Sağlıkta Dönüşüm Programı. Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlıkta Dönüşüm Programı. Prof. Dr. Feride Aksu Tanık"

Transkript

1 Sağlıkta Dönüşüm Programı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

2 Bretton Woods Konferansı (1944) Dünya Bankası (1944) II. Dünya Savaşı sonrası yeniden imar için krediler Güney yarım kürede kalkınmada öncelikli yörelere yatırım kredileri IMF (1947) Uluslar arası ticaretin geliştirilmesi adı altında; Sınırların güçlü tekellere açılması Sosyal devlet ilkelerinden vazgeçilmesi Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (1947)

3 Kamusal Sağlık Sistemi Bismarck Maaşlardan kesinti + işveren ve devlet ödenekleri ile Sosyal Sigorta Sandığı Beveridge 1945 sonrası Devletin topladığı vergilerden Kıta Avrupası Britanya, kuzey ülkeleri Her iki sistem de kaynakların yeniden bölüşülmesine katkı sağlar Devlet iki sistemde de hizmete erişen yurttaş sayısının arttırılmasında etkin rol oynar

4 Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Kamu yatırım ve harcamalarında azalma Sağlık harcamalarındaki artış GSYH artışından fazla Vergi indirimleri, kemer sıkma politikaları Finansman krizini aşmak için özelleştirme

5 Yapısal Uyum Programları Sosyal harcamaların kısıtlanması Fiyat kontrolünün kaldırılması Ücretlerin dondurulması İhraç edilebilecek ürünlere odaklanma İthalatın liberalizasyonu Yabancı yatırımcıların haklarını koruyan yasal düzenlemeler Kamu sektörünün özelleştirilmesi Devalüasyon

6 80-83 MGK DANIŞMA MECLİSİ 24 Ocak Sosyalleştirmenin Yaygınlaştırılması ANAP Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ANAP DYP-SHP I. Sağlık Projesi I ve II. Ulusal Sağlık Kongreleri ANAYOL REFAHYOL ANASOL DSP Azınl. Kişisel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısının Meclise Sunulması DSP-MHP ANAP Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Genelgesi Kamu Çalışanlarının Özele Sevki Sözleşmeli sağlık çalışanı istihdamı İş Kanunu Tahkim Anayasa DPT Sağlık Sektörü Master Planı Sağlık Reformu Yasa Taslaklarının Hazırlanması Sağlıkta Dönüşüm 4736 sayılı yasa II. Sağlık Projesi Dünya Ticaret Örgütüne üyelik

7 SSK ve Kamu Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına Devri Aile Hekimliği Pilot Uygulaması 2827 sayılı Nüfus Planlaması hakkında kanun 3816 Yeşil Kart Kanunu 1219 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı icrasına dair Kanun 2005 Sağlıkta Hizmet Satın Alımı Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Kanun Tasarısı AKP 663 Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında KHK Aile Hekimliği Yasası Birinci Basamakta Döner Sermaye 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5510 Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Tamgün Yasa Taslağı 5947 Tamgün Yasası

8 Sağlığa Yaklaşımın Dönüşümü 1961 Anayasası Devlet herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesi ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir 1982 Anayasası Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığını sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

9 Neoliberal Teori Toplumsal yararın piyasa hareketlerinin alanının ve sıklığının maksimize edilmesi ile artırılabileceği görüşüne dayanır ve tüm insan eylemlerini piyasanın etki alanına sokmaya çalışır Harvey, 2007

10 Neoliberal reformlar! Sermayenin ekonomik gücü karşısında emekçi sınıfları koruyan düzenlemelerin, uygulamaların tasfiyesi hedeflenmekte Boratav, 2011 Sağlık alanında bu iki biçimde gerçekleşti Piyasalaştırma Ticarileştirme

11 Finansman Vergi Kamu Dışı Kaynak Yaratma! Prim Katkı payı Cepten ödeme Tamamlayıcı sigorta Enformel ödemeler

12 SSGSS Kişi Başı Aylık Gelir Gelir Aralığı G$$ Prim Tutarı Brüt asgari ücretin üçte birinin altında 0-295,5 TL Primini devlet ödeyecek Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında 295,50-886,50 TL 35,46 TL Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında 886, TL 106,38 TL Brüt asgari ücretin iki katından fazla TL ve üstü 212,76 TL

13 AKP den Önce AKP den Sonra 1 Reçete bedeli Yok 3 kaleme kadar 3 TL, sonraki her bir kalem/kutu için ek 1 TL 2 Sağlık ocakları/aile hekimlikleri Ücretsiz 3+1+ TL 3 Acil servisler Ücretsiz Devlet hastaneleri: 8 (+3+1+ ) TL Özel hastaneler: 15 (+3+1 ( + TL İ+) lave ücret 4 10 gün içinde tekrar muayene Yok (Ek) 5 TL 5 Eşdeğer ilaç farkı Yok Sınırsız 6 Yatak ücreti Yok İki kişilik odada :% 150, Tek kişilik odada: % İlave Ücret Yok Resmi: % 30- % 70, Gerçek: % 300- % Röntgen, laboratuvar hizmetleri Ücretsiz Özel hastanelerde (ilave (ücretli 9 İstisnai sağlık hizmeti ücreti Yok Robotik cerrahi, diş protezleri, vb.: % Yataklı tedavi ücreti Yok Düzenleme tamam, yakında başlayacak 11 Tamamlayıcı (özel) sigorta Yok Tamamı cebimizden, yakında başlayacak

14 Tıbbi İşlem SGK Fiyatı Hastanın Ödeyeceği Ücret Epidural anestezi ile (ağrısız) doğum Lazerli (kansız, bıçaksız) prostat tedavisi 425 TL TL TL TL Katarakt ameliyatı 410 TL TL (Robotik) Prostat ameliyatı TL TL (Robotik) Safra kesesi ameliyatı 720 TL TL (Robotik) Histerektomi ameliyatı 933TL TL (Robotik) Böbrek nakli TL TL (Robotik) Böbrek ameliyatı TL TL

15 Cepten Ödeme sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, kurumca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri karşılayan otelcilik hizmetleri için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden belirlenen hizmet fiyatlarının üç katını geçmemek üzere ilâve ücret alabilir SSGSS 73. madde

16 Finansman Kamu harcamalarının toplam sağlık giderleri içindeki payının gerilemesi (Hermann, 2010) Tamamlayıcı özel sigorta Fransa % 85, Hollanda % 60 Teminat paketi kapsamının daraltılması Diş sağlığı, kanserler Cepten ödemeler Belçika, İtalya, Portekiz, İspanya Teşhisle İlişkilendirilmiş Gruplar Bir Alman hastanesinde hekimlerin dörtte bir hastaların gereğinden önce taburcu edildiklerini bildiriyor (Klinke, Müller; 2008)

17 Hangisinin Hastalığını Tedavi Etmek Daha Maliyet Etkin? Rahim Ağzı kanseri bir yıl daha yaşatmanın maliyeti 340,23 $ Yumurtalık kanseri bir yıl daha yaşatmanın maliyeti 4054,27 $ UHY ME 2000 Çalışması verilerinden hesaplanmıştır

18 Kanserler Bir yıl daha yaşatmanın bedeli: hangisini kurtarmaya değer? $ trakea, bronş, akciğer over kolon, rektum meme melanoma prostat mide mesane serviks UHY-ME Çalışması, 2000 verilerinden

19 , primary care hospital care ,13 depression UHY-ME Çalışması, 2000 verilerinden

20 ,92 Halk sağlığı Çocuk sağlığı , ,25 601,05 254,07 221,49 208,21 87,36 temel hizmet paketleri Ana çocuk sağlığı CYBH Kanser Diyabet ve hipertansiyon Ağız ve diş sağlığı Ruh sağlığı UHY-ME Çalışması, 2000

21 Sağlıkta Piyasalaştırma Satıcı müşteri ilişkisi ve fiyatlandırma anlayışı Riskin fiyatlandırılması ve kişisel sorumluluk düzeyine indirgenmesi Tercih hakkı, tüketici davranışı kavramları İşletme yöntemlerinin uygulamaya sokulması Özelleştirme ve kamu özel ortaklığı yoluyla özel sermayenin payının arttırılması JB Vargas, C Perez; 2007

22 Sağlık Sektörü Neden Çekici? İniş çıkışları olmayan istikrarlı bir ticari yapı Talep esnekliği yok Döngüsel olarak talep düşüşü yok

23 Sağlığın Piyasalaştırılması Kamu sağlık hizmetlerinin işletmeleştirilmesi Bütçe payının Kamu kurumlarının döner sermaye gelirlerine mahkum bırakılması Kamu alacaklarının ödenmemesi

24 Hesap Kitap 2006 Kamu hastanelerinin 770 milyon YTL alacağının silinmesi 2007 (5588 sayılı Yasa ve 5502 sayılı Yasanın geçici 3. md) Sosyal Güvenlik Kurumlarının üniversite hastanelerine borçları mahsuplaşma, alacaktan vazgeçme, terkin yoluyla silinmesi hükmü 2008 bedeli ödenmemiş faturaların bedelsiz kamu hizmeti tanımına sokulması Toplam 5 6 milyar YTL Döner sermayeli işletmelerin yıllık hasılatının % i TEPAV, 2008

25 Kurumların Ehlileştirilmesi Sağlık endüstrisine bağlı aktörlerin, değişime uğratılan mevcut kurumsal yapıdan mümkün olan en fazla faydayı elde edebilmesini sağlayacak bir ortamın olanaklı kılınmasıdır. Rodney Loeppky Kusursuz Servet: Sağlık endüstrisinde sermaye birikimi, 2009

26 Sağlığın Piyasalaştırılması Özel sağlık sektörünün güçlendirilmesi Hizmet satın alma Yasal düzenlemeler Teşvikler

27 Sosyal Güvenlik Kurumlarının Tedavi Harcamaları (%) Onur Hamzaoğlu, 2010

28

29 Finansmanın Özel Sektöre Kaydırılması Bismarck ve Beveridge sağlık finansmanı sistemlerinin servet bölüşümü işlevini sekteye uğratmakta Sigorta primleri ve katkı paylarının kişisel gelir içindeki payı yoksullar için oransal olarak çok daha fazla Sağlık harcamaları nedeniyle yoksullaşma

30

31

32 Emek Piyasası Sözleşmeli çalışma Taşeronlaşma Esnek çalışma Çalışma saatleri belirsiz Tatiller belirsiz Çalışma mekanı belirsiz Ücretler belirsiz Çalışanlar arasında ayrım Örgütsüzlük İşsizlik Hekim sayısını arttırma

33 Kamu Özel Ortaklığı Kamu arazilerinin bedelsiz olarak özel sektöre devredilmesi Borçlanmada devlet güvencesi sağlanması İnşaat ve tıbbi hizmetlerin dışında kalan hizmetlerin yıl süreyle özel sektöre devri Sözleşme imzalanmasından itibaren özel sektöre kira ödenmesi Hastane çevresindeki çeşitli tesislerin alt taşeronlara verilmesi

34 KÖO ve Verimlilik! Ankara Etlik ihalesi 319 milyon TL yıllık kira bedeli ile Astaldi SPA Türkerler İnşaat A.Ş. Oysa 1200 yataklı sağlık kompleksinin 260 milyon TL ye mal olacağı hesaplanmış, bir inşaat firması 173,7 milyon TL teklif verilmiştir 3056 yataklı tesis için ~ 9 milyar TL 1200 yataklı tesis için 174 milyon TL

35 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Cihaz Yönetimi hastaneler uzmanlaşmış yönetim ekiplerince yönetilmemekte Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde tıbbi cihaz ihtiyaçlarının belirlenmesinde; nesnel standartlar yok Çok sayıda ihale, yapılan hatalı işlemler ve itirazlar sonucunda Kamu İhale Kurumunca iptal edilmekte Tıbbi cihazların tam kapasite ile çalışmasını sağlayacak, dengeli bir personel dağılımı politikası yok radyoloji birimindeki cihazları kullananların tamamı cihazın radyasyon yayıp yaymadığına bakılmaksızın aynı koşullarda istihdam ediliyor (Sayıştay 2005)

36 Sayıştay Raporu adet döner sermaye işletmelerinin hesap kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı, kuruma bağlı sağlık tesislerinin bankalarda mevduat bulundurmak karşılığında faiz haricinde menfaat temin etmek suretiyle bütçe dışı bir takım kaynaklar kullandığı, banka kaynaklarından temsili ağırlama niteliğinde harcama yapıldığı, banka kaynakları ile normalde bütçeden ödenmesi mümkün olmayan para cezalarının ödendiği; banka kanalıyla hastane hizmetleri ile ilgisi olmayan harcama yapıldığı, kuruma bağlı sağlık tesislerindeki ticari alanlara ilişkin ihale işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmediği...

37 Kalp Krizi ve İnme Sonrası 30 gün İçinde Ölümlülük 45 yaş üzeri yetişkinlerde Kalp krizi Türkiye % 10,7 ile en kötü beşinci ülke İnme Türkiye % 11,8 ile en kötü üçüncü ülke (OECD 2013) Japan Korea Denmark United States Norw ay Finland Austria Israel Sw eden Italy Germany Sw itzerland Iceland Netherlands OECD (31) New Zealand France Belgium Czech Rep. Hungary Canada Ireland Australia Spain United Kingdom Portugal Luxembourg Slovak Rep. Chile Turkey Slovenia Mexico

38 Erken Tanı Çalışmaları Türkiye yaş grubu kadınlarda serviks kanseri taraması yapılma oranı % 15,5 OECD ülkeleri arasında sonuncu yaş grubu kadınlarda mamografi taraması yapılma orantısı % 27,3 ile en kötü dördüncü ülke (OECD 2013)

39 Asıl Dönüşen Sosyal Politika Kısmi, parametrik değişikliklerden yapısal değişikliklere Sosyal politika alanları daralmakta Ticarileşme Özelleştirme Müşteri/Tüketici eksenli sosyal politika Muhtaçlara yardım Yoksulluk kriterleri

40

41

42 Sağlıkta servet birikimi Yılların zorlu sınıf mücadeleleri sayesinde kazanılmış; emeklilik, sosyal dayanışma, sağlık hakkı gibi topluma ait varlıkların özel sermayenin avucuna bırakılması gasp yoluyla sermaye birikimidir. David Harvey Yeni Emperyalizm, 2003

43

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır. Yazar Hakkında Mehmet Atasever: Eğitim hayatına doğum yeri olan Erzurum da başlayıp, yüksek lisans eğitimini; Atatürk Üniversitesi, üretim yönetim ve pazarlama alanında tamamladı. Doktora eğitimine ise

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış

Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 1 Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış 19 Türk Sağlık Sistemi

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ömür GENÇ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SSGSS nin ekonomi-politiği Sosyal Sigorta haklarında neler değişiyor? Emeklilik haklarında neler kaybedeceğiz? Genel Sağlık Sigortası ile yaşanacak kayıplar Reform mu

Detaylı

ESİ SAĞLIK SSK SAĞLIK KURULUŞLARININ LARININ

ESİ SAĞLIK SSK SAĞLIK KURULUŞLARININ LARININ 2009 BÜTÇESB ESİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SSK SAĞLIK KURULUŞLARININ LARININ SAĞLIK BAKANLIĞI NA NA DEVRİ AKP hükümeti iktidarı izlediği sağlık ve ekonomi politikalarıyla var olan eşitsizlikleri derinleştirdi.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM ÖNERİSİ NE İLİŞKİN DİSK İN DEĞERLENDİRME RAPORU (6 EKİM 2004) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM ÖNERİSİ NE İLİŞKİN DİSK İN DEĞERLENDİRME RAPORU (6 EKİM 2004) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM ÖNERİSİ NE İLİŞKİN DİSK İN DEĞERLENDİRME RAPORU (6 EKİM 2004) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖDEME POLİTİKALARI Dr. Bahattin İLTER 3.SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 14 NİSAN 2015 ANKARA

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖDEME POLİTİKALARI Dr. Bahattin İLTER 3.SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 14 NİSAN 2015 ANKARA EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖDEME POLİTİKALARI Dr. Bahattin İLTER 3.SAĞLIK YÖNETİMİ KONGRESİ 14 NİSAN 2015 ANKARA SUNUM İÇERİĞİ Sağlık finansmanı Evde sağlık hizmetlerinin beklenen fotoğrafı Evde sağlık

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Kasım 1998 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Kasım 1998 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Kasım 1998 PAZAR Sayı: 23524 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ? Yılı Programı 17 Ekim 1998

Detaylı

Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları

Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları Türkiye de Sağlık/İlaç Harcamaları ve İlaç Geri Ödeme Politikası Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları Doç. Dr. Yuanli Liu Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Doç. Dr. Yusuf Çelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2010-2012) 2. YIL ÇALIŞMA RAPORU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2010-2012) 2. YIL ÇALIŞMA RAPORU YÖNETİM KURULU (2010-2012) YÖNETİM KURULU (2010-2012) Eylül 2012 Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamı ya da bir parçası, tanıtım için yapılacak alıntılar dışında, Türk Cerrahi Derneği nin yazılı izni

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

SAĞLIĞIN FİNANSMANI VE TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK FİNANSMAN MODELİ ÖNERİSİ

SAĞLIĞIN FİNANSMANI VE TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK FİNANSMAN MODELİ ÖNERİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI SAĞLIĞIN FİNANSMANI VE TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK FİNANSMAN MODELİ ÖNERİSİ Doktora Tezi Gülbiye Yenimahalleli-Yaşar

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ARACI GENEL SAĞLIK SİGORTASI Yüksek Lisans Tezi Ünal ER Tez Danışmanı Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK Şubat - 2011 GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SAĞLIK

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. 24 Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 30.06.2011 Bu rapor 01.Ocak.2011 30.Haziran.2011 çalışma dönemini kapsamaktadır. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ A.Ş. SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

Detaylı

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R İÇİNDEKİLER: GİRİŞ Giriş s. 1 1. İlaç Sektörü s. 2 2. Hizmet Sunumu s. 6 3. Tıbbi Teknoloji

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜÇ YIL

TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜÇ YIL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜÇ YIL (MAYIS 1999 MAYIS 2002) 1 SUNUŞ Türk toplumunun sağlık düzeyini yükseltmek, gelecek nesillerimizin daha iyi şartlarda yetişmesini sağlamak, ülkemizin

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun No. 5510, Kabul Tarihi: 31.05.2006, RG., 16.06.2006, S. 26200) GENEL GEREKÇE Sosyal güvenlik insanların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012 Sayın Bakanım (Bakanlarım), Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sendikaların ve Meslek Odalarımızın Çok Değerli Temsilcileri,

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 1 Daire Başkanlığı Nisan 2012

Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 1 Daire Başkanlığı Nisan 2012 1 T. C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Aylık Bülten Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 1 Sayı: 10 Daire Başkanlığı Nisan 2012 BAŞLARKEN İnsanların yaşamları boyunca kendi iradeleriyle

Detaylı

SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI

SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SORU VE YANITLARLA SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI Hazırlayanlar Av. Özgür Erbaş Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz Dr. Bayazıt İlhan Soru ve Yanıtlarla Sağlıkta Kamu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2012 2011

Detaylı