BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI"

Transkript

1 FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

2 ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLARI HAKKINDA NCELEME RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu na Giri Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. nin ekte yer alan 30 Haziran 2009 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye deiim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmitir. letme yönetiminin sorumluluu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumluluumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilikin ulaılan sonucun açıklanmasıdır. ncelemenin Kapsamı ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan baımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıtır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, aırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve dier inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan baımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan baımsız denetim çalımasına göre daha dar olduundan, inceleme, baımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence salamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir baımsız denetim görüü açıklanmamıtır. Sonuç ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. nin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilikin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmadıı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıtır. stanbul, 13 Austos 2009 DRT BAIMSIZ DENETM VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK A.. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Gaye entürk Sorumlu Ortak Badenetçi

3 FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO KAPSAMLI GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 FNANSAL TABLOLARA LKN NOTLAR NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU... 7 NOT 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR NOT 3 LETME BRLEMELER NOT 4 ORTAKLIKLARI NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 6 NAKT VE NAKT BENZERLER NOT 7 FNANSAL YATIRIMLAR NOT 8 FNANSAL BORÇLAR NOT 9 DER FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 10 TCAR ALACAK VE BORÇLAR NOT 11 DER ALACAK VE BORÇLAR NOT 12 FNANS SEKTÖRÜNDEN ALACAK VE BORÇLAR NOT 13 STOKLAR NOT 14 CANLI VARLIKLAR NOT 15 DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELERNE LKN VARLIKLAR NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMYLE DEERLENEN YATIRIMLAR NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER NOT 18 MADD DURAN VARLIKLAR(NET) NOT 19 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR(NET) NOT 20 EREFYE NOT 21 DEVLET TEVK VE YARDIMLARI. 32 NOT 22 KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 23 TAAHHÜTLER NOT 24 ÇALIANLARA SALANAN FAYDALAR NOT 25 EMEKLLK PLANLARI NOT 26 DER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 27 SERMAYE NOT 28 SATILAR VE SATILARIN MALYET NOT 29 ARATIRMA VE GELTRME GDERLER, PAZARLAMA, SATI VE DAITIM GDERLER, GENEL YÖNETM GDERLER NOT 30 NTELKLERNE GÖRE GDERLER NOT 31 DER FAALYETLERDEN GELR/GDERLER NOT 32 FNANSAL GELRLER NOT 33 FNANSAL GDERLER NOT 34 NOT 35 SATI AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALYETLER VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (ERTELENM VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHL) NOT 36 HSSE BAINA KAZANÇ NOT 37 LKL TARAF AÇIKLAMALARI NOT 38 FNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DÜZEY NOT 39 FNANSAL ARAÇLAR (GERÇEE UYGUN DEER AÇIKLAMALARI VE FNANSAL RSKTEN KORUNMA MUHASEBES ÇERÇEVESNDEK AÇIKLAMALAR NOT 40 BLANÇO TARHNDEN SONRAK OLAYLAR NOT 41 FNANSAL TABLOLARIN ÖNEML ÖLÇÜDE ETKLEYEN YA DA FNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABLR VE ANLAILABLR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN OLAYLAR... 69

4 BLANÇO (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) Sınırlı Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem VARLIKLAR Referansları 30 Haziran Aralık 2008 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar likili Taraflardan Ticari Alacaklar Dier Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar Stoklar Dier Dönen Varlıklar Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar erefiye Ertelenmi Vergi Varlıı Dier Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

5 BLANÇO (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) Sınırlı Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 30 Haziran Aralık 2008 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar likili Taraflara Ticari Borçlar Dier Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüü Borç Karılıkları Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara likin Yükümlülükler - - Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Borç Karılıkları Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

6 BLANÇO (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) Sınırlı Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 30 Haziran Aralık 2008 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar Ödenmi Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Hisse Senedi hraç Primleri Deer Artı Fonları - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler Geçmi Yıllar Kar/ (Zararları ) Net Dönem Karı/ (Zararı ) ( ) Azınlık Payları - - TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

7 30 HAZRAN 2009 TARHNDE SONA EREN DÖNEM AT KAPSAMLI GELR TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) BAIMSIZ SINIRLI BAIMSIZ SINIRLI BAIMSIZ SINIRLI BAIMSIZ SINIRLI DENETMDEN DENETMDEN DENETMDEN DENETMDEN GEÇM GEÇMEM GEÇM GEÇMEM Dipnot 1 Ocak- 1 Nisan - 1 Ocak- 1 Nisan - Referansları 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2008 Satı Gelirleri Satıların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Aratırma ve Gelitirme Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Dier Faaliyet Gelirleri Dier Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) ( ) ( ) FAALYET KARI/ZARARI ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) VERG ÖNCES KAR/ZARAR ( ) Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/ (Gideri ) ( ) ( ) Ertelenmi Vergi Geliri / (Gideri ) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) Dier Kapsamlı Gelirler TOPLAM KAPSAMLI GELR/ (GDER ) ( ) Hisse Baına Kazanç / (Kayıp) 36 (0,97) 1,35 2,93 1,27 4 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

8 30 HAZRAN 2009 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT ÖZKAYNAK DEM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) Dipnot Referansları Sermaye Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Yasal yedekler Dier yedekler ve geçmi yıllar karları Net dönem karı Toplam 1 Ocak 2008 itibariyle bakiye Toplam kapsamlı gelir/ (gider ) Önceki dönem karının geçmi yıl karlarına aktarılması ( ) - Daıtılan temettü ( ) - ( ) Yasal yedeklere transferler ( ) Haziran 2008 itibariyle bakiye Ocak 2009 itibariyle bakiye Toplam kapsamlı gelir/ (gider ) ( ) ( ) Önceki dönem karının geçmi yıl karlarına aktarılması ( ) - Daıtılan temettü ( ) - ( ) Yasal yedeklere transferler ( ) Haziran 2009 itibariyle bakiye ( ) Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

9 30 HAZRAN 2009 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT NAKT AKIM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) Dipnot Referansları 1 Ocak- 30 Haziran Ocak- 30 Haziran 2008 LETME FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI Net dönem karı/(zararı) ( ) Net dönem karını iletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Maddi varlıkların amortismanları Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları Dier karılıklar 22,24, Kıdem tazminatı karılıı üpheli ticari alacak karılıı Kredi gerçeklememi net kur farkı gideri/geliri Faiz geliri ( ) ( ) Faiz gideri Satılan maddi/maddi olmayan duran varlık (karı)/zararı 18, (3.375) Vergi karılıı 35 ( ) Vadeli döviz ilemleri deerleme farkları letme sermayesindeki deiim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit Ticari alacaklardaki deiim 10 ( ) ( ) Stoklardaki deiim ( ) Dier alacak ve varlıklardaki deiim ( ) Ticari borçlardaki deiim 10 ( ) ( ) Dier borçlar ve yükümlülüklerdeki deiim Faaliyetlerden elde edilen nakit Ödenen vergiler 35 - ( ) Ödenen faiz ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatı 24 ( ) ( ) letme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit ( ) YATIRIM FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI Finansal yatırımlardaki deiim (25.058) Alınan faiz Maddi varlık alımları 18 ( ) ( ) Maddi olmayan varlık alımları 19 ( ) ( ) Satılan maddi/maddi olmayan duran varlıklardan elde edilen nakit 18, Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit ( ) ( ) FNANSMAN FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI Alınan krediler Ödenen krediler ( ) ( ) Ödenen finansal kiralama borçları 8 ( ) ( ) Ödenen temettüler ( ) ( ) Finansal faaliyetlerden elde edilen/ (kullanılan) nakit ( ) NAKT VE NAKT BENZERLERNDEK NET DEM ( ) DÖNEM BAI NAKT VE NAKT BENZERLER Faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi DÖNEM SONU NAKT VE NAKT BENZERLER Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların bir tamamlayıcı bir parçasıdır.

10 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 1. RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. ( Brisa veya irket ) 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Holding A.. nin bir itiraki olarak kurulmutur. irket in ana faaliyet alanı her nevi tekerlek lastii üretimi, pazarlama ve satııdır yılında irket, Bridgestone Corporation ile bir lisans sözlemesi imzalayarak, irket in Bridgestone lastikleri üretmesine ve satmasına olanak salamıtır. irket, hisselerinin bir kısmı halka açık olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlıdır. irket in kanuni merkez adresi 4. Levent Sabancı Center Kule 2 Kat 3 Beikta-stanbul olup, 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle irketimizde belirsiz süreli i sözlemesi ile görev yapan personel sayısı (31 Aralık 2008: 1.565) kiidir. Bunlardan (31 Aralık 2008: 1.196) kii Toplu Sözlemesi hükümlerine tabi olup, 366 kii (31 Aralık 2008: 360) Toplu Sözlemesi dıındadır. 9 kii (31 Aralık 2008: 9) ise yabancı personeldir. Ayrıca irketimizde belirli süreli i sözlemesi ile görev yapan personel sayısı 3 (31 Aralık 2008: 5) kiidir. irket in esas kontrolünü müterek olarak elinde tutan taraflar; H.Ö. Sabancı Holding A.. ve Bridgestone Corporation dır. Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmı ve 13 Austos 2009 tarihinde yayınlanması için yetki verilmitir. Genel Kurul un finansal tabloları deitirme yetkisi bulunmaktadır. 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR 2.1 Sunuma likin Temel Esaslar Finansal Tabloların Hazırlanı Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları irket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Tebli ile iletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilikin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebli, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra balayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüe girmitir ve bu Tebli ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli" yürürlükten kaldırılmıtır. Bu teblie istinaden, iletmeler finansal tablolarını Avrupa Birlii tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birlii tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Avrupa Birlii tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı teblii çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmaktadır. liikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmutur. Finansal tablolar, türev araçlar hariç; tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. 7

11 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 8

12 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.1 Sunuma likin Temel Esaslar (devamı) Kullanılan Para Birimi irket in finansal tabloları faaliyette bulunduu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmutur. irket in mali durumu ve faaliyet sonuçları, irket in geçerli para birimi olan TL cinsinden ifade edilmitir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmitir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmı 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ( UMS/TMS 29 ) uygulanmamıtır. Karılatırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, irket in finansal tabloları önceki dönemle karılatırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk salanması açısından karılatırmalı bilgiler gerekli görüldüünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Raporlama döneminde finansal tabloları önemli derecede etkileyecek sınıflama yapılmamıtır. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki Deiiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli deiiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Cari yılda muhasebe politikalarında önemli bir deiiklik olmamıtır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Deiiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnızca bir döneme ilikin ise, deiikliin yapıldıı cari dönemde, gelecek dönemlere ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. irket in bu dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir deiiklii olmamıtır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları ise geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 9

13 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları irket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRSYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmi standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıtır. Bu yeni ve güncellenmi standartların ve yorumların uyarlanması irket in aaıdaki alanlarla ilgili olarak muhasebe politikalarında deiikliklere yol açmıtır: UMS 1 (Revize) Finansal Tabloların Sunumu Revize standart, ortakların ortak olmaları nedeniyle ortaya çıkan ilemler dıında, özkaynaklarda dönem içerisinde meydana gelen deiikliklerin (dier kapsamlı gelir ve giderlerin) özkaynak deiim tablosunda gösterilmesini engellemektedir. Bunun yerine bu tür gelir ve giderlerin özsermaye deiim tablosundan ayrı olarak Kapsamlı Gelir Tablosu nda gösterilmesi gerekmektedir. letmeler tek bir performans tablosunu (kapsamlı gelir tablosu) seçmekte veya iki tabloyu birlikte (gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu) seçmekte özgür bırakılmıtır. Buna balı olarak, irket 1 Ocak 2009 dan itibaren UMS 1 deki deiiklikleri uygulamı ve tek bir performans tablosu (kapsamlı gelir tablosu) vermeyi seçmitir. UMS 1 (Revize) ayrıca letmelerin yeni dönemde bir önceki döneme ait finansal tablolarını yeniden düzenlediklerinde veya sınıfladıklarında cari dönem ve bir önceki dönemle birlikte karılatırılabilir en erken döneme ait bilançonun da verilmesini gerektirmektedir. UMS 1(revize) in uygulamasının irket in raporlanan sonuçları veya finansal durumu üzerinde bir etkisi olmamıtır. UFRS 7 (Deiiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar Mart 2009 da yayınlanan UFRS 7 deiiklikleri irket için 1 Ocak 2009 dan itibaren geçerlidir. Deiiklikler gerçee uygun deer belirlenmesi ve likidite riski ile ilgili geniletilmi açıklamalar getirmektedir. Özellikle deiiklik, irket in her bir sınıf finansal araçları için gerçee uygun deer hesaplamasında kullanılan deerleme tekniklerinde deiiklik olduunda dipnotlarda açıklanmasını gerektirmektedir. Ayrıca finansal araçların gerçee uygun deeri hesaplanırken kullanılan girdilerin kaynaının üç seviyede açıklamasını gerekli kılmaktadır. Finansal araçların gerçee uygun deerlemelerinde kullanılan deerleme tekniklerinde bir deiiklik olursa, seviyeler arasında yapılan transferlerin dipnotlarda açıklanmaları gerekmektedir. Ayrıca irket in piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden deerlemesi yapılan finansal araçların gerçee uygun deerlerinin dönem baı ve dönem sonu mutabakatlarının yapılmaları gerekmektedir. Piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerdeki deiiklikler gerçee uygun deerlerde önemli sapmalara yol açıyorsa, bu girdilerdeki deiikliklerin etkilerini gösterecek duyarlılık analizleri de verilmelidir. Ayrıca finansal garanti sözlemeleri gibi türev olmayan finansal araçların da vade daılımı tablosuna dahil edilmeleri gerekmektedir. Türev finansal yükümlülükler için de ayrı bir vade daılımı tablosu verilmelidir. irket UFRS 7 ile ilgili deiiklikleri 2009 yılı içerisinde uygulamı ve not 39 da gerçee uygun seviyelerle ilgili bilgileri vermitir. Cari yılda irket, finansal araçların gerçee uygun deeri hesaplanırken kullanılan girdilerin üç seviyesi arasında önemli bir sınıflama yapmamıtır. Yine not 39 da türev finansal yükümlülüklerin vade daılımı tablosu verilmitir. 10

14 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) UFRS 8 Faaliyet Bölümleri UFRS 8, UMS 14 Bölümlere Göre Raporlama nın yerine geçmekte olup, bölümsel raporlamaya yönetimin bakı açısı yöntemini getirmektedir. Raporlanan bilgilerin iç raporlamada kullanılan bölümleme kriterleri baz alınarak hazırlanması gerekmektedir. UFRS 8 in uygulamasının irket in raporlanan sonuçları veya finansal durumu üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır tarihinde yürürlüe giren ancak irket in operasyonları ile ilgili olmadıından uygulanmayan standartlar, deiiklikler ve yorumlar Aaıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2009 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra balayan mali dönemler için zorunlu olduu halde irket in faaliyetleri ile ilgili deildir: UFRS 1, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının lk Kez Uygulanması ve UMS 27, Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar (UFRS lerin lk Kez Uygulanmasında Yatırım Maliyetlerine likin Deiiklik) UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler (Hakedi Koulları ve ptallerine likin Deiiklik) UMS 1, Finansal Tabloların Sunumu ve UMS 32, Finansal Araçlar: Sunum (Geri Satın Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Doacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında Deiiklik) UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme (Finansal Araçların Sınıflamasında Saklı Türevlerle ilgili Deiiklikler) Mayıs 2008 yiletirmeleri (UMS 1, Finansal Tabloların Sunumu, UMS 16, Maddi Duran Varlıklar, UMS 19, Çalıanlara Salanan Faydalar, UMS 20, Devlet Tevikleri, UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, UMS 28, tiraklerdeki Yatırımlar, UMS 31 Ortaklıklarındaki Paylar, UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama, UMS 36, Varlıklarda Deer Düüklüü, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme, UMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, UMS 41, Tarımsal Faaliyetler, UMS 38 Maddi olmayan Duran Varlıklar UFRYK 15, Gayrimenkul naatı le lgili Anlamalar UFRYK 16, Yurtdıındaki letme ile lgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması UFRYK 13, Müteri Balılık Programları 11

15 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) Henüz yürürlüe girmemi ve irket tarafından erken uygulanması benimsenmemi standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar Aaıdaki Standartlar ve Yorumlar bu finansal tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmı ancak yürürlüe girmemitir: UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler (Grup un Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme lemlerine likin Deiiklik) UFRS 3, letme Birlemeleri, UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar UMS 28, tiraklerdeki Yatırımlar, UMS 31 Ortaklıklarındaki Paylar (Satın Alma Yönteminin Uygulanması Hakkında Kapsamlı Deiiklik) UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme (Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere likin Deiiklikler) UFRYK 17, Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Daıtımı Mayıs 2008 yiletirmeleri (UFRS 5, Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler ) Nisan 2009 yiletirmeleri (UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler, UFRS 5, Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, UFRS 8, Faaliyet Bölümleri, UMS 1, Finansal Tabloların Sunumu, UMS 7, Nakit Akım Tablosu, UMS 17, Kiralama lemleri, UMS 36, Varlıklarda Deer Düüklüü, UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme ). UFRYK 18, Müterilerden Varlık Transferi Yorumu ise 1 Temmuz 2009 ve sonrasında alınan transferler için geçerlidir. UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Deien standartla, hakedi koulu nun tanımlanması ve performans ve hizmet koulları haricindeki koullar için haketmeme koulu kavramına açıklık getirilmektedir. Standart aynı zamanda, gerek letme gerekse karı taraf (çalıan veya hizmet salayan) tarafından iptal edilen ödüllerin aynı ekilde muhasebeletirileceini ifade etmektedir. UFRS 2 nin irket in finansal tablolara etkisinin olmayacaı beklenmektedir. UFRS 3, letme Birlemeleri Deiiklikler, iletme birlemelerindeki satın alımlar ile ilgili maliyetlerin olutuu anda gider yazılmasını ve satın alım sırasında muhasebeletirilen koullu bedelin gerçee uygun deerinde sonradan meydana gelen deiikliklerin erefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir. UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlerle lgili Deiiklikler Bu deiiklik, enflasyona karı riskten korunma muhasebesinin ancak ilgili finansal aracın nakit çıkılarının sözlemeden kaynaklanacak ekilde enflasyona balı olması halinde yapılabileceine açıklık getirmektedir. 12

16 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.4 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) UFRYK 17 Parasal olmayan varlıkların hissedarlara daıtımı UFRYK 17, hissedarların teslim alacaı parasal veya parasal olmayan varlıkları seçme hakkına sahip olmaları durumu da dahil olmak üzere, karılıklı olan tüm parasal olmayan varlıkların daıtımı için uygulanacaktır. Bu yorumun irket in finansal tablolarına bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRYK 18 Müterilerden Varlık Transferi Yorum, müterilerden alınan maddi duran varlıkların, inaat yapımı için alınan nakdin veya bu türde müterilerden alınan varlıkların muhasebeletirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Bu yorumun irket in finansal tablolarına bir etkisi olması beklenmemektedir. irket yöneticileri, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde irket in mali tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacaını düünmektedir. 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aaıdaki gibidir: Hasılat Gelirler, tahsil edilmi veya edilecek olan alacak tutarının gerçee uygun deeri üzerinden ölçülür. ndirimler ve karılıklar söz konusu tutardan düülmektedir. Malların satıından elde edilen gelir, aaıdaki artların tamamı yerine getirildiinde muhasebeletirilir: irket in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, irket in mülkiyetle ilikilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, Gelir tutarının güvenilir bir ekilde ölçülmesi, lemle ilikili ekonomik faydaların iletmeye akıının olası olması, ve lemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir ekilde ölçülmesi. Temettü ve faiz geliri: Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girilerini söz konusu varlıın kayıtlı deerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doduu zaman kayda alınır Stoklar Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleebilir deerin düük olanı ile deerlenmektedir. Sabit ve deiken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların balı bulunduu sınıfa uygun olan yönteme göre ve çounlukla aırlıklı ortalama yöntemine göre deerlenir. Net gerçekleebilir deer, olaan ticari faaliyet içerisinde oluan tahmini satı fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satıı gerçekletirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. 13

17 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Stoklar (devamı) Stokların net gerçekleebilir deeri maliyetinin altına dütüünde, stoklar net gerçekleebilir deerine indirgenir ve deer düüklüünün olutuu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleebilir deere indirgenmesine neden olan koulların geçerliliini kaybetmesi veya deien ekonomik koullar nedeniyle net gerçekleebilir deerde artı olduu kanıtlandıı durumlarda, ayrılan deer düüklüü karılıı iptal edilir. ptal edilen tutar önceden ayrılan deer düüklüü tutarı ile sınırlıdır Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, maliyet deerlerinden birikmi amortisman ve birikmi deer düüklükleri düüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemi olan dier amaçlar dorultusunda ina edilme aamasındaki varlıklar, maliyet deerlerinden varsa deer düüklüü kaybı düülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satıa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduunda, borçlanma maliyetleri irket in ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifletirilir. Bu tür varlıklar, dier sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre dorusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı deer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan deiikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir deiiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeletirilir. Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı ekilde amortismana tabi tutulur. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlıın hizmetten alınması sonucu oluan kazanç veya kayıp satı hasılatı ile varlıın defter deeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir Maddi olmayan duran varlıklar Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet deerlerinden birikmi amortisman ve birikmi deer düüklükleri düüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre dorusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan deiikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki deiiklikler ileriye dönük olarak muhasebeletirilir Varlıklarda deer düüklüü tfaya tabi olan varlıklar için defter deerinin geri kazanılmasının mümkün olmadıı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde deer düüklüü testi uygulanır. Varlıın defter deerinin geri kazanılabilir tutarını aması durumunda deer düüklüü karılıı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satı maliyetleri düüldükten sonra elde edilen gerçee uygun deer veya kullanımdaki deerin büyük olanıdır. Deer düüklüünün deerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduu en düük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). erefiye haricinde deer düüklüüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde deer düüklüünün olası iptali için gözden geçirilir. 14

18 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Borçlanma maliyetleri Kullanıma ve satıa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile dorudan ilikilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satıa hazır hale getirilene kadar varlıın maliyetine dahil edilmektedir. Bir dönemde, özellikli bir varlıın elde edilmesi amacıyla borç alınan fonlara ilikin aktifletirilebilecek borçlanma maliyetleri tutarı, ilgili dönemde bu varlıklar için katlanılan toplam borçlanma maliyetlerinden bu fonların geçici yatırımlardan elde edilen gelirlerin düülmesi sonucu belirlenen tutardır. Aktifletirilen finansman maliyetleri Not 18 de açıklanmıtır. Dier tüm borçlanma maliyetleri, olutukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir Finansal araçlar Finansal varlıklar Finansal yatırımlar, gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçee uygun deerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçee uygun piyasa deerinden alım ilemiyle dorudan ilikilendirilebilen harcamalar düüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeletirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koulunu taıyan bir kontrata balı olan ilem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılır. Etkin faiz yöntemi Etkin faiz yöntemi, finansal varlıın itfa edilmi maliyet ile deerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilikili olduu döneme daıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlıın tam olarak net bugünkü deerine indirgeyen orandır. Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar Gerçee uygun deer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildii zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemi olan türev ürünleri tekil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar irket in vadesine kadar elde tutma olanaı ve niyeti olduu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmi maliyet bedelinden deer düüklüü tutarı düülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. 15

19 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Finansal araçlar (devamı) Satılmaya hazır finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan olumaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir ekilde ölçülebiliyor olması kouluyla gerçee uygun deerleriyle deerlenmektedir. Gerçee uygun deeri güvenilir bir ekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet deeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilikin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul deerinde meydana gelen deiiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. lgili varlıın elden çıkarılması veya deer düüklüü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeletirilen deer düü karılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, deer düüklüü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalı deer düüklüü zararının muhasebeletirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilikilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeletirilen deer düüklüü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ilem görmeyen ticari ve dier alacaklar bu kategoride sınıflandırılır. Alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmi maliyeti üzerinden deer düüklüü düülerek gösterilir. Finansal varlıklarda deer düüklüü Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde deer düüklüüne uradıklarına ilikin göstergelerin bulunup bulunmadıına dair deerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlıın ilk muhasebeletirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlıın deer düüklüüne uradıına ilikin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda deer düüklüü zararı oluur. Kredi ve alacaklar için deer düüklüü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlıın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü deeri ile defter deeri arasındaki farktır. Bir karılık hesabının kullanılması yoluyla defter deerinin azaltıldıı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, deer düüklüü dorudan ilgili finansal varlıın kayıtlı deerinden düülür. Ticari alacaın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karılık hesabından düülerek silinir. Karılık hesabındaki deiimler gelir tablosunda muhasebeletirilir. 16

20 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Finansal araçlar (devamı) Finansal varlıklarda deer düüklüü (devamı) Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, deer düüklüü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalı deer düüklüü zararının muhasebeletirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilikilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeletirilen deer düüklüü zararı, deer düüklüünün iptal edilecei tarihte yatırımın deer düüklüü hiçbir zaman muhasabeletirilmemi olması durumunda ulaacaı itfa edilmi maliyet tutarını amayacak ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçee uygun deerinde deer düüklüü sonrasında meydana gelen artı, dorudan özkaynaklarda muhasebeletirilir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda deer deiiklii riski taımayan yüksek likiditeye sahip dier kısa vadeli yatırımlardır. Finansal yükümlülükler irket in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözlemeye balı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüün ve özkaynaa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. irket in tüm borçları düüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleme özkaynaa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynaa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aaıda belirtilmitir. Finansal yükümlülükler gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya dier finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler Gerçee uygun deer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçee uygun deeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçee uygun deeriyle deerlenir. Gerçee uygun deerlerindeki deiim, gelir tablosunda muhasebeletirilir. Gelir tablosunda muhasebeletirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. Dier finansal yükümlülükler Dier finansal yükümlülükler balangıçta ilem maliyetlerinden arındırılmı gerçee uygun deerleriyle muhasebeletirilir. Dier finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmi maliyet bedelinden muhasebeletirilir. 17

21 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Finansal araçlar (devamı) Dier finansal yükümlülükler (devamı) Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüün itfa edilmi maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilikili olduu döneme daıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüün net bugünkü deerine indirgeyen orandır. Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi irket yabancı para piyasalarında vadeli ilem anlamaları yapmaktadır. irket in risk yönetim politikalarına göre riskten korunma amaçlı girilen söz konusu vadeli ilem anlamaları, UMS 39 a (Finansal Araçların Deerlenmesi) göre riskten korunma muhasebesi için yeterli artları salamadıından, mali tablolarda alım satım amaçlı türev ilemleri olarak deerlendirilmitir. Türev finansal araçlar ilk kayıt anında türev sözlemesinin imzalandıı tarihteki piyasa deeri ile kaydedilir ve bunu müteakip piyasa deeriyle yeniden deerlendirilir. Riskten korunma muhasebesi için yeterli artları salamayan türev araçların rayiç deerlerindeki artı veya azalıtan kaynaklanan kazanç veya kayıplar dorudan gelir tablosu ile ilikilendirilir. Rayiç deerler mümkün olduunca aktif piyasalardaki geçerli piyasa fiyatlarından, yoksa iskonto edilmi nakit akımları ve opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olanı ile belirlenir. Rayiç deeri pozitif olan türevler varlık olarak, rayiç deeri negatif olan türevler ise yükümlülük olarak bilançoda taınırlar Kur deiiminin etkileri irket finansal tabloları faaliyette bulunduu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmutur. irket in mali durumu ve faaliyet sonuçları, irket in geçerli para birimi olan TL cinsinden ifade edilmitir. irket in finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dıındaki para birimleri) gerçekleen ilemler, ilem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası na çevrilmektedir. Gerçee uygun deeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmi olanlar, gerçee uygun deerin belirlendii tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. 18

22 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Kur deiiminin etkileri (devamı) Kur farkları, aaıda belirtilen durumlar haricinde, olutukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeletirilirler. Gelecee yönelik kullanım amacıyla ina edilmekte olan varlıklarla ilikili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları Hisse baına kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse baına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin aırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmutur. Türkiye de irketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmi yıl karlarından daıttıkları bedelsiz hisse yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse daıtımları, hisse baına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmi hisse gibi deerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan aırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi daıtımlarının geçmie dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmutur Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilikin herhangi bir duyuru veya dier seçilmi finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmı olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. irket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir Karılıklar, arta balı yükümlülükler ve arta balı varlıklar Geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüün bulunması, yükümlülüün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir ekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karılık ayrılır. Karılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüe ilikin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karılıın, mevcut yükümlülüün karılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karılıın defter deeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü deerine eittir. 19

23 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Karılıklar, arta balı yükümlülükler ve arta balı varlıklar (devamı) Garantiler Garanti maliyetleriyle ilgili karılıklar, irket e ait yükümlülüklerin karılanması için yönetim tarafından tahmin edilen en uygun harcamalara göre, ilgili ürünlerin satı tarihinde muhasebeletirilir Kiralama ilemleri Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduu kiralama ilemi, finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Dier kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır. Faaliyet kiralamasına ilikin kira gelirleri, ilgili kira dönemi boyunca dorusal yöntem ile muhasebeletirilir. Kiralamanın gerçeklemesi ve müzakere edilmesinde katlanılan dorudan balangıç maliyetleri kiralanan varlıın maliyetine dahil edilir ve dorusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması irket aırlıklı olarak bir tek endüstriyel alanda, balıca lastik üretimi, pazarlama ve satıı konularında faaliyet göstermektedir. irket bir endüstriyel alanda faaliyet gösterdiinden, ekli finansal tablolarda bölümlere göre raporlama yapılmamıtır Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmi vergi giderinin toplamından oluur. Cari vergi; Cari dönem vergi yükümlülüü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, dier yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. irket in cari vergi yükümlülüü bilanço tarihi itibarıyla yasallamı ya da önemli ölçüde yasallamı vergi oranı kullanılarak hesaplanmıtır. 20

24 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmitir.) 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) 2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler (devamı) Ertelenmi vergi; Ertelenmi vergi yükümlülüü veya varlıı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalamı vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmi vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluan ertelenmi vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması artıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen ileme ilikin geçici fark, erefiye veya dier varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (iletme birlemeleri dıında) kaynaklanıyorsa muhasebeletirilmez. Ertelenmi vergi yükümlülükleri, irket in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildii ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılıının düük olduu durumlar haricinde, balı ortaklık ve itiraklerdeki yatırımlar ve i ortaklıklarındaki paylar ile ilikilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilikilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmi vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması artlarıyla hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi varlıının kayıtlı deeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmi vergi varlıının kayıtlı deeri, bir kısmının veya tamamının salayacaı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadıı ölçüde azaltılır. Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleecei veya yükümlülüklerin yerine getirilecei dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallamı veya önemli ölçüde yasallamı vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, irket in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter deerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettii yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilikilendirilmesi ya da irket in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netletirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. Dönem cari ve ertelenmi vergisi: Dorudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeletirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilikin ertelenmi vergi de dorudan özkaynakta muhasebeletirilir) ile ilikilendirilen ya da iletme birlemelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmi vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeletirilir. letme birlemelerinde, erefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan balı ortaklıın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve arta balı borçlarının gerçee uygun deerinde elde ettii payın satın alım maliyetini aan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 21

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA LKN NOTLAR... 7-54 NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU FNANSAL TABLOLAR Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A..

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DER KAPSAMLI GELR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEM TABLOSU... 4 NAKT AKI TABLOSU...

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Delta Menkul Deerler A.. Yönetim Kurulu na Giri 1. Delta

Detaylı

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR NCELEME RAPORU Giri 1. Delta Menkul Deerler A.. nin

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 GELR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 4 NAKT AKIM TABLOSU... 5 MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR... 6-38 NOT 1 RKET

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM 31 MART 2009 TARHL KONSOLDE BLANÇO VARLIKLAR

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. VE BALI ORTAKLIKLARI

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. VE BALI ORTAKLIKLARI TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. VE BALI ORTAKLIKLARI 30 HAZRAN TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU çindekiler KONSOLDE BLANÇO 1 2 KONSOLDE GELR TABLOSU

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇOLAR... 1-2 GELR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEM

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETM RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE LKN FNANSAL TABLOLARLA LGL BAIMSIZ DENETM RAPORU 1. Delta Menkul

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR 2008/03

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR 2008/03 NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin Esasları belirledii

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI

YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Baımsız Denetimden Geçmi Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar Yatırım Menkul Deerler A.. Yönetim Kurulu na

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında İnceleme Raporu Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar GSD Holding Anonim irketi 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR 2008/06

ATLANTS YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI KONSOLDE OLMAYAN MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR 2008/06 NOT 1 RKETN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketi ( irket ) 19 Austos 1994 tarihinde stanbul da kurulmutur. irket, faaliyetlerini SPK nın, Yatırım Ortaklıklarına likin

Detaylı

Pay Tutarı (TL) Özelletirme daresi Bakanlıı 56, Dier 43, GENEL TOPLAM 100, (%)

Pay Tutarı (TL) Özelletirme daresi Bakanlıı 56, Dier 43, GENEL TOPLAM 100, (%) NOT 1) RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Dousan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim irketi, ( irket ), genel olarak içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının inaasında kullanılan asbest elyaflı çimento boru

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 31 MART 2010 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 31 MART

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 30 EYLÜL 2009 TARİHLİ ÖZET BİLANÇO... 1-2 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR YÖNETİM KURULU NA 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2009 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2009 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2009 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. LASTK SANAY VE TCARET A.. tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmi mali tablolar 0 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 2009 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında Sınırlı Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIK 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIK 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIK 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SPK NIN SERİ XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. SPK NIN SERİ XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında İnceleme Raporu Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi

GSD Holding Anonim irketi GSD Holding Anonim irketi 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi 4 Nisan

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 GELİR TABLOSU...... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU...

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tablolar ve Dipnotlar

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tablolar ve Dipnotlar FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tablolar ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU...... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU...

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 30 EYLÜL 2009 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO...

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR. Global Reports LLC

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR. Global Reports LLC KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait BİLANÇO Dipnot Referansları Cari Dönem 2009 Geçmiş Dönem 2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 12.958.345 4.427.209 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 6.228.138 2.674.828

Detaylı

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU...... 4 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU...

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Ara Dönem Özet Finansal

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmi Dipnot Referansları 30.09.2005 31.12.2004 VARLIKLAR

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA

Detaylı