Yarının Okulu İçin Öğretmen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarının Okulu İçin Öğretmen"

Transkript

1 Eğitimde Yüksek Öğretmen Okulları Deneyimi Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Haziran 2005 Yarının Okulu İçin Öğretmen Timur Karaçay Başkent Üniversitesi Ulusun Geleceğini Eğitim Sistemi Belirler Eğitim her ülkenin temel sorunlarından birisidir. Normal koşullarda, bir ülkenin nüfusu her yıl %2-3 oranında artar; bütçenin %5-7 si eğitime ayrılır. Ailelerin eğitim harcamaları da dikkate alınırsa, hemen her ülkede, eğitim harcamalarının savunma harcamalarını geçtiği görülür. Gelişmiş her ülkede, öğretmen sayısı asker sayısından fazladır. Bu olgu tesadüfi değildir. Ülkelerin yaşamsal gereksinimidir. Yurttaşları çoğunlukla eğitimsiz olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin ekonomik ve politik güdümü altına girmeye mahkûmdurlar. Eğitim, girdileri ve çıktıları olan büyük bir endüstridir. Bu endüstride hedefler doğru saptanamaz ya da eğitim sistemi saptanan hedefleri gerçekleştiremez ise, ülkenin kalkınması ve çağdaş uygarlığı yakalaması olanaksızdır. Zaman içinde sloganlarımız değişse bile, Tanzimat tan bu yana, çağdaş uygarlığa erişme ve o uygarlığın bir parçası olma savaşı veriyoruz. Hedefler doğru seçilmişse, onu işaret eden sloganlar toplumu bilinçlendirmek ve yönlendirmek açısından yararlıdır. Ama sloganlar yeterli değildir. Onların peşinde koşacak toplumsal azim ve iradeyi de yaratmak gerekir. O azim ve iradeyi yaratacak olgu eğitim dir. Son zamanlarda, çağdaşlığa giden yolu gösteren sloganımız AB üyeliğidir. Ancak, AB üyeliği sadece TBMM nin alacağı siyasi kararlarla gerçekleşemez. O kararların özünü oluşturmak zorundayız. O özü oluşturacak etmenlerden birisi ve şüphesiz en önemlisi eğitim dir. Eğitimde çağdaş standartlara ulaşmalıyız. Bunun için, dünyadaki eğitim hareketlerini sürekli izlemek ve değişime hızla ayak uydurmak zorundayız. Neden iyi öğretmen? ABD, Ulusal (Eğitim) Akademisinin sloganı haline gelen şu sözler, başlıktaki soruya verilebilecek en kısa ve derin anlamlı yanıt olmaktadır: Hiç bir sınıfta hiç bir öğrenci üstün donanımlı öğretmenden yoksun kalmamalıdır! İmparatorluğun son dönemlerden bu yana, ülkemiz, iyi öğretmen yetiştirme modellerinin arayışı içindedir. Cumhuriyetten sonra, aradığı iyi modelleri bulduğu zamanlar olmuştur. Ama, bulduğu modelleri, sürekli geliştirip koruyamamış, çoğunlukla, eğitsel olmayan bahanelerle iyi modelleri yıkıp atmıştır. İşleyen her modeli yıkışımızda, sil baştan başlamayı alışkanlık edinmişiz. Bu kötü alışkanlığımız, yalnız öğretmen yetiştirme sistemimizi değil, bütün eğitim sistemimizi olumsuz etkilemekte ve telafisi olanaksız on yılların kaybedilmesine neden olmaktadır. Oysa, eğitim uzun 1

2 soluklu bir iştir. Eğitim sistemlerinde yapılan değişiklikler ancak üç kuşak sonra etkisini göstermektedir. O nedenle, alışılmış bir tekerlemeyle görüşümüzü belirtebiliriz: Eğitim yalnızca politikacılara ve bürokratlara bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Bu konuların tartışılmasını yalnızca politikacılara ve bürokratlara bırakıp, olup biteni uzaktan seyretme ya da eleştirme alışkanlığımızdan vazgeçmeliyiz. Eğitimcilerin, aydınların ve bilim adamlarının, seyretme ve eleştiri yapma sınırını aşıp, çözüm önerilerinin ortaya konacağı alana inmeleri zamanı çoktan gelmiştir. Önümüzde bunca deneyim varken, sistem ve model önerileri geliştirmekte hemen hemen hiç zorluk çekmeyiz. Ortaya atılacak sistemleri ve modelleri, önyargısız tartışabilirsek, onların içinden doğru olanları seçebiliriz. Öneri geliştirirken, sanıyoruz ki, şöyle bir yol izlemek doğru olacaktır. a. Doğru yazılıp, doğru okunduğunda, sayılar asla yalan söylemezler. Öyleyse, öncelikle, eğitimdeki sayısal verilerimizi doğru yazıp, doğru okuyacağız. Sayılar, eğitim sistemimizin şimdiki durumunu orta yere serdiği gibi, yakın ve uzak gelecekte neler yapmamız gerektiğini de kulaklarımıza fısıldayacaktır. b. Eğitim sistemimizin geçmişini çok iyi biliyoruz. Özellikle, geçmişteki yanlışlarımızdan geleceğimiz için doğru dersler çıkarabilmeliyiz. c. Dünya ülkelerinin eğitim alanında neler yaptıklarını izlemeli ve o yarıştan kopmamaya çalışmalıyız. Bütün bunlar, bir konuşma metnine sığmayacak cesamettedir. Her biri kitaplar doldurur. O nedenle, bu konuşmayı çok dar bir alana çekeceğiz. MEB istatistiklerine kısaca göz attıktan sonra, bu günkü öğretmen yetiştirme modelimizi, bizzat YÖK ün kendi sözleriyle irdeleyecek, dünyadan bazı örnekler verip, ülkemiz için bir öneri getireceğiz. Sayılar doğru söyler! öğretim yılında, öğrenci-öğretmen sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloyu doğru yorumlarsak, okul sayımızın ve dolayısıyla öğretmen sayımızın sayıca yetersiz olduğunu göreceğiz. Öğretmenlerin ve okulların kalitesi için, henüz itibar edilebilecek araştırmaların yapıldığına raslamadık. EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE OKUL, ÖĞRENCİ ve ÖĞRETMEN SAYILARINDA ARTIŞ OKUL/SINIF/KURUM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ARTIŞ (Kat) ARTIŞ (Kat) OKULÖNCESİ EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İLKOKUL ORTAOKUL ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKÎ ve TEKNİK ORTAÖĞRETİM YAYGIN EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM ARTIŞ (Kat) 2

3 Eğitimde değişim Eğitim sistemlerinde ani ve köklü değişiklikler yapan ülkeler, bu işi ancak savaşlar, devrimler gibi büyük toplumsal değişimlerin sonunda yapmışlardır. Büyük toplumsal çalkantılardan sonra, her alanda olduğu gibi, eğitim sistemlerinde yapılan değişiklikler yeniden yapılanmanın doğal sonuçlarıdır. O nedenle toplumu sarsmaz. Kurtuluş savaşının hemen arkasından Cumhuriyetimizin yaptığı büyük eğitim reformları bunun tipik bir örneğidir. Cumhuriyetle birlikte gelen büyük eğitim reformlarının hemen hiç birisi toplumumuzu sarsmamış, aksine toplum onları kolayca benimsemiştir. Benzer olarak, devrimden sonra Rusya nın, ikinci dünya savaşından sonra İngiltere nin, Almanya nın, Japonya nın yaptığı köklü ve hızlı eğitim reformları, gösterilebilecek bir çok iyi örnekten bazılarıdır. Öte yandan, normal zamanlarda eğitim sistemlerinde devrim niteliğinde yapılan ani ve köklü değişiklikler, daima toplumun bir kesiminden tepki görmüştür. Tepki gösteren kesim, doğal olarak mevcut düzenin değişmesini istemeyenlerdir. Bu nedenle, normal koşullarda, eğitimdeki değişiklikler devrim değil, evrim niteliğinde olmalıdır. Evrimsel değişimler yavaş ama sürekli olduğu için toplumu sarsmaz, eğitim ordusuna yabancılaşmaz, ama kendi kendisini sürekli yenilediği için eskimez, toplumun geleceğe dönük isteklerini karşılayabilir. Bu görüşü destekleyecek örnekleri bolca verebiliriz. Şimdi, soğukkanlılıkla geriye baktığımızda şunu görebiliyoruz. Köy Enstitülerinin kurulması gerekliydi, ama böylesine köklü bir değişim için çok geç kalınmıştı. Kurtuluş savaşının sarstığı toplum, çoktan yeni düzenini kurmaya başlamıştı. O nedenle, sosyo-ekonomik dengeleri değiştirme potansiyeline sahip Köy Enstitülerinin kuruluşu, nisbeten oturmuş düzenin değişmesini istemeyenlerin tepkisini çekti. Bu tepki çok geçmeden üstünlük sağladı ve Köy Enstitüleri, kuruluş amaçlarını gerçekleştiremeden aniden kapandı. Kapanmaları da gene toplumun başka bir kesimini sarstı. Benzer olarak, 1982 yılında öğretmen okullarının kapanması, öğretmen yetiştirme görevinin Milli Eğitim Bakanlığından alınıp üniversiteye verilmesi de eğitimde evrim değil, bir devrimdir ve ciddi sarsıntılar yaratmıştır. Yükseköğretim Kurulu nun kuruluşu da bir devrimdir. 60 lı yıllardan 80 li yıllara kadar kendi içinde evrimsel bir değişimi ve gelişimi yapamayan yükseköğretim sisteminde, kendi dışındaki dinamiklerin yarattığı zorunlu ve ani bir değişimdir. Eğitim sistemimizde yapılan bu ani ve köklü değişikliklerin yararlı olup olmadığı farklı bakış açılarından tartışılabilir. Ama ortada apaçık bir gerçek vardır. Eğitim sistemimiz 25 yıldır bu ani değişimlerin sancısını çekmektedir. Şimdi şu soruyu sorabiliriz. Acaba, eğitim sistemimiz Cumhuriyetten bu yana evrimcil bir değişim süreci içinde olabilseydi, çağa ayak uydurabilseydi, bu ani değişimlerle sarsılmak zorunda kalır mıydı? Eğitim sistemi, çağa uygun bir doğal gelişimi, bir evrimi yaşasaydı, bu gün toplumumuz bir uçtan öbür uca salınıp dururmuydu? Bu görüşü geleceğe dönük başka bir örnekle açıklamaya çalışalım. Neredeyse, çeyrek yüzyıldır yükseköğretim sistemimizde yapısal bir değişim olmamıştır. Bu süre içinde, üniversitelerimizin sayısı 3

4 20 lerden 70 lere çıkmıştır. Öğrenci sayısı kat kat artmıştır. Ama 80 li yapı aynen korunmaktadır. Bunun bu haliyle devam edebilme şansı yoktur. Değişim zorunludur. Ama, görünen o ki, geç kalmış değişim yapıldığında gene ani olacak ve ister istemez sistemi ve toplumu bir daha sarsacaktır. Geçmişi anımsamak Türkiye, değişik eğitim sistemlerini ve değişik öğretmen yetiştirme modellerini bolca denemiştir. Bu denemeler bazan çok başarılı, bazan çok başarısız olmuştur. Özellikle, 1974 yılına kadar öğretmen yetiştirme sistemlerimizin, mevcut koşullara göre, daima başarılı kaldığını ve nitelikli öğretmenler yetiştirdiğini teslim etmeliyiz. İlköğretmen Okulları, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri, Yüksek Öğretmen Okulları ve Teknik Yüksek Öğretmen Okulları yüksek performans gösteren okullar olarak eğitim tarihindeki müstesna yerlerini almışlardır. 70 li yılların politik çalkantıları, başta öğretmen yetiştiren kurumları etkilemiştir. Politikanın etkin birer arena haline getirdiği öğretmen okulları hızla irtifa kaybettiler öğretim yılından itibaren Yüksek Öğretmen Okulları kapandı. Aynı adla farklı modeller denendi. Ama hiç birisi başarı sağlayamadı. Bu düşüş 1980 darbesine kadar devam etti yılında yürülüğe giren 2547 sayılı YÖK yasası, öğretmen yetiştirme görevini tamamiyle üniversitelere vermiştir. O tarihten 1997 yılına kadar geçen sürede modelin başarısızlık nedenlerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 1997 yılında yayınladığı resmi bir raporla açıklamış ve sistemi iyileştirme çalışmalarına başlamıştır yılında başlanan iyileştirme çabalarının nasıl bir sonuç verdiği henüz açıklanmamıştır. Sözkonusu uzun raporun bir çok tanısına katılmamakla birlikte, Türkiye ye neredeyse çeyrek yüzyıl kaybettiren bu sisteme, bizzat YÖK ün getirdiği özeleştiri, gelecek için ders alacağımız önemdedir. Aşağıdaki 12 madde, YÖK ün resmi raporundan özetlenerek alınmıştır. YÖK Raporundan alıntılar 1. Geçen 15 yıllık sürede her ne kadar Eğitim Fakülteleri ülkenin öğretmen ihtiyacını karşılamada en önemli kurum olmuş ise de bugün gelinen nokta dikkate alındığında Eğitim Fakültelerinin yanlış yapılanma, temel amaçlardan uzaklaşma gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduğu ve ülkenin öğretmen ihtiyacını karşılamada gerek nitelik gerekse nicelik bakımından yetersiz kaldığı görülmektedir. 2. Kuruluş amaçları ihmal edilmiş; bunun sonucu olarak ortaokul, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği gibi bazı kritik alanlarda kısa sürede kapanması imkansız öğretmen açıkları ortaya çıkmıştır. Bu açığı telafi etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik sertifikası bile olmayan binlerce kişiyi sınıf öğretmeni olarak atayarak eğitim sistemine dahil etmek zorunda kalmıştır. 4

5 3. Öğretmen yetiştiren kurumların içinde yer aldığı üniversitelerde Eğitim Fakülteleri ve Fen- Edebiyat Fakülteleri arasında etkili bir işbirliği gerçekleştirilememiş, pek çok durumda Eğitim Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakülteleri arasında yapılan iş açısından tekrarlar (duplication) ortaya çıkmıştır. 4. Bazı alanlarda öğretmen yetiştirme işi birden fazla alanın veya fakültenin etkili bir işbirliğini gerektirir. Bugün bünyesinde Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bulunduran pek çok kampüs üniversitemizde, Fen ve Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri arasında etkili ve verimli bir işbirliği yoktur. Bu durum, kurumlar arasında amaç ve hedef karmaşası yaratmakta, yüksek öğretime ayrılan sınırlı kaynaklar israf edilmekte, bu ortam içinde yetişen öğretmen adayları yanlış akademik normlar edinmektedir. 5. Eğitim Fakültelerinin elemanları, kendi alanlarının öğretimi ile uğraşmayı, bu konuda araştırma yapmayı ve hizmet üretmeyi ikinci sınıf bir iş olarak görmeye başlamışlardır. 6. Yükseköğretim Kurulu (dolayısıyla öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri) ile öğretmeni istihdam eden Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlıklı ve verimli bir iletişim ve işbirliği kurulamamış, aynı sorunlar Eğitim Fakülteleri ile okullar arasında da ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle, öğretmen yetiştirme işinde teori-pratik dengesi teori lehine aşırı derecede bozulmuştur. 7. Özellikle sınıf öğretmenliği alanında Eğitim Fakültelerinin artan ihtiyacı karşılayacak düzeyde öğretmen yetiştirememeleri Milli Eğitim Bakanlığı nı gerekli formasyondan geçmemiş binlerce üniversite mezununu sınıf öğretmeni olarak atamak zorunda bırakmıştır.... Eğitim Fakültelerinde ortaya çıkan ve yukarıda değinilen misyon karmaşasının da (öğretmen yetiştirmenin ikinci planda görülmesi) bunda önemli bir payı vardır. 8. Herhangi bir alan fakültesinden mezun olan adaylara yönelik olarak düzenlenen öğretmenlik sertifika programları içerik ve süreç açılarından yetersiz kalmış, son yıllarda bu programlar Eğitim Fakülteleri için sadece bir para kazanma yolu olarak görülmeye başlanmıştır yılındaki yeniden yapılanma ile Eğitim Fakülteleri daha çok ortaöğretim öğretmeni yetiştirmeye yönelmişler ve ilköğretim II. kademe öğretmeni yetiştirmeyi ihmal etmişlerdir. 10. Eğitim Fakültelerinde son yıllarda çok sayıda açılan program geliştirme, eğitim yönetimi, halk eğitimi, ölçme ve değerlendirme gibi eğitim bilimleri lisans programlarının belirli istihdam alanları yoktur. Bu alanlar öğretmenlik becerisi üzerine inşa edilmesi ve lisansüstü düzeylerde açılması gereken programlardır. 5

6 11. Eğitim Fakültelerindeki ilgili kadrolar alan uzmanları ile doldurulmuştur. Daha da kötüsü örneğin Milli Eğitim Bakanlığı elindeki yurt dışı burs imkanlarını öğretmenlik alanları dışında çoğunlukla temel fen bilimleri ve mühendislik alanlarında kullanmıştır. Bu kaynağın yanlış kullanımı Eğitim Fakültelerinin şu an çok ihtiyaç duyduğu alan öğretim uzmanlarının yurt dışı kaynaklardan yetiştirilmesini engellemiştir. 12. Yukarıdaki nedenlerle, Eğitim Fakültelerinde varolan kaynaklar yanlış alanlara yönlendirildiği için, eğitime ayrılan çok sınırlı ulusal kaynaklar israf edilmektedir. YÖK ün raporundan üç önemli hususu açıkça dillendirmek gerekiyor: a yılında öğretmen yetiştirme görevini yasayla üstlenen üniversiteler, öğretmen yetiştirme konusunda deneyimsiz oldukları gibi, bu işin ülke için önemini de hemen kavrayamadılar. Sistemdeki bu ani değişiklik, eğitim sistemimize, telafisi imkansız 25 yıl kaybettirmiştir. b. Üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği içine girememiş, ülke için gerekli kararlar ortaklaşa alınamamıştır. c. Eğitim Fakülteleri, alan öğretmeni yetiştirmek için, üniversitenin hazır işleyen diğer birimleriyle işbirliğinden kaçınmıştır. Üniversitenin Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Filoloji vb bölümleri dururken, Eğitim Fakülteleri bu bölümleri yeniden kendi bünyesinde kurma hevesine kapılmıştır. Hiç bir Eğitim Fakültesinde, bu bölümlere yeterli öğretim üyesi bulmak ve gerekli laboratuvarları kurmak mümkün olamamıştır. Zaten bütün bunları kurabilen bir Eğitim fakültesi, kendi başına bir üniversite olabilirdi... YÖK ün 15 yıl sonra farkına vardığı bu yanlış uygulama halen bir çok yerde sürdürülmektedir. Dünya ne yapıyor? Eğitimde iddialı bütün ülkeler şu soruların yanıtını arıyor: Yüksek donanımlı (kalifiye) öğretmen nedir? İyi öğretmeni nasıl yetiştirebiliriz? Mevcut öğretmen yetiştirme modelimiz yeterli mi? Değilse, nasıl bir model kurmalıyız? Yeterliyse, bu modelin eskimemesi için, gelişen topluma ayak uydurabilecek dinamizmi ona nasıl aşılarız? İyi öğretmen yetiştirdiğimizi nasıl anlarız? İyi öğretmeni, ona en çok ihtiyaç duyan (yoksunluk bölgelerindeki) okullarda nasıl istihdam ederiz? Hiçbir ülkede öğretmen yetiştirme modeli ve hatta eğitim sistemi sabit kalamaz. Eğitim sistemi ya toplumun önündedir ve toplumsal gelişmeye ışık tutar, ya da toplumun gerisindedir ve toplumsal gelişimler onu geriden sürükler. 90 lı yıllardan bu yana, AB ülkelerinde eğitim sistemleri ve öğretmen 6

7 yetiştirme modelleri ve okulların kaliteleri yoğun biçimde tartışılmakta ve değişime uğramaktadırlar. Öğretmen yetiştiren kurumların ve hatta bütün okulların akreditasyonu önem kazanmıştır. AB ülkelerinin öğretmen yetiştirme modellerini incelemek ayrı bir yazı konusudur. Burada, kısaca şunu belirtmekte yarar vardır. Bazı ülkeler her düzeyde okul öğretmenini doğrudan üniversiteden yetiştirmektedir (örn. Finlandiya). Bazı ülkeler, ilköğretim (yaklaşık 6-16 yaş) okullarının öğretmenlerini öğretmen okullarından, ortaöğretim (yaklaşık yaş) okullarının öğretmenlerini üniversiteden yetiştirmektedirler (örn. Avusturya, Fransa, Almanya, İrlanda, vb). Bazı ülkeler ise, hem öğretmen okullarından hem de üniversiteden her düzeydeki okula öğretmen yetiştirmektedirler (örn. İtalya). Bunun yanında, eğitimde AB standartlarını oluşturma ve yerleştirme çabaları sürmektedir. İş ve istihdam alanında olduğu gibi eğitimde de ülkeler arası sınırların getirdiği kısıtların yokedilmesi, öğretmen ve öğrenci hareketliliğini (mobilite) getirecek, ister istemez, AB ülkelerinin eğitim sistemlerinde benzerliği artıracak ve standartları yükseltecektir. Genel eğilim olarak, AB ülkelerinde merkeziyetçi, idealist ve toplumcu sistemlerin geriye çekilmeye başladığını, bunun yerine bireyi öne çıkaran daha özgür (belki daha pragmatik) sistemlerin öne çıkmaya başladığını gözlemlemek mümkündür. Ama AB üyesi her ülkenin kendi eğitim geleneklerini ve öğretmen yetiştirme modellerini kolayca terkedemediği ve dolayısıyla çok arzu edilen rasyonel ve ortak bir öğretmen yetiştirme modelinin ortaya konamadığı açıktır. Geriye dönülemez! Şimdi dönüp kendimize bakalım. Geldiğimiz bu noktada, öğretmen yetiştirme sistemini, üniversiteden alıp tekrar Milli Eğitim Bakanlığına devretmek, yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri olur. Artık, sistemdeki yanlışları görecek durumdayız. Gördüğümüz yanlışları, sistemi yoketmeden sistem içinde düzeltebiliriz. Başka bir deyişle, yeniden bir deprem yaratmadan, işleyen sistemi iyileştirmeyi becermek zorundayız. Geçmişten Ders Almak Türkiye zor ekonomik koşullar içindeyken yüksek performans gösteren öğretmen okullarının başarısında etkin olan faktörleri doğru saptayıp onları yeniden hayata geçirmek, elimizdeki modeli iyileştirmede kaldıraç rolü oynayabilir. Öyleyse, o okulların özniteliklerine dönüp bakmakta yarar vardır. 1. Öğretmen okulu öğrencileri köylere kadar inen geniş bir kitleden seçim yapıyordu. Başka bir deyişle, öğretmen okullarının kaynağı, ülkenin bütün çocuklarıydı. Bu geniş kaynaktan en iyilerini seçip ilköğretmen okuluna alıyordu. 7

8 2. Öğrenciler, okula ilk girişlerinden itibaren, hemen her üst basamağa geçişte yeni bir seçme/eleme sistemine tabi idiler. Örneğin, sınavla İlköğretmen Okuluna giren öğrenci, mezuniyetten sonra ancak sınavla Eğitim Enstitüsüne girebilirdi. Kendi okulundaki sıralamada ilk üç sırada yer alanlar Yüksek Öğretmen Okuluna girebilirdi. Böylece, öğretmenliğin üst kademelerine çıkmak için çok üstün yeteneklere sahip olunması gerekli oluyordu. Başka bir deyişle, sistem, doğal bir eleme yöntemiyle, yetenekli öğrencileri seçebiliyordu. 3. Öğretmen okulu öğrencileri parasız yatılı okuyorlardı. Dolayısıyla, yoksulluk, başarılı öğrencinin önünde bir engel olamıyordu. 4. Öğretmenlik toplumda saygınlığı olan bir meslekti. Öğretmen geçim sıkıntısı içinde değildi; kendisiyle eş süreli öğrenim görenler kadar kazanıyordu. 5. Kırsal kesimde ve kent varoşlarındaki çocuklara kucak açan öğretmen okulları, eğitimde önemli ölçüde fırsat eşitliğini ve dolayısyla sosyal dengeyi sağlıyordu. Başarı Etmenlerini Mevcut Sisteme İthal Etmek Acaba, yukarıdaki beş önemli etmeni mevcut sisteme ithal edebilir miyiz? Kanaatımızca, basit yasal düzenlemelerle bu işi başarmak mümkündür. Bu gün, ülkemizin dört bir yanında Yatılı Bölge İlköğretim Okulları ve Pansiyonlu İlköğretim Okulları vardır. MEB na bağlı bu okulların kapasitesi yarı yarıya dolmaktadır. Biraz çabayla, bu okullar tam kapasiteyle çalışır duruma getirilebilir. Buradan sınavla Öğretmen Liselerine geçiş sağlanabilir. Öğretmen Liseleri, yeniden Öğretmen Okulu adını alıp, yatılı okul biçimine dönüştürülebilir. Öğretmen Okulu mezunları Eğitim Fakültelerine sınav + kontejanla alınırlar. Eğitim Fakültesine gelen öğrenciler yatılı veya burslu sistemle öğrenimlerini sürdürürler. Bu sistemde, iki önemli olgu oluşacaktır: 1. Öğretmen adayları çok geniş bir kitleden seçilecek ve her aşamada sınavdan geçecektir. Böylece bu eleme sisteminde, en yetenekliler üstte kalabilecek ve öğretmen olmaya aday olabileceklerdir. 2. Yoksulluk, hiç bir öğretmen adayının önünde engel teşkil etmeyecektir. 3. Kırsal kesim ve kent varoşları için eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal denge yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu sistemin ülke bütçesine bir yük getirmeyeceğini anlamak için, MEB nın verdiği burslara göz atmak yetecektir. Bu tablodaki rakamlar, gerçek ihtiyaca göre öğretmen okullarına yönlendirilebilir. ÖĞRETİM DAİRELERİNE ve YILLARA GÖRE BURSLU ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM DAİRESİ YILLAR İTİBARİYLE BURSLU ÖĞRENCİ SAYISI Planlana n İLKÖĞRETİM Gn.Md ORTAÖĞRETİM Gn.Md ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM Gn.Md KIZ TEKNİK ÖĞRETİM Gn.Md TİCARET ve TURİZM ÖĞRETİMİ Gn.Md

9 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ve EĞİT.Gn.Md DİN ÖĞRETİMİ Gn.Md ÖZEL EĞİTİM REH. ve DANIŞMA HİZ. Gn.Md SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL TOPLAM MEB - Üniversite İşbirliği Öğretmenin asıl işvereni olan MEB ile öğretmeni yetiştiren üniversitenin öncelikle uyumlu bir işbirliğine girmesi mutlaka sağlanmalıdır. Hangi alanlarda ne kadar öğretmene ihtiyaç olacağını ancak MEB söyleyebilir. Üniversitenin yetiştirdiği öğretmenin kalitesini, işveren olarak, ancak MEB değerlendirebilir. Bunları gözardı eden üniversite, MEB nın istediği kaliteyi ve kantiteyi tutturamaz. Üniversite içinde güç birliği Eğitim Fakülteleri, içinde bulundukları üniversitenin diğer birimleriyle öğretim ve araştırma faaliyetlerinde sıkı bir iş ve güç birliği içine girmelidir. Örneğin, biyoloji, fizik, kimya, matematik, filoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler gibi alan derslerini mutlaka ilgili fakülteden aldırmalıdır. Eğitim Fakülteleri, alan derslerine ait bölümleri kendi içinde kurma hevesinden vazgeçmelidir. Bu bölümleri yeterli öğretim üyesiyle, laboratuvarıyla, yeterli ders araç ve gereçleriyle donatabilmiş hiç bir eğitim fakültesi yoktur. Bundan sonra da olabilme olasılığı yoktur. İki milyona yakın öğrenci üniversite giriş kapısına yığılmışken, Eğitim Fakültelerinin böyle dublikasyonlar yaparak kaynak savurganlığı yapma lüksü olamaz. Üstelik, örneğin, Eğitim Fakültesinde okutulan fizik derslerinin, Fen Fakültesinde okutulan fizik derslerinden farklı olduğunu ya da daha iyi okutulduğunu iddia etmek gülünç olur. Üniversitenin biyoloji, fizik, kimya laboratuvarları büyük paralarla kurulmuş olup işler durumda iken, eğitim fakültelerinin yeniden bunları kurmaya kalkışması bir savurganlıktan başka bir şey değildir. AB ülkelerinin çoğu, lise düzeyindeki alan derslerini okutacak öğretmenlerin, üniversitenin ilgili bölümlerinden diploma alma koşulunu getirmiştir. Bizde de, lise ve dengi okullarda alan öğretmeni olacaklar, o alana ait bölümden lisans derecesi almalıdır. Matematik lisans derecesi düzeyinde matematik okumayan bir öğretmen adayının, matematiği bütüncül biçimde kavraması ve lisede onu hakkıyla okutabilmesi zordur. Nitekim, bu gün okullarımızda matematik öğretiminin perişanlığı, büyük ölçüde bundan kaynaklanmaktadır. Bir çok okul ve dershane, matematiği mantıksal düşünmenin, akıl yürütmenin tek etkili aracı olmaktan çıkarmış, onu bilmeceye döndürmüştür. Matematikteki başarısızlığımızın temel nedenlerinden birisi budur. Araştırma konusuna gelince, Eğitim Fakültelerinde eğitim bilimleri alanı dışında yapılan araştırmaların ve ortaya çıkan tezlerin bilimsel değeri ciddi olarak tartışılmalıdır. 9

10 10

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-004.2 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Rapor. Dershaneler. Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında. Hasan Bacanlı M. Ali Dombaycı. Şubat, 2013. Dershaneler

Rapor. Dershaneler. Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında. Hasan Bacanlı M. Ali Dombaycı. Şubat, 2013. Dershaneler Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında Dershaneler Rapor Şubat, 2013 Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında Dershaneler Hasan Bacanlı M. Ali Dombaycı 1 2 Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında Dershaneler

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

hayat = 195 dk. mı? 1

hayat = 195 dk. mı? 1 hayat = 195 dk. mı? 1 SUNUŞ Türk Milli Eğitim düzenini yukarıdan aşağıya teslim alıp hedeflerinden uzaklaştırmış bulunan üniversiteye giriş sisteminin neden olduğu sorunlar yeni boyutlar kazanarak ağırlaşmaya

Detaylı

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ekim 2009 TÜRKİYE DE Millî Eğitim Sistemi YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER Bekir S. Gür - Zafer

Detaylı

ÖZEL DERSHANELER. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÖZEL DERSHANELER Özel Dersten Özel Dershanelere Dünyada Özel Ders ve Dershanecilik

ÖZEL DERSHANELER. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÖZEL DERSHANELER Özel Dersten Özel Dershanelere Dünyada Özel Ders ve Dershanecilik 1 ÖZEL DERSHANELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ GİRİŞ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÖZEL DERSHANELER Özel Dersten Özel Dershanelere Dünyada Özel Ders ve Dershanecilik DERSHANELERE NEDEN TALEP VAR? Özel Dershanelere Talebin

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN BAŞLICA SORUNLARI VE SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN BAŞLICA SORUNLARI VE SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN BAŞLICA SORUNLARI VE SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. M. Kâmil MUTLUER Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ORTAOGRETIMDE YENİLEŞME

ORTAOGRETIMDE YENİLEŞME ORTAOGRETIMDE YENİLEŞME TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI ORTAÖĞRETİMDE YENİLEŞME TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XVI. EĞİTİM TOPLANTISI 3-4 ARALIK 1992 ISBN 975-7583 - OG - 6 Şafak M atbaalık Ltd. Şti. Tel: 2 29 57

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1 Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik 13-14 Nisan 2007 Ankara TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI Orta Öğretim Kurumlarında MATEMATİK ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI Ortaöğretim Kurumlarında MATEMATİK ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ III. ÖĞRETİM TOPLANTISI 13-14 Haziran

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Yz strateji Mart 2008 MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ MESLEKİ TEKNİK ORTA

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 2011 Sektör Raporu ISBN : 978-605-137-118-4 TOBB Yayın Sıra No: 2012/160 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları *

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 137-160 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ORTAÖĞRETİME VE YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖZET RAPOR

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ORTAÖĞRETİME VE YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖZET RAPOR TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ORTAÖĞRETİME VE YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖZET RAPOR Ankara, 2010 Türk Eğitim Derneği ORTAÖĞRETİME VE YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-8-6

Detaylı

SUNUŞ GİRİŞ I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ: BOYUTLAR VE SINIRLILIKLAR

SUNUŞ GİRİŞ I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ: BOYUTLAR VE SINIRLILIKLAR SUNUŞ Yapılan araştırma ve incelemelerde görülmüştür ki, Öğrenci Seçme Sınavı etrafında şekillenen Türk üniversite giriş sistemi, tüm kademelerini teslim aldığı eğitimi temel işlevlerini yerine getiremez

Detaylı

PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI

PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI MODERATÖR PANELİSTELER : PROF.DR. Durmuş GÜNAY (YÖK ÜYESİ) : PROF.DR. Tufan BUZPINAR (YÖK ÜYESİ) PROF.DR. Sermin ÖRNEKTEKİN (FEDEK BAŞKANI)

Detaylı

ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3

ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3 ÖĞRETMENİN DÜNYASI ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI 10 EĞİTİM DİZİSİ - 3 ii ÖĞRETMENİN DÜNYASI ÖĞRETMENİN DÜNYASI Editör Doç.Dr. Ali Murat SÜNBÜL YAZARLAR Prof. Dr. Muammer C. MUŞTA Prof. Dr. Ömer ÜRE Doç.

Detaylı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı 2009 2009 ÖNSÖZ Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 I- GENEL SORULAR SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? SORU 2: Bu düzenleme ile şimdi durum ne olmuştur?

Detaylı