ÜrünKataloğu2016. invertermonosplitklima. energy

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜrünKataloğu2016. invertermonosplitklima. energy"

Transkript

1 ÜrünKataloğu2016 invertermonosplitklima energy

2 BRANDAGG KLİMA BİR ALMAN TEKNOLOJİ HARİKASIDIR. SEZONSAL VERİMLİLİK KRİTERLERİNE UYGUNLUĞU İLE MÜKEMMEL ENERJİ TASARRUFUNA SAHİP OLARAK EN İLERİ AVRUPA STANDARTLARINA GÖRE ÜRETİLMİŞTİR. EN MODERN TEKNOLOJİ KULLANMAYI TERCİH EDEN VE DÜNYANIN BİR ÇOK ÜLKELERİNDE TÜM YIL BOYUNCA EKONOMİK KULLANIMI VE MAKSİMUM KONFOR SAĞLAYICI ÜRÜNLERİMİZ İLE ÇIĞIR AÇIYOR. LUXEMBOURG GERMANY TURKEY U.A.E

3 yüksek enerji tasarrufu Yen ver ml l k sınıflandırması d rekt fine göre,kl maların enerj ver ml l ğ n n b ld r m zorunlu hale gelm şt r.bunun amacı,tüket c ye enerj tüket m ne yönel k doğru ve objekt f b lg sağlamak,ayrıca tüket c ye çevre dostu ürün kulanımına yönlend rmekt r.ürün üzer nde yer alan enerj et ket le lg l detayları aşağıda bulab l rs n z. 1 7 B**AY4C Enerj ver ml l k sınıflandırmasında A dan G ye kadar 7 sınıf vardır. En ver ml sınıf A, en düşük ver ml sınıf G d r Reset 12 6 BRANDAGG Enerji verimlilik Sınıfı 1.ÇALIŞMA MODU: Çalışma modunu değ şt r r ; OTOMATİK,SOĞUK,KURU, SICAK,FAN 4.HAVA AKIŞI (İSTEĞE BAĞLI): Sağ/Sol hava akış yönünü ayarlamak ç n kullanılır.tuşa basıldığında ç hava yönlend r c ler döner veya durur.(sadece 3 boyutlu hava akım modeller nde çalışır.) 7.AÇMA /KAPAMA: Bu tuşa basıldığında çalışma başlar ve tekrar basıldığında durur. 10.ZAMANLAYICI: Açma ve kapama zamanlarını ayarlamak ç n kullanılır. 2.FAN HIZI: Hava hızını ayarlar 5. IŞIK VE TEMİZLEME : Işık=LED gösterge panel n açmak veya kapatmak ç n kullanılır. Tem zle=kend kend n tem z- leme özell ğ n başlatmak ç n kullanılır. 8.< > : Odanın sıcaklığını ayarlar. 11.TUŞ KİLİDİ: Kumanda tuşlarını k l tlemek veya k l d açmak ç n kullanılır. 3.KANAT SALINIMI: Hava salınım yönünü değ şt r r ; Doğal Akım,Salınım, Sab t Rüzgar 6.UYKU: Uyku moduna geç r r. 9.TURBO: Turbo moduna geç r r. (OTOMATİK,KURU ve FAN modunda çalışmaz). 12.HAVA TAKİP MODU: Sensör etrafındak sıcaklığı algılar ve odanın sıcaklığını daha kusursuz ayara get r r. Enerji verimlilik Sınıfı SEER SCOP A+++ SEER > 8,50 SCOP > 5,10 A++ 6,10 < SEER < 8,50 4,60 < SCOP < 5,10 A+ 5,60 < SEER < 6,10 4,00 < SCOP < 4,60 A 5,10 < SEER < 5,60 3,40 < SCOP < 4,00 B 4,60 < SEER < 5,10 3,10 < SCOP < 3,40 C 4,10 < SEER < 4,60 2,80 < SCOP < 3,10 D 3,60 < SEER < 4,10 2,50 < SCOP < 2,80 E 3,10 < SEER < 3,60 2,20 < SCOP < 2,20 F 2,60 < SEER < 3,10 1,90 < SCOP < 2,20 G SEER < 2,60 SCOP < 1,90 1/2

4 BRANDAGG

5 Çekirdek Fonksiyon Sistem Kontrol Sistem Üzerinden Onarım Sistem Üzerinden Düzenleme Sistem Üzerinden Güncelleme Servis Merkezliklerine Uygunluk 3/4

6 Hava Takip Sistemi Bu teknoloj le b rl kte uzaktan kumandaya b r sıcaklık sensörü yerleşt r lm şt r. Uzaktan kumandaya yakın durulduğunda ün te otomat k olarak çalışma modunu değ şt rerek (kl ma k ş y tak p eder g b ) konforlu ısıyı sağlar.

7 Düşük Ortam Sıcaklığı ç n Fonks yonlar 20 C 15 C 8 C Soğutma Ş ddetl kış mevs m şartlarında odayı ısıtma şlem le donmaktan korumak ç n sıcaklığı 8 C de tutar. 15 C Isıtma Hava sıcaklığı -15 C dah olsa kl ma ün tes ayarlanab l r frekanslı kompresör teknoloj s sayes nde kend n donmaya karşı korur. 20 Isıtabilme -20 C'de ısıtma şlem ne devam eder. Brandagg'ın elektr kl ısıtma şas s,önısıtma teknoloj s ve frekans ayarlama kompresörü tarafında desteklen r. Paslanmaz Kabin Bu tekn k sayes nde kab n paslanmaya karşı korunur. 5/6

8 Enerj Ver ml l ğ İç Yivli Bakır Borular İleri Teknoloji Kompresör Uyku Modu Yüksek kal tedek ç y vl bakır borular boru ç ndek yüzey alanını arttırmaktadır. Termal letkenl k h ssed l r şek lde etk etmekted r. Çark ve sab t bob n yapısına sah p motorun karşılıklı çalışma yapısından dolayı kend ç nde döngü sağlayab lmekted r. Sonucunda büyük b r enerj açığa çıkar M kro B lg sayar oda sıcaklığını otomat k olarak değ şt rerek konforlu b r gece uykusu sağlar. Beklemede 0,5 Enerji Tasarrufu Bekleme modunda 0,5 enerj harcamaktadır. Bu sınıftak kl malar 4,5 5 arası enerj harcamaktadır. Brandagg bu konuda 95% oranında ver m sağlamaktadır. Konfor Çok Katlamalı Bakır Borular Borulan döngüsel yapısı sayes nde hava daha çok yüzey alanına etk etmekte ve enerj kaybı en aza nmekted r. Turbo Isı cı ve Soğutucu Maks mum soğutma ve ısıtma yeteneğ sayes nde dışardak havanın sıcaklığı kl mayı etk lemez. Bağımsız Nem alma Ortamdak neme d rek olarak etk eder. 3 Boyutlu Hava Döngüsü 360 C döngü yeteneğ sayes nde odaların d k köşeler ne dah etk eder. Soğuk Hava Koruyucu Odadak soğuk havayı d rek çekerek çerdek ısınmayı hızlandırır ve daha az enerj le ısıtma sağlar.enerj tasarrufu sağlar. Yarım Derece Hassasiyet İç ün tey farklı yüksekl klere koyab l rs n z, bu durumda daha yükseğe koyduğunuza ısıtma yada soğutmayı sağlayab lmek ç n güçlü yada daha etk l olması gerekmekted r. Altta olursa daha düşük etk lerle stenen ver m sağlanab l r. Kl malar bunları farkedeb lme yeteneğ ne sah pt r.

9

10 Güven l r B leşenler Panel Çapraz Akım Kondanser İç Y vl Bakır Borular İler Teknoloj kompresör Fan Motor Ch pset Devre Kartı Elektron k Gen şleme Valfi Panel Entegre enjeks yon kalıplama şlem kullanılarak mal ed l r.panel pürüzsüz ve düz b r yüzeye sah pt r. İler Teknoloj Kompresör Daha Ver ml Çalışma Sunan Sab t Mıknatıslı (PM) Motoru Kullanan Enerj Tasarruflu Tanınmış Marka Kompresör. Çapraz Akım Üreten Fon Gen ş çaplı çapraz akışlı fan kanatları 780m3/h (12k)'lık b r hava Akım b r m oluşturur.büyük b r hava akımı hacm üret rken düşük ses çıkarır Fan Motor Fan motoru, gen ş çalışma aralığında ve yüksek ver ml l kte güç üret r. Döngüsel Ch pset Gel şmiş yongaset İ kontrol s stem (Ana çip + DSP Ç P) Kondanser Korozyonu önlemek ç n özel şlenm ş Golden F n kompakt tasarımı le ısı transfer n opt m ze Eder. Expans on Valfi Hassas Soğutma veya ısıttma ç n soğutucu akış hızının akıllı ve hassas Ayarı. İç Y vl Bakır Borular Y v, bakır küp duvarlarının temas yüzey n artırır bu sayede pürüzsüz küplere göre 20-30% ısı transfer oranı artar.

11 yüksek enerji tasarrufu Er ş leb l rl k İFİ Kontrolü (Opsiyonel) -F s nyal le cep telefonları ve d ğer akıllı c hazları kullanarak kl ma kumandası yapılır. Kendi kendine Teşhis Anormal şlem ve b leşenler kend kend ne teşh s eder. Hata kodları ç ün telerde görünür. Kendi Kendine Temizlenebilen Filitre Drenaj Bağlan sı Tem zleme düğmes ne basarak hızla yoğuşma su akışı yoluyla toz kaldırılır. ç ün teler n sol ve sağ taraflarına bağlantı boru ve drenaj hortumu uzatmak mümkündür. Bu sayede kurulum kolaylaşır. 9/10

12 Kaliteli Yaşam Gümüş İyon F ltre Gümüş yonlar bakter ler öldürme yeteneğ ne sah pt r. Har c olarak hücresel boyutta p sl ğ dah absorve edeb lme kab l yet ne sah pt r. Soğuk Katal t k F ltre Soğuk katal t k filtre sayes nde zararlı gaz ve fos l atıklar absorve ed leb l r. C V tam n F ltre C v tam ne sah p filtre ortama hava ver rken çer ğ ne C v tam n ekley p sağlıklı hava akış ortamı sağlayab lmekted r. *Pol fenol Hava F ltres (Pol fenol çer kl filtre sayes nde ortamda oks dasyon ve strer l zasyon sağlanır.) *L zozom F ltres (L zozom filtres ortamdak bakter ler parçalar.) *Anyon F ltres (Ortamdak negat f enerj akt vasyonunu düşürür, ve nsan hücreler nde akt vasyon sağlar.) *Fotokatal t k filtre(ortamda k ışık etk s ve dezenfektasyonu sağlar ve nsan gözünü korur.) *HEPA Yüksek Enerj F ltres ( 0,3 m kron boyutunda k zararlı organ zmaları yok etme kab l yet ne sah pt r. Bu özell kte başarısı 99,97% oranındadır.)

13 Yarım Derece Hassasiyet ve Sıcaklık Kontrolü Farklı soğutma kapas tes ne sah p, ayarlanab l r frekans özell kl kompresör yardımı le yarım derece hassas yetle ayarlama yapab l r ve har kulade b r konfora sah p olab l rs n z. Gold Ekspans yon valfe sah p Kompresör sayes nde ses elektromanyet k olarak oluşmaktadır. İçerdek hava akışını sağlayan kanallar son derece gel şt r lm ş ve kend ç nde dolanım sağlanarak ses n kaybolması sağlanmıştır. Gel şmeler ışığında çapraz akışlı fan sayes nde uzun mesafeler oluşturulup ses sev yes en m n mum düzeye çek lm şt r. %30 Enerji Tasarrufu Yüksek Enerj Ver m, 30% daha fazla ver m Tam Ekspans yon valfe sah p kompresör, standart kompresöre göre 30% daha ver ml d r. İk s l nd rl nverter kompresörü sayes nde muazzam ısıtma ve soğutma ver ml l ğ elde eder z. Sinüs Dalgası 180 C S nüs Dalgası Kompresör akışı s nüs dalgası yöntem kullanarak üret r, sıradan kompresörlerde bu şlem 120 C kare dalgası le yapılır bu metodu kullanmamız enerj ver m n n yanında b ze şu avantajları da sağlar; *İy şlem frekansı ve düşük voltaj değer *Yüksek enerj tasarrufu *Çalışma sırasında oluşan gürültünün m n mal ze ed lmes *Kompresör en düzgün şek lde çalışır. 11/12

14 BERLİN Gold Platin Black Diamond

15 yüksek enerji tasarrufu BERLİN Techn cal Specs for ERP Inverter A/C s Ph-V-Hz Mode A Cool ng power nput Heat ng current nput SEER/SCOP(/) Cl mat c zones of heat ng Des gn load T b v. Heat ng balance po nt temperature thermostat-off mode Stand by mode Off mode crankcase heater throttle type Anuual Consumpt on Capac ty (L/h)Mo sture Removal Compressor db/a Type (/P ston/scroll Brand power type Sound power no se power type K Fan motor ()Power nput (uf)capac tance Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) Indoor m3/h Indoor A r C rculat on (mm) D mens on (L**H) (mm)pack ng (L**H) Kg db/a Net/Gross we ght no se sound pressure level Fan motor )Power nput (uf)capac ty Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) (mm) Net D mens on (L**H) Outdoor (mm) Pack ng D mens on (L**H) (Kg) Net/Gross we ght db/a db/a no se sound pressure level Refr gerant type/we ght Defrost mode Capac ty Rated volt and frequency Rated capac ty T ol. Heat ng l m t operat ng temperature Sound power no se Appl cable cl mate types 9000BTU BTU-B / BTU BTU-B12 Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng 2500(1800~3300) 2500(1800~3300) 3500(1800~3800) 3600(2000~4100) 5100(1800~5900) 5200(1800~6100) 6100(2500~6500) 6100(2100~7000) 7000(2600~7200) 7000(2000~7500) 760(460~1100) 690(480~1130) 1090(510~1360) 950(420~1250) 1600(420~2100) 1400(410~2150) 1900(700~3000) 1680(450~2300) 2180(600~3450) 1930(580~3400) 3.8(2.4~5.6) 3.5(2.5~5.7) 5.2(2.1~6.4) 4.3(2.4~7.0) 7.2(1.9~9.5) 6.4(1.8~9.7) 8.3(3.2~13.6) 7.4(2.6~10.5) 9.4(3.4~15) 8.3(3.3~14.8) 5.9/A+ 3.8/A 6.1/A++ 3.8/A 6.1/A++ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ / Average / Average / Average / Average / Average / -7 / -7 / -7 / -7 / -7 / -10 / -10 / -10 / -10 / ,95 1,3 5RS092ZJB21 Panason c 5RS102ZJA21 Panason c YDK-14-4 YDK , ± ±30 450/400/ /450/ /11 10/12 30~38 30~40 40~48 40~50 D A\ V D A\ V /30 28/ R410A/690g / ,5 0, R410A/ BTU BTU-B ,5 0, ,86 2,23 ATD141RDPA8JT H tach YDK-27-4 A6 ATD150RDPA8JT H tach YDK , /1150/ /1200/ *292* /17 16/20 42~46 42~48 52~56 52~58 DR A DR A /45 45/ R410A/1350g 22000BTU BTU-B / /50 R410A/1920g 24000BTU BTU-B / ,5 0 / 2,56 ATL165SDNC9AU1 HIGHLY YDK /1200/ /20 42~48 52~58 MDR M 100 / / R410A/1700g L qu d s de/ Gas s de/length φ6.0 φ φ6.0 φ φ6.0 φ ( 6.0 φ12) 5000 (φ9.52 φ15.88) 5000mm Refr gera nt p p ng /Connect on w r ng Max. refr gerant p pe length /Max. d fference n level Power cord(l ne numberx l ne d ameter X length) 15/5 15/ mm2 2000mm 3 1.5mm2 2000mm 15/5 15/ mm2 2500mm 3 2.5mm2 2500mm 15/ mm2 2500mm Indoor&Outdoor connect ng cable(l ne numberx l ne d ameter X length) 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 6080mm 4 2.5mm 6500mm 4 2.5mm 6500mm Load ng quant ty 40HQ /14

16 FRANKFURT Comfort Plus Techn cal Specs for ERP Inverter A/C s Capac ty 9000BTU 12000BTU 18000BTU 22000BTU 24000BTU Ph-V-Hz Rated volt and frequency Mode Rated capac ty Cool ng power nput A Heat ng current nput SEER/SCOP(/) Cl mat c zones of heat ng Des gn load T b v. Heat ng balance po nt temperature T ol. Heat ng l m t operat ng temperature thermostat-off mode Stand by mode Off mode crankcase heater throttle type Anuual Consumpt on Capac ty K (L/h)Mo sture Removal Compressor Fan motor Indoor m3/h Type (/P ston/scroll Brand power type ()Power nput (uf)capac tance Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) Indoor A r C rculat on (mm) D mens on (L**H) (mm)pack ng (L**H) Kg Net/Gross we ght db/a no se sound pressure level db/a Sound power no se power type Fan motor )Power nput (uf)capac ty Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) (mm) Net D mens on (L**H) Outdoor (mm) Pack ng D mens on (L**H) (Kg) Net/Gross we ght db/a no se sound pressure level db/a Sound power no se Refr gerant type/we ght Defrost mode Appl cable cl mate types BTU-F9 BTU-F12 BTU-F18 BTU-F22 BTU-F / / / / /50 Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng 2500(1800~3300) 2500(1800~3300) 3500(1800~3800) 3600(2000~4100) 5100(1800~5900) 5200(1800~6100) 6100(2500~6500) 6100(2100~7000) 7000(2600~7200) 7000(2000~7500) 760(460~1100) 690(480~1130) 1090(510~1360) 950(420~1250) 1600(420~2100) 1400(410~2150) 1900(700~3000) 1680(450~2300) 2180(600~3450) 1930(580~3400) 3.8(2.4~5.6) 3.5(2.5~5.7) 5.2(2.1~6.4) 4.3(2.4~7.0) 7.2(1.9~9.5) 6.4(1.8~9.7) 8.3(3.2~13.6) 7.4(2.6~10.5) 9.4(3.4~15) 8.3(3.3~14.8) 5.9/A+ 3.8/A 6.1/A++ 3.8/A 6.1/A++ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ / Average / Average / Average / Average / Average / -7 / -7 / -7 / -7 / -7 / -10 / -10 / -10 / -10 / ,5 0,5 0,5 0,5 0, / ,95 1,3 1,86 2,23 2,56 5RS092ZJB21 5RS102ZJA21 ATD141RDPA8JT ATD150RDPA8JT ATL165SDNC9AU1 Panason c Panason c H tach H tach HIGHLY YDK-14-4 YDK YDK-27-4 A6 YDK-30-4 YDK ,2 1 1, ± ± /1150/ /1200/ /1200/ /400/ /450/ *292* /11 10/12 14/17 16/20 16/20 30~38 30~40 42~46 42~48 42~48 40~48 40~50 52~56 52~58 52~58 D A\ V D A\ V DR A DR A MDR M / /30 28/30 40/45 45/51 52/ R410A/690g R410A/1000 R410A/1350g R410A/1920g R410A/1700g L qu d s de/ Gas s de/length φ6.0 φ φ6.0 φ φ6.0 φ ( 6.0 φ12) 5000 (φ9.52 φ15.88) 5000mm Refr ger ant p p ng Max. refr gerant p pe length /Max. d fference n level 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5 /Connec Power cord(l ne numberx l ne d ameter X t on length) w r ng 3 1.5mm2 2000mm 3 1.5mm2 2000mm 3 2.5mm2 2500mm 3 2.5mm2 2500mm 3 2.5mm2 2500mm Indoor&Outdoor connect ng cable(l ne numberx l ne d ameter X length) 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 6080mm 4 2.5mm 6500mm 4 2.5mm 6500mm Load ng quant ty 40HQ

17 yüksek enerji tasarrufu MÜNCHEN Special Edition Techn cal Specs for ERP Inverter A/C s Capac ty 9000BTU 12000BTU 18000BTU 22000BTU 24000BTU BTU-M9 BTU-M12 BRU-M18 BTU-M22 BTU-M24 Ph-V-Hz Rated volt and frequency / / / / /50 Mode A Rated capac ty SEER/SCOP(/) Cl mat c zones of heat ng T ol. Heat ng l m t operat ng temperature Indoor Outdoor Des gn load T b v. Heat ng balance po nt temperature Cool ng power nput Heat ng current nput thermostat-off mode Stand by mode Off mode crankcase heater throttle type Anuual Consumpt on Capac ty (L/h)Mo sture Removal Compressor Fan motor m3/h Fan motor Type (/P ston/scroll Brand power type ()Power nput (uf)capac tance Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) power type )Power nput (uf)capac ty Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) (mm) Net D mens on (L**H) (mm) Pack ng D mens on (L**H) (Kg) Net/Gross we ght db/a db/a no se sound pressure level Refr gerant type/we ght Defrost mode Indoor A r C rculat on (mm) D mens on (L**H) (mm)pack ng (L**H) Kg db/a db/a K Net/Gross we ght no se sound pressure level Sound power no se Sound power no se Appl cable cl mate types Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng 2500(1800~3300) 2500(1800~3300) 3500(1800~3800) 3600(2000~4100) 5100(1800~5900) 5200(1800~6100) 6100(2500~6500) 6100(2100~7000) 7000(2600~7200) 7000(2000~7500) 760(460~1100) 690(480~1130) 1090(510~1360) 950(420~1250) 1600(420~2100) 1400(410~2150) 1900(700~3000) 1680(450~2300) 2180(600~3450) 1930(580~3400) 3.8(2.4~5.6) 3.5(2.5~5.7) 5.2(2.1~6.4) 4.3(2.4~7.0) 7.2(1.9~9.5) 6.4(1.8~9.7) 8.3(3.2~13.6) 7.4(2.6~10.5) 9.4(3.4~15) 8.3(3.3~14.8) 5.9/A+ 3.8/A 6.1/A++ 3.8/A 6.1/A++ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ / Average / Average / Average / Average / Average / -7 / -7 / -7 / -7 / -7 / -10 / -10 / -10 / -10 / ,5 0,5 0,5 0,5 0, / ,95 1,3 1,86 2,23 2,56 5RS092ZJB21 5RS102ZJA21 ATD141RDPA8JT ATD150RDPA8JT ATL165SDNC9AU1 Panason c Panason c H tach H tach HIGHLY YDK-14-4 YDK YDK-27-4 A6 YDK-30-4 YDK ,2 1 1, ± ± /1150/ /1200/ /1200/ /400/ /450/ *292* /11 10/12 14/17 16/20 16/20 30~38 30~40 42~46 42~48 42~48 40~48 40~50 52~56 52~58 52~58 D A\ V D A\ V DR A DR A MDR M / /30 28/30 40/45 45/51 52/ R410A/690g R410A/1000 R410A/1350g R410A/1920g R410A/1700g L qu d s de/ Gas s de/length φ6.0 φ φ6.0 φ φ6.0 φ ( 6.0 φ12) 5000 (φ9.52 φ15.88) 5000mm Refr gera nt p p ng Max. refr gerant p pe length /Max. d fference n level 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5 /Connect Power cord(l ne numberx l ne d ameter on w r ng X length) 3 1.5mm2 2000mm 3 1.5mm2 2000mm 3 2.5mm2 2500mm 3 2.5mm2 2500mm 3 2.5mm2 2500mm Indoor&Outdoor connect ng cable(l ne numberx l ne d ameter X length) 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 6080mm 4 2.5mm 6500mm 4 2.5mm 6500mm Load ng quant ty 40HQ /16

18 ve Full İnverter Kl maların Genel Özell kler Konfor Er ş leb l rl k Sağlık Enerj Ver ml l ğ Bağımsız nem alma Kolay S l neb l rl k Kend kend ne tem zleneb l r F ltre Uyku Modu Turbo ısıtıcı ve soğutucu Yıkanab l r F ltre Dayanıklı Panel İç y vl bakır borular Soğuk hava koruyucu Zaman Ayarı C V tam n çer kl filtre Çok katlanmalı bakır borular Akıllı Defrost K ş Tanıma Soğuk koruyucu filtre Beklemede 0,5 enerj sarfiyatı 3 Boyutlu Hava Döngüsü Otomat k Başlatma Küf Engelley c Full Inverter Elektron k valf kontrol Bölgesel Etk Led Panel Bakter yel filtre Altın F l tre Isıtma Fonks yonu Etk l İk Yönlü Bağlantı Fotokatal t k F ltre (Havadak kokuları ster l ze ederek ortadan kaldırır.) Ayarlanab l r Fan Hızı Paslanmaz Panel Soğuk koruma filtres D ğer Sess z Etk Ops yonel Panel Hepa F ltre Çocuk K l d Yarım Derece Hassas yet G zleneb l r Led Gösterge 20 C ısıtma 6 farklı paslanmaz panel Frekans ayarlı kompresör le az güç daha fazla konfor daha hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Ops yonel F ltre 15 C soğutma Donmaya Karşı

19 Tecrübe, b lg ve deney m,güçlü ş b rl kler,n tel kl nsan kaynağı ve yen l kç yaklaşımla b rleşt rerek Dünya nın en çok terc h ed len ş rketler arasında olmayı hedefl yoruz.. BRANDAGG GRUP FALİYETLERİMİZ İNŞAAT -Konut İnşaat -T car İnşaat ISITMA SİSTEMLERİ -Isı Pompası -Komb -Şofben -Buhar S stemler -Eşanjör HAVALANDIRMA -Endüstr yel Konfor Kl ma -Havalandırma S stemler -H jyen k Kl ma S stemler -H jyen k Havalandırma S stemler -Isı Ger Kazanım S stemler ve enerj Tasarrufu YANGIN YALITIM -Pas f Yangın Yalıtım S stemler SOĞUTMA SİSTEMLERİ -İnverter Mono Spl t Kl ma -İnverter Mult Spl t Kl ma -İnverter VRF S stemler -Ch ller Soğutma S stemler OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ -Araç Denet m Kab nler BRANDAGG GRUP ŞİRKETLERİ GERMANY -Brandagg GmbH -S+ Kube GmbH -S+ Kube Gbr. TURKEY -Brandagg Europe Ltd.Şt. -Brandagg Yapı Ltd.Şt LUXEMBOURG -Brandagg S.a.r.l. -S+ Kube S.a.r.l. U.A.E -Brandagg Ltd. -S+ Kube Ltd. GERMANY TURKEY LUXEMBOURG U.A.E

20 energy

Değerler ve Felsefe. S z de Ha er ağına katılın. Kend n z ve yaşamınız ç n yen olanaklar yaratın.

Değerler ve Felsefe. S z de Ha er ağına katılın. Kend n z ve yaşamınız ç n yen olanaklar yaratın. Değerler ve Felsefe İnternet Çağı yalın ürünler n ve bas t çözümler n, tüket c ler ç n yeterl olmadığı farklı ve sıra dışı b r zaman d l m n yarattı. Bu yen zaman d l m nde, tüket c ler b rey olarak b

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)

ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) FOTOVOLTAİK KAYNAKLI DAĞITIK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE İLE ETKİLEŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) Günümüzde fotovolta k (PV) güç s stemler, yen leneb l r enerj kaynakları çer s nde öneml

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın.

Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın. Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın. Bosch Klimalar 2013 www.bosch-home.com/tr BoschHomeTurkiye Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler. Bosch un sürdürülebilir,

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

Hırsız Alarm S stemler

Hırsız Alarm S stemler Hırsız Alarm S stemler 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ F yat L stes Hırsız Alarm S stemler Hakkında Etk nleşt rme Modları HİBRİT PANELLER KABLOLU PANELLER Ekonom k H br t Paneller Gen şleyeb l r H br t Paneller

Detaylı

Yeni enerji yönetmeliğine uygun Bosch Inverter klimalar, her mevsim dilediğiniz havayı sunar.

Yeni enerji yönetmeliğine uygun Bosch Inverter klimalar, her mevsim dilediğiniz havayı sunar. Yeni enerji yönetmeliğine uygun Bosch Inverter klimalar, her mevsim dilediğiniz havayı sunar. Bosch Klimalar 2015 www.bosch-home.com/tr Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.

Detaylı

Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı.

Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı. Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı. 2015 Klima Ürün Kataloğu siemens-home.com/tr Siemens. Gelecek evinizde. Do ay tüketmemek için ak ll fikirler üretiyoruz. Siemens i bir dünya devi

Detaylı

İçindekiler. Klimalar. Kombiler. Termosifonlar. Ani Su Isıtıcıları

İçindekiler. Klimalar. Kombiler. Termosifonlar. Ani Su Isıtıcıları 1 İçindekiler Klimalar Hangi Model kaç BTU? Klima Üstün i Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Çift Yönlü Taze Hava Sistemi Ev Tipi Klimalar Salon Tipi

Detaylı

SYSTEM J-IIS J-II V-II VR-II Isı Geri Kazanım

SYSTEM J-IIS J-II V-II VR-II Isı Geri Kazanım SYSTEM JIIS JII VII VRII Isı Geri Kazanım 02 AIRSTAGE TM VRF sistemleri, bir çok binanın gereksinimlerine uygun, yaratıcı havalandırma çözümleri için tasarlanmıştır. AIRSTAGE TM VRF sistemleri rezidans

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

Önden Atışlı Seri. Inverter Multi Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi

Önden Atışlı Seri. Inverter Multi Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi Inverter Multi Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi Önden Atışlı Seri GENEL MÜDÜRLÜK: Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. No:4 Muyar Plaza K:1 D:10 34774 Ümraniye/İSTANBUL Telefon: 0216 594 73 73 (pbx) Faks:

Detaylı

Villavent Konut Havalandırma Sistemleri

Villavent Konut Havalandırma Sistemleri Fanlar Isı Geri Kazanım Üniteleri Soğutma Grupları ve Klimalar Hava Dağıtım Ürünleri Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Villavent Konut Havalandırma Sistemleri Systemair den akıllı havalandırma çözümleri

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

İçindekiler. Üstün Özellikler. Klima Modelleri. Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Özellikler

İçindekiler. Üstün Özellikler. Klima Modelleri. Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Özellikler Klima Kataloğu 1 İçindekiler Üstün Özellikler Enerji Verimliliği Yeni Enerji Regülasyonu Ücretsiz Keşif Split Klimaları Farklı Kılan Özellikler 16 17 18 19 Klima Modelleri Mirror Ionizer + Inverter Ionizer

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

MRV. 50/60Hz R410a. VRF Genel Katalog Değişken Debili Klima Sistemleri. Yetkili Satıcı. Klima Sistemleri

MRV. 50/60Hz R410a. VRF Genel Katalog Değişken Debili Klima Sistemleri. Yetkili Satıcı. Klima Sistemleri Yetkili Satıcı MRV 60Hz VRF Genel Katalog Değişken Debili Klima Sistemleri VRF Genel 2014 Katalog General Catalogue MRV 60Hz Klima Sistemleri Türkiye Distribütörü: PVG İklimlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

Yeni tasarım kompakt dış ünite. Yüksek Verimli İşletim Sistemi. Tasarımda Esneklik 8, 10, 12HP

Yeni tasarım kompakt dış ünite. Yüksek Verimli İşletim Sistemi. Tasarımda Esneklik 8, 10, 12HP Monitor Mode All Passage Name Lobby Passage Top 10/11/2008 Thu. 02:20 PM Up Down Set Temp. Fan 21.5 C High 21.5 C Med Expand Status Mode On Heat On Heat Entrance On Auto 24.0 C Low Staff Room Off PC Room

Detaylı

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi WS Serisi Bu katalogda verilen teknik bilgiler, en son yeniliklerin müşterilere aktarılabilmesi için önceden bildirilmeksizin ASAL tarafından

Detaylı

samsung.com.tr facebook.com/samsungtürkiye

samsung.com.tr facebook.com/samsungtürkiye Samsung Klimalar hakkında daha fazla bigi edinmek yada size en yakın yetkili Samsung Bayisini öğrenmek için lütfen www.samsung.com.tr adresini ziyaret edin. samsung.com.tr facebook.com/samsungtürkiye SAMSUNG

Detaylı

Buderus ile Yeni Nesil Ürünler ve Sistem Çözümleri

Buderus ile Yeni Nesil Ürünler ve Sistem Çözümleri [ Hava ] [ Su ] Buderus Ürün Portföyü [ Toprak ] [ Buderus ] Buderus ile Yeni Nesil Ürünler ve Sistem Çözümleri 05.2012 Isıtma Bizim İşimiz YILLARDIR ÜSTÜN SISTEM Ç BUDERUS HER YERDE Avrupa nın önde gelen

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR KULLNIM KILVUZU UĞUR DUVR TİPİ SPLIT KLİMLR BU KULLNIM KILVUZU ŞĞID YZN MODELLERİ KPSMKTDIR. DC INVERTER DUVR TİPİ SPLİT KLİM UCI 9 I - UCI 9 0 UCI 12 I - UCI 12 O UCI 18 I - UCI 18 O UCI 24 I - UCI 24

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

İnsan ve çevre sağlığı için geliştirilen bina iklimlendirme sistemleri

İnsan ve çevre sağlığı için geliştirilen bina iklimlendirme sistemleri İnsan ve çevre sağlığı için geliştirilen bina iklimlendirme sistemleri Yüksek kapasiteli VRF sistemi dış ünitenin seri şekilde bağlanması ile 4 HP lik kapasite sağlanır. Birbirine bağlama yeteneği HP lik

Detaylı

Multi Inverter Klimalar

Multi Inverter Klimalar Multi Inverter Klimalar Yeniliği aşkla tasarlar R410A Çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Multi Inverter Sistem Klimaları Multi Inverter Sistem Klimaları

Detaylı

LG klimalarının yüksek teknolojisiyle hayatınız daha sakin, sessiz, ekonomik ve enerji dolu.

LG klimalarının yüksek teknolojisiyle hayatınız daha sakin, sessiz, ekonomik ve enerji dolu. LG klimalarının yüksek teknolojisiyle hayatınız daha sakin, sessiz, ekonomik ve enerji dolu. 6 Dış Ünite LG Klimalar 2011 Kaset Tipi Gizli Tavan Tipi Yer & Tavan Tipi / Gizli Tavan Tipi 4 İç Ünite 84 Aksesuar

Detaylı