TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Aylık Bülten Nisan 2012, Sayı 33

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Aylık Bülten Nisan 2012, Sayı 33"

Transkript

1 TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Aylık Bülten Nisan 2012, Sayı 33 GENEL SEKRETER YARDIMCIMIZIN VALİ MUTLU'YU ZİYARETİ G enel Sekreter Yardımcımız Dr. Yasin Yıldız, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Milli Saraylar'daki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Günün anısına Dr. Yasin Yıldız, Vali Mutlu'ya geleneksel Türk ebru sanatı örneklerinden Osmanlı lalesi tablosunu hediye etti. Ayrıca, Milli Saraylar'ın 2011 yılında yayınlanan kitaplarından da bir takım takdim eden Dr. Yasin Yıldız'a, Vali Mutlu, "Milli Saraylar'da yürütülen çalışmaların takdire şayan olduğunu" belirterek teşekkürlerini iletti. Vali Mutlu, özellikle İstanbul un tarihî ve sembolik anlamını ifade eden en önemli değerlere ev sahipliği yapan Milli Saraylar ın, geçmişte olduğu gibi günümüzde de İstanbul un kültür hayatının belirlenmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca turistik değer açısından da Milli Saraylar a bağlı bulunan saray, kasır ve köşklerin ne kadar önemli bir yer teşkil ettiğinden söz edilen ziyarette Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Yasin Yıldız da, Vali Mutlu ya tarih ve kültür mirası açısından dünyanın incisi kabul edilen İstanbul da Milli Saraylar olarak gerçekleştirilen faaliyetlere verdiği destekler için teşekkürlerini iletti. Nisan.indd 1 4/4/2012 9:52:07 AM

2 Konferans Osmanlı Hukuk Metinlerinde Gayrimüslimlerin Statüleri Osmanlı Millet Sistemi konusunda uzman olan hukuk profesörü Macit Kenanoğlu, Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslimlerin hukukî statüleriyle ilgili asılsız bilgilerin varlığına dikkat çekerek, "İddiaların aksine Osmanlı Devleti egemenliğini tehdit edecek her türlü hukuksal çalışmadan uzak durmuş ve gayrimüslimlerin statülerini İslamî hukuk çerçevesinde oluşturmuştur." dedi. Saray Konferansları'nın bu ayki konuğu hukuk tarihi, insan hakları, Osmanlı'da hak ve özgürlükler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Kenanoğlu oldu. 26 Mart 2012 Pazartesi günü, Dolmabahçe Sarayı Medhal Salon'da düzenlenen konferansta Prof. Kenanoğlu, "Statüko'yu Koruma Çabası: 19. Yüzyıl Hukukî Metinlerinde Gayrimüslimler" başlıklı konuşmasında, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslimlerin hukuksal statüleri ile ilgili bilgi verdi. Konuşmasına, Osmanlı Devleti'nin klasik çağından verdiği örneklerle başlayan Kenanoğlu, "15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'ndeki hukuksal metinler gayet açık ve kesin hükümlü yazılmıştır. Devletin resmî hukuksal yapısı her zaman İslam hukuku çerçevesinde oluşturulmuştur, ancak klasik çağ ile 19. yüzyıl sonrası oluşan yapı arasında terminolojik farklar vardır. Her ne kadar 19. yüzyıl sonrasında oluşturulan hukukî metinler klasik çağdaki kendinden emin stilden yoksun olsalar da, bu durum Osmanlı'da çok hukuklu bir sistemin egemen olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla, 19. yüzyıl sonrası varolan belirsizlik yalnızca idarî yazışmalarda varolmuş, mahkeme kararlarına yansımamıştır." diye konuştu. 19. yüzyılda Osmanlı hukuk sistemine Batı hukuk kanunlarının dahil olduğunu belirten Kenanoğlu "Bu dönemde gayrimüslimlerle ilgili yenilikler barındıran anayasal belge olarak Islahat Fermanı yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu metinler aracılığıyla her ne kadar gayrimüslimler mahkeme hakimi olabilme gibi birtakım hukuksal haklar kazanmış olsalar da, aslında devlet hukuksal açıdan egemenliğini ve hakimiyetini zedeleyecek her türlü davranışın karşısında durmaya devam etmiştir. Örneğin, 1856 yılından itibaren, daha öncesinde Osmanlı Devleti sınırları dahilinde varolan "Çan Çalma Yasağı" hukuken ortadan kalksa da, pratikte varolmaya devam etmiş ve Müslüman bir toplum içerisinde dış baskılar sonucu oluşan bir hukukî karara devlet ve halk düzeyinde direniş gösterilmiştir." dedi. Osmanlı Devleti'nde ilk anayasa olan Kanun-i Esasi'de resmî dinin İslâm olduğunun belirtildiğine değinen Kenanoğlu "Anayasa mezhepsel farklılıkları koruyup, eğitim konusunda devlete karşı bir faaliyet olmadığı sürece gayrimüslimlerin eğitim sistemini kendi içlerinde serbest bırakmıştı. Ancak bunun dışında patrikhane veya herhangi bir başka gayrimüslim otoritenin kendi tebaasını cezalandırma veya hapsetme yetkisi yoktu, tüm bu yetkiler devlete aitti ve tek bir hukuk sistemi üzerinden yürütülüyordu. Anayasa ve anayasal belgelerde tüm mezhep ve etnik grupların hakları detaylıca belirtilmiş, hatta 19. yüzyıla ait nizamnamelerde her gayrimüslim grup için farklı üslup ve içerikler oluşturulmuştur. Devlet her türlü gayrimüslim otoriteyi kontrol altında tutmuş ve dış baskılara her daim direnmiştir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti klasik çağdan 19. yüzyıla kadar gelişen süreçte egemenlik hakkının kaybolmaması açısından hukuksal yapısında hiçbir ikilik barındırmamıştır" şeklinde konuştu. 2 Nisan.indd 2 4/4/2012 9:52:41 AM

3 Eğitim Milli Saraylar Atölyelerine Eğitim Gezisi Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği 2003 yılından bu yana, restorasyon ve konservasyon uygulamalarında otantiklik kriterinin gözetilmesi ve tarihî yapılarda gerçekleşen uygulamaların ardından yapıların tüm özgün nitelikleriyle gelecek kuşaklara aktarılmaları için, saha elemanlarına yönelik olarak meslekî kapasite geliştirme programları gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü, İşkur, Avrupa Birliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ndan aldığı desteklerle 4 adet eğitim programında yaklaşık 120 katılımcıya sertifika kazandırmıştır. Aralık 2009 da kuruluşunu tamamlayan İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010 yılı itibariyle İstanbul un gelişme eksenlerini merkeze alan çeşitli mali destek programları çerçevesinde, kamu, sivil toplum ve özel sektöre kaynak sağlamaktadır. Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği (KOREFD) ürettiği proje ile, 2010 yılı mali destek programlarından biri olan Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi, Mali Destek Programı kapsamında, desteklenmeye uygun görülmüştür. Projenin geliştirilmesi ve uygulanması safhalarında, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ve Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi ile ortaklık kurulmuştur. Müzeden Yapıya Kültürel Mirasın Korunması Eğitimi adını taşıyan proje ile, 30 katılımcının kültürel mirasın restorasyonu ve konservasyonu alanında bilgi, yetenek ve tecrübelerini arttırmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Eylül 2011 den beri devam etmekte olan programa uygun olarak; teorik eğitimin yanı sıra, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü nün sorumluluk alanında olan Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi nde atölye eğitimleri devam etmektedir. Sözü geçen müzenin uygun bölümlerinde program kapsamında oluşturulan atölyelerde, halihazırda restorasyon, çini, seramik, doğal taş, geleneksel el sanatları, arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinden mezun katılımcılar müze envanterinde bulunan taş, metal, cam, alçı, ahşap ve çini eserlerin restorasyon ve konservasyon çalışmalarında görev alarak mesleki kapasitelerini geliştirmektedirler. 3 Nisan.indd 3 4/4/2012 9:52:57 AM

4 Eğitim Milli Saraylarda Eğitimler Devam Ediyor Süreç Yönetimi Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) uzmanları ve TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı Kalite Yönetim Birimi tarafından, "Süreç Yönetim Çalışmaları"nın geldiği noktaya dair bilgi paylaşmak amacıyla, 22 Mart 2012 Perşembe günü "Süreç Yönetim Çalışmaları Bilgi Paylaşım Toplantısı ve Uygulamalı Dokümantasyon Eğitimi" gerçekleştirildi. Eğitime, birimlerimizce süreç yönetim çalışmalarına katkıda bulunmak üzere seçilen personelimiz katıldı. Arşiv ve Belge Yönetimi Milli Saraylar personeli için 9 Mart 2012 Cuma günü "Arşiv ve Belge Uygulamaları Eğitimi" düzenlendi. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden Muhammed Safi ile Adnan Yıldız'ın verdiği eğitim programında, Arşiv Terimleri ve Metodolojisi, Kurumsal Arşiv Politikası, Birim Arşivi ile Kurum Arşivi İlişkileri, Belge Yönetimi Yaklaşımı, E-Belge Yönetimi ve Digitalleştirme İlişkileri konularına değinildi. Eğitime ilgili personel ile Arşiv birimi sorumluları katıldı. Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası na İnceleme Gezisi Mart 2012 Perşembe günü, 8 İdari ve Mali İşler Başkanı Dr. Kemal Kahraman ile Hediyelik Eşya Komisyonu, Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası na inceleme gezisi düzenledi. Gezi esnasında, Fabrika da dokunan ipekliler incelendi ve hediyelik eşya satış ofislerinde satışa sunulabilecek ürünler hakkında ilgililerden bilgi alındı. Ayrıca, Kaiser II.Wilhelm Köşkü de ziyaret edilerek durum değerlendirmesi yapıldı. 4 Nisan.indd 4 4/4/2012 9:53:17 AM

5 Eğitim Emniyet Personeline Hizmet İçi Eğitimler Etkili İletişim Becerileri Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü personeli, Prof. Dr. Ramazan Abacı dan etkili iletişimin sırlarını dinledi. Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde, 14 Mart 2012 Çarşamba günü, Yıldız Manej Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Etkili İletişim Becerileri" konulu seminerde, bireyin iletişim becerisine sahip olabilmesinin yolunun aileden geçtiğini vurgulayarak söze başlayan Abacı, "etkili iletişim kurabilmek için öncelikle muhatabımızı iyi anlamamız gerektiği"ni belirtti. Sertifika Töreni Aynı gün, Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen "Pratik İngilizce Konuşma Kursu"nu tamamlayan 230 Emniyet personeline sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TBMM Milli Saraylar Koruma Şube Müdürü Zeki Taşkın, Halk Eğitim Müdürü Şaban Kılıç ve Beşiktaş Kaymakamı Sadettin Yücel'in konuşmalarıyla devam etti. Kurs gören personel, bir de skeç gösterisi yaptı. Öfke Kontrolü ve Kriz Yönetimi 28 Mart 2012 Çarşamba günü, Yıldız Manej Konferans Salonu'nda Dr. Ersin Oğuz tarafından verilen "Öfke Kontrolü ve Kriz Yönetimi" konulu seminere katılan Emniyet mensupları, yaşanan olumsuz duygularla doğru şekilde baş etme ve temel duygularımızdan sayılan öfkeyle başa çıkabilme konularında bilgiler aldı. Dr. Oğuz'un ifade ettiğine göre öfke hiçbir zaman sebepsiz değil, ama öfkeyi dışa vurmak da, öfkeyi azaltmak yerine aksine arttırıyor. 5 Nisan.indd 5 4/4/2012 9:53:40 AM

6 Birimlerimizden Tekstil Birimi Depo ve sergi çalışmaları sırasında Tekstil Koleksiyonu sorumlusu Müze Araştırmacısı Dr. Ayça Özer Demirli ve Sinem Vural Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı bünyesinde minderi ve duvar kaplaması olarak özgün modellerine sadık kalınarak döşemelik kullanımının dışında yer olan perde haline dönüştürülüyor; çalışmalarını sürdüren Tekstil Koleksiyonu'nda saray, köşk ve kasırların tefrişinde kullanılan perde, tül, stor, korniş, pater gibi objeler ile çeşitli malzeme ve fonksiyon ihtiva eden, çoğunluğu saray işlemelerinin son dönem örnekleri sayılacak eserler bulunuyor. Tekstil birimi sorumlusu Dr. Ayça Özer Demirli'nin verdiği bilgilere göre, Milli Saraylar yapılarında kullanılan perdelerin ve mobilya döşemeliklerin neredeyse tamamı Hereke ipekli kumaşından. Perdelerin birçoğunda Hereke kumaşlar düz renkli atlaslar ve kadifelerle kombin edilerek kullanılmış, püskül, ponpon gibi aksesuarlarla zenginleştirilmiş. Tefrişte perdelik ve da Hereke kumaşlar tercih edilmiş. Tekstil birimi, Milli Saraylar Koleksiyonu nda tefrişte ve depolarda bulunan orijinal Hereke kumaşların desenlerinin araştırılıp, Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası nda yeniden üretimini gerçekleştirmek ve Hereke kumaş koleksiyonunu genişletip, Saray ın özgün tefrişine kavuşmasında tekstil anlamında katkıda bulunmak için, çalışmalarını Hereke Fabrikası ile koordineli yürütüyor. Ayrıca, dokunan kumaşlar, tarihî belge ile diğer bilgilere dayalı olarak, Tekstil biriminin hazırladığı tekstil komisyon kararlarıyla, Terzi Perde Atölyesi tarafından tefrişin önemli unsurlarından biri dikilen perdelerin, tefrişte kullanılmasına kadar geçen süreç eşya nakil komisyon kararları da hazırlanarak takip ediliyor. Koleksiyonda ayrıca, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başına tarihlenen sitil puşideleri, sofra puşideleri, seccadeler, şerbet mahramaları, abdest havluları, kadın kıyafetleri başta olmak üzere farklı işlevleri olan ve çok çeşitli malzemeden işlemeli eserler bulunuyor. Tekstil birimi bu farklı kullanım alanlarındaki tarihî tekstillerin her biri için bilimsel olarak kültürel envanter kaydını hazırlamanın dışında eserlerin depolanması, fümigasyonu gibi çalışmaları ilgili birimlerle beraber takip ediyor. 6 Nisan.indd 6 4/4/2012 9:54:00 AM

7 Birimlerimizden Ayrıca eserlerin onarım formlarını hazırlayarak süreci takip edip sonuçlandırıyor. Tüm zorlu depo çalışmalarının yanı sıra, yoğun ön çalışma süreçleriyle hazırlanan sergilerle de Osmanlı dokuma sanatı ile Saray işlemelerinin son dönem örneklerini temsil eden koleksiyon izleyiciyle buluşuyor; sanat ve kültür boyutuyla konuyu ele alan yayınlarla etkin bir tanıtım gerçekleştiriliyor yılında gerçekleştirilen Sandıklarda Saklı Sarayı Yaşamı adlı sergiyle, ilk kez Saray tekstilleri gün ışığına çıkarılarak koleksiyonun tanıtımı yapıldı. Tekstil biriminin, Tekstil Restorasyon Atölyesi ile beraber sergileme yöntem ve aparatları geliştirerek gerçekleştirdiği serginin kataloğu da aynı isimle yayınlandı. Dr. Ayça Özer Demirli ile birlikte müze araştırmacılarından oluşan bir ekibin ortaklaşa hazırladığı ve Osmanlı kültüründe kahvenin yerinin anlatıldığı "Tüm Zamanların Hatırına Sarayda Bir Fincan Kahve" isimli, 2011 yılında açılan sergide ise, Türk kahvesinin Türk kimliğini kazanmasından, sarayda törensel bir havada gerçekleştirilen kahve sunumunun nasıl yapıldığına ve bu sunumda kullanılan saray objelerinin neler olduğuna kadar birçok şey anlatıldı. Aynı isimle yayınlanan kitapta da tüm bu bilgiler toplanarak bir kaynak oluşturuldu. Tekstil birimi bu çalışmaların yanı sıra, T.C. Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşk ün restorasyon projesinde tekstil tefrişinin koordinasyonunda, Kültür Bakanlığı'na bağlı İzmit Müze Köşk ün restorasyonu kapsamında tekstil tefrişi projesi ile Ankara Valiliği'nin aslına uygun olarak dekorasyonu gibi projelerde görev aldı. Bunun dışında halihazırda, kurumlara ve araştırmacılara verilen izinler kapsamında, eserlerle ilgili bilgi, belge vermek ve danışmanlık yaparak raporlar hazırlamak gibi görevleri de yürüten Tekstil birimi sorumlusu Dr. Ayça Özer Demirli, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü nden 1999 yılında mezun olduktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Art Management-Sanat Yönetimi yüksek lisansını 2001 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi programındaki doktorasını 2011 yılında tamamlamış. Zonguldak doğumlu olan Sinem Vural ise, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2008 yılı mezunu. Tekstil birimi olarak gelmiş geçmiş emeği geçen, bizlere bu mirası bırakan ve bunun yaşatılmasına katkı sağlayan onlarca insanı saygıyla anmak ve bu kubbede hoş bir seda olarak kalmanın önemini vurgulayan Demirli, "bütün çabalarının, milli mirasımız olan bu emanetleri gelecek nesillere en güzel şekilde aktarabilmek ve anlatabilmek" olduğunu vurguluyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor: Tüm bu çalışmalarla, Türk kültürünün tanıtımına bir nebze de olsa katkı sağlıyorsak ne mutlu bize! Tekstil Biriminden Seminer Bahar yarıyılı proje konusu olarak kostüm sergisi ve kostüm müzesi tasarımını seçen, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık bölümü öğrencilerinden bir grup, Milli Saraylar Tekstil birim sorumlusu Dr. Ayça Özer Demirli'den "Osmanlı Kıyafetleri ve Teşhir Sistemleri" konulu seminer aldı. Bilgilendirme semineri 9 Mart 2012 Cuma günü, Saray Koleksiyonları Müzesi gezisiyle birlikte gerçekleşti. 7 Nisan.indd 7 4/4/2012 9:54:16 AM

8 Restorasyon Beylerbeyi Sarayı Restorasyon Çalışmaları Sultan II. Abdülhamid Odaları ve Saray Doğramaları B eylerbeyi Sarayı zemin kat 8, 9 numaralı odalar ile 1. kat 28, 29 numaralı odalar (Sultan II. Abdülhamid'in Beylerbeyi Sarayı'nda kullandığı yatak odası, çalışma odası ve eşlerinin odaları), 10 numaralı sofa restorasyonu Temmuz 2011'den bu yana devam ediyor; belirtilen mekânlar yeniden ziyarete açılmak için gün sayıyor. Restorasyon çalışmalarında ahşap pencere ve kapılar yıpranmışlığıyla onarımın eksenini oluşturdu. Beylerbeyi Sarayı'nın ahşap doğramalarının ağırlıklı olarak, Saray'ın inşası sırasında dönemin saray doğramacısı (mobilyacısı) Vortik Remheciyan'ın atölyesinde imal edilmiş olduğu yazılı kaynaklarda belgelenmiştir. (Bkz. T. Cengiz Göncü, Beylerbeyi Sarayı'nın İnşa Süreci, Teşkilatı ve Kullanımı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006.) Saray'ın 1. katında, mekânın işlevine uygun olarak Rus meşesi kullanılırken, kapılarda maun papel kaplama, zemin kat kapılarında ise, çam üzeri meşe papel kaplama olduğunu görüyoruz. Ahşap pencereler ve dış kapılar ise, masif meşe ağacından imal edilmiş olup, 1. kat ahşap pencerelerinde marköteri (ahşap yüzey üzerine ahşabın yanı sıra malzeme olarak metal, fildişi, sedef ve kemikle yapılan bir tür kakma) tekniği kullanılmıştır. Ahşap pencereler bitkisel motifli el oyması kornişlerle taçlandırılmıştır. Özgün malzeme ve yapım tekniğine sadık kalınarak sürdürülen çalışmalar, Oktay Ayhan'ın koordinatörlüğünde, Beylerbeyi Sarayı'nda kurulmuş olan Marangoz ve Cila Atölyesi'nde üç doğramacı, bir marköteri ustası, 4 marangoz, bir oymacı ve iki cilacıdan oluşan bir ekiple yapılmaktadır. Sultan II. Abdülhamid odalarının haricinde, Saray toplam 4 tipten oluşan 122 pencere ve 4 giriş, bir balkon kapısında halen restorasyon çalışmaları devam etmektedir. İç mekânlarda "gomalak" cila geleneği devam ettirilirken, dış doğramalarda ise, yağlıboya uygulanmış yüzeyler raspa edilerek özgün cila renginin oluşturulmasıyla eski ahşaptaki yeni onarımın uyumu "estet" değerlere yeni bir pencere açmakta. Onarım Aşamaları ve Metodolojisi Ahşap doğramaların onarım aşamaları çok detaylı, sabırla olgunlaşan ve kimi zaman yeni dene- Önce 8 Nisan.indd 8 yimlerin de geleneksele eşlik ettiği, özverili bir süreçtir. Yerinde yapılan incelemeler sonucu tüm pencere kanatlarının çıkarılarak atölye ortamında müdahale gerektirdiği belirlenmiştir. Tüm ahşap imalatın bozulmuş vernik - yağlıboya uygulamaları, gerek yerinde, gerek atölyede boya sökücü ve raspa uygulamasıyla temizlenmiştir. Yüzey temizliğini müteakip, çürümüş ahşap bölümler (pencerelerde umumiyetle iç ve dış denizlikler, kanat çıtaları, kapılarda ise alt başlıklar) yenilenmiştir. Denizlik ve alt başlıkların yağmur suyunun etkisinden minimum düzeyde etkilenmesi için gerekli mimarî detaylar uygulamaya konulmuştur. Sonra 4/4/2012 9:55:21 AM

9 Restorasyon Önce Ahşap malzemede direncin azalmasını etkileyen en önemli etkenlerin biyolojik (mantarlaşma), iklimsel (gün ışığı, rüzgar vb.) tahribatlar ve ahşap canlıları (anobium punctatum) olduğunu biliyoruz. Sözkonusu etkenlerin sebebiyet verdiği çürümüş kısımlar yenileme ve tamamlama yöntemiyle özgün malzemesiyle onarılmakta olup, tüm ahşap yüzeylere emprenye uygulaması yapılmaktadır. Halihazırda devam eden çalışmaların, zemin kat 8, 9 numaralı oda, 10 numaralı sofa dahil olmak üzere tüm ahşap pencere onarımları tamamlanmış, pervazlar üzerindeki rölyef motiflerin onarım ve altınvarak işleri bitirilmiş, cila ve montaj aşamasındadır. Pencerelerde marköteri eksikleri (% 50 oranında idi), balıksırtı motifli çıtalar pelesenk ve ıhlamur ağacı kullanılarak orijinaline uygun şekilde tamamlanmıştır. Birinci kat Sultan II. Abdülhamid odalarında 28, 29 keza aynı çalışmalar tamamlanmış olup, cila ve montajı tamamlanma aşamasındadır. Korniş oyma eksikleri tamamlanmış, altınvarak tümleme çalışmaları devam etmektedir. Saray giriş kapılarından personel ve Harem giriş kapılarının onarımları tamamlanmıştır. Giriş Alanının Düzenlenmesi B eylerbeyi Sarayı giriş güzergâhının tarihî tünel (II. Mahmud dönemi, ) olarak belirlenmesiyle, meydan ve ana arter düzenleme çalışmaları tamamlandı. Öncelikli amaç, Saray girişi ile Sarı Köşk mevkiinde bulunan meskun bölgenin ortak yolunu ayırmak, güvenli hale getirmek ve bu çalışmayı yaparken doğadan ve tarihimizden kopmamaktı. Kademeli bir küçük duvar ile Saray bünyesinde yetiştirilmiş "taflan" bitki örtüsü güvenlik separatörünü oluşturdu. Önce Nisan.indd 9 Sonra Giriş sol cephede yer alan, II. Mahmud döneminde inşa edilen Eski Beylerbeyi Sarayı yapılarından olan mermer çeşmenin restorasyonu ve çevre düzenlemesiyle giriş vurgusu pekiştirilirken, çeşmenin iki yanından inen basamaklar, üç cephe aksından yol paralelinde genişletildi. Güvenlik birimi ve otopark görevli personelin çalışma alanları revize edilmiş ve personel yeni birimlerinde çalışmalarına başlamışlardır. Peyzajda kullanılan top şimşir, taflan ve mevsimlik çiçeklerle, Saray bahçelerimizin küçük ölçekte de olsa bir yansıması amaçlanmıştır. Saraylarımızı tanıtan barkovizyon, ziyaretçi otobüsleri için tasarlanmış, otobüs durağının da eklenmesiyle Beylerbeyi Sarayı; tarih, doğa ve bugünün sentezlemesiyle yeni çehresi ile hizmete girmiştir. Bilgi: Şeyda Zırhlıoğlu (Mimar), Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı Sonra 9 4/4/2012 9:55:51 AM

10 Haber Arama Kurtarma Eğitimine Katılan Personel Sertifikalarını Aldı İstanbul'u etkileyecek olası bir doğal afete hazırlık çalışmaları kapsamında, Milli Saraylar Sivil Savunma Uzmanlığı'nca, personelimize 2008 yılından itibaren belirli aralıklarla, Sakarya Valiliği Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde Hafif Arama Kurtarma Eğitimi verildi yılında Sakarya'da eğitimlerini başarıyla bitiren 70 personelimiz için, 16 Mart 2012 Cuma günü, Yıldız Şale Manej Konferans Salonu'nda Sertifika Töreni düzenlendi ve Kurs Katılım Belgeleri Genel Sekreter Yardımcımız ile ilgili Başkan ve Başkan Yardımcılarımızın katılımıyla kendilerine takdim edidi. Milli Saraylar'ın 25 Yıllık Emektar Personeli Biraraya Geldi Milli Saraylar kadrolarına sınavla atanarak 21 Mart 1988 yılında göreve başlayan personelin her yıl düzenlediği buluşma yemeği 21 Mart Çarşamba akşamı İBB Arnavutköy sosyal tesislerinde gerçekleşti. Personelin göreve başlamalarının 25. yılı toplantısına Genel Sekreter Yardımcımız Yasin Yıldız ile Başkanlarımızdan Bülent Arı, Kemal Kahraman ve Sinan Bölek de katıldılar. 25. hizmet yılına başlayan personele teşekkür belgesi veren Genel Sekreter Yardımcımız, değişen İdari Teşkilat Kanunu sonrasında kurumumuzun yeni yapılanması ile ilgili açıklamalarda bulundu ve bu tür sosyal paylaşımların kurumsal kimlik ve motivasyon açısından önemli olduğunu dile getirdi. 10 Nisan.indd 10 4/4/2012 9:56:11 AM

11 Personel TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'ndan; Atama Esasları Milli Saraylar'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı'na bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işlerinde zanaatkâr olarak çalıştırılacaklarda ilgili kurumlar tarafından verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri istenecek, sınav şartı aranmayacak. İdari teşkilatta, toplam kadro sayısının % 20'sini geçmemek üzere, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) ve (C) fıkralarına göre sınavla alınmak suretiyle sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılabilecek. Bu şekilde çalıştırılacaklarda aranacak nitelikler, yapılacak sınavın şekli ve konuları ile bunların çalışma usul ve esasları Başkanlık Divanı nca belirlenecek. Milli Saraylar dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı na bağlı birimlerde, belirtilen sınırlamaya tabi olmaksızın 657 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre restorasyon işlerinde en fazla 400 personel çalıştırılabilecek. İdari Teşkilat kadrolarındaki herhangi bir personelin (bu Kanun un 31 ve 32 nci maddesi kapsamında bulunan Yasama Uzmanları ve Stenograflar hariç) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması ve Başkanlık Divanı nca bu konuda karar alınması halinde; atamaya ilişkin talep TBMM Başkanlığı nca, Devlet Personel Başkanlığı na bildirilmek üzere Başbakanlığa gönderilecek. Devlet Personel Başkanlığı personelin atanacağı kurum ve kuruluş ile kadro görevini tespit edecek. İlgili kurum ve kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yapacak, ancak bu personelin ataması Ankara daki kamu kurum ve kuruluşlarından veya talep etmeleri hâlinde talep ettikleri ildeki kamu kurum ve kuruluşlarından birine yapılacak. İdari Teşkilat personeli TBMM Başkanlığı'nca uluslararası kuruluşlarda görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerin; niteliği, mali, sosyal ve diğer özlük hakları ile görevlendirme usul ve esasları TBMM Başkanlığı'nca belirlenecek. İdari Teşkilat kadrolarında bulunan personel hakkında, bu Kanun da belirtilen özel hükümler dışında 657 sayılı Kanun un istisnai memuriyet hakkındaki hükümleri uygulanacak. Personel Haberleri Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Yasin Yıldız'ın babaannesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. Yıldız Şale Koruma Memuru Hayrettin Köseoğlu'nun annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. Kurumumuz emekli personeli Vahide Gezgör'ün eşi vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Saray Koleksiyonları Müzesi Koruma Memurlarından İsmail Özdaş'in babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Dolmabahçe Sarayı rehberlerinden Baran Bucak'ın bir kız çocuğu olmuştur. Kendisini tebrik eder, Beril bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. Saray Koruma Memuru Taner Uyguner'in bir oğlu olmuştur. Kendisini tebrik eder, İlker bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. TBMM Milli Saraylar Adına Yayınlayan: Dr. Yasin YILDIZ Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcısı Yayın Kurulu Adına Editör: İlhan KOCAMAN İletişim Koordinatörü: Mehmet Ali GÜVELİ Yayına Hazırlayan: Nesrin TAŞER Fotoğraf : Suat ALKAN İletişim: Tel: Faks: Baskı: Aktif Matbaa ve Reklâm Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Tel: Nisan.indd 11 4/4/2012 9:56:12 AM

12 Tarihten Notlar OSMANLI SARAY VE DEVLET PROTOKOLÜNDE BİR İLK: Küçüksu Kasrı nda Verilen Bir Kahvaltının Hatırlattıkları T. Cengiz GÖNCÜ (Tarihçi) Beylerbeyi Sarayı Osmanlı sarayında Tanzimat a kadar klasik dönem protokol düzeni uygulanırken bu dönemden başlaya-rak Batılı devletler nezdinde tatbik edilen mütekabiliyet esaslı teşrifat kuralları esas alınmıştır. Bu dönemde inşa edilen ve Tanzimat ın mimarî dışavurumu olarak da kabul edilen Dolmabahçe Sarayı nın mekân düzenlenmesi ve çevresinde yer alan yapılar yeni protokoler düzenin izlerini taşır. II. Mahmud devriyle beraber İstanbul un misafirleri arasına ziyaret amacıyla gelen prensler, dükler, imparatoriçeler, kayzerler de katılmaya başladı. Daha önceleri nadiren bazı hükümdarlar Osmanlı topraklarında ağırlanmıştı: III. Ahmed döneminde, Rusya karşısında Poltava daki hezimetten kaçarak (1709) iltica eden İsveç Kralı XII. Karl bunlardan biridir. Fakat 1714 e kadar Osmanlı topraklarında kalan Kral ile III. Ahmed hiç görüşmemişti. Sultan Abdülmecid döneminde gitgide daha da sık gelmeye başlayan yabancı hanedan üyeleri için yapılacak merasim ve izlenecek teşrifat konusunda tecrübesi az olan devlet, Avrupa da geçerli olan usullere başvurdu. Tanzimat dönemi sarayının teşkilât ve teşrifatına uygun olarak şekillendirilen Dolmabahçe Sarayı nın banisi Sultan Abdülmecid, öncülük ettiği reformlara uygun olarak bir çok konuda ilklere de imza atmıştır. Bunlardan biri de yabancı devlet misafirlerine verilen ziyafetlerde uygulanan bir protokol kuralının değişmesidir. Sultan II. Mahmud döneminde, Avusturya İmparatoru'nun kardeşi Arşidük İstanbul a geldiğinde, kendisine Saray'da bir ziyafet verilmiş, bu ziyafet esnasında Pertev Paşa tarafından Padişah'a sofraya oturması teklif edildiğinde, "Ben Avrupa ile olan ilişkileri sarayda bir ziyafet verme derecesine kadar getirdim. Bundan ilerisini benden sonrakilere bıraktım." diyerek Arşidük ile aynı sofraya oturmamıştır. Sultan Abdülmecid döneminde ise, İstanbul u ziyaret eden Rus İmparatoru'nun kardeşi Grandük Kostantin ile eşi Grandüşes e Dolmabahçe Sarayı nda bir ziyafet verilmiş (14 Haziran 1859), bu yemekte Padişah yine sofrada bulunmamıştı. Ancak ziyafet sırasında "ilk" sayılabilecek bir olay yaşanmıştır: Sultan Abdülmecid Grandüşes i yanına alarak Harem e götürmüş, orada hazırlanan sofrada eşlerinden bazılarıyla tanıştırmış, konuğuna ikramda bulunmuştu. Daha önemlisi, ertesi gün (15 Haziran 1859) Küçüksu Kasrı nda Grandük ve eşinin onuruna verilen "kuşluk" yemeğinde (günümüz diline "kahvaltı" olarak da çevrilebilir) gerçekleşmiştir. Bu yemek esnasında Osmanlı tarihinde bir ilk yaşanmış ve devrin padişahı Abdülmecid konuklarıyla aynı sofraya oturmuş, onlara eşlik etmiştir. Devrin gelişmelerini kendine has üslubuyla kaleme alan Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir adıyla da bilinen tezkirelerinde bu hususu şu şekilde aktarmaktadır: "...Kostantin Kuds-i Şerif ten avdetle Dersaadet e geldi. Zât-ı Şâhâne Tophane de bulunmağla orada mülâkat eyledi. Ferdâsı ale s-sabah merhûm Reşid Paşa nın yalısı olup vefatında Fer iyye ittihâz olunan sahilsaraya getirilip müsâfir edildi ve zilkadenin onüçüncü Salı gecesi bilcümle vükelâ ve vüzerâ saray-ı hümâyûnda hazır oldukları halde Kostantin e ziyafet verildi. Ferdâsı Salı günü dahi sabahleyin prens-i müşârun ileyh Küçüksu Köşkü nde kuşluk taâmı etmek üzere taraf-ı şâhâneden davet buyruldu. Şimdiye kadar padişahların diğeriyle bir sofrada oturduğu malum değildir. Bu kerre dahî icra edildi. Bu sofrada Hariciye Nazırı oturamayub vükelâdan birinin makâm-ı hizmete kaim olması dahi tecvîz buyrulmadığından Dîvân-ı Hümâyûn tercemanı Arifî Bey ayak üzerinde durup tercümanlık hizmetini ifa eylemiştir. Sofradan kalkılacağı hengâmda Kostantin in zevcesi Grandüşes sofranın ortasındaki şekerlemeyi İmparator'a ihdâ edeceğim. deyû alıp Kostantin dahi mislini istemekle âna ve badehû oğluna birer şekerleme getirilip ânları dahî İmparator'a takdim etmek üzere almışlar " Sonuç olarak Osmanlı sarayı, 19. yüzyılda bütün Osmanlı toplumu gibi kültürel ve idarî bir değişime uğramış; sarayda asırlar boyu uygulanan protokol kuralları da zamanın gerekleri çerçevesinde değişiklik geçirmiştir. Osmanlı devlet ve saray teşkilatının köklü değişikliklere tabi tutulduğu II. Mahmud döneminde saray protokolünde de devrin şartlarına uygun değişikliklerle gidilmeye başlanmışsa da bu alanda "ilk" sayılabilecek uygulamalar Sultan Abdülmecid ve sonrasında görülmüştür. 19. yüzyılda inşa edilen saray, köşk ve kasırlarımız işte tam da bu yüzden, siyasal, kültürel değişim ve dönüşümlerin sahnesi ve odağı olarak özel bir öneme sahiptir. Bu özellikli yapılar, mimarî ve sanatsal özelliklerinin yanında, döneme ışık tutan birer belge olarak da değerlendirilmelidir. Ahmet Cevdet Paşa; Tezâkir, (13-20), haz. Cavid Baysun, Ankara Hakan T. Karateke; Padişahım Çok Yaşa - Osmanlı Devletinin Son Yüzyılında Merasimler, İstanbul İlber Ortaylı; 19. Yüzyılda Osmanlı Saraylarının Geçirdiği Değişim, MS (Milli Saraylar), S: I, İstanbul 1999, s Nisan.indd 12 4/4/2012 9:56:19 AM

MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ

MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKME VE GÖRÜNTÜ ALMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 13/05/2009 Karar : 48 Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 10/03/2010 Karar : 66

Detaylı

MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLİ SARAYLARA BAĞLI BİRİMLERİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06.02.2013 Karar Sayısı : 41 Başkanlık Divanı Karar Tarihi :03.10.2013 Sayı : 55 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu SON ALTI AY SUNUMU VE ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu SON ALTI AY SUNUMU VE ÖĞRENCİ BULUŞMASI Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu SON ALTI AY SUNUMU VE ÖĞRENCİ BULUŞMASI Düzce Meslek Yüksekokulu OKUL MÜDÜRÜMÜZ Yrd.DoçDr. Ömer SİVRİKAYA 1 ) 2014, MÜDÜR, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, DÜZCE MESLEK YÜKSEK

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) f EXPO T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü lüf k Sırvmav'ntn Yüzüncü Yılı Sayı : 65543643-1507 M Konu : 2013 Yılı Müzeler Günü 3.Q./04/2014 ANTALYA VALİLİĞİ (Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız Bülten Tarihi 17 Haziran 2016 Yıl boyunca öğrencilerimizin ve velilerimizin beklentilerini karşılamak ve okulumuz ile ailelerimizin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek üzere çalışmalar yaptık. Okul

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM

ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM ÖLÜMÜNÜN 150. YILINDA SULTAN ABDÜLMECİD VE DÖNEMİ (1823 1861) ULUSLARARASI SEMPOZYUM 18-19 Kasım 2011 Dolmabahçe Sarayı - İstanbul 2011 yılı Sultan Abdülmecid in ölümünün 150. yılıdır. Bu münasebetle,

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa

Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa Fabrika Haberleri Çimentaş tan masa tenisi turnuvası Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası nın üçüncüsü gerçekleştirilmiş, zorlu

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 24.08.2015 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ AMAÇ HEDEF GRUP Çocuklar ve gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunmak ve onları kültür

Detaylı

18. TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLER PROGRAMI. Ülkelerden gelen konukların gün boyu havaalanında karşılanması ve otele yerleştirme

18. TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLER PROGRAMI. Ülkelerden gelen konukların gün boyu havaalanında karşılanması ve otele yerleştirme TOBB 18. TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLER PROGRAMI 30 Nisan 2015 Perşembe - Ankara Ülkelerden gelen konukların gün boyu havaalanında karşılanması ve otele yerleştirme 12.30-13.30 Öğle Yemeği- Kent Otel (erken

Detaylı

Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009

Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009 Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009 2009 Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009 2001 Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı na seçildi. İzmir, Ankara, Mersin, İstanbul

Detaylı

OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği

OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği Fabrika Haberleri OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği Adana Çimento Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ünal Öner 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle Mardin Çimento Genel Müdürlüğü ne ve Adana Çimento ÜNAL ÖNER

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

fabrika haberlri Bartın Çimento dan kan bağışı

fabrika haberlri Bartın Çimento dan kan bağışı Bartın Çimento dan kan bağışı Bartın Çimento sosyal sorumluluk çerçevesinde Türk Kızılay Derneği Zonguldak Kan Bağış Merkezi ile 04.02.2011 tarihinde Kan Bağışı Kampanyası düzenlemiştir. Fabrika Sağlık

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

2013 KASIM FAALİYET RAPORU

2013 KASIM FAALİYET RAPORU 2013 KASIM FAALİYET RAPORU www.howtoistanbul.com Tanıtım Toplantısı 12 Kasım 2013 A. Murat Ersoy İstanbul Valiliği'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ortaklığı, TÜRSAB

Detaylı

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM 2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM Konu: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ile işbirliği içerisinde

Detaylı

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. İçeriğinin başlıca amaçlarından

Detaylı

ALMANYA KASIM 2012 SONUÇ BİLDİRGESİ RAPORU

ALMANYA KASIM 2012 SONUÇ BİLDİRGESİ RAPORU ALMANYA 7-8 TEKNiK KASIM 2012 GEZiSi SONUÇ BİLDİRGESİ RAPORU 26-30 Ekim 2013 ALMANYA TEKNiK GEZiSi RAPORU Almanya ya RES Teknik Gezisi Düzenlendi 26 Ekim 2013 de ENERCON sponsorluğunda Türkiye Rüzgar Enerjisi

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

8 15 OCAK 2014 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER

8 15 OCAK 2014 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 8 15 OCAK 2014 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar

Detaylı

İşletme ve Ekonomi Topluluğu olarak dördüncüsünü düzenlediğimiz Kariyer Günleri etkinliğinin amacı iş adamları ve başarılı girişimcilerle öğrencileri bir araya getirmek. Bu birlikteliği öğrencilerin hedefleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29359 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKADEMİK YAPIYI GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

MÜLK BİLİRKİŞİ SEÇİMİ

MÜLK BİLİRKİŞİ SEÇİMİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

Bahsettiğim gibi bu tecrübeler bize eksik yanlarımızı göstermiş ve öğretmiştir. Yaptığımız araştırmalar sonucu, Dünyanın önde gelen tüm

Bahsettiğim gibi bu tecrübeler bize eksik yanlarımızı göstermiş ve öğretmiştir. Yaptığımız araştırmalar sonucu, Dünyanın önde gelen tüm 26 Ağustos 2013 - TUROB Öğle Yemeği - Haliç Kongre Merkezi Sayın Üyelerimiz, Sayın Konuklarımız ve Değerli Basın Mensupları, Geleneksel Öğlen Yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Malumlarınız olduğu üzere

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BACADER e-bülten ARALIK 2014

BACADER e-bülten ARALIK 2014 BACADER e-bülten ARALIK 2014 İSİB BAŞKANI İLE GÖRÜŞME YAPILDI 02 Aralık 2014 tarihinde Ankara da İSİB Başkanı Zeki Poyraz ile bir görüşme yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Atilla GEDİK tarafından yapılan

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AKM restorasyonu için protokol imzalandı

AKM restorasyonu için protokol imzalandı AKM restorasyonu için protokol imzalandı Şubat 15, 2012-1:25:01 Atlas Pasajı'ndaki İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Sabancı Holding

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2008 BÜLTENİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ TEKNİK GEZİLERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2008 BÜLTENİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ TEKNİK GEZİLERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2008 BÜLTENİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ TEKNİK GEZİLERİ SAĞLIK PROGRAMLARI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI: Aydın Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 17 Mart 2008 tarihinde

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi

Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz. 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi Sivas ı Turizm Profesyonelleriyle Buluşturuyoruz 06-09 Kasım 2014 TÜRSAB İstanbul Bölgesi Acentaları Sivas Tanıtım Gezisi İlimizin turizm potansiyelinin tanıtılması, öne çıkarılması ve turizm gelirlerinden

Detaylı

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Müdürlüğümüzün katkılarıyla, Hamdi Öner in kişisel Resim Sergisi, Sivas Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. Açılışa,

Detaylı

BOLU ÇİMENTO DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İSG KURULLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

BOLU ÇİMENTO DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İSG KURULLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI Ç cilt: 27 sayı: 2 MART 2013 BOLU ÇİMENTO DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İSG KURULLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI İş Sağlığı ve Güvenliği ile İSG Kurullarının Görev, Yetki ve

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ 6-11 Ocak 2014 tarihleri arasında KKTC Lefkoşa kentinde yapılmış bulunan KIBRIS

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

METEOROLOJİ 8. BÖLGE MÜDÜRÜ KONYA TİCARET BORSASINDA ZİRAİ METEOROLOJİ TANITIM TOPLANTISI DÜZENLEDİ

METEOROLOJİ 8. BÖLGE MÜDÜRÜ KONYA TİCARET BORSASINDA ZİRAİ METEOROLOJİ TANITIM TOPLANTISI DÜZENLEDİ METEOROLOJİ 8. BÖLGE MÜDÜRÜ KONYA TİCARET BORSASINDA ZİRAİ METEOROLOJİ TANITIM TOPLANTISI DÜZENLEDİ Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün düzenlediği ve Konya Ticaret Borsasının ev sahipliğini yaptığı toplantıya

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

2015 Ağustos Ayı Bülteni

2015 Ağustos Ayı Bülteni 2015 Ağustos Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 05.08.2015 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda saat 15:00 te Toprak Koruma Kurulu

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Gençlere anlatacaklar

Beşiktaş Gazetesi. Gençlere anlatacaklar Gençlere anlatacaklar BEŞİKTAŞ Belediyesi genç girişimciler için başlattığı projesi ile eğitimde çalışmalarını sürdürüyor. Genç girişimciler için düzenlenen seminer etkinliklerinde etkinliğe katılacaklara

Detaylı

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 19 İklim Değişikliği Konferansı Haftanın Bazı Başlıkları Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı Hayatın İçinde Öğreniyoruz İklim Değişikliği Konferansı Tanıdık ve Tanıttık Uludağ

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART BÜLTENİ

OCAK-ŞUBAT-MART BÜLTENİ OCAK-ŞUBAT-MART BÜLTENİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ TEKNİK GEZİLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI: Aydın Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı II. sınıf öğrencileri, 22 Mart 2010 tarihinde Özel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU 11505 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 6253 Kabul Tarihi : 1/12/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/12/2011 Sayı : 28146 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016 Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

TMMOB GENEL BAŞKANI MEHMET SOĞANCI TRABZON A GELEREK İKK TOPLANTISINA KATILDI

TMMOB GENEL BAŞKANI MEHMET SOĞANCI TRABZON A GELEREK İKK TOPLANTISINA KATILDI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI Bodrum daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Geçin müdürlüğün projeleri hakkında bilgiler verdi. İlçe

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş Konya / 2015 Etkinlikler Dosyası Havacılık Semineri (21.12.2015) Fakültemizde

Detaylı

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ 2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Farkındalık Kampı 3 Mayıs 2014 Kuşadası Arora Otel de ikincisini organize ettiğimiz bu etkinliğimizde her şeyin bir arada olduğu bir etkinlikti. Alanında uzman bir eğitmen

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25 GENELGE 2002/25 İLGİ: 28.12.1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-22206 (1999/62) sayılı genelge. Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, 15.03.1999 tarih

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Đlçe Temsilciliği olarak 2009 yılında; 2008 yılında yapıcı eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine sık sık başvurduğumuz meslektaşlarımızın

Detaylı

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 1 Şubat 2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun Afyonkarahisar Ziyaretine geldiği sırada Yön. Kur. Bşk.

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH

15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi

Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi HATAY İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Hatay Afet Planının Hazırlanması Projesi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Teknik Destek Programı Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

Prof. Dr. Figen ÇOK Okulumuz Velilerine Yönelik Günümüzde Çocuklar ve Ergenler Konulu Seminer Verdi

Prof. Dr. Figen ÇOK Okulumuz Velilerine Yönelik Günümüzde Çocuklar ve Ergenler Konulu Seminer Verdi Prof. Dr. Figen ÇOK Okulumuz Velilerine Yönelik Günümüzde Çocuklar ve Ergenler Konulu Seminer Verdi TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Öğretim

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

14 19 OCAK 2016 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER

14 19 OCAK 2016 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 14 19 OCAK 2016 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

Saray Koleksiyonları Müzesi Açıldı

Saray Koleksiyonları Müzesi Açıldı , Aralık Sayı 2010 Saray Koleksiyonları Müzesi Açıldı Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı Saray Kori muhafaza ediyoruz. Bunlariz ama tarihi bir sanat eserini vabını bulmuş olacak. Böylece laplarda,

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı