUCEBAS MODEL : FERMANTATION RESERVOIR 18

20 3.59 Stomaker MARKA : IUL INST MODEL : SILVER 3.60 Kumaş Analiz Cihazı MARKA : STABLE MICROSYSTEM MODEL:TA.XTPlus Texture Analyser 3.61 Termogrometre MARKA : DELTAOHM MODEL : HD Ultrasonik Küvet MARKA : SELECTA MODEL : ULTRASON DIGITMED 3.63 Genel Rondo tip A MARKA : MOULINEX MODEL : MULTITRIO 19

21 3.64 Genel Rondo Tip B MARKA : MOULINEX MODEL : MULTITRIO 3.65 Ultra Turaks MARKA : IKA MODEL : ULTRA TURRAX T UV VIS Spektrofotometre MARKA : PGI MODEL : T Vakumlu Kurutma Fırını MARKA : SELECTA MODEL : VACIOTEM T 20

22 3.68 Vakum Pompası MARKA : SELECTA MODEL : VAKUM PRES 3.69 VIS Spektofotometre MARKA : PGI MODEL : T Viskometre MARKA : A&D MODEL : SV Vorteks Karıştırıcı MARKA : HEIDOLPH MODEL : Reax top Votrex 21

23 3.72 Su Küveti MARKA : SELECTA MODEL : PRECISTERM 3.73 Filtre Kağıdı MODEL : Alkolmetre MARKA : FUNKE GERBER MODEL : ALCOHOLMETER 3.75 Seramik Tabak MODEL :

24 3.76 Ayırıcı Huni A MODEL : Ayırıcı Huni B MODEL : Karıştırıcı Mil A MODEL : Karıştırıcı Mil B MODEL : Hacimli Şişe tip A MODEL :

25 3.81 Hacimli Şişe Tip B MODEL : Hacimli Şişe Tip C MODEL : Hacimli Şişe Tip D MODEL : Hacimli Şişe Tip E MODEL :

26 3.85 Hacimli Şişe Tip F MODEL : Hacimli Şişe Tip G MODEL : Hacimli Şişe tip H MODEL : Şişe Tongası MODEL : Maşrapa Tip A MODEL :

27 3.90 Maşrapa Tip B MODEL : Maşrapa Tip C MODEL : Maşrapa Tip D MODEL : Maşrapa Tip D MODEL : Maşrapa Tip F MODEL :

28 3.95 Maşrapa Tip G MODEL : Maşrapa Tip H MODEL : Maşrapa Tip 1 MODEL : Buharlaşma Kabı MARKA : DURAN MODEL : EVAPORATING BOWL 3.99 Bunsen Brülör MODEL :

29 3.100 Büret A MODEL : Büret B MODEL : Büret Pens MODEL : Fırçalı Büret MODEL :

30 3.104 Laboratuvar Şişesi A MODEL : Laboratuvar şişesi B MODEL : Laboratuvar Şişesi C MODEL : Laboratuvar Şişesi D MODEL :

31 3.108 Laboratuvar Şişesi E MODEL : Atma Şişesi MODEL : N/A Test Tüp Seti MODEL : Test Tüp Pensi MODEL :

32 3.112 Kurutucu MODEL : Üçlü Altlık MODEL : Fırın Taban MODEL : DAĞITICI MODEL : DURHEIM TÜB MODEL :

33 3.117 KONDANSATÖR MODEL : ERLENMEYER A MODEL : ERLENMEYER B MODEL : ERLENMEYER C MODEL : ERLENMEYER D MODEL :

34 3.122 ERLENMEYER E MODEL : ERLENMEYER F MODEL : ERLENMEYER G MODEL : ERLENMEYER H MODEL :

35 3.126 ERLENMEYER I MODEL : FİLTRE KAĞID MODEL : YAĞ ÖLÇER A MARKA : FUNKE GERBER MODEL : CHEESE BUTYROMETER YAĞ ÖLÇER B MARKA : FUNKE GERBER MODEL : MILK BUTYROMTER 34

36 3.130 KONDANSATÖR A MODEL : KONDANSATÖR B MODEL : GOOCHE CRUCIBLE MODEL : HİDROMETRE MARKA : FUNKE GERBER MODEL : 6680 N/A HİDROMETRE ŞİŞESİ MARKA : BORUCAM MODEL : Hidrotimetre Şişesi 40 ml NS 35

37 3.135 KAUÇUK BORU MALZEMESİ MODEL : HUNİ TİP 1 MODEL : ISOLAB MARKA : HUNİ TİP 2 MODEL : ISOLAB MARKA : HUNİ TİP 3 MODEL : ISOLAB MARKA : TEST TÜBÜ MODEL:

38 3.140 TOPUZ BAŞ MODEL : ISOLAB MARKA : SERAMİK ÜÇGEN MODEL: KRONOMETRE MODEL : ERİTME KABI A MARKA : NICKELECTRO MODEL : 30 ml ERİTME KABI B MARKA : NICKELECTRO MODEL : 50 ml 37

39 3.145 ERİTME KABI KAŞIĞI MODEL: LAM MODEL : LAMEL MODEL : MANYETİK BAR TİP 1 MODEL : MANYETİK BAR TİP 2 MODEL :

40 3.150 MANYETİK BAR TİP 3 MODEL : MANYETİK BAR TİP 4 MODEL : MANYETİK BAR TİP 5 MODEL : ERİTME KABI KAŞIĞI MODEL : DERECELİ SİLİNDİR A MODEL :

41 3.155 DERECELİ SİLİNDİR B MODEL : DERECELİ SİLİNDİR C MODEL : DERECELİ SİLİNDİR D MODEL : DERECELİ SİLİNDİR E MODEL : DERECELİ SİLİNDİR F MODEL :

42 3.160 DERECELİ SİLİNDİR G MODEL : DERECELİ SİLİNDİR H MODEL : DERECELİ SİLİNDİR I MODEL : DERECELİ SİLİNDİR J MODEL : DERECELİ SİLİNDİR K MODEL :

43 3.165 DERECELİ SİLİNDİR L MODEL : DERECELİ SİLİNDİR M MODEL : ŞİŞE TİP 1 MODEL : ŞİŞE TİP 2 MODEL : ŞİŞE TİP 3 MODEL :

44 3.170 ELEKTRONİK PİPET A MARKA : BRAND MODEL : ELEKTRONİK PİPET B MARKA : BRAND MODEL : AŞI HALKASI B MODEL : AŞI HALKASI B MODEL : PARAFILM MODEL :

45 3.175 PASTÖR PİPETİ MODEL : MAŞA MODEL : PETRI TABAĞI MODEL : YOĞUNLUK ÖLÇER TİP A MODEL : YOĞUNLUK ÖLÇER TİP B MODEL :

46 3.180 PİPET TİP A MARKA : HBG MODEL : PİPET TİP B MARKA : HBG MODEL : PİPET TİP C MARKA : HBG MODEL : PİPET TİP D MARKA : HBG MODEL : PİPET TİP E MARKA : HBG MODEL :

47 3.185 PİPET TİP F MARKA : HBG MODEL : PI POMPA TİP 1 MODEL : PI POMPA TİP 2 MODEL : PI POMPA TİP 3 MODEL : PİPET STANDI MODEL :

48 3.190 YIKAMA ŞİŞESİ A MODEL : YIKAMA ŞİŞESİ B MODEL : HAVAN MODEL : PORSELEN TABAKLAR A MODEL : PORSELEN TABAKLAR B MODEL :

49 3.195 PİPET DOLDURUCU(MAKRO) MODEL : İZLEME BARDAĞI A MODEL : İZLEME BARDAĞI B MODEL : SANTRİFÜJ TÜPÜ MODEL : SPATULA MODEL :

50 3.200 SPEKTROSKOPİ UV KÜVETİ A MARKA : SIGMA MODEL : Z EA SPEKTROSKOPİ UV KÜVETİ B MARKA : SIGMA MODEL : Z KELEPÇE VE STAND MODEL : SU JET POMPASI MODEL : EL DİSPANSERİ MODEL :

51 3.205 TERMOMETRE A MODEL : TERMOMETRE B MODEL : TEST TÜPÜ ASKISI MODEL : KAN SAYIM HAZNESİ MODEL : BALON ŞİŞE TİP A MODEL :

52 3.210 BALON ŞİŞE TİP B MODEL : BALON ŞİŞE TİP C MODEL : BALON ŞİŞE TİP D MODEL : BALON ŞİŞE TİP E MODEL : BALON ŞİŞE TİP F MODEL :

53 3.215 BALON ŞİŞE TİP G MODEL : BALON ŞİŞE TİP H MODEL : BALON ŞİŞE TİP I MODEL : BALON ŞİŞE TİP J MODEL : BALON ŞİŞE TİP K MODEL :

54 3.220 BALON ŞİŞE TİP L MODEL : TIPA TİP 1 MODEL : TIPA TİP 2 MODEL : TIPA TİP 3 MODEL : TIPA TİP 4 MODEL :

55 3.225 TIPA TİP 5 MODEL : TIPA TİP 6 MODEL : TIPA TİP 7 MODEL : TIPA TİP 8 MODEL : TIPA TİP 9 MODEL :

56 3.230 TIPA TİP 10 MODEL : TIPA TİP 11 MODEL :

57 PAKET TESLİM ALMA VE GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI PROJE OKULUNUN ADI :... İLİ / İLÇESİ :... ADRESİ :... TELEFON NO :... FAKS NO :... SATICI FİRMA :... No TEÇHİZATIN ADI MARKA/MODELİ ADEDİ 3.1 Abbe Refrektometre 3.2 Rekonsistograf 3.3 Analitik Hassas Terazi 3.4 Anaerobik Fırın 3.5 Elektronik Terazi 3.6 Dik tip otoklav 3.7 Taşınabilir tip Otoklav 3.8 Bakteriyolijik inkübatör 3.9 Ekmek Yapma Makinesi 3.10 Hamur Yoğurma Makinası 3.11 Soğutma Santifrüj 3.12 Santifrüj 3.13 Ocak Tipi Fırın 3.14 Soğutmalı İnkübatör 3.15 Derin Dondurucu 3.16 Dejyonize Su Aleti 3.17 Dijital Buret 3.18 Bulaşık Makinesi 3.19 Saf Su Cihazı 3.20 Hamur Test Cihazı 3.21 Un Test Cihazı 3.22 Gerber Santifrüj MARKA : KRÜESS MODEL : AR4 MARKA : YUCEBAS MODEL : RHEOCONSISTOGRAPH (7) MARKA : KERN MODEL : ABS MARKA : NBS MODEL : INNOVA CO 48 MARKA : KERN MODEL : EW NM MARKA : SELECTA MODEL : PRESOCLAVE II 50 MARKA : SELECTA MODEL : MEDICLAVE 12 MARKA : SELECTA MODEL : INCUDIGIT MARKA : YUCEBAS MODEL : BREAD KILN MARKA : YUCEBAS MODEL : DOUGH MOULDING MACHINE MARKA : SELECTA MODEL : CENTROFRIGER BL II MARKA : SELECTA MODEL : CENTRONIC BL II MARKA : ARCELIK MODEL : SUPERTURBO MARKA : VELP MODEL : FTC 90 MARKA : EVERMED MODEL : LDF370 MARKA : SELECTA MODEL : AQUASEL 3 MARKA : HIRSCHMANN MODEL : SOLARUS MARKA : Arçelik MODEL : 6240 MARKA : SELECTA MODEL : AC L4 MARKA : YUCEBAS MODEL : DOUGH TESTING DEVICE MARKA : YUCEBAS MODEL : FLOUR TESTING DEVICE MARKA : FUNK GERBER MODEL : NOVA SAFETY Kontrol Evet Hayır 56

58 3.23 Isınma Örtüsü tip Isınma Örtüsü tip Kızılötesi Nem Dengesi 3.26 Fırın (Isınma Sterilize) 3.27 Su Isıtıcı 3.28 Mutfak Robotu 3.29 Bıçak seti 3.30 Davlumbaz 3.31 Laminar Akıntı Kabini 3.32 Manyetik Isıtma Karıştırıcısı 3.33 Manuel Koloni Sayıcı 3.34 Manuel Tabak Kapatma Makinası 3.35 Et Doğrayıcı 3.36 Mikroskop 3.37 Dürbünlü Mikroskop 3.38 Trioküler Mikroskop 3.39 Mikrodalga Fırın (Çok Fonksiyonlu) 3.40 Islak Buğday Öğütme Makinası 3.41 Fırın Ocak 3.42 Nitrojen Protein Cihazı 3.43 Orbital Mikser İnkübatörlü/Soğutmalı 3.44 Peristaltik Pompa 3.45 PH Metre 3.46 Masa tipi PH Metre 3.47 Polarimetre 3.48 Refrektometre 3.49 Laboratuvar Tipi Buzdolabı MARKA : SELECTA MODEL : FIBROMAN N1000 MARKA : SELECTA MODEL : FIBROMAN N2000 MARKA : PRECISA MODEL : XM 60 MARKA : SELECTA MODEL : DIGITHEAT MARKA : Arçelik MODEL : K 3310 MARKA : Arçelik MODEL : K 1190 MARKA : DEGLON MODEL : KNIFE SET MARKA : ESCO MODEL : EFD 4B1 MARKA : ESCO MODEL : AC2 6E1 AIRSTREAM MARKA : VELP MODEL : ARE MARKA : IUL INST MODEL : COLONY COUNTER MARKA : ARI MAKINA MODEL : CLIO 06 MARKA : YUCEBAS MODEL : MEAT CHOPPER MARKA : HUND MODEL : MED PRAX MARKA : HUND MODEL : MEDICUS HF MARKA : HUND MODEL : H 600 MARKA : VESTEL MODEL : MD GDX23A MARKA : YUCEBAS MODEL : WET WHEAT GRINDING MACHINE MARKA : YUCEBAS MODEL : ASH KILN MARKA : VELP MODEL : DK6+UDK 132 MARKA : JEIOTECH MODEL : IS 971 R MARKA : VELP MODEL : SP 311/2 MARKA : WTW MODEL : PH 315i MARKA : WTW MODEL : Inolab720 MARKA : SMIDT+HAENSCH MODEL : POLARIMETER L SERIES MARKA : KRÜSS MODEL : AR2008+PELTIER TERMOSTAT PT31 MARKA : EVERMED MODEL : LR Reometre MARKA : BOHLIN 57

59 3.51 Devirli Buharlaştırıcı 3.52 Titreşimli Banyo 3.53 Elek Seti 3.54 Ölçülü Buz Makinesi 3.55 Pişirme Kabini 3.56 Soksolet Cihazı 3.57 Tepegöz Karıştırıcı 3.58 Tatlandırma Kabini 3.59 Stomaker 3.60 Kumaş Analiz Cihazı 3.61 Termogrometre 3.62 Ultrasonik Küvet 3.63 Genel Rondo tip A 3.64 Genel Rondo Tip B 3.65 Ultra Turaks 3.66 UV VIS Spektrofotometre 3.67 Vakumlu Kurutma Fırını 3.68 Vakum Pompası 3.69 VIS Spektofotometre 3.70 Viskometre 3.71 Vorteks Karıştırıcı 3.72 Su Küveti 3.73 Filtre Kağıdı 3.74 Alkolmetre 3.75 Seramik Tabak MODEL:C VOR MARKA : HEIDOLPH MODEL : 4000 G1 MARKA : SELECTA MODEL : UNITRONIC RECIPROCATING MARKA : YUCEBAS MODEL : SIEVE SHAKING MACHINE MARKA : EVERMED MODEL : FIM 90A/W MARKA : YUCEBAS MODEL : VEGETAL DRYING CABIN MARKA : SELECTA MODEL : SOXHLET EXTRACTION MARKA : VELP MODEL : PW MARKA : YUCEBAS MODEL : FERMANTATION RESERVOIR MARKA : IUL INST MODEL : SILVER MARKA : STABLE MICROSYSTEM MODEL:TA.XTPlus Texture Analyser MARKA : DELTAOHM MODEL : HD MARKA : SELECTA MODEL : ULTRASON DIGITMED MARKA : MOULINEX MODEL : MULTITRIO MARKA : MOULINEX MODEL : MULTITRIO MARKA : IKA MODEL : ULTRA TURRAX T25 MARKA : PGI MODEL : T80 MARKA : SELECTA MODEL : VACIOTEM T MARKA : SELECTA MODEL : VAKUM PRES MARKA : PGI MODEL : T60 MARKA : A&D MODEL : SV 10 MARKA : HEIDOLPH MODEL : Reax top Votrex MARKA : SELECTA MODEL : PRECISTERM MODEL : MARKA : FUNKE GERBER MODEL : ALCOHOLMETER MODEL :

60 3.76 Ayırıcı Huni A 3.77 Ayırıcı Huni B 3.78 Karıştırıcı Mil A 3.79 Karıştırıcı Mil B 3.80 Hacimli Şişe tip A 3.81 Hacimli Şişe Tip B 3.82 Hacimli Şişe Tip C 3.83 Hacimli Şişe Tip D 3.84 Hacimli Şişe Tip E 3.85 Hacimli Şişe Tip F 3.86 Hacimli Şişe Tip G 3.87 Hacimli Şişe tip H 3.88 Şişe Tongası 3.89 Maşrapa Tip A 3.90 Maşrapa Tip B 3.91 Maşrapa Tip C 3.92 Maşrapa Tip D 3.93 Maşrapa Tip D 3.94 Maşrapa Tip F 3.95 Maşrapa Tip G 3.96 Maşrapa Tip H 3.97 Maşrapa Tip Buharlaşma Kabı 3.99 Bunsen Brülör Büret A Büret B Büret Pens Fırçalı Büret Laboratuvar Şişesi A MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MARKA : DURAN MODEL : EVAPORATING BOWL MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL :

61 3.105 Laboratuvar şişesi B Laboratuvar Şişesi C Laboratuvar Şişesi D Laboratuvar Şişesi E Atma Şişesi Test Tüp Seti Test Tüp Pensi Kurutucu Üçlü Altlık Fırın Taban DAĞITICI DURHEIM TÜB KONDANSATÖR ERLENMEYER A ERLENMEYER B ERLENMEYER C ERLENMEYER D ERLENMEYER E ERLENMEYER F ERLENMEYER G ERLENMEYER H ERLENMEYER I FİLTRE KAĞID YAĞ ÖLÇER A YAĞ ÖLÇER B KONDANSATÖR A KONDANSATÖR B GOOCHE CRUCIBLE MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MARKA : FUNKE GERBER MODEL : CHEESE BUTYROMETER MARKA : FUNKE GERBER MODEL : MILK BUTYROMTER MODEL : MODEL : MODEL :

62 3.133 HİDROMETRE HİDROMETRE ŞİŞESİ KAUÇUK BORU MALZEMESİ HUNİ TİP HUNİ TİP HUNİ TİP TEST TÜBÜ TOPUZ BAŞ SERAMİK ÜÇGEN KRONOMETRE ERİTME KABI A ERİTME KABI B ERİTME KABI KAŞIĞI LAM LAMEL MANYETİK BAR TİP MANYETİK BAR TİP MANYETİK BAR TİP MANYETİK BAR TİP MANYETİK BAR TİP ERİTME KABI KAŞIĞI DERECELİ SİLİNDİR A DERECELİ SİLİNDİR B DERECELİ SİLİNDİR C DERECELİ SİLİNDİR D DERECELİ SİLİNDİR E DERECELİ SİLİNDİR F DERECELİ SİLİNDİR G MARKA : FUNKE GERBER MODEL : 6680 MARKA : BORUCAM MODEL : Hidrotimetre Şişesi 40 ml NS MODEL : MODEL : ISOLAB MARKA : MODEL : ISOLAB MARKA : MODEL : ISOLAB MARKA : MODEL: MODEL : ISOLAB MARKA : MODEL: MODEL : MARKA : NICKELECTRO MODEL : 30 ml MARKA : NICKELECTRO MODEL : 50 ml MODEL: MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : DERECELİ SİLİNDİR H 61

63 3.162 DERECELİ SİLİNDİR I DERECELİ SİLİNDİR J DERECELİ SİLİNDİR K DERECELİ SİLİNDİR L DERECELİ SİLİNDİR M ŞİŞE TİP ŞİŞE TİP ŞİŞE TİP ELEKTRONİK PİPET A ELEKTRONİK PİPET B AŞI HALKASI B AŞI HALKASI B PARAFILM PASTÖR PİPETİ MAŞA PETRI TABAĞI YOĞUNLUK ÖLÇER TİP A YOĞUNLUK ÖLÇER TİP B PİPET TİP A PİPET TİP B PİPET TİP C PİPET TİP D PİPET TİP E PİPET TİP F PI POMPA TİP PI POMPA TİP PI POMPA TİP PİPET STANDI MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MARKA : BRAND MODEL : MARKA : BRAND MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MARKA : HBG MODEL : MARKA : HBG MODEL : MARKA : HBG MODEL : MARKA : HBG MODEL : MARKA : HBG MODEL : MARKA : HBG MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL :

64 3.190 YIKAMA ŞİŞESİ A YIKAMA ŞİŞESİ B HAVAN PORSELEN TABAKLAR A PORSELEN TABAKLAR B PİPET DOLDURUCU(MAKRO) İZLEME BARDAĞI A İZLEME BARDAĞI B SANTRİFÜJ TÜPÜ SPATULA SPEKTROSKOPİ UV KÜVETİ A SPEKTROSKOPİ UV KÜVETİ B KELEPÇE VE STAND SU JET POMPASI EL DİSPANSERİ TERMOMETRE A TERMOMETRE B TEST TÜPÜ ASKISI KAN SAYIM HAZNESİ BALON ŞİŞE TİP A BALON ŞİŞE TİP B BALON ŞİŞE TİP C BALON ŞİŞE TİP D BALON ŞİŞE TİP E BALON ŞİŞE TİP F BALON ŞİŞE TİP G BALON ŞİŞE TİP H BALON ŞİŞE TİP I MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MARKA : SIGMA MODEL : Z EA MARKA : SIGMA MODEL : Z MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : BALON ŞİŞE TİP J 63

65 3.219 BALON ŞİŞE TİP K BALON ŞİŞE TİP L TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP 11 TESLİM ALMA İDARECİ EL KİTABI MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MODEL : MUAYENE RAPORU: Yukarıda marka ve modeli belirtilen cihaz ve aksesuarlarının muayene ve inceleme görevi aşağıda isimleri bulunan Muayene ve Kabul Komisyonumuzca yapılmış olup söz konusu cihazların sözleşmesine uygun olduğu, geçici kabule engel olabilecek herhangi bir eksik, kusur veya arızanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Geçici kabule ilişkin anılan sözleşmede yer alan ve aşağıda belirtilen yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirildiğini onaylarız. Cihaz teslim edildi Evet Hayır Cihaz kuruldu Evet Hayır Cihaz çalışır hale getirildi Evet Hayır Muayene ve testleri yapıldı Evet Hayır Kalibrasyonu yapıldı Evet Hayır Eğitimler tamamlandı Evet Hayır 64

66 Komisyon Başkanı (Ad, Soyad, İmza, Mühür) / /2009 Üye Üye Üye Üye Firma Yetkilisi (Ad, Soyad, İmza) (Ad, Soyad, İmza) (Ad, Soyad, İmza) (Ad, Soyad, İmza) (Ad, Soyad, İmza, Kaşe) 65

67 PİLOT KURUMLAR NO ADRES Kontak Kurulacak Kişi S01 S02 Diyarbakır Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Üçkuyu Köyü Ergani Yolu 12. km /DİYARBAKIR Burhanettin Yıldız Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Havaalanı Yolu Üzeri Kuruçeşme/Bağlar /DİYARBAKIR Tel: 0 (412) Fax: 0 (412) E mail: Tel: 0 (412) Fax: 0 (412) E mail: S03 Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksek Okulu Dicle Üniversitesi Kampüsü Mimarlık Mühendislik Fakültesi 4.Blok /DİYARBAKIR Tel: 0 (412) Fax: 0 (412) E mail: S04 Elazığ Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi Abdullahpaşa Mah. Eğitim Sok.No:5 /ELAZIĞ Tel: 0 (424) Fax: 0 (424) E mail: S05 Merkez Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Sarayatik Mah.Cemil Meriç Cad.No:6 /ELAZIĞ Tel: (0 424) Fax: (0 424) E mail: S06 İMKB Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi Ulukent Mah. Mevlana Cad./ELAZIĞ Tel: 0 (424) Fax: 0 (424) E mail: S07 S08 Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu/ELAZIĞ Atatürk Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kongre Cad. Erzurum Anadolu Teknik Lise,Anadolu Mes.Lis, Teknik Lise ve End.Mes.Lis. /ERZURUM Tel: 0 (424) Fax: 0 (424) E mail: Tel: 0 (442) Fax: 0 (442) E mail: 66

68 S09 S10 S11 S12 S13 S14 R.Salim Burçak Kız Meslek ve Anadolu Kız Meslek Lisesi Rıfkı Salim Burçak And.Kız Mes.ve Kız mes LisesiYenişehir/ Erzurum Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksek Okulu Atatürk Üniveristesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu 25240/ERZURUM Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi İncilipınar Mah. YüzüncüYıl Parkı Karşısı Şehitkâmil /GAZİANTEP Fatih Kız Teknik, KML ve Anadolu Kız Meslek Lisesi Hürriyet Mah. Reşadiye Cad. No:19 Şehitkâmil / GAZİANTEP Gaziantep Meslek Yüksek Okulu Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Meslek Yüksek Okulu /GAZİANTEP Merkez Yunus Emre Anadolu Meslek, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi İskender Mah. Turgut Temelli Cad. No:52/ MALATYA Tel: 0 (442) Fax: 0 (442) E mail: Tel: (0 442) Fax: (0 442) E mail: Tel: (0 342) Fax: (0 342) E mail: Tel: (0 342) Fax: (0 342) E mail: Tel: (0 342) Fax: (0 342) E mail: Tel: 0 (422) Fax: 0 (422) E mail: S15 Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Anadolu Kız Meslek Lisesi Zaviye Mah. Reşadiye 2.Okul Sokak No:15 Merkez/MALATYA Tel: (0 422) Fax: (0 422) E mail: S16 İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu İstasyon caddesi No: / MALATYA Tel: (0 422) Fax: (0 422) E mail: S17 S18 Merkez Tekstil Meslek Lisesi, Anadolu Tekstil Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi Hürriyet M. Ş. Edebali Cad. / KAHRAMANMARAŞ Sütçüimam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Karacasu Kampüsü/KAHRAMANMARAŞ Tel: (0 344) Fax: (0 344) E mail: Tel: (0 344) Fax: (0 344) E mail: S19 Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sırrın Yolu Üzeri Merkez /ŞANLIURFA Tel: (0 414) Fax: (0 414)

69 E mail: NO ADRES Kontak Kurulacak Kişi S20 Merkez Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atatürk Bulvarı No: /ŞANLIURFA Tel: (0 414) Fax: (0 414) E mail: S21 S22 Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu Eyyubiye Kampüsü, Şanlıurfa Akçakale karayolu 5. kilometre /ŞANLIURFA Van Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Kazım Karabekir Cad. Ticaret Meslek Lisesi Ön Binası / VAN Tel: (0 414) Fax: (0 414) E mail: Tel: Fax: E mail: S23 Van Tarım Meslek Lisesi Erçiş Yolu Üzeri/VAN Tel: (0 432) Fax: (0 432) E mail: S24 Yüzüncüyıl Üniversitesi Van Meslek Yüksek Okulu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Kampüsü/ VAN Tel: (0 432) Fax: (0 432) E mail: 68

70 DAĞITIM TABLOSU 69

71 S10 S13 S23 No Malzeme Mikltar Miktar Miktar GENEL TOPLAM 3.01 Abbe Refrektometre Rekonsistograf Analitik Hassas Terazi Anaerobik Fırın Elektronik Terazi Dik tip otoklav Taşınabilir tip Otoklav Bakteriyolijik inkübatör Ekmek Yapma Makinesi Hamur Yoğurma Makinası Soğutma Santifrüj Santifrüj Ocak Tipi Fırın Soğutmalı İnkübatör Derin Dondurucu Dejyonize Su Aleti Dijital Buret Bulaşık Makinesi Saf Su Cihazı Hamur Test Cihazı Un Test Cihazı Gerber Santifrüj Isınma Örtüsü tip Isınma Örtüsü tip Kızılötesi Nem Dengesi Fırın (Isınma Sterilize) Su Isıtıcı Mutfak Robotu Bıçak seti Davlumbaz Laminar Akıntı Kabini Manyetik Isıtma Karıştırıcısı

72 3.33 Manuel Koloni Sayıcı Manuel Tabak Kapatma Makinası Et Doğrayıcı Mikroskop Dürbünlü Mikroskop Trioküler Mikroskop Mikrodalga Fırın (Çok Fonksiyonlu) Islak Buğday Öğütme Makinası Fırın Ocak Nitrojen Protein Cihazı Orbital Mikser İnkübatörlü/Soğutmalı Peristaltik Pompa PH Metre Masa tipi PH Metre Polarimetre Refrektometre Laboratuvar Tipi Buzdolabı Reometre Devirli Buharlaştırıcı Titreşimli Banyo Elek Seti Ölçülü Buz Makinesi Pişirme Kabini Soksolet Cihazı Tepegöz Karıştırıcı Tatlandırma Kabini Stomaker Kumaş Analiz Cihazı Termogrometre Ultrasonik Küvet Genel Rondo tip A Genel Rondo Tip B Ultra Turaks UV VIS Spektrofotometre Vakumlu Kurutma Fırını Vakum Pompası VIS Spektofotometre Viskometre Vorteks Karıştırıcı Su Küveti Filtre Kağıdı Alkolmetre Seramik Tabak Ayırıcı Huni A Ayırıcı Huni B

73 3.78 Karıştırıcı Mil A Karıştırıcı Mil B Hacimli Şişe tip A Hacimli Şişe Tip B Hacimli Şişe Tip C Hacimli Şişe Tip D Hacimli Şişe Tip E Hacimli Şişe Tip F Hacimli Şişe Tip G Hacimli Şişe tip H Şişe Tongası Maşrapa Tip A Maşrapa Tip B Maşrapa Tip C Maşrapa Tip D Maşrapa Tip D Maşrapa Tip F Maşrapa Tip G Maşrapa Tip H Maşrapa Tip Buharlaşma Kabı Bunsen Brülör Büret A Büret B Büret Pens Fırçalı Büret Laboratuvar Şişesi A Laboratuvar şişesi B Laboratuvar Şişesi C Laboratuvar Şişesi D Laboratuvar Şişesi E Atma Şişesi Test Tüp Seti Test Tüp Pensi Kurutucu Üçlü Altlık Fırın Taban DAĞITICI DURHEIM TÜB KONDANSATÖR ERLENMEYER A ERLENMEYER B ERLENMEYER C ERLENMEYER D ERLENMEYER E ERLENMEYER F

74 3.124 ERLENMEYER G ERLENMEYER H ERLENMEYER I FİLTRE KAĞID YAĞ ÖLÇER A YAĞ ÖLÇER B KONDANSATÖR A KONDANSATÖR B GOOCHE CRUCIBLE HİDROMETRE HİDROMETRE ŞİŞESİ KAUÇUK BORU MALZEMESİ HUNİ TİP HUNİ TİP HUNİ TİP TEST TÜBÜ TOPUZ BAŞ SERAMİK ÜÇGEN KRONOMETRE ERİTME KABI A ERİTME KABI B ERİTME KABI KAŞIĞI LAM LAMEL MANYETİK BAR TİP MANYETİK BAR TİP MANYETİK BAR TİP MANYETİK BAR TİP MANYETİK BAR TİP ERİTME KABI KAŞIĞI DERECELİ SİLİNDİR A DERECELİ SİLİNDİR B DERECELİ SİLİNDİR C DERECELİ SİLİNDİR D DERECELİ SİLİNDİR E DERECELİ SİLİNDİR F DERECELİ SİLİNDİR G DERECELİ SİLİNDİR H DERECELİ SİLİNDİR I DERECELİ SİLİNDİR J DERECELİ SİLİNDİR K DERECELİ SİLİNDİR L DERECELİ SİLİNDİR M ŞİŞE TİP ŞİŞE TİP ŞİŞE TİP

75 3.170 ELEKTRONİK PİPET A ELEKTRONİK PİPET B AŞI HALKASI B AŞI HALKASI B PARAFILM PASTÖR PİPETİ MAŞA PETRI TABAĞI YOĞUNLUK ÖLÇER TİP A YOĞUNLUK ÖLÇER TİP B PİPET TİP A PİPET TİP B PİPET TİP C PİPET TİP D PİPET TİP E PİPET TİP F PI POMPA TİP PI POMPA TİP PI POMPA TİP PİPET STANDI YIKAMA ŞİŞESİ A YIKAMA ŞİŞESİ B HAVAN PORSELEN TABAKLAR A PORSELEN TABAKLAR B PİPET DOLDURUCU(MAKRO) İZLEME BARDAĞI A İZLEME BARDAĞI B SANTRİFÜJ TÜPÜ SPATULA SPEKTROSKOPİ UV KÜVETİ A SPEKTROSKOPİ UV KÜVETİ B KELEPÇE VE STAND SU JET POMPASI EL DİSPANSERİ TERMOMETRE A TERMOMETRE B TEST TÜPÜ ASKISI KAN SAYIM HAZNESİ BALON ŞİŞE TİP A BALON ŞİŞE TİP B BALON ŞİŞE TİP C BALON ŞİŞE TİP D BALON ŞİŞE TİP E BALON ŞİŞE TİP F BALON ŞİŞE TİP G

76 3.216 BALON ŞİŞE TİP H BALON ŞİŞE TİP I BALON ŞİŞE TİP J BALON ŞİŞE TİP K BALON ŞİŞE TİP L TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP TIPA TİP

77 HABERLEŞME ADRESLERİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI ADRES: Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü C Blok Beşevler / ANKARA Tel: / / Faks: Web Adresi: Mahmut TÜNCEL Başkan Dr. Recep ALTIN Başkan Yardımcısı Osman YALÇIN Proje Yöneticisi Ahmet OZAR Sözleşme Yönetimi Şube Müdürü Abdülkadir YILDIZ Satınalma Birimi Ayşegül KAYABAŞI Tanıtım Birimi M. Göksel KÖROĞLU Eğitim Birimi Funda ÇOKER Sözleşme Yönetimi Birimi YÜKLENİCİ FİRMA SEHA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TİC. VE MAK. SAN. LTD. ŞTİ. ADRES : Ayten Sok. 27/2 Mebusevleri Tandoğan ANKARA TEL: FAX: e mail: Yetkili Kişi: Ahmet Hakan HANBEYOĞLU 49

78 Ek 1 İKMEP Bölge Ofisleri 1) GAZİANTEP BÖLGE (DİYARBAKIR, KAHRAMANMARAŞ, ŞANLIURFA) İsim/ Ofis Tel/ Name Office Phone Faks/ Fax e mail ME İl Müdürü/ Süleyman Provincial Director ŞİŞMAN (0342) (0342) Eş Uzman/Co Expert Dilek Duygu (0342) (0342) Bölge Yöneticisi/ Nilüfer Regional Manager Erdem (0342) (0342) Ofis Adresi/ Office Address Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zemin Kat İzcilik Bürosu Yanı, Gaziantep 2) ERZURUM BÖLGE (ELAZIĞ,MALATYA, VAN) İsim/ Name Ofis Tel/ Office Phone Faks/ Fax e mail ME İl Müdürü/ Provincial Director M.Rağip ÜYE (0442) (0442) Eş Uzman/Co Expert Abdülhalim DUMLU (0442) (0442) Eş Uzman/Co Expert Fatih ÜNER (0442) (0442) Bölge Yöneticisi/ Mehmet Regional Manager KAYRICI ((0442) (0442) Atalar Mh. Yönetim Cad. Hükümet Konağı il Milli Eğitim Müdürlüğü kat:5 Ofis Adresi/ Yakutiye/ERZURUM Office Address 49

Teslim Alma İdareci El Kitabı

Teslim Alma İdareci El Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ METAL TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI (7. Paket) Teslim Alma İdareci El Kitabı

Detaylı

Teslim Alma İdareci El Kitabı

Teslim Alma İdareci El Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ SIHHİ TESİSAT VE GAZ TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI (9. Paket) Teslim Alma

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK SERVİS EKİPMANLARI (2. Paket) Teslim Alma İdareci El Kitabı

YİYECEK VE İÇECEK SERVİS EKİPMANLARI (2. Paket) Teslim Alma İdareci El Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ YİYECEK VE İÇECEK SERVİS EKİPMANLARI (2. Paket) Teslim Alma İdareci

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI

KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI KARİYER REHBERLİK SİSTEMİ İÇİN BT EKİPMANI ALIMI TESLİM ALMA VE UYGULAMA EL KİTABI (PAKET 3) REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ S Ö Z L E Ş M E Y Ö N E T İ M İ Ş U B E S İ İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz...2

Detaylı

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla, 5018 sayılı kanun çıkartılmıştır. Bu kanunla, kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 15 Nisan 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Nisan 2013 69471265-305-3511

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2009 T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU İLETİŞİM VE ULAŞIM Adres: Atatürk Bulvarı No:227 Kat: 9-10-11 12-13 Kavaklıdere/ ANKARA Tel: (312) 428 72 08 Fax: (312)

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Nisan 2012 - KARAMAN

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Nisan 2012 - KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 - KARAMAN Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

MERKEZİ TEDARİK HİZMETLERİNDE 59. YIL KAMU ALIMLARINDA KAMU GÜVENCESİ

MERKEZİ TEDARİK HİZMETLERİNDE 59. YIL KAMU ALIMLARINDA KAMU GÜVENCESİ MERKEZİ TEDARİK HİZMETLERİNDE 59. YIL KAMU ALIMLARINDA KAMU GÜVENCESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜR SUNUŞU

Detaylı

SUNUŞ...3 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6. 1.1.1. Kuruluş ve Görevleri...6

SUNUŞ...3 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6. 1.1.1. Kuruluş ve Görevleri...6 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ...3 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 1.1.1. Kuruluş ve Görevleri...6 1.2. ÖRGÜT ŞEMASI VE ÖRGÜTSEL YAPILANMA...8 1.2.1. Örgüt Şeması...8

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ Ülkemiz kamu mali yönetiminin Avrupa Birliği mevzuatına uyumu sürecinde mali saydamlık ve hesap

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28639 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ ~ 2 ~ A. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor 01 Ocak 2014-30 Haziran 2014 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın

Detaylı

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BAŞVURU REHBERİ İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 1. Giriş 1.1. İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve bu

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü. KASTAMONU Turizm Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü. KASTAMONU Turizm Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü KASTAMONU Turizm Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2 0 1 9 S T R A TKASTAMONU E J İ K P L A N2015 I 1 KASTAMONU Turizm Eğitim

Detaylı