Siyasi kültürümüzde demokrasinin temel kuralları tam olarak benimsenmemiştir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siyasi kültürümüzde demokrasinin temel kuralları tam olarak benimsenmemiştir"

Transkript

1 Ağustos 2006 ATSO

2 ATSO Ağustos

3 Ağustos 2006 ATSO

4 Siyasi kültürümüzde demokrasinin temel kuralları tam olarak benimsenmemiştir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, ATSOVİZYON un Değerli Okuyucuları, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk demokrasisinin ne zorluklarla gelişip güçlendiğini biliyoruz. Türkiye birçok probleme rağmen Balkanlar ı ve Orta Doğu yu içine alan bölgede en güçlü demokrasiyi kurmuştur. Demokrasimiz şüphesiz siyaset kurumumuzla, siyasi partilerimizle güçlenmiştir. Fakat demokrasi kültürümüz halen gelişmeye ihtiyaç duymaktadır. Demokratik kurallara, farklı düşüncelere, demokrasinin kurallarına saygı göstermek, fikir çatışması yerine uzlaşmayı öne çıkarmak, demokratik uzlaşmanın gücünden faydalanmak henüz kültürümüzde yeterince gelişmemiştir. Ayrıca siyasi kültürümüzde de demokrasinin temel kuralları tam olarak benimsenmemiştir. Bu konuda en önemli husus kuvvetler ayrılığı prensibine gereken saygının gösterilmesidir. Bunlar yalnızca demokrasinin değil, aynı zamanda devlet yönetiminin de vazgeçilmez kurallarıdır. Siyasetin yürütme organları ile ilişkisini, siyasetin sivil toplum örgütleri ile ilişkisini hassasiyetle düşünmekte fayda vardır. Gelişmiş ülkelerde birçok kamu hizmeti piyasa mekanizması içinde veya sivil toplum örgütleri ile yürütülürken ülkemizde her alanda kamu ağrılığı devam etmektedir. Oysa orman yangınlarının, enerji kesintilerinin ve çeşitli alanlarda maddi ve teknik sıkıntılar nedeniyle yaşanan sorunların çözümü artık yeni düzenlemelerden geçmektedir. Bu nedenle siyasetin kapsama alanını verimlilik esasında yeniden gözden geçirmek gerekli görünmektedir. Öte yandan sivil örgütlerin görevi, doğrudan üyelerine hizmet etmek yanında, kamu toplum kuruluşlarının görevi de devletin zayıf bıraktığı kamu hizmetlerine destek olmaktır. Meslek yararı olan alanlarda kamu hizmeti sağlamaktır. Ülkemizde yalnızca siyasette değil, STK ve meslek örgütlerinde de bu konuda daha fazla duyarlılık gereklidir. Değerli Üyelerimiz, Ekonomide Mayıs-Haziran aylarındaki dalgalanma az bir hasarla atlatılsa da piyasalarda, özelikle KOBİ kesiminde zorluklar artmaktadır. TOBB Ekonomik Barometre ve İSO Sanayi anketleri KOBİ lerin sıkıntılarını ve beklentilerdeki bozulmayı ortaya koymaktadır. Ancak, ekonomik göstergelerin ve beklentilerin karışık olduğu bir dönemdeyiz. Bütçe 22 yıl sonra ilk kez fazla verirken, bütçe disiplini konusunda kaygılar artmaktadır. Faiz dışı bütçe harcamalarında %23 artış, bütçe gelirlerinde %22 artış ile karşılansa da Devletin mal ve hizmet alımları %53, cari transferler %25, örneğin yeşil kart harcamaları %112 artmıştır. Devlet harcamalarında 6 aylık artış tutarı 10 milyar YTL dir. Bütçe fazlası faiz giderinin azalması ve 8,4 milyar YTL özelleştirme geliri ile elde edilmiştir. Önümüzdeki dönemde tarım kesimi başta olmak üzere bütçe üzerinde harcama baskısının artması, bazı KİT lerin ve yerel yönetimlerin bütçe yapılarında bozulma riski görülmektedir. Ekonomi yeniden yüksek faizle döviz kurunun tutulduğu bir döneme girmiştir. Kur yükseldiğinde enflasyon ve durgunluk, kur düştüğünde canlanma, fakat yüksek cari açık sorunlarını yaşamaktayız. Türkiye, ilk altı ayda 5,7 milyar Dolarlık taşıt ihracatı, fakat 5,9 milyar Dolarlık taşıt ithalatı yapmıştır. Aynı dönemde demir çelik ihracatı 2,7 milyar Dolar iken, ithalat 5 milyar Dolardır. Elektrikli makinelerde ithalat ihracatın birkaç katıdır. Bu yapı nedeniyle altı aylık dış ticaret açığı 26 milyar Dolardır. Son bir yıllık cari açık 28,7 milyar Dolara ulaşarak ekonomi için bir risk unsuru olarak kalmaya devam etmektedir. Ekonomideki dalgalanma ve kur artışı Haziran ve Temmuz aylarında dış açıktaki artışın hızını yavaşlatmıştır. Fakat yılın ikinci yarısında talebin ATSO Ağustos

5 ve cari açığın azalacağı ümit edilmesine rağmen, döviz kurlarında düşme talepteki daralmanın boyutu ve cari açık seviyesi konusunda belirsizlik yaratmıştır. Yüksek faizlerin belirli sektörlerde talep daralmasına yol açtığı görülmektedir. Nitekim kredi hacmi 2004 yılında 97, 2005 yılında 147, 2006 Temmuz itibariyle 191 milyar YTL olmuştur. Aynı dönemlerde tüketici kredileri ise 12, 28, 42 milyar YTL dir. Bunun içinde konut kredileri 2004 yılında 2,6 milyar YTL den, 2005 sonunda 12, 2006 Temmuzunda ise 21 milyar YTL ye yükselmiştir. Konut kredilerindeki artış, 2006 yılının ilk aylarında %9 artarken Haziran ayında aylık artış %0,9 a düşmüştür. Taşıt kredilerinde de benzer bir duraklama yaşanmıştır. Ancak kredi hacmindeki bu daralmanın ne kadar süreceği, tüketimi ve dış açığı ne kadar azaltacağı henüz belli değildir. Ekonominin sürdürülebilir büyüme rotasında kalması, piyasalarda genel canlılık ve KOBİ lerin güçlenmesi için reel ekonomiye dönük önlemlerin önemi artmaktadır. Bir yandan KOBİ lerin verimliliğini yükseltecek tedbirlere, diğer yandan ise her zaman tartışılan KOBİ finansmanına ihtiyaç artmaktadır. Ancak bankacılık sisteminin önceki yıllara göre güçlenmesine rağmen halen istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Sistemde pasif kalemlerin veya mevduatların kısa vadeli kalması kredi maliyetlerini yükseltmektedir. Türkiye de kur dalgalanmasının şiddetli olmasında bankaların bilânço içi açık döviz pozisyonlarının Şubat ayından itibaren hızlı yükselmesinin de payı olduğu anlaşılmaktadır. Politika hatalarına ek olarak bu tür hatalı uygulamaların varlığı ekonomiye yüksek bedeller ödetmektedir. TOBB, ekonomik duruma ilişkin kapsamlı bir raporu ve başta enerji ve KOBİ finansmanı olmak üzere çeşitli tedbir önerilerini Hükümete sunmuştur. Ümidimiz, piyasaları aşırı daraltmadan cari açığı düşürecek tedbirlerin bulunmasıdır. Şimdilik yüksek faiz politikası ile bunun nasıl başarılacağı açık değildir. Aksi halde ekonomik büyüme dış finansmana dayanmaya devam edecek, uluslararası finans piyasalarındaki gelişmeler Türkiye yi etkilemeye devam edecektir. Değerli üyelerimiz, Antalya ekonomisinde de sektörlere göre birbirinden farklı gelişmeler yaşıyoruz. Turizmde yabancı turist girişleri Temmuz ayında %6.7 oranında azalmıştır. Yedi aylık dönemdeki düşüş %11.7 dir. Almanya, Hollanda, Avusturya gibi önemli pazarlarda kayıp %20 nin üzerindedir. Bu pazarlar üzerinde şimdiden devlet ve özel sektör olarak çalışmalar başlamak zorundadır. Giderek birinci Pazar konumuna yaklaşan Rusya pazarı için sezonluk değil, uzun dönemli strateji geliştirmek zorundayız. TOBB Turizm Sektör Kurulu nun bu konuda önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Turizme benzer bir gelişme ihracatımızda yaşanmaktadır. Bu yılın ilk yarısında kesme çiçek ihracatında %9 artış, tarım ihracatında durgunluk, sanayi ihracatında ise düşüş görülmektedir. Tarım ihracatındaki durgunluğa rağmen Toptancı Hal cirosunun %23 yükselmesi olumlu bir gelişmedir. Odamızın Temmuz ayında şehir merkezindeki ticaret sektöründe 422 işyerinde gerçekleştirdiği anket, işyerlerinin %77 sinin satışlarında önceki aylara ve geçen yıla göre düşüş olduğunu göstermektedir. Fakat diğer yandan Antalya da Ocak-Haziran döneminde KDV tahsilâtının %69 oranında arttığını ve Türkiye ortalamasının üç katına çıktığını görüyoruz. Yani Antalya ekonomisi nüfusun artmasıyla büyümeye devam etmekte, fakat sürekli olarak yeni işletmelerin devreye girmesi ile belirli sektörlerde sıkışma yaşanmaktadır. Öte yandan anketimizin de gösterdiği gibi, şehir merkezindeki ticaretin yapısal sorunları devam etmektedir. Şehir merkezinin turistik canlılığı artmadıkça, ticaret küçük mağazalardan, alışveriş merkezlerine kaydıkça bu sorun devam edecektir. Dolayısıyla Antalya ticaretinin uzun dönemde gelişmesi Antalya nın vizyon yatırımlarının hayata geçmesine ve ticaret sektörünün modernizasyonuna bağlıdır. Antalya nın kısa ve orta vadeli vizyonundaki en önemli konular arasında; - Kuzey Antalya turizm projesi, - Yeni bir kongre merkezi, - Çevre yolu, - Yaya öncelikli kent ulaşım sistemi, - Turizm merkezleri ile kent merkezlerini birleştirecek modern toplu taşımacılık sistemi, - Lara, Kundu, Sarısu, Boğaçayı, Kaleiçi turizm projeleri, - Kent merkezi dönüşüm projesi, - Tarihi eserlerin, tarihi yapıların restorasyonu, - Yabancılara konut satışı, - Arıtma sistemlerinin tüm nüfusu kapsaması, - Kıyı kullanımı ve deniz suyu temizliğinin korunması, - Hava kirliliğinin önlenmesi, - Son ve en önemli konu olarak Antalya ya göçü kontrol edecek, sosyal hayatın ve ticari hayatı gelişmesini sağlayacak şehir planlaması bulunmaktadır. Antalya nın bu konularda hızlı bir ilerleme kaydetmesi gerekmektedir. Bu proje konuları içinde yer alan turizm alanları, kongre merkezi dahil olmak üzere plan ve projeleri yapılarak uluslararası ihaleye çıkarılmalıdır. Antalya merkezinde, Kaleiçi başta olmak üzere birçok tarihi eser yıllardır terkedilmiş durumdadır. Bu eserlerin restorasyonu için YİD modelleri geliştirilebileceği gibi, yerli ve yabancı şirketlere sponsorluk çağrısında bulunmak da mümkündür. Bu konudaki gelişmeyi İstanbul da olduğu gibi Antalya da da görmeyi arzu ediyoruz. Yabancılara konut satışı üzerinde sürekli olarak duruyoruz. Antalya gibi büyük bir turizm merkezinde Avrupa ülkeleri vatandaşlarının yerleşmesinin turizme, ekonomiye veya sosyal hayata katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu nedenle bu konu yalnızca konut sektörüne bırakılmamalı, Hükümet, yerel yönetimler ve biz Ticaret ve Sanayi Odaları bu konuda daha aktif olmalıyız. Esasen Oda olarak geçen yıl dış fuarlarda Antalya nın konut potansiyelini tanıtıcı çalışmalara başladık ve kendi üyelerimizi destekleyen çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımızı geliştireceğimizi ümit ediyoruz. Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Son olarak, odamızın TOBB Akredite Oda statüsüne kavuşmasından duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Odamız 37 oda ile birlikte bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Bu tabii ki, uzun yılların emeğine dayanan kurumsallaşma çabalarının sonucudur. Ümit ediyorum ki, hizmet kalitemizi geliştirmek yönünde harcadığımız gayretlerle bu konuda arzuladığımız hizmet düzeyine gelmeyi başaracağız. Sevgi ve saygılarımla, en iyi dileklerimi sunarım. 3 Ağustos 2006 ATSO

6 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI YIL:20 / AĞUSTOS 2006 / SAYI:223 ATSO ADINA SAHİBİ: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN Dünya Yat Sektöründe Devleşen Antalya Serbest Bölgesi 12 8 ATSO Hizmet Kalitesini Akreditasyon Belgesi ile Taçlandırdı YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali Rıza AKINCI Arif SELÇUK Özdağ ÇANCI 16 Perakende Sektörü Kabuk Değiştiriyor YAYINA HAZIRLIK: Mete TEKİN Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ESİNGÜNER BASKI: EKİNCİ MATBAA Ofset-Tipo Tesisleri Ambalaj Sanayi İsmetpaşa Caddesi Kökmen İşhanı No:37/7, ANTALYA TEL.: FAX: İyi Tarım Uygulamaları 22 DAĞITIM: ÖZYILDIRIM DAĞITIM Tahılpazarı Mahallesi 468.Sokak Kaymak Apt. No: 6/4 TEL: FAX: ATSO: Kazım Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : Eski Sanayi de Çekiç Sesleri Sustu, Plazalar Yükseliyor Yıllık Abone Bedeli : 50 YTL Ayda bir yayınlanır Dergimizdeki yazılar kaynak gösterilerek alınabilir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. Reklam ve diğer konularınız için lütfen basın bürosu ile irtibat kurunuz. 6 MEDITOUR MAĞAZACILIK 28 NOSTALJİ 31 TURİZM 33 KOBİLER 35 HİDROJEN ENERJİSİ 40 AB den GÜNCEL HABERLER 48 PİYASA DURUM ANKE Tİ 50 EĞİTİM 52 S E R V İ S L E R İ M İ Z İ TA N I YA L I M 54 KÜLTÜR SANAT 67 FUARLAR 70 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ ATSO Ağustos

7 Ekonomik Durum Anketi Çetin Osman BUDAK Yayın Kurulu Başkanı Değerli Okuyucularımız ATSO VİZYON Dergisi nde geçen ay Casinolar Tekrar Ele Alınmalı başlığıyla yer verdiğimiz dosya konumuz, kamuoyunda büyük yankı buldu. Benzer dosya konularıyla ekonomideki yapısal sorunları dile getirmeye ve çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz. Bu sayımızda ülkemizde çok tartışılan, büyük mağazaların kuruluşlarına, ticari faaliyette bulunmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Büyük Mağazalar Kanunu Tasarısı Taslağı nı masaya yatırıyoruz. Perakende sektörü kabuk değiştiriyor dosyamızda konunun tüm taraflarının görüşlerini bulacaksınız. Son yıllarda lüks tekne üretimi ile adını duyuran Antalya Serbest Bölgesi, Türkiye nin Dünya ya açılan kapısı konumunda. Yüzde 99 doluluk oranına ulaşan Serbest Bölge de üretilen lüks yatlar, hem Türkiye nin adını uluslararası pazarda iyi tanıtıyor, hem de Antalya nın sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını gösteriyor. Bu sayımızda Antalya Serbest Bölgesi ni daha yakından tanıyacaksınız. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizle yaptığımız Piyasa Durum Anketleri ile ekonominin nabzını tutmaya, ticaretteki hareketlerin yanı sıra, üyelerimizin geleceğe yönelik beklentilerini belirlemeye çalışıyoruz. Odamızın yaptığı son Piyasa Durum Anketi ne göre; Antalya da 2006 nın ilk 7 ayında ticaret sektörü son birkaç yılın en önemli satış kaybını yaşadı. Satışlardaki düşüşün ekonomik dalgalanmadan çok yapısal sorunlardan kaynaklandığı görülürken, satışlarda azalışın nedenleri arasında; girdi maliyetlerinde artış, dövizdeki dalgalanma, halkın alım gücünün zayıflaması ve şehir merkezine gelen turist sayısında azalma en önemli faktörler olarak ortaya çıktı. Son dönemde piyasalara hâkim olan durgunluk yerini olumlu havaya bırakmaya başladı. Küresel sermaye hareketlerinin neden olduğu piyasalardaki olumsuz tablo, ABD Merkez Bankası nın faiz arttırımına ara vermesi Türkiye ekonomisini olumlu etkiledi. Dolayısıyla, yaşanan süreci kriz yerine süreli ekonomik durgunluk olarak değerlendirmekte fayda görüyorum. Nitekim son günlerde borsa tekrar canlandı, döviz fiyatları düştü. Bu aşamada, Hükümetin enflasyonu yükseltmeden piyasaları canlandıracak bir takım yeni tedbirler alması, Merkez Bankası nın da sadece enflasyona odaklı para politikalarından uzaklaşması gerekiyor. Bu itibarla, temmuz ayında yaptığımız anket, iş dünyasının nabzını tutması açısından son derece önemlidir. Değerli Okuyucularımız, Bu sayımızda ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz dosyalarımızdan biri de, Eski Sanayi li yıllarda kent dışında olduğu için Enayi Çarşısı olarak nitelendirilen Eski Sanayi Çarşısı, bugün Antalya nın tam kalbinde. Dükkanlar çok değerli. Kaçak ve ruhsatsız yapılaşma had safhada. İşadamları için bir okul olan Eski Sanayi de bugün çekiç sesleri sustu, küçük atölyelerin yerini 8-10 katlı plazalar almaya başladı. Sanayi kültürü nün kaybolduğundan yakınan zanaatkarlar hem çalıştıracak hem de meslek öğretecek Çırak bulmakta zorlanıyor. Ülkemizin değerli bilim adamlarından Prof. Dr. Alaaddin Asna, Türk turizminde kırılganlık başlıklı yazısında turizm sektörünün güçlenmesi için, düşüncelerini sektör temsilcileri ile paylaşıyor. Asna nın kriz yönetimi örnekleri, sektör için ders niteliğinde. Antalya plajlarının kullanılması en fazla 50 yıl geçmişe dayanıyor. Konyaaltı ve Lara nın Beach ler ile tanışması daha çok yeni. Araştırmacı Hüseyin Çimrin, bu sayımızda Antalya da eskinin plajları olan deniz banyoları nı anlatırken, yine kentin sosyal yaşamına yönelik ilginç gözlemlerini kendi üslubuyla bizlere aktarıyor. Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle. 5 Ağustos 2006 ATSO

8 MEDITOUR 2006 AKDENİZ TURİZM FORUMU VE İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ Meditour 2006 için sponsorluk kriter ve koşulları belirlenmiştir. Bu çerçevede Meditour 2006 da sponsor olarak yer almak isteyen üyelerimizin veya diğer kurum ve kuruluşların Odamıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. TURİZM S. Bilge Wildenborg AR-GE Servisi Turizm Uzmanlığı Memuru Meditour 2006 Akdeniz Turizm Forumu ve İşbirliği günleri için son iki aylık sürece girildi. ve görüşmelerinin tarih ve saatleri etkinlik öncesinde belirlenip kendilerine bildirilecek. Meditour 2006 nın üçüncü ve son başlığı olan yatırım projeleri, Akdeniz havzasında gerçekleştirilebilecek büyük projelerin tanıtımını kapsamaktadır. Yatırım projelerinin tanıtımının sağlanması için Meditour Proje Kataloğu hazırlanacak, katalogda yurtiçi ve yurtdışından Odamıza teslim edilen tüm projelere yer verilecektir. Meditour 2006 Akdeniz Turizm Forumu ve İşbirliği Günleri 2-4 Kasım tarihleri arasında Rixos Premium Belek Otel de gerçekleştirilecek. Meditour 2006 çalışma grubunun bir sonraki toplantısı, 7 Eylül tarihinde Tunus, Barselona, Malaga, Sırbistan, Palermo, Marsilya, Tanca ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odaları nın temsilcilerinin katılımıyla Antalya da yapılacak. Çalışma grubu toplantısında organizasyon ile ilgili son gelişmeler gözden geçirilerek, konuşmacılar konusunda son detaylar karara bağlanacak. Daha önceki çalışmalarımızda, Meditour 2006 için sponsorluk kriter ve koşulları belirlenmişti. Bu çerçevede, Meditour 2006 da sponsor olarak yer almak isteyen üyelerimizin veya diğer kurum ve kuruluşların Odamıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Meditour 2006 nın, forum kapsamı haricinde İş Birliği Günleri ve Yatırım Projeleri olmak üzere iki önemli başlığı bulunuyor. Meditour 2006 İşbirliği Günleri, Meditour a katılım sağlayan tüm şirketlerin temsilcileri arasında görüşmelerin gerçekleşmesi ile yeni ortaklıklar kurulmasını amaçlıyor. Söz konusu ortaklıklar yeni yatırım olanaklarını içerebileceği gibi yeni temsilcilikler kurulması, ortak ürünlerin yaratılması gibi bir çok farklı alanda da gerçekleşebilecek. Meditour 2006 İşbirliği Günleri, randevu sistemi ile düzenlenecek. Böylece, Meditour a katılım sağlayan şirketlerle görüşmek isteyen üyelerimiz ve diğer kuruluşlar, Ekim ayı itibariyle, görüşmek istedikleri şirketlerin temsilcileri ile eşleştirilecek. Eşleştirmeleri takiben görüşme talep eden üyelerimizin ve diğer kuruluşların randevuları alınacak MEDITOUR, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (AS- CAME) tarafından gerçekleştirilen, Akdeniz turizmini uluslararası düzeyde ele alan bir forum ve işbirliği günleri organizasyonudur. İlk MEDI- TOUR, 2003 yılından Fas ın Tanca şehrinde düzenlenmiş ve 500 turizm profesyonelini bir araya getirerek büyük bir başarıya imza atmıştır. MEDI- TOUR, Akdeniz turizmindeki mevcut problemleri ve eğilimleri tartışma olanağı sağlamanın yanı sıra, Akdeniz havzasındaki yatırımcı ve profesyonellerin de yatırım projelerinin tanıtımı ve ya randevu sistemi aracılığıyla işbirlikleri kurmalarını da amaçlamaktadır. Bu yıl, MEDITOUR 2006, 2-4 Kasım tarihlerinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Antalya ilinde düzenlenecektir. Antalya, 950 otel ve civarındaki yatak kapasitesiyle, ekonomisi turizme dayalı olup Türkiye nin turizm sektörünün lokomotifi olarak adlandırılmaktadır. Antalya sahip olduğu bu ekonomik yapı ve potansiyel ile ME- DITOUR 2006 da turizm sektörünün tüm eğilimlerinin daha yakından gözlemlenmesine imkan verecektir. MEDITOUR 2006 Forumu çerçevesinde başlıca olarak Akdeniz de kalkınma, barış, kültürler arası diyalog ve turizmin katkısı, Akdeniz turizminde yatırım politikaları ve projeleri, Akdeniz turizminde markalaşma gibi konular ele alınacak. MEDITOUR 2006 işbirliği günleri kapsamında katılımcılar kendi yatırım projelerini tanıtma ve ortak ve ya Şimdiye kadar Odamıza, İspanya, Tunus ve Sırbistan gibi ülkelerden bir çok yatırım projesi teslim edilmiş olup, Meditour 2006 nın resmi web sitesi (www.meditour2006.com) üzerinden tanıtımı başlamıştır. MEDITOUR 2006 Turizm Forumu ve İşbirliği Günleri yatırımcı bulma, Akdeniz turizm sektörü mensupları ile randevu sistemiyle görüşme, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları yetkilileri ve üyeleriyle, dünya çapında faaliyet gösteren çeşitli turizm kurumlarının (DTÖ, DSTK) yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunma, turizm sektörü için çalışmalar da bulunma olanağına sahip olacaklar. Katılımcılar ayrıca, MEDITOUR 2006 kapsamında düzenlenecek olan çeşitli çalıştaylara katılma fırsatı bulacaklardır. Eş zamanlı düzenlenecek olan çalıştaylara, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve turizm, Turizm ve Sağlık, İkinci Konut ve Aile Turizmi, Düşük maliyetli havayolu şirketlerinin az gelişmiş destinasyonlardaki gelişimi konularında gerçekleştirilecek. ATSO Ağustos

9 M E D I T O U R K a s ı m A n t a l y a, T ü r k i y e Taslak Program 2 Kasım 2006, Perşembe 09:00-16:00 KATILIMCILARIN KAYIT İŞLEMLERİ 16:00-18:00 AÇILIŞ OTURUMU 18:00-20:00 BİRİNCİ OTURUM AKDENİZ KÜLTÜRLERİ VE TURİZM AKDENİZ TURİZM BAKANLARI TOPLANTISI 20:00 HOŞGELDİNİZ KOKTEYLİ 3 Kasım 2006, Cuma 09:00 KAYIT 09: İKİNCİ OTURUM AKDENİZ DE KALKINMA, BARIŞ, KÜLTÜRLER ARASI DİYALOG VE TURİZMİN KATKISI KAHVE ARASI 12:00-13:30 ÜÇÜNCÜ OTURUM AKDENİZ TURİZMİNDE YATIRIM POLİTİKALARI VE PROJELERİ 13: ÖĞLE YEMEĞİ 14:30-16:30 DÖRDÜNCÜ OTURUM AKDENİZ TURİZMİNDE MARKALAŞMA 16: FİRMALAR ARASI İKİLİ GÖRÜŞMELER 20:00 AKŞAM YEMEĞİ 4 Kasım 2006, Cumartesi 09: PARALEL WORKSHOPLAR WORKSHOP I : TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ TEKNOLOJİLER VE DEĞİŞEN REKABET KOŞULLARI WORKSHOP II : TURİZM SEKTÖRÜNÜN ÇEŞİTLENMESİ: TURİZM VE SAĞLIK, İKİNCİ KONUT TURİZMİ 10: KAHVE ARASI 10:45-12:15 PARALEL WORKSHOPLAR WORKSHOP III : YEREL YÖNETİMLERİN VE TİCARET ODALARININ ŞEHİR ZMİNİN GELİŞİMİNDEKİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI 12: KAPANIŞ OTURUMU 13: ÖĞLE YEMEĞİ 14: FİRMALAR ARASI İKİLİ GÖRÜŞMELER 19 :00 BASIN KONFERANSI GALA YEMEĞİ 5 Kasım 2006, Pazar TARİHİ ŞEHİRLERE GEZİLER / KÜLTÜREL AKTİVİTELER MEDITOUR 2006 ya Destek ve Katkılarınızı Bekliyoruz. Odamız, MEDITOUR 2006 organizasyonunu Antalya da düzenlemeyi üstlenerek, sektör kuruluşlarına, turizm firmalarımıza, turizme yönelik üretim yapan sanayimize, kendisini tanıtma, ortaklıklar kurma, Akdeniz ülkelerine açılma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız himayelerinde gerçekleştireceğimiz bu büyük organizasyonun Türkiye ve İlimiz için son derece önemli bir ilk olduğuna inanıyor, bu organizasyona değerli firma, kurum ve kuruluşlarımızın destek ve katkılarınızı bekliyoruz. Antalya dan güçlü bir barış, dostluk ve işbirliği mesajı vermek üzere, Avrupa ve Akdeniz turizminin bütün üyelerini Kasım ayında Meditour 2006 ya bekliyoruz. 7 Ağustos 2006 ATSO

10 ATSO hizmet kalitesini akreditasyon belgesi ile taçlandırdı TOBB tarafından oda ve borsaların hizmet kalitelerini arttırması ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Oda Akreditasyon Projesi kapsamında, aralarında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın da bulunduğu 38 odaya akretidasyon sertikfikaları törenle verildi. TOBB tarafından oda ve borsaların hizmet kalitelerini arttırması ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Oda Akreditasyon Projesi kapsamında, aralarında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın da bulunduğu 38 odaya akretidasyon sertikfikaları törenle verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde Ankara da yapılan Oda Akreditasyonu Sertifika Töreni ne Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Adem Şahin, TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, Türk Loydu Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yücel Odabaşı ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş ile oda başkanları ve ilgili kamu kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı. Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Akreditasyon, yaşayan bir süreçtir ve alınan bu payenin bir bedeli ve sorumluluğu vardır. Akredite olmuş odalarımız da, işin sonuna geldiklerini düşünmemeli ve hizmet kalitelerini daha ileriye götürmeyi kendilerine şiar edinmelidir dedi. AB katılım sürecinin yaşadığı bir ortamda, Oda ve borsalara düşen asli görevin, şirketlere, küresel rekabet arenasında yardımcı olacak, dünya standartlarında bilgi ve danışmanlık hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: TOBB olarak hedefimiz de, Oda ve borsalarımızdaki hizmet kapasitesini ve kalitesini, Avrupa ülkelerindeki benzer kurumların seviyelerine çıkartmaktır. Nitekim bazı odalarımız daha şimdiden, Avrupa da kalite ödülü almayı başarmıştır. Birliğimiz, halihazırda, oda ve borsalarımızla beraber çeşitli projeler yürütmektedir. Bunlardan bazıları, Avrupa Bilgi Merkezleri Projesi, Türkiye AB İş Geliştirme Projesi, Sinerji Odakları Projesi, Oda Geliştirme Programı ve Oda Akreditasyon Projesi dir. Avrupa Bilgi Merkezleri, KOBİ lerimizi, AB pazarı hakkında bilgilendirme ve böylece adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla, 9 şehrimizde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, Konya ve Samsun) kurulmuştur. Türkiye AB İş Geliştirme Merkezleri ise, AB Komisyonu ndan sağladığımız maddi destekle Gaziantep, İzmir ve Kocaeli illerinde, odalarımızın öncülüğünde hayata geçirilmiştir. ABİGEM ler, sundukları danışmanlık, eğitim hizmetleri ve geliştirdikleri özel projeler vasıtasıyla, KOBİ lerimizin dışarıya ve özellikle de AB pazarına açılmalarına destek vermektedir. Büyük ilgi gören ABİGEM Projesi nin 8 ilimize daha yaygınlaştırılması için Avrupa Komisyonu na yeniş bir proje sunduk ve 2-3 ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bunun arkasından, KOSGEB in küçük ve orta ölçekli sanayicilere vermekte olduğu hizmet ve destekleri yaygınlaştırmak üzere KOSGEB ile birlikte, 52 odamızda Sinerji Odakları Projesi ni hayata geçirdik. ATSO Ağustos

11 Oda Geliştirme Programıyla da, Türk ve AB odalarını bir araya getirerek, iş dünyamızın en güçlü destek kuruluşu olan odalarımızın hizmet çeşitlerini ve kalitesini artırmayı amaçladık. Birliğimiz, AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği ve Avrupa Odalar Birliği Eurochambers ın işbirliğiyle, oda geliştirme programları hazırlanmıştır. Bu kapsamda 14 ilimizdeki 17 odamız programları tamamlamıştır. Oda geliştirme programının üçüncü ayağının 2007 yılında başlaması ve 15 ilimizin daha bu programdan istifade etmesini planlıyoruz. Diğer yandan İSO 9000 kalite yönetim sistemi belgesini alan oda ve borsa sayısı her geçen gün artmaktadır. Birlik olarak, oda ve borsalarımızın İSO 9000 belgesi almasına yönelik sağladığımız finansal destek de devam etmektedir. Oda Akreditasyon Projesi, oda ve borsalarımızın hizmet kalitelerini arttırması ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde çok önemli bir adımdır. Bu doğrultuda, Eurochambers, İngiltere Odalar Birliği ve Birliğimizin işbirliğinde, İngiltere ve Almanya daki odaların en iyi uygulamaları dikkate alınarak, bir Oda Akreditasyon Modeli geliştirilmiştir. Kriterlerin tanımlanması ve düzenlenmesinden sonra bu çalışmanın esasını oluşturan prensipler bir Akreditasyon Kılavuzu na dönüştürülmüştür. İngiltere Odalar Birliği ve Birliğimiz işbirliği çerçevesinde, 10 odamız pilot uygulama kapsamına alınarak, 2002 yılında akredite edilmiştir yılındaysa 14 odamız daha akredite edilmiştir. Akreditasyon sisteminin başarısı, denetleme mekanizmasının sürekliliği, yeterliliği ve tarafsızlığı ile geliştirme ve denetleme çalışmalarının etkinliğine bağlıdır. Birliğimiz, İngiltere Odalar Birliği ile yapılmış olan sözleşme süresi sona erdiğinde, bu çalışmaları yürütmek üzere, Türk Loydu Vakfı ile bir sözleşme imzalamıştır. Türk Loydu Vakfı ile beraber yürütülen çalışmalar sonucu, Mayıs 2006 da 14 odamız daha akredite olmaya hak kazanmış ve toplamda 38 rakamına ulaşılmıştır. Görüldüğü üzere kısa bir zaman zarfı içinde uluslararası standartlara haiz iki kuruluşla, verimli bir işbirliği gerçekleştirilmiş ve odalarımızın, şirketlerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermelerinin yolu açılmıştır. Birliğimiz bu konudaki çalışmalarını arttırmayı ve daha fazla odamızın, bu payeye ulaşmasına katkı Akredite Olmuş 38 Oda Oda Akreditasyon Sistemi TOBB nin, 2001 yılında İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmeye başladığı ve 30 Haziran 2005 tarihinden itibaren de Türk Loydu Vakfı işbirliği ile devam ettirilmekte olan Oda Akreditasyon Sistemi, Odaların üyesi olan KOBİ lere yönelik hizmet kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik bir TOBB girişimidir. Sistem sürekli gelişmeyi öngörmektedir. TOBB a bağlı odalar her seferinde önlerine daha büyük hedefler koyacaklar ve hedeflere ulaşmaya çalışacaklardır. TOBB, Oda Akreditasyon Modeli uygulamasıyla odaların hizmet kalitesinin mükemmele ulaşmasında yardımcı olmayı hedeflemiştir. sağlamayı amaçlamıştır. Bu vesileyle şunu da aktarmak isterim ki, Birliğimiz; borsalarımızın da akreditasyonu konusundaki hazırlık çalışmalarını bitirmiştir. Bir sonraki dönemde, borsalarımızın da akreditasyon kapsamına alınarak, bu hizmetlerin koordinasyon içerisinde yürütülmesi hedeflenmektedir. Diğer yandan, akreditasyon, yaşayan bir süreçtir ve alınan bu payenin bir bedeli ve sorumluluğu vardır. Akredite olmuş odalarımız da, işin sonuna geldiklerini düşünmemeli ve hizmet kalitelerini daha ileriye götürmeyi kendilerine şiar edinmelidir. Böylelikle, bu yolda yürüyen diğer odalarımıza ve borsalarımıza da iyi birer örnek olacaklardır. Akredite odalarımızın gelecekte de borsalarımızın, bu başarılarının tescili olan akreditasyon plaketlerini, gururla, merkezlerinin girişine asmasını bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, tüm oda ve borsalarımızın akredite olarak, Türk iş camiasına sundukları hizmetlerde en üst noktaya ulaşmalarını temenni ediyorum. Adana Ticaret Odası, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası, K.Maraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası. 9 Ağustos 2006 ATSO

12 aber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Tur ATSO Modern Seracılık Teşvik Yasası Taslağı çalışmalarına başladı sera tesislerini ziyareti sırasında, tarımsal sorunların ayrıntılarıyla aktarılması için kendisini makamında ziyaret etmemizi istemişti. Bunun üzerine Antalya Milletvekilimiz Sayın Fikret Badazlı, Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Rıza Akıncı ve Meclis Üyemiz Hamdi Güneş ile Sayın Bakanımızı 1 Ağustos Salı günü, Ankara da bakanlıktaki makamında ziyaret etttik. Ziyarette örtü altı tarımın gelişmesi ve teknolojik sera yatırımlarının önünde bulunan engellerin kaldırılması ve sorunların çözülmesi konularında görüşlerimizi bir kez daha dile getirdik. Sayın Bakan, Hazine arazilerinin, Modern Seracılık Bölgeleri ne tahsisi konusunda Milli Emlak Müdürlüğü ne arazi bulması ve söz konusu aday araziler konusunda çalışmalar yapılması için talimat verdi. Antalya Milletvekili Fikret Badazlı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Akıncı ve ATSO Meclis Üyesi Hamdi Güneş i makamında kabul eden Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türk tarımı için büyük önem taşıyan Organize Sera Bölgeleri nin tahsisine olanak sağlayacak Modern Seracılık Teşvik Yasası Taslağı nın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanmasını istedi. Taslağın yasalaşması için her türlü yardımı yapacağını belirten Bakan Unakıtan ayrıca, Hazine arazilerinin, Modern Seracılık Bölgeleri ne tahsisi konusunda Milli Emlak Müdürlüğü ne arazi bulması ve çalışma yapması için talimat verdi. ATSO Başkanı Kemal Özgen, Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan, 10 Haziran 2006 tarihinde Antalya da tarımsal üretim yapan modern Ayrıca, daha fazla arazi olanağı sağlanması açısından Sayın Bakan, turizm tahsislerinde olduğu gibi, hiçbir suretle tarımsal amaçlı kullanılamayacak ve orman tesis edilemeyecek niteliksiz ve taşlık orman arazilerinin Organize Sera Bölgeleri için tahsisine olanak sağlayacak Modern Seracılık Teşvik Yasası Taslağı nın Odamız tarafından hazırlanmasını istedi ve bu taslağın yasalaşması için her türlü yardımı yapacaklarını ifade etmiştir. Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte yasa taslağı hazırlama çalışmalarına başlamış bulunmaktadır diye konuştu. Müsteşar Aktan modern seraları gezdi Maliye Bakanı Kemal Unakıtan dan sonra Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan da Antalya ya gelerek, modern sera yatırımlarını inceledi. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Akıncı, ATSO Meclis Üyeleri Hamdi Güneş ve Ali Nazmi Acar ın eşlik ettiği Müsteşar Aktan, Varsak Gaziler bölgesinde tarım istasyonu, fide üretim tesisleri ve seraları gezerek, yatırımcılardan bilgi aldı. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Akıncı, gezi sırasında, Müsteşar Aktan a sektörün sıkıntılarını ve isteklerini içeren bir dosya sundu. Modern sera yatırımlarından çok etkilendiğini söyleyen Müsteşar Aktan, Bu tesisler çok büyük kazanımlar. Hem iç pazar hem de ihracat potansiyelimizi arttırmak için bu tesislerin sayısını arttırmalıyız diye konuştu. ATSO Ağustos

13 Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Tur Antalya Limanı ihalesini Akdeniz Liman İşletmeleri A.Ş. kazandı Yenigün İnşaat A.Ş. IC İçtaş Havalimanı Yatırım İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Akfen Holding A.Ş. Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Özaltın İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. olmak üzere 6 firmanın katıldığı ihalede, muhammen bedelin altında teklif verilmesi üzerine, ihale ertesi gün tekrarlandı. İkinci ihaleye Akfen ve Yenigün katılmazken, diğer firmalardan ise yeni teklif gelmedi. 50 bin dolarlık artırımda bulunan Akdeniz Liman İşletmeciliği ihalenin galibi oldu. TMSF Tahsilat Dairesi Başkanı Fethi Çalık, ihalenin Fon Kurumu ve Rekabet Kurumu nun onayından sonra kesinlik kazanacağını söyledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) devredilen Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş için yapılan ihaleyi Çelebi Holding ve Global Yatırım Holding ortaklığındaki Akdeniz Liman İşletmeleri A.Ş. kazandı. İhaleye 60 milyon 50 bin dolarlık teklifle giren şirket, böylece limanı muhammen bedelin altında bir fiyatla 22 yıllığına kiralamış oldu. TMSF, Antalya Limanı nı 22 milyon 49 bin 999 YTL nominal değeri bulunan yüzde oranındaki iştirak payını 74 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. İhale sonrası açıklama yapan Çelebi Holding İş Geliştirme Bölüm Başkanı Ümit Bozer, Römorkör almaktan başlayarak liman içinde bir takım düzenlemeler yapacağız. 22 yıl içinde minimum 10 milyon dolarlık yatırım yapacağız dedi. Gobal Yatırım İş Geliştirme Bölüm Başkanı Mehmet Ali Deniz, işadamı Ofer in şirkete ortak olduğu yolundaki iddialarla ilgili bir soruya, Ofer in bu ortaklıkta hiçbir payı yoktur yanıtını verdi. Global Yatırım ın halen Kuşadası Kruvazör Limanı işletmeciliği görevini sürdürdüğünü ifade eden Deniz, eylül ayında ihalesi yapılacak İzmir Limanı özelleştirmesine katılacak konsorsiyum içinde yer aldıklarını da belirtti. Terkin Plaka almak artık daha kolay Antalya Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı yeni yazılım ile terkin plaka almayı kolaylaştırdı. adresine giren vatandaşlar, istedikleri plakayı artık daha kolay temin edibilecekler. Özel bir yazılım hazırlanarak terkin ve yeni seri plakalar sitede yayınlanmaya başlandı. Bu sayede vatandaşlar mevcut plakalardan istedikerini seçebilecekler. Plaka Ayır bölümünden ad ve soyadlarını girerek 24 saat içerisinde müracaat etmek kaydıyla sürücüler istedikleri plakaya rezervasyon yaptırabilecekler. Antalya Emniyet Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklaması şöyle: Trafik Tescil Şube Müdürlüğümüzce Vatandaşlarımızın tescil işlemleri ile ilgili müracaatları esnasında yapılan uygulama, sıradaki yeni seri plaka ve numarası ile devir, nakil ve hurdaya ayrılan araçlardan boşa çıkan terkin plakaların sırasıyla verilmesi şeklinde olmaktaydı. Vatandaş memnuniyetinin göz önüne alındığı hizmet politikamız nedeniyle tescil işlemleri sırasında vatandaşlarımızın özellikle terkin plakalardan kendilerine göre anlam ifade eden harf ve rakam gruplarına göre plaka talep etmeleri üzerine, tarihinden itibaren mevcut plakalardan istediklerini seçebilmeleri ve Polis-Halk ilişkilerini arttırmak amacıyla Emniyet Müdürlüğümüzce tr sitesinde özel bir yazılım hazırlanarak terkin ve yeni seri plakalar yayınlanmaya başlanmıştır. Plaka seçmek isteyen vatandaşlarımız, söz konusu sitemizde yayınlanan ONLİNE TESCİL PLAKASI REZERVASYON seçeneğini kullanarak listeleri görebilecekler ve Plaka Ayır bölümünden ad ve soyadlarını girerek 24 saat içerisinde müracaat etmek kaydıyla rezervasyon yaptırabileceklerdir. Ancak rezervasyon yaptırılıp belirtilen süre içerisinde müracaatı yapılmayan plakalar bir sonraki gün tekrar yayınlanmaya başlanacaktır. 11 Ağustos 2006 ATSO

14 D ü n y a Y a t S e k t ö r ü n d e D e v l e ş e n ANTALYA SERBEST BÖLGESİ ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Fikri BAYHAN ASBAŞ Genel Müdürü Son yıllarda lüks tekne üretim merkezi olma yolunda önemli gelişmeler sağlayan Antalya Serbest Bölgesi nde üretilen lüks yatlar, hem Türkiye nin adını uluslararası pazarda iyi tanıtıyor, hem de Antalya nın sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını gösteriyor. ATSO Ağustos

15 Antalya Serbest Bölgesi nde bugün 10 u yabancı sermayeli olmak üzere 25 i üretici 5 tanesi alım satım ve yan sanayi konusunda faaliyet gösteren 30 tekne firması yer alıyor yılından bu yana boyları 12 ile 40 metre olan 60 tekne denize indirilmiş olup, mevcut faaliyet ruhsatı almış tekne firmalarının tam kapasite çalışması halinde yılda ortalama metre büyüklüğünde 50 ile 60 adet tekne denize indirilebilecek olup, bu durumda halen 700 civarında olan tekne üretim istihdamının ise 2 bin kişiye çıkması bekleniyor. Şehir merkezine 12 km, havalimanına 25 km. mesafede ve Antalya liman sahasının hemen bitişiğinde 607,130 metrekarelik bir alana kurulu olan Antalya Serbest Bölgesi, 14 Kasım 1987 tarihinde hizmete girmiştir. Arazi ve altyapı finansmanı devletçe karşılanan, üstyapısı ise yatırımcı firmalar tarafından gerçekleştirilen Antalya Serbest Bölgesi nin işletimi ise Bakanlar Kurulu Kararı ile özel sektöre verilmiş ve bu amaçla hisselerinin % 34 sı kamuya, % 66 ü ise özel sektöre ait olan Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) kurulmuştur. Bölge, tamamlanmış bulunan elektrik, su, telekomünikasyon hizmetleri, yeşil alanları, yolları ve arıtma tesisi ile tüm gelişmiş serbest bölgelerle rekabet edebilecek düzeyde olup, 1998 yılından bu yana her türlü yükleme boşaltma hizmetlerinin yapılabildiği bir rıhtıma da sahiptir. Ayrıca 2000 yılı Şubat ayından itibaren Antalya Limanı ndan konteynır ticaretinin başlamış olması da Bölgenin ulaşım açısından avantajını artırmıştır. Neden Antalya Serbest Bölgesi? Çevreyi kirletmeyen, Antalya nın turizm dokusuyla uyumlu ticaretin yapılmasına özen gösterilen bölgemizde, tekstil, lüks tekne üretimi, elektronik, tıbbı ürünler üretimi, kablo konfeksiyonu ve tarımda uygulanan bitki çoğaltım tekniği kullanılarak yapılan üretim gibi faaliyetler ile ülkemizin hammadde ihtiyacını karşılayan malların alım satımı gerçekleşmektedir. Yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir yatırım merkezi olan bölgemiz % 99 doluluk oranına ulaşmıştır kişilik doğrudan istihdam yaratan bölgemizde Temmuz 2006 itibariyle 325 milyon Dolar ticaret hacmi sağlanmıştır. Antalya Serbest Bölgesi ticaretinin % 55 ini yurt dışı ile yapmaktadır. Kurulduğundan bu güne toplam ticaret hacmi ise 3.4 milyar Dolar ı aşmıştır yıl sonu hedefimiz 600 milyon Dolar ticaret hacmine ulaşmaktır. Antalya Serbest Bölgesinin sağladığı mali, lojistik, avantajlar ile kentin doğal avantajları birleştiğinde, yatırımcılar için çok önemli ve düşük maliyetli bir yatırım ortamı oluşmaktadır yılında hizmete giren bölgemiz; özellikle Akdeniz çanağındaki ülkelerden ihale alan şirketlerin makine parkı amacına hizmet vermeye çalışmış, ancak üst üste gel krizler ve Körfez Savaşı bu amacın gerçekleşmesini engellemiştir yılında Antalya nın turizm kenti olması dolayısıyla turistlere yönelik alış veriş mağazaları açılmasıyla ilgili kararname çıkmış bölgede yatırımlar başlatılmış ancak yaklaşık bir yıl sonra turistin kent içindeki mağazaları tercih etmeyeceği gerekçesiyle sözkonusu kararname iptal edilerek uygulama durdurulmuştur. Antalya Serbest Bölgesi 1995 den itibaren tekstil üretimi konusunda önemli gelişme sağlamış, 2005 yılına kadar 18 üretici ve sektörde 2800 istihdama kadar çıkmış uzun bir süre kur artışlarının olmaması ve girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle 2006 yılının başında bu sektörde faaliyet ruhsatı iptalleri gerçekleşmiştir. Antalya kentine uyumlu olabilecek sektör arayışları devam ederken son yıllarda lüks tekne üretim merkezi olma yolunda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bugün Antalya Serbest Bölgesi nde 10 tanesi yabancı sermayeli olmak üzere 25 sı üretici 5 tanesi alım satım ve yan sanayi konusunda faaliyet gösteren 30 tekne firması yer almaktadır. 12 firmanın tesis inşaatları sürmekte olup 13 tekne üreticimiz halihazırda üretimlerini gerçekleştirmektedir yılından bu yana boyları 12 ile 40 metre olan 60 tekne denize indirilmiş olup, mevcut faaliyet ruhsatı almış tekne firmalarımızın tam kapasite çalışması halinde yılda ortalama metre büyüklüğünde 50 ile 60 adet tekne denize indirilebilecektir. Halen 700 civarında olan tekne üretim istihdamının ise 2000 kişiye çıkması beklenmektedir. Büyük boy kompozit tekne üretimi konusunda 2007 yılından itibaren dünyada söz 13 Ağustos 2006 ATSO

16 sahibi olmayı hedefleyen Antalya Serbest Bölgesi bu süre içerisinde tekne sektörüyle ilgili alt yapı çalışmalarını da tamamlamış olacaktır. Antalya Serbest Bölgesi nde Sağlanan Avantaj ve Teşvikler Serbest Ticaret Bölgesi gümrük hattı dışındadır. Bölgede resim, harç, gümrük kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. Bölgede üretim yapan firmalar kurumlar vergisinden istisnadır. İşletici kuruluş ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılırlar. Serbest bölgede faaliyet gösterecek firmalar yüzde yüz yerli firmalar olabileceği gibi aynı oranda yabancı firmalarda olabilir. Serbest bölgede her türlü altyapı hazır olup, bu altyapılar gelişmiş ülkelerdeki benzeri altyapılar düzeyindedir. Serbest bölgede her türlü bürokrasi ve kırtasiyecilik en aza indirilmiş ve bölgenin özel sektörce işletmesi tercih edilmiştir. Serbest bölgedeki para birimi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kabul edilen konvertibl dövizlerdir. Altyapısı tamamlanmış arazilerin kiraları çok düşüktür. Serbest bölgemiz AB ve Ortadoğu pazarlarının yanıbaşında yer almakta, pek çok Türk sanayi ürünü AB pazarına sıfır gümrükle girebilmekte, ayrıca bölgeden limana, yol şebekelerine, kültür, turizm, eğlence ve dinlenme merkezlerine ulaşım kolayca sağlanmaktadır. Serbest bölgede takas yolu ile ticaret serbesttir. Serbest bölgede; Belediye Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Pasaport Kanunu ve diğer kanunların Serbest bölge Kanunu'na aykırı hükümleri uygulanmaz. Antalya Serbest Bölgesi ni diğer serbest bölgelerden ayıran özelliği Denize rıhtımı olan birkaç serbest bölgeden biridir. Dolayısıyla Serbest Bölge adresli malların nakliyesi doğrudan kendi limanından sağlanabilmektedir. Kent merkezine yakın oluşu dolayısıyla kentin avantajlarından kısa sürede faydalanma imkanı söz konusudur. Antalya kentinin ulaşım ve konaklama avantajları sayesinde gerek yatırımcılar gerekse yurt dışı müşterilerin tercih ettiği bir bölgedir. Denize rıhtımının olması dolayısıyla ve Antalya kentinin turizm dokusuyla uyumlu olması nedeniyle özellikle lüks tekne üretimi konusunda dünyada ismini duyurmaya başlamıştır. Yine turizm önceliğinde bir kent oluşunun çevrecilik açısından da önemi büyüktür. Bu önem steril üretim yapan medikal sektörün de bölgemizde artmaya başlamasının nedenlerinden biridir. Serbest Bölge de faaliyette bulunmak isteyen firmaların izleyecekleri yol: Antalya Serbest Bölgesi nde faaliyette bulunabilmek için, Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı alınması gereklidir. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü veya Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş den temin edilebilecek Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu nun ilgili bölümleri doldurularak, ekleriyle birlikte Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ne veya Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü ne gönderilmesiyle birlikte müracaat işlemi tamamlanmış olur ve söz konusu müracaat Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan firmalar işletici şirket ile niteliklerine göre kira sözleşmesi yaparak Bölge Müdürlüğü ne onaylatır ve faaliyetlerine başlayabilirler. Tekne Sektörü 2000 yılında gelen ilk teknecimiz her yeni sektörün oluşmasında yaşanan sancıları yaşadı. Bizde bu sektörü daha hızlı öğrenebilmek için gerek dünyada gerekse ülke içerisinde derin araştırmalar yaptık. Antalya bildiğiniz gibi 250 km sahili olan ve denizi ile birlikte anılan bir kent. O zaman hedefleyeceğimiz sektörün denizden kopmaması gerekiyordu. Bu kentte biz hafif endüstri ve sanayiciler içinde yapılabilecek bir şeyler olduğunu düşündük. Denizle bütünleşen, turizmin faklı bir boyutunu yaşayan, istihdam sağlayabilecek, yurt dışı ile yakın olacak ve yabancı sermayenin de ilgisini çekecek sektör olarak tekne sektörünün desteklenmesini hedefledik. Bu gün bu hedefimizi umduğumuzdan daha kısa sürede yakaladığımızı söyleyebilirim. Antalya yada herhangi bir deniz kenarında yatırım yapacak bir tekne üreticisi denize yakın 10 dönüm arazi satın almak istediğinde milyon Dolar lar ödemek zorunda. Kiralama şansı ise hiç bulunmamaktadır. Kaldı ki böyle bir araziyi de bulması şimdilerde mümkün değil. Oysaki Serbest Bölge içerisinde yıllık Dolar a 10 dönüm araziyi 30 yıllığına kiralaması mümkündür. Yatırımcı araziye vereceği milyon Dolar sermayesini doğrudan üretimde kullanabilme şansına sahip oluyor. Üretici yatırımcılarımız; Serbest Bölgelerin mali avantajlarının yanı sıra, lojistik, çevre, mevsim, iş gücü, sektörlere bağlı gelişen yan sanayi, ulaşım, konaklama, bölgede mevcut hazır altyapı, Antalya kentinin sosyal yaşam avantajlarına da sahip olmaktadırlar. Ülkemizin yat ve tekne konusunda dünyadaki yeri Genel anlamda değerlendirildiğinde dünyadaki rakiplerimizin gerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak son 10 yıl içerisinde lüks yat üretimi konusunda ciddi bir hamle yapılarak, Avrupa pazarında kendimizi kabul ettirmeye başladığımızı görüyoruz. Bu çerçevede İstanbul/Tuzla, Bodrum ve son 3 yıldır Antalya belirgin olarak öne çıkmış- ATSO Ağustos

17 tır. Tersane kapasitesi açısından büyük firmaları barındıran Tuzla halen ülkedeki liderliğini sürdürmekte olup, ciddi projeler uluslar arası pazarda değer bulmaktadır. Antalya son yıllardaki önemli tekne projeleri ile dünya piyasalarına açılmış mevcut tersanelerin inşaat projelerinin bitirilmesi ve teknelerin kızağa konulması ile ülkenin dünyadaki yerini daha da büyüteceğine inanıyoruz. Dünya marinaları class onayı olmayan tekneleri kabul etmemektedir. Türkiye de son yıllara kadar birkaç firma dışında bu onaylarla tekne üreten yoktu. Antalya Serbest Bölgesi nde üretim yapmaya gelen firmalar gerçek ihracat amacıyla kuruldu. Bu Tuzla yı da etkiledi ve Tuzla tersaneleri de ihracata ağırlık vermeye başladı. Son iki üç yılda bölgemizde üretim yapan firmalarımız tüm Türkiye ye yatların class onayıyla yapılıp ihraç olabileceğini ispat etti ve bu konuda ülkemizde gelişmekte olan bu sektöre uluslararası güveninde sağlanmasında olumlu rol oynadı. Türkiye hala etkili bir üretim merkezi olmaktan daha çok bu yönde hızla gelişme dönemindedir. Henüz finansal kurumlar yat üretimini desteklemediği için Avrupa firmaları ile rekabet şansı çok az olmaktadır. Bir Avrupa firması kendi Devlet Bankaları ndan istediği kadar kredi ile yat üretip piyasaya sürebilmekteyken (yap sat), Türkiye deki firmalar ancak siparişi onaylanmış avansları alınmış bir yatı üretime koyabilmektedir. Üretim firmalarının finansman açısından daha çok desteklenmesi (yap sat) uluslar arası piyasalarda daha güçlü pazarlar bulmamıza ve Türk tekneciliğini lider konuma getirmemizde etkili olacaktır. Kalitemizi değerlendirdiğimizde; henüz dünya standartlarında olduğumuzu söylemek yanlış olur. Bunu başarabilen birkaç firmanın dışında daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. En büyük sorunu bitiş standartlarında yaşıyoruz. Bunun en önemli çözümü eğitim. Ustalardan görülenlerin uygulanmasının yanı sıra, tersane sahiplerimizin işçilerini sürekli eğitmesi gerekmektedir. Biz ustaların da eğitilmesi gerektiğini düşünerek bir Avrupa Birliği projesi geliştirdik ve ön tanıtımını yaptık. Projemizin A.B. fonlarından yararlandırılabilmesi için bekliyoruz. Bunun dışında Bölge içerisinde geliştirdiğimiz bir eğitim merkezi var ve bu eğitim merkezinde önümüzdeki dönem için çırak, kalfa ve usta yetiştirme kursları düzenleyerek çalışanlarımızın eğitim ve iş kalitelerini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ustalarımıza hem malzeme hem de işçilik konusunda bu işte lider olmuş uluslar arası kişi ve kurumlardan seminerler vermelerini isteyeceğiz. Bu gün bölgemizde üretilen teknelerde genel anlamda yerli malzeme az kullanılmaktadır. Yerli olarak alınan çoğu malzemede aslında ithal edilmiş malzemeler olmaktadır (ağaç, kaplama vs.gibi). Bilindiği gibi bazı ağaçların ihracatı yasak ve hammaddelerin Serbest Bölgelere girişleri ihracat olarak gerçekleşiyor. Ancak bölgemizde kompozit teknelerin imalatı yapıldığından şimdilik sorun teşkil etmiyor. Bu konu ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Bakanımız Sayın Kürşad TÜZMEN bizzat ilgileniyor. Türkiye de örneğin armut ağacı kullanılan bir tekne bütününde tekne olarak ihraç edilebildiği halde Serbest Bölgelere ağaç hammaddesi olarak gelmek durumunda kalıyor. Oysaki Serbest Bölgelerde de ağaç hammaddesi olarak üretime katılacak ve tekne ürünü olarak yurt dışı edilecektir. Sonuçta bu tür ağaçların alım satım ticareti yapılmıyor. Bu konuda bazı özellikli ağaçların üretimde kullanılmak üzere Serbest Bölgelere girişine izin verilmesi gerekmektedir. Bunun dışında son üretilen teknelerde Türk malı kullanma oranı her geçen gün daha da artmaktadır. Sektör geliştikçe yan sanayisini de beraberinde geliştirmektedir. Serbest Bölge içerisinde faaliyet gösteren firmalarımızın çoğu sipariş alarak üretim yapmaktadırlar. Tekneler daha üretilirken bir diğerinin üretim Antalya da bugüne kadar Ortadoğulu şeyhler, ünlü sporcular ve film yıldızları için lüks yatlar üretildi. planları yapıldığından Bu konuda çok önemli bir sıkıntı çekilmiyor. Yap sat yapan firmalarımızdan bazıları Monaco, fuarlarına teknelerini götürdüler ve olumlu reaksiyonlar aldılar, Cenova ve Duseldorf Fuarları için çalışmalar yapmaktalar. Hedefleri daha çok Avrupa, Ortadoğu ve Rusya pazarları olduğu için çalışmalar bu yönde yapılmaktadır. Serbest bölge nedir? Uluslararası ticaretin süratle globalleşip girift ilişkiler yumağı haline geldiği günümüzde, ülkelerin dış ticaret politikaları ve bu politikalar içindeki, değişik ekonomik enstrümanların kullanım şekilleri her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle de gelişmekte olan ülkeler bakımından dış ticaret politikalarının önemli unsurlarından biri halinde ön plana çıkan serbest bölgeler; uygulamadaki farklılıklarına rağmen genel bir yaklaşımla ülkelerin milli sınırları içinde bulunmakla birlikte, vergi ve gümrük mevzuatlarının uygulanması bakımından gümrük hattı dışında bırakılan yerler olarak kabul edilmekte ve tanımlanmaktadır. Serbest bölgelerin tarihsel süreci: Tarihsel süreç olarak, 16 ncı yüzyıla kadar uzanan oldukça uzun bir uygulama geçmişine sahip bulunan serbest bölgeler; ülkelerin milli sınır ve gümrük duvarlarını oluşturmaları aşamasında, büyük tüketim merkezlerine yakın ticaret yolları üzerinde kurulu ticari kolonilerinin, mevcut ekonomik canlılık ve avantajlarını kaybedebilecekleri endişesiyle, Serbest Alanlar şeklinde ilan edilmeleri ve gümrük hattı dışında bırakılmaları suretiyle ortaya çıktı. Serbest bölgeler, uygulama biçimi itibarıyla genelde gelişmekte olan ülkelerde üretim ağırlıklı ihraç ürünleri işleme bölgeleri, gelişmiş ülkelerde ise daha ziyade ticari ağırlıklı serbest ticaret bölgeleri şeklinde ülkenin nispi olarak daha az gelişmiş kesimlerine istihdamı ve ticareti yaygınlaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Günümüzün başarılı serbest bölgeleri, bu klasik uygulamanın da ötesinde uzmanlaşma ve ihtisaslaşmaya yönelip, katma değeri yüksek ileri teknolojik ürünlerin üretilmesine öncülük etmeye başlamış ve daha da ileri giderek teknopark haline gelme çabasına girmişlerdir. 15 Ağustos 2006 ATSO

Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz

Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz Temmuz 2006 ATSO ATSO Temmuz 2006 2 Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, ATSO VİZYON un Değerli Okuyucuları,

Detaylı

Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, ATSOVİZYON un Değerli Okuyucuları,

Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, ATSOVİZYON un Değerli Okuyucuları, Eylül 2006 ATSO ATSO Eylül 2006 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya olmanın, Antalyalı olmanın sorumluluklarını hatırlatacak, Antalya yı yalnızca tarihi eserlerle değil, aynı zamanda bir takım

Detaylı

Markalaşma bütün sektörlerin ortak ilacıdır

Markalaşma bütün sektörlerin ortak ilacıdır Haziran 2007 ATSO ATSO Haziran 2007 2 Markalaşma bütün sektörlerin ortak ilacıdır Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Çok Değerli Üyeleri, Oda olarak amacımız sizlerle

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ocak 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Antalya ekonomisinin sağlıklı gelişmesi, turizm destekli ticaret ve konut sektöründeki canlanmaya bağlı olacaktır

Antalya ekonomisinin sağlıklı gelişmesi, turizm destekli ticaret ve konut sektöründeki canlanmaya bağlı olacaktır Ocak 2007 ATSO ATSO Ocak 2007 2 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya ekonomisinin sağlıklı gelişmesi, turizm destekli ticaret ve konut sektöründeki canlanmaya bağlı olacaktır ATSOVİZYON da

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Temmuz 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ağustos 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Popülist politikalar, tarıma zarar veriyor

Popülist politikalar, tarıma zarar veriyor Haziran 2007 ATSO ATSO Haziran 2007 2 9 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI YIL:20 / TEMMUZ 2007 / SAYI:234 ATSO ADINA SAHİBİ: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN

Detaylı

Oda olarak doğru projeleri hiçbir ön yargı olmadan destekliyoruz

Oda olarak doğru projeleri hiçbir ön yargı olmadan destekliyoruz Ekim 2006 ATSO ATSO Ekim 2006 Oda olarak doğru projeleri hiçbir ön yargı olmadan destekliyoruz Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, ATSO VİZYON

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Kasım 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Kamu projelerinde uzun vade, sosyal fayda ve sivil toplumla uzlaşma ilkeleri benimsenmedikçe sorun yaşanacaktır

Kamu projelerinde uzun vade, sosyal fayda ve sivil toplumla uzlaşma ilkeleri benimsenmedikçe sorun yaşanacaktır Kasım 2007 ATSO ATSO Kasım 2007 2 Kamu projelerinde uzun vade, sosyal fayda ve sivil toplumla uzlaşma ilkeleri benimsenmedikçe sorun yaşanacaktır Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu

Detaylı

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Nisan 2007 ATSO ATSO Nisan 2007 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Değerli

Detaylı

İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor

İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor 1 Şubat 2010 ATSO İlkbaharla birlikte ekonominin canlanacağı yönünde beklentilerimiz güçleniyor Değerli Üyelerimiz, İlkbahar aylarıyla Antalya nın sezonu başlıyor ve ilimizde özellikle turizm, tarım ihracatı

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Eylül 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur

Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur Şubat 2007 ATSO ATSO Şubat 2007 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ekim 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Kasım Aralık 2009 ATSO

Kasım Aralık 2009 ATSO Kasım Aralık 2009 ATSO Günlük konulara takılıp kalırken derindeki yapısal sorunları konuşmaktan kaçınıyoruz Saygıdeğer Üyelerimiz ve ATSOVİZYON Okuyucuları, 2010 yılına girerken en önemli konulardan birisinin

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Mayıs 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Mart 2008 ATSO ATSO Mart 2008 2 vizyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyo zyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon. on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or on.org.tr www.atsovizyon.org.tr

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Nisan 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Nisan 2008 ATSO ATSO Nisan 2008 2 vizyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyo zyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon. on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or on.org.tr www.atsovizyon.org.tr

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim bilgilerini

Detaylı

Hükümet programında ayrıntılı olarak yer almayan bazı konuları kapsayan bir eylem planının ivedilikle hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi gereklidir

Hükümet programında ayrıntılı olarak yer almayan bazı konuları kapsayan bir eylem planının ivedilikle hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi gereklidir Ağustos 2007 ATSO ATSO Ağustos 2007 2 Ağustos 2007 ATSO Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hükümet programında ayrıntılı olarak yer almayan bazı konuları kapsayan bir eylem

Detaylı

Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir

Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir Ağustos 2009 ATSO ATSO Ağustos 2009 2 Ağustos 2009 ATSO Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Sayın

Detaylı

Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr

Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Kasım - Aralık 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Şubat 2008 ATSO ATSO Şubat 2008 2 vizyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyo zyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon. on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or on.org.tr www.atsovizyon.org.tr

Detaylı

Kaleiçi kentimizin en önemli ümit noktalarından birisidir

Kaleiçi kentimizin en önemli ümit noktalarından birisidir ww.atsov w.atsoviz.atsoviz y atsoviz yo tsoviz yo soviz yon oviz yon. viz yon.o iz yon.org zyon.org org.tr ww on.org.tr n.org.tr w.org.tr w rg.tr ww g.tr www.tr www. r www.at www.ats www.ats ww.atsov w.atsoviz.atsoviz

Detaylı

Yerel düşünüp, yerel davranırsak çağın gerisinde kalır ve sorunlarımızı çözemeyiz

Yerel düşünüp, yerel davranırsak çağın gerisinde kalır ve sorunlarımızı çözemeyiz Temmuz 2009 ATSO ATSO Temmuz 2009 2 Temmuz 2009 ATSO Yerel düşünüp, yerel davranırsak çağın gerisinde kalır ve sorunlarımızı çözemeyiz Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

Ekonomide İyimserlik Karamsarlık. Yapısal Reformalar

Ekonomide İyimserlik Karamsarlık. Yapısal Reformalar Yapısal Reformalar Ekonomide İyimserlik Karamsarlık içindekiler Yapısal Reformalar 4 Rekortmenler Ödüllendirildi 12 Sarp Kapısının Temeli Atıldı 20 Limited Şirketlerde Müdür Olmanın Sorumluluğu 25 Serbest

Detaylı