ALİAĞA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME. Hazırlayan Semiramis Gülenç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALİAĞA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME. Hazırlayan Semiramis Gülenç"

Transkript

1 ALİAĞA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME Hazırlayan Semiramis Gülenç

2 DAVRANIŞIN TANıMı Bir organizmanın gösterdiği her türlü tepki,organizmanın, çevrede ve/veya çevreyle olan ilişkisinde değişiklik yaratan eylemlerdir. Davranış sözcüğü ile eş anlamlı kullanılan sözcükler aktivite, aksiyon, performans, karşılık verme, reaksiyondur. Genel anlamıyla; davranış, kişinin söylediği ve yaptığı herşeydir.

3 ÇEVRENİN TANIMI Genel anlamıyla,organizmayı çevreleyen, gelişimini ve yaşamını etkileyen dış koşulların toplamı; davranışın gerçekleştiği dış bağlam; DIŞIMIZDA algıladığımız her şeydir.

4 DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME İnsan davranışını değiştirmeye yönelik olarak kullanılan tekniklerin ortak adıdır. Davranış değişikliği yaratmak için çevresel etkenler,özellikle de davranışın sonuçları sistemli bir şekilde kontrol edilir. Davranış değişikliğinin gerçekleşmesinde,davranışın sonuçları belirleyici olur. Davranışın süreklilik kazanmasında,davranışın sonuçları ve davranış öncesi durumların birlikte düzenlenmesi belirleyicidir.

5 Davranışın Sonuçlarının Düzenlenmesine İlişkin Sayıltılar Davranışlar ilkeseldir. Problemli düzenlemelerden uzak durulmalıdır. Problemli davranışın yönetimi ebeveynle planlanmalıdır. Problemli davranışın yönetimi,işlevsel davranış analizine dayanmalıdır. Problemli davranışın yönetimi öğrencinin iyiliği için olmalıdır.

6 PROBLEMLİ DAVRANIŞ NEDİR Davranış problemleri çeşitli şekillerde etiketlenirler.bu etiketlere göre çocuklarda uyumsuz çocuklar ve duygusal bozukluğu olan çocuklar olarak etiketlenirler. Bu etiketlemelerin olumsuz sonuçlar doğuracağı konusunda görüş birliği vardır. Bu nedenle, problem davranışların üzerinde odaklanma tercih edilmeli,problemli davranışları olan çocukların sınıflanmasına gidilmemelidir.

7 Problem davranışı tanılamada en uygun yöntem normlara göre yapılan sınıflamadır Tepkiler kendi başlarına uygunsuz ve problemli değildir. Davranışlardaki başlıca farklılık davranışın ne olduğu değil,tekrarındaki sıklık ve dozdur. Toplumdaki kabul edilebilirlilik sınırının üzerindedir.

8 Hangi davranışlara göre normları belirleyeceğiz? 1. Davranışın sıklığı 2. Davranışın yeri 3. Davranışın süresi 4. Davranışın şiddeti 5. Davranışı gerçekleştiren bireyin özelliği

9 Normlara Göre Problem Davranışı Sınıflandırmanın Avantajları Davranışın niceliği üzerinde odaklaşarak,problem davranışın açıkça ölçülebilmesine olanak sağlar. Problem davranış açıkça ölçülebildiği için,düzeltme amacını açıkça tanımlamaya yardımcı olur. Problem davranışı göstermeyen çocukların davranışının oluşumuna bakılarak,davranışın kabul edilebilirlilik ölçütü kolayca belirlenir. Problemi çocuktan alıp,problemin davranış sıklığı,süresi ve şiddeti gibi boyutlarında olduğunu gösterir.

10 Problemli davranışa karar verme Karar verme modeli ölçme, planlama,uygulama ve ölçümlemeyi kapsamaktadır. Modelin sekiz basamağı vardır. Gerektiğinde bir önceki basamağa dönülebilir.

11 I.BASAMAK: Problemin varlığını belirleme İki temel sorunun yanıtlanması gerekir: 1)Problem var mı? Çocuk öğretim programında ilerliyor mu? Çocuk kendine ve başkalarına zarar veriyor mu? Çocuk gerekli olmayan öğretmen yardımına bağımlı mı? Çocuk öğretimi engelleyen davranışlarda bulunuyor mu? Arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor mu? Çocuğun davranışlarına ilişkin yetişkin tarafından kaygı dile getiriliyor mu? Kabul edilebilir olmayan davranışlar sergiliyor mu? Davranış geçici bir davranışa benziyor mu?

12 I.BASAMAK: Problemin varlığını belirleme 2) Problem varsa nasıl sınıflandırılabilir? Problemin türüyle ilgilidir. Davranışın sıklığı,süresi,yeri v.b. açısından değerlendirilmelidir.

13 II.BASAMAK: Davranışın ölçümlenmesi Ölçümleme ile kastedilen, problem davranış ile çevresel etmenler arasındaki ilişki anlaşıldığında,daha etkili ve verimli düzeltmeler yapılır. Ölçümlemenin amacı; Problemli davranışı açıkça tanımlama Problemli davranışı oluşturan durum ve etmenlerin belirlenmesi Problemli davranışın hizmet ettiği işlevin bilinmesidir.

14 Çocukların problemli davranışlarını ölçümleme Problemli davranışın oluşmasına zemin hazırlayan etmenlerin belirlenmesi(ortam,kişiler,olaylar,diğer uyaranlar) Davranışın oluşumunu değiştirebilecek değişkenleri belirleme Sağaltımın en fazla gerektiği ortam ve zamanı belirleme Sağaltıma katılacak kişileri belirleme Davranışın nedeni ya da sürmesine nelerin yol açtığına ilişkin hipotez geliştirme En uygun sağaltım planını geliştirme

15 Arzu Edilen Uyarana Ulaşma 1)İçsel Uyaran Elde Etme (ritmik sallanma,parmakları sallayarak görsel olarak uyarılma) 2)Dışsal Uyaran Elde Etme a)dikkat (tebessüm,kucaklanma) b)nesne/etkinlikler (Yiyecek,hoşa giden etkinlik) Hoş Olmayan Olaylardan Uzak Durma 1)İçsel Uyarandan Kaçınma (acı,susuzluk v.b.) 2)Dış Uyaranlardan Kaçınma a)dikkat (azarlama,kaş çatma) b)iş/olaylar (güç işten kaçma) Problem davranışın hizmet ettiği olası işlevler

16 Ölçümleme Stratejileri A.GÖRÜŞME:Çocukla etkileşimde bulunan bir yada iki kişiyle 45dk. Yapılan,standart görüşme formunun kullanılabileceği bir düzenlemedir. 9 ayrı alanda sorular sorularak düzenlenir. B.DOĞRUDAN GÖZLEM:Davranışa yol açan değişkenlerin doğrudan gözlemlenip analiz edilmesidir.iki amacı vardır: 1)Ne zaman ve nerede davranışın olacağını kararlı bir şekilde tahmin etme ve oluşma işlevini belirginleştirmedir. 2)Analiz,davranışın kendine özgü örüntülerini belirler.

17 Ölçümleme Stratejileri C.ÇEVRESEL DEĞİŞKENLERİN SİSTEMATİK UYARLANMASI:Değişkenler doğrudan kontrol edilerek,davranışın üzerindeki etkilerini gözleyerek belirlemedir.çocuk kısa bir süre için kontrol edilmiş koşullar içinde,yani değişkenin olduğu ve olmadığı durumlarda bulunur.bu süreler içinde tepkinin oluşumuna ilişkin veriler toplanır.toplanan verilerin analizi,tepkinin oluşumuna yol açan olası değişkenleri belirler.

18 III.BASAMAK: Amacı Belirginleştirme Sağaltımın hedefini tanımlayan amacı belirginleştirir.burada amaca ulaşıldığını belirleyen ölçütü ve hangi koşullar altında davranışın değerlendireceğini belirtmemiz gerekir. Örnek: Sınıf içerisinde küfür etmez Ders zili çalmadan eşyalarını toparlar.

19 IV.BASAMAK: Başlama Düzeyi Verileri Toplama Önceki basamaklarda davranış,ölçümleme sonuçları ve amaç belirlenmiş olduğundan davranışın boyutları olan süre,sıklık ve şiddetine açıklık kazandırılmış olur. Kayıtların tutulacağı ortam ve koşullar belirlenir.kayıt için aranan koşullar,ortamdaki koşullar kararlılık göstermeli,davranışın en sorunlu oluşumları kayıt edilmelidir.her şekilde veri toplamayı olası kılacak biçimde gerçekçi olmalıdır.

20 V.BASAMAK: Sağaltımı Planlama Sağaltım için gerekli koşulların olup olmadığına bakılır.sağaltım için gerekli koşullar şunlardır: 1. Program 2. Tahmin edilebilirlik 3. Pekiştirme

21 Sağaltımı Planlama Uygun Program; çocuğun performans ve ilerlemesine göre düzenlenmiş programdır. Tahmin edilebilirlik; çocuğun gün içerisindeki rutinlerinin olduğu gibi sürdürülmesinin sağlanmasıdır.aksi halde davranışlarda bir kararlılık söz konusu olmaz. Pekiştirme; her bir çocuk için düzenli ve dikkatli bir şekilde pekiştireçler belirlenmelidir.

22 VI.BASAMAK: Sağaltım Planını Uygulama

23 VII.BASAMAK: İlerlemeleri Düzenleme Problem davranışta azalma olup olmadığını belirleme; Problem davranışın yerini alacak olan uygun davranışın, problem davranışın işlevini görüp görmediğini ölçümleme; Yan etkilerinin olup olmadığını belirlemeyi kapsamaktadır. Bu basamak düzenli veri toplamayı ve toplanan veriyi analiz etmeyi gerektirir. Verilerin analizine göre ya olduğu gibi devam edilir yada değişikliklere gidilir.

24 VIII.BASAMAK: Belirli Aralıklarla İlerlemeleri Ölçümleme Problemin üstesinden gelinip gelinmediğine ilişkin karar almayı gerektirir. Davranış denetiminin diğer ortamlarda da mümkün olup olmadığının belirlenmesini gerektirir.

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Özel gereksinimi olan çocukların farkına varılmasında, tanılanmasında, uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesinde, programların hazırlanmasında ve ilerlemelerin izlenmesinde çeşitli

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Çağlar boyunca geleneksel eğitim yaklaşımları eğitimin yaşama hazırlık olduğunu dile getirmiştir. Oysaki çağdaş yaklaşımlarda eğitim yaşama hazırlıktan

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

ARAŞTIRMA TİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ARAŞTIRMA TİPLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 6.Bölüm: Araştırma Yöntem ve Tekniklerinin Seçimi GİRİŞ Araştırma sürecinde araştırmacının önce ne ortaya koymak istediğini, daha sonra da bunu yapmanın en iyi yolunun ne olduğunu net bir şekilde belirlemesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:11 Bahar 2006 s. 61-73 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Metin DENİZ Selahattin AVŞAROĞLU Özgür FİDAN ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER

Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Konu 7 Öğretimde Plan Yapma Öğr. Gör. Cahit GÜRER Planlama veya Plan Yapma Nedir? Afyonkarahisar 5 Ekim 2007 Planlama genel anlamda yapılacak bir etkinliğin önceden sistematik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

ALGILANAN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

ALGILANAN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA ALGILANAN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Türkmen Taşer AKBAŞ ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türkiye de mobilya sanayi sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ*

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* İçindekiler GİRİŞ ETİK İLKELER I. GENEL ETİK İLKE VE KURALLAR 1. YETKİNLİK / YETERLİLİK 2. YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK 3. SORUMLULUK 4. DÜRÜSTLÜK 5. İNSAN

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ANABİLİM DALI İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI ÖZ Gerek üretim sektörü, gerek hizmet sektörü olsun kuruluşların amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmektir.

Detaylı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan Boyacı İçindekiler Sistem kavramı Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı