GÜNÜMÜZDE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA CBS EĞİTİMİNİN DURUMU VE FARKLI CBS EĞİTİM METOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNÜMÜZDE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA CBS EĞİTİMİNİN DURUMU VE FARKLI CBS EĞİTİM METOTLARI"

Transkript

1 GÜNÜMÜZDE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA CBS EĞİTİMİNİN DURUMU VE FARKLI CBS EĞİTİM METOTLARI STATUS OF GIS EDUCATION AT COLLEGES AND UNIVERSITIES Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Taş Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Sosyal Alanlar Bölümü Coğrafya Anabilim Dalı Balıkesir ÖZET 1970 li yıllardan günümüze kadar geçen süre içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) eğitimi ile ilgili çok araştırma yapılmış olmasına rağmen, günümüzde hemen hemen her ülkede CBS eğitiminin yüksek öğretim kurumlarında nasıl verilmesi gerektiği ile ilgili boşluk henüz doldurulamamıştır. Günümüzde iş dünyasının, devlet yetkililerinin ve üniversitelerin CBS üzerindeki beklentileri tam olarak bilinmemektedir. Üniversitelerin özellikleri ile CBS programları arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı bilinmemektedir. Fakat bu ilişkiyi bilmek CBS eğitimin gelecekte hangi istikamete yöneleceğini tahmin etmek için çok önemlidir. CBS müşterileri ne tip CBS eğitimi almış elamanlar ile çalışmak istemektedirler? (CBS eğitiminden maksat: uzun sureli, kısa süreli kurslar, CBS sertifikaları ile CBS diplomaları akla gelmelidir.) Bu makale, dünyadaki üniversiteleri sınıflandırıp, bu üniversitelerin uygulamış oldukları farklı CBS eğitimini, onların hedeflermiş olduğu hedef öğrenci tiplerini, hedefledikleri CBS servis bölgelerini analiz etmektir. Anahtar Kelimeler: CBS Egitimi, Üniversiteler, Sertifika Programları ABSTRACT Though some studies have been done, there are many gaps to fill in GIS education at higher education institutions. The expectation of the business world, individuals, government offices, and universities on GIS education is unknown. Whether the types of university and GIS programs (correspondence GIS education, certification, and degree programs) have any relationship to one another is not known it is essential, however, to know the current trends to make a proper prediction for the future of GIS education. This paper compares universities using the Carnegie Foundation's classification and analyzes the types of GIS programs based on students, targeted markets, and GIS service areas. Key Words: GIS, GIS education, Universities, GIS Certificate Programs. GİRİŞ Ülkemizde pek hissedilmese de geçen 20 yılda, bir çok özel sektörün ve akademik Coğrafyacıların ana çalışmalarından bir tanesi de Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) gelişimi ve onun uygulama sahalarıdır. Bu gelişme ile, CBS nin ilerlemesi ve kullanımı başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere, gelişmiş ülkelerde ekonomik aktivitelerin önemli bir boyutunu oluşturdu. Bunda özel ve kamu sektörü ile akademik sahalardaki çalışmalar çok etkili olmuştur. CBS konuları çok geniş bir sahada ve farklı akademik programlarda öğretildiği için, CBS eğitimi oldukça karmaşıktır. Özel sektör ile kamu ve akademik sahalardaki bu hızlı ve devamlı büyüme, CBS eğitimi sahasında ilginin artmasına neden olmaktadır ki bu gün bu imkan CBS yi öğrenip 1

2 kullanmak isteyenler için önemli bir alternatif olarak kullanılabilir. Bugün CBS ile ilgilenenler temel eğitimden çok ileri seviyeye kadar, çok farklı eğitim imkanlarından faydalanmak istemektedirler. Bundan dolayı, başta Avrupa ve ABD olmak üzere çok farklı eğitim kurumları, CBS ile ilgili kısa kurslar ve geniş programları kendi bünyelerinde oluşturmuşlar ve kurumlarını bir cazibe merkezi haline getirmişlerdir. Bununla birlikte, bu eğitim kurumları CBS eğitimi ile ilgili ortaya çıkan yeni problemler ve yeni talepleri çözememiştir. PROBLEM 1990 lara kadar, CBS nin bireysel kullanıcılara, eğitim kurumlarına ve profesyonel organizasyonlara olan faydaları ile ilgili çok az deneysel yada uygulamalı çalışma yapılmıştır. Yapılmış olan bu çalışmalarda CBS eğitiminin problemlerini çözmekten çok uzak bir görüntü sergiliyordu. CBS göreceli olarak yeni ve oldukça geniş bir saha ve oldukça popüler bir çalışma olduğu için, bu sahadaki eğitim fırsatları (imkanları) akademik sahalardan özel kurumların (sektör) açmış olduğu kurslara, oradan İnternet üzerinden eğitime kadar çok farklı birimler tarafından değerlendirilmek istenmektedir. Çoğu zaman, yaygın eğitim kurumları CBS uzmanı yetiştirmek için CBS ile ilgili kurslar ve programlar geliştirerek adaylara teklif ettiler. Fakat bu eğitim kurumları, CBS eğitimini verirken o bölgedeki potansiyel talep ile eğitim kurumunun açmış olduğu CBS proğramı arasında bir ilişkinin olup olmadığını bilmiyoruz. CBS uzmanı talebi nereden gelmektedir? (Yerel yönetimlerden mi yoksa iş çevrelerinden mi?). CBS eğitimi verilirken, bu eğitimi veren kurumların dağılımına bakıldığında mekansal olarak (spatial) nasıl bir ilişki vardır? İlave olarak, akademik kurumun (üniversitenin) büyüklüğü o kurumda verilen CBS eğitimini nasıl etkilemektedir? BU ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ Bu çalışmanın amacı CBS eğitiminin şuan ki durumunu tanıyıp, değişik ülkelerdeki farklı uygulamaları tespit etmektir. İlave olarak, birincil amaç, CBS eğitimini veren kişiler, organizasyonlar ve üniversiteler bu eğitimi, gecen 20 yılda nasıl verdiklerini ortaya çıkarmaktır. Bunların da ötesinde, şu an farklı ülkelerde verilen CBS eğitiminin durumu ortaya koyup, farklı akademik kurumlarda ne çeşit CBS eğitimi veriliyor bunu anlamaya çalışmaktır. Bu çalışma sonucundaki bulgulardan CBS ile ilgilenen şahıslar, akademik kurumlar, ve işdünyası istifade edeceklerdir. Şu anki farklı kurumlarda uygulanan değişik CBS eğitiminin tespit edilmesi, eğitimcilere yardımcı olacak, ve bu doğrultuda kurumlarında uygulamış oldukları programlarını gözden geçirme fırsatını elde edecekler ve CBS eğitiminin yerel ve dünya ölçeğinde göstermiş olduğu yayılımı (pattern) anlama imkanına sahip olacaklardır. CBS sertifika programları, diploma programları, ve onay programlarının durumu ve dağılımını görerek, akademik personel ve yöneticiler CBS ye olan talebin nereden geldiğini anlayabilirler. İlave olarak, bu çalışma CBS eğitimini veren kurum ile CBS eğitimi almış çalışanları talep eden kurumlar arasında bir ilişki olup olmadığını anlamaya çalışır. Örneğin, CBS eğitimi alanlar üniversitenin bulunduğu yakın çevreden mi yoksa çok daha uzak yerlerden mi gelmektedir. CBS programını bitiren öğrenciler üniversite çevresinde mi iş bulmaktalar yoksa ülke geneline yayılmakta mıdırlar. Bu dağılımı anlayan yöneticiler programlarını buna göre tekrar düzenleme ihtiyacı duyacaklardır. Ayrıca bu çalışma üniversite çeşitleri ile CBS programları arasındaki farklılıkları anlamada da üniversite yöneticilerine yardımcı olabilir. Özel kurumlar ve üniversiteler ile kamuya ait kurumlar CBS eğitimine nasıl bir yaklaşım sergilemektedirler. 2

3 Bu çalışmadaki veriler ABD deki dört (4) yıllık üniversitelerin coğrafya bölümlerini içine alan bir araştırmanın sonucudur. ABD de CBS programı olan 237 coğrafya bölümü tespit edilmiş olup, bu bolümler çok farklı boyutlarda CBS eğitimi verdikleri anlaşılmıştır. İki yıllık kolejler ve özel kurumların bünyesindeki CBS proğramları bu 237 rakamının dışında tutulmuştur. CBS EĞİTİMİNİN GEÇMİŞİ CBS ye talep, bu disiplinin içinde çalışanlardan, bu disiplinde çalışmak isteyenlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca CBS ile alakalı iş yapan yatırımcı, elindeki uzmanının CBS konusunda yetersiz olduğunu düşündüğünde, Onu tekrar eğitmek istemektedir. Fakat, 1990 lara kadar Avrupa ve ABD deki bir çok üniversite CBS ile ilgili dersleri karşılayıp, yeni ders programları geliştirecek imkanlara sahip değildi. Çok az kurum, CBS, Kartografya, ve uzaktan algılama konusunda yeterli teknik, ve eğitilmiş elemana sahipti (Aageenbrug 1992). CBS program sağlayıcıları, iş verenler, yüksek okullar (varsa), ve üniversitelerin hepsi, CBS eğitimi verip, kısa sureli eğitim kursları vermektedirler. Bu organizasyonların hepsi kalite, sure, ve ilgi alanı (odak) olarak farklı programlar kurmuşlardır da, Huxhold un belirttiğine göre bütün dünyada 800 un üzerinde üniversite, CBS ile ilgili bir programı ya uygulamakta yada uygulamayı düşünmekte idiler. Aangeenbrug (1992) tesbitine göre, ABD de 1984 yılında, sadece 23 cografya bölümünde CBS konusunda uzman eğitimci bulunurken bu rakam 1991 de ABD de 137 programa, Kanada da ise 28 programa yükselmiştir. Bu hızlı büyüme CBS eğitimi ile ilgili kurs ve eğitimler için hedef ve amaçların çok açık bir şekilde vurgulanması gerektiği ihtiyacını ortaya çıkarmıştır lerde çok az bölüm CBS için gerekli olan program ve diğer teknoloji ile ilgili harcamaların üstesinden gelebilmektedir. Fakat 1990 larin başındaki CBS teknolojisinin göreceli olarak çok ucuzlaması, CBS eğitimi vermek isteyen akademik birimlerin işini bir ölçüde kolaylaştırmış ve özellikle coğrafya bölümlerinde hızlı bir şekilde CBS eğitime kaymalar olmuştur. Morgan (1986, 1992, ve 1993) CBS eğitimi ile ilgili bir çok önemli çalışmalar yapmıştır. Bunlardan bir tanesi de 1986 da yapmış olduğu CBS eğitimi ve kursları ile ilgili çalışmadır. Morgan a göre üniversiteler öğrencileri CBS kavramı ve fikri üzerinde eğitmeli fakat özel ve kamu şirketleri ise öğrencileri sadece CBS programların nasıl kullanacağını gösteren kısa sureli kurslar (training) düzenlemelidir lerdeki CBS eğitimi coğrafya bölümleri ile birlikte diğer bölümlerde de (peyzaj Mimarisi, Jeoloji, orman bölümü gibi) yaygın olarak verilmektedir. Bu yıllarda coğrafya bölümlerinin ancak % 50 si CBS ile ilgilenmekte ve dersler vermek için gayret etmektedirler. Aynı yıllarda coğrafya bölümlerinin en büyük handikabı, yaşlı coğrafyacıların CBS konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarından bu sahaya ilgi duymamalarıdır. Fakat, 1980 lerden 1990 lara CBS eğitiminin çok büyük bir kısmi coğrafya bölümlerine kaymış, coğrafya bölümlerindeki CBS eğitimini verecek uzman ve akademisyenlerin sayısının artması ile birlikte CBS eğitimi çok farklı boyutlar göstermeye başlamıştır (Goodchild ve Kemp 1992). CBS EĞİTİMİNİN ÇEŞİTLERİ Günümüzde CBS eğitimi kısa kurslardan (training) (birkaç saatten, bir kaç derslik süreye kadar), CBS konusunda lisans, mastır ve doktora diplomasına oradan sertifika vermeye, çok farklı boyutlarda yapılmaktadır. Hatta günümüzde uzaktan öğretim gittikçe artan bir ivme kazanmıştır. Kısa Kurslar ve Seminerler (workshop) Kısa kurslar ve seminerler CBS eğitiminin verildiği ilk yıllarda çok yaygın bir eğitim şeklidir (Wikle 1998). Bu programlar çok açık spesifik bir amaç için çok kısa bir zaman çerçevesinde 3

4 veriliyordu ve hiç bir ön koşul (bilgi) aranmıyordu. İş verenler çoğu zaman kendi kurumlarına yeni elaman alacakları zaman, çalışacağı CBS yazılım programını öğrenmelerine yönelik olarak bu kursları veriyorlardı. Uzaktan CBS eğitimi Uzaktan eğitim, bugün başta ABD olmak üzere, Kanada ve Avrupa da gittikçe popülerlik kazanmaktadır. Bu nispeten yeni öğretim metodu, açılmış olan derslere katılma imkanı olmayıp da CBS öğrenmek isteyenler için iyi bir imkan olarak üniversiteler ve yazılım programcıları tarafından verilmektedir. Uzaktan CBS eğitimi için kayıt yaptıran öğrenci tamamlanması gereken bütün dersleri bitirdikten sonra, programın özelliğine bağlı olarak, sertifika kursundan, diplomaya kadar çok farklı dereceler alma imkanına sahip olmaktadırlar. Öğrenciler dersleri video aracılığı ile takip edebilecekleri gibi, İnternet üzerinden ve diğer bir çok farklı yollardan yürütebilmektedirler (Wikle 1998). CBS Sertifika Programları Sertifika programları, üniversitelerde ve yüksek okullarda, çok öz ve derin bilgi sahibi olmaya yönelik olarak olarak 1970 lerde gelişmeye başlamıştır (Smith 1987) lara kadar, sadece ABD de 600 den fazla yüksek öğretim kurumu değişik alanlarda sertifika programlarına sahipti (Henderson 1995). Sertifika programları genellikle kuralları koyan bir akademik kurumun şemsiyesi altındadır. Kabul kriterleri sertifika programlarının dizaynlarına göre değişip, devam zorunluluğu, ve ön bazı bilgi yada ders zorunluluğu içerebilir. Sertifika programları için kaç kredinin bitirilmesi gerektiği de yine aynı yüksek öğretim kurumu içinde bile programdan programa farklılıklar göstermektedir (Wikle 1998). CBS Onay Belgesi (Sertifikasyon) Obermeyer e göre (1997) Onay Belgesi, bir yönetim kurulu tarafından belirlenmiş kriterler bütünün onay almak isteyen şahıs tarafından karşılanmasını içeren bir süreçtir. Wikle a (1998) göre ise Onay Belgesi şahıslardan CBS konusunda yeterli bilgiye sahip bir uzman olduğunu ıspat etmek için sınav ve değerlendirmeyi içine alan bir süreçtir. Aynı şekilde, onay belgesi uzmanların yada çalışanların konu hakkında yeterince tecrübe ve bilgiye sahip olduklarına da işaret eder. Bu yolla sadece nitelikli şahıslar bu uzmanlık alanına girebileceklerdir. Yine Onay Belgesi ile uzmanlar konu hakkında bilgilerini yenileyebileceklerdir. Bugün, CBS nin çok yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde, CBS Onay Belgesi profesyonel CBS organizasyonları tarafından verilirken, her bir organizasyon kendi kriterlerini kendisi koymakla birlikte, son yıllarda yapılan çalışmalar bütün dünyada tek bir standardın getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır (Finchum, Taş, ve Wikle, 2001). CBS diplomasi Günümüzde Avrupa, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bir çok üniversite, CBS yi ayrı bir bilim olarak düşünüp Coğrafi Bilgi Bilimi olarak adlandırmakta ve ayrı bir bölüm gözü ile bakmaktadırlar. Böyle olunca da bu bölümler bu dalda lisans, mastır ve hatta doktora diplomaları vermektedirler. CBS MÜFREDAT PROGRAMLARI CBS müfredat programları ile ilgili bir çok olası yaklaşımılar vardır. Şu anda, çeşitli CBS organizasyonları tarafından geliştirilmiş ders programları vardır. Bunlardan en yaygın olanlardan bir tanesi ABD deki National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) (Coğrafi Bilgi ve Analiz Milli Merkezi) dir. Fakat ilginçtir ki ABD de ki CBS eğitimi veren yüksek öğretim 4

5 kurumlarından çok az bir kısmi bu müfredat programını takip etmektedirler. Geçen 15 yıl içerisinde, sadece coğrafya bölümlerinin % 6 sı bu müfredat programından istifade ettiklerini beyan etmişlerdir (Morgan 1993). Buradan şunu açıkça söyleyebiliriz ki CBS eğitimini veren bölümler kendi müfredat programlarını kendileri hazırlamaktadırlar. COĞRAFYA BÖLÜMLERİ VE CBS EĞİTİMİ Tablo-1 ABD deki coğrafya bölümlerinde CBS eğitimi veren üniversitelerin akademik araştırma durumlarına göre sınıflandırılması görülmektedir. Bu araştırmaya göre, lisans ve lisans üstü seviyesindeki üniversitelerde, CBS eğitimi veren 237 coğrafya bölümünün olduğu anlaşılmaktadır. Bu üniversiteler sınıflandırıldığında, doktora seviyesinde, akademik araştırma yoğunluğuna göre çok yoğun (DE) ve yoğun (DI), yüksek lisans seviyesinde, akademik araştırma yoğunluğuna göre çok yoğun (M-I) ve yoğun (M-II), ve sadece lisans diplomasi verenler diğer kurumlar olarak sınıflandırılmıştır. Bu duruma göre, CBS eğitimi veren üniversiteler çok farklı özellikler göstermektedirler. CBS eğitimini veren üniversitelerin çok büyük bir bölümü Doktora ve Mastır seviyesinde araştırma yapan büyük üniversiteler olmakla birlikte, lisans seviyesinde ve iki yıllık yüksek okulların coğrafya bölümlerinde de CBS eğitiminin verildiği anlaşılmaktadır. CBS eğitimini veren coğrafya bölümlerinin çoğu (144/237) ya mastır yada doktora seviyesindeki üniversiteler olarak görülmektedir. Geriye kalan 93 CBS teklif eden coğrafya bölümü ise lisans seviyesindeki küçük üniversiteler olarak görülmektedir. Bu araştırmadan not edileceği gibi, iki yıllık kolejlerin (yüksek okullar) oranı oldukça azdır (sadece 7.5 %). CBS nin yoğun olarak okutulduğuö üniversitelerin % 52 si akademik araştırma I, II grubundaki coğrafya bölümleridir. Diğer bir deyişler, CBS programlarının yarıdan fazlası doktora programları olan ve çok yoğun akademik araştırma yapan üniversitelerdir. Küçük üniversiteler CBS eğitiminde ön plana çıkmamalarının sebebi, onların daha çok ekonomik, teknolojik, ve akademik problemler ile karsılaşmaları olarak düşünülebilir. Tablo- 1 ABD deki CBS Teklif Eden Coğrafya Bölümleri ve Üniversitelerin Sınıflandırılması Sınıflandırma CBS eğitimi veren Coğrafya Bölümlerinin Sayısı CBS programlarının Yüzdesi (%) Araştırma 1 (DE): Çok yoğun Araştırma-doktora programı olan üniversiteler (Extensive) Araştırma II (DI): Yoğun araştırma- doktora programı olan Üniversiteler-(İntensive) Mastır Programları olan ve Araştırmaya yoğunluk veren üniversiteler (M-I) Mastır programları olan fakat daha az araştırması olan üniversiteler (M-II) Sadece lisans programları olan üniversiteler (BG) Yüksek Okullar (Değişik yapıdaki yüksek okullar) (LA) Özel Kuruluşlar (SO) Diğerleri (AC) Toplam

6 CBS EĞİTİMİNİ VEREN COĞRAFYA BÖLÜMLERİNİN BÜYÜKLÜKLERİ Tablo-2 de CBS programı olan coğrafya bölümlerinin özellikleri görülmektedir. Buna göre, CBS programı olan coğrafya bölümlerinin % 60 i ya mastır yada doktora seviyesinde bulunulurken, CBS programı olan coğrafya bölümlerinin yaklaşık % 40 i sadece lisans seviyesindedir. Tablo-2 CBS Teklif Eden Coğrafya Bölümlerinin Profili En yüksek Verilen Derece Adet Yüzde Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam ÜNİVERSİTELERİN KONTROLÜ CBS etimi veren kurumların çok büyük bir kısmi kamuya ait üniversitelerdir (Harita-I). Tablo- 3 CBS eğitimi veren üniversitenin bağlı olduğu kurum (özel, kamu) hakkında bilgi vermektedir. Tablo dan da anlaşılacağı üzere, sadece 29 tane özel üniversitenin CBS programı olup geriye kalan 208 üniversite kamuya ait üniversitelerdir. Bu özel üniversitelerin yarıdan fazlası DE ve DI seviyesindeki yüksek akademik araştırma imkanı olan Johns Hopkins Üniversitesi, George Washington Üniversitesi, Syracuse Üniversitesi, ve Clark Üniversitesi gibi köklü üniversitelerdir. Harita-I 6

7 Tablo-3 CBS Eğitimi Teklif Eden Coğrafya Bölümünün Bağlı Olduğu Üniversitenin Kontrolü Kurumun Adet Yüzde Kontrolü Özel Kamu Toplam ANKET SONUÇLARI CBS eğitimi ile ilgili bu anketin sonuçları ABD deki 237 üniversite üzerinde yapılmış olan bir çalışmanın sonucudur. Anketler bu üniversitelerin coğrafya bölümleri üzerinde yapılmış olup, sorular bölüm hakkında sayısal ve sayısal olmayan CBS ile ilgili verileri içermektedir. Sorular CBS eğitim tipini, programın büyüklüğünü, CBS eğitiminin toplam coğrafya bölümüne öğrenci katkısı üzerine olumlu etkisini, ve CBS programının üniversite ve bölge üzerindeki etkisini tespit etmeye yöneliktir. Anket sonuçlarına bakıldığında bilinen gerçeklerin ötesinde oldukça ilginç sonuçlarda görülmektedir. CBS eğitimi veren programların yarıya yakını, CBS programında 50 den daha az öğrenciye sahip iken, programların 1/4 ü 50 ile 100 öğrenciyi CBS programında tutmaktadır (Tablo-4). Geniş CBS programına sahip coğrafya bölümlerine bakıldığında çok az özel okul dışında bütün okulların kamu üniversiteleri olduğu anlaşılmaktadır. İlave olarak, 100 öğrenciden fazla öğrencisi olan CBS programlarının büyük bir kısmının DE ve DI sınıfındaki yoğun araştırma yapan doktora programına sahip büyük üniversiteler olduğu anlaşılmaktır. Coğrafya bölümlerinde teklif edilen CBS ile ilgili derslerin sayısı da öğrenci sayısına paralellik arz etmektedir (Tablo-5). Toplam coğrafya bölümlerinin yarıya yakını bir yıl içerisinde üç (3) ten fazla CBS ile ilgili ders okutmamışlardır ki bu öğrenci sayısı 50 nin altında olan bölümler ile benzerlik göstermektedir. Bölümlerin % 30 a yakını bir yıl içinde 4 ile 6 arası CBS dersi verildiğini belirtirken, geriye kalan % 25 ise 7 ve daha fazla CBS dersi teklif etmişlerdir ki bu bölümlerin CBS programlarının bir hayli geniş olduğu anlamına gelebilir. Tablo-4 Her Bir CBS Programındaki Toplam Öğrenci Sayısı 50 den az (49 %) (28 %) (11 %) 150 den fazla (12 %) Tablo Yılı İçerisinde Coğrafya Bölümlerinde Teklif Edilen CBS Kurslarının Miktarı 1-3 (46 %) 4-6 (29 %) 7-9 (16 %) 9 dan fazla (9 %) 7

8 CBS EĞİTİMİNİN COĞRAFYA BÖLÜMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Coğrafya bölümlerinin çok yüksek bir oranı (% 95), bölümlerin CBS programlarının coğrafya bölümüne dikkatlerin çekilmesine ve bölüm üzerine ilginin artmasına neden olduğunu ifade etmişlerdir. Hiç bir bölüm, CBS programından dolayı öğrenci kaybettiklerini beyan etmezlerken, sadece bölümlerin % 5 i CBS programının bölüm üzerinde her hangi bir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir (Tablo-6). Tablo-6 CBS Programı Başladıktan Sonra Coğrafya Bölümlerine Öğrenci Talebi Değişimi Büyük artış (25 %) Az bir artış (70 %) Değişme yok (5 %) Coğrafya bölümlerinin büyük çoğunluğu (% 70) CBS eğitimini hem yüksek lisans seviyesinde hem de doktora seviyesinde teklif ederken, yaklaşık %30 u sadece lisans seviyesinde CBS eğitimi vermektedirler (Tablo-7). Hiç bir kurum sadece yüksek lisans yada sadece Doktora seviyesinde CBS eğitimi vermediği anlaşılmaktadır. Tablo-7 CBS ile İlgili Derslerin Verildiği Seviye Lisans (31 %) Yalnız doktora ve yüksek 0 (0%) lisans Her ikisi (69 %) COĞRAFYA BÖLÜMLERİNİN TEKLİF ETTİKLERİ FARKLI CBS EĞİTİMLERİ Coğrafya bölümlerinin çok büyük bir kısmi (% 76) CBS teori dersleri verdiklerini beyan ederken, yaklaşık % 43 u CBS sertifika programları olduğunu söylemişlerdir ki bu oldukça yüksek bir orandır (Tablo-8). 237 coğrafya bölümünün %15 i CBS yüksek lisans programına sahipken sadece % 2 lik bir oran CBS doktora programına sahip olduğunu beyan etmiştir. Tablo-8 Coğrafya Bölümlerinin Teklif Ettikleri Farklı CBS Programları Sadece akademik teori ve uygulamaları %) Sertifika programları (43 %) CBS onay belgesi (5 %) CBS lisans programı 18 (19%) CBS yüksek lisans programı (15 %) CBS doktorası (2 %) (76 CBS MEZUNLARININ SERVİS ALANLARI CBS programından mezun olanların nerede ve ne çeşit CBS işini yaptıkları coğrafya bölümleri için oldukça önemli olsa gerektir. Çünkü mezun olanların çalışma imkanlarına bağlı olarak bölümlerindeki CBS programını tekrar gözden geçirip yenileyebilirler. Örneğin, CBS mezunları tarım ile alakalı CBS şirketlerinde bol miktarda çalışıyorsa coğrafya bölümleri de bünyelerindeki CBS programını bu yönde düzenleyebilirler. Mezun öğrencilerin çalışmak için nereye gittiklerinin 8

9 sorulmasındaki amaç, üniversitelerin yerel markete yada yerel marketin dışına CBS uzmanı yetiştirdiğinin tespit edilmesi idi. Yerel marketin sınırlarının 50 (80 km) mil seçilmesinin amacı, kişilerin kolayca bu mesafeyi günü birlik çalışmak için gidip gelebildiklerinden dolayıdır. Anket sonucuna göre kurumlarında yaklaşık yarısı yerel derken diğer yarısı yerel marketin dışı olduğunu söylemişlerdir ki bu yönüyle belirleyici bir özellik taşımamaktadır (Tablo-9). Tablo-9 CBS Mezunlarının Çalışmak İçin Gittikleri Mesafe Yerel Market (50 mil içinde) (47 %) Yerel Marketin dışında (53 %) SONUÇ VE ÖNERİLER Aangeenbrug (1992) ve Morgan (1986, 1987, 1992, & 1993) in çalışmalarından da anlaşıldığı gibi CBS eğitimi 1980 li yılların sonundan bu güne gelişmiş ülkelerde hızlı bir şekilde artmaktadır. ABD de 1984 de sadece 23 coğrafya bölümünde CBS konusunda uzman varken, 1991 de 137 coğrafya bölümü CBS konusunda uzmana sahip olduğu belirtmişlerdir larin başında sınırlı sayıdaki akademik birimler CBS için gerekli olan yazılım programları, bilgisayar, teknik eleman ve CBS uzmanına sahipken, bu durum günümüzde gelişmiş ülkelerde oldukça değişmiş olup, hemen her akademik birim CBS ile ilgili her türlü teknik donanım ve yetişmiş elemana kısa süre de ulaşabilmektedir. Bunda teknolojinin gittikçe ucuzlamasının da payı büyüktür. Gittikçe ucuzlayan, fakat gittikçe güçlenen teknolojik donanımlar CBS nin hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı oldu. Bu yüzden, daha çok yüksek öğretim kurumları CBS eğitimine her zamankinden daha çok bir istekle sarıldılar. Anket sonuçlarının da gösterdiği gibi coğrafya bölümleri CBS eğitimi sayesinde her zamankinden daha çok öğrenci çekmeye başladılar. Bu araştırma sonundaki ilginç sonuçların gösterdiği gibi, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ağırlık vermiş olan orta ve büyük ölçekli üniversiteler CBS eğitimine büyük ağırlık vermişler ve CBS konusuna hakim öğretim elemanlarının sayısını artırarak geniş CBS programları oluşturmuşlardır. Yine bu çalışmanın bulgularından bir tanesi de, üniversite yada coğrafya bölümü, ne kadar geniş, ve iyi imkanlara sahipse, CBS eğitimi konusuna da o ölçüde yatırım yapabilme imkanına sahiptirler. Diğer ilginç bir sonuç ise CBS eğitimini veren kurumlar belirli bir coğrafi mekanda yığılmamışlar, ülkenin her tarafına eşit bir şekilde dağılmışlardır. Sadece tahmin edilebileceği gibi, nüfusu fazla olan bölgelerde potansiyel üniversite ve diğer imkanların olmasından dolayı program sayısı artmaktadır. Örneğin ABD nüfusunun çok yoğun olduğu ülkenin kuzey doğu, doğu, bati kıyıları ve kuzeyde Göller bölgesinde CBS eğitimini veren kurumların sayısı diğer bölgelere göre daha fazladır ki bu bölgelerde nüfus yoğunlunun çok olduğu düşünüldüğünde, bu durumun normal bir durum olduğu algılanabilir. Bilimsel araştırmaların çok öne çıktığı doktora ve yüksek lisans programı fazla orta ve büyük ölçekli üniversiteler CBS programlarının çok geniş bir kısmını bünyelerinde tutarken, yüksek okullar ve diğer küçük okullarda CBS programı ya çok az yada hiç yoktur. Bununla birlikte, bu çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda bir CBS programından mezun olan CBS kullanıcısı yoğunluklu olarak sadece yerel markette yada diğer bölgelerde çalışabilmektedir gibi bir sonuna ulaşılamamıştır. Bu durum tamamen, CBS kullanıcısının istek arzu ve ekonomik taleplerine bağlı olarak, değişik mekanlarda çalıştığını göstermektedir ki bu sonuç, market ile CBS eğitimini veren kurum arasında bir ilişki olduğu görüşünü zayıflatmaktadır. 9

10 KAYNAKÇA VE SEÇİLMİŞ LİTERATÜR Aangeenbrug, R. T. (1992). Curricula, course outlines and laboratory exercises. International Journal of Geographical Information Systems, 6(4), Finchum, A., Taş, H. I., Wikle, T. A. (2001). The Status of Professional Certification in GIS. ESRI International USER Conference, San Diego, USA. Goodchild, M. F. & Kemp, K. K. (1992). GIS accreditation: What are the options? ACSM Bulletin. Guide to Programs in North America : AAG Handbook and Directory of Geographers., Washington, DC: Association of American Geographers, Henderson, C. (1995). Undergraduate certificate programs of less than two years. Research briefs 6, American Council on Education, Washington, DC. Huxhold, W. E. et al. (1995). Managing geographic information system projects, New York. Morgan III, J. M. (1986). Academic geographic information systems education. Address unanswered questions. Geographic Information System in Government, 2, Morgan III, J. M. & Fleury, B. B. (1992). Academic GIS Directory: GIS in Higher Education. Geo Info Systems, May Morgan, J. M. (1993). Academic GIS education. Geo Info Systems, 3(4) Morrison, A. M. (1993). Certificate programs: A comparative study of perceived benefits. Unpublished doctoral dissertation, Purdue University. Obermeyer, N. J. & Onsrud, H. J. (1997). Educational Policy and GIS: Accreditation and Certification. UCGIS White Paper on Accreditation and Certification for GIS. Smith, A. O. (1987). The relationship of age, sex, education, experience, income, and field preparation to job satisfaction of university career certificate graduates. Unpublished doctoral dissertation, School of Education and Human Development, George Washington University. Taş, H. İ. (2000). Geography Matters, Digital Geography. The Fountain,Vol. 3, No. 31, Pp Taş, H. İ. (2002). Status of GIS Education the Higher Education Institutions in the United States. ESRI International USER Conference, San Diego, USA. Wikle, T. A. (1998). Continuing education and competency programmes in GIS. Int. J. Geographical Information Science, 12(5),

FARKLI CBS EĞİTİM METODLARI VE PROGRAMLARI (Types of GIS Education Methods and Applications)

FARKLI CBS EĞİTİM METODLARI VE PROGRAMLARI (Types of GIS Education Methods and Applications) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 13, OCAK -2006, İSTANBUL FARKLI CBS EĞİTİM METODLARI VE PROGRAMLARI (Types of GIS Education Methods and Applications) ÖZET Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Taş * 1970 li yıllardan

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi. Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi. Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011 Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011 1 Sunum Planı 1. Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi 2. Ticari Bilgi Güvenliği Eğitimleri 3. Bilgi Güvenliği Dersleri

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.B.D.

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.B.D. ORTADOĞU U TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (JCBT)Ana Bilim Dalı Geodetic and Geographic Information Technologies (GGIT) Sunan: Doç. Dr. Şebnem Düzgün Jeodezi ve Coğrafi Bilgi

Detaylı

Hakkımızda. ArcGIS. ArcGIS

Hakkımızda. ArcGIS. ArcGIS Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam ve verimlilik odaklı bir yapı üzerine atmış ve verdiği eğitimlerle Türkiye

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü JAPONYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü JAPONYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü JAPONYA HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN JAPONYA NUFÜSÜ 17,368,088 (01 Haziran Tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 377.773 km YÖNETİMİ Anayasal bir monarşi ile parlamenter hükümet BAŞKENTİ

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

-AKADEMİK PROGRAMLAR-

-AKADEMİK PROGRAMLAR- VARNA İŞLETME ÜNİVERSİTESİ (VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT VUM ) Varna İşletme Üniversitesi, Bulgaristan ın Varna, Dobrich ve Sofya şehirlerinde kampüsleri olan bir yüksek öğrenim kurumudur. 1996 yılında

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü

Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü Bilişsel Davranışçı Terapi de Diploma Programı (BDT) Tanıtım Broşürü PSİKOLOJİ DÜNYASINDAKİ EN İYİ YAKLAŞIMLARINDAN BİRİ İLE BİLGİNİZİ KEŞFETMEK İÇİN BİZE KATILIN Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Future

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi nin (İTÜ) ve Fashion Institute of Technology (FIT) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu uluslararası ortak ÇİFT

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM (Compulsory Education) Zorunlu eğitim 6 yaşında başlar 9 yıl sürer. İlköğretim 1. Kademe

Detaylı

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

F.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Soru 1. Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Cevap1: Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda

Detaylı

ABD'de Üniversite Eğitimi

ABD'de Üniversite Eğitimi ABD'de Üniversite Eğitimi Ana Hatlarıyla Amerikan Eğitim Sistemi: Amerikan eğitim sistemi, eğitimde yönetimi yerel yönetimlere (yani eyaletlere) devretmiş bir sistemdir. Her eyalet kendi eğitim sistemine

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Türkiye de CBS Eğitimi-Öğretimi

Türkiye de CBS Eğitimi-Öğretimi TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2007 KTÜ Trabzon Türkiye de CBS Eğitimi-Öğretimi 1 Kasım 2007 İçerik Eğitim Nedir, Eğitimin Tanımı? CBS Nedir?

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. ŞANSER BULU, E-mail: sanserbulu@gmail.com EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. * Yüksek

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik Leonardo Da Vinci ortaklık projesi GİRİŞİMCİLİK İÇİN ORTAKLIK Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik 1. Lütfen ülkenizde mesleki eğitim seviyesinde okullarda girişimciliğin nasıl sunulduğunu açıklayınız.

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3 AKTS Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey

Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey Problems of vocational education in the light of expectations of labour market in Turkey Asst. Prof.Dr. Veysel Atasoy Advisor to the Rector on Vocational Education İşgücü Piyasasının Beklentileri Işığında

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi Sokak No: 28 Yenimahalle /

Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi Sokak No: 28 Yenimahalle / Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak No: 28 Yenimahalle / ANKARA Tel: (0.312) 395 25 80 Fa: (0.312) 395 25 84 www.pelinofset.com.tr

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept

Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki organik sektör için yeni bir konsept Alman-Türk İşbirliği Organik Tarım Çift taraflı işbirliği projesi (proje numarası TUR 11-01) Inter-Cluster Organics Closing Conference Mesleki yetkinliği arttırmak için sonuç odaklı eğitim Türkiye deki

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI TANIM Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM.

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz (İKBU) Üniversitesi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ LAZER KESİMİ İLE APLİKE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ LAZER KESİMİ İLE APLİKE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ LAZER KESİMİ İLE APLİKE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ŞULE BAYAR OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : sbayar@pirireis.edu.tr. Telefon (İş) : 2165810050. Adres MONASH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ŞULE BAYAR OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : sbayar@pirireis.edu.tr. Telefon (İş) : 2165810050. Adres MONASH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞULE BAYAR OKUTMAN E-Posta Adresi : sbayar@pirireis.edu.tr Telefon (İş) Adres : 2165810050 : Piri Reis Üniversitesi,Hazırlık Kampüsü İstasyon Mah. Hakim sk. No:3, 34940 Tuzla, İSTANBUL Öğrenim Durumu Yüksek

Detaylı

ÖZEL KURSLARIN ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULARI. TOBB Türkiye Eğitim Meclisi

ÖZEL KURSLARIN ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULARI. TOBB Türkiye Eğitim Meclisi ÖZEL KURSLARIN ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULARI TOBB Türkiye Eğitim Meclisi 2016 (2/3) ASİL GÖREVLİ EĞİTİMCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNUN ÇEŞİTLİ KURSLARDAN KALDIRILMASI Örgün Eğitim Kurumlarında (okullarda) olması

Detaylı

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 1 ÖN SÖZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 3 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

İNGİLTERE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONUSUNDAKİ İZLENİMLERİM DUDLEY COLLEGE İNCELEMESİ

İNGİLTERE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONUSUNDAKİ İZLENİMLERİM DUDLEY COLLEGE İNCELEMESİ İNGİLTERE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONUSUNDAKİ İZLENİMLERİM DUDLEY COLLEGE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN : MEHMET NURİ TOPLU BAYRAKLI GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Moleküler Yaşam Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel ve Akademik Yeterlilik Algıları ve Profesyonel Gelişime Yönelik Planları

Moleküler Yaşam Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel ve Akademik Yeterlilik Algıları ve Profesyonel Gelişime Yönelik Planları Moleküler Yaşam Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel ve Akademik Yeterlilik Algıları ve Profesyonel Gelişime Yönelik Planları Hasip Çirkin 1 Hadi Sağın 2, Ferhan Sağın 1 1 Ege Üniversitesi Tıp

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

21. MDK Toplantısı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı

21. MDK Toplantısı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı 21. MDK Toplantısı Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı DELEGASYON DELEGATION Kuruluş Establishment Kampüs Yüzölçümü Campus Area Yerleşim

Detaylı

Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı

Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 11 Nisan 2003 14 Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı Cemil Çelik*, Ramazan Amanvermez*, Dilek Gelmez Beker*, Gülden Başkol* Multidisipliner bir bilim

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ a a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir,

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SALON TAKIMLARI DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SALON TAKIMLARI DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SALON TAKIMLARI DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ RUSÇA (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ RUSÇA (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ RUSÇA (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Mevlana Değişim Programı Nedir? Küreselleşen dünyada herhangi bir coğrafi ve etnik sınır olmaksızın diploma denkliği

Detaylı

INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES. Swissôtel, Istanbul 13 April 2007

INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES. Swissôtel, Istanbul 13 April 2007 Sponsored by the Japanese Government INTERNATIONAL SEMINAR ON AWARENESS AND EDUCATION RELATIVE TO RISKS AND INSURANCE ISSUES Swissôtel, Istanbul 13 April 2007 Role of institutes and training centers Turkish

Detaylı

Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 1.Evet 2.Hayır (Anket bitmiştir)

Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 1.Evet 2.Hayır (Anket bitmiştir) AP.1. Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında eğitim veriyor muydu? 2.Hayır (Anket bitmiştir) AP.2. Bölümümüz/programımız 2011-2012 akademik yılında mezun verdi mi? 2.Hayır (E1 e geçiniz) C.1.

Detaylı

Kültürel Zenginliklerle Birleştirilmiş Dil Eğitimi

Kültürel Zenginliklerle Birleştirilmiş Dil Eğitimi Kültürel Zenginliklerle Birleştirilmiş Dil Eğitimi Öğrenciler, NESE'de dil öğrenmenin yanı sıra Amerikan kültürünüde öğrenmektedir. Kültürel zenginliklerle birleştirilmiş İngilizce eğitimi, maksimum dil

Detaylı

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014 NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı 12 Şubat 2014 MÜDEK'İN AMACI MÜDEK'in anmacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 36 (4) 203-221, 2007 36 (4) 203-221, 2007 TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Üniversitesi, Eczacılık

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ GENEL ELEKTRİK ARK KAYNAĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi 1 İçerik 1. Üniversitemiz 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler 2 Üniversitemiz 3 1. Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ Salih L. GÜRBÜZ* Belirli hizmet türlerinin verilebilmesi ve yapılan işlerin iyileştirilebilmesi için, kütüphanelerin hangi karakteristiklerden

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı