Prof. Dr. Ayşen Erdinçler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Ayşen Erdinçler"

Transkript

1 Prof. Dr. Ayşen Erdinçler Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü Hisar Kampüs, Bebek, İstanbul Tel: Fax:

2

3 Atıksulara fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemleri uygulanması sonucunda ortaya çıkan konsantre halde organik ve inorganik kirleticiler içeren çamurlardır.

4 Yıl Proses 1960 Anaerobik Çürütme- Susuzlaştırma 1970 Susuzlaştırma- Kompost 1980 Yakma 1990 Termal Arıtma (Solidifikasyon) (tuğla, vb.) 2000 ler Susuzlaştırma Yakma Termal Kurutma Teknolojileri (piroliz) Biyogaz üretimi, Biyogaz üretimi, Gazifikasyon, Ek yakıt olarak Kullanım

5 Türkiye de 16 sı büyükşehir belediyesi olmak üzere 3200 den fazla belediye mevcuttur. Nüfusun %70 ine su ve kanalizasyon sistemi sağlanmaktadır. Nüfusun %40 ına ise atıksu arıtma tesisi hizmeti verilmektedir. Halihazırda yaklaşık 275 adet evsel AAT mevcuttur yılında, arıtma çamuru üretim oranı yılda1.1 Mton KM dir.

6 Kuru katı madde miktarı (ton)

7 Kuru katı madde miktarı (ton/yıl)

8 Kaynak: İSKİ Genel Müdürlüğü

9 milyon kg kuru katı madde Almanya İngiltere İspanya Polonya Holanda

10 Maden sahalarında dolgu malzemesi olarak kullanma Çimento fabrikalarında 14% ek yakıt ve alternatif hammadde olarak kullanma 15% Yakma 5% Toprakta kullanma 14% Çamur kurutma havuzlarında bekletilen 4% Belediye çöp alanına dökülen 10% Düzenli depolama 35% Geçirimsiz zeminde bekletilen 3% 10

11 Çimento fabrikalarında ek yakıt ve alternatif hammadde olarak kullanma 15% Yakma 5% Toprakta kullanma 10% Maden sahalarında dolgu malzemesi olarak kullanma 15% Gelişiüzel atma 5% Belediye çöp alanına dökülen 10% Üretimde kullanılan 5% Düzenli depolama 35% 11

12 Yıl Yönetmelik 1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 1993-(2005) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 1995-(2005) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2008 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 2009 Çevre Denetimi Yönetmeliği 2010 Toprak Kirlilğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yön Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yön.

13 Yenilenebilir enerji kaynaklarından (YEK) elektrik üreten tesisler için "YEK destekleme mekanizmasında" belirlenen fiyatlar: Hidroelektrik üretim tesisi için 7.3 dolar sent Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi için 7.3 dolar sent Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 10.5 dolar sent Biyokütleye dayalı üretim tesisi için (çöp gazı dahil) 13.3 dolar sent Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 13.3 dolar sent.

14 HEDEFLENEN ATIK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ Klasik atık hiyerarşisi 2020 yılı sonrası için hedeflenen atık hiyerarşisi önleme geri kazanım önleme Bertaraf (düzenli depolama) geri kazanım 14

15 Faydalı kullanım Minimizasyon & Stabilizasyon

16 Çimento fabrikalarında ek yakıt ve alternatif hammadde olarak kullanım Maden sahalarının rehabilitasyonu kapsamında dolgu amacı ile kullanım Toprakta kullanım Kompostlaştırma Yapı malzemelerinde alternatif hammadde olarak kullanım Anaerobik arıtma yöntemleri ile biyogaz üretimi 16

17 1) Tarımsal ve açık alanlarda değerlendirme 2) Kurutulmuş çamurun değerlendirilmesi Tarımsal gübre ve toprak iyileştiricisi olarak Yakma Isı ve elektrik elde etmek için Çimento fabrikalarında ek yakıt olarak Kömürlü santrallerde ek yakıt olarak 3) Çamurdan biyogaz/biyoyakıt eldesi 4) Gazlaştırma (piroliz) 5) Alternatif metodlar Yaş oksidasyon, Hidroliz, Hidrotermal oksidasyon, Mikrodalga

18 Tanım Birim Değer Ham çamur ton KM 1 Uçucu katı madde içeriği % 80 Biyogaz üretim potansiyeli m 3 /ton KM 936 Biyogaz metan yüzdesi % 64 Metanın enerji değeri kwh/m Biyogaz enerji potansiyeli kwh/ton kuru çamur 4,764

19 Maliyet (%50) Diğer etkenler (%50) Proses (%25) İşletim ve bakım kolaylığı (%15) AAT Montaj ve Kurulum Süresi (%5) Sürdürülebilirlik (%5) Uygulama (%30) İnşa edilebilirlik (%10) Hurda Değeri (%5) Alan gereksinimleri (%10) İzin kolaylığı(%5) Nihai Ürün (%45) Kalite Koku ve patojen oluşum potansiyeli (%15) Pazarlanabilirlik ve çeşitlilik(%10) Ürün sürdürülebilirliği (%20)

20 Odun (enerji ormanları, ağaç artıkları) Yağlı tohum bitkileri (ayçiçek, kolza, soya v.b) Karbonhidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, v.b) Elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, vb.) Bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk vb) Hayvansal atıklar Evsel ve endüstriyel atıklar

21 Biyokütle ve atıktan birçok farklı teknoloji ile dolaylı ya da depolanabilir ara metotlarla enerji elde edilebilmektedir. Bu teknolojiler biyolojik ve termokimyasal metotlar olarak sınıflandırılmaktadır. Biyokimyasal yöntemler: fermentasyon ve anaerobik çürütme (biyometanizasyon) Termokimyasal yöntemler : yakma, gazlaştırma ve piroliz

22

23 Türkiye de Toplam Yenilenebilir Biyoenerji Potansiyeli (Kaygusuz ve Türker, 2002) Biyokütlenin Türü Enerji Potansiyeli, (ktoe) Kuru Tarımsal Atık Nemli Tarımsal Atık 250 Hayvan Atığı Ormancılık ve Odun İşleme Atığı Evsel Atıklar Ateş Odunu Toplam Biyoenerji

24 Toplam Küresel Enerji İhtiyacında Biyokütlenin Rolü Kaynak Öngörülen Zaman aralığı Öngörülen Toplam Küresel Enerji İhtiyacı (EJ/yıl) Biyokütlenin Enerji Üretimine Katkısı, (yıl, %) IPCC (1996) Shell (1994) 2060 WEC (1994) (32%) 325 (46%) 220 (15%) 200 (22%) (14-15%) (15-11%) Greenpeace (1993) (19%) 181 (18%) Johansson vd. (1993) (37%) 206 (37%) (Hall, 1998; WEA, 2000) 24

25 Yanma; oksijen varlığında 850 C nin üzerinde ısı uygulanarak, atığın CO 2, H 2 O ve %30 luk bir kısmının da metal, taş gibi hiç yanmayan katı halde kalan ve taban külü olarak bilinen malzemelere dönüşmesidir. Atığın ön işlem gereksinimine göre ikiye ayrılabilir. Kütlesel yakma: çok az ön işleme ihtiyaç duysa da, yanma ısısını hapseden materyallerden dolayı düşük verime sahiptir. Akışkan yataklı yanma fırını veya döner tambur fırın kullanan tesislerde, önemli miktarda ön-işleme ihtiyaç vardır

26 Yakma Dünya genelinde atıktan enerji üretiminin yaklaşık %90 ı yakma prosesi ile gerçekleştirilmektedir. Dezavantajlar: yüksek yatırım maliyeti, büyük karbon ayak izi ve CO2 salımları, yakma prosesinin ayrıca yönetilmesi gereken kül artıkları dioksin ve furan oluşumu baca gazı arıtımının yüksek işletme maliyeti

27 Organik maddelerin tamamen oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıklarda ( ºC) bozunmasıdır. Yavaş ve hızlı piroliz Petrol gibi, pirolitik veya biyo-yağ da kolaylıkla taşınabilir ve arıtılarak pek çok farklı ürüne dönüştürülebilir. Piroliz için kullanılan farklı reaktör tipleri : döner fırın, ısıtılmış tüp ve yüzey temaslı reaktörler 27

28 yüksek kalorifik değerde gaz üretimi (10-20 MJ/m 3 ) yakma ile karşılaştırıldığında daha az hacimli proses gazı syngazın; gaz türbinlerini veya gaz motorlarını kullanarak daha verimli bir biçimde enerji elde etmek üzere kullanımı pirolizin yan ürünleri ve proses atıklarının stabilizasyon materyali vb. olarak kullanılabilirliği modüler tesisler ve inşaa kolaylığı 28/67

29 O 2 free 29/67

30 Karbon içeren katı veya sıvı bir malzeminin bir gazlaştırma ajanı ile yanabilir gaz ürünlere termokimyasal dönüşümüdür. Biokütle oksijensiz ortamda o C ye ısıtılır NOx ve SOx gibi kirleticilerin salım miktarı daha azdır. Gazlaştırma Ürünleri: sentetik gaz (syngaz) CO 2, CO, H 2, CH 4, H 2 O, iz miktarda ağır hidrokarbonlar gazlaştırma ajanındaki inert gazlar küçük karbon granülleri kül ve katran 30

31

32 Kaynak:

33 Biyolojik parçalanmaya karşı dirençli veya biyolojik arıtım sistemine toksik olan organik maddelerin ºC sıcaklıklar arasında su içeren bir ortamda kuvvetli oksidantların varlığında oksitlenmesi esasına dayanır. Genelde uygun sıcaklık, basınç (1-22 MPa), reaksiyon süresi ve yeterli basınçlı hava veya oksijen sağlanırsa yüksek yakma verimi elde edilebilir. İki farklı rejim: Sub-kritik oksidasyon: t < 374,15 C ve basınç > 217,76 atm Süper- kritik oksidasyon: t > 374,15 ve basınç > 217,76 atm

34 Tipik olarak atık aktif çamur %1 oranında kuru madde konsantrasyonuna sahipken, yoğunlaştırıcı sonrası bu miktar %5-6 oranında kuru maddeye, susuzlaştırma sonrası da % oranında kuru maddeye çıkabilmektedir. AÇ nda daha yüksek oranda kuruluk (%10 dan az nem) istendiği takdirde AÇ nın kurutulması gerekir.

35 Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanımı Arıtma Çamurları ( % 90 kuru madde değerine ulaşması şartı ) Boya Çamurları Tekstil İçerikli Atıklar Odun, talaş vb. Plastik İçerikli Atıklar Atık Yağ Grit Ağartma Toprağı Diğer

36 2009 yılında: ton endüstriyel arıtma çamuru ton evsel arıtma çamuru olmak üzere TOPLAM: ton arıtma çamuru çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmıştır.

37 Tebliği Madde-5 yer alan bilgi ve belgelerle hazırlanan deneme yakması planının (Ek-6) Bakanlığa sunulması Deneme yakması planının uygun olması durumunda deneme yakması tarihi belirlenmesi Bakanlık Kontrolünde Deneme yakması gerçekleştirilmesi Hazırlanan Deneme yakması raporunun Bakanlığa Sunulması Raporun incelenmesi ve Lisans verilmesi (3 yıl) 37

38 Çamurdaki organik ve inorganik maddelerin havasız ortamda anaerobik mikroorganizmalar tarafından parçalanıp metan ve karbondioksite dönüştürülmesi işlemidir. Yakın zamanda çürütücü performans ve veriminin artırılmasına yönelik çalışmalar mevcuttur. Çamur ön arıtımı (dezentegrasyon) Yardımcı substratların kullanımı (Co-digestion) 38

39

40 Biyogaz Çevrimi Güneş enerjisi Fotosentez Hayvansal Artıklar Tarımsal Ürün ve Artıklar Endüstriyel Proses Atıkları İnsan Faaliyetleri Sonucu Oluşan Atıklar Enerji Bitkileri Gübreleme H 2 O CO 2 Organik Atıklar Anaerobik Çürütme Biyogaz Elektrik/Isı Enerjisi

41 ANAEROBIC DIGESTION

42 Avantajlar Düşük atık biyokütle giderim masrafları Klorlanmış organik toksisite seviyelerinin azaltılması Mevsimsel arıtma kolaylığı Aerobik arıtmaya kıyasla daha az biyokütle ve çamur üretimi Patojenlerden arındırılmış çamurun toprak şartlandırıcı olarak kullanımı Koku giderimi Düşük donanım ve işletme maliyeti

43 Biyokütlenin gelişimi için uzun bekleme süreleri Sülfat oluşumunda sülfit ve koku oluşur. Düşük sıcaklıklarda düşük kinetik hızları Dışardan ısı girdisi ihtiyacı Sıcaklık, ph gibi parametrelerin sıklıkla kontrolü gerekliliği Anaerobik ortamdaki metan fermantasyon bakterilerinin çok hassas organizmalar olması

44 Teşekkürler... 44

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei 3. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 3 rd Turkish-German Water Partnership Days 25-26 09 2013 - İzmir Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz BİYOKÜTLE SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz BİYOKÜTLE SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz BİYOKÜTLE SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ

BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ Fatih Sultan Mehmet Bulv. Eryıl Apt. No: 139/1 NilüferBURSA Tel: 0 (224) 241 60 06 Fax: 0 (224) 241 32 41 BALIKESİRTEMMUZ 2013 ÇED Raporu X Nihai ÇED Raporu

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI:

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI: MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 30, TEMMUZ - 2014, S.97-125 DOI: 10.14781/MCD.2014308146 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ENERJİ COĞRAFYASI AÇISINDAN

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi İstanbul Örneği

Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi İstanbul Örneği Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Fatih Saltabaş, Vahit Balahorli, Kadir Sezer, Köksal Yağmur İSTAÇ A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma

Detaylı

Biyokütle Kaynaklarının Farklı Üretim Teknolojilerine Göre Elektrik Enerjisi Değerlerinin Belirlenmesi

Biyokütle Kaynaklarının Farklı Üretim Teknolojilerine Göre Elektrik Enerjisi Değerlerinin Belirlenmesi Biyokütle Kaynaklarının Farklı Üretim Teknolojilerine Göre Elektrik Enerjisi Değerlerinin Belirlenmesi Electricity Energy Potential of Different Biomass Sources Based on Different Production Technologies

Detaylı

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Bayrak, Yokuş, Pehlivan ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Esin Hande Bayrak 1 Semire Kalpakçı Yokuş 2 Ergün Pehlivan 3 Özet Organik yükü fazla olan atık suların arıtımında biyokimyasal

Detaylı

Biyokütle Dönüşüm Süreçleri. Conversion Processes of Biomass

Biyokütle Dönüşüm Süreçleri. Conversion Processes of Biomass Biyokütle Dönüşüm Süreçleri *Yasin ÖZAY, Hasan ATEŞ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 33343 Yenişehir-Mersin/Türkiye Özet Dünyanın enerji ihtiyacının

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü

TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ÖZET Biyoyakıtlar yenilenebilir, çevre dostu, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimi, kaynak çeşitliliği ve

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

Evsel Katı Atık Termal Bertaraf Yöntemleri ve İstanbul a Uygulanabilirliği

Evsel Katı Atık Termal Bertaraf Yöntemleri ve İstanbul a Uygulanabilirliği Evsel Katı Atık Termal Bertaraf Yöntemleri ve İstanbul a Uygulanabilirliği Fatih Saltabaş, Yavuz Soysal, Şenol Yıldız, Vahit Balahorli İSTAÇ A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Atık Maddeleri

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ SULUOVA (AMASYA) BESİCİLER BİRLİĞİ (SBB) BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) MERKEZİ BİYOMETAN TESİSİ (MBT) FİZİBİLİTE RAPORU CİLT II BİOSFER Danışmanlık

Detaylı

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin değerlendirilmesi Bu proje Uluslararası İklim Girişimi nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA

ATIK YÖNETİMİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA 1 2 ATIK YÖNETİMİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA KATı ATıK YÖNETIM SISTEMI 3 4 KATI ATIK YÖNETİMİ Biyolojik Sistemler Kompostlaştırma Biometanizasyon Anaerobik Çürütme Termal Sistemler Yakma Gazlaştırma Piroliz Plazma

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Konusunda Uygulamada Belediyelerin Rolü Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı İSTANBUL, 2012 Kapsam Yasal Çerçeve Entegre Katı Atık

Detaylı

14. EL KİTABI HAZIRLANMASI (İP 14) İş Paketinde (İP 14) arıtma çamurunun işlenmesi ve bertarafından sorumlu kurum ve kuruluşlardaki kişilere ve

14. EL KİTABI HAZIRLANMASI (İP 14) İş Paketinde (İP 14) arıtma çamurunun işlenmesi ve bertarafından sorumlu kurum ve kuruluşlardaki kişilere ve 14. EL KİTABI HAZIRLANMASI (İP 14) İş Paketinde (İP 14) arıtma çamurunun işlenmesi ve bertarafından sorumlu kurum ve kuruluşlardaki kişilere ve arıtma çamuru kullanıcılarına rehberlik edecek el kitaplarının

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMAŞ ÇAMUR SUYUNUN ALINMASI Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun nihai bertaraf sahasına taşınma maliyeti önemli ölçüde azalır. Suyu alınmış çamur

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı