İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 DAVRANIŞ KODLARI EĞİTİM KİTAPÇIĞI ANKARA 2012

2 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması adlı eşleştirme projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje ekibi, aşağıdaki gibidir: PROJE LİDERİ Muharrem Ürgüp YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI MEVKİDAŞI İbrahim Cansız PROJE LİDERİ José de la Mata Amaya Dionysia Kallinikou YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI Aránzazu Alameda López Eğitim materyalinin hazırlanmasına katkıda bulunan yazar Andrés Gutiérrez Bu yayımda ifade edilen görüşler Avrupa Komisyonunun görüşlerini yansıtmamaktadır The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission

3 İ Ç İ N D E K İ L E R ÜNİTE MESLEKİ DAVRANIŞ KODLARI Neden Davranış Kodları? Terminolojik kesinlik Davranış kodlarının kökeni Davranış kodlarının avantajları Davranış kodlarının özellikleri Davranış kodlarının uygulanması Davranış kodlarının içeriği...13 Test...15 ÜNİTE MEŞRUİYETE SAYGI, ETKİLİLİK VE ETKİNLİK, TARAFSIZLIK VE SAYDAMLIK İLKELERİ Meşruiyete Saygı İlkesi Etkinlik ve Etkililik İlkesi Tarafsızlık ve Eşitlik İlkeleri Saydamlık İlkesi...34 Vaka çalışmaları...38 Test...40 ÜNİTE GİZLİLİK, DÜRÜSTLÜK, EĞİTİM, CANA YAKINLIK VE SAYGI İLKELERİ Gizlilik ilkesi Dürüstlük ilkesi...48

4 3.3 Eğitim ilkesi Cana yakınlık ve saygı ilkesi...60 Vaka çalışmaları...60 Test...63

5 ÜNİTE 1 MESLEKİ DAVRANIŞ KODLARI Bu el kitapçığı, İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması projesinin (Eşleştirme Projesi TR-2009-IB-JH-02) bir parçasını oluşturan Etik Modülü nün uygulanması için hazırlanmıştır. Bu metnin temel amacı icra müdürleri ve icra dairesi çalışanlarına ilişkin mesleki davranış kodlarına ait eğitim ve kodların tanıtılmasına yönelik aktiviteler için bir destek materyali işlevi görmektir. Bu kodlar, yukarıda bahsedilen eşleştirme projesinin sonuçlarından biri olup, 2012 yılının başlarında beş pilot şehirdeki (Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Menemen ve Trabzon) icra dairelerini ziyaret etmiş olan bir grup uzmanın gözlem ve sonuçlarının üzerinde durmaktadır. Aynı zamanda, 29 icra müdürüne verilen anketlerin yanıtları göz önünde bulundurulmuş olup, davranış kodlarının içeriği hakkında icra müdürlerinin fikir beyan ettiği bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu el kitapçığı üç üniteden oluşmaktadır. 1. ünitede genel anlamda kamu kurumlarına ait mesleki davranış kodlarının temeli, kökeni, avantajları, özellikleri, uygulaması ve içeriğini açıklamaktadır. Bu ünite, icra müdürleri ve icra dairesi çalışanlarının davranış kodlarını oluşturan ilkelerin incelediği 2 ve 3. üniteye bir giriş olarak düzenlenmektedir NEDEN MESLEKİ DAVRANIŞ KODLARI? Şu veya bu şekilde bir mesleği icra eden kimseler insanlarla bir ilişki içerisinde olduklarından, tüm mesleklerde bir etik kavramı mevcuttur. Tüm meslekler, üyelerinden etik bir davranış talep eder. Etik olarak doğru olan bir davranış sıklıkla profesyonel anlamda doğru olan davranışlarla 1

6 özdeşleşmiş olsa ve bu ikisi ayrılmaz iki unsur olarak düşünülse de etik davranış bir mesleğin doğru bir şekilde icra edilmesinden farklıdır Mesleki etik, bir profesyonelin nasıl davranacağını gösteren ilkeler, değerler ve kurallar bütünüdür. Bu sebeple, mesleki etik, bir meslek çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetleri düzenlemeyi amaçlar, istenilen unsurları önerir, yapılmaması gerekenleri kınar. Teknik bilgiler, sıklıkla doğru davranışın ne olduğunun açık olmadığı durumları çözümlemez. Zira bu durumlar, teknik ve bilimsel unsurların ötesindedir. Bu durumlarda mesleki etik en uygun davranışın ne olduğunu anlamaya yardımcı olur. Bir işveren kendi kendine şunu sorabilir: Fabrikamın kirli sularını nehre dökmeye ya da dumanını komşu alanlara solutmaya hakkım var mıdır? Bu durumdan zarar görenlerin hakkı, yaşam standardı etrafı kirleten fabrikanın varlığına bağlı olan işçilerin hakkından üstün müdür? Peki ya tüketicilerin ucuz mal alma hakkı? Kendi araştırmalarımla sahip olduğum patentlere diğer şirketlerin girişini kısıtlamak etik midir? Şayet bir şirketin müdürü menfaat ve her türlü kişisel avantaj elde etmek için ahlaki limitlerin olmadığına kanaat getirirse, etik olarak kötüleşeceği aşikardır. Bunun yanı sıra, böyle bir davranış biçimi birlikte iş yaptığı kimselere de bulaşır ve hepsinin, ailesinin ve toplumun davranışlarında etkiler yaratır. Bu, etiğin sosyal anlamıdır; sadece özel, kişisel görünen eylemler, diğerleri ve toplum üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Medeni anlamda (sadece ekonomik açıdan değil) gelişmiş toplumlar oldukça geniş bir yelpazede farklı meslek sahiplerinden oluşur. Bu kişilerin işlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri bu toplumların şimdiye kadar insanlık tarihinde görülmemiş özgürlük ve refah seviyesine erişmesini sağlar. Bu sebeple mesleki etik önemlidir. Çünkü toplumun iyileşmesine yardımcı olur. Çünkü kişilerin birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini arttır. Çünkü güven dağıtır ve işbirliğini kolaylaştırır. Şayet bir doktor bir hastayı kabul ettiğinde bunu mümkün olan en fazla parayı kazanma aracı olarak görürse, mesleğinin toplumdaki yerini zedelemiş olur. Eğer tüm doktorlar bu şekilde davransaydı, doktorluk 2

7 mesleği ne kadar gerekli olsa da anlamını yitirir ve sosyal olarak bir hizmet sunmazdı. Aynı durum icra müdürleri ve icra dairesi çalışanları için de geçerlidir. Şayet bir vatandaş kendilerine geldiğinde, ondan ne gibi bir çıkar sağlarım şeklinde bir düşünce içine girerlerse, mesleklerini lekelerler. Kamu etiği içerisinde onur, çalışkanlık, etkinlik, saydamlık, vatandaşa hizmet, vatandaşla ilgilenme, tarafsızlık gibi değerlerin yanı sıra kamu sektöründe yaptıkları işlerin sonucunda toplumun beklediği kaliteyi yakalamaya yarayan değerler bulunur. Hepimizin bildiği gibi kamu çalışanları, yönetmelik ve kanunlara, sadece devletle olan iş ilişkileri nedeniyle ya da bu kanun/yönetmeliklerin yayınlanmasından kendilerinin onları bilmelerinden ötürü uymazlar. Kanun ve yönetmeliklere uyulması manevi bir bağlılığı ve kararlılığı gerektirir. Etik olmak, oyunu kuralına göre oynamak, hile yapmamak, kurulu düzenlere uymaktan oluşur. Bu da oyunun kurallarının son derece açık olarak belirlenmesini gerektirir. Kamu görevi için bu kurallar anayasal, yasal ve diğer yükümlülüklerle kamu görevinin nasıl yapılması gerektiğine dair belirlenmiştir. Ancak diğer taraftan, kamu görevlilerinin bu yükümlülükleri yerine getirmesi için bir bağlılık ve tavır gerekmektedir. Mesleki etiğe yönelik kuralların belirlenmesinin amacında iki farklı alan yer almaktadır: Bir yandan, dahili alanda, etik kurallar icra müdürleri ve icra dairesi çalışanlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirip, belirli bir davranış referansı ve kişisel ve kalıcı bir düşünce görevi görürken, diğer yandan harici alanda toplumun adalete olan güvenini arttırır. Kamu görevinde yer alan herkes, vatandaşlara hizmet veren faaliyetler gerçekleştirir. Şayet verilen hizmetler düzgün değilse kamu kurumları itibar kaybeder. Yozlaşma bir kamu görevlisinin kişisel çıkarını genel çıkarın önüne koyduğu zaman ortaya çıkar. 3

8 Kamu hizmeti kavramı toplumun bütününü kapsar. Toplumun genel çıkarlarına yönelik hizmet üst makamdakiler, alt makamdakiler ve eşit statüdeki diğer memurlarla sadakat ve dürüstlük hususlarına yönelik işbirliği gerektirir. Buradaki amaç hizmetlerin daha iyi bir şekilde verilmesini sağlamaktır. Güvensizlik ve şüphenin üstesinden gelinemezse, bu durum etkin bir işbirliği karşısında direnç oluşturmaktan ziyade, açık açık başkalarının işleri önünde engel teşkil edecektir. Kamu sektöründe çalışan kişilerin sadece resmi görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesi yeterli değildir. Aynı zamanda kamu kurumlarının, genel çıkarların hizmetinde çalışanlara yardımcı olacak değerleri, modelleri ve davranış biçimlerini teşvik etmeleri de gereklidir. Kamu kurumları kamu hizmetine yönelik etik değerlerin uygulanmasını cesaretlendirmeli, memurların tavır ve davranışlarında en yüksek derecede hizmet gönüllülüğüyle işlerini gerçekleştirmek, devlet kaynaklarını makul ve ekonomik olarak kullanmak, işlerinde en yüksek derecede etkinlik ve kalite aramak, mesleki niteliklerini geliştirmek, vatandaşlarla olan ilişkilerinde iyi niyetle hareket etmek ve güzel bir iş ortamı yaratmaya yardımcı olmaya yönelik olarak teşvik edilmelidir. Kararların etik olması için kamu hizmeti değerlerinin, uygun mevzuatı, kuralları, kodları, taleb mekanizmalarını etik ve teknik konulara ilişkin farkındalık yaratan, sürekliliği olan programları teşvik eden kamu etiği eğitiminin desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü kamuya hizmet veren tatminkar, nitelikli ve eğitimli bir kişi, yozlaşmaya karşı koymada kendinden daha emindir. Bir etik kodun etik bir davranışı garanti altına almayacağı açıktır. Hatta etik kodu, tüm etik konuları ya da itilafları çözümleyemez. Ancak etik kodu profesyonellerin sahip olmak istediği değerleri, etik ilkeleri ve etik kuralları oluşturur ve bu unsurlar doğrultusunda yapılan eylemler yargılanabilir. Bir mesleki davranış etik kodlarının kabul edilmesi, kamu makamlarının, adalette verilen hizmetin iyileşmesine yönelik gönüllü bir yükümlülük üstlenme ihtiyacına ilişkin toplum için bir mesaj içerir. 4

9 Bu bağlamda ve mesleki etik kuralların bir kod haline getirilmesi olasılığı ve yararlılığı hakkında, bu konuda büyük bir geleneğe sahip ABD nde, federal hâkim A. Kennedy 1, adalete ilişkin etik hakkındaki tartışmalarda bir başlangıç noktasını oluşturan mesleki davranış kodlarının geçerliliğini savunur. Aynı durum, icra müdürlerine de uygulanabilir. Mesleki davranış kodları, profesyonellerden beklenen dürüstlük standartlarını açıkça ifade etmeli, birimin tüm üyelerine kendilerinden beklenenin ne olduğuna dair bilgi vermeli, eylem için rehberlik ve yönlendirmeler sunmalı ve eylemlere rehberlik etmesi gereken değer ve yönergeleri oluşturarak, davranışları etik olarak düzenlemelidir TERMİNOLOJİK OLARAK KESİNLİK Etik kodu ifadesiyle, kodun hedefi olan kişilerin ahlaki davranışlarını etkileme amacı taşıdığı düşünülebilir. Bu sebeple mesleki davranış kodları terimi tercih edilmektedir. Çünkü aslında, icra müdürleri ve icra dairesi çalışanlarının etik kültürüne yönelik eğitime, kamu hizmetinin iyileşmesi ve vatandaşların adalete olan güveninin artması için profesyonellerin katı bir şekilde gözetmek durumunda oldukları ilkeler ve iyi uygulamaların tanımlanması yoluyla katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Her kamu çalışanın dini ve felsefi inançlara sahip olma ve kişisel hayatlarını belirli etik ya da ahlaki kurallara göre biçimlendirme hakkı vardır. Ancak bu el kitapçığında sözü edilen etik davranış, asla kişisel, dini ya da ahlaki etiği kapsamamaktadır. Söz konusu olan mesleki etik, diğer bir deyişle, vatandaşların icra müdürleri ve icra dairesi çalışanlarından bekledikleri tavırlardır DAVRANIŞ KODLARININ KÖKENİ Davranış kodlarının hazırlanmasının kökünde Kuzey Amerikalı şirketler yatmaktadır. Bu şirketler, medya aracılığıyla yayılan kötüye gitmekte 1 Anthony KENNEDY: adli etik ve hukukun üstünlüğü. Birleşik Devletler Bilgi Ajansı, Demokrasi Üzerine. Eylül 1999, syf 1-7 5

10 olan imajlarını kurtarmak için, gerek şirket hedefleri içerisinde gerek personelin davranışlarında, etik değerlere yönelik bir eğilim başlatmaya karar vermişlerdir. İş dünyasında en bilindik ilkelerden bir tanesi: iş iştir dir. Ancak son yıllarda birçok şirket iyi davranma nın birçok ekonomik yarar sağladığının farkına varmıştır. Etik kodları, kurslar, çalışanlara verilen teşvik primleri, işleri çok daha üretken bir hale getirmiştir. Bu kodların iyi bir şekilde karşılanması, etik kodların büyük bir geleneğe sahip olduğu Anglo-sakson dünyasında, adalet sektörü dahil, kamu kurumlarının da bu konuya ilgi göstermelerine sebebiyet vermiş olup, 1973 yılında Kuzey Amerikalı hâkimler ve 1998 yılında Kanada Hâkimler Yüksek Kurulu nda bu kodlar oluşturulmuştur. Zaman içerisinde, bu kodların oluşturulması çeşitli ülkelere ve kamu kuruluşlarının çeşitli sektörlerine yayılmıştır. Mesleki etiğe yönelik bu ilginin en önemli sebeplerinden bir tanesi, şüphesiz kamu çalışanlarının çalışma şekillerini mesleki etik kriterlerine uyarlama ihtiyacını şart kılan işletme kültürünün etkisidir. Etik, kamu hizmetinin iyileşmesi için bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Alman filozof Habermas tarafından seksenli yıllarda vurgulandığı gibi, devletin etkinliğine ilişkin bir kriz söz konusu olduğunda, meşruiyetine ilişkin bir krizde devreye girer. Bu sebeple, Adalet alanındaki en önemli davranış kodları şunlardır: - Adalet Etiğine İlişkin Bangalor İlkeleri (2002). - Avrupa Konseyi nce Avrupalı hâkimler için onaylanmış metin (2002). - İberamerika Adalet Etiği Kodu (2006). - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Etik Kodu(2008) DAVRANIŞ KODLARININ AVANTAJLARI Mesleki davranış kodlarının hazırlanması durumunda her zaman iki soru işareti ortaya çıkar: 6

11 a) Etik ilkelerin bir kodda öngörülmesi uygun mudur, yoksa bunlar her kamu görevlisinin vicdanında mı yer almalıdır? b) Memurların yanlış davranışlarını cezalandıran bir disiplin rejiminin varlığı neden yeterli değildir? Şüphesiz mesleki davranış kodları düşünüldüğünde, birçoğunun aklına zorunluluklar doğuran ve cezaları belirleyen kurallar gelir. Birçok kamu çalışanı, davranış kodlarına karşı bir güvensizlik ya da en azından bazı şüpheler duymaktadır. Bu kodların kendileri aleyhinde kullanılmasından ve kendilerine yeni yükümlülükler yüklenmesinden endişe etmektedirler. Bu sebeple, bu metinler cezalandırıcı bir perspektiften değil, pozitif yol haritalarıyla, iş pozisyonlarının ve memurların çoğunun davranışlarının dürüstlük üzerine kurulu olduğu kişiler olduğunu göz önünde bulunduran yapıcı yaklaşımlarla hazırlanmalıdır. Etik, bir şeyi iyi bir şekilde yapmayı amaçlarken, disiplin, kötü yapılmış bir şeyi cezalandırır. Biri genel iyileşmeyi amaçlarken, diğeri belirli durumların gerçekleşmesinin ardından onları cezalandırmakla sınırlıdır. Diğer taraftan, bazıları bu kodların sadece özel sektör için ya da detaylı kanunlardan çok ilkelerle yönetilen Anglosakson ülkeleri için iyi olduklarını düşünmektedir. Ancak, tersine, içerisinde genel ilkelerin yer aldığı ve yasaklamaların açıkça belirtilmediği ve belirli cezaların yer almadığı davranış kodlarının varlığı gereksiz ve kendini tekrarlayan bir mahiyette gibi görünüp, kamu faaliyetlerinin tüm yönlerini düzenleyen kuralları olan bir hukuk sistemine sahip ülkelerde gereksiz olarak değerlendirilirler. Ancak, mesleki uygulama kodlarının hazırlanmasında çeşitli avantajlar bulunmaktadır. Bunlar; 1) Etik kodlarının uygulanmasına ilişkin en önemli fayda, yozlaşmaya karşı çok değerli araçlar oluşudur. 2) İkinci olarak yüksek seviyede dürüstlük, çalışkanlık ve eğitime ilişkin kendi kendine telkin, kamu sektörünün imajını ve prestijini 7

12 güçlendirmektedir. Kamu sektörünün sürekli olarak vatandaşların gereksinimlerine uyum sağlama sürecinde olmak durumunda olduğunu ve bu sürecin kamu çalışanlarından, hangi statüye ya da sorumluluğa sahip olursa olsun, davranışlarının saydam, tarafsız, etkin ve bu gereksinimlere göre biçimlenmiş olmalarını talep ettiğini göz önünde tutmalıyız. 3) Demokratik ülkelerde vatandaşlar her geçen gün kamu sektöründen daha fazlasını beklemektedir. Bu sebeple, devlet, topluma olabilecek en iyi kamu çalışanını sunmayı arzulamaktadır. Bunu yaparken sadece kötü kamu çalışanını reddetmekle kalmaz, aynı zamanda vasat ya da en azıyla yetinen kamu çalışanlarını da reddeder. 4) Diğer taraftan, yaşanılan deneyimler, kanunda disipline ilişkin sorumluluk sebepleri olarak görülen davranışların çoğunun uygulanmasının zor olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda davranış kodları, kamu çalışanının mesleki vicdanına yönelik olduğu düşünüldüğünde, daha etkili olabilir. 5) Aynı zamanda, belirli durumlar karşısında, kamu görevlilerinin eylemlerini yönlendirmeye yarar. Kanunların günbegün yaşanan tüm durumlara yönelik vurgu yapamayacağı göz önüne alındığında, etik ilkelerin varlığı, bu durumların karşısında memurun cevabını ya da tepkisini belirlemeye yarar. 6) Ayrıca mesleki davranış kodları, icra müdürüne profesyonel eylemlerinde destek sunup, kendisine bağlı personelden belirli bir davranış talep etmesini sağlar. 7) Doğru davranışları teşvik eder. 8) Tüm memurların, toplum tarafından talep edilen etik ortama ulaşabilmek için, kendi aralarında birbirlerini kontrol etmelerini sağlar. 9) Anlaşılır etik kuralların eksikliği bahanesiyle, uygunsuz davranışlara yönelik gerekçelendirme risklerini azaltır. 8

13 10) Kamu sektöründe istenmeyen davranışları önlemek için bir yoldur. 11) Vatandaşlara, memurların davranışlarını değerlendirmek için parametreler sunar. 12) Vatandaşların memurlardan ne beklediğini belirlemek için temel oluşturarak, toplumda memurlara yönelik bir güven oluşturur. Uygunsuz davranışlarından ötürü memurlar hakkında yapılan şikayetler yüzünden birçok kez kötüleşmekte olan kamu güvenini güçlendirme eğilimi gösterir DAVRANIŞ KODLARININ ÖZELLİKLERİ Mesleki davranış kodları belirli etik değerleri barındırır. Anayasal ilkelere bağlılık, dürüstlük, başkalarına saygı, kamu mallarının korunması, sorumluluk, vatandaşlara iyi davranmak vb. gibi değerlerden bazıları evrenseldir. Tüm bu değerler, dünyada çok farklı ülkelerin etiğe ilişkin kurallarında mevcuttur. Doğu ya da Batı olsun, devletler ve kamu kurumları, memurları için ortak ilkeleri kullanır. Benzer şekilde, yolsuzlukla savaşa ilişkin uluslararası kongre ve toplantılar ile etik değerlerin teşvik edilmesi, tüm ülkelerde ortak problemleri olduğunu ve bu durumun tek tip cevaplar hazırlanmasına izin verdiğini gösterir. Bu sebeple, bu ülkelerin çoğu, kamu çalışanları için belirli ortak ilkeler içeren kanunlar, kodlar ve kurallara sahip olup, her geçen gün hükümetler mesleki davranış kodlarının hazırlanmasını teşvik etmektedir. Diğer taraftan, her ülkede mesleki davranış kodlarının iki farklı şekilde görülmesi muhtemeldir. a) Çalıştığı alandan bağımsız olarak, kamu sektöründeki her bir memura uygulanması gereken değerleri belirleyen, tüm kamu görevleri için genel kodlar. b) Ait olduğu kurumun gerçekleştirdiği görevlerin özelliğini göz önünde bulunduran özel kodlar. Elbette bir polisin, gümrük müfettişinin ya da gişe memurunun görevleri farklıdır. 9

14 İcra müdürleri ve icra dairesi çalışanlarına yönelik mesleki davranış kodlarının hazırlanmasında, aşağıdaki iki durum göz önünde bulundurulmuştur: a) Birincisi, Türk toplumunun değerleridir. Herkesin paylaşabileceği evrensel etik değerlerin olduğu aşikardır. Ancak aynı zamanda, her bir topluma has, göz önünde bulundurulması gereken değerler de bulunmaktadır. b) Tüm kamu çalışanları için belirlenmiş standart davranış kodlarıˮ olamaz. Yerine getirdikleri iş ve görevleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Örneğin, hâkimlere yönelik bir etik kodunda, davranışına yönelik ilk değer ya da ilke, bağımsızlık ve tarafsızlık olacaktır. Ancak askerlere yönelik hazırlanan bir etik kodunda, tersine, üstlere itaat ilkesi vurgulanacaktır. Bir asker, polis veya itfaiyeciye yönelik etik kodunda, hayatlarını tehlikeye atma hususu yer alabilir. Ancak diğer taraftan bir doktordan, kendi kişisel rahatının üzerinde, hastanın hayatını kurtarmaya yönelik tüm eylemler talep edilebilir. Bu belge ile, Türkiye de icra dairelerinin yetkilileri ve personeli için zaruri ilke ve değerleri içeren bir davranış kodları metni hedeflenmiştir. Mesleki davranış kodlarının yapısı ya da şekline ilişkin en sık karşılaşılan hatalar aşağıdaki gibidir: Yasaklayıcı ve cezalandırıcı bir biçime sahip olmak. Etik türde olmayan ilkeleri sunmak. Çok fazla hukuki terim içermek. Çok geniş metinlere sahip olmak. Bu sebeple icra müdürleri ve icra dairesi çalışanlarına yönelik mesleki davranış kodlarının hazırlanmasında, bu hataların önlenmesine çalışılmıştır. Resmi yönleriyle bu kodları aşağıdaki özelliklere sahiptir: 10

15 - Kesin amacı hedef aldığı kişiler için anlaşılır olmak olduğundan, muğlak ve karmaşık ifadelerden kaçınır. - Yapıcı. Disiplin rejimini anımsatan yasaklamalar üzerinde durmayıp, tersine olumlu tavırları teşvik eder. - Kısa. Zira uluslararası etik mevzuatınca toplanan öğretilerin bir tanesi de, kuralların aşırılığının, etkinliği azalttığıdır. OECD ( Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından işaret edilen davranış kodlarının hazırlanmasına yönelik öneriler: «Daha etkin olmak için, sade bir dille, olumsuzdan ziyade çok olumlu bir tonda ve belirli hedeflere (tüm kamu sektörüne ya da belirli bir kuruma) yönelik olarak yazılmalıdır; çalışanların kodların hazırlanması ve uygulanmasına yönelik şüphe ve dirençlerini önlemek için, değerlerin ve teşvik edilen etik kriterlerin gerçek anlamda kabul edildiğinden emin olan katı bir yönetim stratejisi gerekmektedir. Bu durum, sürekli olarak çalışanlarla iletişim içerisinde olmayı ve çalışanlara zorunlu olmaksızın katılımcı bir rol veren tanıtım araçlarının kullanılması gereksinimini doğurur.» 1.6. DAVRANIŞ KODLARININ UYGULANMASI Mesleki davranış kodlarının hazırlanmasının ardından, uygulamaya ilişkin sorunlar ortaya çıkabilir. Etik kodların, etik değerlerin teşviki için bir araç ya da yol olsa da, bir amaç değildir. Diğer bir deyişle, bir kodun hazırlanması ya da onaylanması yeterli değildir. Mesleki etik kodları önemli bir araç olmakla beraber tamamlanmamıştır. İç ve dış kontroller, hukuki araçlar, eğitim vb. ile desteklenmesi gereken mekanizmanın bir parçasıdır. Kamu çalışanlarının vicdanına iletilmeden, bu kodlar anlamsız kelimelerden öteye gidemezler. Kamu etiğinin uygulanması, yerleşmesi ve olgunlaşması zaman gerektiren bir süreçtir. Etik değerler sadece derinlemesine bir düşünme sürecinin ardından benimsenebilirler. Sonuçların hemen 11

16 elde edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir. Sadece bir gelecek vizyonu, uzun zamana yayılan bir yatırım yoluyla bu mahiyette bir politika uygulayan bir ülke için faydalı sonuçlar elde edilebilir. Birçok durumda, aşağıdaki gibi zorluklar meydana gelebilir: Davranış yollarının belirlenmesi bazı kamu çalışanlarınca, kendilerine yönelik bir güvensizlik olarak algılanabilir. Tüm kamu teşkilatında, yeni sistemlerin ya da kuralların uygulanmasına karşı bir direnç oluşabilir. Bazı durumlarda, mesleki etik kodları, tüm kamu çalışanlarının mal varlığı beyanını zorunlu kılabilir ve bunların kamuya duyurulmasının, kişilerin mahremiyetine karşı olduğuna dair tartışmalar doğurabilir. Bu sebeple, mesleki etik kodlarının toplum ve kamu çalışanlarının genelince kabul edilen ve fikir birliğine varılan ilkeleri oluşturmaları çok önemlidir. Bu konuda, her ülkenin, mesleki davranış kodlarının etkinliğine ilişkin başarıya ulaşmak için kendi sistemi vardır: - Etiğe ilişkin yapılan hataların, her zaman bir disiplin yaptırımlarıyla sonuçlandığı ülkeler vardır. - Bazı ülkeler, ilgili etik kodlarının ihlalini yargılama ve cezalandırma görevine sahip kurul ya da komisyonlar kurma yolunu seçmişlerdir. - Diğer ülkelerde bu kurul ya da komisyonlar etiğe ilişkin bir hatanın varlığını açıklamakla sınırlı olup, alınması gereken son kararı disiplin birimlerine bırakır. - Son olarak, bazı ülkeler, kodun etkinliğinde öncelikli olarak, ilgili bireylerin vicdanına güvenirler. Diğer taraftan, bazı ülkelerde uygulanan kodlar, Etik Danışma Komisyonlarının varlığını öngörmüşlerdir. Bu komisyonlara sorular iletilir ve bu yolla danışmanlık hizmeti de sunulur.

17 Kodların Tanıtılması Etik kodunun hazırlanması, mesleki etik kültürünün inşa edilmesindeki ilk adımlardan biridir. Bu esas bir adım olmakla beraber yeterli değildir ve organizasyonel, iletişimsel ve pedagojik sırada bir eylem dizisiyle tamamlanması gerekmektedir. Böylece varsayılan noktalar, kurumun günlük uygulamalarına uyarlanır. Kamu çalışanlarının davranışlarındaki saydamlığa ilişkin gereksinim ve önem hakkında yeni bir farkındalık yaratarak kültürel bir değişim gerçekleştirmek gereklidir. Mesleki davranış kodlarında yer alan kurallara düzgün birşekilde uyulması için medya aracılığıyla tanıtım kampanyaları düzenlenip, memurların ve vatandaşların bağlılık hissinin olduğu etik bir ortam yaratılmalıdır. Bu doğrultuda, davranış kodları idari eylem yoluyla kabul edilmesinin ardından, kodların tanıtılması ya da yayınlanması sürecine geçilmelidir. Bu husus davranış kodları için bir esastır. Başlangıçta, kodların yayınlanması dahili olmalıdır. Bunun için, kurumun farklı pozisyonlardaki tüm üyelerini, kabul edilmiş olan davranış kodları, kodların politikaları, ilkeleri, kodların etkin olabilmesi için kullanılacak mekanizmalar ve kodlarla ilgili olduğu diğer hususlar hakkında eğitilmeleri gerekmektedir. Daha sonra, kitlesel tanıtım araçlarıyla, ilgili gruplara (avukatlar, vatandaşlar vb.) ve kamuya duyurulmalıdır. Bazı durumlarda, davranış kodlarının yayınlanması, kurumun sahip olduğu, web sitesi, broşürler gibi kodun etkin bir şekilde duyurulmasını sağlayacak kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılır. Orta düzeyde bilgi sahibi vatandaşların anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır. Tanıtım süresi kalıcıdır; zamanla davranış kodlarında eğitime ilişkin kalıcı bir politika haline gelecektir DAVRANIŞ KODLARININ İÇERİĞİ Hazırlanmış olan davranış kodlarının amacı, kamu hizmetinin iyileştirilmesi ve vatandaşların adalete olan güveninin artması 13

18 gözlemlenmek durumunda olan ilkelerin ve iyi uygulamaların tanımlanması aracılığıyla, icra müdürleri ve icra dairesi çalışanlarına yönelik etik kültüre ilişkin eğitime katkıda bulunmaktadır. Bu kodlar, aşağıdaki temel mesleki etik ilkeleri kapsayan 27 maddeden oluşur: Meşruiyete saygı (Madde 1, 2 ve 3) Etkinlik ve etkililik (Madde 4, 5, 6, 7 ve 8) Tarafsızlık (Madde 9, 10, 11 ve 12) Saydamlık (Madde 13 ve 14) Gizlilik (Madde 15, 16 ve 17) Dürüstlük (Madde 18, 19, 20, 21,22, 23 ve 24) Eğitim (Madde 25) Nezaket ve saygı (Madde 26 ve 27) 14

19 1. Ünite için çoktan seçmeli sorular Mesleki Davranış Kodları S1: Çalıştığınız İcra dairesinde İcra Kanununa ilişkin yeni bir iş tanımlandığı ve sizin bu işi yerine getirmek için izlenmesi gereken uygun prosedürün ne olduğundan emin olmadığınızı farz edin. Bu durumda aşağıdaki eylemlerden hangisini İLK olarak yaparsınız? Burayı inceleyin A Diğer çalışanlardan bilgi almak B Benzer işleri yerine getirmiş icra müdürlerine danışmak. C Aşina olduğunuz icraya ilişkin benzer bir iş için kullanılan uygun bir prosedürü kullanmak. D Konuyu amirinizle (üstünüzle) görüşmek 15

20 S2: Daha sonra bu iş faaliyetinde icra müdür yardımcılarının, kimin belirli bir icra işleminden sorumlu olduğuna dair hararetli bir şekilde tartıştıklarını gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi sizin için en uygun eylemdir? Burayı inceleyin A Çalışanlar arasındaki tartışmaya müdahale etmek ve çözümlemek. B Çalışanlarla bir araya gelmek ve tartışılan icra işlemine ilişkin kimin sorumlu olduğu konusunda bilgi vermek. C Çalışanlarla bir araya gelip tartışılan icra işlemine ilişkin olarak kimsenin sorumlu olmayacağı bilgisini vermek. D Hiçbir şey yapmamak ve çalışanların tartışmaya ilişkin kendi kendilerine çözüm bulmalarına izin vermek. S3: İcra takibi sürecinde borçlunun yaptığı bir eylemin hukuki ve cezai yaptırımlarının olabileceği durumlar vardır. Sizce mesleki davranış kodlarının ilkelerinin ihlâline yönelik de hukuki ve cezai yaptırımlar olmalı mıdır? Burayı inceleyin Evet Hayır 16

21 S4: Profesyonel bir icra dairesi çalışanı olarak, bir icra sürecinde duygusal tartışmalardan etkilenmem. Burayı inceleyin Nadir olarak A Bazen B Sıklıkla C Her zaman D S5: Bir icra takibi sürecinde etik meselelere ilişkin şüphelerim olduğunda mesleki davranış kodlarından gelen tüm etik noktaların araştırıldığından emin olurum. Burayı inceleyin Nadiren A Bazen B Sıklıkla C Her zaman D 17

22 S6. Bir icra dosyasına ilişkin meşruiyet, etkinlik ve etkililik, tarafsızlık ve eşitliğe yönelik etik meselelerde şüpheye düştüğümde icra dairesi çalışanlarının karar verme sürecine destek olmalarını tercih ederim. Burayı inceleyin Kesinlikle katılmıyorum A Katılmıyorum B Nötr C Katılıyorum D Kesinlikle katılıyorum E S7: Bir icra dosyasındaki etik meselelerde şüpheye düştüğümde, rutin icra işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlayan çözümler seçme yönünde eğilim gösteririm. Burayı inceleyin Kesinlikle katılmıyorum A Katılmıyorum B Nötr C Katılıyorum D Kesinlikle katılıyorum E 18

23 S8: İcra dairesinin günlük işlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması, bu işlerin etik olarak doğru şekilde yapılmasından önemlidir. Burayı inceleyin Kesinlikle katılmıyorum A Katılmıyorum B Nötr C Katılıyorum D Kesinlikle katılıyorum E S9: Bir icra müdürü olarak, icra dairesi çalışanlarının etik ve profesyonelliğe ilişkin kendi kararlarını almalarına izin veriyorum. Burayı inceleyin Kesinlikle katılmıyorum A Katılmıyorum B Nötr C Katılıyorum D Kesinlikle katılıyorum E 19

24 S10: Bir icra müdürü olarak icra dairesine ait işlemlerde meşruiyet, etkinlik ve etkililiğe yönelik profesyonellik unsurları ve tüm etik meseleler üzerinde yuksek düzeyde kontrole sahip olmaktan hoşlanırım. Burayı inceleyin Kesinlikle katılmıyorum A Katılmıyorum B Nötr C Katılıyorum D Kesinlikle katılıyorum E 20

25 ÜNİTE 2 MEŞRUİYETE SAYGI, ETKİNLİK VE ETKİLİLİK, TARAFSIZLIK VE SAYDAMLIK İLKELERİ 2.1 Meşruiyete saygı 1, 2, 3. maddeler 2.2 Etkinlik ve etkilik 4, 5, 6, 7, 8. maddeler 2.3 Tarafsızlık 9, 10, 11, 12. maddeler 2.4 Saydamlık 13, 14. maddeler 2.1 MEŞRUİYETE SAYGI İLKESİ Madde 1. İcra müdürleri ve icra dairesi çalışanları her koşulda Anayasa ve diğer yasal düzenlemelere bağlı olarak hareket ederler. Madde 2. İcra müdürleri ve icra dairesi çalışanlar Adalet Bakanlığı nca belirlenen hedefler ve görev doğrultusunda hareket etmek durumundadırlar. Amirlerinin talimatlarını ve mesleki emirlerini hukuki düzenlemelerin açık bir ihlali olması durumu haricinde yerine getirirler. Böyle bir durumda söz konusu ihlalin sorumlu kişilerin bilgilerine sunulması gerekir. Madde 3. Davranış kodlarındaki ilkeler icra dairesi çalışanlarının eylemlerine esin kaynağı olacaktır. Kanuna ve vatandaşların haklarına saygı duymak, tüm kamu güçlerinin eylemlerinin temelini oluşturur. Bir mesleği düzenleyen etik kuralların, yasal çerçevede yansıtılması gerekliliğinden yola çıkmamız gerekmektedir. Yasal çerçeve, zorunlu temel kuralların ve tüm kamu çalışanları tarafından İcra dairelerinde çalışan profesyoneller ve mesleğimizin temsilcileri olarak, yasa dışı davranışları onaylamıyor ve üçüncü kişilerin bu davranışlara dahil olmalarına yardımcı olmuyoruz. Etiğe ters düşen ya da yasal olmayan tüm davranışları kınıyoruz. 21

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır:

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: İç Kontrol Nedir? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

12/24/2013. Sağlık Ekibi Üyeleri

12/24/2013. Sağlık Ekibi Üyeleri Sağlık hizmeti etik kurallarının ana kuralı, sağlık hizmeti veren kişinin daima hastanın iyiliğini gözeterek ve yararını düşünerek davranmakla yükümlü olduğudur. Bütün sağlık çalışanları ahlaki olarak

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS

YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 YENİ İCRA MODELİNE İLİŞKİN KURS EĞİTİCİ KİTABI ANKARA 2012 Bu eğitim materyali, TR-2009-IB-JH-02 numaralı İcra Dairelerinin

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ 05.06.2015 DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ 1. İş yönetimi 2. Değerlerimiz 3. Yönetmelik Genel İlkeleri 4. Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Onur Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Onur Kurulu Üyesi Öğrenmek suretiyle veya bilim yoluyla bir konunun teorik olarak kavranmasının ve bunun için gereken becerilerin üzerine kurulmuş

Detaylı

Etik İlkeler ve Kurallar

Etik İlkeler ve Kurallar Ek. 2 PERSONEL YÖNETİMİ DERNEĞİ PERYÖN Etik İlkeler ve Kurallar 1 Amaç Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN), Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetiminin en üst düzey ve standartlarda gerçekleştirilmesini amaçlayan

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ 1 ETİK NEDİR? ETİK NEDİR? Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Değerler felsefesinin

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Lale Büyükgönenç Nasıl Bir Süreç İzledik? 2003: HEMAR-G Etik Komisyonu 2004-Ocak: Hemşirelik Deontoloji Tüzüğü Yazılmasına Karar Verilmesi 4-5 Haziran

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır.

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır. NİTELİK STANDARTLARI 1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar)

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. Önsöz Uluslararası Savcılar Birliği, 1995

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

Logo Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.

Logo Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. Logo Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. ETİK KURUL ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1. AMAÇ Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, başlıca aşağıdaki amaçlarla oluşturulan Logo Etik Kurulunun nasıl çalışacağı,

Detaylı

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi Sorular/Cevaplar 1) L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesinin kapsamı nedir? Aşağıdaki 2. soruda belirtilen koşullara tabi olarak L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesi, aşağıdaki alanlarla ilgili ciddi bir ihlal hakkında

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

İş Kazalarının Önlenmesi konusunda Öneriler

İş Kazalarının Önlenmesi konusunda Öneriler İş Kazalarının Önlenmesi konusunda Öneriler Z.İlhan ÖLÇER ( İnşaat Yüksek Mühendisi) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 11 Ocak 2016 Pazartesi İş Güvenliğinin Önceliğiniz Olduğunu Söylemeyin! İş yerindeki güvenliği

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu Politika nın amacı Doğan Grubu olarak faaliyetlerimizde temel insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı ve çalışanlarımıza verdiğimiz değeri açıklamaktır.

Detaylı

Pedagojik Psikolojik Hizmetler

Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler (PP Hizmetleri) okul çağı altında çocuklar, ve ilk-ve ortaokul ve lise öğrencileri için, gelişim, öğrenim ve refahı ile ilgili danışmanlık

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Temmuz - Aralık Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 34. Dünya Hekimler Toplantısı nda kabul edilmiş (Lizbon, Portekiz, Eylül/Ekim 1981), 47. Dünya Hekimler Birliği Kurultayı nda değişikliğe uğramış (Bali,

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD)

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) TELKODER DEN Üyesi olduğumuz ECTA tarafından bağımsız danışmanlık kuruluşlarına yaptırılan 2009 Regulatory Scorecard Düzenleyici

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

SADAS. adasd. TEİD Gümrük Sektörü Algı Araştırması. Araştırma Raporu. İstanbul, Mayıs ZENNA TEİD Gümrük Sektörü Algı Araştırması Mayıs, 2016

SADAS. adasd. TEİD Gümrük Sektörü Algı Araştırması. Araştırma Raporu. İstanbul, Mayıs ZENNA TEİD Gümrük Sektörü Algı Araştırması Mayıs, 2016 SADAS adasd TEİD Gümrük Sektörü Algı Araştırması Araştırma Raporu İstanbul, Mayıs 2016 Proje Kurgusu Araştırmanın amacı, gümrük sektörünün yolsuzluk algısının altında yatan nedenleri ortaya çıkarıp, varolan

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı