ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKĠM ARALIK 2014 Sayı: 74. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKĠM ARALIK 2014 Sayı: 74. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR."

Transkript

1 Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKĠM ARALIK 2014 Sayı: 74 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yayına Hazırlık Mehmet Ali TOPRAKOĞLU Düzeltmen Özlem ÇOLAK Yazışma Adresi Dergide yayınlanan bütün yazılar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Bu dergi ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki bilgi ve görüşlerin sorumluluğu yazarlara aittir. ĠÇĠNDEKĠLER MAKALE YÖNETİMSEL ETİK GÜÇ, AKIL VE ERDEMİN BULUŞMASI 2 OTELLERİMİZ YENİLENİYOR; TÜRKİYE KALKINMA BANKASI MODERNİZASYON İÇİN ÖZEL FON SAĞLADI 6 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR KALKINMA KASIM 2014 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN TÜREK TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ NDE 15 TYD GELENEKSEL YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BANKAMIZ DESTEĞİ İLE 16 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILDI 17 BÜRO MEMUR-SEN DEN GENEL MÜDÜRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ. 19 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ KURUM İÇİ MESLEKİ VE KURUM DIŞI YURT İÇİ EĞİTİMLERİ 20 KREDİ LİMİT VE TEMİNAT YAPILANDIRMA SÜRECİ SEMİNERİ-15/16 EKİM BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ YÖNETİMİ SEMİNERİ-21 EKİM YENİ TÜRK TİCARET YASASININ FİNANSAL TABLOLARA, DENETİME VE KREDİLENDİRME SÜREÇLERİNE GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ-30/31 EKİM TEMEL BANKA MUHASEBESİ SEMİNERİ - 6/7 KASIM İLK YARDIMCI GÜNCELLEME EĞİTİMİ SEMİNERİ 18/19 KASIM OLUMLU ETKİ BIRAKMAK İÇİN; SAĞLIKLI İNSAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİ-03/04 ARALIK İŞ HAYATINDA BAŞARININ ANAHTARI EĞİTİMİ ARALIK e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASININ FİNANSMAN OLANAKLARI KONULU ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA. 30 KALKINMA BURSA OSB SANAYİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISINDA 31 1

2 MAKALE YÖNETİMSEL ETİK GÜÇ, AKIL VE ERDEMİN BULUŞMASI Özlem YURDANUR ÖZGENÇ İnsan Kaynakları Yönetimi Danışman, Eğitmen Uzman, kendi aklını iyi kullanan kişidir, yönetici ise başkalarının aklını iyi kullanan kişidir. Bernard Shaw Yönetici için yapılmıģ yüzlerce farklı tanımlamadan yanlız biri Shaw ın tanımlaması BaĢkalarının aklıyla düģünmenin daha üst düzey bir bilinç ve zeka ürünü olması yanında; o aklı yönlendirmenin cazibesi kuģkusuz yöneticiye farklı meziyetler atfediyor... Aklın ve gücün farklı bir beceriklilik altında birleģmesi... Tıpkı mitolojik tanrıça Athena gibi.. Mutlak gücün sahibi tanrılar tanrısı Zeus ile bilgelik ve aklın sembolü tanrıça Metis in kızı.. Akıl, sanat, strateji, siyasal görüģ, barıģ ve savaģın simgesi. Bilgeliği, yönetimsel gücü ve savaģın haklı yönünü temsil etmesi sebebiyle Zeus un savaģ tanrısı Ares den de üstün tuttuğu doğru düģüncenin sembolü Eski insanların masalsı mitolojide önemli bir karakter olarak yer verdikleri bir tanrıçada tüm ussal ve fiziksel üstünlüklerin yanında doğru düģünce ve görüģ gibi etik unsurların bir arada tanımlanması da gücün, aklın ve erdemlerin aslında birbirini tamamlayan ve ayrılamaz unsurlar olmaları yönündeki kalıplaģmıģ bir inancın göstergesi. Yönetim olgusu, doğru, dürüst, iyi, ahlaki vb. tüm etik kavramları yüreğinde barındırıyor. Yönetimi sadece baģkalarının eliyle iģ yap (tır) mak veya baģkalarının aklını kullanmak olarak tanımlamak belki bu çerçeveden bakıldığında biraz eksik kalmaktadır. BaĢkalarına iģ yaptırmak mutlaka önemli bir beceridir; ancak bu beceri yönetimsel etik dediğimiz erdemlerden yoksun olduğunda yarardan çok zarar sağlayacak; moral bozacak, güveni zedeleyecek, çifte standartları artıracak, motivasyonu düģürecek ve insanları kullanılan bir meta 2

3 MAKALE haline getirecek; yöneticiyi de bundan fayda sağlayan bir fırsatçı konumuna indirgeyecektir. Eski bir söz: Tek ayakkabı ile sokağa çıkmak eksik değil; yanlıģ iģtir der. Yönetim olgusu, etik unsurlardan uzaklaģtıkça eksik olmak gibi masumane bir gerekçeye sahip olmayacak, baģtan yanlıģ olacaktır. DeğiĢimin baģ döndürücü hızı çalıģma yaģamında çalıģan profilini değiģtirmiģtir. Sanayi toplumunun denetime ihtiyaç duyan, bugüne kıyasla daha az nitelikli çalıģan profili bugün yerini daha donanımlı, farkındalık düzeyi daha geliģmiģ bilgi iģçilerine bırakmıģtır. Günümüz çalıģanı, sorumlu olduğu iģleri artık yapılması gereken herhangi bir görev ya da doğru veya yanlıģ olmasının çok da önemli olmadığı, zaten birilerinin denetleyeceği herhangi bir iģ olarak tanımlamaktan ziyade iģini daha çok sahiplenmekte, yetkisi ölçüsünde insiyatif kullanmakta, donanımı ölçüsünde de kararlara daha çok katılıp, daha çok sorgulamakta; hatta sınırları zorlamaktadır. Bu yeni profil, yönetici ve çalıģan arasındaki ast üst iliģkisini iģ ortaklığı çerçevesinde yakınlaģtırmıģ; paylaģım sürecini derinleģtirmiģtir. Söz konusu yakınlık ile iliģki içerisindeki sorumluluk, güven, iyi niyet vb. unsurların daha üst bir düzeyde varlık göstermesi kalite ve baģarıyı artıran unsurlar olacaktır. ÇalıĢan için artık yönetici önemli bir rol modelidir. Birlikte çalıģacağı, deneyim ve donanımından faydalanacağı, iģini iyi yapması için yol gösterici bir ıģık olarak algılaması gereken yöneticisi onun gelecekte giyeceği yönetici elbisesinin modeli hakkındaki ilk fikirlerin temellerini atacaktır. Bu iliģki içerisinde astlık ve üstlük konumlarına yönelik sorumluklar olacaktır. Bu sorumlulukların kilit noktası ise yönetici ile çalıģanın bir takım olduğunun bilincinde olmalarıdır. Bir takım olmak ve yönetici ile ortak aklı paylaģmak veya aynı dili konuģmak çalıģan cephesinde çok taraftar bulabilecek hoģ bir iklimi tasvir etmektedir. Yönetici cephesinden duruma bakıldığında bu yeni çalıģan profili oldukça kabul görmekte ve çalıģanların bu tür bir bilinç ve yetkinlik düzeyine yönlenmeleri teģvik edilmektedir. Yöneticilerin birlikte çalıģtıkları bireylerin kalitesini artırma yönündeki ihtiyaçları sonsuzdur ve bu konudaki her ilerleme onları memnun edecektir. Astlarının donanımlarını artırmalarını kendi koltukları için bir tehdit ve tehlike olarak algılayabilecek yöneticiler de yok değildir; bu durum basit bir kendini koruma güdüsüdür, güvensizliğin göstergesidir; bir duygu olarak varlığı belki çok zararlı görünmeyebilir ancak parlak çalıģanların 3

4 MAKALE önüne engeller getirmeye baģladığı noktada tehlike var demektir: takımdaki güveni ve biz duygusunu yok edecek, iģ barıģını zedeleyecektir. Güven zor kazanılan ancak kolay kaybedilebilen bir unsur olarak; varlığı ile çalıģma yaģamında önemli bir kolaylaģtırıcı iken yokluğu ile ciddi sıkıntılara yol açabilir. Bir yöneticinin astlarından sürekli güven talep ederken, kendisinin bunu sergileyememesi iģyerinde etik konusunda kafaları karıģtıracaktır. Güven unsurunun önemli bir dayanak noktası da eylem söylem birliği Hem çalıģan hem de yönetici cephesinde eylem söylem birliğindeki zedelenme diğer unsurların yanında daha az tolere edilmektedir çünkü direkt duygulara hitap etmekte, çeliģkiyi kendi aleyhinde yaģayan kiģinin kullanılmıģlık ve değersizlik duyguları artmaktadır. KiĢinin söylediklerini kendisinin yerine getirmesi konusundaki zayıflığı veya baģkalarından talep edilen davranıģ Ģekillerini kendisinin yansıtamaması hem çalıģan hem yönetici cephesinde önemli bir etik dıģı unsur olmakla birlikte; özellikle yöneticinin bu konudaki sorumluluğu, örnek alınan pozisyonda bulunması sebebiyle daha baskın öneme sahiptir. Takım olmak, güven, eylem söylem birliği gibi unsurlar kulağa hoģ gelen, söylemi lezzetli kavramlar kuģkusuz. Ancak hız çağı tüm bu evrensel değerleri doğru bulmak yanında bunları idealizm olarak değerlendirmekte ve pragmatizmi idealizme üstün tutmaktadır. Günü kurtarma çabası idealizmi ütopyaya dönüģtürmüģtür. Bu bile kendi içerisinde eylem ve söylemin çeliģkisidir ki ast üst iliģkisindeki bu tür yanlıģlar mutlaka çalıģma iklimine gölge düģürecektir. Yönetimsel etik, çalıģan ve yönetimsel erki elinde bulunduran yönetici iliģkisine bakıldığında bu erkin nasıl kullanıldığıyla ilgili hassasiyetleri de ön plana çıkarmaktadır. BaĢkasının eliyle ve aklıyla iģ yapma noktasına geri dönecek olursak baģkalarının aklını kullanırken bu aklın yalnızca yöneticinin bireysel çıkarlarına hizmet etmesi, yönetimsel desteğin bir lütuf gibi sunulması, yöneticinin sevdiği çalıģanları kayırma eğilimi, dolayısıyla objektif bakıģı kaybetmesi gibi konular, yönetimdeki keyfiyet, bireyselcilik veya bencillik sınırlarının zorlanması gibi hoģgörülebilir unsurların çok ötesinde etik konusundaki 4

5 MAKALE olumsuzlukları, yanlıģları çağrıģtırmaktadır. Balık baştan kokar misali bu tür davranıģlara sessiz kalınması çalıģanlara da kritik bir karar noktasında daha çok kendilerine yontmak, kendi lehlerine oy kullanmak gibi olumsuz davranıģı örnekleme ve hatta meģrulaģtırma konusunda yol gösterecektir. ÇalıĢma yaģamı çalıģan ile iģveren arasında ortak bir yaģam kararıdır. Tıpkı bir evlilik gibi açıklık, saygı ve iyi niyet gerektirir. Taraflar arasındaki uyum her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir ortam için önemli bir önkoģul olacaktır. Eğer taraflar arasındaki iliģki bir alıģveriģ gibi algılanır; tarafların her biri bu alıģveriģte daha fazlasını almak ancak daha azını vermek konumunda olmayı tercih ederlerse; yani iģveren veya yönetici: sen çok çalıģ ancak ben senin ücret, kariyer vb haklarını korumak konusunda senden beklediğim kadar özverili olamayabilirim derse ya da çalıģan: ben daha az çalıģıyım ama sen beni kolla, gözet, hatta bana hak ettiğimden çok para, unvan ver diyerek yanlıģ bir beklentinin içerisine girerse, bu iliģkideki taraflık (karģıtlık) boyutu biraz daha derinleģecek, belki de çözülemez bir düğüm halini alacaktır. YaĢanan hızlı değiģimler yönetim olgusuna farklı bir bakıģı zorunlu kılmaktadır. Bu çağın bilgi iģçileri eskisinden farklı Ģekilde yönetilme ihtiyacı içerisindedir. Özellikle katılımcılık ve paylaģım platformunun yaratacağı gönül birlikteliğine bağlı verimlilik artıģı düģünüldüğünde iliģkilerin insancıllığı ve dürüstlüğü önem kazanmaktadır. Ünlü yönetim gurusu J.J. Philips, söz konusu yönetimsel değiģim ihtiyacını Ģöyle tanımlamaktadır: Kesin olan bir tek Ģey var, bugün bizi buraya getiren Ģey, yarın gitmek istediğimiz yere götürmeyecek ÇalıĢanlar da yöneticiler de bu yeni çerçevede kendilerine yeni roller belirlemek zorundalar. Yönetimsel anlamda dürüstlük, iyi niyet vb değerlere sahip olmak idealizm veya romantizm değil; hem verimlilik hem de iģ tatmini ve vicdan muhasebesinde bir yöneticinin sahip olacağı en önemli güçtür. Erdemden yoksun olan güç ve akıl, yönetimsel bir yalnızlıktır, boģluktur ve mutlak baģarısızlığa mahkumdur. 5

6 MAKALE OTELLERİMİZ YENİLENİYOR; TÜRKİYE KALKINMA BANKASI MODERNİZASYON İÇİN ÖZEL FON SAĞLADI. Kıdemli Uzman Kayhan Taner ÖZEN 1982 yılında Turgut Özal ın önayak olduğu Turizmi TeĢvik Kanunundan buyana istikrarlı bir Ģekilde büyüyen Türk Turizmi Dünya turizminde 6.lığa yükseldi ve büyümeye devam ediyor. Sektördeki baģarıyı ise Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluģu olan Turizm Bankası nın (TURBAN) turizm yatırımları için geliģtirdiği stratejileri, planlama ve uygulama aģamalarında gösterdikleri yaratıcı, yenilikçi çalıģmaları getirmiģtir. Türk turizminin en büyük avantajı biri konaklama tesislerinde yakaladığı standartlaģmadır. Bugün Bakanlık belgeli her kapasitedeki tesisimizin standardı bellidir. Bir turist, 5 yıldızlı bir otelimizden, 2 yıldızlı bir otelimizden ya da turistik pansiyonumuzdan ne bekleyeceğini standartlaģmada gösterdiğimiz baģarı sayesinde bilmektedir. Türkiye de turizm hamlesinin baģladığı 1980 li yılların ortasından itibaren sektörün inģa ettiği tesislere Turizm Bakanlığı nın ve bağlı KuruluĢu Turizm Bankası nın uygulanmasını zorunlu kıldığı standartlar uzun vadede kaliteli konaklama tesislerine kavuģmamızı sağlamıģtır. Bakanlık yatırım ve iģletme belgelerini standartlar yönetmeliğine göre vermiģ, Banka da kredi verirken ve teģvik primlerini dağıtırken yönetmeliğin uygulanmasını denetlemiģtir. T.C. Turizm Bankası A.ġ., Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. ile birleģip Bakanlıktan ayrıldığı 1989 yılından sonra da aynı uygulamaya devam etmiģ ve sektörü desteklediği kredilerde yatırım projelerinin standartlar yönetmeliğine uygun olmasını zorunlu kılmıģtır. Bir örnek vermek gerekirse; Banka deprem ülkesi olan Türkiye de yapılacak otellerde daha güvenilir olan nervürlü demir kullanılmasını yatırımcıların maliyet artacağı yönündeki bütün itirazlarına rağmen zorunlu kılmıģtır. Sonuç olarak otellerimiz depreme dayanıklılık açısından daha güvenilir olmuģtur. 6

7 MAKALE Türk Turizm Sektörü son 30 yılda yüz bin olan Bakanlık belgeli yatak sayısını bir milyon yatağın üzerine çıkarmıģtır. Seksenli yılların sonunda verilen tahsisli araziler ve kaynak kullanımını destekleme primi ile yakalanan yatırım ivmesi yatak sayısını hızla artırmıģ ve Türkiye yi uluslararası turizm alanında önemli bir destinasyon haline getirmiģtir li yıllarda yaģanan geliģme ise Türk Turizminin baģarısı ve açılan yeni pazarlar ile büyümeyi getirmiģ ve yatak sayısını milyon mertebesine getirmiģtir. Bu arada belediye belgeli 500 Bin civarında yatağında Türk turizminin hizmetine girdiğini belirtelim. Bu kapasite tesis baģına ortalama 60 yatağın düģtüğü pansiyon, 1 yıldızlı otel tarzı küçük tesislerin oluģturduğu bir kapasite olup yenileme yatırımlarını kendi içlerinde yapmaktadırlar. Bu yazıda Bakanlık belgeli tesisler ele alınacaktır. ġimdi sektörün yapması gereken önemli bir yatırım daha vardır. Eskiyen otellerimizin yenilenmesi için yapılacak yatırımlar. Bilindiği gibi otellerin bütçelerinde bakım onarım giderleri önemli bir yer tutar. Fakat bu bütçeye rağmen oteller her beģ yılda bir mefruģatlarını yenileme ihtiyacı duyarlar. MefruĢatların yenilenmesi yatırımları genellikle otellerin öz kaynakları ile yapılmakta bu amaçla dıģ finansman kullanımı kısıtlı olmaktadır. ĠĢletmeye açıldıktan on yıl sonra ise otellerin artık makine teçhizat kalemlerinde ve tesisatta yenileme yatırımları yapmaları kaçınılmaz olur. Bu süreç yıpranmanın daha az olduğu Ģehir otelleri için daha uzundur. Fakat Ģu bir gerçek ki sektörün yatak stokunun önemli bir kısmının yenileme yatırımlarına ihtiyacı vardır ve bu yatırımlar yapılmaktadır. Otel yatırımları da diğer sektörler gibi modernizasyona ihtiyaç duyarlar. Kabul etmeliyiz ki konaklama sektöründe de her yıl yeni ürünler ve teknolojiler geliģtirilmekte ve hizmete giren her yeni otel standartları biraz daha yükseltmektedir. Doğal olarak yeni ve kaliteli ürüne olan talep artmaktadır. Günün anlayıģına göre daha çekici dizayna sahip oteller müģteri için cazip olmaktadır. Eskiyen oteller ise yatırım yapmazlarsa talep yönünde geri kalmaktadırlar. Geceleme baģına aldıkları ücretler ve doluluk düģmekte, dolayısıyla karlılık düģmektedir. Sektörde rekabetçi olmak için yenilenmek Ģart olmaktadır. 7

8 MAKALE Eskiyen otellerde tek sorun müģterinin gözünde demode olma sorunu değildir. Otellerde kullanılan teknolojiler de sürekli değiģmektedir. Yeni ürünler modernliğin yanında enerji kullanımında verim artıģını da getirmektedir. Örnek vermek gerekirse eski chiller soğutma ısıtma sistemi yerine yapılacak VRF klima yatırımları enerji verimliliğini ve konforu artıracaktır. Daha verimli LED aydınlatmalar yine enerji yönünde verimi artıracaktır. Daha verimli buzdolapları, çok fonksiyonlu panel televizyonlar, modern asansörler müģteri memnuniyetini üst düzeye çıkaracağı gibi iģletmenin uzun vadede karlılığına etki edecektir. Yukarda belirttiğimiz yatırımlarla oteller modernleģtiği gibi daha çevreci de olacaklardır. Çevreye duyarlı oteller ise günümüz konaklama sektörünün yükselen trendidir. Özellikle Türk turizminin pazarını göz önüne aldığımızda çevre duyarlılığının çok yüksek olduğunu görürüz. Türk Turizminin motoru olan Kuzey Avrupa ülkelerinde çevreye duyarlılık yüksek düzeydedir ve bireylerin tüketim davranıģına etki etmektedir. Bu realiteyi göz önüne alan, Dünya turizminin önde gelen zincir otellerinin yönetimleri çevreye duyarlı otel yatırımlarına ağırlık vermektedirler. Örnek vermek gerekirse Intercontinental Hotels Group 2017 yılına kadar satılan oda baģına karbon salınımını %12, su sıkıntısı olan bölgelerde de su tüketimini yine %12 düģürmeyi hedeflemektedir. Türk Turizminin kaç yatağının modernizasyon yatırımına ihtiyacı vardır? Bu soruya yanıt vermeden önce belgeli tesislerin ve bu tesislerin yatak kapasitesindeki artıģlara bakmak gerekecektir. Grafiklerden de görüleceği üzere 80 li yılların sonundaki yatırım hamlesi ile büyük otellerin inģa edildiğini ve böylece yatak sayısının tesis sayısından hızlı arttığını görürüz. Daha sonra tesis ve yatak sayısındaki artıģta bir duraklama görüyoruz li yıllarla birlikte özellikle yatak kapasitesinde istikrarlı bir büyümenin baģladığını görüyoruz. Tesis sayısı ise yerinde saymaktadır. Bu durum bize yatırımcının ve sektörün yüksek yatak kapasiteli 4-5 yıldızlı otellere yöneldiğini göstermektedir. Tesis sayısının bazı yıllarda azalması standartlara uymayan tesislerin iģletme belgelerinin iptal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Son beģ yılda ise tesis sayısındaki artıģ yatak sayısındaki artıģa paralel bir seyre girmiģtir. 8

9 MAKALE Türk Turizm sektörü 4-5 yıldızlı otellerden oluģan büyük kapasiteli tesisleri talep etmektedir. Bakanlık belgeli yatağın %76 sına karģılık gelen Yatak 4 ve 5 yıldızlı otellerde yer almaktadır. Halbuki tesis olarak 4-5 yıldızlı otellerin toplama oranı %43 dür. 9

10 MAKALE H4 ve H5 otellerde tesis baģına ortalama 460 Yatak kapasitesinin düģmesi bu tesislerin modernize edilerek tekrar rekabetçi bir yapıya kavuģturularak ekonomiye kazandırılması açısından büyük avantaj sağlamaktadır. 10

11 MAKALE Yukarda yer alan yatak rakamları toplamı olan yapılmakta olan yatırımları da içermektedir. Yani bu kapasite inģaat halinde olup önemli bir kısmı iģletmeye girmiģtir. Her yıl ne kadar yatak kapasiteli tesisin modernizasyona gireceği sorusuna verilecek cevap ise; bir tesisin kıyı bölgelerinde yılda bir, Ģehir otellerinde yılda bir yenileneceği varsayımına dayanacaktır. Türk Turizminde yatak kapasitesinin %65 i kıyılarda bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye genelinde bir konaklama tesisinin 12 yılda bir modernizasyona tabi tutulacağını öngörebiliriz. Bu durumda mevcut yatağın her yıl ü yenileme yatırımına tabi tutulacaktır. Üç önemli destinasyonumuz olan Antalya, Muğla ve Ġstanbul mevcut yatak kapasitemizin %67,5 ini temsil etmektedir. Sırasıyla Antalya Ġstanbul ve Muğla için iģletmedeki 3 yıldız ve üzeri yatak kapasitesi üzerinden hesaplayacağımız yenileme yatırım maliyetlerine bakalım. 3 yıldızın altındaki tesisler kısmi yenileme yatırımları ile iģletmeye devam edecekleri için değerlendirmeye alınmamıģtır. ANTALYA TESĠS TÜRÜ TESĠS SAYISI YATAK KAPASĠ TESĠ ORT. YATAK SAYISI YATAK BAġI MAL. TL (1) TESĠS BAġI MAL. TL TOPLAM MALĠYET TL YILLIK MOD. MAL. TL (TOPLAM/10) H5+TK H4+TK H TOP- LAM Görüleceği üzere 10 yılda bir yenileme yapılacağı hesabı ile Antalya da yılda 1,5 Milyar TL tutarında yatırım yapılacaktır. Yatak baģı yenileme yatırımı maliyeti Türkiye Kalkınma Bankası verileridir. (1) Yatak başı modernizasyon maliyeti hesabı inşaat kalemi hariç tesisat, teçhizat ve tefriş kalemlerinin tamamı alınarak hesaplanmıştır. 11

12 MAKALE ĠSTANBUL TESĠS TÜRÜ TESĠS SAYISI YATAK KAPASĠ TESĠ ORT. YATAK SAYISI YATAK BAġI MAL. TL TESĠS BAġI MAL. TL TOPLAM MALĠYET YILLIK MOD. MAL. TL (TOPLAM/10) TL H H H TOPLAM Ġstanbul daki tesisler yıllık 314 Milyon TL tutarında bir yenileme yatırımına ihtiyaç duymaktadır. Ġstanbul daki iģletmedeki tesislerin yaģ ortalaması kıyılardan yüksektir, bu nedenle 10 yılda bir yenileme yapılacağı varsayımı üzerinden hesap yapılmıģtır. MUĞLA TESĠS TÜRÜ TESĠS SAYISI YATAK KAPASĠ TESĠ ORT. YATAK SAYISI YATAK BAġI MAL. TL TESĠS BAġI MAL. TL TOPLAM MALĠYET YILLIK MOD. MAL. TL (TOPLAM/10) TL H H H TOPLAM Muğla daki tesislerin yarattığı yenileme yatırımı potansiyeli yıllık 310 Milyon TL olarak gözükmektedir. Bu tabloyu Türkiye geneline yaydığımızda ise rakamlar aģağıdaki gibi olacaktır. 12

13 MAKALE TÜRKĠYE TESĠS TÜRÜ TESĠS SAYISI YATAK KAPASĠ TESĠ ORT. YATAK SAYISI YATAK BAġI MAL. TL TESĠS BAġI MAL. TL TOPLAM MALĠYET TL YILLIK MOD. MAL. TL (TOPLAM/10) H H H TOPLAM Görüleceği üzere Türk Turizminin H3 ve üzeri konaklama tesislerinin modernizasyonu için her yıl 2,6 Milyar TL tutarında bir yatırım yapması gerekmektedir. Tabi bu yenileme yatırımlarına ulaģtırma sektöründe, altyapılarda yapılacak yenileme yatırımlarını da ayrıca eklemek gerekecektir. Özellikle belediyelerin yapacağı rekreasyon alanları, marinaların yenilenmesi, havaalanı yenilemeleri, ulaģım araçlarının yenilenmeleri derken uzun bir liste ve maliyet ortaya çıkmaktadır. Yatırımcılar modernizasyon yatırımları için finansmanı nereden sağlayacaklar? Turizm sektörüne, özellikle de konaklama tesislerine, birçok banka orta vadeli krediler ile destek vermektedir. Fakat sektöre 1956 yılından buyana destek veren Turizm Bankası nın devamı olan Türkiye Kalkınma Bankasını ayrı tutmak faydalı olacaktır. TKB geçmiģte inģa ettiği ve iģlettiği tesisler dolayısıyla sektörü yakından tanımaktadır. Sektöre yakınlığını iyi değerlendiren TKB sektörün ihtiyaçlarına uygun finansman kaynağı üretmektedir. Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. eskiyen otellerimizi tekrar rekabetçi yapıya kavuģturmak amacıyla Avrupa Yatırım Bankasından sürdürülebilir turizm ve enerji verimliliği adı altında modernizasyon için kullanılacak bir fon sağlamıģtır. KoĢulları komple yeni yatırımlarla benzer fakat imkan ölçüsünde en alt fiyattan sağlanan bu kaynak tesislerimizin 2015 sezonuna gülen bir yüzle hazırlanmalarını sağlayacaktır. 13

14 MAKALE Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. yenileme yatırımları için de; geleneksel olarak yatırımcılarına kullandırdığı 2 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 7 yıl vadeli turizm kredilerini kullandırmaktadır. Kredilerin anapara faiz geri ödemesi ise altı ayda bir yapılmaktadır. Kredilerde basit faiz uygulanmaktadır. Kredi faizleri kaynağa göre değiģmekle beraber en popüler kaynak olan Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı kredilerde %2,5 ile %3,5/yıl arasında değiģmektedir. (2) Her ne kadar kredi kullanmak cazip olsa da yatırımcı firmalarımız inģa edecekleri yeni tesis için %40-50 oranlarında öz kaynak ile yatırıma baģlamaları gerektiğini unutmamalıdırlar. Konaklama tesisleri sabit yatırımı yüksek tesislerdir, dolayısıyla tamamını dıģ finansmanla inģa etmek iģletme döneminde geri dönüģlerde sıkıntı yaratabilir. Kredi alacak olan firmaların anonim Ģirket olması TKB için bir önkoģul olmaktadır ve Banka yatırımların Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan alınan Yatırım Belgesine bağlanmasını istemektedir. Burada amaç uzun yıllardır sektörde oluģturulan standardı korumaktır. Ayrıca tesislerin Belediyeler değil de konusunda daha uzman olan Bakanlığın denetiminde olmasını sağlamak istenmektedir. Günümüzde Türk Turizminin rakiplerine göre en büyük avantajı yakaladığı standart tesisleģmedir. Kredilerin teminatı ipotek ya da diğer banklardan sağlanan teminat mektupları olabilmektedir. (2) TKB Kredileri değiģken faizli olup zikredilen rakamlar yazının yayına verildiği gün itibarıyla geçerlidir. Detaylar ve koģullar için Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. Kredi Pazarlama Daire BaĢkanlığına müracaat edilmelidir. 14

15 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR KALKINMA KASIM 2014 TARİHLERİNDE DÜZENLENEN TÜREK TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ NDE Bankamız ülkemizde geliģmekteki en önemli sektörlerden biri olan rüzgar enerjisi sektöründeki faaliyetlerini daha etkin bir Ģekilde sürdürebilmek, yatırımcı kitlelerini Bankamız faaliyet alanları hakkında bilgilendirerek daha fazla yatırımcıya ulaģabilmek ve sektördeki güncel geliģmeleri daha yakından takip edebilmek için Kasım 2014 tarihleri arasında, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından Ġstanbul WOW Convention Center da düzenlenen TÜREK TÜRKĠYE RÜZ- GAR ENERJĠSĠ KONGRESĠ ne katıldı. Kongre açılıģ konuģmalarında, TÜREB Yönetim Kurulu BaĢkanı Mustafa Serdar ATASEVEN tüm katılımcıları selamladıktan sonra, açılıģ konuģmasını gerçekleģtirmiģ ve ardından TÜREK 2014 Organizasyon Komitesi BaĢkanı Doç. Dr. H. Murat MERCAN, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği CEO su Thomas BECKER, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi BaĢkanı Dr. Klaus RAVE, EPDK BaĢkanı Mustafa YILMAZ, TBMM Çevre Komisyonu BaĢkan Vekili Osman KAHVECĠ, 15

16 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR TBMM Enerji Komisyonu Önceki Dönem BaĢkanı, 24.Dönem Kütahya Milletvekili Soner Aksoy açılıģ konuģmalarını yapmıģlardır. Bu yıl üçüncüsü düzenlenmiģ olan TÜREK 2014 e, 1391 kiģi online olarak kayıt yaptırmıģtır.104 konuģmacının katılımlarıyla üç ayrı salonda toplamda 20 oturum gerçekleģmiģtir. Bankamız Kredi Değerlendirme I Daire BaĢkanı Satı BALCI da 6 kasım 2014 tarihinde bir sunum gerçekleģtirmiģtir. Gerek katılımcılar gerekse ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi Bankamız stadında yerli / yabancı, katılımcı/ yatırımcılar Kredi Değerlendirme I Daire BaĢkanı Satı BALCI, Kurumsal Pazarlama Daire BaĢkanlığı ndan Müdür Seyhan AYANLAR, Teknoloji Ġzleme ve AraĢtırma Müdürü Ġbrahim SEVĠN, Ġstanbul ġube Müdürlüğü nden Kıd. Uzman Selma Demirci, Kıd. Uzman Ġlgi ÜNALDI, Memur Turgay Sarıçam ve Çağrı DUY- SAK, Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı ndan Kd. Amir Özlem ÇOLAK tarafından bilgilendirilmiģtir 16

17 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR TYD GELENEKSEL YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BANKAMIZ DESTEĞİ İLE 16 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILDI Özel sektörün turizme yaptığı yaklaģık milyar dolarlık yatırım portföyünü temsil eden Türk Turizm Yatırımcıları Derneği nin Geleneksel Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Abdurrahman ARICI nın katılımlarıyla 16 Aralık 2014 tarihinde Swiss Otel, Ankara da Türk Turizmine kurulduğu günden bu yana finansman imkanı sağlayan Bankamızın desteği ile gerçekleģtirildi. Anılan Yıl sonu Değerlendirme Toplantısına TÜRSAB BaĢkanı Sn. BaĢaran ULUSOY, Tanıtma Genel Müdürü Sn.Ġrfan ÖNAL, Skal Ġstanbul BaĢkanı Sn.Feza SOLAKLAR ve çok sayıda turizm profesyoneli katılmıģtır. 17

18 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Bankamızın desteği ile gerçekleģen yatırımcıların, iģletmecilerin, kamu ve özel sektör kuruģlarının üst düzey yöneticilerinin ve basın mensuplarının bir araya geldiği gecede 2014 yılının değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, 2015 yılının Türk Turizmi açısından daha verimli geçmesi için alınabilecek önlemler konusunda bilgi alıģ veriģi yapıldı. TYD BaĢkanı Sn. Murat ERSOY un açılıģ konuģmasından sonra, Bankamız Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU turizm sektörüne sağladığımız finansman imkânları hakkında yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla bir konuģma yapmıģtır. Sn. BUÇUKOĞLU konuģmasında; Türk Turizminin ülkemiz açısından önemini vurgulayarak, 2023 vizyonu doğrultusunda; Bankamızın sektöre sağlamakta olduğu finansman desteğinin artarak süreceğini belirtmiģtir. Sn. Buçukoğlu nun konuģmasını takiben T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Ahmet ARICI konuģmalarını yapmıģtır. KonuĢmaların bitiminden sonra TYD BaĢkanı Sn. Murat ERSOY tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Ahmet ARICI ya ve Bankamız Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdürü Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU na birer plaket takdim edilmiģtir.. 18

19 BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR BÜRO MEMUR-SEN DEN GENEL MÜDÜRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ. Büro Memur-Sen Genel BaĢkanı Uğur Ünalan ve beraberindeki heyet, Bankamız Genel Müdürü Sn. Ahmet Buçukoğlu nu ziyaret etti. Büro Memur-Sen Genel BaĢkanı Uğur Ünalan a ziyarette, sendikanın Genel BaĢkan Yardımcısı Kutbettin Aydın, Edirne ġube BaĢkanı Mehmet Sait Ercan, Ankara 2 Nolu ġube Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Çuban ve iģyeri temsilcisi Mehmet Yılmaz eģlik etti. Ziyaretin sonunda Sn. Buçukoğlu'na bir çini tabak hediye edildi. 19

20 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ KURUM İÇİ MESLEKİ KURUM DIŞI -YURT İÇİ EĞİTİMLERİ EKİM - KASIM - ARALIK

21 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ KREDİ LİMİT VE TEMİNAT YAPILANDIRMA SÜRECİ SEMİNERİ EKİM Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında 15 kiģinin katılımıyla Ekim 2014 tarihlerinde eğitim salonumuzda gerçekleģtirilmiģtir. Kredilendirme ve Teminatlandırma Süreci, Limit OluĢtururken Dikkat Edilecek BaĢlıklar, Teminatlandırma Süreci, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu maddelerinin Teminatlarımıza etkisi, konuları uygulamalı olarak ve ikinci gün öğleden sonra dört farklı sektöre ait Bilançolar üzerinden grup çalıģması ile iģlenen konular Mali Analiz Uzmanı ve DanıĢman Nurten DÜZGÜN SÖNMEMĠġ tarafından aktarılmıģtır. 21

22 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ YÖNETİMİ SEMİNERİ 21 EKİM 2014 Bilgi Teknolojileri Kullanımında Bilgi Güvenliği Politikası çerçevesinde; tüm Banka personelinin bu konuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için 21 Ekim 2014 tarihinde Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Uzman Yardımcısı Umut ALTIN ın sunduğu Bilgi Güvenliği ve Bilgi Yönetimi konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıya 18 kişi katılmştır. 22

23 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ YENİ TÜRK TİCARET YASASININ FİNANSAL TABLOLARA, DENETİME VE KREDİLENDİRME SÜREÇLERİNE GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ EKİM Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında Yeni Türk Ticaret yasasının Finansal Tablolara, Denetime ve Kredilendirme Süreçlerine Getirdiği Düzenlemeler konulu seminer 19 kiģinin katılımıyla Ekim 2014 tarihlerinde eğitim salonumuzda gerçekleģtirilmiģtir. Yeni Türk Ticaret yasasının Finansal Tablolara, Denetime ve Kredilendirme Süreçlerine Getirdiği Düzenlemeler konularında bilgi verilmesi amaçlanan seminerde; Türk Ticaret Kanununun Yöneticilere Getireceği sorumluluklar. Vergi Yasalarına göre düzenlenen Finansal Tabloların yetersizlikleri. Türk Ticaret kanunundaki yenilikler. Türkiye muhasebe ve raporlama standartları. Kredilendirme sürecinin yeni yüzü BASEL II. Derecelendirme Ģirketleri ve standart/geliģtirilmiģ yaklaģımlar-teminatların yeni yüzü. Muhasebe, Finansal tablo ve denetimde yenilikler. Kurumsal yönetim neden gerekli. Kurumsal yönetim ve denetim. Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU tarafından aktarılmıģtır. 23

24 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ TEMEL BANKA MUHASEBESİ SEMİNERİ 6-7 KASIM 2014 Bankamız Seminer Salonunda; 6-7 Kasım tarihlerinde 22 kiģinin katılımı ve Prof.Dr. Nalan Akdoğan ın Sunumu ile Temel Banka Muhasebesi konulu Seminer gerçekleģmiģtir. Seminerde; Temel Muhasebe Kavramları, Finansal Tablo Ġlkeleri. AnlaĢılabilirlik Ġhtiyaca uygunluk Önemlilik Güvenilirlik KarĢılaĢtırılabilirlik Finansal Tabloların Unsurları. Varlıklar Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar Nazım Hesaplar, Gelir Tablosu, Nakit AkıĢ Tablosu, Özkaynak Deği- Ģim Tablosu, Gelir Tablosu Hesapları, Özkaynak Hesapları, Banka Muhasebesi, Genel BakıĢla Banka Muhasebesi, Aktif Kalemler Muhasebe Örnekleri, Pasif Kalemler Muhasebe Örnekleri, Konuları uygulamalı olarak ele alındı. 24

25 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ İLKYARDIMCI GÜNCELLEME EĞİTİMİ SEMİNERİ KASIM 2014 Bankamız mevcut ilkyardımcı personelin sertifikalarının güncellenmesi amacıyla Ġlkyardımcı Güncelleme Eğitimi Kasım 2014 tarihleri arasında iki grup halinde ĠLERĠ YAġAM ĠLKYAR- DIM EĞĠTĠM MERKEZĠ tarafından gerçekleģtirilmiģ ve 42 personelimizin Ġlk Yardımcı Sertifikaları Ġl Sağlık Müdürlüğü nce üç yıl süreli olarak yenilenmiģtir. Eğitimde ; Ġlkyardım eğitiminin amacı, Hayat Kurtarma Zincirleri, Ġnsan Vücudunu OluĢturan Sistemler, Temel yaģam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklığı, Kanamalar, Yaralanmalar, Isı Dengesi Bozuklukları, Kırık, Çıkık, Burkulma, Bilinç Bozuklukları, Havale, Sara Krizi, Kan ġekeri DüĢüklüğü, Zehirlenmeler, Hayvan Isırıkları, Boğulma ile Hasta veya Yaralı TaĢıma Teknikleri teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılarak bilgileri güncellenmesi sağlanmıģtır. 25

26 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ "OLUMLU ETKİ BIRAKMAK İÇİN; SAĞLIKLI İNSAN İLİŞKİLERİ" SEMİNERİ ARALIK Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında; Aralık 2014 tarihlerinde, Bankamız Seminer Salonunda Olumlu Etki Bırakmak için, Sağlıklı Ġnsan ĠliĢkileri konulu eğitim gerçekleģtirilmiģtir. Farklı birimlerden toplam 29 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilen seminerde; 1. DüĢünce Kalıplarımız ve Anlam Verme Sistemimiz: Eğitimin bu ilk aģaması peģinden gelen tüm yapıya temel oluģturmak için tasarlanmıģ ve en genel çerçevede, olayların anlamı yoktur, olana bitene biz anlam veririz. Uzun vadede hem kendisi, hem diğer insanlar, hem de yaģamla sağlıklı iliģkiler kurmak isteyen birey, verdiği anlamı farkında olmayı, diğer insanların farklı anlamlar verebileceğini bilme olgunluğuna ulaģmayı hedefleyecektir mesajı ayrıntılı bir biçimde ele alınmıģtır. Bu algı genel anlamda insan iliģkilerini kolaylaģtıran kiģinin kendini sağlıklı bir biçimde ortaya koymasını sağlayan bir algıdır. Ayrıca ekip çalıģması ve biz bilincinin temel yapı taģıdır. 2. ĠletiĢim ve iliģki bilinci : Tüm insanların kendine göre bir algısı, kalıpları ve anlam verme biçimleri var dediğimiz andan itibaren, iletiģim, iliģki için bir araç haline gelebiliyor. Birçok eğitim, temel yaklaģım olarak iletiģim üzerine yoğunlaģırken iliģkiyi kaçırmakta ve bu nedenle mekanik bir duygu yaratabilmektedir. Oysa iģ dünyasına ve günlük yaģama baktığımız zaman, iletiģim yönünde zayıf gördüğümüz birçok örnek, iliģki bilinci içinde her alanda sağlıklı sonuçlar alabilmektedir. Çok özde Mesaj anlamını iliģkiden alır, bir iliģki için uygun olmayan iletiģim biçimi, bir diğeri için uygun olabilir farkındalığı bu aģamada paylaģılmıģtır. 26

27 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ 3. VaroluĢun Altı Boyutu : ĠliĢki bilinci ile yaģam sürdürmeye baģladığımız noktada, iģ yerinde ve günlük yaģamda her insanın, her an, bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde takip ettiği kendine ait varoluģ ihtiyaçları yoğun bir biçimde ele alınmıģ; iģ yerine gelen müģteri, hizmet alan kiģi, kurumun çalıģanları da bu varoluģ boyutlarına yönelik değerlendirmeyi kesintisiz olarak yapmakta ve buradan elde ettiği sonuçlara göre farkında olmasa da davranıģlarını, kuruma aidiyetini, verimliliğini belirlemesi sağlanmıģtır. Bu nedenle, bu aģama, programın en önemli aģamalarından biri olmuģtur. Ġster uzun vadeli ister kısa vadeli temelde tüm iliģkilerde insan; olduğu gibi kabul edilmek, değerli olmak, önemsenmek, sevilmek, güvenilir olmak istiyor ve bunları, bir yandan kendince özgürken bir yandan da sahiplenilerek yaģamak istiyor. Bu isteklerimizi hizmet alırken, hizmet verirken, iģ yaparken, ekip olurken kesintisiz olarak bekliyoruz. Bu ihtiyaçların farkında olan kiģinin hem kendi hem de diğer insanlarla iliģkisi farklı bir bilinç içinde ve sağlıklı bir biçimde gerçekleģebiliyor. 4. Biz Bilinci: BĠZ BĠLĠNCĠ, aslında temel olarak bu eğitimin en üst baģlığı, uzun vadede ulaģmayı amaçladığını hedeftir. Olumlu bir etkinin en temelinde büyük bir ekip bilincinin yattığına dair bilinç oturmadan sergilenen davranıģların samimiyeti hep sorgulanabilir nitelikte olacaktır. Söz konusu Biz Bilinci, yaģamın hangi alanında olursa olsun (ister iģ, ister gündelik yaģam) içinde beni, karģımdakini ve aramızdaki iliģkiyi barındıran ve bunu kalıpların gereklerini yerine getirme amacı ile değil, daha anlamlı bir yaģamı gözeterek yapan bir anlam verme sistemi ve onun uygulaması olan bir tutumdur. Gerçek biz bilinci sürü algısından çok farklı bir yapıdadır ve kiģisel varoluģa da imkan vermektedir. Ġnsan bu noktada kendi olma Ģansını bir yandan da bir büyük ekibin parçası olarak yaģamaktadır. Bu büyük ekibi bir arada tutan ve varoluģunu tanımlayan ise paylaģılan değerlerdir. Gerçek Biz Bilinci ni hayatına yerleģtirebilmiģ kiģinin tüm iliģkiler içinde amacı mümkün olan en iyiyi hep birlikte yakalamak olacaktır. 27

28 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ 5. KiĢisel Sorumluluk / Liderlik : Biz Bilincinin liderlik anlayıģı özde herkesin, her an yaptığı ve yapmadığı Ģeylerle lider olduğu vurgusu üzerine kurulmuģtur. KiĢi her an kendi yaģamının lideridir ve öyle veya böyle (miktardan bağımsız) bir etkisi vardır. Dolayısıyla kiģi her an aslında sorumluluk taģımaktadır. Bu bilinç alıģılmıģ klasik liderlik anlayıģından daha farklıdır ve kiģinin akla gelen tüm alanlarda kendi yaģamından sorumluluk alması üzerinde yoğun bir biçimde durmaktadır. Bu yaklaģım bir ekip çalıģması için son derece etkili niteliktedir. KiĢiyi pasifize bir noktadan benim de yapabileceklerim, benim de katkım var noktasının varlık bilincine ulaģması amaçlanmıģtır. 6. Hedef Bilinci : Kendi liderliğinin farkında olan birey artık hedeflerini seçme noktasındadır. Genel yaklaģım bu seçimlerin iki temel Ģekilde yapabilir olduğu yönündedir; akıllıca veya gönlünden geçene göre. Bu eğitimin temel yaklaģımı ise hakkı veriliyor ise gönlümüzden geçenin de akıllıca olabileceği yönündedir. Çoğu zaman planlama ve hedef seçimi arasında bir kavram kargaģası yaģamakta, bu durum olası kapasitenin yakalanmasına engel olabilmektedir. Eğitim bu aģamada temel olarak bu ayrımı net biçimde ortaya koymaya çalıģacaktır. KiĢisel hedeflerin iģ de dahil yaģamın tümü için son derece önemli olduğu üzerinde yoğun bir biçimde durulmuģ; istemek ve emek dengesi de ele alınmıģtır. 7. Güven, Özgüven, Sevgi : Tüm bu bahsedilenlerin hayata geçirilmesi için kiģinin kendinde ve ortamda bulunması gerekenlerin ele alındığı eğitimin bu son aģaması; kiģinin özgüvenin Biz Bilinci ni yaģatabilmek için tek baģına yeterli olmadığı, ortamın güven sermayesinin de mutlak gerekli olduğu, güven ortamının sağlıklı bir biçimde kurulduğu zaman özgüvenin çok daha yararlı bir donanım haline geldiği; yine bu aģama da sevginin de çok büyük önem taģıdığı üzerinde yoğun bir Ģekilde durulmuģ ve çalıģma tamamlanmıģtır. 28

29 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ İŞ HAYATINDA BAŞARININ ANAHTARI EĞİTİMİ ARALIK Aralık 2014 tarihlerinde, Bankamız Seminer Salonunda ĠĢ Hayatında BaĢarının Anahtarı konulu eğitim gerçekleģtirilmiģtir. Bankamız ve ġirket Elemanı olarak farklı birimlerden 22 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilen Sözkonusu seminerde; aģağıda belirtilen konu baģlıkları uygulama ve örneklerle ele alınmıģtır. 1. BÖLÜM: Ġġ HAYATINDA 5N1K ĠĢ hayatının bize getirdikleri ĠĢ hayatının 5N si ( Ne? Nasıl? Nerede? Ne zaman? Neden?) 1K kim? Kendisinin farkında mı? Doğruluk temelli 5N1K yaklaģımı 2. BÖLÜM: BAġARI KAVRAMI BaĢarı algımız ÇalıĢmadan baģarı olmaz Ekstra baģarılar için ekstra iģler BaĢarı haritası 3. BÖLÜM: YASA YASALARI Yaratıcılık nedir? Nasıl geliģtirilir? Yaratıcılığı iģ kolaylaģtırıcı olarak kullanmak Farklı bakabilmek, farklı düģünebilmek AdanmıĢlık romantik bir bakıģ açısının sonucu mudur? Yoksa rasyonel midir? AdanmıĢlık iģe ne katkı sağlar? Sosyal ağları geliģtirmek ve kullanmak ĠliĢki yönetimi ve kartvizit yönetimi TartıĢma ve uygulamalar 29

30 PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASININ FİNANSMAN OLANAKLARI KONULU ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA ARDAHAN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI, üyelerini bilgilendirmek amacıyla KOS- GEB, SERKA, Ardahan TKDK il Koordinatörlüğü ve yerel bankalar ile danıģmanların da katkıları ile tarihinde Devlet Destek TeĢvik ve hibeler ile bunların Kullanım Tekniklerinin anlatılacağı toplantı düzenlemiģtir. Söz konusu toplantıda üyeleri bilgilendirmek amacıyla Türkiye Kalkınma Bankası A. ġ. adına finansman olanaklarını tanıtmak üzere bir yetkilinin de katılımı istenmiģtir. Bu sebepten ötürü ARDAHAN TĠCARET VE SA- NAYĠ ODASI nın tarihinde Ardahan da, düzenlediği toplantıya Bankamız adına iģtirak edilmiģ ve TÜRKĠYE KALKINMA BANKASININ FĠ- NANSMAN OLANAKLARI konusunda bir sunum yapılmıģtır. 30

31 PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ KALKINMA BURSA OSB SANAYİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISINDA Bursa OSB himayesinde Ekonomi Bakanlığı hibe desteği ile Tekstil ve Otomotiv Kümelerinde Enervis A.ġ. tarafından gerçekleģtirilen Bursa OSB Sanayi Enerji Verimliliği Projesi nin kapanıģ toplantısı 16 Aralık 2014 tarihinde Bursa da yapılmıģtır. Toplantıya kümelerde bulunan 34 firma yetkilisinin yanı sıra Bursa OSB, Nilüfer OSB, DemirtaĢ OSB, MUSĠAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve EWE Grubu yöneticileri katılmıģtır. Katılım 115 kiģi olarak gerçekleģmiģtir. Toplantıdaki tek panelin moderatörlüğünü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sn. Erdal Çalıkoğlu yapmıģ ve panele Bankamız Kurumsal Pazarlama Daire BaĢkanlığı Kıdemli Uzmanı Sn. Esin EREN panelist olarak katılmıģtır. Panelde Bankamız tanıtımının yanı sıra kredi portföyümüzde yer alan enerji verimliliğine yönelik kaynaklarımız hakkında bilgilendirme yapılmıģtır. 31

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TEMMUZ EYLÜL 2014 Sayı: 73. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TEMMUZ EYLÜL 2014 Sayı: 73. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TEMMUZ EYLÜL 2014 Sayı: 73 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi ĠÇĠNDEKĠLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı MAKALE Yazı İşleri Sorumlusu Salih

Detaylı

AYIN MAKALESĠ KRĠZĠN NEDENLERĠ. Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı

AYIN MAKALESĠ KRĠZĠN NEDENLERĠ. Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı AYIN MAKALESĠ KRĠZĠN NEDENLERĠ Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı 11 Eylül 2001' den sonraki durgunluğun aģılması, güven ve refahın artırılması amacıyla ABD' de düģük faiz politikası izlenmiģtir. Ġlk iki yıl düģük,

Detaylı

İş in İçinden. İş Dünyasına Sorduk: Nasıl Başardılar?

İş in İçinden. İş Dünyasına Sorduk: Nasıl Başardılar? İş in İçinden İş Dünyasına Sorduk: Nasıl Başardılar? ÖNSÖZ SAYFA 2 İş in İçinden, Doğru ve iyi yönetim anlayıģının önemi konusunda farkındalık yaratmak Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi nin

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

T.C. YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Stratejik Planı (2015-2019)

T.C. YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Stratejik Planı (2015-2019) T.C. YOZGAT ĠL ÖZEL ĠDARESĠ Stratejik Planı (2015-2019) Sayfa 1 / 135 Sayfa 2 / 135 Uygarlık öyle bir kuvvetli ateģtir ki, Ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. Ġçinde bulunduğumuz uygarlık ailesinde

Detaylı

KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet Desteği ile Vezir AraĢtırma ve DanıĢmanlık

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Küresel Ġlkeler SözleĢmesi 4.ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2013

BirleĢmiĢ Milletler Küresel Ġlkeler SözleĢmesi 4.ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2013 BirleĢmiĢ Milletler Küresel Ġlkeler SözleĢmesi 4.ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2013 1 SAYFA ĠÇERĠK GRI GÖSTERGELERĠ YÖNETĠM BĠLDĠRĠSĠ 3-4 Ahmet ZORLU 1.1 5-6 Ömer YÜNGÜL 1.1 7 RAPORLAMA PRENSĠPLERĠ 8-9 RAPOR HAKKINDA

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1- Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komiteye iliģkin bilgiler

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

TÜRKİYE DE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ÖNERİLER ALİ AYDIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE DE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ÖNERİLER ALİ AYDIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ÖNERİLER ALİ AYDIN 104664039 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLAR ARASI FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROF. DR. VELİYE YANLI 2010 TÜRKİYE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PERFORMANS YÖNETĠM YÖNTEMĠ OLARAK DENGELĠ HEDEF KARTI (BALANCED SCORECARD) ve BĠR ĠġLETMEDE UYGULANMASI BarıĢ ÖZKAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. A- Genel Bilgiler Raporun Dönemi 01.01.2012 31.12.2012 Ticaret Unvanı Altın Yunus ÇeĢme Tur.Tes.A.ġ. Ticaret Sicil No Ġzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü 35041 K-581 İletişim Bilgileri Merkez ġehit Fethibey

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yazı İşleri Sorumlusu Hatice BAKIR İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. TEMMUZ EYLÜL 2013 Sayı : 69 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Yazı İşleri Sorumlusu.

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. TEMMUZ EYLÜL 2013 Sayı : 69 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Yazı İşleri Sorumlusu. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TEMMUZ EYLÜL 2013 Sayı : 69 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili ĠÇĠNDEKĠLER Yazı İşleri Sorumlusu Hatice BAKIR İnsan Kaynakları

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

Bilişim Uzmanları Bülteni

Bilişim Uzmanları Bülteni Bilişim Uzmanları Bülteni Cilt 1, Sayı 1 3 Haziran 2011 Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlandı. Bowling turnuvası düzenlendi. BTK 2010 Faaliyet Raporu yayımlandı. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU YÖNETĠMĠ VE SĠYASET BĠLĠMĠ ANA BĠLĠM DALI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU YÖNETĠMĠ VE SĠYASET BĠLĠMĠ ANA BĠLĠM DALI 1 T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU YÖNETĠMĠ VE SĠYASET BĠLĠMĠ ANA BĠLĠM DALI ALANDAKĠLERĠN BAKIġ AÇISIYLA TÜRK KAMU YÖNETĠMĠNDE ĠÇ DENETĠM YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mustafa DEMĠR TEZ DANIġMANI

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı