NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ"

Transkript

1 NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ Dr. A. Esra KARAKOÇ S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 Nozokomiyal (sağlık hizmeti kaynaklı) enfeksiyonlar için risk faktörleri Am J Med 1991;91:180

3 Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Kontrol Birimi (UHESKB), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) üzerinden toplanan ve 2010 yılı sürveyans verilerinin özet analiz raporları UHESA UHESA 2010

4 Mevcut durum değerlendirmesi Kasım-2005 Ankete Yanıt Veren Hastanelerin Dağılımı. Hastane Tipi Sayı (%) Eğitim ve Araştırma Hastanesi 39 (45.8) Üniversite Hastanesi 34 (40.0) Özel Üniversite Hastanesi 9 (10.6) Askeri Hastane 2 (2.4) Devlet Hastanesi 1 (1.2) Toplam 85 (100.0)

5 Antimikrobiyal direnç hızları, UHESA Antimikrobiyal dirençli patojen Sürveyans yılı Birim sayısı Test sayısı Ağırlıklı genel ortalama MRSA Metisilin dirençli koagülaz negatif stafilokoklar VRE

6 Antimikrobiyal direnç hızları, UHESA Antimikrobiyal dirençli patojen Klebsiella pneumoniae suşlarında ESBL E.coli suşlarında ESBL Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa Karbapenem dirençli Acinetobacter baumanii

7 gram negatif patojenler Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa gram pozitif patojenler Acinetobacter baumanii Staphylococcus aureus Diğer nonfermentatif gram negatif basiller Koagülaz negatif diğer stafilokoklar Beta laktam direnci Metisilin direnci AmpC enzimler GSBL ler Kazanılmış karbapenemazlar Sınıf B metallo beta laktamazlar Vankomisin direnci hvisa Enterokoklar Sınıf A ve D serin karbapenemazlar Glikopeptid direnci Çoklu ilaç direnci Yüksek düzey aminoglikozid direnci

8 Laboratuvarın sorumlulukları..-1 Bakterilerin tür düzeyinde doğru tanımlanması Bakteri türüne uygun olmayan ya da standartların doğrulama önerdiği atipik direnç profillerinde doğrulama işlemlerinin yapılması Duyarlılık testlerinin uluslar arası standartlara uygun yöntemlerle çalışılması, değerlendirilmesi ve raporlanması Bakteri inokülumunun en duyarlı şekilde hazırlanması Kısıtlı bildirim yapılması Duyarlılık testleri ile ilgili standartların (CLSI, EUCAST, BSAC ) yıllık olarak yakından takip edilmesi, laboratuvarda kullanılanların güncellenmesi Her yöntemin kalite kontrol gereklerinin yerine getirilmesi Personel yetkinliğinin yakından takip edilmesi

9 Laboratuvarın sorumlulukları..-2 Otomatize duyarlılık sistemlerinin gerekli durumlarda mümkünse referans yöntemlerle (örn.mbd) deneme doğrulamasının yapılması sonuçlarının, expert sistem uyarıları dahil olmak üzere, suş ve antimikrobiyal bazında uzman tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması Bakteri türü ve antibiyotik için direnç mekanizmalarının bilinmesi, gerekli durumlarda ek algoritmalarla (örn. E test, ek difüzyon testleri vb.) suşun antimikrobiyal direncinin doğrulanması İnternal kontrol ve eksternal kalite yeterlilik programları ile sistemin performansının takip edilmesi

10 Laboratuvarın sorumlulukları..-3 Dünyada ve ülkemizde mevcut olan ya da yeni yayılmakta olan direnç fenotiplerinin izlenmesi Kurum içinde yeni direnç fenotiplerinin ortaya çıkışı ile ilgili ipuçlarının tespit edilmesi (örn.enterobacteriacea da karbapenemaz direnci) Mevcut ya da yeni direnç fenotipini belirlemek için laboratuvarda kullanılacak en uygun yöntemlerin ve laboratuvar algoritminin belirlenmesi ve uygulanması Direnç fenotipinin yayılma ve salgın yapma potansiyelinin değerlendirilmesi Enfeksiyon kontrol ekibinin uyarılması Enfeksiyon kontrol önlemlerine katkı sağlanması Suşların uygun yöntemlerle saklanması

11 Laboratuvarın sorumlulukları..-4 Direncin fenotipik doğrulamasının yapılması Direncin genotipinin belirlenmesi veya belirlenmek üzere referans merkeze gönderilmesi Direncin epidemik olduğu durumlarda enfeksiyon kontrol programına katkı sağlamak üzere taşıyıcılık araştırmasının yönteminin belirlenmesi ve enfeksiyon kontrol ekibinin belirlediği kriterlere göre taşıyıcılık araştırılması Tüm koşullarda mümkün olan en kısa sürede enfeksiyon kontrol ekibine ve hastanın doktoruna klinik enfeksiyon ya da taşıyıcılık, antimikrobiyal direnç ve tedavi seçenekleri konusunda geri bildirimde bulunulması

12 Enterobacteriaceae de intrensik direnç-1 Citrobacter freundii amp AMC SAM pip tic 1.CS sefamisin FOX R R R R R R Enterobacter R R R R R R 2.CS Tetra. Kolistin Escherichiae coli Klebsiella pneumoniae Morganella morganii İntrensik direnç yok R R R R R R R R

13 Enterobacteriaceae de intrensik direnç-2 Proteus mirabilis Proteus vulgaris amp AMC SAM pip tic 1.CS sefamisin FOX İntrensik direnç yok 2.CS Tetra. R R R R Providentia R R R R R Kolistin Salmonella Shigella Serratia marcescens R R R R R R R

14 Duyarlılık testlerinde doğrulama ve enfeksiyon kontrol önerileri - Enterobacteriacea Kategori I Raporlanmamış Kategori II Nadir Mikroorganizma Direnç fenotipi 1.İdentifikasyon ve duyarlılığı doğrula 2.Enfeksiyon kontrol önlemlerini belirle Enterobacteriaceae Karbapenem-IM/R X 3.Referans laboratuvara gönder Kategori III Sık, epidemiyolojik yönden önemli 1.İdentifikasyon ve duyarlılığı doğrula 2.Enfeksiyon kontrol önlemlerini kontrol et Escherichiae coli Klebsiella spp Proteus mirabilis Amikasin, gentamisin, tobramisin-r Genişlemiş spektrumlu CS- IM/R X X

15 Duyarlılık testlerinde doğrulama ve enfeksiyon kontrol önerileri - Nonfermentatifler Kategori I Raporlanmamış Kategori II Nadir Mikroorganizma Direnç fenotipi 1.İdentifikasyon ve duyarlılığı doğrula 2.Enfeksiyon kontrol önlemlerini belirle Acinetobacter baumanii Kolistin/polimiksin-R Karbapenem-IM/R 3.Referans laboratuvara gönder X Kategori III Sık, epidemiyolojik yönden önemli 1.İdentifikasyon ve duyarlılığı doğrula 2.Enfeksiyon kontrol önlemlerini kontrol et X Pseudomonas aeruginosa Stenotrophomonas maltophilia Kolistin/polimiksin- IM/R Amikasin, gentamisin, tobramisin-r karbapenem-im/r TMP-SMX X X X

16 Kategori I Raporlanmamış Kategori II Nadir Mikroorganizma Direnç fenotipi 1.İdentifikasyon ve duyarlılığı doğrula 2.Enfeksiyon kontrol önlemlerini belirle 3.Referans laboratuvara gönder Staphylococcus aureus Vankomisin MİK 8 Daptomisin-NS Linezolid-R Vankomisin MİK=4 Oksasilin-R X X Kategori III Sık, epidemiyolojik yönden önemli 1.İdentifikasyon ve duyarlılığı doğrula 2.Enfeksiyon kontrol önlemlerini kontrol et X Koagülaz negatif stafilokoklar Daptomisin-NS Linezolid-R Quinupristindalfopristin-I/R Quinupristindalfopristin-I/R Vankomisin-I/R X

17 Duyarlılık testlerinde doğrulama ve enfeksiyon kontrol önerileri - Enterokoklar Kategori I Raporlanmamış Kategori II Nadir Mikroorganizma Direnç fenotipi 1.İdentifikasyon ve duyarlılığı doğrula 2.Enfeksiyon kontrol önlemlerini belirle Enterococcus spp Daptomisin-NS Linezolid-R Glikopeptid-R Yüksek düzey AG-R 3.Referans laboratuvara gönder X Kategori III Sık, epidemiyolojik yönden önemli 1.İdentifikasyon ve duyarlılığı doğrula 2.Enfeksiyon kontrol önlemlerini kontrol et X

18 Enterobacteriaceae GSBL tespiti-1 CLSI-Ocak 2010 (M100-S20) (Tablo 2A) Test/rapor sınıfı Antibiyotik Disk difüzyon testleri Zon çapı sınır değerleri Dilüsyon testleri MİK sınır değerleri S ( ) R ( ) S ( ) R ( ) Yorum (PK PD ölçümlerine göre) A Sefazolin X1g (CLSI-2011) X2g B Sefotaksim X1g Seftriakson X1g C Seftazidim X1g O Seftizoksim X1g C Aztreonam X1g B Sefepim Değişiklik yok Değişiklik yok 3X1g 2X2g B Sefuroksim Değişiklik yok Değişiklik yok 3X1.5g

19 Enterobacteriaceae GSBL tespiti-2 CLSI-Ocak 2010 (M100-S20) (Tablo 2A-S1) Test Tarama Fenotipik doğrulama Test yöntemi Disk difüzyon (, mm) Sıvı dilüsyon (MİK, µg/ml) Disk difüzyon Sıvı dilüsyon Antibiyotikler Sefpodoksim (17) Seftazidim (22) Aztreonam (27) Sefotaksim (27) Seftriakson (25) Sefpodoksim (4) Seftazidim (1) Aztreonam (1) Sefotaksim (1) Seftriakson (1) Seftazidim Seftazidim-klavulanik asit Sefotaksim Sefotaksimklavulanik asit Seftazidim Seftazidim-klavulanik asit Sefotaksim Sefotaksimklavulanik asit Sonuçlar Eşit veya küçük zon çapı Dilüsyonda üreme Zon çapında 5mm artış = GSBL MİK 3 dilüsyon azalma = GSBL Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichiae coli ve Proteus mirabilis için ESBL tarama ve doğrulama testleri CLSI-2010 Tablo 2A daki yeni zon çapı ve MİK sınır değerlerini kullanan laboratuvarların rutin ESBL testi yapmasına gerek yoktur; ESBL testinin yapılması epidemiyolojik ve enfeksiyon kontrol hedefleri için sürdürülebilir CLSI-2010 Tablo 2A daki yeni zon çapı ve MİK sınır değerlerini kullanan laboratuvarların, penisilin, sefalosporin ve aztreonam sonuçlarını dirençli olarak değiştirmelerine gerek yoktur

20 Karbapenem direnci: Mekanizmalar Enterobacteriaceae Sefalosporinazlar + porin kaybı Karbapenemazlar P. aeruginosa Porin kaybı Acinetobacter spp. Artmış eflüks Karbapenemazlar Sefalosporinazlar + porin kaybı Karbapenemazlar

21 Karbapenemazlar Sınıflama Sınıf A Sınıf B (metallo-βlaktamaz) Enzim KPC, SME, IMI, NMC, GES IMP, VIM, GIM, SPM En sık görülen bakteriler Enterobacteriaceae (P. aeruginosa nadir) P. aeruginosa Enterobacteriacea Acinetobacter spp. Sınıf D OXA Acinetobacter spp. Enterobacteriacea (Türkiye den; K.pneumoniae da OXA-48)

22 Epidemiyoloji Enzim Coğrafi dağılım Moleküler epidemiyoloji NDM VIM Enterobacteriacea da (K.pneumoniae ve E.coli de) Pakistan, Hindistan, İngiltere Global yayılım; Yunanistan da K.pneumoniae da endemik Plazmidlerle yayılım Plazmidlerle yayılım IMP Tüm dünyada yaygın Plazmidlerle yayılım KPC OXA da ABD de; İsrail ve Yunanistan da yaygın; Avrupa da epidemiler K.pneumoniae da Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika da K.pneumoniae da ve diğer Enterobacteriaceae de bir kısım plazmidlerle yayılım ve klonal yayılım Plazmid ve klonal yayılım

23 Şekil: KPC izolatlarının coğrafi dağılımı (sporadik ve epidemik olduğu bölgeler)

24 Karbapenemazların laboratuvarda tespiti-1 Uygun tedavinin seçilmesi Enfeksiyon kontrol önlemleri Direnç profili yetersiz Bakteri türü Enzimin ekspresyon düzeyi Enzimin tipi, varyant olması Ek direnç mekanizmaları (eflüks pompaları, permeabilitede değişiklik, diğer beta laktamazlar vb.) Tespit etmede kullanılan yöntemler standardize edilmiş değil

25 Karbapenemazların laboratuvarda tespiti-2 Karbapenem MİK lerinin yükselmesi veya zon çaplarının daralması Karbapenemaz yapanların MİK leri geniş bir aralıkta, duyarlı sınırlarda olabilir Karbapenemaz yapan Enterobacteriaceae, MBL veya karbapenem hidroliz eden sınıf D enzimleri olan Acinetobacter ve nadir de olsa MBL yapan Pseudomonas da düşük düzey direnç Karbapenemaz tarama testleri için klinik izolatlarda seçim kriterleri

26 Ticari sistemlerin karbapenem dirençli Enterobacteriaceae da karbapenemaz yapımını belirlemedeki performansları Sistem / kart Phoenix NMIC/id-76 MicroScan NBC36 MicroScan NBC39 Vitek 2 AST- NO54 Karbapenemaz uyarısı Karbapenem dirençli izolatlar Karbapenemaz (n:39) Karbapenemaz dışı (n:16) Duyarlılık (%) Var Yok 0 0 Var Yok 6 1 Var Yok 7 3 Var Yok 10 6 Özgüllük (%)

27 Karbapenem dirençli Enterobacteriaceakarbapenemaza bağlı direnç Direnç mekanizması Phoenix MicroScan NM36 MicroScan NBC39 Vitek2 Poz. Neg. Poz. Neg. Poz. Neg. Poz. Neg. KPC (n:8) MBL (IMP, VIM, NDM; n:20) OXA-48 (n:11) J Clin Microbiol 2010; 48 (8):

28 Karbapenem dirençli Enterobacteriaceakarbapenemaz dışı mekanizma ile direnç Direnç mekanizması Phoenix MicroScan NM36 MicroScan NBC39 Vitek2 Poz. Neg. Poz. Neg. Poz. Neg. Poz. Neg. E.coli/Klebsiella ESBL, porin kaybı (n:10) Enterobacter AmpC/ESBL, porin kaybı (n:6) J Clin Microbiol 2010; 48 (8):

29 Enterobacteriaceae-karbapenemaz tespiti-1 Test Test yöntemi Tarama CLSI-Ocak 2010 (M100-S20) Tablo 2A-S2 Disk difüzyon Sıvı dilüsyon (mm) (MİK, µg/ml) Tarama CLSI-Ocak 2011 (M100-S21) Tablo 2A-S3 Disk difüzyon Sıvı dilüsyon (mm) (MİK, µg/ml) Antibiyotikler Ertapenem (19-21) Meropenem (19-21) Ertapenem (2) İmipenem (2-4) Meropenem (2-4) Ertapenem (16-21) Meropenem (14-21) Ertapenem (2-4) İmipenem (2-8) Meropenem (2-8) Sonuçlar Yukarıdaki inhibisyon zon çapları ve MİK değerlerine sahip olan suşlarda, karbapenem duyarlı sınırlarda olsalar da karbapenemaz yapımı olabilir; doğrulama için MHT yapınız Fenotipik doğrulama Modifiye Hodge testi E.coli ATCC K.pneumoniae ATCC BAA MHT pozitif ancak karbapenem duyarlı suşlar (ertapenem MİK 2; imipenem MİK 4 veya meropenem MİK 4); karbapenem MİK ile birlikte izolat karbapenemaz enzimi yapmaktadır; karbapenem duyarlı da olsa klinik etkinlik tam bilinmemektedir ibaresi eklenmelidir (Ocak 2010 YORUMU) MHT pozitif ancak ertapenem MİK 2-4, imipenem MİK 2-8 veya meropenem MİK 2-8 ise, tüm karbapenemler dirençli rapor edilir (Ocak 2011 YORUMU) MHT negatif ise, karbapenem MİK leri CLSI Tablo 2A ya göre yorumlanır

30 Enterobacteriaceae-karbapenemaz tespiti-2 CLSI-Ocak 2011 (Tablo 2A-S2) Test ne zaman yapılır Besiyeri Antibiyotik İnkübasyon Raporlama 1. Kurumun enfeksiyon kontrol hedeflerine göre 2. Epidemiyolojik amaçla CLSI-Ocak 2011 (M100-S21) Tablo 2A ya göre; karbapenemaz yapan Enterobacteriaceae izolatları karbapenemlere IM veya R dir; aynı zamanda sınıf III sefalosporinlerin en az birine (sefoperazon, sefotaksim, seftazidim, seftizoksim ve seftriakson) dirençlidir Ertapeneme direnç en duyarlı karbapenemaz indikatörüdür Test için bu suşlar seçilebilir MHA Ertapenem, meropenem 35 ± 2 oc, aerobik koşullar, saat MHT pozitif izolatlarda karbapenem sonuçları MİK tespit eden bir yöntemle bildirilmelidir Karbapenem duyarlılık testi sonuçlarının yorumlaması değiştirilmemelidir Karbapenemaz yapımı yalnız epidemiyolojik ve enfeksiyon kontrol amacı ile raporlanmalıdır

31 Enterobacteriaceae karbapenem duyarlılık sınır değerleri 2010/2011 karşılaştırma AB CLSI 2010 Disk difüzyon CLSI 2011 Disk difüzyon CLSI 2010 Dilüsyon CLSI 2011 Dilüsyon S ( ) R ( ) S ( ) R ( ) S ( ) R ( ) S ( ) R ( ) Yorum PK PD ölçüm lerine göre Doripe X500 nem mg Ertape nem İmipen em Merop enem X1g X500 3X1g X1g

32 Kazanılmış karbapenemaz yapan klinik izolatlarda bildirilen MİK aralıkları Mikroorganizma/enzim tipi Pseudomonas aeruginosa/mbl MİK (mg/l) İmipenem Meropenem Ertapenem 2->64 2->64 - P.aeruginosa/KPC >64 >32 - Acinetobacter baumanii/mbl 2->64 2->64 - A.baumanii/OXA 1->64 1->64 - Enterobacteriaceae AmpC(-)/MBL Enterobacteriacea Amp C(+)/MBL Enterobacteriacea AmpC(-)/KPC Enterobacteriacea AmpC(+)/KPC Enterobacteriacea AmpC(-)/OXA(OXA-48) 0.5-> > >4 (?) 1->32 1->32 Yetersiz veri 0.5->64 1-> >64 8->64 4->64 8->64 1-> >64 4->64

33 Karbapenemlerin breakpointleri ve epidemiyolojik cut off lar (ECOFF) (MİK, mg/l) MO CLSI-2011 EUCAST-2011 S( ) R( ) S( ) R( Enterobacteriacea ECOFF( ) İmipenem Meropenem Ertapenem Doripenem Pseudomonas aeruginosa İmipenem Meropenem Doripenem Acinetobacter spp İmipenem Meropenem Doripenem CMI 16,

34 Karbapenemlerin tarama sınır değerleri, klinik sınır değerleri, epidemiyolojik cut off ları (International journal of antimicrobial agents 2010; 36: ) Karbapenem Meropenem İmipenem Ertapenem Bakteri türü Karbapenemaz taraması için eşik değer Sokak suşu epidemiyolojik cut off E.coli, Klebsiella Enterobacter Salmonella 0.5 ( 23mm) Citrobacter Serratia Proteus mirabilis Morganella morganii Providencia 0.5 ( 23mm) E.coli 2 ( 21mm) Klebsiella Enterobacter Salmonella Citrobacter 2 ( 21mm) Serratia P.mirabilis M.morganii Providencia E.coli Klebsiella Enterobacter Salmonella Serratia P.mirabilis M.morganii Providencia uygulanmaz (Serratia 2) ( 27mm)??? EUCAST CLSI (2011)

35 Duyarlılık testlerinde dikkat edilmesi gerekenler!!! KPC ve MBL yapan izolatların MİK lerinin belirlenmesinde sorunlar Konvansiyonel yöntemlerde tekrarlanabilirlik düşük Yöntemler arasında uyumsuzluk İnokülum etkisi, özellikle otomatize sistemlerde bakteri inokülumunun hazırlanması önemli Düşük inokülum miktarı, hatalı negatiflik (KPC)!!! Tarama sınır değerlerini yakalamak için otomatize sistemlerde breakpointler meropenem için 0.25mg/L, imipenem için 1mg/L ve ertapenem için 0.25mg/L içermeli!!! E-testte tutarsız sonuçlar; KPC de heterojen üremeden dolayı testin okunması güç, önerilmiyor Sıvı dilüsyon ve disk difüzyon karbapenemaza bağlı direncin tespit edilmesinde daha çok önerilen yöntemler

36 Disk Difüzyon & E test Dominant popülasyondan daha yüksek MİK e sahip varyant koloniler E testte inhibisyon elipsi içinde üremelere yol açar; değerlendirmede dikkate alınmalıdır!!!!

37

38 neg Karbapenemaz negatif Karbapenemaz taraması E.coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Salmonella spp, Citrobacter spp Expert system: POS veya meropenem MİK 0.5 mg/l (zon çapı 23mm) veya imipenem MİK 2 mg/l (zon çapı 21mm) Karbapenemaz taraması Proteus, Serratia spp, M.morganii,, Providencia spp Expert system: POS veya meropenem MİK 0.5 mg/l (zon çapı 23mm) veya imipenem MİK 2 neg Karbapenemaz yok Yüksek değilse Karbapenemaz negatif pozitif Karbapenem MİK değerlerini E-testle kontrol et Yükselmişse GENOTİPİK DOĞRULAMA FENOTİPİK DOĞRULAMA Modifiye Hodge testi, kombinasyon diskleri fenilboronik asit-meropenem dipikolinik asitmeropenem EDTA-imipenem

39 Karbapenemaz tespitinde laboratuvar stratejisi Bir hastada karbapenemaz tarama kriteri pozitif ilk izolatta Genotipik doğrulama: Karbapenemaz genleri için PCR Fenotipik doğrulama: difüze olan karbapenemazların tespiti için MHT ve karbapenemaz sınıfının belirlenmesi için karbapenemaz inhibisyon testleri Doğrulanan izolat karbapenem MİK sonucu ile raporlanmalıdır Klinik anlamı konusundaki yayınlar??? MİK duyarlı sınırlarda, KPC pozitif K.pneumoniae enfeksiyonlarında karbapenemlerle tedavi başarısızlığı. VIM negatif K.pneumoniae vs VIM pozitif ve imipenem MİK 4 olan izolatların sebep olduğu kan dolaşımı enfeksiyonlarının tedavisinde mortalite farkılığı yok; VIM pozitif ve imipenem MİK >4 ise mortalite artıyor.

40 A=wild-type K pneumoniae isolate. B=KPC-producing K pneumoniae from Greece C=KPC-producing K pneumoniae from the USA D=carbapenem-resistant K pneumoniae due to porin-loss, CTX-M-15 ESBL production, and cephalosporinase hyperproduction E=carbapenemase GES-5-producing E cloacae. F=E coli as lawn bacteria.

41

42 Double modifiye Hodge testi: karbapenem+oksasilin (AmpC beta laktamazları inhibe eder), karbapenem+3aminofenilboronik asit (AmpC ve sınıf A karbapenemazları inhibe eder) J Clin Microbiol 2010; 48:

43 Sınıf A ve B karbapenemazlar: Fenotipik doğrulama karbapenemaz yöntem AB konsantrasyon inokülum besiyeri Karbapenemaz pozitifliği Sınıf A Sınıf B Kombinasyon difüzyon testi (ticari) Meropenem boronik asit Meropenem 10µg 0.5 McF MHA Boronik asitle zon çapında 5mm genişleme Kombinasyon Meropenem Meropenem 0.5 McF MHA Boronik asitle difüzyon testi (in boronik asit 10µg boronik zon çapında house) asit 500 µg 4mm genişleme Kombinasyon difüzyon testi (ticari) Kombinasyon difüzyon testi (in house) Kombinasyon difüzyon testi (ticari) İmipenem EDTA İmipenem EDTA Meropenem DPA Imipenem 10µg EDTA 750 µg Imipenem 10µg EDTA 0.5M Meropenem 10µg 0.5 McF MHA EDTA ile zon çapında 7mm genişleme 0.5 McF MHA Boronik asitle zon çapında 5mm genişleme 0.5 McF MHA Boronik asitle zon çapında 5mm genişleme MBL E-test İmipenem EDTA 0.5 McF MHA Elipsin deformasyonu fantom zonu MİK oranı 8

44 Fenotipik doğrulama testlerinin yorumu Kombinasyon testi Karbapenemazlar Sınıf A Sınıf B Sınıf D Amp C ve azalmış permeabilite GSBL ve azalmış permeabilite Modifiye Hodge testi Meropenem boronik asit Meropenem kloksasilin İmipenem EDTA Meropenem DPA /- +/ / /

45 Genotipik doğrulama Karbapenemaz genleri; multipleks PCR, real time PCR, DNA hibridizasyon ve dizi analizi ile belirlenir. (in-house veya ticari testler) Ambler Sınıf A Dokuz aile (KPC, SME, NMC-A, IMI, PER, GES, SFO, SFC, IBC) Ambler Sınıf B Altı aile (VIM, GIM, SIM, NDM, IMP, SPM) Ambler Sınıf D İki aile (OXA, PSE)

46 Karbapenemaz yapan suşların eradikasyon ve enfeksiyon kontrolünde laboratuvarın rolü Laboratuvar yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve optimizasyonu Dışkı, rektal swap, diğer bölgelerden (ciltte yaralar, kateterler vb.) tarama: meropenem veya ertapenem diski içeren MacConkey veya CLED agara ekim; ekim öncesi imipenem diski içeren buyyonda zenginleştirme; zon içi üremelerin araştırılması

47 Diğer antibiyotikler Tigesiklin Etest ile test edilmeli disk difüzyonda hatalı direnç oranları CLSI breakpoint yok, FDA breakpoint Duyarlı 2 µg/ml Orta duyarlı = 4 µg/ml Dirençli 8 µg/ml

48 Diğer antibiyotikler Polymiksin B / Kolistin Birisi test edilir, klinik olarak kolistin kullanılır Disk difüzyon yöntemiyle çalışılmamalıdır E test Sıvı mikrodilüsyon Breakpoint -??? MIC 2 µg/ml, normal MIC aralığı MIC 4 µg/ml artmış direnç

49

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI dan EUCAST e: Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI EUCAST- Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Komitesi TMC Türkçe EUCAST Dökümanları CLSI vs EUCAST Farklar EUCAST Ulusal Sınırdeğer komitelerinin temsilcileri

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Tanım Karbapenemaz Karbapenemleri hidrolize edebilen enzimler Diğer beta-laktamların çoğuna karşı da etkili Genellikle monobaktamlara etkileri yok. Kromozomal Bacillus cereus

Detaylı

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar OLGU SUNUMLARI Dr. Aslı Çakar Antibiyotik MİK (µg/ml) S/I/R Olgu 1 Tarih: 04.12.2013 Amikasin 8 S Yaş: 23 Cinsiyet: Kadın Amoksisilin-Klavulanat R Servis:? Ampisilin-Sulbaktam >16/8 R Örnek türü: İdrar

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Seyit Ali BÜYÜKTUNA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ OLGU SUNUMU K, 67 yaşında Özgeçmiş: AML (2013 yılında

Detaylı

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, AmpC ve Karbapenemazların tanımlanması Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Beta-laktamaz üretimi Gram negatif bakterilerin

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

Antibiyogram nasıl değerlendirilir?

Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Dr.Funda Timurkaynak Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi Antibiyotik duyarlılığını nasıl belirleriz?

Detaylı

Gram negatif bakteriler. Zeynep Gülay

Gram negatif bakteriler. Zeynep Gülay Gram negatif bakteriler Zeynep Gülay EUCAST ve CLSI sınır değerleri Antibiyotikler Aynı olanlar Sadece Sadece S R Kıyaslanan S ve R Enterobacteriaceae 33 3 4 3 Pseudomonas spp. 16 1 5 2 Acinetobacter spp.

Detaylı

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik.

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. AD, İstanbul Olgu 26 yaşında erkek hasta Araç içi trafik kazası, dokuz yıldır yatağa

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

Gram Negatif Bakteriler. Fenotipik yöntemlerden direnç. aminoglikozidler. Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın

Gram Negatif Bakteriler. Fenotipik yöntemlerden direnç. aminoglikozidler. Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın Gram Negatif Bakteriler Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına: Beta-laktamlar, aminoglikozidler Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın Gram negatif bakteriler Antibiyotik direnci Tedavide sorun Yeni

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular Asuman İNAN Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klimik Aylık Toplantılar 25 Mart

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

Dirençli mikroorganizmaların saptanması. Dr.Ayşe Esra KARAKOÇ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Dirençli mikroorganizmaların saptanması. Dr.Ayşe Esra KARAKOÇ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Dirençli mikroorganizmaların saptanması Dr.Ayşe Esra KARAKOÇ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Sunum planı Direncin saptanmasının önemi Mikrobiyolojik sürveyans Hangi bakteriler

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Dr. Okan Derin Kocaeli VM Medical Park Hastanesi Sunum Planı Gerekçe Hastane kökenli Gram negatif enterik patojenlerde direncin epidemiyolojisi

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Doç. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Amaç

Detaylı

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae nin Tanımlanması ve AMD Testleri (GSBL saptama ve Karbapenemaz testleri)

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae nin Tanımlanması ve AMD Testleri (GSBL saptama ve Karbapenemaz testleri) ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae nin Tanımlanması ve AMD Testleri (GSBL saptama ve Karbapenemaz testleri) Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H.

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGU 1 65 yaşında, erkek hasta Üroloji polikliniği Başvuru şikayetleri: Üç gün önce başlayan sık

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi. erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr.

Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi. erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr. Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr. Devrim DündarD Antibiyotik duyarlılık k testleri Hangi mikroorganizma? Hangi yöntem

Detaylı

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Dr. Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu 06-08

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 Can Hüseyin Hekimoğlu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü

Detaylı

Hoşgeldiniz sayın üyeler değerli katılımcılar. Benim ilk

Hoşgeldiniz sayın üyeler değerli katılımcılar. Benim ilk Prof. Dr. Deniz GÜR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Şubat 2012 Pazartesi Saat: 12.15 Yeni Direnç Mekanizmaları ve Rutin İn Vitro Testlerin Kliniğe Yansıması: Son Öneriler Hoşgeldiniz sayın üyeler

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler

Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler Güncel Direnç Mekanizmalarına İlişkin Ek Testler Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Ġzmir Ek Testler: Amaç Rutin testlerde atlanabilecek silik direnç mekanizmalarını

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı

Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı Dr. Oral Öncül GATA HaydarpaşaEğitim Hastanesi Enfeksiyon Hst. Kl.

Detaylı

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk EAH Enfeksiyon Kliniği Tanımlama CDC,

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini azaltmak ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemektir. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Enterik gram negatif bakterilerin enfeksiyon etkeni olarak önemi

Detaylı

Türkiye de ilk kez NDM-1 karbapenemaz üreten. ve IncI2, IncA/C ile IncY plazmitlerini taşıyan. Escherichia coli ST471 infeksiyonu

Türkiye de ilk kez NDM-1 karbapenemaz üreten. ve IncI2, IncA/C ile IncY plazmitlerini taşıyan. Escherichia coli ST471 infeksiyonu Türkiye de ilk kez NDM-1 karbapenemaz üreten ve IncI2, IncA/C ile IncY plazmitlerini taşıyan Escherichia coli ST471 infeksiyonu Mahir Kapmaz 1, Fatma Erdem 2, Ayham Abulaila 2, Erhan Yeniaras 3, Oral Öncül

Detaylı

OTOMATİZE TANIMLAMA SİSTEMLERİ KALİTE GÜVENCESİ. Melda SINIRTAŞ

OTOMATİZE TANIMLAMA SİSTEMLERİ KALİTE GÜVENCESİ. Melda SINIRTAŞ OTOMATİZE TANIMLAMA SİSTEMLERİ KALİTE GÜVENCESİ Melda SINIRTAŞ 24. 1 0. 2009 Eğer bir adam ev yapar ve bu ev çöker, içinde de ölen olursa, evi yapan da öldürülmelidir Hammurabi Kanunları MÖ 3000 / Babil

Detaylı

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANSI BAKTERİ TANIMLAMA VE ADT STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANSI BAKTERİ TANIMLAMA VE ADT STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANSI BAKTERİ TANIMLAMA VE ADT STANDART UYGULAMA PROSEDÜRLERİ Revizyon No.1, Ocak 2014 Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır Ulusal Antimikrobiyal Direnç Surveyansı İÇİNDEKİLER

Detaylı

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Dr. Onur KARATUNA Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarları Sunum Akışı Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Detaylı

Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Haemophilus influenzae de Antibiyotiklere Direnç Haemophilus influenzae de duyarlılık testleri-1 Disk difüzyon

Detaylı

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU Yrd.Doç.Dr. Murat TELLİ Adnan Menderes Üniversitesi tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Çalışma Planı Verifikasyon planı Kabul kriterleri Çalışmada

Detaylı

Gram negatif bakterilerin identifikasyonu. Dr Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Gram negatif bakterilerin identifikasyonu. Dr Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Gram negatif bakterilerin identifikasyonu Dr Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Gram negatif bakteriler Enterik bakteriler (Enterobacteriaceae)

Detaylı

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı Bildirim, Otomatize istemler, EUCAT Güner öyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı bildirim Antibiyotik duyarlılık test (ADT) sonuçlarını rapor ederken çalışılan tüm antimikrobiyalleri rapor etmemek, belli

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.04 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı, uygunsuz antibiyotik kullanımını önlemek, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde

Detaylı

Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi. Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi. Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dirençli GNÇ İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi DİRENÇLİ GRAM NEGATİFLER Geçirgenlikte azalma

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK ANKEM Derg ;5(Ek ) (S) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR Ayşe WILLKE, Emel AZAK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS 2003-2009 D. Gülmez 1, D. Gür 2, G. Hasçelik 1, EARSS-Türkiye Çalışma Grubu 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 16-20 KASIM 2016 ANTALYA 1 Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) Türkiye de Bulaşıcı

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Toplumda her yaş grubunda Hastane ortamı

Detaylı

EUCAST Uzman Kuralları. Sürüm 3.1. Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları

EUCAST Uzman Kuralları. Sürüm 3.1. Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları EUCAST Uzman ları Sürüm 3.1 Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fetip Tabloları EUCAST Uzman ları sürüm 2.0 29 Ekim 2011 tarihinde yayınlanmıştır (http://www.eucast.org/expert_rules). Uzman kurallar geçtiğimiz

Detaylı

Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Olan Mikroorganizmalar

Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Olan Mikroorganizmalar Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Olan Mikroorganizmalar Dr. Nevin SARIGÜZEL Acıbadem Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 1 Kasım 2013 tarihinde Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde yapılan Dirençli Mikroorganizmaların

Detaylı

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Mikrobiyolojik Yaklaşım İn vitro çalışma sonuçları İn vitro testler Direnç gelişimi DAPTOMİSİN

Detaylı

Tarama Testleri: Gram Negatifler. Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi

Tarama Testleri: Gram Negatifler. Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi Tarama Testleri: Gram Negatifler Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi Niye GNÇ sürveyansı ÇİDMO Kontrolü Standart önlemler Genel eldiven

Detaylı

Araştırma. Serpil GENÇ, Devrim DÜNDAR. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SUMMARY ÖZET

Araştırma. Serpil GENÇ, Devrim DÜNDAR. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SUMMARY ÖZET doi:10.5222/tmcd.2015.036 Araştırma Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında GSBL Üretiminin Saptanmasında VITEK- 2 Otomatize Sistemi ile Çift Disk Sinerji Testinin Karşılaştırılması Serpil

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri Research Article /Araştırma Makalesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri The Causative Agents of Infections in Intensive Care Unit and Their

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları ISSN: Eur J Health Sci 2015;1(2):58-62 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik lıkları Antibiotic susceptibilities of Gram negative rods isolated from blood cultures Deniz

Detaylı

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 17.11.16 Ç.Büke KLİMİK-İstanbul 2016 1 Konuşma içeriği Antibiyotik

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama

Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama Öncü Akgül, Nurver Ülger, Gülşen Altınkanat Gelmez, Hüseyin Bilgin, Nilüfer

Detaylı

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur.

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Deniz Gür MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Sonuçlarının Klinik Yorumu Duyarlı: Enfeksiyon standart doz ile tedavi

Detaylı

Antibiyotik Direnci: Global Problem

Antibiyotik Direnci: Global Problem Antibiyotik Direnci: Global Problem Her yıl 2 milyon kişi AD organizmalarla enfekte olmakta 23.000 ölüm/yıl ABD MDR sepsis, pnömoni: Ampirik antibiyotik tedavisinin gecikmesi veya uygunsuzluğu Hastanede

Detaylı

ADTS Grubunun Hazırladığı Kısıtlı Bİldirim Tabloları İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

ADTS Grubunun Hazırladığı Kısıtlı Bİldirim Tabloları İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: DTS Grubunun Hazırladığı Kısıtlı İldirim Tabloları İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 1-Dirençli bulunan tüm antibiyotikler hangi grupta olursa olsun bildirilir. 2-Kısıtlı bildirim tabloları

Detaylı

Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST)

Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST) ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST) Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu 11 Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Laboratuvardan Kliniğe. Özlem Kurt Azap, Zeynep Gülay, Sesin Kocagöz

Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Laboratuvardan Kliniğe. Özlem Kurt Azap, Zeynep Gülay, Sesin Kocagöz Antibiyotik Duyarlılık Testleri: Laboratuvardan Kliniğe Özlem Kurt Azap, Zeynep Gülay, Sesin Kocagöz Teşekkürler TMC ADTS ve KLİMUD ADSİ ÇG üyeleri Prof Dr Deniz Gür Prof Dr. Güner Söyletir Prof. Dr Ufuk

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ

ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SURVEYANS SİSTEMİ 2011 YILLIK RAPORU i http://uamdss.thsk.gov.tr Bu Rapor; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

Uluslararası Verilerin

Uluslararası Verilerin Uluslararası Verilerin Karşılaştırılması Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji USBİS 2017 UHESA -Türkiye (Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Ağı) NHSN -

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): 20.09.2011 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 06.01.2012

Geliş Tarihi (Received): 20.09.2011 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 06.01.2012 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(2): 159-169 Kan İzolatı E.coli ve K.pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz, KPC-Tip Karbapenemaz ve Plazmid Aracılı AmpC Beta-Laktamaz

Detaylı

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE KULLANIM TALİMATLARI KULLANIMA HAZIR PLAK BESİYERİ BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Ocak 2017 KULLANIM AMACI BD BBL CHROMagar CPE, karbapenamaz üreten Enterobacteriaceae (CPE) tespiti için

Detaylı

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE 56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0234 RESEARCH

Detaylı

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dr. Önder Ergönül Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu 7 Mart 2014, İstanbul Giriş Gram negatif bakterilerin oluşturdukları infeksiyonlar,

Detaylı

GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBAKTERİYAL DİRENCİN FENOTİPİK YÖNTEMLER İLE TAYİN VE BİLDİRİMİ

GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBAKTERİYAL DİRENCİN FENOTİPİK YÖNTEMLER İLE TAYİN VE BİLDİRİMİ NKEM Derg 2012;26(3):154164 doi:10.5222/ankem.2012.154 Derleme GRM NEGTİF BKTERİLERDE NTİBKTERİYL DİRENCİN FENOTİPİK YÖNTEMLER İLE TYİN VE BİLDİRİMİ Duygu ÖCL nkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

EUCAST a Geçiş. Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

EUCAST a Geçiş. Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı EUCAST a Geçiş Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ß-hemolitik streptokoklarda penisiline direnç (!) Sayı Direnç Yöntem Kaynak 100 60 Disk diffüzyon

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu- 11 Onaylayan

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM VEKLİNİK MİKROBİYOLOĞUN GÖREVLERİ. Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ

ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM VEKLİNİK MİKROBİYOLOĞUN GÖREVLERİ. Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ ANTİMİKROBİYAL YÖNETİM VEKLİNİK MİKROBİYOLOĞUN GÖREVLERİ Doç.Dr.Nilay ÇÖPLÜ ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ (AKE) Enfeksiyon Hast. uzmanı Klinik Mikrobiyolog Eczacı Cerrahi branş temsilcisi Dahili branş temsilcisi

Detaylı

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E FLORA 2016;21(1):27-32 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal

Detaylı

HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ?

HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ? HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ? Elif Aktaş, Nezahat Gürler, Nafia Canan Gürsoy, Barış Otlu, Bahar Akgün Karapınar, Zuhal Kalaycı Çekin, Gülsüm İnanç, Emin Bulut, Çiğdem Kayacan

Detaylı

KOLİSTİN DİRENCİ ENTEROBACTERIACEAE VE DİĞER GRAM NEGATİFLER. Dr. Şöhret Aydemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

KOLİSTİN DİRENCİ ENTEROBACTERIACEAE VE DİĞER GRAM NEGATİFLER. Dr. Şöhret Aydemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD KOLİSTİN DİRENCİ ENTEROBACTERIACEAE VE DİĞER GRAM NEGATİFLER Dr. Şöhret Aydemir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kolistin (polimiksin E) 1950 lerde klinik kullanım 1970 lerde terk

Detaylı

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) KULLANIM TALİMATLARI KULLANIMA HAZIR PLAK BESİYERİ PA-257606.02 Rev.: Ocak 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) KULLANIM AMACI BBL CHROMagar ESBL (Biplate) Enterobacteriaceae ve geniş spektrumlu beta laktamaz

Detaylı

Karbapenemler. İn-vitro aktivite

Karbapenemler. İn-vitro aktivite Karbapenemler İn-vitro aktivite Karbapenem sınıflaması GRUP 1 Karbapenemler GRUP 2 Karbapenemler GRUP 3 Karbapenemler ( Nonfermentative gramnegative basillere karşı sınırlı aktivite, toplum kökenli infeksiyonlar

Detaylı