Telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde reform ve AB uyum süreci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde reform ve AB uyum süreci"

Transkript

1 Telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde reform ve AB uyum süreci İzak Atiyas, Sabancı Üniversitesi İkinci Kuşak Yapısal Reformlar Altyapı Sektörlerinde AB Uyum Sürecinde Deregülasyon ve Rekabet Konferansı 21 Kasım 2007, İstanbul 22 Kasım 2007, Ankara 1

2 Şebeke sanayilerinde reform Serbestleşme ve rekabet Özelleştirme Erişim/arabağlantı yükümlülüğü Özellikle şebeke hizmetlerinde ve rekabetin yeterli olmadığı piyasalarda fiyat kontrolü Evrensel hizmet ve bunun rekabeti bozmadan yerine getirilmesi Bağımsız düzenleyici kuruluş 2

3 Telekomünikasyon sektöründe gelişmeler Serbestleşme 2004 te başladı ancak gelişme oldukça yavaş ve sınırlı Aralık 2006 da Türkiye de genişbant oranı % 3.8; OECD de sondan ikinci Abone sayısı temelinde Ayrıca genişbant erişimi en pahalı ülkelerden biri Genel olarak rekabet düzeyi çok düşük Hakim işletmelerin pazar payları çok yüksek Hizmetler OECD ortalamalarına göre pahalı 3

4 Düzenleyici çerçeve Genel olarak AB çerçevesinden esinlenmiş Fakat 1998 rejimi ile 2003 rejimi arasında Yetkilendirme: her faaliyet için ayrı lisans Yükümlülükler: piyasa analizi ->EPG-> öncül düzenlemeler rejimi sonradan oturmaya başladı AB çerçevesine uymayan unsurların temeli önemli ölçüde temel yasada (406/4502) Elektronik haberleşme kanunu bilinmeyen nedenlerle meclis genel kurulundan geri çekildi Evrensel hizmet kanun ve yönetmeliği henüz ciddi bir biçimde uygulanmaya başlanmadı; kapsamı AB direktifinden farklı TTAŞ ın özelleştirme süreci serbestleşmenin yavaşlamasına neden oldu Rekabet değil gelir odaklı özelleştirme Bakanlık reform programını ciddi bir biçimde sahiplenmedi Otoritelerin mobile sektör ile sabit sektöre yaklaşımları farklı 4

5 Temel sorun oldukça standart Rekabetin gelişmesi yerleşik işletmecinin işbirliğini gerektiriyor (erişim) yerleşik işletmeci fazla işbirliği yapmıyor Yerleşik işletmeci düzenlemeleri geciktirmek için yasal sistemi başarılı bir biçimde kullanıyor TK nın yaptırım kapasitesi sınırlı gelişme var fakat yavaş; gecikmelerden doğan refah kaybı muhtemelen oldukça büyük elektrikte temel sorun çok farklı 5

6 Özelleştirme sonrası daha olumlu bir ortam var Yerel ağa ayrıştırılmış erişim teklifi Veri akışı referans teklifi Sabit telekomünikasyon hizmetinin yetkilendirilmesi Numara taşınabilirliği (çok gecikmiş bir önlem) 6

7 Yapılması gerekenler Genel eğilim doğru yönde AB kullanılabilir bir çerçeve ve mantık sunuyor Elektronik haberleşme yasası Mevcut taslağın düzeltilmesi gerekli (örnek: erişim ve arabağlantı) Telekomünikasyon sektörü stratejisi AB müktesebatı yeterli mi? Başka hedefler olacak mı Kurumsal önlemler; saydamlık ve hesap verebilirlik Öngörü ve iktisadi analiz kapasitesinin geliştirilmesi Siyasi sahiplenme şart 7

8 Elektrik sanayinde reform Elektrik Piyasaları Kanunu (No. 4628, 2001). Kamu mülkiyetindeki üretim, dağıtım ve iletim varlıkları yasal olarak ayrıştırıldı (ayrı tüzel kişilikler: EÜAŞ, TEDAŞ, TEİAŞ) Özellikle AB deki tartışmaların ışığında çok önemli bir adım Üretim, dağıtım, iletim, perakende hesap ayrışmasına tabi tutuldu Erişim yükümlülüğü Talep tarafında serbestleşme (serbest tüketiciler) Arz tarafında serbestleşme (lisansa dayalı giriş) Yapısal sınırlar Üretim şirketleri piyasa payı < %20 (yoğunlaşmaya sınır) Toptan ticaret şirketleri piyasa payı < %10 (yoğunlaşmaya sınır) Dağıtım şirketinin iştiraki üretim şirketinden aldığı elektrik bölgedeki tüketime oranı < %20 (dikey bütünleşmeye sınır) 8

9 Hedeflenen piyasa yapısı İkili anlaşmalar piyasası Tedarikçiler ile tüketiciler özgürce anlaşma yapabilirler Dengeleme piyasası Sözleşmelerden sapmalar sonucu doğacak arz talep dengesizliğini giderecek bir son an piyasası (toplam tüketime oranı %5?) Esin kaynağı: İngiltere ve Galler deki NETA Oldukça radikal serbest piyasacı bir yapı Örneğin havuz modelinden daha adem-i merkeziyetçi 9

10 Strateji Rekabet değil de özelleştirme odaklı bir dönüşüm stratejisi Önce dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi Özelleştirmeye doğal tekel ile başlanması??? Gerekçe: dağıtım şirketlerinin üretim faaliyeti gösteren veya gösterecek yatırımcılara güven verecek bir yapıda olması Kamu görevlilerinin özel sektör ile sözleşme imzalamak istememesi Ardından üretim portföy şirketleri nin özelleştirilmesi Dağıtım şirketlerinin çekici kılınması için dikey bütünleşme üzerindeki sınır kaldırıldı (şu anda sadece hesap ayrımı var) 10

11 Mevcut Durum Özelleştirmeler yapılmadı yıllarından başlamak üzere çok ciddi bir kapasite açığı sorunu ortaya çıkacak En hızlı santralin yapımı 3 yıl (doğalgaz) Özel sektörden yatırım cevabı yok (yeni yeni başlıyor mu?) Aşırı talep var, arz yok? Piyasa serbest ama güven yaratan bir fiyat mekanizması yok Maliyetler arttığı halde düzenlenen perakende fiyatlar (TEDAŞ) arttırılmadı Siyasi-toplumsal etken Enflasyon ile mücadele Eşitleme mekanizması 11

12 Hükümetin açmazı (1): Mesken fiyatları düşük, sanayi fiyatı yüksek Konut-Sanayi Perakende Tarife Oranı Mexico Turkey Italy Hungary Czech R. Chinese Taipei Korea Austria Japan U.K. Switzerland Slovak R., Portugal Norway Greece Poland Finland Ireland U.S.A Spain New Zealand Germany France Denmark

13 Yani piyasa mekanizmasının rolü arttıkça perakende mesken fiyatının göreli olarak artmasını beklemek lazım 13

14 Hükümetin Açmazı (2): Gaz fiyatı arttı, TEDAŞ fiyatı sabit Gaza dayalı elektrik üretim maliyeti TEDAŞ perakende fiyatının altında Sanayi Elektrik Fiyatı-Botaş Gaz Fiyatı Marjı Jan-02 Apr-02 Jul-02 Oct-02 Jan-03 Apr-03 Jul-03 Oct-03 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 14

15 Mevcut Durum (2) Bahar/yaz 2006: Özel kesim santralleri kapatma tehdidinde bulundu 2006 yazında elektrik kesintisi Hemen ardından Dengeleme Piyasası açıldı İlk defa bir piyasa fiyatı oluştu Serbest özel sektör müşterilerini bıraktı, DUY a satıyor TEDAŞ açığını DUY dan elektrik satın alarak kapatıyor- yani özel sektör TEDAŞ a satıyor - ama piyasa fiyatlarında TEDAŞ fiyatı artmadıkça (maliyetlere yaklaşmadıkça) ikili anlaşmaların ortaya çıkması mümkün değil DUY dengeleme piyasası olarak değil, spot piyasa gibi çalışıyor Yeni giriş olursa onlar da DUY a satacak Yeni giriş bir miktar gözüpeklik istiyor: Ben bu durumda nasıl olsa elektriğimi satarım 15

16 Nükleer Santraller Yasası (5710) Geçici Md. 2 İhalede isteklilerce, yıllara sari olarak rödovans bedeli ile onbeş yıllık süre için birim elektrik enerjisi satış fiyatı ve asgari üretim taahhüdü olarak üretim miktarı teklif edilir. İhalede seçim ise teklif edilen rödovans bedeli ile elektrik enerjisi satış fiyatının ihalenin yapıldığı tarihe indirgenmiş değerlerinin şartnamede belirlenen esaslar dahilinde birlikte değerlendirilmesi sonucu yapılır. seçilen şirket veya şirketler ile TETAŞ arasında ihale sonucu belirlenen elektrik enerjisi satış fiyatı ve asgari üretim miktarı üzerinden, santralın işletmeye geçme tarihinden itibaren onbeş yıl süreli enerji satış anlaşması imzalanır Numaralı kanunun ruhuna aykırı Otoritelerden herhangi bir açıklama yok 16

17 Değerlendirme Temel sorun bir stratejik yönelim sorun: serbestleşme ve piyasa mekanizmasının anlamı Bu anlamda telekomünikasyon sektörüne benziyor Telekomünikasyon sektöründen (ve AB den) farkı: ana sorun yerleşiklerin rekabeti engellemesi değil (şimdilik) Bir tasarım sorunu var Perakende fiyat düşük oldukça ve dağıtım şirketleri her müşteriye elektrik satma yükümlülüğü altında oldukça ikili anlaşma piyasasının gelişmesi zor Enerji yoksulluğu sorunu: piyasa fiyatlarını düşük tutmak yerine başka türlü destek politikaları düşünülmeli Baştaki strateji belki makul idi ama şu anda değil: Stratejik yönelimin yenilenmesi gerekli AB ile uyum bu soruna çözüm değil (telekomünikasyon sektöründen farklı) 17

18 AB ile uyum AB direktifleri dağıtımda yasal ve işlevsel ayrıştırma gerektiriyor; halbuki Türkiye de dağıtım-üretim ve dağıtım-perakende satış sadece hesap ayrıştırmasına tabi Rekabet Kurul kararı: özelleştirme sonrası dağıtım ile perakende satış ayrışmak zorunda 18

19 AB nde gelişmeler Eylül 2007 Üçüncü yasal paket Temel endişeler: iç piyasanın gelişmesinde ülkeler arası eşitsizlik dikey bütünleşik yerleşik işletmecilerin piyasaları kapatması; İletimde mülkiyet ayrışması veya bağımsız sistem işletmecisi Dağıtımda 2003 direktifinden farklı bir yaklaşım yok: yasal ayrıştırma Düzenleyici otoritelerin güçlendirilmesi Saydamlığın artması Sınır ötesi ticaret 19

20 Yapılacaklar Yeni bir strateji belgesi Perakende fiyatların özelleştirme öncesi düzeltilmesi Dağıtım şirketi perakende fiyat değişiklikleri onay yetkisinin EPDK na verilmesi Kısa dönem arz güvenliği için özel bir düzenleme yapılması (ihale usulü) EÜAŞ ın yatay ayrıştırılması özelleştirmeleri beklememeli; Üretimde özelleştirme dağıtımı beklemememeli Spot piyasa ve vadeli işlemler piyasası kurulmalı 20

21 Gaz Piyasası Dağıtım özelleştirmeleri düzenli bir biçimde ilerliyor AB ne uyum açısından belirli bir ilerleme var Serbest tüketiciler Düzenlenmiş erişim En önemli eksik BOTAŞ ın dikey ayrıştırılması (kanun 2009 da öngörüyor) Fiili durum: Gaz ticaretinde BOTAŞ fiili tekel durumunda BOTAŞ ın hakimiyetinin indirilmesine yönelik hedef (2009 da %20) inandırıcı olmayabilir Sözleşme devri/miktar devri sürecinin nasıl sürdürüleceği henüz açık değil; açıklığa kavuşturulması lazım 21

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

B İ LGİ DOKÜMANI. Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi

B İ LGİ DOKÜMANI. Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi 2008 B İ LGİ DOKÜMANI Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi Tanıtım Dokümanına İlişkin Hukuki Açıklamalar İşbu Bilgi Dokümanı nda ( Bilgi Dokümanı ) yer alan tahminler ve projeksiyonlar, önemli

Detaylı

AFŞİN C-D PROJESİ VE NÜKLEER SANTRAL ÜRETİMLERİNDE ALIM YÜKÜMLÜĞÜ ve ARZ GÜVENLİĞİ

AFŞİN C-D PROJESİ VE NÜKLEER SANTRAL ÜRETİMLERİNDE ALIM YÜKÜMLÜĞÜ ve ARZ GÜVENLİĞİ AFŞİN C-D PROJESİ VE NÜKLEER SANTRAL ÜRETİMLERİNDE ALIM YÜKÜMLÜĞÜ ve ARZ GÜVENLİĞİ Giriş Enerji piyasasında arz güvenliği, tedarik kaynaklarının talebe göre arzulanan miktar ve nitelikte ve bu kaynaklar

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA DÜZENLEYİCİ REFORM VE PERFORMANS. Dr.Gülden Bölük. Özet. Abstract 1. GİRİŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA DÜZENLEYİCİ REFORM VE PERFORMANS. Dr.Gülden Bölük. Özet. Abstract 1. GİRİŞ TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA DÜZENLEYİCİ REFORM VE PERFORMANS Özet Dr.Gülden Bölük Bu çalışmada elektrik sektöründe 2001 yılında EPK ile başlatılan serbestleştirme ve yeniden yapılandırma sonrasında, Türkiye

Detaylı

2.2. Avrupa Birliği nde Enerji Piyasası 2.2.1. AB de Enerji Alanındaki Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi

2.2. Avrupa Birliği nde Enerji Piyasası 2.2.1. AB de Enerji Alanındaki Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi 2. Enerji İzak Atiyas, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) ve Sabancı Üniversitesi Jorge Nunes Ferrer, Centre for European Policy Studies (CEPS) 2.1. Giriş Türkiye de enerji sektörünün

Detaylı

TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA YENİDEN YAPILANMA

TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA YENİDEN YAPILANMA TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA YENİDEN YAPILANMA Sibel CENGİZ Muğla Üniversitesi ABSTRACT The energy of electricity, in paralel with the supply technology needs, in most of the countries has

Detaylı

İKİNCİ KUŞAK YAPISAL REFORMLAR:

İKİNCİ KUŞAK YAPISAL REFORMLAR: EdamTR.indd 1 1/11/08 3:54:19 PM İKİNCİ KUŞAK YAPISAL REFORMLAR: ALTYAPI SEKTÖRLERİNDE DE-REGÜLASYON VE REKABET Türkiye de telekomünikasyon, enerji ve ulaştırma sektörlerinin Avrupa Birliği ne uyum ışığında

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ İktisadi Araştırmalar Bölümü Özgür Demirtaş Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 Giriş... 2 Dünyada ve Türkiye de Enerji... 2 Dünyada Genel Enerji Dengesi

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2012 ANKARA DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Cemal Ökmen YÜCEL Tuğçe KOYUNCU Emine TOKGÖZ Rekabet Kurumu. Her Hakkı Saklıdır. Rekabet

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM

ENERJİ SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM GENEL GÖRÜNÜM Türkiye yi petrol okyanusları ile çevrili bir ada olarak tanımlamak mümkündür. Dünya petrollerinin % 65-75 i Türkiye nin sınırlarının bitiminde başlar.bu haliyle Ortadoğu dünyanın rakipsiz

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI TMMOB TÜRKİYE VI. ENERJİ SEMPOZYUMU-KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE GERÇEĞİ DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Oğuz Türkyilmaz- Endüstri Mühendisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

2004 Yılı Faaliyet Raporu

2004 Yılı Faaliyet Raporu 2004 Yılı Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KISALTMALAR. BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YAPI,KURULUŞ VE İŞLEYİŞ. 1.1 Yasal Statü. 1.2 Amaç ve Görev Kapsamı 1.2.1 Amaç.. 1.2.2 Görev Kapsamı. 1.2.3 Görev

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-1-198 (Özelleştirme) Karar Sayısı : 12-62/1632-597 Karar Tarihi : 06.12.2012 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2009-2013 2009-2013 ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLAN 2009-2013 2009-2013 ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER SUNUŞ 4 1. ŞİRKETE GENEL BAKIŞ 6 1.1.Tarihçe..6 1.2.İlgili Mevzuat.7 1.3.Paydaş Analizi..8 1.4.GZFT Analizi.9 1.4.1.Güçlü

Detaylı

SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME PAZARI REKABET SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME PAZARI REKABET SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME PAZARI REKABET SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI 02.12.2010 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 I. Sabit elektronik haberleşme hizmetlerinde rekabete ilişkin mevcut

Detaylı

ISBN 978-975 19 4135-0 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4135-0 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4135-0 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2014 YILI SEKTÖR DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER. Mayıs 2015. www.telkoder.org.tr

2014 YILI SEKTÖR DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER. Mayıs 2015. www.telkoder.org.tr 2014 YILI SEKTÖR DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER Mayıs 2015 www.telkoder.org.tr TELKODER DEN Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER, Türkiye de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe

Detaylı

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ; Unvanı

Detaylı

Enerji Piyasası Bülteni

Enerji Piyasası Bülteni Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Mayıs 2009 - Sayı:3 ISSN: 1308-8262 Enerji Piyasası Bülteni Rüzgar enerjisine dayalı Bu sayıda: lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler için önemli duyuru Editörden

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun incelenmekte

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007 2013) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TELEKOMÜNİKASYON ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007 2013) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TELEKOMÜNİKASYON ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007 2013) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TELEKOMÜNİKASYON ALT KOMİSYONU RAPORU Haziran 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 4 TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

SEKTÖR den. EPDK ya Eleştirel Bakış. 60. Hükümet Programı nda Enerji. Enerji Politikaları Masaya Yatırıldı

SEKTÖR den. EPDK ya Eleştirel Bakış. 60. Hükümet Programı nda Enerji. Enerji Politikaları Masaya Yatırıldı SEKTÖR den EPDK ya Eleştirel Bakış 60. Hükümet Programı nda Enerji Enerji Politikaları Masaya Yatırıldı EPDK ya Eleştirel Bakış TES-İŞ Enerji Araştırmaları Birimi Türkiye enerji sektöründe son 6 yıldır

Detaylı