6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: BOZKIR İLÇESİ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: BOZKIR İLÇESİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: Ömer Faruk TEKİN * Öz Yerleşim yerlerinin yönetimi tarih boyunca üzerine tartışılan konulardan biridir. Bu konudaki tartışmaların daha ziyade yerleşim yerlerinde görülmesi gerekli hizmetler ve buna dair sorumluluklarla başladığı bilinmektedir. Siyasî, sosyal ve ekonomik sebepler yanında, 19. yüzyıl sonlarına doğru endüstrinin gelişmeye başlamasıyla birlikte, yerleşim alanları daha fazla nüfusu ve dolayısıyla daha fazla sorunu barındıran büyük kentlere dönüşmeye başlamıştır. Böylece bu tartışmalar, ölçek sorunları, yerel hizmetlerin daha etkin, verimli ve ekonomik gerçekleştirilmesi, yerel katılımın sağlanması ve demokrasinin daha iyi işletilmesi gibi yeni başlıklar etrafında şekillenmeye başlamıştır. Ülkemizde modern anlamda kent yönetimi sayılabilecek ilk belediye, görev ve statüsü 13 Haziran 1854 tarihli bir nizamname ile düzenlenen İstanbul Şehremaneti olarak kabul edilmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, değişen dünyanın ve sorunları giderek büyüyen kentlerin bilincinde, ancak sorunlara yerel bakış açısıyla yaklaşamayan bir anlayış göze çarpsa da, belediyecilik gelişmeye devam etmiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve büyük yerleşim yerlerine özgü yönetim oluşturma tartışmaları sonunda, 1982 Anayasası bu konuyla ilgili bir hükme yer vermiştir. Böylece Türkiye de büyükşehir belediye sistemi 1984 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Son olarak 2012 yılı aralık ayında çıkarılan 6360 sayılı Kanun, yerel yönetim mevzuatında, ilçe belediye yönetimlerini de etkileyen önemli değişiklikler yapmıştır. Bu kanun, büyükşehir belediye mücavir alanını il sınırına eşitlediği gibi, büyükşehir ilçe belediyelerinin mücavir alanını da ilçe belediye sınırına eşitlemektedir. Ayrıca il ve ilçelerde özel idareler kaldırılmış, bağlı belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılarak, önceki bağlı oldukları il veya ilçeye mahalle olarak bağlanmıştır. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki bölüşümü yeniden düzenlenmiştir. Büyükşehir belediyeleri, il sınırı içindeki su ve kanalizasyon, mezarlık, meydan ve anayolları, karla mücadele çalışmaları gibi konularda yetkili ve sorumlu olmuştur yerel seçimlerinden sonra uygulanmaya başlayan yeni büyükşehir modelinin, pratikte idarî, siyasî, sosyal ve kentsel etkileri görülmeye başlamıştır. Bu çalışmada, 6360 sayılı yasa hakkında bilgi verilerek, yasaya yönelik eleştiriler ve değerlendirmelere kısaca değinilecektir. Yeni büyükşehir sisteminin, en geniş coğrafî sınırlara sahip Konya ili uygulamasında Bozkır ilçesinin kent yönetiminde idarî, siyasî, malî yapıya ve hizmet sunumuna etkileri üzerinde durulacaktır. Yeni modelin Bozkır ilçesini hangi boyutlarda nasıl etkilediği, Bozkır a ilişkin verilerin tablolaştırılması yoluyla incelenecektir. Anahtar Kelimeler Belediye, 6360 Sayılı Yasa, Yeni Büyükşehir Modeli, Bozkır İlçesi * Uzman, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu,

2 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: GİRİŞ Şehirlerin yönetimi yüzyıllardır üzerinde tartışılmış ve zaman içinde farklı yaklaşımlara konu olmuştur. Şehirlerde görülmesi gerekli hizmetler ve buna dair sorumluluklarla başlayan bu tartışmalar günümüzde bunları da içine alacak şekilde çok genişlemiştir. Politik, sosyolojik ve ekonomik sebepler yanında, 19. yüzyıl sonlarına doğru sanayinin gelişmeye başlamasıyla birlikte, şehirlerin nüfusu artmış ve dolayısıyla daha fazla ve çeşitli sorunu barındıran büyük şehirlere dönüşmeye başlamıştır. Böylece bu tartışmalar, yönetim meseleleri, ölçek sorunları, yerel hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik, demokrasinin daha iyi işletilmesi ve yerel katılımın sağlanması gibi yeni başlıklar etrafında şekillenmeye başlamıştır. Türkiye nin şehir yönetimi konusundaki deneyimi 19. yüzyıla uzanmaktadır. Türkiye de, modern anlamda kent yönetimi sayılabilecek ilk belediye, görev ve statüsü 13 Haziran 1854 tarihli bir nizamname ile düzenlenen İstanbul Şehremaneti olarak kabul edilmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, değişen dünyanın ve sorunları giderek büyüyen şehirlerin bilincinde, ancak sorunlara yerel bakış açısıyla yaklaşamayan bir anlayış göze çarpsa da, belediyecilik gelişmeye devam etmiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve büyük yerleşim yerlerine özgü yönetim oluşturma tartışmaları sonunda, 1982 Anayasası bu konuyla ilgili bir hükme yer vermiştir. Böylece Türkiye de büyükşehir belediye sistemi 1984 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ancak 2012 yılı aralık ayında çıkarılan 6360 sayılı Yeni Büyükşehir Kanunu, yerel yönetim mevzuatında, ilçe belediye yönetimlerini de etkileyen önemli değişiklikler yapmıştır. Bu kanun, büyükşehir belediye mücavir alanını il sınırına eşitlediği gibi, büyükşehir ilçe belediyelerinin mücavir alanını da ilçe belediye sınırına eşitlemektedir. Ayrıca il ve ilçelerde özel idareler kaldırılmış, bağlı belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılarak, önceki bağlı oldukları il veya ilçeye mahalle olarak bağlanmıştır. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki bölüşümü yeniden düzenlenmiştir. Büyükşehir belediyeleri, il sınırı içindeki su ve kanalizasyon, mezarlık, meydan ve anayolları, karla mücadele çalışmaları gibi konularda yetkili ve sorumlu olmuştur yerel seçimleriyle birlikte uygulanmaya başlayan yeni büyükşehir modelinin, pratikte idarî, siyasî, sosyal ve kentsel etkileri görülmeye başlamıştır. TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de, kanunlar küçük belediyelerle büyük belediyeler arasında kuruluş, yetki ve gelirler açısından bir farklılık gözetmemişlerdir. Ancak birkaç bin kişinin yaşadığı küçük yerleşimlerle milyonluk büyük şehirlerin bir tutulması yönetim sorunlarına yol açmaktadır. Bu sebeple, Batı ülkelerinde 20. Yüzyılın başından itibaren, büyük şehirlerin yönetimi için özel yöntemler ve modeller geliştirilmeye çalışılmaktadır. Londra, New York, Tokyo, Paris ve Toronto gibi kentlerde metropoliten yönetim, anakent yönetimi veya büyük kent yönetimi adı verilen farklı yönetim yapısı denemelerine rastlanmaktadır (Keleş, 2013: 332). Türkiye tarihinde ilk defa 1982 Anayasası Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir. hükmünü (Md. 127) getirmiştir. Bu, önceki yirmi beş yılda

3 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: büyükşehirlere özgü bir yönetim oluşturulması konusundaki ihtiyaca cevap niteliğindedir. Çünkü daha önce bu özel yönetimlerin oluşturulmasına yürürlükteki anayasalar engel oluyordu (Keleş, 1985: 77). Anayasa da bu hükmün yer almasından sonraki süreçte, büyük yerleşim merkezi haline gelen kentlere, kanun veya kanun hükmünde kararnamelerle büyükşehir statüsü verilmiştir (Tekin ve Söylemez, 2016: 1436). Tablo 1 de sayısı 30 u bulan büyükşehirler, büyükşehir oldukları yıllar ve ilgili yasal düzenlemelerle birlikte gösterilmektedir: Tablo 1: Büyükşehir Belediyelerin Kuruluş Tarihleri Yıl Yasal Düzenleme Belediye sayılı Kanun İstanbul, Ankara, İzmir sayılı Kanun Adana , 3398 ve 3399 sayılı Kanunlar Bursa, Gaziantep, Konya sayılı Kanun Kayseri sayılı KHK Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit (Kocaeli), Mersin, Samsun sayılı KHK Adapazarı (Sakarya) sayılı Kanun *6447 sayılı Kanun Kaynak: Zengin, 2014: 104 den uyarlanmıştır. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu*, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van Anakent/Metropol/Büyükşehir/Büyükkent gibi benzer kavramlarla ifade edilen büyük yerleşim alanlarının yönetimi hukukî, idarî ve siyasî boyutlarıyla 1980 li yıllarda Türkiye nin gündemine girmiştir (Çukurçayır, 2013a: 220) öncesi ise kısaca şu şekilde özetlenebilir: Türkiye de belediyelerle ilgili geniş kapsamlı düzenlemelerin ilki 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu dur. Bu kanun, İstanbul ile ilgili özel durum dışında, büyükşehirler için bir düzenleme içermemektedir. Büyükşehirler konusunda ağırlıklı çalışmalar arasında gerçekleştirilmiştir (Çukurçayır, 2013a: 234) Anayasası, büyük kent yönetimlerine özgü herhangi bir yapılanmayı öngören bir hüküm içermemekteydi ve 1980 yılları arasında bu sebeple, birkaç belediye, hizmetlerini daha iyi yerine getirebilmek amacıyla, kendi aralarında birlikler kurmayı denemişlerdir. Ancak bu birlikler bir büyükşehir yönetimi anlayışından uzaktı (Keleş, 1985: 74) yılarını kapsayan ara dönemde bazı yeni uygulamalar gündeme gelmiştir yılında çıkarılan Büyükşehir Belediyeleriyle ilgili 3030 sayılı kanun, yapılan çalışmaları bir araya getirerek, büyükşehir yönetimi düşüncesi iki kademeli bir yapıyla uygulanmaya başlamıştır yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu da önemli gelişmeleri içermektedir. Bu Kanun, modern gelişmelere göre büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluklarına farklı boyutlar kazandırmıştır. Ayrıca, İstanbul ve Kocaeli ili için farklı bir yönetim modeli getirmiştir (Çukurçayır, 2013a: 234). 1247

4 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: Türkiye de, 2000 li yıllarda yerel yönetimler alanında bir değişim başlamış, çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle mevzuattaki sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte, büyükşehir belediye yönetim sistemini düzenleyen ve değiştiren iki önemli kanun çıkarılmıştır: Biri, yukarda belirtilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, diğeri ise 6360 sayılı Kanun dur. 12 Kasım 2012 de kabul edilen ve 6 Aralık 2012 de Resmî Gazete de yayınlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 ile yerel yönetim ve özellikle büyükşehir yönetim sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır (Tekin ve Söylemez, 2016: 1437) SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ile birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun un getirdikleri, çalışmanın boyutlarını aşmadan, kısaca şöyle özetlenebilir (Zengin, 2014: ; Özer, 2013: , Arıkboğa, 2013: 67-68): 14 il belediyesi, büyükşehir belediyesi yapılmış, büyükşehirlerin sayısı 30 a yükselmiştir. Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülkî sınırlarına genişletilmiş; büyükşehir ilçe belediyelerinin sınırları da ilçe mülkî sınırlarıyla eşitlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde, nüfusu in altında olan 526 belediye, köye dönüştürülmüştür. (Bu belediyelerin sayısı başlangıçta 559 olarak belirlenmişti. Ancak 33 tanesi Kanun yürürlüğe girene kadar birleşme yoluyla nüfusunu arttırmayı başarmıştır (Milliyet, ).) 5747 sayılı Kanun dan itibaren iki kademeli (büyükşehir ve ilçe belediyesi) olarak kurulan ve işleyen mevcut büyükşehir belediyesi modelinde, nüfus şartına bağlı kalmaksızın, bu ikili modelden dolayı yeni büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan belde belediyesi ile köy tüzel kişiliğini kaybetmiş ve mahalleye dönüşmüştür. Tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen belediyelerin komşu oldukları il, ilçe ve nüfusu 2000 in üstünde olan belde belediyelerine, belediye meclisi kararı ile mahalle olarak katılmalarına imkân sağlanmıştır. Büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için gerekli olan şart, belediye nüfusunun i aşması yerine, il nüfusunun in üzerinde olması biçiminde değiştirilmiştir. Yeni büyükşehir belediyesi olan 14 ilde, büyükşehir belediyesi kapsamında 25 yeni ilçe kurulmuş ve bağlılık değişiklikleri yapılmış, toplam BŞB ilçe belediyesi sayısı 143 ten 519 a çıkmıştır. İl belediyesi olarak devam eden Zonguldak ta da 2 yeni ilçe kurulmuş, bu kanunla kurulan ilçe sayısı 27 olmuştur. 1 14/3/2013 tarihli ve 6447 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu Kanunun başlığında yer alan ON ÜÇ ibaresi ON DÖRT olarak, YİRMİ ALTI ibaresi YİRMİ YEDİ olarak değiştirilmiş ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Muğla, ibaresinden sonra gelmek üzere Ordu, ibaresi eklenmiştir (6360/1. sayfa).

5 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: 1249 Büyükşehirlerde yeni bir ilçe belediyesinin kurulabilmesi için, nüfus ölçütü den e çekilmiştir. Mahalle kurulabilmesi içinse bu rakam 500 olarak belirlenmiştir. 30 büyükşehir belediyesinde il özel idareleri kaldırılmıştır. İl özel idare sayısı 81 den 51 e düşürülmüştür. Kaldırılan il özel idarelerinin yerine bu illerde, valiliklere bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları kurulmuştur. Yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar yeniden düzenlenmiştir SAYILI KANUNA YÖNELİK TARTIŞMALAR 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu daha çok büyükşehir belediyesinin kurulması ve sınırlarının belirlenmesi, yeni büyükşehir belediyeleri kurulması, idarî yapı ve işleyişteki değişmeler hakkındadır. Adında da belirtildiği üzere, kanun belediyelerle ilgili var olan mevzuata atıflar, eklemeler, değiştirmeler ve ilgalardan oluşmaktadır. Öncelikle belirtilmelidir ki, 6360 sayılı Kanun üzerine yapılan tartışmaları detaylandırmak bu çalışmanın kapsamını aşmaktadır sayılı Kanuna ve getirdiği sisteme yönelik tartışmalara geçmeden önce düzenlemenin Anayasa ya uygunluğu üzerinde de bir tartışmanın olduğunu belirtmek gerekmektedir. Gözler e göre (2013) Kanun, özellikle il özel idareleri ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması yönüyle, Anayasa nın 127. Madde hükümlerine aykırıdır. Güngör ise (2012: 28-31), Anayasa Mahkemesi denetiminden geçmiş olan bu düzenlemenin Anayasa ya aykırı olduğu yönündeki fikri yerinde bulmamaktadır sayılı Kanun hakkında, tek tek hükümlerinin ifade ettiği noktalardan çok, genel olarak yerel yönetim sitemimize getirdikleri üzerine olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılmıştır. Öncelikle kanun yerel hizmetlerin en yakın birimlerce yerine getirilmesi prensibi olarak tanımlanabilecek subsidiyarite (hizmette halka yakınlık) ilkesine uygun görünmemektedir. Kanunu genel itibariyle yerel yönetim sistemi için olumlu gören Can (2013: 267), belediyelerin mücavir alanlarının il sınırlarına genişletilmesinin, yetki sınırlarının ve sorumlulukların netleşmesine ve bununla ilgili ihtilafların giderilmesine katkıda bulunacağını belirttikten sonra bu sınırlar genişletilirken yerinden yönetim ve yerele yakınlık düşüncelerine zarar verilmemesi gerektiğinin altını çizmektedir. Çünkü mevcut idari yapı ve personel sistemi içinde, hizmet alan ile hizmet veren arasındaki fizikî uzaklık sorun yaratabilecektir. Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, öncekilerle birlikte sayıları otuzu bulan büyükşehir statüsüne sahip illerle, büyükşehir olmayan iller arasında yerel yönetim sistemleri açısından farklı düzenlemeler geçerli olacaktır. İl belediyeleri ile büyükşehir belediyelerinin oluşturduğu bu ikili veya çok katmanlı olarak ifade edilebilecek sistem bazı aksaklıklara yol açacaktır. Yeni düzenleme yerel halkın müşterek ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sunmada daha hızlı ve daha etkin olacak, hizmet rekabetinin artmasına büyük katkı sağlayacaktır (Can, 2013: ). Bu uygulamaya farklı yaklaşan Tekeli (1983: 21) ise, büyükşehirler etrafındaki belediyelerin birleştirilerek tek 2 Ayrıntılı bazı çalışmalar için bkz.: Gözler, 2013; Zengin; 2014; Özer; 2013; Arıkboğa, 2013, Parlak, 2013.

6 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: bir belediye haline getirilmesi ile birtakım hizmetlerin sunulmasında bir etkinlik sağlanacak olsa da, katılım açısından bir gerilemenin olabileceğini savunmaktadır sayılı Kanunun tasarı halindeyken yeterince tartışılmadan, paydaşlarla görüş alışverişinde bulunulmadan çıkarılması bir yana, ülkede uzun yıllardır geçerli olan mahallî idare sisteminde böyle önemli bir değişime karar verilirken kamuoyu ile yeterince paylaşılmamıştır. Kanun tasarısı kamuoyunun erişebileceği, eleştiri ve katkılarını sunabileceği bir taslak aşamasından geçmeden direkt olarak Bakanlar Kurulu na gönderilmiştir. Paydaşların politika yapımına katılımı yazılı olmayan demokratik bir kural ve yönetişim anlayışının bir gereği olduğu kadar, aynı zamanda yazılı bir kuraldır. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Yönetmeliği nde özetle, hazırlanan taslakların Başbakanlığa sunulmadan önce paydaşların görüşlerinin alınacağı belirtilmektedir (Koyuncu ve Köroğlu, 2012: 2). Politika oluşturma ve kanun yapmanın demokratik meşruiyet temellerinde problem olduğundan hareketle; katılımcı, müzakereci ve diyalog zemininde incelenen süreçlerin işletilmesi gerektiği ve ülkenin siyasî, idarî, sosyal ve ekonomik yapısını önemli ölçüde etkileyecek olan düzenlemelerin, gerekli bilimsel analizlerden sonra gündeme getirilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı muhakkaktır (Çukurçayır, 2012). Görmez (2012) ise, düzenlemenin iddia edildiği gibi, bir bölge yönetimi, federasyon denemesi, siyasî özerklik gibi amaçlar veya en azından bu ve benzeri amaçlara hizmet edecek bir karakter taşımadığını belirttikten sonra, kanunun çıkarılışı ile ilgili usul eksikliği denebilecek bir noktayı dile getirmektedir. Bu önemli nokta, kanunun Türkiye'nin de kabul ettiği Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na pek çok açıdan aykırı oluşudur. Söz konusu şartnamenin beşinci maddesinde Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan bir değişiklik yapılamaz. ifadesi yer almaktadır. Bu hükme aykırı olarak pek çok il özel idaresi, belde belediyesi ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi katılım ve demokrasi, özellikle yerel katılım ve yerel demokrasi yerel yönetimler için vazgeçilmez unsurlardandır. Bu unsurlara dikkati çeken Çukurçayır (2012), Avrupa Kentsel Şartı-II, 13. maddede Avrupa nın kent ve kasabalarının, özellikle katılım açısından, demokrasinin yeni taleplerini dikkate alan bir kentsel yönetişim modeli inşa etmek sorumluluğu vardır. Bu yerleşimler toplumlarımızın çok gereksinim duyulan demokratik yeniden canlandırılması için birer değerdir. denildiğini ifade ederek büyükşehirlerle ilgili düzenlemenin Avrupa belgelerine ve standartlarına karşı önemli aykırılıklar içerdiğini vurgulamaktadır. Burada belirtmek gerekir ki, Çukurçayır, büyükşehir kanununda düzenlenen ve ilin bütün coğrafî alanlarını içine alan yeni yönetim biriminin belediye veya yerel yönetim birimi olarak tanımlanamayacağını, bunun bir çeşit federalizm veya küçük bölge yönetimi çağrışımı yaptığını, büyükşehir belediye başkanlarının da eyalet başbakanları olarak algılanacağını ifade etmektedir (Çukurçayır, 2012). Eyalet sisteminden bahsetmenin büyük riskler taşıdığını, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, üniter yapının ve mülkî idare sisteminin muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Çukurçayır, 2013b).

7 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: KONYA ÖRNEĞİNDE YENİ BÜYÜKŞEHİR YÖNETİM SİSTEMİ VE İLÇE BELEDİYELERİNDE DEĞİŞİM Yüzölçümü bakımından Türkiye nin en büyük ili olan Konya, nüfus sıralamasında da en kalabalık yedinci şehridir. Büyükşehir Belediyesi ne bağlı 31 ilçe belediyesinden oluşan Konya da TÜİK in 2015 verilerine göre kişi yaşamaktadır. Kuruluşu 1830 yılına dayandırılan Konya Belediyesi, 1987 de çıkarılan 3399 sayılı kanunla büyükşehir statüsüne kavuşmuştur yılından beri belediye hizmetleri bu statüye göre yürütülmektedir yılında çıkarılan ve 2014 yerel seçimleriyle birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesinin sınırları il mülkî sınırlarına genişletilmiştir ( 2015) sayılı Kanun un, 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle uygulanmaya başlamasından bugüne kadar geçen bir buçuk yıllık sürede, Konya da idarî, siyasî, malî açıdan ve kent hizmetleri bakımından az ya da çok belli etkileri görülmeye başlamıştır 3. Konya örneğinde, yeni Kanunun idarî yapıya getirdiği temel değişiklikler şunlardır (Tekin ve Söylemez, 2016: 1441): - Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülkî sınırı olmuştur. - İlçelerinin sınırları da ilçe mülkî sınırı olmuştur. - Bağlı ilçelerin mülkî sınırları içindeki belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır köy mahalleye dönüştürülmüştür belde belediyesi mahalleleriyle birlikte bağlı bulundukları ilçe belediyesine katılmıştır. - Konya il özel idaresinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. - Bucak ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır. - Mahalli idare birlikleri kaldırılmıştır. - Konya Valiliği bünyesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur sayılı Kanun çerçevesinde, Konya da yeni ilçe kurulmamış, idarî bağlılık ve sınır değişikliği veya yerleşim merkezleri ile ilgili bir isim değişikliği olmamıştır Sayılı Kanun la birlikte uygulanmaya başlayan yeni büyükşehir modelinin Konya örneğindeki etkilerinin, idarî, siyasî, malî açıdan ve kent hizmetleri bakımından analizi için bkz.: Tekin ve Söylemez, Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordine edilmesi, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yürütülmesi ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi amacıyla ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur ( 2016).

8 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: Tablo 2: Konya İli Belediye, Belde Belediyesi ve Köy Sayıları (6360 S. Kanundan Önce) Sıra Belediye Belde Sayısı Köy Sayısı 1 Büyükşehir Karatay Meram Selçuklu Ahırlı Akören Akşehir Altınekin Beyşehir Bozkır Cihanbeyli Çeltik Çumra Derbent Derebucak Doğanhisar Emirgazi Ereğli Güneysınır Hadim Halkapınar Hüyük Ilgın Kadınhanı Karapınar Kulu Sarayönü Seydişehir Taşkent Tuzlukçu Yalıhüyük Yunak 6 30 TOPLAM Kaynak: Tablo 2 de görüldüğü gibi, 6360 sayılı Kanun dan önce de büyükşehir belediyesi olan Konya İli nin 31 ilçe belediyesi, 168 belde belediyesi ve 584 köyü vardı. Yeni Büyükşehir Kanunu ile bu 168 belde belediyesi ve 584 köyün tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Konya ili için yerel yönetim birimi olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe durumuna gelmiş 31 ilçe belediyesi kalmış olmaktadır. İşte Bozkır da bu merkez ilçelerden biri olmuş, Konya büyükşehir belediyesi ile arasında görev ve yetki paylaşımı gibi idarî değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu değişiklikler idarî alanla sınırlı kalmamış, siyasî, malî yapıda ve hizmet sunumunda da bazı değişiklikler de meydana gelmiştir.

9 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: YENİ BÜYÜKŞEHİR SİSTEMİNİN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NE BAĞLI İLÇELERE ETKİLERİ: Konya ya 116 km uzaklıkta olan Bozkır ilçesi Konya nın güneyinde yer alır. Konya ya bağlı bir ilçe olmasına rağmen Akdeniz Bölgesi içerisindedir. Denizden yüksekliği 1162 m dir. Bozkır ı doğudan Karaman ili, güneyden Hadim ilçesi ve Antalya ili, kuzeyden Çumra ile Akören ilçeleri ve batıdan Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçeleri çevrelemektedir. Çarşamba çayı Bozkır ın ortasından geçerek Çumra ovasına doğru akar. Konya nın 31 ilçesinden biri olan Bozkır ın yüzölçümü 1949 kilometrekaredir (Şafakçı, 2013: 3-4; Taş, 2011: 39). Tablo 3 te Bozkır İlçesi nin yıllara göre şehir ve köy nüfusu dağılımı görülmektedir. Yeni Kanun ile köy ve beldelerin tüzel kişilikleri kaldırıldığı için 2013 ten sonra ilçe sınırlarında yaşayanların tamamı merkez nüfusu içinde kabul edilmektedir. Tablo 3: Bozkır İlçesi Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Şehir Köy Kaynak: TÜİK, İdarî Yapıya Etkileri Yeni modelde, Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı il mülkî sınırlarına genişlediği için, Bozkır ilçesi de büyükşehir sınırları içindeki merkez ilçelerden biri durumuna gelmiş, yeni bir idari yapı içinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Eski sistemde merkez ilçelerin, örneğin Meram Belediyesi nin Konya Büyükşehir Belediyesi ile nasıl bir yetki, görev ve sorumluluk paylaşımı var ise şimdi Bozkır gibi kent merkezine uzak ilçeler için de aynı durum geçerli olmaktadır. Büyükşehire bağlı bir ilçe olarak Bozkır örneğinde yeni Kanunun idarî yapıya getirdiği temel değişiklikler şunlardır: - İlçe belediye mücavir alan sınırları ilçe mülkî sınırı olmuştur. - Bu mülkî sınırlar içindeki belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır köy mahalleye dönüştürülmüştür belde belediyesi mahalleleriyle birlikte Bozkır Belediyesine katılmıştır. 1253

10 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: - Bozkır ilçe özel idaresinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. - Bucak ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır. - Mahalli idare birlikleri kaldırılmıştır. - İlçe mülkî sınırı içinde, büyükşehir belediyesine devredilen (su, kanalizasyon, mezarlık bakımı gibi) hizmetler dışında, bütün belediye hizmetlerinde yetkili ve görevli duruma gelmiştir. Tablo 4: Bozkır İlçesi Belediye, Belde, Köy ve Mahalle Sayıları Sıra Belediye Belde Köy Mahalle (Mahalle) Sayısı 1 Bozkır İlçesi 3 2 Akçapınar 1 3 Armutlu 1 4 Arslantaş 1 5 Aydınkışla 1 6 Ayvalıca 1 7 Bağyurdu 1 8 Baybağan 1 9 Bozdam 1 10 Çağlayan Beldesi 2 11 Dereiçi Beldesi 1 12 Dereköy Beldesi 4 13 Elmaağaç 1 14 Hacılar 1 15 Hacıyunuslar 1 16 Hamzalar Beldesi 1 17 Harmanpınar Beldesi 3 18 Hisarlık Beldesi 3 19 Işıklar 1 20 Karabayır 1 21 Karacaardıç 1 22 Karacahisar 1 23 Karayahya 1 24 Kayacılar 1 25 Kayapınar 1 26 Kildere 1 27 Kınık 1 28 Kızılçakır 1 29 Kovanlık 1 30 Kozağaç 1 31 Küçükhisarlık 1 32 Kuşça 1 33 Pınarcık 1 34 Sarıoğlan Beldesi 4 35 Sazlı 1 36 Soğucak 1 37 Söğüt Beldesi 1 38 Sorkun Beldesi 2 39 Tarlabaşı 1 40 Taşbaşı 1

11 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: Tepearası 1 42 Tepelice 1 43 Üçpınar Beldesi 2 44 Ulupınar 1 45 Yalnızca 1 46 Yazdamı 1 47 Yelbeği 1 48 Yeniköy 1 49 Yolören 1 TOPLAM sayılı Kanun çerçevesinde, Bozkır da yeni bir mahalle kurulmamış, idarî bağlılık ve sınır değişikliği veya yerleşim merkezleri ile ilgili bir isim değişikliği olmamıştır. Bulunduğu Yer Bozkır İlçe Merkezi Çağlayan Beldesi Dereiçi Beldesi Dereköy Beldesi Hamzalar Beldesi Harmanpınar Beldesi Hisarlık Beldesi Sarıoğlan Beldesi Tablo 5: Merkez ve Beldelerdeki Mahalleler Mahalle Cumhuriyet Mahallesi, Demirasaf Mahallesi, Yukarı Mahalle(3) Ahmetli Mahallesi, Çat Mahallesi(2) Gederet Mahallesi(1) Aşağı Mahalle, Demirci Mahallesi, Kuzyaka Mahallesi, Orta Mahalle(4) Merkez Mahallesi(1) Ferhatlar Mahallesi, Gündüğün Mahallesi, Merkez Mahallesi(3) Aydınlık Mahallesi, Büyük Mahalle, Orta Mahalle(3) Belören Mahallesi, Boyalı Mahallesi, Koçaş Mahallesi, Kuzören Mahallesi(4) Söğüt Beldesi Merkez Mahallesi (1) Sorkun Beldesi Üçpınar Beldesi Çarşamba Mahallesi, Güney Mahallesi(2) Babuşçu Mahallesi, Hocaköy Mahallesi(2) TOPLAM 26 Bozkır ın kanun uygulanmaya başlamadan önce, merkezde 3 mahallesi bulunmaktaydı. Yeni modelde Bozkır a artık merkezden uzak 61 mahalle bağlanmıştır. Tablo 4 te tüzel kişilikleri kaldırılan 38 köy, artık yeni modelde mahalle statüsünde değerlendirilmektedir. Ayrıca yine tüzel kişilikleri kaldırılan 10 beldede bulunan 23 mahalle ve 3 adet merkez mahallesi ile Bozkır, toplam 64 mahalleden oluşan bir şehir olmuştur. Merkezde bulunan 3 mahalle ile beldelerden Bozkır a katılan mahallerin sayısı ve adları tablo 5 te görülmektedir. Siyasî Yapıya Etkileri Yeni büyükşehir sisteminin belki de en çok tartışılan yönü siyasî yapıyla ilgilidir. Kanunun bölge yönetimleri oluşturmayı amaçladığı, başkanlık sisteminin alt yapısını kurmak üzere çıkarıldığı, yerelde güçlü bir merkezîleşmeye yol açacağı, demokratik

12 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: katılımı azaltacağı ve bu yeni modelin iktidar partisinin yerel seçimleri kazanmaya yönelik bir stratejisi olduğu yönünde eleştiriler bulunmaktadır (İzci ve Turan, 2013: 135). Tablo 6: 2009 ve 2014 Yerel Seçimlerinde Bozkır İlçe Belediyesi Bozkır İlçe Belediyesi Yıl Seçmen Sayısı Katılım Oranı Kazanan Parti Aldığı Oy Oy Oranı % 89,29 MHP % 45, % 89,31 AKPARTİ % 63,09 Kaynak: verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Tablo 6 ve 7 de, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Bozkır Belediyesine ait rakamlar görülmektedir yerel seçimlerinde, 6360 sayılı kanun gereği ilçe belediye sınırları ilçe mülkî sınırlarına eşitlendiği ve böylece seçmen bölgesi genişlediği için, Bozkır Belediyesi için oy kullanacak seçmen sayısında önemli bir artış olmuştur. Hatta kazanan parti, 2014 yerel seçimlerinde oy oranını yükseltmiştir. Elbette burada seçime katılım oranının yüksek olmasının, demokratik siyasal katılımın da yüksek olduğu anlamına gelmediği belirtilmelidir. Burada bir hususu daha belirtmekte fayda var: 2009 yerel seçimlerinde belediye meclis üyeleri sadece ilçe merkezindeki seçmenlerin oylarıyla seçiliyordu. Doğal olarak da tamamı merkezden seçilen üyelerdi. Ancak 2014 yerel seçimlerinde ilçe merkezinin seçmen sayısı mahallelerle birlikte toplam seçmen sayısının % 25 i civarında olmasına karşın, belediye meclis üyelerinde ilçe merkezinden seçilen üyelerin üstünlüğü bulunmaktadır. Çünkü Bozkır Belediye Meclisi 11 i merkezden, 4 ü mahallelerden (çevreden) seçilen 15 üyeden oluşmaktadır. Ancak yine de, yerel seçimlerde mahallelerdeki seçmenlerin oyları önemli olacağından dolayı, uzun vadede, üyelerin önemli bir kısmı üzerinde çevrenin etkili olacağı söylenebilir. Özetle söylemek gerekirse, zaman içinde belediye meclis kararlarında ağırlık merkezden çevreye doğru kayabilecektir. Tablo 7: 2009 ve 2014 Yerel Seçimlerinde Bozkır Belediyelerinde Durum KONYA/Bozkır 2009 YEREL SEÇİMLERİ Bütün Belediyeler 2014 YEREL SEÇİMLERİ Bozkır İlçe Belediyesi Bütün Partiler Belediye Adı Kazanan Parti Aldığı Oy Sayısı Oy Oranı (%) Partiler Aldığı Oy Sayısı Oy Oranı (%) Bozkır İlçe Belediyesi MHP ,05 AKPARTİ ,09 Çağlayan Beldesi CHP ,55 MHP ,48 Dereiçi Beldesi AKPARTİ ,93 CHP 571 3,39 Dereköy Beldesi AKPARTİ ,06 SP 431 2,56

13 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: 1257 Hamzalar Beldesi MHP ,03 BBP 332 1,97 Harmanpınar Beldesi MHP ,05 Hisarlık Beldesi AKPARTİ ,86 Sarıoğlan Beldesi MHP ,77 Söğüt Beldesi AKPARTİ ,91 Sorkun Beldesi AKPARTİ , sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırıldığından dolayı, beldeler 2014 yerel seçimlerinde Bozkır İlçe Belediyesi başkan ve meclis adaylarına oy kullanmışlardır. Üçpınar Beldesi MHP ,17 Kaynak: verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Kanuna yönelik eleştirilerden biri de, yukarıda belirtildiği gibi iktidar partisinin yerel seçimleri kazanmaya yönelik bir stratejisi olduğu, taşra oylarının daha çok iktidar partisinden olması sebebiyle il ve ilçe merkezlerindeki seçim bölgesinin genişletilmesinin iktidar partisine avantaj sağladığı yönündedir. Tablo 7 de görülen Bozkır Belediyesi ve belde belediyelerinin 2009 ve 2014 yerel seçimlerinin sonuçları analiz edilince, bu eleştirilerin haklı olduğu düşünülebilir. Ancak Tablo 8 de, bu durumun yine Konya nın bazı ilçelerinde tam tersi bir şekilde gerçekleştiğini görmek mümkündür. Tablo 8: 2009 ve 2014 Yerel Seçimlerinde Konya İlçe Belediyelerinde Durum KONYA 2009 YEREL SEÇİMLERİ 2014 YEREL SEÇİMLERİ Belediye Adı Kazanan Parti Oy Oranı (%) Belediye Başkanı Kazanan Parti Oy Oranı (%) Belediye Başkanı Ahırlı AKPARTİ 50,9 AKPARTİ 62 Akören AKPARTİ 49,1 MHP 48,6 Akşehir AKPARTİ 47,1 AKPARTİ 46,8 Altınekin DP 51 AKPARTİ 56,3 Beyşehir AKPARTİ 52,4 AKPARTİ 48,6 Bozkır MHP 45,2 AKPARTİ 63,1 Cihanbeyli MHP 38 AKPARTİ 46,5 Çeltik AKPARTİ 39 AKPARTİ 44,2 Çumra MHP 40,4 AKPARTİ 56,4 Derbent AKPARTİ 47,6 AKPARTİ 47,3 Derebucak AKPARTİ 59 AKPARTİ 49,7 Doğanhisar AKPARTİ 41,2 MHP 42,8 Emirgazi AKPARTİ 57,1 MHP 51,1 Ereğli MHP 37,3 AKPARTİ 42,8 Güneysınır AKPARTİ 43,6 AKPARTİ 47,6 Hadim AKPARTİ 38,4 AKPARTİ 50,6 Halkapınar MHP 48,9 SP 36,1 Hüyük AKPARTİ 46,4 AKPARTİ 44,6

14 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: Ilgın AKPARTİ 34,5 AKPARTİ 48,4 Kadınhanı MHP 46,7 AKPARTİ 61,2 Karapınar AKPARTİ 39,9 AKPARTİ 44,4 Karatay AKPARTİ 67,7 AKPARTİ 76,6 Kulu AKPARTİ 37,6 AKPARTİ 48,3 Meram AKPARTİ 69,4 AKPARTİ 70,7 Sarayönü Bağımsız 36,7 AKPARTİ 44,2 Selçuklu AKPARTİ 64,2 AKPARTİ 67,2 Seydişehir MHP 41,8 AKPARTİ 47,7 Taşkent SP 43 AKPARTİ 42,7 Tuzlukçu CHP 53 CHP 46,1 Yalıhüyük AKPARTİ 41,4 AKPARTİ 54 Yunak AKPARTİ 46,5 AKPARTİ 47,1 Kaynak: verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır. Diğer ilçelerdeki siyasî durumun da incelenmesi bu analize katkı sağlayacaktır. Tablo 8 de gösterilen, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Konya ilçe belediyelerindeki duruma bakılırsa, siyasî durumda belirgin bir farklılığın olmadığı söylenebilir. Bu yeni büyükşehir sistemini uygulamaya koyan iktidar partisinin (AKPARTİ) ilçe belediye başkanlıklarını biraz daha arttırdığı görülmektedir. Tablolarda görüldüğü gibi MHP ye geçen 3 belediye dışında elindeki belediyeleri koruduğu, hatta yeni belediyeler kazandığı göze çarpmaktadır sayılı kanunun, Konya nın ilçe belediyelerinde siyasî duruma gözle görülür bir etkide bulunmadığı ifade edilebilir. Mali Yapıya Etkileri Yeni büyükşehir kanununun getirdiği en önemli düzenlemelerden biri hiç şüphesiz yerel yönetimlerin paylarının yeniden düzenlenmesi ve doğal olarak bölüşüm ilişkilerine yapılan müdahaledir. Yeni kanun ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının % 1.50 si büyükşehir dışındaki belediyelere, % 4.50 si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve % 0.5 i il özel idarelerine aktarılmaktadır. Bununla birlikte özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 6 sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların % 30 u büyükşehir belediye payı olarak ayrılmaktadır. Bu % 6 lık büyükşehir belediye payının % 60 ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine aktarılırken, kalan % 40 lık kısmının % 70 i nüfusa, % 30 u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılmaktadır (İzci ve Turan, 2013: 134 Karasu, 2013: 9) sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun da, 6360 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir ilçe belediyelerinin payı % 2,50'den, % 4,5'e çıkarılmaktadır. Büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan % 4,5'lik payın % 90'ı nüfusa, % 10'u ise yüzölçümüne göre dağıtılacaktır. İlçe belediyelerinin payının artması büyükşehir belediyelerinin de aldığı payın artması anlamını taşımaktadır (Karasu, 2013: 10). Yapılan bir araştırmaya göre, Kanun dan en olumlu olarak halen Erzurum, Konya, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli büyükşehir sınırlarında oturan vatandaşlar etkilenmektedir.

15 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: Bu büyükşehirlerde hem toplamda, hem de kişi başına paylar artmaktadır. Konya da büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerine aktarılacak pay, belediye sınırlarının il sınırına genişlemesiyle % 100 den fazla artarken, öteden beri Konya büyükşehir sınırları içinde oturan bir vatandaş için kişi başına düşen pay % 10 artmaktadır (Koyuncu, 2012: 7). Kentsel Hizmetlere Etkileri Yeni büyükşehir kanunu ile sınırları genişleyen mevcut büyükşehir belediyeleri ve takip eden seçimde bu statüyü kazanacak olan il belediyeleri, yetkili organlarının kararıyla, bu kanunla sorumluluk alanına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi içindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebileceği belirtilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni sorumluluk alanlarında 2014 yerel seçimlerinden önce belli konularda (haşerelerle mücadele, mezarlık bakımı gibi) hizmetlerde bulunduğu bilinmektedir. Seçimlerden ve dolayısıyla kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, ilçe belediyelerinde ve taşra mahallelerinde ulaşım, su, kanalizasyon ve diğer altyapı ve üstyapı yatırımlarına yönelik belirgin çalışmalar görülmeye başlamıştır. Ereğli deki altyapı çalışmaları, Bozkır da su şebekesinin yenilenmesi, Akşehir ve Seydişehir de ana caddelerin modernize edilmesi, Yalıhüyük ün 15 yıllık su ihtiyacının karşılanması gibi çalışmalar yerel ve ulusal medyada yer bulmuştur ( Yukarıda belirtildiği gibi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri (Meram, Selçuklu, Karatay) arasında bulunan görev ve yetki paylaşımı, yeni büyükşehir modelinde artık uzak belediyelerle, dolayısıyla Bozkır Belediyesi ile de kurulmuş bulunmaktadır. Bu bağlamda Konya Büyükşehir Belediyesi nin Bozkır da yaptığı hizmetler, yapımı devam eden veya ihalesi yapılan projeler bulunmaktadır. Bunlar arasında Bozkır merkezde ana cadde tanzimi, mahalle yollarının düzenlenmesi, çok amaçlı şehir konağı yapımının planlanması, Bozkır Lisesi spor salonunun tamir ve tadilatının tamamlanması (il özel idareleri kaldırılınca devralınan çalışma), belediye binasının restorasyonunun yapılması, park ve yeşil alan düzenlemesi sayılabilir. 24 yerleşim yerinin yararlandığı Sarıot mevkii içme suyu isale hattının tamamlanması yanında, mahallelerde (köylerde ve beldelerde) park-bahçe, mezarlık düzenleme, içme suyu, sondaj, kaptaj, atıksu ve kanalizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bazı eğitim, kültür, sağlık hizmetleri yerine getirilmiş, modern cenaze nakil aracı ve itfaiye arabası alınmıştır ( Bozkır Belediyesi nin mahallelerde (belde ve köylerde) yaptığı hizmetlere gelince; 14 mahalleye parke taşı döşenmesi, temizlik hizmetleri için yeni çöp kamyonu alınması, yeni bağlanan mahallelere yeni çöp konteynırları dağıtılması, Hacılar Mahallesi ne sentetik çim saha yapılması, Sorkun da yol genişletme amaçlı istinat duvarı inşa edilmesi gibi çalışmalar sayılabilir ( SONUÇ 6360 sayılı yeni Büyükşehir kanunu, kamuoyunda yeterince tartışılmadan, bilimsel bir hazırlık aşamasından geçmeden çıkarılmış bir düzenlemedir. Hatta kanunlaşma aşamasından çok kanunlaştıktan sonra tartışıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte kanun üzerindeki tartışmalar, düzenlemenin Anayasa ya 1259

16 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: uygunluğu, üniter yapının ve mülkî idarenin korunması, yerelleşme - merkezîleşme, yerel özerklik, hizmette halka yakınlık, hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve ekonomikliği gibi ana başlıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Büyükşehirlerde ve bağlı ilçelerde yaşayan pek çok insanın, henüz kanunun getirdiği fiilî durumdan haberdar olduğunu söylemek oldukça zordur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlarla, yeni büyükşehir sisteminin başarılı olup olmadığına karar vermek için en azından bir hizmet döneminin (5 yıl) geçmesi gerektiğini söylemek mümkündür. Çünkü yeni kanunun getirdiği modelin uygulanmasının bazı zorluklara tabi olduğu görülmektedir: Yeni büyükşehir sistemi Türk yerel yönetim yapısına köklü bir değişiklik getirmektedir. Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülkî sınırına genişletilmesi, İstanbul ve Kocaeli illerinde zaten uygulanmaktadır. Ama il özel idarelerinin de kaldırılmasıyla bu durum, bu iki büyükşehir için de zorlaşacaktır. Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin büyükşehir yetki ve sorumluluğu ve büyükşehir hizmetleri hakkında deneyim kazanmaları zaman alacaktır. Konya gibi yüzölçümleri geniş ve merkeze çok uzak belde ve köyleri bulunan illerde, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin coğrafî zorluklar, mesafe, maliyet ve zaman noktasında önemli sıkıntıları olacaktır. Konya ili Bozkır İlçesi örneğinde de yeni büyükşehir sisteminin iki yıllık uygulaması belli bir yargıya ulaşmak için yeterli görünmemektedir. Ancak geçen zaman içinde, 10 belde belediyesinin, 38 köyün tüzel kişiliğinin kaldırıldığı, il ve ilçe özel idare teşkilatının kapatıldığı bir idarî yapıda, bu yönetimlerin yerine getirdiği görev ve hizmetlerin önemli bir zaman aksayacağını kabul etmek gerekmektedir. Son olarak, halkın siyasî katılımının arttırılması ve demokrasinin güçlendirilmesi konusunda, yeni büyükşehir sisteminin gerekli imkân ve mekanizmaları yeterince sağlayabildiğini söylemek henüz zor görünmektedir. Daha önce belde belediyesinin kararlarına belli düzeyde etki edebilen ve hesap sorabilen halkın büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kararlarını etkileme ve denetleme imkânı azalmış bulunmaktadır.

17 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: 1261 KAYNAKÇA Arıkboğa, Erbay (2013), Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli, Yerel Politikalar, Ocak - Haziran 2013, ss , Çizgi Kitabevi, Konya. Can, Ergüder (2013), 6360 Sayılı Kanun ve Yerel Yönetimlerde Yeni Dönem, (Ed.: F. N. Genç), Yönetişim, Türk Kamu Yönetimine Yansımaları, ss , Çizgi Kitabevi, Konya. Çukurçayır, M. Akif (2013b), Eyalet Sistemi Osmanlı yı Nasıl Yıktı?, 1 Mayıs, Zaman. Çukurçayır, M. Akif (2013a), Yerel Yönetimler Kuram, Kurum ve Yeni Yaklaşımlar, Çizgi Kitabevi, Konya. Çukurçayır, M. Akif (2012), Büyükşehir Yasa Tasarısı İdare Sistemini Tamamen Değiştiriyor, 18 Ekim, Zaman. Görmez, Kemal (2012), Yerelleşme-Merkezîleşme Geriliminde Büyükşehir Yasası, 18 Kasım, Zaman. Gözler, Kemal (2013), 6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, ss Güngör, Hayrettin (2012), Yeni Büyükşehir Yönetimi ve Geçiş Nedenleri, İller ve Belediyeler Dergisi, TBB, Sayı , Ekim-Kasım 2012, ss İzci, Ferit ve Menaf Turan (2013), Türkiye de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, ss Karasu, M. Arman (2013), 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Olası Etkileri: Şanlıurfa Örneği, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 15, S. 1, ss Keleş, Ruşen (2013), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara. Keleş, Ruşen (1985), Türkiye de Anakent Yönetimi, Amme İdaresi Dergisi, cilt 18, sayı 2, ss Koyuncu, Emre ve N. Tunga Köroğlu (2012), Büyükşehirler Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme, Politika Bilgi Notu Kasım 2012, TEPAV. Koyuncu, Emre (2012), Yenilenen Yerel Yönetim Sisteminde Belediye ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alacakları Payların Karşılaştırmalı Analizi, Kasım 2012, TEPAV. Özer, M. Akif (2013), Yerel Yönetimler Reformunda Reform: 6360 Sayılı Kanun un Düşündürdükleri, Yerel Politikalar, Ocak - Haziran 2013, ss , Çizgi Kitabevi, Konya. Parlak, Bekir (2013), Yeni Büyükşehir Belediye Yasasının Analizi, Bursa Yerel Yönetim Dergisi, Ocak Şubat, Yıl 5, Sayı 23, ss Şafakcı, Hamit (2013), Bozkır da Madencilik ( ), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya. Taş, Mustafa (2011), Bozkır da Sosyal ve Dinî Hayat, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya. Tekeli, İlhan (1983), Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye de Belediyelerin Gelişimi, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 3-22, TODAİE. Tekin, Ömer Faruk ve Söylemez, Adnan (2016), Türkiye de Büyükşehir Yönetimi ve 6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Değişim: Konya Örneği, 13. KAYFOR (Kamu Yönetimi Kongresi, Ekim 2015) Bildiri Kitabı, ss , Konya. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları, Zengin, Ozan (2014), Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi, Ankara Barosu Dergisi, 2014/2, ss sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: / /default.htm,

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 200 Kişi (150 Bayan, 50 Erkek) Konya Lisesi Toplantı Salonu 09.10.2013 Çarşamba Saat : 10.00 09.10.2013 Çarşamba Saat :

Detaylı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 190 Kişi Konya Lisesi Toplantı Salonu Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 14.10.2014 Salı Saat : 10.00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER 48,1 ŞANLIURFA 22,5 8,0 6,1 3,6 11,7 AKPARTİ BDP SP CHP DİĞER KARARSIZ 25-30 Ekim 2013 tarihleri arasında 2830 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ www.mevka.org.tr Yatırım Teşvik Sistemi olarak bilinen ve yatırımcıların yaptıkları yatırımlarda devlet yardımlarını düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi ARALIK 2014 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) 6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Neler Değişti? (1) 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi kuruldu. Mevcutlar

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN

24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN 24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN - 2018 24 HAZİRANA 24 KALA KONYADA SON DURUM ANKETİ Buaraştırma 29 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Tahsin TAPUR* Öz Bozkır ilçesi, Konya ilinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alır. İlçenin kuzeyinde Akören ve Çumra ilçeleri, doğusunda

Detaylı

Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçeden Ayrılan Paylara İlişkin Yeni Düzenlemeler

Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçeden Ayrılan Paylara İlişkin Yeni Düzenlemeler Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçeden Ayrılan Paylara İlişkin Yeni Düzenlemeler İsrafil DEMİR Maliye Uzmanı 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2009

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR Sirküler Rapor Mevzuat 26.05.2016/73-1 ÖZEL SİRKÜLER: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2016 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ " AYKOME " GENEL KURUL KARARI KARAR NO: 1 Kurul Başkanı B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk.

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ  AYKOME  GENEL KURUL KARARI KARAR NO: 1 Kurul Başkanı B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk. LERi I NO: 1 NO: 2015 / 1 A.Nevzat Sönmez Oğuz Yılmaz Ahmet Okutan Osman Acar Erhan Acı Hasan Çelik S. Elif Tuncez M.Akif Yaman Abdullah Mermerkaya 1.Bölge Şefi Fatih Halıcı Mehmet Üçler 2015-2016 kış

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Türkiye de Belediye Nüfusları

Türkiye de Belediye Nüfusları 1 Türkiye de Belediye Nüfusları Yrd. Doç. Dr. Hüsniye AKILLI 1580 sayılı Belediye Kanununda bir yerleşmeye belediye tüzel kişiliğinin verilebilmesi için, son nüfus sayımına göre o yerleşimin 2000 den fazla

Detaylı

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) 6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Neler Değişti? (1) 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi kuruldu. Mevcutlar

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETME SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.01.2012-28163

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR

2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR 24.05.2017/66-1 2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2017 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı I. Taksitinin

Detaylı

Büyükşehirlerde Harcırah Uygulaması Neye Göre Yapılıyor?

Büyükşehirlerde Harcırah Uygulaması Neye Göre Yapılıyor? www.mevzuattakip.com.tr Büyükşehirlerde Harcırah Uygulaması Neye Göre Yapılıyor? Büyükşehir belediyesi olan illerde görev yapan memurlar hakkında, harcırah ödemesi bakımından esas alınacak memuriyet mahalli

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

2019 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR

2019 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR 02.01.2019/8-1 2019 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : 2019 yılına ait emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır. 31.12.2018

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası Perspektifinde 2014 Yerel Seçimleri

Yeni Büyükşehir Yasası Perspektifinde 2014 Yerel Seçimleri SAYI: 48 NİSAN 2014 Yeni Büyükşehir Yasası Perspektifinde 2014 Yerel Seçimleri HİCRAN ÇELİKYAY 6360 Sayılı Kanun neler getiriyor? Yerel seçim öncesi tartışmalar / iddialar nelerdir? 2014 Yerel Seçimleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İÇ GÖÇ RAPORU 22.07.2014 Eğer bir ülkede gelişmiş bölgelerde büyük

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR YASASI BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMALIDIR. hüseyin akdeniz tarafından yazıldı Cuma, 14 Eylül :06 -

BÜYÜKŞEHİR YASASI BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMALIDIR. hüseyin akdeniz tarafından yazıldı Cuma, 14 Eylül :06 - Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz Yeni çıkarılacak olan Büyük Şehir Belediye yasasının yerinden yönetim anlayışını pekiştirmesi gerektiğini ve bu hususta tüm yerel yönetim birimlerinin

Detaylı

tepav Eylül2011 N POLİTİKANOTU Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim Sisteminden Kaynaklanan Temsil Sorunları

tepav Eylül2011 N POLİTİKANOTU Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim Sisteminden Kaynaklanan Temsil Sorunları POLİTİKANOTU Eylül2011 N201150 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selçuk SERTESEN 1 Araştırmacı, Yönetişim Etütleri Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim

Detaylı

DynEd Şifre İşlemleri

DynEd Şifre İşlemleri DynEd Şifre İşlemleri adresinden giriş yapıyoruz, çıkan ekranda kurum girişi bölümüne tıklıyoruz. Her kurum şube Güncelleme ekranındaki Şube Öğrencilerini Güncelle bölümüne tıklayarak okula ait şubeleri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim 7 Haziran 2015 1 Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim Erol Tuncer 2 EROL TUNCER Giriş 2015 yılında siyasî tarihimizde bir ilk yaşanmış, aynı yılın 7 Haziran ve 1 Kasım günlerinde iki kez Milletvekili

Detaylı

Bilgi Raporu. Sayı : 2008/05/37 Konu : SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih:

Bilgi Raporu. Sayı : 2008/05/37 Konu : SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Bilgi Raporu Tarih: 01.02.2008 Sayı : 2008/05/37 Konu : SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ Hazırlayan: Seyida ERKEK SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ Giriş

Detaylı

2019 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2019 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2019/5-1 2019 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2019 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırıldı. Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Konutlara ait çevre temizlik

Detaylı

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU YEREL YONETIMLERIN TARIHCESI Turkıyede yerel yonetımler 1839 Tanzımat Fermanı nı ızleyen donemde ve 1854 Kırım Savası sonrasında kurulmustur. Bu zamana

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

Konya TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları

Konya TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları On5yirmi5.com Konya TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları 2015-2016 yılı Konya Teog hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

İMYAD BASIN BÜLTENİ. imar ve yapı derneği TÜRKİYE 1. İBRAHİM KARAOSMANOĞLU. İmar ve Yapı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin AYAZ;

İMYAD BASIN BÜLTENİ. imar ve yapı derneği TÜRKİYE 1. İBRAHİM KARAOSMANOĞLU. İmar ve Yapı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin AYAZ; İMYAD Mehmet Emin AYAZ Yönetim Kurulu Başkanı Aziziye Mh. Refik Belendir Sk. No:107/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 439 09 56 Faks: (0312) 439 09 57 GSM: 0532 235 59 83 www.imyad.org - bilgi@imyad.org BASIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Prof. Dr. Semih ÖZ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Semih ÖZ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konu 12 : Yerel Yönetimler Maliyesi Prof. Dr. Semih ÖZ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 14 Aralık 2017 ANKARA 1Yerel Yönetimler Maliyesi Yerel Yönetimlerin Tanımı Yerel yönetimler, belirli

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Karşısında Mahalli İdareler Seçimlerinin Durumu

16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Karşısında Mahalli İdareler Seçimlerinin Durumu www.mevzuattakip.com.tr 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Karşısında Mahalli İdareler Seçimlerinin Durumu 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Karşısında Mahalli İdareler Seçimlerinin Durumu Halil Memiş Giriş

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE SEÇİM ARAŞTIRMASI (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, SAKARYA, TRABZON, ERZURUM, MANİSA, DENİZLİ, BALIKESİR)

TÜRKİYE SEÇİM ARAŞTIRMASI (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, SAKARYA, TRABZON, ERZURUM, MANİSA, DENİZLİ, BALIKESİR) TÜRKİYE SEÇİM ARAŞTIRMASI (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, SAKARYA, TRABZON, ERZURUM, MANİSA, DENİZLİ, BALIKESİR) 23 MART 2019 TÜRKİYE AK PARTİ CHP MHP BDP / HDP 30 Mart 2014 BŞ. BLD. BŞK.* 43,3 25,6 17,7 6,4

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 50346461-051.08/E. 7608 09/04/2019 Konu : 3B Anatomi Atlası Hazırlama Çalıştay UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 18/12/2018 tarihli,123852 Üniversitemiz Avicenna Bilim Topluluğu tarafından düzenlenecek

Detaylı

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ 1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim ŞENGÜN Dr.Müh.Bnb. İsmail ŞAHİN Müh.Yzb. Fatih DURU TAKDİM PLÂNI 2009 Tarihli Türkiye Mülki İdare Bölümleri

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2013 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-ARALIK) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2013

Detaylı

Yerel yönetimler, Kamu ve Sivil toplum kurum/kuruluşları, İşletmeler, Üniversiteler, Kooperatifler, birlikler

Yerel yönetimler, Kamu ve Sivil toplum kurum/kuruluşları, İşletmeler, Üniversiteler, Kooperatifler, birlikler Kalkınma İller Konu Başlığı Uygun Başvuru Sahipleri Son Başvuru Destek Üst Limiti (TL) Destek oranı (%) Ankara Ankara İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

DAR BÖLGE / DARALTILMIŞ BÖLGE

DAR BÖLGE / DARALTILMIŞ BÖLGE DAR BÖLGE / DARALTILMIŞ BÖLGE Erol TUNCER / TESAV Vakfı Başkanı 13 Ocak 2018 Dar Bölge Sistemi Dar Bölge Sisteminde ülke, milletvekili sayısı kadar seçim çevresine ayrılmakta ve böylece her seçim çevresi

Detaylı

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356) Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356) 19 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28682 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010. Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010. Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010 ÖZET: Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı. AMORTİSMAN LİSTESİNE İLAVELER VE LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI Bilindiği üzere, 01 Ocak

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN YÖNÜ ve ETKİLERİ. Editörler M. Akif ÇUKURÇAYIR Hacer Tuğba EROĞLU Hayriye SAĞIR Mücahit NAVRUZ

KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN YÖNÜ ve ETKİLERİ. Editörler M. Akif ÇUKURÇAYIR Hacer Tuğba EROĞLU Hayriye SAĞIR Mücahit NAVRUZ KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN YÖNÜ ve ETKİLERİ Editörler M. Akif ÇUKURÇAYIR Hacer Tuğba EROĞLU Hayriye SAĞIR Mücahit NAVRUZ 15-17 Ekim 2015 KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN YÖNÜ ve ETKİLERİ 15-17 Ekim 2015 Editörler

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (ŞUBAT 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı ve Komisyonların Oluşturulması

Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı ve Komisyonların Oluşturulması www.mevzuattakip.com.tr Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı ve Komisyonların Oluşturulması Mahalli idareler seçim sonuçları kesinleşip belediye başkanı ve meclis üyeleri seçim kurulundan mazbatalarını

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER. Yerel Yönetimler Maliyesi Dersi

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER. Yerel Yönetimler Maliyesi Dersi TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER Yerel Yönetimler Maliyesi Dersi Türkiye de Yerel Yönetimler Türkiye de yerel yönetim kapsamındaki idareler geniş anlamda; belediyeler, il özel idareleri, belediyelere bağlı

Detaylı

Bu araştırma, 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçmenin oy tercihlerini tahmin etmenin yanı sıra seçmenin

Bu araştırma, 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçmenin oy tercihlerini tahmin etmenin yanı sıra seçmenin Bu araştırma, 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde seçmenin oy tercihlerini tahmin etmenin yanı sıra seçmenin Türkiye nin en önemli sorunu hakkındaki görüşleri En

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN KASIM 2013 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-KASIM) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2013

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EYLÜL 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

ESTETİK VE SANAT KURULU YÖNETMELİĞİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESTETİK VE SANAT KURULU YÖNETMELİĞİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR ESTETİK VE BELEDİYESİ SANAT KURULU YÖNETMELİĞİ 2011 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESTETİK VE

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

BOZKIR İLÇESİ YATIRIMCI REHBERİ

BOZKIR İLÇESİ YATIRIMCI REHBERİ BOZKIR İLÇESİ YATIRIMCI REHBERİ 2017-1- 1.İLÇE HAKKINDA GENEL BİLGİLER TARİHÇESİ Bozkır, oldukça eski bir tarihe sahiptir. Bozkır ilçesi ve civarında bulunan eserlerden de anlaşılacağı üzere, kentin tarihini

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri Mülki Yönetim Birimlerinin Sayısı 2009 2014 İl Sayısı 81 81 İlçe Sayısı 892 919 Bucak Sayısı 638 - Köy Sayısı 34.305 18.067 Mahalle Sayısı 18.460 30.050 2014 Seçimlerinde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ÇALIIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİİK BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN KARARLARININ 6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN KARARLARININ 6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN KARARLARININ 6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Levent HANSU (Şehir Y.Plancı) Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN OCAK 2016 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (OCAK 2015/2016) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2016 yılının

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TR 52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

TR 52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ 1 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. METODOLOJİ... 3 3. TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ TEKNİĞİNİN UYGULANMASI... 6 4. TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ... 8 5. SONUÇ... 26 6. EK- İLÇELERİN

Detaylı

Ne Anlama Geliyor. Büyüksehir Düzenlemesi. Birlik Mayıs - Haziran - Temmuz

Ne Anlama Geliyor. Büyüksehir Düzenlemesi. Birlik Mayıs - Haziran - Temmuz ? Büyüksehir Düzenlemesi Ne Anlama Geliyor Doç. Dr. Bülent DURU Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Her ne kadar kamuoyuna yerel yönetimlerin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı