Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Vizyon: ÝTS GRUP güvenli, saðlam, kaliteli altyapýsý ile birlikte sektörel bilgilerimizi, donanýmlarýmýzý ve tecrübelerimizi ilkelerimiz doðrultusunda, geleneklere baðlý, teknolojik yenilikleri ve geliþmeleri takip ederek yatýrýmcýlarýmýzýn hizmetine sunmak ve ülkemizin kalkýnmasýnda önemli deðerler oluþturan lider firma olmaktýr. Misyon: Çaðdaþ Proje Yönetimi ilke, yöntem ve araçlarýnýn tüm projelerde etkin ve dinamik kullanýlmasýný saðlamak, ulusal ve uluslararasý standartlara uygun endüstriyel yapýlar inþa etmektir. ÝTS Grup Kalite Yönetimi; Müþterilerimizin beklentilerini karþýlamayý, Söz verilen zamanda en iyi hizmeti vermeyi, Tüm departmanlarýmýzda kalite standartlarýna uymayý, Her birimde eðitim politikasý yürütmeyi, Çalýþanlarýmýzýn motivasyonunu en yüksekte tutmayý, Takým çalýþmasýnýn hassasiyeti ve önemini, Her platformda AR-GE ve teknolojik çalýþmalar yapmayý, Çalýþmalarýmýzda ilgili ulusal ve çevre standartlarýna uygun çözümler üretmeyi, Yeni nesillere iþ sahalarý açmayý, ÝTS GRUP kalite yönetiminin önemli parametreleridir.

4 TEKNÝK ÖZELLÝKLER CÝHAZ TANIMLAMASI H (Hermetik) Y (Yarý Hermetik) Kompresör Tipi S (Scroll) VY (Vidalý Yarý Hermetik) P - 15 / + 10 C Oda Sýcaklýðý N - 15 / - 25 C F - 35 / - 40 C MODEL MS (Merkezi Sistem) MSI (Ýnvertörlü Merkezi Sistem) CODE DESCRIPTION H (Hermetics) Y (Semi Hermetics) S (Scroll) VY (Screw Semi Hermetics) P - 15 / + 10 C N - 15 / - 25 C F - 35 / - 40 C MODEL MS (Central System) MSI (Central System With Inverter) Compressor Type Room Temperature Genel Özellikleri Özel Modeller Yüksek Verimlilik Kaliteli ve Güvenilir Ekipmanlar Geniþ Ürün Yelpazesi Düþük Ses Düzeyi Kolay Kurulum ve Montaj Bakým Kolaylýðý + 50 Derece Dýþ Ortam Sýcaklýðýnda Çalýþýlabilme General Features Special Models High Efficiency High Quality And Reliable Equipment Wide Product Range Minimum Sound Level Easy Assembling and Mounting Easy Maintenance To Work In + 50 C Ambient Temperature Teknik Özellikleri Elektrostatik Boyalý Çelik Galvaniz Kabin Gaz Göstergesi Bakýr Boru Alüminyum Lamelli Kondanser Likit Akýþ Selenoidi Tam Otomatik Elektrikli Defros Sistemi Kurutucu Filtre Alçak ve Yüksek Basýnç Koruma Rolesi Karter Isýsýtýcý Otomatik Kontrol Sistemi Muhafazalý Yüksek Verimli Aksiyal Tip Ýç ve Dýþ Ünite Fanlarý Sigorta, Kontaktör ve Termik Korumalý Kompresör Kumanda Hattý Tehnical Specifications Elektrostatic Painted, Steel Galvanized Unit Gas Flow Gauge Condersers With Copper Piper And Aluminium Fins Liquid Flow Control Selenoid Full Automatic Defrost System With Electrical Resistances Drier Filter High And Low Pressure Protections Crankcase Heater Automatic Control System High Efficiency Axial Type Fans With Guards Compressor Control Line With A Fuse, Contactor And Thermic Relay 2

5 SPLÝT SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-5 C / +10 C ) ( R 404 A ) MODEL 1400 d/d Kompresör HP Dýþ Ünite VOLTAJ Model T Dýþ Ortam + 37 C Evap /Kond -10 / + 45 C Soðutma Kapasitesi Watt Evaporatör ITS-HP 0.5 T CAE /2 + H Watt TCS 6A ITS-HP 0.75 T CAJ /4. H Watt TCS 6A ITS-HP 1.0 T CAJ H Watt TCC 6A ITS-HP 1.25 T CAJ H Watt TCC 6A ITS-HP 1.4 T CAJ ,3 H Watt TCC 6A ITS-HP 1.5 T CAJ ,5 H Watt TCC 6A ITS-HP 2.0 T TFH H Watt TCC 6A ITS-HP 2.5 T TFH ,5 H Watt TCC 6A ITS-HP 3.0 T TFH H Watt TCC 6A ITS-HP 4.0 T TAG H Watt TCC 6A ITS-H 4.5 T TAG ,5 H Watt TCC 6A ITS-H 5.0 T TAG H Watt TCC 6A ITS-H 6.0 T TAG H Watt TCC 6A ITS-H 7.0 T TAG H Watt TCC 6A

6 SPLÝT SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-15 C / -25 C ) ( R 404 A ) MODEL 1400 d/d Kompresör HP Dýþ Ünite Model VOLTAJ T Dýþ Ortam +37 c Evap/Kond -30/+45 C Soðutma Kapasitesi Watt Evaporatör ITS-HN 1.0 T CAJ H Watt TCC 8A ITS-HN 1.5 T CAJ ,5 H Watt TCC 8A ITS-HN 2.0 T TFH H Watt TCC 8A ITS-HN 3.0 T TFH H Watt TCC 8A ITS-HN 5.0 T TAG H Watt TCC 8A ITS-HN 7.0 T TAG H Watt TCC 8A

7 ENDÜSTRÝYEL TÝP SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-5 C / +10 C ) ( R 404 A ) MODEL T Dýþ Ortam 41 C Kompresör HP Volt Dýþ Ünite Model Güç/ Kw -5 / + 45 C -5 / + 50 C -10 / + 45 C -10 / + 50 C -15 / + 45 C -15 / + 50 C EVAPORATÖR ITS-YHP 0.5 B 2KC ,5 380 F00 0, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 0.75 B 2JC , F00 0, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 1.5 B 2HC 2.2 1,5 380 F11 1, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 1.52 B 2GC 2.2 1,5 380 F11 1, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 1.8 B 2FC 3.2 1,8 380 F21 1, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 3.0 B 2EC F21 2, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 3.2 B 2DC F21 2, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 4.0 B 2CC F31 3, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 3.3 B 4FC F41 4, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 4.2 B 4EC F41 4, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 5.5 B 4DC 5.2 5,5 380 F41 5, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 7.5 B 4CC 6.2 7,5 380 F51 5, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 7.52 B 4TCS 8.2 7,5 380 F61 5, Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 15.0 B 4PCS F61 11, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 20.0 B 4NCS E4 15, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 22.0 B 4J E4 16, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 25.0 B 4H E4 18, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 30.0 B 4G E4 22, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 33.0 B 6J E4 24, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 35.0 B 6H E6 26, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 40.0 B 6G E6 30, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 50.0 B 6F E8 37, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 3 * TCC 6A

8 ENDÜSTRÝYEL TÝP SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-15 C / -25 C ) ( R404 A ) MODEL T Dýþ Ortam:41 C Kompresör Hp Volt Dýþ Ünite Model Güç/ Kw -25 / + 45 C -25/ + 50 C -30 / + 45 C -30 / + 50 C -35 / + 45 C -35 / + 50 C EVAPORATÖR ITS-YHN 1.0 B 2JC F00 0, Watt Watt 840 Watt 720 Watt 577 Watt 480 Watt TCC 8A ITS-YHN 1.5 B 2HC-2.2 1,5 380 F00 1, Watt Watt Watt 975 Watt 790 Watt 670 Watt TCC 8A ITS-YHN 1.52 B 2FC-2.2 1,5 380 F11 1, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 2.0 B 2EC F Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 2.2 B 2DC F Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 3.0 B 2CC F Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 3.2 B 4FC F Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 4.0 B 4EC F Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 5.5 B 4DC-5.2 5,5 380 F41 4, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 5.52 B 4CC-6.2 5,5 380 F41 4, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 7.5 B 4TCS-8.2 7,5 380 F41 5, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 10.0 B 4PCS F51 7, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 12.5 B 4NC ,5 380 F61 9, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 13.0 B 4J F61 9, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 15.0 B 4H F61 11, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 20.0 B 4G E4 15, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 22.0 B 6J E4 16, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 8A ITS-YHN 25.0 B 6H E4 18, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 8A ITS-YHN 30.0 B 6G E4 22, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 8A ITS-YHN 40.0 B 6F E6 30, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 8A

9 ENDÜSTRÝYEL TÝP ÇÝFT KADEME ÞOKLAMA CÝHAZLARI (-32 C / -45 C ) ( R404 A ) MODEL T Dýþ Ortam:41C Kompresör Güç Hp Güç Kw Dýþ Ünite Model Volt -35 / + 45 C -35 / + 50 C -40 / + 45 C -40 / + 50 C EVAPORATÖR MODEL ITS-YHF B S4T-5.2 Y 5,0 4,0 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S4N-8.2 Y 8,0 5,5 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S4G-12.2 Y 12,0 7,5 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S6J-16.2 Y 16,0 11,0 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S6H-20.2 Y 20,0 15,0 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S6G-25.2 Y 25,0 18,5 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S6F-30.2 Y 30,0 22,0 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A

10 MERKEZÝ SÝSTEM SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI ( R404 A ) MERKEZÝ SÝSTEM KOMPRESÖR TÝP BÝTZER -10 / / / / / / + 50 CÝHAZ MODEL 2 KOMPRESÖRLÜ ITS-MS 0.4 -B 2*2DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 0.5 -B 2DC-2.2+2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 0.6 -B 4FC-3.2+2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 0.7 -B 4EC-4.2+2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 0.8 -B 2*4EC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 0.9 -B 4EC-4.2+4DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4DC-5.2+4CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4TC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4NC Watt Watt Watt Watt Watt Watt 3 KOMPRESÖRLÜ ITS-MS 2.4 -B 3*2DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 3.5 -B 2*2CC-3.2+1*2EC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 3.6 -B 2*4FC-3.2+1*2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 3.7 -B 2*4FC-3.2+1*4EC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 4.7 -B 2*4EC-4.2+1*4FC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 5.8 -B 2*4DC-5.2+1*2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 5.9 -B 2*4DC-5.2+1*4EC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4DC-5.2+1*4CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4CC-6.2+1*4DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4CC-6.2+1*4TC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4CC-6.2+1*4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4T Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4TC-8.2+1*4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4PC *4TC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4PC *4NC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4NC *4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4NC Watt Watt Watt Watt Watt Watt 4 KOMPRESÖRLÜ ITS-MS B 4*4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4PC *4NC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4PC *4NC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4NC *4J Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*4JC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*4H Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4G Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*6J Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*6H Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*6G Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*6G *6F Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*6F Watt Watt Watt Watt Watt Watt 8

11 VÝDALI MERKEZÝ SÝSTEM SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-10 C / +10 C ) ( R404 A ) MODEL Kompresör Güç Hp Güç Kw Volt -5 / + 45 C -5 / + 50 C -10 / + 45 C -10 / + 50 C -15 / + 45 C -15 / + 50 C ITS-VMSP 302 -B HSK *30 2*22, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 352 -B HSK *35 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 402 -B HSK *40 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 502 -B HSK *50 2*37, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 602 -B HSK *60 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 702 -B HSK *70 2*52, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 802 -B HSK *80 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 902 -B HSK *90 2*67, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP B HSK *110 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt 9

12 VÝDALI MERKEZÝ SÝSTEM SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-25 C / -35 C ) ( R404 A ) MODEL Kompresör Güç Hp Güç Kw Volt -5 / + 45 C -5 / + 50 C -10 / + 45 C -10 / + 50 C -15 / + 45 C -15 / + 50 C ITS-VMSN 302 -B HSN P 2*30 2*22, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSN 402 -B HSN P 2*40 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSN 502 -B HSN P 2*50 2*37, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSN 602 -B HSN P 2*60 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSN 702 -B HSN P 2*70 2*52, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSN 752 -B HSN P 2*75 2*56, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 10

13 Soðuk Depo Kapasiteleri / Cold Room Capacities Soðuk Oda Hacmi Cold Room Dýþ Ortam Sýcaklýðý Abient Oda Ýç Sýcaklýðý (Watt) / Cold Room Temperature Eurovent Standart Volume Temperature m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

14 Soðuk Depo Kapasiteleri / Cold Room Capacities Soðuk Oda Hacmi Cold Room Dýþ Ortam Sýcaklýðý Oda Ýç Sýcaklýðý (Watt) / Cold Room Temperature Eurovent Standart Abient Volume Temperature m m m m m m m m Hacim Hesaplama Koþullarý Volume Colculation Conditions M W (mm) Ti ( C) 25-5 h (h) d (kg/m3) m (d%) Cp (w/kgx C) L W : Yalýtým Kalýnlýðý / Insulation Thickness Ti : Ürün Giriþ Sýcaklýðý / Product Entering Temperature h : Ürün Soðuma Süresi / Product Cooling ime d : Yükleme Yoðunluðu / Load Density m : Günlük Ürün Sirkülasyonu / Daily Product Turnover Cp : Ürün Özýsýsý / Product Specific Heat 12

15 BOYUTLAR Indoor Unit Dimensions / EC Series Dik Tip Ýç Ünite Ölçüleri Model En / Width Boy / Lenght Yükseklik / Height Kg TCC 30, TCC 30, TCC 30, TCC 30, TCC 35, TCC 35, TCC 35, TCC 35, TCC 35, TCC 35, TCC 40, TCC 40, TCC 40, TCC 40, TCC 40, TCC 40, TCC 45, TCC 45, TCC 45, TCC 50, TCC 50, TCC 50, TCC 50, TCC 50, TCC 50, TCC 50, TCC 50, Bütün Ölçüler mm dir. / All dimensions are mm. 13

16 BOYUTLAR Yatýk Tip Ýç Ünite Ölçüleri Indoor Unit Dimensions / ES Series Model En / Width Boy / Lenght Yükseklik / Height Kg TCS 25, TCS 30, TCS 30, TCS 30, TCS 30, TCS 35, TCS 35, TCS 35, TCS 35, Bütün Ölçüler mm dir. / All dimensions are mm. Dýþ Ünite Ölçüleri Outdoor Unit Dimesions Model En/Width Boy/Len. Yük./Heig. Kg F F F F F F F F H H H H E E E E

17 SOÐUK ODA PANELLERÝ Duvar Tavan Birleþim Detayý Duvar Tavan Birleþim Detayý Duvar Tavan Birleþim Detayý Asma Tavan Aský Detayý Duvar Paneli Zemin Birleþim Detayý Asma Tavan Aský Detayý Duvar Paneli Zemin Birleþim Detayý 15

18 PANEL DERECELERÝ VE KALINLIKLARI Soðuk Oda Panelleri Cold Room Panels Kalýnlýk (mm)/ Thickness Panel Detayý / Panel Detail Sýcaklýk Temperature K Deðeri W/m2K Panel Aðýrlýk (kg/m2) Panel Weight 0,50 / 0,50 mm Tavan Paneli Yük taþýma (Tek açýklýk) Ceiling Panel Load Value (Appx. m) Duvar Paneli Yük Taþýma (Wall Panel Load Value) (Tek Açýklýk / Single Length) (Appx. 8 m) (Appx. 8-16m) / + 10 C ,82 5,00 4,00 3, / -5 C ,62 6,00 5,00 3, / -12 C ,42 7,00 5,50 5, / -20 C ,22 8,00 6,00 5, / -30 C ,42 9,00 7,00 6, / -42 C ,42 10,00 7,50 6,50 Not : Aðýrlýklar 0,50 / 0,50 mm saclara göre hesaplanmýþtýr. Yalýtým Maddesi : Poliüretan (hardfoam), pentan ile þiþirilmiþ CFC ve HCFC içermez, Yoðunluk : kg/m3 Yanmazlýk Sýnýfý : DIN 4102 ye göre B2 ve B1 Ürün Uzunluklarý : Projeye özel boylarda üretimi yapýlmaktadýr. Ürün Dayanýklýlýðý : DIN ve DIN (TS EN 14509) Kalite Standartlarý : IMA Dresden, FW München, MFPA Leipzing Ses Yalýtýmý : Yaklaþýk 25 desibel tüm kalýnlýklarda Önerilen Kalýnlýklar : - 40 C için 200 mm - 18 C için 150 mm 0 ve + C için100 mm 16

19 SOÐUK DEPO KAPILARI Kayar Kapý Kapý Kanadý: Hiç ahþap malzeme kullanýlmadan iki sac arasýna 42 (+/- 2) dansite poliüretan enjekte edilmiþtir. Kapý Kalýnlýðý: Normal Soðuk Depolarda 92 mm, Donmuþ Muhafaza Depolarýnda 120 mm dir. Aský Donanýmý: Taþýyýcý Ray, Tekerlekler, Tutma Kollarý ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir. Yüzey Sacý: Standart imalat kanadýn her iki yüzü de PVC sacdýr. Ýsteðe baðlý olarak polyester boyalý sac ve CrNi olabilir. Kapý Kasasý: Dýþ kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur. Isý Köprüsü: Normal Muhafaza Odalarýnda kapý kanadýný çevreleyen tek sýra özel kauçuk contalýdýr. Donmuþ Muhafaza Oda Kapýlarýnýn kasasýnda gerektiðinde çok kolay deðiþen rezistans mevcuttur. Ölçüler: 250 x 300 cm net geçiþe kadar istenilen ölçüde üretim yapýlabilmektedir. Monaray Kayar Kapý Kapý Kanadý: Hiç ahþap malzeme kullanýlmadan iki sac arasýna 42 (+/- 2) dansite poliüretan enjekte edilmiþtir. Kapý Kalýnlýðý: Normal Soðuk Depolarda 92 mm, Donmuþ Muhafaza Depolarýnda 120 mm dir. Aský Donanýmý: Taþýyýcý Ray, Tekerlekler, Tutma Kollarý ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir. Yüzey Sacý: Standart imalat kanadýn her iki yüzü de PVC sacdýr. Ýsteðe baðlý olarak polyester boyalý sac ve CrNi olabilir. Kapý Kasasý: Dýþ kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur. Isý Köprüsü: Normal Muhafaza Odalarýnda kapý kanadýný çevreleyen tek sýra özel kauçuk contalýdýr. Donmuþ Muhafaza Oda Kapýlarýnýn kasasýnda gerektiðinde çok kolay deðiþen rezistans mevcuttur. Ölçüler: 250 x 300 cm net geçiþe kadar istenilen ölçüde üretim yapýlabilmektedir. Verilen ölçüye göre Monoray geçiþi ilave edilir. Panele ve normal duvara uygulanabilir. Kapý Kanadý: Hiç ahap malzeme kullanýlmadan iki sac arasýna 42 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmitir. 17

20 Atmosfer Kontrol Kayar Kapý Kapý Kalýnlýðý: Normal Soðuk Depolarda 92 mm, Donmuþ Muhafaza Depolarýnda 120 mm dir. Aský Donanýmý: Taþýyýcý Ray, Tekerlekler, Tutma Kollarý ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir. Yüzey Sacý: Standart imalat kanadýn her iki yüzü de PVC sacdýr. Ýsteðe baðlý olarak polyester boyalý sac ve CrNi olabilir. Kapý Kasasý: Dýþ kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur. Isý Köprüsü: Normal Muhafaza Odalarýnda kapý kanadýný çevreleyen tek sýra özel kauçuk contalýdýr. Donmuþ Muhafaza Oda Kapýlarýnýn kasasýnda gerektiðinde çok kolay deðiþen rezistans mevcuttur. Ölçüler: 250 x 300 cm net geçiþe kadar istenilen ölçüde üretim yapýlabilmektedir. Kapý kasasý özel takviye edilmiþ kompozit malzemeden yapýlmýþtýr. Özel sýzdýrmazlýk contasý kullanýlmýtýr. -5 C kadar olan odalar için uygundur. Bu kapýlarda oda içindeki atmosferi kontrol edebilmek için % 100 sýzdýrmazlýk salayan gözetleme penceresi mevcuttur. Standart ölçü 200x250 cm net geçiþtir. Menteþeli Kapý Kapý Kanadý: Hiç ahþap malzeme kullanýlmadan iki sac arasýna 42 (+/- 2) dansite poliüretan enjekte edilmiþtir. Kapý Kalýnlýðý: Normal Soðuk Depolarda 68 mm, Donmuþ Muhafaza Depolarýnda 92 mm dir. Kilit: ithal malý, kilitli iken içeriden açýlma özellikli ve antipanik kolu fosforludur. Menteþe: Yükselen ve ayarlanabilir tiptir. Yüzey Sacý: Standart imalat kanadýn her iki yüzü de PVC sacdýr. Ýsteðe baðlý olarak polyester boyalý sac ve CrNi olabilir. Kapý Kasasý: Endüstriyel panel odalar için odanýn bir duvarý özel kapý kasasý olarak üretilir. Kapý kanadý: bu panele monteli olduðu için ayrýca montaj sorunu yoktur. Panel olmayan odalar için özel PVC dýþ ve alüminyum iç kasa kullanýlmaktadýr. Kanat kasaya montajlý olduðu için uygulamasý çok kolaydýr. Isý Köprüsü: Kapýyý çevreleyen özel kauçuk conta ile sýzdýrmazlýk saðlanmýþtýr. Donmuþ Muhafaza Kapýlarýnda donmaya karþý rezistans mevcut olup, rezistans diyotlu olduðu için ayrýca trafo istemez. Ölçüler: 100x200 cm net geçiþe kadar istenilen ölçüde üretim yapýlabilmektedir. 18

21 Tek Kapýlý Servis Bar Kapýsý Panele ve duvara monte edilebilir tek kanatlý her iki yönde 180 derece kanatlarý açýlabilen ve gerektiðinde daimi açýk durabilen, 40 mm kanat kalýnlýðýnda, poliüretan dolgulu, pencereli veya penceresiz, servis geçiþlerinde, iletme geçiþlerinde kullanýlan kapýlardýr.tek kanatlýlar 70x170 cm net geçiþten baþlayýp 100x250 cm net geçiþe kadar olabilir. Çift Kapýlý Bar Kapýsý Panele ve duvara monte edilebilir çift kanatlý her iki yönde 180 derece kanatlarý açilabilen ve gerektiðinde daimi açýk durabilen, 40 mm kanat kalýnlýðýnda, poliüretan dolgulu, pencereli veya penceresiz, servis geçiþlerinde, iþletme geçiþlerinde kullanýlan kapýlardýr. Çift kanatlý'fdlar 200x250 cm net geçiþe kadar üretilmektedir. Ofis Kapýsý Kapý Kanadý: Panele ve duvara monte edilebilir kapýlardýr. 40 mm kalýnlýðýnda poliüretan dolguludur. Kapý Kasasý: Ýç ve dýþ kasa alüminyumdur. Sýzdýrmazlýk salamasý için kasada özel kauçuk conta mevcuttur. Yüzey Sacý: Standart üretimde PVC kullanýlmaktadýr. Ýsteðe baðlý olarak polyester ve CrNi kullanýlabilir. Ölçüler: 80x200 cm net geçiþ standart üretimdir. Kullaným Alaný: Her türlü Ofis Kapýsý Makine Dairesi Ýþletme Geçiþleri Kuru Depo Kapýsý olarak kullanýlabilir. 19

22 CEPHE PANELLERÝ Gizli Vidalý Cephe panelleri sektör mühendis ve mimarlarýnýn tercih ettiði estetik ve kalite bir malzemedir. Yatay veya dikey uygulamalara ve birleþimine uygun malzemedir. Projeye özel ölçülerde üretimi olmasý, uygulama ve detay çözümleri ile birlikte ülkemizin seçkin ve prestijli projelerinde kullanýlmaktadýr. Modern ve farklý çizgilerin sanayi yapýlarýnda uygulanmasý ile birlikte yepyeni bakýþ açýsýyla yapýlara önemli deðerler katýyoruz. Görselliðin, estetiðin ve kalitenin en üst düzeyde olduðu bir tasarýmla yapýlarý þekillendiriyor, yapýnýn inþa sürecinde müþterilerimizin beklenti ve isteklerine uygun profesyonel çözümler üretiyoruz. 20

23 ÇATI PANELLERÝ Poliüretan veya taþyünü izolasyonlu çatý panelleri sanayi yapýlarýnýn özelliklerine göre projeye özel boylarda, yapý statiðine uygun kalýnlýklarda üretim ve montajý yapýlmaktadýr. Projeye özel; çözümsel yaklaþýmlarýmýzla, yapý fiziðine uygun detay çözümlerimiz ile yatýrýmcý-mimar-mühendis- yüklenici firma arasýndaki iþ programý aksamadan sanayicilerimize önemli katkýlar saðlýyoruz.yatýrýmcý, sanayici, mühendis, mimar, yüklenici ortak çalýþmalarýmýzla; Projelerin karmaþýklýðýný ortadan kaldýrýp inþaat yatýrýmlarýnýn sahip olduðu projenin özelliklerini önceden planlayýp malzeme seçiminde önemli deðerler oluþturarak enerji, maliyet ve zaman tasarrufunu saðlýyoruz. Yapýnýn inþasý öncesinde yatýrýmcýlarýn ve sanayicilerin hizmetine önemli bilgi ve projeleri sunmaktayýz. Proje yönetimi ve þantiye planlamasý konusunda; Çaðdaþ Proje Yönetimi ilke, yöntem ve araçlarýnýn tüm projelerde etkin ve dinamik kullanýlmasýný saðlýyoruz. Yöntem ve araçlarý tüm projelerde etkin kullanýlmasýnýn yaný sýra örnek alýnan, mesleki bilgi ve becerilerimizi uygulamalara yansýtarak, ulusal ve uluslararasý standartlara uygun olarak yapýlarýn inþasýný yaparak hizmete sunuyoruz. 21

24 ÇATI VE CEPHE SÝSTEM DETAYLARI Özel Büküm Oymalý Köþe Detayý Dýþ Köþe Detayý Sýva Dibi Detayý Dere ve Parapet Detayý Üst ve Alt Mahya Detayý Panel Ek Detayý 22

25 ÇATI VE CEPHE SÝSTEM DETAYLARI Fuga Detayý Kalkan Kenar Detayý Kilitli veya Kilitsiz Endüstriyel Soðuk Depo Panelleri ; Gýda maddelerinin ham maddeden baþlayarak; depolama, tasnif, iþleme, deðerlendirme, dayanýklý hale getirme, ambalajlama iþlerinden bir veya birkaçýnýn yapýldýðý ve gýda maddeleri satýþ yerlerine gönderilmek üzere depolandýðý tesisler ile taþýma araçlarý dahil bu tesislerin tamamlayýcýsý sayýlacak yerlerin tamamýný teknik ve hijyenik þartlara göre muhafazasýný saðlamaktadýr. ÝTS GRUP MÜHENDÝSLÝK ÇÖZÜMLERÝ; Soðuk depo Uygulama Projeleri, Detay Projesi Tasarlanmýþ Projelerin Çizimi, Keþif, maliyet ve analiz hesaplamalarý, Tasarým, malzeme seçimi ve teknik destek. Etüt ve fizibilite hizmetleri. Proje hizmetleri. Araþtýrma ve geliþtirme. Danýþmanlýk Hizmetleri (Müþavirlik Hizmetleri). Kontrollük, Uygulama Yönetimi. Röleve Projesi. Keþif þartname ihale dosyasý düzenleme hizmetleri. Hakediþ ve kesin hesap hizmetleri. UYGULAMASINI YAPTIÐIMIZ ENDÜSTRÝYEL YAPILAR VE ALANLAR; Gýda ürünleri üreten ve saklayan Endüstriyel yapýlar, tesisler Süper market, Depo, Hangar, Antrepo Tarým ve hayvan ürünleri depolama alanlarý Endüstriyel soðuk depo uygulamalarýnda, Gýda ürünleri tesisi (sebze, meyve, bitkisel ve hayvansal ürünler, deniz ürünleri) Týbbi malzemeler üreten iþletmeler ve depolar Dondurulmuþ gýda malzemesi üreten iþyerleri. Bisküvi, çikolata kakaolu ve benzeri ürünlerinin saklandýðý depolar. Süt ve süt ürünleri üreten fabrikalar,dondurma ve yenilebilir buz ürünleri üreten iþyerleri, Özel beslenme amaçlý gýda maddesi üreten iþyerleri, Doðal ve fabrikasyon olarak kurutulmuþ gýda kuruyemiþ fabrikalarý, Entegre fýndýk,fýstýk vb. ürünleri iþleyen iþyerleri, Sývý ve katý bitkisel yað üreten iþyerleri, Tahin,helva ve pekmez üreten iþyerleri, Hazýr yemek üreten iþyerleri,yemek fabrikalarý, Soðuk hava depolarý Meyve sebze paketleme,boylama,sarartma ve mumlama yapan iþyerleri, Gýda maddeleri ambalajlayan iþyerleri, Et ve et ürünleri üretim tesiseri,(sakatat temizleme ve iþleme yerleri dahil) Su ürünleri iþleyen iþyerleri, Bal,polen,arý sütü ve temel petek üreten ve ambalajlayan iþyerleri. Plastik esaslý gýda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iþyerleri, Cam esaslý gýda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iþyerleri, ÝTG GRUP tarafýndan Türk Gýda Kodeksinde ve AB gýda normlarýnda belirtilen esaslara göre inþasý tamamlanan tesislerin; TSE, CE, ISO, HELAL, KOSHER ve HACCP diðer Sertifikasyonlarý ve kontrol sistemlerinin belgelenmesi iþletmelere ve fabrikalara önemli deðerler kazandýrýr. Bunlar; Müþteri güveninin artmasýný saðlar, Tüketicilerin gýda olarak aldýklarý ürünlerin saðlýklý ve güvenli olduklarýndan emin olmalarýný saðlar, Tüketici saðlýðýný riske sokabilecek kritik noktalarý kontrol altýna alarak, ürün kalitesini yükseltir, Güvenilir, Kaliteli Gýda Üretimi ve satýþý yapmanýzý saðlar, Tüketici/müþteri, perakendeci ve devlet organlarýnýn güvenini arttýrýr, Markanýzý / kurum imajýný ve deðerini yükseltir, Yeni Pazar / yeni müþteri beklentilerinizi arttýrýr, uluslar arasý normlarda üretim yaptýðýnýzý belgeler, Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasýný saðlar, Müþteri talebine uygunluðu saðlar, Yasal mevzuata uygunluðu saðlar. 23

26 24 SERTÝFÝKALAR

27

28

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenliği Sistemi, ISO 18001 (OHSAS) İş

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenliği Sistemi, ISO 18001 (OHSAS) İş www.trapezpanel.com HAKKIMIZDA TRAPEZ PANEL YAPI A.Ş. 16 yıllık bilgi ve tecrübelerin buluştuğu bir firmadır. Çözüm üreten, yapıcı yaklaşımlarımız, örnek alınan projelerimiz ve uygulamalarımız ile yatırımcıların

Detaylı

FER TEKNİK KATALOG 1

FER TEKNİK KATALOG 1 1 FER TEKNİK KATALOG HAKKIMIZDA: FER TEKNİK; 15 yıllık sektörel deneyimle ve tecrübeyle, zamanında istenilen miktarda,en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün ve montaj uygulama idealini kurumsal kültür olarak

Detaylı

UYGULAMALARIMIZ. steel construction / çelik konstrüksiyon. engineering / mühendislik. architecture / mimarlık. application / uygulama

UYGULAMALARIMIZ. steel construction / çelik konstrüksiyon. engineering / mühendislik. architecture / mimarlık. application / uygulama www.trapezpanel.com WEB SİTELERİMİZ ÜRÜNLERİMİZ www.sinuscelik.com.tr www.itsgrup.com.tr www.itsyapi.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com www.panelaksesuar.com www.sandivicpanel.com www.trapezpanel.com

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

KAPI DONANIMLARI . BÖLÜM KAPI DONANIMLARI.1 -.48 Kapý Kapatýcýlar - Dirsek Kollu Door Closer With Projecting Arm Dirsek Kollu Kapý Kapatýcý TS 72 Door Closer With Projecting Arm 0669 Dirsek Kollu Kapý

Detaylı

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ÝÇÝNDEKÝLER 2-3-4 5-6 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER AMICO SERÝSÝ MODELLER 7 8-9-10

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

HAVA SOÐUTMALI SOÐUTMA GRUPLARI HAVA SOÐUTMALI SOÐUTMA GRUPLARI HEAT PUMP SU SOÐUTMALI SOÐUTMA GRUPLARI KLÝMA SANTRALLERÝ FANCOILLER SU KAYNAKLI ISI POMPASI - WSHP KANALLI SPLÝT KLÝMALAR ÇATI TÝPÝ PAKET

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

Pano ve Ýþler (Proses)

Pano ve Ýþler (Proses) Ýklimlendirme ve Soðutma Sistemlerinin Elektrik-Elektronik-Telekominikasyon, IT ve Kontrol Sistemleri Sektörlerindeki Geliþiminin Ýçindeki Yeri Pano ve Ýþler (Proses) Ýklimlendirme ve Soðutma Sistemleri

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Filtreler Hepa ve ulpa filtre nedir? Hepa nýn açýlýmý High Efficiency Particulate Arresting dir. Yüksek etkinlikte partikül yakalayýcý anlamýna gelir. Hepa filtreler, 0,3 mikrona kadar partikülleri %85

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Türkiye de yaþýyorum. Yerli Malý na güveniyorum. Yerli Malý kullanýyorum. ASE MAKÝNE A.Þ. Ýnþaat sektöründe teknolojik bir geliþme olan makineli sývacýlýk, ülkemizde çimento ve alçý esaslý hazýr sývayla

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý

Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý P O L Ý E S T E R Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý 2009 2010 Sürümü hayatýn her alanýnda... 2009 2010 Sürümü poliya_basin_kiti.pdf Metin ve verileri içeren dosya poliya_images.zip

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri ÝÇÝNDEKÝLER A B C D E F G H Ý J K L M N O P R S Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri Yapýblok ta modülerlik

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı