BUCA BELEDİYESİ 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUCA BELEDİYESİ 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 BUCA BELEDİYESİ 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Menderes Caddesi No: 85 Buca / İZMİR Tel : Fax : Web:

3 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...VII I-GENEL BİLGİLER..1 A-Misyon, Vizyon Temel İlkeler ve Değerler..1 B-İdareye İlişkin Bilgiler )Tarihçe..2 2)Mevzuat 5 3)Teşkilat Yapısı 9 4)Yönetim ve İç Kontrol Sistemi )Bilişim Sistemi.. 13 C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar )İnsan Kaynakları )Fiziki Kaynaklar 20 D- Temel Politikalar ve Öncelikler...24 E- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler...28 II-PERFORMANS BİLGİLERİ...49 A-Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler )Öncelikli Stratejik Amaç, Hedef Ve Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar...49 B-Performans Tablosu.. 60 C-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği. 74 III-BÜTÇE BİLGİLERİ. 75 IV- EK TABLOLAR..104

4 BOŞ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Sevgili Bucalı lar Kamu Mali reformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Performans Esaslı Bütçelemeye geçişin öngörüldüğünü biliyoruz. Performans Esaslı Bütçelemenin temel unsurları da; Stratejik Plan Performans Programı ve Faaliyet Raporu dur. Performans Programı bir mali yıl da Kamu İdaresinin Stratejik Planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Performans programının hazırlığı aşamasında Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerden 2008 mali yılı için öncelikli olanlar belirlenmiş daha sonra bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler ön değerlendirme yapılarak tespit edilmiştir. Kamu Mali yönetimi ve Kontrol kanunu ile mali yapımıza giren performans esaslı bütçeleme, temelde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş bir bütçeleme yaklaşımıdır. Karar alma süreçlerinde mali bilgilerin performans bilgileri ile birlikte dikkate alınması suretiyle kamu yönetimine performans odaklı bir bakış açısının kazandırılması öngörülmektedir. Performans esaslı bütçeleme yapısının tüm yönleriyle hayata geçirilmesi halinde kaynak dağılımı önceliklere uygun bir şekilde yapılabilecek, politikalar ile bütçe arasında bağlantı kurabilecek ve kamu idarelerinin kaynaklarını daha etkili, ekonomik ve verimli kullanmaları sağlanarak kamu kesiminin toplam verimliliği arttırılabilecektir. Kamuda çerçevesi çizilen bu yapı kendi içinde tutarlı olmakla birlikte, hazırlanacak ikincil mevzuat, uygulamaya asıl yönü verecektir. Girdi odaklı bir bütçeleme yaklaşımından sonuç odaklı bir yaklaşıma geçilmesi kamu idarelerinde bir anlayış değişikliğini zorunlu kılmaktadır. Bunu sağlamak büyük ölçüde ve sürekli bir eğitim ve gelişimi beraberinde getirmektedir. Uzun bir süreç ve sabır gerektiren geçiş sürecinin, üst yönetim ve tüm çalışanların birlikte kararlılık, önem ve inanç göstererek disiplinli, planlı, düzenli, bilimsel ve rasyonel yöntemlerle tüm paydaşlarla işbirliği ve eşgüdüm çerçevesinde başarıya ulaşabileceğini unutmamalıyız. Geride kalan 13 yılda ortaya koyduğumuz eserler başarılarımızın en güzel göstergeleridir. Amacımız her zaman daha iyi ve daha güzele ulaşmak olmuştur. Aynı düşünce içersinde hazırlamış olduğumuz 2008 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder belediyemiz vizyonuna olan inancımı tekrarlarım. Cemil ŞEBOY Mimar Belediye Başkanı

6 BOŞ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

7 I-GENEL BİLGİLER A-Misyon, Vizyon Temel İlkeler ve Değerler Buca Belediyesi nin misyon, vizyon, temel ilkeler ve değerleri Buca Belediyesi nin ilk stratejik planı nda aşağıdaki gibi belirlenmiştir. BUCA BELEDİYESİNİN MİSYONU; TÜM BELEDİYE ÇALIŞANLARININ KATILIMI VE HALKIN İŞ BİRLİĞİ İLE HİZMETLERDE ETKİNLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRARAK BUCALILARA ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK HİZMETİ SUNMAKTIR. BUCA BELEDİYES YESİ NİN N VİZYONU V Buca yı; cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkarak, her işin merkezine insanı koyarak, teknolojinin, yaşamımızın her anına dokunduğunu bilerek, temel belediyecilik sorunları çözülmüş örnek bir ilçe yapmaktır

8 BUCA BELEDİYESİ NİN TEMEL İLKELERİ VE DEĞERLERİ Katılımcılık (Kamu kurum-kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplumun diğer kesimleri ile diyalog ve uzlaşı içinde katılımcı ve demokratik bir yönetim) Ekip çalışması (Çalışanların işbirliğine dayalı sinerjik yönetim), Vatandaş memnuniyeti, Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve sürekli iyileştirme, Diyalog ve uzlaşı anlayışı ile halkla iç içe yönetim, Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil davranmak, Gelişmeye açık, sürekli öğrenen öğreten ve çözüm üreten bir kurum olmak, Tarafsızlık, Şeffaflık, Hesap verilebilirlik, Kaynakları verimli kullanmak, Örnek bir belediye olmak, Hizmet sunumunda etkinlik. B-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Tarihçe Buca Belediyesinin Kuruluş ve Gelişimi; Cumhuriyet döneminde, çok hızlı bir gelişme kaydeden Buca ilk kez 1923 yılında İsmail Ağa başkanlığında Erdem Caddesinde bu günkü kız yetiştirme yurdunun yan tarafındaki binada belediye olarak faaliyetine başlamıştır yılına kadar kız yetiştirme yurdunda hizmet veren Belediye hizmet binası 1952 yılında Belediye Başkanı Asım GÜMÜŞTUR tarafından Farkoh Köşküne taşınmıştır. Buca Belediyesi 1952 yılından 2000 yılına kadar dönemin tüm belediye başkanları dâhil Farkoh Köşkünde, 2000 yılından itibaren de Belediye Başkanı Cemil ŞEBOY tarafından inşaa edilen bu günkü belediye sarayında hizmetine devam etmektedir

9 Buca Belediyesi ilk kurulduğu 1923 yılından 1980 yılına kadar Belediye Başkanlığı olarak hizmet vermiş yılından 1989 yılına kadar Konak Belediyesine bağlı şube müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Buca ilçesinin yakın dönem belediye olarak kuruluşu 4 Temmuz 1987 yılında yürürlüğe giren 3392 Sayılı yasa kapsamında Mart 1989 yılında gerçekleşmiştir. Buca kurulduğu 1923 ten bu yana 19 belediye başkanı görmüş ve en son 27 Mart 1994 yılında seçilen Belediye Başkanı Cemil ŞEBOY ile hizmetlerine devam etmektedir. Büyükşehir ve Konak Belediyesinden tarih ve 01/53 sayılı İl İdare Kurulu Kararı ile idari kadrolarda dâhil dolu ve boş 76 adet Memur, 53 adet işçi kadrosu devri yapılmış ve bu kadroların Müdürlük ihtiyacına göre personel dağılımı yapılarak 3 Başkan Yardımcısı ile Belediye hizmetlerine başlamıştır. Belediyemiz İlk kurulumunda; Emlak ve İstimlâk Müdürü Personel ve Eğitim Müdürü Fen İşleri Müdürü Zabıta Müdürü Yazı ve Kararlar Müdürü Hukuk İşleri Müdürü Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Müdürü Hesap İşleri Müdürü Temizlik İşleri Müdürü İktisat İşleri Müdürü Kadrolarından oluşmakta olup, daha sonraki yıllarda yapılan ihdaslar ile de; 1990 yılında Teftiş Kurulu Müdürü 1991 yılında APK Müdürü 1992 yılında İmar İşleri Müdürü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Gelir Müdürü 1993 yılında Tanzim Satışlar Müdürü 1994 yılında Harita Müdürü 1995 yılında Atölye ve Vasıtalar Müdürü, APK Müdürü kadrosunun iptali ile Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun ihdası - 3 -

10 1997 yılında Park ve Bahçeler Müdürü, Kreş Müdürü 2002 yılında Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun iptali ile Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun İhdası 2003 yılında Bilgi İşlem Müdürü kadrolarının ihdası yapılarak, bu müdürlüklerin Kurulumları zaman içerisinde yapılmıştır tarihinde 5018 sayılı yasanın 60. maddesi gereği Mali Hizmetler Birimi kurularak; Mali Hizmetler birimine bağlı Stratejik Planlama Birimi Bütçe ve Performans Birimi Muhasebe-Kesin Hesap Raporlama Birimi İç Kontrol Birimi Alt birimler oluşturulmuştur. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulamasına esas teşkil etmek üzere hazırlanan belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulunun tarihli ve 2005/9809 sayılı kararı ile kabul edilerek, resmi gazetenin tarih ve sayılı nüshasında yayınlanmış ve aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup bu doğrultuda tarih ve 176 sayılı Meclis Kararı ile iş ve iş analizine göre halen devam etmekte olan Müdürlüklerin değerlendirilmesi yapılarak Müdürlükler ve Alt Birimleri belirlenmiş ve tarihinden itibaren yeni şekliyle çalışmaya başlamışlardır, Meclis Kararı İle Norm Kadroyla Belirlenen Müdürlükler; 1. Özel Kalem Müdürlüğü 2. Hukuk İşleri Müdürlüğü 3. Teftiş Kurulu Müdürlüğü 4. Zabıta Müdürlüğü 5. Personel Ve Eğitim Müdürlüğü 6. Yazı İşleri Müdürlüğü 7. Kültür Ve Sosyal İşleri Müdürlüğü 8. Bilgi İşlem Müdürlüğü 9. İktisat İşleri Müdürlüğü - 4 -

11 10. Temizlik İşleri Müdürlüğü 11. Strateji Geliştirme Müdürlüğü 12. Hesap İşleri Müdürlüğü Gelir İşleri Alt Birimi 13. Fen İşleri Müdürlüğü Park Ve Bahçeler Alt Birimi Atölye Ve Vasıtalar Alt Birimi 14. Satın Alma Müdürlüğü Tanzim Satışlar Alt Birimi 15. İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Harita İşleri Alt Birimi 16. Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Yapı Kontrol Alt Birimi 17. Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Alt Birimi dir. Norm Kadro ile Belediyemize 4 Başkan Yardımcısı kadrosu verildiğinden bir adet Başkan Yardımcısı kadrosu ihdas edilerek 2006 yılı sonu itibari ile dört Başkan Yardımcısına bağlı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Norm kadroya uygulamasına ilişkin olarak Bakanlar Kurulunun tarihli ve 2005/9809 sayılı kararı iptal edilerek belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlülüğe girmiştir. Bu yönetmelik doğrultusunda tarih ve 2007/63 sayılı meclis kararı ile yapılan düzenleme doğrultusunda müdürlükler çalışmalarını devam ettirmektedirler. 2-Mevzuat Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonları 5393 Sayılı Belediye Kanunu nda belirlenmiştir. Söz konusu kanuna göre; Belediyelerin başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır: MADDE 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, - 5 -

12 kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek

13 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. i) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm - 7 -

14 alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır

15 Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Θ 3-Teşkilat Yapısı Buca Belediyesi nin organizasyon ve yönetimi devamlı kontrollerle güncelleştirilerek daha etkin bir yapıya kavuşturulmaktadır. Organizasyon, yönetim ve teşkilat yapısı aşağıdaki tablo ve şemalarla belirtilmiştir. Θ Yönetim; BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİ 37 BELEDİYE ENCÜMENİ 7 BAŞKAN YARDIMCISI 4 MÜDÜRLÜKLER 24 BELEDİYE ŞİRKETLERİ: 2 1- Buca İmar Ltd. Şti. 2- Buca Göl Tic. Ltd. Şti. Θ Belediyemizin Kanun ve Mevzuatlara ilişkin tabloları program ekinde belirtilmiştir. Θ Belediyemiz üst yönetici ve yardımcıları ile faaliyet sorumlularının özgeçmişlerine ait bilgileri program ekinde belirtilmiştir

16 ORGANİZASYON ŞEMASI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI İNSAN MALİ YAZI İŞLERİ BİLGİ İŞLEM STRATEJİ TEMİZLİK KAYNAKLARI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ GELİŞTİRME İŞLERİ VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ GELİR ŞEFLİĞİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKANI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI PARK VE ULAŞIM PLAN VE YAPI ETÜD PROJE İMAR VE BAHÇELER HİZMETLERİ PROJE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI BAŞKAN YARDIMCISI KÜLTÜR VE EMLAK VE İŞLETME SOSYAL İŞL. İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETÇİLER BAŞKAN YARDIMCISI SAĞLIK DESTEK SOSYAL İŞLERİ HİZMETLERİ YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER ŞEFLĞİ

17 4- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Buca Belediyesi belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak belediye teşkilatını sevk ve idare eder. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin, personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak ve belediye personelini atamak da belediye başkanının görevleri arasında bulunmaktadır. Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Belediye organlarından bir diğeri olan Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Buca Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi üst yönetici adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına uygun olarak başkan yardımcıları ve bağlı müdürlükler tarafından sağlanır. Satın alma işlemleri;5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri doğrultusunda üst yöneticinin onayı ile Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. İlgili birimler tarafından hazırlanan ihale dosyalarına ilişkin işlemler (sekretarya hizmetleri) Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İhale bürosu tarafından yürütülmektedir. İhale kararları, Kamu İhale Kanunu doğrultusunda üst yönetici tarafından görevlendirilen ihale komisyonu tarafından verilerek üst yöneticinin (Belediye Başkanı)onayına sunulmaktadır

18 Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesi ile mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 Sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilisinin talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütürler. Belediyemizde her harcama biriminin (müdürlük) harcama yetkilisi tarafından görevlendirilmiş gerçekleştirme görevlileri bulunmaktadır. Bütçeden bir giderin yapılabilmesi süresi, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığından veya gerçekleştirildiğinden, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması, belgelerin düzenlenmiş olması, harcama yetkilisinin Ödeme Emri belgesini imzalaması ve tutarın muhasebe yetkilisi tarafından hak sahibine ödenmesi ile tamamlanır Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gelen İç Kontrol sistemi rapor dönemi itibarıyla Mali Hizmetler Birimine bağlı olarak faaliyet gösteren İç Kontrol Alt Birimi tarafından yürütülmekte idi tarihinden itibaren 176 Sayılı Meclis Kararı doğrultusunda uygulamaya konulan Norm Kadro çalışmaları sonucunda İç Kontrol Alt Birimi Hesap İşleri Müdürlüğü ile birleştirilmiştir. Hesap İşleri Müdürlüğü tarihinden itibaren Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İç Kontrol; İdarenin belirlenmiş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. İç kontrol aynı zamanda yönetim kontrolü şeklinde tarif edilmekte ve mali olsun olmasın tüm kontrolleri kapsamaktadır

19 İki önemli unsuru vardır. Ön mali kontrol ve iç denetim. Ön mali kontrol: Mali işlemlerin sonuçlandırılmasından önce yürütülen tüm kontrol faaliyetleridir. Yani taahhüde girişmeden ve ödeme işlemi gerçekleşmeden önce bütçede yeterli ödenek bulunup bulunmadığı, yapılan işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı, görevlilerce kendi görev ve yetkileri çerçevesinde gerekli kontrolün yapılıp yapılmadığının kontrolüdür. Belediyemizde ön mali kontrol görevi Harcama Birimleri(Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri) Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. İç Denetim: Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini ifade etmektedir. Bir bakıma harcama sonrası denetimidir. Belediyemiz tarafından 5108 sayılı kanunun 64. Maddesi ve / / sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç denetçi atamalarında uygulanacak esas ve usuller hakkında 1 ve 2 nolu tebliğ hükümleri doğrultusunda doğrudan üst yöneticiye bağlı, görevinde bağımsız 3 adet iç denetçi ataması yapılarak iç kontrolün ikinci unsuru da oluşturulmuştur. Ayrıca belediyemizde üst yöneticiye bağlı bir denetim birimi (Teftiş Kurulu Müdürlüğü) mevcut olup belediye birimlerinin denetim ve soruşturmalarını yapmaktadır. Yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesi doğrultusunda Belediye Meclisi tarafından seçilen denetim komisyonunca bir önceki yılın gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemleri denetime tabi tutulmaktır. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmekte Sayıştay Başkanlığı tarafından da harcama sonrası dış denetim gerçekleştirilmektedir. 5-Bilişim Sistemi Belediyemize Ait Yürütülen Bilişim Sistemi Belediyemiz bilişim sistemi çalışmalarında yılı sonu itibariyle, Teos-BASIC işletim sisteminden Windows NT tabanlı işletim sistemine dataları aktarılmış olup; Emlak, ÇTV, İlan Reklâm, Eğlence, Genel Tahakkuk, Genel Tahsilât programlarına ilişkin, Tarihinden itibaren Kurulmakta olan Kent

20 Bilgi Sistemin de, uygulama programları üzerinde işlemleri başlatılmış, beyan işlemleri, tahakkuk bilgileri, eksilten işlemleri, artıran işlemleri, ceza işlemi, düzeltme işlemi, tecil işlemi, mahsup/iade vb. ile raporlandırma işlemleri Kent Bilgi Sistemi uygulama programlarında yürütülmeye ayrıca mülkiyet ve sicil temelli kayıt tutma çalışmalarına başlanmıştır. Personel memur/işçi özlük ve bordro programlarına ilişkin kayıtlar ve uygulamalar Kent Bilgi Sistemi uygulamaları doğrultusunda başlatılmıştır. Özlük Kayıtları ve Bordro işlemleri arasında entegrasyon sağlanarak çalışmaları halen devam etmektedir. Zabıta Müdürlüğüne ait veri kayıtları Teos-BASIC işletim sisteminden aktarımı yapılarak, çalışmaları ve uygulamaları yeni sistemden yürütülmektedir. Muhasebe-Bütçe-Kesin hesap çalışmalarında devir işlemleri sonlandırılmış, tahsilât, maaş gibi modüllerle entegrasyonu sağlanmış, tanımlama, işlem fişi, raporlama vb. işlemlerin sistem üzerinde uygulamaları yürütülmektedir. Muhasebe kayıtları ile ilgili diğer birimlerle de entegrasyon çalışmaları halen devam etmektedir. Ayniyat-Demirbaş veri Kayıtları Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren Kanun doğrultusunda hazırlatılmış olan program çerçevesinde yeni envanter kaydı oluşturularak uygulamaya geçecektir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, mevzuatı doğrultusunda tanımlama, ruhsat kayıtları ve raporlama işlemlerine başlamış, tüm arşiv kayıtlarını taşınmaz ve sicil temelli olarak bilgisayar ortamında kayıt altına almaya başlamıştır. Para cezaları ve icra takip modüllerinin analizi yaptırılarak, Kent Bilgi Sisteminde yeniden uygulama programları hazırlatılmış, entegrasyonun sağlanması gereken Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü gibi müdürlüklerle birlikte ortak çalışmaları halen devam etmektedir. Numarataj, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, evlendirme daireleri, Yapı Kontrol Müdürlüğü dataları 2007 yılı sonuna kadar yeni sisteme aktarılacak olup, sicil ve taşınmaz temelli uygulama programlarında işlemlerini yürütebilecektir. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, tüm arşiv dosyalarını kapsamak üzere bilgisayar ortamında kayıt ve uygulamalarını yapacaktır

21 Vergi, resim, harç ve ücret tarifesi uygulamaları olan birimlere yönelik olarak tahakkuk işlemleri dijital ortamdan yapılarak, ilgili tüm kayıtların tahsilâtla entegrasyonu sağlanacaktır. Kurulmakta olan Kent Bilgi Sisteminde tam entegrasyon hedeflenerek birimler arasında üst düzey bilgi paylaşımı için bilginin tek merkezden girilerek her yerden kullanılması amaçlanmaktadır. Teknik müdürlükler ile yürütülmekte olan çalışmalarda TUİK, Adres Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü v.b kurumların yürütmekte olduğu bilişim sistemi çalışmaları da takip edilerek ilgili kurumlarla entegrasyona geçilebileceği düşünülerek uygulama programlarının alt yapıları buna göre kurulmaktadır. E-BELEDİYE Yerel Hizmet uygulamalarının teknoloji ile bütünleşerek, güncel teknoloji ürün ve yöntemleri ile birlikte planlanarak her türlü kurum içi belediyecilik uygulamalarını e-belediye olarak internete açılması planlanmaktadır. Kent Bilgi sistemi çalışmaları kapsamında yürütülen tüm işlemler aynı zamanda e-belediye uygulamalarının temelini oluşmaktadır. Kent Bilgi Sistemi kapsamında kayıt altına alınan ve düzenlenen tüm veriler internete açılabilecek olup genel anlamda bilgilendirme, sorgulama, bireysel hizmetler, rehberlik hizmetleri işlemler ve tüm proje çalışmaları, yeniden dizayn edilecek olan web sayfasında hizmete girebilecektir. Belediyemiz harcama birimleri ile yapılacak ortak çalışmalar doğrultusunda birimlerin yayınlamak, duyurmak ve yürütmek istediği çalışmalar doğrultusunda Buca Belediyesi Web sitesi oluşturulacaktır. KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1- Kent bilgi sistemine geçiş aşamasında bazı birimlerin entegrasyonunun sağlanamamasından dolayı kaynaklanan problemler. 2- Resmi kurumlarda bilişim sistemi kanunlarının yetersiz olması veya hiç olmaması nedeni ile yapılacak her türlü uygulamada kurumsal standartlar oluşturulamamaktadır. Belli kuralların olmaması sonucunda sistemin tam kontrol altında tutulması, verilerin güvenliğinin sağlanması, kullanıcıların bilişim sistemi kurallarına uymaması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. 3- Belediye personelinin bilgisayar kullanımındaki yetersizliği

22 C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar 1- İnsan Kaynakları Buca Belediyesi nin insan kaynakları, istihdam şekli hizmet sınıfları, kadro unvanları, istihdam politikası, insan kaynakları ihtiyacı ve bunun karşılanmasına yönelik açıklamalar tablo ve şemalarla belirtilmiştir. Buca Belediyesi Mart 1989 yılında kurulmuş olup, Büyükşehir ve Konak Belediyesinden tarih ve 01/53 sayılı İl İdare Kurulu Kararı ile belediyemize dolu ve boş 76 adet Memur, 53 adet işçi kadrosu devri yapılmış ve bu kadroların Müdürlük ihtiyacına göre personel dağılımı yapılarak Belediye hizmetlerine başlamıştır. Zaman içerisinde ihtiyaca göre iptal-ihdas ve yeni ihdas yoluyla İçişleri Bakanlığından alınan kadrolar ile 352 ye çıkarılan memur kadro sayısı,22 Nisan 2006 tarih ve 2006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına İlişkin Esaslar ın yürürlüğe konulması ile Belediyemize 267 adet memur, 160 adet işçi kadrosu verilmiş, 22 Şubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile de Belediyemize 420 adet Memur 210 adet işçi kadrosu verilmiştir. Ayrıca tarih ve 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 adet İç Denetçi kadrosu verilmiştir. Mevcut olan memur kadrolarının sınıflarına göre dolu-boş dağılımı; Genel İdari Hizmetler Sınıfında Teknik Hizmetler Sınıfında Sağlık Hizmetleri Sınıfında Avukatlık Hizmetleri Sınıfında : 166 dolu, 149 boş : 61 dolu, 12 boş : 8 dolu, 4 boş : 5 dolu Yardımcı Hizmetler Sınıfında : 9 dolu, 10 boş kadro bulunmaktadır tarihi itibari ile Memur ve işçi kadrolarında çalışan personelin statülerine göre personel yapısı şöyledir. MEMUR :249 KADROLU İŞÇİ :109 GEÇİCİ İŞÇİ :309 TOPLAM :667 çalışan personel bulunmaktadır

23 5393 sayılı yasanın 49.maddesi ile unvanlı kadrolarda(mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Avukat Gb.) kadro karşılık gösterilerek sözleşmeli personel çalıştırılabilecektir. BELEDİYEMİZ PERSONEL UNVAN VE KADRO DURUMU ÜNVANI ÇALIŞTIĞI YER KADRO SAYISI KADROLU PERSONEL MÜDÜRLÜK ADI DOLU BOŞ Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü 4 Zabıta Müdürü Zabıta Müdürlüğü 1 Hukuk İşleri Müdürü Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 Mali Hizmetler Müdürü Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Teftiş Kurulu Müdürü Teftiş Kurulu Müdürlüğü 1 Yapı Kontrol Müdürü Yapı Kontrol Müdürlüğü 1 Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 1 Etüd Proje Müdürü Etüd Proje Müdürlüğü 1 Gelir Müdürü Sosyal Yardım İşleri Müd. 1 Temizlik İşleri Müdürü Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 Tanzim Satışlar Müdürü Özel Kalem Müdürlüğü 1 Emlak ve İstimlak. Müdürü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 1 Ruhsat ve Denetim Müdürü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 Destek Hizmetleri Müdürü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 İmar ve Şehircilik Müdürü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 Fen İşleri Müdürü Fen İşleri Müdürlüğü 1 Yazı İşleri Müdürü Yazı İşleri Müdürlüğü 1 Kültür Ve Sosyal.İşl.Müdürü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 Strateji Geliştirme Müdürü Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 Özel Kalem Müdürü Özel Kalem Müdürlüğü 1 Bilgi İşlem Müdürü Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 İşletme Müdürü İşletme Müdürlüğü 1 Sosyal Yardım İşler Müdürü Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü 1 Plan ve Proje Müdürü Plan ve Proje Müdürlüğü 1 Veteriner İşleri Müdürü Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 Sağlık İşleri Müdürü Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 Park Ve Bahçeler Müdürü Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 İnsan Kaynakları ve Eğt. Md. İns. Kay. Ve Eğitim Müdürlüğü 1 Müfettiş Teftiş Kurulu Müdürlüğü 3 Müfettiş Yardımcısı Teftiş Kurulu Müdürlüğü 3 Uzman Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mali Hizmetler Uzman Yard. Mali Hizmetler Müdürlüğü 2 İç Denetçi Özel Kalem Müdürlüğü 3 Sayman Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 Kütüphaneci Kültür ve Sosyal İşler Müd

24 Evlendirme Memuru Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Tahsildar Mali Hizmetler Müdürlüğü Ayniyat Saymanı Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 Sivil Savunma Uzmanı Özel Kalem Müdürlüğü 1 Zabıta Amiri Zabıta Müdürlüğü 1 6 Zabıta Komiseri Zabıta Müdürlüğü 2 10 Zabıta Komiser Yardımcısı Zabıta Müdürlüğü 1 Zabıta Memuru Zabıta Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Şefi İnsan Kaynakları ve Eğt. Müd. 1 Koruma ve Güvenlik İnsan Kaynakları ve Eğt. Müd Görevlisi Tabip Sağlık İşleri Müdürlüğü 2 Uzman Tabip Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 Diş Tabibi Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 Veteriner Hekim Sağlık İşleri Müdürlüğü 2 1 Hemşire Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 1 Biyolog Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 1 Sağlık memuru Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 Avukat Hukuk İşleri Müdürlüğü 5 Mimar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 6 3 Aşçı İşletme Müdürlüğü 2 ŞEF ÇALIŞTIĞI YER 14 9 ŞEF Mali Hizmetler Müdürlüğü 4 1 ŞEF Yazı İşleri Müdürlüğü 1 1 ŞEF Kültür ve Sosyal İşler Md. 1 1 ŞEF İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 3 ŞEF Fen İşleri Müdürlüğü 1 ŞEF Teftiş Kurulu Müdürlüğü 2 ŞEF İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 ŞEF Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 ŞEF Sosyal Yardım İşleri Müd. 1 ŞEF Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 ŞEF Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 ŞEF Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 ŞEF İşletme Müdürlüğü 1 ŞEF Özel Kalem Müdürlüğü 1 MEMUR ÇALIŞTIĞI YER 6 4 MEMUR Etüd Proje Müdürlüğü 1 MEMUR İnsan Kaynakları Ve Eğt. Müd. 1 MEMUR Özel Kalem Müdürlüğü 1 MEMUR Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 MEMUR Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 1 MEMUR Yazı İşleri Müdürlüğü 1 1 MEMUR Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 DAKTİLOGRAF ÇALIŞTIĞI YER 2 DAKTİLOGRAF Temizlik İşleri Müdürlüğü

25 DAKTİLOGRAF Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 PROGRAMCI ÇALIŞTIĞI YER 1 2 PROGRAMCI İnsan Kaynakları ve Eğit. Müd. 1 PROGRAMCI Bilgi İşlem Müdürlüğü 2 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ÇALIŞTIĞI YER 3 2 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İnsan Kaynakları ve Eğit. Müd. 2 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Bilgi İşlem Müdürlüğü 2 VERİ HAZ. KONT.İŞLET. ÇALIŞTIĞI YER 54 3 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 2 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Hukuk İşleri Müdürlüğü 4 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 3 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. İşletme Müdürlüğü 1 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Kültür ve Sosyal İşler Müd. 5 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Mali Hizmetler Müdürlüğü 21 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Özel Kalem Müdürlüğü 2 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 1 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Sosyal Yardım İşleri Müd. 3 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 VERİ HAZ. KONT. İŞLET. Yazı İşleri Müdürlüğü 5 1 AMBAR MEMURU ÇALIŞTIĞI YER 5 1 AMBAR MEMURU İşletme Müdürlüğü 1 AMBAR MEMURU Mali Hizmetler Müdürlüğü 4 1 İCRA MEMURU ÇALIŞTIĞI YER 1 1 İCRA MEMURU Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 İCRA MEMURU Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 TEKNİKER ÇALIŞTIĞI YER 9 4 TEKNİKER Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 2 1 TEKNİKER İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5 1 TEKNİKER Fen İşleri Müdürlüğü 2 1 TEKNİKER Etüd Proje Müdürlüğü 1 TEKNİSYEN ÇALIŞTIĞI YER 10 3 TEKNİSYEN İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4 1 TEKNİSYEN Fen İşleri Müdürlüğü 3 2 TEKNİSYEN Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 TEKNİSYEN Yapı Kontrol Müdürlüğü 2 ŞEHİR PLANCISI ÇALIŞTIĞI YER 4 ŞEHİR PLANCISI Fen İşleri Müdürlüğü 1 ŞEHİR PLANCISI Plan ve Poeje Müdürlüğü 3 MÜHENDİS ÇALIŞTIĞI YER

26 MÜHENDİS Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 MÜHENDİS Etüd Proje Müdürlüğü 4 MÜHENDİS İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4 MÜHENDİS Fen İşleri Müdürlüğü 15 2 MÜHENDİS Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 MÜHENDİS Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 MÜHENDİS Ulaşım Hizmetleri 1 MÜHENDİS Yapı Kontrol Müdürlüğü 1 ÖLÇÜ AYAR MEMURU ÇALIŞTIĞI YER 2 ÖLÇÜ AYAR MEMURU Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 ÖLÇÜ AYAR MEMURU İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 HİZMETLİ ÇALIŞTIĞI YER 6 7 HİZMETLİ Yazı İşleri Müdürlüğü 4 7 HİZMETLİ Zabıta Müdürlüğü 1 HİZMETLİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 BEKÇİ ÇALIŞTIĞI YER 2 BEKÇİ Yazı İşleri Müdürlüğü 1 BEKÇİ Etüd Proje Müdürlüğü 1 KALÖRİFERCİ ÇALIŞTIĞI YER 1 1 KALÖRİFERCİ Fen İşleri Müdürlüğü 1 KALÖRİFERCİ Yazı İşleri Müdürlüğü 1 2- Fiziki Kaynaklar Buca Belediyesi nin kullanımında olan hizmet binası, lojman, taşıt aracı, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, yazıcı ve benzeri varlıklara ilişkin bilgiler tablolaştırılarak sunulmuştur. a-teknolojik Ekipmanlar Birimlerin ihtiyacını karşılamak amacı ile yıl içinde Bilgi İşlem Müdürlüğüne ulaşan bilgisayar donanımı ve çevre birimlerine yönelik talepler için Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak öncelik, aciliyetine göre eksik donanıma verilmekte daha sonra atıl durumda ki bilgisayarlar yenilenmektedir. Atıl durumdaki bilgisayarlar parça yenilenmesi yapılabiliyor ise daha küçük teknoloji gerektiren (yazışma, kayıt vb.) işlere kaydırılmaktadır. Kullanımı 1. Yeni Alınan Bilgisayarlar İçin; Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından etiketlendirilerek donanım kaydı yapılmaktadır. Ayniyat Saymanlığı tarafından demirbaş numarası verilerek makine üzerindeki donanım ile demirbaş kayıtlarının uyumluluğu takip edilmektedir

27 Bilgisayara İşletim sistemi, Sürücülerin tanıtılması, kullanıcı adı, kullanıcı ayarları (Desktop, Sık Kullanılanlar, Yazı ayarları) yapılmaktadır. Kullanıcı bilgileri oluşturularak gerekli ise domain dâhil edilmektedir. Kullanıcı bazında gerekli programlar yüklenerek kurulumu tamamlanmaktadır. Kullanılmakta Olan Kişisel Bilgisayar Ve Yan Donanımlar İçin; Periyodik olarak donanım ve yazılım bakımı yapılmaktadır. Ek donanım ve ek yazılımlar yüklenmesi gerektiğinde yükleme işlemi yapılmaktadır. Kullanıcıların Bilgisayarları ve yan donanımları tozdan, kirden ve fiziksel hasara uğratmadan kullanımları konusunda bilgi verilmektedir. Sunucular; Sunucular da bulunan veriler periyodik olarak yenilenmekte ve yedekleri saklanmaktadır. Periyodik olarak log ları izlenmekte ve oluşan hatalar giderilmekte, sunucu üzerinde kullanıcı ve güvenlik ayarları yapılmaktadır. Atıl Donanım Belediyemizde, ekli tabloda gösterildiği üzere müdürlük bazında yenilenmesi gereken bilgisayar sayısı 24, üzerinde kurulu olması gereken işletim sistemi Windows XP Professional dır. Müdürlüklerde bulunan ve aşağıda adet olarak da tespit edilmiş olan mevcut bilgisayarlar üzerinde Windows 98 işletim sistemi kuruludur. Bu bilgisayarlara Windows XP lisansı alarak upgrade etmek doğru olmayacaktır. Çünkü; Hizmet binasında kurulu olan domain (Merkezi sistem otokontrolünü sağlamak için uç kullanıcıların sisteme tanıtımı) sistem kapsamına tüm bilgisayarların alınması planlanmaktadır. Windows 98 işletim sistemi domain ayarlarında sorun çıkarmakta veya hiç çalışmamaktadır ayrıca teknoloji olarak da desteklenmemektedir

28 Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgi Müdürlük Kullanılmakta Olan Donanım Kişisel Bilgisayar Yazıcı Atıl Donanım Program Dön. Temin Edilmesi Düşünülen Fiziki Kaynaklar İnsan Kaynakları Md. Win XP (12) 6 Win 98 (1) 1 Pc. Hukuk İşleri Md. Wİn XP (4) 4 4 Pc. Win XP (5) Laptop Özel Kalem Md. (2) 2 Win 98 (1) 1 Pc. Ruhsat ve Denetim Md. Win XP (5) 3 2 Pc. Sağlık İşleri Md. Win XP (1) 1 2 Pc. Malî Hizmetler Md. Win XP (29) 29 Win 98 (7) 10 Pc. Yazı İşleri Md. Win XP (2) 2 Win 98 (7) 1 Pc. Destek Hizmetleri Md. Win XP (2) 2 2 Pc. Emlak ve İstimlâk Md. Win XP (1) 2 Win 98 (1) 1 Pc. Fen İşleri Md. Win XP (11) 4 Win 98 (1) 2 Pc. İmar Md. Win XP (7) 6 Win 98 (2) 6 Pc. Win XP (10) Laptop Bilgi İşlem Md. (1) 3 3 Pc. / Laptop (2) Sosyal Yardım. Md. Win XP (2) 2 Yapı Kontrol Md. Win XP (4) 3 Win 98 (1) Plan ve Proje Md. Win XP (1) 1 Win 98 (1) Etüt Proje Md. Win XP (7) 5 2 Pc. Strateji Geliştirme Md. Win XP (3) 1 Zabıta Md. Win XP (4) 4 Teftiş Kurulu Md. Win XP (2) 2 Win 98 (1) Temizlik İşleri Md. Win XP (1) 1 İşletme Md. Win XP (1) 1 1 Pc. Park ve Bahçeler Md. Win XP (1) 1 Kültür ve Sosyal İşler Win XP (4) 3 Win 98 (1) Kadın Aktivite Merkezi Win XP (10) 2 Ulaşım Hizmetleri Md. Win XP (1) 1 Toplam Müdürlük Kullanılmakta Olan Donanım Program Dön. Temin Edilmesi Düşünülen Bilgi İşlem Md. İsa Server 1 Web Server 1 Teos-Basıc Server 2 Uygulama Sun. 1 Data Server 1 Uygulama sunucusu 1 Toplam

29 b-taşınmazlar Buca Belediyesi nin sahip olduğu taşınmazlar listesi bu program ekinde sunulmaktadır. Belediyemizin, Etüd Proje Müdürlüğünce yapılan parselasyon planları ve 4916 sayılı yasaya göre Milli Emlak Müdürlüğü nden sağlanan devirlerle taşınmaz elde etmektedir. Parselasyon planları neticesinde ihdas en belediyemiz adına oluşan hisseli müstakil taşınmazlar, diğer hissedarlara ve ihale yolu ile satılarak değerlendirilecektir. TAŞINMAZ ADET AÇIKLAMALAR HİZMET BİNASI 3 LOJMAN 4 ARSA 885 HİSSELİ+MÜSTAKİL Yukarıda belirtilen tablodaki hizmet binaları belediyemiz kültür sanat etkinlikleri ve hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Lojmanlar ise belediyemizde çalışan memur personele kamu konutları kanunu hükümlerince kiralanmıştır. Belediyemizde arazi vasıflı müstakil veya hisseli taşınmaz bulunmamaktadır. Arsa vasıflı hisseli taşınmazlar ise diğer hissedarların başvurusu halinde 3194 sayılı yasanın 17.maddesince satılacaktır. Arsa vasıflı taşınmazlardan yol, yeşil alan, park gibi kamuya terk edilen taşınmazların amacı doğrultusunda kullanılması hedeflenmektedir. Arsa vasıflı müstakil tapulardan imarlı arsaların ise Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından ihale yolu ile satılması ya da trampa yolu ile kamulaştırmalarda kullanılması hedeflenmektedir. Θ Θ Belediyemizin taşınmazlarına ilişkin tabloları program ekinde belirtilmiştir

30 c-araç Durumu Belediyemiz bünyesinde bulunan araçlar 9 16 yaş arasında eski model olup, bazı araçların parçaları piyasada bulunmadığı halde atölyemizde bakım ve onarımları sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Temizlik İşleri Müdürlüğü özelleştirilince temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların 4 adedi kamyon, 1 adedi su tankerine dönüştürülerek araçlar çalışır vaziyette hizmet vermektedir. 8 Ad. Çöp aracı(daf 3 Ad.-Leyland 1340 G 4 Ad. Fatih 1 Ad.) Kamyon 5 Ad.(Leyland 1340 G 1 Ad. Enter 1 Ad. BMC 2 Ad. Bedford 1 Ad.) Kepçe l Ad. (Ford A 66) -Vidanjör 1 Ad. (BMC)- Eski Akaryakıt Tankeri 1 Ad.(Ford 1210) TM30 1 Ad. Minibüs 1 Ad.(Ford) Şantiyemizin park sahasında atıl durumda bulunmakta olup,önümüzdeki dönemde bu araçlar hurdaya çıkarılacaktır yılı Ağustos ayında 1 ad. borusan marka yeni yüklenici alınmış olup, Fen İşleri Müdürlüğünde hizmet vermektedir yılı içerisinde 1 adet Master Özürlü Aracı 1 adet Master Otobüs (18+1) Otobüs 1 adet Binek Dacıa 6 adet Statıon araç belediyemiz bünyesinde hizmete başlamıştır. Acil olarak 2008 yılında Minibüs 2 Ad. Kamyonet 3 Ad. Ambulans 1 Ad. Yüklenici 1 Ad. Arazöz 2 Ad. Kamyon 4 Ad. Vidanjör 1 Ad. Hidrolik Platform 1 Ad. Araç alımına ihtiyaç vardır. Θ D - Temel Politika ve Öncelikler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının da, yerel yönetimler için öngörülen hedeflere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almıştır. Çevrenin korunması ve kentsel alt yapının geliştirilmesi kapsamında; Kentsel alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirileceği, ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel alt yapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel alt yapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacağı, Θ Belediyemizin araç durumuna ilişkin tabloları program ekinde belirtilmiştir

31 çevresel alt yapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasitelerinin geliştirileceği, çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdümün geliştirilerek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulmasının destekleneceği, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve kamuoyu bilgilendirme çalışmalarının yapılacağı, evsel nitelikli atık yönetiminde yatırım ve işletme maliyeti düşük ve ülke şartlarına uygun katı atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yönteminin tercih edileceği. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır denilmekte olup sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerlerinin belediye olarak kabul edileceği, merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımının, Avrupa yerel yönetimler özerklik şartlarında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacağı ancak yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacağı, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartlarının belirleneceği, standartlara uygunluk denetiminin merkezi idare tarafından yapılacağı, son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunlarının devam ettiği, bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacının sürdürmekte olduğu, Kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyoloğun güçlendirilmesi kapsamında; Kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmalarına başlandığı, sosyal ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve stk ların etkin katılımının

32 sağlanacağı, toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişiminin sağlanacağı, Sosyo-Ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu arttırma gereğinin ortaya çıktığı yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunlarının, terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırladığı bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve stk larla diyoloğun arttırılması ihtiyacının bulunduğu; Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin arttırılması kapsamında; başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenerek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasitelerinin arttırılarak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağı, başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini arttırmak için teknik mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendireceği. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması yerel düzeyde kurumsal kapasitenin arttırılması kapsamında; VIII. Plan döneminde yürürlüğe Giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu Ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları arttırılmıştır. Bu gelişme ile başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının arttırılması ihtiyacı daha da önem kazandığı kalkınma yaklaşımları ve yerel kurumsal yapıdaki değişikliklere paralel olarak mekânsal planlama dâhil olmak üzere planlama yaklaşımları ve mekanizmalarının, bu alandaki mevcut yetki uyumsuzluğunu da ortadan kaldıracak şekilde yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı, planlama kademelerine ilişkin olarak, planların birbiri ile bağlantısının kurulması, plan hazırlama ve uygulama yöntemleri denetim usulleri gibi konularda merkezde ve yerelde kuruluşlar arasındaki yetki ve sorumlulukların açıklığa kavuşturulması ve koordinasyonun sağlanmasının zorunluluk arz ettiği, Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin arttırılması kapsamında; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, kaynakların etkin, etkili ve

! " " # $ % $ &! ' (! )! $ ) * * *! " ) ++, (! -..5! 0!!! 1 ) ( (! ( 2 3 4! 5 uca B

!   # $ % $ &! ' (! )! $ ) * * *!  ) ++, (! -..5! 0!!! 1 ) ( (! ( 2 3 4! 5 uca B 5 uca B İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...1 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar..1 B-Teşkilat Yapısı...2 C-Fiziksel Kaynaklar 5 D-İnsan Kaynakları 11 II-PERFORMANS BİLGİLERİ..18 A-Temel Politika Ve Öncelikler......19

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

Çok Değerli Bucalılar;

Çok Değerli Bucalılar; Çok Değerli Bucalılar; Belediyeler, halkın yerel nitelikli, ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu kurumları olup görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Belediyeler bu görevlerini yerine getirirken

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 2 İÇİNDEKİLER : ÇUKUROVA BELEDİYESİ I. SUNUŞ 4 II. GENEL BİLGİLER 5-20 a. MİSYON VE VİZYON 5 b. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6-8 c. TEŞKİLAT YAPISI 9 d. FİZİKİ

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu

İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu İÇİNDEKİLER: Misyon ve Vizyon Üst Yönetici Sunuşu BÖLÜM I- GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B. İdareye İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı 2) Örgüt Yapısı 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. MÜDÜRLÜKLER SAYFA DİZİNİ

Detaylı

T.C. MERAM BELEDÝYESÝ

T.C. MERAM BELEDÝYESÝ T.C. MERAM BELEDÝYESÝ 2009 YILI FAALÝYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 05.04.2010 tarih ve 61 sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2013 - ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : 74288505-03.04/5471 Konu : Yılı Performans Programı 23/08/2013 BAŞKANLIK

Detaylı

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 0 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 0 ii YENİMAHALLE BELEDİYE

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. MÜDÜRLÜKLER SAYFA DİZİNİ

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı