COST EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY- BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ. Türkiye nin COST a Katılımı Yıllık Rapor 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COST EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY- BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ. Türkiye nin COST a Katılımı Yıllık Rapor 2010"

Transkript

1 2010 EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY- BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ a ı Yıllık Rapor 2010

2 TÜRKĐYE Yıllık Rapor 2010 Đçindekiler Giriş Yılında Performansı 11 un Türkiye deki Yapısı 15 Türkiye deki Etkinlikleri Yılında Yürürlükteki lardaki Türk ı ve İlgili lardaki Türk Yürütme Üyeleri 18 2

3 Giriş Nedir? (European Cooperation in Science and Technology), Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği için oluşturulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan Hükümetlerarası bir kuruluştur., Avrupa araştırma yatırımlarının bölünmesinin azalmasına ve Avrupa Araştırma Alanının dünya çapında işbirliğine açılmasına katkıda bulunmaktadır. un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. Bu araştırma inisiyatifi, bir çok ulusal kuruluş, enstitü, üniversite ve özel sektörün geniş bir Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri altında ortak çalışmasını mümkün kılmaktadır., EUREKA ve AB Çerçeve Programları ile birlikte, ortak Avrupa Araştırma inisiyatiflerinin 3 ayağından biridir. ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır., Kasım 1971 tarihlerinde yapılan Bakanlar Konferansı ile kurulmuş olup, Ülkemiz de kurucu ülkeler arasında yer almaktadır. un Ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. un kuralları gereğince, aksiyonları ulusal katkılarla finanse edilmektedir. Ülkemizin 2001 yılına kadar bütçesine katkı payı Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenmiştir ve 2002 yıllarında Kurumumuz tarafından ödenmiştir yılından itibaren Ülkemizin Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına katılımı sebebiyle 'a katkı payı ödenmemektedir. ' un 35 üye ülkesi bulunmaktadır. 3

4 Tablo 1. un 35 Üye Ülkesi Almanya Estonya İrlanda Litvanya Portekiz Avusturya Finlandiya İspanya Lüksemburg Romanya Belçika Fransa İsveç Macaristan Sırbistan Bosna Hersek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İsviçre Makedonya Slovakya Bulgaristan Hırvatistan İtalya Malta Slovenya Çek Cumhuriyeti Hollanda İzlanda Norveç Türkiye Danimarka İngiltere Letonya Polonya Yunanistan İsrail ise işbirliği ortağıdır. İşbirliği ortağı ülke, Üst Düzeye Temsilciler ve Alan Komitelerinde oysuz üyeliğe sahip olup, seviyesinde tam üyelik haklarına sahiptir. un Çalışma Mekanizması, araştırmanın kendisini finanse etmez. Ancak, Avrupalı araştırmacıların belirli bir proje çerçevesinde işbirliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform oluşturur. Bu projelere, bilimsel konu başlıklarına denmektedir. Her u, en az 5 ülkesinin ilgisi alanındaki ulusal olarak fonlanan araştırma projelerinin çevresinde oluşturulan bir ağdır., ların konferans, kısa dönemli bilimsel değişim ve yayın gibi ortak faaliyetlerini finanse etmektedir. Her unun bir hedefi, tanımlanmış amaçları ve net çıktıları vardır. larının konuları un 9 ana bilimsel alanı olan ve isimleri aşağıda yer alan Alan Komiteleri (Domain Committees) altında yer almaktadır. Alan Komiteleri ( Domain Committees): 1) Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler (BMBS) 2) Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojileri (CMST) 3) Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi (ESSEM) 4) Gıda ve Tarım (FA) 5 )Ormanlar, Ürünleri ve Hizmetleri (FPS) 6) Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık (ISCH) 7) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) 8) Malzeme, Fizik ve Nanobilimler (MPNS) 9) Ulaştırma ve Şehir Gelişimi (TUD) 4

5 un temel özelliklerinden biri esnekliğidir. Bu, araştırma insiyatiflerinin kolay uygulama ve yönetimini sağlamaktadır. faaliyetleri bottom-up yaklaşımıyla başlatılmaktadır. Bu yaklaşım, bir unun doğrudan Avrupalı araştırmacılar tarafından başlatılması anlamına gelmektedir. Ayrıca, üye ülkeleri à la carte prensibine göre aksiyonlara katılmaktadır. Bu özellik de sadece ilgi duyan ülkelerin lara katılması demektir. Açık Çağrı Süreci a yeni bir aksiyon önerisinde bulunmak isteyen araştırmacılar, yılda iki kez yayınlanan Açık Çağrısına online olarak önce kısa bir öneri sunmaktadır. Bu öneri Alan tarafından değerlendirilmektedir. Eğer öneri kabul edilirse, başvuranlar Teknik Ek (Technical Annex- un bilimsel ve yönetimsel tanımlanması) ile tam öneri sunmaya davet edilirler. Daha sonra, tam öneri içerisindeki panel sistemi (peer review) süreci ile değerlendirilir. Tam öneri sürecinden çıkan aksiyonlar Üst Düzey Temsilciler (Committee of Senior Officials-CSO) tarafından da onaylandıktan sonra resmi olarak ilan edilir. Söz konusu önerilerinin her biri Ortak Niyet Beyanına (Mutabakat Zaptı- Memorandum of Understanding) sahiptir. Ortak Niyet Beyanı bir un resmi temelini oluşturmaktadır. Yeni bir önerisi bazı resmi ve niteliksel kriterleri sağlamak zorundadır. Eğer, Üst Düzey Temsilciler Beyanı onaylarsa, a dahil olmak isteyen ülkeleri Beyanı imzalarlar., en az 5 ülkesi Beyanı imzaladıktan sonra başlar ve ortalama 4 yıl sürer. Yılda iki kez yapılan İki aşamalı çağrı (open call) On-line başvuru (www.cost.esf.org/opencall) max kelime, ön değerlendirme ( Ofis-Brüksel) ve DC lerin önerileri değerlendirmesi En yüksek puanı alan 75 öneri sahibine tam teklif için davet Tam tekliflerin oluşturulan External Expert Panellerde, DC ve JAF ta değerlendirilmesi, CSO ya sunulması ve onaylanması. 5

6 'un Yapısı Şekil 1. un Yapısı, üye ülkeleri tarafından yönetilmektedir. Bakanlar Konferansı ( Ministerial Conference) Önemli kararlar, beş yılda bir düzenlenen Bakanlar Konferansı tarafından alınmaktadır. Üst Düzey Temsilciler (Committee of Senior Officials- CSO) Üst Düzey Temsilciler (CSO) un stratejik gelişiminden sorumlu olan temel karar alma organıdır. CSO, Açık Çağrı sonucunda kabul edilen ları onaylar. Her Üye ülkesi CSO ya iki temsilci atamaktadır. Bunlardan birisi de genellikle Ulusal Koordinatörlerdir ( National Coordinator-CNC). CSO Üyesinin görevi: - Ülkesinin bakanlıkları ve ofisleri arasında bağlantıyı sağlamak - Ofis ve Sekretarya arasında bağlantıyı sağlamaktır. CSO, yılda üç kez farklı Avrupa ülkelerinde toplanmaktadır. Ulusal Koordinatörü ( National Coordinator -CNC) 6

7 Ulusal Koordinatörünün görevi: - Alan Komitelerine (DC) ve Yönetim Komitelerine (MC) delegeleri atamak, - ile ilgili tüm konularda (örn: lar, katılım, Açık Çağrı ) öneride bulunmak, - Kendi ülkesindeki bilim insanları ve kuruluşlar arasında bağlantıyı kurmaktır. CSO Yönetim Grubu (JAF) JAF olarak anılan CSO Yönetim Grubu, CSO toplantılarını ve CSO tarafından alınan kararları hazırlamaktadır. Grup, CSO Başkanı, Başkan Yardımcısı ve CSO nun maksimum 3 yıllığına seçilen ve farklı ülkelerini temsil eden 5 delegesinden oluşmaktadır. Alan (DC) Alan Komiteleri (DC), ilgili alanlardan Ulusal Koordinatörleri (CNC) tarafından atanan uzmanlardan oluşmaktadır. Alan Komiteleri, Üst Düzey Temsilciler 'ne (CSO) rapor vermektedir. DCler, CSO ya bilimsel ve teknik tavsiyelerde de bulunan tematik olarak bölünmüş alanlardır. DCler, kendi alanlarının gelişiminden sorumludurlar. DCler, yeni aksiyonların önerimi sırasında ve devam eden aksiyonları izleyip değerlendirirken kalite kontrol mekanizmasında önemli rol oynarlar. Her bir Alan için, her bir ülkesi tarafından ayrıca uzmanlar belirlenebilir. Bu uzmanlar, geçici olarak örneğin aksiyon değerlendirmelerinde kullanılmak üzere uzman havuzunu oluşturmaktadır. Yönetim (Management Committee- MC) Her alan komitesinin altında daha spesifik biçimde tematik olarak bölünmüş konu başlıkları, lar yer almaktadır. lar, Yönetim Komiteleri tarafından yönetilir. Yönetim Komiteleri (Management Committees MC), aksiyonlarını uygulamak, koordine etmek ve denetlemekle yükümlüdürler. MCler ayrıca Alan DClere rapor vermektedir. Her bir için bir adet bulunan Yönetim Komiteleri (MC), a katılan ülkeler tarafından atanan ulusal uzmanlardan oluşmaktadır. kuralları gereği her aksiyona her üye ülkeden en fazla iki temsilci atanabilmektedir. Sekretaryası Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği, CSO ve CSO nun Yönetim Grubu için Sekretarya görevini üstelenmektedir. 7

8 Ofis Brüksel deki Ofis, un uygulama ajanı (implementing agent) olan Avrupa Bilim Vakfı (ESF) tarafından sağlanmaktadır. bilimsel faaliyetlerinin (örn. Alan Komiteleri ve ların faaliyetlerinin) finansmanını sağlamaktadır. Ayrıca CSO kararlarını uygulamaktadır. Fon Mekanizması Başvuru ve Değerlendirme Süreci bütçesinden, Yönetim (MC) toplantıları Bilimsel çalıştay ve seminerler Kısa süreli bilimsel ziyaretler Kurslar ve araştırma konferansları Yayım için maddi destekler sağlanmaktadır. Ancak koordinasyon ve ilgili masraflar (toplantı katılım masrafları) sadece un bütçesinden karşılanırken, araştırma faaliyetlerinin bütçesi Ulusal Fonlama Kuruluşları (Türkiye de TÜBİTAK) tarafından karşılanmaktadır. Bir araştırmacının a katılımı iki şekilde mümkündür: 1) Mevcut Bir una Katılmak: Yürürlükteki mevcut 200 den fazla aksiyonu arasından araştırmacının ilgilendiği aksiyonun MoU su 1 (Memorandum of Understanding-Ortak Niyet Beyanı) çerçevesinde bir proje önerisi hazırlaması ve TÜBİTAK a projesi 2 olarak teslim etmesi şeklinde gerçekleşir. Bu başvuru ulusal kuruluşlara (Türkiye de TÜBİTAK) yıl içerisinde herhangi bir zaman yapılabilir, un bir duyuru yapması beklenmez. Başvuru için: a) web sayfasında yer alan 9 Alan nden araştırmacının kendisiyle ilgili olan alanın üzerine tıklayarak ilgili web sayfasına ulaşması ve o sayfadan da Actions seçeneğine girerek mevcut yürürlükteki aksiyonlara ulaşması gerekmektedir. 1 İlgili un MoU suna adresli web sayfasındaki Actions seçeneğinden kodu girilerek elde edilen aksiyon web sayfasından ulaşılabilir. 2 ile ilgili Genel Bilgiler ve proje öneri formuna: adresli web sayfamızdan ulaşılabilir. 8

9 b) sayfasından un MoU su indirilerek incelenir. c) I. Eğer araştırmacının aksiyonun konusu ile ilgili TÜBİTAK ta yürürlükte bir projesi yok ise; araştırmacı ilgili kapsamında TÜBİTAK a bir projesi önerir. Bunun için: - sayfasındaki Başvuru sürecinden, Genel Bilgiler ve Proje Öneri Formu na tıklanarak ilgili dokümanlar indirilir. - un MoU su çerçevesinde bir projesi, Genel Bilgiler ve Proje Öneri Formu linkinde yer alan Proje Öneri Formu ve ilgili diğer formlar doldurularak hazırlanır ve aşağıdaki adrese elden ya da posta yoluyla teslim edilir. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü Tunus Cad. No: Kavaklıdere/ANKARA - projesi önerildikten sonra TÜBİTAK taki değerlendirme sürecine dahil olur. c) II. Eğer araştırmacının ilgilendiği un konusu, araştırmacının TÜBİTAK ta mevcut, yürürlükte olan bir 1001 kodlu araştırma projesi ile örtüşüyorsa; araştırmacının aynı konuda yeni bir projesi önermesine gerek yoktur. Bu durumda; - Yürütücü, mevcut 1001 kodlu projesinin yürütüldüğü TÜBİTAK Araştırma Grubuna bir dilekçe vererek mevcut projesinin ilgili un MoU su çerçevesinde projesine çevrilmesini talep eder. - Bu talep Araştırma Grubu tarafından değerlendirilir. d) Bu süreç sonucunda, projenin desteklenmesine karar verilirse (c.i) ya da projesine çevrilmesi uygun görülürse (c.ii) ve Türkiye ye tanınan 2 kişilik Yönetim (Action Management Committee-MC) üye kotası dolmamışsa proje yürütücüsü tarafımızca elektronik ortamda MC üyesi olarak atanır ve yılda 2 kez düzenlenen MC toplantılarına katılır. e) Projenin önerildiği ya da çevrildiği aksiyon henüz katılmadığımız bir aksiyon ise, projenin desteklenmesine karar verildikten sonra TÜBİTAK tarafından resmi katılım işlemleri başlatılır ve aynı zamanda proje sözleşmesi imzalanır. 9

10 2) Yeni Bir u Önerisinde Bulunmak: a) web sayfasından 3, TÜBİTAK UİDB web sayfasından ve TÜBİTAK tarafından yapılan duyurulardan, un yeni aksiyon önerileri için yılda iki kez yaptığı açık çağrı (open call) duyurusu takip edilmelidir. un ilgili web sayfasında a yeni bir aksiyon önerme koşulları, başvuru şekli ve değerlendirmelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. b) Bu çerçevede, ön başvuru için (preliminary proposals) en az 5 farklı üyesi ülkeden araştırmacılar bir araya gelerek (biri öneri sahibi-proposer, diğerleri öneri ortağı-participant) yeni bir aksiyonu önerisinde bulunmalıdır. Başvurular online olarak Brüksel deki Ofise yapılmaktadır. c) İlk aşamayı geçen öneriler tam öneri (full proposals) olarak daha detaylı bir şekilde yine Brüksel deki Ofise sunulmaktadır. Bu aşamalarda ulusal fonlama kuruluşları (Türkiye de TÜBİTAK) devrede değildir. Ulusal kuruluşlar Ofis tarafından kabul edilen aksiyonların listesi duyurulduktan sonra devreye girmektedir. d) önerisi tarafından kabul edildikten sonra, söz konusu yeni aksiyonu önerisinde öneri ortağı konumunda olmayıp öneri sahibi (proposer) olan Türk bilim insanlarının araştırma desteği istemedikleri sürece ayrıca TÜBİTAK projesine başvurması gerekli değildir. e) Ancak yeni bir aksiyonu önerisinde öneri ortağı (participant) konumunda olan Türk bilim insanları, aksiyon kabul edildikten sonra un anılan aksiyonunun toplantılarına katılabilmek için TÜBİTAK a aksiyon çerçevesinde bir proje önerisi vermelidir. 3 un open call ile ilgili web sayfasının adresi: 10

11 2010 Yılında Performansı 2010 yılı içerisinde, TÜBİTAK, projelerinin desteklenmesi, larına katılım ve hakkında bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi konusunda aktif olmuştur. Bu yıllık raporda Türkiye de un durumu, larına katılımı, çeşitli Alan ve Yönetim Komitelerinde temsili ve Türkiye de düzenlenen bilgi günleri hakkında bilgi verilmektedir yılında, Türk bilim insanları tarafından önceden katılmış olduğu ya da henüz katılmadığı aksiyonlar çerçevesinde 73 projesi TÜBİTAK a sunulmuş, TÜBİTAK Araştırma Gruplarında yürütülmekte olan 16 adet ulusal projenin ise yürütücüleri tarafından projesine dönüştürülmesi talep edilmiştir. Söz konusu 89 projeden, bilimsel değerlendirme süreci sonucunda 37 sinin 2010 yılı içerisinde projesi olarak desteklenmesine karar verilmiştir. Rapor döneminde henüz değerlendirmesi tamamlanmayan projeler de bulunmaktadır yılında Türkiye 38 a katılmıştır: Tablo Yılında Katılmış Olduğu lar BMBS CMST ESSEM FA FPS ISCH ICT MPNS TUD BM0607 CM0804 ES0903 FA0603 FP0804 IS0602 IC0803 MP0804 TU0602 BM0801 CM0903 ES1003 FA0805 FP0902 IS0803 IC0804 MP0903 TU0803 BM0802 CM0905 FA0806 IS0905 IC0806 TD0906 TD0804 BM0805 CM1001 FA0905 IS0906 IC0902 BM0901 TD1003 FA1001 IC0903 BM IC0904 IC0906 TOPLAM

12 Şekil 2 : Katıldığı Sayısı - 31 Aralık 2010 tarihinde, Türkiye yürürlükteki aksiyonlardan 95 ine katılmakta idi. Tablo 3. Dahil Olduğu 2010 Yılında Yürürlükte Olan lar BMBS CMST ESSEM FA FPS ISCH ICT MPNS TUD BM0601 CM0601 D36 ES0603 FA FP0601 IS0602 IC0603 IE0601 TU0601 BM0602 CM0602 D38 ES0903 FA FP0602 IS0603 IC0702 MP0602 TU0602 BM0607 CM0603 D39 ES1003 FA FP0701 IS0604 IC0803 MP0701 TU0701 BM0701 CM0701 D BM0703 CM0802 D43 FA FP0801 IS0801 IC0804 MP0702 TU0702 FA FP0802 IS0803 IC0806 MP0801 TU0803 BM0801 CM0804 FA0802 FP0803 IS0804 IC0902 MP0803 TD0804 BM0802 CM0902 FA0803 FP0804 IS0905 IC0903 MP0804 TU0902 BM0805 CM0903 FA0805 FP0901 IS0906 IC0904 MP0805 BM0901 CM0905 FA0806 FP0902 IC0906 MP0901 BM1001 CM1001 FA0807 FP0903 MP0902 TD0901 TD0802 FA0905 MP0903 TD1003 FA1001 TD0906 TOPLAM

13 - 31 Aralık 2010 tarihinde katıldığı 95 Yürürlükteki u çerçevesinde Desteklenen 137 projesi mevcuttu. Tablo 4: Projelerinin larına Dağılımı Alan Komiteleri Projeleri ları BMBS 16 BM0601, BM0602, BM0607, BM0701, BM0703, BM0801, BM0802, BM0805, BM0901, BM1001, TD0901 CMST 27 CM0601, CM0602, CM0603, CM0701, CM0802, CM0804, CM0902, CM0903, CM0905, CM1001, TD0802, TD1003, D36, D38, D39, D40, D43 ESSEM 6 ES0603, ES0903, ES1003, 735 FA 24 FA0602, FA0603, FA0604, FA0605, FA0801, FA0802, FA0803, FA0805, FA0806, FA0807, FA0905, FA1001, 864, 867, 869, 870, 873 FPS 10 FP0601, FP0602, FP0701, FP0801, FP0802, FP0803, FP0804, FP0901, FP0902, FP0903 ISCH 10 IS0602, IS0603, IS0604, IS0801, IS0803, IS0804, IS0905, IS0906 ICT 11 IC0603, IC0702, IC0803, IC0804, IC0806, IC0902, IC0903, IC0904, IC0906 MPNS 22 IE0601, MP0602, MP0701, MP0702, MP0801, MP0803, MP0804, MP0805, MP0901, MP0902, MP0903, TD0906 TUD 11 TU0601, TU0602, TU0701, TU0702, TU0803, TD0804, TU0902 TOPLAM Şekil 3: Projelerinin Alanlarına Dağılımı 13

14 2010 ının 2009 ile Karşılaştırılması 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da yeni lara katılımı artarak devam etmiştir yılında katıldığı aksiyon sayısı 25 iken, bu sayı 2010 yılında 38 e yükselmiştir. 31 Aralık 2009 tarihinde Türkiye, yürürlükteki aksiyonlardan 78 ine 107 proje ile katılım sağlarken, 31 Aralık 2010 tarihinde bu sayılar 95 aksiyon ve 137 projeye ulaşmıştır. Şekil 4: Proje Sayısı ve Yer Aldığı Sayısı 2009 yılında TÜBİTAK a sunulan proje sayısı 76 iken, 2010 yılında 73 proje sunulmuş, 2009 yılında TÜBİTAK Araştırma Gruplarında yürütülen 21 adet ulusal projenin yürütücüleri tarafından projesine dönüştürülmesi talep edilirken, 2010 yılında 16 projenin dönüştürülmesi talep edilmiştir. 14

15 un Türkiye deki Yapısı CSO Üyeleri: - CSO Üyesi: Prof. Dr. Ömer Z. CEBECİ, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) Atatürk Bulvarı, 221, Kavaklıdere TR Ankara, Türkiye Tel: E-posta: - Ulusal Koordinatörü (CNC) : Prof. Dr. M. Arif ADLI, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) Atatürk Bulvarı, 221, Kavaklıdere TR Ankara, Türkiye Tel: E-posta: Türkiye Ofisi: - Ayşe SAYIN ÜKE Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü Atatürk Bulvarı, 221, Kavaklıdere TR Ankara, Türkiye Tel : / 2780 E-posta : 15

16 Alan Komitelerindeki Türk Temsilcileri: Tablo 5: Alan Komiteleri Temsilcileri Alan Delege Uzman BMBS Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL, İstanbul, Tıp Fakültesi, Dr. Dilek CANDAN, TÜBİTAK, Dr. Gonca OZAN, TÜBİTAK, CMST Dr. İlknur ÖZÇELİK, TÜBİTAK, Dr. Selcan ÇUHA, TÜBİTAK, Dr. Şölen KINAYYİĞİT, TÜBİTAK MAM, ESSEM Dr. İpek ERZİ, ESSEM Alan Başkanı, TÜBİTAK MAM, Dr. Ertan DURMUŞOĞLU, ESSEM delegesi, TÜBİTAK, Dr. Hatice ŞENGÜL, TÜBİTAK, Dr. Ziya ÇETİNER, TÜBİTAK, FA Dr. Özlem EKİCİ, TÜBİTAK, Doç. Dr. Cesarettin ALŞALVAR, TÜBİTAK MAM, Dr. Zekeriya KIYMA, TÜBİTAK, FPS Dr. Gülzade KAHVECİ, TÜBİTAK, Prof. Dr. Ahmet YEŞİL, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Doç. Dr. Ali TEMİZ, KTÜ, Orman Fakültesi, ISCH Doç. R. Cahit GÜRAN, TÜBİTAK, Dr. Harun YILMAZ, TÜBİTAK, Dr. Şükrü KAYA, TÜBİTAK, ICT Dr. Murat AYDOS, TÜBİTAK, Dr. Ersin ELBAŞI, TÜBİTAK, Dr. Nuh ERDOĞAN, TÜBİTAK, MPNS Prof. Dr. E. Sabri KAYALI, İstanbul Teknik, Kimya ve Metalurji Fakültesi, Doç. Dr. Cengiz ARICI, TÜBİTAK, Dr. Şeniz Reyhan KUŞHAN AKIN, TÜBİTAK, TUD Dr. Zeynep OKAY DURMUŞOĞLU, TÜBİTAK, Dr. Nurgün TAMER BAYAZIT, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Dr. Reha BOTSALI, TÜBİTAK, 16

17 Türkiye deki Etkinlikleri 2010 yılında, Türk bilim insanlarının a katılımını artırmak için önemli etkinlikler gerçekleştirildi. ile ilgili araştırmacılara bilgi sağlamak amacıyla, çeşitli üniversitelerde düzenlenen bilgi günlerine TÜBİTAK tarafından katılım sağlandı: - 5 Ocak 2010, Ankara Üniversitesi Proje Ofisi Çalışanlarına Bilgi Günü, TÜBİTAK - 26 Şubat 2010, Yüksek İhtisas Eğitimi ve Araştırma Hastanesi, Ankara Mart 2010, Uludağ Üniversitesi, Bursa - 31 Mart 2010, Ankara Üniversitesi, Onkoloji Hastanesi, Ankara - 13 Mayıs 2010, Erciyes Üniversitesi Proje Ofisi Çalışanlarına Bilgi Günü, TÜBİTAK - 28 Mayıs 2010, ODTÜ KKM, Biyomalzemeler Konferansı, Ankara - 4 Kasım 2010, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Ankara Anılan bilgi günlerinde Türk bilim insanlarına bilgi sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulmuş olan kitapçıkları dağıtıldı., ilgili bilim insanlarına ayrıca TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı web sayfası aracılığıyla da tanıtıldı. Ayrıca, MPNS Alan 10. Toplantısı da Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul da düzenlenmiştir. Ofis, Brüksel den sağlanan bilgi Alan Komiteleri ve Yönetim Komiteleri E-Posta listeleri aracılığıyla da dağıtıldı. 17

18 2010 Yılında Yürürlükteki lardaki Türk ı ve Đlgili lardaki Türk Yürütme Üyeleri Tablo 6: 2010 Yılı MC Üyeleri Alan Adı 1 BMBS BM0601 Advanced Methods For The Estimation of Human Brain Activity and Connectivity (NEUROMATH) Prof. Nevzat GENCER ODTÜ u.tr 2 BMBS BM0601 Advanced Methods For The Estimation of Human Brain Activity and Connectivity (NEUROMATH) Dr. Murat OZGOREN Ege u.edu.tr 3 BMBS BM0602 Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome Dr. Ferruh OZCAN Gebze Yüksek Teknoloji Enst. 4 BMBS BM0602 Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome Prof. Belma TURAN Ankara cine.ankara.edu.tr 5 BMBS BM0607 Targeted Radionuclide Therapy (TRNT) Prof. Levent KABASAKAL Mmeber) İstanbul rg 18

19 Alan Adı 6 BMBS BM0701 Antibiotic Transport and Efflux : New Strategies to combat bacterial resistance (ATENS) Prof. Ismail YALCIN Ankara ankara.edu.tr 7 BMBS BM0701 Antibiotic Transport and Efflux : New Strategies to combat bacterial resistance (ATENS) Dr. Murat CENGİZ (Project Coordinator-MC Member) Uludağ du.tr 8 BMBS BM0703 Cancer and Control of Genomic Integrity (CANGENIN) Dr. Kemal Sami KORKMAZ Ege o.com 9 BMBS BM0703 Cancer and Control of Genomic Integrity (CANGENIN) Dr. Mehtap KILIC EREN Adnan Menderes 10 BMBS BM0801 Translating genomic and epigenetic studies of MDS and AML (EuGESMA) Prof. Işınsu KUZU (Project coordinator-mc Ankara com 11 BMBS BM0802 Life or death of protozoan parasites Dr. Kamil SEYREK (Project coordinator-mc Adnan Menderes Üniv r 12 BMBS BM0805 HOX and TALE transcription factors in Development and Disease Dr. Ayşen GÜNEL ÖZCAN Hacettepe e.edu.tr 19

20 Alan Adı 13 BMBS BM0901 European systems genetics network for the study of complex genetic human diseases using mouse genetic reference populations Prof. Feride SEVERCAN ODTÜ r 14 BMBS TD0901 Hypoxia sensing, signalling and adaptation Prof. Belma TURAN Ankara icine.ankara.edu.tr 15 BMBS TD0901 Hypoxia sensing, signalling and adaptation Dr. Ahmet KOÇ (Project coordinator-mc İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü u.tr 16 BMBS BM1001 Brain Extracellular Matrix in Health and Disease (ECMNet) Dr. Mehmet CANSEV Uludağ ahoo.com 17 CMST CM0601 Electron Controlled Chemical Lithography (ECCL) Prof. Ahmet ORAL Sabancı 18 CMST CM0602 Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis and biological exploitation (ANGIOKEM) Dr. Rana SANYAL (Project coordinator-mc Boğaziçi edu.tr 19 CMST CM0603 Free Radicals in Chemical Biology (CHEMBIORADICAL ) Prof. Tomris OZBEN Akdeniz u.tr 20 CMST CM0603 Free Radicals in Chemical Biology (CHEMBIORADICAL ) Prof. Sait CELIK Fırat 20

21 Alan Adı 21 CMST CM0701 Cascade Chemoenzymatic Processes New Synergies Between Chemistry and Biochemistry Prof. Ayhan Sıtkı DEMİR ODTÜ u.tr 22 CMST CM0802 European Phosphorus Sciences Network (PhoSciNet) Prof. Osman SERINDAG Cukurova tr 23 CMST CM0802 European Phosphorus Sciences Network (PhoSciNet) Dr. Mehmet KARAKUS Pamukkale u.tr 24 CMST CM0804 Chemical Biology with Natural Products Prof. Erdal BEDİR (Project coordinator-mc Ege du.tr 25 CMST CM0804 Chemical Biology with Natural Products Dr. Temel ÖZEK (Project coordinator-mc Anadolu u.tr 26 CMST CM0902 Molecular machineries for ion translocation across biomembranes Dr. Cenk SELCUKI (Project coordinator-mc Ege edu.tr 27 CMST CM0902 Molecular machineries for ion translocation across biomembranes Dr. Zeynep Petek CAKAR Istanbul 28 CMST CM0903 Utilisation of Biomass for Sustainable Fuels & Chemicals (UBIOCHEM) Prof. Zekiye Serpil TAKAÇ Ankara edu.tr 29 CMST CM0905 Organocatalysis (ORCA) Prof. Ayhan Sıtkı DEMİR ODTÜ u.tr 30 CMST CM1001 Chemistry of nonenzymatic protein modification - modulation of protein structure and function Dr. Betül ÇATALGÖL Prof. Nesrin KARTAL ÖZER (MC Marmara Marmara il.com edu.tr 31 CMST TD0802 Dendrimers in Biomedical Applications Dr. Amitav SANYAL Boğaziçi un.edu.tr 21

22 Alan Adı 32 CMST TD0802 Dendrimers in Biomedical Applications Prof. Engin Umut AKKAYA Bilkent du.tr 33 CMST TD1003 Bio-inspired nanotechnologies: from concepts to applications Dr. Mustafa Özgür GÜLER Dr. Ayşe Begüm TEKİNAY (MC Bilkent Bilkent kent.edu.tr kent.edu.tr 34 CMST D36 Molecular structureperformance relationships at the surface of functional materials Dr. Atilla CIHANER Dr. Seha TIRKES (MC Atilim, Atilim, u.tr tr 35 CMST D38 Metal-Based Systems for Molecular Imaging Applications Dr. Fatih ALGI (Project coordinator-mc Canakkale Onsekiz Mart 36 CMST D39 Metallo-Drug Design and Action Dr. Aydin TAVMAN İstanbul edu.tr 37 CMST D39 Metallo-Drug Design and Action Dr. Aysegul GOLCU (Project coordinator -MC Kahraman maras Sutcu Imam 38 CMST D39 Metallo-Drug Design and Action Dr. Seniz OZALP YAMAN (Project coordinator) Atilim 39 CMST D40 Innovative Catalysis: New Processes and Selectivities Prof. Cigdem GULDUR Gazi r 40 CMST D40 Innovative Catalysis: New Processes and Selectivities Dr. Erkan ERTURK (Project coordinator-mc TUBITAK Marmara Araştırma Merkezi m.gov.tr 41 CMST D40 Innovative Catalysis: New Processes and Selectivities Prof. Mehmet TUMER (Project coordinator) Kahraman maras Sutcu Imam 22

23 Alan Adı 42 CMST D43 Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology Prof. Mustafa ERSOZ Prof. Halil Ibrahim UNAL (MC Selçuk Gazi m 43 CMST D43 Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology Prof. Naz Zeynep ATAY (Project coordinator) Bogazici 44 ESSEM ES0603 Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe (EUPOL) Dr. Sevcan CELENK Uludag du.tr 45 ESSEM ES0603 Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe (EUPOL) Dr. Talip CETER (Project coordinator-mc Kastamon u 46 ESSEM ES0903 Spectral sampling tools for vegetation Biophysical Parameters and Flux measurements in Europe Dr. Ramiz HAMID (Project coordinator-mc TÜBİTAK UME 23

24 Alan Adı 47 ESSEM ES0903 Spectral sampling tools for vegetation Biophysical Parameters and Flux measurements in Europe Dr. Fatih EVRENDİLEK Abant İzzet Baysa 48 ESSEM ES1003 Development and implementation of a pan-european Marine Biodiversity Observatory System (EMBOS) Prof. Nihayet BIZSEL Dokuz Eylül edu.tr 49 FA FA0602 Bioactive food components, mitochondrial function and health Dr. Mustafa KARHAN Akdeniz edu.tr 50 FA FA0602 Bioactive food components, mitochondrial function and health Dr. Zeynep Banu SEYDIM Süleyman Demirel tr 51 FA FA0603 Plant proteomics in Europe (EUPP) Dr. Semra HASANÇEBİ TÜBİTAK MAM mam.gov.tr 52 FA FA0604 Triticea Genomics For The Advancement of Essential European Crops Dr. Hikmet BUDAK Sabancı v.edu 53 FA FA0604 Triticea Genomics For The Advancement of Essential European Crops Dr. Ahmet YILDIRIM Gaziosma npaşa r 54 FA FA0604 Triticea Genomics For The Advancement of Essential European Crops Dr. Hakan OZKAN (Project coordinator) Çukurova 24

25 Alan Adı 55 FA FA0605 Signaling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants Prof. Asım KADIOGLU Karadeniz Teknik tr 56 FA FA0605 Signaling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants Prof. Ismail TURKAN Ege edu.tr 57 FA FA0801 Critical success factors for fish larval production in European Aquaculture: a multidisciplinary network (LARVANET) Dr. O. Tufan EROLDOGAN Cukurova 58 FA FA0802 Feed for health Prof. Murat GORGULU Cukurova 59 FA FA0803 Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS) Prof. Aykut KENCE ODTÜ r 60 FA FA0803 Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS) Prof. Mehmet Ali YILDIZ Ankara 25

26 Alan Adı 61 FA FA0805 Goat-parasite interactions: from knowledge to control (CAPARA) Dr. Cengiz GÖKBULUT Adnan Menderes u.tr 62 FA FA0806 Plant virus control employing RNAbased vaccines: A novel nontransgenic strategy Prof. Mahinur AKKAYA ODTÜ du.tr 63 FA FA0807 Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems Prof. Filiz ERTUNC Ankara a.edu.tr 64 FA FA0807 Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems Prof. Kadriye CAGLAYAN Mustafa Kemal 65 FA FA0905 Mineral-improved crop production for healthy food and feed Dr. Levent ÖZTÜRK Sabancı iv.edu 26

27 Alan Adı 66 FA FA1001 The application of innovative fundamental foodstructure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ Mehmet Akif Ersoy om 67 FA FA1001 The application of innovative fundamental foodstructure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure Dr. Mustafa ERBAŞ Akdeniz u.tr 68 FPS FP0601 Forest Management and the Water Cycle (FORMAN) Dr. Yusuf SERENGIL Dr. Muhittin INAN (MC İstanbul İstanbul edu.tr tr 69 FPS FP0602 Biotechnology for lignocellulose biorefineries (BIOBIO) Dr. Yalcin COPUR (Project coordinator-mc Düzce r 69 FPS FP0602 Biotechnology for lignocellulose biorefineries (BIOBIO) Prof. Fazilet VARDAR SUKAN (Project coordinator-mc Ege fazilet.vardar.suka 70 FPS FP0701 Post-Fire Forest Management in Southern Europe Prof. Ertugrul BILGILI Dr. Bulent SAGLAM (MC Karadeniz Teknik Çoruh om 27

28 Alan Adı a.edu.tr 71 FPS FP0801 Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest Ecosystems in Europe Prof. Salih MADEN Dr. Secil AKILLI (MC Ankara Cankiri Karatekin om 72 FPS FP0802 Experimental and Computational Micro- Characterisation Techniques in Wood Mechanics Dr. Ibrahim TUMEN (Project coordinator and MC Zonguldak Karaelmas om 73 FPS FP0803 Belowground carbon turnover in European forests Prof. Ibrahim ORTAS (Project coordinator and MC Dr. Sedat TUFEKCI (MC Cukurova Dogu Akdeniz m 74 FPS FP0804 Forest Management Decision Support Systems (FORSYS) Dr. Haldun Müderrisoğlu (Project coordinator and MC Düzce du.tr 75 FPS FP0901 Analytical Techniques for Biorefineries Dr. Selim SEN (Project coordinator) Dr. Huseyin SIVRIKAYA (MC Duzce University Zonguldak Karaelmas 76 FPS FP0902 Development and harmonisation of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply Dr. Ender MAKİNECİ (Project coordinator and MC İstanbul 77 FPS FP0902 Development and harmonisation of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply Dr. Mehmet EKER (Project coordinator and MC Süleyman Demirel 28

29 Alan Adı 78 FPS FP0903 Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment Dr. Yusuf SERENGIL (Project coordinator and MC Istanbul 79 ICT IC0603 Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies (ASSIST) Dr. Ozlem AYDIN CIVI Dr. Lale ALATAN (MC ODTÜ ODTÜ r tr 80 ICT IC0702 Combining Soft Computing Techniques and Statistical Methods to Improve Data Analysis Solutions Dr. Bulent TUTMEZ Dr. Isil EROL (MC İnönü ODTÜ u.tr 81 ICT IC0803 RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies (RFCSET) Dr. Özgür ERTUĞ (Project coordinator-mc Gazi 82 ICT IC0803 RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies (RFCSET) Dr. Devrim YILMAZ AKSIN İstanbul Teknik 83 ICT IC0804 Energy efficiency in large scale distributed systems Hüseyin ÇAYCI (Project coordinator-mc TÜBİTAK UME e.tubitak.gov.tr 29

30 Alan Adı 84 ICT IC0804 Energy efficiency in large scale distributed systems Dr. Öznur ÖZKASAP Koç tr 85 ICT IC0806 Intelligent Monitoring, Control and Security of Critical Infrastructure Systems Dr. Tolga EREN (Project coordinator-mc Kırıkkale 86 ICT IC0902 Cognitive Radio and Networking for Cooperative Coexistence of Heterogeneous Wireless Networks Dr. Tuna TUĞCU (Project coordinator-mc Boğaziçi r 87 ICT IC0903 Knowledge Discovery from Moving Objects (MOVE) Prof. Billur BARSHAN ÖZAKTAŞ (Project coordinator-mc Bilkent du.tr 88 ICT IC0904 Towards the Integration of Transectorial IT Design and Evaluation Dr. Mustafa Taner ESKİL Işık 30

31 Alan Adı 89 ICT IC0906 Wireless Networking for Moving Objects (WiNeMO) Prof. Cem ERSOY (Project coordinator-mc Boğaziçi 90 ISCH IS0602 International Law in Domestic Courts (ILDC) Dr. Kemal BAŞLAR Polis Akademisi Baskanligi m 91 ISCH IS0603 Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe (HOME) Prof. Seval AKGUN Dr. Coskun BAKAR (MC Başkent Canakkale Onsekiz Mart u.tr 92 ISCH IS0604 Science and Technology Research In a Knowledge Based Economy (Strike) Dr. Mehmet Teoman PAMUKCU Dr. Erkan ERDIL (MC ODTÜ ODTÜ du.tr 93 ISCH IS0801 Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings Dr. Zehra UCANOK Hacettepe 94 ISCH IS0803 Remaking eastern borders in Europe: a network exploring social, moral and material relocations of Europe's eastern peripheries Prof. Havva Neşe ÖZGEN Okan m 31

32 Alan Adı 95 ISCH IS0803 Remaking eastern borders in Europe: a network exploring social, moral and material relocations of Europe's eastern peripheries Dr. Murat ERGİN (Project coordinator-mc Koç r 96 ISCH IS0804 Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment Prof. Seyhun TOPBAS Dr. Belma HAZNEDAR (MC Anadolu Bogazici edu.tr du.tr 97 ISCH IS0905 The Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe Prof. Nimet URAY (Project coordinator-mc İTÜ 98 ISCH IS0905 The Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe Dr. Caner BAKIR (Project coordinator-mc Koç 99 ISCH IS0906 Transforming Audiences, Transforming Societies Prof. Nurçay TÜRKOĞLU Marmara mail.com 100 MPNS IE0601 Wood Science For Conservation of Cultural Heritage (WoodCultHer) Dr. Mine TANAC KIRAY Dokuz Eylül du.tr 101 MPNS MP0602 Advanced Solder Materials for High Temperature Application (HISOLD) Prof. Vedat AKDENIZ ODTÜ 32

33 Alan Adı 102 MPNS MP0701 Composites with Novel Functional and Structural Properties by Nanoscale Materials (Nano Composite Materials-NCM) Dr. Ismail Hakkı BOYACI Hacettepe u.tr 103 MPNS MP0701 Composites with Novel Functional and Structural Properties by Nanoscale Materials (Nano Composite Materials-NCM) Dr. Hilmi Volkan DEMİR Bilkent u.tr 104 MPNS MP0702 Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures Prof. Ekmel OZBAY Dr. Hamza KURT (MC Bilkent TOBB Ekonomi ve Teknoloji 105 MPNS MP0801 Physics of Competition and Conflicts Dr. Haluk BINGOL (Project coordinator-mc Bogazici r 106 MPNS MP0803 Plasmonic components and devices Dr. İsmail Hakkı BOYACI Hacettepe u.tr 107 MPNS MP0803 Plasmonic components and devices Prof. Ekmel ÖZBAY Bilkent 108 MPNS MP0803 Plasmonic components and devices Dr. Ozgur AKTAS (Project Coordinator-MC Substitute Bilkent du.tr 33

34 Alan Adı 109 MPNS MP0804 Highly Ionised Pulse Plasma Processes Dr. Sait Eren SAN (Project coordinator-mc Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 110 MPNS MP0805 Novel Gain Materials and Devices Based on III-V-N Compounds Prof. Cetin ARIKAN (Project coordinator) Dr. Ayse EROL (MC Istanbul Istanbul edu.tr 111 MPNS MP0805 Novel Gain Materials and Devices Based on III-V-N Compounds Prof. Huseyin SARI Cumhuriye t du.tr 112 MPNS MP0901 Designing novel materials for nanodevices - from Theory to Practice (NanoTP) Dr. Ozgur AKTAS (Project coordinator-mc Substitute Bilkent du.tr 113 MPNS MP0901 Designing novel materials for nanodevices - from Theory to Practice (NanoTP) Dr. Ugur TAMER (Project coordinator-mc Substitute Gazi r 114 MPNS MP0901 Designing novel materials for nanodevices - from Theory to Practice (NanoTP) Dr. Ali Kemal OKYAY, Substitute Bilkent 115 MPNS MP0902 Composites of Inorganic Nanotubes and Polymers (COINAPO) Dr. Mustafa OZGUR GULER Bilkent kent.edu.tr 116 MPNS MP0902 Composites of Inorganic Nanotubes and Polymers (COINAPO) Dr. Cengiz KAYA (Project coordinator-mc Yıldız Teknik 117 MPNS MP0902 Composites of Inorganic Nanotubes and Polymers (COINAPO) Dr. Mehmet BAYINDIR Substitute Bilkent 34

35 Alan Adı 118 MPNS MP0903 Nanoalloys as advanced materials: from structure to properties and applications (NANOALLOY) Dr. Numan HODA (Project coordinator-mc Akdeniz u.tr 119 MPNS MP0903 Nanoalloys as advanced materials: from structure to properties and applications (NANOALLOY) Prof. Vedat AKDENİZ ODTÜ 120 MPNS TD0906 Biological adhesives: from biology to biomimetics Dr. Mustafa Özgür GÜLER Dr. Ayşe Begüm TEKİNAY (MC Bilkent Bilkent kent.edu.tr kent.edu.tr 121 TUD TU0601 Robustness of Structures Dr. Selcuk TOPRAK Pamukkale e.edu.tr 122 TUD TU0601 Robustness of Structures Dr. Mehmet INEL (Project coordinator-mc Pamukkale 123 TUD TU0602 Land Management for Urban Dynamics Dr. Nuriye SAY (Project coordinator-mc Cukurova 124 TUD TU0701 Improving the Quality of Suburban Building Stocks Dr. Salih YILMAZ (Project coordinator-mc Pamukkale r 125 TUD TU0701 Improving the Quality of Suburban Building Stocks Dr. Mustafa KUTANİS Sakarya du.tr 125 TUD TU0702 Real-time Monitoring, Surveillance and Control of Road Networks under Adverse Weather Conditions Dr. Halim CEYLAN (Project coordinator-mc Pamukkale 35

36 Alan Adı 126 TUD TU0702 Real-time Monitoring, Surveillance and Control of Road Networks under Adverse Weather Conditions Dr. Serdal TERZI (Project coordinator-mc Süleyman Demirel 127 TUD TU0803 Cities Regrowing Smaller Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe Dr. Güldem ÖZATAĞAN İzmir Yüksek Teknoloji Enst. yte.edu.tr 128 TUD TD0804 Soundscape of European Cities and Landscapes Prof. Nevin AKPINAR Ankara ra.edu.tr 129 TUD TU0902 Integrated assessment technologies to support the sustainable development of urban areas Prof. Engin NURLU Ege du.tr 130 TUD TU0902 Integrated assessment technologies to support the sustainable development of urban areas Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI İTÜ tr 36

37 Alan Adı 131 ESSEM 735 Tools for Assessing Global Air Sea Fluxes of Climate and Air Pollution Relevant Gases Dr. Nilgun KUBILAY Dr. Baris SALIHOGLU (MC ODTÜ ODTÜ edu.tr u.tr 132 FA 864 Combining Traditional and Advanced Strategies for Plant Protection Prof. Hatice OZAKTAN Tugba KOLTUKSUZ (MC Ege e.edu.tr e.edu.tr 133 FA 867 Welfare of Fish in European Aquaculture Dr. Hijran YAVUZCAN Ankara gri.ankara.edu.tr 134 FA FA869 Mitigation Options for Nutrient Reduction in Surface Water and Groundwaters Dr. Kerem GÜNGÖR Abant İzzet Baysal 135 FA 870 From Production to Application of Arbuscular Mycorrhizal Fungi In Agricultural Systems: A Multidisciplinary Approach Prof. İbrahim ORTAS Çukurova 136 FA 873 Bacterial diseases of stone fruits and nuts Prof. Hatice OZAKTAN Ege e.edu.tr Prof. Adalet MISIRLI (MC Ege edu.tr 37

COST EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY- BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ. Türkiye nin COST a Katılımı Yıllık Rapor 2009

COST EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY- BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ. Türkiye nin COST a Katılımı Yıllık Rapor 2009 2009 EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY- BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ a Katılımı Yıllık Rapor 2009 TÜRKİYE Yıllık Rapor 2009 İçindekiler Giriş 3 2009 Yılında Performansı 10 un Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI FIRSATLAR

ULUSLARARASI FIRSATLAR ULUSLARARASI FIRSATLAR Đkili ve Çok Taraflı Đşbirliği Programları Ayşe SAYIN ÜKE Uludağ Üniversitesi, 25 Mart 2010 COST- European Cooperation in Science and Technology Bilim ve Teknolojide Avrupa Đşbirliği

Detaylı

ULUSLARARASI FIRSATLAR

ULUSLARARASI FIRSATLAR ULUSLARARASI FIRSATLAR Đkili ve Çok Taraflı Đşbirliği Programları Ayşe SAYIN ÜKE Bilimsel Programlar Uzmanı 24 Mart 2011 Uluslararası Đşbirlikleri Đkili Đşbirliği (Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle

Detaylı

İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları

İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları ULUSLARARASI FIRSATLAR İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları Uluslararası İşbirlikleri İkili İşbirliği (Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde devam

Detaylı

ULUSLARARASI FIRSATLAR. İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları

ULUSLARARASI FIRSATLAR. İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları ULUSLARARASI FIRSATLAR İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Programları İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Uluslararası İşbirlikleri Ortak Araştırma Projeleri Ortak Bilimsel Toplantılar Uzman Değişimleri Çalışma

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Uluslararası Projelerde Yer Almanın Kazançları Bilgi ve Zaman Avrupa/dünya çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi

Detaylı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar İvme kazanmamız gereken alanlarda

Detaylı

ADIM ADIM EUREKA REHBERİ

ADIM ADIM EUREKA REHBERİ ADIM ADIM EUREKA REHBERİ Önsöz Küresel rekabet koşullarında, firmaların ve dolayısı ile ülkelerin rekabet yarışında öne geçmeleri, Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerinin geliştirilmesi ve küresel pazara

Detaylı

EK 2* AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) Ülke Performansı

EK 2* AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) Ülke Performansı AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi EK 2* AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) Ülke Performansı * BTYK 22. Toplantısı nda Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı 2005-2010 [2005/10]

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER MÜKEMMELİYET MERKEZİ (YADİM)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER MÜKEMMELİYET MERKEZİ (YADİM) Bülten No:2009/001 Değerli Araştırmacılarımız, Bu bülten, sizleri AB ve diğer yurt dışı gelişmelerden haberdar etmek, söz konusu çağrılara erişiminizi kolaylaştırmak ve süregelen çalışmalarımızı iletmek

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 31 İçindekiler SUNUM..... 4 1. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.... 5 1.1. Bütçe Giderleri 5 1.2. Bütçe Gelirleri.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 İçindekiler SUNUM..... 5 1. OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Horizon 2020 Programı Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları ve Horizon 2020 2 Sunum İçeriği Horizon 2020 Programı ve Bileşenleri Horizon 2020 Alt Programları Proje Tipleri

Detaylı

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Faaliyet Raporu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üst Yönetici

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları 24 Aralık 2008 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında Bilim ve Teknoloji

Detaylı

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu 28 Mayıs 2013, Erciyes Üniversitesi Ezgi BENER, UİDB Sunum İçeriği Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir? Çerçeve Programlarda Çağrı ve Proje Sunma Döngüsü

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 18. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 24 Aralık 2008 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

Araştırmalar için Destek Kaynakları

Araştırmalar için Destek Kaynakları Araştırmalar için Destek Kaynakları Ulusal Fon Kaynakları Başkent ş Üniversitesi araştırma fonu TÜBİTAK Devlet tplanlama l Teşkilatı (DPT) Sanayi Bakanlığığ Kalkınma Ajansları Mesleki Kuruluşlar (Meslek

Detaylı

Aslı VURAL, 7.ÇP Çevre ve Enerji Ulusal İrtibat Noktası. AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü. 9 Ekim 2008, TÜBİTAK, ANKARA

Aslı VURAL, 7.ÇP Çevre ve Enerji Ulusal İrtibat Noktası. AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü. 9 Ekim 2008, TÜBİTAK, ANKARA Destekleyici Diğer Programlar Aslı VURAL, 7.ÇP Çevre ve Enerji Ulusal İrtibat Noktası AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü 9 Ekim 2008, TÜBİTAK, ANKARA Sunumun İçeriği 7.Çerçeve Program Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji

Detaylı

BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ

BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ 2007-2008 SONUÇ RAPORU Editör Prof. Dr. Kerim Edinsel Prof. Dr. F. Çiğdem Güldür TÜRKĐYE BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI

Detaylı

AVRUPA ÇEVRE AJANSI ÇALIŞMALARI

AVRUPA ÇEVRE AJANSI ÇALIŞMALARI 2009 AVRUPA ÇEVRE AJANSI ÇALIŞMALARI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 AVRUPA ÇEVRE AJANSI - 2009 YILI FAALİYETLERİ 1.1 Genel Bilgiler Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), 1210/90

Detaylı

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) FAALİYET RAPORU (2012-2013)

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) FAALİYET RAPORU (2012-2013) ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) FAALİYET RAPORU (2012-2013) KASIM 2013 www.ankos.gen.tr İÇİNDEKİLER SUNUŞ... iii I GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon ve Vizyon... 1 2. Tarihçe... 1 3.

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı

Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler

Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 23. Toplantısı Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler 27 Aralık 2011 Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 23. Toplantısı Hazırlık Dosyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı

Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı Şubat 2015 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 2 1.1 Jean Monnet Burs Programının Amacı, Kapsamı, Tarihçesi... 2 1.2 Burs Duyuruları ve Seçim Süreci... 3 2 JEAN

Detaylı