ÜrünKataloğu2016. invertermonosplitklima. energy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜrünKataloğu2016. invertermonosplitklima. energy"

Transkript

1 ÜrünKataloğu2016 invertermonosplitklima energy

2 BRANDAGG KLİMA BİR ALMAN TEKNOLOJİ HARİKASIDIR. SEZONSAL VERİMLİLİK KRİTERLERİNE UYGUNLUĞU İLE MÜKEMMEL ENERJİ TASARRUFUNA SAHİP OLARAK EN İLERİ AVRUPA STANDARTLARINA GÖRE ÜRETİLMİŞTİR. EN MODERN TEKNOLOJİ KULLANMAYI TERCİH EDEN VE DÜNYANIN BİR ÇOK ÜLKELERİNDE TÜM YIL BOYUNCA EKONOMİK KULLANIMI VE MAKSİMUM KONFOR SAĞLAYICI ÜRÜNLERİMİZ İLE ÇIĞIR AÇIYOR. LUXEMBOURG GERMANY TURKEY U.A.E

3 yüksek enerji tasarrufu Yen ver ml l k sınıflandırması d rekt fine göre,kl maların enerj ver ml l ğ n n b ld r m zorunlu hale gelm şt r.bunun amacı,tüket c ye enerj tüket m ne yönel k doğru ve objekt f b lg sağlamak,ayrıca tüket c ye çevre dostu ürün kulanımına yönlend rmekt r.ürün üzer nde yer alan enerj et ket le lg l detayları aşağıda bulab l rs n z. 1 7 B**AY4C Enerj ver ml l k sınıflandırmasında A dan G ye kadar 7 sınıf vardır. En ver ml sınıf A, en düşük ver ml sınıf G d r Reset 12 6 BRANDAGG Enerji verimlilik Sınıfı 1.ÇALIŞMA MODU: Çalışma modunu değ şt r r ; OTOMATİK,SOĞUK,KURU, SICAK,FAN 4.HAVA AKIŞI (İSTEĞE BAĞLI): Sağ/Sol hava akış yönünü ayarlamak ç n kullanılır.tuşa basıldığında ç hava yönlend r c ler döner veya durur.(sadece 3 boyutlu hava akım modeller nde çalışır.) 7.AÇMA /KAPAMA: Bu tuşa basıldığında çalışma başlar ve tekrar basıldığında durur. 10.ZAMANLAYICI: Açma ve kapama zamanlarını ayarlamak ç n kullanılır. 2.FAN HIZI: Hava hızını ayarlar 5. IŞIK VE TEMİZLEME : Işık=LED gösterge panel n açmak veya kapatmak ç n kullanılır. Tem zle=kend kend n tem z- leme özell ğ n başlatmak ç n kullanılır. 8.< > : Odanın sıcaklığını ayarlar. 11.TUŞ KİLİDİ: Kumanda tuşlarını k l tlemek veya k l d açmak ç n kullanılır. 3.KANAT SALINIMI: Hava salınım yönünü değ şt r r ; Doğal Akım,Salınım, Sab t Rüzgar 6.UYKU: Uyku moduna geç r r. 9.TURBO: Turbo moduna geç r r. (OTOMATİK,KURU ve FAN modunda çalışmaz). 12.HAVA TAKİP MODU: Sensör etrafındak sıcaklığı algılar ve odanın sıcaklığını daha kusursuz ayara get r r. Enerji verimlilik Sınıfı SEER SCOP A+++ SEER > 8,50 SCOP > 5,10 A++ 6,10 < SEER < 8,50 4,60 < SCOP < 5,10 A+ 5,60 < SEER < 6,10 4,00 < SCOP < 4,60 A 5,10 < SEER < 5,60 3,40 < SCOP < 4,00 B 4,60 < SEER < 5,10 3,10 < SCOP < 3,40 C 4,10 < SEER < 4,60 2,80 < SCOP < 3,10 D 3,60 < SEER < 4,10 2,50 < SCOP < 2,80 E 3,10 < SEER < 3,60 2,20 < SCOP < 2,20 F 2,60 < SEER < 3,10 1,90 < SCOP < 2,20 G SEER < 2,60 SCOP < 1,90 1/2

4 BRANDAGG

5 Çekirdek Fonksiyon Sistem Kontrol Sistem Üzerinden Onarım Sistem Üzerinden Düzenleme Sistem Üzerinden Güncelleme Servis Merkezliklerine Uygunluk 3/4

6 Hava Takip Sistemi Bu teknoloj le b rl kte uzaktan kumandaya b r sıcaklık sensörü yerleşt r lm şt r. Uzaktan kumandaya yakın durulduğunda ün te otomat k olarak çalışma modunu değ şt rerek (kl ma k ş y tak p eder g b ) konforlu ısıyı sağlar.

7 Düşük Ortam Sıcaklığı ç n Fonks yonlar 20 C 15 C 8 C Soğutma Ş ddetl kış mevs m şartlarında odayı ısıtma şlem le donmaktan korumak ç n sıcaklığı 8 C de tutar. 15 C Isıtma Hava sıcaklığı -15 C dah olsa kl ma ün tes ayarlanab l r frekanslı kompresör teknoloj s sayes nde kend n donmaya karşı korur. 20 Isıtabilme -20 C'de ısıtma şlem ne devam eder. Brandagg'ın elektr kl ısıtma şas s,önısıtma teknoloj s ve frekans ayarlama kompresörü tarafında desteklen r. Paslanmaz Kabin Bu tekn k sayes nde kab n paslanmaya karşı korunur. 5/6

8 Enerj Ver ml l ğ İç Yivli Bakır Borular İleri Teknoloji Kompresör Uyku Modu Yüksek kal tedek ç y vl bakır borular boru ç ndek yüzey alanını arttırmaktadır. Termal letkenl k h ssed l r şek lde etk etmekted r. Çark ve sab t bob n yapısına sah p motorun karşılıklı çalışma yapısından dolayı kend ç nde döngü sağlayab lmekted r. Sonucunda büyük b r enerj açığa çıkar M kro B lg sayar oda sıcaklığını otomat k olarak değ şt rerek konforlu b r gece uykusu sağlar. Beklemede 0,5 Enerji Tasarrufu Bekleme modunda 0,5 enerj harcamaktadır. Bu sınıftak kl malar 4,5 5 arası enerj harcamaktadır. Brandagg bu konuda 95% oranında ver m sağlamaktadır. Konfor Çok Katlamalı Bakır Borular Borulan döngüsel yapısı sayes nde hava daha çok yüzey alanına etk etmekte ve enerj kaybı en aza nmekted r. Turbo Isı cı ve Soğutucu Maks mum soğutma ve ısıtma yeteneğ sayes nde dışardak havanın sıcaklığı kl mayı etk lemez. Bağımsız Nem alma Ortamdak neme d rek olarak etk eder. 3 Boyutlu Hava Döngüsü 360 C döngü yeteneğ sayes nde odaların d k köşeler ne dah etk eder. Soğuk Hava Koruyucu Odadak soğuk havayı d rek çekerek çerdek ısınmayı hızlandırır ve daha az enerj le ısıtma sağlar.enerj tasarrufu sağlar. Yarım Derece Hassasiyet İç ün tey farklı yüksekl klere koyab l rs n z, bu durumda daha yükseğe koyduğunuza ısıtma yada soğutmayı sağlayab lmek ç n güçlü yada daha etk l olması gerekmekted r. Altta olursa daha düşük etk lerle stenen ver m sağlanab l r. Kl malar bunları farkedeb lme yeteneğ ne sah pt r.

9

10 Güven l r B leşenler Panel Çapraz Akım Kondanser İç Y vl Bakır Borular İler Teknoloj kompresör Fan Motor Ch pset Devre Kartı Elektron k Gen şleme Valfi Panel Entegre enjeks yon kalıplama şlem kullanılarak mal ed l r.panel pürüzsüz ve düz b r yüzeye sah pt r. İler Teknoloj Kompresör Daha Ver ml Çalışma Sunan Sab t Mıknatıslı (PM) Motoru Kullanan Enerj Tasarruflu Tanınmış Marka Kompresör. Çapraz Akım Üreten Fon Gen ş çaplı çapraz akışlı fan kanatları 780m3/h (12k)'lık b r hava Akım b r m oluşturur.büyük b r hava akımı hacm üret rken düşük ses çıkarır Fan Motor Fan motoru, gen ş çalışma aralığında ve yüksek ver ml l kte güç üret r. Döngüsel Ch pset Gel şmiş yongaset İ kontrol s stem (Ana çip + DSP Ç P) Kondanser Korozyonu önlemek ç n özel şlenm ş Golden F n kompakt tasarımı le ısı transfer n opt m ze Eder. Expans on Valfi Hassas Soğutma veya ısıttma ç n soğutucu akış hızının akıllı ve hassas Ayarı. İç Y vl Bakır Borular Y v, bakır küp duvarlarının temas yüzey n artırır bu sayede pürüzsüz küplere göre 20-30% ısı transfer oranı artar.

11 yüksek enerji tasarrufu Er ş leb l rl k İFİ Kontrolü (Opsiyonel) -F s nyal le cep telefonları ve d ğer akıllı c hazları kullanarak kl ma kumandası yapılır. Kendi kendine Teşhis Anormal şlem ve b leşenler kend kend ne teşh s eder. Hata kodları ç ün telerde görünür. Kendi Kendine Temizlenebilen Filitre Drenaj Bağlan sı Tem zleme düğmes ne basarak hızla yoğuşma su akışı yoluyla toz kaldırılır. ç ün teler n sol ve sağ taraflarına bağlantı boru ve drenaj hortumu uzatmak mümkündür. Bu sayede kurulum kolaylaşır. 9/10

12 Kaliteli Yaşam Gümüş İyon F ltre Gümüş yonlar bakter ler öldürme yeteneğ ne sah pt r. Har c olarak hücresel boyutta p sl ğ dah absorve edeb lme kab l yet ne sah pt r. Soğuk Katal t k F ltre Soğuk katal t k filtre sayes nde zararlı gaz ve fos l atıklar absorve ed leb l r. C V tam n F ltre C v tam ne sah p filtre ortama hava ver rken çer ğ ne C v tam n ekley p sağlıklı hava akış ortamı sağlayab lmekted r. *Pol fenol Hava F ltres (Pol fenol çer kl filtre sayes nde ortamda oks dasyon ve strer l zasyon sağlanır.) *L zozom F ltres (L zozom filtres ortamdak bakter ler parçalar.) *Anyon F ltres (Ortamdak negat f enerj akt vasyonunu düşürür, ve nsan hücreler nde akt vasyon sağlar.) *Fotokatal t k filtre(ortamda k ışık etk s ve dezenfektasyonu sağlar ve nsan gözünü korur.) *HEPA Yüksek Enerj F ltres ( 0,3 m kron boyutunda k zararlı organ zmaları yok etme kab l yet ne sah pt r. Bu özell kte başarısı 99,97% oranındadır.)

13 Yarım Derece Hassasiyet ve Sıcaklık Kontrolü Farklı soğutma kapas tes ne sah p, ayarlanab l r frekans özell kl kompresör yardımı le yarım derece hassas yetle ayarlama yapab l r ve har kulade b r konfora sah p olab l rs n z. Gold Ekspans yon valfe sah p Kompresör sayes nde ses elektromanyet k olarak oluşmaktadır. İçerdek hava akışını sağlayan kanallar son derece gel şt r lm ş ve kend ç nde dolanım sağlanarak ses n kaybolması sağlanmıştır. Gel şmeler ışığında çapraz akışlı fan sayes nde uzun mesafeler oluşturulup ses sev yes en m n mum düzeye çek lm şt r. %30 Enerji Tasarrufu Yüksek Enerj Ver m, 30% daha fazla ver m Tam Ekspans yon valfe sah p kompresör, standart kompresöre göre 30% daha ver ml d r. İk s l nd rl nverter kompresörü sayes nde muazzam ısıtma ve soğutma ver ml l ğ elde eder z. Sinüs Dalgası 180 C S nüs Dalgası Kompresör akışı s nüs dalgası yöntem kullanarak üret r, sıradan kompresörlerde bu şlem 120 C kare dalgası le yapılır bu metodu kullanmamız enerj ver m n n yanında b ze şu avantajları da sağlar; *İy şlem frekansı ve düşük voltaj değer *Yüksek enerj tasarrufu *Çalışma sırasında oluşan gürültünün m n mal ze ed lmes *Kompresör en düzgün şek lde çalışır. 11/12

14 BERLİN Gold Platin Black Diamond

15 yüksek enerji tasarrufu BERLİN Techn cal Specs for ERP Inverter A/C s Ph-V-Hz Mode A Cool ng power nput Heat ng current nput SEER/SCOP(/) Cl mat c zones of heat ng Des gn load T b v. Heat ng balance po nt temperature thermostat-off mode Stand by mode Off mode crankcase heater throttle type Anuual Consumpt on Capac ty (L/h)Mo sture Removal Compressor db/a Type (/P ston/scroll Brand power type Sound power no se power type K Fan motor ()Power nput (uf)capac tance Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) Indoor m3/h Indoor A r C rculat on (mm) D mens on (L**H) (mm)pack ng (L**H) Kg db/a Net/Gross we ght no se sound pressure level Fan motor )Power nput (uf)capac ty Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) (mm) Net D mens on (L**H) Outdoor (mm) Pack ng D mens on (L**H) (Kg) Net/Gross we ght db/a db/a no se sound pressure level Refr gerant type/we ght Defrost mode Capac ty Rated volt and frequency Rated capac ty T ol. Heat ng l m t operat ng temperature Sound power no se Appl cable cl mate types 9000BTU BTU-B / BTU BTU-B12 Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng 2500(1800~3300) 2500(1800~3300) 3500(1800~3800) 3600(2000~4100) 5100(1800~5900) 5200(1800~6100) 6100(2500~6500) 6100(2100~7000) 7000(2600~7200) 7000(2000~7500) 760(460~1100) 690(480~1130) 1090(510~1360) 950(420~1250) 1600(420~2100) 1400(410~2150) 1900(700~3000) 1680(450~2300) 2180(600~3450) 1930(580~3400) 3.8(2.4~5.6) 3.5(2.5~5.7) 5.2(2.1~6.4) 4.3(2.4~7.0) 7.2(1.9~9.5) 6.4(1.8~9.7) 8.3(3.2~13.6) 7.4(2.6~10.5) 9.4(3.4~15) 8.3(3.3~14.8) 5.9/A+ 3.8/A 6.1/A++ 3.8/A 6.1/A++ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ / Average / Average / Average / Average / Average / -7 / -7 / -7 / -7 / -7 / -10 / -10 / -10 / -10 / ,95 1,3 5RS092ZJB21 Panason c 5RS102ZJA21 Panason c YDK-14-4 YDK , ± ±30 450/400/ /450/ /11 10/12 30~38 30~40 40~48 40~50 D A\ V D A\ V /30 28/ R410A/690g / ,5 0, R410A/ BTU BTU-B ,5 0, ,86 2,23 ATD141RDPA8JT H tach YDK-27-4 A6 ATD150RDPA8JT H tach YDK , /1150/ /1200/ *292* /17 16/20 42~46 42~48 52~56 52~58 DR A DR A /45 45/ R410A/1350g 22000BTU BTU-B / /50 R410A/1920g 24000BTU BTU-B / ,5 0 / 2,56 ATL165SDNC9AU1 HIGHLY YDK /1200/ /20 42~48 52~58 MDR M 100 / / R410A/1700g L qu d s de/ Gas s de/length φ6.0 φ φ6.0 φ φ6.0 φ ( 6.0 φ12) 5000 (φ9.52 φ15.88) 5000mm Refr gera nt p p ng /Connect on w r ng Max. refr gerant p pe length /Max. d fference n level Power cord(l ne numberx l ne d ameter X length) 15/5 15/ mm2 2000mm 3 1.5mm2 2000mm 15/5 15/ mm2 2500mm 3 2.5mm2 2500mm 15/ mm2 2500mm Indoor&Outdoor connect ng cable(l ne numberx l ne d ameter X length) 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 6080mm 4 2.5mm 6500mm 4 2.5mm 6500mm Load ng quant ty 40HQ /14

16 FRANKFURT Comfort Plus Techn cal Specs for ERP Inverter A/C s Capac ty 9000BTU 12000BTU 18000BTU 22000BTU 24000BTU Ph-V-Hz Rated volt and frequency Mode Rated capac ty Cool ng power nput A Heat ng current nput SEER/SCOP(/) Cl mat c zones of heat ng Des gn load T b v. Heat ng balance po nt temperature T ol. Heat ng l m t operat ng temperature thermostat-off mode Stand by mode Off mode crankcase heater throttle type Anuual Consumpt on Capac ty K (L/h)Mo sture Removal Compressor Fan motor Indoor m3/h Type (/P ston/scroll Brand power type ()Power nput (uf)capac tance Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) Indoor A r C rculat on (mm) D mens on (L**H) (mm)pack ng (L**H) Kg Net/Gross we ght db/a no se sound pressure level db/a Sound power no se power type Fan motor )Power nput (uf)capac ty Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) (mm) Net D mens on (L**H) Outdoor (mm) Pack ng D mens on (L**H) (Kg) Net/Gross we ght db/a no se sound pressure level db/a Sound power no se Refr gerant type/we ght Defrost mode Appl cable cl mate types BTU-F9 BTU-F12 BTU-F18 BTU-F22 BTU-F / / / / /50 Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng 2500(1800~3300) 2500(1800~3300) 3500(1800~3800) 3600(2000~4100) 5100(1800~5900) 5200(1800~6100) 6100(2500~6500) 6100(2100~7000) 7000(2600~7200) 7000(2000~7500) 760(460~1100) 690(480~1130) 1090(510~1360) 950(420~1250) 1600(420~2100) 1400(410~2150) 1900(700~3000) 1680(450~2300) 2180(600~3450) 1930(580~3400) 3.8(2.4~5.6) 3.5(2.5~5.7) 5.2(2.1~6.4) 4.3(2.4~7.0) 7.2(1.9~9.5) 6.4(1.8~9.7) 8.3(3.2~13.6) 7.4(2.6~10.5) 9.4(3.4~15) 8.3(3.3~14.8) 5.9/A+ 3.8/A 6.1/A++ 3.8/A 6.1/A++ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ / Average / Average / Average / Average / Average / -7 / -7 / -7 / -7 / -7 / -10 / -10 / -10 / -10 / ,5 0,5 0,5 0,5 0, / ,95 1,3 1,86 2,23 2,56 5RS092ZJB21 5RS102ZJA21 ATD141RDPA8JT ATD150RDPA8JT ATL165SDNC9AU1 Panason c Panason c H tach H tach HIGHLY YDK-14-4 YDK YDK-27-4 A6 YDK-30-4 YDK ,2 1 1, ± ± /1150/ /1200/ /1200/ /400/ /450/ *292* /11 10/12 14/17 16/20 16/20 30~38 30~40 42~46 42~48 42~48 40~48 40~50 52~56 52~58 52~58 D A\ V D A\ V DR A DR A MDR M / /30 28/30 40/45 45/51 52/ R410A/690g R410A/1000 R410A/1350g R410A/1920g R410A/1700g L qu d s de/ Gas s de/length φ6.0 φ φ6.0 φ φ6.0 φ ( 6.0 φ12) 5000 (φ9.52 φ15.88) 5000mm Refr ger ant p p ng Max. refr gerant p pe length /Max. d fference n level 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5 /Connec Power cord(l ne numberx l ne d ameter X t on length) w r ng 3 1.5mm2 2000mm 3 1.5mm2 2000mm 3 2.5mm2 2500mm 3 2.5mm2 2500mm 3 2.5mm2 2500mm Indoor&Outdoor connect ng cable(l ne numberx l ne d ameter X length) 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 6080mm 4 2.5mm 6500mm 4 2.5mm 6500mm Load ng quant ty 40HQ

17 yüksek enerji tasarrufu MÜNCHEN Special Edition Techn cal Specs for ERP Inverter A/C s Capac ty 9000BTU 12000BTU 18000BTU 22000BTU 24000BTU BTU-M9 BTU-M12 BRU-M18 BTU-M22 BTU-M24 Ph-V-Hz Rated volt and frequency / / / / /50 Mode A Rated capac ty SEER/SCOP(/) Cl mat c zones of heat ng T ol. Heat ng l m t operat ng temperature Indoor Outdoor Des gn load T b v. Heat ng balance po nt temperature Cool ng power nput Heat ng current nput thermostat-off mode Stand by mode Off mode crankcase heater throttle type Anuual Consumpt on Capac ty (L/h)Mo sture Removal Compressor Fan motor m3/h Fan motor Type (/P ston/scroll Brand power type ()Power nput (uf)capac tance Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) power type )Power nput (uf)capac ty Indoor Fan Speed RPM (H gh/med/low) (mm) Net D mens on (L**H) (mm) Pack ng D mens on (L**H) (Kg) Net/Gross we ght db/a db/a no se sound pressure level Refr gerant type/we ght Defrost mode Indoor A r C rculat on (mm) D mens on (L**H) (mm)pack ng (L**H) Kg db/a db/a K Net/Gross we ght no se sound pressure level Sound power no se Sound power no se Appl cable cl mate types Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng Cool ng Heat ng 2500(1800~3300) 2500(1800~3300) 3500(1800~3800) 3600(2000~4100) 5100(1800~5900) 5200(1800~6100) 6100(2500~6500) 6100(2100~7000) 7000(2600~7200) 7000(2000~7500) 760(460~1100) 690(480~1130) 1090(510~1360) 950(420~1250) 1600(420~2100) 1400(410~2150) 1900(700~3000) 1680(450~2300) 2180(600~3450) 1930(580~3400) 3.8(2.4~5.6) 3.5(2.5~5.7) 5.2(2.1~6.4) 4.3(2.4~7.0) 7.2(1.9~9.5) 6.4(1.8~9.7) 8.3(3.2~13.6) 7.4(2.6~10.5) 9.4(3.4~15) 8.3(3.3~14.8) 5.9/A+ 3.8/A 6.1/A++ 3.8/A 6.1/A++ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ 5.6/A+ 4.0/A+ / Average / Average / Average / Average / Average / -7 / -7 / -7 / -7 / -7 / -10 / -10 / -10 / -10 / ,5 0,5 0,5 0,5 0, / ,95 1,3 1,86 2,23 2,56 5RS092ZJB21 5RS102ZJA21 ATD141RDPA8JT ATD150RDPA8JT ATL165SDNC9AU1 Panason c Panason c H tach H tach HIGHLY YDK-14-4 YDK YDK-27-4 A6 YDK-30-4 YDK ,2 1 1, ± ± /1150/ /1200/ /1200/ /400/ /450/ *292* /11 10/12 14/17 16/20 16/20 30~38 30~40 42~46 42~48 42~48 40~48 40~50 52~56 52~58 52~58 D A\ V D A\ V DR A DR A MDR M / /30 28/30 40/45 45/51 52/ R410A/690g R410A/1000 R410A/1350g R410A/1920g R410A/1700g L qu d s de/ Gas s de/length φ6.0 φ φ6.0 φ φ6.0 φ ( 6.0 φ12) 5000 (φ9.52 φ15.88) 5000mm Refr gera nt p p ng Max. refr gerant p pe length /Max. d fference n level 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5 /Connect Power cord(l ne numberx l ne d ameter on w r ng X length) 3 1.5mm2 2000mm 3 1.5mm2 2000mm 3 2.5mm2 2500mm 3 2.5mm2 2500mm 3 2.5mm2 2500mm Indoor&Outdoor connect ng cable(l ne numberx l ne d ameter X length) 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 4580mm 4 1.5mm2 6080mm 4 2.5mm 6500mm 4 2.5mm 6500mm Load ng quant ty 40HQ /16

18 ve Full İnverter Kl maların Genel Özell kler Konfor Er ş leb l rl k Sağlık Enerj Ver ml l ğ Bağımsız nem alma Kolay S l neb l rl k Kend kend ne tem zleneb l r F ltre Uyku Modu Turbo ısıtıcı ve soğutucu Yıkanab l r F ltre Dayanıklı Panel İç y vl bakır borular Soğuk hava koruyucu Zaman Ayarı C V tam n çer kl filtre Çok katlanmalı bakır borular Akıllı Defrost K ş Tanıma Soğuk koruyucu filtre Beklemede 0,5 enerj sarfiyatı 3 Boyutlu Hava Döngüsü Otomat k Başlatma Küf Engelley c Full Inverter Elektron k valf kontrol Bölgesel Etk Led Panel Bakter yel filtre Altın F l tre Isıtma Fonks yonu Etk l İk Yönlü Bağlantı Fotokatal t k F ltre (Havadak kokuları ster l ze ederek ortadan kaldırır.) Ayarlanab l r Fan Hızı Paslanmaz Panel Soğuk koruma filtres D ğer Sess z Etk Ops yonel Panel Hepa F ltre Çocuk K l d Yarım Derece Hassas yet G zleneb l r Led Gösterge 20 C ısıtma 6 farklı paslanmaz panel Frekans ayarlı kompresör le az güç daha fazla konfor daha hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Ops yonel F ltre 15 C soğutma Donmaya Karşı

19 Tecrübe, b lg ve deney m,güçlü ş b rl kler,n tel kl nsan kaynağı ve yen l kç yaklaşımla b rleşt rerek Dünya nın en çok terc h ed len ş rketler arasında olmayı hedefl yoruz.. BRANDAGG GRUP FALİYETLERİMİZ İNŞAAT -Konut İnşaat -T car İnşaat ISITMA SİSTEMLERİ -Isı Pompası -Komb -Şofben -Buhar S stemler -Eşanjör HAVALANDIRMA -Endüstr yel Konfor Kl ma -Havalandırma S stemler -H jyen k Kl ma S stemler -H jyen k Havalandırma S stemler -Isı Ger Kazanım S stemler ve enerj Tasarrufu YANGIN YALITIM -Pas f Yangın Yalıtım S stemler SOĞUTMA SİSTEMLERİ -İnverter Mono Spl t Kl ma -İnverter Mult Spl t Kl ma -İnverter VRF S stemler -Ch ller Soğutma S stemler OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ -Araç Denet m Kab nler BRANDAGG GRUP ŞİRKETLERİ GERMANY -Brandagg GmbH -S+ Kube GmbH -S+ Kube Gbr. TURKEY -Brandagg Europe Ltd.Şt. -Brandagg Yapı Ltd.Şt LUXEMBOURG -Brandagg S.a.r.l. -S+ Kube S.a.r.l. U.A.E -Brandagg Ltd. -S+ Kube Ltd. GERMANY TURKEY LUXEMBOURG U.A.E

20 energy

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR GÜVENİLİR ve TEKNOLOJİK KOMPONENTLER Panel Entegre püskürtme kalıplama yöntemi ile üretilen düz ve pürüzsüz yüzeye sahip panel Yivli Bakır Boru Motor Düzgün başlatma ve hız

Detaylı

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR VE SALON TİPİ KLİMALAR 1 GÜVENİLİR ve TEKNOLOJİK KOMPONENTLER Estetik ve Şık Tasarım Entegre püskürtme kalıplama yöntemi ile üretilen düz ve pürüzsüz yüzeye sahip panel

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

65% ENERJİ TASARRUFU

65% ENERJİ TASARRUFU SICKLR BEKLEMiYORS, SiZ DE BEKLEMEYiN. 4 8 ST T E S E R i NL i Ğ E K V U Ş U N. Klimanızın montajı için günlerce beklemeyin. Hotpoint Inventer klimalar ile 48 saatte serinliğe kavuşun. 65% ENERJİ TSRRUFU

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

YENİ ÜRÜN YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA

YENİ ÜRÜN YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA Hava Koşullandırma Sayı 45 / Eylül 2017 Haber Aralık Bülteni 2016 // Sayı 91 42 YENİ ÜRÜN turn to the experts YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA Alarko

Detaylı

2012 SAMSUNG KLİMALAR

2012 SAMSUNG KLİMALAR 2012 SAMSUNG KLİMALAR Kaliteli Bir Yasam için Akıllı Çözümler samsung.com.tr facebook.com/samsungtürkiye Samsung Smart Klimalar Samsung Beyaz ailesinin yeni smart klimaları farklı mekanlara uygun sık

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar 7 Yıl Garanti Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada ve Isıtmada

Detaylı

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda -H1 Uzaktantan kumanda s steme s nyal ver r. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. ODA SICAKLIK AYAR DÜĞMELERİ

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch Multi Split Klimalar Bosch Ticari Split Klimalar Ticari Split Kaset Tipi Ticari Split Gizli Tavan Tipi Ticari Split Salon Tipi 04 10 12 16 20 Bosch un eşsiz kalite

Detaylı

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar. Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_ indd 1 Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar Bosch_Multi_Klimalar_Katalog_23012017.indd 1 19.6.2017 19:01:05 Bosch Multi Split Klimalar 04 Bosch Ticari Split Klimalar 10 Ticari Split Kaset Tipi 12 Ticari Split

Detaylı

TermoGreen DUVAR TİPİ İNVERTER SPLİT KLİMA

TermoGreen DUVAR TİPİ İNVERTER SPLİT KLİMA Daha Az Enerji Daha Yüksek Konfor INVERTER... TermoGreen DUVAR TİPİ İNVERTER SPLİT KLİMA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Inverter Klima Nedir? Inverter klima, alternatif akımı doğru akıma çeviren bir AC-DC çeviricisi

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 013 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada + ve Isıtmada Enerji Sınıfı

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FTXR-E

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FTXR-E Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FTXR-E İç Ünite Duvar tipi ünite FTXR-E İÇİNDEKİLER FTXR-E Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A İÇ ÜNİTE FTXB25 FTXB35 FTXB50 FTXB60 Kapasitesi BTU 1,20 / 2,50 / 3,20 4.000 / 8.500 / 10.900 1,30 / 3,53 / 3,80 4.400 / 12.000 / 12.900 1,88 / 5.45 / 6.20 6.400 / 18.600 / 21.200 2,00 / 6,21 / 6,50 6.800

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Klimalar İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar 7 Yıl Garanti Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik

Detaylı

Galanz KUDO P15 www.galanzturkiye.com info@galanzturkiye.com

Galanz KUDO P15 www.galanzturkiye.com info@galanzturkiye.com Galanz KLima KUDO P15 www.galanzturkiye.com info@galanzturkiye.com Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası

Detaylı

Enerji tasarruflu tasarımla çevre dostu olurken, konforlu iç mekanlar sağlar.

Enerji tasarruflu tasarımla çevre dostu olurken, konforlu iç mekanlar sağlar. DUVAR TİPİ KLİMALAR 02 Enerji tasarruflu tasarımla çevre dostu olurken, konforlu iç mekanlar sağlar. İnsan dostu bir klima aynı zamanda çevre dostudur. Fujitsu General büyük oturma odaları, yatak odaları

Detaylı

Multi Inverter Klimalar

Multi Inverter Klimalar Multi Inverter Klimalar Yeniliği aşkla tasarlar R410A Çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Multi Inverter Sistem Klimaları Multi Inverter Sistem Klimaları

Detaylı

New Artcool Mirror Invertor Inverter Active Plazma Plus ARÇELİK 125410 185410 255410 093410 123410 183410 233410 124410 184410 254410 90044 12044 15040 18040 24040 İç Ünite Adedi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detaylı

MAKSİMUM KONFOR. Tek bir dokunuşla istediğiniz konfora kolayca ulaşın. MAKSİMUM PERFORMANS

MAKSİMUM KONFOR. Tek bir dokunuşla istediğiniz konfora kolayca ulaşın. MAKSİMUM PERFORMANS HOTPOINT SMRT INVERTER KLİM Evinizin havasını mükemmelleştirmek için tasarlanan Smart Inverter Teknolojili yeni Hotpoint klimalar, enerji verimliğini ve maksimum performansı bir araya getiriyor. Özel filtreleme

Detaylı

AYÜKSEK. Konfor estetik ister!

AYÜKSEK. Konfor estetik ister! Konfor estetik ister! Sabancı Güvencesi 30 Yıllık Sektör Deneyimi 400 den Fazla Satış ve Servis Ağı Kaliteli Hizmet Konusunda Uzman Personel Marka Çeşitliliği Alternatif Renk Seçenekleri Alternatif Finans

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FTX-GV

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FTX-GV Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FTX-GV İç Ünite Duvar tipi ünite FTX-GV İÇİNDEKİLER FTX-GV Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası

Havadan Suya Isı Pompası Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz

Detaylı

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes Soyunma Dolapları 2017 F yat L stes İç ndek ler Tek Kapaklı Soyunma Dolabı 2 Kapaklı Soyunma Dolabı Z Kapaklı Soyunma Dolabı Özel Soyunma Dolabı F yat L stes 04 06 08 10 12 Tek Kapaklı Soyunma Dolabı

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... turn to the experts

Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... turn to the experts turn to the experts Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz. İç mekanda yaşanılan konforu; ürün ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı zamanda insanların yaşam kalitelerini

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA!

TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 arcelik.com.tr 444 0 888 ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! 2 Multi Inverter Sistem Klimaları ve Teknik Bilgiler Multi Inverter İç Üniteler 3 Sezonsal Enerji

Detaylı

Konforun dayanılmaz şıklığı. AYÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEZONSAL VERİMLİLİĞE UYGUNLUK DÜNYA MARKALARI

Konforun dayanılmaz şıklığı. AYÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEZONSAL VERİMLİLİĞE UYGUNLUK DÜNYA MARKALARI Konforun dayanılmaz şıklığı. ++ AYÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEZONSAL VERİMLİLİĞE UYGUNLUK DÜNYA MARKALARI DUVAR TİPİ INVERTER KLİMALAR YÜKSEK ENERJİ SEVİYESİ Soğutma A++ (SEER: 6,1)* A+ (Ortalama iklim

Detaylı

KASIM-ARALIK 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA!

KASIM-ARALIK 2017 arcelik.com.tr ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! KASIM-ARALIK 2017 arcelik.com.tr 444 0 888 ARÇELİK MULTI INVERTER KLİMALAR ŞİMDİ MONTAJ DAHİL FİYATLARLA! 2 Multi Inverter Sistem Klimaları ve Teknik Bilgiler Multi Inverter İç Üniteler 3 Sezonsal Enerji

Detaylı

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 TÜM YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ KONFOR. Yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, mühendislik harikası ileri teknolojinin, simgesel

Detaylı

Isıtma, Soğutma ve Sıcak Su Çözümleri. Isı Pompası

Isıtma, Soğutma ve Sıcak Su Çözümleri. Isı Pompası Isıtma, Soğutma ve Çözümleri Isı Pompası VRS Therma Green Isı Pompası VRS Therma Green Isı pompası; enerji verimliliğini destekleyen ileri teknolojisi ve kolay kullanım imkânı ile kullanıcılara konforlu

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı Duvar Tipi Klimalar E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı E.C.A. nın akıllı klima kiti, cep telefonunuz ile uzaktan evinizi istediğiniz dereceye ayarlamanıza ve bu sayede daha

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Tegora Seasonal FTXB-B E D-ZH-190214-TR01. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür

Tegora Seasonal FTXB-B E D-ZH-190214-TR01. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür Tegora Seasonal Daikin in klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür FTXB-B olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI 1 1. Ev tipi soğutma 2. Ticari tip soğutma 3. Endüstriyel soğutma 2 1. Bireysel iklimlendirme (Split, paket, vb.) 2. Ticari

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208

FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 FWB 201 FWD 202 FWV 203 FWT 204 FWM 205 FWL 206 FWC 207 FWF 208 200 FWB Orta Statik Basınçlı Fancoil FWB04AAT FWEC1A FWEC2A FWEC3A Tüm boyutlarda ünite yüksekliği yalnızca 240 mm dir 3, 4 veya 6 sıralı

Detaylı

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ Gree U-Macth Ticari Tip Klia Serisi çeşitli iç ünite odeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran,

Detaylı

AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr

AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr www.airfel.com.tr IRFEL TİRİ KLİMLR Salon Tipi Turbo fonksiyonu ile hızlı ısıtma soğutma rıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti Uzun üfleme mesafesi Dört yöne otomatik hava yönlendirme Otomatik

Detaylı

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ SELF SERVİS ÖDEME VE İŞLEM KİOSKU. Genel Özell kler

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ SELF SERVİS ÖDEME VE İŞLEM KİOSKU. Genel Özell kler L ELEKTRNİK ÜCRET TPLAA SİSLERİ -KISK ÖDEE RİNALİ -GEÇİŞ KNTRL SİSLERİ RFID PLAKA TANIA BARİYER KNTRL - ELEKTRNİK ÜCRET TPLAA SİSLERİ L Uygulama Alanları odüler yapısı sayes nde ödeme noktası çeren tüm

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Yüksek Kapasiteli VRF sistemi DC Inverter Kontrol Kompresör Uzun Borulama Sistemi Tasarımı Yüksek Performanslı R410A Soğutucu Gazı Yeni Tasarım Kompakt Dış Ünite: 8HP den 48

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada 2 Carrier Inverter Ticari Klimalar Yüksek performansın enerji tasarrufuyla mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 18.000 -.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi :.000-52.000 Btu/h Salon Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 24.000 -.000

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları, her bir odada

Detaylı

MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE MSZ-FH SERİSİ

MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE MSZ-FH SERİSİ MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE MSZ-FH SERİSİ Sağlıklı nefes alın, sağlıklı ve konforlu yaşayın Yeni Kirigamine ile tanışın Mitsubishi Electric Klimalar tüm dünyada kusursuz konfor sağlayan yüksek

Detaylı

GENERAL ELECTRIC KLİMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENERAL ELECTRIC KLİMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ GENERAL ELECTRIC KLİMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Duvar Tipi Klimalar Duvar Tipi Ürün Gamı TİPİ MODEL MODEL NO DUVAR DUVAR DUVAR DUVAR DUVAR DUVAR Tek li Split Tek li Split Tek li Split Tek li Split M ulti Split

Detaylı

E.C.A. klimalar üstün performansıyla, sağlıklı iklimler yaratır HAFİF TİCARİ KLİMALAR.

E.C.A. klimalar üstün performansıyla, sağlıklı iklimler yaratır HAFİF TİCARİ KLİMALAR. E.C.A. klimalar üstün performansıyla, sağlıklı iklimler yaratır HAFİF TİCARİ KLİMALAR www.eca.com.tr E.C.A. KASET TİPİ KLİMALAR 18000 BTU/h Kapasite 24000 BTU/h Kapasite 36000 BTU/h Kapasite 48000 BTU/h

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

VITOCLIMA 300-S/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOCLIMA 300-S/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOCLIMA 300-S/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri climate of innovation Bir aile firması olan Viessmann, üç nesil boyunca konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir şekilde ısı elde etmeyi ve

Detaylı

Emura. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür

Emura. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür Emura Daikin in klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre FTXG-JB/JW/J üzerinde çok

Detaylı

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor

Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma. Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Geliştirilmiş Inverter Teknolojisi ile Hızlı Isıtma ve Soğutma Arçelik VRS4 Klima Sistemleri Enerji Verimliliği İle Fark Yaratıyor Enerji Tasarrufu Ve Çevre VRS4 (4. Nesil) V-Scroll Inverter Kompresör

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FTX-JV

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FTX-JV Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FTX-JV İç Ünite Duvar tipi ünite FTX-JV İÇİNDEKİLER FTX-JV Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

Tegora Seasonal FTXB-B E D-ZH TR01. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür

Tegora Seasonal FTXB-B E D-ZH TR01. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür Tegora Seasonal Daikin in klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür FTXB-B olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır.

Detaylı

Multi Inverter Klimalar

Multi Inverter Klimalar Multi Inverter Klimalar Inverter Multi Sistem Klimalar Beko Inverter Multi Sistem Klimalar her bir odada farkl s cakl k ve fan h zlar nda çal şma imkan sunan üstün kaliteli ileri teknolojiye sahip klimalard

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

samsung.com.tr facebook.com/samsungtürkiye

samsung.com.tr facebook.com/samsungtürkiye Samsung Klimalar hakkında daha fazla bigi edinmek yada size en yakın yetkili Samsung Bayisini öğrenmek için lütfen www.samsung.com.tr adresini ziyaret edin. samsung.com.tr facebook.com/samsungtürkiye SAMSUNG

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

Miyora Seasonal FTXK-AW. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür

Miyora Seasonal FTXK-AW. Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür Miyora Seasonal Daikin in klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre Daikin Sezonsal

Detaylı

NFPA UYUMLU YANGIN PANUSU

NFPA UYUMLU YANGIN PANUSU NFPA UYUMLU YANGIN PANUSU Genel B lg ler Türkçe - İng l zce menü TEKNİK ÖZELLİKLER NFPA UYUMLU YANGIN PANUSU Genel Özell kler 1 2 3 4 5 6 7 8 16 b t m kro şlemc tabanlı tasarım. 48mhz çalışma frekansı.

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

S3KV. Şık. Yeni Tasarım

S3KV. Şık. Yeni Tasarım S3KV Şık Yeni Tasarım Güç Beslemesi Kapasite Güç Tüketimi (min-anma-maks) P tasarımc Enerji Sınıfı SEER Yıllık Elektrik Tüketimi Kapasite Güç Tüketimi (min-anma-maks) P tasarımh Enerji Sınıfı SCOP Yıllık

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FTXS-G

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FTXS-G Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FTXS-G İç Ünite Duvar tipi ünite FTXS-G İÇİNDEKİLER FTXS-G Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

Gelecek için hazırız.

Gelecek için hazırız. Gelecek için hazırız. Genel Bakış Buderus uzmanlığının yepyeni ürünü: Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazan Logamax plus GB172i yeni nesil duvar tipi yoğuşmalı kombi ve kazan: Yenilikçi tasarım,

Detaylı

Haier VS Gree & Midea

Haier VS Gree & Midea 48.000 BTU/h (14kw) R410A (Çift Fanlı Dış Üniteler) ON-OFF Salon Tipi Klima Karşılaştırma Tablosu Haier VS Gree & Midea Tarih: 29.05.2014 Yer: Türkiye * Haier ürün mühendisleri tarafından, bilgilendirme

Detaylı

Mira Seasonal FTXN-L9. Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı

Mira Seasonal FTXN-L9. Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı Sezonsal Verimlilik, klimalarda gerçek enerji kullanım değerlerini gösteren yeni ölçümlendirme sistemidir. Bu sisteme göre yapılan ölçümler, klimanın

Detaylı

İlgi odağı. Geberit Monolith

İlgi odağı. Geberit Monolith İlgi odağı. Geberit Monolith document7763710928149425415.indd 1 13.02.2014 16:53:27 Stil sahipleri için. Ve hayatın keyif çıkaranlar için. Yeni banyonuza güçlü ve ferah bir dokunuş katmak istiyorsunuz.

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

VIEsMANN VITOCLIMA-S. Planlama kılavuzu. VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1

VIEsMANN VITOCLIMA-S. Planlama kılavuzu. VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1 VIEsMANN VITOCLIMA-S Planlama kılavuzu VITOCLIMA 300-S VRF klima sistemleri 10 kw 180 kw (3,5 HP 64 HP) soğutma kapasitesi VITOCLIMA VIESMANN 1 İçindekiler 1. Ürün programı 1.1 Vitoclima 300-S VRF dış

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI DAIKIN'DAN YENİ İÇ KLİMA ÜNİTESİ.

emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI DAIKIN'DAN YENİ İÇ KLİMA ÜNİTESİ. emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI DAIKIN'DAN YENİ İÇ KLİMA ÜNİTESİ. 01 TÜM YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ KONFOR. Daikin tarafından piyasaya sürülen yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi,

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

Airbox. Klimalar için elektrik tasarruf cihazı

Airbox. Klimalar için elektrik tasarruf cihazı Klimalar için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 9.000 48.000 btu duvar, pencere, dolap, tavan klimaları ve ufak güç merkezli klimalara uygun Isıtma ve soğutma konumunda etkili

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Konfor estetik ister! AYÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Konfor estetik ister! AYÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ Konfor estetik ister! Sabancı Güvencesi 0 Yıllık Sektör Deneyimi Yaygın Satış ve Servis Ağı Kaliteli Hizmet Konusunda Uzman Personel Marka Çeşitliliği Alternatif Renk Seçenekleri Alternatif Finans Seçenekleri

Detaylı