Kimyadaki Teknolojik GeliĢmeler ve Önceliklerimiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimyadaki Teknolojik GeliĢmeler ve Önceliklerimiz"

Transkript

1 Kimyadaki Teknolojik GeliĢmeler ve Önceliklerimiz Ahmet Ceyhan Goren TUBITAK, UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) Kimya Grubu Laboratuvarları, P.K:54, Gebze,Kocaeli

2 İÇERİK Giriş Tanımlar Bilimsel Düşünce BTYK Öncelikli Alanlar-Kimya-Biyoloji İlaç Araştırmaları Doğal Ürünler ve İlaç OLED-Elektronik Savunma İhtiyaçları BİYOANALİZ Hedefe Yönelik İlaçlar Protein Temelli İlaçlar TÜBİTAK da Yaptığımız Proje Örnekleri 2

3 Giriş Louis Pasteur ( ) Hayır, binlerce kere hayır! Bilim ve uygulamalı bilim diye iki ayrı bilim yoktur. Bilim ve onun uygulaması vardır. Bu ikisi ağaçla meyvesi gibi birbirine bağlıdır. (Breslow, 1997). Bilimin Sosyal Hayattaki Rakipleri: Sosyal Yaşama Yansımalar (1) Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sempozyumu nda Prof. Dr. Hasan Seçen 3

4 Giriş İlk kullanılış: Eski Mısır Anlamı: Kara toprak Kopt lisanı İbranice Arapça Chemistry (İng) Chimica (İtal) Chimie (Fr) Chemie (Alm) 4

5 Bilimsel YaklaĢım Soy ağacı Charles Darwin in Çalışma defteri Temmuz

6 Bilimsel YaklaĢım 6

7 Bilimsel YaklaĢım S10 B/A Alignment 7

8 Bilimsel Yaklaşım 6-Octadecynoic acid/linoleic acid chemotype Linoleic acid chemotype Oleic acid chemotype 6-Octadecynoic acid chemotype Gören et al., Natural Product Research,26, (2012) 8

9 Doğal Ürünler Kimyası ve Uygulamaları: İş Birlikleri (Dünya) 9

10 Doğal Ürünler Kimyası ve Uygulamaları: İş Birlikleri (Türkiye) Balıkesir Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Ege Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Acıbadem Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Giresun Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Korkut Ata Üniversitesi 100. Yıl Üniversitesi Marmara Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Muğla Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Şüphe ederseniz ayaklarınız sizi taşımaz. Basacağım, yürüyeceğim de ve bas yürü! 10

11 BTYK 11

12 BTYK ve Öncelikli Alanlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 26. toplantısında: Yerli Termik Santral Tasarım ve İmalat Kabiliyetinin Geliştirilmesi (MİLTES) [2013/201] Hidroelektrik Enerjisi Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLHES) [2013/202] Rüzgâr Enerjisi Santrali Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLRES) [2013/203] Güneş Enerjisi Teknolojilerinin Ülkemize Kazandırılması (MİLGES) [2013/204] Termik Santral Baca Gazı Arıtma Teknolojilerinde Yerli Tasarım ve İmalat Kabiliyetinin Geliştirilmesi (MİLKAS) [2013/205] Kömür Gazlaştırma ve Sıvı Yakıt Üretimi Teknolojilerinin Geliştirilmesi [2013/206] Enerji Verimliliğinin Artırılması Çalışmaları [2013/207] 2023#kimya 2023#si 12

13 BTYK ve Öncelikli Alanlar SB0104: YENĠ ĠLAÇ GELĠġTĠRME ÇAĞRI METNĠ Bu çağrının amacı, klinik öncesi çalışmaları yapılmış olan yeni ilaç etkin maddelerinin klinik çalıģmalarının azami 3 yıllık programlar dahilinde desteklenmesidir. Bu amaçla, etkinliği klinik öncesi in vitro ve in vivo çalışmalarla gösterilmiş, doğal, sentetik, biyolojik, biyoteknolojik ve diğer etkin maddelerin klinik yönden araştırıldığı proje önerileri bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek ve yenilikçi olması hedeflenmektedir. 13

14 BTYK ve Öncelikli Alanlar SB0104: YENĠ ĠLAÇ GELĠġTĠRME ÇAĞRI METNĠ Bu çağrı kapsamında yer alabilecek konular şunlardır; Kardiyovasküler hastalıklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar, kanser, otoimmün hastalıklar, hematolojik ve nadir hastalıklar gibi alanlarda yeni geliştirilen etkin maddelerin klinik olarak araştırılması, Geliştirilmiş olan formülasyonların klinik çalışmalarının (Faz I-IV) tamamlanması ile kaliteli, etkin ve güvenilir ürünler için ruhsat ve/veya patentlerin alınması, Yeni endikasyonlarda kullanılması planlanan mevcut ilaçların klinik olarak araştırılması, 14

15 BTYK ve Öncelikli Alanlar SB0104: YENĠ ĠLAÇ GELĠġTĠRME ÇAĞRI METNĠ Mevcut/yeni ilaçların yeni kombinasyonlarının yenilikçi amaçlarla klinik olarak araştırılması, Etkinlik ve güvenilirliğin artırılmasına yönelik modifikasyonlar yapılarak yeniden üretilen ilaçların klinik olarak araştırılması, Fitokimyasal veriler doğrultusunda kalitesi, etkinliği, güvenilirliği in vitro ve in vivo deneylerle desteklenmiş bitkisel ürün ve drog preparatlarının klinik araştırılması, Gen tedavisi, kanser aşısı gibi modern biyoteknolojik yöntemlerle yapılan uygulamaların klinik araştırılması, Tanısal ve teranostik (terapötik/diyagnostik) formülasyonların klinik araştırılması 15

16 BTYK SB Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle Ġlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin GeliĢtirilmesi Bu çağrı kapsamında hedeflenen ürün/teknolojik çıktılar şunlardır: Biyokimyasal, immünolojik ve mikrobiyolojik tanı kitleri Histopatoloji ve sitoloji tanı kitleri Akım sitometrisi ve hematoloji tanı kitleri Enfeksiyon etkenlerini saptamaya yönelik tanı kitleri Genomik, proteomik ve metabolomik tabanlı belirteçlerin (marker) tespiti ve mevcut/yeni belirteçlere dayalı tanı kitleri 16

17 BTYK SB Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle Ġlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin GeliĢtirilmesi Bu çağrı kapsamında yer alabilecek konular şunlardır; Tanı kitlerinde kullanılmak üzere uluslararası standartlara uygun kimyasal ve biyolojik maddelerin (peptit, antikor, izotop vb.) geliştirilmesi, Tanı kitleri için gerekli olan referans maddelerin ve kontrol materyallerinin geliştirilmesi ve sertifikalandırılması, Biyolojik örneklerden nükleik asit veya protein ayrıştırması, saflaştırması veya analizinde kullanılacak ekstraksiyon kitlerinin geliştirilmesi, Lantanit şelatlar, özel izotopik kimyasallar veya boncuk (bead) vb sinyal arttırıcı malzemelerin kullanıldığı kitlerin geliştirilmesi, Nükleik asit ve aptamer tabanlı tanı kitlerinin geliştirilmesi 17

18 BTYK ve Öncelikli Alanlar SB Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle Ġlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin GeliĢtirilmesi İmmunoassay tabanlı tanı kitleri geliştirilmesi Enfeksiyon etkenlerinin üretilmesinde ve tanımlanmasında hızlı kültür, identifikasyon ve antimikrobiyal direnç belirleme kitlerinin geliştirilmesi Histopatolojik ve sitolojik tanılar için antikor, kit ve kromojen geliştirilmesi Doğum öncesi ve yenidoğan tarama ve tanı kitlerinin geliştirilmesi Kanser tarama ve tanı kitlerinin geliştirilmesi 18

19 Doğal Ürünler ve İlaç 19

20 Doğal Ürünler ve İlaç XIX. YÜZYIL doğal ürünler kimya ilaç 20

21 Doğal Ürünler ve Ġlaç 1000 yıllık Patterson Bohçası Amerkian yerlilerinin herbal bohçaları. HerbalGram 2002;55:

22 Doğal Ürünler ve İlaç 22

23 Doğal Ürünler ve İlaç N CH 3 MeO Kurbağa derisinden elde edilen kimyasal binlerce yıldır yerlilerce zehir olarak özellikle av için kullanılırdı. Kurbağadan izole edilen bu maddelerin şu an kullanımdaki en büyük ağrı kesicilerden 200 kat daha aktif olduğu belirlendi. Derideki yaraları iyileştirmekte Ekvator, Güney Amerika O OH 23

24 Doğal Ürünler ve İlaç Podophyllotoxin Hücre gelişimini durduran (cytostatic) Podophyllum peltatum Lignan, toksik Siğiller için en etkili çözüm, Çinko kremlerle birlikte kullanılmalı Ekstraktın satışı Türkiye de yasak 24

25 Doğal Ürünler ve İlaç 25

26 Doğal Ürünler ve İlaç: Modern Yaklaşım XX. YÜZYIL Temel araştırma Ecza/biyoteknoloji ilaç XXI. YÜZYIL Daha hızlı Daha iyi Daha fazla 26

27 Doğal Ürünler ve Ġlaç 27

28 Doğal Ürünler Kimyası ve Uygulamaları: Modern YaklaĢım 28

29 Doğal Ürünler Kimyası ve Uygulamaları: Modern YaklaĢım 29

30 Doğal Ürünler Kimyası ve Uygulamaları: Modern YaklaĢım 30

31 Doğal Ürünler Kimyası ve Uygulamaları: Modern YaklaĢım 31

32 Doğal Ürünler Kimyası ve Uygulamaları: Modern YaklaĢım 32

33 Doğal Ürünler Kimyası ve Uygulamaları: Modern YaklaĢım 33

34 Doğal Ürünler Kimyası ve Uygulamaları: Modern Yaklaşım 34

35 Doğal Ürünler ve İlaç TAXOL, Taxus brevifolia O AcO 10 O OH 7 C 6 H 5 NH O 13 C O H O 6 H 5 HO OAc OH OCOC 6 H 5 Ovaryum ve göğüs kanseri tedavisinde Stentlerde tıkanmayı önlemek için Dünyada yıllık bir milyar dolardan fazla cirosu olan ilaç 2 35

36 Doğal Ürünler ve Ġlaç.. N CH 3 Azot Eroin Morphin İlk keşfedilen alkolid (1804, Serturner). MeO O codeine OH H 3 C O N O N N N Opium - papaver somniferum CH 3 CH 3 caffeine

37 Doğal Ürünler ve Ġlaç O O CH 3 COOH Aspirin 1897 Felix Hofmann (Bayer) Salisin 1828, Henry Leroux H 3 C N H O H OH H 3 C N H H 3 C N H C H 3 N R OH OH OH OH morphine morphinans benzomorphans 4-phenylpiperidines 37

38 Doğal Ürünler ve Ġlaç 38

39 Doğal Ürünler ve Ġlaç Kullanımda olan karbohidrat kökenli doğal veya doğal türevi ilaçlar Madde Kullanım Alanı Üretici Acarbose Diabetes Bayer AG AMVISC Opthalamic surgery Anika Therapeutics Hyalgan Osteoarthritis FIDIA/Sanofi Lovenox Cardiovascular disease Aventis Miglitol Diabetes Bayer AG ORTHOVISC Osteoarthritis Anika Therapeutics Relenza Influenza Glaxo Smithkline Tamiflu Influenza Roche SOLARASE Actinic keratosis Hyal Pharmaceuticals Topamax Epilepsy J & J Voglibose Diabetes Takedo/Abbott 39

40 Doğal Ürünler ve Ġlaç Doğa Kökenli İlaçlar İlaç/Kimyasal Klinik Kullanımı Bitkisel Kaynak Acetyldigoxin Cardiotonic Digitalis lanata Adoniside Cardiotonic Adonis vernalis Aescin Anti-inflammatory Aesculus hippocastanum Aesculetin Anti-dysentery Frazinus rhychophylla Agrimophol Anthelmintic Agrimonia supatoria Ajmalicine Circulatory Disorders Rauvolfia sepentina Allantoin Vulnerary Several plants Allyl isothiocyanate Rubefacient Brassica nigra Anabesine Skeletal muscle relaxant Anabasis sphylla Andrographolide Baccillary dysentery Andrographis paniculata Anisodamine Anticholinergic Anisodus tanguticus 40

41 Doğal Ürünler ve Ġlaç Doğa Kökenli İlaçlar İlaç/Kimyasal Klinik Kullanımı Bitkisel Kaynak Anisodine Anticholinergic Anisodus tanguticus Arecoline Anthelmintic Areca catechu Asiaticoside Vulnerary Centella asiatica Atropine Anticholinergic Atropa belladonna Benzyl benzoate Scabicide Several plants Berberine Bacillary dysentery Berberis vulgaris Bergenin Antitussive Ardisia japonica Betulunic acid Anticancerous Betula alba Borneol Bromelain Antipyretic, analgesic, antiinflammatory Anti-inflammatory, proteolytic Several plants Ananas comosus Caffeine CNS stimulant Camellia sinensis 41

42 Plant Based Drugs and Medicines Doğal Ürünler ve Ġlaç Doğa Kökenli İlaçlar İlaç/Kimyasal Klinik Kullanımı Bitkisel Kaynak Camphor Rubefacient Cinnamomum camphora Camptothecin Anticancerous Camptotheca acuminata (+)-Catechin Haemostatic Potentilla fragarioides Chymopapain Proteolytic, mucolytic Carica papaya Cissampeline Skeletal muscle relaxant Cissampelos pareira Cocaine Local anaesthetic Erythroxylum coca Codeine Analgesic, antitussive Papaver somniferum Colchiceine amide Antitumor agent Colchicum autumnale Colchicine Antitumor agent, anti-gout Colchicum autumnale Convallatoxin Cardiotonic Convallaria majalis Curcumin Choleretic Curcuma longa 42

43 Doğal Ürünler ve Ġlaç İlaç/Kimyasal Klinik Kullanımı Bitkisel Kaynak Etoposide Antitumor agent Podophyllum peltatum Galanthamine Cholinesterase inhibitor Lycoris squamigera Gitalin Cardiotonic Digitalis purpurea Glaucarubin Amoebicide Simarouba glauca Glaucine Antitussive Glaucium flavum Glasiovine Antidepressant Octea glaziovii Glycyrrhizin Doğa Kökenli İlaçlar Sweetener, Addison's disease Glycyrrhiza glabra Gossypol Male contraceptive Gossypium species Hemsleyadin Bacillary dysentery Hemsleya amabilis Hesperidin Capillary fragility Citrus species 43

44 İlaç/Kimyasal Klinik Kullanımı Bitkisel Kaynak Hyoscyamine Anticholinergic Hyoscyamus niger Irinotecan Anticancer, antitumor agent Camptotheca acuminata Kaibic acud Ascaricide Digenea simplex Kawain Tranquillizer Piper methysticum Kheltin Bronchodilator Ammi visaga Lanatosides A, B, C Cardiotonic Digitalis lanata Lapachol Anticancer, antitumor Tabebuia sp. a-lobeline Doğal Ürünler ve Ġlaç Doğa Kökenli İlaçlar Smoking deterrant, respiratory stimulant Lobelia inflata Menthol Rubefacient Mentha species Methyl salicylate Rubefacient Gaultheria procumbens 44

45 İlaç/Kimyasal Klinik Kullanımı Bitkisel Kaynak Monocrotaline Doğal Ürünler ve Ġlaç Antitumor agent (topical) Crotalaria sessiliflora Morphine Analgesic Papaver somniferum Neoandrographolide Dysentery Andrographis paniculata Nicotine Insecticide Nicotiana tabacum Nordihydroguaiaretic acid Doğa Kökenli İlaçlar Antioxidant Larrea divaricata Noscapine Antitussive Papaver somniferum Ouabain Cardiotonic Strophanthus gratus Pachycarpine Oxytocic Sophora pschycarpa Palmatine Antipyretic, detoxicant Coptis japonica Papain Proteolytic, mucolytic Carica papaya 45

46 Doğal Ürünler Kimyası ve Uygulamaları İlaç/Kimyasal Klinik Kullanımı Bitkisel Kaynak Phyllodulcin Sweetner Hydrangea macrophylla Physostigmine Cholinesterase Inhibitor Physostigma venenosum Picrotoxin Analeptic Anamirta cocculus Pilocarpine Parasympathomimetic Pilocarpus jaborandi Pinitol Expectorant Several plants Podophyllotoxin Doğa Kökenli İlaçlar Antitumor anticancer agent Podophyllum peltatum Protoveratrines A, B Antihypertensives Veratrum album Pseudoephredrine* Sympathomimetic Ephedra sinica Pseudoephedrine, nor- Sympathomimetic Ephedra sinica Quinidine Antiarrhythmic Cinchona ledgeriana 46

47 Doğal Ürünler ve Ġlaç Doğa Kökenli İlaçlar İlaç/Kimyasal Klinik Kullanımı Bitkisel Kaynak Taxol Antitumor agent Taxus brevifolia Teniposide Antitumor agent Podophyllum peltatum a-tetrahydrocannabinol (THC) Antiemetic, decrease occular tension Cannabis sativa Tetrahydropalmatine Analgesic, sedative, traquillizer Corydalis ambigua Tetrandrine Antihypertensive Stephania tetrandra Theobromine Diuretic, vasodilator Theobroma cacao Theophylline Diuretic, brochodilator Theobroma cacao and others Thymol Antifungal (topical) Thymus vulgaris 47

48 Kimyadaki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz Salih DABAK, Ahmet Ceyhan GÖREN Çanakkale,

49 Ekran Teknolojileri Ekranlarda, CRT (Cathode Ray Tube) teknolojisi 20. yy sonuna kadar endüstriye liderlik etti. Sıvı Kristal Ekranlar (LCD) hafifliği, az güç tüketimi ve kompakt tasarımı ile saatlerden cep telefonlarına, taşınabilir bilgisayarlardan elektronik göstergelere, otomobillerden hava aracı kokpitlerine kadar geniş bir alanda CRT ekranlarının yerini aldı. 49

50 OLED TEKNOLOJİSİ Hava aracı kokpitlerinde ve diğer askeri ortamlarda kullanılmak üzere, Aktif Matris Organik Işık Yayıcı Ekran (AMOLED) ekranlar giderek artan öneme sahiptir. 50

51 OLED TEKNOLOJİSİ Son yıllarda hızla gelişen organik malzeme teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde geliştirilmekte olan OLED ekranların önümüzdeki 10 yıl içerisinde LCD ekranlarının yerini alacağı öngörülmektedir. 51

52 OLED TEKNOLOJİSİ

53 OLED TEKNOLOJİSİ 53

54 Kimyadaki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz Jale ġahġn, Sema AKYÜREK, Müslüm AKGÖZ Ahmet Ceyhan GÖREN Çanakkale,

55 İÇERİK Protein İlaçlar Hedefe Yönelik İlaçlar

56 Protein İlaçlar

57 Protein İlaçlar Terapatik amaçlı kullanılan protein ya da peptit bazlı - Rekombinant insan proteinleri - Monoklonal antikorlar - Viral ve bakteriyel proteinler

58 Avantajları 1. Proteinler, basit kimyasal bileşikler tarafından taklit edilemeyen fazla özelleşmiş ve kompleks fonksiyonları yerine getirirler. 2. Proteinlerin aktivitesi çok özelleşmiş olduğundan normal biyolojik proseslerle etkileşime girme olasılıkları düşüktür. Dolayısıyla yan etkileri çok azdır veya hiç yoktur. 3. Terapatik amaçlı kullanılan birçok proteini vücut zaten ürettiğinden bu ajanlara tolere etme düzeyi yüksek olup, ilaca karşı vücudun karşıt cevap oluşturma olasılığı oldukça düşüktür. 4. Genetik mutasyon ya da kayıp sonucu oluşan genetik hastalıklarda protein ilaçlar gen terapisine gerek duyulmadan eksik olan proteinin fonksiyonunu yerine getirebilir.

59 Protein İlaçların Kullanım Alanları Enzimatik ya da düzenleyici Hedefe yönelik Protein aşılar

60 Enzimatik ya da düzenleyici Vücutta olmayan ya da anormal bir proteinin yerine geçen protein ilaçlar Pankreas enzimleri (Lipaz, amilaz, proteaz) - Kistik Fibroz ß-Gluco-serebrosidaz- Gaucher Hastalığı Folikül uyarıcı hormon (FSH)- tüp bebek tedavisi İnsan pankreatik amilaz https://www.ebi.ac.uk/pdbe/entry-images/1bsi_cbc600.png ß-Gluco-serebrosidaz

61 Enzimatik ya da düzenleyici Vücuda yeni bir fonksiyon ya da aktivite kazandıran Protein İlaçlar Papain akut ve kronik lezyonların tedavisinde Kollajenaz- kronik dermal ülserler ve yüksek derece yanık bölgelerin tedavisinde İnsan Rekombinant DNASe1- Kistik Fibroz Papain Kolagenaz

62 İnsan Faktör VIII Proteini Enzimatik ya da düzenleyici Vücutta biyolojik bir mekanizmayı etkileyen protein ilaçlar Faktör VIII- Hemofili A Faktör IX- Hemofili B Tip 1 Alfa İnterferon Hepatit C İnterferonß1a- Multipl Skleroz

63 Hedefe yönelik Bir molekül ya da organizmaya etki eden protein ilaçlar Palivizumab- Hastanelerde sıkça yakalanılan RSV virüsü enfeksiyonu tedavisinde Respiratuar sinsityal virüsünün (RSV) A antjenine bağlanarak enfeksiyonu tedavi eder IgG1 monoklonal antikor. Enfuvirtide- İleri seviye AIDS tedavisi 6 amino asit uzunluğunda peptit HIV vürüsünde bulunan gp120/gp41 proteinine bağlanarak HIV in konak hücreye girişini engeller. Respiratuar sinsityal virüsü (RSV)

64 Hedefe yönelik Vücuda farklı bir bileşik ya da protein dağıtan Protein İlaçlar Gemtuzumab ozogamicin- Yaşlılarda akut miyeloid lösemi hastalarının tedavisinde Calicheamicin adlı kemoterapatik ajana Bağlı Anti- CD33 IgG4 k monoklonal antikoru Gemtuzumab ozogamicin

65 Protein aşılar Vücudu zararlı bir ajandan koruyan Protein aşılar Hepatit B aşısı HPV aşısı Otoimmun hastalıklarını tedavi eden Protein Aşılar Anti-Rhesus (Rh) immunoglobulin G Kanseri tedavi eden Protein Aşılar Klinik deneme aşamasında HPV tip 16 Kapsül Proteini L1 in Pentamer yapısı

66 Ar-Ge Çalışmaları Hedefe yönelik protein ilaçlar Kanser hücrelerine aktif taşıma ile kemoterapatik ilaç taşıyan nanopartiküller Resim- Prof. Dr. Mehmet Eroğlu, Marmara Üniversitesi

67 Ar-Ge Çalışmaları Hedefe yönelik protein ilaçlar Termo nano problar (TNP) kullanarak ilacın hedef bölgeye aktif taşıma ile iletilmesi. Akıllı nanobileşikler kullanılarak görünür ya da yakın kızıl ötesi ışık yardımıyla ilacın hedef bölgede salınımı. Doç. Dr. Selman Yavuz, Selçuk University

68 Ar-Ge Çalışmaları Hedefe yönelik protein ilaçlar Akıllı polimerlerle kaplanmış Altın nanokafeslerden yakın kızıl ötesi ışık kullanılarak kontrollü ilaç salınımı Doç. Dr. Selman Yavuz, Selçuk University

69 Doğal Ürünler ve İlaç 20 yıl 47 yıl 75 yıl 69

70 ÇALIŞMALARDAN 70

71 ÇALIŞMALARDAN Gören AC, Zhou, B.N.,Kingston, DGI, Cytotoxic and DNA Damaging Activity of Some Aporphine Alkaloids from Stephania dinklagei, Planta Medica, Vol.69:9, 2003,

72 ÇALIŞMALARDAN 72

73 ÇALIŞMALARDAN 73

74 ÇALIŞMALARDAN 74

75 Şüphe edersen ayakların seni taşımaz, basacağım, yürüyeceğim de ve bas yürü. TeĢekkürler...

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DOĞAL İLAÇ HAMMADDE KAYNAKLARI VE DOĞAL KAYNAKLARIN (BİTKİLERİN) ÜLKEMİZDE KULLANILMASINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER Hazırlayan Mahmut YANGIN Danışman Öğr.Gör.Dr.

Detaylı

REKABET STRATEJĐLERĐ: BĐYOTEKNOLOJĐ RAPORU TÜSĐAD. Prof. Dr. Hüveyda Başağa ve Doç. Dr. Dilek Çetindamar Sabancı Üniversitesi 2000

REKABET STRATEJĐLERĐ: BĐYOTEKNOLOJĐ RAPORU TÜSĐAD. Prof. Dr. Hüveyda Başağa ve Doç. Dr. Dilek Çetindamar Sabancı Üniversitesi 2000 REKABET STRATEJĐLERĐ: BĐYOTEKNOLOJĐ RAPORU TÜSĐAD Prof. Dr. Hüveyda Başağa ve Doç. Dr. Dilek Çetindamar Sabancı Üniversitesi 2000 1 ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler...2 Kısaltmalar...6 Özet...7 1. Giriş...11 1.1.

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ Mustafa TUNÇGENÇ Temmuz 2014, İzmir TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ÖNSÖZ Bu çalışmayla, günümüzün yükselen teknolojik etkinliklerinin başlarında gelen

Detaylı

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş TIBBİ BİYOTEKNOLOJİ Giriş Genomik, proteomik, farmakogenomik, kök hücreler ve klonlama süreçleri hakkındaki bilgilerimizin artışına bağlı olarak terapötik (therapeutics) adlı yeni bir alanın doğmasına

Detaylı

Biyoterapötik İlaçlar

Biyoterapötik İlaçlar Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu Biyoterapötik İlaçlar Yeni Nesil Tedavileri Anlamak Biyoterapötik ilaçlar ciddi rahatsızlıklar ve hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için modern

Detaylı

Savunma Sanayii nde Biyoteknoloji

Savunma Sanayii nde Biyoteknoloji Savunma Sanayii nde Biyoteknoloji Sıla TOKSÖZ, Biyonesil Genel Müdürü Ledun AKYÜZ, Biyonesil Genel Müdür Yardımcısı Biyoteknolojinin Tanımı ve Tarihçesi Biyoteknoloji terimi 1919 yılına kadar kullanılmamış

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOTEKNOLOJİNİN 2000 YILINA KADAR OLAN TARİHSEL GELİŞİMİ. Hazırlayan İrem YILDIZ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOTEKNOLOJİNİN 2000 YILINA KADAR OLAN TARİHSEL GELİŞİMİ. Hazırlayan İrem YILDIZ i T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOTEKNOLOJİNİN 2000 YILINA KADAR OLAN TARİHSEL GELİŞİMİ Hazırlayan İrem YILDIZ Danışman Yrd. Doç. Dr. Dilşad Onbaşlı Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERİ

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017 www.boren.gov.tr 2 www.boren.gov.tr İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...4 SUNUŞ...6 TANIMLAR...9 GİRİŞ...11 1.ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HAKKINDA...12 1.1. Kurumun Tarihçesi...12

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TARTIŞMA YÖNTEMİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GD) BESİNLERE İLİŞKİN RİSK ALGILARINA

Detaylı

Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli?

Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli? Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli? Bilim, teknoloji ve yenilik, günümüzde ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümü ve sürdürülebilir gelişimi için anahtar niteliğindedir. Beton, çimento,

Detaylı

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Biyoloji eski Yunanca da bio, hayat"; ve logos, kavrama", Hayatı kavrama anlamına gelmektedir. Doğal Bilimlerin bir bölümü olup, canlı organizmalar,

Detaylı

SAĞLIK ve İLAÇ PANELİ SONUÇ RAPORU

SAĞLIK ve İLAÇ PANELİ SONUÇ RAPORU TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SAĞLIK ve İLAÇ PANELİ SONUÇ RAPORU ANKARA 2003 ÖNSÖZ Enformasyon teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin sonucunda dünyamızdaki değerler kavramı da süratle değişmeye başlamıştır.

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

Biyoloji deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz

Biyoloji deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz Biyoloji deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz Prof. Dr. Bülent Gündüz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Çanakkale Biyoloji: Bios ve Logos kelimelerinden

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

6. ULUSAL TANISAL VE MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

6. ULUSAL TANISAL VE MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 6. ULUSAL TANISAL VE MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 15 19 Haziran 2010 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZET KİTABI Editör Prof. Dr. Dürdal US Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey,

Detaylı

Biyoteknoloji Bülteni

Biyoteknoloji Bülteni BİYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ /BIOTECHNOLOGY ASSOCIATION Başlarken: TH 15 S ON NGRES EAN CO Y EUROP NOLOG HN BIOTEC UL ISTANB Y TURKE ber Septem 23-26 2O 12 S ayın Üyemiz, nin 2010 yılına ait son sayısı ile sizlere

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTKİSEL KÖKENLİ BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER Hazırlayan Nisa KARTAL Danışman Yrd. Doç. Dr. Dilşad ONBAŞILI Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Bitirme Tezi

Detaylı

Doku Mühendisliği ve Ürünleri

Doku Mühendisliği ve Ürünleri Menemşe Gümüşderelioğlu Doku Mühendisliği ve Ürünleri İnsanın yaşamı boyunca karşılaşacağı sağlık sorunlarının en önemlisi hiç şüphesiz bir dokusunun ya da organının kaybı veya ciddi bir biçimde hasar

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Temmuz, 2003 TÜBİTAK, ANKARA

Temmuz, 2003 TÜBİTAK, ANKARA VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ KİMYA PANELİ RAPORU Temmuz, 2003 TÜBİTAK, ANKARA Whenever new fields of technology are developed, they will involve atoms and molecules. Those will have to be manipulated

Detaylı

ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI. Ocak 2005, İstanbul

ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI. Ocak 2005, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI Ocak 2005, İstanbul I) DURUM TESPİTİ 6. ÇERÇEVE PROGRAMI II) BÜTÇE III) KATILIMCILAR IV) TÜRKİYE NİN KATILIMI V) TEMATİK ÖNCELİKLER 1) Bütünleştirici Araştırma 2) Avrupa Araştırma

Detaylı

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten 14 EYLÜL 2011 4 Editörden Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş 5 Akademik Takvim 6 Etkinlikler

Detaylı

Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013

Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013 Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013 Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN Yeditepe Üniversitesi TTGV Biyoteknoloji Semineri Biyoteknoloji Nedir? Biyolojik ürün ve teknolojilerin üre2lmesinde canlı organizma

Detaylı

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TAB 101 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 13. Hafta (10.12.2013) 1 Neden GDO Üretilir? 2 Neden GDO Üretilir? GDO lar doğal

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELERİN SANAYİYE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUMU

BİYOTEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELERİN SANAYİYE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUMU BİYOTEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELERİN SANAYİYE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUMU Doç. Dr. Beyazıt ÇIRAKOĞLU ÖZET Tarihi ekmek, şarap, peynir üretimine bağlı olarak ilk çağlara kadar uzanan Biyoteknoloji 20.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ 104 GÜLAY ÖZCENG Z/ENDÜSTR YEL ÜRET MDE GEN TEKNOLOJ LER ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ Gülay ÖZCENG Z* Modern biotechnology is now over 25 years old. In 1972, the birth of recombinant DNA technology

Detaylı

II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI

II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI Organizasyon Komitesi Akademik Danışman Doç. Dr. Ayşe NALBANTSOY Kimya Mühendisleri Odası KMO Ege Bölge Şubesi Başkanı

Detaylı