DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ HAZIRLIK BİLGİLERİ: Şekil 1.1 de işlemsel yükseltecin eviren yükselteç olarak çalışması görülmektedir. İşlemsel yükselteçler iyi bir DC yükseltecidir. Eviren yükselteçte giriş işareti eksi giriş ucundan uygulanır. Giriş ile çıkış işareti arasında 180 faz farkı vardır. Girişten pozitif işaret uygulanırsa çıkıştan kazanç kadar yükseltilmiş negatif işaret alınır. Girişten negatif işaret uygulanırsa çıkıştan yine kazanç kadar yükseltilmiş pozitif işaret alınır. Devrede R1 giriş direnci, RF geri besleme direncidir. İşlemsel yükseltecin eksi giriş ucu (2nolu ayak) ile şase arasındaki gerilim sıfır volttur. Bu durumda; VG= IG.R1 dir. Çıkış için IG-IF olduğundan VÇ=IG.RF=IF.RF yazılabilir. Elektronik devrelerde kazanç her zaman çıkışın girişine oranıdır. VÇ IG. RF RF A (IG ler sadeleştirilir) VG IG. RI RI İşlemsel yükselteç eviren yükselteç olarak kullanılırken giriş çıkış arasında 180 faz farkı olduğu unutulmamalıdır. Örnek olarak giriş gerilimi VG=0,5Volt kazanç A= 20 ise VÇ=-(VG.A)=-(0,5.20)=-10Volt tur. Yine örnek olarak; VG=-0,2Volt İse; VÇ=-(VG.A)=-(0,2.20)=-(-4)=4Volt tur. İşlemsel yükselteçler giriş işareti negatif ya da pozitif olsun çalışırlar. Demek olur ki işlemsel yükselteçler AC da yükselteç olarak kullanılır. AC da çalışırken giriş ve çıkış işaretleri iki kanallı bir osiloskopta incelenirse faz ilişkileri daha kolay görülür. Deney setimizde işlemsel yükselteç deneylerinde kolay matematiksel işlem yapılabilmesi için RF dirençleri 10K, 50K, 100K seçilmiştir. 50K direnç standart değer olmadığından iki adet 100K direnç paralel bağlanarak 50K direnç elde edilmiştir. 1

2 DENEYİN YAPILIŞI: DENEY: 1.1 Devre bağlantılarını resimdeki gibi yapınız. 1- Devreye gücü uygulayınız. 2- Tablo 1 deki VM1 (giriş gerilimi) değerlerini P potansiyometresi ile ayarlayınız. Her basamaktaki VM2 (çıkış gerilimi) değerlerini yazınız? VM1 (Volt) VM2 (Volt) 0,200-0,200 0,400-0,400 0,600-0,600 Tablo 1 3- Çıkış gerilimleri neden negatiftir? 2

3 4- Devrenin gerilim kazancı ne kadardır? NOT: Çıkış işaretinin negatifliğini dikkate almayınız. 5- Eviren yükseltecin kazancı hangi elemanlara bağlıdır? 6- O-A kısa devresini açınız ve O-B yi kısa devre yapınız. Madde 2 deki giriş gerilimlerinde çıkış gerilimlerini tablo 2 ye yazınız. 7- Devrenin kazancını hesaplayınız? VM1 (Volt) VM2 (Volt) 0,200-1,00 0,400-2,00 0,600-3,00 Tablo 2. RF 2 8- A= R 1 oranı kazancı doğruluyor mu hesaplayınız? 9- İşlemsel yükselteç DC yükselteci olarak çalışıyor mu? 10- İşlemsel yükselteç DC yükselteci olarak çalışırsa besleme nasıl olmalıdır? 3

4 DENEY: 1.2 İŞLEMSEL YÜKSELTECİN ÇIKIŞ OFSET AYARININ YAPILMASI HAZIRLIK BİLGİLERİ: İşlemsel yükselteç girişlerine hiçbir işaret uygulanmadığı zaman giriş uçları arası sıfır volt olmalıdır. Pratikte giriş uçlarının bağlı olduğu transistörlerin karakteristik özellikleri birbirinden az da olsa farklılık gösterir ve giriş uçları arasında küçükte olsa bir gerilim oluşur. Bu fark gerilim işlemsel yükseltecin kazancı ile çarpılarak çıkışa iletilir. Bu dengesizlik durumu birçok uygulamada istenmez. Çıkışta oluşan istenmeyen bu gerilime çıkış ofset gerilimi (VÇO) denir. Çıkış ofset gerilimi işlemsel yükseltecin ofset ayaklarına genellikle orta ucu besleme kaynağının eksi kutbuna bağlı bir ayarlı direnç (trimpot) kullanılarak önlenir. Şekil 2.1 de ofset (sıfırlama) ayarının yapılabileceği devre görülmektedir. Giriş uçlarına hiçbir gerilim uygulanmaz ve çıkış uçlarına bağlanan volt metrede VÇ0=0 (Sıfır) görülünceye kadar P ayarlı potansiyometresi ayarlanır. Çıkış ofset gerilimini üç parametre oluşturur. 1- Giriş bias akımı (IB) 2- Giriş ofset akımı (IGO) 3- Giriş ofset gerilimi (VGO) İşlemsel yükselteçler transistör tekniği ile üretilirler. Bu nedenle devrenin çalışmasından ya da ortam sıcaklığının artmasından giriş ofset gerilimi (VGO) artar. Bu artış yaklaşık olarak 1 0 C için 5µVolt tur. 4

5 DENEYİN YAPILIŞI: DENEY: 1.2 Devre bağlantılarını resimdeki gibi yapınız. 1- Devreye gücü uygulayınız. 2- P1 potansiyometresinin orta ucunu üst uca getiriniz. Çıkış ofset gerilimini ölçünüz. VM3= 3- P1 potansiyometresinin orta ucunu alt uca getiriniz. Çıkış ofset gerilimini ölçünüz. VM3= 4- P1 Potansiyometresini ayarlayınız. Çıkış ofset gerilimi sıfır yapınız. Devrenin bu durumunu açıklayınız? 5

6 DENEY: 1.5 EVİREN YÜKSELTECİN AC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ NOT: Hazırlık bilgileri deney 1 de verilmiştir. DENEYİN YAPILIŞI: Devre bağlantılarını resimdeki gibi yapınız. 1- Devreye gücü uygulayınız. Fonksiyon jeneratörü çıkışını scop1 de sinüs, frekans 1KHz ve genliği tepeden tepeye Vpp=1Volt a ayarlayınız. 6

7 2- Giriş ve çıkış işaretlerini osiloskopta görünüz. 3- Giriş ve çıkış işaretlerinin genliklerini ölçünüz? Nedenini açıklayınız?. 4- Giriş ve çıkış işaretleri arasındaki faz farkı nasıldır? 5- O-A kısa devresini açınız O-B noktalarını kısa devre yapınız. Devre kazancını ölçünüz? Nedenini açıklayınız?. 6- O-B kısa devresini açınız. O-C noktalarını kısa devre yapınız. Devre kazancını ölçünüz? Nedenini açıklayınız?. 7

8 DENEY: 1.11 EVİRMEYEN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ HAZIRLIK BİLGİLERİ: Şekil 11.1 de işlemsel yükseltecin evirmeyen yükselteç olarak çalışması görülmektedir. Evirmeyen yükselteçte giriş işareti pozitif giriş ucundan uygulanır. Giriş ve çıkış işaretleri aynı fazdadır. Girişten uygulanan işaret çıkıştan aynı işaretli devre kazancı kadar yükseltilerek alınır. Devrede R1 giriş direnci, RF geri besleme direncidir. İdeal işlemsel yükselteçte giriş uçlarındaki gerilim şaseye göre aynıdır. VG1 = VG2 dir. Çıkış için IG = IF dir. VG1+VG2 = IG.R1 yazılabilir. VRF= IF.R2= IG.R2 yazılabilir. VÇ = VG1+VRF ya da VÇ = (IG.R1)+(IG.RF) olur. VÇ Kazanç A = dir. VG VÇ ve VG açınımları yazılırsa, A = (IG.R1)+ IG. RF IG. R1 A= IG. R1 IG. RF IG. R1 IG. R1 8

9 A= RF 1 Bulunur. R1 Evirmeyen yükseltecin kazancı formülden görüldüğü gibi, eviren yükseltecin kazancından her zaman 1 (bir) fazladır. Ve her zaman 1 den büyüktür. Örnek olarak şekil 11.1 deki devrede VG=1V, RF=50K, R1=10K olursa çıkış gerilimi; VÇ = VG.A= 1 50K K VÇ = 6Volt bulunur. Yine örnek olarak VG= -1V, RF=100K, R1=10K olursa çıkış gerilimi; VÇ = VG.A= 1 RF 1 100K 1 1. R1 10K VÇ = -1.(1+10)= VÇ = -11Volt bulunur. Görüldüğü gibi çıkış her zaman girişin işaretini taşımaktadır. Evirmeyen yükselteçlerde giriş işareti negatif ya da pozitif olsun çalışır. Demek olur ki evirmeyen yükselteçte AC da yükselteç olarak kullanılır 9

10 DENEYİN YAPILIŞI: DENEY: 1.11 Devre bağlantılarını resimdeki gibi yapınız. 1- Devreye gücü uygulayınız. 2- Tablo 1 deki VM1 (giriş gerilimi) değerlerini P potansiyometresi ile ayarlayınız. Her basamaktaki VM2 (çıkış gerilimi) değerlerini yazınız? VM1 (Volt) VM2 (Volt) 0,200 0,400 0,400 0,800 0,600 1,200 Tablo 1 3- Evirmeyen yükseltecin giriş çıkış işaretleri arasında faz farkı varmıdır? 10

11 4- Devrenin gerilim kazancını hesaplayınız?, 5-1 RF1 A oranı kazancı doğruluyor mu hesaplayınız? R1. 6- O-A kısa devresini açınız ve O-B yi kısa devre yapınız. Madde 2 deki giriş gerilimlerinde çıkış gerilimlerini tablo 2 ye yazınız? VM1 (Volt) VM2 (Volt) 0,200 1,20 0,400 2,40 0,600 3,60 Tablo 2 7- Devrenin kazancını 2.basamak için hesaplayınız? 8- İşlemsel yükselteç DC yükselteç olarak çalışıyor mu?. 9- İşlemsel yükselteç DC yükselteci olarak çalışırsa besleme nasıl olmalıdır? NOT: O-B kısa devresi açılarak O-C kısa devre edilirse aynı işlem basamakları tekrarlanabilir. 11

12 DENEY: 1.12 EVİRMEYEN YÜKSELTECİN AC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ NOT: Hazırlık bilgileri deney 1.11 de verilmiştir. DENEYİN YAPILIŞI: Devre bağlantılarını resimdeki gibi yapınız. 1- Devreye gücü uygulayınız. Fonksiyon jeneratörünün çıkışını scop1 de sinüs, frekans 1KHz ve genliği tepeden tepeye Vpp=1Volt a ayarlayınız. 12

13 2- Giriş ve çıkış işaretlerini osiloskopta görünüz. 3- Giriş ve çıkış işaretlerinin genliklerini ölçünüz? Nedenini açıklayınız? 4- Giriş çıkış işaretleri arasında faz farkı nasıldır? 5- O-A kısa devresini açınız ve O-B noktalarını kısa devre yapınız. Devre kazancını ölçünüz? Nedenini açıklayınız? 6- O-B kısa devresini açınız ve O-C noktalarını kısa devre yapınız. Devre kazancını ölçünüz? Nedenini açıklayınız? 13

AMLİFİKATÖRLER VE OSİLATÖRLER

AMLİFİKATÖRLER VE OSİLATÖRLER BÖLÜM 5 Multivibratörler KONULAR: 1. Dengesiz (astable) multivibratörün çalışması ve özelliklerini incelemek. 2. Çif dengeli (bistable) multivibratörün çalışmasını ve özelliklerini incelemek. GEREKLİ DONANIM:

Detaylı

8. FET İN İNCELENMESİ

8. FET İN İNCELENMESİ 8. FET İN İNCELENMESİ 8.1. TEORİK BİLGİ FET transistörler iki farklı ana grupta üretilmektedir. Bunlardan birincisi JFET (Junction Field Effect Transistör) ya da kısaca bilinen adı ile FET, ikincisi ise

Detaylı

ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK)

ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transistörü tanımlayınız. Beyz ucundan geçen akıma göre, emiter-kollektör arasındaki direnci azaltıp çoğaltabilen elektronik devre elemanına transistör

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler)

BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) BÖLÜM 1: JFET ve MOSFET ler (Alan Etkili transistorler) 1- Transistör (BJT, Bipolar Junction Transistor) hakkında temel bilgi Transistor B (beyz) ucuna uygulanan akıma göre C (kolektör)-e (emiter) uçlan

Detaylı

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Deneyle İlgili Ön Bilgi: DENEY NO : 4 DENEYİN ADI :Transistörlü Akım ve Gerilim Kuvvetlendiriciler DENEYİN AMACI :Transistörün ortak emetör kutuplamalı devresini akım ve gerilim kuvvetlendiricisi, ortak kolektörlü devresini ise

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOPOTANSİYEL YÜLSELTEÇLER ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ M. İbrahim Coşkun KİLİS 2012 1 2 Hazırladığım bu kitabın siz elektronik laboratuarı dersi alan öğrencilere bu zorlu, ancak bir o kadar da zevkli uğraşınızda yol göstereceğini

Detaylı

Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları

Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları 6-1 Giriş Şu ana kadar, üç tip güç çeviricisi ele aldık: ac den dc ye çevirici (doğrultucu), dc den dc ye çevirici (kıyıcı) ve dc den ac ye çevirici (evirici). Anahtarlamalı

Detaylı

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir.

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir. DENEY 5 - ALAN ETKİLİ TRANSİSTOR(FET- Field Effect Transistor) 5.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir. 5.2. TEORİK BİLGİ Alan etkili

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKKAYA

Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKKAYA DENEY NO:1 DENEYİN ADI :TRİSTÖR TETİKLEME DEVRELERİ DENEYİN AMACI : Bu deneyde AC ve DC gerilimler altında tristörün davranışı ve tetiklenmeleri incelenecektir. gate akımı, tristörün durdurulması, anot-katod

Detaylı

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DENEY 6: KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI 1. Açıklama Kondansatör doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı

Detaylı

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir.

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. Küçük Sinyal Analizi Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir. 1. Karma (hibrid) model 2. r e model Üretici firmalar bilgi sayfalarında belirli bir çalışma

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı * Elektronik Laboratuarı I FET KARAKTERİSTİKLERİ 1. Deneyin Amacı JFET ve MOSFET transistörlerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FLİP-FLOP Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DENEY-3. FET li Yükselticiler

DENEY-3. FET li Yükselticiler DENEY-3 FET li Yükselticiler Deneyin Amacı: Bir alan etkili transistor ün (FET-Field Effect Transistor) kutuplanması ve AF lı bir kuvvetlendirici olarak incelenmesi. (Ayrıca azaltıcı tip (Depletian type)

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 7: MOSFET Lİ KUVVETLENDİRİCİLER Ortak Kaynaklı MOSFET li kuvvetlendirici

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Hazırlayan Arş. Gör. Rafet Can ÜMÜTLÜ Arş. Gör. Özlem POLAT Denetleyen Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi 23 Deney Adı : İşlemsel Kuvvetlendiricinin Temel Devreleri Deney No : 6 Deneyin Amacı : İşlemsel kuvvetlendiricilerle en ok kullanılan devreleri gerekleştirmek, fonksiyonlarını belirlemek Deneyle İlgili

Detaylı

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 6 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLEİ Konular: 6.1 Küçük sinyal yükseltme işlemi 6.2 Transistörün ac eşdeğer dereleri 6.3 Ortak emiterli yükselteç 6.4 Ortak beyzli yükselteç 6.5 Ortak kolektörlü yükselteç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM VII ÖZEL YARIİLETKENLER

BÖLÜM VII ÖZEL YARIİLETKENLER BÖLÜM VII ÖZEL YARIİLETKENLER 7.1 GİRİŞ Diyot ve transistörler gibi yarıiletken elemanlara ek olarak, özel uygulamalar için birçok değişik tipte yarıiletken elemanlar geliştirilmiştir. Bunlar arasında;

Detaylı

ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR

ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR ALAN ETKİLİ TRANİTÖR Y.oç.r.A.Faruk BAKAN FET (Alan Etkili Transistör) gerilim kontrollu ve üç uçlu bir elemandır. FET in uçları G (Kapı), (rain) ve (Kaynak) olarak tanımlanır. FET in yapısı ve sembolü

Detaylı

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * lektrik-lektronik Mühendisliği ölümü lektronik Anabilim Dalı * lektronik Laboratuarı 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖR KARAKTRİSTİKLRİ Transistörlerin yapısının

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI

ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI ELEKTRİK MAKİNALARI DENEY KİTPÇIĞI Öğrencinin Adı Soyadı : Deney 7 8 9 0 Deneyin adı Asenkron Motorlarda Kaymanın Bulunması ~ Asenkron Motorların Boş Çalışması ~ Asenkron Motorun Kısa Devre Çalıştırılması

Detaylı