SARAY HALI A.Ş. 28 Adet Daire, 14 Adet Dükkan Değerleme Raporu, Koytür Corner Town, Çekmeköy, İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SARAY HALI A.Ş. 28 Adet Daire, 14 Adet Dükkan Değerleme Raporu, Koytür Corner Town, Çekmeköy, İSTANBUL 05.03.2012"

Transkript

1 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU SARAY HALI A.Ş. 28 Adet Daire, 14 Adet Dükkan Değerleme Raporu, Koytür Corner Town, Çekmeköy, İSTANBUL Sultançiftliği Mah. Şile Yolu, Koytür İnşaat Corner Town Blokları, Taşdelen- Çekmeköy/İSTANBUL Takdim: Saray Halı A.Ş. Atatürk Mah. Vedat Günyol Cad. No:13 Ataşehir/İSTANBUL Hazırlayan: Denge Gayrimenkul Değerleme ve Dan. A. Ş. Halk Sok. Ada İş Merkezi No:50 Kat:3 D:6-7 Sahrayıcedit, Kadıköy/İSTANBUL

2 Saray Halı A.Ş. Atatürk Mah. Vedat Günyol Cad. No:13 Ataşehir/İSTANBUL Konu: İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Sultançiftliği mahallesinde konumlu 28 Adet Daire, 14 Adet Dükkan değerleme çalışması Sayın Yetkili İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Sultançiftliği mahallesinde yer alan F22d.25b.4c pafta 870 parselde bulunan 28 Adet Daire, 14 Adet Dükkan için şirketimiz tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Söz konusu çalışma kapsamında Lisanslı Değerleme Uzmanı Sn. Dilek TEZOL tarafından bahse konu gayrimenkul ve çevresi bizzat görülerek incelenmiştir. Çalışmaya konu olan gayrimenkullerin yakın civarı ile daha geniş ölçekte İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Sultançiftliği mahallesi genelinde yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde benzer kullanıma sahip, benzer özellikler taşıyan emsaller incelemeye alınmış, içinde bulunduğumuz bugünkü ekonomik koşullar çerçevesinde söz konusu arsa nitelikli gayrimenkul değerlenmiştir. İşbu rapor tarihi itibariyle geçerli olup, konu mülklerin değer tespiti ile ilgili çalışma kapsamında civardaki gayrimenkul piyasası incelenmiş ve günümüz ekonomik koşulları dikkate alınmıştır. Saygılarımızla, Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş. Ahmet ARSLAN Baki BUDAKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Lisanslı Değerleme Uzmanı (400376) Lisanslı Değerleme Uzmanı (400159) 1

3 Bağlayıcı Ve Sınırlayıcı Koşullar / Taahhütname 1. Bu raporda sunulan bilgiler ve ifadeler gerçek ve doğrudur. 2. Raporda belirtilen analizler, fikirler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve şartlarla kısıtlıdır ve bunlar benim kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analizlerim, fikirlerim ve sonuçlarımdır. 3. Bu raporun konusu olan mülke güncel ve geleceğe dönük hiçbir çıkarım yoktur. (veya belirtilen biçimde vardır.) ve işin içindeki taraflarla hiçbir kişisel ilgim yoktur. 4. Bu raporun konusu olan mülke veya bu görevle ilgili taraflara karşı hiçbir önyargım yoktur. 5. Bu görevle ilgili olarak durumum önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi ve bildirilmesine bağlı değildir. 6. Bu görevin tamamlanması için aldığım/alacağım ücret, önceden saptanmış bir değer veya değerin müşterinin amaçlarını gözeten yönünün geliştirilip rapor edilmesi, değer takdirinin miktarı, öngörülen bir sonucun elde edilmesi veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili sonraki bir olayın meydana gelmesine bağlı değildir. 7. Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 8. Değerleme uzmanı mesleki eğitim şartlarına haiz olup değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi vardır. 9. Bu raporun konusu olan mülkü kadastro, belediye, tapu kurumlarında durumuna bakılmış ve yerinde şahsen görüp incelemiştir. 10. Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını beyan ederiz. 11. Değerleme uzmanı değer biçilen mülkü ya da ona ilişkin mülkiyet hakkını etkileyen yasal konulardan sorumlu olmayacaktır. Değerleme uzmanı mülkiyet hakkının iyi ve pazarlanabilir olduğunu varsayar ve bu nedenle de mülkiyet hakkı ile ilgili herhangi bir görüş bildirmez. Söz konusu mülke sorumlu bir mülkiyet altında bulunduğu esasına dayanılarak değer biçilir. Raporu Hazırlayan Dilek TEZOL Lisanslı Değerleme Uzmanı (402192) Raporu Denetleyen Ahmet ARSLAN Sorumlu Değerleme Uzmanı (400376) 2

4 - YÖNETİCİ ÖZETİ - Raporun Geçerli Olduğu Tarih ve Rapor Numarası DeğerlemeTürü ve Rapor Formatı /008 Açıklamalı Değerleme İncelemenin Yapıldığı Tarih Değerlemesi Yapılan Mülk Gayrimenkulün Adresi Hukuki Tanımı Mal Sahibi Mevcut Kullanımı Mevcut Kullanıcı İmar Durumu Değerlemesi Yapılan Mülkün Arsa Alanı Değerlemesi Yapılan Mülkün Yapı Alanı Kullanılan Değerleme Yaklaşımları Tanımlanan Değer Tanımlanan Değer KDV Dahil Değerleme Uzmanı 28 Adet Daire ve 14 Adet Dükkan Sultançiftliği Mah. Şile Yolu, Koytür İnşaat Corner Town Blokları, Taşdelen- Çekmeköy/İSTANBUL Arsa Saray Halı A.Ş 28 Adet Daire, 14 Adet Dükkanı bulunan Koytür Corner sitesi Saray Halı A.Ş tarihli ve 1/1000 ölçekli Taşdelen Uygulama İmar Planına göre; konut alanı, ticaret + hizmet alanında kalmakta ve TAKS:-, KAKS: 1.20 yapılaşma koşulları bulunmaktadır ,91 m² 28 adet Daire ve 14 adet dükkan Emsal Yaklaşımı ve Gelir İndirgeme Yaklaşımı TL +KDV TL Dilek TEZOL 3

5 DEĞERLEMENİN DAYANDIĞI VARSAYIMLAR Genel Varsayımlar ve Çalışmayı Kısıtlayıcı Şartlar Bu değerleme raporu aşağıdaki genel varsayımları içermektedir: 1. Sağlanan yasal tanım veya yasal tapu mülkiyetine ilişkin konular için hiçbir sorumluluk alınmaz. Aksi beyan edilmedikçe, mülkün tapusu pazarlanabilir ve geçerlidir. 2. Aksi beyan edilmedikçe, mülk üzerinde teminat ve alacaklar dikkate alınmadan değerlendirilmiştir. 3. Sorumlu bir mülk sahipliği ve yetenekli bir mülk yönetimi varsayılmıştır. 4. Başkaları tarafından sağlanan bilgilerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır, fakat bunların doğruluğu için garanti verilmez. 5. Tüm mühendislik etütlerinin doğru olduğu varsayılmıştır. Bu rapordaki parsel planları ve çizim malzemeleri, sadece okuyucunun mülkü görsel olarak canlandırması için dahil edilmiştir. 6. Mülkü daha değerli ya da daha az değerli kılabilecek, mülkün zemin altının veya yapıların saklı veya aşikar olmayan şartları içermediği varsayılmıştır. Böyle şartlar veya bunların ortaya çıkarılması için gerekebilen mühendislik etütlerinin elde edilmesi için hiçbir sorumluluk alınmaz. 7. Değerleme raporu, içinde aksi beyan edilmedikçe, mülkün geçerli yerel ve ulusal yasalar ve çevre yönetmelikleriyle tam bir uygunluk içinde olduğu varsayılmıştır. 8. Değerleme raporunun içinde herhangi bir uygunsuzluğun tanımlanmadığı, belirtilmediği ve dikkate alınmadığı sürece, mülkün geçerli tüm imar yasaları ve kullanım yönetmelikleri ve kısıtlamalarına uyduğu varsayılmıştır. 9. Gerekli tüm ruhsatlar, iskan belgeleri, projeler, izinler ve diğer yasal ve idari belgelerin, yerel, ulusal veya özel kurum ve kuruluşlardan, bu raporda değer takdirinin dayandırıldığı herhangi bir kullanım için, elde edildiği veya elde edilebileceği veya yenilenebileceği varsayılmıştır. 10. Arazi ve yapılandırmaların kullanımlarının, tanımlanan mülkün sınırları içinde kaldığı ve raporda aksi belirtilmedikçe, bir tecavüz olmadığı varsayılmıştır. 11. Bu raporda aksi beyan edilmedikçe, mülkte var olan veya olmayan tehlikeli maddelerin mevcudiyeti değerleme uzmanı tarafından gözlemlenmemiştir. Bu gibi malzemelerin mülkün içinde ve dışındaki mevcudiyeti hakkında değerleme uzmanının herhangi bir bilgisi yoktur. Değerleme uzmanı bu gibi maddeleri ortaya çıkarmak için gerekli niteliklere sahip değildir. Asbest, üre formaldehit köpüklü tecrit maddesi ve potansiyel olarak zararlı diğer maddeler mülkün değerini etkileyebilir. Tahmin edilen değer, değer kaybına neden olabilecek bu gibi maddelerin mülkün içinde ve dışında bulunmadığı varsayımına dayalıdır. Bu gibi durumlar veya bunları ortaya çıkarmak için gerekli ekspertiz veya mühendislik bilgisi için hiçbir sorumluluk üstlenilmez. Eğer arzu edilirse kullanıcının bu alanda bir eksperin hizmetlerinden yararlanması önemle önerilir. 4

6 Bu değerleme raporu aşağıdaki kısıtlayıcı şartlarla hazırlanmıştır. 1. Bu raporda tahmin edilen toplam değerin arsa ve yapılandırmalar arasındaki paylaşım sadece belirtilen kullanım programı için geçerlidir. Arazi ve yapılandırmalar için tahsis edilen ayrı değerler herhangi başka bir değerleme için kullanılmamalıdır ve kullanıldığı takdirde geçersizdir. 2. Bu raporun veya kopyasını elde bulundurmak, beraberinde raporun yayın hakkını vermez. 3. Değerleme uzmanı önceden bir anlaşma sağlanmadığı takdirde bu değerleme nedeniyle danışmanlık yapmak konuyla ilgili ifade vermek veya mahkemede bulunmak zorunda değildir. 4. Değerleme uzmanının (yazılı) onayı ve rızası olmadan, bu rapor içeriğinin tümü veya bir kısmı (özellikle değere ilişkin sonuçlar, değerleme uzmanının kimliği veya değerleme uzmanının bağlı olduğu firma) reklam, halkla ilişkiler, haberler, satışlar veya diğer medya yoluyla kamuoyuna açıklanıp, yayılamaz. 5. Önerilen yapılandırmaların aksi öngörülmediği takdirde projesine, ruhsatına, planına, imara ve diğer yasal mevzuatlara uygun inşa edilmiş/edilmekte olduğu varsayılmıştır. Bu raporu almak, raporun tamamen ya da kısmen yayınlama ve/veya çoğaltma hakkını doğurmaz. Bu raporun herhangi bir amaçla referans gösterilmesi, amacı dışında kullanılması, çoğaltılması ve/veya yayınlanması için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş. nin yazılı onayı gerekmektedir. Bu değerleme çalışması UDES e (Uluslararası Değerleme Standartlarına) uygun olarak ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile kurulun tarih 27/781 sayılı kararında yer alan değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 5

7 İÇİNDEKİLER 1. RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ Rapor Tarihi ve Numarası Raporun Türünün Tanımlanması Raporu Hazırlayanlar Değerleme Tarihi Dayanak Sözleşmesinin Tarih ve Numarası Şirket Bilgileri Müşteri Bilgileri Müşterinin Talepleri Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar Değerlemenin Amacı ve Tasarlanan Kullanımı Değerin Tanımı Piyasa Değeri Değerlendirilen Mülk Halkları İşin Kapsamı Piyasa Yöresi, Şehir, Komşuluk Çevresi ve Konum Verileri KONU TAŞINMAZA AİT BİLGİLER Gayrimenkulün Mülkiyet Bilgileri Gayrimenkulün İmar Bilgileri, Mevcut Durum ve Son 3 Yıllık Yasal Süreç Değerleme Konusu Gayrimenkulün Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri v.b.) İlişkin Bilgi Taşınmazın Tanıtılması Ulaşım Özellikleri Fiziksel Özellikler PİYASA ARAŞTIRMASI Emsal Araştırması Satılık Daire Emsali Araştırması Kiralık Daire Emsali Araştırması VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR Olumlu ve Olumsuz Özellikler En iyi ve En Verimli Kullanım Analizi Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler ve Analizler Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Gelir İndirgeme Yaklaşımı Maliyet Yaklaşımı Geliştirme Yaklaşımı Değerlemede Kullanılan Yöntemlerin Analizi Değerlemede Kullanılan Yöntemlerin Analizi Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Gelir İndirgeme Yöntemi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Raporda Yer Alması Gereken Ancak Bulunmayan Veriler ve Nedenleri Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği Ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin Ve Belgelerin Tam Ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş

8 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin Veya Gayrimenkule Bağlı Hak Ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde, Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş SONUÇ (Değer Göstergelerinin Uzlaştırılması) EKLER VE FOTOĞRAFLAR

9 BÖLÜM 1 RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ 1. RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ 2. Rapor Tarihi ve Numarası Bu rapor, Saray Halı A.Ş. in tarihli talebine istinaden, şirketimiz tarafından tarihli, 013 numaralı rapor olarak tanzim edilmiştir. 3. Raporun Türünün Tanımlanması Değerleme çalışmasına konu olan rapor türü Açıklamalı Değerleme raporudur. Bu tür bir raporda elde edilen veriler kapsamlı şekilde açıklanmakta ve analizleri ve finansal hesapları sebepleri ile takdim edilmektedir. 4. Raporu Hazırlayanlar Bu değerleme raporu; gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Lisanslı Değerleme Uzmanı Sn. Dilek TEZOL tarafından hazırlanmıştır. 5. Değerleme Tarihi Bu değerleme raporu için, şirketimizin değerleme uzmanları tarihinde çalışmalara başlamış ve tarihine kadar raporu hazırlamışlardır. Bu sürede gayrimenkul mahallinde ve ilgili resmi dairelerde incelemeler ve ofis çalışması yapılmıştır. 6. Dayanak Sözleşmesinin Tarih ve Numarası Bu değerleme raporu şirketimiz ile Saray Halı A.Ş arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen tarihli dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile kurulun tarih 27/781 sayılı kararında yer alan değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 7. Şirket Bilgileri Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Şirketimiz Denge Varlık Değerleme ve Danışmanlık Limited Şirketi ünvanıyla, tarih ve 6354 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre, gayrimenkul (taşınmaz) değerlemesi olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla Türk Lirası sermaye ile kurulmuştur. 8. Müşteri Bilgileri Bu değerleme raporu, Saray Halı A.Ş. Atatürk Mah. Vedat Günyol Cad. No:13 Ataşehir/İSTANBUL adresinde ikamet eden Saray Halı A.Ş için hazırlanmıştır. 9. Müşterinin Talepleri Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar Değerleme çalışması sırasında müşteri tarafından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 8

10 BÖLÜM 2 DEĞER TANIMLARI, GENEL TANIMLAR 2. DEĞER TANIMLARI, GENEL TANIMLAR 2.1. Değerlemenin Amacı ve Tasarlanan Kullanımı Söz konusu değerleme çalışması İstanbul ili, Çekmeköy İlçesi, Sultançiftliği mahallesinde, konumlu gayrimenkulün tarihi itibariyle piyasa ve acil satış değerlerinin belirleme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda resmi kurum araştırmaları yapılarak yasal ve hukuki boyutuyla gayrimenkulün durumu irdelenmiş ve piyasa koşullarına uygun olarak adil piyasa ve acil satış değerleri araştırılıp tespit edilmiştir. Ayrıca rapor kapsamında değere etki eden unsurlar mevcut piyasa koşulları içinde değerlendirilmiş ve değere nasıl ulaşıldığı hakkında bilgi verilmiştir Değerin Tanımı Piyasa Değeri Piyasa değeri belirli bir kıymet biçme tarihinde istekli bir alıcı ve istekli bir satıcının hiçbir başka etki altında kalmadan ve kendi çıkarlarını kollayarak doğru bir pazarlama sonucu satışı gerçekleştirebilecekleri tahmini bir miktardır. Bu tanımlamada ifade edilen, satışın belirlenen bir tarihte tamamlanması ve tapunun satıcıdan alıcıya aşağıdaki şartlar altında devredilmesidir: Alıcı ve satıcı mantıklı hareket etmektedir. Her iki taraflar gayrimenkul ile ilgili bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. Gayrimenkulün satışı için açık piyasada makul bir süre tanınmıştır. Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. Gayrimenkulün alım satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir Değerlendirilen Mülk Halkları Raporda değerlendirilen mülkiyet hakkı tam mülkiyet hakkıdır İşin Kapsamı Bu çalışma kapsamında çalışmayı gerçekleştiren değerleme uzmanı bir takım araştırmalarda ve analizlerde bulunmuştur. Elde ettiği verilerin bir kısmı çalışmakta olduğu ofis ortamından sürekli güncellenen verilerden temin edilmiştir. Diğer veriler ise; Yaptığı çalışmanın bağlı olduğu Belediye, Tapu Sicil Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kadastro Müdürlüğü v.b. resmi kurumlarda incelemelerde bulunulmuştur. Demografik veriler TUİK ten (Türkiye İstatistik Kurumu) temin edilmiştir. Arz talep ilişkisi ve fiyat araştırmaları bölgedeki emlak ofislerinden araştırılmıştır. Bölge ve saha analizi bizzat gidilerek incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. 9

11 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI 3. GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI 3.1. Piyasa Yöresi, Şehir, Komşuluk Çevresi ve Konum Verileri İstanbul İli Genel Veriler İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve ekonomik açıdan en önemli şehridir. Belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'nın en yüksek nüfusa sahip şehridir. İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin bugün itibari ile 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır Demografik Veriler İstanbul'un toplam 39 ilçesi vardır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırlamış olduğu 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre İstanbul'un Toplam Nüfusu kişidir. İstanbul'un 39 ilçesi nüfus sayısı bakımından 2012 yılı verilerine göre incelendiğinde en çok nüfuslu ilçesi Bağcılar, en az nüfuslu ilçesi de Adalar olmuştur. İlçe Nüfus İlçe Nüfus İlçe Nüfus İlçe Nüfus Adalar Beykoz Gaziosmanpaşa Silivri Arnavutköy Beylikdüzü Güngören Sultanbeyli Ataşehir Beyoğlu Kadıköy Sultangazi Avcılar Büyükçekmece Kâğıthane Şile Bağcılar Çatalca Kartal Şişli Bahçelievler Çekmeköy Küçükçekmece Tuzla Bakırköy Esenler Maltepe Ümraniye Başakşehir Esenyurt Pendik Üsküdar Bayrampaşa Eyüp Sancaktepe Zeytinburnu Beşiktaş Fatih Sarıyer Tablo. 1. İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayımı Sonuçları (2012) Ekonomik Veriler İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri ve siyasi olarak eski başkentidir. Kara ve deniz ticaret yollarının bir kavşağı olması ve stratejik konumu nedeniyle Türkiye'de ekonomik yaşamın merkezi olmuştur. Şehir aynı zamanda en büyük sanayi merkezidir. Türkiye'deki sanayi istihdamının %20'sini karşılamaktadır. Yaklaşık olarak %38'lik endüstriyel alana sahiptir. İstanbul ve çevre iller bu alanda; meyve, zeytinyağı, İpek, pamuk ve tütün gibi ürünler elde etmektedir. Ayrıca gıda sanayi, tekstil üretimi, petrol ürünleri, 10

12 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI kauçuk, metal eşya, deri, kimya, ilaç, elektronik, cam, teknolojik ürünler, makine, otomotiv, ulaşım araçları, kağıt ve kâğıt ürünleri ve alkollü içkiler, kentin önemli sanayi ürünleri arasında yer almaktadır. Günümüzde İstanbul, Türkiye'nin %55 üretimine ve %45'lik ticaret hacmine sahiptir. Ülkede Gayrisafi millî hasıla'nın %21.2'lik kısmını oluşturur Sektörel Veriler İstanbul, kurulduğu dönemden başlayarak bulunduğu bölgenin ve ait olduğu devletin ekonomik merkezi olma niteliğini korumuştur. Cumhuriyet döneminde de İstanbul ülkenin ekonomik anlamda en ileri merkezi olma merkezi özelliğini korumaktadır. İlin ülke gayrisafi millî hasılası içindeki payı %27, devlet bütçesine katkısıysa %40 düzeyindedir. Yıllık döviz girdisi TL'ye ulaşmıştır. İstanbul ili genelinde ekonomik etkinlikler çok büyük çeşitlilik göstermektedir. Ticaret ve Sanayi İstanbul'un yeni iş bölgelerinden Maslak Ticaret, İstanbul'un gelirinde en büyük paya sahip olan sektördür. İlde bu sektörün gelişmesinde Boğaz köprülerinin, Asya ve Avrupa gibi merkezler arasında uzanan otoyolların hiç kuşkusuz büyük katkısı vardır. Aynı şekilde demiryoluyla da Asya ve Avrupa'ya bağlanması ve büyük limanları olması da bu konuda etkilidir. İstanbul ticaret sektörü ülke toplamının %27'sini oluşturur. Dışalım ve dışsatım konusunda da İstanbul ili Türkiye çapında birinci sıradadır. Türkiye'de hizmet veren özel bankaların tümünün, ulusal çapta yayın yapan gazetelerin, televizyon kanallarının, ulaşım firmalarının ve yayınevlerinin ise tümüne yakınının genel merkezleri İstanbul'dadır. Nitekim, İstanbul ili ekonomisinde bankacılıkla birlikte ulaştırma-haberleşme sektörü %15'i aşan bir paya sahiptir. Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşlarından pek çoğunun genel merkezi ve fabrikası İstanbul ilinde bulunmaktadır. İlde madeni eşya, makine, otomotiv, gemi yapımı, kimya, dokuma, konfeksiyon, hazır gıda, cam, porselen ve çimento sanayi gelişkindir. 2000'li yılların başında payı %30'a yakın olan sanayi, ticaretten sonra ildeki ikinci büyük sektördür. Cumhuriyet'in kurulmasıyla hızla sanayileşen İstanbul'da ilk fabrikalar Haliç kıyılarına kurulmuş; ancak şehirde yarattıkları kirlilik ve kargaşadan ötürü birer birer tasfiye edilerek şehrin dışında oluşturulan organize sanayi bölgelerine taşınmışlardır. Atatürk Oto Sanayi Sitesi ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İstanbul'un en büyük sanayi bölgeleridir. Ancak yerleşim yerlerinin önlenemez genişlemeleri nedeniyle buralar da günümüzde yerleşim yerlerinin arasında kalmışlardır. Tarım ve Hayvancılık İstanbul ili, tarih boyunca bir tarım merkezi olmamıştır. İstanbul ili üretiminde, tarım hep son sıralarda yer almış; il daima üretim merkezi olmaktan çok, tüketimle ön plana çıkmıştır. Buna karşın İstanbul, geçmişte ürettiği az miktarda tarımsal ürünle, kendi gereksiniminin bir bölümünü karşılayabiliyorken; günümüzde tarım alanlarının hızla kentleşmesi ve kırsalda yaşayan halkın daha yüksek yaşam standardı için merkeze yönelmesi nedeniyle, ilde tarımın payı en geri düzeylerine ulaşmıştır. Günümüzde İstanbul ili topraklarının %30'u tarıma elverişli olmasına karşın bu alanlar tam değerlendirilmemektedir dekarla, ekim alanlarının yarısından fazlası buğdaya ayrılmış durumdadır. Bunu dekarla ayçiçeği izler. Üretimde sebze olarak dekarla taze fasülye, meyve olarak dekarla fındık birinci sıradadır. Tarımsal üretimde ön plana çıkan ilçeler arasında Çatalca, Silivri, Şile, Eyüp, Beykoz ve Kartal bulunmaktadır. İstanbul ilinde hayvancılık da yapılmaktadır. Genel olarak kentin günlük tüketimine yönelik yapılan bu üretim çiftlik, mandıra ve ağıllarda, sığır besiciliği, tavukçuluk ve balıkçılık üzerine yoğunlaşmıştır. 11

13 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Özellikle çevre illerdeki balıkçıların, İstanbul dışında avladıkları balıkları İstanbul'da piyasaya sürmeleri nedeniyle, balıkçılığın hayvancılık alanındaki payı olması gerekenden yüksek görünmektedir. Hayvancılık sektörüyle ilin günlük süt ve yumurta gereksinimi bir miktar karşılanmaktadır. Ancak İstanbul ili bu hâliyle kendine yetemediği için, ürettiği miktarın çok daha fazlasını dış illerden satın almaktadır. İstanbul'da sınırlı miktarda arıcılık, ipekböcekçiliği de yapılmakta olup, geçmişte Ayazağa, Kemerburgaz, Hacımaşlı gibi yerlerde domuz çiftlikleri de bulunmaktaydı. Ormancılık ve Madencilik İstanbul ili genelinde tüm orman alanları koruma altına alınmış olmakla birlikte sınırlı miktarda ormancılık faaliyeti yürütülmektedir. Geçmişte doğal oluşumlu ormanların büyük bir bölümünden kente yakacak odun sağlamak için yararlanılmışsa da, son yıllarda kentin dört bir yanına uzatılan doğalgaz ağıyla bu gereksinim azalma göstermiştir. İstanbul'daki bu baltalık ormanların bir bölümü günümüzde bozuk ormanlara dönüşmüştür. İstanbul ili genelinde kayda değer maden oluşumları yoktur. Avrupa Yakası'nın kuzeydoğusunda yer alan Sarıyer ilçesine bağlı Maden mahallesinde altın, gümüş ve bakır damarları olduğu Bizans döneminden bu yana bilinmesine karşın, işletilmeye değmeyecek derecede küçüklerdir. Bu nedenle buralar maden yatağı olarak değerlendirilmezler. İlde metal cevheri olarak çıkartılan tek maden manganezdir. Manganez madenleri ilin batısında Çatalca ve Silivri ilçelerinde bulunmaktadır. İlin batısında, kuzeyinde ve kuzeybatısında kömür ve linyit ocakları vardır. Jeolojik yapısının uygunluğu nedeniyle İstanbul ilinin pek çok yerinde taş ocakları bulunur. Bu ocaklar Karadeniz kıyılarından Adalar'a kadar hemen her yerde görülebilir. İstanbul'da geçmişte çıkarılan mermer, kalker, kuvarsit, perlit, kaolen, kil ve kum gibi kaynaklardan bazıları inşaat sektöründen gelen yüksek talep sonucunda bugün tükenmiş; ya da tükenme noktasına gelmiştir. Özellikle çıkartılan kuvarsit ve kaolen sayesinde İstanbul'da cam ve seramik sanayi gelişmiştir. Turizm Binlerce yıldır, değişik insan topluluklarına yurt olan İstanbul topraklarının hemen her yöresinde, tarihin çeşitli dönemlerinden kalma tarihî eserlerle karşılaşmak mümkündür. Envanterlerde kayıtlı binlerce tarihî eser arasında, kent duvarları, saraylar, kasırlar, camiler, kiliseler, sinagoglar, çeşmeler ve konaklar bulunur yılı istatistiklerine göre İstanbul, Antalya'dan sonra en çok turist ağırlayan ildir yılı içinde ile hava, kara ve deniz yoluyla giriş yapan turist sayısı 7,5 milyonun biraz üzerindedir. Bunlar içinde %13,1'lik payla Almanlar birinci, 6,7'lik payla Ruslar ikinci sırada bulunur. İstanbul'un ağırladığı ilk turist kafilesi, 1863 yılında Sergi-i Umumi-i Osmani'yi ziyaret için gelmişti. Daha sonra İstanbul'un demiryoluyla Avrupa'ya bağlanmasıyla turist sayısı daha da artmış, artan konaklama talebini karşılamak için İstanbul'un ilk oteli Pera Palas kurulmuştur. İstanbul ilinde 2009 verilerine göre işletme belgeli 371 konaklama ve 405 eğlence tesisi bulunmaktadır. İstanbul'da pek çok müze bulunmaktadır ve bunlar içinde özel müzeler de vardır yılında yalnızca devlet müzelerini 6,179,556 kişi ziyaret etmiştir. Ziyaret edilen mekânlar arasında 2,932,429 kişi ile Topkapı Sarayı başı çekerken, onu 2,444,956 kişiyle Ayasofya Müzesi izlemiştir. İstanbul'un tarihsel merkezi konumundaki Fatih ilçesi (Tarihî yarımada), Haliç çevresi yerleşimleri Beyoğlu ve Eyüp; Boğaziçi'nde Beşiktaş ve Sarıyer; Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Adalar ilçeleri İstanbul'un tarih turizmi açısından zengin merkezleri arasında yer almaktadır. Doğa turizmi içinse Beykoz, Şile, Adalar ve Sarıyer'de ilgi çekici adresler vardır. 12

14 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Çekmeköy İlçesi Genel Veriler Çekmeköy, Anadolu Yakası'nda bir ilçedir. Önceleri Ümraniye'ye bağlı bir belediye olan, 2009 da Ömerli, Alemdağ ve Taşdelen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliklerinin sona ermesi ve bu belediyelere bağlı 17 mahalle ile 5 köyün katılmasıyla oluştu. 148,08 kilometrekarelik alanda 135,603 kişinin yaşadığı Çekmeköy'de nüfus, ilçe olmadan önce iken 1990'da , 2000'de , 2007'de olarak sayılmıştır. İlçenin kuzeybatısında Beykoz, kuzeydoğusunda Şile, güneybatısında Ümraniye, güneydoğusunda ise Sancaktepe yer almaktadır. Bölgede yapılaşmanın hızla devam ettiği görülmektedir KONU TAŞINMAZA AİT BİLGİLER Gayrimenkulün Mülkiyet Bilgileri İLİ İSTANBUL ALANI 5.061,91 m² İLÇESİ ÇEKMEKÖY NİTELİĞİ Kat irtifak listesi ektedir. MAHALLESİ / KÖYÜ TAŞDELEN ARSA PAYI Kat irtifak listesi ektedir. SOKAĞI - BLOK NO Kat irtifak listesi ektedir. MEVKİİ SOĞUKSU KAT NO Kat irtifak listesi ektedir. PAFTA F22d.25b.4c BAĞIMSIZ B. NO Kat irtifak listesi ektedir. ADA - PARSEL 870 VASFI ARSA MALİKLERİ Saray Halı A.Ş.: 43/200 Bereketullah Kadiri: 43/200 KöyturKoyuncu Türkmenoğlu İnş. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti.: 57/ Gayrimenkulün Takyidat Bilgileri Konu rapor kapsamında takyidat bilgisi tapu sicil müdürlüğü tapu kütüğü kayıtları çerçevesinde yapılan araştırmada; ekspertize konu taşınmazlar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığı tespit edilmiştir Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule Esas, Son 3 Yıl İçerisindeki Satış Bilgileri tarihli, no.lu taşınmaz mal satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre; arsa sahibi Saray Halı A.Ş. ve Bereketullah Kadiri ve müteahhit Koytür Koyuncu Türkmenoğlu İnş. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. 870 parsel no.lu arsa üzerinde belediyece tastikli projesine göre yapılacak, konut ve ticaret inşaatlarının %43 ü (yüzde kırküç) arsa sahiplerine, %57 si (yüzde elliyedi) müteahhide ait olacak şekilde hâsılat paylaşımlı inşaat şeklinde yapılmasında mutabık kalmışlardır. Tapu Müdürlüğü tapu kütüğü kayıtları çerçevesinde yapılan araştırmada tarih 6031 yevmiye no.lu alım işlemi gerçekleştirildiği öğrenilmiştir Gayrimenkulün İmar Bilgileri, Mevcut Durum ve Son 3 Yıllık Yasal Süreç tarihli ve 1/1000 ölçekli Taşdelen Uygulama İmar Planına göre; konut alanı, ticaret + hizmet alanında kalmakta ve TAKS:-, KAKS: 1.20 yapılaşma koşulları bulunmaktadır. 13

15 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI 3.4. Değerleme Konusu Gayrimenkulün Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri v.b.) İlişkin Bilgi Değerleme konusu taşınmazlar son üç yıl içinde imar planında bir değişiklik olmamış ve kamulaştırma meydana gelmediği Çekmeköy Belediyesi İmar Müdürlüğünden şifa i olarak öğrenilmiştir Taşınmazın Tanıtılması Ulaşım Özellikleri Çalışmaya konu olan gayrimenkuller ulaşım açısından oldukça avantajlı konumdadır. Çekmeköy ölçeğinde bakıldığında merkezi bir konumda oldukları görülmektedir. Şile Yolu üzerinde bulunması kavşaklara olan yakınlığı ulaşım açısından çok avantajlı bir konumda olduğunun göstergesidir. Konu gayrimenkullerden 870 parsele olan erişim doğrudan Şile Yolu ndan sağlanmaktadır. Şile Yolu, Üsküdar ilçesi ile Şile ilçesi arasında kalan Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe gibi yerleşim yerlerini etrafında bulunduran, Çekmeköy olarak adlandırılan yerleşim yerine erişimi sağlayan ana arterlerden birisidir. Konu gayrimenkuller ise bu bağlantıya cephelidir. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı/hastane, okul, market, banka vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölgede, genellikle orta düzey gelir grubuna sahip insanlar ikamet etmektedir. Önemli Merkezler Mesafe (km.) Barbaros Bulvarı 0,3 Saray Caddesi 7,3 Taşdelen Kavşağı 1,5 Atatürk Bulvarı 3,7 14

16 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Fiziksel Özellikler Çalışmaya konu olan bağımsız bölümlerin bulunduğu site Koytür Cornertown olarak adlandırılmaktadır. Sitede 2 adet blokta toplam 94 adet daire, 14 adet dükkan bulunmaktadır. Site içerisinde kapalı/açık otopark, kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness center, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemesi yapılmış bir bahçe katı ve güvenlik hizmetleri bulunmaktadır. Ekspertize konu bağımsız bölümlerin bulunduğu A ve B blok binaları; 5.061,91 m² alanlı arsası üzerinde, ayrık nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, bodrum + zemin + 8 normal + çatı arası katlı inşa edilmiştir. Binaların bodrum katında sığınak, otopark, dükkan depoları, sosyal tesis ve kapalı havuz, su deposu, tesisat odaları, A blok zemin katında 8 adet dükkan, B blok zemin katında 6 adet dükkan, her iki bloğun da 1. Normal katında 5 daire ve diğer normal katlarda her katta 6 daire olacak şekilde A blokta toplam 55 bağımsız bölüm, B blokta toplam 53 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina ana giriş bölümü, kat sahanlık zeminleri ve merdiven basamakları granit kaplama, giriş bölümünde duvarları saten boyalıdır ve asma tavan uygulaması yapılmıştır. Asansörün mevcut olduğu binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. Kapalı otopark imkânı bulunan binada, ısınma doğalgaz kombi sistemi ile yapılacak şekilde tesisat bulunmaktadır. Ekspertize konu bağımsız bölümler A blokta; 8 adet depolu dükkan, 6 adet 1+1 daire, 9 adet 2+1 daire, 1 adet 2+1 dubleks daire, 4 adet 4+1 dubleks daire olmak üzere toplam 28 adet bağımsız bölüm, B blokta; 6 adet depolu dükkan, 1 adet 1+1 daire, 6 adet 2+1 daire, 1 adet 2+1 dubleks daire 15

17 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI ve 4 adet 4+1 dubleks daire olmak üzere toplam 18 adet bağımsız bölüm, 2 blokta toplam 46 bağımsız bölüm bulunmaktadır. A blokta yer alan no.lu, B blokta yer alan no.lu bağımsız bölümlerin farklı boyutlarda bahçeleri bulunmaktadır. A ve B blokta yer alan ekspertize konu bağımsız bölümlerin bulunduğu kat, nitelik, cephe, alan ve daire tipi bilgileri aşağıdaki listede belirtilmiştir: 16

18 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Blok No Kat No Bağımsız Bölüm No BAĞIMSIZ BÖLÜM BİLGİLERİ Niteliği Cephe Brüt Alan (m2) A Zemin 1 Depolu Dükkan Kuzey A Zemin 2 Depolu Dükkan Doğu A Zemin 3 Depolu Dükkan Doğu Dükkan:281 Depo: 30 Dükkan: 91 Depo: 28 Dükkan: 152 Depo: 51 Daire Tipi A Zemin 4 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 307 Depo: 37 _ A Zemin 5 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 133 Depo: 54 _ A Zemin 6 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 163 Depo: 35 _ A Zemin 7 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 182 Depo: 54 _ A Zemin 8 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 193 Depo: 58 _ A 1 9 Daire Güney A 1 10 Daire Kuzey A 1 11 Daire Kuzey A 1 12 Daire Kuzey A 1 13 Daire Güney A 2 15 Daire Kuzey A 2 16 Daire Kuzey A 2 17 Daire Kuzey A 2 18 Daire Güney A 3 21 Daire Kuzey A 3 22 Daire Kuzey A 3 23 Daire Kuzey A 3 24 Daire Güney A 4 27 Daire Kuzey A 4 28 Daire Kuzey A 4 30 Daire Güney A 5 34 Daire Kuzey A 6 40 Daire Kuzey A 7 46 Daire Kuzey A 8 50 Olan Daire Güney- Doğu A 8 51 Olan Daire Kuzey A 8 53 Olan Daire Güney- Doğu A 8 54 Olan Daire Güney- Batı A 8 55 Olan Daire Güney _ 17

19 BÖLÜM 3 GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI BAĞIMSIZ BÖLÜM BİLGİLERİ Blok No Kat No Bağımsız Bölüm No Niteliği Cephe Brüt Alan (m2) Daire Tipi B Zemin 1 Depolu Dükkan Güney B Zemin 2 Depolu Dükkan Güney B Zemin 3 Depolu Dükkan Güney B Zemin 4 Depolu Dükkan Güney B Zemin 5 Depolu Dükkan Güney B Zemin 6 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 163 Depo: 41 Dükkan: 94 Depo: 31 Dükkan: 77 Depo: 17 Dükkan: 140 Depo: 36 Dükkan: 189 Depo: 61 Dükkan: 180 Depo: 58 B 1 7 Daire Doğu B 1 7 Daire Batı B 1 10 Daire Kuzey- Doğu B 1 11 Daire Kuzey- Doğu B 2 12 Daire Doğu B 2 13 Daire Batı B 2 14 Daire Batı B 2 15 Daire Batı B 3 21 Daire Batı B 3 23 Daire Doğu B 5 30 Daire Doğu Doğu- B 8 48 Olan Daire Güney B 8 49 B 8 51 B 8 52 B Yasal Özellikler Olan Daire Batı- Güney Olan Daire Batı Olan Daire Doğu Olan Daire Doğu Ana gayrimenkulle ilgili olarak ada/parsel bazında yerinin doğruluğu parselasyon planından, imar planından, blok bazında ve bağımsız bölüm bazında yerinin doğruluğu Çekmeköy Tapu Sicil Müdürlüğü'nde mevcut kat irtifakına esas tarih ve 57 sayılı Mimari Uygulama Projesi incelenmek suretiyle tespit edilmiştir. Ekspertize konu bağımsız bölümlerin projesinde planlanan konumda ve projesi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Binanın tarih ve 32 sayılı yapı ruhsatı mevcuttur. 18

20 BÖLÜM 4 PİYASA ARAŞTIRMASI 4. PİYASA ARAŞTIRMASI Bölge içerisinde Neveser Taşdelen Konakları gibi bilinirliği yüksek projelerin yanı sıra irili ufaklı pek çok proje yer almaktadır. Yakın bölgede yer alan konut projeleri ve satış fiyatları aşağıda detaylandırılmıştır Emsal Araştırması Satılık Daire Emsali Araştırması Emsal 1: Çekmeköy Mimoza Evleri- Satış Ofisi: Ekspertize konu taşınmazların yer aldığı, Çekmeköy Mimoza Evleri satış ofisinden alınan bilgilere göre, konut fiyatları aşağıdaki gibidir: A blok 124 m 2 lik normal kat 3+1 daireler TL (2.177,41.-TL/m 2 ) 85 m 2 lik 2+1 zemin kat daireler TL (1.764,70.-TL/m 2 ) B Blok 97 m 2 lik 2+1 normal kat daireler TL (2.010,30.-TL/m 2 ) 68 m 2 lik 1+1 zemin kat daireler TL (1.985,30.-TL/m 2 ) Emsal 2: Bolelli Dream Evleri- Satış Ofisi: Ekspertize konu taşınmazların yer aldığı, Bolelli Dream Evleri satış ofisinden alınan bilgilere göre, konut fiyatları aşağıdaki gibidir: 118 m 2 lik 2+1 giriş kat daireler TL (1.694,91.-TL/m 2 ) 148 m 2 lik 3+1 normal kat daireler TL (1.790,54.-TL/m 2 ) 19

21 BÖLÜM 4 Emsal 3: Polat Park Evleri- Satış Ofisi: PİYASA ARAŞTIRMASI Ekspertize konu taşınmazların yer aldığı, Polat Park Evleri satış ofisinden alınan bilgilere göre, konut fiyatları aşağıdaki gibidir: A Blok 89m 2 lik 2+1 daireler TL (2.123,59.-TL/m 2 ) 125 m 2 lik 3+1 daireler TL ( TL/m 2 ) 185 m 2 lik 4+1 dubleks daireler TL (2.135,13.-TL/m 2 ) B Blok 99 m 2 lik 2+1 daireler TL (2.080,80.-TL/m 2 ) Kiralık Daire Emsali Araştırması Emsal 4: Sahibinden, Kürşat Durdağ Tel: Ekspertize konu taşınmazların yer aldığı Polat Park Evlerinde m 2 daire 800 TL fiyatla kiralıktır. m 2 kira fiyatı 8 TL/ m 2 Pazarlık Payı : % 5 Gayrimenkulün kira değeri : 800 x 0,95 = 750 TL Gayrimenkulün birim kira değeri : 750 TL/ay / 100 m 2 = 7,5 TL/ay/m 2 Emsal 5: Sahibinden, Hasan Ünal Tel: Ekspertize konu taşınmazların yer aldığı Polat Park Evlerinde m 2 daire 850 TL fiyatla kiralıktır. m 2 kira fiyatı 8,5 TL/ m 2 Pazarlık Payı : %5 Gayrimenkulün kira değeri : 800 TL Gayrimenkulün birim kira değeri : 800 TL/ay / 100 m 2 = 8 TL/ay/m 2 20

22 BÖLÜM 4 Emsal 6: Proje Yıldırım Emlak, Tel: PİYASA ARAŞTIRMASI Ekspertize konu taşınmazların yer aldığı Palmodoro Evlerinde m 2 daire 750 TL fiyatla kiralıktır. m 2 kira fiyatı 8,5 TL/ m 2 Pazarlık Payı : Yapılan görüşmede pazarlık payı olmadığı öğrenilmiştir. Gayrimenkulün kira değeri : 750 TL Gayrimenkulün birim kira değeri : 750 TL/ay / 88 m 2 = 8,5 TL/ay/m 2 Emsal 7: Mimoza Satış ofisi Tel: Ekspertize konu taşınmazların yer aldığı Mimoza Evlerinde m 2 daire 850 TL fiyatla kiralıktır. m 2 kira fiyatı 8,5 TL/ m 2 Pazarlık Payı : Yapılan görüşmede pazarlık payı olmadığı öğrenilmiştir. Gayrimenkulün kira değeri : 850 TL Gayrimenkulün birim kira değeri : 850 TL/ay / 130 m 2 = 6,5 TL/ay/m 2 Emsal 8: Proje Yıldırım Emlak, Tel: Ekspertize konu taşınmazların yer aldığı Palmodoro Evlerinde m 2 kiralıktır. m 2 kira fiyatı 6,5 TL/ m 2 daire 950 TL fiyatla Pazarlık Payı : Yapılan görüşmede pazarlık payı olmadığı öğrenilmiştir. Gayrimenkulün kira değeri : 950 TL Gayrimenkulün birim kira değeri : 950 TL/ay / 145 m 2 = 6,5 TL/ay/m Kiralık Dükkan Emsali Araştırması Emsal 9: Sahibinden, Serdar Bey Tel: Ekspertize konu taşınmazların yakınında Taşdelen mevkiinde 5000 m TL fiyatla kiralıktır. m 2 kira fiyatı 16 TL/ m 2 alanlı 2 katlı depolu dükkan Pazarlık Payı : Yapılan görüşmede pazarlık payı olmadığı öğrenilmiştir. Gayrimenkulün kira değeri : TL Gayrimenkulün birim kira değeri : TL/ay / m 2 = 16 TL/ay/m 2 Emsal 10: Sahibinden, Fehmi Bey Tel: Ekspertize konu taşınmazların yakında Taşdelen mevkiinde 140 m 2 kiralıktır. m 2 kira fiyatı 16 TL/ m 2 alanlı dükkan TL fiyatla Pazarlık Payı : Yapılan görüşmede pazarlık payı olmadığı öğrenilmiştir. Gayrimenkulün kira değeri : TL Gayrimenkulün birim kira değeri : TL/ay / 140 m 2 = 16 TL/ay/m 2 21

23 BÖLÜM 4 Emsal 11: Aytemizler Emlak Tel: Ekspertize konu taşınmazların yakında Taşdelen mevkiinde 400 m 2 kiralıktır. m 2 kira fiyatı 14 TL/ m 2 PİYASA ARAŞTIRMASI alanlı dükkan TL fiyatla Pazarlık Payı : Yapılan görüşmede pazarlık payı olmadığı öğrenilmiştir. Gayrimenkulün kira değeri : TL Gayrimenkulün birim kira değeri : TL/ay / 400 m 2 = 14 TL/ay/m Satılık Dükkan Emsali Araştırması Emsal 12: Bilgin Emlak, Hakan Bey Tel: Ekspertize konu taşınmazların yakında ana cadde üzerinde 700 m 2 alanlı dükkan TL fiyatla satılıktır. m 2 satış fiyatı = TL/ m 2 Pazarlık Payı : %10 Gayrimenkulün kira değeri : TL x 0,90 = TL Gayrimenkulün birim satış değeri : TL/ 700 m 2 = TL/m 2 Emsal 13: Bilgin Emlak, Hakan Bey Tel: Ekspertize konu taşınmazların yakında ana cadde üzerinde 800 m 2 alanlı dükkan USD fiyatla satılıktır. m 2 satış fiyatı = 3600 TL/ m 2 Pazarlık Payı : %10 Gayrimenkulün kira değeri : USD x 0,90 = USD Gayrimenkulün birim satış değeri : USD / 800 m 2 = USD= TL /ay/m 2 Emsal 14: Aytemizler Emlak Tel: Ekspertize konu taşınmazların yakında ana cadde üzerinde 150 m 2 alanlı dükkan USD fiyatla satılıktır. m 2 satış fiyatı = USD =6.000 TL/ m 2 Pazarlık Payı : %10 Gayrimenkulün kira değeri : USD x 0,90 = USD Gayrimenkulün birim satış değeri : USD / 150 m 2 = 3000 USD= TL /ay/m 2 22

24 BÖLÜM 5 VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR 5. VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR 5.1. Olumlu ve Olumsuz Özellikler Olumlu Özellikler; Ulaşım Kolaylığı Kat İrtifakına Geçilmiş Olması Konu Taşınmazların Yeni Binada Yer Alıyor Olması Kullanım Alanlarının Rahatlığı Site İçerisinde Yer Alması Reklam Kabiliyetinin Olması Otopark Alanının Olması Olumsuz Özellikler Kat Mülkiyetine Geçilmemiş Olması 5.1. En iyi ve En Verimli Kullanım Analizi En iyi ve en verimli kullanım boş bir arazinin veya yapılandırılmış bir mülkün fiziksel olarak mümkün, uygun bir biçimde desteklenen, finansal olarak yapılabilir ve en yüksek değerle sonuçlanan, makul bir biçimde olası ve yasal kullanımıdır. En iyi ve en verimli kullanım dört dolaylı kriteri yerine getirmelidir. Ancak bu kriterler sağlandıktan ve çeşitli alternatif kullanımlar elendikten sonra sonuçlandırılır. Fiziksel olarak kullanımı mümkün, Yasal mevzuata uygun, Ekonomik açıdan faydalı, Önerilen kullanım azami düzeyde verimli olmalıdır. Tüm soruların kriterleri sağlayan kullanım en iyi ve en verimli kullanımdır Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler ve Analizler Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler Yapılan değerleme çalışmalarında dört farklı değer yaklaşım yöntemleri bulunmaktadır. bu yöntemler Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı, Gelir İndirgeme Yaklaşımı, Maliyet Yaklaşımı Ve Geliştirme Yaklaşımı dır Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Emsal karşılaştırma yaklaşımı değerlenecek gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış olan gayrimenkullerin satış fiyatları uygun karşılaştırma kriterleri kullanılarak gerekli düzeltme işlemleri yapılarak gayrimenkulün değerinin tespit edildiği yaklaşımdır Gelir İndirgeme Yaklaşımı Gelir indirgeme yaklaşımında değerlemesi yapılan ve gelir getiren mülke ait gelir ve harcama verileri dikkate alınarak değer tahmini yapılır. İndirgeme, gelir tutarını değer tahminine çeviren gelir (net gelir rakamı) ve tanımlanan değer tipi ile ilişkilidir. 23

25 BÖLÜM 5 VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR Maliyet Yaklaşımı Maliyet yaklaşımı, piyasada alım satımı pek olmayan özel amaçlı genel olarak fabrika, otel, tatil köyleri, fabrika, işhanı vb. gibi kira geliri bilinmeyen gayrimenkuller için kullanılır. Muhtemel bir alıcının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır. Yıpranma, plan eksiklikleri ve komşuluk çevresi etkilerinden kaynaklanan değer kaybı yeniden inşa maliyetlerinden düşülür. Amorti edilmiş yapıların maliyet tahminine arazi değeri tahmini ilave edilerek maliyet yaklaşımıyla belirlenen değere ulaşılır Geliştirme Yaklaşımı Bu yaklaşımda planlanan bir proje ve/veya arsa üzerinde geliştirilebilecek projeler varsayımlarla modellenir. Bu modelleme yasal ve fiziksel olarak mümkün, finansal olarak olanaklı, ekonomik olarak azami düzeyde verimli olmalıdır. Bu çalışmalarda projenin girişimci yönünden incelenmesi yapılır. Çalışma kapsamında proje konusu ürünün yer aldığı sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi söz konusudur. Projenin yapılması durumunda yapılacak harcamalar tahmin edilerek firmanın pazarlama politikaları ve genel fizibilite prensipleri dikkate alınarak toplam getiri ve harcamalarla ilgili bir gelir-gider tahmini yapılır. Geliştirilmesi durumunda sektörün genel durumu, benzer projelerin istatistiksel rakamları ve mevcut ekonomik koşullar ve beklentiler çevresinde proje ile ilgili varsayımlarda bulunulur. Bu çalışmalar neticesinde projenin performans tahmini yapılarak projenin gelirlerin indirgenmesi yöntemi ile net bugünkü değer hesabı yapılır Değerlemede Kullanılan Yöntemlerin Analizi Bu değerleme çalışmasında emsal karşılaştırma ve gelir indirgeme yaklaşımı kullanılmıştır Değerlemede Kullanılan Yöntemlerin Analizi Bu değerleme çalışmasında emsal karşılaştırma ve gelir indirgeme yöntemi kullanılmıştır Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Satış ofisinde alınan bilgilere ve yakında bulunan projelerdeki emsaller dikkate alınarak, söz konusu gayrimenkullerin konumu ve cephesi göz önünde bulundurularak m 2 birim fiyatları aşağıdaki gibi takdir edilmiştir. 24

26 BÖLÜM 5 VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR Blok No Kat No Bağımsız Bölüm No Niteliği A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM BİLGİLERİ Cephe Brüt Alan (m2) Daire Tipi Birim Değeri (TL/m2) Takdir Edilen Değer Saray Halı Hissesi A Zemin 1 Depolu Dükkan Kuzey Dükkan:281 Depo: 30 _ TL TL A Zemin 2 Depolu Dükkan Doğu Dükkan: 91 Depo: 28 _ TL TL A Zemin 3 Depolu Dükkan Doğu Dükkan: 152 Depo: 51 _ TL TL A Zemin 4 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 307 Depo: 37 _ TL TL A Zemin 5 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 133 Depo: 54 _ TL TL A Zemin 6 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 163 Depo: 35 _ TL TL A Zemin 7 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 182 Depo: 54 _ TL TL A Zemin 8 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 193 Depo: 58 _ TL TL A 1 9 Daire Güney TL TL A 1 10 Daire Kuzey TL TL A 1 11 Daire Kuzey TL TL A 1 12 Daire Kuzey TL TL A 1 13 Daire Güney TL TL A 2 15 Daire Kuzey TL TL A 2 16 Daire Kuzey TL TL A 2 18 Daire Güney TL TL A 3 22 Daire Kuzey TL TL A 3 23 Daire Kuzey TL TL A 4 30 Daire Güney TL TL A 8 50 Olan Daire Güney-Doğu TL TL A 8 51 Olan Daire Kuzey TL TL A 8 53 Olan Daire Güney-Doğu TL TL A 8 54 Olan Daire Güney-Batı TL TL A 8 55 Olan Daire Güney 121, TL TL A Blok Toplam Değer TL 25

27 BÖLÜM 5 VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR Blok No Kat No Bağımsız Bölüm No Niteliği B BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM BİLGİLERİ Cephe Brüt Alan (m2) Daire Tipi Birim Değeri (TL/m2) Takdir Edilen Değer Saray Halı Hissesi B Zemin 1 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 163 Depo: 41 _ TL TL B Zemin 2 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 94 Depo: 31 _ TL TL B Zemin 3 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 77 Depo: 17 _ TL TL B Zemin 4 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 140 Depo: 36 _ TL TL B Zemin 5 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 189 Depo: 61 _ TL TL B Zemin 6 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 180 Depo: 58 _ TL TL B 1 7 Daire Doğu TL TL B 1 8 Daire Batı TL TL B 1 10 Daire Kuzey-Doğu TL TL B 1 11 Daire Kuzey-Doğu TL TL B 2 14 Daire Batı TL TL B 2 15 Daire Batı TL TL B 3 21 Daire Batı TL TL B 8 48 Olan Daire Doğu-Güney TL TL B 8 49 Olan Daire Batı-Güney TL TL B 8 51 Olan Daire Batı TL TL B 8 52 Olan Daire Doğu TL TL B 8 53 Olan Daire Doğu 121, TL TL B Blok Toplam Değer TL GENEL TOPLAM TL Gelir İndirgeme Yöntemi Bölgede yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen verilere göre konut alanları için kapitilizasyon oranı henüz yapılaşmanın tam oturmadığı ve doyum noktasına ulaşmaması sebebiyle yapılan hesaplamalarda %4,ticaret alanları için %5 olarak saptanmıştır. Konu taşınmaza emsal teşkil edecek gayrimenkuller incelenmiş olup m 2 birim fiyatları aşağıdaki gibi takdir edilmiştir. 26

28 BÖLÜM 5 VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR Blok No Kat No Bağımsız Bölüm No Niteliği Cephe A BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM BİLGİLERİ Brüt Alan (m2) Daire Tipi BİRİM KİRA BEDELİ TL AYLIK GELİR YILLIK GELİR K.O GELİR YÖNTEMİ DEĞER TL Saray Halı Hissesi A Zemin 1 Depolu Dükkan Kuzey Dükkan:281 Depo: 30 _ TL TL 5% TL TL A Zemin 2 Depolu Dükkan Doğu Dükkan: 91 Depo: 28 _ TL TL 5% TL TL A Zemin 3 Depolu Dükkan Doğu Dükkan: 152 Depo: 51 _ TL TL 5% TL TL A Zemin 4 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 307 Depo: 37 _ TL TL 5% TL TL A Zemin 5 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 133 Depo: 54 _ TL TL 5% TL TL A Zemin 6 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 163 Depo: 35 _ TL TL 5% TL TL A Zemin 7 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 182 Depo: 54 _ TL TL 5% TL TL A Zemin 8 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 193 Depo: 58 _ TL TL 5% TL TL A 1 9 Daire Güney TL TL 4% TL TL A 1 10 Daire Kuzey , TL TL 4% TL TL A 1 11 Daire Kuzey , TL TL 4% TL TL A 1 12 Daire Kuzey ,5 536 TL TL 4% TL TL A 1 13 Daire Güney TL TL 4% TL TL A 2 15 Daire Kuzey , TL TL 4% TL TL A 2 16 Daire Kuzey , TL TL 4% TL TL A 2 18 Daire Güney ,5 536 TL TL 4% TL TL A 3 22 Daire Kuzey , TL TL 4% TL TL A 3 23 Daire Kuzey ,5 536 TL TL 4% TL TL A 4 30 Daire Güney , TL TL 4% TL TL A 8 50 Olan Daire Güney-Doğu , TL TL 4% TL TL A 8 51 Olan Daire Kuzey , TL TL 4% TL TL A 8 53 Olan Daire Güney-Doğu , TL TL 4% TL TL A 8 54 Olan Daire Güney-Batı , TL TL 4% TL TL A 8 55 Olan Daire Güney 121, ,5 911 TL TL 4% TL TL A Blok Toplam Değer TL Blok No Kat No Bağımsız Bölüm No Niteliği Cephe B BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM BİLGİLERİ Brüt Alan (m2) Daire Tipi BİRİM KİRA BEDELİ TL AYLIK GELİR YILLIK GELİR K.O GELİR YÖNTEMİ DEĞER TL Saray Halı Hissesi B Zemin 1 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 163 Depo: 41 _ TL TL 5% TL TL B Zemin 2 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 94 Depo: 31 _ TL TL 5% TL TL B Zemin 3 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 77 Depo: 17 _ TL TL 5% TL TL B Zemin 4 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 140 Depo: 36 _ TL TL 5% TL TL B Zemin 5 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 189 Depo: 61 _ TL TL 5% TL TL B Zemin 6 Depolu Dükkan Güney Dükkan: 180 Depo: 58 _ TL TL 5% TL TL B 1 7 Daire Doğu TL TL 4% TL TL B 1 8 Daire Batı , TL TL 4% TL TL B 1 10 Daire Kuzey-Doğu , TL TL 4% TL TL B 1 11 Daire Kuzey-Doğu TL TL 4% TL TL B 2 14 Daire Batı ,5 536 TL TL 4% TL TL B 2 15 Daire Batı , TL TL 4% TL TL B 3 21 Daire Batı , TL TL 4% TL TL B 8 48 Olan Daire Doğu-Güney , TL TL 4% TL TL B 8 49 Olan Daire Batı-Güney , TL TL 4% TL TL B 8 51 Olan Daire Batı , TL TL 4% TL TL B 8 52 Olan Daire Doğu , TL TL 4% TL TL B 8 53 Olan Daire Doğu 121, ,5 911 TL TL 4% TL TL B Blok Toplam Değer TL GENEL TOPLAM TL 27

SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013

SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 003 SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 Merkez Mah. Doğan Araslı Cad.,

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. 7 Adet Dükkan Değerlemesi, Kiptaş 3. Etap, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013

SARAY HALI A.Ş. 7 Adet Dükkan Değerlemesi, Kiptaş 3. Etap, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 004 SARAY HALI A.Ş. 7 Adet Dükkan Değerlemesi, Kiptaş 3. Etap, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 Sanayi Mah. Hoşdere - Esenyurt Yolu, Kiptaş

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0082 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Adet Büro Değerleme Raporu, Beşiktaş 07.01.2015 Levent Mah. Cömert Sok. No:1 Yapı Kredi

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0057 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Levent İş Merkezi Değerleme Raporu 25.12.2014 Akat Mah. Ebulula Mardin Caddesi No:18 F-2

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0062 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 Adet Arsa Değerleme Raporu, Ümraniye/İstanbul 25.12.2014 Küçükbakkalköy Mah. 3328 Ada

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 018 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri Proje Değerlemesi Maltepe, İstanbul 31.12.2012 Takdim:

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 083 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri 765 Adet Bağımsız Bölüm Değerlemesi Maltepe, İstanbul

Detaylı

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 001 SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Mağaza ve Arsa / Adana 05.03.2013 Sarıhamzalı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Hipodrom Civarı Saray

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 Titreyengöl Mevkii Saray Arinna Hotel, Manavgat/ ANTALYA

Detaylı

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 004 SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. DEPOLU ASMA KATLI DÜKKÂN KAYSERİ 05.03.2013 Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi Saray Gönen

Detaylı

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 009 SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Arsa Değerleme Raporu, BURSA 05.03.2013 Ovaakça Köyü Bursa Yalova Asfaltı Osmangazi / Bursa Takdim:

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri 08.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 001.

SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri 08.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 001. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 00 SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri 08.03.203 Develi, KAYSERİ Takdim: Saray Halı A.Ş. Vedat Günyol Cad. No:3 34750 Atatürk Mah.

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 059 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALİAĞA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Kazımdirik Mahallesi, İstiklal Caddesi No:70

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 060 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÜTAHYA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Alipaşa Mah. Cumhuriyet Caddesi., No: 49 Merkez,

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 04 BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fabrika Değerleme Çalışması 20.08.204 Balıkesir Asfaltı 8 km. Bandırma / BALIKESİR Takdim:

Detaylı

SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.

SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 00 SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. 2 Adet Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Kesimhane, Süt İşleme Tesisi, Tarlalar, Makine ve Teçhizat Kayseri 0.03.203

Detaylı

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 002 Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Besi Çiftliği ve Tarlalar 08.03.2013 Beyköy Mahallesi, Necati Kurmel Sokak No: 15 / A, Solaklı Beldesi,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL EKSPERTİZ TARİHİ: 02.09.2010 RAPOR TARİHİ: 06.09.2010 RAPOR NO: 2010/0027 ADRES: TUGAY YOLU CAD. NO:12 CEVİZLİ-MALTEPE/İSTANBUL Takdim: Büyükdere

Detaylı

METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0083 ASAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. CARESSE BODRUM TATİL EVLERİ DEĞERLEME RAPORU 18.11.2013 Gümbet Mh. Asarlık Mevkii Adnan

Detaylı

AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Refans No AD-YKG10005 Rapor Tarihi 24.12.2014 Meşrutiyet mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, İsmet Öztürk

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BAHÇELİEVLER İLÇESİ 338 ADA 3 PARSEL NİSH İSTANBUL PROJESİ 5 ADET İŞYERİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ'NDE YER ALAN 521 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDE 6B1 BLOK 112 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM HAZIRLAYAN PERİTUS GAYRİMENKUL

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 23.12.2014 R. No: 2014REV657 YAPI KREDİ KORAY YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. LEVENT LOFT DA 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ŞİŞLİ /

Detaylı

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 23.12.2014 R.No: 2014REV658 YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAĞITHANE OFİSPARK DA 1 ADET

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi:16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. Rapor No: 2013REV965 Tarihi: 31.12.2013 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM

Detaylı

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Refans No : AD-YKG10004 Rapor Tarihi : 24.12.2014 Göllü (Riva) Köyü 1 pafta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 268 ADA 1 PARSEL 3 ADET DÜKKÂN GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 29.06.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME A.Ş. i. DEĞERLEME

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 31.12.2012 R. No: 2012REV907 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM BİNASI ISO9001:2008 FS 5O9685 ESENYURT / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Refans No : AD-YKG10003 Rapor Tarihi : 24.12.2014 Çayağzı (Riva) Köyü F22C06A1A pafta,1164 ada,

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / ARNAVUTKÖY

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / ARNAVUTKÖY REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / ARNAVUTKÖY ARALIK, 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. BÖLÜM 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Detaylı