ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKĠM ARALIK 2014 Sayı: 74. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKĠM ARALIK 2014 Sayı: 74. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR."

Transkript

1 Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKĠM ARALIK 2014 Sayı: 74 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yayına Hazırlık Mehmet Ali TOPRAKOĞLU Düzeltmen Özlem ÇOLAK Yazışma Adresi Dergide yayınlanan bütün yazılar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Bu dergi ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki bilgi ve görüşlerin sorumluluğu yazarlara aittir. ĠÇĠNDEKĠLER MAKALE YÖNETİMSEL ETİK GÜÇ, AKIL VE ERDEMİN BULUŞMASI 2 OTELLERİMİZ YENİLENİYOR; TÜRKİYE KALKINMA BANKASI MODERNİZASYON İÇİN ÖZEL FON SAĞLADI 6 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR KALKINMA KASIM 2014 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN TÜREK TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ NDE 15 TYD GELENEKSEL YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BANKAMIZ DESTEĞİ İLE 16 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILDI 17 BÜRO MEMUR-SEN DEN GENEL MÜDÜRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ. 19 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ KURUM İÇİ MESLEKİ VE KURUM DIŞI YURT İÇİ EĞİTİMLERİ 20 KREDİ LİMİT VE TEMİNAT YAPILANDIRMA SÜRECİ SEMİNERİ-15/16 EKİM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ YÖNETİMİ SEMİNERİ-21 EKİM YENİ TÜRK TİCARET YASASININ FİNANSAL TABLOLARA, DENETİME VE KREDİLENDİRME SÜREÇLERİNE GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ-30/31 EKİM TEMEL BANKA MUHASEBESİ SEMİNERİ - 6/7 KASIM İLK YARDIMCI GÜNCELLEME EĞİTİMİ SEMİNERİ 18/19 KASIM OLUMLU ETKİ BIRAKMAK İÇİN; SAĞLIKLI İNSAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİ-03/04 ARALIK İŞ HAYATINDA BAŞARININ ANAHTARI EĞİTİMİ ARALIK e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASININ FİNANSMAN OLANAKLARI KONULU ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA. 30 KALKINMA BURSA OSB SANAYİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISINDA 31 1

2 MAKALE YÖNETİMSEL ETİK GÜÇ, AKIL VE ERDEMİN BULUŞMASI Özlem YURDANUR ÖZGENÇ İnsan Kaynakları Yönetimi Danışman, Eğitmen Uzman, kendi aklını iyi kullanan kişidir, yönetici ise başkalarının aklını iyi kullanan kişidir. Bernard Shaw Yönetici için yapılmıģ yüzlerce farklı tanımlamadan yanlız biri Shaw ın tanımlaması BaĢkalarının aklıyla düģünmenin daha üst düzey bir bilinç ve zeka ürünü olması yanında; o aklı yönlendirmenin cazibesi kuģkusuz yöneticiye farklı meziyetler atfediyor... Aklın ve gücün farklı bir beceriklilik altında birleģmesi... Tıpkı mitolojik tanrıça Athena gibi.. Mutlak gücün sahibi tanrılar tanrısı Zeus ile bilgelik ve aklın sembolü tanrıça Metis in kızı.. Akıl, sanat, strateji, siyasal görüģ, barıģ ve savaģın simgesi. Bilgeliği, yönetimsel gücü ve savaģın haklı yönünü temsil etmesi sebebiyle Zeus un savaģ tanrısı Ares den de üstün tuttuğu doğru düģüncenin sembolü Eski insanların masalsı mitolojide önemli bir karakter olarak yer verdikleri bir tanrıçada tüm ussal ve fiziksel üstünlüklerin yanında doğru düģünce ve görüģ gibi etik unsurların bir arada tanımlanması da gücün, aklın ve erdemlerin aslında birbirini tamamlayan ve ayrılamaz unsurlar olmaları yönündeki kalıplaģmıģ bir inancın göstergesi. Yönetim olgusu, doğru, dürüst, iyi, ahlaki vb. tüm etik kavramları yüreğinde barındırıyor. Yönetimi sadece baģkalarının eliyle iģ yap (tır) mak veya baģkalarının aklını kullanmak olarak tanımlamak belki bu çerçeveden bakıldığında biraz eksik kalmaktadır. BaĢkalarına iģ yaptırmak mutlaka önemli bir beceridir; ancak bu beceri yönetimsel etik dediğimiz erdemlerden yoksun olduğunda yarardan çok zarar sağlayacak; moral bozacak, güveni zedeleyecek, çifte standartları artıracak, motivasyonu düģürecek ve insanları kullanılan bir meta 2

3 MAKALE haline getirecek; yöneticiyi de bundan fayda sağlayan bir fırsatçı konumuna indirgeyecektir. Eski bir söz: Tek ayakkabı ile sokağa çıkmak eksik değil; yanlıģ iģtir der. Yönetim olgusu, etik unsurlardan uzaklaģtıkça eksik olmak gibi masumane bir gerekçeye sahip olmayacak, baģtan yanlıģ olacaktır. DeğiĢimin baģ döndürücü hızı çalıģma yaģamında çalıģan profilini değiģtirmiģtir. Sanayi toplumunun denetime ihtiyaç duyan, bugüne kıyasla daha az nitelikli çalıģan profili bugün yerini daha donanımlı, farkındalık düzeyi daha geliģmiģ bilgi iģçilerine bırakmıģtır. Günümüz çalıģanı, sorumlu olduğu iģleri artık yapılması gereken herhangi bir görev ya da doğru veya yanlıģ olmasının çok da önemli olmadığı, zaten birilerinin denetleyeceği herhangi bir iģ olarak tanımlamaktan ziyade iģini daha çok sahiplenmekte, yetkisi ölçüsünde insiyatif kullanmakta, donanımı ölçüsünde de kararlara daha çok katılıp, daha çok sorgulamakta; hatta sınırları zorlamaktadır. Bu yeni profil, yönetici ve çalıģan arasındaki ast üst iliģkisini iģ ortaklığı çerçevesinde yakınlaģtırmıģ; paylaģım sürecini derinleģtirmiģtir. Söz konusu yakınlık ile iliģki içerisindeki sorumluluk, güven, iyi niyet vb. unsurların daha üst bir düzeyde varlık göstermesi kalite ve baģarıyı artıran unsurlar olacaktır. ÇalıĢan için artık yönetici önemli bir rol modelidir. Birlikte çalıģacağı, deneyim ve donanımından faydalanacağı, iģini iyi yapması için yol gösterici bir ıģık olarak algılaması gereken yöneticisi onun gelecekte giyeceği yönetici elbisesinin modeli hakkındaki ilk fikirlerin temellerini atacaktır. Bu iliģki içerisinde astlık ve üstlük konumlarına yönelik sorumluklar olacaktır. Bu sorumlulukların kilit noktası ise yönetici ile çalıģanın bir takım olduğunun bilincinde olmalarıdır. Bir takım olmak ve yönetici ile ortak aklı paylaģmak veya aynı dili konuģmak çalıģan cephesinde çok taraftar bulabilecek hoģ bir iklimi tasvir etmektedir. Yönetici cephesinden duruma bakıldığında bu yeni çalıģan profili oldukça kabul görmekte ve çalıģanların bu tür bir bilinç ve yetkinlik düzeyine yönlenmeleri teģvik edilmektedir. Yöneticilerin birlikte çalıģtıkları bireylerin kalitesini artırma yönündeki ihtiyaçları sonsuzdur ve bu konudaki her ilerleme onları memnun edecektir. Astlarının donanımlarını artırmalarını kendi koltukları için bir tehdit ve tehlike olarak algılayabilecek yöneticiler de yok değildir; bu durum basit bir kendini koruma güdüsüdür, güvensizliğin göstergesidir; bir duygu olarak varlığı belki çok zararlı görünmeyebilir ancak parlak çalıģanların 3

4 MAKALE önüne engeller getirmeye baģladığı noktada tehlike var demektir: takımdaki güveni ve biz duygusunu yok edecek, iģ barıģını zedeleyecektir. Güven zor kazanılan ancak kolay kaybedilebilen bir unsur olarak; varlığı ile çalıģma yaģamında önemli bir kolaylaģtırıcı iken yokluğu ile ciddi sıkıntılara yol açabilir. Bir yöneticinin astlarından sürekli güven talep ederken, kendisinin bunu sergileyememesi iģyerinde etik konusunda kafaları karıģtıracaktır. Güven unsurunun önemli bir dayanak noktası da eylem söylem birliği Hem çalıģan hem de yönetici cephesinde eylem söylem birliğindeki zedelenme diğer unsurların yanında daha az tolere edilmektedir çünkü direkt duygulara hitap etmekte, çeliģkiyi kendi aleyhinde yaģayan kiģinin kullanılmıģlık ve değersizlik duyguları artmaktadır. KiĢinin söylediklerini kendisinin yerine getirmesi konusundaki zayıflığı veya baģkalarından talep edilen davranıģ Ģekillerini kendisinin yansıtamaması hem çalıģan hem yönetici cephesinde önemli bir etik dıģı unsur olmakla birlikte; özellikle yöneticinin bu konudaki sorumluluğu, örnek alınan pozisyonda bulunması sebebiyle daha baskın öneme sahiptir. Takım olmak, güven, eylem söylem birliği gibi unsurlar kulağa hoģ gelen, söylemi lezzetli kavramlar kuģkusuz. Ancak hız çağı tüm bu evrensel değerleri doğru bulmak yanında bunları idealizm olarak değerlendirmekte ve pragmatizmi idealizme üstün tutmaktadır. Günü kurtarma çabası idealizmi ütopyaya dönüģtürmüģtür. Bu bile kendi içerisinde eylem ve söylemin çeliģkisidir ki ast üst iliģkisindeki bu tür yanlıģlar mutlaka çalıģma iklimine gölge düģürecektir. Yönetimsel etik, çalıģan ve yönetimsel erki elinde bulunduran yönetici iliģkisine bakıldığında bu erkin nasıl kullanıldığıyla ilgili hassasiyetleri de ön plana çıkarmaktadır. BaĢkasının eliyle ve aklıyla iģ yapma noktasına geri dönecek olursak baģkalarının aklını kullanırken bu aklın yalnızca yöneticinin bireysel çıkarlarına hizmet etmesi, yönetimsel desteğin bir lütuf gibi sunulması, yöneticinin sevdiği çalıģanları kayırma eğilimi, dolayısıyla objektif bakıģı kaybetmesi gibi konular, yönetimdeki keyfiyet, bireyselcilik veya bencillik sınırlarının zorlanması gibi hoģgörülebilir unsurların çok ötesinde etik konusundaki 4

5 MAKALE olumsuzlukları, yanlıģları çağrıģtırmaktadır. Balık baştan kokar misali bu tür davranıģlara sessiz kalınması çalıģanlara da kritik bir karar noktasında daha çok kendilerine yontmak, kendi lehlerine oy kullanmak gibi olumsuz davranıģı örnekleme ve hatta meģrulaģtırma konusunda yol gösterecektir. ÇalıĢma yaģamı çalıģan ile iģveren arasında ortak bir yaģam kararıdır. Tıpkı bir evlilik gibi açıklık, saygı ve iyi niyet gerektirir. Taraflar arasındaki uyum her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir ortam için önemli bir önkoģul olacaktır. Eğer taraflar arasındaki iliģki bir alıģveriģ gibi algılanır; tarafların her biri bu alıģveriģte daha fazlasını almak ancak daha azını vermek konumunda olmayı tercih ederlerse; yani iģveren veya yönetici: sen çok çalıģ ancak ben senin ücret, kariyer vb haklarını korumak konusunda senden beklediğim kadar özverili olamayabilirim derse ya da çalıģan: ben daha az çalıģıyım ama sen beni kolla, gözet, hatta bana hak ettiğimden çok para, unvan ver diyerek yanlıģ bir beklentinin içerisine girerse, bu iliģkideki taraflık (karģıtlık) boyutu biraz daha derinleģecek, belki de çözülemez bir düğüm halini alacaktır. YaĢanan hızlı değiģimler yönetim olgusuna farklı bir bakıģı zorunlu kılmaktadır. Bu çağın bilgi iģçileri eskisinden farklı Ģekilde yönetilme ihtiyacı içerisindedir. Özellikle katılımcılık ve paylaģım platformunun yaratacağı gönül birlikteliğine bağlı verimlilik artıģı düģünüldüğünde iliģkilerin insancıllığı ve dürüstlüğü önem kazanmaktadır. Ünlü yönetim gurusu J.J. Philips, söz konusu yönetimsel değiģim ihtiyacını Ģöyle tanımlamaktadır: Kesin olan bir tek Ģey var, bugün bizi buraya getiren Ģey, yarın gitmek istediğimiz yere götürmeyecek ÇalıĢanlar da yöneticiler de bu yeni çerçevede kendilerine yeni roller belirlemek zorundalar. Yönetimsel anlamda dürüstlük, iyi niyet vb değerlere sahip olmak idealizm veya romantizm değil; hem verimlilik hem de iģ tatmini ve vicdan muhasebesinde bir yöneticinin sahip olacağı en önemli güçtür. Erdemden yoksun olan güç ve akıl, yönetimsel bir yalnızlıktır, boģluktur ve mutlak baģarısızlığa mahkumdur. 5

6 MAKALE OTELLERİMİZ YENİLENİYOR; TÜRKİYE KALKINMA BANKASI MODERNİZASYON İÇİN ÖZEL FON SAĞLADI. Kıdemli Uzman Kayhan Taner ÖZEN 1982 yılında Turgut Özal ın önayak olduğu Turizmi TeĢvik Kanunundan buyana istikrarlı bir Ģekilde büyüyen Türk Turizmi Dünya turizminde 6.lığa yükseldi ve büyümeye devam ediyor. Sektördeki baģarıyı ise Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluģu olan Turizm Bankası nın (TURBAN) turizm yatırımları için geliģtirdiği stratejileri, planlama ve uygulama aģamalarında gösterdikleri yaratıcı, yenilikçi çalıģmaları getirmiģtir. Türk turizminin en büyük avantajı biri konaklama tesislerinde yakaladığı standartlaģmadır. Bugün Bakanlık belgeli her kapasitedeki tesisimizin standardı bellidir. Bir turist, 5 yıldızlı bir otelimizden, 2 yıldızlı bir otelimizden ya da turistik pansiyonumuzdan ne bekleyeceğini standartlaģmada gösterdiğimiz baģarı sayesinde bilmektedir. Türkiye de turizm hamlesinin baģladığı 1980 li yılların ortasından itibaren sektörün inģa ettiği tesislere Turizm Bakanlığı nın ve bağlı KuruluĢu Turizm Bankası nın uygulanmasını zorunlu kıldığı standartlar uzun vadede kaliteli konaklama tesislerine kavuģmamızı sağlamıģtır. Bakanlık yatırım ve iģletme belgelerini standartlar yönetmeliğine göre vermiģ, Banka da kredi verirken ve teģvik primlerini dağıtırken yönetmeliğin uygulanmasını denetlemiģtir. T.C. Turizm Bankası A.ġ., Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. ile birleģip Bakanlıktan ayrıldığı 1989 yılından sonra da aynı uygulamaya devam etmiģ ve sektörü desteklediği kredilerde yatırım projelerinin standartlar yönetmeliğine uygun olmasını zorunlu kılmıģtır. Bir örnek vermek gerekirse; Banka deprem ülkesi olan Türkiye de yapılacak otellerde daha güvenilir olan nervürlü demir kullanılmasını yatırımcıların maliyet artacağı yönündeki bütün itirazlarına rağmen zorunlu kılmıģtır. Sonuç olarak otellerimiz depreme dayanıklılık açısından daha güvenilir olmuģtur. 6

7 MAKALE Türk Turizm Sektörü son 30 yılda yüz bin olan Bakanlık belgeli yatak sayısını bir milyon yatağın üzerine çıkarmıģtır. Seksenli yılların sonunda verilen tahsisli araziler ve kaynak kullanımını destekleme primi ile yakalanan yatırım ivmesi yatak sayısını hızla artırmıģ ve Türkiye yi uluslararası turizm alanında önemli bir destinasyon haline getirmiģtir li yıllarda yaģanan geliģme ise Türk Turizminin baģarısı ve açılan yeni pazarlar ile büyümeyi getirmiģ ve yatak sayısını milyon mertebesine getirmiģtir. Bu arada belediye belgeli 500 Bin civarında yatağında Türk turizminin hizmetine girdiğini belirtelim. Bu kapasite tesis baģına ortalama 60 yatağın düģtüğü pansiyon, 1 yıldızlı otel tarzı küçük tesislerin oluģturduğu bir kapasite olup yenileme yatırımlarını kendi içlerinde yapmaktadırlar. Bu yazıda Bakanlık belgeli tesisler ele alınacaktır. ġimdi sektörün yapması gereken önemli bir yatırım daha vardır. Eskiyen otellerimizin yenilenmesi için yapılacak yatırımlar. Bilindiği gibi otellerin bütçelerinde bakım onarım giderleri önemli bir yer tutar. Fakat bu bütçeye rağmen oteller her beģ yılda bir mefruģatlarını yenileme ihtiyacı duyarlar. MefruĢatların yenilenmesi yatırımları genellikle otellerin öz kaynakları ile yapılmakta bu amaçla dıģ finansman kullanımı kısıtlı olmaktadır. ĠĢletmeye açıldıktan on yıl sonra ise otellerin artık makine teçhizat kalemlerinde ve tesisatta yenileme yatırımları yapmaları kaçınılmaz olur. Bu süreç yıpranmanın daha az olduğu Ģehir otelleri için daha uzundur. Fakat Ģu bir gerçek ki sektörün yatak stokunun önemli bir kısmının yenileme yatırımlarına ihtiyacı vardır ve bu yatırımlar yapılmaktadır. Otel yatırımları da diğer sektörler gibi modernizasyona ihtiyaç duyarlar. Kabul etmeliyiz ki konaklama sektöründe de her yıl yeni ürünler ve teknolojiler geliģtirilmekte ve hizmete giren her yeni otel standartları biraz daha yükseltmektedir. Doğal olarak yeni ve kaliteli ürüne olan talep artmaktadır. Günün anlayıģına göre daha çekici dizayna sahip oteller müģteri için cazip olmaktadır. Eskiyen oteller ise yatırım yapmazlarsa talep yönünde geri kalmaktadırlar. Geceleme baģına aldıkları ücretler ve doluluk düģmekte, dolayısıyla karlılık düģmektedir. Sektörde rekabetçi olmak için yenilenmek Ģart olmaktadır. 7

8 MAKALE Eskiyen otellerde tek sorun müģterinin gözünde demode olma sorunu değildir. Otellerde kullanılan teknolojiler de sürekli değiģmektedir. Yeni ürünler modernliğin yanında enerji kullanımında verim artıģını da getirmektedir. Örnek vermek gerekirse eski chiller soğutma ısıtma sistemi yerine yapılacak VRF klima yatırımları enerji verimliliğini ve konforu artıracaktır. Daha verimli LED aydınlatmalar yine enerji yönünde verimi artıracaktır. Daha verimli buzdolapları, çok fonksiyonlu panel televizyonlar, modern asansörler müģteri memnuniyetini üst düzeye çıkaracağı gibi iģletmenin uzun vadede karlılığına etki edecektir. Yukarda belirttiğimiz yatırımlarla oteller modernleģtiği gibi daha çevreci de olacaklardır. Çevreye duyarlı oteller ise günümüz konaklama sektörünün yükselen trendidir. Özellikle Türk turizminin pazarını göz önüne aldığımızda çevre duyarlılığının çok yüksek olduğunu görürüz. Türk Turizminin motoru olan Kuzey Avrupa ülkelerinde çevreye duyarlılık yüksek düzeydedir ve bireylerin tüketim davranıģına etki etmektedir. Bu realiteyi göz önüne alan, Dünya turizminin önde gelen zincir otellerinin yönetimleri çevreye duyarlı otel yatırımlarına ağırlık vermektedirler. Örnek vermek gerekirse Intercontinental Hotels Group 2017 yılına kadar satılan oda baģına karbon salınımını %12, su sıkıntısı olan bölgelerde de su tüketimini yine %12 düģürmeyi hedeflemektedir. Türk Turizminin kaç yatağının modernizasyon yatırımına ihtiyacı vardır? Bu soruya yanıt vermeden önce belgeli tesislerin ve bu tesislerin yatak kapasitesindeki artıģlara bakmak gerekecektir. Grafiklerden de görüleceği üzere 80 li yılların sonundaki yatırım hamlesi ile büyük otellerin inģa edildiğini ve böylece yatak sayısının tesis sayısından hızlı arttığını görürüz. Daha sonra tesis ve yatak sayısındaki artıģta bir duraklama görüyoruz li yıllarla birlikte özellikle yatak kapasitesinde istikrarlı bir büyümenin baģladığını görüyoruz. Tesis sayısı ise yerinde saymaktadır. Bu durum bize yatırımcının ve sektörün yüksek yatak kapasiteli 4-5 yıldızlı otellere yöneldiğini göstermektedir. Tesis sayısının bazı yıllarda azalması standartlara uymayan tesislerin iģletme belgelerinin iptal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Son beģ yılda ise tesis sayısındaki artıģ yatak sayısındaki artıģa paralel bir seyre girmiģtir. 8

9 MAKALE Türk Turizm sektörü 4-5 yıldızlı otellerden oluģan büyük kapasiteli tesisleri talep etmektedir. Bakanlık belgeli yatağın %76 sına karģılık gelen Yatak 4 ve 5 yıldızlı otellerde yer almaktadır. Halbuki tesis olarak 4-5 yıldızlı otellerin toplama oranı %43 dür. 9

10 MAKALE H4 ve H5 otellerde tesis baģına ortalama 460 Yatak kapasitesinin düģmesi bu tesislerin modernize edilerek tekrar rekabetçi bir yapıya kavuģturularak ekonomiye kazandırılması açısından büyük avantaj sağlamaktadır. 10

11 MAKALE Yukarda yer alan yatak rakamları toplamı olan yapılmakta olan yatırımları da içermektedir. Yani bu kapasite inģaat halinde olup önemli bir kısmı iģletmeye girmiģtir. Her yıl ne kadar yatak kapasiteli tesisin modernizasyona gireceği sorusuna verilecek cevap ise; bir tesisin kıyı bölgelerinde yılda bir, Ģehir otellerinde yılda bir yenileneceği varsayımına dayanacaktır. Türk Turizminde yatak kapasitesinin %65 i kıyılarda bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye genelinde bir konaklama tesisinin 12 yılda bir modernizasyona tabi tutulacağını öngörebiliriz. Bu durumda mevcut yatağın her yıl ü yenileme yatırımına tabi tutulacaktır. Üç önemli destinasyonumuz olan Antalya, Muğla ve Ġstanbul mevcut yatak kapasitemizin %67,5 ini temsil etmektedir. Sırasıyla Antalya Ġstanbul ve Muğla için iģletmedeki 3 yıldız ve üzeri yatak kapasitesi üzerinden hesaplayacağımız yenileme yatırım maliyetlerine bakalım. 3 yıldızın altındaki tesisler kısmi yenileme yatırımları ile iģletmeye devam edecekleri için değerlendirmeye alınmamıģtır. ANTALYA TESĠS TÜRÜ TESĠS SAYISI YATAK KAPASĠ TESĠ ORT. YATAK SAYISI YATAK BAġI MAL. TL (1) TESĠS BAġI MAL. TL TOPLAM MALĠYET TL YILLIK MOD. MAL. TL (TOPLAM/10) H5+TK H4+TK H TOP- LAM Görüleceği üzere 10 yılda bir yenileme yapılacağı hesabı ile Antalya da yılda 1,5 Milyar TL tutarında yatırım yapılacaktır. Yatak baģı yenileme yatırımı maliyeti Türkiye Kalkınma Bankası verileridir. (1) Yatak başı modernizasyon maliyeti hesabı inşaat kalemi hariç tesisat, teçhizat ve tefriş kalemlerinin tamamı alınarak hesaplanmıştır. 11

12 MAKALE ĠSTANBUL TESĠS TÜRÜ TESĠS SAYISI YATAK KAPASĠ TESĠ ORT. YATAK SAYISI YATAK BAġI MAL. TL TESĠS BAġI MAL. TL TOPLAM MALĠYET YILLIK MOD. MAL. TL (TOPLAM/10) TL H H H TOPLAM Ġstanbul daki tesisler yıllık 314 Milyon TL tutarında bir yenileme yatırımına ihtiyaç duymaktadır. Ġstanbul daki iģletmedeki tesislerin yaģ ortalaması kıyılardan yüksektir, bu nedenle 10 yılda bir yenileme yapılacağı varsayımı üzerinden hesap yapılmıģtır. MUĞLA TESĠS TÜRÜ TESĠS SAYISI YATAK KAPASĠ TESĠ ORT. YATAK SAYISI YATAK BAġI MAL. TL TESĠS BAġI MAL. TL TOPLAM MALĠYET YILLIK MOD. MAL. TL (TOPLAM/10) TL H H H TOPLAM Muğla daki tesislerin yarattığı yenileme yatırımı potansiyeli yıllık 310 Milyon TL olarak gözükmektedir. Bu tabloyu Türkiye geneline yaydığımızda ise rakamlar aģağıdaki gibi olacaktır. 12

13 MAKALE TÜRKĠYE TESĠS TÜRÜ TESĠS SAYISI YATAK KAPASĠ TESĠ ORT. YATAK SAYISI YATAK BAġI MAL. TL TESĠS BAġI MAL. TL TOPLAM MALĠYET TL YILLIK MOD. MAL. TL (TOPLAM/10) H H H TOPLAM Görüleceği üzere Türk Turizminin H3 ve üzeri konaklama tesislerinin modernizasyonu için her yıl 2,6 Milyar TL tutarında bir yatırım yapması gerekmektedir. Tabi bu yenileme yatırımlarına ulaģtırma sektöründe, altyapılarda yapılacak yenileme yatırımlarını da ayrıca eklemek gerekecektir. Özellikle belediyelerin yapacağı rekreasyon alanları, marinaların yenilenmesi, havaalanı yenilemeleri, ulaģım araçlarının yenilenmeleri derken uzun bir liste ve maliyet ortaya çıkmaktadır. Yatırımcılar modernizasyon yatırımları için finansmanı nereden sağlayacaklar? Turizm sektörüne, özellikle de konaklama tesislerine, birçok banka orta vadeli krediler ile destek vermektedir. Fakat sektöre 1956 yılından buyana destek veren Turizm Bankası nın devamı olan Türkiye Kalkınma Bankasını ayrı tutmak faydalı olacaktır. TKB geçmiģte inģa ettiği ve iģlettiği tesisler dolayısıyla sektörü yakından tanımaktadır. Sektöre yakınlığını iyi değerlendiren TKB sektörün ihtiyaçlarına uygun finansman kaynağı üretmektedir. Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. eskiyen otellerimizi tekrar rekabetçi yapıya kavuģturmak amacıyla Avrupa Yatırım Bankasından sürdürülebilir turizm ve enerji verimliliği adı altında modernizasyon için kullanılacak bir fon sağlamıģtır. KoĢulları komple yeni yatırımlarla benzer fakat imkan ölçüsünde en alt fiyattan sağlanan bu kaynak tesislerimizin 2015 sezonuna gülen bir yüzle hazırlanmalarını sağlayacaktır. 13

14 MAKALE Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. yenileme yatırımları için de; geleneksel olarak yatırımcılarına kullandırdığı 2 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 7 yıl vadeli turizm kredilerini kullandırmaktadır. Kredilerin anapara faiz geri ödemesi ise altı ayda bir yapılmaktadır. Kredilerde basit faiz uygulanmaktadır. Kredi faizleri kaynağa göre değiģmekle beraber en popüler kaynak olan Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı kredilerde %2,5 ile %3,5/yıl arasında değiģmektedir. (2) Her ne kadar kredi kullanmak cazip olsa da yatırımcı firmalarımız inģa edecekleri yeni tesis için %40-50 oranlarında öz kaynak ile yatırıma baģlamaları gerektiğini unutmamalıdırlar. Konaklama tesisleri sabit yatırımı yüksek tesislerdir, dolayısıyla tamamını dıģ finansmanla inģa etmek iģletme döneminde geri dönüģlerde sıkıntı yaratabilir. Kredi alacak olan firmaların anonim Ģirket olması TKB için bir önkoģul olmaktadır ve Banka yatırımların Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan alınan Yatırım Belgesine bağlanmasını istemektedir. Burada amaç uzun yıllardır sektörde oluģturulan standardı korumaktır. Ayrıca tesislerin Belediyeler değil de konusunda daha uzman olan Bakanlığın denetiminde olmasını sağlamak istenmektedir. Günümüzde Türk Turizminin rakiplerine göre en büyük avantajı yakaladığı standart tesisleģmedir. Kredilerin teminatı ipotek ya da diğer banklardan sağlanan teminat mektupları olabilmektedir. (2) TKB Kredileri değiģken faizli olup zikredilen rakamlar yazının yayına verildiği gün itibarıyla geçerlidir. Detaylar ve koģullar için Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. Kredi Pazarlama Daire BaĢkanlığına müracaat edilmelidir. 14

15 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR KALKINMA KASIM 2014 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN TÜREK TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ NDE Bankamız ülkemizde geliģmekteki en önemli sektörlerden biri olan rüzgar enerjisi sektöründeki faaliyetlerini daha etkin bir Ģekilde sürdürebilmek, yatırımcı kitlelerini Bankamız faaliyet alanları hakkında bilgilendirerek daha fazla yatırımcıya ulaģabilmek ve sektördeki güncel geliģmeleri daha yakından takip edebilmek için Kasım 2014 tarihleri arasında, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından Ġstanbul WOW Convention Center da düzenlenen TÜREK TÜRKĠYE RÜZ- GAR ENERJĠSĠ KONGRESĠ ne katıldı. Kongre açılıģ konuģmalarında, TÜREB Yönetim Kurulu BaĢkanı Mustafa Serdar ATASEVEN tüm katılımcıları selamladıktan sonra, açılıģ konuģmasını gerçekleģtirmiģ ve ardından TÜREK 2014 Organizasyon Komitesi BaĢkanı Doç. Dr. H. Murat MERCAN, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği CEO su Thomas BECKER, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi BaĢkanı Dr. Klaus RAVE, EPDK BaĢkanı Mustafa YILMAZ, TBMM Çevre Komisyonu BaĢkan Vekili Osman KAHVECĠ, 15

16 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR TBMM Enerji Komisyonu Önceki Dönem BaĢkanı, 24.Dönem Kütahya Milletvekili Soner Aksoy açılıģ konuģmalarını yapmıģlardır. Bu yıl üçüncüsü düzenlenmiģ olan TÜREK 2014 e, 1391 kiģi online olarak kayıt yaptırmıģtır.104 konuģmacının katılımlarıyla üç ayrı salonda toplamda 20 oturum gerçekleģmiģtir. Bankamız Kredi Değerlendirme I Daire BaĢkanı Satı BALCI da 6 kasım 2014 tarihinde bir sunum gerçekleģtirmiģtir. Gerek katılımcılar gerekse ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi Bankamız stadında yerli / yabancı, katılımcı/ yatırımcılar Kredi Değerlendirme I Daire BaĢkanı Satı BALCI, Kurumsal Pazarlama Daire BaĢkanlığı ndan Müdür Seyhan AYANLAR, Teknoloji Ġzleme ve AraĢtırma Müdürü Ġbrahim SEVĠN, Ġstanbul ġube Müdürlüğü nden Kıd. Uzman Selma Demirci, Kıd. Uzman Ġlgi ÜNALDI, Memur Turgay Sarıçam ve Çağrı DUY- SAK, Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı ndan Kd. Amir Özlem ÇOLAK tarafından bilgilendirilmiģtir 16

17 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR TYD GELENEKSEL YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BANKAMIZ DESTEĞİ İLE 16 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILDI Özel sektörün turizme yaptığı yaklaģık milyar dolarlık yatırım portföyünü temsil eden Türk Turizm Yatırımcıları Derneği nin Geleneksel Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Abdurrahman ARICI nın katılımlarıyla 16 Aralık 2014 tarihinde Swiss Otel, Ankara da Türk Turizmine kurulduğu günden bu yana finansman imkanı sağlayan Bankamızın desteği ile gerçekleģtirildi. Anılan Yıl sonu Değerlendirme Toplantısına TÜRSAB BaĢkanı Sn. BaĢaran ULUSOY, Tanıtma Genel Müdürü Sn.Ġrfan ÖNAL, Skal Ġstanbul BaĢkanı Sn.Feza SOLAKLAR ve çok sayıda turizm profesyoneli katılmıģtır. 17

18 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Bankamızın desteği ile gerçekleģen yatırımcıların, iģletmecilerin, kamu ve özel sektör kuruģlarının üst düzey yöneticilerinin ve basın mensuplarının bir araya geldiği gecede 2014 yılının değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, 2015 yılının Türk Turizmi açısından daha verimli geçmesi için alınabilecek önlemler konusunda bilgi alıģ veriģi yapıldı. TYD BaĢkanı Sn. Murat ERSOY un açılıģ konuģmasından sonra, Bankamız Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU turizm sektörüne sağladığımız finansman imkânları hakkında yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla bir konuģma yapmıģtır. Sn. BUÇUKOĞLU konuģmasında; Türk Turizminin ülkemiz açısından önemini vurgulayarak, 2023 vizyonu doğrultusunda; Bankamızın sektöre sağlamakta olduğu finansman desteğinin artarak süreceğini belirtmiģtir. Sn. Buçukoğlu nun konuģmasını takiben T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Ahmet ARICI konuģmalarını yapmıģtır. KonuĢmaların bitiminden sonra TYD BaĢkanı Sn. Murat ERSOY tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Ahmet ARICI ya ve Bankamız Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU na birer plaket takdim edilmiģtir.. 18

19 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR BÜRO MEMUR-SEN DEN GENEL MÜDÜRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ. Büro Memur-Sen Genel BaĢkanı Uğur Ünalan ve beraberindeki heyet, Bankamız Genel Müdürü Sn. Ahmet Buçukoğlu nu ziyaret etti. Büro Memur-Sen Genel BaĢkanı Uğur Ünalan a ziyarette, sendikanın Genel BaĢkan Yardımcısı Kutbettin Aydın, Edirne ġube BaĢkanı Mehmet Sait Ercan, Ankara 2 Nolu ġube Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Çuban ve iģyeri temsilcisi Mehmet Yılmaz eģlik etti. Ziyaretin sonunda Sn. Buçukoğlu'na bir çini tabak hediye edildi. 19

20 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ KURUM İÇİ MESLEKİ KURUM DIŞI -YURT İÇİ EĞİTİMLERİ EKİM - KASIM - ARALIK

21 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ KREDİ LİMİT VE TEMİNAT YAPILANDIRMA SÜRECİ SEMİNERİ EKİM Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında 15 kiģinin katılımıyla Ekim 2014 tarihlerinde eğitim salonumuzda gerçekleģtirilmiģtir. Kredilendirme ve Teminatlandırma Süreci, Limit OluĢtururken Dikkat Edilecek BaĢlıklar, Teminatlandırma Süreci, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu maddelerinin Teminatlarımıza etkisi, konuları uygulamalı olarak ve ikinci gün öğleden sonra dört farklı sektöre ait Bilançolar üzerinden grup çalıģması ile iģlenen konular Mali Analiz Uzmanı ve DanıĢman Nurten DÜZGÜN SÖNMEMĠġ tarafından aktarılmıģtır. 21

22 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ YÖNETİMİ SEMİNERİ 21 EKİM 2014 Bilgi Teknolojileri Kullanımında Bilgi Güvenliği Politikası çerçevesinde; tüm Banka personelinin bu konuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için 21 Ekim 2014 tarihinde Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Uzman Yardımcısı Umut ALTIN ın sunduğu Bilgi Güvenliği ve Bilgi Yönetimi konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya 18 kişi katılmştır. 22

23 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ YENİ TÜRK TİCARET YASASININ FİNANSAL TABLOLARA, DENETİME VE KREDİLENDİRME SÜREÇLERİNE GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ EKİM Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında Yeni Türk Ticaret yasasının Finansal Tablolara, Denetime ve Kredilendirme Süreçlerine Getirdiği Düzenlemeler konulu seminer 19 kiģinin katılımıyla Ekim 2014 tarihlerinde eğitim salonumuzda gerçekleģtirilmiģtir. Yeni Türk Ticaret yasasının Finansal Tablolara, Denetime ve Kredilendirme Süreçlerine Getirdiği Düzenlemeler konularında bilgi verilmesi amaçlanan seminerde; Türk Ticaret Kanununun Yöneticilere Getireceği sorumluluklar. Vergi Yasalarına göre düzenlenen Finansal Tabloların yetersizlikleri. Türk Ticaret kanunundaki yenilikler. Türkiye muhasebe ve raporlama standartları. Kredilendirme sürecinin yeni yüzü BASEL II. Derecelendirme Ģirketleri ve standart/geliģtirilmiģ yaklaģımlar-teminatların yeni yüzü. Muhasebe, Finansal tablo ve denetimde yenilikler. Kurumsal yönetim neden gerekli. Kurumsal yönetim ve denetim. Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU tarafından aktarılmıģtır. 23

24 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ TEMEL BANKA MUHASEBESİ SEMİNERİ 6-7 KASIM 2014 Bankamız Seminer Salonunda; 6-7 Kasım tarihlerinde 22 kiģinin katılımı ve Prof.Dr. Nalan Akdoğan ın Sunumu ile Temel Banka Muhasebesi konulu Seminer gerçekleģmiģtir. Seminerde; Temel Muhasebe Kavramları, Finansal Tablo Ġlkeleri. AnlaĢılabilirlik Ġhtiyaca uygunluk Önemlilik Güvenilirlik KarĢılaĢtırılabilirlik Finansal Tabloların Unsurları. Varlıklar Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar Nazım Hesaplar, Gelir Tablosu, Nakit AkıĢ Tablosu, Özkaynak Deği- Ģim Tablosu, Gelir Tablosu Hesapları, Özkaynak Hesapları, Banka Muhasebesi, Genel BakıĢla Banka Muhasebesi, Aktif Kalemler Muhasebe Örnekleri, Pasif Kalemler Muhasebe Örnekleri, Konuları uygulamalı olarak ele alındı. 24

25 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ İLKYARDIMCI GÜNCELLEME EĞİTİMİ SEMİNERİ KASIM 2014 Bankamız mevcut ilkyardımcı personelin sertifikalarının güncellenmesi amacıyla Ġlkyardımcı Güncelleme Eğitimi Kasım 2014 tarihleri arasında iki grup halinde ĠLERĠ YAġAM ĠLKYAR- DIM EĞĠTĠM MERKEZĠ tarafından gerçekleģtirilmiģ ve 42 personelimizin Ġlk Yardımcı Sertifikaları Ġl Sağlık Müdürlüğü nce üç yıl süreli olarak yenilenmiģtir. Eğitimde ; Ġlkyardım eğitiminin amacı, Hayat Kurtarma Zincirleri, Ġnsan Vücudunu OluĢturan Sistemler, Temel yaģam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklığı, Kanamalar, Yaralanmalar, Isı Dengesi Bozuklukları, Kırık, Çıkık, Burkulma, Bilinç Bozuklukları, Havale, Sara Krizi, Kan ġekeri DüĢüklüğü, Zehirlenmeler, Hayvan Isırıkları, Boğulma ile Hasta veya Yaralı TaĢıma Teknikleri teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılarak bilgileri güncellenmesi sağlanmıģtır. 25

26 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ "OLUMLU ETKİ BIRAKMAK İÇİN; SAĞLIKLI İNSAN İLİŞKİLERİ" SEMİNERİ ARALIK Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında; Aralık 2014 tarihlerinde, Bankamız Seminer Salonunda Olumlu Etki Bırakmak için, Sağlıklı Ġnsan ĠliĢkileri konulu eğitim gerçekleģtirilmiģtir. Farklı birimlerden toplam 29 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilen seminerde; 1. DüĢünce Kalıplarımız ve Anlam Verme Sistemimiz: Eğitimin bu ilk aģaması peģinden gelen tüm yapıya temel oluģturmak için tasarlanmıģ ve en genel çerçevede, olayların anlamı yoktur, olana bitene biz anlam veririz. Uzun vadede hem kendisi, hem diğer insanlar, hem de yaģamla sağlıklı iliģkiler kurmak isteyen birey, verdiği anlamı farkında olmayı, diğer insanların farklı anlamlar verebileceğini bilme olgunluğuna ulaģmayı hedefleyecektir mesajı ayrıntılı bir biçimde ele alınmıģtır. Bu algı genel anlamda insan iliģkilerini kolaylaģtıran kiģinin kendini sağlıklı bir biçimde ortaya koymasını sağlayan bir algıdır. Ayrıca ekip çalıģması ve biz bilincinin temel yapı taģıdır. 2. ĠletiĢim ve iliģki bilinci : Tüm insanların kendine göre bir algısı, kalıpları ve anlam verme biçimleri var dediğimiz andan itibaren, iletiģim, iliģki için bir araç haline gelebiliyor. Birçok eğitim, temel yaklaģım olarak iletiģim üzerine yoğunlaģırken iliģkiyi kaçırmakta ve bu nedenle mekanik bir duygu yaratabilmektedir. Oysa iģ dünyasına ve günlük yaģama baktığımız zaman, iletiģim yönünde zayıf gördüğümüz birçok örnek, iliģki bilinci içinde her alanda sağlıklı sonuçlar alabilmektedir. Çok özde Mesaj anlamını iliģkiden alır, bir iliģki için uygun olmayan iletiģim biçimi, bir diğeri için uygun olabilir farkındalığı bu aģamada paylaģılmıģtır. 26

27 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ 3. VaroluĢun Altı Boyutu : ĠliĢki bilinci ile yaģam sürdürmeye baģladığımız noktada, iģ yerinde ve günlük yaģamda her insanın, her an, bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde takip ettiği kendine ait varoluģ ihtiyaçları yoğun bir biçimde ele alınmıģ; iģ yerine gelen müģteri, hizmet alan kiģi, kurumun çalıģanları da bu varoluģ boyutlarına yönelik değerlendirmeyi kesintisiz olarak yapmakta ve buradan elde ettiği sonuçlara göre farkında olmasa da davranıģlarını, kuruma aidiyetini, verimliliğini belirlemesi sağlanmıģtır. Bu nedenle, bu aģama, programın en önemli aģamalarından biri olmuģtur. Ġster uzun vadeli ister kısa vadeli temelde tüm iliģkilerde insan; olduğu gibi kabul edilmek, değerli olmak, önemsenmek, sevilmek, güvenilir olmak istiyor ve bunları, bir yandan kendince özgürken bir yandan da sahiplenilerek yaģamak istiyor. Bu isteklerimizi hizmet alırken, hizmet verirken, iģ yaparken, ekip olurken kesintisiz olarak bekliyoruz. Bu ihtiyaçların farkında olan kiģinin hem kendi hem de diğer insanlarla iliģkisi farklı bir bilinç içinde ve sağlıklı bir biçimde gerçekleģebiliyor. 4. Biz Bilinci: BĠZ BĠLĠNCĠ, aslında temel olarak bu eğitimin en üst baģlığı, uzun vadede ulaģmayı amaçladığını hedeftir. Olumlu bir etkinin en temelinde büyük bir ekip bilincinin yattığına dair bilinç oturmadan sergilenen davranıģların samimiyeti hep sorgulanabilir nitelikte olacaktır. Söz konusu Biz Bilinci, yaģamın hangi alanında olursa olsun (ister iģ, ister gündelik yaģam) içinde beni, karģımdakini ve aramızdaki iliģkiyi barındıran ve bunu kalıpların gereklerini yerine getirme amacı ile değil, daha anlamlı bir yaģamı gözeterek yapan bir anlam verme sistemi ve onun uygulaması olan bir tutumdur. Gerçek biz bilinci sürü algısından çok farklı bir yapıdadır ve kiģisel varoluģa da imkan vermektedir. Ġnsan bu noktada kendi olma Ģansını bir yandan da bir büyük ekibin parçası olarak yaģamaktadır. Bu büyük ekibi bir arada tutan ve varoluģunu tanımlayan ise paylaģılan değerlerdir. Gerçek Biz Bilinci ni hayatına yerleģtirebilmiģ kiģinin tüm iliģkiler içinde amacı mümkün olan en iyiyi hep birlikte yakalamak olacaktır. 27

28 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ 5. KiĢisel Sorumluluk / Liderlik : Biz Bilincinin liderlik anlayıģı özde herkesin, her an yaptığı ve yapmadığı Ģeylerle lider olduğu vurgusu üzerine kurulmuģtur. KiĢi her an kendi yaģamının lideridir ve öyle veya böyle (miktardan bağımsız) bir etkisi vardır. Dolayısıyla kiģi her an aslında sorumluluk taģımaktadır. Bu bilinç alıģılmıģ klasik liderlik anlayıģından daha farklıdır ve kiģinin akla gelen tüm alanlarda kendi yaģamından sorumluluk alması üzerinde yoğun bir biçimde durmaktadır. Bu yaklaģım bir ekip çalıģması için son derece etkili niteliktedir. KiĢiyi pasifize bir noktadan benim de yapabileceklerim, benim de katkım var noktasının varlık bilincine ulaģması amaçlanmıģtır. 6. Hedef Bilinci : Kendi liderliğinin farkında olan birey artık hedeflerini seçme noktasındadır. Genel yaklaģım bu seçimlerin iki temel Ģekilde yapabilir olduğu yönündedir; akıllıca veya gönlünden geçene göre. Bu eğitimin temel yaklaģımı ise hakkı veriliyor ise gönlümüzden geçenin de akıllıca olabileceği yönündedir. Çoğu zaman planlama ve hedef seçimi arasında bir kavram kargaģası yaģamakta, bu durum olası kapasitenin yakalanmasına engel olabilmektedir. Eğitim bu aģamada temel olarak bu ayrımı net biçimde ortaya koymaya çalıģacaktır. KiĢisel hedeflerin iģ de dahil yaģamın tümü için son derece önemli olduğu üzerinde yoğun bir biçimde durulmuģ; istemek ve emek dengesi de ele alınmıģtır. 7. Güven, Özgüven, Sevgi : Tüm bu bahsedilenlerin hayata geçirilmesi için kiģinin kendinde ve ortamda bulunması gerekenlerin ele alındığı eğitimin bu son aģaması; kiģinin özgüvenin Biz Bilinci ni yaģatabilmek için tek baģına yeterli olmadığı, ortamın güven sermayesinin de mutlak gerekli olduğu, güven ortamının sağlıklı bir biçimde kurulduğu zaman özgüvenin çok daha yararlı bir donanım haline geldiği; yine bu aģama da sevginin de çok büyük önem taģıdığı üzerinde yoğun bir Ģekilde durulmuģ ve çalıģma tamamlanmıģtır. 28

29 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ İŞ HAYATINDA BAŞARININ ANAHTARI EĞİTİMİ ARALIK Aralık 2014 tarihlerinde, Bankamız Seminer Salonunda ĠĢ Hayatında BaĢarının Anahtarı konulu eğitim gerçekleģtirilmiģtir. Bankamız ve ġirket Elemanı olarak farklı birimlerden 22 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilen Sözkonusu seminerde; aģağıda belirtilen konu baģlıkları uygulama ve örneklerle ele alınmıģtır. 1. BÖLÜM: Ġġ HAYATINDA 5N1K ĠĢ hayatının bize getirdikleri ĠĢ hayatının 5N si ( Ne? Nasıl? Nerede? Ne zaman? Neden?) 1K kim? Kendisinin farkında mı? Doğruluk temelli 5N1K yaklaģımı 2. BÖLÜM: BAġARI KAVRAMI BaĢarı algımız ÇalıĢmadan baģarı olmaz Ekstra baģarılar için ekstra iģler BaĢarı haritası 3. BÖLÜM: YASA YASALARI Yaratıcılık nedir? Nasıl geliģtirilir? Yaratıcılığı iģ kolaylaģtırıcı olarak kullanmak Farklı bakabilmek, farklı düģünebilmek AdanmıĢlık romantik bir bakıģ açısının sonucu mudur? Yoksa rasyonel midir? AdanmıĢlık iģe ne katkı sağlar? Sosyal ağları geliģtirmek ve kullanmak ĠliĢki yönetimi ve kartvizit yönetimi TartıĢma ve uygulamalar 29

30 PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASININ FİNANSMAN OLANAKLARI KONULU ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA ARDAHAN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI, üyelerini bilgilendirmek amacıyla KOS- GEB, SERKA, Ardahan TKDK il Koordinatörlüğü ve yerel bankalar ile danıģmanların da katkıları ile tarihinde Devlet Destek TeĢvik ve hibeler ile bunların Kullanım Tekniklerinin anlatılacağı toplantı düzenlemiģtir. Söz konusu toplantıda üyeleri bilgilendirmek amacıyla Türkiye Kalkınma Bankası A. ġ. adına finansman olanaklarını tanıtmak üzere bir yetkilinin de katılımı istenmiģtir. Bu sebepten ötürü ARDAHAN TĠCARET VE SA- NAYĠ ODASI nın tarihinde Ardahan da, düzenlediği toplantıya Bankamız adına iģtirak edilmiģ ve TÜRKĠYE KALKINMA BANKASININ FĠ- NANSMAN OLANAKLARI konusunda bir sunum yapılmıģtır. 30

31 PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ KALKINMA BURSA OSB SANAYİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISINDA Bursa OSB himayesinde Ekonomi Bakanlığı hibe desteği ile Tekstil ve Otomotiv Kümelerinde Enervis A.ġ. tarafından gerçekleģtirilen Bursa OSB Sanayi Enerji Verimliliği Projesi nin kapanıģ toplantısı 16 Aralık 2014 tarihinde Bursa da yapılmıģtır. Toplantıya kümelerde bulunan 34 firma yetkilisinin yanı sıra Bursa OSB, Nilüfer OSB, DemirtaĢ OSB, MUSĠAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve EWE Grubu yöneticileri katılmıģtır. Katılım 115 kiģi olarak gerçekleģmiģtir. Toplantıdaki tek panelin moderatörlüğünü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sn. Erdal Çalıkoğlu yapmıģ ve panele Bankamız Kurumsal Pazarlama Daire BaĢkanlığı Kıdemli Uzmanı Sn. Esin EREN panelist olarak katılmıģtır. Panelde Bankamız tanıtımının yanı sıra kredi portföyümüzde yer alan enerji verimliliğine yönelik kaynaklarımız hakkında bilgilendirme yapılmıģtır. 31

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ.

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ. ENERJĠ NEDĠR? Herhangi bir cismin bünyesinde bulunan ve bir iģ meydana getirmesini sağlayan güce enerji denir. Hareket eden bir cisimde, akan bir suda, güneģte, insanda enerji vardır. Bir aracın hareket

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2011/31.03.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2011/1 Dönem

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MĠSYON Kuruluş Yılı : 2016 MĠSYON Nahcivan, Ġran ve Ermenistan a komģu, geliģime müsait bir yerleģim yeri olan Iğdır, Uygulamalı bilimler Yüksekokulu nun beklentilerine

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın

ЄfG Araştırma. Geleceği şimdiden planlayın ЄfG Araştırma Geleceği şimdiden planlayın Pazar Araştırmaları Firmanızın önceliklerini ve gereksinimlerini tespit ederek, ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiyi sağlamak üzere organizasyonunuz için optimum

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA Astım tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım belirtilerinin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2011 VDF Faktoring Hizmetleri A.ġ. ( VDF Faktoring )

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2011 VDF Faktoring Hizmetleri A.ġ. ( VDF Faktoring ) 21.2 ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Devamı) 21.2.2 Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 2012 31 Aralık 2011 VDF Faktoring leri A.ġ. ( VDF Faktoring ) 301.742 242.334 Garanti Filo Yönetim

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2015 ) 4-5 Kasım 015, ANKARA

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2015 ) 4-5 Kasım 015, ANKARA 4-5 Kasım 2015 1 TÜREK 2015 SONUÇ RAPORU TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2015 ) 4-5 Kasım 015, ANKARA Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından dördüncüsü düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KATILIMCILAR Konuyla ilgili bankacıların katılımına yöneliktir.

KATILIMCILAR Konuyla ilgili bankacıların katılımına yöneliktir. 1. İŞ MÜKEMMELLİĞİ Seminerde basarılı, etkili, istenen sonuçları üreten mükemmel ve profesyonel olmak için gerekli, bilgi, beceri, tutum, bakıs açısı ve davranıslar hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ PERSONEL EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ 2 Haziran 8 Ekim 2012 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü Web Sitesi üzerinden sunulan online anket OGM DıĢ ĠliĢkiler

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.02- /03/2004 KONU: KardeĢ Ġl Projesi BAKANLIK MAKAMI NA Malumlarınız olduğu

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, küreselleşme, yeni düzenlemeler ve dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, muhasebe mesleğini derinden etkilemiştir. Yeni Türk Ticaret

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

2013 KASIM FAALİYET RAPORU

2013 KASIM FAALİYET RAPORU 2013 KASIM FAALİYET RAPORU www.howtoistanbul.com Tanıtım Toplantısı 12 Kasım 2013 A. Murat Ersoy İstanbul Valiliği'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ortaklığı, TÜRSAB

Detaylı