Yarının Okulu İçin Öğretmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarının Okulu İçin Öğretmen"

Transkript

1 Eğitimde Yüksek Öğretmen Okulları Deneyimi Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Haziran 2005 Yarının Okulu İçin Öğretmen Timur Karaçay Başkent Üniversitesi Ulusun Geleceğini Eğitim Sistemi Belirler Eğitim her ülkenin temel sorunlarından birisidir. Normal koşullarda, bir ülkenin nüfusu her yıl %2-3 oranında artar; bütçenin %5-7 si eğitime ayrılır. Ailelerin eğitim harcamaları da dikkate alınırsa, hemen her ülkede, eğitim harcamalarının savunma harcamalarını geçtiği görülür. Gelişmiş her ülkede, öğretmen sayısı asker sayısından fazladır. Bu olgu tesadüfi değildir. Ülkelerin yaşamsal gereksinimidir. Yurttaşları çoğunlukla eğitimsiz olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin ekonomik ve politik güdümü altına girmeye mahkûmdurlar. Eğitim, girdileri ve çıktıları olan büyük bir endüstridir. Bu endüstride hedefler doğru saptanamaz ya da eğitim sistemi saptanan hedefleri gerçekleştiremez ise, ülkenin kalkınması ve çağdaş uygarlığı yakalaması olanaksızdır. Zaman içinde sloganlarımız değişse bile, Tanzimat tan bu yana, çağdaş uygarlığa erişme ve o uygarlığın bir parçası olma savaşı veriyoruz. Hedefler doğru seçilmişse, onu işaret eden sloganlar toplumu bilinçlendirmek ve yönlendirmek açısından yararlıdır. Ama sloganlar yeterli değildir. Onların peşinde koşacak toplumsal azim ve iradeyi de yaratmak gerekir. O azim ve iradeyi yaratacak olgu eğitim dir. Son zamanlarda, çağdaşlığa giden yolu gösteren sloganımız AB üyeliğidir. Ancak, AB üyeliği sadece TBMM nin alacağı siyasi kararlarla gerçekleşemez. O kararların özünü oluşturmak zorundayız. O özü oluşturacak etmenlerden birisi ve şüphesiz en önemlisi eğitim dir. Eğitimde çağdaş standartlara ulaşmalıyız. Bunun için, dünyadaki eğitim hareketlerini sürekli izlemek ve değişime hızla ayak uydurmak zorundayız. Neden iyi öğretmen? ABD, Ulusal (Eğitim) Akademisinin sloganı haline gelen şu sözler, başlıktaki soruya verilebilecek en kısa ve derin anlamlı yanıt olmaktadır: Hiç bir sınıfta hiç bir öğrenci üstün donanımlı öğretmenden yoksun kalmamalıdır! İmparatorluğun son dönemlerden bu yana, ülkemiz, iyi öğretmen yetiştirme modellerinin arayışı içindedir. Cumhuriyetten sonra, aradığı iyi modelleri bulduğu zamanlar olmuştur. Ama, bulduğu modelleri, sürekli geliştirip koruyamamış, çoğunlukla, eğitsel olmayan bahanelerle iyi modelleri yıkıp atmıştır. İşleyen her modeli yıkışımızda, sil baştan başlamayı alışkanlık edinmişiz. Bu kötü alışkanlığımız, yalnız öğretmen yetiştirme sistemimizi değil, bütün eğitim sistemimizi olumsuz etkilemekte ve telafisi olanaksız on yılların kaybedilmesine neden olmaktadır. Oysa, eğitim uzun 1

2 soluklu bir iştir. Eğitim sistemlerinde yapılan değişiklikler ancak üç kuşak sonra etkisini göstermektedir. O nedenle, alışılmış bir tekerlemeyle görüşümüzü belirtebiliriz: Eğitim yalnızca politikacılara ve bürokratlara bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Bu konuların tartışılmasını yalnızca politikacılara ve bürokratlara bırakıp, olup biteni uzaktan seyretme ya da eleştirme alışkanlığımızdan vazgeçmeliyiz. Eğitimcilerin, aydınların ve bilim adamlarının, seyretme ve eleştiri yapma sınırını aşıp, çözüm önerilerinin ortaya konacağı alana inmeleri zamanı çoktan gelmiştir. Önümüzde bunca deneyim varken, sistem ve model önerileri geliştirmekte hemen hemen hiç zorluk çekmeyiz. Ortaya atılacak sistemleri ve modelleri, önyargısız tartışabilirsek, onların içinden doğru olanları seçebiliriz. Öneri geliştirirken, sanıyoruz ki, şöyle bir yol izlemek doğru olacaktır. a. Doğru yazılıp, doğru okunduğunda, sayılar asla yalan söylemezler. Öyleyse, öncelikle, eğitimdeki sayısal verilerimizi doğru yazıp, doğru okuyacağız. Sayılar, eğitim sistemimizin şimdiki durumunu orta yere serdiği gibi, yakın ve uzak gelecekte neler yapmamız gerektiğini de kulaklarımıza fısıldayacaktır. b. Eğitim sistemimizin geçmişini çok iyi biliyoruz. Özellikle, geçmişteki yanlışlarımızdan geleceğimiz için doğru dersler çıkarabilmeliyiz. c. Dünya ülkelerinin eğitim alanında neler yaptıklarını izlemeli ve o yarıştan kopmamaya çalışmalıyız. Bütün bunlar, bir konuşma metnine sığmayacak cesamettedir. Her biri kitaplar doldurur. O nedenle, bu konuşmayı çok dar bir alana çekeceğiz. MEB istatistiklerine kısaca göz attıktan sonra, bu günkü öğretmen yetiştirme modelimizi, bizzat YÖK ün kendi sözleriyle irdeleyecek, dünyadan bazı örnekler verip, ülkemiz için bir öneri getireceğiz. Sayılar doğru söyler! öğretim yılında, öğrenci-öğretmen sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloyu doğru yorumlarsak, okul sayımızın ve dolayısıyla öğretmen sayımızın sayıca yetersiz olduğunu göreceğiz. Öğretmenlerin ve okulların kalitesi için, henüz itibar edilebilecek araştırmaların yapıldığına raslamadık. EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE OKUL, ÖĞRENCİ ve ÖĞRETMEN SAYILARINDA ARTIŞ OKUL/SINIF/KURUM ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ARTIŞ (Kat) ARTIŞ (Kat) OKULÖNCESİ EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İLKOKUL ORTAOKUL ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKÎ ve TEKNİK ORTAÖĞRETİM YAYGIN EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM ARTIŞ (Kat) 2

3 Eğitimde değişim Eğitim sistemlerinde ani ve köklü değişiklikler yapan ülkeler, bu işi ancak savaşlar, devrimler gibi büyük toplumsal değişimlerin sonunda yapmışlardır. Büyük toplumsal çalkantılardan sonra, her alanda olduğu gibi, eğitim sistemlerinde yapılan değişiklikler yeniden yapılanmanın doğal sonuçlarıdır. O nedenle toplumu sarsmaz. Kurtuluş savaşının hemen arkasından Cumhuriyetimizin yaptığı büyük eğitim reformları bunun tipik bir örneğidir. Cumhuriyetle birlikte gelen büyük eğitim reformlarının hemen hiç birisi toplumumuzu sarsmamış, aksine toplum onları kolayca benimsemiştir. Benzer olarak, devrimden sonra Rusya nın, ikinci dünya savaşından sonra İngiltere nin, Almanya nın, Japonya nın yaptığı köklü ve hızlı eğitim reformları, gösterilebilecek bir çok iyi örnekten bazılarıdır. Öte yandan, normal zamanlarda eğitim sistemlerinde devrim niteliğinde yapılan ani ve köklü değişiklikler, daima toplumun bir kesiminden tepki görmüştür. Tepki gösteren kesim, doğal olarak mevcut düzenin değişmesini istemeyenlerdir. Bu nedenle, normal koşullarda, eğitimdeki değişiklikler devrim değil, evrim niteliğinde olmalıdır. Evrimsel değişimler yavaş ama sürekli olduğu için toplumu sarsmaz, eğitim ordusuna yabancılaşmaz, ama kendi kendisini sürekli yenilediği için eskimez, toplumun geleceğe dönük isteklerini karşılayabilir. Bu görüşü destekleyecek örnekleri bolca verebiliriz. Şimdi, soğukkanlılıkla geriye baktığımızda şunu görebiliyoruz. Köy Enstitülerinin kurulması gerekliydi, ama böylesine köklü bir değişim için çok geç kalınmıştı. Kurtuluş savaşının sarstığı toplum, çoktan yeni düzenini kurmaya başlamıştı. O nedenle, sosyo-ekonomik dengeleri değiştirme potansiyeline sahip Köy Enstitülerinin kuruluşu, nisbeten oturmuş düzenin değişmesini istemeyenlerin tepkisini çekti. Bu tepki çok geçmeden üstünlük sağladı ve Köy Enstitüleri, kuruluş amaçlarını gerçekleştiremeden aniden kapandı. Kapanmaları da gene toplumun başka bir kesimini sarstı. Benzer olarak, 1982 yılında öğretmen okullarının kapanması, öğretmen yetiştirme görevinin Milli Eğitim Bakanlığından alınıp üniversiteye verilmesi de eğitimde evrim değil, bir devrimdir ve ciddi sarsıntılar yaratmıştır. Yükseköğretim Kurulu nun kuruluşu da bir devrimdir. 60 lı yıllardan 80 li yıllara kadar kendi içinde evrimsel bir değişimi ve gelişimi yapamayan yükseköğretim sisteminde, kendi dışındaki dinamiklerin yarattığı zorunlu ve ani bir değişimdir. Eğitim sistemimizde yapılan bu ani ve köklü değişikliklerin yararlı olup olmadığı farklı bakış açılarından tartışılabilir. Ama ortada apaçık bir gerçek vardır. Eğitim sistemimiz 25 yıldır bu ani değişimlerin sancısını çekmektedir. Şimdi şu soruyu sorabiliriz. Acaba, eğitim sistemimiz Cumhuriyetten bu yana evrimcil bir değişim süreci içinde olabilseydi, çağa ayak uydurabilseydi, bu ani değişimlerle sarsılmak zorunda kalır mıydı? Eğitim sistemi, çağa uygun bir doğal gelişimi, bir evrimi yaşasaydı, bu gün toplumumuz bir uçtan öbür uca salınıp dururmuydu? Bu görüşü geleceğe dönük başka bir örnekle açıklamaya çalışalım. Neredeyse, çeyrek yüzyıldır yükseköğretim sistemimizde yapısal bir değişim olmamıştır. Bu süre içinde, üniversitelerimizin sayısı 3

4 20 lerden 70 lere çıkmıştır. Öğrenci sayısı kat kat artmıştır. Ama 80 li yapı aynen korunmaktadır. Bunun bu haliyle devam edebilme şansı yoktur. Değişim zorunludur. Ama, görünen o ki, geç kalmış değişim yapıldığında gene ani olacak ve ister istemez sistemi ve toplumu bir daha sarsacaktır. Geçmişi anımsamak Türkiye, değişik eğitim sistemlerini ve değişik öğretmen yetiştirme modellerini bolca denemiştir. Bu denemeler bazan çok başarılı, bazan çok başarısız olmuştur. Özellikle, 1974 yılına kadar öğretmen yetiştirme sistemlerimizin, mevcut koşullara göre, daima başarılı kaldığını ve nitelikli öğretmenler yetiştirdiğini teslim etmeliyiz. İlköğretmen Okulları, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri, Yüksek Öğretmen Okulları ve Teknik Yüksek Öğretmen Okulları yüksek performans gösteren okullar olarak eğitim tarihindeki müstesna yerlerini almışlardır. 70 li yılların politik çalkantıları, başta öğretmen yetiştiren kurumları etkilemiştir. Politikanın etkin birer arena haline getirdiği öğretmen okulları hızla irtifa kaybettiler öğretim yılından itibaren Yüksek Öğretmen Okulları kapandı. Aynı adla farklı modeller denendi. Ama hiç birisi başarı sağlayamadı. Bu düşüş 1980 darbesine kadar devam etti yılında yürülüğe giren 2547 sayılı YÖK yasası, öğretmen yetiştirme görevini tamamiyle üniversitelere vermiştir. O tarihten 1997 yılına kadar geçen sürede modelin başarısızlık nedenlerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 1997 yılında yayınladığı resmi bir raporla açıklamış ve sistemi iyileştirme çalışmalarına başlamıştır yılında başlanan iyileştirme çabalarının nasıl bir sonuç verdiği henüz açıklanmamıştır. Sözkonusu uzun raporun bir çok tanısına katılmamakla birlikte, Türkiye ye neredeyse çeyrek yüzyıl kaybettiren bu sisteme, bizzat YÖK ün getirdiği özeleştiri, gelecek için ders alacağımız önemdedir. Aşağıdaki 12 madde, YÖK ün resmi raporundan özetlenerek alınmıştır. YÖK Raporundan alıntılar 1. Geçen 15 yıllık sürede her ne kadar Eğitim Fakülteleri ülkenin öğretmen ihtiyacını karşılamada en önemli kurum olmuş ise de bugün gelinen nokta dikkate alındığında Eğitim Fakültelerinin yanlış yapılanma, temel amaçlardan uzaklaşma gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduğu ve ülkenin öğretmen ihtiyacını karşılamada gerek nitelik gerekse nicelik bakımından yetersiz kaldığı görülmektedir. 2. Kuruluş amaçları ihmal edilmiş; bunun sonucu olarak ortaokul, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği gibi bazı kritik alanlarda kısa sürede kapanması imkansız öğretmen açıkları ortaya çıkmıştır. Bu açığı telafi etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik sertifikası bile olmayan binlerce kişiyi sınıf öğretmeni olarak atayarak eğitim sistemine dahil etmek zorunda kalmıştır. 4

5 3. Öğretmen yetiştiren kurumların içinde yer aldığı üniversitelerde Eğitim Fakülteleri ve Fen- Edebiyat Fakülteleri arasında etkili bir işbirliği gerçekleştirilememiş, pek çok durumda Eğitim Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakülteleri arasında yapılan iş açısından tekrarlar (duplication) ortaya çıkmıştır. 4. Bazı alanlarda öğretmen yetiştirme işi birden fazla alanın veya fakültenin etkili bir işbirliğini gerektirir. Bugün bünyesinde Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bulunduran pek çok kampüs üniversitemizde, Fen ve Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri arasında etkili ve verimli bir işbirliği yoktur. Bu durum, kurumlar arasında amaç ve hedef karmaşası yaratmakta, yüksek öğretime ayrılan sınırlı kaynaklar israf edilmekte, bu ortam içinde yetişen öğretmen adayları yanlış akademik normlar edinmektedir. 5. Eğitim Fakültelerinin elemanları, kendi alanlarının öğretimi ile uğraşmayı, bu konuda araştırma yapmayı ve hizmet üretmeyi ikinci sınıf bir iş olarak görmeye başlamışlardır. 6. Yükseköğretim Kurulu (dolayısıyla öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri) ile öğretmeni istihdam eden Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlıklı ve verimli bir iletişim ve işbirliği kurulamamış, aynı sorunlar Eğitim Fakülteleri ile okullar arasında da ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle, öğretmen yetiştirme işinde teori-pratik dengesi teori lehine aşırı derecede bozulmuştur. 7. Özellikle sınıf öğretmenliği alanında Eğitim Fakültelerinin artan ihtiyacı karşılayacak düzeyde öğretmen yetiştirememeleri Milli Eğitim Bakanlığı nı gerekli formasyondan geçmemiş binlerce üniversite mezununu sınıf öğretmeni olarak atamak zorunda bırakmıştır.... Eğitim Fakültelerinde ortaya çıkan ve yukarıda değinilen misyon karmaşasının da (öğretmen yetiştirmenin ikinci planda görülmesi) bunda önemli bir payı vardır. 8. Herhangi bir alan fakültesinden mezun olan adaylara yönelik olarak düzenlenen öğretmenlik sertifika programları içerik ve süreç açılarından yetersiz kalmış, son yıllarda bu programlar Eğitim Fakülteleri için sadece bir para kazanma yolu olarak görülmeye başlanmıştır yılındaki yeniden yapılanma ile Eğitim Fakülteleri daha çok ortaöğretim öğretmeni yetiştirmeye yönelmişler ve ilköğretim II. kademe öğretmeni yetiştirmeyi ihmal etmişlerdir. 10. Eğitim Fakültelerinde son yıllarda çok sayıda açılan program geliştirme, eğitim yönetimi, halk eğitimi, ölçme ve değerlendirme gibi eğitim bilimleri lisans programlarının belirli istihdam alanları yoktur. Bu alanlar öğretmenlik becerisi üzerine inşa edilmesi ve lisansüstü düzeylerde açılması gereken programlardır. 5

6 11. Eğitim Fakültelerindeki ilgili kadrolar alan uzmanları ile doldurulmuştur. Daha da kötüsü örneğin Milli Eğitim Bakanlığı elindeki yurt dışı burs imkanlarını öğretmenlik alanları dışında çoğunlukla temel fen bilimleri ve mühendislik alanlarında kullanmıştır. Bu kaynağın yanlış kullanımı Eğitim Fakültelerinin şu an çok ihtiyaç duyduğu alan öğretim uzmanlarının yurt dışı kaynaklardan yetiştirilmesini engellemiştir. 12. Yukarıdaki nedenlerle, Eğitim Fakültelerinde varolan kaynaklar yanlış alanlara yönlendirildiği için, eğitime ayrılan çok sınırlı ulusal kaynaklar israf edilmektedir. YÖK ün raporundan üç önemli hususu açıkça dillendirmek gerekiyor: a yılında öğretmen yetiştirme görevini yasayla üstlenen üniversiteler, öğretmen yetiştirme konusunda deneyimsiz oldukları gibi, bu işin ülke için önemini de hemen kavrayamadılar. Sistemdeki bu ani değişiklik, eğitim sistemimize, telafisi imkansız 25 yıl kaybettirmiştir. b. Üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği içine girememiş, ülke için gerekli kararlar ortaklaşa alınamamıştır. c. Eğitim Fakülteleri, alan öğretmeni yetiştirmek için, üniversitenin hazır işleyen diğer birimleriyle işbirliğinden kaçınmıştır. Üniversitenin Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Filoloji vb bölümleri dururken, Eğitim Fakülteleri bu bölümleri yeniden kendi bünyesinde kurma hevesine kapılmıştır. Hiç bir Eğitim Fakültesinde, bu bölümlere yeterli öğretim üyesi bulmak ve gerekli laboratuvarları kurmak mümkün olamamıştır. Zaten bütün bunları kurabilen bir Eğitim fakültesi, kendi başına bir üniversite olabilirdi... YÖK ün 15 yıl sonra farkına vardığı bu yanlış uygulama halen bir çok yerde sürdürülmektedir. Dünya ne yapıyor? Eğitimde iddialı bütün ülkeler şu soruların yanıtını arıyor: Yüksek donanımlı (kalifiye) öğretmen nedir? İyi öğretmeni nasıl yetiştirebiliriz? Mevcut öğretmen yetiştirme modelimiz yeterli mi? Değilse, nasıl bir model kurmalıyız? Yeterliyse, bu modelin eskimemesi için, gelişen topluma ayak uydurabilecek dinamizmi ona nasıl aşılarız? İyi öğretmen yetiştirdiğimizi nasıl anlarız? İyi öğretmeni, ona en çok ihtiyaç duyan (yoksunluk bölgelerindeki) okullarda nasıl istihdam ederiz? Hiçbir ülkede öğretmen yetiştirme modeli ve hatta eğitim sistemi sabit kalamaz. Eğitim sistemi ya toplumun önündedir ve toplumsal gelişmeye ışık tutar, ya da toplumun gerisindedir ve toplumsal gelişimler onu geriden sürükler. 90 lı yıllardan bu yana, AB ülkelerinde eğitim sistemleri ve öğretmen 6

7 yetiştirme modelleri ve okulların kaliteleri yoğun biçimde tartışılmakta ve değişime uğramaktadırlar. Öğretmen yetiştiren kurumların ve hatta bütün okulların akreditasyonu önem kazanmıştır. AB ülkelerinin öğretmen yetiştirme modellerini incelemek ayrı bir yazı konusudur. Burada, kısaca şunu belirtmekte yarar vardır. Bazı ülkeler her düzeyde okul öğretmenini doğrudan üniversiteden yetiştirmektedir (örn. Finlandiya). Bazı ülkeler, ilköğretim (yaklaşık 6-16 yaş) okullarının öğretmenlerini öğretmen okullarından, ortaöğretim (yaklaşık yaş) okullarının öğretmenlerini üniversiteden yetiştirmektedirler (örn. Avusturya, Fransa, Almanya, İrlanda, vb). Bazı ülkeler ise, hem öğretmen okullarından hem de üniversiteden her düzeydeki okula öğretmen yetiştirmektedirler (örn. İtalya). Bunun yanında, eğitimde AB standartlarını oluşturma ve yerleştirme çabaları sürmektedir. İş ve istihdam alanında olduğu gibi eğitimde de ülkeler arası sınırların getirdiği kısıtların yokedilmesi, öğretmen ve öğrenci hareketliliğini (mobilite) getirecek, ister istemez, AB ülkelerinin eğitim sistemlerinde benzerliği artıracak ve standartları yükseltecektir. Genel eğilim olarak, AB ülkelerinde merkeziyetçi, idealist ve toplumcu sistemlerin geriye çekilmeye başladığını, bunun yerine bireyi öne çıkaran daha özgür (belki daha pragmatik) sistemlerin öne çıkmaya başladığını gözlemlemek mümkündür. Ama AB üyesi her ülkenin kendi eğitim geleneklerini ve öğretmen yetiştirme modellerini kolayca terkedemediği ve dolayısıyla çok arzu edilen rasyonel ve ortak bir öğretmen yetiştirme modelinin ortaya konamadığı açıktır. Geriye dönülemez! Şimdi dönüp kendimize bakalım. Geldiğimiz bu noktada, öğretmen yetiştirme sistemini, üniversiteden alıp tekrar Milli Eğitim Bakanlığına devretmek, yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri olur. Artık, sistemdeki yanlışları görecek durumdayız. Gördüğümüz yanlışları, sistemi yoketmeden sistem içinde düzeltebiliriz. Başka bir deyişle, yeniden bir deprem yaratmadan, işleyen sistemi iyileştirmeyi becermek zorundayız. Geçmişten Ders Almak Türkiye zor ekonomik koşullar içindeyken yüksek performans gösteren öğretmen okullarının başarısında etkin olan faktörleri doğru saptayıp onları yeniden hayata geçirmek, elimizdeki modeli iyileştirmede kaldıraç rolü oynayabilir. Öyleyse, o okulların özniteliklerine dönüp bakmakta yarar vardır. 1. Öğretmen okulu öğrencileri köylere kadar inen geniş bir kitleden seçim yapıyordu. Başka bir deyişle, öğretmen okullarının kaynağı, ülkenin bütün çocuklarıydı. Bu geniş kaynaktan en iyilerini seçip ilköğretmen okuluna alıyordu. 7

8 2. Öğrenciler, okula ilk girişlerinden itibaren, hemen her üst basamağa geçişte yeni bir seçme/eleme sistemine tabi idiler. Örneğin, sınavla İlköğretmen Okuluna giren öğrenci, mezuniyetten sonra ancak sınavla Eğitim Enstitüsüne girebilirdi. Kendi okulundaki sıralamada ilk üç sırada yer alanlar Yüksek Öğretmen Okuluna girebilirdi. Böylece, öğretmenliğin üst kademelerine çıkmak için çok üstün yeteneklere sahip olunması gerekli oluyordu. Başka bir deyişle, sistem, doğal bir eleme yöntemiyle, yetenekli öğrencileri seçebiliyordu. 3. Öğretmen okulu öğrencileri parasız yatılı okuyorlardı. Dolayısıyla, yoksulluk, başarılı öğrencinin önünde bir engel olamıyordu. 4. Öğretmenlik toplumda saygınlığı olan bir meslekti. Öğretmen geçim sıkıntısı içinde değildi; kendisiyle eş süreli öğrenim görenler kadar kazanıyordu. 5. Kırsal kesimde ve kent varoşlarındaki çocuklara kucak açan öğretmen okulları, eğitimde önemli ölçüde fırsat eşitliğini ve dolayısyla sosyal dengeyi sağlıyordu. Başarı Etmenlerini Mevcut Sisteme İthal Etmek Acaba, yukarıdaki beş önemli etmeni mevcut sisteme ithal edebilir miyiz? Kanaatımızca, basit yasal düzenlemelerle bu işi başarmak mümkündür. Bu gün, ülkemizin dört bir yanında Yatılı Bölge İlköğretim Okulları ve Pansiyonlu İlköğretim Okulları vardır. MEB na bağlı bu okulların kapasitesi yarı yarıya dolmaktadır. Biraz çabayla, bu okullar tam kapasiteyle çalışır duruma getirilebilir. Buradan sınavla Öğretmen Liselerine geçiş sağlanabilir. Öğretmen Liseleri, yeniden Öğretmen Okulu adını alıp, yatılı okul biçimine dönüştürülebilir. Öğretmen Okulu mezunları Eğitim Fakültelerine sınav + kontejanla alınırlar. Eğitim Fakültesine gelen öğrenciler yatılı veya burslu sistemle öğrenimlerini sürdürürler. Bu sistemde, iki önemli olgu oluşacaktır: 1. Öğretmen adayları çok geniş bir kitleden seçilecek ve her aşamada sınavdan geçecektir. Böylece bu eleme sisteminde, en yetenekliler üstte kalabilecek ve öğretmen olmaya aday olabileceklerdir. 2. Yoksulluk, hiç bir öğretmen adayının önünde engel teşkil etmeyecektir. 3. Kırsal kesim ve kent varoşları için eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal denge yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu sistemin ülke bütçesine bir yük getirmeyeceğini anlamak için, MEB nın verdiği burslara göz atmak yetecektir. Bu tablodaki rakamlar, gerçek ihtiyaca göre öğretmen okullarına yönlendirilebilir. ÖĞRETİM DAİRELERİNE ve YILLARA GÖRE BURSLU ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM DAİRESİ YILLAR İTİBARİYLE BURSLU ÖĞRENCİ SAYISI Planlana n İLKÖĞRETİM Gn.Md ORTAÖĞRETİM Gn.Md ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM Gn.Md KIZ TEKNİK ÖĞRETİM Gn.Md TİCARET ve TURİZM ÖĞRETİMİ Gn.Md

9 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ve EĞİT.Gn.Md DİN ÖĞRETİMİ Gn.Md ÖZEL EĞİTİM REH. ve DANIŞMA HİZ. Gn.Md SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL TOPLAM MEB - Üniversite İşbirliği Öğretmenin asıl işvereni olan MEB ile öğretmeni yetiştiren üniversitenin öncelikle uyumlu bir işbirliğine girmesi mutlaka sağlanmalıdır. Hangi alanlarda ne kadar öğretmene ihtiyaç olacağını ancak MEB söyleyebilir. Üniversitenin yetiştirdiği öğretmenin kalitesini, işveren olarak, ancak MEB değerlendirebilir. Bunları gözardı eden üniversite, MEB nın istediği kaliteyi ve kantiteyi tutturamaz. Üniversite içinde güç birliği Eğitim Fakülteleri, içinde bulundukları üniversitenin diğer birimleriyle öğretim ve araştırma faaliyetlerinde sıkı bir iş ve güç birliği içine girmelidir. Örneğin, biyoloji, fizik, kimya, matematik, filoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler gibi alan derslerini mutlaka ilgili fakülteden aldırmalıdır. Eğitim Fakülteleri, alan derslerine ait bölümleri kendi içinde kurma hevesinden vazgeçmelidir. Bu bölümleri yeterli öğretim üyesiyle, laboratuvarıyla, yeterli ders araç ve gereçleriyle donatabilmiş hiç bir eğitim fakültesi yoktur. Bundan sonra da olabilme olasılığı yoktur. İki milyona yakın öğrenci üniversite giriş kapısına yığılmışken, Eğitim Fakültelerinin böyle dublikasyonlar yaparak kaynak savurganlığı yapma lüksü olamaz. Üstelik, örneğin, Eğitim Fakültesinde okutulan fizik derslerinin, Fen Fakültesinde okutulan fizik derslerinden farklı olduğunu ya da daha iyi okutulduğunu iddia etmek gülünç olur. Üniversitenin biyoloji, fizik, kimya laboratuvarları büyük paralarla kurulmuş olup işler durumda iken, eğitim fakültelerinin yeniden bunları kurmaya kalkışması bir savurganlıktan başka bir şey değildir. AB ülkelerinin çoğu, lise düzeyindeki alan derslerini okutacak öğretmenlerin, üniversitenin ilgili bölümlerinden diploma alma koşulunu getirmiştir. Bizde de, lise ve dengi okullarda alan öğretmeni olacaklar, o alana ait bölümden lisans derecesi almalıdır. Matematik lisans derecesi düzeyinde matematik okumayan bir öğretmen adayının, matematiği bütüncül biçimde kavraması ve lisede onu hakkıyla okutabilmesi zordur. Nitekim, bu gün okullarımızda matematik öğretiminin perişanlığı, büyük ölçüde bundan kaynaklanmaktadır. Bir çok okul ve dershane, matematiği mantıksal düşünmenin, akıl yürütmenin tek etkili aracı olmaktan çıkarmış, onu bilmeceye döndürmüştür. Matematikteki başarısızlığımızın temel nedenlerinden birisi budur. Araştırma konusuna gelince, Eğitim Fakültelerinde eğitim bilimleri alanı dışında yapılan araştırmaların ve ortaya çıkan tezlerin bilimsel değeri ciddi olarak tartışılmalıdır. 9

10 10

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

* Kontenjan açık kaldığı takdirde, 07 Ekim 2010 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 08 Ekim 2010 tarihlerinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır. DUYURU Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki Fakültelerinden, mezun olanlar için 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Öğretmen Yetiştirmede Mevcut Tarihi Birikimimiz Ve Model Arayışları Sürecinde Bir Model Önerisi Lütfullah TÜRKMEN *

Öğretmen Yetiştirmede Mevcut Tarihi Birikimimiz Ve Model Arayışları Sürecinde Bir Model Önerisi Lütfullah TÜRKMEN * 149 Öğretmen Yetiştirmede Mevcut Tarihi Birikimimiz Ve Model Arayışları Sürecinde Bir Model Önerisi Lütfullah TÜRKMEN * Öğretmen Eğitimi Tarihimize Kısa Bir Bakış Eğer Dünya ülkeleri arasında öğretmen

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS OLMAK Türkiye de Mühendis Olmanın Zorluklarını 4 Evrede İncelemek Yerinde Olacaktır. Bunları; İlköğretim ve Lise eğitimi evresi. ÖSS evresi. Lisans eğitimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER: Üniversite Sınav Sistemi Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) Lisansa Yerleştirme Sınavı (LYS)

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezsiz yüksek lisans Yatay Geçiş T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği hükümleri

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ (1) b. Kadro Sayısı : GOÖD 1

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ (1) b. Kadro Sayısı : GOÖD 1 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (1) c.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİMLERİ. Zühal ÇUBUKÇU

ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİMLERİ. Zühal ÇUBUKÇU Eğitim Yönetimi Yıl 3. Sayı 2. Bahar 1997. ss. 163-172 ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİMLERİ Zühal ÇUBUKÇU Bu araştırmanın genel amacı, Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmenlik

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir. A- GÖREVLER - Canlıları

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER Okul-Aile Birliği Yönetmeliği(2004-2005) OAB'nin etkinliği arttı

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM) TANIM Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş (Yüksek Lisans) Tezsiz yüksek lisans T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.). TANIM Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde

Detaylı

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 23 Haziran 2018, Cumartesi 10:00

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 23 Haziran 2018, Cumartesi 10:00 TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 23 Haziran 2018, Cumartesi 10:00 40 Türkçe %33,25 20 Sosyal Bilimler %16,75 Coğrafya 5 soru Din Kül. ve Ahl.Bilg. 5 soru Felsefe 5 soru Tarih 5 soru 40 Temel Matematik %33,25

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Öğretmen mi Olmak İstiyorsunuz?

Öğretmen mi Olmak İstiyorsunuz? On5yirmi5.com Öğretmen mi Olmak İstiyorsunuz? Öğretmen olmak için almanız gereken pedagojik formasyon eğitimi hakkında işte bilmeniz gereken herşey... Yayın Tarihi : 17 Ağustos 2010 Salı (oluşturma : 1/29/2017)

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde

Detaylı

Prof. Dr. Turan GÜVEN

Prof. Dr. Turan GÜVEN Prof. Dr. Turan GÜVEN KAPSAM VE TANIM KAPSAM, TANIM VE AMAÇ Biyoloji ve Fen Bilgisi İleri Eğitim ve Araştırma Merkezi,DPT nin desteklediği bir projedir. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde kurulmuşbir

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. A- GÖREVLER - Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları

Detaylı

Üniversiteye Giriş Sistemi

Üniversiteye Giriş Sistemi Üniversiteye Giriş Sistemi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ 1. Üniversiteye Kaç Türlü Şekilde Kazanılır? Üç şekilde; a) Özel Yetenek Sınavı ile (Örneğin, Beden Eğitim M.Y.O.) b) Sınavsız Geçiş (Meslek Yüksek Okullarına

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 28.08.2014 REVİZE SAYISI: 18 YAYIN TARİHİ: 28.08.2014 SAYFA SAYISI: 10 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 08.08.2014 REVİZE SAYISI: 17 YAYIN TARİHİ: 08.08.2014 SAYFA SAYISI: 9 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

1990 lı YILLARIN BAŞINDA TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1990 lı YILLARIN BAŞINDA TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitim Fakültesi Dergisi 3,2: 1990, ss. 27-35 1990 lı YILLARIN BAŞINDA TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Bekir ÖZER GİRİŞ* Türkiye'de öğretmen yetiştirme, 16 Mart

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

KARİYER SENİN, KARAR SENİN

KARİYER SENİN, KARAR SENİN KARİYER SENİN, KARAR SENİN Değerli Gençler, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü sizleri bekliyor; Türkiye nin ihracat ve istihdam açısından önde gelen sektörlerinden

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

En Çok Hangi Özel Ders İsteniyor?

En Çok Hangi Özel Ders İsteniyor? En Çok Hangi Özel Ders İsteniyor? Küçük bir araştırma yaptık, acaba hangi ders için daha fazla özel öğretmen ihtiyacı var diye. Hem kendi verilerimize, hem de özel ders ve eğitim danışmanlığı yapan bir

Detaylı

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar:

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: ALES HAKKINDA GENEL BĠLGĠ ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: Sayısal 1 ( 50 Soru ) Sayısal 2 (50 Soru ) Sözel 1 ( 50 Soru )

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Cevdet KIRPIK ın başkanlığında 20/04/2017 Perşembe günü saat:16.00 da toplanmış

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT GRE* (Sayısal Yeni) TOEFL IBT 2 GMAT ALES 1

Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT GRE* (Sayısal Yeni) TOEFL IBT 2 GMAT ALES 1 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İ.Ö.) Biyoloji Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği (İ.Ö.) Çevre

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Lisansüstü

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM "Prof. Dr. Münevver TURANLI I. GİRİŞ Eğitim "çocukların ve gençlerin toplumsal yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine,

Detaylı

52 yıllık TARİH. Tarihçe

52 yıllık TARİH. Tarihçe Tarihçe Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine Aralık 1964 yılında Demirci İlköğretmen Okulu olarak başlar. Öğretmen yetiştirme politikalarının değişimi ile 1974 te Öğretmen

Detaylı

Program; Denizcilik İşletmelerinin teknik kadroları ile Sosyal Bilimlerde eğitim görmüş işletmeci kadrolar arasındaki ilişkiyi kurabilecek

Program; Denizcilik İşletmelerinin teknik kadroları ile Sosyal Bilimlerde eğitim görmüş işletmeci kadrolar arasındaki ilişkiyi kurabilecek Program; Denizcilik İşletmelerinin teknik kadroları ile Sosyal Bilimlerde eğitim görmüş işletmeci kadrolar arasındaki ilişkiyi kurabilecek formasyonlara sahip yönetici elemanları yetiştirme amacına yöneliktir.

Detaylı

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r Dünden Bugüne... Yıl 1843 Osmanlı Padişahı II.Mahmut un eşi ve Padişah Abdülmecit in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra, İncelikler

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 BİLİM OLİMPİYATLARI, MADALYALAR VE ÇAN EĞRİSİ Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 8 Aralık 2013 Milliyet Gazetesi nde belki de Milliyet okuyucularından çoğunun da

Detaylı

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ŞANLIURFA 2015 2016 www.sfl.meb.k12.tr I.BÖLÜM a)okulun ADI : ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ b)adresi : ATATÜRK ORMANI YOLU KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

Detaylı

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece İnşaat Teknolojisi programı1976 yılında Yapı Bölümü adı altında kurulmuş olup daha önce Akdeniz üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini dürdürmüştür. Mehmet

Detaylı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı

2016-2017. Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı 2016-2017 Aday Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığı FAKÜLTE VE BÖLÜMLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Matematik Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü Psikoloji Bölümü GÜZEL SANATLAR,

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI Geleceğin deniz subaylarının yetiştirildiği ilk eğitim yuvası olan ve kökleri Barbaros a, Turgut Reis e, Piri Reis e uzanan şerefli bir geçmişe sahip Deniz Lisesi, İstanbul Heybeliada

Detaylı

Koruma Altında Yetişen Bireylerin

Koruma Altında Yetişen Bireylerin H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ Koruma Altında Yetişen Bireylerin İstihdam Olanakları Kamuda İstihdam Özel Sektörde İstihdam İstihdam Olanakları Koruma altında yetişen bireyler farklı aralıklarla da

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNE AİT KONTENJANLARIN SIFIRLANMASI İLE İLGİLİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖRÜŞÜ Öğretmenlik yasal olarak tanınmış bir meslek ve

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI TANIM Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı