TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Aylık Bülten Nisan 2012, Sayı 33

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Aylık Bülten Nisan 2012, Sayı 33"

Transkript

1 TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Aylık Bülten Nisan 2012, Sayı 33 GENEL SEKRETER YARDIMCIMIZIN VALİ MUTLU'YU ZİYARETİ G enel Sekreter Yardımcımız Dr. Yasin Yıldız, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Milli Saraylar'daki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Günün anısına Dr. Yasin Yıldız, Vali Mutlu'ya geleneksel Türk ebru sanatı örneklerinden Osmanlı lalesi tablosunu hediye etti. Ayrıca, Milli Saraylar'ın 2011 yılında yayınlanan kitaplarından da bir takım takdim eden Dr. Yasin Yıldız'a, Vali Mutlu, "Milli Saraylar'da yürütülen çalışmaların takdire şayan olduğunu" belirterek teşekkürlerini iletti. Vali Mutlu, özellikle İstanbul un tarihî ve sembolik anlamını ifade eden en önemli değerlere ev sahipliği yapan Milli Saraylar ın, geçmişte olduğu gibi günümüzde de İstanbul un kültür hayatının belirlenmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca turistik değer açısından da Milli Saraylar a bağlı bulunan saray, kasır ve köşklerin ne kadar önemli bir yer teşkil ettiğinden söz edilen ziyarette Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Yasin Yıldız da, Vali Mutlu ya tarih ve kültür mirası açısından dünyanın incisi kabul edilen İstanbul da Milli Saraylar olarak gerçekleştirilen faaliyetlere verdiği destekler için teşekkürlerini iletti. Nisan.indd 1 4/4/2012 9:52:07 AM

2 Konferans Osmanlı Hukuk Metinlerinde Gayrimüslimlerin Statüleri Osmanlı Millet Sistemi konusunda uzman olan hukuk profesörü Macit Kenanoğlu, Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslimlerin hukukî statüleriyle ilgili asılsız bilgilerin varlığına dikkat çekerek, "İddiaların aksine Osmanlı Devleti egemenliğini tehdit edecek her türlü hukuksal çalışmadan uzak durmuş ve gayrimüslimlerin statülerini İslamî hukuk çerçevesinde oluşturmuştur." dedi. Saray Konferansları'nın bu ayki konuğu hukuk tarihi, insan hakları, Osmanlı'da hak ve özgürlükler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Kenanoğlu oldu. 26 Mart 2012 Pazartesi günü, Dolmabahçe Sarayı Medhal Salon'da düzenlenen konferansta Prof. Kenanoğlu, "Statüko'yu Koruma Çabası: 19. Yüzyıl Hukukî Metinlerinde Gayrimüslimler" başlıklı konuşmasında, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslimlerin hukuksal statüleri ile ilgili bilgi verdi. Konuşmasına, Osmanlı Devleti'nin klasik çağından verdiği örneklerle başlayan Kenanoğlu, "15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'ndeki hukuksal metinler gayet açık ve kesin hükümlü yazılmıştır. Devletin resmî hukuksal yapısı her zaman İslam hukuku çerçevesinde oluşturulmuştur, ancak klasik çağ ile 19. yüzyıl sonrası oluşan yapı arasında terminolojik farklar vardır. Her ne kadar 19. yüzyıl sonrasında oluşturulan hukukî metinler klasik çağdaki kendinden emin stilden yoksun olsalar da, bu durum Osmanlı'da çok hukuklu bir sistemin egemen olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla, 19. yüzyıl sonrası varolan belirsizlik yalnızca idarî yazışmalarda varolmuş, mahkeme kararlarına yansımamıştır." diye konuştu. 19. yüzyılda Osmanlı hukuk sistemine Batı hukuk kanunlarının dahil olduğunu belirten Kenanoğlu "Bu dönemde gayrimüslimlerle ilgili yenilikler barındıran anayasal belge olarak Islahat Fermanı yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu metinler aracılığıyla her ne kadar gayrimüslimler mahkeme hakimi olabilme gibi birtakım hukuksal haklar kazanmış olsalar da, aslında devlet hukuksal açıdan egemenliğini ve hakimiyetini zedeleyecek her türlü davranışın karşısında durmaya devam etmiştir. Örneğin, 1856 yılından itibaren, daha öncesinde Osmanlı Devleti sınırları dahilinde varolan "Çan Çalma Yasağı" hukuken ortadan kalksa da, pratikte varolmaya devam etmiş ve Müslüman bir toplum içerisinde dış baskılar sonucu oluşan bir hukukî karara devlet ve halk düzeyinde direniş gösterilmiştir." dedi. Osmanlı Devleti'nde ilk anayasa olan Kanun-i Esasi'de resmî dinin İslâm olduğunun belirtildiğine değinen Kenanoğlu "Anayasa mezhepsel farklılıkları koruyup, eğitim konusunda devlete karşı bir faaliyet olmadığı sürece gayrimüslimlerin eğitim sistemini kendi içlerinde serbest bırakmıştı. Ancak bunun dışında patrikhane veya herhangi bir başka gayrimüslim otoritenin kendi tebaasını cezalandırma veya hapsetme yetkisi yoktu, tüm bu yetkiler devlete aitti ve tek bir hukuk sistemi üzerinden yürütülüyordu. Anayasa ve anayasal belgelerde tüm mezhep ve etnik grupların hakları detaylıca belirtilmiş, hatta 19. yüzyıla ait nizamnamelerde her gayrimüslim grup için farklı üslup ve içerikler oluşturulmuştur. Devlet her türlü gayrimüslim otoriteyi kontrol altında tutmuş ve dış baskılara her daim direnmiştir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti klasik çağdan 19. yüzyıla kadar gelişen süreçte egemenlik hakkının kaybolmaması açısından hukuksal yapısında hiçbir ikilik barındırmamıştır" şeklinde konuştu. 2 Nisan.indd 2 4/4/2012 9:52:41 AM

3 Eğitim Milli Saraylar Atölyelerine Eğitim Gezisi Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği 2003 yılından bu yana, restorasyon ve konservasyon uygulamalarında otantiklik kriterinin gözetilmesi ve tarihî yapılarda gerçekleşen uygulamaların ardından yapıların tüm özgün nitelikleriyle gelecek kuşaklara aktarılmaları için, saha elemanlarına yönelik olarak meslekî kapasite geliştirme programları gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü, İşkur, Avrupa Birliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ndan aldığı desteklerle 4 adet eğitim programında yaklaşık 120 katılımcıya sertifika kazandırmıştır. Aralık 2009 da kuruluşunu tamamlayan İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010 yılı itibariyle İstanbul un gelişme eksenlerini merkeze alan çeşitli mali destek programları çerçevesinde, kamu, sivil toplum ve özel sektöre kaynak sağlamaktadır. Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği (KOREFD) ürettiği proje ile, 2010 yılı mali destek programlarından biri olan Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi, Mali Destek Programı kapsamında, desteklenmeye uygun görülmüştür. Projenin geliştirilmesi ve uygulanması safhalarında, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ve Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi ile ortaklık kurulmuştur. Müzeden Yapıya Kültürel Mirasın Korunması Eğitimi adını taşıyan proje ile, 30 katılımcının kültürel mirasın restorasyonu ve konservasyonu alanında bilgi, yetenek ve tecrübelerini arttırmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Eylül 2011 den beri devam etmekte olan programa uygun olarak; teorik eğitimin yanı sıra, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü nün sorumluluk alanında olan Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi nde atölye eğitimleri devam etmektedir. Sözü geçen müzenin uygun bölümlerinde program kapsamında oluşturulan atölyelerde, halihazırda restorasyon, çini, seramik, doğal taş, geleneksel el sanatları, arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinden mezun katılımcılar müze envanterinde bulunan taş, metal, cam, alçı, ahşap ve çini eserlerin restorasyon ve konservasyon çalışmalarında görev alarak mesleki kapasitelerini geliştirmektedirler. 3 Nisan.indd 3 4/4/2012 9:52:57 AM

4 Eğitim Milli Saraylarda Eğitimler Devam Ediyor Süreç Yönetimi Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) uzmanları ve TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı Kalite Yönetim Birimi tarafından, "Süreç Yönetim Çalışmaları"nın geldiği noktaya dair bilgi paylaşmak amacıyla, 22 Mart 2012 Perşembe günü "Süreç Yönetim Çalışmaları Bilgi Paylaşım Toplantısı ve Uygulamalı Dokümantasyon Eğitimi" gerçekleştirildi. Eğitime, birimlerimizce süreç yönetim çalışmalarına katkıda bulunmak üzere seçilen personelimiz katıldı. Arşiv ve Belge Yönetimi Milli Saraylar personeli için 9 Mart 2012 Cuma günü "Arşiv ve Belge Uygulamaları Eğitimi" düzenlendi. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden Muhammed Safi ile Adnan Yıldız'ın verdiği eğitim programında, Arşiv Terimleri ve Metodolojisi, Kurumsal Arşiv Politikası, Birim Arşivi ile Kurum Arşivi İlişkileri, Belge Yönetimi Yaklaşımı, E-Belge Yönetimi ve Digitalleştirme İlişkileri konularına değinildi. Eğitime ilgili personel ile Arşiv birimi sorumluları katıldı. Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası na İnceleme Gezisi Mart 2012 Perşembe günü, 8 İdari ve Mali İşler Başkanı Dr. Kemal Kahraman ile Hediyelik Eşya Komisyonu, Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası na inceleme gezisi düzenledi. Gezi esnasında, Fabrika da dokunan ipekliler incelendi ve hediyelik eşya satış ofislerinde satışa sunulabilecek ürünler hakkında ilgililerden bilgi alındı. Ayrıca, Kaiser II.Wilhelm Köşkü de ziyaret edilerek durum değerlendirmesi yapıldı. 4 Nisan.indd 4 4/4/2012 9:53:17 AM

5 Eğitim Emniyet Personeline Hizmet İçi Eğitimler Etkili İletişim Becerileri Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü personeli, Prof. Dr. Ramazan Abacı dan etkili iletişimin sırlarını dinledi. Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde, 14 Mart 2012 Çarşamba günü, Yıldız Manej Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Etkili İletişim Becerileri" konulu seminerde, bireyin iletişim becerisine sahip olabilmesinin yolunun aileden geçtiğini vurgulayarak söze başlayan Abacı, "etkili iletişim kurabilmek için öncelikle muhatabımızı iyi anlamamız gerektiği"ni belirtti. Sertifika Töreni Aynı gün, Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen "Pratik İngilizce Konuşma Kursu"nu tamamlayan 230 Emniyet personeline sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TBMM Milli Saraylar Koruma Şube Müdürü Zeki Taşkın, Halk Eğitim Müdürü Şaban Kılıç ve Beşiktaş Kaymakamı Sadettin Yücel'in konuşmalarıyla devam etti. Kurs gören personel, bir de skeç gösterisi yaptı. Öfke Kontrolü ve Kriz Yönetimi 28 Mart 2012 Çarşamba günü, Yıldız Manej Konferans Salonu'nda Dr. Ersin Oğuz tarafından verilen "Öfke Kontrolü ve Kriz Yönetimi" konulu seminere katılan Emniyet mensupları, yaşanan olumsuz duygularla doğru şekilde baş etme ve temel duygularımızdan sayılan öfkeyle başa çıkabilme konularında bilgiler aldı. Dr. Oğuz'un ifade ettiğine göre öfke hiçbir zaman sebepsiz değil, ama öfkeyi dışa vurmak da, öfkeyi azaltmak yerine aksine arttırıyor. 5 Nisan.indd 5 4/4/2012 9:53:40 AM

6 Birimlerimizden Tekstil Birimi Depo ve sergi çalışmaları sırasında Tekstil Koleksiyonu sorumlusu Müze Araştırmacısı Dr. Ayça Özer Demirli ve Sinem Vural Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı bünyesinde minderi ve duvar kaplaması olarak özgün modellerine sadık kalınarak döşemelik kullanımının dışında yer olan perde haline dönüştürülüyor; çalışmalarını sürdüren Tekstil Koleksiyonu'nda saray, köşk ve kasırların tefrişinde kullanılan perde, tül, stor, korniş, pater gibi objeler ile çeşitli malzeme ve fonksiyon ihtiva eden, çoğunluğu saray işlemelerinin son dönem örnekleri sayılacak eserler bulunuyor. Tekstil birimi sorumlusu Dr. Ayça Özer Demirli'nin verdiği bilgilere göre, Milli Saraylar yapılarında kullanılan perdelerin ve mobilya döşemeliklerin neredeyse tamamı Hereke ipekli kumaşından. Perdelerin birçoğunda Hereke kumaşlar düz renkli atlaslar ve kadifelerle kombin edilerek kullanılmış, püskül, ponpon gibi aksesuarlarla zenginleştirilmiş. Tefrişte perdelik ve da Hereke kumaşlar tercih edilmiş. Tekstil birimi, Milli Saraylar Koleksiyonu nda tefrişte ve depolarda bulunan orijinal Hereke kumaşların desenlerinin araştırılıp, Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası nda yeniden üretimini gerçekleştirmek ve Hereke kumaş koleksiyonunu genişletip, Saray ın özgün tefrişine kavuşmasında tekstil anlamında katkıda bulunmak için, çalışmalarını Hereke Fabrikası ile koordineli yürütüyor. Ayrıca, dokunan kumaşlar, tarihî belge ile diğer bilgilere dayalı olarak, Tekstil biriminin hazırladığı tekstil komisyon kararlarıyla, Terzi Perde Atölyesi tarafından tefrişin önemli unsurlarından biri dikilen perdelerin, tefrişte kullanılmasına kadar geçen süreç eşya nakil komisyon kararları da hazırlanarak takip ediliyor. Koleksiyonda ayrıca, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başına tarihlenen sitil puşideleri, sofra puşideleri, seccadeler, şerbet mahramaları, abdest havluları, kadın kıyafetleri başta olmak üzere farklı işlevleri olan ve çok çeşitli malzemeden işlemeli eserler bulunuyor. Tekstil birimi bu farklı kullanım alanlarındaki tarihî tekstillerin her biri için bilimsel olarak kültürel envanter kaydını hazırlamanın dışında eserlerin depolanması, fümigasyonu gibi çalışmaları ilgili birimlerle beraber takip ediyor. 6 Nisan.indd 6 4/4/2012 9:54:00 AM

7 Birimlerimizden Ayrıca eserlerin onarım formlarını hazırlayarak süreci takip edip sonuçlandırıyor. Tüm zorlu depo çalışmalarının yanı sıra, yoğun ön çalışma süreçleriyle hazırlanan sergilerle de Osmanlı dokuma sanatı ile Saray işlemelerinin son dönem örneklerini temsil eden koleksiyon izleyiciyle buluşuyor; sanat ve kültür boyutuyla konuyu ele alan yayınlarla etkin bir tanıtım gerçekleştiriliyor yılında gerçekleştirilen Sandıklarda Saklı Sarayı Yaşamı adlı sergiyle, ilk kez Saray tekstilleri gün ışığına çıkarılarak koleksiyonun tanıtımı yapıldı. Tekstil biriminin, Tekstil Restorasyon Atölyesi ile beraber sergileme yöntem ve aparatları geliştirerek gerçekleştirdiği serginin kataloğu da aynı isimle yayınlandı. Dr. Ayça Özer Demirli ile birlikte müze araştırmacılarından oluşan bir ekibin ortaklaşa hazırladığı ve Osmanlı kültüründe kahvenin yerinin anlatıldığı "Tüm Zamanların Hatırına Sarayda Bir Fincan Kahve" isimli, 2011 yılında açılan sergide ise, Türk kahvesinin Türk kimliğini kazanmasından, sarayda törensel bir havada gerçekleştirilen kahve sunumunun nasıl yapıldığına ve bu sunumda kullanılan saray objelerinin neler olduğuna kadar birçok şey anlatıldı. Aynı isimle yayınlanan kitapta da tüm bu bilgiler toplanarak bir kaynak oluşturuldu. Tekstil birimi bu çalışmaların yanı sıra, T.C. Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşk ün restorasyon projesinde tekstil tefrişinin koordinasyonunda, Kültür Bakanlığı'na bağlı İzmit Müze Köşk ün restorasyonu kapsamında tekstil tefrişi projesi ile Ankara Valiliği'nin aslına uygun olarak dekorasyonu gibi projelerde görev aldı. Bunun dışında halihazırda, kurumlara ve araştırmacılara verilen izinler kapsamında, eserlerle ilgili bilgi, belge vermek ve danışmanlık yaparak raporlar hazırlamak gibi görevleri de yürüten Tekstil birimi sorumlusu Dr. Ayça Özer Demirli, İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü nden 1999 yılında mezun olduktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Art Management-Sanat Yönetimi yüksek lisansını 2001 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi programındaki doktorasını 2011 yılında tamamlamış. Zonguldak doğumlu olan Sinem Vural ise, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2008 yılı mezunu. Tekstil birimi olarak gelmiş geçmiş emeği geçen, bizlere bu mirası bırakan ve bunun yaşatılmasına katkı sağlayan onlarca insanı saygıyla anmak ve bu kubbede hoş bir seda olarak kalmanın önemini vurgulayan Demirli, "bütün çabalarının, milli mirasımız olan bu emanetleri gelecek nesillere en güzel şekilde aktarabilmek ve anlatabilmek" olduğunu vurguluyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor: Tüm bu çalışmalarla, Türk kültürünün tanıtımına bir nebze de olsa katkı sağlıyorsak ne mutlu bize! Tekstil Biriminden Seminer Bahar yarıyılı proje konusu olarak kostüm sergisi ve kostüm müzesi tasarımını seçen, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık bölümü öğrencilerinden bir grup, Milli Saraylar Tekstil birim sorumlusu Dr. Ayça Özer Demirli'den "Osmanlı Kıyafetleri ve Teşhir Sistemleri" konulu seminer aldı. Bilgilendirme semineri 9 Mart 2012 Cuma günü, Saray Koleksiyonları Müzesi gezisiyle birlikte gerçekleşti. 7 Nisan.indd 7 4/4/2012 9:54:16 AM

8 Restorasyon Beylerbeyi Sarayı Restorasyon Çalışmaları Sultan II. Abdülhamid Odaları ve Saray Doğramaları B eylerbeyi Sarayı zemin kat 8, 9 numaralı odalar ile 1. kat 28, 29 numaralı odalar (Sultan II. Abdülhamid'in Beylerbeyi Sarayı'nda kullandığı yatak odası, çalışma odası ve eşlerinin odaları), 10 numaralı sofa restorasyonu Temmuz 2011'den bu yana devam ediyor; belirtilen mekânlar yeniden ziyarete açılmak için gün sayıyor. Restorasyon çalışmalarında ahşap pencere ve kapılar yıpranmışlığıyla onarımın eksenini oluşturdu. Beylerbeyi Sarayı'nın ahşap doğramalarının ağırlıklı olarak, Saray'ın inşası sırasında dönemin saray doğramacısı (mobilyacısı) Vortik Remheciyan'ın atölyesinde imal edilmiş olduğu yazılı kaynaklarda belgelenmiştir. (Bkz. T. Cengiz Göncü, Beylerbeyi Sarayı'nın İnşa Süreci, Teşkilatı ve Kullanımı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006.) Saray'ın 1. katında, mekânın işlevine uygun olarak Rus meşesi kullanılırken, kapılarda maun papel kaplama, zemin kat kapılarında ise, çam üzeri meşe papel kaplama olduğunu görüyoruz. Ahşap pencereler ve dış kapılar ise, masif meşe ağacından imal edilmiş olup, 1. kat ahşap pencerelerinde marköteri (ahşap yüzey üzerine ahşabın yanı sıra malzeme olarak metal, fildişi, sedef ve kemikle yapılan bir tür kakma) tekniği kullanılmıştır. Ahşap pencereler bitkisel motifli el oyması kornişlerle taçlandırılmıştır. Özgün malzeme ve yapım tekniğine sadık kalınarak sürdürülen çalışmalar, Oktay Ayhan'ın koordinatörlüğünde, Beylerbeyi Sarayı'nda kurulmuş olan Marangoz ve Cila Atölyesi'nde üç doğramacı, bir marköteri ustası, 4 marangoz, bir oymacı ve iki cilacıdan oluşan bir ekiple yapılmaktadır. Sultan II. Abdülhamid odalarının haricinde, Saray toplam 4 tipten oluşan 122 pencere ve 4 giriş, bir balkon kapısında halen restorasyon çalışmaları devam etmektedir. İç mekânlarda "gomalak" cila geleneği devam ettirilirken, dış doğramalarda ise, yağlıboya uygulanmış yüzeyler raspa edilerek özgün cila renginin oluşturulmasıyla eski ahşaptaki yeni onarımın uyumu "estet" değerlere yeni bir pencere açmakta. Onarım Aşamaları ve Metodolojisi Ahşap doğramaların onarım aşamaları çok detaylı, sabırla olgunlaşan ve kimi zaman yeni dene- Önce 8 Nisan.indd 8 yimlerin de geleneksele eşlik ettiği, özverili bir süreçtir. Yerinde yapılan incelemeler sonucu tüm pencere kanatlarının çıkarılarak atölye ortamında müdahale gerektirdiği belirlenmiştir. Tüm ahşap imalatın bozulmuş vernik - yağlıboya uygulamaları, gerek yerinde, gerek atölyede boya sökücü ve raspa uygulamasıyla temizlenmiştir. Yüzey temizliğini müteakip, çürümüş ahşap bölümler (pencerelerde umumiyetle iç ve dış denizlikler, kanat çıtaları, kapılarda ise alt başlıklar) yenilenmiştir. Denizlik ve alt başlıkların yağmur suyunun etkisinden minimum düzeyde etkilenmesi için gerekli mimarî detaylar uygulamaya konulmuştur. Sonra 4/4/2012 9:55:21 AM

9 Restorasyon Önce Ahşap malzemede direncin azalmasını etkileyen en önemli etkenlerin biyolojik (mantarlaşma), iklimsel (gün ışığı, rüzgar vb.) tahribatlar ve ahşap canlıları (anobium punctatum) olduğunu biliyoruz. Sözkonusu etkenlerin sebebiyet verdiği çürümüş kısımlar yenileme ve tamamlama yöntemiyle özgün malzemesiyle onarılmakta olup, tüm ahşap yüzeylere emprenye uygulaması yapılmaktadır. Halihazırda devam eden çalışmaların, zemin kat 8, 9 numaralı oda, 10 numaralı sofa dahil olmak üzere tüm ahşap pencere onarımları tamamlanmış, pervazlar üzerindeki rölyef motiflerin onarım ve altınvarak işleri bitirilmiş, cila ve montaj aşamasındadır. Pencerelerde marköteri eksikleri (% 50 oranında idi), balıksırtı motifli çıtalar pelesenk ve ıhlamur ağacı kullanılarak orijinaline uygun şekilde tamamlanmıştır. Birinci kat Sultan II. Abdülhamid odalarında 28, 29 keza aynı çalışmalar tamamlanmış olup, cila ve montajı tamamlanma aşamasındadır. Korniş oyma eksikleri tamamlanmış, altınvarak tümleme çalışmaları devam etmektedir. Saray giriş kapılarından personel ve Harem giriş kapılarının onarımları tamamlanmıştır. Giriş Alanının Düzenlenmesi B eylerbeyi Sarayı giriş güzergâhının tarihî tünel (II. Mahmud dönemi, ) olarak belirlenmesiyle, meydan ve ana arter düzenleme çalışmaları tamamlandı. Öncelikli amaç, Saray girişi ile Sarı Köşk mevkiinde bulunan meskun bölgenin ortak yolunu ayırmak, güvenli hale getirmek ve bu çalışmayı yaparken doğadan ve tarihimizden kopmamaktı. Kademeli bir küçük duvar ile Saray bünyesinde yetiştirilmiş "taflan" bitki örtüsü güvenlik separatörünü oluşturdu. Önce Nisan.indd 9 Sonra Giriş sol cephede yer alan, II. Mahmud döneminde inşa edilen Eski Beylerbeyi Sarayı yapılarından olan mermer çeşmenin restorasyonu ve çevre düzenlemesiyle giriş vurgusu pekiştirilirken, çeşmenin iki yanından inen basamaklar, üç cephe aksından yol paralelinde genişletildi. Güvenlik birimi ve otopark görevli personelin çalışma alanları revize edilmiş ve personel yeni birimlerinde çalışmalarına başlamışlardır. Peyzajda kullanılan top şimşir, taflan ve mevsimlik çiçeklerle, Saray bahçelerimizin küçük ölçekte de olsa bir yansıması amaçlanmıştır. Saraylarımızı tanıtan barkovizyon, ziyaretçi otobüsleri için tasarlanmış, otobüs durağının da eklenmesiyle Beylerbeyi Sarayı; tarih, doğa ve bugünün sentezlemesiyle yeni çehresi ile hizmete girmiştir. Bilgi: Şeyda Zırhlıoğlu (Mimar), Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı Sonra 9 4/4/2012 9:55:51 AM

10 Haber Arama Kurtarma Eğitimine Katılan Personel Sertifikalarını Aldı İstanbul'u etkileyecek olası bir doğal afete hazırlık çalışmaları kapsamında, Milli Saraylar Sivil Savunma Uzmanlığı'nca, personelimize 2008 yılından itibaren belirli aralıklarla, Sakarya Valiliği Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde Hafif Arama Kurtarma Eğitimi verildi yılında Sakarya'da eğitimlerini başarıyla bitiren 70 personelimiz için, 16 Mart 2012 Cuma günü, Yıldız Şale Manej Konferans Salonu'nda Sertifika Töreni düzenlendi ve Kurs Katılım Belgeleri Genel Sekreter Yardımcımız ile ilgili Başkan ve Başkan Yardımcılarımızın katılımıyla kendilerine takdim edidi. Milli Saraylar'ın 25 Yıllık Emektar Personeli Biraraya Geldi Milli Saraylar kadrolarına sınavla atanarak 21 Mart 1988 yılında göreve başlayan personelin her yıl düzenlediği buluşma yemeği 21 Mart Çarşamba akşamı İBB Arnavutköy sosyal tesislerinde gerçekleşti. Personelin göreve başlamalarının 25. yılı toplantısına Genel Sekreter Yardımcımız Yasin Yıldız ile Başkanlarımızdan Bülent Arı, Kemal Kahraman ve Sinan Bölek de katıldılar. 25. hizmet yılına başlayan personele teşekkür belgesi veren Genel Sekreter Yardımcımız, değişen İdari Teşkilat Kanunu sonrasında kurumumuzun yeni yapılanması ile ilgili açıklamalarda bulundu ve bu tür sosyal paylaşımların kurumsal kimlik ve motivasyon açısından önemli olduğunu dile getirdi. 10 Nisan.indd 10 4/4/2012 9:56:11 AM

11 Personel TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'ndan; Atama Esasları Milli Saraylar'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı'na bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işlerinde zanaatkâr olarak çalıştırılacaklarda ilgili kurumlar tarafından verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri istenecek, sınav şartı aranmayacak. İdari teşkilatta, toplam kadro sayısının % 20'sini geçmemek üzere, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) ve (C) fıkralarına göre sınavla alınmak suretiyle sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılabilecek. Bu şekilde çalıştırılacaklarda aranacak nitelikler, yapılacak sınavın şekli ve konuları ile bunların çalışma usul ve esasları Başkanlık Divanı nca belirlenecek. Milli Saraylar dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı na bağlı birimlerde, belirtilen sınırlamaya tabi olmaksızın 657 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre restorasyon işlerinde en fazla 400 personel çalıştırılabilecek. İdari Teşkilat kadrolarındaki herhangi bir personelin (bu Kanun un 31 ve 32 nci maddesi kapsamında bulunan Yasama Uzmanları ve Stenograflar hariç) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması ve Başkanlık Divanı nca bu konuda karar alınması halinde; atamaya ilişkin talep TBMM Başkanlığı nca, Devlet Personel Başkanlığı na bildirilmek üzere Başbakanlığa gönderilecek. Devlet Personel Başkanlığı personelin atanacağı kurum ve kuruluş ile kadro görevini tespit edecek. İlgili kurum ve kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yapacak, ancak bu personelin ataması Ankara daki kamu kurum ve kuruluşlarından veya talep etmeleri hâlinde talep ettikleri ildeki kamu kurum ve kuruluşlarından birine yapılacak. İdari Teşkilat personeli TBMM Başkanlığı'nca uluslararası kuruluşlarda görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerin; niteliği, mali, sosyal ve diğer özlük hakları ile görevlendirme usul ve esasları TBMM Başkanlığı'nca belirlenecek. İdari Teşkilat kadrolarında bulunan personel hakkında, bu Kanun da belirtilen özel hükümler dışında 657 sayılı Kanun un istisnai memuriyet hakkındaki hükümleri uygulanacak. Personel Haberleri Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Yasin Yıldız'ın babaannesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. Yıldız Şale Koruma Memuru Hayrettin Köseoğlu'nun annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. Kurumumuz emekli personeli Vahide Gezgör'ün eşi vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Saray Koleksiyonları Müzesi Koruma Memurlarından İsmail Özdaş'in babası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Dolmabahçe Sarayı rehberlerinden Baran Bucak'ın bir kız çocuğu olmuştur. Kendisini tebrik eder, Beril bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. Saray Koruma Memuru Taner Uyguner'in bir oğlu olmuştur. Kendisini tebrik eder, İlker bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. TBMM Milli Saraylar Adına Yayınlayan: Dr. Yasin YILDIZ Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcısı Yayın Kurulu Adına Editör: İlhan KOCAMAN İletişim Koordinatörü: Mehmet Ali GÜVELİ Yayına Hazırlayan: Nesrin TAŞER Fotoğraf : Suat ALKAN İletişim: Tel: Faks: Baskı: Aktif Matbaa ve Reklâm Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Tel: Nisan.indd 11 4/4/2012 9:56:12 AM

12 Tarihten Notlar OSMANLI SARAY VE DEVLET PROTOKOLÜNDE BİR İLK: Küçüksu Kasrı nda Verilen Bir Kahvaltının Hatırlattıkları T. Cengiz GÖNCÜ (Tarihçi) Beylerbeyi Sarayı Osmanlı sarayında Tanzimat a kadar klasik dönem protokol düzeni uygulanırken bu dönemden başlaya-rak Batılı devletler nezdinde tatbik edilen mütekabiliyet esaslı teşrifat kuralları esas alınmıştır. Bu dönemde inşa edilen ve Tanzimat ın mimarî dışavurumu olarak da kabul edilen Dolmabahçe Sarayı nın mekân düzenlenmesi ve çevresinde yer alan yapılar yeni protokoler düzenin izlerini taşır. II. Mahmud devriyle beraber İstanbul un misafirleri arasına ziyaret amacıyla gelen prensler, dükler, imparatoriçeler, kayzerler de katılmaya başladı. Daha önceleri nadiren bazı hükümdarlar Osmanlı topraklarında ağırlanmıştı: III. Ahmed döneminde, Rusya karşısında Poltava daki hezimetten kaçarak (1709) iltica eden İsveç Kralı XII. Karl bunlardan biridir. Fakat 1714 e kadar Osmanlı topraklarında kalan Kral ile III. Ahmed hiç görüşmemişti. Sultan Abdülmecid döneminde gitgide daha da sık gelmeye başlayan yabancı hanedan üyeleri için yapılacak merasim ve izlenecek teşrifat konusunda tecrübesi az olan devlet, Avrupa da geçerli olan usullere başvurdu. Tanzimat dönemi sarayının teşkilât ve teşrifatına uygun olarak şekillendirilen Dolmabahçe Sarayı nın banisi Sultan Abdülmecid, öncülük ettiği reformlara uygun olarak bir çok konuda ilklere de imza atmıştır. Bunlardan biri de yabancı devlet misafirlerine verilen ziyafetlerde uygulanan bir protokol kuralının değişmesidir. Sultan II. Mahmud döneminde, Avusturya İmparatoru'nun kardeşi Arşidük İstanbul a geldiğinde, kendisine Saray'da bir ziyafet verilmiş, bu ziyafet esnasında Pertev Paşa tarafından Padişah'a sofraya oturması teklif edildiğinde, "Ben Avrupa ile olan ilişkileri sarayda bir ziyafet verme derecesine kadar getirdim. Bundan ilerisini benden sonrakilere bıraktım." diyerek Arşidük ile aynı sofraya oturmamıştır. Sultan Abdülmecid döneminde ise, İstanbul u ziyaret eden Rus İmparatoru'nun kardeşi Grandük Kostantin ile eşi Grandüşes e Dolmabahçe Sarayı nda bir ziyafet verilmiş (14 Haziran 1859), bu yemekte Padişah yine sofrada bulunmamıştı. Ancak ziyafet sırasında "ilk" sayılabilecek bir olay yaşanmıştır: Sultan Abdülmecid Grandüşes i yanına alarak Harem e götürmüş, orada hazırlanan sofrada eşlerinden bazılarıyla tanıştırmış, konuğuna ikramda bulunmuştu. Daha önemlisi, ertesi gün (15 Haziran 1859) Küçüksu Kasrı nda Grandük ve eşinin onuruna verilen "kuşluk" yemeğinde (günümüz diline "kahvaltı" olarak da çevrilebilir) gerçekleşmiştir. Bu yemek esnasında Osmanlı tarihinde bir ilk yaşanmış ve devrin padişahı Abdülmecid konuklarıyla aynı sofraya oturmuş, onlara eşlik etmiştir. Devrin gelişmelerini kendine has üslubuyla kaleme alan Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir adıyla da bilinen tezkirelerinde bu hususu şu şekilde aktarmaktadır: "...Kostantin Kuds-i Şerif ten avdetle Dersaadet e geldi. Zât-ı Şâhâne Tophane de bulunmağla orada mülâkat eyledi. Ferdâsı ale s-sabah merhûm Reşid Paşa nın yalısı olup vefatında Fer iyye ittihâz olunan sahilsaraya getirilip müsâfir edildi ve zilkadenin onüçüncü Salı gecesi bilcümle vükelâ ve vüzerâ saray-ı hümâyûnda hazır oldukları halde Kostantin e ziyafet verildi. Ferdâsı Salı günü dahi sabahleyin prens-i müşârun ileyh Küçüksu Köşkü nde kuşluk taâmı etmek üzere taraf-ı şâhâneden davet buyruldu. Şimdiye kadar padişahların diğeriyle bir sofrada oturduğu malum değildir. Bu kerre dahî icra edildi. Bu sofrada Hariciye Nazırı oturamayub vükelâdan birinin makâm-ı hizmete kaim olması dahi tecvîz buyrulmadığından Dîvân-ı Hümâyûn tercemanı Arifî Bey ayak üzerinde durup tercümanlık hizmetini ifa eylemiştir. Sofradan kalkılacağı hengâmda Kostantin in zevcesi Grandüşes sofranın ortasındaki şekerlemeyi İmparator'a ihdâ edeceğim. deyû alıp Kostantin dahi mislini istemekle âna ve badehû oğluna birer şekerleme getirilip ânları dahî İmparator'a takdim etmek üzere almışlar " Sonuç olarak Osmanlı sarayı, 19. yüzyılda bütün Osmanlı toplumu gibi kültürel ve idarî bir değişime uğramış; sarayda asırlar boyu uygulanan protokol kuralları da zamanın gerekleri çerçevesinde değişiklik geçirmiştir. Osmanlı devlet ve saray teşkilatının köklü değişikliklere tabi tutulduğu II. Mahmud döneminde saray protokolünde de devrin şartlarına uygun değişikliklerle gidilmeye başlanmışsa da bu alanda "ilk" sayılabilecek uygulamalar Sultan Abdülmecid ve sonrasında görülmüştür. 19. yüzyılda inşa edilen saray, köşk ve kasırlarımız işte tam da bu yüzden, siyasal, kültürel değişim ve dönüşümlerin sahnesi ve odağı olarak özel bir öneme sahiptir. Bu özellikli yapılar, mimarî ve sanatsal özelliklerinin yanında, döneme ışık tutan birer belge olarak da değerlendirilmelidir. Ahmet Cevdet Paşa; Tezâkir, (13-20), haz. Cavid Baysun, Ankara Hakan T. Karateke; Padişahım Çok Yaşa - Osmanlı Devletinin Son Yüzyılında Merasimler, İstanbul İlber Ortaylı; 19. Yüzyılda Osmanlı Saraylarının Geçirdiği Değişim, MS (Milli Saraylar), S: I, İstanbul 1999, s Nisan.indd 12 4/4/2012 9:56:19 AM

TBMM Milli Saraylar tarafından

TBMM Milli Saraylar tarafından TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Aylık Bülten Haziran 2012, Sayı 35 "İHTİŞAM VE TEVAZU; PADİŞAHIN RESSAM KULLARI" SERGİSİ MECLİS BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK TARAFINDAN AÇILDI TBMM Milli Saraylar

Detaylı

Saray Koleksiyonları Müzesi Açıldı

Saray Koleksiyonları Müzesi Açıldı , Aralık Sayı 2010 Saray Koleksiyonları Müzesi Açıldı Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı Saray Kori muhafaza ediyoruz. Bunlariz ama tarihi bir sanat eserini vabını bulmuş olacak. Böylece laplarda,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü nde...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü nde... , Aralık Sayı 2010 18 Klasik Türk Sanatları Eğitim Merkezi Karma Sergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü nde... Daire Başkanlığımıza bağlı Klasik Türk lere intikalini sağlamak ile yükümlü olduğunu

Detaylı

Meclis Ba kan ndan Japon Konu una Yemek

Meclis Ba kan ndan Japon Konu una Yemek TBMM Ba kan Mehmet Ali ahin, Japonya Temsilciler Meclisi Ba kan Takahiro Yomomichi onuruna Dolmabahçe de verdi i ak am yeme inde stanbul öyle bir ehir ki birçok medeniyet burada ya ad. En son Osmanl ya

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII SUNUŞ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. I.GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON VE VİZYON... 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

SARAYDAKİ JAPON ESERLERİ SERGİDE...

SARAYDAKİ JAPON ESERLERİ SERGİDE... BÜLTEN Mart 2013 Sayı 44 Milli Saraylar TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Osmanlı Sarayında Japon Rüzgârı" Sergisini Açtı SARAYDAKİ JAPON ESERLERİ SERGİDE... O" smanlı Sarayında Japon Rüzgârı" sergisi, 22 Şubat

Detaylı

Milli Saraylar Bülteni Nisan 2010

Milli Saraylar Bülteni Nisan 2010 Milli Saraylar Bülteni Nisan 2010 Meclis-i Mebusan Sergisi Törenle Aç ld Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından düzenlezır bulundu. ne değindi. Koloğlu, Doç. Dr. Mustafa Burı açılışa bir çok davetli

Detaylı

DOLMABAHÇE SARAYI VELİAHT DAİRESİ MİLLİ SARAYLAR'A DEVREDİLDİ

DOLMABAHÇE SARAYI VELİAHT DAİRESİ MİLLİ SARAYLAR'A DEVREDİLDİ TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Aylık Bülten Mart 2012, Sayı 32 DOLMABAHÇE SARAYI VELİAHT DAİRESİ MİLLİ SARAYLAR'A DEVREDİLDİ 9 Kasım 1937 tarihli TBMM Başkanlık Divan kararıyla Güzel Sanatlar

Detaylı

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Cumhurba kan Gül iftardan önce e i Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Hasbahçe nin giri inde kar layarak, tek tek ellerini s kt. Gül 56 ilden 261 ehit yak n ve gaziye Dolmabahçe Saray nda iftar yeme

Detaylı

Milli Saraylar Daire Başkanlığı. Bu Say da. Beykoz Kasr Restorasyonlar H zland Bir süredir çalışmaların devam. Aynal kavak Kasr ve TBMM Konuk Evi nin

Milli Saraylar Daire Başkanlığı. Bu Say da. Beykoz Kasr Restorasyonlar H zland Bir süredir çalışmaların devam. Aynal kavak Kasr ve TBMM Konuk Evi nin , Aral k Say 2010 19 Bu Say da Beykoz Kasr Restorasyonlar H zland Aynal kavak Kasr ve TBMM Konuk Evi nin Güvenlik Sistemleri Yenilendi Saray Konferanslar n n bu ayki konu u Prof. Dr. Hasan KÖN, I. Dünya

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

tmmob mimarlar odası ANKARA ŞUBESİ 98 Mayıs 2012

tmmob mimarlar odası ANKARA ŞUBESİ 98 Mayıs 2012 tmmob mimarlar odası ANKARA ŞUBESİ 98 Mayıs 2012 ben ankara 17.05@17:05 RENKLERiN EYLEMi BAsLIYOR SiYAH GiY EYLEME KATIL! Başkent Ankara ya yeni bir kimlik yaratılmak istenmektedir. Ankara nın başkent

Detaylı

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi 2-Denetim Kurulu Raporu 3-Hesap Cetvelleri GÜNDEM 1.Başkanın açılış konuşması ve

Detaylı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Seslenis

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Seslenis Türk yargısının daima ve korkusuzca ayakta kalarak adaletin tesisi için mücadele etmeye devam edeceğinden kimsenin kuşku duymaması gerekir. Adaletin tesisi uğruna görevlerini her koşulda fedakârca yerine

Detaylı

37 Ağutos www.canakkale.bel.tr

37 Ağutos www.canakkale.bel.tr 37 Ağutos www.canakkale.bel.tr Ağustos 2012 Yıl:7 Sayı:37 Çanakkale Belediyesi Yayın Organı 3 Ayda bir yayınlanır Çanakkale Belediyesi Adına Sahibi Ülgür Gökhan Genel Koordinatör Adnan Albayrak S. Handan

Detaylı

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ

sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ . sunuş İSTANBUL DAN DÜNYA YA AÇILAN YENİ NESİL DEVLET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

Milli Saraylar Daire Başkanlığı na bağlı

Milli Saraylar Daire Başkanlığı na bağlı Uzun yıllardır restorasyon çalışmaları devam eden Aynalıkavak Kasrı ve Musiki Müzesi TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından tekrar ziyarete açıldı. Aynalıkavak Kasrı ve Musikî Müzesi Ziyarete Açıldı

Detaylı

Üniversitemiz eğitime başladı

Üniversitemiz eğitime başladı BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE YIL: 1 SAYI: 1 / OCAK 2013 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BÜLTENİ (2010-2012) Medeniyetler beşiğinden dünyaya Üniversitemiz eğitime başladı Araştırma Odaklı Devlet Üniversitesi...

Detaylı

SGK BÜLTEN. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Devlet. ISSN: 1307-4415 Sayı: 55 Nisan 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi. Yadigar GÖKALP İLHAN

SGK BÜLTEN. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Devlet. ISSN: 1307-4415 Sayı: 55 Nisan 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ ISSN: 1307-4415 Sayı: 55 Nisan 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi Yadigar GÖKALP İLHAN Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa KURUCA Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK, TUNUS CUMHURBAŞKANI MERZUKİ İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK, TUNUS CUMHURBAŞKANI MERZUKİ İLE GÖRÜŞTÜ BÜLTEN Haziran 2013 Sayı 47 Milli Saraylar TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK, TUNUS CUMHURBAŞKANI MERZUKİ İLE GÖRÜŞTÜ Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştiren Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-merzuki,

Detaylı

Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi

Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi YIL:3 SAYI:32 EYLÜL 2012 ÜCRETSİZDİR Bakan Ersan Saner DAÜ de Çeşitli İncelemelerde Bulundu Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma

Detaylı

Milli Saraylar Bülteni Mart 2010

Milli Saraylar Bülteni Mart 2010 Milli Saraylar Bülteni Mart 2010 Meclis Ba kan m z Mehmet Ali ahin Hereke Hal Fabrikas gezisi s ras nda çal anlarla yak ndan ilgilendi ve sorunlar n dinledi. Meclis Ba kan ahin den Hereke Hal Fabrikas

Detaylı

VALİSİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU BEYLERBEYİ SARAYI'NI GEZDİ

VALİSİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU BEYLERBEYİ SARAYI'NI GEZDİ BÜLTEN Nisan 2013 Sayı 45 Milli Saraylar İSTANBUL VALİSİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU BEYLERBEYİ SARAYI'NI GEZDİ İ stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 19 Mart 2013, Salı günü TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin

Detaylı

YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ YENİDEN ZİYARETE AÇILDI

YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ YENİDEN ZİYARETE AÇILDI TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Aylık Bülten Ekim 2012, Sayı 39 YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ YENİDEN ZİYARETE AÇILDI A tatürk ün 1929 yılında yaptırdığı ve bir dönem çalışmalarını sürdürdüğü Yalova

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

HABERLER. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinden Dünyada Bir İlk. Üniversitemiz 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni

HABERLER. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinden Dünyada Bir İlk. Üniversitemiz 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Kırıkkale Üniversitesi Kalite Geliştirme ve Yönetim Birimi Kuruldu Üniversitemiz faaliyet alanlarının tümünde üretilen hizmet kalitesinin geliştirilmesi, standardizasyonu ve sürekliliğini sağlayarak, Toplam

Detaylı

SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ NEVRUZ ÜNİVERSİTEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ NEVRUZ ÜNİVERSİTEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU HİTİTSEM1 Yaşında PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ Sayfa 15 Sayfa 18 Sayfa 21 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 17

Detaylı

İSTANBUL GENÇLİK BÜLTENİ

İSTANBUL GENÇLİK BÜLTENİ İSTANBUL GENÇLİK BÜLTENİ SAYI: 2 (ŞUBAT-MART-NİSAN 2015) /ibb.genclik /genclikmeclisi İBB GENÇLİK MECLİSİ BAŞARDI 141 organizasyon gerçekleştirdi www.ibbgenclikmeclisi.com İN 193 B 500 İMİZİ GENC RIMIZA

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 3 4 5 6 7 Mustafa KARA Belediye Başkanı 8 Değerli Üsküdarlılar; Türkiye de yerel yönetimlerin lokomotif aktörü belediyelerdir. Belediyeler, halkın kamusal nitelikteki mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını

Detaylı

PROF. DR. REHA METiN ALKAN

PROF. DR. REHA METiN ALKAN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Değerli Okurlar, Anadolu'nun parlayan yıldızlarından biri olmak için kurulan Üniversitemiz, 2006 yılında başladığı yolculuğuna, bugün 11 binden fazla öğrencisi ve sayısı 800

Detaylı