Model Güdümlü Taktiksel Harp Sahası Yönetim Sistemi (THSYS) Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Model Güdümlü Taktiksel Harp Sahası Yönetim Sistemi (THSYS) Tasarımı"

Transkript

1 1 Model Güdümlü Taktiksel Harp Sahası Yönetim Sistemi (THSYS) Tasarımı Ethem Fatih Can 1, Özgür Aydın Tekin 1 ve Mahmut Devrim Tokcan 2 1 Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü, Ankara 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü, Ankara {efcan, ÖZETÇE Askeri bir harekatın başarısında, emirlerin alt birimlere, raporların da üst birimlere doğru olarak iletilmesi ve her birimin kendine düşen görevi emir komuta bağlamında yerine getirmesi esastır. Müttefik harekatlarda ise saha bilgisinin müttefik birimler arasında doğru ve hızlı bir şekilde paylaşılabilmesi hayati öneme sahiptir. Endüstriyel veya araştırma tabanlı olsun, THSYS üzerine yapılan çalışmalar standart bir dil geliştirme üzerine yoğunlaşmaktadır ki bu ortak dil sayesinde çatışmada yer alan bütün birimler çatışmanın işleyişi hakkında güncel bilgiye sorunsuz erişebilsin. Bu çalışmada THSYS için üç farklı yaklaşım kullanılmıştır. İlk olarak dil bilgisi geliştirme yaklaşımı, ikinci ve üçüncü olarak ise sırasıyla üst-üst modelden üst model geliştirme yoluyla ve ayrımlama yoluyla model güdümlü tasarım yaklaşımları geliştirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Abstract In a military operation distribution of commands, feedback of controls, splitting the intelligence, and execution of missions are the crucial issues. Besides, in a joint war-fight, exchange of information is the most important issue. These issues are handled by battle management systems. Either it is industrial application or research project, the basic aim of such systems is to provide a common language so that any instrument of the combat will be well-informed. In this work, we elaborate on a tactical battlefield management system (TBMS) utilizing the benefits of the model-driven approach. Our system provides high level abstractions of the instruments of a war-fight. We first illustrate a grammar based domain specific language (DSL) for TBMS, then we provide two metamodels designed in two different ways; from scratch and extension of an existing system (UML Profiling). Finally, we discuss the technical frameworks available to develop such metamodels and the differences of the three approaches: grammar based DSL, metamodel from scratch, and metamodel from extending an existing model. 1 GİRİŞ Bir şavaş sahasında birçok birim yer alır. Her birim, genel bir amaç çerçevesinde kendisine atanmış özel bir görevi yerine getirmeye çalışır. Bu birimler farklı saflardan olabileceği gibi aynı safta da olabilir. Burada, karışıklığa neden olmaması için bütün birimlerin aynı safta oldukları ve tek bir genel amaç için savaş sahasında oldukları durum göz önüne alınmıştır. Savaş sahası için planlanan taktiklerin başarıya ulaşabilmesi ancak birimler arası etkin haberleşme ile mümkündür. Her birim kendi özel görevini yerine getirirken, aynı zamanda, diğer birimleri de çevresel ve taktiksel değişiklikler hakkında bilgilendirebilmelidir. Bilindiği gibi Kıbrıs barış harekatı sırasında haberleşme sistemlerinin çökmesi sonucu birliklerin kendi safındaki birlikleri karşı saftan görüp tahrip etmiştir. Sahadaki birimlerin sayısı arttıkça emir komuta yapısı daha da karmaşıklaşır, birimlere özel görevlerin atanması ve komutanlar tarafından birimlerin yönetilmesi daha da zorlaşır. Bu nedenle komutanlar için sahanın genel görünümünü ve özel görevlerin takibini sağlayacak detaylı görünümler sunacak sistemler gereklidir. THSYS bu amaçla geliştirilen, harp sahası için taktik geliştirme ve gerçekzamanlı uygulama bilinci sağlayacak bir sistemdir. Bahsedildiği üzere, mesajlaşma (haberleşme)

2 2 THSYS nin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Varolan teknolojik altyapıyı kullanarak, sayısal mesajlar, güvenli ve etkin bir şekilde birimler arası iletişimi sağlar. Böylece, askeri taktikler doğru bir şekilde sahaya hızla taşınabilir. THSYS sistemlerinin genel özellikleri şunlardır: ön-tanımlı mesaj kalıpları, ön-tanımlı yapıda olmayan serbest mesajlaşma desteği, mesaj geçerliği için başlangıç ve bitiş tarihzaman dilimleri belirleme imkanı, hava destekli fotoğraf gibi mesaj ekleri, saha ve olay görüntüleme amaçlı coğrafik bilgi sistemi, mesajlar için sayısal kodlama, gelen ve giden mesajların kaydedilmesi. THSYS için model güdümlü yaklaşım hedefimizin iki ana nedeni vardır. Birincisi, THSYS dünyada yoğun olarak ilgilenilmektedir, birçok farklı örnekleri vardır; fakat henüz istenilen seviyede amaçları karşılar hale gelememiştir. THSYS için geliştirilmiş bilinen bir üst-model yaklaşımı yoktur. İkincisi, taktiksel sahanın coğrafi konumuna bağlı olarak, sahada yer alacak birden fazla müttefik saf için ortak bir dil ya da model bilinmemektedir. Safların kullandıkları farklı sistemler doğru haberleşmeyi sağlayacak uyum paketlerinden yoksundur. Farklı sistem modellerinin birbirine uyumunu sağlayacak model dönüşüm araçları üst-model yaklaşımı içerisinde kullanılabilecektir. Yazının ilerleyen kısımları şu şekilde düzenlenmiştir. THSYS üzerine yapılan gerek endüstriyel gerekse eğitim amaçlı çalışmalar bir sonraki bölümde, Bölüm 2, tartışılmıştır. Bölüm 3 te ilgilenilen alan incelenmiş, Bölüm 4 te THSYS için dil bilgisi geliştirilmiştir. Daha sonra, Bölüm 5 te THSYS için sıfırdan ve ayrımlama yoluyla geliştirilen üstmodeller sunulmuştur. Bölüm 6 da geliştirilen yaklaşımlar karşılaştırılmıştır. Son olarak da Bölüm 7 de ileriye yönelik yapılması planlanan geliştirmeler sunulmuştur. 2 BENZER ÇALIŞMALAR THSYS üzerine olan ilgi, bu konuda çalışan şirketler göz önüne alındığında, oldukça yoğundur. Çalışmaların odak noktası alt görevlerin otomatik ve daha hızlı yerine getirilmesidir. Haberleşme elemanlarının entegrasyonu ile emir komuta koordinasyonunun sağlanması hedeflenmektedir. Thales şirketinin Tactical Battlefield Management System (T-BMS) isimli uygulaması emir komuta mesajlarının görsel dağılımı ve güvenli veri haberleşmesi üzerine kurulmuştur [1]. TROP taksiksel seviyede saha yönetim sistemine bir diğer örnektir. Temel işlevleri, görev hazırlığı, emir, komuta, haberleşme ve veri paylaşımıdır. Uygulamanın hali hazırda bulunan donanım ve yazılım paketleri ile uyumlu olduğu ileri sürülmektedir [2]. SitaWare saha yönetim sistemi, saha komutanlarının ve birlik komutanlarının sahadaki olayları gözlemlemelerine yardımcı olmak amacıyla piyasaya sürülmüştür. Diğer bir amacı da sahadaki alt birimlerin koordinasyonu ve sahanın geneli hakkında bilinçlendirilmesidir [3]. Çatışma yönetim sistemi, taktiksel komuta ve kontrollerin en üst birimden en alt birimlere kadar çift yönlü olarak iletilmesini sağlar [4]. BattleHawk çatışma yönetim sistemi, Vehicle Platform ve Infantry Digital Soldier System gibi yazılımlarla birlikte, haberleşme, seyrüsefer ve güvenlik bakımından harp sahalarının kolayca yönetilmesini amaçlar [5]. Endüstrüyel uygulamalara ek olarak, çeşitli bağımsız araştırma merkezlerinde de benzer sistemler geliştirilmiştir. Araştırmaların odağı ortak çatışmalar için sefer planlama, yürütme, koordinasyon yönlendirmedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ndeki Tactical Battle Management Core Systems (TBMCS) sahadaki savaş uçaklarınının, hava yakıt ikmal tankerlerinin, helikopterlerin, insansız hava araçlarının ve güdümlü füzelerin eş-güdümlü hareketini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. TBMCS başlangıçtaki geniş amaçlı sunucuistemci uygulaması halinden, daha gelişmiş internet tabanlı ticari bir şirket haline gelmiştir [6]. Araştırmacılar herkesçe anlaşılabilir bir Savaş Yönetim Dili Battle Management Language (BML) geliştirmiştir. BML askeri harekattaki iletişim dilinin standartlaştırılması yönündeki ilk adımlardandır. Bu dille taktiksel sahadaki aktif birimlerin emir komutası

3 3 sağlanır [7]. Coalition Battle Management Language (C-BML) dili Simulation Interoperability Standards Organization tarafından geliştirilmiştir ki bu dil hem canlı birimlerin hem de insansız birimlerin benzetim (simulasyon) ve gerçek-zamanlı işleyişi için ortak bir dildir [8]. [9] bir grup askerden oluşan bir askeri birim için model önermiştir. Bu modelde dağıtık süreçlerin eş-zamanlı olarak sürdürülebilirliği esas alınmıştır. [10] da model güdümlü bir taktiksel hava sahası yönetim sistemi JSSEO geliştirilmesi incelenmiştir. JSSEO, OMG nin Model Driven Architecture (MDA) yöntemini kullanarak platformdan bağımsız bir model sunar. JSSEO nun dayandığı ortak süreç mimarisi müttefiklerin kullandığı farklı sistemlerin entegrasyonu problemini daha kontrol edilebilir bir hale getirir. Özetle, endüstriyel saha yönetim sistemleri şirketlerin kendi ihtiyaçlarını esas alarak mevcut yazılımların ve dillerin taktiksel sahada kullanılmak üzere birleştirilerek ortak bir dil oluşturmak çabasına dayalıdır. Fakat bütün saha yönetim modellerini veya dillerini kapsayan, hepsinin temel aldığı bir üst-model hala üretilememiştir. A ve B ülkelerinin kullandığı farklı iki taktiksel yönetim sisteminin ortak bir harekatta tümleşik şekilde kullanılması problemi şirketler bazında tam olarak çözülmüş değildir. Taktiksel saha yönetimi üzerine çalışan bağımsız araştırmacılar ise ortak dil geliştirilmesi üzerine çalışmış ve uzun yıllar dil bilgisi tabanlı yöntemler denenmiştir. Böylece dil bilgisine dayalı birçok araç geliştirilmiş, özel amaçlı dillerin yazılabildiği ve kullanıcı tarafından tanımlanan kurallara göre test edilebilen editörler tasarlanmıştır. Bölüm 4 te, bu araçlardan açık kaynak kodlu Eclipse ortamında çalışabilen XText yazılımı kullanılarak THSYS için geliştirilen dil bilgisi verilmiştir. İlerleyen bölümlerde ise dil bilgisine değil üstmodele dayalı yöntemler verilmiş, dil bilgisi yöntemine göre üstünlükleri tartışılmıştır. 3 ÇALIŞMA ALANI ANALİZİ Askeri birimler hiyerarşik yapıdadır. Bu yapıda emirler üst birimlerden alt birimlere, raporlar da alt birimlerden üst birimlere iletilir. Bu çift yönlü haberleşme yapısı sayesinde emir komuta zincirindeki her birim harekat hakkında yalnızca ana görevin kendisini ilgilendiren kısmını bilir ve yürütür. Bu şekilde bir haberleşme geleneksel radyo, telsiz ağı ile sağlanamaz. Bölüm 1 de de sıralanan temel ihtiyaçları karşılayacak iyi tanımlanmış bir harekat yönetim sistemine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar özetle şunlardır. Emirlerin daha hızlı iletilmesi ve yürütülmesi, böylece ana görevin çabucak tamamlanması, tüm birimlerinin anlayacağı ortak bir dil tanımlanması, görev alanlarının belirlenip görevlerin sorumlulara iletilmesi, görev tatbik durumunun (rapor) akıllıca ve otomatik olarak güncellenmesi, alarm durumlarında ilgili birimlerin derhal haberdar edilmesi ve emir komutaların müttefik çatışma durumları için entegrasyonu. Bizim harp sahası modelimizde, sahada ana unsur olarak bir çatışma (combat) belirli bir zamanda olur. Bir ana görev (mission) ve bu ana görevin özel parçaları (task) vardır. Çatışmada sıfır ya da daha fazla sayıda birlik yer alır. Her birliğe bir özel görev atanır. Her birliğin bir komutanı (commander) ve sıfır ya da daha fazla sayıda askeri (trooper) vardır. Bir birliğe teçhizat (equipment) olarak araç (vehicle), silah (weapon) ve mühimmat (ammunition) tahsis edilebilir. Birliğin kullandığı bir iletişim sistemi (message management system) vardır ve birlikler arası haberleşme bu sistem ile sağlanır. İleti (message) bir emir (order) veya rapor (report) olabilir. İletiler çeşitli yapılarda olabilir. Çalışma alanı elemanlarına dair terimler sözlüğü Tablo 1 de sunulmuştur. 4 DİLBİLGİSİ TANIMLAMA Bu bölümde, çalışma alanı olarak seçtğimiz THSYS için tanımladığımız dil bilgisi sunulmuştur. Amaç, bütün birimlerce anlaşılabilecek ortak bir dil geliştirmektir ki emirler hızlı bir şekilde yürütülebilsin ve saha içi bilgi akışı hızlı, güvenli ve doğru bir şekilde sağlansın. Önerilen dil bilgisi BNF (Backus-Naur- Form) üst dil yapısında tasarlanmıştır. Geliştirilen dilin kısa bir bölümü aşağıda örnek olarak sunulmuş, tamamı da Ek A da verilmiştir. <Combat> ::= Combat <Name> <operationdate> <Mission> <Troops>

4 4 Terim Çatışma (combat) Birlik (troop) Ana görev (mission) Özel görev (task) Teçhizat (equipment) Personel (personnel) İletişim sistemi (Message Management System) Konum (Location) İleti (Message) Emir (Order) Rapor (Report) TABLO 1 Çalışma alanı terimler sözlüğü Açıklaması Bir grup birliği içeren askeri çatışma. Bir grup asker ya da askeri birim. Çatışmadaki birliklerinin genel görevi. Ana görevin özel bir parçası. Birliğe tahsis edilen kaynak. Bir komutan veya bir grup asker. Bir birliğe ait giden, gelen iletilerin yapısnı belirleyen, yönlendiren ve kaydeden sistem. Dünya üzerinde bir noktayı belirten enlem, boylam çifti. Özel yapıda emir, komuta mesajları. Alt birimlere görev bildiren ileti yapısı. Alt birimlerin üst birimlere gönderdiği ileti yapısı. <Troops>::=<Troop> <Troops> <Troop> ::= Troop <Name> <Location> <Task> Commander <Personnel> Trooper <Personnels> Equipment <Equipments> <MsgManSys> <Troops> Önerilen dil bilgisi BNF olarak tanımlandıktan sonra Eclipse XText eklentisi kullanılarak dil kuralları XText ile yazılmış, çeşitli ek kısıtlamalar eklenmiş ve otomatik olarak dil editörü üretilmiştir. Bu editör ile kullanıcı kendi uygulamasını rahatlıkla yazabilir ve dil bilgisine uymayan imla hataları anında kullanıcıya bildirilir. Kullanılan XText kodunun bir kısmı aşağıda örnek olarak sunuşmuş, tamamı ise Ek B de verilmiştir. Combat : "Combat" name=id operationdate = DateTime mission = Mission (troops += Troop)* ; Troop : "Troop" name=id location = Location tasks += Task+ "Trooper" trooper+=personnel+ "Commander" commander=personnel ("Equipment" equipments += (Vehicle Weapon Ammunition))* msgmansys = MsgManSys (subtroops += Troop)*; XText ile ek kısıtlar iki farklı dilde tanımlanabilir. Birincisi Object Constraint Language (OCL) türevi bir dil olan Check Language, diğeri ise Java. Bizim tercihimiz Java olmuştur. Aşağıda kısıtı gerçekleyecek olan Java kodunun Eclipse XText ortamında nasıl etkinleştirileceğini açıklayan örnek sunulmuştur. // java-based API for validation fragment=validation.javavalidatorfragmen... composedcheck = "MyDslJavaValidator" Dil editöründe kullanıcıyı hatalı girdilere karşı kısıtlayacak olan Java kodu, MyDsl- JavaValidator.java" dosyasına yazılmış ve kısıt koşullarının nasıl girildiğine dair örnek aşağıda sunulmuştur. Tamamı da Ek C de verilmiştir. public void checklatitude( Latitude latitude){ if( latitude.getdegrees() <0 latitude.getdegrees() >90){... 5 THSYS İÇİN ÜST MODEL TANIM- LAMA Bu bölümde, THSYS için Bölüm 3 te belirtilen ihtiyaçları karşılamak üzere yeni üst modeller tasarlanmıştır. İki farklı yöntem kullanılmıştır. İlk olarak sıfırdan EMOF üst-üst modeline dayanan bir üst model, ikinci olarak da var olan UML üst modelinin ayrımlama yöntemi (profiling) tasarlanması yöntemleri ele alınmıştır. Her iki üst model için soyut sözdizim modeli, somut sözdizim modeli ve anlamsal kurallar tanımlanmıştır. Üst modellere uyumlu örnek modeller sunulmuştur. 5.1 SIFIRDAN ÜST MODEL TANIMLAMA THSYS için sıfırdan bir üst model EMF (Eclipse Modeling Framework) kullanılarak tanımlanmıştır. Bu üst model Eclipse için geliştirilen Java tabanlı bir MOF olan Ecore üst üst modeline dayanır ve Ecore model olarak geçer [11]. Bir sonraki bölümde bu üst modelin temelini oluşturan soyut sözdizimi modeli verilmiştir.

5 5 Şekil 1. Sıfırdan oluşturulan üst model Abstract Syntax Ecore kullanılarak geliştirilen soyut sözdizim modeli Şekil 1 de verilmiştir. Modelin tasarımında kullanılan gösterim UML e benzer ve kendini açıklayıcı şekildedir. Okuyucunun temel UML gösterimine hakim olduğu düşünülerek modelde kullanılan gösterimle ilgili daha fazla açıklama yapılmaya ihtiyaç görülmemiştir. Tablo 2 de üst model elemanları ve ilintili oldukları MOF elemanları verilmiştir Somut sözdizim modeli Önceki bölümde oluşturulan Ecore modelinin kullanıcıya sunumunda kullanılacak olan somut gösterim modelini oluşturmak için Eclipse in GMF (Graphical Modeling Framework) aracı kullanılmıştır. Bu aracın kullanılmadığı durumlar için EMF hazır bir ağaç yapısı gösterim modeli sunmaktadır. Öcelikler bizim GMF ile hazırladığımız somut sözdizimi bir örnek model ile Şekil 2 te gösterilmiştir. Hazırladığımız somut sözdizimi gerçek hayatta TABLO 2 Üst modelin MOF ile bağlantısı TBMS Element TBMS::Combat TBMS::Troop TBMS::Personnel TBMS::MsgManSys TBMS::Attachment TBMS::MessageInfo TBMS::MessageHeader TBMS::Equipment TBMS::Message TBMS::Location TBMS::EnumUrgency TBMS::EnumEncryptionType MOF Element MOF::Class MOF::Class MOF::Class MOF::Class MOF::Class MOF::Class MOF::Class MOF::Interface MOF::Interface MOF::Interface MOF::DataType MOF::DataType kullanılan simgelerden oluşmaktadır. Örneğin personel taşıma aracı olan Personal Carrier askeri bir araç simgesi ile gösterilmiştir. Böylelikle kullanılan somut gösterim kendi kendini açıklar niteliktedir. Örnek modele ilişkin ağaç gösterimi Bölüm de verilmiştir.

6 6 Şekil 2. Example model using a custom concrete syntax Statik anlamsal kurallar Şu ana kadar THSYS de kullanılan elemanların ve bu elemanların birbirleri ile olan ilişkilerinin yer aldığı soyut sözdizim modeli ve bu modelin kullanıcıya sunulacak olan somut sözdizim modeli tanımlanmış oldu. Soyut modelde elemanlar arası ilişkiler sayısal bağlamda kısıtlanmaktadır. Örneğin her birliğin bir adet özel görevi olmak zorundadır veya bir birliğin birçok aracı olabilir. Bu bölümde üst modelimiz için soyut modelde getirilemeyen kısıtlamara yönelik bazı statik anlamsal kurallar tanımlanmıştır. Eclipse ortamı bu kuralların iki farklı şekilde tanımlanmasına imkan sağlar. Birincisi geleneksel yöntem olan OCL (Object Constraint Language) kullanımı, ikincisi de özel Java fonksiyonlarının soyut model ile birleştirilmesi yöntemidir. Bu çalışmada ikinci yöntem tercih edilmiştir. Tablo 3 de üst modelimize eklenen statik kurallara verilmiştir. Modelin bu kurallara uyum testi Java fonksiyonları olarak gerçeklenmiş, örnek bir Java fonksiyonu Ek D de verilmiştir. Kuralların üst modele bağlantısı Ecore un sunduğu EAnnotation" ile yapılmıştır. Böylece Java fonksiyonlarımız model yaratılma esnasında otomatik olarak model editör tarafından çağrılmaktadır. THSYS elemanı TABLO 3 Üst model kısıtları Kısıt Troop name Birliğe bir isim atanması zorunludur. Personnel name Personele bir isim atanması zorunludur. MessageHeader senddate İleti gönderme zamanı, iletinin gerçerliğinin bitişinden önce olmalıdır. Equipment name Techizata bir isim atanması zorunludur Latitude degree Enlem derecesi [ 90, 90] aralığında olabilir. Latitude minutes Enlem dakikası [0, 60) aralığında olabilir. Latitude seconds Enlem saniyesi [0, 60) aralığında olabilir. Longitude degree Boylam derecesi [ 180, 180] aralığında olabilir Örnek model Sıfırdan yaratılan üst modele ilişkin örnek model ağaç yapısında ve XML düzeninde olmak üzere iki ayrı somut sözdizim modeli ile gösterilmiştir. Daha önce tanımladığımız özel somut modeli gösterimi için Bkz. Şekil 2. XML düzenindeki örnek modelin bir kısmı aşağıda, tamamı da Ek E de verilmiştir. Şekil 3 de de ağaç yapısı gösterimi sunulmuştur. <troops name="blackhawk"> <location>

7 7 Şekil 4. during the Extension Operation TABLO 4 Üst modelin MOF ile olan bağlantısı Şekil 3. Sıfırdan tanımlanan üst model için model ağaç yapısı gösterimi. Stereotype Combat Task Mission MessageInfo Personnel Message Troop Location Equipment Metaclass <latitude degrees="44" 5.2 GENİŞLETME İLE ÜST MODEL TANIM- LAMA Hafif genişletme yöntemi var olan bir üst modele biçim eklenerek yapılır. Bu bölümde UML üst modeline amacımıza uygun biçimler tanımlayarak tasarladığımız THSYS üst modeli anlatılmıştır. Biçimlerin kendi değişkenleri, diğer deyişle etiketlenmiş değişkenleri olabilir. Bu çalışmada UML sınıf üst modeli Eclipse ortamında EMF 2.5 ve UML2.2 araçları kullanılarak biçimlendirilmiş ve amaca uygun olarak bazı etiketlenmiş değişkenler tanımlanmıştır. Biçimlendirme aşamasında alınan Eclipse görüntüsü Şekil 4 de verilmiştir Soyut sözdizim modeli Çalışma alanımız olan THSYS için genişletme yöntemiyle tasarladığımız üst model Şekil 5 te gösterilmiştir. Daha önce sıfırdan üst model tanımlanması bölümünde anlatılan ihtiyaçlar aynen dikkate alınmıştır. Tablo 4 te üst modelimizin elemanları ve karşı düşen UML üst model elemanları verilmiştir. Kullandığımız sınıf elemanlarının değişkenleri ise UML:Property" üst model elemanına bağlıdır Somut sözdizim modeli Ele alınan genişletme yöntemi UML üst modeline dayandığından burada kullanılan somut gösterimler UML somut gösterimiyle birebir örtüşür. UML somut gösterimi kullanıcılar tarafından iyi bilindiği düşünülerek yeni bir somut gösterim modeli tanımlanmamıştır Statik anlamsal kurallar Genişletilmiş üst modelimize dair tanımlanan kurallar önceki bölümlerde anlatılan sıfırdan üst model tasarlanmasında kullanılan kurallar ile aynıdır Example Model Şekil 6 de genişletilmiş üst modelimiz ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış örnek bir model sunulmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi bu modelin somut gösterimi UML gösterimi ile aynıdır.

8 8 Şekil 5. Var olan UML üst modelinden genişletme yoluyla elde edilen THSYS üst modeli. 6 TARTIŞMA THSYS sistemleri çalışma alanı olarak seçilmiş ve bu sistemler için ortak dil tanımlama amacıyla üç ayrı yöntem izlenmiştir. İlk önce BNF ve XText kullanılarak bir dil bilgisi geliştirilmiştir. BNF kendisi ile tanımlanan bir üst dildir. XText de aynı şekilde kendisi ile tanımlanır ve EBNF in özel biçimidir. Böylece?", *" ve +" gibi dil geliştirmeyi kolaylaştırıcı yetenekleri vardır. Ne BNF ne de EBNF için öntanımlı veri tipi yoktur, örneğin eşsiz tip anlamına gelen ID" veri tipi vardır. Bu da soyut sözdizimi modeli için tanımlanması gereken statik anlamsal kuralların tanımlanması ek yükünü getirmektedir. Diğer yandan, XText ile hem öntanımlı veri tipleri kullanılabilir hem de statik anlamsal kısıtlar tanımlamak mümkündür. Ayrıca XText, geliştirilen dil için otomatik olarak bir editör oluşturabilir, böylece geliştirilen dili kullanıcı rahatlıkla kullanarak fakat aynı zamanda da kısıtlara uymak zorunda kalarak kendi dil modelini oluşturabilir. İkinci yöntem olarak THSYS için sıfırdan bir üst model oluşturulmuştur. Bu yaklaşım için MOF un özel hali olan Eclipse Ecore üst üst modeli kullanılmıştır. Eclipse EMF, Ecore üst modelinin UML gösterimi kullanan bir görsel arayüz ile tasarlanmasına imkan sağlar. Ecore un EAnnotations elamanları da statik anlamsal kuralların rahatlıkla üst modele eklenmesini sağlar yazında kullanıma sunulacak olan EMF eklentisi ile OCL biçiminde kısıt tanımlamak daha da kolaylaşacaktır. Şimdiki son sürüm EMF yalnızca Java fonksiyonları ile kısıt tanımlamaya imkan vermektedir ki bunun tek tek elle yazılması kolay değildir. Üçüncü yöntem olarak da var olan bir UML üst modeli biçimler tanımlanarak genişletilmiştir. Her sınıf için basit bir biçim tanımlanmış fakat biçimler arasında ilişkiler tanımlanmamıştır. Bu yöntem için de sıfırdan üst model tanımlamada belirtilen kısıt ekleme zorlukları aynen geçerlidir. Bir çalışma alanı için bahsedilen bu üç yöntemden hangisinin kullanılması gerektiği ile

9 9 Şekil 6. Genişletilmiş üst modele uyumlu örnek model. ilgili olarak bizim çıkarımlarımız şunlardır. Çalışma alanına özel bir dil (DSL) tanımlanması için en zor yöntem dil bilgisi geliştirme yöntemidir çünkü tüm türetmeye açık ve kapalı (terminal/nonterminal) terimlerin ve özel veri tiplerinin tanımlanması ve dikkatle yazılması gerekmektedir. Bu durum dil bilgisi tanımlama yönteminini daha alt seviye programlama hatalarına açık bir konuma getirmektedir. Fakat dilbilgisi tanımlama yöntemi uzun yıllardır yazılımcılar tarafından kullanıldığından, bu yöntem için gerekli araçlara ulaşmak çok kolaydır. Son yöntem olarak incelenen UML üst modelinin biçimlendirilmesi yöntemi gerçeklemesi en kolay olan yöntemdir fakat bu yöntem ancak çok fazla biçim değişikliği gerektirmeyen hafif biçimlendirme durumları için uygundur. Eğer uygulama alanı olarak THSYS gibi büyük bir sistem seçilmişse ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için yüksek seviye (ağır) soyutlaştırma gerektiriyorsa, bu durumda izlenmesi gereken yöntem ikinci yöntem olarak sunulan sıfırdan üst model tanımlama yöntemi olmalıdır. 7 SONUÇ Bu çalışmada taktiksel harp sahası yönetim sistemi (THSYS) çalışma alanı olarak seçilmiş,

10 10 alandaki benzer çalışmalar gözden geçirilip bu alana özel üç farklı dil geliştirme yöntemi incelenmiştir. İlk olarak Eclipse XText yazılımı kullanılarak dil bilgisi geliştirme yöntemi uygulanmıştır. Daha sonra model güdümlü yaklaşımlardan, Eclipse Ecore kullanılarak sıfırdan üst model geliştirme yöntemi ve UML biçimlendirme kullanılarak var olan UML üst modelinin hafif biçimlendirilmesi yöntemi uygulanarak THSYS için üst modeller elde edilmiştir. Eclipse GMF aracı ile THSYS için özel olarak hazırlanan somut sözdizim modeli gerçek hayattan simgeler kullanılarak oluşturulmuş, üst modellere uyumlu M1 seviye örnek modeller sunulmuştur. Son olarak, ugulanan üç yöntem karşılaştırılmıştır. Dilbilgisine dayalı yöntemin, alışılagelindiği üzere uygulamasının kolay olduğu ancak mevcut ihtiyaçları karşılamak, özellikle ortak dil oluşturmak için yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Yeni geliştirilmekte olan açık kaynak yazılımlar ile desteklenen model güdümlü yöntemlerin zaman içinde daha başarılı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Çok yakında bu çalışmaya eklenecek olan model-model ve modelkod dönüşümleri ile model güdümlü tasarım yöntemlerin üstünlüğünün daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir. [6] L. Martin. (2010) Tactical battle management core systems (tbmcs). [Online]. Available: Systems/TBMCS_a aspx [7] W. P. Sudnikovich, J. M. Pullen, M. S. Kleiner, and S. A. Carey, Extensible battle management language as a transformation enabler, Simulation, vol. 80, no. 12, pp , [8] S. I. S. O. (SISO). (2010) C-bml product development group. [Online]. Available: [9] A. Bordertsky, R. B. L. Duffy, E. Bach, and C. Oros, A proposed model of battle rhythm at the tactical level, in 9th International Command and Control Research and Technology Symposium, San Diego, CA, [10] R. W. Jacobs, Model-driven development of command and control capabilities for joint and coalition warfare, in 9th International Command and Control Research and Technology Symposium, San Diego, CA, [11] E. documentation Current Release. (2010) The eclipse modeling framework (emf) overview. [Online]. Available: TEŞEKKÜR Dr. Bedir Tekinerdoğan a değerli katkılarından dolayı teşşekür ederiz. KAYNAKÇA [1] Thales. (2010) Tactical battlefield management systems: T-bms, [Online]. Available: [2] M. Suplliers and News. (2010) Tactical battlefield management systems - trop. [Online]. Available: [3] Systematic. (2010) Sitaware battle management. [Online]. Available: [4] B. Systems. (2010) Battle management system. [Online]. Available: [5] R. Blobalnet. (2010) Battlehawk combat management system. [Online]. Available: Management-Systems-CMS-0001?VNETCOOKIE=NO

11 11 EK A FULL VERSION OF THE GRAMMAR IN BNF <Combat> ::= Combat <Name> <operationdate> <Mission> <Troops> <Name>::= <Letter> <Digit> <Name> <Letter>::= a b c d e f g h i j k l m... O P Q R S T U V W X Y Z <Digit> ::= <Mission>::=<Name><ID><Tasks> <Tasks>::=<Task> <Tasks> <Task>::=<Name><ID><Name> <ID>::= <Letter> <Name> <Troops>::=<Troop> <Troops> <Troop> ::= Troop <Name> <Location> <Task> Commander <Personnel> Trooper <Personnels> Equipment <Equipments> <MsgManSys> <Troops> <Personnels> ::= <Personnel> <Personnels> <Personnel>::= <Name><Name> <Equipments> ::= <Equipment> <Equipments> <Equipment>::= <Vehicle> <Weapon> <Ammunition> <Vehicle>::= Vehicle <EquipmentC> <Weapons> <Weapons>::=<Weapon> <Weapons> <Weapon>::= Weapon <EquipmentC> <Ammunitions> <Ammunitions>::=<Ammunition> <Ammunitions> <Ammunition>::=<EquipmentC> <EquipmentC>::=<ID><Name> <Location> ::= Location <Latitude> <Longitude> <Latitude> ::= Latitude <Degrees> ( N S ) <Minutes> <Seconds> <Longitude> ::= Longitude <Degrees> ( E W ) <Minutes> <Seconds> <Degrees> ::= <RealNumber> <Minutes> ::= <RealNumber> <Seconds> ::= <RealNumber> <RealNumber> ::= <UnsignedReal> "-" <UnsignedReal> <UnsignedReal> ::= <Digits> <Digits> "." <Digits> <Digits> ::= <Digit> <Digit> <Digits> <MsgManSys> ::= MsgManSys <Name> <Messages> <Messages> ::= <Message> <Message> <Messages> <Message> ::= Message <ID> <MessageHeader> <MessageInfo> <Attachments>(<Order> <Report>) <Attachments>::=<Attachment> <Attachments> <Attachment>::=<ID> <Order> ::= Order ( MOVE FIRE FREE MISSION ) <Report>::= Report ( NBC ENEMY AMMUNITION MINEFIELD FREE ) <MessageHeader>::= Header Title <Name> Sender <ID> Receiver <ReceiverIDs> SendDate <DateTime> ExpirationDate <DateTime> Urgency <Urgency> EncriptionType <EncryptionType> <ReceiverIDs>::=<ID> <ReceiverIDs> <Urgency> ::= HIGH NORMAL LOW <EncryptionType> ::= ALG1 ALG2 ALG3 <DateTime>::=<Date> - <Time> <Date> ::= <Year> "/" <Month> "/" <Day> <Year> ::= <Digit> <Digit> <Digit> <Digit> <Month> ::= <Day> ::= <Time> ::= <HT> : <MT> : <ST> <HT> ::= ( 0 1 <Digit>) ( ) <MT> ::= <Digit> <ST> ::= <Digit> <MessageInfo> ::= "Info" <Route> <Region> <FireType> <StartTime> <StopTime> <NBCType> <Coordinate> <ImpactTime> <DetectionTime> <DetectedUnit> <EngagementTime> <DetectedAmmunition> <CoordinateFound> <Borders> <Name> <Route> ::= Route <Location> <Route> <Region> ::= Region Center <Location> Radius <Digits> <FireType> ::= IMMEDIATE DEFANSIVE CONTINUOUS <StartTime> ::= <DateTime> <StopTime> ::= <DateTime> <NBCType> ::= NUCLEER BIOLOGICAL CHEMICAL <Coordinate> ::= <Location> <ImpactTime> ::= <DateTime> <Borders> ::= Borders <Locations> <Locations>::=<Location> <Locations> <DetectionTime> ::= <DateTime> <DetectedUnit> ::= SQUAD PLATOON COMPANY BATTALION BRIDAGE DIVISION CORPS ARMY" <Coordinate> ::= <Location> <EngagementTime> ::= <DateTime> <CoordinateFound> ::= <Location> DetectedAmmunition::= BULLET BOMB MISSILE WARHEAD MINE EK B FULL VERSION OF THE GRAMMAR IN XTEXT FORMAT grammar mydsl.mydsl with org.eclipse.xtext.common.terminals generate mydsl "http://www.xtext.org/example/mydsl/mydsl" Combat : "Combat" name=id operationdate = DateTime

12 mission = Mission (troops += Troop)* ; Mission: title=string description = STRING tasks += Task+; Task: title=string description = STRING taskid = ID; Troop : "Troop" name=id location = Location tasks += Task+ "Trooper" trooper+=personnel+ "Commander" commander=personnel ("Equipment" equipments += (Vehicle Weapon Ammunition))* msgmansys = MsgManSys (subtroops += Troop)*; Personnel: name=string id = ID; Equipment: id = ID name = STRING; Vehicle: "Vehicle" Equipment weapons += Weapon*; Weapon : Equipment ammunitions += Ammunition*; Ammunition: Equipment; Location : "Location" "{" latitude = Latitude "," longitude = Longitude ""; Latitude : degrees=int ("N" "S") minutes=int seconds=int; Longitude : degrees=int ("E" "W") minutes=int seconds=int; MsgManSys : "MsgManSys" name=id (messages += (Order Report))*; Message : "Message" id = ID messageheader = MessageHeader messageinfo = MessageInfo attachments += Attachment*; Order : Message "Order" order = OrderType; Report : 12

13 Message "Report" report=reporttype; MessageHeader: "Header" "Title" title = STRING "Sender" senderid=id "Receiver" (receiverid += ID)+ "SendDate" senddate=datetime "ExpirationDate" expirationdate=datetime "Urgency" urgency=urgency "EncriptionType" encriptiontype = EncryptionType; Attachment: "Attachment" filename=id; DateTime : date=date "-" time=time; Date : year=int "." month=int "." day=int; Time : ht=int ":" mt=int ":" st=int; MessageInfo : "Info" route += Route? region += Region? firetype = FireType? starttime += DateTime? stoptime += DateTime? nbctype = NBCType? coordinate += Location? impacttime+=datetime? detectiontime+=datetime? detectedunit=detectedunit? engagementtime+=datetime? detectedammunition=detectedammunition? coordinatefound+=location? borders=borders? content=string; //message content Route : "Route" (points+=location)+ ; Region : "Region" "Center" center+=location "Radius" radius=int; Borders : (borders+=location)+; enum OrderType : MOVE FIRE FREE MISSION ; enum ReportType : NBC ENEMY AMMUNITION MINEFIELD FREE; enum FireType : IMMEDIATE DEFANSIVE CONTINUOUS; enum EncryptionType : ALG1 ALG2 ALG3; enum Urgency : IMMEDIATE HIGH NORMAL MILD; enum NBCType : NUCLEER BIOLOGICAL CHEMICAL; 13

14 14 enum DetectedUnit : SQUAD PLATOON COMPANY BATTALION BRIDAGE DIVISION CORPS ARMY; enum DetectedAmmunition : BULLET BOMB MISSILE WARHEAD MINE; EK C FULL VERSION OF THE SAMPLE public void checklatitude( Latitude latitude){ if( latitude.getdegrees() <0 latitude.getdegrees() >=90){ warning("degrees of Latitude should be in 0-90", MyDslPackage.LATITUDE DEGREES); if( latitude.getminutes() <0 latitude.getminutes() > 59){ warning("minutes of Latitude should be in 0-59", MyDslPackage.LATITUDE MINUTES); if( latitude.getseconds() <0 latitude.getseconds() > 59){ warning("seconds of Latitude should be in 0-59", MyDslPackage.LATITUDE SECONDS); EK D SAMPLE CUSTOM JAVA VALIDATION AS OCL *** Validates the valuecheck constraint of <em>location</em>. * <!-- begin-user-doc --> * <!-- end-user-doc --> NOT */ public boolean validatelocation_valuecheck(location location, DiagnosticChain diagnostics, Map<Object, Object> context) { // TODO implement the constraint // -> specify the condition that violates the constraint // -> verify the diagnostic details, including severity, code, and message // Ensure that you or mark NOT // violation conditions boolean latd = location.getlatitude().getdegrees()>-90 && location.getlatitude().getdegrees()<90; boolean longd = location.getlongitude().getdegrees()>-180 && location.getlongitude().getdegrees()<180; boolean llmin = location.getlatitude().getminutes()>0 && location.getlatitude().getminutes()<59; boolean llsec = location.getlatitude().getseconds()>0 && location.getlatitude().getseconds()<59; if (!latd!longd!llmin!llsec) { if (diagnostics!= null) { diagnostics.add(creatediagnostic(diagnostic.error, DIAGNOSTIC_SOURCE,0,"_UI_GenericConstraint_diagnostic", new Object[] { "valuecheck", getobjectlabel(location, context), new Object[] { location,context)); return false; return true; EK E FULL VERSION OF THE MODEL <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <tbms:combat xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/xmi" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:tbms="http://tbms/1.0" operationdate=" "> <troops name="blackhawk"> <location> <latitude degrees="44" minutes="32" seconds="44"/> <longitude minutes="33" degrees="32" seconds="34"/> </location> <msgmansys> <messages xsi:type="tbms:order"> <contains/> <header receiverid="1" title="requiring more troopers and ammunition" senddate="1" expirationdate="2"/> <attachments filename="ammolist.data_enc"/> </messages> <messages xsi:type="tbms:report"> <contains/> <header senderid="1" title="no more troopers and ammunition" senddate=" " expirationdate=" "/> </messages> </msgmansys> <task title="mine field destruction task" description="destroy the mine field"/> <equipments xsi:type="tbms:vehicle" name="cobra"/> <equipments xsi:type="tbms:weapon" name="mg-3"/> <equipments xsi:type="tbms:weapon" name="g-3" ID="1"/> <equipments xsi:type="tbms:ammunition" name="mg-3 bullets"/> <equipments xsi:type="tbms:ammunition" name="g-3 bullets" ID="1"/> <equipments xsi:type="tbms:weapon" name="mine Destroyer" ID="2"/> <troopers name="trooper0"/> <troopers name="trooper1" ID="1"/>

15 <commander name="commander" ID="2"/> </troops> <mission title="capture the island" description="capture the island and destroy all the bases of the enemy"/> </tbms:combat> 15

BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK İÇİN MUHAREBE YÖNETİM DİLİ

BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK İÇİN MUHAREBE YÖNETİM DİLİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2007 CİLT 3 SAYI 2 (49-58) BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK İÇİN MUHAREBE YÖNETİM DİLİ Hv.Müh.Ütğm. Ahmet KANDAKOĞLU Harp Akademileri K.lığı, HOSİM Başkanlığı, 34334,

Detaylı

ANLAMSAL WEB ORTAMINDA ÇALIŞAN ÇOK ETMENLİ SİSTEMLERİN MODEL GÜDÜMLÜ GELİŞTİRİLMESİ

ANLAMSAL WEB ORTAMINDA ÇALIŞAN ÇOK ETMENLİ SİSTEMLERİN MODEL GÜDÜMLÜ GELİŞTİRİLMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) ANLAMSAL WEB ORTAMINDA ÇALIŞAN ÇOK ETMENLİ SİSTEMLERİN MODEL GÜDÜMLÜ GELİŞTİRİLMESİ Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı

Detaylı

Anlamsal Web Yetenekli Etmenler için Alana Özgü bir Modelleme Diline ait Görsel Sözdizim

Anlamsal Web Yetenekli Etmenler için Alana Özgü bir Modelleme Diline ait Görsel Sözdizim Anlamsal Web Yetenekli Etmenler için Alana Özgü bir Modelleme Diline ait Görsel Sözdizim Sinem Getir 1 Sebla Demirkol 2 Moharram Challenger 3 Geylani Kardaş 4 1,2,3,4 Ululararası Bilgisayar Enstitüsü,

Detaylı

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008 BİLDİRİLER KİTABI Editörler Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08 11-12 Eylül 2008 Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir I 2.Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı Bildiriler

Detaylı

Model Tabanlı, ARINC 653 Uyumlu Aviyonik Yazılım Geliştirme ve Bütünleştirme

Model Tabanlı, ARINC 653 Uyumlu Aviyonik Yazılım Geliştirme ve Bütünleştirme Model Tabanlı, ARINC 653 Uyumlu Aviyonik Yazılım Geliştirme ve Bütünleştirme Alper Tolga KOCATAŞ Aselsan MGEO, Ankara akocatas@mgeo.aselsan.com.tr Ünal DURMUŞ Aselsan MGEO, Ankara udurmus@mgeo.aselsan.com.tr

Detaylı

USMOS 2005 BİRİNCİ ULUSAL SAVUNMA UYGULAMALARI MODELLEME VE SİMÜLASYON KONFERANSI BİLDİRİ KİTABI Genelkurmay Başkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı ODTÜ-TSK MODSİMMER 2-3 HAZİRAN 2005 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASKERİ SAVAŞ ALANLARININ GERÇEK ZAMANDA 3-BOYUTLU SANAL SİMÜLASYONU Gazi Erkan BOSTANCI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009

Detaylı

KOALİSYON KURULUMU İLE GÖREV PAYLAŞIMI İÇİN BİR ÇOKLU ETMEN TABANLI YÜRÜTMA ORTAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Merve ÖZBEY

KOALİSYON KURULUMU İLE GÖREV PAYLAŞIMI İÇİN BİR ÇOKLU ETMEN TABANLI YÜRÜTMA ORTAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Merve ÖZBEY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOALİSYON KURULUMU İLE GÖREV PAYLAŞIMI İÇİN BİR ÇOKLU ETMEN TABANLI YÜRÜTMA ORTAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve ÖZBEY Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

İnsansız Suüstü Aracı Karakol Görevinin NATO Veri Modeli (JC3IEDM) ile Modellenmesi

İnsansız Suüstü Aracı Karakol Görevinin NATO Veri Modeli (JC3IEDM) ile Modellenmesi Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 67-80. 67 İnsansız Suüstü Aracı Karakol Görevinin NATO Veri Modeli (JC3IEDM) ile Modellenmesi Ömer Ünal 1 Okan Topçu 2 Öz NATO nun Müşterek Komuta Kontrol

Detaylı

OPERATİF HAVA HAREKATININ PLANLAMASINDA GÖRSEL MODELLEME DİLİ ALTYAPISI

OPERATİF HAVA HAREKATININ PLANLAMASINDA GÖRSEL MODELLEME DİLİ ALTYAPISI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (29-41) OPERATİF HAVA HAREKATININ PLANLAMASINDA GÖRSEL MODELLEME DİLİ ALTYAPISI Hakan Hv.Hrp.Akd.K.lığı, Yenilevent-İstanbul, hcanli@harpak.tsk.mil.tr,

Detaylı

ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ

ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ Özlem Morkaya1 Tahir Emre Kalaycı2 1 Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir 1 e-posta:

Detaylı

ITU-GRAM+ : WEB TABANLI GRID ARA KATMAN YAZILIMI

ITU-GRAM+ : WEB TABANLI GRID ARA KATMAN YAZILIMI ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ITU-GRAM+ : WEB TABANLI GRID ARA KATMAN YAZILIMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ G.Bengi ġendur Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Programı

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

Atış Kontrol Yazılımlarında Ürün Hattı Yaklaşımının Uygulanması

Atış Kontrol Yazılımlarında Ürün Hattı Yaklaşımının Uygulanması Atış Kontrol Yazılımlarında Ürün Hattı Yaklaşımının Uygulanması Adnan Kalay ASELSAN A.Ş. SST-GGZYTM P.K.1 06172, Yenimahalle/Ankara, Türkiye akalay@aselsan.com.tr Özet. Yazılım geliştiren birçok firma,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

JAVA CARD YAZILIMLARININ MODEL GÜDÜMLÜ GELİŞTİRİLMESİ

JAVA CARD YAZILIMLARININ MODEL GÜDÜMLÜ GELİŞTİRİLMESİ JAVA CARD YAZILIMLARININ MODEL GÜDÜMLÜ GELİŞTİRİLMESİ Hidayet Burak SARITAŞ Geylani KARDAŞ Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü, İzmir burak.saritas@kentkart.com.tr geylani.kardas@ege.edu.tr

Detaylı

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Alper Çiftçi 1 Oya Kalıpsız 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: alperciftci@gmail.com

Detaylı

Anlamsal Web Tabanlı Etmen Sistemlerinin Model Güdümlü Geliştirilmesi

Anlamsal Web Tabanlı Etmen Sistemlerinin Model Güdümlü Geliştirilmesi Anlamsal Web Tabanlı Etmen Sistemlerinin Model Güdümlü Geliştirilmesi Esin Karabacakoğlu 1 Tayfun Gökmen Halaç 2 Erdem Eser Ekinci 3 Oğuz Dikenelli 4 N. Yasemin Topaloğlu 5 1,2,3,4,5 Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI WEB SERVİSLERİ TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAZIRLAYAN Fırat TURAN Ankara - 2006 T.C.

Detaylı

HLA TEMELLİ KOŞUM KAYIT VE TEKRAR OYNATIM FEDERESİ GERÇEKLEŞTİRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Selçuk Giray ÖZDAMAR

HLA TEMELLİ KOŞUM KAYIT VE TEKRAR OYNATIM FEDERESİ GERÇEKLEŞTİRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Selçuk Giray ÖZDAMAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HLA TEMELLİ KOŞUM KAYIT VE TEKRAR OYNATIM FEDERESİ GERÇEKLEŞTİRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Selçuk Giray ÖZDAMAR Anabilim Dalı : Bilgisayar Mühendisliği Programı

Detaylı

DSL4JavaCard: Java Card Platformu için bir Alana Özgü Dil

DSL4JavaCard: Java Card Platformu için bir Alana Özgü Dil DSL4JavaCard: Java Card Platformu için bir Alana Özgü Dil Miray Tosun 1,2 ve Geylani Kardaş 2 1 OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Tic. A.Ş, 34768, Ümraniye, İstanbul miray.tosun@obase.com 2 Ege Üniversitesi,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ ERMAN NECİP BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ 2008 JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE

Detaylı

e-yazışma Teknik Rehberi

e-yazışma Teknik Rehberi e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) MART 2014 T. C. KALKINMA BAKANLIĞI e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) 4 MART 2014 İçindekiler İçindekiler 1 Sürüm Bilgisi 2 Kısaltma ve lar 3 1. Giriş

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DAĞITIK NESNE YÖNETĠMĠ MĠMARĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Altan MESUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Toplumların gelişiminde eğitimin rolü büyüktür. Medeniyetlere en parlak zamanlarını yaşatan ya da tarih sahnesinden silen belirleyici

Detaylı

4-5 Kasım 2010 Bilkent Üniversitesi Ankara, Türkiye

4-5 Kasım 2010 Bilkent Üniversitesi Ankara, Türkiye 4-5 Kasım 2010 Bilkent Üniversitesi Ankara, Türkiye Editörler Bedir Tekinerdoğan, Bilkent Üniversitesi Semih Çetin, Cybersoft 4-5 Kasım 2010 Bilkent Üniversitesi Ankara, Türkiye Bildiriler Kitabı Editörler

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ ALTYAPISININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐÇĐN BĐR TEST ARACI GELĐŞTĐRĐLMESĐ

ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ ALTYAPISININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐÇĐN BĐR TEST ARACI GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ ALTYAPISININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐÇĐN BĐR TEST ARACI GELĐŞTĐRĐLMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mehtap ÇETĐNKAYA Anabilim Dalı:

Detaylı

Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerinde Politika Yönetimi. Policy Management in Ontology Based Information Systems

Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerinde Politika Yönetimi. Policy Management in Ontology Based Information Systems 1 Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerinde Politika Yönetimi Özgü CAN, Murat Osman ÜNALIR Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi, Bornova-İzmir, Türkiye ozgu.can@ege.edu.tr, murat.osman.unalir@ege.edu.tr

Detaylı

Hüseyin Kutluca MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş., Ankara hkutluca@milsoft.com.tr. Uğur Çakır. İzzet Emre Çetin MilSOFT Yazılım Teknolojileri

Hüseyin Kutluca MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş., Ankara hkutluca@milsoft.com.tr. Uğur Çakır. İzzet Emre Çetin MilSOFT Yazılım Teknolojileri GEMKOMSİS Savaş Yönetim Sistemi Yazılımının AR-GE Projesi Olarak Geliştirilmesi, Deniz Platformları için Sunduğu Ortak Altyapı ve Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Uygulaması Developing GEMKOMSİS Combat

Detaylı

Radar ve Elektronik Harp Projeleri Đçin Artımsal Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği Sürecinin Tanımlanması

Radar ve Elektronik Harp Projeleri Đçin Artımsal Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği Sürecinin Tanımlanması Radar ve Elektronik Harp Projeleri Đçin Artımsal Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği Sürecinin Tanımlanması Bedir Tekinerdoğan 1, Onur Aktuğ 2, Özgü Özköse Erdoğan 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilkent

Detaylı