Tekdüzen Hesap Planı. Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen. Uyumsuzlukları. Eskişehir SMMM Odası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekdüzen Hesap Planı. Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen. Uyumsuzlukları. Eskişehir SMMM Odası 08.04.2015"

Transkript

1 FARKINDALIK EĞİTİMLERİ ESKİŞEHİR SMMMO 01 NİSAN 2015 ESMMMO Konferans Salonu Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara TL özel usulsüzlük cezası kesilir. (VUK, m.3536) Usulsüzlük cezaları, vergi ziyaına yol açacak fiilleri işlemeye yönelmiş olanları uyarma amacını taşıyan önleyici cezalardır. Usulsüzlük; vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir. (VUK, m. 351) Kanun koyucu burada vergi ziyaının bulunup bulunmadığına, mükellef ya da sorumlunun suç işleme kastının olup olmadığına bakılmaksızın vergi kanunlarında belirtilen şekle ve usule ilişkin bazı kurallara uymamayı cezalandırmaktadır.

2 Sorunlar Ancak «vergi ziyaına yol açma fiilinin» olup olmadığına bakılmamaktadır. Hesap kodu sistematiği fonksiyonel değil; Üçlü kod sistematiği sadece «bilanço» ve «gelir tablosu» düzenlemeye yarıyor. Diğer tabloları düzenlemek mümkün değil. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre güncelleşme sağlanmıyor; Yıllar önce kaldırılan «nakit akım tablosu» ve «fon akım tablosu» halen devam ediyor. «Nakit akış tablosu» halen getirilmedi. V.U.K. ve diğer vergi kanunları hükümleri ile çelişkiler giderilmiyor; Reeskont gideri, amortismana tabi iktisadi kıymet satışı gibi konularda çelişkiler devam ediyor. Yeterli değil; 7B seçeneğinin Gelir Tablosu yok, Hesap planı Tarım, hayvancılık ve hizmet işletmelerine yeterli gelmiyor. SMMM Mustafa Uçkaç 6 Ana Hesap Kullanımı Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları Tek düzen hesap planında ana hesapların kullanılmaması, ihtiyaca göre alt hesap açılması gerekmektedir. 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) SMMM Mustafa Uçkaç 8

3 Alt Hesap Ayırımı Alt Hesap Ayırımı Kullanılacak alt hesaplar; ana hesabın temel özelliklerine göre gerekli ayırımı yapabilecek nitelikte olmalıdır. 120 ALICILAR TL ALACAKLAR Arda Ticaret Vip Sanayi Ltd Yüksel Makine Her hesabın altına 01 gibi bir kod verilerek alt hesap açılması yeterli değildir. 102 BANKALAR Bankalar 120 ALICILAR Alıcılar 153 TİCARİ MALLAR EURO ALACAKLAR Ticari Mallar Compent Trade Daily Guess Co DOLAR ALACAKLAR Yüksel Makine 255 DEMİRBAŞLAR Demirbaşlar 320 SATICILAR Satıcılar SMMM Mustafa Uçkaç 9 SMMM Mustafa Uçkaç 10 Yansıtma Kayıtları Yansıtma Kayıtları Maliyetlerle ilgili 7 ile başlayan hesapların kapatılmasında yansıtma hesapları kullanılmalıdır SMMM Mustafa Uçkaç 11 Yansıtma hesapları kullanılmadan doğrudan kayıt yapılması uygun değildir SMMM Mustafa Uçkaç 12

4 Dönem İçinde Çalışmayan Hesaplar Ters Bakiyeler 17, 63 ve 66 ile başlayan hesaplara dönem içinde kayıt yapılmaz. Bu hesaplara ancak dönem sonunda yansıtma hesapları aracılığıyla kayıt yapılabilir. 63 FAALİYET GİDERLERİ 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 632 Genel Yönetim Giderleri 66 FİNANSMAN GİDERLERİ 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri 1 ve 2 ile başlayan bilanço hesapları «borç bakiyesi» vermelidir. (Bu hesaplar dönem içinde ve dönem sonunda «alacak bakiyesi» vermemelidir.) 3 4 ve 5 ile başlayan bilanço hesapları «alacak bakiyesi» vermelidir. (Bu hesaplar dönem içinde ve dönem sonunda «alacak bakiyesi» vermemelidir..) SMMM Mustafa Uçkaç 13 SMMM Mustafa Uçkaç 14 İmalat Defteri İmalat Defteri İmalat yapan işletmeler maliyet hesaplarını 7A seçeneğini kullanıyorlarsa ve kayıtlarını «eş zamanlı kayıt sistemi» ile yapıyorlarsa «imalat defteri» tutmayacaklardır. 710 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 711 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS. 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANS. HS. 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANS. HS. İmalat yapan işletmeler maliyet hesaplarını 7A seçeneğini kullanıyorlarsa ve kayıtlarını «eş zamanlı kayıt sistemi» ile yapıyorlarsa «imalat defteri» tutmayacaklardır. GİDER ÇEŞİTLERİ 0 İLKMADDE VE MALZEME 1 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 2 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 3 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 4 ÇEŞİTLİ GİDERLER 5 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 6 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 7 FİNANSMAN GİDERLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 15 SMMM Mustafa Uçkaç 16

5 7A ve 7B seçenekleri Kesin Mizan 7A ve 7B grupları adı üzerinde «bir seçenektir» ve işletme bu gruplardan birini seçerek kullanacaktır. 7A ve 7B seçeneklerinin bir arada ve karışık olarak kullanılmamalıdır. 790 İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 191 İNDİRİLECEK KDV 329 SATICILAR Kesin mizan; Gelir Tablosu Hesaplarının kapatılması ve dönem kârının bilançoya devredilmesiyle düzenlenen mizandır. SMMM Mustafa Uçkaç 17 SMMM Mustafa Uçkaç 18 Kesin Mizan Düzenlenen kesin mizanda 7 ve 6 ile başlayan hesaplar bakiye vermemelidir. Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları SMMM Mustafa Uçkaç 19

6 Dönemsellik Kavramı Dönemsellik Kavramının Uygulanması Dönemsellik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. Bu kavramın işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali tablo dipnotlarında açıklanır. SMMM Mustafa Uçkaç 21 Dönemsellik kavramı özellikle GELİR TABLOSU İLKELERİ üzerinde etkilidir ve çoğu gelir ve gider ayırımı ve karşılaştırılmasında kavramın gerekleri kullanılmıştır. Dönemsellik kavramı BİLANÇO İLKELERİ üzerinde de etkili olup bir çok bilanço ilkesi bu kavramın gerektirdiği şekilde düzenlenmiştir. SMMM Mustafa Uçkaç 22 Kira Giderlerinin Tahakkuku Ödenmemiş SGK Primleri Kira giderleri «kira ödemesi yapılmamış» olsa bile tahakkuk ettirilmelidir. Dönemsellik kavramı gereğince «her gider doğduğu dönemde» kayda alınır. Bilanço ilkelerine göre işletmenin bilanço tarihi itibariyle doğmuş «tüm borçları tespit edilmeli» ve bilançoda yer almalıdır. 760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR SMMM Mustafa Uçkaç 23 Dönemsellik kavramı gereği, dönem içinde doğmuş olan tim diğer giderler gibi, SGK primleri de, ödensin ödenmesin, oluştukları tahakkuk ettirildikleri dönemin gideri olarak kayda alınmalıdır. SS ve GSS Kanunu gereği, ödenmeyen bu primler «kanunen kabul edilmeyen gider» olarak dikkate alınacağından NAZIM HESAPLAR ile kayda alınmalıdır. Bu giderler 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabı kanalıyla bir dönem sonraya kaydırılamazlar. 900 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 901 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER SMMM Mustafa Uçkaç 24

7 Hesapların Kullanımı Defter ve Tasdik Giderleri Her iki hesap cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken giderleri kapsamaktadır. İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler 180 ve 280 hesaplarda muhasebeleştirilir. Her yılın sonunda bir sonraki yıl giderleşecek olan tutar, 280 hesaptan 180 hesaba devredilir. Ertesi yıl içerinde 180 hesaptaki tutarlar, ilgili gider hesaplarına aktarılır. 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER Sigorta Giderleri Peşin Ödenen Kira Giderleri Defter ve Tasdik Giderleri Bakım-Onarım Sözleşme Giderleri Abonelik Giderleri 180 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER Büyük Bakım-Onarım Giderleri Abonelik Giderleri İşletmelerin yılbaşından önce yaptırmış oldukları defter ve tasdik giderleri dönemin gideri değil; ertesi dönemin gideridir. Bu nedenle gider hesabında değil 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabında muhasebeleştirilecektir. 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA SMMM Mustafa Uçkaç 25 SMMM Mustafa Uçkaç 26 Sigorta Giderleri Sarf Malzemeleri Yangın, deprem, işyeri, kasko gibi sigorta giderleri «1 yıllık süreleri» kapsaması nedeniyle sadece takvim yılına isabet eden kısmı dönemin gideri olarak kaydedilebilmektedir. Ertesi yıla isabet eden kısmı ise 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabında muhasebeleştirilecektir. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 100 KASA Satın alındığında gider hesaplarına kaydedilen sarf malzemeleri (kırtasiye, yakıt, iş güvenliği malzemeleri gibi) o dönem içerisinde tüketilmemiş ise elde kalan miktar 180 hesaba değil 150 İLKMADDE VE MALZEME hesabına aktarılmalıdır. 180 ve 280 hesaplar STOK HESABI ÖZELLİĞİ taşımaz. 150 İLKMADDE VE MALZEMELER 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 27 SMMM Mustafa Uçkaç 28

8 Tam Açıklama Kavramı Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları Tam Açıklama Kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir. SMMM Mustafa Uçkaç Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Vadesinde ödenmeyen Vergi ve diğer yükümlülükler, Erteleme veya taksitlendirme süresi bir yıldan az olanlar ile Vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR hesabından bu hesaba aktarılanlar 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER hesabında izlenmelidir. 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 600 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR SMMM Mustafa Uçkaç 31 Vadesinde ödenmeyen Vergi ve diğer yükümlülükler, Erteleme veya taksitlendirme süresi bir yıldan az olanlar ile Vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR hesabından bu hesaba aktarılanlar 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER hesabında izlenmelidir. Dolayısıyla XX tarihli BİLANÇO üzerinde 360 ve 361 hesaplarda; 360 Sadece ÖDENECEK vadesi gelmemiş VERGİ VE vergi FONLAR ve SGK 361borçları ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK gözükmelidir; KESİNTİLERİ 31 Aralık 600 C.tesiPazar VADESİ GEÇMİŞ, gününe denk ERTELENMİŞ geliyorsa Kasım VEYA ayı TAKSİTLENDİRİLMİŞ SGK primleri, Aralık ayı SGK BORÇLAR primleri, Aralık ayı KDV ve MUHTASAR vergiler, EkimKasımAralık 3 aylık MUHTASAR vergiler gibi. SMMM Mustafa Uçkaç 32

9 127 Diğer Ticari Alacaklar Duran Varlık Satışları Hasılatı 60 grubunda kayda alınan esas faaliyet gelirlerinin elde edilmesinden doğan senetsiz veya senetli alacaklar 120 ALICILAR veya 121 ALACAK SENETLERİ hesaplarında izlenir. Ticari bir işlem olsa da, faaliyet konusu dışındaki bir işlemden doğan senetsiz veya senetli alacaklar 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR hesabında izlenmelidir. Örneğin, işletmenin aktifindeki bir demirbaşın satışından doğan alacak senetli bile olsa 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR hesabında izlenecektir. 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 255 DEMİRBAŞLAR 391 HESAPLANAN KDV 679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR SMMM Mustafa Uçkaç 33 KDV beyannamesinde yapılan değişiklik ile duran varlık satışlarının muhasebe kaydında 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ve 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ hesaplarının kullanıldığı görülmektedir DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 255 DEMİRBAŞLAR 391 HESAPLANAN KDV 679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KÂRLAR SMMM Mustafa Uçkaç 34 Duran Varlık Satışları 157 Diğer Stoklar KDV beyannamesinde yapılan değişiklik ile duran varlık satışlarının muhasebe kaydında 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ve 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ hesaplarının kullanıldığı görülmektedir. Ancak duran varlık satışlarının kaydında DİREKT YÖNTEM esastır ve bulunan çözüm tekdüzen muhasebe sistemine uygun değildir. 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 623 SATIŞLARIN MALİYETİ 600 YURTİÇİ ATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV 255 DEMİRBAŞLAR 157 DİĞER STOKLAR hesabı «yan ürün, artık ve hurda» gibi kalemlerin izlendiği hesaptır. İşletmelerin tüketim için toplu olarak aldığı kağıt, kırtasiye, temizlik malzemesi ve yakıt gibi malzemeler 150 İLKMADDE VE MALZEME hesabında izlenmelidir. SMMM Mustafa Uçkaç 35 SMMM Mustafa Uçkaç 36

10 SGK Primlerinde Hazine Katkısı SGK Primlerinde Hazine Katkısı SGK primine esas kazancın %5 oranındaki Hazine Katkısı 602 DİĞER GELİRLER hesabında izlenir. (Bu işlem bir indirim değil, tahakkuk eden bir borcun bir kısmının hazine tarafından ödenmesi sonucu oluşan bir gelirdir.) 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 602 DİĞER GELİRLER SGK primine esas kazancın %5 oranındaki Hazine Katkısı 602 DİĞER GELİRLER hesabında izlenir. (Bu işlem bir indirim değil, tahakkuk eden bir borcun bir kısmının hazine tarafından ödenmesi sonucu oluşan bir gelirdir.) Dolayısıyla tahakkuk kaydı yapılırken, hazine katkısının giderden indirerek kalan tutarın muhasebeleştirilmesi uygun değildir. 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ DİREKT DİĞER GELİRLER İŞÇİLİK GİDERLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 37 SMMM Mustafa Uçkaç 38 Dönem Kârından Kurumlar Vergisi İçin Karşılık Ayrılması Peşin Ödenen Vergilerin Karşılık Hesabına Alınması Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıklar 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesabında izlenir. Gerçek kişi işletmelerin bilançolarında dönem kârından karşılık ayrılmaz ve gösterilmez. 691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI Kurumlar vergisi için ödenen geçici vergiler dönem sonunda 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLERİ hesabına aktarılır. Böylece bilançoda tahakkuk etmemiş ancak karşılık ayrılmış Kurumlar Vergisi ve bunun için ödenen Geçici Vergi gösterilmiş olacaktır. 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR SMMM Mustafa Uçkaç 39 SMMM Mustafa Uçkaç 40

11 Peşin Ödenen Vergilerin Ortaklar Cari Hesabına Alınması Gerçek kişi işletmeleri, işletme kazancı üzerinden herhangi bir vergi ödemezler. Ödenen vergi, işletme sahip ya da ortaklarının kişisel vergisidir ve işletmeye ait değildir. Dolayısıyla ödenen geçici vergiler işletme sahip ya da ortaklarından tahsil edilerek tasfiye edilmelidir. 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları SMMM Mustafa Uçkaç 41 Ortaklardan Alacaklar Hesabı ve Faiz Hesaplanması Ortaklara Borçlar Hesabı ve Örtülü Sermaye «Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararları karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.» (T.T.K. m.358) Dolayısıyla ortakların şirkete borçlanmasında öncelikle bu hüküm dikkate alınmalıdır. Yukarıdaki şart yerine gelmiş ve şirket ortağa borç para vermiş ise bu defa söz konusu alacağa faiz yürütülmesi söz konusudur. Vergi idaresinin görüşü, şirketin gerçek kişi ortaklarına verdiği borçları bir finansman hizmeti sayıp adatlandırma sonucuna göre KDV li fatura düzenlenmesi gerektiği yönündedir. Kurumların ortaklarından doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için «örtülü sermaye» sayılmaktadır. (K.V.K. m ) Bu nedenle 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabının muavin defteri kontrol edilmeli ve «örtülü sermaye» kapsamına girilip girilmediği denetlenmelidir. [Öz sermaye; kurumun hesap dönemi başındaki öz sermayesini (aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkı) ifade eder. (V.U.K. m.192)] Eğer 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabı dönem içinde herhangi bir tarihte öz sermayenin üç katını aşıyorsa ÖRTÜLÜ SERMAYE ile ilgili hükümlerin kapsamına girilmiş olunacaktır. SMMM Mustafa Uçkaç 43 SMMM Mustafa Uçkaç 44

12 120 ve 320 Hesapların Mahsubu İşletmenin alıcı olduğu bir işletmeden aynı zamanda satın alma yapması sık karşılaşılan bir durumdur. Vergi idaresi bu tür işletmeler için 120 ve 320 hesapların ayrı ayrı yürütülmesini ve birbirlerine mahsup edilmemesi savunmaktadır. Dolayısıyla işletmede 120 ve 320 hesapların karşılıklı mahsup edilmesi söz konusu ise bu işlemin bir sözleşmeye dayandırılarak belgelendirilmesi işletme lehine olacaktır. 320 SATICILAR 120 ALICILAR Şüpheli Alacaklar ve Karşılık Ayrılması V.U.K. m.323 hükmüne göre bir alacağın «şüpheli alacak» sayılabilmesi için dava veya icra safhasında olması gerekir. Ancak herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın «tekdüzen hesap planı açıklamasında» belirtilen «perakende satış yöntemi» kullanılarak ayrılan şüpheli alacak karşılıkları «kanunen kabul edilmeyen gider» olarak dikkate alınmalıdır. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 103 ALACAK SENETLERİ 654 KARŞILIK GİDERLERİ 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 900 K.K.E.G. 901 K.K.E.G. SMMM Mustafa Uçkaç 45 SMMM Mustafa Uçkaç 46 Sabit Kıymeti Yenileme Fonu (Özel Fonlar) Alınan Vadeli Çekler Duran varlık satışlarında elde edilen kazançlar dönemin gelirlerine alınmak yerine özel bir fon hesabına alınabilir. Elden Çıkarma 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 255 DEMİRBAŞLAR 392 DİĞER KDV 549 ÖZEL FONLAR 3.Yıl Yenileme fonu ayrılmasındaki üç yıllık süre, aslında iki yıl vergi matrahına dahil edilmeme şeklindedir. (Yenileme fonunun iki vergilendirme dönemi için vergilendirilmeyip üçüncü vergilendirme dönemi sonunda vergi matrahına ilave edilmesi şeklinde anlaşılması 549 ÖZEL FONLAR gerekir.) 679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE Danıştay 3 yıllık sürenin hesabında satışın KÂRLAR yapıldığı yılı izleyen yılı birinci yıl olarak kabul etmektedir. SMMM Mustafa Uçkaç 47 Çekte vade olmaması nedeniyle dönem sonunda 101 ALINAN ÇEKLER hesabının bakiyesi 121 ALACAK SENETLERİ veya 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR gibi bir alacak hesabına aktarılmalıdır XX tarihi C.tesi ve XX tarihleri C.tesiPazar günlerine denk geliyorsa 101 ALINAN ÇEKLER hesabı bakiye verebilir. (Bakiye tutarı günü C.tesiPazar gününe denk gelen çeklerin tutarıdır.) 121 ALACAK SENETLERİ 101 ALINAN ÇEKLER SMMM Mustafa Uçkaç 48

13 Verilen Vadeli Çekler Ayın şekilde verilen çeklerde de dönem sonunda 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ hesabının bakiyesi 321 BORÇ SENETLERİ veya 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR gibi bir alacak hesabına aktarılmalıdır XX tarihi C.tesi ve XX tarihleri C.tesiPazar günlerine denk geliyorsa 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ hesabı bakiye verebilir. (Bakiye tutarı günü C.tesiPazar gününe denk gelen çeklerin tutarıdır.) 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 321 BORÇ SENETLERİ Sık Görülen Hatalar Dönemsellik Kayıtları Tam Açıklama İhlalleri Kanunlarla İlişkili Hesaplar Özellikli Konular Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Tekdüzen Hesap Planı Uyumsuzlukları SMMM Mustafa Uçkaç 49 Cari Hesapların Ters Bakiye Vermesi 120 ve 320 hesaplar dönem içinde herhangi bir zamanda ve dönem sonunda ters bakiye vermemelidir. 120 ve 320 hesapların ters bakiye vermemesi için «ödeme veya ödeme aracı verildiğinde» bakiye kontrolü yapılmalı ve fark varsa, bu fark kadar kısım 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI veya 340 ALINAN AVANSLAR hesabına kaydedilmelidir. 320 SATICILAR 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ 101 ALINAN ÇEKLER 120 ALICILAR 340 ALINAN AVANSLAR SMMM Mustafa Uçkaç 51 Cari Hesapların Ters Bakiye Vermesi 120 ve 320 hesaplar dönem içinde herhangi bir zamanda ve dönem sonunda ters bakiye 320 SATICILAR vermemelidir. 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 120 ve 320 hesapların bakiye kontrolü 120 ve 320 hesapların ters bakiye vermemesi genellikle 103 dönem VERİLEN sonlarında ÇEK VE yapılmakta ÖDEME ve için «ödeme veya ödeme aracı verildiğinde» eğer «ters bakiye» EMİRLERİ veriyorsa, söz konusu bakiye kontrolü yapılmalı ve fark varsa, bu fark bakiye tutarı 159 VERİLEN SİPARİŞ kadar kısım 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI AVANSLARI veya 340 ALINAN AVANSLAR veya 340 ALINAN AVANSLAR hesabına hesabına aktarılmaktadır. 101 ALINAN ÇEKLER kaydedilmelidir. Ancak söz konusu işlem tekdüzen hesap planına uygun 120 ALICILAR değildir. 340 ALINAN AVANSLAR SMMM Mustafa Uçkaç 52

14 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kredi Kartıyla Yapılan Satışlar Çoğu kez kanunen kabul edilmeyen giderlerin 689 DİĞER O.DIŞI GİDER VE ZARARLAR hesabında veya gider hesaplarının altında bir alt hesapta muhasebeleştirildiği görülmektedir. Ancak bu tür giderler «kendi fonksiyonunda» muhasebeleştirilmeli ve altına NAZIM HESAP kaydı yapılmalıdır. 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 191 İNDİRİLECEK KDV 320 SATICILAR 900 K.K.E.G. 950 K.K.E.G. İşletmenin bir gün içerisinde kredi kartı ile yaptıkları satışların tutarını ertesi gün belirli bir oranda komisyon kesintisi yaparak işletmenin banka nezdindeki cari hesaplarına aktarıyorsa 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER hesabı kullanılmaktadır. Bankaya ödenen komisyon gibi ücretler gider kaydedilirken, bonus-para puan gibi promosyonlar gelir olarak kaydedilmelidir. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV SMMM Mustafa Uçkaç 53 SMMM Mustafa Uçkaç 54 Bonuslar-Parapuanlar Unutulmamalı! Bina ve Arsa Ayırımı İşletmenin cirosu ya da kart merkezinin yürüttüğü kampanyalar nedeniyle kazanılan bonus-parapuan gibi promosyonların «gelir olarak kaydı» unutulmamalıdır. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR İşletmenin bir bina satın alması durumunda, binanın üzerinde oturduğu arsanın ayrıca muhasebeleştirilmesi gerekir. Uygulamada binanın bedeli içinde arsanın bedeli de bulunmakta, ancak arsanın bedeli tam olarak bilinmemektedir. VUK değerleme ölçülerine göre «vergi değeri» üzerinden ayrıştırmak mümkündür. 252 BİNALAR 250 ARAZİ VE ARSALAR 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ SMMM Mustafa Uçkaç 55 SMMM Mustafa Uçkaç 56

15 Kargo Giderleri Alıcı Hesabına Ödenen Nakliye Giderleri Kargo giderleri öncelikle «maliyet» veya «gider» olarak ayrıştırılmalıdır. Alınan bir ilk madde malzeme, ticari mal veya demirbaş gibi bir maddi duran varlık edinimi söz konusu ise gider olarak muhasebeleştirilmesi mümkün değildir. 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA Bir satışta «mal veya hizmet» ile birlikte «nakliye bedeli» de fatura ediliyorsa, o nakliye için işletmenin kendi adına aldığı nakliye faturası gider değil indirim olarak gösterilir. Nakliye bedeli ayrıca alıcıdan alınıyor ve alınan bu bedel fatura üzerinde açıkça gösteriliyorsa, işletmenin aldığı nakliye faturası gider olarak kaydedilemez. 612 DİĞER İNDİRİMLER 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA SMMM Mustafa Uçkaç 57 SMMM Mustafa Uçkaç 58 Duran Varlık Ediniminde Finansman Giderleri Stok Ediniminde Finansman Giderleri Duran varlık ediniminde katlanılan finansman giderlerinin ilk takvim yılına isabet eden kısmı gider olarak muhasebeleştirilmez; maliyet olarak kaydedilmelidir. Finansman giderlerinin kalan kısmı, izleyen takvim yıllarında gider kaydedilebilir. 254 TAŞITLAR 300 BANKA KREDİLERİ 102 BANKALAR 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 300 BANKA KREDİLERİ Stok ediniminde katlanılan finansman giderlerinin, söz konusu stokların teslim alınmasına kadar geçen süreye isabet eden kısmı gider olarak muhasebeleştirilmez; maliyet olarak kaydedilmelidir. Stoklar teslim alındıktan sonraki sürede tahakkuk edecek finansman giderleri «gider» kaydedilebilir. 150 İLKMADDE VE MALZEME 300 BANKA KREDİLERİ 102 BANKALAR 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 300 BANKA KREDİLERİ 102 BANKALAR 102 BANKALAR SMMM Mustafa Uçkaç 59 SMMM Mustafa Uçkaç 60

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SARIGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2009 Onay Zamanı : 18.04.2010-17:52:44 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 28.04.2017-16:29:46 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No 198079 İrtibat Tel No 312

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-16:37:23 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MECİDİYEKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 15.04.2011-09:32:18 Vergi Kimlik Numarası 1880006507 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 DÖRTYOL VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 27.04.2013-11:45:54 0900259577 a.cin80@hotmail.com Ticaret Sicil No 3642 505 6727200 Soyadı

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat 016 /. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 8 Ağustos 016 Pazar - 09.00 Sınav Süresi: 3Saat Soru : X A.Ş. nin 015/3. Geçii vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 20.04.2017-14:11:07 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-12:14:18 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 28.04.2012-09:21:21 Vergi Kimlik Numarası 0860460178 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

ESKİŞEHİR SMMM ODASI. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular. ve Dönemsonu İşlemleri

ESKİŞEHİR SMMM ODASI. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular. ve Dönemsonu İşlemleri Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Seminer YMM Ali KARAKUŞ Bölüm 1 Seminer Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ve Dönemsonu İşlemleri 16.12.2016 (TÜRMOB Eğitmeni) SMMM Mustafa UÇKAÇ (TÜRMOB Eğitmeni) 1 Yevmiye kayıtlarında

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı