Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Vizyon: ÝTS GRUP güvenli, saðlam, kaliteli altyapýsý ile birlikte sektörel bilgilerimizi, donanýmlarýmýzý ve tecrübelerimizi ilkelerimiz doðrultusunda, geleneklere baðlý, teknolojik yenilikleri ve geliþmeleri takip ederek yatýrýmcýlarýmýzýn hizmetine sunmak ve ülkemizin kalkýnmasýnda önemli deðerler oluþturan lider firma olmaktýr. Misyon: Çaðdaþ Proje Yönetimi ilke, yöntem ve araçlarýnýn tüm projelerde etkin ve dinamik kullanýlmasýný saðlamak, ulusal ve uluslararasý standartlara uygun endüstriyel yapýlar inþa etmektir. ÝTS Grup Kalite Yönetimi; Müþterilerimizin beklentilerini karþýlamayý, Söz verilen zamanda en iyi hizmeti vermeyi, Tüm departmanlarýmýzda kalite standartlarýna uymayý, Her birimde eðitim politikasý yürütmeyi, Çalýþanlarýmýzýn motivasyonunu en yüksekte tutmayý, Takým çalýþmasýnýn hassasiyeti ve önemini, Her platformda AR-GE ve teknolojik çalýþmalar yapmayý, Çalýþmalarýmýzda ilgili ulusal ve çevre standartlarýna uygun çözümler üretmeyi, Yeni nesillere iþ sahalarý açmayý, ÝTS GRUP kalite yönetiminin önemli parametreleridir.

4 TEKNÝK ÖZELLÝKLER CÝHAZ TANIMLAMASI H (Hermetik) Y (Yarý Hermetik) Kompresör Tipi S (Scroll) VY (Vidalý Yarý Hermetik) P - 15 / + 10 C Oda Sýcaklýðý N - 15 / - 25 C F - 35 / - 40 C MODEL MS (Merkezi Sistem) MSI (Ýnvertörlü Merkezi Sistem) CODE DESCRIPTION H (Hermetics) Y (Semi Hermetics) S (Scroll) VY (Screw Semi Hermetics) P - 15 / + 10 C N - 15 / - 25 C F - 35 / - 40 C MODEL MS (Central System) MSI (Central System With Inverter) Compressor Type Room Temperature Genel Özellikleri Özel Modeller Yüksek Verimlilik Kaliteli ve Güvenilir Ekipmanlar Geniþ Ürün Yelpazesi Düþük Ses Düzeyi Kolay Kurulum ve Montaj Bakým Kolaylýðý + 50 Derece Dýþ Ortam Sýcaklýðýnda Çalýþýlabilme General Features Special Models High Efficiency High Quality And Reliable Equipment Wide Product Range Minimum Sound Level Easy Assembling and Mounting Easy Maintenance To Work In + 50 C Ambient Temperature Teknik Özellikleri Elektrostatik Boyalý Çelik Galvaniz Kabin Gaz Göstergesi Bakýr Boru Alüminyum Lamelli Kondanser Likit Akýþ Selenoidi Tam Otomatik Elektrikli Defros Sistemi Kurutucu Filtre Alçak ve Yüksek Basýnç Koruma Rolesi Karter Isýsýtýcý Otomatik Kontrol Sistemi Muhafazalý Yüksek Verimli Aksiyal Tip Ýç ve Dýþ Ünite Fanlarý Sigorta, Kontaktör ve Termik Korumalý Kompresör Kumanda Hattý Tehnical Specifications Elektrostatic Painted, Steel Galvanized Unit Gas Flow Gauge Condersers With Copper Piper And Aluminium Fins Liquid Flow Control Selenoid Full Automatic Defrost System With Electrical Resistances Drier Filter High And Low Pressure Protections Crankcase Heater Automatic Control System High Efficiency Axial Type Fans With Guards Compressor Control Line With A Fuse, Contactor And Thermic Relay 2

5 SPLÝT SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-5 C / +10 C ) ( R 404 A ) MODEL 1400 d/d Kompresör HP Dýþ Ünite VOLTAJ Model T Dýþ Ortam + 37 C Evap /Kond -10 / + 45 C Soðutma Kapasitesi Watt Evaporatör ITS-HP 0.5 T CAE /2 + H Watt TCS 6A ITS-HP 0.75 T CAJ /4. H Watt TCS 6A ITS-HP 1.0 T CAJ H Watt TCC 6A ITS-HP 1.25 T CAJ H Watt TCC 6A ITS-HP 1.4 T CAJ ,3 H Watt TCC 6A ITS-HP 1.5 T CAJ ,5 H Watt TCC 6A ITS-HP 2.0 T TFH H Watt TCC 6A ITS-HP 2.5 T TFH ,5 H Watt TCC 6A ITS-HP 3.0 T TFH H Watt TCC 6A ITS-HP 4.0 T TAG H Watt TCC 6A ITS-H 4.5 T TAG ,5 H Watt TCC 6A ITS-H 5.0 T TAG H Watt TCC 6A ITS-H 6.0 T TAG H Watt TCC 6A ITS-H 7.0 T TAG H Watt TCC 6A

6 SPLÝT SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-15 C / -25 C ) ( R 404 A ) MODEL 1400 d/d Kompresör HP Dýþ Ünite Model VOLTAJ T Dýþ Ortam +37 c Evap/Kond -30/+45 C Soðutma Kapasitesi Watt Evaporatör ITS-HN 1.0 T CAJ H Watt TCC 8A ITS-HN 1.5 T CAJ ,5 H Watt TCC 8A ITS-HN 2.0 T TFH H Watt TCC 8A ITS-HN 3.0 T TFH H Watt TCC 8A ITS-HN 5.0 T TAG H Watt TCC 8A ITS-HN 7.0 T TAG H Watt TCC 8A

7 ENDÜSTRÝYEL TÝP SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-5 C / +10 C ) ( R 404 A ) MODEL T Dýþ Ortam 41 C Kompresör HP Volt Dýþ Ünite Model Güç/ Kw -5 / + 45 C -5 / + 50 C -10 / + 45 C -10 / + 50 C -15 / + 45 C -15 / + 50 C EVAPORATÖR ITS-YHP 0.5 B 2KC ,5 380 F00 0, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 0.75 B 2JC , F00 0, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 1.5 B 2HC 2.2 1,5 380 F11 1, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 1.52 B 2GC 2.2 1,5 380 F11 1, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 1.8 B 2FC 3.2 1,8 380 F21 1, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 3.0 B 2EC F21 2, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 3.2 B 2DC F21 2, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 4.0 B 2CC F31 3, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 3.3 B 4FC F41 4, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 4.2 B 4EC F41 4, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 5.5 B 4DC 5.2 5,5 380 F41 5, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 7.5 B 4CC 6.2 7,5 380 F51 5, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 7.52 B 4TCS 8.2 7,5 380 F61 5, Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 15.0 B 4PCS F61 11, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 20.0 B 4NCS E4 15, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 6A ITS-YHP 22.0 B 4J E4 16, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 25.0 B 4H E4 18, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 30.0 B 4G E4 22, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 33.0 B 6J E4 24, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 35.0 B 6H E6 26, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 40.0 B 6G E6 30, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 6A ITS-YHP 50.0 B 6F E8 37, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 3 * TCC 6A

8 ENDÜSTRÝYEL TÝP SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-15 C / -25 C ) ( R404 A ) MODEL T Dýþ Ortam:41 C Kompresör Hp Volt Dýþ Ünite Model Güç/ Kw -25 / + 45 C -25/ + 50 C -30 / + 45 C -30 / + 50 C -35 / + 45 C -35 / + 50 C EVAPORATÖR ITS-YHN 1.0 B 2JC F00 0, Watt Watt 840 Watt 720 Watt 577 Watt 480 Watt TCC 8A ITS-YHN 1.5 B 2HC-2.2 1,5 380 F00 1, Watt Watt Watt 975 Watt 790 Watt 670 Watt TCC 8A ITS-YHN 1.52 B 2FC-2.2 1,5 380 F11 1, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 2.0 B 2EC F Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 2.2 B 2DC F Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 3.0 B 2CC F Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 3.2 B 4FC F Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 4.0 B 4EC F Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 5.5 B 4DC-5.2 5,5 380 F41 4, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 5.52 B 4CC-6.2 5,5 380 F41 4, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 7.5 B 4TCS-8.2 7,5 380 F41 5, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 10.0 B 4PCS F51 7, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 12.5 B 4NC ,5 380 F61 9, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 13.0 B 4J F61 9, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 15.0 B 4H F61 11, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 20.0 B 4G E4 15, Watt Watt Watt Watt Watt Watt TCC 8A ITS-YHN 22.0 B 6J E4 16, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 8A ITS-YHN 25.0 B 6H E4 18, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 8A ITS-YHN 30.0 B 6G E4 22, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 8A ITS-YHN 40.0 B 6F E6 30, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 2 * TCC 8A

9 ENDÜSTRÝYEL TÝP ÇÝFT KADEME ÞOKLAMA CÝHAZLARI (-32 C / -45 C ) ( R404 A ) MODEL T Dýþ Ortam:41C Kompresör Güç Hp Güç Kw Dýþ Ünite Model Volt -35 / + 45 C -35 / + 50 C -40 / + 45 C -40 / + 50 C EVAPORATÖR MODEL ITS-YHF B S4T-5.2 Y 5,0 4,0 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S4N-8.2 Y 8,0 5,5 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S4G-12.2 Y 12,0 7,5 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S6J-16.2 Y 16,0 11,0 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S6H-20.2 Y 20,0 15,0 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S6G-25.2 Y 25,0 18,5 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A ITS-YHF B S6F-30.2 Y 30,0 22,0 F Watt Watt Watt Watt TCL-10A

10 MERKEZÝ SÝSTEM SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI ( R404 A ) MERKEZÝ SÝSTEM KOMPRESÖR TÝP BÝTZER -10 / / / / / / + 50 CÝHAZ MODEL 2 KOMPRESÖRLÜ ITS-MS 0.4 -B 2*2DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 0.5 -B 2DC-2.2+2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 0.6 -B 4FC-3.2+2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 0.7 -B 4EC-4.2+2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 0.8 -B 2*4EC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 0.9 -B 4EC-4.2+4DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4DC-5.2+4CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4TC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4NC Watt Watt Watt Watt Watt Watt 3 KOMPRESÖRLÜ ITS-MS 2.4 -B 3*2DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 3.5 -B 2*2CC-3.2+1*2EC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 3.6 -B 2*4FC-3.2+1*2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 3.7 -B 2*4FC-3.2+1*4EC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 4.7 -B 2*4EC-4.2+1*4FC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 5.8 -B 2*4DC-5.2+1*2CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS 5.9 -B 2*4DC-5.2+1*4EC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4DC-5.2+1*4CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4CC-6.2+1*4DC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4CC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4CC-6.2+1*4TC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4CC-6.2+1*4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4T Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4TC-8.2+1*4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4PC *4TC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4PC *4NC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4NC *4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4NC Watt Watt Watt Watt Watt Watt 4 KOMPRESÖRLÜ ITS-MS B 4*4PC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4PC *4NC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*4PC *4NC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 3*4NC *4J Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*4JC Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*4H Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4G Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*6J Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*6H Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*6G Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 2*6G *6F Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-MS B 4*6F Watt Watt Watt Watt Watt Watt 8

11 VÝDALI MERKEZÝ SÝSTEM SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-10 C / +10 C ) ( R404 A ) MODEL Kompresör Güç Hp Güç Kw Volt -5 / + 45 C -5 / + 50 C -10 / + 45 C -10 / + 50 C -15 / + 45 C -15 / + 50 C ITS-VMSP 302 -B HSK *30 2*22, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 352 -B HSK *35 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 402 -B HSK *40 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 502 -B HSK *50 2*37, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 602 -B HSK *60 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 702 -B HSK *70 2*52, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 802 -B HSK *80 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP 902 -B HSK *90 2*67, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSP B HSK *110 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt 9

12 VÝDALI MERKEZÝ SÝSTEM SOÐUK MUHAFAZA CÝHAZLARI (-25 C / -35 C ) ( R404 A ) MODEL Kompresör Güç Hp Güç Kw Volt -5 / + 45 C -5 / + 50 C -10 / + 45 C -10 / + 50 C -15 / + 45 C -15 / + 50 C ITS-VMSN 302 -B HSN P 2*30 2*22, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSN 402 -B HSN P 2*40 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSN 502 -B HSN P 2*50 2*37, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSN 602 -B HSN P 2*60 2* Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSN 702 -B HSN P 2*70 2*52, Watt Watt Watt Watt Watt Watt ITS-VMSN 752 -B HSN P 2*75 2*56, Watt Watt Watt Watt Watt Watt 10

13 Soðuk Depo Kapasiteleri / Cold Room Capacities Soðuk Oda Hacmi Cold Room Dýþ Ortam Sýcaklýðý Abient Oda Ýç Sýcaklýðý (Watt) / Cold Room Temperature Eurovent Standart Volume Temperature m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

14 Soðuk Depo Kapasiteleri / Cold Room Capacities Soðuk Oda Hacmi Cold Room Dýþ Ortam Sýcaklýðý Oda Ýç Sýcaklýðý (Watt) / Cold Room Temperature Eurovent Standart Abient Volume Temperature m m m m m m m m Hacim Hesaplama Koþullarý Volume Colculation Conditions M W (mm) Ti ( C) 25-5 h (h) d (kg/m3) m (d%) Cp (w/kgx C) L W : Yalýtým Kalýnlýðý / Insulation Thickness Ti : Ürün Giriþ Sýcaklýðý / Product Entering Temperature h : Ürün Soðuma Süresi / Product Cooling ime d : Yükleme Yoðunluðu / Load Density m : Günlük Ürün Sirkülasyonu / Daily Product Turnover Cp : Ürün Özýsýsý / Product Specific Heat 12

15 BOYUTLAR Indoor Unit Dimensions / EC Series Dik Tip Ýç Ünite Ölçüleri Model En / Width Boy / Lenght Yükseklik / Height Kg TCC 30, TCC 30, TCC 30, TCC 30, TCC 35, TCC 35, TCC 35, TCC 35, TCC 35, TCC 35, TCC 40, TCC 40, TCC 40, TCC 40, TCC 40, TCC 40, TCC 45, TCC 45, TCC 45, TCC 50, TCC 50, TCC 50, TCC 50, TCC 50, TCC 50, TCC 50, TCC 50, Bütün Ölçüler mm dir. / All dimensions are mm. 13

16 BOYUTLAR Yatýk Tip Ýç Ünite Ölçüleri Indoor Unit Dimensions / ES Series Model En / Width Boy / Lenght Yükseklik / Height Kg TCS 25, TCS 30, TCS 30, TCS 30, TCS 30, TCS 35, TCS 35, TCS 35, TCS 35, Bütün Ölçüler mm dir. / All dimensions are mm. Dýþ Ünite Ölçüleri Outdoor Unit Dimesions Model En/Width Boy/Len. Yük./Heig. Kg F F F F F F F F H H H H E E E E

17 SOÐUK ODA PANELLERÝ Duvar Tavan Birleþim Detayý Duvar Tavan Birleþim Detayý Duvar Tavan Birleþim Detayý Asma Tavan Aský Detayý Duvar Paneli Zemin Birleþim Detayý Asma Tavan Aský Detayý Duvar Paneli Zemin Birleþim Detayý 15

18 PANEL DERECELERÝ VE KALINLIKLARI Soðuk Oda Panelleri Cold Room Panels Kalýnlýk (mm)/ Thickness Panel Detayý / Panel Detail Sýcaklýk Temperature K Deðeri W/m2K Panel Aðýrlýk (kg/m2) Panel Weight 0,50 / 0,50 mm Tavan Paneli Yük taþýma (Tek açýklýk) Ceiling Panel Load Value (Appx. m) Duvar Paneli Yük Taþýma (Wall Panel Load Value) (Tek Açýklýk / Single Length) (Appx. 8 m) (Appx. 8-16m) / + 10 C ,82 5,00 4,00 3, / -5 C ,62 6,00 5,00 3, / -12 C ,42 7,00 5,50 5, / -20 C ,22 8,00 6,00 5, / -30 C ,42 9,00 7,00 6, / -42 C ,42 10,00 7,50 6,50 Not : Aðýrlýklar 0,50 / 0,50 mm saclara göre hesaplanmýþtýr. Yalýtým Maddesi : Poliüretan (hardfoam), pentan ile þiþirilmiþ CFC ve HCFC içermez, Yoðunluk : kg/m3 Yanmazlýk Sýnýfý : DIN 4102 ye göre B2 ve B1 Ürün Uzunluklarý : Projeye özel boylarda üretimi yapýlmaktadýr. Ürün Dayanýklýlýðý : DIN ve DIN (TS EN 14509) Kalite Standartlarý : IMA Dresden, FW München, MFPA Leipzing Ses Yalýtýmý : Yaklaþýk 25 desibel tüm kalýnlýklarda Önerilen Kalýnlýklar : - 40 C için 200 mm - 18 C için 150 mm 0 ve + C için100 mm 16

19 SOÐUK DEPO KAPILARI Kayar Kapý Kapý Kanadý: Hiç ahþap malzeme kullanýlmadan iki sac arasýna 42 (+/- 2) dansite poliüretan enjekte edilmiþtir. Kapý Kalýnlýðý: Normal Soðuk Depolarda 92 mm, Donmuþ Muhafaza Depolarýnda 120 mm dir. Aský Donanýmý: Taþýyýcý Ray, Tekerlekler, Tutma Kollarý ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir. Yüzey Sacý: Standart imalat kanadýn her iki yüzü de PVC sacdýr. Ýsteðe baðlý olarak polyester boyalý sac ve CrNi olabilir. Kapý Kasasý: Dýþ kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur. Isý Köprüsü: Normal Muhafaza Odalarýnda kapý kanadýný çevreleyen tek sýra özel kauçuk contalýdýr. Donmuþ Muhafaza Oda Kapýlarýnýn kasasýnda gerektiðinde çok kolay deðiþen rezistans mevcuttur. Ölçüler: 250 x 300 cm net geçiþe kadar istenilen ölçüde üretim yapýlabilmektedir. Monaray Kayar Kapý Kapý Kanadý: Hiç ahþap malzeme kullanýlmadan iki sac arasýna 42 (+/- 2) dansite poliüretan enjekte edilmiþtir. Kapý Kalýnlýðý: Normal Soðuk Depolarda 92 mm, Donmuþ Muhafaza Depolarýnda 120 mm dir. Aský Donanýmý: Taþýyýcý Ray, Tekerlekler, Tutma Kollarý ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir. Yüzey Sacý: Standart imalat kanadýn her iki yüzü de PVC sacdýr. Ýsteðe baðlý olarak polyester boyalý sac ve CrNi olabilir. Kapý Kasasý: Dýþ kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur. Isý Köprüsü: Normal Muhafaza Odalarýnda kapý kanadýný çevreleyen tek sýra özel kauçuk contalýdýr. Donmuþ Muhafaza Oda Kapýlarýnýn kasasýnda gerektiðinde çok kolay deðiþen rezistans mevcuttur. Ölçüler: 250 x 300 cm net geçiþe kadar istenilen ölçüde üretim yapýlabilmektedir. Verilen ölçüye göre Monoray geçiþi ilave edilir. Panele ve normal duvara uygulanabilir. Kapý Kanadý: Hiç ahap malzeme kullanýlmadan iki sac arasýna 42 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmitir. 17

20 Atmosfer Kontrol Kayar Kapý Kapý Kalýnlýðý: Normal Soðuk Depolarda 92 mm, Donmuþ Muhafaza Depolarýnda 120 mm dir. Aský Donanýmý: Taþýyýcý Ray, Tekerlekler, Tutma Kollarý ve gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir. Yüzey Sacý: Standart imalat kanadýn her iki yüzü de PVC sacdýr. Ýsteðe baðlý olarak polyester boyalý sac ve CrNi olabilir. Kapý Kasasý: Dýþ kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur. Isý Köprüsü: Normal Muhafaza Odalarýnda kapý kanadýný çevreleyen tek sýra özel kauçuk contalýdýr. Donmuþ Muhafaza Oda Kapýlarýnýn kasasýnda gerektiðinde çok kolay deðiþen rezistans mevcuttur. Ölçüler: 250 x 300 cm net geçiþe kadar istenilen ölçüde üretim yapýlabilmektedir. Kapý kasasý özel takviye edilmiþ kompozit malzemeden yapýlmýþtýr. Özel sýzdýrmazlýk contasý kullanýlmýtýr. -5 C kadar olan odalar için uygundur. Bu kapýlarda oda içindeki atmosferi kontrol edebilmek için % 100 sýzdýrmazlýk salayan gözetleme penceresi mevcuttur. Standart ölçü 200x250 cm net geçiþtir. Menteþeli Kapý Kapý Kanadý: Hiç ahþap malzeme kullanýlmadan iki sac arasýna 42 (+/- 2) dansite poliüretan enjekte edilmiþtir. Kapý Kalýnlýðý: Normal Soðuk Depolarda 68 mm, Donmuþ Muhafaza Depolarýnda 92 mm dir. Kilit: ithal malý, kilitli iken içeriden açýlma özellikli ve antipanik kolu fosforludur. Menteþe: Yükselen ve ayarlanabilir tiptir. Yüzey Sacý: Standart imalat kanadýn her iki yüzü de PVC sacdýr. Ýsteðe baðlý olarak polyester boyalý sac ve CrNi olabilir. Kapý Kasasý: Endüstriyel panel odalar için odanýn bir duvarý özel kapý kasasý olarak üretilir. Kapý kanadý: bu panele monteli olduðu için ayrýca montaj sorunu yoktur. Panel olmayan odalar için özel PVC dýþ ve alüminyum iç kasa kullanýlmaktadýr. Kanat kasaya montajlý olduðu için uygulamasý çok kolaydýr. Isý Köprüsü: Kapýyý çevreleyen özel kauçuk conta ile sýzdýrmazlýk saðlanmýþtýr. Donmuþ Muhafaza Kapýlarýnda donmaya karþý rezistans mevcut olup, rezistans diyotlu olduðu için ayrýca trafo istemez. Ölçüler: 100x200 cm net geçiþe kadar istenilen ölçüde üretim yapýlabilmektedir. 18

21 Tek Kapýlý Servis Bar Kapýsý Panele ve duvara monte edilebilir tek kanatlý her iki yönde 180 derece kanatlarý açýlabilen ve gerektiðinde daimi açýk durabilen, 40 mm kanat kalýnlýðýnda, poliüretan dolgulu, pencereli veya penceresiz, servis geçiþlerinde, iletme geçiþlerinde kullanýlan kapýlardýr.tek kanatlýlar 70x170 cm net geçiþten baþlayýp 100x250 cm net geçiþe kadar olabilir. Çift Kapýlý Bar Kapýsý Panele ve duvara monte edilebilir çift kanatlý her iki yönde 180 derece kanatlarý açilabilen ve gerektiðinde daimi açýk durabilen, 40 mm kanat kalýnlýðýnda, poliüretan dolgulu, pencereli veya penceresiz, servis geçiþlerinde, iþletme geçiþlerinde kullanýlan kapýlardýr. Çift kanatlý'fdlar 200x250 cm net geçiþe kadar üretilmektedir. Ofis Kapýsý Kapý Kanadý: Panele ve duvara monte edilebilir kapýlardýr. 40 mm kalýnlýðýnda poliüretan dolguludur. Kapý Kasasý: Ýç ve dýþ kasa alüminyumdur. Sýzdýrmazlýk salamasý için kasada özel kauçuk conta mevcuttur. Yüzey Sacý: Standart üretimde PVC kullanýlmaktadýr. Ýsteðe baðlý olarak polyester ve CrNi kullanýlabilir. Ölçüler: 80x200 cm net geçiþ standart üretimdir. Kullaným Alaný: Her türlü Ofis Kapýsý Makine Dairesi Ýþletme Geçiþleri Kuru Depo Kapýsý olarak kullanýlabilir. 19

22 CEPHE PANELLERÝ Gizli Vidalý Cephe panelleri sektör mühendis ve mimarlarýnýn tercih ettiði estetik ve kalite bir malzemedir. Yatay veya dikey uygulamalara ve birleþimine uygun malzemedir. Projeye özel ölçülerde üretimi olmasý, uygulama ve detay çözümleri ile birlikte ülkemizin seçkin ve prestijli projelerinde kullanýlmaktadýr. Modern ve farklý çizgilerin sanayi yapýlarýnda uygulanmasý ile birlikte yepyeni bakýþ açýsýyla yapýlara önemli deðerler katýyoruz. Görselliðin, estetiðin ve kalitenin en üst düzeyde olduðu bir tasarýmla yapýlarý þekillendiriyor, yapýnýn inþa sürecinde müþterilerimizin beklenti ve isteklerine uygun profesyonel çözümler üretiyoruz. 20

23 ÇATI PANELLERÝ Poliüretan veya taþyünü izolasyonlu çatý panelleri sanayi yapýlarýnýn özelliklerine göre projeye özel boylarda, yapý statiðine uygun kalýnlýklarda üretim ve montajý yapýlmaktadýr. Projeye özel; çözümsel yaklaþýmlarýmýzla, yapý fiziðine uygun detay çözümlerimiz ile yatýrýmcý-mimar-mühendis- yüklenici firma arasýndaki iþ programý aksamadan sanayicilerimize önemli katkýlar saðlýyoruz.yatýrýmcý, sanayici, mühendis, mimar, yüklenici ortak çalýþmalarýmýzla; Projelerin karmaþýklýðýný ortadan kaldýrýp inþaat yatýrýmlarýnýn sahip olduðu projenin özelliklerini önceden planlayýp malzeme seçiminde önemli deðerler oluþturarak enerji, maliyet ve zaman tasarrufunu saðlýyoruz. Yapýnýn inþasý öncesinde yatýrýmcýlarýn ve sanayicilerin hizmetine önemli bilgi ve projeleri sunmaktayýz. Proje yönetimi ve þantiye planlamasý konusunda; Çaðdaþ Proje Yönetimi ilke, yöntem ve araçlarýnýn tüm projelerde etkin ve dinamik kullanýlmasýný saðlýyoruz. Yöntem ve araçlarý tüm projelerde etkin kullanýlmasýnýn yaný sýra örnek alýnan, mesleki bilgi ve becerilerimizi uygulamalara yansýtarak, ulusal ve uluslararasý standartlara uygun olarak yapýlarýn inþasýný yaparak hizmete sunuyoruz. 21

24 ÇATI VE CEPHE SÝSTEM DETAYLARI Özel Büküm Oymalý Köþe Detayý Dýþ Köþe Detayý Sýva Dibi Detayý Dere ve Parapet Detayý Üst ve Alt Mahya Detayý Panel Ek Detayý 22

25 ÇATI VE CEPHE SÝSTEM DETAYLARI Fuga Detayý Kalkan Kenar Detayý Kilitli veya Kilitsiz Endüstriyel Soðuk Depo Panelleri ; Gýda maddelerinin ham maddeden baþlayarak; depolama, tasnif, iþleme, deðerlendirme, dayanýklý hale getirme, ambalajlama iþlerinden bir veya birkaçýnýn yapýldýðý ve gýda maddeleri satýþ yerlerine gönderilmek üzere depolandýðý tesisler ile taþýma araçlarý dahil bu tesislerin tamamlayýcýsý sayýlacak yerlerin tamamýný teknik ve hijyenik þartlara göre muhafazasýný saðlamaktadýr. ÝTS GRUP MÜHENDÝSLÝK ÇÖZÜMLERÝ; Soðuk depo Uygulama Projeleri, Detay Projesi Tasarlanmýþ Projelerin Çizimi, Keþif, maliyet ve analiz hesaplamalarý, Tasarým, malzeme seçimi ve teknik destek. Etüt ve fizibilite hizmetleri. Proje hizmetleri. Araþtýrma ve geliþtirme. Danýþmanlýk Hizmetleri (Müþavirlik Hizmetleri). Kontrollük, Uygulama Yönetimi. Röleve Projesi. Keþif þartname ihale dosyasý düzenleme hizmetleri. Hakediþ ve kesin hesap hizmetleri. UYGULAMASINI YAPTIÐIMIZ ENDÜSTRÝYEL YAPILAR VE ALANLAR; Gýda ürünleri üreten ve saklayan Endüstriyel yapýlar, tesisler Süper market, Depo, Hangar, Antrepo Tarým ve hayvan ürünleri depolama alanlarý Endüstriyel soðuk depo uygulamalarýnda, Gýda ürünleri tesisi (sebze, meyve, bitkisel ve hayvansal ürünler, deniz ürünleri) Týbbi malzemeler üreten iþletmeler ve depolar Dondurulmuþ gýda malzemesi üreten iþyerleri. Bisküvi, çikolata kakaolu ve benzeri ürünlerinin saklandýðý depolar. Süt ve süt ürünleri üreten fabrikalar,dondurma ve yenilebilir buz ürünleri üreten iþyerleri, Özel beslenme amaçlý gýda maddesi üreten iþyerleri, Doðal ve fabrikasyon olarak kurutulmuþ gýda kuruyemiþ fabrikalarý, Entegre fýndýk,fýstýk vb. ürünleri iþleyen iþyerleri, Sývý ve katý bitkisel yað üreten iþyerleri, Tahin,helva ve pekmez üreten iþyerleri, Hazýr yemek üreten iþyerleri,yemek fabrikalarý, Soðuk hava depolarý Meyve sebze paketleme,boylama,sarartma ve mumlama yapan iþyerleri, Gýda maddeleri ambalajlayan iþyerleri, Et ve et ürünleri üretim tesiseri,(sakatat temizleme ve iþleme yerleri dahil) Su ürünleri iþleyen iþyerleri, Bal,polen,arý sütü ve temel petek üreten ve ambalajlayan iþyerleri. Plastik esaslý gýda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iþyerleri, Cam esaslý gýda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iþyerleri, ÝTG GRUP tarafýndan Türk Gýda Kodeksinde ve AB gýda normlarýnda belirtilen esaslara göre inþasý tamamlanan tesislerin; TSE, CE, ISO, HELAL, KOSHER ve HACCP diðer Sertifikasyonlarý ve kontrol sistemlerinin belgelenmesi iþletmelere ve fabrikalara önemli deðerler kazandýrýr. Bunlar; Müþteri güveninin artmasýný saðlar, Tüketicilerin gýda olarak aldýklarý ürünlerin saðlýklý ve güvenli olduklarýndan emin olmalarýný saðlar, Tüketici saðlýðýný riske sokabilecek kritik noktalarý kontrol altýna alarak, ürün kalitesini yükseltir, Güvenilir, Kaliteli Gýda Üretimi ve satýþý yapmanýzý saðlar, Tüketici/müþteri, perakendeci ve devlet organlarýnýn güvenini arttýrýr, Markanýzý / kurum imajýný ve deðerini yükseltir, Yeni Pazar / yeni müþteri beklentilerinizi arttýrýr, uluslar arasý normlarda üretim yaptýðýnýzý belgeler, Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasýný saðlar, Müþteri talebine uygunluðu saðlar, Yasal mevzuata uygunluðu saðlar. 23

26 24 SERTÝFÝKALAR

27

28

SOĞUK DEPO PANELLERİ:

SOĞUK DEPO PANELLERİ: SOĞUK DEPO PANELLERİ: KİLİTLİ VE KİLİTSİZ SOĞUK DEPO PANELİ UYGULAMALARIMIZ: İTS GRUP olarak ; Endüstriyel yapının tasarımında ilk önce yapının kullanım amacına göre soğuk depo mimari projeyi hazırlıyoruz.

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Battalgazi Mah. Şark Cd. Aytop Gıda Toptancılar San. Sitesi J/28 Sultanbeyli-İSTANBUL Telefon : (0216) 669 00 38 pbx Fax : (0216) 669 00 37 E-mail:

Battalgazi Mah. Şark Cd. Aytop Gıda Toptancılar San. Sitesi J/28 Sultanbeyli-İSTANBUL Telefon : (0216) 669 00 38 pbx Fax : (0216) 669 00 37 E-mail: Battalgazi Mah. Şark Cd. Aytop Gıda Toptancılar San. Sitesi J/28 Sultanbeyli-İSTANBUL Telefon : (0216) 669 00 38 pbx Fax : (0216) 669 00 37 E-mail: info@termokon.com.tr / web: www.termokon.com.tr Menteşeli

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ GENEL MÜDÜRLÜK ADRESİMİZ: Adres : Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. Saatçi Sk. No : 22/4 Tepeüstü / Ümraniye - İstanbul Tel : (0216) 540 87 00-01 Fax : (0216) 540 87 23 Web: www.itsgrup.com.tr

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenliği Sistemi, ISO 18001 (OHSAS) İş

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenliği Sistemi, ISO 18001 (OHSAS) İş www.trapezpanel.com HAKKIMIZDA TRAPEZ PANEL YAPI A.Ş. 16 yıllık bilgi ve tecrübelerin buluştuğu bir firmadır. Çözüm üreten, yapıcı yaklaşımlarımız, örnek alınan projelerimiz ve uygulamalarımız ile yatırımcıların

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

YANGIN KAPILARI. Klasik Sað - Sol Açýlýmlý Seri. Klasik Seri. Renkli Seri. Akustik Seri. Otel Serisi

YANGIN KAPILARI. Klasik Sað - Sol Açýlýmlý Seri. Klasik Seri. Renkli Seri. Akustik Seri. Otel Serisi YNGIN KPIRI Klasik Sað - Sol çýlýmlý Seri Klasik Seri Renkli Seri kustik Seri Otel Serisi Klasik Sað - Sol çýlýmlý (rever) Yangýn Kapýlarý classic rever 60 ve 120 dakika yangýna dayanýmlý SÐ - SO ÇIIMI

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

UYGULAMALARIMIZ. steel construction / çelik konstrüksiyon. engineering / mühendislik. architecture / mimarlık. application / uygulama

UYGULAMALARIMIZ. steel construction / çelik konstrüksiyon. engineering / mühendislik. architecture / mimarlık. application / uygulama www.trapezpanel.com WEB SİTELERİMİZ ÜRÜNLERİMİZ www.sinuscelik.com.tr www.itsgrup.com.tr www.itsyapi.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com www.panelaksesuar.com www.sandivicpanel.com www.trapezpanel.com

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ ÖNSÖZ REKOS ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ olarak, kalıplaşmış yapıların ötesinde son teknoloji ürünleri ile artan tüketici ihtiyaçları ve kullanıcı gereksinimleri

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Buzdolapları - 550Lt. Electrolux Slim-Line

Buzdolapları - 550Lt. Electrolux Slim-Line Electrolux Slim-Line serisindeki buzdolapları AISI 430 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Bu buzdolaplarının, çalışma sıcaklığı normal buzdolaplarının ve derin dondurucuların ısı limitlerinin çok üzerindedir;

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

Dijital Derin Dondurucular 650 litre

Dijital Derin Dondurucular 650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi, GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 650 litre kapasiteli, tam ve yarım kapılı, AISI 304 paslanmaz

Detaylı

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu.

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu. Vida - Dübel - Bant 16.000 Adet/Kutu 9.000 Adet/Kutu SU Vida 3,5 x 45 SU Vida 3,5 x 55 141254 141255 51290 51291 51292 5397 Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu 142,14 TL/kutu 15,58 TL/kutu 18,90 TL/kutu 23,98

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 400 litre kapasiteli, AISI 304 paslanmaz çelik buzdolaplarından

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

400 litre Dijital Buzdolapları

400 litre Dijital Buzdolapları Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

FER TEKNİK KATALOG 1

FER TEKNİK KATALOG 1 1 FER TEKNİK KATALOG HAKKIMIZDA: FER TEKNİK; 15 yıllık sektörel deneyimle ve tecrübeyle, zamanında istenilen miktarda,en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün ve montaj uygulama idealini kurumsal kültür olarak

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 8-10 m³

Donmuş muhafaza odaları 8-10 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM...

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM... ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM... Endüstriyel seksiyonel kapısı sistemleri PANEL YAPISI PANEL ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Soğuk odalar (-2º) 3-6 m³

Soğuk odalar (-2º) 3-6 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

Dijital Buzdolapları 650 litre

Dijital Buzdolapları 650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 650 litre kapasiteli, tam ve yarım kapılı, AISI 304 paslanmaz

Detaylı

Türbülanslý Swirl Difüzör

Türbülanslý Swirl Difüzör Türbülanslý Swirl Difüzör Turbulent Swirl Diffuser TÜRBÜLANSLI SWÝRL DÝFÜZÖR (BTD) TURBULENT SWIRL DIFFUSER Model: Malzeme: Kullaným: Kaplama: *BTD-a : Sabit kanatlý türbülanslý swirl difüzör. *BTD-b :

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Soğuk odalar -2/+2º - 8,4/10 m³

Soğuk odalar -2/+2º - 8,4/10 m³ Electrolux, çok farklı boyutlarda geniş bir soğuk oda ürün yelpazesine sahiptir. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+2 C) panel kalınlığı 60 mm dir;

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Akıllı buzdolapları-650/1400lt

Akıllı buzdolapları-650/1400lt Electrolux Ağır İş Amaçlı buzdolapları serisinde, pazardaki en sofistike depo tipi buzdolaplarından birini bulabilirsiniz. Bu buzdolaplarının içi-dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir; çalışma sıcaklığı normal

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

: 12,5 mm. alçıpan üzeri vinil(paperback/textileback) kaplama

: 12,5 mm. alçıpan üzeri vinil(paperback/textileback) kaplama MBD 70 OMEGALI BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ Aspen mamulü MBD 70 Demonte Bölme Duvar Sistemi ; alüminyum bitiş profilleri, galvaniz çelik taşıyıcı konstrüksiyon profiller ile dolu modül, sisteme uygun monoblok

Detaylı

Akıllı buzdolapları-650/1400lt

Akıllı buzdolapları-650/1400lt Electrolux Ağır İş Amaçlı buzdolapları serisinde, pazardaki en sofistike depo tipi buzdolaplarından birini bulabilirsiniz. Bu buzdolaplarının içi-dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir; çalışma sıcaklığı normal

Detaylı

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers Standart Tip GMK Serisi Kondenserler Standard Type GMK Series Condensers T P / Type Watt ÜZE Surface m 2

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRM Hermetik Kayar Kapı Hava ve su sızdırmazlık özelliği bulunan METAXDOOR MS30/HRM hermetik kayar

Detaylı

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ. Image here

Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ. Image here Cenka ENGELLİ ASANSÖR SİSTEMLERİ Image here Makaslı Kapasite: 400 KG Hızı: 0,5-0,15 m/sn Kat ve Durak: 2/2 Askı Tipi: Makaslı Kat Rumuzları: 0,1 Makina Dairesi: Aşağıda Seyir: max-1700 mm Sistem: Hidrolik

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

Kompakt buzdolapları. Electrolux Roll-in/Pass-through

Kompakt buzdolapları. Electrolux Roll-in/Pass-through Electrolux Roll-in ve Roll-in/Pass-Through serisi buzdolapları büyük miktarda üretim yapılan mutfaklar, hastaneler, havaalanı catering firmaları ve fabrikalar gibi serviste en üst düzeyde verimlilik gerektiren

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 12-14 m³

Donmuş muhafaza odaları 12-14 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

OTOMATİK GAARAJ KAPISI SİSTEMLERİ

OTOMATİK GAARAJ KAPISI SİSTEMLERİ OTOMATİK GAARAJ KAPISI SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL TİP VE POLİÜRETAN DOLGULU PANELLER İLE PRATİK VE GÜVENLİ ÇÖZÜMLER. Garaj kapısı sistemleri PANEL YAPISI PANEL ÇEŞİTLERİ Menteşe Montaj Destek Sacı Poliüretan

Detaylı

SANDWICH PANELLER SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ TEKNİK ÖZELLİKLER:

SANDWICH PANELLER SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ TEKNİK ÖZELLİKLER: SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Ýdeal Konfor Difüzörü

Ýdeal Konfor Difüzörü Ýdeal Konfor Difüzörü Ideal Comfort Diffuser ÝDEAL KONFOR DÝFÜZÖRÜ (BICD) IDEAL COMFORT DIFFUSER : Malzeme: * BICD Ürün boðazý 1 mm DKP sacdan sývama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatlarý 1 mm DKP sacdan

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille Yer Lineer Menfezi Floor Linear Grille YER LÝNEER MENFEZÝ (BFLG) FLOOR LINEAR GRILLE Model: Malzeme: Kullaným: Montaj: Kaplama: Aksesuarlar: Sipariþ Kodu: * BFLG : Yer lineer menfezi * BCFLG : Konvektör

Detaylı

Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. /TccTurkiye /02 R 01

Mobil cihazınızdan okutunuz. TCC-The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. /TccTurkiye /02 R 01 2015/02 R 01 TCCThe Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. www.tcc.com.tr Mobil cihazınızdan okutunuz. /TccTurkiye trevo trevo 1 Trevo 8 MFA Trevo 7 MFA Trevo 9 MFA 2 Trevo 6 MFA Trevo 5 MFA

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

Soğutmalı tezgah - 160 lt

Soğutmalı tezgah - 160 lt Electrolux 160 litre soğuk tezgah; güvenilir, kompakt ve kullanım kolay soğuk depolamaya ihtiyaç duyan müşteriler için ideal çözümdür. Tüm iç yüzeyler, ticari sınıf darbeye dayanklı Polistren'den üretilmiştir.

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İNDEKS. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Kayar Kapı Aksesuarları Genel Bilgiler İNDEKS Kayar Kapı Aksesuarları Kayar Kapı Gömme Kulplar Genel Bilgiler TIGER Kayar Kapı Donanımları ALU 80 A ALU 80 A Softmaster ALU 200 ALU 80 GLK (Cam Kapı) ALU 80 T-Fold (Katlanır) 9.01 9.02-9.03 9.04-9.05

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri.

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. MC HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri MC MC

Detaylı