T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/69 Projenin Başlığı TOKAK YEREL ARPA ÇEŞİDİ İÇİNDEN SEÇİLEN SAF HATLARIN BAZI GIDA, YEM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER BAKIMINDAN VARYASYONLARI Proje Yöneticisi Prof. Dr. Nejdet KANDEMİR Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Araştırmacı Fatma Ruveyda ALTUNTAŞ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Nisan / 2012)

2 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/69 Projenin Başlığı TOKAK YEREL ARPA ÇEŞİDİ İÇİNDEN SEÇİLEN SAF HATLARIN BAZI GIDA, YEM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER BAKIMINDAN VARYASYONLARI Proje Yöneticisi Prof. Dr. Nejdet KANDEMİR Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Araştırmacı Fatma Ruveyda ALTUNTAŞ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Nisan / 2012)

3 ÖZET TOKAK YEREL ARPA ÇEŞİDİ İÇİNDEN SEÇİLEN SAF HATLARIN BAZI GIDA, YEM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER BAKIMINDAN VARYASYONLARI Bu çalışmada Tokak yerel arpa çeşidi içinden (PI ) moleküler markörlerle seçilen 25 hat Tokat Kazova şartlarında tarla çalışmalarında incelenmiştir. Araştırmada referans olarak Kanada nın en önemli maltlık arpa çeşidi Harrington ve Türkiye de yaygın şekilde tarımı yapılan bir maltlık arpa çeşidi olan Tokak 157/37 kullanılmıştır. Yapılan çalışmada PI hatları agronomik özellikler yanında (çiçeklenme süresi, bitki boyu, yatma oranı, başakta tane sayısı, başak uzunluğu, biyolojik verim, tane verimi, 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, olgunlaşma süresi, hasat indeksi), bazı yem kalite özellikleri (ham kül oranı, ham protein oranı, ADF, NDF) ve çeşitli mineral madde içerikleri (P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn) gibi gıda kalite özellikleri bakımından incelenmiştir. Değerlendirmeye alınan PI hatları agronomik, yem ve gıda kalite özelikleri yönüyle önemli varyasyonlar göstermiştir. Hatların büyük çoğunluğu Tokak 157/37 den daha yüksek Harrington dan ise daha düşük tane verimine sahip olmuşlardır. Değerlendirmeye alınan hatlarda 1000 tane ağırlığı yaklaşık g, hektolitre ağırlıkları ise kg arasında değişmiştir. ADF, NDF oranları referans çeşitlerinden yüksek veya yakın değer göstermişlerdir. % arasında değişen ham protein oranlarındaki farklılıklar da önemli bulunmuştur. PI hatları arasında mineral madde oranları bakımından da önemli varyasyonlar tespit edilmiştir. Hatların demir, bakır ve kalsiyum konsantrasyonları referans çeşitlerine yakın veya yüksek değer göstermiştir. Sonuç olarak, Tokak yerel çeşidinin yüksek genetik çeşitliliğe sahip olduğu, bu çeşit içinden geliştirilen safhatlarda agronomik, yem ve gıda kalite özellikleri açısından ıslahta kullanılabilecekleri varyasyonun bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2012, 47 Sayfa Anahtar Kelimeler: Mineral element içeriği, 1000 tane ağırlığı, Hektolitre ağırlığı, ADF, NDF, Ham protein, Ham kül. Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 2011/69). i

4 ABSTRACT VARIATIONS IN SOME FOOD, FEED and AGRICULTURAL CHARACTERISTICS of PURE LINES SELECTED from TOKAK BARLEY LANDRACE In this study, twenty-five lines selected from Tokak (PI ) barley landrace using molecular markers were investigated in field studies under Tokat Kazova conditions in Turkey. Harrington, a malting barley variety of Canada, and Tokak 157/37, a commonly grown malting barley variety in Turkey, were used as reference. PI lines were investigated in terms of food and feed quality properties such as crude ash, crude protein, ADF, NDF contents, various mineral contents such as P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Cr and some agronomic traits such as heading time, plant height, lodging rate, seeds per head, spike length, biomass yield, grain yield, 1000-seed weight, test weight, days to maturity and harvest index. PI lines investigated showed significant variations in terms of their agronomic, feed and food quality properties. Most of the lines had higher grain yields than Tokak 157/37 and lower than Harrington seed weights and test weights iiort he lines investigated varied from 40 to 51g and 64 to 69 kg, respectively. Their ADF and NDF contents were higher than or similar to those of the reference cultivars. The crude protein contents varied from 12% to 14% and were significantly different among purelines. Significant variations were found among PI lines in terms of mineral contents. Fe, Cu, and Ca consantrations of pure lines were higher than or similar to those of the reference values. As a result, Tokak barley landrace has high genetic variations, and purelines developed from this variety has variations that could be used in breeding for agronomic, feed, and food quality properties. 2012, 47 pages Key Words: Mineral element content, 1000-seed weight, Test weight, ADF, NDF, Crude protein, Crude ash. ii

5 ÖNSÖZ Bu projede Tokak 157/37 yerel arpa çeşidinden moleküler markörlerle seçilmiş 25 hat agronomik özellikleri, hayvan yemi ve mineral madde özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Tokak 157/37 yerel arpa çeşidinin çalışılan özellikleri yönüyle önemli varyasyonlar gösterdiği belirlenmiştir. Bu proje sonucunda ortaya konulan sonuçların ıslah çalışmalarına temel oluşturabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma bundan sonra yapılacak çalışmalara kaynak olabilecek niteliktedir. Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülmüş olup Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2011/69 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. iii

6 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ii ÖNSÖZ... iii KISALTMALAR DİZİNİ vi ŞEKİLLER DİZİNİ... vii ÇİZELGELER DİZİNİ... viii 1. GİRİŞ KAYNAK ÖZETLERİ 4 3. MATERYAL ve YÖNTEM MATERYAL Deneme Materyali, Yılı ve Yeri Deneme Yerinin İklim Özellikleri Deneme Yerinin Toprak Özellikleri YÖNTEM Deneme Deseni, Ekimi, Bakımı ve Hasatı Verilerin Elde Edilmesi Bitki Boyu (cm) Yatma Oranı (%) Çiçeklenme Süresi (gün) Başakta Tane Sayısı (adet/başak) Başak Uzunluğu (cm) Biyolojik Verim (kg/da) Tane Verimi (kg/da) Bin Tane Ağırlığı (g) Hektolitre Ağırlığı (kg) Olgunlaşma Süresi (gün) Hasat İndeksi (%) Ham Kül Oranı (%) Ham Protein Oranı (%) Asit Deterjan Lif (ADF) Oranı (%).. 16 iv

7 Nötral Deterjan Lif (NDF) Oranı (%) Mineral Madde Oranı (ppm) Verilerin Değerlendirilmesi BULGULAR ve TARTIŞMA Çiçeklenme süresi, Olgunlaşma süresi, Bitki boyu ve Yatma oranı Başakta tane sayısı, Başak boyu, 1000 tane ağırlığı, Hektolitre ağırlığı Tane verimi, Biyolojik verim ve Hasat indeksi Asit Deterjan Lif (ADF), Nötral Deterjan Lif (NDF), Ham kül ve Ham protein oranı Mineral Element Konsantrasyonları (ppm) Makro Element (P, K, Ca ve Mg) Konsantrasyonları Mikro Element (Fe, Cu, Mn ve Zn) Konsantrasyonları Krom (Cr) Elementi Konsantrasyonları SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ v

8 KISALTMALAR DİZİNİ Kısaltmalar ADF NDF H 2 SO 4 NaOH HCI HNO 3 H 2 O 2 ICP B(OH 3 ) ppm ml K P Cu Mn Mg Ca Fe Zn KO SD VK Açıklama Asit Deterjan Lif Nötral Deterjan Lif Sülfürik Asit Sodyum Hidroksit Hidroklorik Asit Nitrik Asit Hidrojen Peroksit Inductively Coupled Plasma Borik asit Milyonda bir kısım Mililitre Potasyum Fosfor Bakır Mangan Magnezyum Kalsiyum Demir Çinko Kareler Ortalaması Serbestlik Derecesi Varyasyon Katsayısı vi

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 3.1. Arazi çalışmalarının yürütüldüğü deneme alanı Şekil 3.2. Hektolitre ağırlığının belirlenmesi Şekil 3.3. Ham protein analizinde kullanılan cihazlar Şekil 3.4. Mineral madde okumasının yapıldığı ICP cihazı.. 18 vii

10 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 3.1. Araştırma yerinin iklim özellikleri Çizelge 3.2. Deneme alanı toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 4.1. PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin çiçeklenme süresi, olgunlaşma süresi, bitki boyu ve yatma oranına ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.2. PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin çiçeklenme süresi, olgunlaşma süresi, bitki boyu ve yatma oranına ait değerler Çizelge 4.3. PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin başakta tane sayısı, başak boyu, 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığına ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.4. PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin başakta tane sayısı, başak boyu, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığına ait değerler Çizelge 4.5. PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.6. PI hatları ile Tokak 157/37 çeşidi ve Harrington çeşidinin tane verimi, biyolojik verim ve hasat indeksine ait değerler Çizelge 4.7. PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin ADF, NDF, ham kül ve ham proteinine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.8. PI hatları ile Tokak 157/37 çeşidi ile Harrington çeşidinin asit deterjan lif (ADF), nötral deterjan lif (NDF), ham kül ve ham protein oranına ait değerler Çizelge 4.9. PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge PI hatları ile Tokak 157/37 çeşidi ve Harrington çeşidinin kuru yakma metodu ile ICP cihazında P, K, Ca ve Mg değerleri Çizelge PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin demir, bakır, mangan, çinko değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge PI hatları ile Tokak 157/37 çeşidi ve Harrington çeşidinin kuru yakma metodu ile ICP cihazında Fe, Cu, Mn ve Zn değerleri Çizelge PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin krom değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.14 PI hatları ile Tokak 157/37 çeşidi ve Harrington çeşidinin yaş yakma metodu ile ICP cihazında Cr değerleri. 39 viii

11 1 1. GİRİŞ İnsan ve hayvanların büyümesi ve iyi gelişmesi dengeli beslenmeye bağlıdır. Beslenme ile alakalı 50 bileşenin insan yaşamı için temel ve vazgeçilmez olduğu bilinmektedir. Bu 50 besin bileşeni; su, karbonhidratlar, 10 temel aminoasit, linoleik ve linolenik yağ asitleri, 7 mineral makro element, 16 mineral mikro element ve 13 vitaminden oluşmaktadır (Welch ve Graham, 2004). Mikro besin elementlerinin eksikliği sonucunda bazı hastalıkların meydana geldiği bilinmektedir. Dünya nüfusunun yarısından daha fazlasında, özellikle hamile kadın ve çocuklarda, demir ve çinko eksikliği görülmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapora göre, dünyada iki milyar insan gizli açlık çekmektedir. Yani demir, çinko, iyot, A vitamini ve folik asit dahil birçok vitamin ve mineraller yeterli miktarlarda alınamamaktadır. Bu eksiklikler; insan sağlığı, gelişmesi, çalışma kabiliyeti ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere sahiptirler (Bouis, 2000; Welch ve Graham, 2004). İnsanoğlunun öncelikli temel besini tahıllardır. (Speedy, 2003). Bu yüzden tarımı yapılan tahılların besin içerikleri bakımından zengin olması önem arz etmektedir. Arpa, hayvan yemi olarak, bira yapımında ve insan beslenmesinde kullanılmaktadır (Grando ve Macpherson, 2005). Bugün dünyada ekimi yapılan arpanın % 65 i hayvan yemi olarak, % 33 ü maltlık olarak bira ve viski yapımında, % 2 si de insan besini olarak gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise tüketimin % 90 ı hayvan yemi olarak, kalan kısmı maltlık olarak bira sanayinde ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde kullanılan oran çok düşük olsa da kullanım oranı giderek artmaktadır (Anonim, 2010a). Arpanın gıda olarak kullanımına arpa ekmeği, arpa çayı, bisküvi, kraker, irmik, arpa gevreği ve bebek maması örnek olarak verilebilir (Anonim, 2011a). Tanesindeki yüksek sindirilebilir lif oranı ve yüksek β-glukan oranından dolayı arpa insan beslenmesinde önem kazanmaya başlamıştır. Bazı ülkelerde arpa unu, buğday unu içerisinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır (Sipahi ve ark., 2010). Arpa tanesinin çeşitli mineral maddelerce zengin olduğu ve bu maddelerin hayvanlar açısından da hayati fonksiyonlara sahip oldukları öteden beri bilinmekte olup, hayvan beslemede yaygın biçimde kullanılmaktadır (Sönmez ve Yılmaz., 2000). Arpa tanesi,

12 2 bünyesinde bulundurduğu yaklaşık % 67 karbonhidrat, % 10 protein, % 2 yağ, % 5 selüloz ve kalsiyum, fosfor, potasyum gibi mineraller ile A vitamini, E vitamini ve B vitamini içeriği ile hayvanların beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Hayvan beslenmesinde yoğun şekilde kullanılan arpa, ihtiva ettiği mineral ve vitaminler ile değerli bir yem konumundadır. Yemlik arpa selüloz içeriğinin (%4 6) yüksekliği nedeniyle rumende topaklaşmaları önlendiğinden sindirimi kolaylaştırır. Süt ineklerinde süt yağı ve süt şekerini artırır. Ayrıca süt yağının yumuşamasını engelleyerek kalitesini iyileştirmektedir. Ruminantlar için rumende mikrobiyal protein sentezine uğramadan direkt bağırsağa geçen protein miktarını artırarak, etin protein içeriğini yükseltir (Anonim, 2011b). Arpanın tane komposizyonu konusunda birçok çalışma yürütülmüştür (Guo ve ark., 2003; Aghaee-Sarbarzeh ve ark., 2005; Bekele ve ark., 2005). Bu çalışmalarda arpanın tane komposizyonunu etkileyen faktörler üzerinde durulmuş ve bu faktörler genetik faktörler ve çevresel faktörler olarak sınıflandırılmıştır. Genetik farklılıkların arpanın kimyasal içeriğine etki ettiği ve farklı genotipler arasında farklı oranda mineral madde içeriği bulunmuştur (Guo ve ark., 2003). Birçok ıslah çalışmasında daima verime odaklanılmış, buna karşın özellikle besin kalitesi ihmal edilmiştir. İngiltere de yapılan bir araştırmaya göre, 1940 ila 1991 yılları arasında geliştirilen sebze çeşitleri içerdikleri magnezyumun %24 ünü, kalsiyumun %46 sını, demirin %27 sini ve bakırın %76 sını kaybetmişlerdir. Bir tek domatesin 1940 ta ihtiva ettiği bakırı almak için 1991 ürünü 10 domates yemek gerekmektedir (Anonim, 2010b). Buna benzer bir durumun tahıllar içinde geçerli olabileceği düşünülmekte ve ileriki dönemlerde ıslah çalışmalarında bu ve buna benzer durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Kültür bitkilerinin verim ve kalite özellikleri bitki ıslahı yoluyla iyileştirilirler. Yani genetik varyasyonlar bir anlamda bitki ıslahının hammaddeleridir. Bazı genetik kaynaklar bitki ıslah programlarında fazlaca kullanılmışlardır ve bu nedenle bazı kültür bitkilerinin gen tabanları oldukça daralmıştır. Bitki ıslahının genetik tabanını geliştirmek için yabani akraba türler ve yerel çeşitler büyük avantajlar sunarlar. Bu noktada kalite özelliklerinin geliştirilmesinde yerel çeşitler avantajlıdır, çünkü istenen

13 3 gen yanında gelen hedeflenmemiş genler yerel çeşitlerden geldiğinde yabani türlere nazaran daha az olumsuz etkilere sahiptirler. Yerel çeşitler morfolojik olarak benzer, fakat genetik olarak farklı popülasyonlardır (Harlan, 1975). Gen bankalarında muhafaza edilen yerel çeşitlerdeki genetik varyasyonun yaklaşık %50-60 ı yerel çeşitler içinde bulunmaktadır (Parzies ve ark., 2000). Ancak yerel çeşitlerdeki genetik varyasyonların bitki ıslahında kullanılabilmeleri için öncelikle genetik varyasyon seviyelerinin belirlenmesi gerekir. Arpanın orijin merkezlerinden birisi olan Türkiye arpa yerel çeşitleri konusundaki araştırmalar arpada verim ve kalite ile ilgili özelliklerin ıslahında yeni alleller bulunması konusunda çok faydalı olabilirler. Yerel çeşitlerin içinde yüksek düzeyde genetik varyasyon bulunmaktadır. (Parzies ve ark. 2000; Jaradat ve ark. 2004). Bu genetik varyasyonun bitki ıslahında kullanılması için belirlenmesi ve karakterize edilmesi gerekir (Alemayehu ve Parlevliet, 1997). Tarımı yapılan ticari çeşitlerin aksine yerel çeşitler yoğun seleksiyonlara maruz kalmamışlardır ve bu nedenle tane kalitesi gibi bugüne kadar ıslaha konu olmayan karakterler için önemli varyasyonlar barındırabilirler (Kandemir ve ark., 2010). Birçok gelişmekte olan ülkede yerel çeşitlerin tarımı, düşük verim potansiyeli ve hastalıklara olan duyarlılıklarından dolayı yapılmamaktadır. Ancak düşük girdili tarım yapılan şartlarda yerel çeşitler yabancı orijinli çeşitlerden daha yüksek verim verebilirler (Ceccarelli ve ark. 1987). Yerel çeşitler safhat seleksiyonu yoluyla verimi artırmak için kullanılabilirler. Ayrıca özellikle olumsuz çevre şartlarına dirençlilik araştırmalarında ve bitki ıslahında ebeveyn olarak kullanılma potansiyelleri bulunmaktadır (Ceccarelli ve Grando, 2000). Bu çalışmada Tokak yerel arpa çeşidinden DNA markörleri kullanılarak seçilmiş olan farklı hatlar başta mineral besinler olmak üzere gıda ve yem kalite özellikleri bakımından incelenerek aralarında kalite ıslahında kullanılabilecek önemli farklılıkların olup olmadığı araştırılmıştır.

14 4 2. KAYNAK ÖZETLERİ Hayvan yemi, malt ve insan yiyeceği olarak kullanılan arpa tanelerinin bileşimi doğrudan veya dolaylı olarak insan beslenmesi ile ilgilidir. Tane bileşimi üzerine çevresel özellikler, yetiştirilen çeşidin genetik yapısı ve uygulanan tarım teknikleri gibi faktörler etkili olmaktadır. Aşağıda arpa tanesinin agronomik, gıda ve yem kalite özelliklerine yönelik çalışmalar sunulmuştur. Kün ve Akbay (1980), Ankara şartlarında yetiştirilen 6 sıralı arpa çeşitleri ile 2 sıralı Tokak 157/37 arpa çeşidinin biralık özellikleri yönüyle incelendiği bir çalışmada, protein oranı bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar bulmuştur. Araştırıcılar, 2 sıralı Tokak çeşidinin en yüksek protein oranı grubuna girdiğini ve 1000 tane ağırlığının 6 sıralı çeşitlerden yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Kün ve Akbay (1983), Yemlik ve biralık arpa ıslahında yüksek verimle beraber kalitenin de yüksek olması gerektiğini kalite ölçütlerinden biri olan protein oranının, yemlik arpalarda yüksek (%12-16), biralık arpada ise düşük (%8-12) olması gerektiğini bildirmişlerdir. Bununla birlikte biralık arpada 1000 tane ağırlığının g arasında olması gerektiğini ve arpada 1000 tane ağırlığının yüksek olmasının, iri ve dolgun tanelerin ve bu tanelerin yüksek oranda nişasta içermesinin bir göstergesi olduğunu ifade etmişlerdir. Kılıç (1987), Tokak 157/37, Zafer 160 ve Yeşilköy 87 arpalarının biralık özellikleri ve uygun malt üretim yöntemleri üzerine yaptığı çalışmasında protein oranını %10,4-17,1, 1000 tane ağırlığını 43,60-56,00 g, hektolitre ağırlığını ise 63,40-71,20 kg arasında olduğunu belirlemiştir. Çakır (1988), Osman Tosun Gen Bankası stoklarından seçilen 44 iki sıralı ve 52 altı sıralı arpa hattıyla Ankara ekolojik koşullarında yaptığı araştırmada; başaklanmaya kadar geçen gün sayısını 12 Mart tarihinden itibaren, iki sıralılarda 69,6-85,3 ve altı sıralarda 69,0-81,3 gün, bitki boyunu iki sıralılarda 46,8-70,3 cm altı sıralılarda 61,3-4,9 cm, başak boyunu iki sıralılarda 6,3-10,6 altı sıralılarda 5,3-8,0 cm, ana sap başağında ortalama 1000 tane ağırlığını iki sıralılarda 41,1-59,7 g, altı sıralılarda 40,6-50,4 g arasında, başaktaki tane sayılarını iki sıralılarda 15,7-26,4 adet, altı sıralılarda ise 28,5-

15 5 56,7 adet arasında, başakta tane ağırlığını iki sıralılarda 0,66-1,53 g, altı sıralılarda 1,47-2,75 g arasında ve birim alan tane veriminin iki sıralılarda 159,9-700,7 g/m 2, altı sıralılarda ise 192,4-578,8 g/m 2 arasında değiştiğini tespit etmiştir. Weltzien ve Fiscbeck (1990), Suriye den altı, Ürdün den iki yerel arpa çeşit popülasyonlarından gelen homozigot hatları iyi gelişme koşullarında, kuraklık ve tuz stresinin olduğu bir bölgede agronomik özellikleri bakımından değerlendirmeye almışlardır. Çalışma sonucunda ortalama tane veriminin kg/ha arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Kurak ve tuz stresi altında yerel çeşit hatlarının çoğunluğu kontrol çeşitlerine ve ticari çeşitlere göre daha fazla tane verimine sahip olmuşlardır. Denemenin yapıldığı tüm alanlarda yerel çeşit hatlarının hasat indeksi optimuma yakın olmuştur. Yerel çeşit hatlarının bitki boyu, çiçeklenme süresi, protein içeriği ve verim bileşenleri önemli varyasyonlar göstermiştir. Koçak ve ark. (1992), bazı arpa çeşitlerinin matlık kalitesi üzerine yaptıkları araştırmada, 1000 tane ağırlığının 40,7-43,7 g ve protein oranının % 11,6-13,8 arasında değiştiğini saptamışlardır. Ayrıca araştırıcılar düşük protein oranına sahip çeşitlerin yüksek özüt oranı verdiğini belirtmişlerdir. Engin (1994), bazı arpa çeşitleri ve hatlarının verim ve malt özelliklerini incelediği çalışmasında; çeşit ve hatları, verim, 1000 dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, protein ve ekstrakt oranı bakımından istatistiki olarak karşılaştırmış ve yerli popülasyondan seçilmiş olan hatların, verim ve malt kalitesi bakımından en yüksek değerler verdiğini saptamıştır. Araştırıcı çalışma sonucunda yerli popülasyonların biralık arpa ıslahında kullanılabilirlik potansiyelini ortaya koymuştur. Alemayehu ve Parlevliet (1997), Etiyopya yerel arpa çeşitleriyle yaptıkları çalışmada yerel çeşitler içindeki neredeyse her bitkinin farklı bir genotipi temsil ettiğini belirtmişlerdir. Araştırıcılar yerel çeşitler içindeki varyasyonların farklı yerel çeşitlere göre değişiklik gösterdiğini, bazen bir yerel çeşitte bir özellik bakımından yüksek varyasyon bulunurken, bir başka yerel çeşitte başka bir özellik bakımından yüksek bir varyasyon bulunduğunu bildirmişlerdir.

16 6 Çölkesen ve ark. (1999), Kahramanmaraş koşullarında yılları arasında 30 arpa genotipiyle yürüttükleri çalışmada; başaklanma süresini gün, başaklanma erme süresini gün, bitki boyunu cm, başak uzunluğunu 7,0-9,7 cm, başakta tane sayısını 21,7-46,9 adet, 1000 tane ağırlığını 37,1-50,8 g, tane verimini ise kg/da olarak bulmuşlardır. Araştırıcılar, genotipler arasında incelenen özellikler bakımından farklılıklar gözlediklerini ifade etmişler ve birim alan tane verimi, başaklanma süresi ve başaklanma erme süresi bakımından yıllar arasındaki farklılıkların da önemli olduğunu belirtmişlerdir. Karadoğan ve ark. (1999), yılları arasında bazı arpa çeşitlerinin uyum yeteneklerini belirlemek amacıyla Isparta ekolojik koşullarında yürüttükleri çalışmalarında, iki yıllık sonuç ortalaması olarak; çeşitler arasında bitki boyunu 52,2-76,6 cm arasında, başak uzunluğunu 5,67-7,35 cm, fertil kardeş sayısını 1,37-2,15 adet, dekara biyolojik verimi 598,2-1028,5 kg/da, tane verimini 275,3-325,1 kg/da, 1000 tane ağırlığını 38,11-50,79 g olarak bulmuşlar ve çeşitler arasında incelenen özellikler bakımından önemli farklılıklar tespit etmişlerdir. Ayrıca, araştırıcılar çalışmada kullanılan çeşitlerin performanslarının yıllık ekolojik farklılıklara göre değiştiklerini bildirmişlerdir. Kıran (1999), yılları arasında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde, Anadolu nun değişik yerlerinden toplanan 500 adet arpa materyalini 11 özellik bakımından incelemiştir. İncelenen özellikler içerisinde bitki boylarının cm, başak boyunun 4-17 cm, başaklanma gün sayısının gün, 1000 tane ağırlığının g, başakta tane sayısının ise 9 ile 20 adet arasında değiştiğini belirtmiştir. Mathison ve ark. (1991), yaptıkları çalışmada iki sıralı Bonanza ve altı sıralı Klondike arpalarının mineral madde konsantrasyonlarını karşılaştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda iki ve altı sıralı arpada sırasıyla potasyumu % 1,52 ve % 1,32; demiri 14,7 mg/kg ve 25 mg/kg; bakırı 3,7 mg/kg ve 3,0 mg/kg; manganı 30 mg/kg ve 37 mg/kg; çinkoyu 15 mg/kg ve 12 mg/kg olarak tespit etmişlerdir. Araştırıcılar, çalışmada kalsiyum, fosfor ve magnezyum değerlerini iki ve altı sıralı arpada aynı miktarlarda bulmuşlar ve değerleri sırasıyla % 0,43, 0,09 ve 0,13 olarak elde etmişlerdir.

17 7 Kebebew ve ark. (2001), çiftçilerin yerel çeşitlerde erkencilik, bitki boyu, kardeşlenme, tane rengi ve tane verimi gibi özellikler yönünde aktif seleksiyonlar yapmış olabileceğine işaret etmişlerdir. Buna göre çiftçilerin tarih boyunca yerel çeşitlerde gözle görülür karakterlerde seleksiyonlar yapmış olabilirler. Kenar ve Şehriali (2001), yıllarında Tekirdağ ekolojik koşullarında farklı ekim zamanlarında iki ve altı sıralı arpa çeşitlerinin verim ve verim unsurlarını incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarında çeşitler bakımından tane veriminin 286,65-470,01 kg/da, hasat indeksinin % 40,78 53,26 m 2 de başak sayısının 416,50-444,92 adet, bitkide fertil kardeş sayısının 2,12-2,58 adet, bitki boyunun 87,30-102,54 cm, başak uzunluğunun 6,49-7,92 cm, başakta tane sayısının 22,45-44,76 adet, başakta tane ağırlığının 0,97-1,72 g ve 1000 tane ağırlığının 38,22-44,28 g arasında değiştiğini saptamışlardır. Öztürk ve ark. (2001), iki sıralı arpa çeşitlerinde vejetatif dönemin 63,3-70,3 gün, tane dolum süresinin 34,5-40,3 gün, bitki boyunun 41,1-56,1 cm, metrekarede başak sayısının 366,7-491,7 ve başakta tane sayısının 15,4-18,1 adet arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Araştırıcılar, bu çeşitlerde ortalama 1000 tane ağırlığını 44,4-53,8 g, tane verimini 197,6-279,4 kg/da, hasat indeksini %28,2-31,9 ve ham protein oranını ise %11,4-13,2 olarak belirlemişlerdir. Çölkesen ve ark. (2002), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa koşullarında yılları arasında iki lokasyonda yürüttükleri çalışmalarında 24 iki sıralı ve 1 adet altı sıralı olmak üzere toplam 25 arpa çeşidi kullanmışlar, çalışma sonucunda iki yılın ortalaması olarak tane veriminin 367,2-734,9 kg/da, bitki boyunun 79,50-110,8 cm, başak uzunluğunun 7,53-9,44 cm, 1000 tane ağırlığının 37,14-50,49 g arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Şanlıurfa koşullarında ise tane verimi 419,2-540,8 kg/da, bitki boyu 55,98-80,60 cm, başak uzunluğu 5,59-7,24 cm, 1000 tane ağırlığının 41,62-52,52 g protein oranının ise %10,32-11,95 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Brand ve ark. (2003), çalışmalarında birer adet iki sıralı ve altı sıralı arpa ile yaptıkları bir çalışmada çeşitlerdeki ADF, NDF ve ham protein miktarlarını araştırmışlardır. Araştırıcılar, iki sıralı arpada ADF oranını 68 g/kg NDF miktarını 246 g/kg ve ham

18 8 protein miktarını ise 136 g/kg olarak, altı sıralı arpada ise ADF miktarını 94 g/kg, NDF miktarını 290 g/kg ve ham protein miktarını ise 134 g/kg olarak belirlemişlerdir. Ross ve ark. (2004), Kanada da Alberta da 4 yıl süre yaptıkları araştırma sonuçlarına göre; arpada ham protein, ADF ve NDF oranlarını sırasıyla, %14, % 34,5 ve % 58,0 olarak bulmuşlardır. Jaradat ve ark. (2004), Umman arpa yerel çeşidinde başak yoğunluğu, başakçık sayısı, başak ağırlığı ve başakta tane sayısı bakımından büyük varyasyonlar belirlemişlerdir. Kandemir (2004), dört tescilli Türk arpa çeşidi, dört yabancı yatmaya dayanıklı çeşit ve on adet ICARDA hattı ile Tokat ekolojik koşullarında yaptığı üç yıllık çalışmada, yatmanın olduğu yıllarda hassas çeşitlerin veriminin % 20 daha az olduğunu; dönemindeki denemede bitki boyunun 75,0-94,7 cm, başak ağırlığının 0,92-1,89 g, birim alan tane verimin ise 4,02-6,06 t/ha arasında değiştiğini belirtmiştir. Assefa (2005), nın yapmış olduğu bir çalışmada 62 yerel arpa hattı içinden seçilen 8 hattın morfolojik ve genetik özellikleri bakımından değerlendirmiştir. Araştırmacı deneme sonucunda başaklanma süresinin 79,1-92,0 gün, olgunlaşma süresinin gün, bitki boyunun cm ve hasat indeksinin 0,39-0,49 arasında değiştiğini bildirmiştir. Kandemir ve ark. (2005), yaptıkları bir çalışmada; genotip, ekim zamanı ve tohum büyüklüğünün arpa tanesinin mineral içeriğine olan etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla 10 farklı orijinli arpa genotipini değerlendirmeye almışlardır. Yazlık ekimlerde bakır konsantrasyonu 3,0-6,4 mg/kg aralığında, çinko konsantrasyonu 19,2-21,5 mg/kg aralığında, mangan konsantrasyonu 8,0-11,4 mg/kg, demir konsantrasyonu 31,6-44,8 mg/kg ve kalsiyum konsantrasyonu ise 78,7-135,7 mg/kg arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Kaydan ve Yağmur (2007), Van ilinde ve yetiştirme sezonunda tek lokasyonda yürüttükleri çalışmalarında, 13 arpa (Tokak 157/37, Tarm-92, Orza-96, Bülbül-89, Yesevi-93, Aydanhanım, Kalaycı-97, Karatay-94, Efes-3, Efes 98, Anadolu 98, Çıldır-02 ve Zeynelağa) çeşidi kullanılmıştır. Denemeye alınan arpa çeşitleri arasında incelenen özellikler bakımından önemli derecede farklılıkların olduğu

19 9 belirlemişlerdir. Araştırıcılar İki yıllık ortalama sonuçlara göre arpa çeşitlerinin başaklanma süresi 179,3 (Tarm-92) -189,7 (Bülbül-89) gün, sap uzunluğu 51,2 (Çıldır- 02)- 64,9 (Karatay-94) cm, başak uzunluğu 5,83 (Kalaycı-97)- 7,26 (Aydanhanım) cm, başakta tane sayısı 16,32 (Tarm-92)- 20,24 (Efes-98) adet, başakta tane verimi 0,73 (Tarm-92)- 0,99 (Aydanhanım) g, 1000 tane ağırlığı 41,70 (Tarm-92)- 46,32 (Aydanhanım) g, tane verimi 197,30 (Zeynelağa)- 319,70 (Tarm-92) kg/da ve hasat indeksi % 23,11 (Yesevi-93)- 36,43 (Kalaycı-97) arasında olduğunu belirlemişler ve Tarm-92, Orza-96, Tokak 157/37 ve Bülbül-89 çeşitlerinin, diğer çeşitlere göre Van koşullarında daha verimli olduğunu ifade etmişlerdir. Akıncı ve Yıldırım (2009), 29 farklı Türk yerel arpa çeşidine ait toplam 800 aksesyonu inceleyerek çiçeklenme süresi bakımından geniş varyasyonlar bulduklarını bildirmişlerdir. Araştırıcılar, yağışın fazla olduğu lokasyonlarda seçilmiş bazı aksesyonların yerel kontrol çeşidinden daha yüksek verim verdiğini, ancak yağışın fazla olduğu bölgelerde yatma nedeniyle seçilmiş aksesyonların verimlerinin önemli ölçüde düştüğünü ortaya koymuşlardır. Karahan ve Sabancı (2010), Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde (Diyarbakır, Ceylanpınar), bölgeye uyumlarını belirlemek amacıyla 9 arpa çeşidinin (Akhisar-98, Bilgi-91, Bornova-92, Kaya, Sur-93, Süleymanbey-98, Şahin-91, Şerifehanım-98 ve Vamıkhoca-98), verim ve verim unsurları ile birlikte bazı kalite kriterlerini incelemişlerdir. Araştırıcılar, çalışma sonucunda çeşitlerin başaklanma süresinin Ceylanpınar lokasyonunda Diyarbakır a göre 10 gün daha kısa olduğunu saptamışlar, Buna karşın bitki boyunu daha kısa, hektolitre ağırlığı ve protein oranını daha yüksek bulmuşlardır. Araştırmada çeşitlerin tane verimi iki lokasyonun ortalaması olarak kg/da arasında değişiklik göstermiş, en yüksek tane verimi 487 kg/da ile Vamıkhoca-98 çeşidinde, en düşük tane verimi ise Bornova-92 çeşidinde belirlenmiştir. Ceylanpınar da tanede protein oranı yükselmekle birlikte tane veriminin %40 azaldığı görülmüştür. Kendal ve ark (2010), Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır ve Adıyaman kuru koşullarında yetiştirme sezonunda CIMMYT ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü orijinli 10 adet ileri kademede hat ve 2 adet kontrol çeşitlerin (Şahin 91 ve

20 10 Vamıkhoca 98) kullanılarak bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmadan elde edilen iki lokasyon ortalama sonuçlarına göre; başaklanma süresi 106,6 ile 119,0 gün, bitki boyu 90,0 ile 128,1 cm, hektolitre ağırlığı 59,3 ile 67,1 kg, 1000 tane ağırlığı 31,9 ile 45,1 g, tane verimi 373,9 ile 578,3 kg/da arasında değiştiğini belirlemişlerdir. Araştırıcılar, lokasyonlara göre değişen çevre koşullarında bazı hatlardan, çalışmada kullanılan kontrol çeşitlerine göre daha yüksek verim ve kalite özellikleri elde etmişlerdir. Muhe ve Assefa (2011), Ethiopya ya ait 181 yerel arpa çeşidi arasından seçilen 10 saf hattın başaklanma süresini gün arasında, olgunlaşma süresini gün arasında, bitki boyunu cm arasında, tane verimini ise kg/ha arasında değiştiğini bildirmişlerdir.

21 11 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. MATERYAL Deneme Materyali, Yılı ve Yeri Bu araştırma 2011 vejetasyon döneminde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri Bölümü deneme alanında yazlık olarak yürütülmüştür. Deneme materyali olarak Tokak yerel arpa çeşidinden (PI ) moleküler markörlerle genetik çeşitliliğine göre seçilen 25 hat kullanılmıştır. Araştırmada kontrol çeşidi olarak da dünyada iyi tanınan bir maltlık arpa çeşidi olan Harrington ile Türkiye de yaygın şekilde tarımı yapılan Tokak 157/37 kullanılmıştır Deneme Yerinin İklim Özellikleri Tokat ilinin uzun yıllar ortalaması ve araştırmanın yapıldığı yılın iklim verileri Çizelge 3.1 de verilmiştir. Çizelge 3.1. Araştırma Yerinin İklim Özellikleri Aylar İklim Yıllar faktörleri Mayı Şubat Mart Nisan s Hazira n Temmuz Toplam/ Ortalama Yağış (mm) 2011 Uz. Yıl. 22,4 34,3 67,7 39,3 73,5 60,7 59,1 61,4 76,4 37,4 37,9 12,6 337,0 245,0 Ortalama sıcaklık (ºC) 2011 Uz. Yıl 4,6 3,4 7,9 7,5 10,8 12,5 15,2 16,4 19,1 19,8 23,9 22,3 13,6 13,7 Tokat Meteoroloji Müdürlüğü (Anonim, 2011c). Çizelge 3.1 de görüldüğü gibi deneme bölgesinde, deneme yılı ile uzun yıllar arasında aylık yağış dağılımı, toplam yağış miktarı, ortalama sıcaklık bakımından farklar görülmektedir. Deneme yılında araştırma süresi boyunca düşen toplam yağış miktarı, uzun yıllara ait toplam yağış miktarından 92 mm daha fazla olmuştur. Ortalama sıcaklık ise uzun yıllar ortalamasından 0,1 ºC daha düşük gerçekleşmiştir.

22 Deneme Yerinin Toprak Özellikleri Deneme alanının 0-15 ve cm derinliklerinden alınan toprak örneğinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 3.2 de verilmiştir. Çizelge 3.2. Deneme alanı toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri Bünye Toplam tuz (%) ph Kireç (%) P 2 O 5 (kg/da) K 2 O (kg/da) Azot (%) Organik madde (%) Killi 0,013 8,17 4,5 12,42 44,13 0,12 1,38 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak analiz laboratuarı, (2011). Deneme alanının toprağı killi, tuzsuz, kuvvetli alkali, az kireçli, bitkiler tarafından alınabilir fosfor bakımından fazla, potasyum bakımından yeter, azot bakımından ve organik madde açısından düşük bulunmuştur YÖNTEM Deneme Deseni, Ekimi, Bakımı ve Hasatı Bu araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri Bölümü deneme alanında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Bitkiler 20 cm sıra aralığı, 3 m sıra boyu, 5 sıra halinde ekilmiş ve ekim miktarı 20 kg/da olarak ayarlanmıştır. Ekim 19 Şubat 2011 tarihinde yapılmıştır. Çıkışlar yaklaşık 1 Mart 2011 tarihinde gerçekleşmiştir. Parseller arasına hatların yatmasının birbirini etkilememesi için birer sıra yatmaya dayanıklı bir buğday çeşidi ekilmiştir. Parsellere triple süperfosfat ve amonyum nitrat halinde dekara 7,5 kg P 2 O 5 ve 8 kg N hesabıyla gübre uygulaması yapılmıştır (Kandemir, 2004). Fosforlu gübrenin tamamı ve azotlu gübrenin yarısı ekimle birlikte, azotlu gübrenin diğer yarısı sapa kalkma dönemi öncesi verilmiştir. Geniş yapraklı yabancı otlarla 2,4-D ile kimyasal mücadele yapılmıştır. Bitkilerin hasadı taneler sarı olum dönemine geldiğinde elle yapılmış, gevşek demet halinde kurutulduktan sonra makineyle harmanlanmıştır.

23 13 Şekil 3.1. Arazi çalışmalarının yürütüldüğü deneme alanı Verilerin elde edilmesi Bitki boyu (cm): Her parselden tesadüfen seçilen 20 bitkinin başak ucu (kılçık hariç) ile toprak yüzeyi arasındaki dikey uzaklık ölçülerek belirlenmiştir (Kandemir ve ark., 2000) Yatma oranı (%): Her parselde yatan bitkilerin oranı gözleme dayalı % olarak belirlenmiştir (Kandemir ve ark., 2000) Çiçeklenme süresi (gün): Çıkış tarihinden bitkilerin %50 sinin kılçıklarını veya başağını çıkardığı tarihe kadar geçen süre gün olarak hesaplanarak belirlenmiştir (Kandemir ve ark., 2000) Başakta tane sayısı (adet/başak): Her parselden rastgele seçilen 20 başaktaki tane sayısı sayılarak belirlenmiştir (Turan, 2008) Başak uzunluğu (cm): Her parselden hasat öncesi alınan 20 şer başak örneği başak alt boğumundan kılçıklar hariç başakta en üst başakçık ucuna kadar olan uzunluk cm olarak ölçülüp, ortalaması alınarak hesaplanmıştır (Turan, 2008) Biyolojik verim (kg/da): Hasat edilen parsel ürünleri, 5 gün süreyle deneme alanında kurumaya bırakılmış ve daha sonra bu ürünler tartılarak kg/da a çevrilmiştir (Akdeniz ve ark., 2004).

24 Tane Verim (kg/da): Parsellerdeki bitkiler harman edildikten sonra elde edilen tane ürünü temizlenip tartılarak elde edilen değerler kg/da a çevrilerek hesaplanmıştır (Turan, 2008) tane ağırlığı (g): Parseller harman edildikten ve kurutulduktan sonra dört adet 100 tane sayılmış ve ortalama ağırlıkları üzerinden 1000 tane ağırlığı belirlenmiştir (Kandemir ve ark., 2000) Hektolitre ağırlığı (kg): Tohumlar kılçıklarından tamamen ayrıldıktan sonra 4 adet 250 ml ölçüm yapılmış ve hektolitre ağırlıkları hesaplanmıştır. Şekil 3.2. Hektolitre ağırlığının belirlenmesi aşamaları Olgunlaşma Süresi (gün): Olgunlaşma gün sayısı, ekimden bitki ve yaprakların tamamının sarardığı tarih dikkate alınarak belirlenmiştir (Öztürk ve ark., 2007) Hasat İndeksi (%): Her parsele ait tane verimi o parsele ait biyolojik verime oranlanmış, daha sonra % olarak hesaplanmıştır (Turan, 2008) Ham Kül Oranı (%): Ham besin analizleri yapmak için laboratuar değirmeninde, öğütülerek hazırlanan örneklerden 1 g tartılmıştır. İçinde öğütülmüş arpa örneği bulunan krozeler 550 C ye ayarlı yakma fırınına konularak 4-5 saat yakılmıştır. Bu sıcaklıkta kömürleşme olmayacak şekilde, kül açık griden beyaza değişen bir renge

25 15 ulaşana kadar yakma fırınında tutulmuştur. Yaklaşık 100 C ye soğutulduktan sonra krozeler desikatöre alınmış ve yeterince soğutulduktan sonra tartılmıştır. Aşağıdaki formülde tartım sonuçları yerine koyularak % ham kül oranı belirlenmiştir (Kutlu, 2008). % Ham kül = c a 100 b - a a: kroze darası b: kroze darası + numune c: kroze darası + kül Ham Protein Oranı (%): Öğütülmüş arpa numunesi derişik H 2 SO 4 ile yakılmak suretiyle arpada bulunan azotun önce amonyum sülfata sonra alkali (sodyum hidroksit) ile amonyağa dönüştürülerek, titrasyonla amonyaktaki azot miktarının hesaplanmasıdır. Ham protein analizi üç ana aşamadan oluşmuştur. Bu aşamalar; yaş yakma, destilasyon ve titrasyondur. Yaş yakma aşamasında arpa numunesinden ortalama 0,5 g tartılarak Kjeldahl tüpüne konulmuş, üzerine reaksiyonu hızlandırmak için Kjeldahl tableti (MERCK TP ) konulmuştur. Kjeldahl tüpüne sülfürik asit (H 2 SO 4 ) ilave edilmiştir. İçerisine örnek, katalizör ve sülfürik asit eklenen Kjeldahl tüpleri yaş yakma ünitesine yerleştirilmiştir. Yaş yakma süresince buharlaşan H 2 SO 4 ü ortamdan uzaklaştırmak için vakum sistemi çalıştırılmıştır. Tüp içeriği berrak sarımsı renk oluşana kadar (yaklaşık 4-5 saat) yaş yakma işlemine devam edilmiş ve istenilen renk elde edilince tüp yaş yakma ünitesinden alınarak soğumaya bırakılmıştır. Her yaş yakma seti için bir adet kör kullanılmıştır. Yaş yakma işlemi tamamlandıktan sonra destilasyon aşamasına geçilmiştir. Destilasyon aşamasında ilk olarak soğuyan örnekler destilasyon cihazının tüp kısmına yerleştirilmiştir. Cihazın destile içeriği toplayıcı kısmına da içerisinde 37 ml % 4 lük borik asit çözeltisi bulunan erlenmayer yerleştirilmiş, cihazın destilasyon zaman düğmesi ayarlanmadan önce tepkime bitene kadar NaOH verilmiş ve destilasyon zaman düğmesi 4 dakikaya ayarlanarak destilasyon işlemi başlatılmıştır. Destilasyon işlemi bitiminde Kjeldahl tüpü cihazdan alınarak ve içeriği çeşme suyunun açık olduğu lavaboya yavaşça dökülmüştür. Destilasyon işlemine başlamadan önce içeriği pembe, destilasyon bitiminde yeşil olan erlen ise cihazdan alınmış, erlen cihazdan alınırken erlenin içine değen hortumun ucu piset yardımıyla

26 16 temizlenmiştir. Cihazdan ayrılan erlenmayer emniyetli bir alanda titrasyon için beklemeye alınmıştır. Destilasyon ünitesinden alınan erlenmayer içerisindeki yeşil renkli sıvı [amonyumborat (NH 4 ) BO 3,] 0,2 N HCl asit çözeltisi ile titre edilmiştir. Renk, pembe-soğan kabuğu rengine dönüşünce titrasyona son verilerek, titrasyonda harcanan HCl miktarı kaydedilmiştir (Kutlu, 2008). A= [Tit. Har. HCL- Kör. İçin harcanan HCL] 0,2 1,4007 B= A / [Örnek (g) Kuru Madde / 100 ] Ham Protein Oranı (%) = B 5,83 ( Faktör: Arpa, çavdar, yulaf ve darıda) Şekil 3.3. Ham protein analizinde kullanılan cihazlar Asit Deterjan Lif (ADF) Oranı (%): Ancom F57 torbalarının üzerleri numaralandırılıp darası alındıktan sonra her birisinin içine 0,5 g öğütülmüş örnekler konulmuştur. Bir tane de kör için boş torba tartılmıştır. Ancom F57 torbaları üst kenara 4 mm uzaktan heat sealer aleti yardımıyla kapatılmıştır. Ancom F57 torbaları sallandığında içerisindeki arpa örnekleri düzenli olarak dağılması sağlanmıştır. Hazırlanan örnekleri katlı torba rafının içerisine her gözde üç Ancom F57 torbası olacak şekilde yerleştirilmiştir. 24 adet örnek için ml önceden hazırlanan ADF Solüsyonu (ADF çözeltisi içeriği; Ankom Acid Detergent Dry powder CTAB - Ankom FAD20C, 1N H 2 SO 4 ) ilave edilerek 100 ºC de 60 dakika kaynatılmıştır. Kaynatma sonunda haznedeki çözelti boşaltılmış, 2 defa sıcak saf su 1defada soğuk saf su ile yıkanan torbalar plastik taşıyıcıdan alınarak 3 5 dakika asetonla yıkanmıştır. Asetonla yıkama işleminden sonra torbalar önce ortam sıcaklığında yaklaşık 1 saat

27 17 kadar, daha sonra da 105 ºC de 2-4 saat kurutulup tartılmış ve yemlerin % ADF içerikleri hesaplanmıştır (Kutlu, 2008) Nötral Deterjan Lif (NDF) Oranı (%): Ancom F57 torbalarının üzerleri numaralandırılıp darası alındıktan sonra her birisinin içine 0,5 g öğütülmüş örnekler konulmuştur. Bir tane de kör için boş torba tartılmıştır. Ancom F57 torbaları üst kenara 4 mm uzaktan heat sealer aleti yardımıyla kapatılmıştır. Ancom F57 torbaları sallandığında içerisindeki arpa örnekleri düzenli olarak dağılması sağlanmıştır. Hazırlanan örnekleri katlı torba rafının içerisine her gözde üç Ancom F57 torbası olacak şekilde yerleştirilmiştir. 24 adet örnek için 2 lt NDF çözeltisi (NDF çözeltisi içeriği; Ankom Neutral Detergent Dry powder Ankom FND20C, Triethylene Glycol) ilave edilerek 100 ºC de 75 dakika kaynatılmıştır. Kaynatma sonunda haznedeki çözelti boşaltılmıştır. Daha sonra cihazın kapağı tamamen açılarak içerisine C sıcaklığında 2000 ml (katlı torba rafının üzerini örtecek kadar) sıcak saf su ve 4 ml alfa amilaz eklenmiştir. Zaman sayacı 5 dakikaya ayarlanmış ve süre bitiminde cihaz içerisindeki su tekrar boşaltılmıştır. Yukarıda yapılan sıcak su + 4 ml alfa amilaz ile kaynatma-yıkama işlemi 1 kez daha yapılmış ve böylece toplam 2 kez tekrarlanmıştır. Cihaza son olarak katlı torba rafının kolay alınmasını sağlamak amacı ile 2000 ml soğuk saf su ilave edilmiştir. Saf su tahliye edildikten sonra katlı torba rafı çıkartılmıştır. Torbalar 250 ml lik behere konur ve üzerlerini kaplayacak şekilde aseton eklenmiştir. Beherde torbalar 3-5 dakika kaldıktan sonra çıkartılmış ve asetonun uzaklaşması için yavaşça sıkılmıştır. Asetonla yıkama işleminden sonra torbalar önce ortam sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar, daha sonra da 105 ºC de 2-4 saat kurutulup tartılmış ve % NDF içerikleri hesaplanmıştır (Kutlu, 2008). % ADF ve % NDF ; Örnek (g) x Kuru Madde/100= A Örnek+Torba (g)- [Torba (g) x Kör ağırlığı]=b 100 x B / A formülüyle hesaplanmıştır. Kör ağırlığı: Boş torbanın kurutulduktan sonraki ağırlığı/darası.

28 Mineral Madde Oranı (ppm): Tane örneklerinde, P (fosfor), K (potasyum), Ca (kalsiyum), Mg (magnezyum), Fe (demir), Cu (bakır), Mn (mangan) ve Zn (çinko) konsantrasyonları kuru yakma metodu, Cr (Krom) miktarlarına bakmak için yaş yakma metodu uygulanmış ve elde edilen süzüklerde yukarıda bahsedilen elementlerin okunması ICP cihazında (Optima Perkin Elmer 2100) yapılmıştır. Kuru yakma metodu: Arpa tanesinden 0,5 g tartılarak yakma şişelerine konulmuştur. Daha sonra örnekler kül fırınında en az 6 saat 550 C de yakılmış ve yakma işlemi bittikten sonra örnekler soğumaya bırakılmıştır. Soğuyan örneklerin üzerine 1/3 lük 2 ml HCI ve 18 ml saf su ilave edilerek son hacim 20 ml ye tamamlanmıştır. Örneklerin kapakları kapatılarak iyice çalkalandıktan sonra mavi bant filtre kâğıdı yardımı ile süzük alınmıştır (Kaçar, 2008). Elde edilen süzüklerde P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn ve Zn okuması ICP cihazında yapılmıştır. Yaş yakma metodu: Örnekleri Milestone Ethos D kapalı mikrodalga sisteminde çözmek için 100 ml lik teflon kaplar kullanılmıştır. Çözünürleştirme işleminde şu program kullanılmıştır. 2 dak. 250 W; 2 dak. 0 W; 6 dak. 250 W; 5 dak. 400 W; 8 dak. 550 W; bekleme: 8 dak. Standart referans maddelerden 0,2 g gerçek örneklerden ise 1 g kullanılmıştır. Örnekler 6 ml derişik HNO 3 ve 2 ml derişik H 2 O 2 karışımında çözülerek deiyonize saf suyla 10 ml ye tamamlanmıştır ( Tüzen, 2003) Şekil 3.4. Mineral madde okumasının yapıldığı ICP cihazı (Optima Perkin Elmer 2100)

29 Verilerin Değerlendirilmesi Elde edilen bulgular denemenin kuruluş yöntemi olan Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre varyans analizlerine tabi tutulup, sonuçlar MSTAT istatistiksel analiz programı kullanılarak Duncan testine göre karşılaştırılmıştır (Freed ve Eisensmith, 1986).

30 20 4. BULGULAR ve TARTIŞMA Çiçeklenme süresi, Olgunlaşma süresi, Bitki boyu ve Yatma oranı Çiçeklenme süresi bakımından incelenen hatlar arasında % 1 düzeyinde farklılıklar bulunmuştur (Çizelge 4.1). Çiçeklenme süresi bakımından değerlendirmeye alınan PI hatları arasında 217 numaralı hat 80,3 gün ile diğer hatlardan belirgin derecede daha geç çiçeklenmiş ve kontrol çeşitleriyle aynı değeri göstermiştir (Çizelge 4.2). En erken çiçeklenme ise 51 ve 215 numaralı hatlarda 75,0 gün olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde en erken ve en geç çiçeklenen hatlar arasındaki süre farkı yaklaşık bir haftadır. Benzer şekilde yerel çeşitleri inceleyen Akıncı ve Yıldırım (2009) yerel çeşitler içerisinde çiçeklenme süresinde 15 güne varan farklılıklar gözlemlemişlerdir. Yine Assefa (2005) yaptığı çalışmasında 62 yerel arpa hattı içinden seçilen 8 hattın çiçeklenme süresinin 79,1-92,0 gün arasında değiştiğini bildirmiştir. Bu durum yerel çeşitler içinde çiçeklenme zamanı bakımından önemli varyasyonlar bulunduğunu göstermektedir. Olgunlaşma süreleri bakımından denemeye alınan PI hatları arasında %1 düzeyinde farklılıklar bulunmuştur (Çizelge 4.1). En uzun olgunlaşma süresi 217 numaralı hatta 130,3 gün olarak tespit edilmiş ve bu olgunlaşma süresi ile 217 numaralı hat diğer hatlardan tamamen farklı olgunlaşma süresine sahip olmuştur (Çizelge 4.2). En kısa olgunlaşma süresi 221 numaralı hatta 124,7 gün olarak belirlenmiştir. Denemeye alınan hatlar kendi aralarında karşılaştırıldığında 217 numaralı hattın diğer tüm hatlardan farklı olduğu belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada 62 yerel arpa hattı içinden seçilen 8 hattın agronomik özellikleri yönüyle kendi içerisinde farklılıklar gösterdiği ve olgunlaşma sürelerinin gün arasında değiştiği ortaya konulmuştur (Assefa, 2005). Bu nedenle, anlaşılmaktadır ki çiçeklenme süresinde olduğu gibi olgunlaşma süresinde de yerel çeşitler içinde genetik varyasyonlar bulunmaktadır. Bitki boyu bakımından değerlendirmeye alınan PI hatları arasında %1 düzeyinde farklılıklar bulunmuştur (Çizelge 4.1). En kısa boylu 67 numaralı hat (93,0 cm) olmuş ve bu hattı 94,5 cm ile 62 numaralı ve 94,6 cm ile 215 numaralı hat izlemiştir. 217 numaralı hat 108,8 cm ile en uzun boylanarak diğer tüm hatlardan tamamen farklı bir değere sahip olmuştur (Çizelge 4.2). 217 numaralı hattı 101,6 cm ile 208 numaralı hat ve 101,1 cm ile 53 numaralı hat takip etmiştir. Kontrol çeşitlerinden

31 21 Harrington 109,1 cm, Tokak 157/37 115,4 cm boylanmıştır. Harrington en uzun boylu hattan 1 cm, Tokak 157/37 ise 7 cm daha uzun boylu olmuştur (Çizelge 4.2). Bitki boyu ile ilgili yapılan bir çalışmada Weltzien ve Fischbeck, (1990) Suriye ve Ürdün den toplam sekiz adet yerel çeşit popülasyonlarından seçilen homozigot hatları bitki boyu bakımından değerlendirmiş ve hatlar arasında farklı bitki boyunun olduğunu ve kontrol çeşitleri ile karşılaştırıldığında hatların büyük çoğunluğunun kontrol çeşitlerinden yüksek boylu olduğunu bildirmişlerdir. PI hatları yatma oranları bakımından değerlendirildiğinde % 5 düzeyinde farklılıkların olduğu görülmüştür (Çizelge 4.1). Hatların yatma oranı % 68,07-90,00 arasında değişiklik göstermiştir (Çizelge 4.2). Referans çeşitlerinden olan Harrington % 42,78 ile en düşük yatma oranına sahip olurken, Tokak 157/37 ise % 83,85 ile yüksek yatma oranına sahip olmuştur. Değerlendirmeye alınan hatlar arasında istatistiki olarak herhangi bir fark görülmemiştir. Yatma arpada tane verimini ve ürün kalitesini önemli ölçüde etkileyen olumsuz bir özelliktir. Özellikle yıllık yağışın 400 mm üzerinde olduğu yerlerde ve yıllarda arpada ciddi verim kayıpları yaşanmaktadır (Akar ve ark., 1999). Buna göre, yatma Tokat ekolojik şartlarında arpa çeşitlerinin seçiminde dikkate alınması gereken en önemli özelliklerden birisidir. Arpada bitki boyu yatmayı etkileyen en önemli bitkisel özelliktir (Anderson ve ark., 1985). Kandemir (2004) 100 cm üzerinde olan arpaların yattığını bildirmiştir. Değerlendirilmeye alınan hatların bitki boyu 100 cm in altında olmasına rağmen yatma görülmüştür. Yapılan bir başka çalışmada ise kurak şartlar altında dahi yerel çeşitlerde yatma görüldüğü belirlenmiştir (Akıncı ve Yıldırım, 2009). Bu da göstermektedir ki yatma oranı yerel çeşitlerde yüksektir. Bu nedenle yatma özelliği yerel çeşit hatlarının doğrudan çeşit olarak kullanımını sınırlayacak durumdadır. Çizelge 4.1. PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin çiçeklenme süresi, olgunlaşma süresi, bitki boyu ve yatma oranına ait varyans analiz sonuçları VK V VK SD Tekerrür Hat Hata Çiçeklenme Olgunlaşma Bitki boyu (cm) Yatma oranı (%) süresi (gün) süresi (gün) KO F KO F KO F KO F 0,593 1,8326 ÖD 0,346 0,7295 ÖD 15,896 1,7713 ÖD 1245,61 6,4177 ** 7,906 24,443 ** 9,972 21,0441 ** 69,470 7,7409 ** 378,13 1,9482 * 0,323 0,474 8, ,09 ÖD: Önemli değil, * : 0,05 düzeyinde önemli, **: 0,01 düzeyinde önemli

32 22 Çizelge 4.2. PI hatları ile Tokak 157/37 ve Harrington çeşitlerinin çiçeklenme süresi, olgunlaşma süresi ve bitki boyuna ait değerler Harrington Çiçeklenme ** 80,3 süresi A ** Olgunlaşma ** 132,7 süresi A ** Bitki boyu ** 109,1 (cm) A Yatma oranı * 42,78 (%) B Tokak 157/37 80,3 (gün) A 130,3 (gün) B 115,4 A 83,85 A 40 75,3 EF 127,7 C 96,2 BC 72,29 A 44 76,0 EF 125,7 EFG 99,8 BC 90,00 A 46 77,7 CD 127,0 CDE 97,9 BC 76,92 A 50 75,7 EF 125,7 D-G 99,5 BC 90,00 A 51 75,0 F 126,0 C-G 96,6 BC 90,00 A 53 79,0 B 127,7 C 101,1 B 76,92 A 56 76,0 EF 125,7 D-G 98,8 BC 68,07 A 59 75,3 EF 125,3 EFG 96,0 BC 76,92 A 61 76,0 EF 126,0 D-G 96,3 BC 90,00 A 62 75,3 EF 125,7 D-G 94,5 BC 90,00 A 64 78,0 BC 127,3 CD 97,4 BC 78,93 A 67 76,3 DEF 125,7 D-G 93,0 C 90,00 A ,0 EF 126,3 C-G 98,8 BC 68,07 A ,3 EF 126,7 C-F 98,3 BC 70,08 A ,7 DE 126,3 C-G 99,1 BC 75,00 A ,3 DEF 126,3 C-G 101,6 B 90,00 A ,7 EF 125,3 EFG 97,3 BC 85,69 A ,7 EF 125,0 FG 97,7 BC 70,69 A ,7 DE 127,0 CDE 97,5 BC 90,00 A ,0 F 125,0 FG 94,6 BC 76,92 A ,3 A 130,3 B 108,8 A 68,07 A ,3 EF 124,7 G 100,3 BC 90,00 A ,3 EF 126,3 C-G 98,9 BC 90,00 A ,0 EF 125,7 D-G 97,7 BC 76,92 A ,3 DEF 126,0 D-G 97,2 BC 90,00 A * Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan testine göre %5 seviyesinde önemli farklılıklar yoktur. ** Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında Duncan testine göre %1 seviyesinde önemli farklılıklar yoktur Başakta tane sayısı, Başak boyu, 1000 tane ağırlığı, Hektolitre ağırlığı Başakta tane sayısı bakımından denemeye alınan PI hatları arasında %1 düzeyinde farklılıklar bulunmuştur (Çizelge 4.3). Arpada verim başakta tane sayısı, birim alanda başak sayısı ve 1000-tane ağırlığı karakterlerinin etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Başakta tane sayısı bakımından incelenen hatlar arasında en yüksek tane sayısı 61 numaralı hatta 23,30 adet ile belirlenmiştir (Çizelge 4.4). En az başakta tane sayısı 51 numaralı hatta 20,40 adet ile belirlenmiştir. Hatların kendi aralarında istatistiksel olarak farklılık bulunmayıp başakta bulunan tane sayısı 20,40 adet ile 23,30

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Alihan ÇOKKIZGIN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Hazırlayan Fatih DEMİREL. Danışman Doç. Dr. Taner AKAR Yrd. Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN. Eylül 2013 KAYSERİ

Hazırlayan Fatih DEMİREL. Danışman Doç. Dr. Taner AKAR Yrd. Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN. Eylül 2013 KAYSERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KASTAMONU DAN TOPLANAN DİPLOİD (T. monococcum) VE TETRAPLOİD (T. dicoccum) KAVUZLU BUĞDAY KÖY ÇEŞİTLERİNİN MOLEKÜLER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esma KARTAL BALCALI TURP ÇEŞİDİNİN VERİM VE YUMRU KALİTESİ ÜZERİNE TOHUM MİKTARI İLE EKİM YÖNTEMİNİN ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Timuçin TAŞ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE

Detaylı

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),171-182 ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ İlknur AKGÜN a Muharrem KAYA Demet

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ-ÖZEL SEKTÖR PROJE SONUÇ RAPORU BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ Mehmet

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY ISSN 1300-9362 CİLT VOLUMI: A SAYI 1-2 1999 NLfMBER Sahibi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına Dekan Prof.Dr.Kadriye

Detaylı

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (1): 11-19 ISSN 1018 8851 Behçet KIR 2 Hikmet SOYA 3 2 Dr. Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, behcet.kir@ege.edu.tr 3 Prof. Dr.

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNİN ÇİMLENME VE FİDE DÖNEMİNDE TUZA TOLERANSI Sariye UZUN KAYIŞ YÜKSEK LİSANS Tarla Bitkileri Anabilim Dalını

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Muzaffer KIRPIK ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ FERMENTASYON ATIĞI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ FERMENTASYON ATIĞI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ FERMENTASYON ATIĞI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Sayfa 1 Yayımlayan: Türk - Alman Biyogaz Projesi And Sokak No: 8/6 06580 Çankaya, Ankara, Türkiye T: +90

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE ISSN: 1302-4310 E-ISSN: 2146-8176 CİLT VOLUME 22 SAYI NUMBER 1 2013 TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA

Detaylı

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com.

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com. THE EFFECTS OF DIFFERENT ORGANIC FERTILIZERS WHICH ARE APPLIED AS BASE AND LIQUID DRESSING IN A GREENHOUSE ON THE GROWTH, YIELD AND FRUIT QUALITY IN TOMATO Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** * Bilecik Tarım

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

DEĞİŞİK MEYVELER VE BU MEYVELERDEN YAPILAN REÇELLERDE NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF(Asit Deterjan Lif) ve HEMİSELÜLOZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

DEĞİŞİK MEYVELER VE BU MEYVELERDEN YAPILAN REÇELLERDE NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF(Asit Deterjan Lif) ve HEMİSELÜLOZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DEĞİŞİK MEYVELER VE BU MEYVELERDEN YAPILAN REÇELLERDE NDF (Nötral Deterjan Lif), ADF(Asit Deterjan Lif) ve HEMİSELÜLOZ

Detaylı

SERA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK AZOT BESLEMESİNİN OPTİMİZASYONU 1. Organic Nitrogen Optimization in Greenhouse Grown Pepper

SERA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK AZOT BESLEMESİNİN OPTİMİZASYONU 1. Organic Nitrogen Optimization in Greenhouse Grown Pepper SERA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK AZOT BESLEMESİNİN OPTİMİZASYONU 1 Organic Nitrogen Optimization in Greenhouse Grown Pepper Enver TEKELİ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı H. Yıldız DAŞGAN Bahçe Bitkileri

Detaylı

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü YIL: 3 SAYI: 7 TEMMUZ - ARALIK 2012 Met Helvası Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü Ekmek İsrafı Eskişehir 2013 Yazım Kuralları Eskişehir Ticaret Borsası Dergisi üç ayda bir yayınlanan, Türkiye ve Dünyadaki

Detaylı

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN REYHAN (Ocimum basilicum) BİTKİSİNİN KURUMA SÜRESİNE ve KALİTESİNE ETKİSİ. Hakan POLATCI

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN REYHAN (Ocimum basilicum) BİTKİSİNİN KURUMA SÜRESİNE ve KALİTESİNE ETKİSİ. Hakan POLATCI FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN REYHAN (Ocimum basilicum) BİTKİSİNİN KURUMA SÜRESİNE ve KALİTESİNE ETKİSİ Hakan POLATCI Y.Lisans Tezi Tarım Makinaları Anabilim Dalı Danışman : Doç Dr. Sefa TARHAN 2008 Her

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN

YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇAY TOHUMU YAĞININ BİYODİZEL ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN Anabilim Dalı : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KİMYA

Detaylı